Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi."

Transkript

1 Hjerte-karregisteret HKR Hjerte-karregisteret Marta Ebbing, prosjektleder Nasjonalt, personidentifiserbart, uten krav til samtykke fra den registrerte Fellesregister (basis + kvalitetsregistre) Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig En felles forskrift utkast på høring 8. juli 2011 høringsfrist 7. oktober 2011 i kraft fra 1. januar 2012? Hjerte- og kar kvalitetsregistermøte, Værnes, 27. september 2011 Forskriftsutkast Bredt formål Nødvendige og relevante opplysninger Personvern og informasjonssikkerhet Fellesregistermodell Retningslinjer for kvalitetsregistre som skal inkluderes Organisering for å sikre faglig forankring av kvalitetsregistre Databehandleravtaler Formål 1-2. Hjerte- og karregisterets formål Formålet med Hjerte- og karregisteret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer. Opplysninger i registeret skal benyttes til forebyggende arbeid, kvalitetsforbedring og forskning på årsaker til sykdom og resultat av helsehjelp. Registeret skal også utgjøre et grunnlag for styring og planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjerteog karsykdommer, overvåkning av nye tilfeller og forekomst av slike sykdommer i befolkningen. fra utkast til forskrift Basisregisteret Innhente, koble, kvalitetssikre, melde tilbake BASISREGISTER NPR 2009: opphold*/ pers 2010: opphold*/ pers DÅR 2009: døde 2010:? Folkeregisteret *H eller B diagnose eller prosedyrekode = hjerte-kar 1

2 Kvalitetsregistrene 1-4. Opplysninger som kan registreres a) kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom b) tidligere sykehistorie og behandling, herunder komplikasjoner c) aktuell sykdom d) aktuell helsehjelp (medisinske detaljer) e) resultatene av helsehjelpen f) videre behandling som, l. hvilke legemidler pasienten skal bruke 2. andre sekundærforebyggende tiltak fra utkast til forskrift NPR DÅR Folkeregisteret HJERTE-KARREGISTERET BASISREGISTER KVALITETSREGISTRE Hjerneslag Hjerteinfarkt Karkirurgi Kvalitetsregister 4 Hjerte-kar kvalitetsregistre Fagområde HOD godkjent Nasjonal dekning Hjerneslag Ja Nei Ja Hjerteinfarkt Ja Nei Ja Hjertekateterisering/PCI Nei Ja Hjertekirurgi Ja Nei Hjertestans Nei Ja Hjertesvikt Nei Ja Karkirurgi Ja Nei Ja Medfødte hjertefeil Ja Ja Pacemaker Ja Ja Ablasjon (atrieflimmer)?? Perkutan klaffeoperasjon?? Personident. Hjerte-kar kvalitetsregistre Fagområde HOD godkjent Nasjonal dekning Hjerneslag Ja Nei Ja Hjerteinfarkt Ja Nei Ja Hjertekateterisering/PCI Nei Ja Hjertekirurgi Ja Nei Hjertestans Nei Ja Hjertesvikt Nei Ja Karkirurgi Ja Nei Ja Medfødte hjertefeil Ja Ja Pacemaker Ja Ja Ablasjon (atrieflimmer)?? Perkutan klaffeoperasjon?? Samarbeid og koordinering nødvendig Personident. Finansiering HKR basisregisteret Fra Nasjonalt helseregisterprosjekt 2011: :? Som del av Folkehelseinstituttet personer, 10 millioner kroner Ingen penger til utdeling 2

3 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Strategisk rådgivende organ med medlemmer fra: Universitetene Regionale helseforetakene Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet Kunnskapssenteret Norges forskningsråd Høgskolene og brukerorganisasjonene Helse og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus. NSG ble opprettet i Samarbeidsorganet for Helse Midt Norge RHF NTNU overtok ledelse og sekretariatsfunksjon etter Helse Sør Øst våren Dekanus Stig Slørdahl, Det medisinske fakultet, NTNU, er leder for samarbeidsgruppen. NSG tre satsningsområder UNIKARD NevroNordN Alvorlig psykiske lidelser Nettverk og samarbeid Et satsningsområde under NSG innebærer: Organiseres som nettverk av forskningsmiljøer innenfor et temaområde. Samarbeid på tvers av regionene, basert på nasjonal konsensus Samarbeider om: Felles strategi Utnyttelse av infrastruktur Gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med felles publisering Faglige/strategiske møter og konferanser UNIKARD virksomhetside Ha ansvar for å utvikle en overordnet strategi for hjerte og karforskning i Norge og for å følge opp at strategien følges Legge til rette for samarbeid Sørge for økt politisk forståelse for hjerte og karforskningens betydning. Bidra til at norsk hjerte karforskning er blant de ledende i verden Sørge for en interaksjon mellom basal og klinisk forskning slik at ressursene blir utnyttet mer i tråd med overordnede forskningsmål Fremme rekruttering av forskere Bidra til å få etablert et nasjonalt karregister, inklusiv gode kvalitetsregistre for de store hjerte og karsykdommene Bygge sterke forskningsmiljøer Etablere oversikt over hjerte og karforskning i Norge skape møteplassene Fokusområder UNIKARD omfatter all hjerte og karforskning, men hovedvekt er på: Epidemiologiskforskning registerforskning Epidemiologisk forskning, registerforskning Hjertesvikt Hjerte og karkirurgi 1

4 Organisering UNIKARD Fagråd UNIKARD NSG Ansvarlig samarbeidsorgan Helse Midt-Norge, NTNU v/stig Slørdahl Institusjon med koordinerende forskningsmiljø, NTNU v/isb, Øyvind Ellingsen Nasjonal forskningskoordinator Charlotte Björk Ingul Fagråd Ole. M. Sejersted, leder (UiO og Helse Sør Øst) Rune Wiseth (NTNU og Helse Midt) Maja Lisa Løchen (UiTø og Helse Nord) Eva Gerdts (UiB og Helse Vest) Lars Gullestad (UiO og Helse Sør) Signe Bang (Norges Forskningsråd) Grethe Tell (Folkehelseinstituttet) Cecilie Risøe (Nasjonalforeningen, Hjerte karrådet) Truls Myrmæl, vara (UiTø og Helse Nord) Budsjett og periode Totalt årlig budsjett på 3 mill kroner for perioden etter følgende fordeling: Norges forskningsråd Forsker/koordinator (inkl 25 % overhead) Driftsmidler UNIKARD (reiser,møter,kurs,seminar) Samlet årlig tilskudd Helse Midt Norge Forskningsmidler koordinator Postdoktor UNIKARD sekretær 50 % Samlet årlig tilskudd NASATS Nasjonal satsningsområde støtte til samarbeid mellom regioner: NFR støtter flerregionale samarbeidsprosjekt som omfatter minst tre helseregioner og søkerne må være forskere tilknyttet NSGs medlemsinstitusjoner. Prosjektsøknadene vil bli vurdert av internasjonale eksperter/ekspertpaneler og deretter behandlet i Forskningsrådets relevante utvalg, hhv NevroNor og programmene Klinisk og Psykisk helse Økonomisk: Hver institusjon bidrar til hvert samarbeidsprosjekt med 1 mill kr. i 3 år Forskningsrådet bidrar med et tillegg på 20 % av prosjektets totale budsjett Det er en forutsetning for deltakelse at søker har egne midler Frist UNIKARD kan bidra med Nettverk: Nasjonalt og internasjonalt Forskningssamlinger Fagmøter og nettverksmøter Oversikt over kilder til finansiering Hjelp til utforming av søknader om finansiering Administrativ støtte Møte i regi av UNIKARD Epidemiologi og register møte (mars 2011) Hjertesvikt og hjerte kar kirurgi møte (april 2011) åd ( il b 2011) Fagrådsmøten ( april, august, november 2011) Kvalitetsregistermøte 27. september 2

5 UNIKARD presentasjoner Tromsø, Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim Vinter, vår og høstmøtet NCS CFHR Swedeheart årsmøte september, Göteborg NOFE Suksesskriterier på 5 år Økt politisk forståelse: Måles i form av tilførte midler til forskningsområdet. Publikasjoner i høyt rangerte tidsskrifter Mål om at minst en gruppe skal ha eksellent status på ett fagområde som hører under UNIKARD paraplyen, og at flere miljø i Norge holder høy internasjonal standard i fagområdet Økt antall prosjekter av translasjonell karakter innen fagområdet Økt antall forskere på alle nivå innen hjertekarforskning 3

6 Historik SWEDEHEART Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease Evaluated According to Recommended Therapies Utveckling av hjärtregistren startade i början av 1990-talet Hjärtkirurgiregistret 1992 RIKS-HIA - hjärtintensivvård 1995 SCAAR koronar angiografi och PCI 1998 SEPHIA sekundärprofylax och hjärtrehabilitering 2005 Kristina Hambraeus, MD Cardiologkliniken Falu lasarett Ordf arbetsgruppen SEPHIA/SWEDEHEART Åland 2005 Island 2008 Sammanslagning av de 4 registerdelarna 2009 TAVI (perkutana aortaklaffar) 2010 Organisation Täckningsgrad SKL SoS Swedeheart styrgrupp Nationellt kompetenscentrum för kvalitetsregister UCR Sjukhus Patienter Hjärtkirurgi 100 % % 7000 RIKS-HIA arbetsgrupp SCAAR arbetsgrupp Hjärtkirurgi arbetsgrupp SEPHIA arbetsgrupp SCAAR 100 % % RIKS-HIA 100 % % sjukhus 29 sjukhus 8 sjukhus 65 sjukhus SEPHIA (<75 år) 85 % % 5000 Framgångsfaktorer Initierat av cardiologer Prof lars Wallentin Doc Ulf Stenestrand Demokratisk förankring med årliga årsmöten, val till styrelser och valberedning Öppen redovisning av resultat på sjukhusnivå Omedelbar lokal nytta: on-line-rapporter, lokala variabler, lokal kvalitetsuppföljning och -utveckling Effekter på vårdens kvalitet och resultat Publicerade studier i högt rankade tidskrifter, hittills > 70 publikationer Svårigheter Mycket komplext system efter sammanslagningen av de olika registerdelarna tekniskt utmanande Kräver lyhördhet och kraftfull projektledning Entusiasm och ideellt arbete måste med tiden övergå i struktur och effektiv förvaltning Struktur för kvalitetsarbete behövs på varje deltagande enhet Juridiska utmaningar 1

7 Quality at a glance Årsrapporter Treatment Jernberg T of et al STEMI JAMA hospital level Publikationer Mortality in STEMI Long-term mortality in STEMI 2.6 years 2

8 Randomised Clinical Registry Trial- RCRT Advantages Trials with eminent designs of appropriate size and power are the best fundament for comparisons and changes in treatment guidelines Eradicates most confounders Unselected populations - findings can be generalized All centers and all patients Inexpensive and fast Disadvantages Simpler designs Less information on some (minor) parameters TASTE trial flow chart Patients with suspected STEMI referred to primary PCI N = 5000 STEMI diagnosis confirmed at coronary angiography. Informed consent obtained Online 1:1 randomization in SCAAR, guidewire advancement, i.c. nitroglycerin Thrombus aspiration and PCI PCI alone Immediately after PCI: TIMI flow grade 30 days: all-cause death 1, 2, 5 and 10 years: all-cause death and additional secondary endpoints TASTE: all-comers studie Does the patient wish to participate in the TASTE trial? Does the patient fulfil inclusion criteria? Both questions must be answered with yes to enable randomization Antal inkluderade i TASTE (i förrgår) =

9 Register biobanking Biobanksprovsamling i Swedeheart Utveckla en platform för att insamla biomaterial direkt i registret med syfte att: Identifiera nya mönster av biokemiska och genetiska biomarkörer för diagnos, prognos och möjliga mål för förbättrad farmakologisk och interventionell behandling Identifiera nya verktyg för att individualisera farmakologisk och interventionell ti llbehandling Utvärdera individuellt svar på nya behandlingar i relation till kliniska, biomarkör och genetiska profiler i observationella studier Dag 1-2 diagnos STEMI/NSTEMI inklusion i SEPHIA Dag 2-3 rutinprovtagning (inkl. cystatin C, CRP, ALAT) Dag 3-5 utskrivning Information till patienten (forsk ssk) Samtycke Biobankprovtagning 1 (4 rör - ca 25 ml) EDTA-plasma + helblod citrat-plasma serum Nyligen startat i Uppsala (ca 150 pat/år) Så småningom alla centra i Sverige som rapporterar till SEPHIA (65 sjukhus, ca 5600 pat/år) Läkarbesök 6-10 v. rutinprovtagning Biobankprovtagning 2 EDTA-plasma citrat-plasma serum (3 rör - ca 18 ml) 4

10 Kvalitetsregistermöte Trondheim 27 september, 2011 Torbjörn Ivert Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Svenskar är lättlurade! Terje Hellesø årets naturfotograf Kristoffer Clausen Hjärtoperationer i Sverige till 2010 Alla operationer minskat 3% CABG minskat 6% Klaffkirurgi Koronarkirurgi Medfödda hjärtfel Hjärttransplantationer Arytmikirurgi Aortakirurgi Övrig hjärtkirurgi Kombinationsingrepp Totalt ESC guidelines 2010 PCI innebär många körningar på gult och rött ANTAL HJÄRTOPERATIONER ISVERIGE 2010 Ingrepp Antal % Enbart klaffkirurgi ,8 Enbart koronarkirurgi ,6 Enbart kongenitalkirurgi 34 0,5 Hjärttransplantationer 54 0,8 Enbart arytmikirurgi 53 0,8 Enbart aortakirurgi 184 2,9 Enbart övrig hjärtkirurgi 111 1,8 Kombinationsingrepp , Klaffingrepp vid ca 40% av alla hjärtoperationer 1

11 Isolerade aortaklaffoperationer ENBART AORTAKLAFFKIRURGI Patienter Avlidna 30 d Euroscore Ålder Antal Antal % Medelpoäng år , år , år , år , år ,0 3, år ,4 5, år ,5 7, år ,6 8, år ,0 Totalt ,4 6,4 567 patienter äldre än 70 år 20 avled < 30 dgr. (3.5%) And del 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel biologiska klaffproteser Biologisk aortaklaff Biologisk mitralklaff Kraftig ökning av andelen biologiska proteser senaste tio åren Kompetenscenter Uppsala Clinical Research Center (UCR) Support funktion Säker back-up Gemensam plattform med andra register Uppföljning via svensk folkbokföring Avancerade analyser av data Automatiska rapporter Sök och kontroll funktioner Kontroll av orimliga data Case-mix justering Randomiseringsmodul Riskjusterad mortalitet Örjan Friberg, Örebro, Carathdata, Läkartidningen 2011 UCR - Kompetenscenter AURICULA* Förmaksflimmer och antikoagulationsregister EQUIP European Quality Improvement Programme for Acute Coronary Syndromes ERAS Enhanced Recovery After Surgery GallRiks* för gallsjukdomar Mödrahälsovårdsregistret* NRS* Nationella Registret över Smärtrehabilitering Q IVF* In vitro fertilisering RIKS HIA* Nationellt register för hjärtintensivvård RiksKOL* Nationellt register för kronisk obstruktiv lungsjukdom RiksSvikt* Svenska Hjärtsviktsregistret, patienter med hjärtsvikt SCAAR* Nationellt register för kranskärlsröntgen och kateterburen kranskärlsbehandling Senior Alert* Nationellt kvalitetsregister t i t för vård ådoch omsorg SEPHIA* Patienter vårdade för kranskärlssjukdom SITS Internationellt register för trombolysbehandling vid stroke SOReg* Scandinavian Obesity Surgery Registry SPAHR* Svenskt register för pulmonellhypertension Svedem* Svenska Demensregistret Svenska Hjärtkirurgiregistret* Register för hjärtkirurgi på vuxna och barn SWEDCON* Barnhjärtregistret (inkluderar GUCH) SWEDEHEART* Ersätter RIKS HIA, SEPHIA, SCAAR och Svenska Hjärtkirurgiregistret SWEDEVOX* för oxygenbehandling och respiratorbehandling i hemmet SWEDVASC* Nationellt register för kärlkirurgi TBI Traumatic Brain Injury ThoR Allmän Thoraxkirurgi Webrehab Sweden* Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin Swedeheart RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR, Hjärtkirurgi och TAVI Swedeheart egen budget Köper tjänster av UCR Samarbete mellan register Enklare etikprövning Hanterar ansökningar om data till projekt a.avidentifierad filer b.stora nationella register c.> 70 kvalitetsregister Styrgruppen godkänner forsknings projekt a.inte överlappande b.projekt disponeras under begränsad tid c.godkända projekt listas på hemsidan Gemensamma beslut vid industri samarbete 2

12 Direkt webb rapportering av data On-line rapporter Komplex struktur - ökad risk ofullständiga data Andra register kan se vad som utförts Swedeheart är inte jämställt med journal Feed back rapport och sökfunktioner ger motivation nå komplett täckning Möjlighet j g jämföra egen klinik med övriga kliniker Resultat på individnivå Hjärtkirurgiregistret rapporteras från olika klinikdatabaser Integrationsproblem Försening av inrapportering Osäker validitet Vem matar in data? Behov av monitorering och validering Enhetliga definitioner av variabler Vad är en hjärtoperation? Skillnad individer och ingrepp Vad är en reoperation? Operation 30 dagar efter indexingrepp tas med i årsrapporten Komplikationer Vad är en hjärtoperation? "Alla hjärtingrepp samt vänster /högerkammar assist för hjärtsvikt, öppen extraktion av pacemaker med ECC, perikardektomi vid konstriktiv perikardit, minimalinvasiv/videoassisterad arytmikirurgi och thorakala (thorakoabdominala) ingrepp på aorta där ECC används. Korrektion utan ECC vid medfödda fel på intrathorakala kärl inkluderas. Åtgärder som inte skall med i registret är isolerade pacemaker ingrepp, ECC vid drunkningstillbud, ECLA (ECMO) vid hjärtsvikt utan hjärtingrepp, thorakotomi/sternotomi vid cirkulationsstillestånd, perikardiotomi vid tamponad, resektion av perikard vid malignitet eller thorakala aneurysm där stentgraft satts in utan ECC. Perkutant insatta klaffar som inte finns i andra register kan bokföras med exkluderas i årsrapporten." 3

13 DIABETES hjärtoperationer i Sverige 2010 Diabetes Insulin Tablett Patienter Totalt med/utan tabl enbart Anta Klinik Antal Antal % Antal l Göteborg , Karlskrona , Linköping , Lund Stockholm , Umeå , Uppsala , Örebro , Riket , STERNUMKOMPLIKATIONER OCH CIRKULATIONSUNDERSTÖD Primär hjärtoperation Cirkulations Patienter Reop understöd Patienter Sternum Preop Postop Klinik Antal % % % Göteborg ,2 1,9 2,4 Karlskrona 246 0,4 0,4 2,1 Linköping 757 0,4 0,3 2,5 Lund ,4 3,1 0 Stockholm 945 2,4 0,8 2,5 Umeå 841 1,2 0 1,7 Uppsala 631 1,1 0 4,6 Örebro 407 1,6 0,5 3,2 Riket ,2 1,3 2,1 Årsrapporten Deadline leverans data 14 februari Noggrann beskrivning av önskade analyser Hjärtkirurgiregistret - enbart patienter 18 år Swedecon Inte perkutana hjärtklaffar TAVI registret Ingrepp utan ECC Korrektion uppgifter till årsrapporten Även ursprungliga databasen måste korrigeras Öppna jämförelser Stor omsorg vid val av webb adress Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm köpte domänen kus.se Senare bytt till karolinska.se är fel. Korrekt adress Swedeheart fanns redan! 4

14 Valg av variabler og definisjoner hva er viktig? Kaare Harald Bønaa NTNU / St.Olavs Hospital Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering 2. Høy validitet og reliabilitet 3. Komplett 4. Høy nytteverdi 5. Enkelt å implementere/bruke/hente data fra Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering Utfordringer ved den valgte organisasjonsmodellen: Folkehelseinstituttet er gitt databehandlingsansvar for registrene, men registrene vil ikke fungere hvis ikke fagmiljøene tar faglig ansvar for utvikling og drift. Helseforetakenes/fagmiljøenes ansvar og rettigheter må formuleres eksplisitt i forskriftene. Finansiering? Fagråd / styringsgruppe Fra utkast til forskrift for hjertekarregisteret Finansiering? Nasjonalt folkehelseinstitutt kan inngå avtale med en databehandler om behandling av opplysningene på vegne av instituttet. Opplysningene skal følge klassifikasjonen Nasjonalt folkehelseinstitutt bestemmer. Nasjonalt folkehelseinstitutt skal sørge for at opplysninger som behandles i registeret er korrekte, relevante og nødvendige. Med den kompetanse og erfaring Nasjonalt folkehelseinstitutt har, fremstår det ikke som en spesielt komplisert oppgave å bygge opp basisregisteret alene. Å utvikle tilknyttede kvalitetsregistre slik at disse får nasjonal dekning vil imidlertid være en større oppgave. Fra utkast til forskrift, s 15 1

15 Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering 2. Høy validitet og reliabilitet Reliabilitet Vi bør være illusjonsløs når det gjelder egen og andres evner til å måle og klassifisere konsekvent og riktig. Knut Westlund Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll No matter how beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Winston Churchillhill No matter how beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Winston Churchill hill Garbage in garbage out Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og forankret i fagmiljøene 2. Høy validitet og reliabilitet 3. Komplett Dekningsgrad 2008 RIKS HIA 2

16 Patient registries of acute coronary syndrome. Assessing or biasing the clinical real world data? Included Not included n=3265 n=1439 STEMI % Age yr Women % Diabetes % Betablockers % Statins % In hospital mortality % Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene 2. Høy validitet og reliabilitet 3. Komplett 4. Høy nytteverdi Ferreira Gonzáles I et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2009;2: Scaar registeret: medikamentstent assosiert med 32% økt risiko for død Registerdata kan ikke brukes til å sammenlikne effektene av alternative behandlinger for en gitt tilstand. Bias by indication Lagerquist B et al. N Engl J Med 2007;356: Scaar registeret: andel pasienter som fikk medikamentstent Meta analysis analysis of DES vs BMS RCTs Mortality AMI Årsrapport SWEDEHEART 2009 Kirtane AJ et al. Circulation 2009;119:

17 Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering 2. Høy validitet og reliabilitet 3. Komplett 4. Høy nytteverdi 5. Enkelt å implementere/bruke/hente data fra Valg av variable må sees i lys av registerets formål Bidra til god kvalitet i behandlingen Forskning årsaker til sykdom, effekt av behandling og forebygging Overvåking av sykdomsforekomst k med sikte på riktige prioriteringer innen behandling og forebygging 0 Per 1000 Dødsårsakregisteret vs sykdomsregister Dødelighet av hjerteinfarkt Mannsverk et al Tromsø undersøkelsen. Alder år. Insidens av hjerteinfarkt Nødvendige variable for å understøtte en nasjonal strategi for forebygging og behandling av hjerte karsykdommer Helserelatert adferd Kosthold Nasjonale surveys representative utvalg Risikofaktornivå Sykdomsinsidens Forhold omkring sykdomshendelsen Tidsangivelser, diagnostikk, behandling, forløp, komplikasjoner, død Nasjonale, komplette registre Opplysninger som kan registreres* Basisregisteret Identifikasjonsopplysninger, Administrative opplysninger Medisinske opplysninger (fagområde, diagnose og prosedyrekoder, dødsårsak) Kvalitetsregistrene Kjente risikofaktorer for hjerte og karsykdom Tidligere sykehistorie og behandling Aktuell sykdom Aktuell helsehjelp (medisinske detaljer) Resultatene av helsehjelpen Videre behandling legemidler, sekundærforebyggende tiltak *utkast til forskrift for HK registeret Aktuelle register Sykdomsregistre Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjertestans Hjertesvikt Medfødt hjertefeil Behandlings /prosedyre /prosedyre registreregistre Karkirurgi Invasiv kardiologi Hjertekirurgi Barnehjertekirurgi Pacemaker registeretregisteret 4

18 Hjerteinfarkt aktuelle variable Innleggelse: Overført fra annet sykehus, sykehjem Hvor inntraff hendelsen: Utenfor/på institusjon Tidsangivelser: 1. Symptomdebut, 2. første EKG, 3. innleggelse, 4. revaskularisering, 5. første blodprøve Diagnosegrunnlag: Symptom, EKG, troponin (høyeste og laveste verdi) Innleggelsestilstand: Killip klasse, hjerterytme Sykehistorier/risikofaktorer: Tidligere hjerte karsykdom, CABG/PCI, diabetes, KOLS, hypertensjon, røykevaner, BMI Medikamenter v/innleggelse Platehemmere, antikoagulasjon, statin, betablokker og utskriving: ACEhemmer/AII blokker Blodprøver: Kolesterol, kreatinin, HbA1C Behandlingstiltak: Revaskularisering, HLR, pacemaker, IABP, respirator ICD 10 diagnoser: Invasiv prosedyre/operasjon <24 t / 28 døgn før hendelse: Ja/nei Tilstand ved utskriving: Utskrevet til: Hjemmet, annen institusjon Koronar intervensjon aktuelle data Koronar angiografi dato, klokkeslett Indikasjon: Akutt koronarsyndrom, stabil AP, utredning av ikke koronarsykdom, annet Sykehistorie/risikofaktorer: Funn: Normale koronar, aterosklerose ingen stenoser, HS/1/2/3 karsykdom, stenoser i graft Tiltak: Ingen, medisin, PCI direkte, PCI elektiv, CABG PCI dato, klokkeslett Indikasjon: Akutt koronarsykdom/stabil AP/staged prosedyre Tidligere CABG/PCI: Ja/nei Behandling: POBA, stent (BMS/DES) Patologi: HS/1/2/3 karsykdom Lesjonstype: Adjuvant behandling: Kar behandlet: HS, LAD, CX, RCA, graft Resultat: Komplikasjoner: Inkluder variable som indikerer om nasjonale retningslinjer følges 1. Reperfusjon ved STEMI/VGB og <12 timer fra symptom til første EKG 2. Tid fra første EKG til reperfusjon ved STEMI/VGB 3. Koronar angiografi ved NSTEMI 4. LMW Heparin e.l. ved NSTEMI 5. Acetylsalicylsyre ved utskriving 6. Annen platehemmer ved utskriving 7. Betablokker ved utskriving 8. Lipidsenkende medikament ved utskriving 9. ev. ACE hemmer/a2 blokker ved utskriving Hvor mange variable? Hva er rimelig tidsforbruk? Hvem har ansvar for å registrere? Hvordan registrere behandlingsforløp der flere sykehus er involvert? Konklusjon Vi har nå en unik mulighet til å lage nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen hjerte kar området som kan bli enestående i internasjonal målestokk. En vesentlig forutsetning for å lykkes er at registrene organiseres hensiktsmessig og at de sikres finansiering. 5

19 Agenda Hvordan vil legene at registerhverdagen skal se ut? Nasjonalt arbeidsmøte kvalitetsregistre Sigrun Halvorsen Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF Ullevål sykehus Hvordan ser registerhverdagen ut på Ullevål? Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? Hjerteinfarktregisteret Ullevål Hjerteinfarktregisteret ved Ullevål ble etablert i september 2005, etter mal fra og i tett samarbeid med Norsk Hjerteinfarktregister Kvalitetsregister Etablert med hjemmel i helsepersonelloven $26 Målsetning 1. Være et verktøy for vurdering av egne resultater 2. Medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i utredning og behandling av hjerteinfarktpasienter 3. Være et verktøy for helseovervåking og registrering av utviklingstrender Ikke samtykke-basert Hjerteinfarktregisteret - Ullevål Alle infarkter registreres, også på andre avdelinger Registrering på Papirskjema primært Data kvalitetssikres og legges inn i et Elektronisk skjema utarbeidet av HEMIT/Helse Midt-Norge MRS Hjerte Foreløpig ingen integrasjon mot pasient administrative system Parametre som registreres HOVEDINFARKT Innleggelsestidspunkt Symptomtidspunkt Pasientstatus (primærinnleggelse, overført fra annet sykehus, prosedyrerelatert infarkt) Risikofaktorer Tidligere sykdommer (inkl. tidligere infarkt) Diagnostisk EKG Infarktlokalisasjon Revaskulariserende behandling (tidspunkt, type mm) Medikamenter ved innleggelse Medikamenter på sykehus Laboratoriesvar Komplikasjoner Tiltak på sykehus 1

20 Hjerteinfarktregisteret HVEM utfører registreringen? UTREISESKJEMA Koronar angiografi? Koronar kirurgi? Ekko? Isotopundersøkelse? Død under opphold? Utreisedato Medikamenter ved utskrivning Utskrives til Oppfølging Felles ansvar for sykepleiere og leger Organisering 1 prosjektleder med en Styringsgruppe (inkludert avdelingsleder) 2 prosjektmedarbeidere i halv stilling, Antall Hjerteinfarkter behandlet ved Ullevål pr mnd i Antall AMI behandlet ved OUS Ullevål (n= 8745) J F M A M J J A S O N D

21 In-hospital Død, Reinfarkt og Slag ,8 5,0 1,7 1,5 0,9 Død Reinfarkt Slag 0, Hjerteinfarktregisteret Ullevål Mortalitet for Ullevål sektor pasienter og regionspasienter 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 12,00 % Ullevål sektor 2,60 % Region 5,00 % ALLE Mort 2009 Mort 2010 Prosent av STEMI pasienter til angiografi/pci/acb Dør-til-ballong tider ved primær PCI % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 97 % 87 % Angio PCI ACB 3,30 % Hjerteinfarktregisteret UUS J F M A M J J A S O N D Hjerteinfarktregisteret Ullevål Agenda Hvordan ser registerhverdagen ut på Ullevål? Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? 1. RASKT og ENKELT Ønsker helst at andre gjør det for dem Ikke for mange spørsmål Brukervennlig oppsett Klare definisjoner Registrering på papir (?) Elektronisk skjema med datauttrekk fra pasientadministrativt system 3

22 Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? 1. RASKT og ENKELT Ønsker helst at andre gjør det for dem Ikke for mange spørsmål Brukervennlig oppsett Veldefinerte variable Registrering på papir (?) Elektronisk skjema med datauttrekk fra pasientadministrativt system Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? 2. MENINGSFULLT Klinisk meningsfulle variable System for Kvalitetskontroll Enkel og rutinemessig tilgang til RAPPORTER fra egen avdeling Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? 3. ANSVAR TYDELIG DEFINERT Forankret i Avdelingsledelsen En del av jobben for alle En prosjektansvarlig /medarbeidere Tilgang til å forske på egne og andres data Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? Ønsker å motta TAKK for dag etter dag å fylle ut infarktregisterskjemaer! OPPSUMMERING Raskt og enkelt å utføre Papir registrering eller elektronisk uttrekk fra pasientjournal Klinisk relevante og veldefinerte variable Regelmessig tilgang til lokale rapporter Dedikerte prosjektarbeidere har ansvar for Kvalitetskontroll Klare ansvarslinjer med forankring hos avdelingsleder 4

23 Perfekt! Hvordan vil forskerne at registrene skal fungere? Truls Myrmel Unikard Tittel (etter å ha tenkt på det) «Min erfaring med registre og hva jeg tror er viktig ved nyetableringer» Register-erfaring Norsk hjertekirurgi register NORKAR (norsk karkirurgisk register) Norsk lungekirurgi register Registrator og administrator International Registry of Aortic Dissection (IRAD) Registrator og forsker Source Registry (Edwards transkateter aortaklaffer) Registrator IRAD Centers University of Massachusetts Hospital St. Michael s Hospital, Toronto Mayo Clinic University of Michigan Health System Brigham & Women's Hospital Massachusetts General Hospital Tromsø University Univ. Hosp, Rostock Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart University of Tokyo Hospital San Donato, Milan Yearly Follow-Up *at one point in time at least one year out from admission No. Cases No. Surv % F/U No. Cases No. Surv % F/U U of Michigan U of S. Orsola Mayo Clinic Robert-Bosch Brigham & Women s U of Mass Eppen/Rostock St. Michaels Haddasah Univ San Donato de Octubre Tromso Univ Vall D Hebron Cologne Mass General Washington Heart U of Tokyo Cleveland Clin University Hosp. Vall d Hebron, Barcelona Hospital 12 de Octubre, Madrid Hadassah Univ. Hospital, Jerusalem Univ. Hospital S. Orsola, Bologna Cases Survived Followed-Up TOTAL (76%) 634 (66%) 1

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Sverre Engelschiøn Kvalitetsregisterseminar - Et nasjonalt hjerte- og karregister Drøftet i fagmiljøet siden

Detaljer

Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi.

Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi. Hjerte-karregisteret HKR Hjerte-karregisteret Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi.no/registre Nasjonalt, personidentifiserbart, uten krav til samtykke fra den registrerte Fellesregister (basis + kvalitetsregistre)

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Hjertekarregisteret videre planer

Hjertekarregisteret videre planer Hjertekarregisteret videre planer Marta Ebbing, prosjektleder, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hjertekarregisteret - nettverksmøte 14.-15. mars 2011 Disposisjon HKR formål HKR fellesregistermodellen HKR

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin?

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Rune Kvåle, Avdeling for helseregistre, Folkehelseins0tu5et 17.03.15 Disposisjon Generelt om helseregistre

Detaljer

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning?

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Februar 2016 Hanne Karlsaune Registerkoordinator www.hjerteinfarktregisteret.no Agenda Personvern Nytte for pasienten Hjerte- og karregisteret er et landsdekkende

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen Sentral stab Telefon: +47 Enhet for administrasjon Telefaks: +47 Olav Kyrres gate 17 www.stolav.no 7006 Trondheim post.adm.dir@stolav.no Helse- og omsorgsdepartementet Post boks 8011 Dep 0030 OSLO Att.:

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim

Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim Gardermoen 30.11.2012 «No matter how beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.» Winston

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Stig Arild Slørdahl St.Olavs Hospital/ NTNU Kvalitetsregisterkonferansen 2008 Tromsø 22.09-23.09 Mail 19.09.08 Helse Midt-Norge Jeg har purret

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007 Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-forum, 6. mars 2007 Informasjon om kvalitet i sykehusenes pasientbehandling skal styrkes gjennom etablering av et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister.

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Hjertekirurgi Norge 2014

Hjertekirurgi Norge 2014 Hjertekirurgi Norge 214 i samarbeid med Thoraxkirurgisk Forening Bakgrunn (NHKiR) er et nasjonalt kvalitetsregister hjemlet i «Hjerte- Kar forskriften» og finansiert av Helse og Omsorgsdept. via Helse

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

folkehelseinstituttet

folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200904826 Vår ref: 09/3244-2/ILDFEHAG Dato: 25.03.2010 Svar på høringsbrev - Strategi for modernisering og samordning

Detaljer

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling Oslo universitetssykehus Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling I det følgende finnes infoskriv og samtykke som vil anvendes for ECRI og behandling av opplysninger deltakere: Teksten som

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Basisregister Hjerte og karregisteret (2012) Fellesregistermodell Kvalitetsregistre Norsk

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid?

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Eva Stensland dr. med. Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre 11.04.13 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Inger Johanne Bakken 1, Christian Lycke Ellingsen 1, Anne Gro Pedersen 1, Lilian Leistad 2, Jonas Minet Kinge 1, Marta Ebbing 1,

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

Betydningen av personvern i helsesektoren. Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009

Betydningen av personvern i helsesektoren. Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009 Betydningen av personvern i helsesektoren Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009 Hva er egentlig person(opplysnings)vern? Den enkeltes rett til å ha kontroll med egne personopplysninger

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 2010-12-06 Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 046-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte redegjørelsen

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 201101355-/SVE Vår ref: 2011/64 Dato: 12. oktober 2011 Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i

Detaljer

Teknologiske løsninger

Teknologiske løsninger Teknologiske løsninger Vernar Sundvor, FHI John Petter Skjetne, HEMIT HKR nettverksmøte 14.-15.03.2011 1 Rammebetingelser Juridisk forankret i Helseregisterloven med forskrift Strategien lagt i gode helseregistre

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Trondheim 15. mai 2006 Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er en fellesuttalelse fra Norsk Hjerteinfarktregister

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen 15.10.2014 Heidi Talsethagen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) SKDE - nasjonalt servicemiljø Opprettet 2004 Opprinnelig

Detaljer

Norsk hjerte- og kar register (HKR) Rapport fra arbeidsgruppe mai 2008

Norsk hjerte- og kar register (HKR) Rapport fra arbeidsgruppe mai 2008 Norsk hjerte- og karregister (HKR) Behov og løsning Oppdatert rapport utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20. april.2008

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer a HOK 02.02.2016 Inger Njølstad Leder Tromsøundersøkelsen «Jeg tenker på framtiden til barna og barnebarna mine, ved å delta investerer jeg i helsen

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Nasjonalt registersekretariat Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St Olavs Hospital 15 oktober 2013 Nasjonalt registersekretariat 2013 Ragna Elise Støre

Detaljer

MSIS i dag og i fremtiden

MSIS i dag og i fremtiden MSIS i dag og i fremtiden Tone Bruun Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Smitteverndagene 2015 Agenda Helseregistre Smittevernregistre Planer for samordning av smittevernregistrene

Detaljer

Høringsuttalelse - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høringsuttalelse - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 201101355-/SVE 08.07.2011 177/11 07.10.2011 Høringsuttalelse - utkast til forskrift om innsamling og behandling

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Høringsuttalelse - Hjerte- og karregisterforskriften

Høringsuttalelse - Hjerte- og karregisterforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Sendt elektronisk til postmottak@hod.dep.no Deres ref: 201101355-/SVE Vår ref: 11/1584-2/EPLE/MAEB Dato: 03.10.2011 Høringsuttalelse - Hjerte- og karregisterforskriften

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014

Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014 2015 Hjerte- og karregisteret Rapport for 2014 Hjerte- og karregisteret Rapport for 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 16. september 2015 Tittel: Hjerte-

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

HJERTE- OG KARREGISTERET RESULTATER, ERFARINGER OG FREMTIDIGE MULIGHETER

HJERTE- OG KARREGISTERET RESULTATER, ERFARINGER OG FREMTIDIGE MULIGHETER HJERTE- OG KARREGISTERET 2012-2014 - RESULTATER, ERFARINGER OG FREMTIDIGE MULIGHETER Rune Kvåle 1, Eivind Reikerås 1, Grace Egeland 1, Rupali Akerkar 1, Marta Ebbing 1. 1Område for helsedata og digitalisering,

Detaljer

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Antall sykehus tilknyttet Norsk hjerneslagregister Årsrapport

Detaljer

Koronarsykdommens epidemiologi

Koronarsykdommens epidemiologi Koronarsykdommens epidemiologi Kaare Harald Bønaa Hjertemedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital NTNU / UiT Norsk hjerteinfarktregister. Årsrapport 2016 www.hjerteinfarktregisteret.no Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Det juridiske rammeverket for helseregistre

Det juridiske rammeverket for helseregistre Helse- og omsorgsdepartementet Det juridiske rammeverket for helseregistre Sverre Engelschiøn, fagdirektør Oslo 10. mars 2016 Ny helseregisterlov Erstatter helseregisterloven fra 2001 Prop. 72 L (2013-2014)

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten En positiv trend NCD- ikke smittsomme sykdommer Norge har forpliktet seg på WHOs målsetting om

Detaljer

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier?

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Big data og biomedisinsk næringsutvikling Fra genomikk til real world data 7.5. 2015 Bjørn Møller, Avdelingsleder Registeravdelingen,

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring ( i helsetjenesten) Bent Indredavik Faglig leder for Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre

Detaljer

NOIS overvåkningsdagen 12 april, 2010. NOIS strategiske utfordringer

NOIS overvåkningsdagen 12 april, 2010. NOIS strategiske utfordringer NOIS overvåkningsdagen 12 april, 2010 NOIS strategiske utfordringer NOIS strategiske utfordringer Evaluere kvaliteten på data Forsikre at data blir brukt til å evaluere behandlingen i avdelinger som leverer

Detaljer

Status og videre arbeid med kliniske studier

Status og videre arbeid med kliniske studier Helse- og omsorgsdepartementet Status og videre arbeid med kliniske studier Maiken Engelstad, Ph.D. MPH, Spesialisthelsetjenesteavdelingen Kliniske studier i Norge, DM, Arendalsuka 17. august 2017 Hva

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon)

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon) Rapport fra intern revisjon av nasjonale medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital HF tilknyttet Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato:

Detaljer

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 Helsedatautvalget Marta Ebbing, leder HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 23.1.2017 2 Utvalget består av Marta Ebbing (leder), Folkehelseinstituttet Trine Magnus, tidligere direktør for Senter for Klinisk

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Tromsø 30. august 2011 Lise Balteskard, SKDE, Helse Nord RHF SKDE som analyseenhet ivaretar Sørge- for-

Detaljer

Hjerte-, kar- og slagregisteret Helseregion Vest 1972 2006

Hjerte-, kar- og slagregisteret Helseregion Vest 1972 2006 Hjerte-, kar- og slagregisteret Helseregion Vest 1972 26 Grethe S. Tell Ottar Nygård Reinhard Seifert Jannicke Igland Yngve Klakegg Kari Juul Stein Emil Vollset September 28 2 Forord Hjerte-, kar- og slagsykdom

Detaljer

Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan blir forskning brukt? Hva slags forskning trengs det mer av?

Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan blir forskning brukt? Hva slags forskning trengs det mer av? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan

Detaljer