Stamfisk og kjønnsmodning. Birgitta Norberg, Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Austevoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stamfisk og kjønnsmodning. Birgitta Norberg, Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Austevoll"

Transkript

1

2 Stamfisk og kjønnsmodning Birgitta Norberg, Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Austevoll

3 En vellykket reproduksjon er forutsetningen for alt liv kontroll av reproduksjonen hos en art er en forutsetning for akvakultur

4 8th International Symposium on Reproductive Physiology og Fish Holdt i St Malo, Frankrike i juni 2007 Ca 400 deltakere 73 foredrag 220 postere Temaene spente fra neuroendokrin regulering av kjønnsmodning til reproduktive strategier.

5 Stamfiskhold, fekunditet, eggkvalitet Modningskontroll, enkjønnete bestander, steril fisk

6 LIVSSYKLUS Noen arter trenger hormonbehandling for å kunne fullføre sluttmodning og gyting. Noen arter gyter spontant, andre må strykes. Stryking må tilpasses antall porsjoner (en flere). Riktig vanntemperatur svært viktig! Sluttmodning av rogn og melke Tidspunkt for første modning og gyting manipuleres med endring av fotoperiode. Riktig stamfiskernæring viktig svært energikrevende prosess. Gametogenese dannelse av rogn og melke Vekst - pubertet Gyting - befruktning Tidlig utvikling Kjønnsdifferensiering Maternalt innlagt RNA, hormoner, næringsstoffer har betydning for utvikling Miljøbetingelser / hormonbehandling kan påvirke kjønnskarakterer Vekst og pubertet har en sterk fysiologisk kobling. Lys og fôrrasjon kan brukes for å påvirke begge.

7 HJERNE-HYPOFYSE-GONADE-AKSEN Fotoperiode Temperatur Ernæring Feromoner Abiotiske miljøfaktorer (forurensing etc) GnRH Aktivering før pubertet Kisspeptin/GPR54 (hjerne)? Leptin (fettvev)? IGF-1 (lever)? Gonadotropiner (FSH/LH) Stress/Cortisol Estradiol Testosterone (ovarievekst) - Kjønnsteroider Progestiner (sluttmodning) +/-

8 HJERNE Viktigste funksjon i BPG-aksen er stimulering av gonadotropin-syntese i hypofysen, via Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH)

9 HJERNE Gonadotropin-releasing hormones (GnRH) Miljøfaktorer? OB TE OT CCe NPOav MO DA GnRH FSH LH Kjønnssteroider, vekstfaktorer Gonade

10 HYPOFYSEN Rostral Pars Distalis Pars Nervosa Proximal Pars Distalis Pars Intermedia Flere viktige protein-hormoner blir produsert i hypofysens ulike deler Stimulering eller inhibering via releasing hormones og inhibiting factors fra hjernen I fisk skjer overføring av hormoner fra hjernen til hypofysen via neurosekresjon

11 GONADOTROPINER FSH - Follicle Stimulating Hormone LH Luteinising Hormone Heterodimere glycoproteiner Felles -subenhet Hormon-spesifikk -subenhet FSH er karakterisert fysiologisk og biokjemisk) i et lite antall arter Fysiologiske studier vanskelige pga av at analysemetode er tilgjengelig for meget få arter (fr a laksefisk) Fox, K. M. et al. Mol Endocrinol 2001;15:

12 LOKALISERING AV GONADOTROPE CELLER I HYPOFYSEN FSH LH FSH og LH blir produsert i ulike celler i kveitehypofysen GTH Weltzien et al, 2003

13 VIRKEMÅTER OG EFFEKTER FSH + GnRH I + LH Konstitutiv, regulering av transkription Pulsatil, regulering av frisettelse Tidlig utvikling av oocytter Estradiol-17 -syntese ovarievekst Rekruttering av oocytter til neste gytesesong? Produksjon av modningsindusterende steroid(mis) Sluttmodning Ovulasjon

14 LIVSSYKLUS Sluttmodning av rogn og melke Gyting - befruktning Gametogenese dannelse av rogn og melke Tidlig utvikling Vekst - pubertet Kjønnsdifferensiering

15 OVARIE Endokrin funksjon: Produksjon av kjønnssteroider og prostaglandiner Kjønnsceller, lagrer også næring til embryo

16 OOGENESE Fornying av oogonier Oocyttvekst Sluttmodning og ovulasjon Meiosis start Meiosis arrestert i profase I Meiosis gjenopptatt

17 VITELLOGENESE Leversyntese og -sekresjon, og spesifikt opptak i oocyttene av plommeproteinet vitellogenin (VTG; tre ulike former). Kontrollert av FSH og estradiol-17 (E2) Hovedårsak til rask ovarievekst E2 kontrollerer også syntese og innlegging av eggeskallsproteinene VTG P450-arom E2 E2 FSH T

18 Granulosa celle Theca celle TOCELLE-MODELL FOR STEROIDSYNTESE FSH Cholesterol FSH Testosterone (T) E2 P450 Aromatase T Estradiol-17b (E2) Oocytt

19 OOCYTTUTVIKLING I ATLANTISK LAKS (I) Primær vekstfase: Perinucleolus-stadier Sekundær vekstfase: Cortical alveoli-stadium Nu Eggeskall Nu Oljedråpestadium Taranger at al. 1999

20 OOCYTTUTVIKLING I ATLANTISK LAKS (II): vitellogenese Plommekorn Eggeskall YG YG Sekundær plommefase Tertiær plommefase Taranger et al. 1999

21 OVARIEVEKST I TORSK female cod Primær vekstfase GSI Rekruttering av oogonier? 10 Kortikale alveoli Gyting 5 Vitellogenese date

22 SLUTTMODNING OG OVULASJON 1. pollegeme Ovulasjon GVBD GVM 1. Meiose gjenopptatt 1. Meiose ferdig 2. Meiose arrestert i metafase

23 SLUTTMODNING OG OVULASJON 17 -P MIS*(17,20 -P) 20 -HSD MIS, prostaglandiner *MIS = Maturation Inducing Steroid Også ved sluttmodning skjer steroidesyntesen via tocelle-modellen. Modningsinduserende steroid (MIS) virker dels via en membran-bunden reseptor på oocytten (sluttmodning), dels intracellulært (ovulasjon), sammen med prostaglandiner

24 SLUTTMODNING AV EGG - PORSJONSGYTERE 2 Noen egg sluttmodner og blir ovulert mens andre fortsatt er i vitellogenese. 3 1 Pelagiske egg tar opp store mengder vann under sluttmodning predatorbeskyttelse og mekanisk hjelp ved ovulasjon. En VTG-form virker forutbestemt for å splittes opp i aminosyrer og peptider for å øke osmotisk trykk ved vannopptak

25 Men hannene då?

26 A Mitose Spg. A; Stamcellefornyelse SPERMATOGENESE A 2. meiosis Mitosesykluser Spermatogonia A 1. meiosis B B B B 1. spermatocytt Spermatocyst/ Sertoliceller Spg. B 2. spermatocytt Spermiogenese Spermatider Spermatozoer Spermiering = cyster brister inn i lumen

27 Testis mass (g) 11-Ketotestosterone (ng ml -1 plasma) Testosterone (ng ml -1 plasma) TESTISUTVIKLING I KVEITE 70 1,5 Stadium I , ,5 10 Stadium II 0 I II III IV V 0,0 I II III IV V Stadium III IG I II III IV V 0 I II III IV V Stadium IV Stadium V Testes-størrelse, Ig og plasmaandrogenkonsentrasjoner er korrelert med utviklingsstadium

28 SPERMATOGENESE I TORSK I torsk skjer spermatogenesen langs en gradient i testes. Spermatogonier finnes lengst inn, mens modne spermatozoer ligger lengst ute. Bilder: Cathrine Kristoffersen; Almeida et al 2007

29 GYTING OG BEFRUKTNING - STAMFISK Variabel eggkvalitet fortsatt til dels stort problem Vi vet fortsatt lite om hva spermkvalitet har å si Torsk og laks vanntemperatur / ernæring Kveite i tillegg håndtering / stryking (tidspunkt) Foredrag v/ Hamre, Taranger, Norberg

30 LIVSSYKLUS Sluttmodning av rogn og melke Gyting - befruktning Gametogenese dannelse av rogn og melke Tidlig utvikling Vekst - pubertet Kjønnsdifferensiering

31 KJØNNSDIFFERENSIERING Periode hvor gonadene utvikles til ovarier eller testes Timing og lengde varierer Artsspesifikt vindu hvor fenotypisk kjønn kan påvirkes Foredrag: Haugen et al., (Male et al.); poster: Babiak et al.

32 LIVSSYKLUS Sluttmodning av rogn og melke Gyting - befruktning Gametogenese dannelse av rogn og melke Tidlig utvikling Vekst - pubertet Kjønnsdifferensiering

33 PUBERTET Prosess hvor et umodent individ for første gang får evne til å forplante seg Alder ved pubertet genetisk bestemt innen gitte rammer, men kan påvirkes av vekst, ernæringsstatus, fotoperiode

34 Størrelse Mulig gytesesong Mulig gytesesong Mulig gytesesong VEKST OG PUBERTET Rask vekst= Tidlig modning Kan modne Tid

35 Oppbygging av gonader og gyting er svært energikrevende prosesser Modning = vekst- og kvalitetstap i fisk som produseres for konsumsjon særlig hannfisk

36 HVORDAN UNNGÅ TIDLIG MODNING? Begrensing av fôrrasjon kan gi effekt, men vil også gi kraftig redusert vekst per i dag ikke lønnsomt Lysstyring døgnkontinuerlig lys på merd virker vanligvis godt på laks, noe mer komplisert i torsk Lysstyrt kjønnsmodning hos kveite foredrag kl : (Kvalitet) A. Imsland et al.! Foredrag denne sesjonen: Male, Rønnestad

37 EFFEKT AV KONTINUERLIG LYS PÅ KJØNNSMODNING HOS TORSK Fisk flyttet fra henholdsvis NL til LL og omvendt 14 GSI (%) sammenslåtte kjønn og modningsstatus NL-LL LL LL-NL NL 0 jun. 04 sep. 04 des. 04 apr. 05 jul. 05 okt. 05 feb. 06 Data fra prosjekt159662: Investigations into endocrine changes associated with photoperiod treatment to arrest or promote puberty in male Atlantic cod

38 UTTRYKK AV GONADOTROPINER I HYPOFYSEN OG PLASMANIVÅER AV KJØNNSSTEROIDER HOS LYSMANIPULERT TORSK Uttrykket av gonadotropiner og plasmanivåer av kjønnssteroider gjenspeilte forskyvningene i tidspunkt for kjønnsmodning i torsk holdt under ulik fotoperiode Data fra prosjekt159662: Investigations into endocrine changes associated with photoperiod treatment to arrest or promote puberty in male Atlantic cod

39 SPERMATOGENESE I TORSK I torsk skjer spermatogenesen langs en gradient i testes. Spermatogonier finnes lengst inn, mens modne spermatozoer ligger lengst ute. Bilder: Cathrine Kristoffersen; Almeida et al 2007

40 PROBLEMER MED MODNING I TORSKEOPPDRETT Veksttap høye fôrkostnader Gyting i merd genetisk påvirkning på ville bestander / smittespredning Gyteproblemer i hunfisk stort velferdsproblem STERIL TORSK?

41 SLUTTKOMMENTAR Stort og vidt forskningsfelt (men blir mindre i Norge) fra befruktning til gyting Svært mye er relevant for havbruk Hovedtrykk i dag på: Kjønnsdeterminering og differensiering. Steril fisk Regulering av vekst og pubertet Økende fokus på Bioteknologi embryologi Maternalt overførte molekyler (RNA, hormoner) HVOR BLIR DET AV STAMFISKEN?

42 TAKK TIL Teknisk personell ved Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Austevoll Nåværende og tidligere kolleger i faggruppe Reproduksjon og vekst (Havforskningsinstituttet) Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Tidligere og nåværende stipendiater Norges Forskningsråd

Kapittel 12 5 Kjønnsmodning

Kapittel 12 5 Kjønnsmodning Kapittel 12 5 Kjønnsmodning Forfatter: Birgitta Norberg, Finn-Arne Weltzien og Guri Riple Kveite er en porsjonsgyter som kan gyte inntil et par millioner egg fordelt på 10-15 porsjoner. Hannkveite blir

Detaljer

Lysstyring - kjønnsmodning laks og torsk

Lysstyring - kjønnsmodning laks og torsk Lysstyring - kjønnsmodning laks og torsk Geir Lasse Taranger, Ørjan Karlsen, Eva Andersson, Miklos Pall, Erik Vikingstad, Cathrine Kristoffersen, Frode Oppedal, Sigurd Stefansson*, Herve Migaud**, Rüdiger

Detaljer

Hvilke tiltak har vi for å forhindre genetisk spredning? - Steril torsk og andre muligheter for å kontrollere kjønnsmodning i torskeoppdrett

Hvilke tiltak har vi for å forhindre genetisk spredning? - Steril torsk og andre muligheter for å kontrollere kjønnsmodning i torskeoppdrett Hvilke tiltak har vi for å forhindre genetisk spredning? - Steril torsk og andre muligheter for å kontrollere kjønnsmodning i torskeoppdrett Geir Lasse Taranger og Tom Hansen Faggruppe Reproduksjon og

Detaljer

Geir Lasse Taranger, Cathrine Kristoffersen, Tom Hansen, Birgitta Norberg, Rüdiger Schulz og Ørjan Karlsen

Geir Lasse Taranger, Cathrine Kristoffersen, Tom Hansen, Birgitta Norberg, Rüdiger Schulz og Ørjan Karlsen Geir Lasse Taranger, Cathrine Kristoffersen, Tom Hansen, Birgitta Norberg, Rüdiger Schulz og Ørjan Karlsen Kjønnsmodning hos torsk status lysstyring, videre kunnskapsbehov Foredrag torskenettverksmøtet,

Detaljer

Produksjon av steril yngel og all female fisk status og perspektiver

Produksjon av steril yngel og all female fisk status og perspektiver Produksjon av steril yngel og all female fisk status og perspektiver Geir Lasse Taranger, Trine Haugen, Håkon Otterå, Anders Thorsen, Ingegjerd Opstad Ørjan Karlsen,Per Gunnar Fjelldal, Craig Morton, Birgitta

Detaljer

Lys, miljø og kjønnsmodning

Lys, miljø og kjønnsmodning Geir Lasse Taranger, Ørjan Karlsen, Cathrine Kristoffersen, Herve Migaud, Tom Hansen, Birgitta Norberg, Jan-Erik Fosseidengen, Tore Kristiansen Lys, miljø og kjønnsmodning Foredrag Torskenettverk 26, Tromsø,

Detaljer

Reproduksjonsfysiologi hos marine kaldtvannsarter i oppdrett

Reproduksjonsfysiologi hos marine kaldtvannsarter i oppdrett Produksjon Reproduksjonsfysiologi hos marine kaldtvannsarter i oppdrett Fra ekstensivt til intensivt oppdrett av marin fisk Vannkvalitet laksefisk Effekter av intensiv produksjon med særlig vekt på matfisk:

Detaljer

En innføring i kråkebollens reproduksjonssyklus og bestemmelse av reproduksjonsstadie basert på gonadeprøver

En innføring i kråkebollens reproduksjonssyklus og bestemmelse av reproduksjonsstadie basert på gonadeprøver En innføring i kråkebollens reproduksjonssyklus og bestemmelse av reproduksjonsstadie basert på gonadeprøver Philip James og Sten Siikavuopio Bruk av denne publikasjonen Denne publikasjonen er ment brukt

Detaljer

Vekst og kjønnsmodning i kveite: Interaksjoner og koblinger til lysperiode

Vekst og kjønnsmodning i kveite: Interaksjoner og koblinger til lysperiode Sluttrapport, prosjekt nr. 128754/122 Vekst og kjønnsmodning i kveite: Interaksjoner og koblinger til lysperiode Birgitta Norberg og Finn-Arne Weltzien Prosjektansvarlig: Dr Birgitta Norberg, Havforskningsinstituttet,

Detaljer

FAKTAARK: Hvordan få en bedre forståelse av potensialet til gytebestanden?

FAKTAARK: Hvordan få en bedre forståelse av potensialet til gytebestanden? FAKTAARK: Hvordan få en bedre forståelse av potensialet til gytebestanden? Undersøkelser viser at hvis man erstatter gytebestandens biomasse (mengde målt i tonn) med total mengde egg som den samme bestanden

Detaljer

Kristin Hamre: Hvilken betydning kan epigenetikk ha for marint oppdrett? Embryo og larver Risiko/nytte fisk Bærekraft

Kristin Hamre: Hvilken betydning kan epigenetikk ha for marint oppdrett? Embryo og larver Risiko/nytte fisk Bærekraft Kristin Hamre: Hvilken betydning kan epigenetikk ha for marint oppdrett? Embryo og larver Risiko/nytte fisk Bærekraft Hva er epigenetikk? Forandringer i egenskaper/genuttrykk som skyldes miljøpåvirkninger

Detaljer

Produksjon av steril triploid laks en tilstrekkelig moden teknologi for «grønne konsesjoner»? Arne Storset, Aqua Gen AS

Produksjon av steril triploid laks en tilstrekkelig moden teknologi for «grønne konsesjoner»? Arne Storset, Aqua Gen AS Produksjon av steril triploid laks en tilstrekkelig moden teknologi for «grønne konsesjoner»? Arne Storset, Aqua Gen AS Thousand Genetiske interaksjoner ved rømming: Risiko = Sansynlighet x Konsekvenser

Detaljer

Cryogenetics AS. Lagring av verdifullt materiale. Samling i Norheimsund. Harald Kleiva

Cryogenetics AS. Lagring av verdifullt materiale. Samling i Norheimsund. Harald Kleiva Cryogenetics AS Lagring av verdifullt materiale Samling i Norheimsund Harald Kleiva Reproduksjon på tvers av arter Arbeidsområder Hva gjør Cryogenetics Vurdering av spermier Cryogenetics AS er et bioteknologiselskap

Detaljer

God ernæring gir sunnere fisk. Kristin Hamre og Ann-Cecilie Hansen NIFES

God ernæring gir sunnere fisk. Kristin Hamre og Ann-Cecilie Hansen NIFES God ernæring gir sunnere fisk Kristin Hamre og Ann-Cecilie Hansen NIFES Stamfiskernæring - torsk Utgangspunkt: Blir stamfisken ernæringsmessig utarmet av å gå i oppdrett? Stamfiskens helse og velferd Levedyktighet

Detaljer

PREPARATOMTALE. Gonazon

PREPARATOMTALE. Gonazon PREPARATOMTALE Gonazon 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Gonazon konsentrat til injeksjonsvæske for hunner i laksefamilien. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING HETTEGLASS INNEHOLDENDE KONSENTRAT : Virkestoff

Detaljer

Kapittel 5. Forfatterpresentasjoner

Kapittel 5. Forfatterpresentasjoner Kapittel 5 Forfatterpresentasjoner Adoff, Grethe Rønnevik. Cand. Real, Senior konsulent og medeier i Bergen Aqua AS. Viktigste arbeidsfelt er innen marin yngelproduksjon. Har arbeidet med utviklingprosjekter

Detaljer

Bakgrunn Kvinner føder barn på et senere tidspunkt i livet enn tidligere Føder færre barn enn tidligere. Alder og fertilitet. Årsaker: Eggkvantitet

Bakgrunn Kvinner føder barn på et senere tidspunkt i livet enn tidligere Føder færre barn enn tidligere. Alder og fertilitet. Årsaker: Eggkvantitet Alder og fertilitet Mette Haug Stensen Senior klinisk embryolog Laboratoriesjef @ Bakgrunn Kvinner føder barn på et senere tidspunkt i livet enn tidligere Føder færre barn enn tidligere 23.05.14 Fakta:

Detaljer

STATUS STERIL LAKS. Nina Santi. AquaGen

STATUS STERIL LAKS. Nina Santi. AquaGen STATUS STERIL LAKS Nina Santi AquaGen Hvorfor steril laks? Hindre genetiske interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og ville laksepopulasjoner En forutsetning for landbasert oppdrett To tilnærminger Triploid

Detaljer

Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk. Ole Torrissen

Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk. Ole Torrissen Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk Ole Torrissen Startet torskeoppdrettet i 2001? 1866 G.O. Sars klekte torsk 1885 G.M. Dannevig bygde Flødevigen Havbeite av torsk fram til 1970 1880 Klekkerier

Detaljer

Assistert befruktning i laboratoriet

Assistert befruktning i laboratoriet Assistert befruktning i laboratoriet Assistert befruktning i Norge Mette Haug Stensen Senior klinisk embryolog Laboratoriesjef @ Oslo 2010: > 23 000 ART barn født 1994: 1/100 barn 2009: 2.9/100 barn Medisinsk

Detaljer

Fiskevelferd og etikk

Fiskevelferd og etikk HAVBRUK 2006, Bergen Fiskevelferd og etikk Børge Damsgård Fiskeriforskning Norge er en velferdsstat i fiskeoppdrett Hvorfor fiskevelferd her (av alle steder)? Norges forskningsråd satset på velferd Norske

Detaljer

Vanntemperaturen under fosterutviklingen hos laks har betydning for utviklingen seinere i livet

Vanntemperaturen under fosterutviklingen hos laks har betydning for utviklingen seinere i livet Vanntemperaturen under fosterutviklingen hos laks har betydning for utviklingen seinere i livet Alle har vi vel hørt at tidlige påvirkninger er viktige for vår utvikling. Men gjelder det samme for fisker?

Detaljer

Temperatureffekter på tilvekst og kjønnsmodning hos ørret og røye i fjellsjøer. Foredrag Fiskesymposiet, februar 2008 av Eirik Fjeld, NIVA NIVA

Temperatureffekter på tilvekst og kjønnsmodning hos ørret og røye i fjellsjøer. Foredrag Fiskesymposiet, februar 2008 av Eirik Fjeld, NIVA NIVA Temperatureffekter på tilvekst og kjønnsmodning hos ørret og røye i fjellsjøer Foredrag Fiskesymposiet, februar 2008 av Eirik Fjeld, Vi skal ta for oss Energetikk hos fisk, sammenhengen med temperatur

Detaljer

4.3 Oppdrettsmiljø for torskeyngel: Overgang til tørrfôr ved ulike saliniteter

4.3 Oppdrettsmiljø for torskeyngel: Overgang til tørrfôr ved ulike saliniteter Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk 4.3 Oppdrettsmiljø for torskeyngel: Overgang til tørrfôr ved ulike saliniteter Anders Mangor-Jensen, Oguz Tasbozan og

Detaljer

Hormonstimulering ved assistert befruktning

Hormonstimulering ved assistert befruktning Hormonstimulering ved assistert befruktning Hormonstimulering ved assistert befruktning HILDEGUNN STOUM OVERLEGE FERTILITETSSEKSJONEN ST.OLAVS HOSPITAL Før inseminasjon/planlegging av coitus ved anovulasjon;

Detaljer

NORMAL PUBERTET. D. Veimo. Bergen 2012 DV

NORMAL PUBERTET. D. Veimo. Bergen 2012 DV NORMAL PUBERTET D. Veimo Puberteten * Særegen, avgrenset fase i individets mentale, sosiale og kroppslige utvikling * Særegen, avgrenset fase i den vekstmessige og endokrinologiske balanse og utvikling

Detaljer

Matre. havbruksstasjon HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Matre. havbruksstasjon HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Matre havbruksstasjon HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Matre havbruksstasjon ble opprettet i 1971 og startet sin virksomhet i leide lokaler. De siste 30 årene har havbruksnæringen utviklet seg til en av Norges

Detaljer

Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer

Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer Ragnar Thorarinsson, Seniorrådgiver fiskehelse Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Program Nettverksmøte Sats på torsk. Tromsø 13.02.2008

Detaljer

Det hevdes at man i dag trenger mer farge i fôret for å opprettholde fargenivået i laksen - Hva er årsaken(e)?

Det hevdes at man i dag trenger mer farge i fôret for å opprettholde fargenivået i laksen - Hva er årsaken(e)? Professor Kjell-Arne Rørvik FHF Kvalitet, Gardermoen 102015 Det hevdes at man i dag trenger mer farge i fôret for å opprettholde fargenivået i laksen - Hva er årsaken(e)? FoU-konsesjoner innvilget Nofima

Detaljer

Deformiteter Sats på torsk nettverksmøte 9.februar 2005 Bergen. Kjell Maroni Fagsjef FHL havbruk

Deformiteter Sats på torsk nettverksmøte 9.februar 2005 Bergen. Kjell Maroni Fagsjef FHL havbruk Deformiteter Sats på torsk nettverksmøte 9.februar 2005 Bergen Kjell Maroni Fagsjef FHL havbruk Deformitetsprosjektet Forsinket pga ulike forhold Redusert forekomst i forhold til tidligere Ernæring, gassmetning

Detaljer

Nevroendokrin regulering av kjønnsmodning

Nevroendokrin regulering av kjønnsmodning Nevroendokrin regulering av kjønnsmodning Finn-Arne Weltzien Norges veterinærhøgskole NFR Havbrukskonferanse - 16.-18. april 2012 Regulering av pubertet og kjønnsmodning Hjerne-hypofyse-gonadeaksen External

Detaljer

Effekter av kjønnssteroider på genetisk uttrykk av leptin og vitellogenin i lever hos røye (Salvelinus alpinus)

Effekter av kjønnssteroider på genetisk uttrykk av leptin og vitellogenin i lever hos røye (Salvelinus alpinus) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Norges fiskerihøgskole Effekter av kjønnssteroider på genetisk uttrykk av leptin og vitellogenin i lever hos røye (Salvelinus alpinus) Maria Helen Thunestvedt

Detaljer

Teori bak hormonstimuleringen. Stimuleringsmodeller ved IVF/ICSI. Hormonstimulering ved assistert befruktning

Teori bak hormonstimuleringen. Stimuleringsmodeller ved IVF/ICSI. Hormonstimulering ved assistert befruktning Hormonstimulering ved assistert befruktning (++) Hormonstimulering ved assistert befruktning Nan B. Oldereid Overlege dr.med. Reproduksjonsmedisinsk seksjon OUS Rikshospital Hormonell stimulering av ovariene

Detaljer

Vanligste symptom. Anovulatorisk infertilitet. Oligo Amenore. WHO I Hypothalamisk/hypofysær svikt (hypogonadotrop hypogonadisme)

Vanligste symptom. Anovulatorisk infertilitet. Oligo Amenore. WHO I Hypothalamisk/hypofysær svikt (hypogonadotrop hypogonadisme) Anovulatorisk infertilitet Anovulatorisk infertilitet Vanligste symptom Anne K. Omland Reproduksjonsmedisinsk seksjon Gynekologisk avdeling Kvinne /barnklinikken Oslo Universitetssykehus anne.omland@rikshospitalet.no

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg Fiskeridirektoratet

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg Fiskeridirektoratet Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg Fiskeridirektoratet Hardangerfjordseminaret Nordheimsund, 18-19. november 2014 LFI Uni Miljø Om rømt laks i ville bestander Bakgrunn for krav om

Detaljer

Immunstimulanter for potensiering av torskens naturlige immunsystem

Immunstimulanter for potensiering av torskens naturlige immunsystem Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Immunstimulanter for potensiering av torskens naturlige immunsystem Prosjekt: Immunostimulation of Atlantic cod (Gadus

Detaljer

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17.

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17. Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte Tromsø, 16. 17. februar 2006 Bjørn Morten Myrtvedt Produktsjef marint fôr EWOS AS Hva påvirker veksten hos torsk? Lokalitet/merder

Detaljer

Mainstream Norway. Svinn Hva er problemet og hvor ligger utfordringene? Kaldt klima

Mainstream Norway. Svinn Hva er problemet og hvor ligger utfordringene? Kaldt klima Mainstream Norway Svinn Hva er problemet og hvor ligger utfordringene? Kaldt klima Mainstream Norway AS Virksomhet i Nordland og Finnmark Hovedkontor i Nordfold i Steigen 350 ansatte Aksjonær: Cermaq ASA

Detaljer

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Arvestoff Genetisk materiale, DNA. Baser En del av et nukleotid som betegnes med bokstavene A, C, G og T. Med disse fire bokstavene skriver DNAtrådene sine beskjeder

Detaljer

Årsaker til overvekt. Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Nordlandssykehuset Bodø HF

Årsaker til overvekt. Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Nordlandssykehuset Bodø HF Årsaker til overvekt Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF SYKELIG OVERVEKT VÅR TIDS SVØPE? - Energi inntaket oversiger

Detaljer

EVALUATION OF ACTIONS TO PROMOTE SUSTAINABLE COEXISTENCE BETWEEN SALMON CULTURE AND COASTAL FISHERIES (ProCoEx)

EVALUATION OF ACTIONS TO PROMOTE SUSTAINABLE COEXISTENCE BETWEEN SALMON CULTURE AND COASTAL FISHERIES (ProCoEx) EVALUATION OF ACTIONS TO PROMOTE SUSTAINABLE COEXISTENCE BETWEEN SALMON CULTURE AND COASTAL FISHERIES (ProCoEx) Målsetningen - ProCoEx Oppsummere eksisterende og fremskaffe ny kunnskap som kan bedre sameksistensen

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: Virkestoff(er): Buserelinacetat

Detaljer

GnRF vaksine. Bedre dyrevelferd

GnRF vaksine. Bedre dyrevelferd vaksine Bedre dyrevelferd Androstenon og skatol er hovedårsakene til rånelukt! Hvordan testikkelfunksjonen bidrar til rånelukt Hypothalamus Rånelukt består av 2 stoffer som finnes hos hanngriser. Disse

Detaljer

LeppeProd Framdriftsrapport LeppeProd 1. halvår 2012 /JB

LeppeProd Framdriftsrapport LeppeProd 1. halvår 2012 /JB Framdriftsrapport Leppeprod Framdrift 1_. Halvår 2012 Status framdrift En er nå snart halvveis med prosjektet Produksjon av berggylt» (LeppeProd). En er således midt i en rekke av FoU-forsøk; der en delvis

Detaljer

Evaluering av ulike formulerte fôr med hensyn på ernæringsmessig sammensetning, tekniske egenskaper og egnethet for tidlig weaning av kveitelarver

Evaluering av ulike formulerte fôr med hensyn på ernæringsmessig sammensetning, tekniske egenskaper og egnethet for tidlig weaning av kveitelarver Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Evaluering av ulike formulerte fôr med hensyn på ernæringsmessig sammensetning, tekniske egenskaper og egnethet for

Detaljer

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Måling av kjønnshormoner Kjønnshormonforstyrrelser menn Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Referanseområde, testosteron S Testosteron 18 40 år: 7,2 24 nmol/l S-testosteron 16 nmol/l Testosteronmangel?

Detaljer

Storskala optimalisering av lysstyring av oppdrettstorsk 2005-2008 (LYSTORSK)

Storskala optimalisering av lysstyring av oppdrettstorsk 2005-2008 (LYSTORSK) Storskala optimalisering av lysstyring av oppdrettstorsk -28 (LYSTORSK) Prosjektleder: Geir Lasse Taranger,, P. boks 187 Nordnes, 5817 Bergen, geirt@imr.no. 55 23 63 73 og 9 11 15 96 Prosjektansvarlig:

Detaljer

sporing av «rømt» laks med SNP-basert slektskapstesting Kjøglum S., Lien S., Kent M.; Grove H.; Lie Ø.

sporing av «rømt» laks med SNP-basert slektskapstesting Kjøglum S., Lien S., Kent M.; Grove H.; Lie Ø. Konseptbevisgenetisk sporing av «rømt» laks med SNP-basert slektskapstesting Kjøglum S., Lien S., Kent M.; Grove H.; Lie Ø. Bakgrunn Myndigheter, NGO-er og FHL vil ansvarlig gjøre norske oppdrettere for

Detaljer

Alder og fertilitet. Bakgrunn. Mødre godt opp i alderen. Hvorfor vente? Modell: Biologiske fakta. Fødselsrate egne egg vs donor egg

Alder og fertilitet. Bakgrunn. Mødre godt opp i alderen. Hvorfor vente? Modell: Biologiske fakta. Fødselsrate egne egg vs donor egg Alder og fertilitet PhD, Senior klinisk embryolog Laboratoriesjef @ Kvinner føder sitt første barn senere i livet enn tidligere (2014: 28,7 år) Bakgrunn Nasjonalt kompetansetjeneste for kvinnehelse Hvorfor

Detaljer

Dag Hansen daglig leder

Dag Hansen daglig leder Status produksjon og bruk av rognkjeks og berggylt i kampen mot lakselusa Dag Hansen daglig leder Primært erfaringer fra Arctic Cleanerfish sitt anlegg utenfor Stamsund i Lofoten, samt 2. hands opplysninger

Detaljer

Kapittel 52 Stamfiskhold og eggproduksjon

Kapittel 52 Stamfiskhold og eggproduksjon Kapittel 52 Stamfiskhold og eggproduksjon Forfatter: Birgitta Norberg, Guri Riple og Rune Waagbø Kveita er en porsjonsgyter som i fangenskap kan produsere flere hundre tusen egg fordelt på 8-12 porsjoner.

Detaljer

Status og utfordringer rognkjeks

Status og utfordringer rognkjeks Status og utfordringer rognkjeks Ingrid Lein Nofima Foto: Anne Marie Flatset 1 Behov for rensefisk i laksemerdene 320 mill smolt ut i merd per år 10 % innblanding rensefisk 32 mill 5 % etterfylling 15

Detaljer

233'5(77625*$1,60(5ÃÃ0,/- 9(.67Ã2*Ã.- 11602'1,1* 3URJUDPOHGHUÃ *HLUÃ/DVVHÃ7DUDQJHUÃ

233'5(77625*$1,60(5ÃÃ0,/- 9(.67Ã2*Ã.- 11602'1,1* 3URJUDPOHGHUÃ *HLUÃ/DVVHÃ7DUDQJHUÃ 233'5(77625*$1,60(5ÃÃ0,/- 9(.67Ã2*Ã.- 11602'1,1* 3URJUDPOHGHUÃ *HLUÃ/DVVHÃ7DUDQJHUÃ ÃÃ 0nOHWÃPHGÃSURJUDPPHWÃHUÃnÃXWYLNOHÃE UHNUDIWLJHÃRJÃ NRQRPLVNÃUDVMRQHOOHÃ SURGXNVMRQVPHWRGHUÃDYÃRSSGUHWWVRUJDQLVPHUÃGHUÃVDOJEDUÃPDWYDUHÃDYÃK

Detaljer

Hvilke muligheter finnes for å løse luseproblemet?

Hvilke muligheter finnes for å løse luseproblemet? Hvilke muligheter finnes for å løse luseproblemet? Forskning og overvåkning Karin Kroon Boxaspen Programleder akvakultur Laks og verdiskapning, Værnes, 3 & 4 februar 2010 Vaksine forsvant? Snakke om..

Detaljer

Status for de pelagiske bestandene

Status for de pelagiske bestandene Status for de pelagiske bestandene Samarbeid mellom fiskere og forskere Aril Slotte Forskningssjef Pelagisk Fisk Havforskningsinstituttet Norges Sildelagslag 14.mai 2014 1. Status for følgende bestander

Detaljer

Domestisering av marine arter

Domestisering av marine arter Domestisering av marine arter Rapport for 2002 utarbeidet av Knut E. Jørstad, Håkon Otterå, Frank Nilsen, Birgitta Norberg, Geir Dahle, Ørjan Karlsen og Anne Berit Skiftesvik Dette prosjektet skal overvåke

Detaljer

Bestandssituasjonen for villtorsk 3.1. Figur 1

Bestandssituasjonen for villtorsk 3.1. Figur 1 K a p i t t e l 3 Torsk i oppdrett K A P I T T E L 3 3.1 Bestandssituasjonen for villtorsk Asgeir Aglen, Havforskningsinstituttet Torsk har vært svært ettertraktet mat gjennom mange hundre år. Det har

Detaljer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Ved Marit Bjørnevik Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om Fakultet for biovitenskap og akvakultur 130 studenter på campus (2008/09)

Detaljer

Egglageret. Til hvem? Hvorfor? Sjanse for å gå i menopause FERTILITETSBEVARENDE BEHANDLING. Hvilke tilbud finnes til jenter og unge kvinner?

Egglageret. Til hvem? Hvorfor? Sjanse for å gå i menopause FERTILITETSBEVARENDE BEHANDLING. Hvilke tilbud finnes til jenter og unge kvinner? FERTILITETSBEVARENDE BEHANDLING Hvilke tilbud finnes til jenter og unge kvinner? Til hvem? Jenter/unge kvinner som skal gjennomgå behandling der sannsynligheten for prematur ovarialsvikt > 50% bør informeres

Detaljer

F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger

F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger Kort om Aqua Gen Forvalter verdens første familiebaserte avlsprogram for atlantisk laks, etablert 1971 1974 Etablert på materiale samlet

Detaljer

Produksjon og marked - Atlantisk Laks

Produksjon og marked - Atlantisk Laks Produksjon og marked - Atlantisk Laks v/ Jan Petter Kosmo Havbrukskonferansen 2014, Torshavn 21. Februar - 2014 -Tilbakeblikk 2013 - Færøyene - Midt i verden - Lønnsomhet et historisk perspektiv - Markedstrender

Detaljer

Sen pubertet og hypogonadisme

Sen pubertet og hypogonadisme U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sen pubertet og hypogonadisme Pétur B. Júlíusson, Overlege/postdoktor, Barneklinikken/Universitetet i Bergen Hypothalamus-hypofyse-gonade aksen LH/ FSH Fetus Spebarn

Detaljer

Betydning av skjul for bæreevne for hummer i havbeite. Ann-Lisbeth Agnalt, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad & Ellen S. Grefsrud

Betydning av skjul for bæreevne for hummer i havbeite. Ann-Lisbeth Agnalt, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad & Ellen S. Grefsrud Betydning av skjul for bæreevne for hummer i havbeite Ann-Lisbeth Agnalt, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad & Ellen S. Grefsrud Havbeite Er det også havbruk? Lov om akvakultur omfatter utsetting og gjenfangst

Detaljer

Høring: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram

Høring: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram Til Fiskeridirektoratet region Trøndelag Postboks 1225 Pirsenteret, 7462 Trondheim Høring: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram Norges Naturvernforbund er svært bekymret

Detaljer

Nytt fotopigment funnet hos fisk

Nytt fotopigment funnet hos fisk Nytt fotopigment funnet hos fisk I vår molekylære søken etter synspigmenter hos torsk ble et nytt fotopigment funnet, som tidligere ikke er kjent fra teleoster. Dette fotopigmentet hører til melanopsin

Detaljer

Ernæringsterapi Kjønnshormoner

Ernæringsterapi Kjønnshormoner Hvilke kjønnshormoner har vi Nødvendig for et normalt liv Hypothalamus: GnRH stimulerer til utskillelse av FSH og LH Hypofysen: FSH Østrogen og testosteron Spermproduksjon LH Stimulerer eggløsning Mannlige

Detaljer

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver 2-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver BAKGRUNN Allerede rundt århundreskiftet var forskere og fiskere opptatt av mulige

Detaljer

Cermaqs aktivitet i Hammerfest. Av Torgeir Nilsen

Cermaqs aktivitet i Hammerfest. Av Torgeir Nilsen Cermaqs aktivitet i Hammerfest Av Torgeir Nilsen Mainstream Norge CERMAQ Norge 2 Cermaq Cermaqs visjon er å være et globalt ledende oppdrettsselskap innen bærekraftig produksjon av laksefisk. Har drift

Detaljer

Kontroll med lakselus. Frank Nilsen Professor & Director Sea Lice Research Centre, Department of Biology, University of Bergen

Kontroll med lakselus. Frank Nilsen Professor & Director Sea Lice Research Centre, Department of Biology, University of Bergen Kontroll med lakselus Frank Nilsen Professor & Director Sea Lice Research Centre, Department of Biology, University of Bergen 9 partners 4 academic and 5 from industry What is an SFI? SFI = Centre for

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Kloning og genforskning ingen vei tilbake.

Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Sammendrag. Innen genforskning og kloning er det mange utfordringer, både tekniske og etiske. Hvordan kloning gjennomføres, hva slags teknikker som blir brukt

Detaljer

Kveiteoppdre* - et skri* nærmere suksess Børre Erstad

Kveiteoppdre* - et skri* nærmere suksess Børre Erstad Kveiteoppdre* - et skri* nærmere suksess Børre Erstad 1 25.09.14 Sterling White Halibut AS www.marineharvest.com Kveite produsert i 2013 (tonn) (es4mater) Sterling White Halibut AS Rogaland SG Rørvik hachery

Detaljer

Egglageret. Hvorfor? FERTILITETSBEVARENDE BEHANDLING. Hvilke tilbud finnes til jenter og unge kvinner?

Egglageret. Hvorfor? FERTILITETSBEVARENDE BEHANDLING. Hvilke tilbud finnes til jenter og unge kvinner? FERTILITETSBEVARENDE BEHANDLING Hvilke tilbud finnes til jenter og unge kvinner? Hvorfor? 75-80% overlevelse hos unge kreftpasienter («kreftoverlevere») mer aggressiv behandling av benigne sykdommer (rheumatisme,

Detaljer

Interaksjoner - Havbruk og Fiskeri. Ingebrigt Uglem

Interaksjoner - Havbruk og Fiskeri. Ingebrigt Uglem Interaksjoner - Havbruk og Fiskeri Ingebrigt Uglem Hvordan kan havbruk påvirke miljøet? Rømning og lakselus, og effekter på vill laksefisk Gjødsling pga. løste næringsstoffer Bentiske effekter pga. partikulært

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at Kvinnens kjønnsorgan Menstruasjonssyklusen. Lær deg dette. Hva er menstruasjonen egentlig? Menstruasjonen er blødninger fra skjeden som en del av den kvinnelige forplantningssyklusen. Syklus betyr sirkel

Detaljer

Håndbok i kveiteoppdrett

Håndbok i kveiteoppdrett Håndbok i kveiteoppdrett Kapittel Innhold 5 Forord...4 Naturgrunnlag og produksjonsmåte Kap 1 Innfanging og utvalg av stamfisk...8 Kap 2 Stamfiskhold og eggproduksjon...16 Kap 3 Eggfasen...22 Kap 4 Kveiteeggets

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg, Fiskeridirektoratet Nasjonal høringskonferanse Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Trondhjem 28.-29. oktober 2014 LFI Uni Miljø Om

Detaljer

1. INTRODUKSJON TIL PROBLEMET OMKRING UTSLIPP TIL SJØ FRA OFFSHORESEKTOREN

1. INTRODUKSJON TIL PROBLEMET OMKRING UTSLIPP TIL SJØ FRA OFFSHORESEKTOREN NOTAT Dato: 7. september 2001 Forfattere: Sonnich Meier, Jarle Klungsøyr og Asbjørn Svardal Havforskningsinstituttet Nordnesgaten 50, Pb 1870, 5817 Bergen ALKYLERTE FENOLERS HORMONELLE INNVIRKNING PÅ TORSK

Detaljer

En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk

En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk Bergen, 9.-10. Februar, 2011 Torskenettverksmøte: En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk Ivar Rønnestad, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Hva er en kunnskapsplattform?

Detaljer

Naturlig syklus. Stimuleringsmodeller ved IVF/ICSI. Hormonstimulering ved assistert befruktning (ART) Hormonstimulering ved assistert befruktning (++)

Naturlig syklus. Stimuleringsmodeller ved IVF/ICSI. Hormonstimulering ved assistert befruktning (ART) Hormonstimulering ved assistert befruktning (++) Hormonstimulering ved assistert befruktning (++) Oslo 3. juni 2013 Hormonstimulering ved assistert befruktning (ART) Nan B. Oldereid Overlege dr.med. Reproduksjonsmedisinsk seksjon OUS Hormonell stimulering

Detaljer

Optimalisert Postsmolt Produksjon (NFR-OPP)

Optimalisert Postsmolt Produksjon (NFR-OPP) Optimalisert Postsmolt Produksjon (NFR-OPP) Krav til grenseverdi for fisketetthet og spesifikk vann gjennomstrømning for postsmolt laks i sjøvann Aktivitetene er utført av : S. Calabrese, T.O. Nilsen,

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015. Notat. Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks.

REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015. Notat. Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks. REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 215 Notat Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks. Dette notatet er laget av forsker: Caroline Durif (caroline.durif@imr.no) Havforskningsinstituttet

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Hvordan vil fremtidenes klima påvirke lakseproduksjon? Case Mandalselva

Hvordan vil fremtidenes klima påvirke lakseproduksjon? Case Mandalselva Hvordan vil fremtidenes klima påvirke lakseproduksjon? Case Mandalselva Line Elisabeth Sundt-Hansen Richard D. Hedger Ola Ugedal Ola Diserud Anders G. Finstad Torbjørn Forseth Lena Tøfte Julian Sauterleute

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

"Grønne laksekonsesjoner" med Integrert havbruk?

Grønne laksekonsesjoner med Integrert havbruk? "Grønne laksekonsesjoner" med Integrert havbruk? Aleksander Handå, PhD Forskningsleder Aleksander.handa@sintef.no, 1 "Grønne laksekonsesjoner" Skjerpede miljøkrav 1. Rømming og genetiske effekter 2. Avfall

Detaljer

Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning

Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning Innhold Markedsbaserte høstingsstrategier Hvem tar loddetorsken og hvorfor? Kan endringer i fangstreguleringene

Detaljer

Infertilitet Hvilke muligheter og utfordringer har vi?

Infertilitet Hvilke muligheter og utfordringer har vi? Infertilitet Hvilke muligheter og utfordringer har vi? Ritsa Storeng, dr. philos., Seniorforsker Nasjonalt kompetansetjeneste for kvinnehelse Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Detaljer

How to keep the Barents Sea clean?

How to keep the Barents Sea clean? How to keep the Barents Sea clean? New stakeholders and contrast of interests Gunnar Sætra Communication Advisor Productive area Productive and important area Food supplier for Europe for centuries Under-,

Detaljer

HypofyseN. Hva skjer. når den ikke fungerer normalt?

HypofyseN. Hva skjer. når den ikke fungerer normalt? HypofyseN Hva skjer når den ikke fungerer normalt? Innhold Introduksjon 3 Hva er hyposfysesvikt? 3 Hvordan påvirker sykdommen pasienten? 3 Hypofysens normale funksjon 4 Framlappens hormoner 7 Baklappens

Detaljer

FHF møte september 2014

FHF møte september 2014 FHF møte september 2014 Luseresistens i avlsarbeidet Håvard Bakke B. Gjerde: Combatting strategies Cleaner fish Chemical treatments H 2 O 2 Health Feed Skirt Water pressure / temperature Closed cages Laser

Detaljer

Smittepress fra lakselus

Smittepress fra lakselus Smittepress fra lakselus Peder Jansen Seksjon for epidemiologi Veterinærinstituttet Photo: Randi Grøntvedt Skal si noe om: n Kort om: Populasjonsbiologi lakselus og lakselusas potensiale som skadedyr n

Detaljer

Triploidisering av Atlantisk torsk ( Gadus morhua

Triploidisering av Atlantisk torsk ( Gadus morhua Triploidisering av Atlantisk torsk (Gadus morhua); effekt av varierende hydrostatisk trykk og trykktidspunkt på triploiditet, samt konsekvenser for utvikling. Av Benedicte Nordhus Master i Havbruksbiologi

Detaljer

Gruppemedlemmer: før dere begynner: Vannrett: Hva spiser laksen i oppdrett? Hva er en fellesbetegnelse for dyrene laksen spiser i ferskvann?

Gruppemedlemmer: før dere begynner: Vannrett: Hva spiser laksen i oppdrett? Hva er en fellesbetegnelse for dyrene laksen spiser i ferskvann? Gruppemedlemmer: før dere begynner: Nå skal dere ved hjelp av en robot løse noen av utfordringene dere har lært om før lunsj. Dere jobber sammen i par. Hver gruppe får en roboteske og en datamaskin Dette

Detaljer

Kjønnshormonforstyrrelser kvinner. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Kjønnshormonforstyrrelser kvinner. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Kjønnshormonforstyrrelser kvinner Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Menstruasjonssyklus og blødningsforstyrrelser Menarche: tidspunkt for første menstruasjon Primær amenore`: ingen blødning

Detaljer

Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen

Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen Leif Nøttestad Seniorforsker Fiskebestander og Økosystemer i Norskehavet og Nordsjøen

Detaljer

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Produksjonsop+malisering Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Midt- Norsk Havbruk Fra Osen i S- Tr.lag 0l Nordlandsgrensa Alle ledd i verdikjeden Fra rogn 0l marked Midt- Norsk

Detaljer

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Hvor stort er problemet Rapporteringsdilemmaet Trond Mork Pedersen Grieg Cod Farming AS Sats på Torsk, Bergen 14 16 Februar 2007 Grieg Cod Farming as Våre eiere

Detaljer

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk FoU Miljøbasert vannføring Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk 1 2 Vannføring (m 3 /s) Vannføring i elva ovenfor utløp fra kraftverket - slukeevne 200%,"middels år" 1977 10,0 9,0 8,0 Før

Detaljer