AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS"

Transkript

1 AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

2 Jan-Erik Gulbrandsrød NY FUNKSJONALITET CLOCKWORK VERSJON 14

3 Agenda 10:40 13:00 Gjennomgang av ny funksjonalitet Salg / Innkjøp / Lager / Produkt / Generelt / CW Procurement / Finans / Produksjon 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 16:00 17:00 17:00 Lunch Casegjennomgang: Produksjon Pål Morten Gregersen Casegjennomgang: Finans / Økonomi Vigdis Monsen Innspill til fremtidige versjoner / Tips & Triks Tapas

4 Salg Vise linjer på en salgsordre ved søk Oppgradert søkefunksjon slik at det nå kan vises hvilke ordrelinjer som inngår i en salgsordre. Registrere salgsordre på kundens artikkelnummer Ny linjentype for kundens artikkelnummer, samt utvidet søkemulighet mot kundens artikkelnummer. Defualtverdier på ordretype og kunde Manuellt valgt ved registrering av linjer Søk i kundens artikkelkatalog med?u<kunde>/<kundens artikkel> Oppgradert utskrit av ordredokumenter Forutsetter bruk av kundens artikkelkatalog Kobling mellom kunde og eget artikkelnummer 4

5 Salg Dokumenter til MS Outlook Dokumenter kan kopieres direkte fra dokumentloggen til Outlook Enklere å svare på en inngående mail istedenfor å sende en ny Allokering av beholdning Mulighet for manuell allokering av beholdning til en salgsordre Gir lettere og enklere muligheter for å ta & gi beholdning mellom salgsordre Salgsordretype Mulighet for å benytte "Save as" for å opprette ny ordretype 5

6 Salg Fakturaplan Oppgradert funksjonalitet relatert til intervallfakturering av en salgsorde, både med ny funksjonalitet og i henhold til regnskapslov Mulighet for å angi spesifikasjon av linekode, navn og kommentarer. Tekster til kommentarer kan hentes fra tekstbibliotek Egen spørrefunksjon for oppfølging og status Samme faktureringsmetode som før. Krever egen fakturagruppe. 6

7 Salg Avslutning / ferdigstillelse av fakturaplan Mulighet for å huske på å avslutte faktureringen Egen oppgave som viser hvilke fakturaplaner som skal ferdigstilles Gir mulighet for å huske på å avslutte på en "riktig" måte. Kunderegister Oppgradert informasjon Overgang til kundens artikkelregister og tekster for salgsordre Direkte registrering av mailadresse og nettside Oppgradert bruk av profil for å opprette ny kunde Standardverdier i felter Duplikatkontroll Generering av internnavn for "Valutakunder" Melding om aktivering & deaktivering 7

8 Salg Beslutningshorisont på tilbud Standardverdi for beslutningshorisont gir lettere oversikt over "deadline" på tilbudsordre Parametersettes på ordretype Kan endres på den enkelte tilbudsordre 8

9 Innkjøp Evaluering av innkjøpsforslag Mulighet for å filtrere forslag for lettere å behandle forslag av samme "type" Innkjøpsforslag kan filtreres på "Leverandør", "Artikkel", "Avtale " og "Bestillingsdato" Styring av kostnadssted på innkjøpsordre Kontrollert styring av hvor kostnadssted skal hentes fra Parametersettes på innkjøpsordretype Bruk av kostnadssted kan være "Valgfri" eller "Påkrevd" Kostnadssted kan hentes fra "Mottaker", "Avsender" eller "Bruker". Leverandørregister Oppgradert med mindre endringer og bruk av overganger Direkte registrering av mailadresse og nettside 9

10 Innkjøp Fakturaforslag Registrering av fakturamottak uten knytning mot skanningsystem Registrering som om den var innskannet - Kun hodeinformasjon Leses inn i postboksen som "Forslag" som kan konverteres til faktura og behandles som en skannet faktura. Fakturadokument håndteres som vedlegg 10

11 Innkjøp Reaktivering av kansellert innkjøpsordre Gjør det mulig å "angre" en kansellering. Innført nye valg for sletting av innkjøpsordre eller linje. Ved reaktivering av kansellert innkjøpsordrelinje så beholdes historikk Utvalg basert på mottakergruppe Gir mulighet for på hente inn innkjøpsordre basert på en gruppering av lagersteder. Konfigureres opp mot lagergrupperinger Innført i 2 funksjoner: Varemottak, og mottatte, ikke fakturerte ordre Vil bli innført flere steder etter hvert. Spørrefunksjon mot innkjøpsordre Lagt til knapp for vedlegg ved registrering av ordrebekreftelse, samt mulighet for overgang til posteringer ved spørring på innkjøpsordre 11

12 Innkjøp Logge prisendringer i leverandørens artikkelkatalog Lagrer alle endringer som gjøres på innkjøpspriser Manuell endring Kalkyle og import Bygge innhold i en leverandørkontrakt Utvidet muligheter for å bygge innhold basert på utvalg Selektering på hovedleverandør Innført bruk av "nye" kriteria Ny søkefunksjon Gjør det lettere å sette kriteria for å finne én enkelt innkjøpsordre I prinsippet lik med søk på salgsordre 12

13 Lager Fremtidig beholdning Oppdatert med visning av mer detaljert informasjon om hver enkelt transaksjon Beholdningsoversikt Viser ikoner for artikkelstatus - "Flagg", "Livssyklus" og "Status" Historisk lagerbok Utvidet søkemuligheter på beholdningsjustering Kan søke på referanser og fritekst Allokering av beholdning Oppgradert med visning av ikoner for hvilke artikler som mangler beholdning samt mulighet for å plukke og tilbakemelde 13

14 Lager Periodeavslutning Periodeavslutning kan automatiseres, og er lettere å behandle manuelt Periodeavslutning kan legges inn som en serviceprosess Funksjonen for manuell periodeavslutning er oppgradert Planleggingsgruppe Oppgradert funksjonen for registrering av planleggingsgrupper. Samlet informasjon Ryddet i alternativer 14

15 Artikkel Artikkeloversikt Nye muligheter for å søke etter og finne frem til en oversikt over artikler Mulighet for å benytte fritekst for søk Innført flere muligheter for å angi kriteria for å hente artikler Utvalg av artikler [ Velg ] / [ Select ] Muligheter for å angi flere kriteria og intervaller i samme søk ved bruk av [ Select ]- knappen. Artikkeltype: 10, 20, 30-55, 70 Produksjonskatalog Forenklet vedlikehold av artikler som er definert med en produktstruktur Hovedgrupper Opprette en hovedgruppe basert på en annen hovedgruppe 15

16 Artikkel Artikkelsøk Ny funksjonalitet for å kunne søke etter artikler. Oppgradert med egne og direkte søkemuligheter, samt visning av informasjon <tekst> Søk i kortnavn <nummer> Søk i kortnummer?1<tekst> Søk i artikkelnavn?2<tekst> Søk i tilleggsnavn til artikkel??<tekst> Søk i kortnavn, artikkelnavn og tilleggsnavn?c<katalog>/<kode> Søk i Classification Catalogue?g<kode> Søk i GTIN nummer (?e)?t<katalog>/<kode> Søk i Trade Catalogue (?x)?s<leverandør>/<kode> Søk i Leverandørens artikkelkatalog?u<kunde>/<kode> Søk i Kundens artikkelkatalog?m<fabrikat>/<kode> Søk i fabrikatkatalog 16

17 Generelt Tilgang til alle åpne vinduer Nytt ikon som lister opp alle åpne vinduer for lettere å velge rett funksjon Bakgrunnsfarge Gjør det mulig å skille det ene selskapet fra det andre dersom det benyttes flere selskap i samme database. Egendefinert farge for hvert enkelt selskap Tool-tips Innført på ikoner for å gi informasjon om hva som ligger bak. DID Oppgradert med mindre forbedringer NULL-verdier vises ikke ved eksport finnes ikke lenger Dato som argument benytter rett formattert dato 17

18 Generelt Programstandarder Endret slik at standardverdier i et vindu må lagres manuelt Oppsett på bruker Ikon på verktøylinjen Endring av referanse på vedlegg Definisjon for om et vedlegg er internt eller eksternt kan nå endres Styring av e-post adresser Mulig å styre bruk av "to", "cc" og "bcc" på andre e-postadresser enn hovedadresse. Settes opp på knytning mellom e-post adresse og dokumenter Oppsett på firma register for knytning mellom e-post og dokumenter 18

19 Generelt Transportør Generell oppgradering Ny funksjon for registrering Ny søkefunksjon Håndtering av mail uten mailadresse Dersom det ikke finnes en mailadresse, så vil likevel vindu for å sende mail komme frem Duplisering av MVA-kode Gir mulighet for å angi at organisasjonsnummer skal dupliseres som MVA-nummer Styres på landkoden som kunde/leverandør er knyttet til. 19

20 Generelt Default printerstyring Gir mulighet for å definere en standard som benyttes hver gang det aktiveres et nytt alternativ på et dokument. Opprettes som et "dummy" dokument i dokumentkontrollen. Benytter dokumentnummer "***". 20

21 Teknisk / Infrastruktur Alternativt brukernavn Gir mulighet for å kunne benytte et lengre brukernavn som innlogging til applikasjonene Opprettes som alternativ til eksisterende brukerkode Eksempelvis kan benyttes. Lagring av "System Tool Bar" Denne lagres nå på brukerregisteret, og ikke i Registry Oppgradering av DID / Integrasjoner Mulighet for å angi at "Flag-file" skal slettes etter kjøring, slik at disse ikke ligger igjen. 21

22 Teknisk / Infrastruktur API Application Programming Interface Implementert mulighet for at andre programmer kan hente/skrive data inn i ClockWork ved bruk av WEB-Service. Egendefinerte API'er med parameterstreng og innhold Returnerer XML. Forutsetter en egen API-bruker 22

23 Teknisk / Infrastruktur Ryggmargsoperasjon på databasen Utvidet kodefelt og enkelte andre sentrale felt De fleste kodefelt er nå 10 tegn lange Kunde, Leverandør, Lager, "Type/Gruppe/Kategori" Kostnadssted, Prosjekt (alle konteringsdimensjoner) Hovedgruppe, Undergruppe, Detaljgruppe, Innkjøper, Selger, Planlegger, Variantkode er nå doblet til 50 tegn Referanse I på salgs-/innkjøpsordre er 20 tegn 23

24 ClockWork Procurement Forventet inngang til lager Viser antall som er på vei inn / forventet, for artikler som leveres fra lager Visning av SP-linjer i en kontrakt Mulighet for å droppe visning av SP-linjer inn en kontrakt, slik at leverandørens artikkelnummer vises øverst i listen. Parametersettes på hver enkelt kontrakt om det skal benyttes en "normal" eller "Invertert" visning. Inngår-i analyse på skaplister Hente frem informasjon om hvor en artikkel inngår, med behandling av artikkelen. Håndtering av erstatning Utskrift av etiketter 24

25 ClockWork Procurement Vedlegg Mulighet for å angi "Eksternt" eller "Internt" vedlegg Matbestilling Innført bruk av kalender i en catering liste. Miljøvennlig innkjøp Fokusering mot miljøriktig innkjøp slik at det er mulig å vise ikon for klassifisering direkte i lister Oppgradert med mulighet for å laste opp egne ikoner i tillegg til bilder. Rekvirering fra kontrakt visermiljøklassifisering for SP/Misc linjer Defineres på "vanlig måte" på den enkelte linje i kontrakten Vises med ikoner på linjenivå 25

26 ClockWork Procurement Godkjenning av innkjøpsordre Oppgradert generering av innkjøpsordre, slik at denne tar hensyn til logikk for godkjenning av innkjøpsordrene. Avhengig av oppsett på ordretype, så vil innkjøpsordre som genereres i ClockWork Procurement også kunne godkjennes. Godkjenning kan gjøres direkte i ClockWork Procurement Oppgaveliste viser innkjøpsordre som skal godkjennes Oversikt over hva som skal godkjennes i egen funksjon Utsendelse av innkjøpsordre Status for når en innkjøpsordre er sendt til leverandør hentes nå fra dokumentloggen. Avvise flere rekvisisjoner Lagt inn mulighet for å merke flere rekvisisjonslinjer og så avvise alle samtidig 26

27 ClockWork Procurement Ankomst / kollimottak Oppgradert og forbedret funksjonalitet for kollimottak Forbedret innregistrering, forberedt for bruk av skanner Egen spørrefunksjon for sporing av pakke Egen spørrefunksjon for rekvirent Registrering av utleveranse i håndterminal eller i CWP 27

28 WebLink Oppgradert WebShop WebShop er skrevet om til ny GUI, samt at det er innført begrensninger på visning av priser Visning av priser konfigureres på prislisten Oversikt over egne fakturaer Viser alle fakturaer for kunden med detaljinformasjon og mulighet for å hente inn selve fakturaen 28

29 ClockWork Touch Plukketerminal 1 - Truck Terminal Generell oppgradering av funksjonalitet Styring av sortering av plukkelinjene på lagersted Oppgradert med visning av informasjon i plukketerminalen Antall som er / skal plukkes Hele plukklisten Vise kolli informasjon 29

30 ClockWork og Visma Business Synkronisering Flere konteringsdimensjoner kan synkroniseres Artikkelkategori, Artikkeltype, Produktgruppe, Logistikkgruppe Akkumuleringer av posteringer Samler posteringer for samme konto i forskjellige kontotyper slik at det blir færre posteringstransaksjoner Parametersettes på kontosett Akkumulerer fra JRD til JRA 30

31 ClockWork og Visma Business Datobaserte valutakurser Oppdatert integrasjon til valutakursregisteret, slik at det nå oppdateres kurser per dato, ikke bare startkurs. Import av valutakurser Ny funksjon for import av valutakurser fra Visma Business og ekstern Definere jobb i ClockWork Service Manager Tar hensyn til at CW/VB er Master for valutakurser Tar hensyn til Entity / Organisasjonsenhet Kan importere via DID selv om VB er Master Egendefinert integrasjon av kunder Mulighet for å styre hvile felter som skal integreres til Visma Business Defineres ved bruk av en DID som knyttes til koblingen til VB 31

32 ClockWork og Visma Business Synkronisering av kunder til Visma Business Oppgradert synkroniseringsmuligheter slik at det er lettere å velge hvilke kunder som skal oppdateres inn i Visma Business Synkronisering av leverandører til Visma Business Oppgradert synkroniseringsmuligheter slik at det er lettere å velge hvilke leverandører som skal oppdateres inn i Visma Business Periodisering av inngående faktura Periodiseringskode overføres til Visma Document Center 32

33 Produksjon Omplanlegging av produksjonsordre Oppgradert og forenklet behandling av forslag fra behovsberegningen Mulighet for å akseptere forslag til omplanlegging Angi at en produksjonsorde skal unntas fra omplanlegging Kan også angis direkte på produksjonsordren Omplanlegging av innkjøpsordre Oppgradert og forenklet behandling av forslag fra behovsberegning Mulighet for å akseptere forslag til omplanlegging Angi at en innkjøpsordre skal unntas fra omplanlegging Kan angi kommentarer som legges til interne kommentarer Kan også angis direkte på innkjøpsordren 33

34 Produksjon Konsekvenser ved leveransesvikt Vise hvilke innkjøpsordre som vil medføre problemer for produksjon / salg Oppgradert en gammel funksjon. Henter inn alle artikler på innkjøpsordre som vil skape produksjonsstans eller leveranseproblemer dersom disse ikke leveres til angitt tid. Beregning av ledetid Beregning av faktisk ledetid på produkt og i produksjon kan inkluderes i behovsberegningen. Parametersette på hver enkelt behovsberegning Produksjon Tid i produksjon for ett nivå Produkt Tid i produksjon for alle nivåer 34

35 Produksjon Verifikasjon av datagrunnlag for behovsberegning Verifikasjon og kontroll av datagrunnlag for de produkter og komponenter som er inkludert i behovsberegnningen. Produkter uten kostpris Komponenter uten kostpris Komponenter uten ledetid Komponenter uten hovedleverandør Komponenter uten leverandørens artikkelkatalog Utskrift av produksjonsordre Gjeninnført funksjon for å skrive dokumenter til flere produksjonsordre Internreferanse på produksjonsordre Gir mulighet for å angi en egen tekst knyttet til hver enkelt ordre 35

36 Produksjon Simuleringsmuligheter i planleggingstavlen Simulering mot begrenset kapasitet Finne flaskehalser Optimalisere / flytte ordre mot begrenset kapasitet Allokering av komponenter Vise status på allokering med fargekode på produksjonsordren Rød: Minst én komponent er restnotert Grønn: Alle komponenter er reservert Gul: Alt materiell skal reserveres Orange: Minst én komponent er ikke reservert 36

37 Produksjon Består-av analyse på produkt Oppgradert nedbrytning av hva et produkt består av, samt visning av tilhørende informasjon Beholdning og leverandørinformasjon Detaljering av kostpris, "Sourcing" og ledetider. Miljøklassifisering, tollinformasjon & opprinnelsesland EOL End of Life kostnad En bi-effekt er innføring / oppgradering av ikoner Inngår-i analyse Mindre oppgraderinger som følge av endringer i "Består-av" analyse. 37

38 Produksjon Vrak / svinn på komponenter Oppgradert muligheter for å angi vrak / svinn Mer differensiert angivelse enn kun % og antall %, Enhet, Lotsize, per 1, 10, 100, 1000 Defineres på artikkelregisteret, produksjonskatalog og produktstruktur Tas hensyn til ved utlegging av produksjonsordre og i behovsberegning Produksjon hos underleverandør Oppgradert håndtering av komponentoverføring Kansellering av salgsordre frigjør forslag til komponentoverføring Viser summert kostnadsbilde for produkt Komponenttilgjengelighet ved editering av overføringsforslag 38

39

40 Service RMA Oppradert RMA med mer informasjon fra kunden Referanser til opprinnelige ordre, og annen informasjon Beskrivelse og kommentarer Adresser for retur og fakturering Oppgradert med kommentarer fra tekstbibliotek Visning av produkter som er omfattet av service Serviceordre Forenklinger for å redusere tidsforbruk ved registrering Kopierer ny informasjon fra RMA Viser tilleggsinformasjon fra kunde Benytte standardtekster fra tekstbibliotek til kommentarer ved rapportering av service 40

41 Service Salgsordre på servicekomponenter Forenkler utsendelse av komponenter Salgsordre kan genereres på komponenter i en serviceordre Serviceordrenummer kan legges inn som referanse på salgsordre Referanse styres av ordretype 41

42 Amestodagen 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

Amestodagen 2015. Jan-Erik Gulbrandsrød NYHETER I CLOCKWORK VERSJON 15.00

Amestodagen 2015. Jan-Erik Gulbrandsrød NYHETER I CLOCKWORK VERSJON 15.00 Amestodagen 2015 Jan-Erik Gulbrandsrød NYHETER I CLOCKWORK VERSJON 15.00 Agenda for dagen 09:00 11:00 Nyheter i ClockWork versjon 15 11:00 11:30 Finans & Økonomi 11:30 12:30 Lunch 12:30 13:00 Effektiv

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Amestodagen 2015 Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Agenda for Visma Business Status Visma Business Hvordan tar Visma Business oss inn i fremtiden Nyheter i Visma Business Product Line

Detaljer

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN.

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. NYTT I S4 S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. S4 2.4 (05.03.09) Nytt i denne oppgraderingen: * XML

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Amestodagen 2015. Hilde Mørch Andersen og Hanne Eidholm Berg VISMA BUSINESS ØKONOMI

Amestodagen 2015. Hilde Mørch Andersen og Hanne Eidholm Berg VISMA BUSINESS ØKONOMI Amestodagen 2015 Hilde Mørch Andersen og Hanne Eidholm Berg VISMA BUSINESS ØKONOMI Agenda Visma Business Økonomi Nyheter Visma Document Center v/hilde Automatisering av fakturaprosessen v/hilde Nyheter

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no

AMESTODAGEN 2015. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no AMESTODAGEN 2015 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold Innhold VISMA BUSINESS LOGISTIKK... 3 Nyheter... 3 Tips & triks Logistikk... 4 Tips & triks Generelt... 6 2 Visma Business

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper.

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Internoverføring En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Amestodagen 2015. Ole-Jørgen Svendsen Lars Håkon Skui NYHETER I VISMA GLOBAL 10

Amestodagen 2015. Ole-Jørgen Svendsen Lars Håkon Skui NYHETER I VISMA GLOBAL 10 Agenda Time 1 Nyheter og forbedringer Driftsmidler Contacts - app på mobil Felter i e-post Farger EHF øreavrunding e-faktura til private Autopay Finale - Bankavstemming Agenda Time 2 Tips & triks signin.visma.net

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.51

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.51 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.51 Innhold Nye integrasjoner 3 Integrasjon med Visma.net Financials 3 Integrasjon med Visma.net Expense 3 Funksjonalitets endringer 3 System Operator

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt) IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på

Detaljer

Enterprise HRM TIPS & TRIKS. Visma.net Expense

Enterprise HRM TIPS & TRIKS. Visma.net Expense Enterprise HRM TIPS & TRIKS Visma.net Expense Innhold Overføring av brukere Synkronisering av data Reiseregninger Saksgang Hente inn reiseregning Melding om utbetalt reise Rapport- og kontrollmuligheter

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

SAFEFOOD Management Software

SAFEFOOD Management Software SAFEFOOD FOOD LOGISTIKK OG PRODUKSJONSSYSTEM Ordre- fakturering- og produksjonssystem system for matvareprodusenter med integrasjon til regnskapssystemer. Systemet er et komplett logistikksystem til bakerier,

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Innholdsfortegnelse 1 Kommentarer på reskontroposteringer.... 2 1.1 Kryssing... 2 2 Compello... 3 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00 Side 1 Følgende endringer

Detaljer

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter Amestodagen 2013 Hilde M. Anderssen, seniorkonsulent Amesto Solutions AS Jonny Steindal, leveransesjef Amesto Solutions AS Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter AUTOMATISERTE RUTINER OG ELEKTRONISKE

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon)

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon) SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV tn:distribute Skann App for Android (Smarttelefon) Innholdsfortegnelse Formål... 2 Forutsetninger... 2 Begrensninger... 3 Fordeler... 3 Innlogging etter nedlasting av tn:distribute

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær.

Detaljer

Visma Business. Nyheter versjon 5.20.1

Visma Business. Nyheter versjon 5.20.1 Visma Business Nyheter versjon 5.20.1 Agenda Velkommen Nyheter og forbedringer i versjon 5.20.x Avslutning + evnt. spørsmål Utdelt Release Notes 5.20.x Innholdsfortegnelse er delt i nyheter og forbedringer

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2011 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Kundenotat 14/2012 Dato: 12.11.2012 Referanse:12/1385 Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Innhold 1 Formål... 2 2 Hensikt... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fremdriftsplan... 2 5 Nedetid... 2 6 Pålogging

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 04.04.13 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 15.1... 4 Min Butikk De viktigste funksjoner for butikkhverdagen tilgjengelig

Detaljer

Visma Business Elektronisk faktura

Visma Business Elektronisk faktura Visma Business Elektronisk faktura Agenda Hva er E-faktura? Hva slags muligheter finnes i Visma? Autoinvoice Visma XML 5.1 EDI-filer Hva er E-faktura? 2 «typer» E-faktura; E2C og E2B E2C går til privatpersoner

Detaljer

Firmapakken 6. Innholdsliste

Firmapakken 6. Innholdsliste Innholdsliste Moduler...3 Tilbud...3 Firmaer...3 Kontakter...3 Nyheter...3 Web-objekt...3 Ordre...4 Prosjekt...4 Timeregistrering...4 Vareuttak...4 Innkjøp...4 Vareregister...4 Varelager...4 Vareutvalg...4

Detaljer

Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,-

Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,- Kurskatalog 1H 2014 Standardkurs Kursnavn Varighet Pris Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,-

Detaljer

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf! CSVLFSNBOVBM XfcTipq! XfcTipq!er ditt personlige sted for ordremottak inn til Validus Engros. Fordelene med adgang til en WebShop er mange. ordreregistrering kan skje akkurat når det måtte passe inn i

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03.

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03. BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG Behandle sendinger SHIPMENTS S3 Manage Område Sendingstorg Funksjon Behandle sendinger Kort beskrivelse Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services

Detaljer

Visma Anbud og Kontrakt. Releasedokumentasjon Versjon 6.3.0

Visma Anbud og Kontrakt. Releasedokumentasjon Versjon 6.3.0 Visma Anbud og Kontrakt Releasedokumentasjon Versjon 6.3.0 9. april 2010 1. VISMA ANBUD OG KONTRAKT (KGV) - RELEASEDOKUMENTASJON V6.3.0... 3 Kritiske momenter som er viktig for eksisterende brukere før

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, oktober 2010 2. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller

Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller Basis roller ABASIS CBASIS RBASIS ABASIS: Basis- og spørretilganger i Smart Client (SC) CBASIS: Basisspørretilganger i Selfservice (web) RBASIS: Samlerolle for alle rapporttilganger Basisrolle til Agresso

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Bruk av håndterminalen

Bruk av håndterminalen Varetelling, om man ikke bruker terminal hopp til side 5. Bruk av håndterminalen 1. «Hent data» henter ned vareinfo til terminalen. Dette må gjøre når nye varer er ankommet registeret. Dvs. nye artikler

Detaljer

PCK Håndterminal. Brukerveiledning

PCK Håndterminal. Brukerveiledning PCK Håndterminal Brukerveiledning Velkommen som bruker av PCK Håndterminal. I denne manualen skal vi gå igjennom installasjon og bruk av håndterminal programvaren fra. For å benytte håndterminal sammen

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

CS-Web SMS og E-Post

CS-Web SMS og E-Post CS-Web SMS og E-Post Bruk av SMS og E-post direkte til kunder ved varemottak. Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SMS og Epost ved varemottak 08.02.2014

Detaljer

Velkommen som bruker av Visma Severa!

Velkommen som bruker av Visma Severa! Velkommen som bruker av Visma Severa! Innlogging: Når du blir opprettet som bruker med E-post adresse i Visma Severa, får du an mail med påloggingsinformasjon og midlertidig passord: For å logge inn, gå

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer