Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer"

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar SP Martin Kjøpstad Varaordførar V Aud Sissel Løvoll Suoranta Medlem AP Randi Bergundhaugen Medlem H FELLESLISTE Mareno Kennet Nakken Medlem FRP FELLESLISTE Olav Egil Tomren Medlem KRF FELLESLISTE Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Marie Fiksdal FRP FELLESLISTE Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer Heidi Nakken Anne Marie Fiksdal H FELLESLISTE Anne Marie Fiksdal FRP FELLESLISTE Merknadar Heidi Nakken møtte for Anne Marie Fiksdal som hadde meldt forfall. Mareno Nakken hadde forfall frå sak 82/2013 Anne Marie Fiksdal var inne som vara. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tone Roaldsnes Administrasjonssjef Magne Værholm Kommunalsjef Øystein Hole Saksbehandlar Underskrift:

2 Orienteringar / drøftingar Brev frå Fylkesmannen som ønskjer møte med Vestnes kommune i mai. Interkommunal legevakt brev frå Ålesund kommune og Ambulanse Midt. Samarbeid med Rauma kommune. Lønsforhandlingar Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 79/2013 PS 80/2013 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll frå siste møte PS 81/2013 Husleigeregulering pr PS 82/2013 PS 83/2013 Gebyrregulativ Byggesaker m.m. Gebyrregulativ 2014 for arbeid etter matrikkellova. PS 84/2013 Slamtømmegebyr 2014 PS 85/2013 Avløpsgebyr 2014 PS 86/2013 Renovasjonsgebyr 2014 PS 87/2013 Feie- og tilsynsavgift 2014 PS 88/2013 Serveringslova - etablererprøvegebyr frå 2014 PS 89/2013 Fotterapi - betalingssatsar PS 90/2013 Kulturleigesatsar frå 2014 PS 91/2013 PS 92/2013 PS 93/2013 PS 94/2013 Foreldrebetaling i kulturskulen Foreldrebetaling i SFO Vidareføring av innkjøpsavtale med Ålesund kommune Samarbeidsavtale ROR IKT, vertskommunen Molde og dei andre kommunane i ROR IKT PS 79/2013 Godkjenning av innkalling Innkallinga med orienteringssaker vart samrøystes godkjent. Behandling: Ordførar bad om å få orientere/drøfte følgande saker: Brev frå Fylkesmannen som ønskjer møte med Vestnes kommune i mai Interkommunal legevakt brev frå Ålesund kommune og Ambulanse Midt

3 Samarbeid med Rauma kommune Lønsforhandlingar 2013 PS 80/2013 Godkjenning av protokoll frå siste møte Protokoll frå sist møte vart samrøystes godkjent. PS 81/2013 Husleigeregulering pr Husleigesatsane for omsorgsbustader på Myraområdet, Skogvegen (Øvre Skogveg), Myrateigen, Vestneshaugen/Stanley, Øverbu, Plassen, Liaråket, Senior Plaza og Aktivitetssenteret, vert regulert slik: 1. Kommunale omsorgsbustader på Myraområdet, Skogvegen, Myrateigen, Vestneshaugen/Stanley, Øverbu, Plassen, Liaråket (70 stk.), kap aukast den månadlege husleiga med 2,82 % med verknad frå , dvs. frå kr 4.727,- til kr 4.860,- 2. Kommunale omsorgsbustader ved Senior Plaza (31 stk.), kap aukast den månadlege husleiga med 2,82 % med verknad frå , dvs. frå kr 4.963,- til kr 5.100,- for 2-roms leilegheiter frå kr 5.515,- til kr 5.670,- for 3-roms leilegheiter 3. Kommunale bustader ved Aktivitetssenteret (7 stk.), kap aukast den månadlege husleiga med 2,82 % med verknad frå , dvs. frå kr 4.963,- til kr 5.100,- (2-roms leilegheiter) 4. Kommunale bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden, kap aukast den månadlege husleiga med 2,82 % med verknad frå (bustadene har differensierte prisar grunna ulik standard, plassering og størrelse). Med verknad frå aukast husleiga for desse bustadene til gjengs leige. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fastsetje leigenivå på desse bustadene med utgangspunkt i ei kvalifisert vurdering av kvart enkelt leigeobjekt.

4 1. Kommunale omsorgsbustader på Myraområdet, Skogvegen, Myrateigen, Vestneshaugen/Stanley, Øverbu, Plassen, Liaråket (70 stk.), kap aukast den månadlege husleiga med 2,82 % med verknad frå , dvs. frå kr 4.727,- til kr 4.860,- 2. Kommunale omsorgsbustader ved Senior Plaza (31 stk.), kap aukast den månadlege husleiga med 2,82 % med verknad frå , dvs. frå kr 4.963,- til kr 5.100,- for 2-roms leilegheiter frå kr 5.515,- til kr 5.670,- for 3-roms leilegheiter 3. Kommunale bustader ved Aktivitetssenteret (7 stk.), kap aukast den månadlege husleiga med 2,82 % med verknad frå , dvs. frå kr 4.963,- til kr 5.100,- (2-roms leilegheiter) 4. Kommunale bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden, kap aukast den månadlege husleiga med 2,82 % med verknad frå (bustadene har differensierte prisar grunna ulik standard, plassering og størrelse). Med verknad frå aukast husleiga for bustadene under punkt 2, 3 og 4 til gjengs leige. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fastsetje leigenivå på bustadene under punkt 4 med utgangspunkt i ei kvalifisert vurdering av kvart enkelt leigeobjekt. Formannskapet fastset leigenivå for bustadene under punkt 2 og 3. Behandling: Framlegg utarbeidd i møte til endring av siste avsnitt i punkt 4; (utheva skrift) 4. Kommunale bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden, kap aukast den månadlege husleiga med 2,82 % med verknad frå (bustadene har differensierte prisar grunna ulik standard, plassering og størrelse).

5 Med verknad frå aukast husleiga for bustadene under punkt 2, 3 og 4 til gjengs leige. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fastsetje leigenivå på bustadene under punkt 4 med utgangspunkt i ei kvalifisert vurdering av kvart enkelt leigeobjekt. Formannskapet fastset leigenivå for bustadene under punkt 2 og 3. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg til siste avsnitt i punkt 4. Innstillinga frå administrasjonssjefen med framlegg til endring utarbeidd i møte vart samrøystes vedteken. PS 82/2013 Gebyrregulativ Byggesaker m.m. 1. Med heimel i Plan- og bygningslova, Lov om eierseksjoner, Jordlova, Konsesjonslova og Forureiningsforskrifta vedtar kommunestyret nytt gebyrregulativ for saksbehandling av byggesaker, plansaker, landbruk og miljøsaker, seksjonering og oppretting/endring av matrikkeleiningar m.m, slik det går fram av forslag datert med tilhøyrande gebyrtabell. 2. Dei nye gebyra gjeld frå Med heimel i Plan- og bygningslova, Lov om eierseksjoner, Jordlova, Konsesjonslova og Forureiningsforskrifta vedtar kommunestyret nytt gebyrregulativ for saksbehandling av byggesaker, plansaker, landbruk og miljøsaker, seksjonering og oppretting/endring av matrikkeleiningar m.m, slik det går fram av forslag datert med tilhøyrande gebyrtabell. 2. Dei nye gebyra gjeld frå PS 83/2013 Gebyrregulativ 2014 for arbeid etter matrikkellova.

6 Vestnes formannskap vedtek, med heimel i kommunelova 13 og i samsvar med matrikkellova 30, 32 og matrikkelforskrifta 16 og 17, forslag til Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova i 2014 som innteke i saka her. Vestnes formannskap vedtek, med heimel i kommunelova 13 og i samsvar med matrikkellova 30, 32 og matrikkelforskrifta 16 og 17, forslag til Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova i 2014 som innteke i saka her. PS 84/2013 Slamtømmegebyr 2014 nedanfor. Varenavn Eining Årsgebyr eksl. mva Årsgebyr inkl. mva Slam 0-4 m3 - annakvart år stk ,50 Slam 4,1-9,5 m3 - annakvart år stk ,00 Slam 9,6-16,5 m3 - annakvart år stk ,00 Slam 0-4 m3 - årleg tømming stk ,00 Slam 4,1-9,5 m3 - årleg tømming stk ,00 Slam 9,6-16,5 m3 - årleg tømming stk ,00 Slam 0-4 m3 - kvart fjerde år stk ,00 Slam 4,1-9,5 m3 - kvart fjerde år stk ,00 Slam 9,6-16,5 m3 - kvart fjerde år stk ,00 Stor tank - årleg eller fast tømming m ,75 Slam minirenseanlegg - planlagd tømming stk ,00 Tett tank 0-6 m3 - årleg eller fast tømming stk ,00 Tett tank 6,1-16,5 m3 - årleg eller fast tømming stk ,50 Tett tank > 16,5 m3 - årleg eller fast tømming m ,50 Slam timepris time ,50 Slam Ekstratømming 0-4 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming 4,1-9,5 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming 9,6-16,5 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming stor tank - 96 t m ,50 Slam Ekstratømming minirenseanlegg - 96 t stk ,00 Slam Ekstratømming tett tank 0-6 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming tett tank 6-16,5 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming tett tank > 16,5 m3-96 t m ,00 Slam Nødtømming 0-4 m3-24 t stk ,00 Slam Nødtømming 4,1-9,5 m3-24 t stk ,00 Slam Nødtømming 9,6-16,5 m3-24 t stk ,00

7 Slam Nødtømming stor tank - 24 t m ,50 Slam Nødtømming tett tank 0-6 m3 24 t stk ,50 Slam Nødtømming tett tank 6-16,5 m3-24 t stk ,50 Slam Nødtømming tett tank > 16,5 m3-24 t m ,50 Slam Nødtømming minirenseanlegg - 24 t stk ,50 Slamtømmegebyret vert halde uendra for standard 0 4 m3 tømming frå 2013 til Det blir noko auke på naudtømming innan 24 timar. Gebyra i 2014 vert som vist i tabell nedanfor. Årsgebyr eksl. mva Årsgebyr inkl. mva Varenavn Eining Slam 0-4 m3 - annakvart år stk ,50 Slam 4,1-9,5 m3 - annakvart år stk ,00 Slam 9,6-16,5 m3 - annakvart år stk ,00 Slam 0-4 m3 - årleg tømming stk ,00 Slam 4,1-9,5 m3 - årleg tømming stk ,00 Slam 9,6-16,5 m3 - årleg tømming stk ,00 Slam 0-4 m3 - kvart fjerde år stk ,00 Slam 4,1-9,5 m3 - kvart fjerde år stk ,00 Slam 9,6-16,5 m3 - kvart fjerde år stk ,00 Stor tank - årleg eller fast tømming m ,75 Slam minirenseanlegg - planlagd tømming stk ,00 Tett tank 0-6 m3 - årleg eller fast tømming stk ,00 Tett tank 6,1-16,5 m3 - årleg eller fast tømming stk ,50 Tett tank > 16,5 m3 - årleg eller fast tømming m ,50 Slam timepris time ,50 Slam Ekstratømming 0-4 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming 4,1-9,5 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming 9,6-16,5 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming stor tank - 96 t m ,50 Slam Ekstratømming minirenseanlegg - 96 t stk ,00 Slam Ekstratømming tett tank 0-6 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming tett tank 6-16,5 m3-96 t stk ,00 Slam Ekstratømming tett tank > 16,5 m3-96 t m ,00

8 Slam Nødtømming 0-4 m3-24 t stk ,00 Slam Nødtømming 4,1-9,5 m3-24 t stk ,00 Slam Nødtømming 9,6-16,5 m3-24 t stk ,00 Slam Nødtømming stor tank - 24 t m ,50 Slam Nødtømming tett tank 0-6 m3 24 t stk ,50 Slam Nødtømming tett tank 6-16,5 m3-24 t stk ,50 Slam Nødtømming tett tank > 16,5 m3-24 t m ,50 Slam Nødtømming minirenseanlegg - 24 t stk ,50 PS 85/2013 Avløpsgebyr 2014 Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak: Kloakkgebyret for 2014 vert uendra og det same som for 2013: - Abonnementsgebyr for private kr Abonnementsgebyr for andre frå kr (til og med 200m2). - Forbruksgebyr kr. 4,58 pr m3 målt forbruk.(dei som har vassmålar) - Forbruksgebyr kr. 4,58 pr m3 etter stipulert forbruk etter same omrekningsfaktorar til 1,9 m3/m2 som tidlegare. Dvs. kr 8,70 pr. m² areal på bustaden. - Tilknytingsavgifta vert uendra til kr 4000,- - Alle priser er eks mva Kloakkgebyret for 2014 vert uendra og det same som for 2013: Abonnementsgebyr for private kr Abonnementsgebyr for andre frå kr (til og med 200m2). Forbruksgebyr kr. 4,58 pr m3 målt forbruk.(dei som har vassmålar) Forbruksgebyr kr. 4,58 pr m3 etter stipulert forbruk etter same omrekningsfaktorar til 1,9 m3/m2 som tidlegare. Dvs. kr 8,70 pr. m² areal på bustaden. Tilknytingsavgifta vert uendra til kr 4000,-

9 Alle priser er eks mva PS 86/2013 Renovasjonsgebyr 2014 Formannskapet rår kommunestyret å gjere følgjande vedtak: Kommunestyret vedtek at gebyra stort sett vert haldne uendra frå 2013 til Nokre justeringar gjev litt reduksjon på enkelte varenummer og nokon får litt auke. Pris for Abonnement samarbeid har om lag 25 % lågare pris enn standard abonnement. Gebyra vert som vist i varelista nedanfor. Varenamn Gebyr eksl. mva. Gebyr inkl. mva. Restavfall dunk 140 l 2650, ,50 Restavfall dunk 240 l 4550, ,50 Restavfall dunk 360 l 6750, ,50 Restavfall dunk 660 l 12900, ,00 Restavfall sekk 2650, ,50 Restavfall dunk kvar andre veke 2150, ,50 Restavfall sekk kvar andre veke 2150, ,50 Restavfall kompost dunk kvar andre veke 2000, ,00 Restavfall kompost sekk kvar andre veke 2000, ,00 Restavfall samarbeid 2000, ,00 Henteavstand 5 25 m 375,00 468,75 Henteavstand m 1125, ,25 Henteavstand m 1575, ,75 Henteavstand m 2475, ,75 Ekstrasekk 80,00 100,00 Kommunestyret vedtek at gebyra stort sett vert haldne uendra frå 2013 til Nokre justeringar gjev litt reduksjon på enkelte varenummer og nokon får litt auke. Pris for Abonnement samarbeid har om lag 25 % lågare pris enn standard abonnement. Gebyra vert som vist i varelista nedanfor. Varenamn Gebyr eksl. mva. Gebyr inkl. mva. Restavfall dunk 140 l 2650, ,50

10 Restavfall dunk 240 l 4550, ,50 Restavfall dunk 360 l 6750, ,50 Restavfall dunk 660 l 12900, ,00 Restavfall sekk 2650, ,50 Restavfall dunk kvar andre veke 2150, ,50 Restavfall sekk kvar andre veke 2150, ,50 Restavfall kompost dunk kvar andre veke 2000, ,00 Restavfall kompost sekk kvar andre veke 2000, ,00 Restavfall samarbeid 2000, ,00 Henteavstand 5 25 m 375,00 468,75 Henteavstand m 1125, ,25 Henteavstand m 1575, ,75 Henteavstand m 2475, ,75 Ekstrasekk 80,00 100,00 PS 87/2013 Feie- og tilsynsavgift 2014 Administrasjonssjefen legg saka fram for formannskapet med slik tilråding til vedtak: Feie- og tilsynsgebyret vert auka som tilrådd i Momentum med 8 % frå 2013 til Andel feiing og tilsyn Hus med 1 pipe kr. 378,- Hus med fleire piper tillegg pr pipe kr 92,- Alle summar er eks. mva. Feie- og tilsynsgebyret vert auka som tilrådd i Momentum med 8 % frå 2013 til Andel feiing og tilsyn Hus med 1 pipe kr. 378,- Hus med fleire piper tillegg pr pipe kr 92,- Alle summar er eks. mva.

11 PS 88/2013 Serveringslova - etablererprøvegebyr frå 2014 Vestnes kommunestyre vedtek at gebyrsatsen for avlegging av etablererprøve frå , skal vere lik fastsett maksimumssatsen i sentral forskrift. Vestnes kommunestyre vedtek at gebyrsatsen for avlegging av etablererprøve frå , skal vere lik fastsett maksimumssatsen i sentral forskrift. PS 89/2013 Fotterapi - betalingssatsar 1. Vestnes kommunestyre vedtek at betalingssatsen for ordinær fotterapi vert auka frå kr 490,- til kr 510,- pr. behandling. 2. Andre betalingssatsar vert auka tilsvarande. Saka vert utsett. Behandling: Formannskapet bad administrasjonssjefen om at saka vert utsett. Formannskapet ønskjer meir utgreiing om saka. Framlegg om utsetting av saka vart samrøystes vedteke.

12 PS 90/2013 Kulturleigesatsar frå 2014 Vestnes kommunestyre godkjenner prinsipp og nye utleigesatsar for kultur- og idrettsbygg, gjeldande frå 2014 og inntil vidare, slik det går fram av vedlegg i saka. Vestnes kommunestyre godkjenner prinsipp og nye utleigesatsar for kultur- og idrettsbygg, gjeldande frå 2014 og inntil vidare, slik det går fram av vedlegg i saka. Formannskapet ønskjer i 2014 ein breiare gjennomgang av prinsipp og betaling for utleige av ulike kommunale bygg; både kulturbygg, idrettshallar og skulebygg. Behandling: Framlegg til tilleggspunkt utarbeidd i møte: Formannskapet ønskjer i 2014 ein breiare gjennomgang av prinsipp og betaling for utleige av ulike kommunale bygg; både kulturbygg, idrettshallar og skulebygg. Innstillinga frå administrasjonssjefen med tilleggspunkt utarbeidd i møte vart samrøystes vedteken. PS 91/2013 Foreldrebetaling i kulturskulen Vestnes kommunestyre vedtek at det ikkje vert auke i prisane i Vestnes Kulturskule i Vestnes kommunestyre vedtek at det ikkje vert auke i prisane i Vestnes Kulturskule i 2014.

13 PS 92/2013 Foreldrebetaling i SFO Vestnes kommunestyre vedtek at foreldrebetalinga i SFO ikkje vert auka i Satsane vert då som følgjer: Opphaldstid Pris Til og med 12 timar pr. veke utan ferietilbod Opphald over 122 timar pr. veke utan ferietilbod Til og med 12 timar pr. veke med halvt ferietilbod Opphald over 12 timar pr. veke med ferietilbod Til og med 12 timar pr. veke med fullt ferietilbod Vestnes kommunestyre vedtek at foreldrebetalinga i SFO ikkje vert auka i Satsane vert då som følgjer: Opphaldstid Pris Til og med 12 timar pr. veke utan ferietilbod Opphald over 122 timar pr. veke utan ferietilbod Til og med 12 timar pr. veke med halvt ferietilbod Opphald over 12 timar pr. veke med ferietilbod Til og med 12 timar pr. veke med fullt ferietilbod 2 650

14 PS 93/2013 Vidareføring av innkjøpsavtale med Ålesund kommune Vestnes kommune forlengar avtalen med Ålesund kommune (innkjøpssamarbeidet for Sunnmøre) for 4 nye år, dvs. for tidsrommet til under føresetnad av at avtalen er oppseieleg, jfr. vedlagte utkast til avtale. Vestnes kommune forlengar avtalen med Ålesund kommune (innkjøpssamarbeidet for Sunnmøre) for 4 nye år, dvs. for tidsrommet til under føresetnad av at avtalen er oppseieleg, jfr. vedlagte utkast til avtale. PS 94/2013 Samarbeidsavtale ROR IKT, vertskommunen Molde og dei andre kommunane i ROR IKT 1. Vestnes kommunestyre godkjenner vedlagt samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeidet i ROR-IKT etter kommunelova 28 1b. Avtalen trer i kraft Kostnadene som følge av avtalen blir dekt av ROR-IKT sitt driftsbudsjett. 1. Vestnes kommunestyre godkjenner vedlagt samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeidet i ROR-IKT etter kommunelova 28 1b. Avtalen trer i kraft Kostnadene som følge av avtalen blir dekt av ROR-IKT sitt driftsbudsjett.

15

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel Løvoll Suoranta Medlem AP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel Løvoll Suoranta Medlem AP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.01.2014 Tidspunkt: 16:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mareno Kennet Nakken Medlem FRP FELLESLISTE

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mareno Kennet Nakken Medlem FRP FELLESLISTE VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Egil Tomren Medlem KRF FELLESLISTE

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Egil Tomren Medlem KRF FELLESLISTE VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapsssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2014 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.03.2014 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Helene Øvstedal Iversen Medlem AP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Helene Øvstedal Iversen Medlem AP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tidspunkt: 19:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karsten Perry Gjerde Medlem SP/KRF

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karsten Perry Gjerde Medlem SP/KRF VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.10.2016 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Robert Vik Medlem H Truls Vik Medlem H Andreas Tautra Vegsund Medlem V

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Robert Vik Medlem H Truls Vik Medlem H Andreas Tautra Vegsund Medlem V VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 16:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Valstyret Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 14:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Taklo Medlem AN

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Taklo Medlem AN VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.02.2012 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:30

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:30 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 06.02014 Tidspunkt: 16:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SPV

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SPV VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer. Sindre Taklo Astrid Egset

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer. Sindre Taklo Astrid Egset VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Rekdal

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 16:30

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 16:30 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 16:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.10.2010 Tidspunkt: 16:30

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.10.2010 Tidspunkt: 16:30 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.10.2010 Tidspunkt: 16:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 15:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 13:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 13:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapet, Rådhuset Dato: 25.11.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Varaordførar SPV Ingrid Skjegstad Medlem SPV

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Varaordførar SPV Ingrid Skjegstad Medlem SPV VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Medlem V Liv Randi Sæter Balstad Medlem KRF

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Medlem V Liv Randi Sæter Balstad Medlem KRF VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Kjerstin Lyngvær Nestleiar AP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Kjerstin Lyngvær Nestleiar AP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Sakkunnig nemnd Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Guttorm Kjelsvik

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Johanne Andreassen Medlem KRF Jan Olav Vadseth Medlem FRP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Johanne Andreassen Medlem KRF Jan Olav Vadseth Medlem FRP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Eiken Medlem AR

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Eiken Medlem AR VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Gisela Stene

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienterings- og drøftingssaker; Referatsak / drøftingssak;

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienterings- og drøftingssaker; Referatsak / drøftingssak; VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.11.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Johanne Andreassen Medlem KRF Arne-Jan Steen Medlem FRP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Johanne Andreassen Medlem KRF Arne-Jan Steen Medlem FRP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset - del 2 Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel Løvoll Suoranta Medlem AP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel Løvoll Suoranta Medlem AP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 105.2014 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar AP Geir Inge Lien Varaordførar SP

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar AP Geir Inge Lien Varaordførar SP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Næringsfondsutval Møtestad: Ordføraren sitt kontor, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Tysnes Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Karsten Perry Gjerde Ellen Johanne Andreassen KRF Knut Flølo Jan Olav Vadseth FRP Trond Eide Arne-Jan Steen FRP

Karsten Perry Gjerde Ellen Johanne Andreassen KRF Knut Flølo Jan Olav Vadseth FRP Trond Eide Arne-Jan Steen FRP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 30.11.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 28.10.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Midsund kommunehus Dato: 03.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Valstyret Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Følgjande medlemmar hadde

Detaljer

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:30

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:30 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.06.2009 Tidspunkt: 16:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Rådet for funksjonshemma Møtestad: Møterom ved kantina, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:30

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Rådet for funksjonshemma Møtestad: Møterom ved kantina, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:30 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Rådet for funksjonshemma Møtestad: Møterom ved kantina, Kommunehuset Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SPV

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Skjegstad Medlem SPV VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Gisela Stene

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding.

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 16.01.2012 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Martin Kjøpstad Medlem V Randi Bergundhaugen Medlem H

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Martin Kjøpstad Medlem V Randi Bergundhaugen Medlem H VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Næringsfondsutval Møtestad: Ordføraren sitt kontor, Rådhuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 08:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Are Elvevold Medlem AR

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Are Elvevold Medlem AR VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Roaldsnes

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gry Kristin Ødegård Medlem SP/KRF Robert Vik Medlem H

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gry Kristin Ødegård Medlem SP/KRF Robert Vik Medlem H VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.02017 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Flølo Leiar FRP

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gry Kristin Ødegård Medlem SP/KRF Robert Vik Medlem H

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gry Kristin Ødegård Medlem SP/KRF Robert Vik Medlem H VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Flølo Leiar FRP

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom første høgda, Kvinnherad Vekstbedrift AS i Uskedalen Dato: 07.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød MEDL U Odd Helge Gangstad MEDL SP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød MEDL U Odd Helge Gangstad MEDL SP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 24.08.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Oddny Lisbeth

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rune Rekdal Medlem AN Tone Roaldsnes Medlem AR

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rune Rekdal Medlem AN Tone Roaldsnes Medlem AR VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Rom 228, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Gisela Stene Smith-Nilsen

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:45 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V. Aslaug Jenset Sanden

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V. Aslaug Jenset Sanden Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Magne Reiten NESTL SP Frits

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Næringsfondsutval Møtestad: Ordføraren sitt kontor, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Næringsfondsutval Møtestad: Ordføraren sitt kontor, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Næringsfondsutval Møtestad: Ordføraren sitt kontor, Rådhuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 19.09.2017 Tidspunkt: 09:00 11:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Johnny Hagset Medlem AP Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Johnny Hagset Medlem AP Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 05.12.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Johnny Hagset Medlem AP

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer. Sindre Taklo Astrid Egset. Tone Roaldsnes Rune Håseth Magnhild Bjermeland Karin Pedersen

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer. Sindre Taklo Astrid Egset. Tone Roaldsnes Rune Håseth Magnhild Bjermeland Karin Pedersen VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Rekdal

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2017 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Martin Kjøpstad Medlem V Randi Bergundhaugen Medlem H

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Martin Kjøpstad Medlem V Randi Bergundhaugen Medlem H VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Næringsfondsutval Møtestad: Ordføraren sitt kontor, Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 16:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmar møtte: Navn Møtte for Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 15:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Åram oppvekstsenter, Åram Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Frå kl. 09.00 var det synfaring på Åram oppvekstsenter.

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Kvinnherad rådhus Dato: 18.09.2017 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 117/17 Formannskapet PS Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 117/17 Formannskapet PS Kommunestyret Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Aspen, Eli K1-150 17/820 «Beskrivelse» «Paragraf» Saksnr Utvalg Type Dato 117/17 Formannskapet PS 21.11.2017 Kommunestyret PS Gebyr 2018 Vedlegg: RYMI Gebyr

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Martin Kjøpstad Medlem V Randi Bergundhaugen Medlem H

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Martin Kjøpstad Medlem V Randi Bergundhaugen Medlem H VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Næringsfondsutval Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.02.11 Kl.: 09.00 13.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Aasgard Leiar

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Wiik Medlem FRP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Wiik Medlem FRP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Oddbjørg Kalla Elvevold

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 12:00 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Ann Elin Høgset Nestleiar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 10.10.2017 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer