REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER med forbehold om godkjenning i neste møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Tore E. Brath (H), Hilde Hovengen (FrP), Einar Skalstad (KrF) og Ida Marie Brown (V) Varamedlemmer: Forfall: Fra kontrollutvalgssekretariatet: Fra Buskerud Kommunerevisjon IKS: Fra administrasjonen: Patricia Emeci (SV) Audun Helleland Revisjonssjef Pål Ringnes Regnskapssjef Jan Erik Pettersen deltok under behandling av sak 71/14. Møtested: «Stenstuen», Drammen rådhus Varighet: Til behandling forelå sakene 68/14 76/14 Hilde Hovengen viste til kontrollsekretariatets (KUBIS) sine nettsider, og påpekte at saksdokumentene til dette møtet ikke var publisert der. Sekretæren opplyste at det hadde skjedd en glipp som medførte at dokumentene ikke rettidig var lagt inn på hjemmesidene. Normalt skal dette skje senest dagen etter utsendelse av dokumentene. SAK 68/14 Referat fra kontrollutvalgets møte den Det fremkom ingen kommentarer til referatet. 1

2 Referat fra kontrollutvalgets møte den 26. august 2014 godkjennes. SAK 69/14 Sekretæren informerer Sekretæren hadde ingen informasjon å meddele med interesse for kontrollutvalget. SAK 70/14 Revisor informerer På tidligere spørsmål fra kontrollutvalget opplyste revisjonssjef Ringnes at de totale kostnadene med gjennomgang av First House-saken utgjør i størrelsesorden ,- kroner. Beløpet inneholder også ekstern konsulentbistand til First House-saken og Marienlyst-saken. Revisors informasjon tas til orientering. SAK 71/14 Behandling av merverdiavgiftskompensasjon i Drammen kommune redegjørelse v/administrasjonen I forbindelse med behandling av revisjonens brev om revisjonsarbeidet 2013, vedtok kontrollutvalget å invitere administrasjonen for å redegjøre om kommunens håndtering av momskompensasjonen. Regnskapssjef Jan Erik Pettersen møtte fra administrasjonen og redegjorde om problemstillinger knyttet til kompensasjonen og feil behandling av denne i regnskapsåret Fra regnskapssjefens redegjørelse fremgår det bl.a.: Feil behandling av momskompensasjonen i 2013 gjelder: o Mange fakturaer med småbeløp o 3 store fakturaer. Disse gjelder leveranser hvor det var diskusjon om størrelsen på fakturaene. Disse ble ikke rettidig godkjent og bokført, slik at kompensasjonen bortfalt. For å unngå lignende feil er det foretatt en omfattende kursing av det personell som håndterer momskompensasjonen. Det er også foretatt en styrking av de aktuelle teamene. Det er også foretatt en forbedring av programvarene. Hittil i år er det registrert et tap i størrelsesorden ,- kroner. Målet er at det overhodet ikke skal forekomme tap av momskompensasjon. 2

3 Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunens behandling av merverdiavgiftskompensasjonen til orientering. SAK 72/14 Prosjektplan journalføring og offentlighetsvurdering i Drammen kommune Revisjonssjef Ringnes redegjorde kort om foreslåtte problemstillinger og revisjonskriterier. Kontrollutvalget viste til skillet mellom politikk og administrasjon og reiste spørsmål om vinkling mot brukerne. Likeledes pekte utvalget på utvidelse av antall utplukkede enheter for gjennomgang. Vedtak: Kontrollutvalget vedtar et prosjekt om journalføring og offentlighetsvurdering i samsvar med prosjektplan og med de forslag til endringer og presiseringer som fremkom under behandlingen av denne. SAK 73/14 Undersøkelse forvaltning av kunst i Drammen kommune Kontrollutvalget uttrykte tilfredshet med revisjonens undersøkelse av forvaltning av kunst i Drammen kommune. Det fremkom ingen kommentarer til selve rapporten. Kontrollutvalget konstaterte likevel at det vil være aktuelt å komme tilbake til en ny vurdering når rådmannens prosjekt er avsluttet. Kontrollutvalget tar undersøkelse fra Buskerud Kommunerevisjon ISK om kommunens forvaltning av kunst til orientering. SAK 74/14 Kartlegging av IKT-tilganger og utvalgte lønnsrutiner i Drammen kommune Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til revisjonens rapport. Kontrollutvalget tar rapport om kartlegging av IKT-tilganger og utvalgte lønnsrutiner i Drammen kommune til orientering. 3

4 SAK 75/14 Selskapskontroll drøfting av aktuelle prosjekt Kontrollutvalget har tidligere utarbeidet en plan for selskapskontroll som er vedtatt av bystyret. Etter planen skal det gjennomføres selskapskontroll i 5 selskap. Det siste av de selskapene er Lindum Ressurs og Gjenvinning AS, som kontrollutvalget tidligere har avlagt besøk. Besøket tilførte kontrollutvalget grundig kunnskap om selskapet, og kontrollutvalget fant derfor ikke grunn til å gjennomføre selskapskontroll i dette på nåværende tidspunkt. I tillegg til de de 4 gjenstående selskapene er Drammen havn (interkommunal samarbeid etter kommunelovens 27) en viktig virksomhet i Drammen kommune. Etter kontrollutvalgets syn kan det være aktuelt å gjennomføre i dette selskapet også, selv om det ikke er medtatt i den opprinnelige planen. Før det tas stilling til dette spørsmålet, ønsker kontrollutvalget å besøke havna og få en redegjørelse om driften der. Ønsket tidspunkt for et slikt besøk er 9.oktober 2014 kl Sekretæren avklarer med Drammen Havn hvorvidt dette er mulig å gjennomføre. Likeledes ønsker kontrollutvalget et besøk på sentralen til Viken 110 IKS den 18. november 2014 kl Det forutsettes at utvalget under besøket får en redegjørelse om driften ved sentralen. Sekretæren avklarer den praktiske gjennomføringen. Videre ønsker kontrollutvalget å invitere daglig leder av Legevakten i Drammensregionen IKS til neste møte for å orientere om driften ved legevakten. Buskerud Kommunerevisjon IKS utarbeider til neste møte forslag til prosjektplaner for de 4 selskapene som er gjenstand for selskapskontroll. 1. I samsvar med plan for selskapskontroll gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap: 1. Legevakta i Drammensregionen IKS 2. Drammensregionens Brannvesen IKS 3. Vestviken 110 IKS 4. Drammen Scener AS 2. Buskerud Kommunerevisjon IKS utarbeider til neste møte forslag til prosjektplaner for selskapskontroll i de aktuelle selskapene. 3. Kontrollutvalget ønsker et besøk på Drammen Havn for å bli orientert om virksomheten der. 4. Kontrollutvalget ønsker et besøk på Vestviken 110 IKS med orientering om driften den 18. november Daglig leder av Legevakten i Drammensregionen IKS inviteres til neste møte for å 4

5 orientere om selskapet. SAK 76/14 Eventuelt Det fremkom ingen saker til behandling under denne saksposten. 5

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG A Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark 11.t2.2014.t4t807 414_ 5.4 PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG Motedato: Torsdag 11. desemb er 2014 kt 13.00-15.15 Mstested:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer