Nyttig info for nye næringsdrivende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyttig info for nye næringsdrivende"

Transkript

1 Nyttig info for nye næringsdrivende Innføring i skatt og mva for enkeltmannsforetak og DA Vi anbefaler at du melder deg på skattetatens orienteringskurs for nye næringsdrivende (gratis) Informasjonen i presentasjonen er hentet fra Skatteetatens kurs for nye næringsdrivende (enkeltpersonforetak og DA) i Agderregnskap.com AS tar forbehold skrivefeil og endring av satser, beløpsgrenser og regler.

2 Skatteetaten Skatt Sør På skattekontoret kan du få veiledning om Skatt Merverdiavgift Arv Folkeregister Driver med veiledning, fastsetting, kontroll, skattekrim og innkreving

3 Kontaktinformasjon skatteetaten Tlf Adresse: Skatt Sør, Postboks 2412, 3104 Tønsberg

4 Hvorfor føre regnskap? Danner grunnlaget for Merverdiavgift Skatt Arbeidsgiveravgift Forskuddstrekk For din egen oversikt Ved for eksempel låneopptak i bank

5 Regnskap og bokføring Bokføringsplikt for alle næringsdrivende Jfr Bokføringsloven Krav til dokumentasjon Registrering av alle økonomiske hendelser Presentasjon av resultat og balanse

6 Faktura Når skal faktura utstedes? Snarest mulig Senest en måned etter levering Men det finnes unntak..

7

8 Kasseapparat To «kvitteringer» (sladrerull) Dato Organisasjonsnummer Virksomhetens navn Beløp Spesifisert mva Varebeskrivelse Synlig display for kunden

9 Dagsoppgjør Telles opp / avstemmes hver dag Dato og klokkeslett Hvem har foretatt opptelling Z-rapport hver dag Datert, nummerert summeringsrapport Skrives ut fra kasseapparatet Oppbevares sammen med avstemmingen

10

11

12

13 Unntak for krav om kasseapparat Omsetning mindre enn 3 G ( ca ) OG Sporadisk eller ambulerende Alternativ er innbundet bok/kvitteringsblokk, forhåndsnummerert Salg skal dokumenteres fortløpende

14 Regnskapsloven Krav til årsregnskap for enkeltpersonforetak når Eiendeler over 20 mill. NOK Flere enn 20 ansatte (gj.sn årsverk)

15 Forskuddsskatt Blir beregnet av forventet næringsinntekt Betales 4 ggr pr år - 15.mars, 15.mai, 15.sept og 15.nov Bestilles på skatteetaten.no

16 Forskuddsskatt Du bør vurdere å endre forskuddsskatten hvis det skjer vesentlige endringer i livet ditt, f.eks hvis du blir aleneforsørger Endrer renteinntekter eller utgifter Begynner eller slutter å motta pensjon

17 Selvangivelse og næringsoppgave Krav til næringsvirksomhet: Varighet Omfang Egnet til å gi overskudd Drives for egen regning og risiko

18 Selvangivelse og næringsoppgave Hobby eller næring? Må vurderes ifht virksomhetsbegrepet Hvis aktiviteten anses som hobby er den skattefri Hage- og naturprodukter kan selges skattefritt for inntil kr 4000

19 Selvangivelse og næringsoppgave Næringsinntekt: Overskudd fra enkeltpersonforetaket Næringsunderskudd Underskudd fra næringsforetaket kan overføres til neste år, ingen tidsramme Alminnelig inntekt: Lønn, pensjon, over- eller underskudd næring, kapitalinntekter, kapitalkostnader og andrefradrag Personinntekt Lønn, pensjon og beregnet personinntekt av næringen. Danner grunnlag for trygdeavgift og evt toppskatt

20 Eksempel skatteberegning 2011 Lønn Kr x 7.8% = ,- Pensjon Kr x 4.7% = 3.290,- Personinntekt næring Kr x 11 % = ,- = Personinntekt Kr Minstefradrag lønn Kr = Alminnelig inntekt Kr Personfradrag kl 1 Kr Kr x 28 % = ,- Toppskatt grunnlag Kr Fribeløp Kr Grunnlag Kr Toppskatt tr.1 Kr x 9 % = ,- Toppskatt tr.2 Kr x 12 % = ,- Total skatt = ,-

21 Selvangivelse og næringsoppgave Selvangivelse for næringsdrivende utstedes i mars/april Skal kun leveres èn selvangivelse, som dekker deg og virksomheten Leveringsfritak («stille samtykke») gjelder ikke for personlig næringsdrivende Leveringsfrister: 31. mai ved elektronisk innlevering 30. april ved papirinnlevering

22 Selvangivelse og næringsoppgave Obligatoriske vedlegg for næringsdrivende med driftsinntekter større enn kr : Næringsoppgave 1 (skjema RF-1175) Personinntektskjema (skjema RF-1274) Betingede vedlegg Avskrivningsskjema (RF-1084) Bilskjema (RF-1125) Skjema for enkelte bransjer

23 Fradragsrett driftsmidler/avskrivninger Kostnader ved kjøp av driftsmidler og bygninger for mer enn kr eksklusiv merverdiavgift må fordeles over flere år Saldometoden skal benyttes Maks.avskrivningssats finne i skatteloven 6-10 Levetid må være minst 3 år Restsaldo under kr 15000: fradragsføres i sin helhet Avskrivningsskjema må leveres sammen med selvangivelsen

24 Fradragsrett driftsmidler/avskrivninger Saldoavskrivninger skal ikke benyttes for Driftsmidler som ikke er varige Driftsmidler som ikke reduseres i verdi ved bruk Ikke betydelige driftsmidler (verdi under kr ) Uttak og salg: Når man selger et driftsmiddel eller tar det ut til privat bruk, må disse tas ut til virkelig verdi. Gevinst eller evt tap må inntekts- eller fradragsføres.

25 Fradragsrett driftsmidler/avskrivninger Tove driver et enkeltpersonforetak. Hun har nettopp kjøpt en ny maskin for kr Maskinen antas å ha en levetid på mer enn 3 år. Kostnaden må fordeles over flere år. Saldoavskrives maks 20 % pr. år År 1 År 2 År 3 Saldo 1/ Kjøp av maskin Avskrivning Saldo 31/

26 Fradragsrett egen bil i næring Kostnader til bruk av egen bil i næring er fradragsberettiget Hvis næringskjøring ikke overstiger 6000 km pr år : fradrag kr 3.90 pr km Evt næringskjøring må sannsynliggjøres med f.eks kjørebok

27 Fradragsrett næringsbil Fradrag for alle kostnader både privat og i næringsvirksomhet Bilskjema RF-1125 må leveres sammen med selvangivelsen Må beregnes inntektstillegg for privat bruk av bil Bilens listepris som ny: Veiledende utsalgspris fra forhandler i Oslo Tillegg for alt ekstrautstyr Bilens alder siden førstegangsregistrering

28 Fradragsrett næringsbil Fradrag for alle kostnader både privat og i næringsvirksomhet Bilskjema RF-1125 må leveres sammen med selvangivelsen Må beregnes inntektstillegg for privat bruk av bil Bilens listepris som ny: Veiledende utsalgspris fra forhandler i Oslo Tillegg for alt ekstrautstyr Bilens alder siden førstegangsregistrering

29 Fradragsrett næringsbil Fradrag for alle kostnader både privat og i næringsvirksomhet Bilskjema RF-1125 må leveres sammen med selvangivelsen Må beregnes inntektstillegg for privat bruk av bil Bilens listepris som ny: Veiledende utsalgspris fra forhandler i Oslo Tillegg for alt ekstrautstyr Bilens alder siden førstegangsregistrering

30 Bil - inntektstillegg Bil yngre enn 3 år med listepris over % av listepris ( ) inntil kr kr % for det overskytende ( ) kr = Inntektsfordel / skattepliktig inntekt for bruk av bil Bil 3 år eller eldre med listepris % av listepris skal benyttes 30 % av listepris (300000) inntil kr Kr % for det overstigende ( ) Kr = Inntektsfordel / Skattepliktig inntekt

31 Bil inntektstillegg/tilbakeføring Inntektstillegget skal ikke overstige 75 % av samlede bilkostnader Beregnes på baksiden av bilskjema

32 EK - Privat bruk - Fordelsbeskatning Privat bruk av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjonstjeneste skal fordelsbeskattes hvis de utgjør mer enn kr 1000 EK-tjenester: Mobiltelefoni, fasttelefon, internett Maksimalt kr 4000 fordelsbeskattes ved èn EK-tjeneste Maksimalt kr 6000 fordelsbeskattes ved to eller flere EK-tjenester Reduseres ved egenbetaling Eksempel 1: Tove driver enkeltmannsforetak. Totale mobiltelefonutgifter utgjør kr pr år. Fribeløp er kr Hun har ingen flere EK-tjenester. Hva blir Toves beregnede fordel av privat bruk av Ek-tjenester? Svar: Inntektsfordel ved èn EK-tjeneste: Kr 4000 ( > 5000 totalt) Eksempel 2: Tove driver enkeltpersonforetak. Totale mobiltelefoniutgifter utgjør kr 3500 pr år. Fribeløp er kr Hun har ingen flere EK-tjenester. Hva blir Toves beregnede fordel? Svar: Inntektsfordel ved èn EK-tjeneste: Kr 2500 ( Kr )

33 Fradragsrett hjemmekontor Eget rom i huset Fradrag kr 1600 pr år Faktiske kostnader ( kfr Lignings-Abc på ) Husk: Gevinst ved salg av hus er skattepliktig for hjemmekontordelen!! Fakturere seg selv for husleie? Nei, ikke ENK/DA, faktura må være til/fra to forskjellige skattesubjekt, mens i ENK er firma og eier samme skattesubjekt

34 Fradragsrett arbeidstøy Utgifter til arbeidstøy er kun fradragsberettiget dersom det er lite egnet til privat bruk Verneklær, uniform, spesielle klær for enkelte næringer Arbeidstøy med godt synlig logo som ikke uten videre kan fjernes og som bare brukes i arbeidet og er lite egnet til privatbruk, vil normalt bli ansett som uniform

35 Fradragsrett kost og losji Statens regulativ kan ikke benyttes Alle kostnader må dokumenteres med bilag

36 Fradragsrett bevertning kunder Kostnader til bevertning av kunder kan gi fradrag hvis Sum mat og drikke ikke overstiger kr 410,- pr person Det ikke serveres brennevin Bevertning skjer i arbeidstiden Må dokumenteres med kvitteringer påført formål, navn og firma på de personer som blir bevertet

37 Fradragsrett representasjon Utgifter til representasjon er ikke fradragsberettiget For eksempel jaktturer, fotballkamper

38 Betal via BANK (nettbank/kort)!! IKKE FRADRAG for skatt og merverdiavgift ved kontantkjøp av varer/tjenester over kr Hvis betaling er splittet i flere delbetalinger er det totalsummen som gjelder Gjelder også lønn Kan bli ansvarlig for unndratt skatt!

39 Oppsummering Bokføre inntekter og kostnader Levere næringsoppgave Kjenne til gjeldende regelverk eget ansvar! Oppbevare regnskap og bilag i 10 år Betale forskuddsskatt

40 Merverdiavgift - Moms Omsetningsavgift til staten på varer og tjenester All omsetning av varer og tjenester som ikke er spesielt unntatt, er avgiftspliktig Avgiften kreves inn av deg som næringsdrivende, men betales egentlig av kunden (sluttbrukeren) Ved salg : Utgående merverdiavgift Ved kjøp : Inngående merverdiavgift Du som næringsdrivende krever inn avgiften ved salg av varer og tjenester, og får fradrag for inngående avgift på de kjøpene du foretar for virksomheten.

41

42

43 Merverdiavgift - omsetningsoppgave Registrering i merverdiavgiftsregisteret: Merverdiavgiftsloven 2-1: «Registrering skal skje når den næringsdrivendes omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget i en periode på 12 måneder» Eksempel: Tove starter et enkeltpersonforetak innenfor bransjen rådgivning. Fakturajournalen hennes viser flg: Dato Fakturanr Tekst Beløp AS Jensen AS Hui&Hast Ås, Peder Skal Tove nå registrere seg i mva-registeret? Svar: Ja, fordi omsetningen er større enn kr i løpet av 12 måneder.

44 Merverdiavgift - omsetningsoppgave I det salget overstiger kr i en 12 måneders periode skal du : Melde deg inn i mva-registere og dokumentere omsetning med kopi av alle utgående fakturaer Sende kunden ny faktura inkl.mva på den fakturaen som oversteg grensen (kreditere den opprinnelige som var uten mva, og fakturere på nytt med mva) Innmelding skjer på samordnet registermelding, elektronisk eller papir.

45 Merverdiavgift - omsetningsoppgave Forhåndsregistrering: Betydelige anskaffelser: Mange nyetablerte bedrifter har store investeringer i varer eller driftsmidler før de får inntekter som gir rett til momsfradrag. Da har man mulighet til forhåndsregistrering i momsregisteret, eller å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør. Vilkår: Dokumenterte investeringer for minst inkl mva, og omsetningsgrensen IKKE nådd innen 4 md etter søknaden er sendt. Praktiske årsaker: Hvis det ved oppstart av virksomheten er på det rene at beløpsgrensen for registrering vil overstiges senest innen tre uker fra igangsetting, vil registrering kunne skje umiddelbart, slik at merverdiavgift kan beregnes fra første krone

46 Merverdiavgift - omsetningsoppgave Grunnlag for utgående avgift: Alle omkostninger (emballasje, frakt, forsikring osv) Faktura skal utsendes senest en måned etter levering Fakturanummerering skal være umulig å redigere Inntekten bokføres når faktura sendes

47 Merverdiavgift - omsetningsoppgave

48 Merverdiavgift - Satser 25 % : De fleste varer og tjenester 15 % : Salg av næringsmidler / matvarer 8 % : Persontransport, kino, romutleie i hotell 0 %: Eksport, bruktbiler, aviser og bøker i siste ledd En og samme virksomhet kan ha flere satser i bruk, f.eks et hotell: 25 % på salg av mat i restauranten 15 % ved salg av sjokolade i resepsjonen 8 % på overnatting 0 % på salg av aviser

49 Merverdiavgift Inngående mva De som er registrert i mva-registeret, får mva-beløpet tilbake for sine kjøp (inng.mva) Fradragsretten knyttes til bruk av innkjøpt vare eller tjeneste Anskaffelser til privat bruk eller til virksonhet utenfor loven gir ikke fradragsrett Må kunne dokumenteres med bilag

50 Merverdiavgift Inngående mva Eksempel : Tove driver et enkeltpersonforetak hvor hun underviser (utenfor loven) og driver med rådgivning (innenfor loven). Hun kjøper inn PC til bruk kun på kontoret. Kan Tove trekke fra inngående mva? Svar: Ja, men hun får kun fradrag for den andel av mva som knytter seg til rådgivning Tove betaler kr for maskinen. I beløpet inngår mva med kr Omsetning: Rådgivning Kr 85400) (77% av Undervisning Kr (23% av ) Sum omsetning Kr (100% av ) Dvs: Hun får fradrag for 77 % av inngående mva (77% av 2500) = kr 1925

51 Merverdiavgift Inngående mva Reduksjon fradrag inng.mva pga privat bruk Hvis Tove i stedet kjøpte en bærbar PC som hun tar med hjem og bruker noe privat, får dette betydning for beregning av fradrag for inngående mv Ja, Tove må gjøre et skjønn på hvor mye privat bruk utgjør av totalen, og redusere fradraget i mva tilsvarende

52 Merverdiavgift Inngående mva Det er IKKE fradragsrett for inngående mva for følgende: Mat, drikke og representasjon: Restaurantbesøk, møtemat og julebord Utgifter til kjøp og bruk av personbil Anskaffelser til kost og naturalavlønning av innehaver, ledelse eller ansatte Anskaffelser til bruk som gave eller reklame med verdi over kr 100 pr gjenstand

53 Merverdiavgift Tilbakegående avgiftsoppgjør Fradrag for inngående mva på anskaffelser gjort før mva-registrering Søkes via samordnet registermelding Dokumenteres med kopi av inngående fakturaer Ikke fradrag for kjøp eldre enn 3 år Oppgaveplikt (hvor ofte skal omsetningsoppgave leveres) Hovedregel er 2-månedlige terminer Unntak: Årsterminoppgave: Hvis omsetning mindre enn 1 million, eller ved primærnæring Avvikende terminer

54 Merverdiavgift - tidsfrister 2 månedlige terminer/innlevering 1 termin (januar og februar) 10. april 2. termin (mars og april) 10. juni 3. termin (mai og juni) 31. august 4. termin (juli og august) 10. oktober 5. termin (september og oktober) 10. desember 6. termin (november og desember) 10. februar Årsterminoppgave 10. mars Primærnæring 10. april

55 Merverdiavgift - tidsfrister

56 Merverdiavgift

57 Merverdiavgift - tidsfrister

58 Merverdiavgift - tidsfrister Leveringsfrist = betalingsfrist Hvis betalingsfristen ikke overholdes: Forsinkelsesrente ( 9 % p.a. fra dag 1) Purring utstedes etter få dager Etter 14 dager: Innfordring v/ utleggsforretning/tvangssalg, begjæring om konkurs, betalingsanmerkning Ta kontakt med skatteetaten hvis du har betalingsproblemer

59 Merverdiavgift - tidsfrister Leveringsfrist = betalingsfrist Hvis betalingsfristen ikke overholdes: Forsinkelsesrente ( 9 % p.a. fra dag 1) Purring utstedes etter få dager Etter 14 dager: Innfordring v/ utleggsforretning/tvangssalg, begjæring om konkurs, betalingsanmerkning Ta kontakt med skatteetaten hvis du har betalingsproblemer

60 Slutt Du finner oss på eller på facebook på

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt Økonomi / Regnskapskurs For Gramart og MØST 11.11.2013 v/ Ida Sørås Lægreid Tema på kurset Regnskap Selskapsformer Merverdiavgift Skatt 1 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov og regler Innsyn Kontroll Styringsverktøy

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Agenda Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Forretningsplan planlegg for suksess! Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer