AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS"

Transkript

1 AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

2 Jan-Erik Gulbrandsrød NY FUNKSJONALITET CLOCKWORK VERSJON 14

3 Agenda 10:40 13:00 Gjennomgang av ny funksjonalitet Salg / Innkjøp / Lager / Produkt / Generelt / CW Procurement / Finans / Produksjon 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 16:00 17:00 17:00 Lunch Casegjennomgang: Produksjon Pål Morten Gregersen Casegjennomgang: Finans / Økonomi Vigdis Monsen Innspill til fremtidige versjoner / Tips & Triks Tapas

4 Salg Vise linjer på en salgsordre ved søk Oppgradert søkefunksjon slik at det nå kan vises hvilke ordrelinjer som inngår i en salgsordre. Registrere salgsordre på kundens artikkelnummer Ny linjentype for kundens artikkelnummer, samt utvidet søkemulighet mot kundens artikkelnummer. Defualtverdier på ordretype og kunde Manuellt valgt ved registrering av linjer Søk i kundens artikkelkatalog med?u<kunde>/<kundens artikkel> Oppgradert utskrit av ordredokumenter Forutsetter bruk av kundens artikkelkatalog Kobling mellom kunde og eget artikkelnummer 4

5 Salg Dokumenter til MS Outlook Dokumenter kan kopieres direkte fra dokumentloggen til Outlook Enklere å svare på en inngående mail istedenfor å sende en ny Allokering av beholdning Mulighet for manuell allokering av beholdning til en salgsordre Gir lettere og enklere muligheter for å ta & gi beholdning mellom salgsordre Salgsordretype Mulighet for å benytte "Save as" for å opprette ny ordretype 5

6 Salg Fakturaplan Oppgradert funksjonalitet relatert til intervallfakturering av en salgsorde, både med ny funksjonalitet og i henhold til regnskapslov Mulighet for å angi spesifikasjon av linekode, navn og kommentarer. Tekster til kommentarer kan hentes fra tekstbibliotek Egen spørrefunksjon for oppfølging og status Samme faktureringsmetode som før. Krever egen fakturagruppe. 6

7 Salg Avslutning / ferdigstillelse av fakturaplan Mulighet for å huske på å avslutte faktureringen Egen oppgave som viser hvilke fakturaplaner som skal ferdigstilles Gir mulighet for å huske på å avslutte på en "riktig" måte. Kunderegister Oppgradert informasjon Overgang til kundens artikkelregister og tekster for salgsordre Direkte registrering av mailadresse og nettside Oppgradert bruk av profil for å opprette ny kunde Standardverdier i felter Duplikatkontroll Generering av internnavn for "Valutakunder" Melding om aktivering & deaktivering 7

8 Salg Beslutningshorisont på tilbud Standardverdi for beslutningshorisont gir lettere oversikt over "deadline" på tilbudsordre Parametersettes på ordretype Kan endres på den enkelte tilbudsordre 8

9 Innkjøp Evaluering av innkjøpsforslag Mulighet for å filtrere forslag for lettere å behandle forslag av samme "type" Innkjøpsforslag kan filtreres på "Leverandør", "Artikkel", "Avtale " og "Bestillingsdato" Styring av kostnadssted på innkjøpsordre Kontrollert styring av hvor kostnadssted skal hentes fra Parametersettes på innkjøpsordretype Bruk av kostnadssted kan være "Valgfri" eller "Påkrevd" Kostnadssted kan hentes fra "Mottaker", "Avsender" eller "Bruker". Leverandørregister Oppgradert med mindre endringer og bruk av overganger Direkte registrering av mailadresse og nettside 9

10 Innkjøp Fakturaforslag Registrering av fakturamottak uten knytning mot skanningsystem Registrering som om den var innskannet - Kun hodeinformasjon Leses inn i postboksen som "Forslag" som kan konverteres til faktura og behandles som en skannet faktura. Fakturadokument håndteres som vedlegg 10

11 Innkjøp Reaktivering av kansellert innkjøpsordre Gjør det mulig å "angre" en kansellering. Innført nye valg for sletting av innkjøpsordre eller linje. Ved reaktivering av kansellert innkjøpsordrelinje så beholdes historikk Utvalg basert på mottakergruppe Gir mulighet for på hente inn innkjøpsordre basert på en gruppering av lagersteder. Konfigureres opp mot lagergrupperinger Innført i 2 funksjoner: Varemottak, og mottatte, ikke fakturerte ordre Vil bli innført flere steder etter hvert. Spørrefunksjon mot innkjøpsordre Lagt til knapp for vedlegg ved registrering av ordrebekreftelse, samt mulighet for overgang til posteringer ved spørring på innkjøpsordre 11

12 Innkjøp Logge prisendringer i leverandørens artikkelkatalog Lagrer alle endringer som gjøres på innkjøpspriser Manuell endring Kalkyle og import Bygge innhold i en leverandørkontrakt Utvidet muligheter for å bygge innhold basert på utvalg Selektering på hovedleverandør Innført bruk av "nye" kriteria Ny søkefunksjon Gjør det lettere å sette kriteria for å finne én enkelt innkjøpsordre I prinsippet lik med søk på salgsordre 12

13 Lager Fremtidig beholdning Oppdatert med visning av mer detaljert informasjon om hver enkelt transaksjon Beholdningsoversikt Viser ikoner for artikkelstatus - "Flagg", "Livssyklus" og "Status" Historisk lagerbok Utvidet søkemuligheter på beholdningsjustering Kan søke på referanser og fritekst Allokering av beholdning Oppgradert med visning av ikoner for hvilke artikler som mangler beholdning samt mulighet for å plukke og tilbakemelde 13

14 Lager Periodeavslutning Periodeavslutning kan automatiseres, og er lettere å behandle manuelt Periodeavslutning kan legges inn som en serviceprosess Funksjonen for manuell periodeavslutning er oppgradert Planleggingsgruppe Oppgradert funksjonen for registrering av planleggingsgrupper. Samlet informasjon Ryddet i alternativer 14

15 Artikkel Artikkeloversikt Nye muligheter for å søke etter og finne frem til en oversikt over artikler Mulighet for å benytte fritekst for søk Innført flere muligheter for å angi kriteria for å hente artikler Utvalg av artikler [ Velg ] / [ Select ] Muligheter for å angi flere kriteria og intervaller i samme søk ved bruk av [ Select ]- knappen. Artikkeltype: 10, 20, 30-55, 70 Produksjonskatalog Forenklet vedlikehold av artikler som er definert med en produktstruktur Hovedgrupper Opprette en hovedgruppe basert på en annen hovedgruppe 15

16 Artikkel Artikkelsøk Ny funksjonalitet for å kunne søke etter artikler. Oppgradert med egne og direkte søkemuligheter, samt visning av informasjon <tekst> Søk i kortnavn <nummer> Søk i kortnummer?1<tekst> Søk i artikkelnavn?2<tekst> Søk i tilleggsnavn til artikkel??<tekst> Søk i kortnavn, artikkelnavn og tilleggsnavn?c<katalog>/<kode> Søk i Classification Catalogue?g<kode> Søk i GTIN nummer (?e)?t<katalog>/<kode> Søk i Trade Catalogue (?x)?s<leverandør>/<kode> Søk i Leverandørens artikkelkatalog?u<kunde>/<kode> Søk i Kundens artikkelkatalog?m<fabrikat>/<kode> Søk i fabrikatkatalog 16

17 Generelt Tilgang til alle åpne vinduer Nytt ikon som lister opp alle åpne vinduer for lettere å velge rett funksjon Bakgrunnsfarge Gjør det mulig å skille det ene selskapet fra det andre dersom det benyttes flere selskap i samme database. Egendefinert farge for hvert enkelt selskap Tool-tips Innført på ikoner for å gi informasjon om hva som ligger bak. DID Oppgradert med mindre forbedringer NULL-verdier vises ikke ved eksport finnes ikke lenger Dato som argument benytter rett formattert dato 17

18 Generelt Programstandarder Endret slik at standardverdier i et vindu må lagres manuelt Oppsett på bruker Ikon på verktøylinjen Endring av referanse på vedlegg Definisjon for om et vedlegg er internt eller eksternt kan nå endres Styring av e-post adresser Mulig å styre bruk av "to", "cc" og "bcc" på andre e-postadresser enn hovedadresse. Settes opp på knytning mellom e-post adresse og dokumenter Oppsett på firma register for knytning mellom e-post og dokumenter 18

19 Generelt Transportør Generell oppgradering Ny funksjon for registrering Ny søkefunksjon Håndtering av mail uten mailadresse Dersom det ikke finnes en mailadresse, så vil likevel vindu for å sende mail komme frem Duplisering av MVA-kode Gir mulighet for å angi at organisasjonsnummer skal dupliseres som MVA-nummer Styres på landkoden som kunde/leverandør er knyttet til. 19

20 Generelt Default printerstyring Gir mulighet for å definere en standard som benyttes hver gang det aktiveres et nytt alternativ på et dokument. Opprettes som et "dummy" dokument i dokumentkontrollen. Benytter dokumentnummer "***". 20

21 Teknisk / Infrastruktur Alternativt brukernavn Gir mulighet for å kunne benytte et lengre brukernavn som innlogging til applikasjonene Opprettes som alternativ til eksisterende brukerkode Eksempelvis kan benyttes. Lagring av "System Tool Bar" Denne lagres nå på brukerregisteret, og ikke i Registry Oppgradering av DID / Integrasjoner Mulighet for å angi at "Flag-file" skal slettes etter kjøring, slik at disse ikke ligger igjen. 21

22 Teknisk / Infrastruktur API Application Programming Interface Implementert mulighet for at andre programmer kan hente/skrive data inn i ClockWork ved bruk av WEB-Service. Egendefinerte API'er med parameterstreng og innhold Returnerer XML. Forutsetter en egen API-bruker 22

23 Teknisk / Infrastruktur Ryggmargsoperasjon på databasen Utvidet kodefelt og enkelte andre sentrale felt De fleste kodefelt er nå 10 tegn lange Kunde, Leverandør, Lager, "Type/Gruppe/Kategori" Kostnadssted, Prosjekt (alle konteringsdimensjoner) Hovedgruppe, Undergruppe, Detaljgruppe, Innkjøper, Selger, Planlegger, Variantkode er nå doblet til 50 tegn Referanse I på salgs-/innkjøpsordre er 20 tegn 23

24 ClockWork Procurement Forventet inngang til lager Viser antall som er på vei inn / forventet, for artikler som leveres fra lager Visning av SP-linjer i en kontrakt Mulighet for å droppe visning av SP-linjer inn en kontrakt, slik at leverandørens artikkelnummer vises øverst i listen. Parametersettes på hver enkelt kontrakt om det skal benyttes en "normal" eller "Invertert" visning. Inngår-i analyse på skaplister Hente frem informasjon om hvor en artikkel inngår, med behandling av artikkelen. Håndtering av erstatning Utskrift av etiketter 24

25 ClockWork Procurement Vedlegg Mulighet for å angi "Eksternt" eller "Internt" vedlegg Matbestilling Innført bruk av kalender i en catering liste. Miljøvennlig innkjøp Fokusering mot miljøriktig innkjøp slik at det er mulig å vise ikon for klassifisering direkte i lister Oppgradert med mulighet for å laste opp egne ikoner i tillegg til bilder. Rekvirering fra kontrakt visermiljøklassifisering for SP/Misc linjer Defineres på "vanlig måte" på den enkelte linje i kontrakten Vises med ikoner på linjenivå 25

26 ClockWork Procurement Godkjenning av innkjøpsordre Oppgradert generering av innkjøpsordre, slik at denne tar hensyn til logikk for godkjenning av innkjøpsordrene. Avhengig av oppsett på ordretype, så vil innkjøpsordre som genereres i ClockWork Procurement også kunne godkjennes. Godkjenning kan gjøres direkte i ClockWork Procurement Oppgaveliste viser innkjøpsordre som skal godkjennes Oversikt over hva som skal godkjennes i egen funksjon Utsendelse av innkjøpsordre Status for når en innkjøpsordre er sendt til leverandør hentes nå fra dokumentloggen. Avvise flere rekvisisjoner Lagt inn mulighet for å merke flere rekvisisjonslinjer og så avvise alle samtidig 26

27 ClockWork Procurement Ankomst / kollimottak Oppgradert og forbedret funksjonalitet for kollimottak Forbedret innregistrering, forberedt for bruk av skanner Egen spørrefunksjon for sporing av pakke Egen spørrefunksjon for rekvirent Registrering av utleveranse i håndterminal eller i CWP 27

28 WebLink Oppgradert WebShop WebShop er skrevet om til ny GUI, samt at det er innført begrensninger på visning av priser Visning av priser konfigureres på prislisten Oversikt over egne fakturaer Viser alle fakturaer for kunden med detaljinformasjon og mulighet for å hente inn selve fakturaen 28

29 ClockWork Touch Plukketerminal 1 - Truck Terminal Generell oppgradering av funksjonalitet Styring av sortering av plukkelinjene på lagersted Oppgradert med visning av informasjon i plukketerminalen Antall som er / skal plukkes Hele plukklisten Vise kolli informasjon 29

30 ClockWork og Visma Business Synkronisering Flere konteringsdimensjoner kan synkroniseres Artikkelkategori, Artikkeltype, Produktgruppe, Logistikkgruppe Akkumuleringer av posteringer Samler posteringer for samme konto i forskjellige kontotyper slik at det blir færre posteringstransaksjoner Parametersettes på kontosett Akkumulerer fra JRD til JRA 30

31 ClockWork og Visma Business Datobaserte valutakurser Oppdatert integrasjon til valutakursregisteret, slik at det nå oppdateres kurser per dato, ikke bare startkurs. Import av valutakurser Ny funksjon for import av valutakurser fra Visma Business og ekstern Definere jobb i ClockWork Service Manager Tar hensyn til at CW/VB er Master for valutakurser Tar hensyn til Entity / Organisasjonsenhet Kan importere via DID selv om VB er Master Egendefinert integrasjon av kunder Mulighet for å styre hvile felter som skal integreres til Visma Business Defineres ved bruk av en DID som knyttes til koblingen til VB 31

32 ClockWork og Visma Business Synkronisering av kunder til Visma Business Oppgradert synkroniseringsmuligheter slik at det er lettere å velge hvilke kunder som skal oppdateres inn i Visma Business Synkronisering av leverandører til Visma Business Oppgradert synkroniseringsmuligheter slik at det er lettere å velge hvilke leverandører som skal oppdateres inn i Visma Business Periodisering av inngående faktura Periodiseringskode overføres til Visma Document Center 32

33 Produksjon Omplanlegging av produksjonsordre Oppgradert og forenklet behandling av forslag fra behovsberegningen Mulighet for å akseptere forslag til omplanlegging Angi at en produksjonsorde skal unntas fra omplanlegging Kan også angis direkte på produksjonsordren Omplanlegging av innkjøpsordre Oppgradert og forenklet behandling av forslag fra behovsberegning Mulighet for å akseptere forslag til omplanlegging Angi at en innkjøpsordre skal unntas fra omplanlegging Kan angi kommentarer som legges til interne kommentarer Kan også angis direkte på innkjøpsordren 33

34 Produksjon Konsekvenser ved leveransesvikt Vise hvilke innkjøpsordre som vil medføre problemer for produksjon / salg Oppgradert en gammel funksjon. Henter inn alle artikler på innkjøpsordre som vil skape produksjonsstans eller leveranseproblemer dersom disse ikke leveres til angitt tid. Beregning av ledetid Beregning av faktisk ledetid på produkt og i produksjon kan inkluderes i behovsberegningen. Parametersette på hver enkelt behovsberegning Produksjon Tid i produksjon for ett nivå Produkt Tid i produksjon for alle nivåer 34

35 Produksjon Verifikasjon av datagrunnlag for behovsberegning Verifikasjon og kontroll av datagrunnlag for de produkter og komponenter som er inkludert i behovsberegnningen. Produkter uten kostpris Komponenter uten kostpris Komponenter uten ledetid Komponenter uten hovedleverandør Komponenter uten leverandørens artikkelkatalog Utskrift av produksjonsordre Gjeninnført funksjon for å skrive dokumenter til flere produksjonsordre Internreferanse på produksjonsordre Gir mulighet for å angi en egen tekst knyttet til hver enkelt ordre 35

36 Produksjon Simuleringsmuligheter i planleggingstavlen Simulering mot begrenset kapasitet Finne flaskehalser Optimalisere / flytte ordre mot begrenset kapasitet Allokering av komponenter Vise status på allokering med fargekode på produksjonsordren Rød: Minst én komponent er restnotert Grønn: Alle komponenter er reservert Gul: Alt materiell skal reserveres Orange: Minst én komponent er ikke reservert 36

37 Produksjon Består-av analyse på produkt Oppgradert nedbrytning av hva et produkt består av, samt visning av tilhørende informasjon Beholdning og leverandørinformasjon Detaljering av kostpris, "Sourcing" og ledetider. Miljøklassifisering, tollinformasjon & opprinnelsesland EOL End of Life kostnad En bi-effekt er innføring / oppgradering av ikoner Inngår-i analyse Mindre oppgraderinger som følge av endringer i "Består-av" analyse. 37

38 Produksjon Vrak / svinn på komponenter Oppgradert muligheter for å angi vrak / svinn Mer differensiert angivelse enn kun % og antall %, Enhet, Lotsize, per 1, 10, 100, 1000 Defineres på artikkelregisteret, produksjonskatalog og produktstruktur Tas hensyn til ved utlegging av produksjonsordre og i behovsberegning Produksjon hos underleverandør Oppgradert håndtering av komponentoverføring Kansellering av salgsordre frigjør forslag til komponentoverføring Viser summert kostnadsbilde for produkt Komponenttilgjengelighet ved editering av overføringsforslag 38

39

40 Service RMA Oppradert RMA med mer informasjon fra kunden Referanser til opprinnelige ordre, og annen informasjon Beskrivelse og kommentarer Adresser for retur og fakturering Oppgradert med kommentarer fra tekstbibliotek Visning av produkter som er omfattet av service Serviceordre Forenklinger for å redusere tidsforbruk ved registrering Kopierer ny informasjon fra RMA Viser tilleggsinformasjon fra kunde Benytte standardtekster fra tekstbibliotek til kommentarer ved rapportering av service 40

41 Service Salgsordre på servicekomponenter Forenkler utsendelse av komponenter Salgsordre kan genereres på komponenter i en serviceordre Serviceordrenummer kan legges inn som referanse på salgsordre Referanse styres av ordretype 41

42 Amestodagen 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as Quick Brukerkonferansen 2005 Innhold I Innholdsfortegnelse Del I Velkommen 6 1 Mål med kurset... 6 2 Agenda... 7 Mandag Tirsdag Onsdag... 7... 7... 8 3 Deltakerliste... 9 Del II Grunnkurs 12 1 Oppstart...

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

TrellisPOS. Butikkløsning 2009-2012. Brukerdokumentasjon

TrellisPOS. Butikkløsning 2009-2012. Brukerdokumentasjon TrellisPOS Butikkløsning 2009-2012 Brukerdokumentasjon P Teknisk dokumentasjon INNHOLD INNHOLD... 2 PROGRAMVINDUET... 7 SALGSPROSESSEN... 8 Registrere salg... 8 Uten scanner... 8 Med scanner... 8 Betaling...

Detaljer