Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2013"

Transkript

1 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2013 Klubbens deltakere på sommerleiren i Surnadal. 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøtet den 9. april 2013, og har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Tor Erik Andersson Line Reiten Torbjørn Hjelle Sørum (kasserer) Reidun Sletten (sekretær) Roar Myklebust Roy Rolstad Kristine Fjeseth Styret har hatt 4 styremøter og det er blitt ført referat av disse. Ved en anledning ble det arrangert et utvidet klubbmøte, her møtte alle instruktører og styremedlemmer.

2 1.2 Instruktører Hovedinstruktør: Roy Rolstad Instruktøransvarlig: Marianne Løfvenius Torske Partiansvarlige instruktører: Marius Vangen Tore Grytten Sandnes Marianne Løfvenius Torske Line Reiten Kristine Fjeseth Kjetil Hatlen Trine Hammerø Hjelpeinstruktører: Torbjørn Hjelle Sørum Sirild Sandvik Tor Erik Andersson Andreas Helmersen Tonje Mari Dragset Marcin Ptak Espen Tsai Hansen Jan Jensen Jørn Ove Johansen Richard Andre Jarlev Markus Bossmeyer Ruth Sigrid Johansen Azmat Ullah Butt Ine-Desirée Lund Øyvind Martinsen Philip Bekkelund Helgesen Instruktørgruppen har hatt 3 instruktørmøter, samt mønsterseminar med landslagstrener Truls Hotvedt 14.september. 2 Medlemsmasse Pr år 6-12 år år år 26- år Sum Kvinner Menn Totalt

3 3 Aktiviteter 3.1 Klubbens aktiviteter Tirsdager har klubben hatt treninger for ungdom og voksne. Treningene har vært delt opp i to ulike partier der 10. gup-4. gup har trent kl 18:00-19:30 og 3. gup og opp har trent kl 19:30-21:00. Torsdager har alle ungdom og voksne trent kl 18:00-19:30. Klubben har hatt et eget parti for barn (7-12 år) som har hatt treninger torsdag kl 17:00-18:00. Det ble også holdt fri/sparingstrening fredager fra 18:00 til 19:30 og fritrening søndager fra 12:00 til 14:00. Disse treningene var åpne for alle grader. I hele 2013 har det blitt arrangert månedlige treninger for alle sortbeltene i Oslo Øst og Jessheim. Det ble arrangert graderinger for voksne 19. mars, 4. juni og 10. desember. For barn ble det arrangert graderinger 21. mars, 6. juni og 12. desember. Roy Rolstad var eksaminator på samtlige. Kristine Fjeseth ble 23. april tildelt Oslo kommunes ærespris for gullet hun tok sammen med det norske lagmønsterlaget under EM i Slovenia, april Det ble arrangert sommeravslutning for alle ungdom og voksne på MegaZone, etterfulgt av bespisning på Peppes Pizza. For barna ble det sommeravslutning med pizza i hallen. Klubben fylte 10 år i 2013, og dette ble feiret 21. september. Det ble holdt en jubileumsmarkering i Oppsal Arena for alle barn og voksne på dagtid. På kveldstid var det jubileumsfest på Nordre Lindeberg gård for alle tidligere og nåværende medlemmer over 18 år, samt seniorer fra hele Østlandet. Gradering juni 2013.

4 3.2 Regionale aktiviteter Det ble arrangert 3 Østlandscuper i 2013, og Oslo Øst var arrangør for Østlandscup 3, 12. oktober. Klubben deltok på alle Østlandscupene med gode resultater, og Line Reiten ble beste sortbelte dame sammenlagt i mai var det sortbeltegradering i Lier. Espen Tsai Hansen graderte seg til 1. Dan-1, og Line Reiten graderte seg til 2.Dan november var det sortbeltegradering i Asker. Her graderte Jørn Ove Johansen seg til 1. Dan, og Kjetil Hatlen graderte seg til 2.Dan-1. Fem av klubbens medlemmer har deltatt på regionslaget, og representert dette i nasjonale og internasjonale mesterskap. Det har vært arrangert to regionale sortbeltesamlinger i 2013 hvor klubbens medlemmer har deltatt. 3.3 Nasjonale aktiviteter Roy Rolstad holdt tradisjonen tro selvforsvarsseminaret Ho sin sul 2013 på Åndalsnes februar. Uke 31 ble NTNs årlige sommerleir arrangert i Surnadal. 8 medlemmer fra klubben deltok. Roy Rolstad og Camilla Melhus Rolstad var instruktører på leiren. Tore Grytten Sandnes og Line Reiten var instruktører på NTNs barneleir i Surnadal, uke 32. Helga november ble det arrangert norgesmesterskap og landsmesterskap i Tønsberg. 8 av klubbens medlemmer deltok. Kjetil Hatlen og Line Reiten tok hver sin bronsemedalje i sparring. Marius Vangen deltok som coach og Roy Rolstad, Camilla Melhus Rolstad og Marianne Løfvenius Torske deltok som dommere. Roy Rolstad har i løpet av året vært kurslærer på flere trenerkurs i regi av Norges kampsportforbund, samt instruert på flere kurs innenfor SPEAR-systemet. 1. september arrangerte han selvforsvarsseminar i Den norske opera. 3.4 Internasjonale aktiviteter februar deltok Camilla Melhus Rolstad på internasjonalt dommerkurs i Benidorm, Spania. Line Reiten og Tore Grytten Sandnes deltok, sammen med landslaget, på EM i Skövde i Sverige mai. Line tok sølv i sparring. Line Reiten og Espen Tsai Hansen deltok, sammen med regionslage, på Holland Cup i Delft i Nederland 1. juni. Line tok sølv i sparring, bronse i lagsparring og bronse i lagmønster. Espen tok sølv i mønster, sølv i lagsparring og bronse i lagmønster. Line Reiten og Trine Hammerø deltok, sammen med landslaget, på VM i Benidorm i Spania oktober. Trine tok bronse i mønster. Camilla Melhus Rolstad deltok som dommer.

5 4 Økonomi Regnskap for: Oslo øst Taekwon-Do klubb Periode: Inntekter Regnskap 3110 Salg av utstyr , Offentlig tilskudd , Grasrotandelen 6 014, Treningsavgift , Medlemskontingent 0, Arrangementsinntekter , Fakturagebyr 6 695, Egenandel medlemmer 2 900, Graderingsavgift , Diverse inntekter 3 693, Renteinntekter 120,80 Sum ,85 Utgifter 4200 Kjøp av utstyr , Kjøp av utstyr for salg , Støtte medlemmer , Leie av lokaler , Arrangementskostnader , Kontorrekvisita 238, Telefon og porto 4 052, Trykksaker 0, Reiser 3 484, Markedsføring og pr 2 275, Mat og drikke 649, Kontingenter , Gaver/premier 4 513, Ikke betalte fakturaer/refusjon 2 350, Bankgebyrer 7 007, Gebyrer NKF 2 028, Andre utgifter 1 579, Graderingsavgift , Ekstraordinære utgifter 0,00 Sum ,86 Resultat ,99 Ved Balanse periodens start Ved periodens slutt Differanse 1510 NKF fakturert beløp 2 015, , , Penger på hovedkonto , , , Penger på hjelpekonto 0,00 0,00 0, Penger på utstyrskonto 0,00 0,00 0, Penger i kontantbeholdning 0,00 0,00 0,00

6 FORKLARING REGNSKAP 3110 Salg av utstyr Må ses i sammenheng med Offentlig tilskudd Støtte fra NIF og Oslo Idrettskrets/Oslo kommune Kursinntekter osv Hovedsaklig deltakeravgift og stevnetilskudd ifm Østlandscup Fakturagebyr Kr 5,- per faktura samt purregebyr 3991 Graderingsavgift Kr 250-, per person Kjøp av utstyr Innkjøp av klubbklær ifm NM Støtte medlemmer Støtte til TKD-relatert aktivitet til klubbens medlemmer 6300 Leie av lokaler Leie av kampsporthall i juni og dansehallen på torsdager samt møterom ifm arrangementer 6700 Arrangementskostnader Utgifter til sosiale aktiviteter, Østlandscup 3 og 10-årsjubileum Reiser Reiseutgifter ifm seniorsamling 7300 Markedsføring og pr Utgifter til nettside Kontingenter Medlemskontingenter til NTN og NKF 7830 Ikke betalte fakturaer/refusjon Refusjon av for mye betalt kontingent samt ikke betalte inntektsførte fakturaer 8151 Gebyrer NKF Gebyr til NKF ifm medlemsportalen 8301 Graderingsavgift Kr 250,- per person til eksaminator/ntn. Mønstertrening på seminar med Truls Hotvedt, september 2013.

7 Årsmøte Oslo Øst TaeKwon Do Klubb Revisors Beretning På Generalforsamlingen 2013 meldte Espen Aarnæs som revisor for regnskapsåret Espen Aarnæs var også revisor for regnskapsåret 2011 og Uttalelse om årsregnskapet Undertegnede har revidert årsregnskapet for Oslo Øst TaeKwon Do klubb som viser et overskudd på kr ,99 kr. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap og kontantstrømsoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder i klubben er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Revisors oppgaver og plikter Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et riktig bilde av den finansielle stillingen til Oslo Øst Taekwon Do klubb per 31. desember Resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2013 er også i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av klubbens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Revisor for Oslo Øst TKD Klubb Regnskapsåret 2013 Oslo Espen Aarnæs

8

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer

ÅRSMELDING VESTBYEN IL SVØMMING

ÅRSMELDING VESTBYEN IL SVØMMING ÅRSMELDING 2012 VESTBYEN IL SVØMMING Innhold Styret... 3 Økonomi... 4 Svømmegruppene... 5 Svømmekurs... 5 Vanngym... 6 Sportslige resultater... 6 Egne stevner og arrangementer... 6 Andre forhold... 7 Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Årsrapport 2014/15. 18.05.2015 Styret AKK

Årsrapport 2014/15. 18.05.2015 Styret AKK Årsrapport 2014/15 18.05.2015 Styret AKK Årsrapport 2014/15 1. STYRET Styret har for perioden mai 2014 mai 2015 bestått av: Styreleder: Jan Berge Nestleder: Yvonne Olstad Sekretær: Marianne Aschim (avsluttet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer