Punger ut etter legetabber

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Punger ut etter legetabber"

Transkript

1 JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen Grunnkurs i manipulasjon Juristene i Norsk pasientskadeerstatning Punger ut etter legetabber

2 5 Bli medlem av Diners Club Du får handlefrihet med Diners Club både på jobb og i private sammenhenger. Velger du to kort, kan du enkelt skille mellom jobbrelaterte og private utlegg. Vi gjør skillet enda tydeligere hvert kort får sin faktura. Begge kortene kan kombineres med SAS EuroBonus. Et privat tilleggskort er gratis, og kombinerer du dette med SAS EuroBonus kan du i tillegg opptjene EuroBonus Ekstrapoeng på de aller fleste kjøp. * * Unntakene er kontantuttak, kjøp av innenriks flybillett (begrenset av norsk lov) og kjøp av utenlandsreiser som har en innenriks tilslutning i billetten Som medlem av Norges Juristforbund er Diners Club gratis for deg det første året, deretter betaler du kun kr 145,- per år (ordinært kr 695,-). Bli Diners Club-medlem og motta spennende tilbud og eksklusive invitasjoner. Du får også en meget god reiseforsikring, og våre medlemmer nyter godt av tilgang til over 130 Diners Club flyplasslounger verden over. Gå inn på dinersclub.no for flere fordeler. Søk om DiNErS ClUB i DAG! kontakt Diners Club på e-postadresse for mer informasjon og søknadsskjema. Du kan også gå inn på medlemsrabatter/diners-club for søknadsskjema. ElEktRoniSk REgiStRERing Av foretak Velg raskeste vei Registrer foretak i Altinn. Da får du raskt en bekreftelse på SMS. Spar tid, penger og miljø.

3 Innhold Leder Gro Hillestad Thune Siden sist 6 Gro Hillestad Thune Mener menneskerettigheter ikke bare skal ta seg fint ut på papiret. 13 Går fra offentlig til privat 16 Pasientskadeerstatning Kjært møterom har mange navn Jobbsøkerkurs Arbeidstilsynet oppsummerer 16 Flere saker Norsk pasientskadeerstatning har vokst og det har også saksmengden for Elin Johnsen og de andre juristene Juristmangel i kommunene Kurs for kvinnelige jurister Manipulering Juristene i Røde Kors 29 Etter tilsyn Fortsatt utfordringer i advokatbransjen, sier Arbeidstilsynets Werner Dagsland. 44 Nye dommere i Høyesterett Satser på vindkraft Etter valget i Ukraina Ditt arbeidsliv 36 Manipulasjon Slik blir du manipulert. Og slik manipulerer du selv. Grethe Nordhelle er både advokat og psykolog. 54 Rådgiver Eirik Kollerøy Magne Skram Hegerberg Fag / Meninger / Debatt Trond Egil Hustad Jakobsen Geir Larsen 40 Røde Kors Charlotte Bayegan og de andre juristene i folkerettseksjonen synes de har drømmejobben. 58 Stilling ledig 63 Nytt om navn Gro Det er utrolig vanskelig å få aksept for at pasienter i psykiatrien trenger bedre menneskerettighetsvern. En viktig forklaring er at så mange helserettsjurister fastholder at menneskerettighetene er innarbeidet i norsk helselovgivning og at de derfor ikke kan krenkes hvis den etterleves Hillestad Thune

4 Norges Lover Fagbokforlaget utgir Norges Lover på oppdrag fra Lovsamlingsfondet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisinger bidrar til å gjøre lovsamlingen brukervennlig. Den nye utgaven er ajourført per januar 2010 og foreligger i salg fra medio mars. Utgivelse medio mars. Forhåndsbestill nå! Hovedutgave: ISBN Kr 820, Studentutgave ISBN Kr 420, > e-post: > ordretelefon:

5 Pasienter og jus Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Journalist: Henrik Pryser Libell Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 15. mars Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Redaksjonen avsluttet 16. februar 2010 Forsidefoto: Thomas Haugersveen Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Utgiver: Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.: Vi møter jurister på begge sider av bordet i saken om pasientskader lenger ut i bladet. Juristene som arbeider i Norsk pasientskadeerstatning får stadig flere saker, ikke minst etter at de har fått ansvaret også for private helsetjenester. I fjor fikk det offentlige organet inn 4000 saker. I år venter de Det krever både tid og folk. Antallet jurister har steget kraftig de siste årene. Men advokatene som representerer pasientene forteller om lang ventetid i mange saker. Advokat Edmund Asbøll sier at «suksessen med NPE har blitt NPEs største fiende». Saksmengden har kommet opp på et slikt nivå at dette har gitt for lang saksbehandlingstid mener han. Dette må gripes fatt i med tilføring av økte ressurser da pasientene er en brukergruppe som har svært liten tid å bruke på venting, sier Asbøll. Det er ikke mange år siden det bare var et fåtall jurister som arbeidet på dette feltet. I dag er pasientrettigheter styrket på en helt annen måte og godt er det. Advokat Steinar Winther Christensen har arbeidet med pasientskader og personskadeerstatning i tretti år. Han forteller om utviklingen på området. Det er klart det har vært en utvikling: hvis man går tilbake til før 1980, fantes det for eksempel ikke noe som het fødselsskader, forteller han. Jurister har vært med på drive rettsutvikling på pasientområdet. Selv om legene ikke alltid har vært like glad i at andre har blandet seg inn på deres domene. Jeg har sett tusenvis av journaler gjennom årene. Jeg har til gode å se at det er blitt notert om feil som er gjort i en journal, sier Steinar Winther Christensen. Synet på ansvar endres hele tiden. Vurdering av hva som er normalt og «noe en må regne med kan skje» står ikke stille. Man kan se for seg flere områder i samfunnet med mer ansvarliggjøring og rettsliggjøring. Les reportasjen om juristene som sitter midt oppe i disse problemstillingene. Juristkontakt har også snakket med juristene i Arbeidstilsynet denne gang for å få en oppsummering og status etter tilsynet av advokatbransjen. Da det ble kjent at dette tilsynet skulle i gang i fjor, var engasjementet stort i Juristkontakts spalter, men særlig på nettutgaven. Både Advokatforeningen og Juristforbundet, spesielt forbundets privatgruppe, hadde mange synspunkter. Ikke overraskende ble spørsmålet om arbeidstid og advokatfullmektiger heftig debattert. Nå er alle tilsynene gjort og sakene er i ferd med å avsluttes. Ifølge tilsynet har ingen av påleggene de kom med blitt påklagd. Arbeidstilsynet forteller at arbeidstid fortsatt er et prioritert tema for tilsynet. Vi har fått noen signaler om at stillinger omdefineres. Det har ikke vært vår hensikt å skape et slikt skille mellom fullmektiger og andre titler. Det at vi så på fullmektiger var bare for å begynne et sted. Det er det reelle innholdet i stillingen vi interesser oss for, ikke tittel på stillingen, sier juristene i Arbeidstilsynet. På spørsmål om inntrykket av bransjen, sier de at det som i kunnskapsbedrifter generelt er mange ambisiøse og velutdannede der mange unge arbeidstakere i begynnelsen av karrieren. Derfor må arbeidsgiver være bevisst på sitt ansvar, sier de. Det kan vel være et godt råd. Hvis ikke kan arbeidstakeren ende opp som pasient. Og det er altså ingen spøk i mange tilfeller. Juristene i NPE har forresten dette som et av sine viktigste pasientråd: Hold deg frisk. Ole-Martin Gangnes redaktør 5

6 6 Juristkontakt

7 Mener menneskerettene ikke tas på alvor i Norge Menneskerettighetene er juridiske forpliktelser ikke bare høye idealer. De utfordres i enkeltmenneskers møte med personer som forvalter makt på samfunnets vegne. Også i Norge opplever mennesker at denne makten misbrukes. Det skjer ikke minst i psykiatrien, sier Gro Hillestad Thune. Tekst: Morten E. Mathiesen Foto: Stig M. Weston Hun bør vite hva hun snakker om, advokat Gro Hillestad Thune. Få norske jurister har som henne engasjert seg for å skape større forståelse for at vi i Norge må bli mer bevisst på hva menneskerettighetene krever, og at det kan skje brudd på disse internasjonale forpliktelsene også i det godes navn. Det hun først og fremst har etterlyst er større kunnskap og bedre klageordninger. Engasjementet springer ut av 15 års erfaring som medlem av Den europeiske Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg. Kommisjonen ble nedlagt i 1999 i forbindelse med etableringen av en permanent domstol. Her hjemme har hun i en årrekke var tilknyttet Norsk Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Møtt med taushet For å synliggjøre utfordringene kom Hillestad Thune i fjor ut med en bok der hun dokumenterer krenkelser, overgrep og menneskerettighetsbrudd innenfor psykiatrien. Fra tilsynsmyndighetenes og politikernes side ble boka møtt med rungende taushet. Det samme var stort sett tilfellet i fagmiljøene, men med noen hederlige unntak, i følge henne selv. Fra tidligere pasienter og pårørende får hun fremdeles, og nesten daglig, bekreftelser på de problemene som presenteres i boka. Juristkontakt

8 Folk fra hele landet har skrevet og takket for at jeg hadde tatt opp forholdene. Mange forteller at de kjente seg igjen. «Det var akkurat slik jeg opplevde det selv da jeg var innlagt». Det er skremmende hvor mange som er livende redde for på ny å måtte søke psykiatrisk hjelp, sier Hillestad Thune. Hun legger til at det skjer mer bak lukkede dører enn hva de fleste vil høre om. Det har vært mange skandaler i norsk psykiatri, og hver gang blir det sagt at det skal ryddes opp. Hvorfor skjer det ikke? Både helsearbeidere og pårørende beskriver nedlatende og krenkende menneskebehandling som et hovedproblem. Det lar seg ikke løse enkelt ved lovendringer, omorganiseringer eller andre overordnede administrative grep. Dette er et lederansvar. Det er på høy tid at de ansvarlige på ulike nivåer erkjenner problemet og tar større ansvar for de pasientene som i dag utsettes for overgrep og menneskerettighetsbrudd. Ingen vet hvor mange det gjelder. Norske myndigheters manglende oversikt over menneskerettighetssituasjonen er et forhold vi stadig får kritikk for fra internasjo- Norske politikere må tydeligvis til Afrika for å kunne engasjere seg i menneskerettighetene Dårlige klagesystemer Vi er for naive i Norge. Alt for mange av oss glemmer at de som opptrer på velferdsstatens vegne også har makt over enkeltmennesker, og at slik makt kan misbrukes. Dessverre skjer også dette, uavhengig av det gode formål og de beste hensikter, sier Hillestad Thune engasjert. Vi har kontrollkommisjoner for de psykiatriske institusjonene og fylkeslegene som skal utføre selvstendige kontroller. Hvorfor fanger ikke disse opp overgrepene du påstår skjer? I mange av sakene jeg ser, fungerer ikke klagesystemene godt nok fordi man ikke greier å fange opp krenkende behandling. Og det er nettopp dette menneskerettighetsreglene skal forhindre. Illustrerende er at myndighetene lenge har erkjent at det brukes for mye tvang og makt mot pasienter i psykiatrien. Det betyr at klagesystemet ikke klarer å stoppe eller hindre bruk av unødvendig makt. De pasiennale tilsynsorganer, sier Hillestad Thune. Da en Sintef-rapport for et par år siden slo fast at tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering, reimer og fotlenker, stadig oftere blir tatt i bruk i norsk psykiatri, fikk Hillestad Thune ytterligere en bekreftelse på det hun lenge hadde hevdet. Under et møte i Stortinget mellom de folkevalgte og brukerorganisasjonene i etterkant av rapporten, etterlyste hun at politikerne tok et større ansvar for at Menneskerettighetsloven etterleves. Hun mener andre europeiske land som Nederland, Danmark, Tyskland og Storbritannia har en ganske annen bevissthet rundt risikoen for menneskerettighetsbrudd i eget land. Norske politikere, både nåværende og tidligere, må tydeligvis til Afrika for å kunne engasjere seg i menneskerettighetene. Men det er også utfordringer her hjemme. Psykiatrien er viktig, men også menneskerettighetene til rusmisbrukere, utviklingshemmede, demente, asylsøkere og NAV-kunder har krav på oppmerksomhet. 8 Juristkontakt

9 tene som utsettes for makt, som de ansvarlige selv vurderer som unødvendig, kan jo med god grunn hevde at deres menneskerettigheter ikke respekteres, sier Hillestad Thune. I fjor mottok hun Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern. Det har i følge henne selv ikke gjort politikerne særlig mer lydhøre overfor kritikken hennes. Når Norge har tatt menneskerettighetene inn i lovverket på overordnet nivå, må jo dette forplikte politikerne og myndighetene. De må både sørge for nødvendig opplæring og også ta menneskers påstand om brudd på deres grunnleggende rettigheter på alvor. Fra tiden i Strasbourg lærte jeg at menneskerettighetene skal være til nytte for det enkelte mennesket, og ikke bare ta seg fint ut på papiret. Når nordmenn er så opptatt av menneskerettigheter alle andre steder, hvorfor butter det i mot her hjemme? Det er åpenbart mange grunner til det. Mange jurister hevder at oppgaven er løst ved at menneskerettighetene er innarbeidet i den øvrige lovgivning. Jeg tror også det er et problem at når det ryddes opp etter at det er blitt avslørt systematiske overgrep, er man Menneskerettighetene skal være til nytte for det enkelte mennesket, og ikke bare ta seg fint ut på papiret ikke flinke nok til å etterprøve om oppryddingen faktisk har skjedd. Et annet problem er at de som har ansvar for tilsyn og kontroll, har mest fokus på at de formelle kravene er oppfylt, og slår ofte ikke ned på krenkende handlinger. Det er utrolig vanskelig å få aksept for at pasienter i psykiatrien trenger bedre menneskerettighetsvern. En viktig forklaring er at så mange helserettsjurister fastholder at menneskerettighetene er innarbeidet i norsk helselovgivning og at de derfor ikke kan krenkes hvis den etterleves. Menneskerettighetsdomstolens praksis viser at det er en misforståelse. Så enkelt er det ikke på noe rettsområde, sier Hillestad Thune. Hun har tidligere tatt til orde for en egen menneskerettskommisjon i Norge, men uten å få gehør for dette i de politiske miljøene. Hun mener også at det akademiske menneskerettighetsmiljøet burde ta mer ansvar for de mennesker som trenger dette ekstra rettsvernet i Norge. Sett på som aksjonist Som medlem av Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg i 15 år, ble jeg respektert som jurist med godt juridisk skjønn. Her hjemme blir jeg nok ofte sett på mer som aksjonist enn som kompetent menneskerettighetsjurist. Kanskje er det omkostningen for å uttrykke seg på andre måter enn bare gjennom paragrafer. Men det jeg etter beste evne prøver å få frem, er egentlig helt elementært for enhver internasjonal menneskerettighetsjurist. Samtidig skjønner jeg jo at kritikk aldri er særlig velkomment, og spesielt ikke i et land med så høye ambisjoner nettopp på menneskerettighetsfeltet. Hva med undervisningen i menneskeretter av studentene ved universitetene i Norge? Jeg synes jusstudiene burde kunne gjøre studentene bedre forberedt på de oppgavene som møter dem i arbeidslivet. De trenger å lære mer om fagets praktiske sider, og ikke Juristkontakt

10 minst de menneskelige utfordringene de vil møte som jurister innenfor ulike samfunnsområder. De unge ville blitt bedre forberedt til sin viktige oppgave hvis de i studietiden fikk mer hjelp til refleksjon, og til å bli bevisste lovenes funksjon i samfunnet. Jeg mener det også blir lagt for liten vekt på mellommenneskelige ferdigheter, for eksempel til å løse konflikter, som jo svært mange jurister driver med. Også undervisningen i menneskerettigheter kunne med hell vært gjort mer praktisk nyttig. Hva mener du med det? Vi har utviklet et samfunn som blir mer og mer regelstyrt. Jeg tror det er viktig at dagens studenter blir bevisst at lover og regler ikke i seg selv er målet, men skal tjene ulike samfunnsformål. Mange klager over at de innenfor offentlig sektor møter en svært rigid bokstavfortolking i situasjoner hvor det nok ikke hadde vært nødvendig. Helsesektoren er et godt eksempel på dette hvor «lovpålagt» mange steder fungerer nærmest som et hellig mantra. Jurister må fortelle helsearbeidere at det ikke nødvendigvis er i tråd med Stortingets ønske. Juristers ansvar En rekke forsvarsadvokater gikk nylig ut med en fordømmelse av Norges bruk av glattceller overfor varetekstfengslede. Når får vi en tilsvarende mønstring mot overgrepene i for eksempel psykiatrien? Før eller seinere kommer det nok til å bli protestert slik vi nå har sett det fra forsvarernes side. Mange advokater og andre jurister er klar over at det skjer overgrep også i psykiatrien. Jeg er optimist og tror sikkert de etter hvert vil oppdage at det kan styrke pasientenes sak, hvis menneskerettighetene blir påberopt i konkrete situasjoner. På den andre siden ville aldri en ansvarlig juriststand sluppet igjennom det nye kapittel 4A i pasientrettighetsloven som trådte i kraft 1. januar i fjor. Formålet er å yte nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelp. Ingen vil bestride at slike situasjoner må lovreguleres. Problemet er at disse nye lovbestemmelsene gir alle som er registrert som helsepersonell, mulighet for å iverksette svært inngripende tiltak overfor mennesker som er svært forsvarsløse, også mot de pårørendes vilje. Det er opp til helsearbeidere å vurdere om pasienten har samtykkekompetanse, og å gjennomføre de tiltakene de som helsearbeiderne selv mener er nødvendige. Eventuelt kan de tvangsflytte mennesker fra sitt eget hjem til en Det er helt uforsvarlig av Stortinget å gi så vide fullmakter til helse- tjenesten til bruk av tvang institusjon, sier Hillestad Thune. Hun mener hovedproblemet med loven er den manglende rettssikkerheten rundt denne typen situasjoner og handlinger. Jeg er overbevist om at når rekkevidden av disse lovreglene virkelig går opp for den norske advokatstanden, vil mange bli forskrekket, selv om reglene i utgangspunket ser både fornuftige og ufarlige ut, Jeg mener det er helt uforsvarlig av Stortinget å gi så vide fullmakter til helsetjenesten til bruk av tvang. I andre land har man etablert en eller annen form for rettslig prosedyre i slike situasjoner. Når jeg forteller jurister i andre land om reglene, blir de både forbauset og forskrekket over Norges manglende bekymring for at også denne typen makt i det godes navn, vil kunne misbrukes. Husk at dette i utgangspunktet er mennesker som både er hjelpeløse og forsvarsløse, sier Hillestad Thune. Hun er nokså sikker på at hvis Stortinget hadde sørget for en vurdering av disse nye reglene fra en erfaren og kompetent internasjonal menneskerettighetsjurist, ville loven i dag sett helt annerledes ut. Mer tvang Men oppstår det ikke av og til situasjoner der mennesker ikke nødvendigvis vet sitt eget beste? Ingen bestrider det. Men vi må alltid huske på at slike handlinger likevel alltid er krenkende og nedverdigende, selv om hensikten er den beste. Jeg synes samfunnet beveger seg i en farlig retning når stadig flere situasjoner møtes med tvang og makt. Det går klart fram av den nye loven at frivillige tiltak skal forsøkes før det benyttes tvang. Det er imidlertid ingen systematisk kontroll med hvorvidt dette blir fulgt, og ingen faste rammer for klagebehandlingen i situasjoner hvor pårørende opplever seg overkjørt på urimelig måte, sier Hillestad Thune. Hun var leder av Forbrukerrådet fra 1977 til Samtidig drev hun egen advokatpraksis i Oslo. Hun møtte som vara til Stortinget for Arbeiderpartiet fra Akershus i perioden , og altså medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjonen fra 1984 til -99. Hun var en av dem som tok initiativet til å opprette en krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia. Da hadde hun deltatt i en observatørgruppe fra OSSE i Hun har holdt kurs for jurister på Balkan, i samarbeid med Norsk Folkehjelp, mens hun i dag stort sett underviser i menneskerettigheter på høgskoler, i organisasjoner og kommuner. Staten har gode advokater i Norge, så brukersiden trenger mer kompetanse, ikke minst jurister som kan gå i dialog med representantene for myndighetene, sier Gro Hillestad Thune, og vifter med en bunke brev fra fortvilete pasienter og pårørende, som ber om hennes hjelp fordi de mener menneskerettighetene deres er krenket. 10 Juristkontakt

11 Siden sist Lovutvalg skal se på tvangsbruken i psykiatrien Åtte av ti pasienter i psykiatrien tvangsinnlegges uten at det er fare for pasientens eller andres liv. Helseministeren vil granske tvangsbruk i psykiatrien, melder TV2. Vi er jo ikke fornøyd med at bruken av tvang ikke i tilstrekkelig grad er blitt redusert sånn som har vært den nasjonale målsettin Krever at Nedkvitne-saken ankes Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, professor emeritus Henning Jakhelln, stipendiat ved institutt for offentlig rett Anine Kierulf, jusprofessor Jan Fridthjof Bernt og professor i offentlig rett Anne Robberstad krever i et brev til Forskerforbundet at Nedkvitne-saken blir anket. De mener ifølge Dagens Næringsliv at dommen, som avviste den avskjedigete historieprofessoren Arnved Nedkvitnes søksmål mot Universitetet i Oslo, er uklar og ikke behandler spørsmålet om hva den akademiske ytringsfriheten innebærer. Universiteter og høyskoler vil ifølge denne dommen kunne avskjedige vitenskapelig ansatte uten at det blir adgang til å vurdere om inngrepet er rimelig, alle forhold tatt i betraktning, sier Anine Kierulf til Dagens Næringsliv. gen. Men vi har et fokus og et arbeid på dette nå som er todelt, sier Anne-Grethe Strøm Erichsen. Det ene er at Regjeringen nå nedsetter et lovutvalg for å se på lovverket og praksisen rundt tvangsbruken. Etiske, faglige og rettslige sider skal granskes nærmere. Det andre er at vi har en nasjonal strategi på dette området, hvor helseforetakene skal fokusere på dette og vil vurdere nasjonale tiltak, sier Strøm-Erichsen. Uholdbar uenighet Det er slett ikke uproblematisk når likestillings- og diskrimineringsombudet kommer til stikk motsatt konklusjon enn Justisdepartementet, mener Hege Skjeie, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i en kronikk i Dagens Næringsliv. Bakgrunnen er likestillings- og diskrimineringsombudets juridiske vurdering av hijab i politiet, der ombudet og Justisdepartementet er uenige. Det enkleste er selvsagt å si seg «uenig» i vurderingen, og la det bli med det. Men det har andre omkostninger. Det er riktignok ingen bombe at det er strid om rett og galt, også blant jurister. Men en varig uenighet mellom ombud og departement om lovforståelsen på diskrimineringsfeltet, er likevel uholdbar, mener hun. Juristarbeidsplasser slukker lyset Kl 20.30, lørdag 27. mars, slukker lysene i Høyesterett, Justisdepartementet, Oslo tinghus, justisbygget i Kristiansand og tinghuset i Tromsø. Det gjør det også i advokatfirmaet Schjødt. De er nemlig alle med i den symbolske og verdensomspennende klimakampanjen «Earth Hour», som varer én time. Mørkleggingen er en del av en kampanje i regi av miljøorganisasjonen WWF, for å be verdens politikere gjøre det de kan for å stanse klimaendringer og spare energi. Kampanjen ble første gang arrangert i Norge i Rundt to millioner nordmenn deltok den gang. Juristkontakt for bare noen tiår siden... Juristkontakt for 40 år siden «Når det gjelder styreansvaret er det et faktum at hvis loven her skulle tas på ordet, ville ingen ta på seg styreverv her i landet overhodet.» (H.r. advokat F.M. Bugge i debatten «Styremedlem gallionsfigur eller arbeider?») Juristkontakt for 30 år siden «Vi husker alle de TV-programmene som de juridiske studentene laget for en del år tilbake, Retten er satt. Det var god og for mange veiledende underholdning. Skuespillerprestasjonene var til dels imponerende. Rolleinnlevelsen var for flere av de medvirkende nærmest fullkommen. Det begynner å bli lenge siden nå, og vi spør oss om studentene ikke lenger har det overskudd som skal til.» (Juristforbundet vil ha «Retten er satt» tilbake på TV) Juristkontakt for 20 år siden «Advokatyrket i Sovjet-Unionen er i prinsippet, og har vært, en fri profesjon. For å kalle seg advokat må man bli opptatt i et av de til sammen 170 advokatkollegier som eksisterer i unionen. I Moskva, som er det største kollegium, er det fordelt på 30 såkalte konsultasjonskontorer. Gennadiy Sharov leder et av dem. Han mener det sovjetiske system på mange måter er mer demokratisk en det norske.» (Moskva-advokat på norgesbesøk er heller ikke imponert «over tempoet og grundigheten i norsk rettspleie» etter å ha observert en sak i Oslo tinghus) Juristkontakt for 10 år siden «Når det gjelder penger er det en Oslo-avis som år etter år ringer om omsetningstall og advokatinntekter. Er det virkelig dette omverdenen ønsker å vite om oss? Hvor kommer denne interessen fra?» (Høyesterettsadvokat Pål Lorentzen i debatt om advokater og inntjening) Vi ov ersetter juridiske dokumenter for justisdepartementet, ov er 100 advokatkontorer, rettsinstanser og politidistrikt over hele landet. tlf: , e-post: Juristkontakt

12 forslag på navn. Siden sist «Sosialistiske» og «borgerlige» dommere I forbindelse med Høyesteretts avgjørelse (Sælleg). De to siste dommerne i flertallet er om rederiskatten, har Aftenposten funnet også utnevnt av Ap-statsråder. Det gjelder ut at samtlige av de fem dommerne som Tønder (Storberget) og Tjomsland (Gjesteby). En undersøkelse fra i fjor konklu stemte for staten og mot rederne i sin tid ble utnevnt av Ap-statsråder. Det gjelder dommerne Matningsdal (Valla), Flock lige regjeringer er mer tilbøyelig til å derte med at dommere utnevnt av borger (Faremo), Stabel (Harlem), Endresen og stemme til fordel for private enn hva dommere utnevnt av sosialistiske regjeringer Indreberg (Storberget). Og fire av de seks dommerne som stemte «for rederne», er er. Tilsvarende har Ap-utnevnte dommere utnevnt av borgerlige statsråder i Venstre en tendens til å dømme i statens favør, og Høyre nemlig Utgård og Øie (Dørum), skriver Aftenposten. Skoghøy (Aure) og justitiarius Tore Schei Advokater og justisminister uenige om klageadgang Det er en kø av hele utlendingssaker i Utlendingsdirektoratet (UDI), hvor av klageadgangen. Advokatforeningen er ue og tar blant annet til orde for å innskrenke over 7000 personer har ventet mer enn ett nig. Det største problemet er organiseringen, og ikke reglene, sier leder for fo år på svar, melder Aftenposten. Justisminister Knut Storberget uttaler at det store reningens rettssikkerhetsutvalg, Arild antallet undergraver hele asylinstituttet, Humlen. Mer etikk takk Filosof Henrik Syse og dekan på juridisk fakultet i Oslo Hans Petter Graver, samlet fullt hus da det ble invitert til etikkdebatt for jurister i slutten av januar. «Juristenes definisjonsmakt i etikkdebattene» var tema, og Syse etterlyste blant annet flere «refleksjonsrom» for jurister. Det må være tid til å snakke om det som er viktigst når det er dårlig tid og stress. Det er en fare for at man kan bli altfor innelukket og ikke ser seg selv utenfra, sa Syse. Hans Petter Graver fastslo at «jurister uten etikk er farlig» og pekte på at juristers tendens til å skille jus så skarpt fra politikk og moral lett kan bidra til å fjerne etikkperspektivet. 17. mars skal Juristforbundet velge ny leder og nytt styre. Forbundets valgkomité er nå i gang med å finne kandidater, og sier de ønsker Feil narkotikapolitikk Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund slakter nå norsk narkotikapolitikk. Det har vært rystende å erkjenne hva jeg egentlig har vært med på, og jeg kan ikke, i motsetning til dem som først nå innser narkokrigens svære og nytteløse omkostninger, unnskylde meg Valgkomiteen i mål Juristforbundet valgkomité er i mål med arbeidet for å finne kandidater til forbundets styre foran representantskapsmøtet 17. mars. Det opplyser valgkomiteens leder Leif Lie. Representantskapet skal da velge forbundet nye leder, samt tre «frie» plasser i Juristforbundet skal velge ny leder og nytt styre med at jeg ikke kunne vite bedre, sa han i et foredrag han holdt om bruken av straff i narkotikabekjempelsen. Det skriver Aftenposten. Han mener at politikernes begrunnelse, at strafferegimet har hatt preventiv virkning og at forslagene vil føre til vesentlig større problemer, motsies av virkeligheten. Norsk narkotikapolitikk er etter min mening en virkelighetsresistent misgjerning, sier han styret. Resten av styreplassene utnevnes av de ulike seksjonene i forbundet. Interessen har vært stor. Denne gang skrev vi til seksjonene og ba om navn. Vi er nå ferdig med intervjuene av kandidater, sier Lie. Navnene på kandidater blir offentlig når innkalling til representantskapsmøte skjer formelt, opplyser Leif Lie. kandidater Valgkomiteen ønsker mange forslag på dyktige Tyskland og Sveits i krangel om stjålet kontoinformasjon Den tyske regjeringen vurderer å betale en informant 2,5 millioner euro for informasjon om påståtte skattesnytere med penger skjult i Sveits. Sveitsiske myndigheter mener dette ville være lovstridig. Vi ønsker å få tak i denne informasjonen dersom den er relevant, uttalte den tyske forbundskansleren Angela Merkel etter et møte om saken, melder Spiegel Online ifølge euobserver.com. Datainformasjonen som skal være tilbudt tyske myndigheter skal ifølge Financial Times Deutschland komme fra en IT-spesialist med forbindelse til British HSBC Private Bank i Genéve. Han tilbød tilsvarende informasjon til franske myndigheter i august i fjor. Den tyske finansministeren, Wolfgang Schauble, sier at man utreder hvordan man kan få fatt i informasjonen på en lovlig måte og at man vil følge samme oppskrift som da man fikk informasjon fra banker i Lichtenstein i Den gang sporet tyske skattemyndigheter opp 180 millioner euro. I Sveits protesterer man kraftig og viser til at informasjonen er tyvgods. Leif Lie leder valgkomiteen som nå Valg av kurs Av Ole-Martin Gangnes ønsker navneforslag på kandidater, både til styreleder og til styreplasser. Det kommende representantskapsmøtet i Juristforbundet blir viktig Nåværende leder av Juristforbundet, Kari Østerud, stiller ikke til gjenvalg som leder av forbundets hovedstyre. 12 Juristkontakt Flere plasser på valg også på andre områder. Det nåværende hovedstyret ber representantskapet ta stilling til veien videre for forbundet, og foreslår en Østerud har sittet som leder i to del hovedområder for prioriteringer. perioder. velges. Jeg har vært leder av hovedstyret i fire år og har sittet i hovedstyret i Det er på Juristforbundets representantskapsmøte i Oslo 17. mars, forbundets nye styre og styreleder skal Det dreier seg om å utrede muligheter for å bygge ut tjenestetilbudet, hvordan medlemmene oppfatter Valgkomiteen, under ledelse av åtte år. Det er nok. Men det har vært Juristforbundet, om det er aktuelt en veldig interessant tid, sa hun til Juristkontakt i fjor. med endringer i organisasjonsstrukturen, politisk kurs innen områder som Leif Lie, ønsker forslag til kandidater. Etter Advokatforeningens utmelding vil hovedstyret i Norges Juristforbund bestå av åtte medlemmer Fem av styreme rettspolitikk og rettshjelp, det skal På spørsmål om etterfølgeren var klar, svarte hun: diskuteres utdannings Det nes a bundet

13 Dobbelt så mange til det private Jurister går fra offentlig til privat sektor Mens 16 % av de juristene som skiftet jobb i 2008 gikk fra offentlig til privat sektor, var det bare rundt halvparten så mange som gikk andre veien. Juristforbundet tror årsaken er lønnsgapet men det kan også handle om ledelse. En av dem som har gått fra offentlig til privat virksomhet er Astrid Flesland. Av Henrik Pryser Libell Det er flere jurister som bytter jobb fra det offentlige til det private, enn andre veien. Det viser tall fra Norges Juristforbund. Nesten én av fire jurister byttet jobb i De fleste dem byttet jobb internt, innen både offentlig- og privat sektor. Men 16 % av dem skiftet jobb fra offentlig til privat sektor. Samtidig var det bare halvparten så mange jurister som gikk den andre veien. Tendensen med strøm fra offentlig til privat virksomhet kan også leses av i medlemsstatistikk fra Juristforbundet, der andelen som er ansatt i privat sektor har vokst de siste årene. Astrid Flesland har arbeidet både i Datatilsynet og departement nylig begynte hun som advokatfullmektig i arbeidsgiverforeningen for samvirkeforetak, Samfo. Hun er dermed en av de mange juristene som har gått fra offentlig til privat sektor. Randi Flesland gikk fra Datatilsynet til advokatfullmektigjobb i Samfo. Hun er en av mange jurister som skifter fra offentlig til privat sektor. Jeg ville skifte jobb og så ikke spesielt etter privat sektor. Jeg tror at mange i privat sektor ikke skjønner hvor gøy det kan være å jobbe i det offentlige, men det er ikke tvil om at det offentlige som regel har problemer med å konkurrere på lønn, sier hun. Jeg opplever nå mindre byråkrati og mer selvstendighet. Det er ikke lenger noen som leser gjennom brevene mine før jeg sender dem ut, med mindre jeg selv ber om det. Kan ikke helt sette fingeren på det, men jeg opplever en mer fleksibel hverdag mer frihet under ansvar kanskje?, sier Flesland. Da jeg søkte jobb nå, opplevde jeg at jeg var attraktiv både i det offentlige og i det private. Men da jeg arbeidet i det offentlige, var det slik at søkere med kun bakgrunn fra det private ikke nødvendigvis var attraktive for oss. Man ønsket jurister som også hadde erfaring fra forvaltningen. Det er nok slik at mange tror man bør jobbe i det offentlige når man har familie med små barn. At det er der de gode ordningene er. Men i det private er man som regel helt på høyden på dette området, sier Astrid Flesland. Generelt viser tallene at jurister er en «stillingsmobil» gruppe som ofte bytter jobb, enten innad i stat og kommune eller innad i det private, og fra den ene til den andre sektoren. Ser Juristkontakt

14 man på statlig sektor alene, bytter også én av fire jurister jobb. Men de langt fleste, 90 %, bytter til andre jobber innen staten. Tallene er basert på Juristforbundets lønnsundersøkelse og det gjelder et utvalg av 6000 jurister. Hundre tusen Forhandlingssjef Mette-Sofie Kjølsrød i Norges Juristforbund tror lønn er hovedforklaringen på at det likevel er større glidning mot privat sektor enn mot offentlig når man ser på jurister som skifter sektor. I snitt er det flere hundre tusen kroner i forskjell på lønnen til en akademiker i privat og offentlig sektor etter en del år, sier hun. Startlønnen er ofte lik. I tillegg er det en myte at staten har flere sosiale goder og er mer familievennlig enn privat sektor. Det kommer an på hvilken del av privat sektor du sammenlikner med. Men mange bedrifter i privat sektor er ofte mer fleksible enn det offentlige på løsninger med hjemmekontor og andre tekniske ordninger som gjør det lett å kombinere jobben med familieliv. Det gjelder arbeidstiden også. Mange private virksomheter har også sykelønns permisjon og pensjonsordsordninger som er konkurransedyktige med tilvarende ordninger i det offentlige. Hun noterer seg også det høye tallet på jurister som skifter jobb generelt. For statens del tror jeg det skyldes at det å skifte jobb er lønnsfremmende. Det gir en ny forhandlingsposisjon. Jeg vil tippe glidningen først og fremst skjer på saksbehandlernivå. Kanskje i det første tiåret man arbeider i det offentlige. I tillegg til lønn, kan karrieremål være en del av forklaringen. For mange som jobber i det offentlige kan det å skifte til det private være med å skape den karriereutviklingen som de ønsker seg. Kan forskjellen skyldes at juris- Greta Torbergsen i Akademikerne sier juristene er arbeidsmessig mobile. Opplæringsetat Han noterer seg også at mobiliteten antakelig er størst i noen bransjer og noen virksomheter i staten. Skatteetaten er for eksempel blant de mer lukrative. Iblant fungerer den nærmest som en «opplæringsetat» for de store rådgivnings- og revisjonsfirmaene, som bevisst vet å rekruttere fra det offentlige. Firmaer som vil lokke jurister over fra det offentlige spiller ikke bare på lønn, men de er ofte flinkere til å lede kompetansemedarbeidere og de tør å synliggjøre at virkster trengs mindre i offentlig sektor enn før? Nei, det tror jeg ikke. Alle undersøkelsene våre tilsier at jurister flest får interessante oppgaver å jobbe med. Men de stedene der de ikke gjør det, risikerer man jo å miste juristen over til det private. Er det økende behov for jurister i privat sektor? Det er vel grunn til å tro at økende rettsliggjøringen av samfunnet gir økt behov for jurister generelt sett. Jeg vil forøvrig anta at mye av mobiliteten skjer i de store byene, sier hun. Dårlig ledelse Advokatfullmektig Roar Thun Wægger i Juristforbundet er ansvarlig for NJ-Privat i Norges Juristforbund. Om mobiliteten generelt sier han: Jeg er overrasket over hvor liten mobiliteten er mellom sektorene. Jeg ville trodd mobiliteten var mye større. Lønn er helt klart én grunn til strømmen mot det private, men jeg tror en annen viktig forklaring er dårlig lederskap i offentlig sektor. Det er ofte et lederskap som ikke leder. Det er en Kan ikke helt sette fingeren på det, men jeg opplever en mer fleksibel hverdag kultur i staten for å lede gjennom et hierarkisk system. Det er lagt en plan, og den skal følges. Og det er en dårlig modell for kompetansemedarbeidere som jurister. I privat sektor opplever jeg at ledere er bedre på å nyttiggjøre seg medarbeidere med høyere utdanning, blant annet fordi de har et ferskt og kritisk blikk på virksomheten. Forslag fra dem kan føre til forbedringer i driften. Jurister i det offentlige på et visst nivå har derimot svært begrenset handlingsrom, sier Wægger. Han snakker av erfaring. Da han tidligere jobbet i Skatteetaten, forsøkte han å foreslå en mer presis kontrollmetode, som var bedre egnet til å treffe riktige objekter for kontroll. Mange lyttet, men ingen tok det inn over seg. Når forslag kommer fra toppen, da er det ja og amen, men når forslag kommer fra lenger ned, er det glasstak, mener han. Tror du juristglidningen mot det private skjer på et visst nivå, under «glasstaket»? Min erfaring er at jurister oftest forlater det offentlige på saksbehandlernivå. Ofte er de utålmodige etter å få brukt hodet og faget sitt mer i den stillingen de har, sier Wægger. 14 Juristkontakt

15 omheten trenger deres kunnskap. I tillegg kommer også bedriftens omdømme, jobbens status, sentrale og moderne lokaler og andre forhold som mange i det offentlige ikke har. Hva med de som går andre veien, fra det private til staten? Lønn er det neppe da. Det jeg tror trekker jurister til staten er store fagmiljøer. Noen av effektene med de store omorganiseringer i staten de siste årene har vært å skape kompetansemiljøer. Det som også skyver jurister vekk fra det private kan være kravet til mengdearbeid i det private. På et visst nivå er ikke privat sektors lønn så mye bedre at det er verdt resultatpresset. Ofte, hvis du sitter som advokat i store rådgivningsfirmaer, tjener du bare litt mer enn seniorrådgiver i staten. For mange blir da fritiden viktigere. Mobile Greta Torbergsen, seniorrådgiver i hovedsammenslutningen Akademikerne, sier at organisasjonen registrerer den samme glidning mot privat sektor som Juristforbundet gjør, og at den gjelder alle akademikerne i det offentlige, særlig i staten. Juristene er mobile arbeidsmessige. De står i en spesiell situasjon, fordi de har et veldig velfungerende alternativt arbeidsmarked utenfor staten. Faggrupper som politi, tollbetjenter, fengselsbetjenter og så videre er mer knyttet til staten. Selv samfunnsvitere hadde inntil for få år siden et mindre opplagt marked utenfor staten. Men etter jurister har privat sektor et evig sug. Slik har det alltid vært og vil alltid være. Så man kan kanskje slutte av dette at når jurister velger seg sektor, er det ofte et mer bevisst valg enn for mange andre akademikergrupper. I alle fall i de store byene, hvor utbudet av jobber er stort og variert, sier Torbergsen. Likevel er det slik at staten fungerer som en opplæringsinstitusjon for privat sektor, siden det i stor grad er nyutdannede som velger seg staten som arbeidsplass. Etter noen år forsvinner de over til privat sektor, som kan tilby helt andre betingelser, både på lønn og andre arbeidsvilkår. Og har de først gått til privat sektor er de tapt for staten. Vi vet ikke helt sikkert hva som gjør at folk bytter sektor, men alle undersøkelser tyder på at det er en myte at det private er mindre familievennlig enn det offentlige. Lønn derimot, er helt klart høyest i det private. Det er ikke uvanlig at en akademiker går opp kroner i lønn hvis man skifter fra stat til privat sektor. Det er jo dessuten få måter å påvirke lønnen sin i det offentlige gjennom måten du utfører arbeidsoppgavene på. Lønnen avhenger av de sentrale oppgjørene, sier hun. Turnover Er det et ulikt behov for jurister som kan forklare dette? Samvirkesenteret inviterer til Tirsdag 20. april, kl Coop Norge SA, Kirkegt. 4, Oslo Torsdag 22. april, kl RICA Hotel Hamar Olrudsenteret, Hamar Staten finner nye måter å gjøre ting på. Der det før var jurister, kan det komme inn andre grupper som er uten jusutdanning, kanskje med annen utdanning og eventuelt lang erfaring. Men dette er unntakene. Det er stor etterspørsel etter jurister i staten. I hvilke virksomheter er det størsts etterspørsel? Vi har ikke tall på det, men det er helt åpenbart at enkelte statlige virksomheter har høyere turnover enn andre. NAV er en av dem. Men noen jurister går også fra det private til offentlige. Hva kan det skyldes? Det som trekker til staten, tror jeg er arbeidsoppgavene og at man får være med på å påvirke og utvikle staten. Ofte gis det mye tillit og ansvar tidligere i karrieren i det offentlige, særlig på lavere nivåer. Informasjonskurs om samvirke Lov om samvirkeforetak Fra BA til SA tilpasning til samvirkeloven Hvordan etablere et samvirkeforetak? For fullstendig program, se Deltakeravgift kr Påmelding innen tirsdag 6. april til Samvirkesenteret e-post tlf Juristkontakt

16 Økning i oppgavene for Norsk pasientskadeerstatning Siden i fjor gjelder den offentlige pasientskadeerstatningsordningen også det private helse-norge. Dermed havner det enda flere saker på skrivebordene til juristene i det statlige organet Norsk pasientskadeerstatning. NPE har vokst fra to til 120 ansatte på tyve år og juristene er den største faggruppen. I år ansatter de ytterligere ni saksbehandlere. Av Henrik Pryser Libell Foto: Thomas Haugersveen 16 Juristkontakt

17 F. v.: Cathrine Tanbo, Bård Rannem, Elin Johnsen og Kristine Singsaas. I forgrunnen «husskjelettet» med kallenavnet Ari Behn. Med over fire tusen saker i året tar juristene her stilling til alt fra operasjonen av en inngrodd tånegl og en skeiv stortå til alvorlige fødselskader med varige hjerneskader, forklarer jurist og seksjonsleder Elin Johnsen i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE behandler erstatningssaker pasienter reiser på grunn av ulike typer feilbehandling. Fra 1. januar 2009 gjelder pasientskadeerstatningsordningen i Norge for alt helsepersonell i landet, også i privat sektor. Dette er den siste av de store utvidelsene av pasienterstatningsordningen, siden den startet som en prøveordning for de somatiske sykehusene i 1988, med to kun to saksbehandlere i NPE. Forut for utvidelsen til det private, ble ordningen utvidet til psykiatriske sykehus og kommunelegetjenesten i 1992, og til all resterende helsehjelp i det offentlige i Hver utvidelse har ført til et behov for flere jurister og flere saksbehandlere til å vurdere klagene. Utvidelser og økt fokus på pasienters rettigheter vis a vis helsevesenet utover 1990-tallet og 2000-tallet, har ført til at saksmengden har vokst så enormt at to saksbehandlere har blitt 120. I år skal tallet opp med ni til, takket være ekstramidler over statsbudsjettet til prosjekt «Køfri», som skal bygge ned den store restansen veksten i pasientklager har skapt. I fjor fikk vi inn 4000 saker. I år venter vi Det krever tid og folk, sier Johnsen. 700 millioner i året Tidligere var det forsikringsselskapene som vurderte pasienterstatningssa- ker i det private helsemarkedet. Nå er det staten som skal være et domstolsliknende organ også for dette feltet. Det har gitt flere papirer på skrivbordene til juristene i NPE. 47 av saksbehandlerne er jurister. To av dem er Elin Johnsen og seniorrådgiver Line Duesund Svendsen. Juristenes oppgave skal blant annet være å sørge for at organet fungerer som et nøytralt og domstolslignende organ som behandler hver sak likt. Vi er til for både pasienten og sykehuset, sier Johnsen. Saksbehandlerne på NPE mottar dokumentasjon fra begge parter, forhører seg med eksperter og fatter så vedtak om en erstatning innvilges eller ei, og hvor mye den skal være på. Innebærer økte erstatningskrav en slags «amerikanisering» av norsk helsevesen? Juristkontakt

18 Da pasienten våknet fra narkosen hadde allerede legene skademeldingsskjemaet til NPE klart Det skjer en økende bevissthet om rettigheter fra pasientens side, men nettopp for å unngå «amerikanske tilstander» har myndighetene innført en statlig erstatningsordning. Etter pasientskadeloven av 2003 klager pasienten dessuten på institusjonen, ikke den enkelte lege, slik det ofte er i USA. Før den nye loven kom i 2003, måtte feilen skyldes uaktsomhet dersom pasienter skulle få erstatning etter feilbehandling og pasienten måtte anklage den enkelte lege eller andre ansvarlige. I dag reiser pasienten sak mot institusjonen som sådan, og kan få erstatning, ikke bare for legetabber, men også for systemsvikt. Det er staten som betaler erstatning hvis den blir tildelt, ikke sykehuset eller legekontoret. Sykehusene må betale egenandeler ved hver skadeerstatning, men med et maksimumstak på kroner. Selve erstatningen kommer fra statsbudsjettet. Til sammen utbetaler staten, etter behandling i NPE, rundt 700 millioner kroner i året. Tøff påkjenning Vedtakene som fattes kan naturlig nok føre til kontroverser og få stor oppmerksomhet i media. Som for to år siden, da debatten gikk høyt i etterkant av NPEs utmåling av erstatning til en kreftpasient. Pasienten skulle etter vedtaket få en engangserstatning på kroner for en legetabbe han ble tilkjent erstatning for. Men fordi prognosen hans var blitt verre, han var bare forventet å leve i to år til, bestemte NPE at erstatningen skulle være kroner i stedet. Mannens advokat, Jan Inge Thesen, krevde i stedet 1, 1 millioner for- di kreften hadde spredd seg. Stridens kjerne var skadeerstatningslovens paragraf 3-9, et unntak fra hovedregelen om å betale hele erstatningen i et engangsbeløp. Pasienten fikk over seks tusen sympatierklæringer på nettsamfunnet Facebook, og saken ble blant annet diskutert på tv-programmet Tabloid. Leder i arbeids- og sosialkomiteen, Karin Andersen (SV), gikk ut i VG og kalte NPEs behandling av saken «bøllete og hjerterå» og leder Harald T. Nesvik (Frp) i Stortingets Helse- og omsorgskomité mente det var et «forferdelig signal». Mediekjøret rundt saken var en ganske tøff påkjenning, sier Johnsen. I januar år leverte Høyre et lovforslag i Stortinget om slette unntaksparagrafen. Øvre tak Utmåling av erstatning avhenger blant annet av skadens omfang, utgiftene den påfører pasienten og inntektstapet man lider. Er det et øvre tak for inntektstap? Hvis man for eksempel er Røkke, får man da millioner i årlig inntekt som erstatning? Hvis du har så stor fallhøyde som Røkke, burde du kanskje sikre deg gjennom private forsikringer. For den statlige ordningen finnes et nedre og et øvre tak, svarer Johnsen og Duesund Svendsen. Det nedre taket er på 5000 kroner. Men det øvre vil de ikke tallfeste hvor ligger. De største utbetalingene i 2008 og 2009 ligger imidlertid på rundt ti millioner. Mange av de største utbetalingene har gått til barn som har fått store skader under fødslene. Pengene er ment å dekke barnets behov som følge av skaden. En ansvarssak hos NPE tar som regel et år i snitt. Vi må innhente uttalelser fra behandlingsstedet, pasienten, og til slutt må en spesialist utrede, forklarer Johnsen. I mange saker er det ansatte leger og sykepleiere på NPE som er spesia- Det skjer en økende bevissthet om rettigheter fra pasientens side, sier Elin Johnsen. listen, i noen tilfeller må leger utenfra konsulteres. Så det er altså leger som vurderer legers tabber? Ja, men vårt inntrykk er ikke at legene beskytter hverandre. Tvert imot er de kritiske til hverandre fordi de vil at faget utøves korrekt, svarer Johnsen. Når påklagede hendelsen gjelder et felt der legemiljøet i Norge er for lite, henter juristene inn ekspertuttalelser fra utlandet. Et eksempel er når saken gjelder hjertetransplantasjoner, som kun foregår på Rikshospitalet og bare kan utføres av en håndfull spesialister. Legetabber Syv av ti saker hos NPE ender med avslag. Den vanligste årsaken til avslag er at det er grunnskaden som er årsaken til 18 Juristkontakt

19 plager pasienten krever erstatning for, og ikke behandlingen, sier Johnsen og Duesund Svendsen. Ifølge de to juristene, som har jobbet i NPE i henholdsvis åtte og fem år, skjer avslag ofte i ortopedisakene (beinbrudd og skjelettskader), som utgjør 40 % av sakene. Ortopedifeltet fyller opp en hel seksjon alene. De andre seksjonene er stort sett inndelt etter kroppsdeler eller skadetyper. Seksjon 2 jobber for eksempel med kreft, mage og tarm, psykiatri, legemidler og øyeskader, mens seksjon 3 jobber med rygg, gastro, hjerte og kreft, øre, nese, hals og saker fra utlandet. Den nest vanligste typen sak som kommer til NPE er kreft og gastro (magetarm). NPE-juristene kan få alt fra relativt enkle til svært kompliserte saker på bordet. Noen eksempler er saker der kreftspredning er oppdaget for sent. I andre saker kan en lege ha oversett brudd på røntgenbilder. I en alvorlig sak hadde en pasient fått slag under en bypass operasjon. En slange som skulle suge ut luft, ble ved en feil satt til å trekke inn luft i stedet. Resultatet var at pasienten ble lammet på venstresiden, forklarer Johnsen. I en annen alvorlig sak skulle en pasient operere en brist i akillessenen, men legene skar i feil fot. Dette oppdaget de først da de skar i den friske akillessenen. Da pasienten våknet fra narkosen hadde allerede legene skademeldingsskjemaet til NPE klart, sier Johnsen. Inhabile Også relativt enkle operasjoner kan medføre store skader. Selv et relativt enkelt gynekologisk inngrep kan gi skade på tarm eller infeksjon, noe som kan gi langvarig behandling og noen ganger varig skade, forklarer Johnsen. Operasjon av hallux valgus, skeiv stortå, er heller ikke ufarlig. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsevesenet, ved å avgjøre om erstatningssøker har krav på erstatning, fastsette erstatningens størrelse og dessuten bidra med statistiske data om saker. Antall ansatte: Antall jurister: 47 (28 leger) Det er en klar overvekt av kvinnelige jurister i NPE og alderssnitt på år. Antall saker: (2009) ca Utbetalte i fjor 758 millioner kroner i erstatninger Viktigste lover: Pasientskadeloven, Lov om skadeerstatning Gjennomsnittlig saksbehandling fra sak kommer inn og fram til vedtak er ifølge NPE selv, 430 dager. Juristveksten i NPE: 1988: 1 jurist av 2 ansatte, 2003: 39 jurister av 80 ansatte, 2008: 44 jurister av 99 ansatte, 2009: 47 jurister av ca 120 ansatte. Pasientskadenemnda (PSN) PSN behandler klager på vedtak fattet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Flere kvinner operere stortåen, blant annet for å kunne passe inn i smale sko. Men det er en stor risiko med all behandling. Risikoen for plager er stor selv om det man retter opp er lite. Man kan til og med ende opp med plager selv om behandlingen har vært korrekt, sier Johnsen, som selv sier hun ville tenkt seg om flere ganger før hun frivillig legger seg under legekniven. Nå gjennomføres det jo tusenvis av operasjoner hvert år, og bare en brøkdel havner her. Vi kan nok få et skjevt inntrykk av helsevesenet, men trøster oss med at det går bra i de aller fleste tilfeller. Tenk hvor mange Pasientskader Siden 1988 har NPE mottatt i overkant av saker og utbetalt 4,5 milliarder kroner i erstatning saker har blitt ferdig utredet, og 35 % av klagerne fikk medhold i sitt krav om erstatning. De utbetalte erstatningsbeløpene varierer fra til 10 millioner kroner. Gjennomsnittlig utbetaling i 2008 var kroner NPE er et av flere fagmiljøer på personskadeerstatning, sammen med forsikringsselskapene og mange advokatkontorer. Mange av dem samles på det årlige personskadeerstatningsrettskurset i Sandefjord, med ca deltakere. NPE-juristenes pasientråd Vær sunt skeptisk til om du trenger operasjoner. Selv relativt enkle inngrep har et skadepotensial. Skaff mest mulig informasjon fra leger og sykehus, og gjerne skriftlig. Ta egne symptomer på alvor. Gå til legen med symptomene og si fra aktivt. Sørg for å få alt av symptomer inn journalen, det kan være bevis siden. Bytt lege hvis du ikke blir hørt hos den du har Les om problemer på internett, men vær kritisk til kilden Og ikke minst: Hold deg frisk konsultasjoner som blir foretatt i helsevesenet i løpet av ett år, og hvor få av dem som havner her, sier hun. Skulle hun eller en av de andre 120 NPE-ansatte selv måtte søke pasienterstatning, er de inhabile til å søke i eget system. Juristene på NPE må i stedet søke Helse- og omsorgdepartementet direkte. Les om pasientenes advokater Juristkontakt

20 Pasientadvokater Erfarne advokater på pasientskadefeltet mener ord- Jeg har sett tusenvis ningen med et offentlig av journaler gjennom erstatningsorgan har styrket årene. Jeg har til gode å se pasientvernet, men de er at det er blitt notert om feil likevel kritiske til mye av som er gjort i en journal praktiseringen. Det gjelder Steinar Winther Christensen både saksbehandling og erstatningssummer. Av Ole-Martin Gangnes Advokat Steinar Winther Christensen har arbeidet med pasientskader og personskadeerstatning i tretti år. Han mener ordningen med Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda har et forbedringspotensial. Ordningen representerer en klar forbedring av pasientvernet og vi har en god dialog, men enhver ny ordning blir reflektert av den praksisen den har. Jeg har flere kritiske synspunkter på praktiseringen. Det gjelder blant annet saksbehandlingstiden. Dersom en ser på de sakene vi har ved vårt advokatkontor, så har mange av dem tatt altfor lang tid. Selve mengden saker som kommer til NPE har økt og det har vært for dårlig bemanning. Dessuten tar det lang tid å finne både sakkyndige og journaler. Vi har saker som går over så mye som fire fem år. Det er for lenge. Bakteppet med ordningen var jo en ambisjon om et bedre vern og raskere oppgjør, uten fokus på skyld. Man kan ikke si at alle ambisjonene er oppfylt, sier Winther Christensen til Juristkontakt. Han er også kritisk til valg av sakkyndige i en del tilfeller. Det er mange navn som går igjen og systemet kan virke noe autoritært. Man skal være klar over at mange av vurderingene er basert på skjønn, men ulike spesialister kan komme fram til helt forskjellige konklusjoner. Og de juridiske og medisinske vurderingene flyter sammen. Så legene har makten? De har bukten og begge endene. Det kan jeg si etter tretti år på dette feltet. Svikt og skyld Winther Christensen ønsker en debatt om begrepet svikt noe som er sentralt i vurdering av pasientskader. Det er ulike bedømninger av hva en svikt er. Skyldperspektivet, som en skulle bort fra, kommer lett inn i sakene. En opererer jo fortsatt med skyld når svikt blir det samme. De sakkyndige fornemmer det, og ofte trekkes helsepersonell inn på den måten. Sviktbegrepet brukes uheldig når det rettes søkelyset mot behandleren. Det er en feil forståelse av loven. Dessuten: hovedregelen er at det skal ha forekommet svikt, men det finnes også en rimelighetsregel om stor og uventet skade. Denne praktiseres for strengt. Alt i alt medfører det at to av tre får avslag hos NPE. Noen av disse får likevel medhold i klageorganet Pasientklagenemnda (PSN) og noen fortsetter til domstolene. Vi har mange saker i flere av dem går vi rettens vei og vi får medhold i ti, femten saker i året, sier han. Steinar Winther Christensen peker også på at journaler ikke alltid forteller hele sannheten. Jeg har sett tusenvis av journaler gjennom årene. Jeg har til gode å se at det er blitt notert om feil som er gjort i en journal. NPE legger stor vekt på Faksimile: Dagbladet Februar 2010 NRK: Et foreldrepar saksøker Haukeland universitetssjukehus fordi datteren ble hjerneskadd ved fødselen for sju år siden. Foreldrene mener datteren kunne vært frisk, som tvillingsøsteren Maria. Pasientskadenemnda fastholder at sykehuset ikke har gjort feil under fødselen. Januar 2010 NRK: En pasient fra Sogn og Fjordane får erstatning etter en kneoperasjon ved Lærdal sjukehus. Norsk pasientskadeerstatning mener infeksjonene pasienten fikk under operasjonen ikke skulle ha skjedd. Det er ikke fastsett hvor stor erstatning pasienten får. 20 Juristkontakt

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper.

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Forslag til ny straffelov klart Blant rockedoktorer og fuskelapper Norges mann møter Obama godt forberedt Erling Kagge

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 9 2002 36. ÅRGANG uristkontakt NJ-Kommunes leder: Pensjonskommisjonen svikter langtidsutdannede Bare å venne seg til: Omstilling blir en permanent situasjon Lønnsundersøkelsen

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Hysj, ikke nevn julen! Men tro gjerne på julenissen Utvalg har tenkt ferdig: Vil utvide DNA-registeret Nord-Kaukasus: Rettssikkerhet

Detaljer

Nytt tankesett, nytt menneskesyn

Nytt tankesett, nytt menneskesyn Nytt tankesett, nytt menneskesyn Om rituell legemsbeskadigelse av jentebarn Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2014 Innholdsfortegnelse O FORORD... 3 1 ANDELEN JENTER I NORGE I RISIKOSONEN...

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer