Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for fastleger 19/14 Handlingsplan for folkehelse - Fosnes kommune /14 Uttalelse om grunnlovsfesting av det lokale folkestyret 21/14 Forsøksordning med oppretting av snøscooterløyper 22/14 Godtgjøring til administrativt samarbeidsutvalg 23/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar /14 Søknad om tilskudd til opparbeidelse av tomt til boligformål - gnr 39 bnr 31 Per Karlsen 25/14 Referatsaker Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er 10. april 2014 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 27. februar Møtet ble åpnet ved fire elever fra Fosnes kulturskole, Sigve Gjeset Haugan, Robin Grande Sjøvold, Ida Kristine Kristensen Finanger og Marc Shiemann spilte gitar. Deretter fulgte en orientering av konsulent Håvard Vannebo fra Midtre Namdal samkommune utvikling om arbeidet med fiber/bredbåndsløsninger i Fosnes kommune. Vedtak : Sak 8/14 Kommunestyret vedtok å selge boligeiendommen Brækka del av eiendommen gnr. 46 bnr. 8 på Jøa til høystbydende over takst, taksten er satt til kr ,-. Sak 9/14 Kommunestyret vedtok å selge eiendommen Ølhammeren gnr. 55 bnr. 3 på Elvalandet til høystbydende over takst, taksten er satt til kr ,-. Sak 10/14 Kommunestyret vedtok å starte arbeidet med innføring av vegadresser i hele kommunen. For å få oversikt over kostnader og framdrift skal det utarbeides en plan for arbeidet, adresseplan. Denne skal på en oversiktlig måte vise hvilke oppgaver prosjektet består av, kostnader og tidsplan. Adresseplan med forslag til finansiering fremlegges kommunestyret. Formannskapet har vedtatt adresseforskrift som er sendt på høring. Sak 11/14 Søknad om midler til spinningsykler/utstyr ble innvilget med kroner. Sak 12/14 Søknad om tilskudd til innkjøp av kikkert i Rakkavika turområde ble innvilget med kroner. Sak 13/14 Søknad om tilskudd til Norsk landbruksrådgiving ble innvilget med kroner. Sak 14/14 Bente og Arnt Myrvold ble innvilget kommunalt tilskudd inntil 50 %, maks kroner for etablering av privat vannforsyning til Myrvika, gnr 57 bnr 4. Det må legges fram regnskap som viser de reelle kostnadene med tiltaket, før tilskuddet blir utbetalt. Det forutsettes at annen bebyggelse og eventuell fremtidig bebyggelse i området får tilgang på vann fra anlegget. Sak 15/14 Oversikt over oppfølging av vedtak gjort i kommunestyret 2. halvår 2013 ble tatt til orientering.

3 Sak 16/14 Melding om vedtak etter kommunelovens 13 vedrørende høringsuttalelse til Brannstudien 2013 fra DSB ble tatt til orientering. Sak 17/14 Referatsaker ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune &&&&&&&&&&&&& Nordsundet 16. mars 2014

4 Ordførerens hjørne, mars 2014 Grunnlovsjubilèet Maleriet "Eidsvold 1814" av Oscar Wergeland I år feirer vi at den norske Grunnloven er 200 år. I den forbindelse er det mange arrangementer både på nasjonalt og på lokalt plan. Her i Fosnes markerer vi Grunnlovsjubilèet med et åpent møte på kommunestyresalen 10. april (se omtale annet sted i informasjonsskrivet for mars). Jubilèet vil også bli markert i forbindelse med 17. mai. Er så Grunnloven og Grunnlovsjubilèet noe som angår folk flest? Grunnloven angår nok oss alle mer enn det vi tenker over til hverdags. Det er gjerne slik at vi lett tar både goder og rettigheter for gitt sånn til hverdags. Men innimellom i alle fall i forbindelse med et 200-årsjubileum er det på sin plass å stoppe litt opp og reflektere over hva Grunnloven har betydd, og fortsatt betyr, for landet vårt og for hver og en av oss. Grunnloven som ble vedtatt i 1814 danner basis for alt annet lovverk vi har og for maktfordelingsprinsippene. Den angir også prinsipper for mange områder vi regner for vårt felles verdigrunnlag. Og det skal de ha gutta på Eidsvold ja, for jentene var ikke med den gangen at de var ganske så framsynte og idealistiske! De var blant annet inspirert av USAs uavhengighetserklæring av 1776, av den franske revolusjonen i 1789 og av opplysningstidas idealer generelt. Den norske Grunnloven var blant Europas «mest radikale, demokratiske og liberale» konstitusjoner på den tiden. Det er ikke mye en har måttet endre på i Grunnloven disse 200 årene. De fleste prinsippene står seg den dag i dag. Språklig er det behov for en fornying det er viktig at samtida forstår språket i det fundamentet vi baserer styresettet vårt på. Ett av de viktige prinsippene som Grunnloven og dens samfunnskontrakt bygger på, er folkesuvereniteten gjennom bestemmelsene om folkevalgt styre og representasjon. Helt konkret betyr det at vi gjennom valg bestemmer hvem som skal representere oss både lokalt (kommunestyret), regionalt (fylkestinget) og nasjonalt (stortinget). En helt fersk forskningsrapport blant lokalpolitikere i Trøndelag viser at mange føler at de ikke har reell medbestemmelse. Det er funn vi må ta på alvor og drøfte hvordan vi skal håndtere. Er det slik at det eneste svaret på å få mer engasjement og mer innflytelse til folkevalgte er å organisere kommune-norge i store enheter? Eller finnes det flere svar og løsninger? Slike diskusjoner bør interessere mange og er absolutt på sin plass å ta i et jubileumsår for Grunnloven.

5 Som ordfører i Fosnes kommune synes jeg det er en ære å få lov til å delta i den nasjonale markeringa av Grunnlovsjubilèet i Oslo i mai. Av og til må en løfte blikket fra hverdagsutfordringene og ta inn over seg at sjøl vi fra landets minste kommuner er med og bidrar til å oppfylle de demokratiske prinsipper Grunnloven beskriver. Bjørg Tingstad Åpent møte: Grunnlovsjubileum i ei reformtid Velkommen til åpent møte i anledning 200- års-jubilèet for den norske Grunnloven. Møtet holdes på kommunestyresalen, Dun, torsdag 10. april kl 19:15. Program: - Fra folkesuvereniteten til folkestyre, foredrag ved Oddbjørn Nordseth, tidligere assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag - Fosnes kommune i dag, ved ordfører Bjørg Tingstad. Kaffe og kake. Arr.: Fosnes kommune

6 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drilløvelse samf.huset Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa Fotballtrening J12 og > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Allaktivitet unger født kl Friidrettstrening kl Jøa samf.hus Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke FREDAG Frisklivstimen på helsestasjon i oddetallsuker Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Drilløvelse samf.huset Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Styrketrening for voksne Treningsrom helsesenteret Dame / herretrim Jøa samfunnshuset LØRDAG SØNDAG

7 Aktivitetskalender Mars Lørdag 22. Salg av billetter Jøbl-revy kl Jøa samf.hus Torsdag 27. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Fredag 28. Friskliv tur til Rakkavika kl. 10:00 - helsestasjon Samkommunestyremøte kl. 09:00 Namsos kommunestyresal Lørdag 29. Premiere Jøbl-revy. Med dans/fest kl. 19:30 Jøa samfunnshus Mandag 31. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole April Fredag 4. Fisketur med M/K Straumingen påmeld. Jøa Kystlag Jøbl-revy kl. 19:30 Jøa samfunnshus Lørdag 5. Jøbl-revy med dans/fest kl. 19:30 - Jøa samfunnshus Søndag 6. Basar på Elvalandet kl. 15:00 - Plassen Onsdag 9. Formannskapsmøte kl. 10:15 kommunestyresalen Torsdag 10. Grunnlovsjubileum kl. 19:15 - kommunestyresalen Fredag 11. Friskliv-fallforebygging kl. 10:00 helsestasjon Fredag 18. Langfredagsgudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Mandag 21. Påskegudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Onsdag 23. Syng med oss kl. 19:15 - Åsly Torsdag 24. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Fredag 25. Friskliv Gapahuken bålkos kl. 10:00 - helsestasjon Mandag 28. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Mai Onsdag 7. Formannskapsmøte kl. 10:15 kommunestyresalen Fredag 9. Friskliv Angst og depresjon kl. 10:00 - helsestasjon Mandag 12. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Torsdag 22. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Fredag 23. Friskliv Rakkavika kl. 10:00 - helsestasjon Mandag 26. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole

8 REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL I FOSNES Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel har dessverre blitt utsatt en tid på grunn av at administrasjonen har vært nødt til å prioritere andre oppgaver. Dette beklager vi, og er nå i gang med arbeidet igjen. Plan- og bygningsloven fastsetter frister for hvor lenge planforslag skal ligge til offentlig ettersyn og høring, og ut fra disse arbeider vi nå etter denne tidsplanen: Mai 2014 Formannskapets 1. behandling av revidering av kommuneplanens arealdel Planen legges ut til offentlig ettersyn og høring. Juli 2014 Høringsfrist Oktober 2014 Formannskapets 2. behandling av kommuneplanens arealdel Høringsfrist Desember 2014 Kommunestyrets sluttbehandling og vedtak av kommuneplanens arealdel Alle som har sendt innspill til revideringsarbeidet, vil motta eget informasjonsskriv om plan for videre arbeid og tidsplan. Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål i forhold til arbeidet med kommuneplanens arealdel. Sonja Høkholm mobil

9 Friskliv Basar på Plassen forsamlingshus 6. april kl Kaffesalg og loddsalg arr. Kjærringkubben Eil

10 MNA informerer: Renovasjon Matavfall i grønne plastposer. Fra nyttår i år kan du levere matavfall i de grønne plastposene og i de brune papirposene som før. På grunn av en ombygging i fabrikken som tar imot matavfallet, kan de nå ta imot plastposer uten at det lager vansker for produksjonen deres. Derfor holder vi på med en omlegging slik at våre abonnenter får muligheten til å benytte de grønne plastposene til matavfallet. NB - Ikke bruk andre plastposer da kan renovatøren tro at det er restavfall i matavfallet ditt og da skal de ikke hente det som matavfall. Ikke legg bein, slakteavfall eller jord/hageavfall/kvist i matavfallet. Plastavfall Tidligere har MNA samlet inn hardplast (flasker kanner - brett). Dette har våre abonnenter klart veldig bra, avfallet er tørt og rent og kan gå rett inn i ny produksjon av plast. Nå utvider vi tilbudet til å gjelde all slags plast (både hard og myk). Eksempler på plast som er myk er; brødposer, bæreposer, plastfolie og emballasjeplast for mat (som tidligere ikke har vært omfattet av hardplastinnsamlingen). Tilgriset plast kastes i restavfallet. Bleier Skal nå leveres i restavfallet. Det er slutt på å sette egne bleieposer under matavfallsbeholderen i sorteringsskapet der vil den ikke bli hentet. Alle som har bleiebrukere i husstanden er informert om dette i eget brev senhøsten Årsakene til omleggingen er blant annet at det var uhensiktsmessig å kjøre bleiene til fabrikken som behandler matavfall, for så å videre transportere bleiene til Trondheim for energiutnyttelse. Bleiene er også laget av materiale som skaper problemer for fabrikken som håndterer matavfallet. Gjenvinningsstasjonene Fra nyttår er det innført fri levering for husstander i alle kommunene der MNA henter avfallet. Næringskunder må betale som før. På gjenvinningsstasjonen kan du levere: trevirke også impregnert trevirke alle typer elektriske artikler, vinduer (med og uten karm), batterier, farlig avfall som: malingsspann med innhold, lyspærer/sparepærer/lysstoffrør, spraybokser, brannslukningsapparater, glass- /metallemballasje, klær, metall (som ikke er emballasje), isopor, papp, plast, drikkekartong, brennbart og ikke brennbart restavfall. Det er veldig fint hvis du som abonnent sorterer dette avfallet FØR du kommer til gjenvinningsstasjonen det sparer tid for deg og minsker risikoen for kødannelse for andre. Åpningstider finner du i den tidligere utsendte tømmekalenderen, på våre nettsider eller på Vi minner om at gjenvinningsstasjonene har utvidet åpningstid i perioden fra og med april til og med september. Våraksjonen Vil bli litt annerledes fra og med i år. På grunn av at det er fri levering året rundt på gjenvinningsstasjonene vil ikke MNA organisere noen containerlån for velforeninger/borettslag med tanke på vårrydding. De 3 ekstra sekkene med

11 brennbart restavfall vil det fortsatt være anledning til å sette ut på restavfallshentedager i mai måned. Isopor Er en avfallstype som ikke veier veldig mye, men som tar stor plass. Det er nå anledning til å levere isopor til gjenvinningsstasjonene som utsortert avfall (ikke som en del av brennbart restavfall) Papp Er også en avfallstype som kan ta stor plass hvis man ikke presser den flat først. Derfor er det også mulig å levere papp til våre gjenvinningsstasjoner som egen avfallstype (ikke som en del av brennbart restavfall). Det er ingen begrensning I hvor mye du kan levere til renovasjonsbilen av papir, drikkekartong og plast. Dersom det er behov for det er det fullt mulig å levere mange sekker av hver type for hver gang det er innsamling av den aktuelle avfallstypen. Rydd en strand Vi minner også om at den nasjonale aksjonen rydd en strand går av stabelen 10.mai. Gå inn på nettadressen og registrer deg og gå sammen med familien, velforeningen, idrettslaget eller andre og rydd en strand. Påmelding åpner 15.mars. Samtidig som du registrerer deg, varsler du MNA om at dere planlegger rydding, dato for gjennomføring og hvor de innsamlede sekkene står. Her er det fint hvis dere holder hver avfallstype for seg slik at det som kan brukes til materialgjenvinning havner på riktig sted alternativet er at det innsamlede avfallet sendes energiutnyttelse og blir varmtvann for Trondheims befolkning. Hytterenovasjon I Fosnes har vi 3 containere som er merket med Hytterenovasjon og er tiltenkt abonnenter som er tilknyttet hytterenovasjonsordningen. De er plasser på Seierstad, i Myrvika og på rasteplassen på Salsnesfjellet. Ved hver container er det utplassert en mindre beholder for matavfall. I Myrvika er det også utplassert en mindre container for glass- /metallemballasje i tilknytning til hytterenovasjonscontaineren. På Seierstad er det container for glass-/metallembalsje på parkeringsplassen utenfor butikken. Det er også mulig å bruke containere som er utplassert i nabokommunene, dersom det passer bedre hyttas lokalitet. Det er ukentlig tilsyn med containerne, og dersom du blir oppmerksom på at det foregår/har foregått tilgrising/forsøpling ved og rundt containerne av ulike årsaker ta kontakt med MNA på telefon , ved e-post på eller via MNAs hjemmesider ( eller MNA på facebook. Vi vil alle ha det rent og ryddig rundt oss også rundt hytterenovasjonscontainerne.

12 Kommunen minner om: Å brenne søppel er ikke tillatt Forbudet mot brenning av avfall på åpne bål er hjemlet i bla. Forurensingsloven. Ta kontakt med MNA på tlf dersom du har spørsmål om hvordan du skal bli kvitt ulikt avfall. Husholdninger kan nå fritt levere alt slags søppel på gjenvinningsstasjonene. Åpningstider: Jøa, Fosnesmoan: Hver 3. torsdag i måneden, Salsnes: 7. mai og 10. september, Stormyra (sørsida Overhalla) tirsdag, onsdag, fredag 8 15, mandag og torsdag 8 18 Fosnes kommune ***************************************************************************** Til alle lag og foreninger i Fosnes Utlysning av tilskuddsmidler folkehelsetiltak Fylkeskommunen har nå lyst ut midler for folkehelsetiltak for Det er to typer tilskudd: *Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv i regi av frivillige organisasjoner. * Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Nord-Trøndelag. Søknadsfrist er 1. mai Mer informasjon og søknadskriterier finnes på: Helse- og omsorgskontoret Anne Johanne Lajord

13 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 6. april kl i Dun kirke. Markering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene deltar. Utdeling av bok til 5. klassingene. Kirkekaffe. Langfredag 18. april kl i Dun kirke. Langfredagsgudstjeneste. 2. påskedag 21. april kl i Dun kirke. Påskegudstjeneste. Søndag 4. mai kl i Dun kirke. Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Lørdag 17. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. Kristi himmelfartsdag 29. mai kl i Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste. Grunnet en omfattende vannskade i Salen kapell, vil det være stengt en lengre periode. Det er avtalt med Nærøy kirkelige fellesråd at vi får låne Lund kirke inntil videre. Det er imidlertid litt usikkert om Fosnes vil ha egen påskegudstjeneste der, så følg med i gudstjenestelista i avisa. ETTERMIDDAGSTREFF På Fosnes sykeheim Onsdag 30. april kl Onsdag 11. juni kl Utlodning - allsang - andakt Et samarbeid mellom Saniteten og menigheta.

14 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON Tirsdag 8. april Konfirmantene, menighetsrådet og ungdomsklubben gjennomfører dør til dør innsamling denne dagen. Kirkens Nødhjelp jobber for at flest mulig skal få sjansen til å overleve katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria er noen av dem du støtter ved å delta i fasteaksjonen.

15 Nytt fra Jøa i.l.: På årsmøtet ble det bestemt at Jøa i.l fortsatt skal legge til rette for allsidige aktiviteter for barn og unge. Laget har økt fokus på folkehelse. Jøa i.l har bidratt med kr til spinningsykler. Det skal satses videre på orienteringsposter, trimkasser og felles trimarrangement. Jøa i.l tar nå initiativ til Trygg skolevei og vil oppfordre både barn og voksne til å trimme til skole og arbeid. Alle medlemmer i Jøa i.l vil få gratis refleksvest. Jøa i.l planlegger også en oppgradering av Hollonbakkan skianlegg med bla. skileikeanlegg og utbedring av lysløypa. Tillitsvalgte i Jøa i.l etter årsmøtet: Styret: Torgeir Strøm (leder), Harald Tranås (nestleder), Elinor Sandvik Skjærvik, Tor Nordbakk, Nina Brøndbo, Jan Tranaas (1.vara) og Stig Schei (2.vara). Fotballgruppa: Kolbjørn Skjærvik, Lena Frendalsvik og Kjell Tranås. Friidrettsgruppa: Siri Sandvik, Lisa Leithe, Heidi Romstad og Johannes Leirbekk. Skigruppa: Jon Leithe, Roy Frendalsvik, Ingri Langaas Mausner og Hanne Eva Duun. Trimgruppa: Linn Tranås, Jenny Leirvik Jensen, Gunn Ågot Leite og Tore Tranås. Allidrettsgruppa: Frode Bjøru og Lena Kildahl. Festkomite: Jan Withaar, Bjørg Tingstad, Monica Leithe, Margreet Sloot, Lohne Strøm, Kjerstin Leithe Sandberg (vara), Kristin Schiemann (vara), Anne-Lill Newermann (vara), Ola Kai Faksdal (vara). Revisorer: Brynjar Skjærvik og Lisbeth Bragstad. Valgkomite: Elin Grongstad, Ingebrigt Leite og Sonja Høkholm. Alle tillitsvalgte (styret, fotball, friidrett, ski og allidrett) i Jøa i.l innkalles til allmøte og konstituerende møter søndag 6. april kl på Jøa skole. Vi skal diskutere arbeidsplanen for Jøa i.l, holdninger i barneidretten og fordele oppgaver i gruppene. Idrettslaget spanderer pizza. Vel møtt! Hilsen styret i Jøa i.l v/ Torgeir Strøm, leder

16 Fotterapidager her på Jøa 25 mars 7 april 12 mai 12 juni Jeg har oppe flere dager, hvis det er nødvendig. Men bestill time i god tid, det er stor pågang. Jeg kan hjelpe deg med: Negl problematikk, Hard hud Liktorn Vorter Skoveiledning Såletilvirkning Egenpleie Selger sko, sokker og kremer Gavekort Jeg avvikler ferie fra 18. juni-9. juli Hilsen Monica Leithe Mobil: Fot- og bedriftsterapeut

17 Kan du tenke deg å bli en BESØKSVENN/TURVENN I FOSNES? Fosnes sanitetsforening har fått forespørsel om å samarbeide med demenskontakten i kommunen for å forsøke å få i gang en ordning med besøks- /turvenn for demente eller andre som ønsker en slik venn. Lise Vannebo som leder demensforeninga i Namsos deltok på et orienteringsmøte på Jøa i januar og fortalte om opplegget i Namsos. Det var bra oppmøte, og mange syntes det hørtes interessant ut. Flere kunne nok tenke seg å bidra ved å gi litt av sin tid til nytte og glede for noen av innbyggerne våre. Å være besøksvenn/turvenn går kort ut på: - Besøke vedkommende/ evt ta med på tur en gang hver 14. dag /2 t pr gang (trenger ikke være så fastlåst p.g.a. ferier eller annet.) - Gjerne en biltur, ( f.eks. til Rakkavika) - Gjerne besøk på kafe, butikk - Ta kontakt med vedkommende i god tid for å avtale tidspunkt og hva en skal forta seg - Kontakte institusjon for å avtale det samme for beboere der - To eller flere kan gå sammen om å være besøks-/turvenn for en el. flere - Det vil bli et kurs for de som er interessert om hva en skal ta hensyn til, spesielt overfor demente - En vil få et telefonnummer en kan ringe hvis det oppstår problemer Vi håper at noen kan tenke seg å være med på dette. I følge Lise Vannebo gir dette også mye tilbake til turvennene. De som kan tenke seg å være besøksvenn/turvenn, kan kontakte disse kontaktpersonene: Aase H. Aglen telef.: / Lorentz Åge Langaas telef.: / Hvis dere har spørsmål om opplegget, kan dere ta kontakt med Ingunn Duun telef.: NB: Dette er et tilbud for hele kommunen, og ikke bare for demente

18 Vi tar opp tradisjonen fra i fjor, og ønske alle velkommen til GRATIS konsert i Namsos Kirke Det skal settes opp buss fra Jøa til Namsos (Kalle kjører) slik at ALLE kan være med å oppleve en hyggelig kveld med sang og musikk!! Påmelding til å sitte på bussen; Tlf (Cathrine)

19 Skrøyvdalen 9. mars 2014

20 Internnummer i Fosnes kommune Avd Bruker Nr Sentralbord Plan- og Utvikling Åge Røsdal Plan- og Utvikling Birger Bakke Plan- og Utvikling Torger Pettersen Plan- og Utvikling Joar Guldvik Plan- og Utvikling Knut Skreddernes Plan- og Utvikling Jan Arne Løvås Plan- og Utvikling Oddvin Moan Fellesfunksjoner Sonja Høkholm Fellesfunksjoner Rønnaug Aaring Fellesfunksjoner Bjørg Tingstad Lønn Toril A. Lindseth Servicekontoret Servicekontoret Ella Skjærvik Servicekontoret Elisabeth Nufsfjord Servicekontoret Toril Holthe NAV Siri Sandvik Helse og omsorg Anne J. Lajord Helse og omsorg Jane Tingstad Helse og omsorg Eva Solem Helse og omsorg Bolig Namsos Helse og omsorg REMMA Helse og omsorg Kjøkken Helse og omsorg Vaktrom Helse og omsorg Fysioterapeut Helse og omsorg Legesekretær Helse og omsorg Helsesøster Linda Aglen Helse og omsorg Jordmor Oppvekst og kultur Kari N. Thorsen Oppvekst og kultur Toril O. Holthe Oppvekst og kultur Bibliotek Jøa Oppvekst og kultur Bibliotek Unni Reppen Oppvekst og kultur Elin K. Johansen Oppvekst og kultur lærerrom SOS Oppvekst og kultur Inge Haarstad/rektor Oppvekst og kultur Arbeidsrom US Oppvekst og kultur Arbeidsrom BS Oppvekst og kultur Jorun Prestvik/styrer Oppvekst og kultur avd. Jøa barnehage

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 72/13 Søknad om

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 8/14 Salg av boligeiendom

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fellesfunksjoner. St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fellesfunksjoner. St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/5068-22 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-4 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: Fra 14:10 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Fra 12:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet er naturligvis like viktig, men spesielt viktige saker er fremhevet i

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/16 Melding om vedtak

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/13 Mo Gård - klage

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 48/12 PS 49/12

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/11 Inngåelse av "Lokalsamfunn

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer