FIRST LEGO League Scandinavia Håndbok for FLL-veileder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FIRST LEGO League Scandinavia Håndbok for FLL-veileder"

Transkript

1 FIRST LEGO League Scandinavia Håndbok for FLL-veileder

2

3 Innholdsfortegnelse Om FIRST LEGO League: 4 Kjære deltaker i FIRST LEGO League 6 FIRST LEGO League (FLL) kort fortalt 6 Copyright 7 Kom i gang 8 Lag/veileder 9 Laget 9 Veilederen/medhjelper(e) 9 Konkrete oppgaver for veileder/ 10 medhjelper i FLL 10 Utstyr 12 Øvingslokaler 13 Kostnader 13 Praktiske tips i forkant av prosjektperioden 14 Teambuildingsøvelser 16 Teambuildingsøvelser 17 Prosjektperioden 20 Lagets arbeidsoppgaver 22 Roboter 28 Forberedelse til praktisk oppgaveløsning 29 Turneringer 34 Regionale turneringer 35 Internasjonale FIRST LEGO League finaler 37 Skjemaer 40 Foreldreskjema 41 Eksempel på aktiviteter i en framdriftsplan 43 FLL robotbord byggeanvisning 44 Bordets mål og dimensjoner 46 V

4 Om FIRST LEGO League:

5 Om FIRST LEGO League FIRST LEGO League (FLL) kommer fra USA hvor LEGO Company og stiftelsen FIRST introduserte programmet i FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Tecnology) inngikk i 1998 et partnerskap med LEGO System, for å utvikle et program for de yngste barna. Ideen var å la de yngste få arbeide med avansert robot teknologi, samt å dyrke elementer som kreativitet, problemløsing, prosjektarbeid, ledelse og ikke minst samfunnskontakt. FLL i Skandinavia arrangeres av stiftelsen FIRST Scandinavia. Stiftelsen ble stiftet Den har som formål å stimulere barns interesse for naturvitenskapelige og tekniske/matematiske fag gjennom engasjerende prosjekter hvor barna selv er drivkraften og de voksnes rolle er av administrativ og hjelpende karakter. Prosjektene skal foregå i et miljø hvor kreativitet, samarbeid, lek og fantasi er naturlig og høyt verdsatte ingredienser. FIRST Scandinavia har administrasjon og hovedkontor i Bodø. Stiftelsen er i likhet med FIRST i USA en non-profit organisasjon og prosjektet FIRST LEGO League er 100% sponsorbasert. Hver turneringsby har sin lokale, frivillige prosjektleder som sammen med sin prosjektgruppe og frivillige organiserer turneringen

6 Kjære deltaker i FIRST LEGO League Denne håndboken inneholder praktisk informasjon knyttet til det å delta i FIRST LEGO League (FLL) -turneringen. I tillegg til praktisk informasjon vil du finne tips og forslag til hvordan laget kan arbeide fra dere melder dere på og i de 8 ukene prosjektet varer. Du vil ellers motta informasjon pr. mail eller via På har du anledning til å abonnere på våre nyhetsbrev, både lokalt og nasjonalt. Vi anbefaler å sette håndboken og annen informasjon i en perm/mappe som er lett tilgjengelig for hele laget. Her kan også oppdraget med aktuelle regler settes inn etter hvert. Oppdraget vil bli offentliggjort på nettstedet nøyaktig 8 uker før turneringsdato. Det er viktig at veiledere tar seg tid til å lese gjennom håndboken og videreformidler relevant informasjon til laget, la gjerne barna også lese den. FIRST LEGO League (FLL) kort fortalt Lag bestående av barn i alderen år (ut 10.klasse) melder seg på FLL via www. hjernekraft.org sammen med sin voksne veileder/-medhjelper. Oppdraget slippes i september, laget får 8 uker på seg for å løse en oppgave av teoretisk og praktisk karakter. Laget skal designe, bygge og programmere en robot. Laget skal foreta et bakgrunnsstudie og besvare en forskningsoppgave. Laget skal levere en prosjektinnlevering på nett. Laget skal profilere seg. I november arrangeres turneringen der alle lagene møtes for å konkurrere. Lagene blir bedømt av dommere fra næringslivet. Stikkord i bedømmingen er: lagånd, samarbeid, kreativ problemløsing, god design, vilje til å stå på, god mekanisk konstruksjon og programmering, god innsikt i problemstillinger, entusiasme og profilering av laget. Oversikt over priser som deles ut finner du på

7 Copyright 2008 FIRST og LEGO Gruppen. FIRST LEGO League lag og samarbeidspartnere kan fritt kopiere denne manualen til internt bruk. LEGO, MINDSTORMS og NXT er LEGO Gruppens varemerker. FIRST LEGO League og FLL varemerkene tilhørerstiftelsen FIRST (New Hampshire, USA) og LEGO gruppen. Disse varemerker er brukt her med spesiell tillatelse. Stiftelsen FIRST Scandinavia har ervervet retten til å organisere FIRST LEGO League turneringer i Skandinavia. FIRST Scandinavia. Design og layout: FIRST Scandinavia 7

8 2 Kom i gang

9 Lag/veileder Laget Hvem som helst i alderen år kan etablere et FLL-lag. Hvert lag må ha en voksen veileder (over 18 år). Det kan være elever fra en skoleklasse, et fotballag, speidere eller bare noen som har lyst til å delta sammen. FLL egner seg godt som prosjekt i skolen. Vi anbefaler en lagstørrelse på deltagere. Det vil imidlertid være lokale regler på antall deltakere på hvert lag, så ta kontakt med den lokale arrangøren. I den Skandinaviske finalen er antall deltakere maks 10 barn pluss to veiledere. Det kreves ingen forkunnskaper av barna for å kunne delta i FLL. Meningen er at deltakerne skal erfare at man må bygge på hverandres kunnskap for å komme i mål. Ved å inkludere hverandre i prosessen, kan alle delta og lære noe, og ikke minst ha glede av å være med i FLL. Veilederen/medhjelper(e) Hvem kan være veileder/medhjelper? Lærere, foreldre, fotballtrenere, fritidsledere osv. er alle utmerkede valg i rollen som veiledere. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for en veileder/medhjelper, men det er et ønske at veilederen behersker følgende ferdigheter: ønsket om å utforske nye ting sammen med barn, gode kommunikasjonsevner, evne til å prioritere og evne til å gjøre flere ting på en gang. Vi vet at oppgaven som veileder/medhjelper kan være mer krevende jo yngre barna er. Det anbefales da at man er flere voksne, helst en veileder og to medhjelpere. Eldre skoleelever (fra videregående) kan være aktuelle som medhjelpere. Erfaringsmessig kan disse gjøre en god jobb fordi de ofte har/ kan bidra med gode datakunnskaper, de kommuniserer med barna på en annen måte enn voksne og kanskje har de selv deltatt i FLL

10 Foreldersamarbeid og støtte er verdifullt for lagdeltakerne. Foreldre kan vise sin støtte gjennom aktiv deltakelse i prosjektet. I tillegg kan de tilby seg å hjelpe til med transport, mat/drikke, sponsorarbeid osv. Det å være veileder/medhjelper for et FIRST LEGO League-lag er en utfordrende, men også en svært givende oppgave. For at et FLL lag skal ha suksess, må både veilederen, medhjelperne og deltakerne i laget være engasjert i hele prosessen. I motsetning til tradisjonell oppgaveløsning hvor man leter etter det ene fasitsvaret, krever FLL problemløsning, vilje til å ta risiko, eksperimentering, mislykkede forsøk underveis og til slutt et vellykket resultat. Deltakerne arbeider med et oppdrag som har mange riktige løsninger. Stikkord i problemløsingsprosessen er engasjement til å forske, designe, bygge, eksperimentere og teste. HUSK! - det er barna som skal drive prosessen, vei-lederen og medhjelpere er der som en stille veileder/medhjelper. Konkrete oppgaver for veileder/ medhjelper i FLL Hjelpe barna til å forstå oppdraget. Gå igjennom reglene som vil være spesifisert i oppdragsteksten. Bli kjent med robotbanen og hjelpe barna å legge opp en strategi for å løse oppdragene. Hjelpe barna til å identifisere, respektere og bruke hver enkelts individuelle styrker. Lage fremdrifts-/møteplan, gjerne sammen med barna, og hjelpe dem til å overholde fristene i den tidsplanen som er lagt. Avholde jevnlige lagmøter for å sikre kvaliteten på arbeidet, og sørge for at hver gruppe får presentere hvor langt de er kommet. Være kontaktperson mot foreldre. Sørge for at barna får nødvendig oppstartshjelp i programmering. Være til støtte og hjelp på turneringsdagen

11 Veileder/medhjelper må Være en stille veileder/medhjelper, ikke dominer prosessen. Være positiv, gi tilbakemeldinger som bygger opp deltakerens selvtillit. Hjelpe barna til å videreutvikle egne ideer. Spørre andre utenforstående om hjelp dersom du/dere føler behov for det. Lytte til laget, besvar alltid et spørsmål med et spørsmål. Vente med å bryte inn når barna er uenige om valg av løsning eller videre strategier. La dem forsøke å finne ut av det selv. La dem lære å jobbe sammen. Vise tålmodighet! Være villig til å innrømme at du/dere ikke har kunnskap om alt. Være bevisst i å hjelpe barna til å gi og motta konstruktiv kritikk. Ta gjerne kontakt med den lokale prosjektlederen hvis du har spørsmål eller trenger råd og tips. Det er viktig å huske at opplevelsen og inntrykk som FLL-deltakerne får vil vedvare også etter at man er ferdig med turneringen. Godt lagarbeid og gode evner til å kommunisere er nødvendige ferdigheter for å få et vellykket lag. Anerkjennelse av bidraget fra hver enkelt, og veilederens oppmuntring gjennom de 8 ukene man jobber med oppdraget, er veldig viktig på veien mot turneringen og løsningen av oppdraget

12 Utstyr Utstyret dere trenger for å delta er: 1 PC (OBS: man må ha med egen PC på turneringsdagen) Challenge sett Robotsett Robotbord OBS: Valgfritt om man vil bygge! (se side 44) FLL Challenge sett Settet bestilles ved påmelding og blir sendt når det blir betalt for og prosjektstart nærmer seg. Dette settet inneholder: En robotmatte (ca. 1,2x2,4 meter) Installasjoner som skal stå på robotmatten (av LEGO klosser) En CD med byggeanvisninger til installasjonene Dual lock, - borrelås for å feste installasjonene til matten Hvis man velger å bygge et robotbord, rulles matten ut i bordet og installasjonen festes på angitte plasser. En nøyaktig beskrivelse av hvor installasjonene skal stå vil du finne sammen med årets oppdrag. Robotsett Robotsettet er en eske som inneholder alle nødvendige komponenter og programvare som skal til for å bygge og programmere roboten. Denne esken kan brukes fra år til år. Det finnes to versjoner av LEGO MINDSTORMS NXT: en retail versjon og en skoleversjon. Begge kan benyttes i FLL. For mer informasjon om roboter, se kapittel 5. Robotbord Alle robotkamper på selve turneringsdagen blir kjørt på FLL robotbord. Det kan være en fordel å bygge et slikt til trening av robotkjøringer, men dette er valgfritt. Bygging av robotbord er en fin måte å involvere foreldrene på. Robotmatten kan rulles ut på en slett flate. Vær likevel klar over at enkelte år vil det være slik at en eller flere installasjoner skal plasseres på kanten av bordet. Da er det viktig at man finner noe som har samme

13 høyde som kanten på robotbordet. På side 44 finnes byggeanvisninger og tegninger til et robotbord. Øvingslokaler I øvingslokalene skal man ha tilgang til nødvendig datautstyr og plass til å bygge og teste roboten. Man trenger nødvendigvis ikke mye mer plass enn det arealet robotmatten tar på gulvet (ca. 1,2x2,4 m). Noen lag finner ut at det kan være en fordel å gå sammen med andre lag i området og lage et felles øvingsbane/robotbord. Kostnader Alle lag må betale en påmeldingsavgift. I tillegg må lagene ha et robotsett dersom de ikke har dette fra før. Robotsettet kan brukes fra år til år og man kan supplere med enkeltdeler og sensorer hvis noen deler blir borte eller slitt. Påmeldingsavgift kr 2.000,- LEGO - robotsett fra NOK til (dette er en engangsutgift) Challenge sett NOK 920,- (sjekk alltid på for ev. prisendring) Øvrige utgifter er valgfrie og vil selvsagt variere fra lag til lag; FLL bord (material kostnad ca.kr lampe ca. kr. 700) Ev. kostymer Forbruksmateriell (ark, toner) Bærbar PC (praktisk å bruke når man skal delta i konkurransen) Batterier Ev. reiseutgifter til turneringssted

14 Praktiske tips i forkant av prosjektperioden Utnytt tiden Det er viktig å komme i gang med arbeidet så raskt som mulig etter at laget er meldt på. Utstyret som dere bestiller vil bli sendt ut og vil være dere i hende rundt den dato som oppdraget blir sluppet. Husk at det er 14 dagers leveringstid fra dere bestiller utstyr. Dette er imidlertid utstyr som man nødvendigvis ikke trenger for å komme i gang. Laget kan med fordel utnytte tiden mellom påmelding og oppdragslipp til forberedelser. Her er noen tips om hva man kan gjøre i denne tiden: Gjøre dere kjent med nettstedet, Ta kontakt med næringsliv og evt. skaffe seg sponsor. Se s. 22 Bygge et bord som robotbanen kan plasseres i. Se s. 44 Sørge for at alle blir godt kjent og trygge på hverandre i laget. Melde inn lagnavn dersom dette ikke ble gjort ved påmelding. Bli kjent med programmeringsverktøyet og roboten. Teambuilding Teambuildingsoppgaver kan være greit å starte med. Oppgavene bør fokusere på: Å kommunisere følelser på en positiv og god måte Å samarbeide på en respektfull måte Å vise omsorg for hverandre Å jobbe mot felles mål Å HA DET GØY SAMMEN Teambuilding kan være vanskelig med en stram tidsplan. Sett derfor av tid til dette. På side 17 og 18 er det gitt noen forslag til teambuildingsoppgaver

15 15

16 3 Teambuildingsøvelser

17 Teambuildingsøvelser De teambuildingsøvelsene som foreslås her gir laget øvelse i å arbeide sammen, kommunisere følelser på en positiv og god måte og oppfordre til en respektfull og saklig måte å samarbeide på. Lagdeltakerne vil også jobbe med å ha omsorg for hverandre, være snille med hverandre og oppføre seg ordentlig mens de jobber sammen mot et felles mål. Teambuilding kan være vanskelig med en timeplan som er for strukturert. Noen ganger kan det hjelpe godt bare å tillate å ha det gøy sammen. På den måten utvikles evnen til å kommunisere godt og respektere hverandre på en måte som vil gjøre det lettere å løse oppdraget sammen. Nedenfor er det gitt noen forslag til teambuildingsoppgaver. Intervjuer Deltakerne intervjuer de andre i gruppen for å lære om hverandre. Del gruppen opp i par og la de stille hverandre spørsmål. Velg et barn fra hvert par til å dele informasjonen med hele laget. Spørsmål man kan stille : Hva er din favoritthobby eller fritidsaktivitet? Hvis du kunne forandre verden hva ville du forandre? Har du en favoritt-historie om et kjæledyr? Hva er din favoritt-tid på året? Hva er ditt favoritt-sted? Hva er det beste rådet du noen gang har fått fra andre? Hva har hele laget felles?

18 Arranger et teambuildingsmøte La barna fortelle om og vise fram sine kunnskaper og ferdigheter. Dette kan være innen en rekke områder og trenger ikke være knyttet til det som er relevant for oppdraget. Det er viktig at alle blir kjent med hverandre. Finne et navn til laget Bruk f.eks. lagdeltakernes initialer og et adjektiv for å lage et navn til laget. Utstyr/effekter og heiarop til laget Utforme noe særegent for laget som f.eks. hatter og t-skjorter, heiarop eller sang. Tenk parvis La deltakerne late som de er roboten og skriv ned trinnvise instruksjoner som kreves for å flytte seg rundt en gjenstand i rommet. Del inn i par og la et barn lese hans eller hennes instruksjoner til det andre barnet som later som det er en robot. Likt og ulikt Lag en oppgave og la hver deltaker skrive ned hvordan de vil løse denne oppgaven. La dem dele løsningen med en partner og deretter med hele gruppen

19 Notater:

20 4 Prosjektperioden

21 Prosjektperioden Framdriftsplan En suksessfaktor for et planmessig arbeid er å lage en detaljert framdriftsplan. Denne prosessen tvinger dere til å tenke gjennom de faser som dere skal gjennom i løpet av de 8 ukene. Å lage en framdriftsplan består i å definere aktiviteter/gjøremål, definere startdato og varighet for hver enkelt aktivitet, samt plassere ansvar (hvem er det som er ansvarlig for at denne aktiviteten blir utført). Det er ikke uvanlig at et lags tidsplan, roller og ansvar, aksjonsliste og forventninger forandrer seg underveis i arbeidet. Hvis du som veileder opplever at laget er etter skjema, prøv å fokuser på måter å få laget tilbake på sporet igjen. Du finner eksempel på framdriftsplan i kapittel 7. Tidsforbruk Erfaringsmessig er det passende med min. 2 timers seanser 2-3 ganger pr. uke. Innimellom kan det være effektivt med en lørdag eller søndag når man nærmer seg turneringsdagen. Statistikken viser at lagene i gjennomsnitt arbeidet 5 timer pr. uke i turneringsperioden. Navn på laget Hvis dere ikke har lagnavnet klart ved påmelding er det fint om dere får det på plass tidlig i prosjektperioden. Det blir satt en frist for endringer av lagnavn. Lagnavnet er det som dere blir profilert med på nettstedet, i programmet på turneringsdagen etc. Man kan også designe egen logo for laget som deltakerne selv kan trykke, eller tegne på ryggen av t-skjortene (som dere vil få tilsendt før turneringen). Foreldremøte (gjerne med barna) Noen veiledere kan velge å holde et formøte med foreldrene til lagdeltakerne for å diskutere FLL filosofien. Samtidig kan man dele ut skjemaet for foreldrenes samtykke (denne er vedlagt på side 42). Veilederen bør tidlig vurdere om man ønsker å knytte til seg medhjelpere som skal bidra underveis, hvor mye behov man har for hjelp og støtte fra foreldre og eventuelt andre frivillige hjelpere

22 Lagsponsorer Hvert lag kan skaffe seg en sponsor. Sponsoren kan bidra med økonomisk støtte ved for eksempel å finansiere kjøpet av FLL- settene, påmeldings-avgiften, batterier etc.. Bedriften kan forplikte seg til å følge sitt lag de 8 ukene oppgaveløsningen pågår. Bedriften kan blant annet hjelpe til dersom det oppstår problemer av teknisk eller administrativ karakter. De kan også fortelle om hvordan slikt arbeid håndteres i næringslivet. I noen tilfeller vil det være naturlig at bedriften/sponsoren bidrar med faktakunnskaper for å løse oppgavene, avhengig av årets oppdrag. Lagets arbeidsoppgaver Nedenfor er det gjengitt eksempler på roller og arbeidsoppgaver som kan være typiske for et lag. Det finnes sikkert flere enn disse, men det viktigste er at man tilpasser oppgaver og roller til de individene som laget består av. Flere deltakere på et lag kan ha samme rolle, og en deltaker kan inneha flere roller. Bruk disse eksemplene som en veiledning. Hvis en klasse er et lag vil det være aktuelt å dele laget i mindre grupper. Oppdraget blir sluppet på angitt dato hvert år. Det er viktig at alle på laget setter seg inn i hva oppdraget går ut på og regelen for selve robotoppgavene. Gå igjennom dette sammen med barna og la dem stille spørsmål om eventuelle uklarheter. Oppbygging av installasjonene Alle bør være med under byggingen av installasjonene på robotbanen, dette er viktig for lagfølelsen, og mange fine planer for videre strategi og arbeidsfordelinger kan legges under dette arbeidet. Forskningsoppgave og presentasjon Laget blir bedt om å forske på problemstillinger i et gitt tema. Et eksempel kan være at en ekspedisjon på vei til Sydpolen har havarert (er innestengt) og trenger akutt hjelp. Hva kan ha gått galt, hva burde vært gjort annerledes? Barna må gjøre seg kjent med de polare strøk og hvilke problemer man får ved å operere under slike forhold

23 Det er viktig at dette forskningsarbeidet viser en bred forståelse for de ulike problemstillingene og fagdisiplinene som oppgaven omhandler. Forskerne er de som er ansvarlig for denne delen av prosjektet. De leder laget i arbeidet med å samle inn informasjon og forberede en presentasjon som vil være beskrevet i oppgaven. Dette skal presenteres foran et dommerpanel på turneringsdagen. Ingen av FLL s oppgaver har noen fasitsvar. Man skal derimot finne årsaker til et problem, hva kunne vært gjort for å forhindre/ redusere problemet, finne ut hvorfor det oppsto etc. Til slutt skal man finne/foreslå en løsning. Tips til kilder hvor man kan finne stoff til dette er; Internettet, biblioteket, spørre/intervjue personer/bedrifter som har dette problemet etc. På vil du finne nyttige linker til årets tema. Presentasjonen kan fremføres på ulike måter som for eksempel; skrive det ned og finne bilder til, lage en PowerPoint presentasjon, et skuespill, en sang etc. Kun fantasien setter grenser! Dere velger med andre ord selv hvordan dere vil presentere dette for dommerne på turneringsdagen. Presentasjonen på turneringsdagen skal ikke vare lengre enn fem minutter og deretter er det satt av fem min. til spørsmål fra dommerne. Det er lokal arrangør som setter opp tidsprogrammet, så sjekk hva som gjelder for din turnering

24 Teknologioppgaven og presentasjon Mot slutten av arbeidsperioden må laget forberede en teknisk presentasjon. Denne skal si noe om hvorfor man valgte å bygge roboten slik den ble, hvilke sensorer man har valgt å bruke og hvilke elementer i programmeringen man har brukt. Laget skal også demonstrere noen av ferdighetene og egenskapene roboten har. I tillegg kan man presentere egenskaper roboten har som ikke er vist frem under selve robotkjøringen. Design og bygging av robot Denne gruppen skal komme fram til en funksjonell og strategisk konstruksjon av roboten. Oppdraget løses best hvis gruppen tar for seg de utfordringer som ligger i årets oppdrag. Byggerne vedlikeholder lagets robot, og hjelper til med å konstruere og vedlikeholde robotbanen. Programmering av robot Programmererne designer og vedlikeholder robotens programmer. Dette er også en viktig del fordi selv om byggingen av roboten bestemmer hva roboten kan gjøre, så er det programmet som bestemmer hva roboten faktisk gjør. Profileringsoppgave og presentasjon Denne gruppen har som formål å designe piten, lage en plan for markedsføring og tenke igjennom hvordan dere vil profilere dere på turneringsdagen. Et punkt i markedsføringsplanen kan være å kontakte lokal presse og lokalmiljøet. De er også ansvarlig for profileringen av selve forskningsoppgaven i forkant og etterkant av turneringsdagen. Det kan øke oppmerksomheten rundt laget. Få gjerne lokalpressen til å følge lagets arbeide gjennom de 8 ukene. Lagene står fritt til å lage sine egne hjemmesider, men det er ikke en obligatorisk del av oppdraget. Profileringen i piten skal ha faglig relevans og her skal også laget være presentert. Bruk gjerne lagsiden på aktivt. Vi oppfordrer veilederne til å logge seg inn og at det kun er de voksne som har kjennskap til brukernavn og passord for sin lagside. På denne siden kan man også legge ut logoer og bilde av laget

25 På turneringsdagen får hvert lag tildelt et område i det vi kaller pit. Piten er arbeidsstasjonen til laget og det er også her dere skal profilere og presentere dere for dommerne. Sjekk med den lokale arrangøren om størrelse på selve piten, størrelse på bord, antall stoler, om det er vegger til å henge på og om det kan settes noe foran bordet. Prosjektinnlevering Prosjektinnleveringen er et nyttig verktøy for laget i prosjektperioden. Dette er et resymé av de tre delene som skal jobbes med og det gir laget en oversikt over hva som skal leveres. Prosjektinnleveringen vil også bli brukt som et hjelpemiddel til dommerne for at de skal bli kjent med laget, hvordan laget har jobbet og deres løsninger. Prosjektinnleveringen kan printes ut og jobbes med i papirformat, men den må leveres digitalt til en fastsatt dato før turneringen. Denne innleveringen gjøres via lagsidene på Vi gjør oppmerksom på at man må levere prosjektinnleveringen dersom man skal vurderes opp mot FIRST LEGO League Champions prisen. Kvalitetskontroll Alle arbeidsgruppene bør etter hvert få legge frem sitt arbeide for laget slik at man kan gjøre nye kvalitetskontroller under hele prosessen. Kvalitetskontroller kan gjerne legges til lagmøtene slik at alle får uttale seg og foreslå forbedringer. Hele laget blir ansvarlig for kvalitetskontrollene igjen for å bygge opp lagånden. Man bør også foreta uavhengige tester av robotens prestasjoner for å identifisere potensielle årsaker til vanskeligheter og foreslå forbedringer

26 Hvordan fordeles arbeidsoppgavene? Det er viktig at du som veileder husker på at barna kan ha ulik alder, kunnskapsnivå, personlighet, og generelt være veldig forskjellige som individer. Det er viktig at laget utnytter barnas evner og ferdigheter i gruppen optimalt. Oppgaver og roller som deltakerne fordeler seg imellom, vil gi den enkelte deltaker muligheten til å bruke sine kunnskaper og evner. Ved at man i et lag har flere deltakere som representerer ulike måter å lære og å løse problemer på, lærer også barna samarbeid, toleranse og respekt for andre. De vil se at det finnes flere enn en vei fram til løsningen. I blant vil arbeidet med å fordele oppgavene løse seg selv blant barna, alle vil gjøre det de er best til. Det er også viktig for deg som veileder å være bevisst på forskjeller man ofte ser mellom jenter og gutter. Oppfordre gjerne jentene til å engasjere seg med programmering og design. Undersøkelser i forbindelse med FLL i USA viser at det er en tendens til at guttene tar mer risiko i forbindelse med bygging av roboten, men baserer seg mindre på enighet om designet. De er mer påståelige og roboten de kommer opp med har en tendens til å kunne mange ting, men ikke nødvendigvis å løse det oppdraget den er satt til. Jenter ser ut til å være mer opptatt av enighet i gruppen, og tar få sjanser når det gjelder robotdesignet. Resultatet blir ofte at roboten blir enkel, men likevel effektiv nok til å gjøre det den skal. Erfaringene viser også at med lag sammensatt av begge kjønn blir resultatet som regel veldig godt. Man ser ofte at jentene ønsker å styre kommunikasjon, samhold og sette opp regler for atferd som gruppen må følge. Designet av roboten inneholder noen dristige elementer som guttene krever å få inn, men funksjonaliteten er god nok til å løse oppdraget. Husk! Vi ønsker at alle skal ha en positiv opplevelse av FLL og da er det veldig viktig å ta vare på hver enkelt deltaker, la det være plass til alle

27 Notater:

28 Roboter 5

29 Forberedelse til praktisk oppgaveløsning Hovedkomponenter LEGO MINDSTORMS NXT LEGO MINDSTORMS NXT er microcomputeren som styrer roboten. Dette er en hvit og grå boks med enten oppladbart batteri eller 6 stk. AA-batterier. NXT en har innebygd minne og mulighet til å lagre programmer. Programmene skrives på en PC/MAC og lastes så ned til NXT en via en USB-kabel eller via Bluethooth. NXT en har flere innebygde programmer og funksjoner som kan brukes til å styre og teste robotens muligheter. Programvare Programvaren som følger med NXT bruker du til å lage kommandoer som du vil at din robot skal utføre. LEGO Company har utviklet brukervennlig programvare til LEGO MINDSTORMS produktet. Programvaren som følger med MINDSTORMS kan installeres både på PC og Mac. Installasjonsveiledning gis på skjermen. Dette programmet inneholder alle kommandoer som du trenger for å løse ditt oppdrag. NXT en krever en USB-port ledig på maskinen eller Bluetooth for overføring av programmene. Hvordan komme i gang? Educator Educator følger med i LEGO MINDSTORMS NXT-robotsettet og inneholder mange programmeringsoppgaver med tilhørende byggeanvisninger. Ved hjelp av Educator lærer man seg alle grunnleggende operasjoner og programmeringsmuligheter. Bruk gjerne tid til å gå gjennom alle disse oppgavene, det er nyttig læring og gjør videre arbeid mye enklere. Her vil det også komme fram noen ideer om hvordan konstruksjonselementer man trenger for å løse oppdraget

30 Motorer Motorene er elektriske og har strømforsyning fra NXT-boksen. Motorkablene monteres til motorportene A, B og C på NXT en. De har også innebygde rotasjons-sensorer som teller omdreininger. Hvis man ønsker å bygge og programmere en robot som skal kjøre en bestemt avstand kan man bruke rotasjonssensoren. Hvis man for eksempel skal programmere roboten til å avlevere et instrument i punkt B, så måler man hvor mange omdreininger hjulene gjør fra A til B. Når dette er målt, programmerer man roboten til det antall omdreininger, og roboten vil alltid kjøre presis fra A til B. Fordelen ved rotasjonssensoren er at den ikke er avhengig av batterikapasiteten. Roboten går like langt hver gang - uavhengig av spreke eller slappe batterier. Sensorer Sensorene mottar signaler fra omgivelsene og gir beskjed til NXT-brikken gjennom ledningene som monteres i NXT ens sensorporter 1, 2, 3 og 4. Sensorene er konstruert for å motta ulike typer signaler fra omgivelsene. Siden vi har mulighet for å programmere vår robot, kan vi bestemme hva som skal skje og hvordan roboten skal oppføre seg avhengig av hvilke signaler som mottas fra sensorene. Her er en liste over de sensorene som er tillatt for å løse oppdraget: Lyssensor Lyssensoren gir tilbakemelding til roboten om hvor mye lys som blir reflektert fra den bakgrunn sensoren er rettet mot. For eksempel reflekterer hvitt mer lys enn sort. Ved hjelp av View -funksjonen i NXT en kan man se i displayet hvor mye lys som reflekteres fra en bestemt overflate. Lyssensoren er veldig ømfintlig for belysningen i rommet. Brukes lyssensoren, må denne kalibreres på turneringsdagen mot det lys som er i turneringsområdet. Det er tillatt å bruke to lyssensorer. Det kan være smart å bygge inn lyssensoren slik at den blir mindre påvirket av eksterne lysforhold

31 Trykksensor Trykksensoren gir tilbakemelding til roboten om hvorvidt den fjærbelastede knappen er trykket inn eller ikke. Trykksensoren kan for eksempel gi beskjed om en kollisjon. Som programmerer bestemmer du hva roboten skal gjøre når den kolliderer dvs. når knappen på sensoren blir trykket inn. F. eks kan du bestemme at begge motorene skal reversere i 5 sekunder. Det er tillatt å bruke to trykksensorer. Ultrasonisk sensor Den ultrasoniske sensoren er en av sensorene som gir roboten øyne. Denne gir roboten muligheten til å se objekter på avstand. Den kan brukes til f.eks. å unngå objekter, navigere seg ned en bane med vegger eller oppdage om et objekt beveger seg. Det er tillatt å bruke en ultrasonisk sensor. Lydsensor Lydsensoren gir roboten ører. Den måler lyd i antall desibel og kan brukes til å få roboten til å utføre oppgaver på lydsignal. Bruk av lydsensoren kan være vanskelig siden sensoren vil reagere på alle lydene i nærheten og ikke kun den lyden du vil. Det er ikke hensiktsmessig å bruke lydsensor under turneringene. Fargesensor Fargesensoren er den andre sensoren som gir roboten mulighet til å se omgivelsene sine. Den har faktisk tre forskjellige funksjoner i seg. Fargesensoren gir roboten mulighet til å skille mellom lyse og mørke farger. Den kan registrere og skille mellom 6 forskjellige farger, måle lysstyrken i rommet og måle mengde reflektert lys fra en solid flate. Du kan også bruke fargesensoren som en lampe og lyse med tre forskjellige farger

32 Batterier noen nyttige anmerkninger Husk at du må bytte batterier i løpet av design- og byggeprosessen. For å få til dette må man ha mulighet for å åpne NXT`en det grå lokket på undersiden. Pass på at dette ikke blir innebygd slik at roboten må demonteres for hvert batteribytte. Med oppladbart batteri trenger kun ladepluggen å være tilgjengelig, men det kan fremdeles være ønskelig å benytte vanlige batterier en gang iblant. Husk å bytte ett og ett batteri. Dersom du tar ut alle batteriene samtidig har du ett minutt på deg til å sette inn de nye. Dersom du ikke rekker dette mister du programmene som er lagret i NXT`en og må laste dem ned på nytt fra maskinen. Dersom du tar ut ett og ett får du ett minutt pr. batteri i stedet for 1 minutt på alle 6. Enkelte roboter, spesielt de som er programmert med utstrakt bruk av timeren, vil oppføre seg forskjelling avhengig av batterikapasitet. Roboten vil komme lenger på 5 sekunder med ferske batterier enn med batterier som straks må skiftes. Husk dette under designfasen og på turneringsdagen. Planlegg batteriskiftene. Gå til for mer informasjon og oppgaver om roboter

33 Notater:

34 6 Turneringer

35 Turneringer Regionale turneringer Den intensive arbeidsperioden i FIRST LEGO League varer i 8 uker og avsluttes med en regional turnering. Denne dagen vil lagene møtes for å vise sitt arbeid og konkurrere om de beste løsningene. Hver turneringsby utarbeider sitt eget program med eksakte tider for alt som skal skje på turneringsdagen. Veiledere vil få informasjon på forhånd. Turneringslokalene åpnes noen timer før selve turneringen starter. Da er det innsjekkingstid for alle lagene. Lagene må ha med seg egen PC med programmene til roboten, roboten, presentasjonene og ev. materiell for å henge opp i pit en. Pit Etter innsjekk blir dere henvist til pit området. I pit en har hvert lag sin arbeidsstasjon og her vil det stå robotbaner som kan benyttes til testing av roboten. PC er må rigges opp, roboten må klargjøres og kalibreres slik at lyssensoren har de rette verdier. Mellom robotrundene og presentasjonene kan laget samles i pit en for å justere roboten, programmer, øve mer på presentasjonene og treffe andre lag. Presentasjoner Alle presentasjonene går parallelt med robotrundene. Programmet på turneringsdagen er stramt. Det er derfor veldig viktig at alle lagene er presis til presentasjoner og robotrunder. På turneringsstedet vil det være egne rom for presentasjonene, med unntak av profilerings presentasjonen som vil foregå i pit en. De aller fleste turneringsstedene har mulighet for at publikum kan komme og overvære presentasjonene. Arena Turneringsarenaen har storskjerm, musikk over anlegg og speaker/konferansier. Man vektlegger engasjement og høy stemning. Det settes pris på alle tiltak som gjør dagen

36 til en positiv opplevelse for alle. Her er det ingen skam å synes eller høres! Alle lag oppfordres til å ha med heia gjeng og invitere med familie og venner. Turneringsarenaen er vanligvis satt opp med 4 robotbaner, to og to sammen. Det er gratis inngang på turneringene, og mange har åpen kafé hele dagen. Bedømmingen Lagene får tildelt en viss tid foran et dommerpanel (vanligvis 10 minutter). Det er avsatt like mye tid til hvert lag for presentasjonene. Presentasjonene er delt opp i teknologi-, forsknings- og profileringspresentasjon. Bedømmingen vil foregå hele dagen; på robotbanen, i dommer rommene og pit. Dommerne, som alle er representanter fra næringslivet og utdanningsinstitusjoner, vil være delt inn i forskjellige grupper; teknologi dommere, forsknings dommere, profilerings dommere og banedommere. De vil vurdere alle de forskjellige elementene som laget har jobbet med de 8 ukene. I tillegg kommer en hoveddommer som har det overordnede ansvaret i bedømmingen. Hoveddommer tar også de endelige avgjørelser i ev. tvilstilfeller. Dommerne bedømmer ut fra de kriterier som er satt for hver pris. Les mer om de ulike prisene på Teknologi presentasjon Laget skal forklare hvordan og hvorfor roboten er designet slik som den tilslutt ble, hvilke problemstillinger man har møtt i designfasen, og hvilke kriterier som er lagt til grunn for det endelige resultatet. I rommet for teknologi presentasjon vil det være satt opp en robotbane hvor laget kan vise frem de egenskaper roboten har. Det er viktig at laget er forberedt på å vise fram at de behersker de ulike funksjonene en robot kan ha, som f.eks. bruk av ulike sensorer og kommandoer. Har laget utviklet andre alternative programmer eller design enn det

37 som er brukt i robotkonkurransen kan disse også demonstreres her. Forsknings presentasjon Laget skal presentere/legge frem på valgfritt vis hvordan de har løst forsknings delen av årets oppdrag. Framføringsmåter kan være sang, skuespill, muntlig presentasjon med bilder, plakater, modeller og lignende. Det vil det være tilgjengelig teknisk utstyr som for eksempel PC, høyttalere, lerret og projektor. Sjekk ellers med lokal arrangør hva som er tilgjengelig i deres turneringsby. Robotkonkurransen Robotene konkurrerer i en cup/serie mot andre roboter og demonstrere sine ferdigheter i et oppvisningsløp. Det er alltid 2 lag som kjører samtidig i robotkonkurransen. Det er vanligvis 3 innledende runder hvor den beste runden teller. De 8 lagene med høyest poengsum går videre til 1. mellomrunde. Herfra går de 4 lagene med høyest poengsum til 2. mellomrunde, før de to lagene som scorer høyest går til finaleomgangene. Finaleomgangene kjøres i 2 runder hvor poengsummene vil bli lagt sammen. Den som får høyest poengsum vinner Robotkonkurransens 1. pris. Internasjonale FIRST LEGO League finaler Skandinavisk finale Turneringene går på samme dag over hele Skandinavia med en skandinavisk finale 3 uker etterpå. Laget som vinner FLL Championsprisen i hver turneringsby har kvalifisert seg for å delta i den skandinaviske finalen. Laget som kvalifiserer seg må innen kort tid gi beskjed om de har mulighet for å delta i finalen. Hvert lag må selv finansiere og organisere reisen til finalebyen. Finalearrangement går på rundgang mellom de skandinaviske landene

38 FLL arrangeres i over 40 land i verden. Det er to turneringer som noen av prisvinnere fra den skandinaviske finalen vil få invitasjon til å delta i. World Festival Arrangeres som en festival. Dvs. konkurransen er ikke det aller viktigste, men å få samlet deltakende lag fra hele verden der vi sammen feirer gleden og entusiasmen ved å delta i FLL. Den store forskjellen ligger i at de ikke kjører mellomrunder og finaler i robotkonkurransen. Denne turneringen arrangeres i april og fast turneringssted er Georgia Dome i Atlanta, US. Georgia Dome er en gigantisk idretthall med plass til tilskuere. Turneringen arrangeres sammen med andre turneringer. FIRST LEGO League Open Championship FLL Open Championship, FLLOC, arrangeres som en stand-alone FLL-turnering. Det vil si at i motsetning til World Festival er all fokus rettet mot FLL. Turneringen går på rundgang mellom Asia og Europa og lag fra alle land blir invitert. FLL OC går av stabelen i april/mai hvert år og har en varighet på 2-3 dager. Lagene er selvfølgelig ikke på noen måte pliktig til å delta i internasjonale turneringer eller den skandinaviske finalen, men kvalifiserte lag vil få en invitasjon. Antall deltagere Til den skandinaviske finalen kan laget ikke bestå av mer enn 10 deltakere. Det vil si at store lag/klasselag må velge ut 10 som skal representere laget. Til de internasjonale finalene er det også begrensninger i forhold til lagstørrelsen. Dette er informasjon man vil få i invitasjonen eller ved å kontakte arrangør

39 Notater:

40 Skjemaer 7

41 Foreldreskjema I tilknytning til aktivitetene som vil foregå på turneringsområdet vil deltakerne bli fotografert, filmet og kanskje også intervjuet. Det kan være praktisk vanskelig å be om tillatelse til dette etter at bilder/film er tatt. Vi ber om at alle veiledere tar kopi og overleverer dette skjema (neste side) til deltakernes foreldre. Foreldrene fyller ut skjemaet og returnerer det til veilederen. Det er veileders ansvar å samle disse skjemaene inn og levere de til lokal arrangør. Dersom noen av barna ikke vil bli filmet/ fotografert ber vi veileder gi beskjed om dette til prosjektleder før turneringsdagen. Lagene og lagmedlemmer har rett til å nekte bruk av materiell som de mener gir en negativ vinkling, eller på annen måte gir en uheldig visning av laget og dets sponsorer. Eksempel på bruk av bilder (forside på

42 Foreldreskjema Jeg er inneforstått med at mitt barn kan bli fotografert, filmet og/eller intervjuet på turneringsdagen, og i den 8 uker lange prosjektperioden. Bilder, film, intervjuer og sitater som blir tatt i forbindelse med FIRST LEGO League kan bli benyttet i markedsføringsmateriell laget av FIRST Scandinavia eller noen av stiftelsens samarbeidspartnere. Navn på laget : Navn på deltaker: Turneringsby: Navn foresatt : Signatur foresatt : Dato :

43 Eksempel på aktiviteter i en framdriftsplan (aktivitetene er ikke nødvendigvis satt opp i riktig rekkefølge): Forskningsoppgave Profilering Teknisk oppgave Avholde foreldremøte (gjerne med barna) Informer og diskuter FLL Finn navn på laget Bli kjent med Lag sponsorstrategi Les og gå igjennom håndboken Skriv blogg på lagsiden Ta bilder til lagsiden Legg inn lagmedlemmene på lagsiden Idemyldring rundt oppdraget Faktainnhenting Velg en problemstiling Idemyldring rundt en innovativ løsning Velg presentasjonsform Lag en presentasjon av løsningen Fyll inn prosjektinnleveringen på lagsiden Øv på fremføring av presentasjon Bygg robotbord (frivillig) Robotbanen Bygg installasjonene til robotbanen Les oppdraget og regler Legg en strategi for å løse oppgaver på banen Design/Bygging av robot Idemyldring rundt design og funksjon 1. prototyp av robot Testing, modifisering 2. versjon robot Testing, modifisering Programmering av robot Idemyldring programmering Testing, modifisering Planlegge og utarbeide teknisk presentasjon Øv på fremføring av presentasjon Idemyldring profilering Planlegg lagets pit Spre prosjektet Planlegge presentasjonen Øv på fremføring av presentasjon Diskuter turneringsdagen. Forventninger, hva skal skje? U K E 1 T I L 8 m t o t f l s m t o t f l s

44 8 FLL robotbord byggeanvisning

45 FIRST LEGO League robotbord, byggeanvisning Challenge Set og robotmatte sendes ut like før prosjektstart. På turneringsdagen vil robotkonkurransen foregå på baner slik som vist på bildet under. Det vil derfor være praktisk og nyttig å bygge sitt eget bord til bruk i prosjektperioden, dette kapittelet inneholder byggeanvisning for det. Her ser vi to bord som er klargjort til turnering. På turneringene settes bordene sammen to og to, motsatt vei. Verktøy Vernebriller Sag Skrumaskin Tape, målbånd og blyant Tvinger ( klemmer ) Vater Malekost ( hvis du ikke bruker spraymaling da )

46 FIRST FIRST SM LEGO SM LEGO League, League, FIRST Scandinavia SM LEGO League, Scandinavia Bordets Bordets mål Bordets og mål og dimensjoner 14.2 Bordets mål og dimensjoner 1230mm 1230mm 1150mm 1150mm 1230mm 1150mm 2450mm 2450mm 2450mm 2370mm 2370mm 2370mm Dimensjon Dimensjon (b x h) (b x h) Lengde Lengde Antall Antall Dimensjon (b x h) Lengde Antall 40mm 40mm mm 40 mm x 90 mm x 90 mm 2450 mm 2450 mm mm 1 40 mm x 90 mm 2450 mm mm 40 mm x 90 mm x 90 mm 1150 mm 1150 mm mm x 90 mm 1150 mm mm 1230x mm 2450 x mm 2450t=13 mm mm t=13 mm mm x 2450 mm t=13 mm mm 48 mm x 68 mm x 68 mm 1200 mm 1200 mm mm x 68 mm 1200 mm 4 Robotmatten Robotmatten som skal som skal Robotmatten ligge på bordet som har skal ligge på bordet målene: har målene: ligge b X L= på bordet b 1143mm har X L= 1143mm x målene: 2362mm x 2362mm b (45 X L= x (45 93 ) 1143mm x 2362mm x 93 ) (45 x 93 ) Robotmatten som skal ligge på bordet har målene: b X L= 1143mm x 2362mm (45 x 93 ) Montering Montering av stivere av stivere og banerammer og banerammer 14.3 Montering av stivere og banerammer Montering av stivere og banerammer Kryssfinérplatens Kryssfinérplatens mest ru side skal vende ned. Fest ned. stiverne Fest stiverne til undersiden til undersiden Kryssfinér- Kryssfinérplatens eller MDF platens ved hjelp ved av hjelp klemmer, mest av klemmer, og ru mest side ru skru skal side og disse vende skal skru fast disse som ned. vende ned. Fest stiverne til undersiden fast vist Fest som på stiverne vist nedenfor. til undersiden på nedenfor. ved hjelp ved av hjelp klemmer, av klemmer, og skru og disse skru disse fast som fast vist som på vist nedenfor. på nedenfor. Fest banerammene med klemmer på oversiden av finérplaten. Skru fast rammene når målene er korrekte. Fest banerammene Fest banerammene med klemmer med klemmer på oversiden på oversiden av finérplaten. av finérplaten. Fest Skru banerammene fast med Skru fast rammene når målene klemmer når målene er på korrekte. oversiden av finérplaten. er korrekte. Skru fast rammene når målene er korrekte. Montasje Montasje av stivere av stivere Montasje av stivere Montasje Montasje av banerammer av banerammer Montasje av banerammer mm 40mm 40mm 13mm 13mm 13mm 90mm 90mm 90mm 68mm 68mm 68mm

47 FIRST SM LEGO League, Scandinavia Plassering av lysarmatur og sagstoler Monter to stendere på utsiden og tverrliggeren på topp av disse, som vist på tegningen nedenfor. Plassering Fest disse av lysarmatur godt! Heng og sagstoler så opp lysarmaturet under tverrliggeren. Vi anbefaler at lysstoffrørene er på 2x40W/2X36. Det er valgfritt om dere ønsker å montere Monter to stendere på utsiden og tverrliggeren på topp av disse, som vist på lysarmatur. På de fleste steder vil eksternt lys være nok (som f.eks i et klasserom) tegningen nedenfor. Fest disse godt! Heng så opp lysarmaturet under tverrliggeren. Vi anbefaler at lysstoffrørene er på 2x40W. Plasser sagstolene som vist på tegningen nedenfor og skru dem fast. Plasser sagstolene som vist på tegningen nedenfor og sku dem fast. Snitt av konkurransebordet 2546mm Lysarmatur 1300mm 90mm 750mm Sagstol 900mm Dimensjon (b x h) Lengde Antall 5 48 mm x 98 mm 1300 mm mm x 98 mm 2562 mm og 6 skal males sort. Lysarmatur Konkurransebordet ferdig montert Sagstol

48 Notater:

49 Notater:

50 Notater:

51

52 FIRST Scandinavia FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse som er finansiert av næringsliv og offentlige institusjoner. Stiftelsen har til formål å stimulere barn og unges interesse for naturvitenskap og tekniske/matematiske fag. 10 år med fokus på realfag FIRST Scandinavia har åtte ansatte som er et tverrfaglig team sammensatt av pedagoger, sivilingeniører og designere. I 2010 feiret stiftelsen 10 års jubileum og har i løpet av disse ti årene engasjert ca barn og unge gjennom konseptene FIRST LEGO League og Newton. Med næringslivet som viktigste støttespiller Næringslivet spiller en svært viktig rolle både for stiftelsen og for konseptene. I FIRST LEGO League bidrar næringslivet ikke bare igjennom økonomisk støtte, men også som aktive samarbeidspartnere som dommere på turneringene og i lokale komiteer. FIRST LEGO League sponsorer i 2011 er: Hovedsponsor: Sponsorer: FIRST Scandinavia, Torvgata 2, 8006 Bodo

FIRST LEGO League 2010

FIRST LEGO League 2010 FIRST LEGO League 2010 FIRST LEGO League, Skandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FIRST LEGO League-turneringene i Skandinavia. Stiftelsens formål er å stimulere barns interesse for naturvitenskapelige

Detaljer

Gjennomgang av utstyret skolene har fått tilsendt/ skal få.

Gjennomgang av utstyret skolene har fått tilsendt/ skal få. Agenda Hva er FLL for nye deltakere Gjennomgang av utstyret skolene har fått tilsendt/ skal få. Gjennomgang av forskningsoppgaven Gjennomgang av hvilke priser som deles ut. Turneringsdagen 12.11; grovskisse,

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget.

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget. Jr.FLL er et prosjekt for barn mellom 6-9 år og skal stimulere til undring, bruk av fantasi og kristisk tenkning. Dette får barna gjort gjennom å forske på en reell problemstilling som hvert år blir presentert

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Veiledermøte VilVite, 21 september

Veiledermøte VilVite, 21 september Veiledermøte 2017 VilVite, 21 september Organisering Deltakere Prosjektleder FS gir support Hvorfor FLL? Gir gode opplevelser med teknologi, innovasjon og prosjektarbeid En undervisningsform som egner

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Velkommen til dommermøte! Klosterøya, 4.november 2010

Velkommen til dommermøte! Klosterøya, 4.november 2010 Velkommen til dommermøte! Klosterøya, 4.november 2010 Forberedelser til dommermøtet intern info Dele dommerne inn i grupper (skrives inn på side 12 i denne presentasjonen og i Scoring (hjernekraft.admin.)

Detaljer

SCANDINAVIA. Kom og bli med! Når tørr teori blir bakt inn i noe som engasjerer, blir læring moro! (Runar, lærer)

SCANDINAVIA. Kom og bli med! Når tørr teori blir bakt inn i noe som engasjerer, blir læring moro! (Runar, lærer) SCANDINAVIA Kom og bli med! Når tørr teori blir bakt inn i noe som engasjerer, blir læring moro! (Runar, lærer) Hva er FIRST LEGO League Jr.? FIRST LEGO League Jr. skal fremme realfag og teknologi Barna

Detaljer

Etter oppdragsslipp har lagene 8 uker å arbeide med prosjektet på, før de deltar på en regional turnering.

Etter oppdragsslipp har lagene 8 uker å arbeide med prosjektet på, før de deltar på en regional turnering. VEILEDERHEFTE NORSK INNLEDNING FIRST LEGO League Jr. er et forsknings- og teknologiprosjekt som introduserer barn i alderen 6-9 år til en spennende verden av vitenskap og teknologi. I midten av september

Detaljer

FIRST LEGO League 2009

FIRST LEGO League 2009 FIRST LEGO League 2009 FIRST LEGO League, Scandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FIRST LEGO League-turneringene i Skandinavia. Stiftelsens formål er å stimulere barns interesse for naturvitenskapelige

Detaljer

SCANDINAVIA. Kom og bli med! Når tørr teori blir bakt inn i noe som engasjerer, blir læring moro! (Runar, lærer)

SCANDINAVIA. Kom og bli med! Når tørr teori blir bakt inn i noe som engasjerer, blir læring moro! (Runar, lærer) SCANDINAVIA Kom og bli med! Når tørr teori blir bakt inn i noe som engasjerer, blir læring moro! (Runar, lærer) Hva er FIRST LEGO League Jr.? SC AN DIN AVI A FIRST LEGO League Jr. skal fremme realfag og

Detaljer

FIRST LEGO League Jr.: Tips & Tricks til økter uke for uke

FIRST LEGO League Jr.: Tips & Tricks til økter uke for uke FIRST LEGO League Jr.: Tips & Tricks til økter uke for uke Her finner du et forslag til hvordan en kan legge opp lagets økter gjennom prosjektperioden. Du som veileder kan også velge å se bort fra denne

Detaljer

Veilederhefte. norsk. kjerneverdier: Vi jobber sammen som et lag. Vi arbeider sammen for å finne løsninger, med veiledning fra våre veiledere.

Veilederhefte. norsk. kjerneverdier: Vi jobber sammen som et lag. Vi arbeider sammen for å finne løsninger, med veiledning fra våre veiledere. Veilederhefte norsk kjerneverdier: Vi jobber sammen som et lag. Vi arbeider sammen for å finne løsninger, med veiledning fra våre veiledere. Vi er hjelpsomme, snille og viser respekt for andre. Vi er alle

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

LEGO NXT. Lærerveiledning

LEGO NXT. Lærerveiledning Lærerveiledning LEGO NXT Passer for: Antall elever: Varighet: 5. - 7. trinn Hel klasse 150 minutter LEGO NXT er et skoleprogram hvor elevene skal bygge en robot ved hjelp av byggebeskrivelser og programmere

Detaljer

FIRST LEGO League FLL I SKOLEN

FIRST LEGO League FLL I SKOLEN FIRST LEGO League FLL I SKOLEN Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor gjennomføre? 2. Kom i gang 2.1 Elever/lærer 2.2 Utstyr 2.3 Kostnader 2.4 Tips i forkant av prosjektperioden 2.5 Tidskalender 3. Årets tema

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Brukerveiledning til programmering av LEGO Mindstorm NXT-roboter

Brukerveiledning til programmering av LEGO Mindstorm NXT-roboter Brukerveiledning til programmering av LEGO Mindstorm NXT-roboter Denne brukerveiledning forklarer steg for steg enkel programmering av NXT-roboter. Benytt gjerne veiledningen i det videre arbeidet med

Detaljer

FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2012

FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2012 FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2012 Innholdsfortegnelse 1. Hva er FIRST LEGO League? 4 2. Hvorfor gjennomføre FLL i Skolen? 5 3. Årets tema 6 4. Hva skal lagene gjøre i prosjektet? 7 Forskning 7 Teknologi

Detaljer

LEGO NXT. Lærerveiledning

LEGO NXT. Lærerveiledning Lærerveiledning LEGO NXT Passer for: Antall elever: Varighet: 8. - 10. trinn Hel klasse 150 minutter LEGO NXT er et skoleprogram hvor elevene skal bygge en robot ved hjelp av byggebeskrivelser og programmere

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund Alexandro Zidany Gutt 11 år 0 Morten Ågotnes Gutt 11 år 0 Anders Sørvik Gutt 11 år 1 Stian Leversund Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Haugesund Alexandro Zidany Gutt 11 år 0 Morten Ågotnes Gutt 11 år 0 Anders Sørvik Gutt 11 år 1 Stian Leversund Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Roboteam Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget TROLL SCOUTS Vi kommer fra Haugesund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Type lag: Ungdomsklubb

Detaljer

FIRST LEGO League. Stjørdal 2012. Daniel Storsve Gutt 11 år 0 Henrikke Leikvoll Jente 11 år 0 Elias Bakk Wik Gutt 11 år 0 Julie Dybwad Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stjørdal 2012. Daniel Storsve Gutt 11 år 0 Henrikke Leikvoll Jente 11 år 0 Elias Bakk Wik Gutt 11 år 0 Julie Dybwad Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stjørdal 2012 Presentasjon av laget Hell seniors 2 Vi kommer fra Hell Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Lånke skole Type lag:

Detaljer

Prosjektinnlevering, del 2, Teknologioppgaven brukes som forberedelse for bedømmingen av denne prisen.

Prosjektinnlevering, del 2, Teknologioppgaven brukes som forberedelse for bedømmingen av denne prisen. TEKNOLOGI TEKNISK MODELL 1. Lag nr: Lagets alder: Lag navn: Teknologiprisen Forslag Fri vurdering til spørsmål Konstruksjon & design Funksjonelle verktøy Programmeringskunnskap og forståelse Programmets

Detaljer

FIRST LEGO LEAGUE VEILEDERHEFTE FOR SKOLE OG FRITIDSLAG 2013

FIRST LEGO LEAGUE VEILEDERHEFTE FOR SKOLE OG FRITIDSLAG 2013 FIRST LEGO LEAGUE VEILEDERHEFTE FOR SKOLE OG FRITIDSLAG 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som veileder i FLL! I dette dokumentet finner du all informasjon du trenger for å delta i prosjektet. I Skandinavia

Detaljer

Tips og triks til FLL teknologi

Tips og triks til FLL teknologi Tips og triks til FLL teknologi Motivasjonen Lego roboter kjører unøyaktig Dette skaper mye frustrasjon for elever Enkle tips og triks for mer glede med FLL Innholdet Fremgangsmåte for konkurransen Bygging

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Hvordan bruke lag- og veiledersiden på hjernekraft.org

Hvordan bruke lag- og veiledersiden på hjernekraft.org Hvordan bruke lag- og veiledersiden på hjernekraft.org Ny web nytt system mer sikkert for brukerne I 2018 fikk Hjernekraft en helt splitter ny web Alt fra administrasjonssystem til det man ser på hjernekraft.org

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer.

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. Årets oppdrag Velg et sted der du kan lære noe. Velg et verktøy du kan bruke til å lære, og finn ut mer om dette verktøyet. Vis så frem hva

Detaljer

LIONS SONE 5 MØTE - STATUS VED SENTERET. 24. Oktober 2013 Wanda Minge

LIONS SONE 5 MØTE - STATUS VED SENTERET. 24. Oktober 2013 Wanda Minge LIONS SONE 5 MØTE - STATUS VED SENTERET 24. Oktober 2013 Wanda Minge INSPIRIA SCIENCE CENTER - STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER OG MÅL: INNTEKTSFORDELING 2013 Sarpsborg kommune 6 % Østfold Fylkeskommune 7 %

Detaljer

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Framtiden tilhører de kreative πr ROBOTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEIDE EV3 - en evolusjon av MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist at dette

Detaljer

FIRST LEGO League. Lillestrøm 2012

FIRST LEGO League. Lillestrøm 2012 FIRST LEGO League Lillestrøm 2012 Presentasjon av laget Robotix Vi kommer fra HORTEN Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 11 gutter. Vi representerer KFUK-KFUM Type lag:

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Rullator Teamet Vi kommer fra Trondheim Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 12 jenter og 7 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Mariell Lomåsen Andersen

FIRST LEGO League. Agder Mariell Lomåsen Andersen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget FUS i alt! Vi kommer fra Grimstad Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 6 jenter og 9 gutter. Vi representerer Fjære Ungdomsskole Type

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

FIRST LEGO League. Stjørdal Are Stokke Nes Gutt 11 år 0 Magnus Engan Gutt 11 år 0 Gabriel Aaron Normann Bruun

FIRST LEGO League. Stjørdal Are Stokke Nes Gutt 11 år 0 Magnus Engan Gutt 11 år 0 Gabriel Aaron Normann Bruun FIRST LEGO League Stjørdal 2012 Presentasjon av laget Hell seniors 1 Vi kommer fra Hell Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Lånke skole Type lag:

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012. Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal 2012. Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

FIRST LEGO League. Alta Elias Larsen Kjellmann Gutt 10 år 0 Markus Nikolai Isaksen Gutt 10 år 0

FIRST LEGO League. Alta Elias Larsen Kjellmann Gutt 10 år 0 Markus Nikolai Isaksen Gutt 10 år 0 FIRST LEGO League Alta 2012 Presentasjon av laget The Happy Birds Vi kommer fra Talvik Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Talvik skole Type lag:

Detaljer

Veilederhefte. FLL Junior. norsk

Veilederhefte. FLL Junior. norsk Veilederhefte FLL Junior norsk kjerneverdier: Vi jobber sammen som et lag. Vi arbeider sammen for å finne løsninger, med veiledning fra våre veiledere. Vi er hjelpsomme, snille og viser respekt for andre.

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

Modul nr. 1173 Bygging og programmering av robot - 5. trinn

Modul nr. 1173 Bygging og programmering av robot - 5. trinn Modul nr. 1173 Bygging og programmering av robot - 5. trinn Tilknyttet rom: Newton Alta 1173 Newton håndbok - Bygging og programmering av robot - 5. trinn Side 2 Kort om denne modulen Elevene skal gjennom

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP)

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP) KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO WeDo 2.0 GRUNNKURS: LEGO Machines&Mechanisms GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Bingobanden jr. Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Velkommen til No Limits Innhold: Robotoppgaver Regler Robotbane

Velkommen til No Limits Innhold: Robotoppgaver Regler Robotbane Velkommen til No Limits Innhold: Robotoppgaver Regler Robotbane 1 Robotoppgaver Servere middag Roboten skal flytte maten fra basen og over til middagsbordet. For å oppnå maksimal poengsum må skålen forbli

Detaljer

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education:

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education: KURSOVERSIKT LEGO Education: LEGO Education har i 35 år jobbet med lærere og spesialister for å levere praktiske verktøy som gjør undervisningen inspirerende, effektiv og engasjerende. Løsningene brukes

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Hele gjengen samlet med roboten og sine spesialdesignede T-skjorter. Alle hadde fått designet trøyer med navnene skrevet på "rebusform".

Hele gjengen samlet med roboten og sine spesialdesignede T-skjorter. Alle hadde fått designet trøyer med navnene skrevet på rebusform. November 2010. Tynset barneskole har to ganger tidligere deltatt i First Lego League. I år deltok skolen med et lag på 10 stykker fra 7. trinn. First Lego League er en konkurranse for å motivere for matematikk

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Lillestrøm 2012

FIRST LEGO League. Lillestrøm 2012 FIRST LEGO League Lillestrøm 2012 Presentasjon av laget Task Force Vi kommer fra Vollen Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Vollen skole Type

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3 NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 GRUNNKURS:

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Hvordan kan vi i fremtiden bruke minst mulig papir, slik at de store skogene blir bevart?

Hvordan kan vi i fremtiden bruke minst mulig papir, slik at de store skogene blir bevart? IPAP IPAD OG SELVLAGET PAPIR Kort ingress Hvordan kan vi i fremtiden bruke minst mulig papir, slik at de store skogene blir bevart? Innledning Vi er en klasse på 22 elever som har brukt IPAD i snart 3

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget CLL - Charlottenlund Lego League Vi kommer fra Jakobsli Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 8 gutter. Vi representerer

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Velkommen til First LEGO League Konkurranse 10. November 2012 på Høgskolen i Gjøvik Program og praktiske opplysninger

Velkommen til First LEGO League Konkurranse 10. November 2012 på Høgskolen i Gjøvik Program og praktiske opplysninger Velkommen til First LEGO League Konkurranse 10. November 2012 på Høgskolen i Gjøvik Program og praktiske opplysninger Turneringen på Gjøvik arrangeres av TEKNA i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Vitensenteret

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

FIRST LEGO League. Tromsø 2012

FIRST LEGO League. Tromsø 2012 FIRST LEGO League Tromsø 2012 Presentasjon av laget Brensholmen LegoLeague Vi kommer fra Brensholmen Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 10 jenter og 9 gutter. Vi representerer Hillesøyskolen

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

FIRST LEGO League. Mo i Rana Krzysztof Rafal Skogseth

FIRST LEGO League. Mo i Rana Krzysztof Rafal Skogseth FIRST LEGO League Mo i Rana 2012 Presentasjon av laget Brainstormers Vi kommer fra Mo i Rana Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 9 jenter og 14 gutter. Vi representerer Gruben barneskole

Detaljer

Forslag til kreative øvelser

Forslag til kreative øvelser Forslag til kreative øvelser Her finner dere øvelser dere kan bruke for å trene kreativitet og gjøre elevene trygge i sine respektive grupper. Det er viktig at alle elevene deltar aktivt når dere jobber

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2011 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger opp til en miks av praktiske øvelser og forelesninger.

Detaljer

FIRST LEGO. League FLL I SKOLEN2011

FIRST LEGO. League FLL I SKOLEN2011 FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2011 Innholdsfortegnelse 1. Hva er FIRST LEGO League? 4 2. Hvorfor gjennomføre FLL i Skolen? 5 3. Årets tema 6 4. Hva skal lagene gjøre i prosjektet? 7 Forskning 7 Teknologi

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

En månedlig Lego robot konkurranse Sascha Bussat

En månedlig Lego robot konkurranse Sascha Bussat Lego Robot Conventions En månedlig Lego robot konkurranse Sascha Bussat Lego Robot Conventions Motivasjon Få mer elever til programmeringen og øke og bevare interessen. Et enkelt konkurransekonsept som

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Robotoppgaver side 2-4 Turneringsregler side 5-9 Robotbane side 10-14

Robotoppgaver side 2-4 Turneringsregler side 5-9 Robotbane side 10-14 Robotoppgaver side 2-4 Turneringsregler side 5-9 Robotbane side 10-14 1 Robotoppgaver Sjøsette ubåten Roboten må komme seg på forskningsskipet og sjøsette ubåten derfra. Ubåten må være i kontakt med det

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Steam Team Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 3 jenter og 3 gutter. Vi representerer Jarfjord Oppvekstsenter

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer