Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i avholdes Mandag kl. 18. på Haugen skole. Innregistreringen begynner kl Dørene stenges kl 18.. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)Valg av møteleder B)Opptak av navnefortegnelse C)Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D)Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 211 A)Årsberetning og regnskap for 211 B)Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. FORSLAG A)Forslag fra Astrid Hagen vedrørende myntautomat bom B)Forslag fra styret vedrørende utskifting av heiser Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A)Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B)Valg av 3 varamedlemmer for 1 år C)Valg av valgkomité for 1 år D)Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av trafikkutvalg F) Valg av medieutvalg Oslo, Styret i Anne Lise Hamnes /s/ Besim Zekiri /s/ Syed Shabbir Hussain /s/ Rashid Abdul Saleemi /s/ Hans J Steen /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 211 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Anne Lise Hamnes Garver Ytteborgs Vei 19 Nestleder Besim Zekiri Garver Ytteborgs Vei 117 Styremedlem Syed Shabbir Hussain Garver Ytteborgs Vei 13 Styremedlem Rashid Abdul Saleemi Ole Brumms Vei 26 Styremedlem Hans J Steen Ole Brumms Vei 12 Varamedlem Olav Martin Bjørnsen Ole Brumms Vei 28 Varamedlem Ole Kristian Kolsvik Garver Ytteborgs Vei 115 Varamedlem Albert Skar Ole Brumms Vei 28 Delegert Anne Lise Hamnes Garver Ytteborgs Vei 19 Delegert Besim Zekiri Garver Ytteborgs Vei 117 Varadelegert Rashid Abdul Saleemi Ole Brumms Vei 26 Varadelegert Hans J Steen Ole Brumms Vei 12 Valgkomiteen Valgkomite Eirik Stillingen Garver Ytteborgs Vei 129 Valgkomite Helene Hosen Storsteinnes Ole Brumms Vei 14 Valgkomite Kobra Tahir Garver Ytteborgs Vei 121 Trafikkutvalg Trafikkutvalg Faisal Javed Ole Brumms Vei 2 Trafikkutvalg Malcolm Bolton Kristoffer Robins Vei 14 Trafikkutvalg Syed Nasir Abbas Ole Brumms Vei 4 Trafikkutvalg Kjell Inge Bygge Sandnes Garver Ytteborgs Vei 123 Medieutvalg Medieutvalg Malcolm Bolton Kristoffer Robins Vei 14 Medieutvalg Eirik Stillingen Garver Ytteborgs Vei 129 Medieutvalg Kjell Inge Bygge Sandnes Garver Ytteborgs Vei 123 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 Side 4 Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 881 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 11 Stovner i Oslo kommune og har adresse: Garver Ytteborgs vei Ole Brumms vei 2-44 Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , 654 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 ansatt (under,75 årsverk). Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har utvidet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styret Styret har kontor i Garver Ytteborgs vei 15 (inngang på baksiden av blokka) med kontortid tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 12. og kl Styrerommet har telefon , faks Daglig leder kan treffes på tlf , e-post: I tillegg har styret vakt onsdag kl Se borettslagets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Borettslaget har avtale med Tokerud Servicesentral om vaktmestertjenester for å ivareta den daglige driften og vedlikeholdet i borettslaget. Tokerud Servicesentral har kontor i Garver Ytteborgs vei 12 og har tlf Kontortiden er kl på hverdager Vakttelefon utenom vanlig arbeidstid er Det har ikke vært ulykker eller skader i 211. Vektertjeneste Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse kan Securitas kontaktes på tlf

5 Side 5 Renhold Borettslaget har avtale med Det Norske Renholdsbyrå AS om renhold av borettslagets fellesarealer. Oppgangene vaskes hver mandag i Ole Brumms vei og hver tirsdag i Garver Ytteborgs vei. Inngangspartiene vaskes hver torsdag både i Ole Brumms vei og Garver Ytteborgs vei. Parkering Borettslaget har parkeringsplasser og garasjeplasser som leies ut til beboere. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med daglig leder i kontortiden evt. når parkeringsutvalget har åpningstid tirsdag kl Det er kun anledning til å leie en uteplass og en garasjeplass pr leilighet, under den forutsetning at husstanden har 2 biler. Det er kun andelseiere som kan leie plass, evt. mot fullmakt. Husk vognkort. Nøkler/skilt Nøkler kan bestilles hos Tokerud Servicesentral og må betales av den enkelte. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles samme sted og er gratis. Vaskeri Fellesvaskeri er i hver oppgang og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Lås til vaskeriet (tavlen) fås kjøpt hos Tokerud Servicesentral. Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon 69 eller besøke deres nettside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenor avtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtalen løper til OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet er Alpiq Index. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode.

6 Side 6 Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag:,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. For 211 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 211 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Fellesmåling og felles innkjøp av strøm Borettslaget har avtale om fellesmåling av strøm med LOS AS. Ved salg av leiligheten eller eierskifte, må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (Skjema fås ved henvendelse til LOS AS på telefon 221 eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte LOS AS. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 2333.

7 Side 7 Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i W. R. Berkley Insurance Norway NUF med forsikringsnummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til Tokerud Servicesentral på telefon eller Daglig leder i Haugenstua borettslag melder skaden til forsikringsselskapet som bestiller håndverker for reparasjon. Forsikringsselskapet sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen innboforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer vil det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter som den enkelte andelseier kan ha behov for. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

8 Side 8 Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold Generelt vil styret få bemerke at det nå er ca 4 år siden bygningene ble reist, og til tross for en tett oppfølging gjennom årene må beboerne vente at det vil være behov for utbedring og rehabilitering på flere områder i årene som kommer. STYRETS ARBEID Styremøter Styret har avholdt 21 ordinære styremøter i løpet av 211. Der har styret behandlet 335 saker. Enkelte saker har vært veldig tidkrevende å få ferdigbehandlet. Beboermøter Styret har avholdt møter med beboere som har hatt en pågående tvist eller klager mot beboere i et forsøk på å finne løsninger som ivaretar et godt bofellesskap. Styret mener dette er en god måte å jobbe på som har resultert i effektive og gode løsninger for å ivareta et godt bomiljø. Oppgangsmøter Styret har deltatt på flere oppgangsmøter der oppgangstillitsvalgte har etterspurt dette og bistått med både veiledning og informasjon til beboerne i oppgangen. Møte med oppgangstillitsvalgte Styret har igangsatt møter med de oppgangstillitsvalgte for å diskutere ulike problemstillinger og utfordringer for den enkelte oppgang. Dette har gitt en bedre dialog mellom styret og den oppgangstillitsvalgte og beboerne i oppgangen. Dette arbeidet vil bli videreført i 212. Leverandørmøter Styret har også i år fortsatt den tette dialogen opp mot leverandørene for å sørge for at optimale og korrekte priser blir belastet borettslaget. Styret har avholdt flere møter med samtlige leverandører for å diskutere leveranser og pris. Dette har gitt resultater og vil bli videreført i 212 slik at en til enhver tid sørger for de beste prisene og god kvalitet på leveransene til borettslaget. Møte med nærmiljøsenteret Styret har hatt et godt og tett samarbeid med Nærmiljøsenteret i 211 og deltatt på møter for å sikre et godt bomiljø og gode fritidsalternativer for beboerne på Haugenstua borettslag. Balco saken Styret har brukt en del tid og ressurser på Balco saken. Styret informerer om at borettslaget har blitt saksøkt av Balco for 1,7 millioner kroner grunnet at man avviste intensjonsavtalen under siste generalforsamling. Styret er i dialog med Balco og håper på en løsning medio 212. Det nåværende styret vil vurdere Balco på lik linje med andre leverandører når man beslutter å utrede eventuell balkongrehabilitering. Dette er en sak som har vært viktig å få avklaring på før en kan foreta noen videre planlegging av vedlikehold.

9 Side 9 Fakturabehandling Styret har gjennomgått 697 fakturaer i 211 og godkjent disse sammenlignet med 876 fakturaer i 21. Nedgangen i antall fakturaer skyldes flere samlet innkjøp og tettere fakturaoppfølging. Alle fakturaer gjennomgås av daglig leder før de sendes til nestleder for attestasjon. Deretter godkjenner styreleder faktura. Forretningsfører i OBOS konterer og utbetaler fakturaene. Nye avtaler Styret har også reforhandlet en ny forsikringsavtale med Profinans som styret benytter som sin forsikringsagent. Etter en rekke klager besluttet styret å bytte vaskefirma til Det Norske Renholdsbyrå AS. Dette har medført noe økte kostnader sammenlignet med tidligere pris, men kvaliteten har blitt betraktelig bedre. Dette er kostnader som ikke er blitt lempet over på beboer, men som dekkes av borettslagets budsjett. Vi har ikke mottatt noen klager etter byttet. Styret har byttet parkeringsselskap for kontroll i henhold til generalforsamlingsvedtak. Driften av det nye parkeringssystemet ser ut til å fungere svært bra. Styret har inngått en avtale med et eksternt firma for innsamling og bortkjøring av storsøppel, da tidligere avtale med TSS la beslag på mye ressurser og kvaliteten samt prisen for utført arbeid ikke var til fordel for borettslagets beboere. Styret har oppdatert Tokerud Servicesentral sin arbeidsinstruks med tanke på hvordan vaktmesterne som er ansatt Tokerud Servicesentral skal ivareta beboernes interesser i Haugenstua borettslag. Styret har inngått avtale med NIWI på vask av søppelbrønnene 2. ganger i året. Vedlikehold Styret har i 211 bestilt og mottatt en vedlikeholdsplan for Haugenstua borettslag av OBOS Prosjekt. Dette er et styringsverktøy som styret aktivt kommer til å benytte i planleggingen av vedlikeholdsarbeid. Styret har alltid vært klare på at det er viktig å utføre vedlikehold i korrekt rekkefølge og så kostnadseffektivt som mulig. Styret har bestilt tilstandsrapporter på: Balkonger Vann og avløpsrør Heiser Dette er rapporter som styret vil bruke i sammenheng med vedlikeholdsplanen for å sikre at vedlikehold gjøres i korrekt rekkefølge. Alle forslag til vedlikeholdsprosjekter vil det innhentes anbud på, og alternativer vil bli fremlagt generalforsamlingen/beboerne i god tid i forveien. Uteområder Styret har besluttet å bygge en kunstgressbane midt i hjertet av borettslaget der nåværende grusbane er lokalisert. Videre vil det komme på plass sittegrupper og benker for å sikre et godt tilbud til beboerne. Asfaltbanene vil også få en rehabilitering. Dette prosjektet er delvis finansiert med midler fra Husbanken som en del av Groruddalssatsningen samt at vi har fått tilslag på midler fra både bydel Stovner og

10 Side 1 OBOS Miljøfond. Total kostnadsramme for rehabiliteringen er på ca 1 million kroner. Deler av kostnadene vil finansieres gjennom tilskudd, slik at kostnaden for borettslaget vil utgjøre,5 millioner kroner. Økonomi Styret ønsker å gi en statusrapport på borettslagets økonomi for 211. Inntekter Styret økte husleieinntektene med 4 % for 211, noe som bidro til 1,21 millioner i økte inntekter for borettslaget sammenlignet med 21. Videre solgte styret tomten ved håndverkeren til statens vegvesen for 269 kr i henhold til generalforsamlingsvedtak. Totalt økte borettslagets inntekter for 211 med 1,5 millioner kroner sammenlignet med 21. Felleskostnadene er også i 212 økt med 4 % grunnet generell prisstigning samt at styret ønsker at borettslaget styrker sin likviditetsposisjon. Kostnader Styret har siden overtagelsen hatt et voldsomt fokus på å kutte overflødige kostnader uten at kvaliteten på leverte tjenester skulle reduseres. Totale driftskostnader for 211 er 1,6 millioner lavere sammenlignet med 21. I 21 hadde borettslaget en engangskostnad i forbindelse med rehabilitering av utearealene og inngangspartier på ca 7 millioner kroner. Justert for dette har styret i 211 klart en besparelse i kostnadene på 2.1 millioner kroner sammenlignet med 21. Dette skyldes målrettet arbeid, tøffere kontroll med leverandører samt forhandling av nye og rimeligere avtalevilkår. Styret forventer at kostnadene for 212 vil bli 6 % høyere enn 211 grunnet rehabilitering av uteområdet og vedlikeholdsetterslep. Driftsresultat Borettslaget oppnådde i 211 et positivt driftsresultat på ca. 4,46 millioner sammenlignet med et underskudd på 6,14 millioner i 21. Dette er en forbedring på 1,6 millioner kroner sammenlignet med 21. Styret forventer et driftsoverskudd på 3,71 millioner i 212. Årsresultat Borettslaget oppnådde i 211 overskudd på ca. 3,53 millioner sammenlignet med et underskudd på 7,1 millioner. Dette er en resultatforbedring på 1,6 millioner kroner sammenlignet med 21 etter at man har tatt hensyn til finanskostnader og finansinntekter. Budsjettert overskudd for 212 er på 2,84 millioner, noe som innebærer at økningen av felleskostnader for både 211 og 212 i sin helhet går til sparing og bedre likviditetssituasjonen i borettslaget.

11 Side 11 ÅRSREGNSKAPET FOR 211 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 212. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 211 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 211 var totalt kr Kostnader Driftskostnadene i 211 var totalt kr Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr Kostnadsdiagram For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

12 Side 12 BUDSJETT FOR 212 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 212. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 5 12 til generelt og nødvendig vedlikehold. Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med noe lavere energikostnader sammenlignet med 211. Dette er et resultat av investeringer i Tokerud Varmesentral AS. Forsikring Forsikringspremien for 212 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 1 lån i TERRA til en flytende rentesats 3,95% pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto:,4 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,5 % for innskudd under kr 5 3,55 % for innskudd fra kr 5 til kr 2 3,6 % for innskudd over kr 2 Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uforandret for 212. Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 2 pr. andelsleilighet for 212. Felleskostnader Driften i 212 forutsetter en økning av felleskostnadene på 4 % fra De økte felleskostnadene i 212 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

13 Side 13 SAMEIET TOKERUD SERVICESENTRAL og TOKERUD VARMESENTRAL AS Borettslaget er medeier i sameiet Tokerud Servicesentral og er aksjonær i Tokerud Varmersentral AS. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr lagt ved bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret i Anne Lise Hamnes /s/ Besim Zekiri /s/ Syed Shabbir Hussain /s/ Rashid Abdul Saleemi /s/ Hans J Steen /s/

14 Til generalforsamlingen i Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 211, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene e i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til per 31. desember 211, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

15 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 26. mars 212 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor

16 Side HAUGENSTUA BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tillegg salg av tjenesteleil Tillegg for nye langsikt.lån Fradrag for innfridd langs lån Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for avdrag på langs. lån Fradrag kjøp maskiner Tilleggsinnb. borettsinnskudd 27 4 Innsk. øremerk. bankkto Investering i aksjer/andeler 1 B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

17 Side HAUGENSTUA BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Garasjer Parkeringsplasser Antenne anlegg Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Parkeringsplasser Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

18 Side HAUGENSTUA BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andel egenkapital i fellesanlegg Varige driftsmidler Aksjer og andeler Øremerkede midler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 881 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

19 Side 19 Pantstillelse Garantiansvar OSLO, STYRET I HAUGENSTUA BORETTSLAG ANNE LISE HAMNES /s/ BESIM ZEKIRI /s/ RASHID ABDUL SALEEMI /s/ HANS J STEEN /s/ SYED SHABBIR HUSSAIN /s/

20 Side 2 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Redusert leie tidl. år (tjenesteleilighet) Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Skadeoppgjør Nemi Diverse innbetalinger Skadeoppgjør Oslo kommune Salg av tomt SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Annen lønn, ikke feriepenger -38 Lønn rengjøringshjelp -6 8 Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon -669 Yrkesskadeforsikring -1 8 Personalforsikring (Tokerud Servicesentral) SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 21/211, og er på kr 35. I tillegg har styret fått dekket bevertning o.a. for kr jfr. note 13. Dette inkluderer julegaver til styremedlemmer og ansatte i sentralene.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer