i F i * k1 fl 1 i 'ODJ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i F i * k1 fl 1 i 'ODJ"

Transkript

1 >m i * 1 k1 fl 1 i i F i 1 'ODJ

2 \ INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Side 1 Styret i Nordisk Forening for Medisinsk Radiologi 2 H Arrangementskomiteer 3 I Plan over kongresslokalene 4-5 \\ Fortegnelse over annonsører 6 I Plan over den tekniske utstilling med fortegnelse over I utstillende firmaer 7 * Generelle opplysninger 9 Programoversikt 10 Ledsagerprogram 11 I Vitenskapelig utstilling 12 k Buss-service 13 Deltagerliste 17 Opplysninger om de vitenskapelige forhandlinger 29 Vitenskapelig program Torsdag 15. juni 33 Fredag 16. juni 34 Lørdag 17. juni 36 Resuméer av foredrag 41

3 KART OVER LOKALISASJON AV STUDENT- HOTELLENE I RELASJON TIL STUDENTSEN- TERET OG SENTRALE INSTITUSJONER. Eidsvags tunnelen Hatleberg Sommerhotel Gamle Bergen Knstiansholm Busstasjor STUDENTSENTERET Danmarks "'plass Tvedtevannet Fantoft Stavkirke Fantoft Sommerhotel il Storetvedtveien

4 rudent- ENTSEN- NER. Ulriken avkirke 1 STUDENTSENTERET 2 SJØFARTSMUSEET 3 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 4 HISTORISK MUSEUM 5 DEN NATIONALE SCENE 6 HOTEL NORGE 7 BUSSTASJONEN 8 JERNBANEN

5 NORDISK FORENING FOR MEDICINSK RADIOLOGI STYRE 1972 GEORG-FREDRIK SALTZMAN skattmester ANDREAS HOBÆK president CARL-ERIK UNNÉRUS generalsekretær DANMARK: E. MOSEKILDE POUL BJERRE HANSEN BENT LANGFELDT (suppl.) E. NORDENTOFT (suppl.) FINLAND: LARS R. HOLSTI PEKKA VIRTAMA PENTTI J. TASKINEN (suppl.) ESKO TÄHTI (suppl.) ISLAND: GISLI PETERSEN ASMUNDUR BREKKAN K. KRISTOFERSON (suppl.) S. SIGURDSSON (suppl) SVERIGE: MARTIN LINDGREN HERMAN LODIN LARS GUNNAR LARSSON (suppl.) CURT LAGERGREN (suppl.) NORGE: JOHAN FRIMANN-DAHL ERIK POPPE AKE MELLBYE ROLF WEYDE (suppl.) KJELL LIVERUD (suppl.) ARNE NORDVIK (suppl.)

6 NORDISK FORENING FOR MEDICINSK RADIOLOGI 32. KONGRESS BERGEN JUNI 1972 NÉRUS Organisasjonskomité: Andreas Hobæk Selmer Rennæs Leif Kolsaker i John L. Larsen Karl Maurseth Arthur Bjersand Svein Tvedte i Anton Peters Lars Høyem president kongressekretær Komité for ledsagerprogram: Katharina Hobæk Isrid Kolsaker Elisabeth Myhre ; Kari Bjersand Eva Marie Peters 1 Siri Larsen

7 KONGRESSLOKALER STUDENTSENTERET PLAN MELLOMETASJE TEKNISK UTSTILLING LITE AUDITORIUM TEKNISK o y y y is=4 u y D y u u jury UTSTILLING GARDERO B E BANK KONGRESS- SEKRETERIAT REISEBYRÅ J.1 lill lill! VESTIBYLE Jl POST GANGRAMPER m STORT AUDITORIUM HOVEDINNGANG

8 KONGRESSLOKALER STUDENTSENTERET PLAN OVERETASJE RESTAURANT RESTAURANT VIDENSKAPELIG UTSTILLING TEKNISK UTSTILLING TEKN. UTS. KONFERANSE ROM

9 Fortegnelse over annonsører Agfa Gaevert A/S Bergens Privatbank Ceaverken AB. N.V. Optische Industrie «De Oude Delft» Du Pont De Nemours Deutschland AG. Ercopharm A/S A. K. Gjerde Gerhard Ludvigsen A/S llford. Kodak Norge A/S Lehmkuhl Elektronikk. Nyegaard & Co. A/S Philips Medicinsk Røntgen A/S SAAB NORGE A/S Schering A.G. ScanKuhl Elema Schönander AB Siemens AG, Erlangen.

10 KONGRESSLOKALER STUDENTSENTERET PLAN TEKNISK UTSTILLING czz tf J PHILLIPS- Medisinsk Røntgen ILFORD- Gerh. Ludvigsen A.5 3.3M NORGE AS 4=AGFA-GEVAERT AS 5.SAAB NORGE AS 6. NYEGAARD & Co 7.SCHERING AG B.N.V.Optische Industrie "de oude delft" 9.DUPONT de NEMOURS (Deutschland) GMBH 10.SIEMENS-Seksjon Elektromed AS 11.KODAK- NORGE AS 12.LEMKUHL ELEKTRONIKK 13.AKCJERDE 14.NOHSK ASTRA AS 15.CEAVERKEN AB

11 I'RVACO Flere års klinisk prøving og utstrakt anvendelse har bevist at Isopaque er et kontrastmiddel av høy kvalitet, lsopaques ione-balanserte prinsipp gir meget god toleranse. Isopaque-serien omfatter en rekke spesialformuleringer som dekker kontrastmiddelbehovet forde allerfleste intravaskulære undersøkelser. Isopaque Cerebral Isopaque Coronar Isopaque 260 Isopaque 350 Isopaque 440 Isopaque Cysto Isopaque Pro Infusione Isopaque Arthro N Y E G A A R D & C O A S O S L O

12 GENERELLE OPPLYSNINGER KONGRESSENS SEKRETARIAT før, under og efter kongressen: Studentenes Reisebyrå, Studentsentret, Parkveien 1, 5014 Bergen. Telefon Telex Telegramadresse: Unitravel, Bergen. Alle henvendelser vedrørende deltagelse, innkvartering etc. skjer til sekretariatet. KONGRESSENS VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER finner sted i Studentsentret, Parkveien 1, Bergen. FORHANDLINGENE er delt i to seksjoner, en for diagnostikk og en felles for terapi/radiobiologi/radiofysikk. De vitenskapelige og tekniske utstillinger arrangeres i samme bygning og vil være åpne under forhandlingene, fra kl , 15. og 16. juni, til kl juni. INNREGISTRERING SAMTLIGE DELTAGERE/LEDSAGERE anmodes om SNAREST mulig efter ankomst til Bergen å henvende seg til Kongressekretariatet for INNREGIST- RERING. Kongressekretariatet er åpent under Kongressdagene: Onsdag 14. juni kl Torsdag 15. juni kl Fredag 16. juni kl Lørdag 17. juni kl REISEBYRÅ, POSTKONTOR OG BANKFILIAL finnes ved Kongressekretariatet. ing og lar bevist at astmiddel nserte id : atter en jringer som ielbehovet avaskulære Alle LUNCHER FOR KONGRESSDELTAGERNE under forhandlingene serveres i Studentsentrets restaurant. Billetter finnes i Kongressmappene. Ekstra lunchkort kan kjøpes i Kongressekretariatet. MOTTAGELSESHØYTIDELIGHET finner sted i Haakonshallen onsdag 14. juni kl Vertskap: Bergen Kommune. Efter mottagelsen hyggeaften samme sted. Etter KONSERTEN I HAAKONSHALLEN 15. juni kl er samtlige deltagere gjester ved «lett teatersupé» på Hotell Norge. BANKETTEN finnner sted på Hotell Norge 16. juni kl Deltagere i banketten hvis bankettkort ikke har på forhånd avmerket bordplassering, oppfordres til selv å velge sin plass. PARKERING: De deltagere som benytter egen bil tilrådes å parkere denne ved hotellene. Der er få muligheter for parkering ved Studentsentret. sne TRANSPORTER: Reserverte busser til og fra hoteller, kongresslokale, teater, bankettlokale etc. inngår i Kongressgebyret. Tabell over tidene for bussavgang er satt opp på side 13. Reisetid fra Studenthotellene til Studentsentret: ca. 10 min. 9

13 Program Onsdag 14. Juni: Kl Innregistrering i Kongressekretariatet, Studentsentret, Parkveien Styremøte i Nordisk Forening för Medicinsk Radiologi. Studentsentrets konferanserom Acta Radiologica. Møte i redaksjonen. Studentsentrets konferanserom Mottagelseshøytidelighet i Haakonshallen, Vertskap: Bergen Kommune Hyggeaften i Haakonshallen. Avsluttes ca. kl Torsdag 15. Juni: Kl Studentsentret Audit. A. Møte i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi. Forsell-forelesning. Professor Andreas Hobæk Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Mammae) Studentsentret Audit. 8. Terapi (EDB-dose-planlegging) Lunch Studentsentrets restaurant Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Mammae, ly mf og raf i, gynekologi). Studentsentret Audit. B. Terapi (Strålebiologi, Fraksjonering, Varia) Konsert i Haakonshallen. Harmoniens orkester. Dirigent: Karsten Andersen. Solist: Jan Kayser. Ca. kl lett teatersupé, Hotell Norge. Daglig antrekk. Fredag 16. Juni: Kl Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Gastrointestinaltractus). Studentsentret Audit. B. Diagnostikk (Nevroradiologi, Pulmones, Varia). Sjøfartsmuseets foredragsal. Terapi (Symposium over blære/prostatacancer) Lunch Studentsentrets restaurant Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Angiografi. Urinveier). Studentsentret Audit. B. Diagnostikk (Varia). Sjøfartsmuseets foredragsal. Terapi (Symposium blære/prostatacancer, fortsatt) Bankett Hotell Norge. (Antrekk smoking eller mørkt antrekk). Lørdag 17. Juni: Kl Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Varia) Avslutnjngsmøte, Studentsentret Audit. A Avslutningslunch, Studentsentrets restaurant. 10

14 Ledsagerprogram kveien 1. identsentrets nferanserom sn Kommune. icinsk Radio- Onsdag 14. Juni: Kl Innregistrering i Kongressekretariatet, Studentsentret, Parkveien Mottågelseshøytidélighet i Haakonshallén. Vertskap: Bergen Kommune Hyggeaften Haakonshallén. Avsluttes ca. kl Torsdag 15. Juni: Kl Studentsentret Audit. A. Møte i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi. Forsell forelesning. ca Buss fra Studentsentret til Akvariet Gamle Bergen, ca Lunch Schøtstuen Konsert i Haakonshallén. Harmoniens orkester. Dirigent: Karsten Andersen. Solist: Jan Kayser Lett teater-supé, Hotell Norge. gynekologi), hg, Varia). : Jan Kayser..le Fredag 16. Juni: Kl Buss fra Studentsentret. Liten konsert på Troldhaugen Lunch Solstrand Fjordhotell, Os Bankett Hotell Norge. (Smoking eller mørkt antrekk). ctus). fnones, Varia). ære/prostata- Lørdag 17. Juni: Kl Historisk Museum: Vestlandets Kirkekunst. Kåseri og omvisning Avslutningsmøte, Studentsentret, Audit. A Avslutningslunch, Studentsentrets restaurant. ier). rostatacancer, rekk). 11

15 F 1 C t VITENSKAPELIG UTSTILLING Primarius dr. Walter Dobretsberger, Linz: Mammadiagnostikk Fluidographische Methode. Erich Deichgräber, Röntgendiagnostikavdeling III, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg: Mammografi med Mammomat och industrifilm. J. L. Price, Royal Surrey Hospital, Guilford: Mammography on Medichrome film. Gunnar Dugstad & John L. Larsen, Nevroradiologisk avd. Ullevål Sykehus: Spinale, vaskulære malformasjoner. Hans Joachim Maurer, Røntgenavd. Centralsykehuset, Tromsø. Cushingsyndrom forårsaket av tumor i dystop binyre. Synovitis villonodularis pigmentosa. Høytsittende retroperiioneal fibrose. Arnim Kuhnert, Røntgenavd. Centralsykehuset, Tromsø: Original Medichromefilm, dens fordeler og høye diagnostiske verdi. Mauri Wiljasalo, O. Korhola & M. Walle, Universitetssjukhuset, Helsinki: Postoperative Koronar angiografier. Kristian Overgaard & Jens Overgaard, Kræftforskningsinstitutet, Aarhus: Plancher og tabeller vedrørende vevs- og celle-forandringer i tumorvev og normalt vev efter varmebehandling og kombinert varme røntgenbehandiing (i tilslutning til foredrag no. 75: Undersøgelser over muligheden av termisk tumor-terapi). 12

16 TURLISTE FOR RESERVERTE BUSSER ;t, Göteborg: ehus: iske verdi. nger i tumorvarme røntsøgelser over Datum Kl Fra Haakonshallen Fantoft Hatleberg Studentsentret Fantoft Hatleberg Haakonshallen Hotell Norge Fantoft Hatleberg Studentsentret Fantoft Hatleberg Hotell Norge Fantoft Hatleberg Studentsentret Til Fantoft Hatleberg Centrumshoteller Studentsentret Fantoft Hatleberg Haakonshallen Hotell Norge Fantoft Hatleberg Studentsentret Fantoft Hatleberg Hotell Norge Fantoft Hatleberg Studentsentret Fantoft Hatleberg Pris for Taxi Studenthotellene Studentsentret ca. n.kr Tlf. Taxibilcentralen: I Hatleberg Torvalmenningen Hatleberg: Bergens Sporvei's busser, Ordinære linje 9 og 10, hvert 5 10 min. Stoppested nær hotellet. busser Fantoft Busstasjonen Fantoft: Buss nr. 13 og 14, hvert min. (300 m gang fra stoppested til hotellet.) 13

17 DELCOMÄT AUTOMATIC X-RAY COPIER :J-4 Simple, high volume operation 1. place film 2. mask 3. close lid Result: a true 4 x 4 inch (100 mm) copy of the orginal Processing Design features copies any size radiograph or portion thereof on to 100x100 mm film selection of time settings permits varying film density daylight operation The copy film can be processed satisfactorily in most 90 seconds processors Some applications compile teaching files communication purposes reduced filing space requirements (85%) insurance companies scientific files replace orginal file referral records N.V. OPTISCHE INDUSTRIE,,DE OUDE DELFT"- DELFT, HOLLAND

18 Subject: Radiological Technique SIEMENS X-ray Departments can be run more economically TRIDOROS OPTIMATIC: a high-capacity 6-pulse X-ray generator system of the 50-kW class with advanced operating technique. Parallel preselection of standardized radiographic data at consoles associated with the examination units Independent working at each examination unit through storage of the selected radiographic data Minimum exposure times with all radiographs Programmed radiographrc technique relieves the operating personnel and ensures uniform, easily reproducible radiographs Simples data selection prevents setting mistakes X-ray rooms require no interlinkind visual and audio communication SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Medical Engineering Group - Erlangen Germany jirements (85%) HOLLAND with the TRIDOROS OPTIMATIC from Siemens At the 8th International Congress on Clinical Chemistry in Copenhagen we are exhibiting equipment for the field of nuclear medicine and for laboratory automation. (Stand 7005, East Hall)

19 16

20 Deltagerliste DANMARK g rasjo- I Kodak rge A/S Andersen, Poul, overlæge, lektor, Odense Amtssygehus, Odense. Fru Margrethe Andersen. Andersen, Wladimir, overlæge, Sygehuset i Frederikshavn, Frederikshavn. Fru Andersen. Berlick, Kaj, markn. chef, Astra-Meditec, Albertslund. Hr. Kari Montonen. Betak, Niels, overlæge, Thisted Sygehus, Thisted. Boris, Ivan, afdelingsleder, Agfa Gaevert A/S, København. Fru Agnete Nyrälf. Bryndum, Jensine, overlæge, Centralsygehuset, Slagelse. Herr Sven Bryndum. Frk. Malene Bryndum. Busch, Poul Edsberg, civ.ing., Siemens A/S, afd. Medicoteknik, Aarhus. Bækgaard, Jens Wilhelm, overlæge, Finseninstitutet, København. Christensen, Børge Bech, overlæge, Aalborg Sygehus Syd, Aalborg. Fru Ruth Bech Christensen. Christiansen, Henning, ingeniør, Siemens A/S, København. Dissing, Inger, res. læge, Radiumstationen, København. Djurhuus, Magnus J., læge, Røntgenafd. K.A.S. Gentofte. Dyreborg, Uffe, reservelæge, Odense Sygehus, Odense. Dyrskjøt-Christiansen, Erling, reservelæge, Finseninstitutet, Radiumst., København. Elbrechtz, H. W., Agfa-Gaevert A/S, København. Fru Elbrechtz. Fialla, Jan, civ. ingeniør, SAAB A/S, København. Gylstorff, Heinrich, overlæge, Centralsygehuset, Slagelse. Fru Gylstorff. Halaburt, Harald, klin. assist, Rigshospitalet, København. Fru Birgit Halaburt. Hjorth, Tove, overlæge, Centralsygehuset, Næstved. Hornnes, Nicolay, overlæge, Vejle Sygehus, Vejle. Ingstrup, Helge M., overlæge, Aalborg Sygehus Syd, Aalborg. Jacobsen, Harry, afdelingsleder, Kodak A/S, København. Jensen lb, Civilingeniør, Siemens A/S, København. Joensen, J. Eilef, overlæge, Centralsygehuset, Herning. Fru Helle Grethe Joensen. Jordt, Ingeborg Margarethe, overlæge, Sønderborg Sygehus, Sønderborg. Herr Leif Jordt. Kalnæs, Ole, afdelingsforstander, Radiofvsisk Laboratorium, Odense Sygehus ; Odense. Kjeldsen, Chas., dir.t llford Foto A/S, København. Herr Jørgen Askbo. Krebs, Karl, overlæge, Centralsygehuset, Holbæk. Kølby, Poul, ingeniør, Siemens A/S, København. Langgaard, Karen, 1. reservelæge, Radiumstationen, København. Lund, Aage, konsulent, Kodak A/S, København. Larsen, Else Frede, 1. reservelæge, Rigshospitalet, København. Mathiasen, Brit Karstad, overlæge, Grindsted Sygehus, Grindsted. Mosekilde, Eyvind, overlæge, lektor, Aarhus Kommunehospital, Aarhus. Møller, Søren Holm, overlæge, Aarhus Amtssygehus, Risskov. Nielsen, Henry, res.læge, Fredriksborg Amts Sygehus og Rigshospitalet, København. Fru Hanne Nielsen. 17

21 Overgaard, Kristian, dr.med., Kræftfoiskningsinstituttet, Aarhus. Fru Ellen Overgaard. Pedersen, Erik Karup, 1. reservekirurg, Rigshospitalet, København. Pedersen, Evelyn Brix, 1. reservelaege, Gentofte Amtssygehus. Herr Flemming Brix Pedersen. Pedersen, Gert, 1. reservelæge, Rigshospitalet, København. Fru Kirsten Pedersen. Petersen, Bent, ingeniør, Siemens A/s, København. Pock-Steen, O. Ch., overlæge, Fredriksberg Hospital, København. Præstholm, Johannes, 1. res.læge, Neuroradiologisk afd., Rigshospitalet, København. Fru Ingibjørg Præstholm. Herr Per Præstholm.. Quist, Carl F., overlæge, Ringsted Sygehus, Ringsted. Fru Ulla Quist. Rasmussen, Thorkild, overlæge, Hjørring Sygehus, Hjørring. Schmidt, Henrik, 1. res.læge, Centralsygehuset, Nykøbing Falster. Secher Hansen, Helga, overlæge, Øresundshospitalet, Helsingør. Seil, Arne, overlæge, Radiumstationen, Aarhus.! Sevelsted, Henry, dyrlæge, Schering Kemi A/S, Hjallese. Fru Anna Sevelsted. Skydsgaard, Anders, overlæge, Brædstrup Sygehus, Brædstrup.! Stage, Poul, læge, Rigshospitalet, København. Fru Else Stage. Steffensen, Kjeld, afdelingsleder, Ercopharm A/S, Vedbæk. Strøyer, Ivan, res.læge, Finseninstitutet, København. Sveinsson, Thorarinn, res.læge. Finseninstitutet, København. Søeborg, Sven, direktør, Birch & Krogboe, København. Fru Else Søeborg. Taisbak, Ole, direktør, Santak Røntgen, Aarhus. Fru Bente Roma Taisbak. ' Herr N. R. Christoffersen. Fru Lillian Christoffersen. Terp, Axel, overlæge, Centralsygehuset, Henning. Fru Ellen Terp. Thayssen, Viggo E., overlæge dr.med., Kalundborg Sygehus, Kalundborg. Fru Grete Thayssen. Thieie, Inge, overlæge, Aalborg Sygehus Nord, Aalborg. Thomsen, Gregers, professor dr.med., Rigshospitalet, København. Ussing, Jørgen, ingeniør, Birch & Krogboe, Braband. Fru A. Ussing. Walbom-Jørgensen, Sven, overlæge, Radiumstatiönen, København. FINLAND Alta-Ketola, Lasse, röntgenläkare, Centralsjukhuset, Oulu Universitet, Oulu. Fru Marjatta Ala-Ketola. Anttila, Pekka, överläkare, Heinola. Autio, Eino, överläkare, Centralsjukhuset, Vasa. Capomaccio, Charles, bitr. direktör, Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Fuchs, Mauritz, fil.mag., Oy M. Fuchs AB, Helsinki. Fru Anita Fuchs. Holsti, Lars, professor, Strålbehandlingskliniken, Helsingfors. Honkavaara, Topi, dipl.ing. Valmet AB Instrumentfabriken, Tampere. 18

22 >t, København. rg- Oulu. Hares, Arvo, avd.direktør, Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Ikåheimonen, Edvin, tekn.direktör, Oy Röntgentekno AB, Helsinki. Fru Astrid Ikåheimonen. Kelaranta, Kalervo, röntgenteknisk expert, Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Lahti, Reijo, avdelingsläkare, Uleåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Laitinen, Juhani, avdelingsläkare, Uleåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Fru Hely Laitinen. Frk. Sirje Laitinen. Lähde, Seppo, vik. avdelingsläkare, Uelåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Mäntylä, Matti, med. lic, Strålbehandlingskliniken, Helsinki. Oksanen, Seppo, bitr. direktör, Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Pehrson, Pehr-Eric, direktör, Oy Havemann AB, Helsinki. Punto, Lauri, bitr. lärare i radiologi, Uleåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Fru Marja Punto. Rantanen, Norma, forskare, Statens vetenskapliga Forskningsråd, Medicinsk-Kemiska Institutionen, Turku. Rajanierni, Liisa, departement physician, Etelä Saimaan Keskussairaala, Lappeen ranta. Rauste, Juhani, specialläkare, Meilahti Sjukhus, Helsinki. Rissanen, Kalevi, med. lic, Centralsjukhuset i Kotka, Kotka. Fru Kaarina Rissanen. Salo, Eino, försäljingsdirektör, Oy Röntgentekno AB, Helsinki. Fru Léila Salo. Servo, Antti, med. lic, Röntgenavdelingen, Universitetskliniken, Helsinki. Fru Carita Servo. Sirkeinen, Irina, informationschef, Leiras AB, Helsinki. Soila, Pekka, professor, Institutionen för Röntgendiagnostik, Helsinki. Stenberg, Lars, verkst.direktør, Oy Röntgentekno AB, Helsinki. Fru Marianne Stenberg. Suramo.llkka Jaakko, leg. läkare, Uleåborg Universitetssjukhus, Uleåborg. Tamminen, Erkki, avd.läkare med.dr., Centralsjukhuset i Vasa, Vasa. Fru Ulla-Britt Tamminen. Frk. Anette Tamminen. Frk. Ulla Maria Tamminen. Tarvala, Rolf J-E., överläkare, Kretssjukhuset i Borgå, Borgå. Fru Irva Tarvala. Frk. Leena Tarvala. ; Taskinen, Pentti, professorjradjpterapiklinikken, Universitetet i Oulu, Oulu. Unnérus, Carl-Erik, profép$ r/ kvinnokliniken, Helsingfors. Fru Dora Unnérus. Verkasalo, Elias, dipl.ing., Valmet AB Instrumentfabriken, Tampere. Wallgren, Carl G., överläkäre, östra Läkarstationen, Helsingfors. Fru Else Maj Wallgren. Herr Dag Wallgren. Wegelius, Uno, överläkare, Åbo universitets Centralsjukhus, Åbo. Fru Anita Wegelius. Herr Henrik Wegelius. Frk. Maria Wegelius. Herr Mikael Wegelius. Westermark, Emil, dir. ing., Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Wiikeri, Matti, docent, Institut för Arbetsmedicin, Helsinki. Wiljasalo, Mauri, docent, överläkare, Universitetscentralsjukhuset, Helsinki. Wiljasalo, Sirkka, med.o.kir.dir., Strålbehandlingskliniken, Universitetscentralsjukhuset, Helsinki. Vuorinen, Pekka, professor, Uleåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Fru Hilkka Vuorinen. 19

23 FÆRØYENE Niclasen, Karen Boe, læge, Landssjukradhusiö, Torshavn, Færøerne. ISLAND Arnaldsson, Øm Småri, røntgenlæge, Borgarspitalinn, Reykjavik. Fru Rosa Arnaldsson. Frk. Anna GuSrun Arnaldsson. Frk. Åsdis Arnaldsson. Sigurdsson, Jon Larus, overlæge, Landspitali, Reykjavik. Fru Ragnheiöur Halldorsdottir. SVERIGE Andersson, Ture L, överläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Fru Andersson. Berglund, Gunnar, underläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Fru Berglund. Berglund, Ingemar, underläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Fru Bergitta Berglund. Bergstrand, Ingemar, docent, överläkare, Centrallasarettet, Boden. Fru Karin Bergstrand. Bjurstam, Nils, leg. läkare» Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Björk, Lars, docent, överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Fru Maj Björk. Herr Johan Björk. Boijsen, Erik, professor, Malmö Allm. Sjukhuset, Malmö. Fru Boijsen. Börjesson, Erhard, civ.ing., SAAB SCANIA AB, Linköping. Casemyr, Arne, ingeniör, Svenska AB Philips, Stockholm. Fru G. Casemyr. Ing. E. Lundkvist. Ing. Knut Kjerran. Fru Kjerran. Dahl, Karin, sekretær, Acta Radiologica, Stockholm. Edholm, Paul, professor, Regionssjukhuset, Linköping. Ekelund, Jan, marknadsjef, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Inger Ekelund. Ekwall, Per G. E., verkst. direktør, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Salima Ekwall. Eldenäs, Larseric, leg. apotekare, AB Atomenergi, Isotopservice, Nyköping. Engström, Per, direktör, Oude Delf Scandinavia AB, Sundbyberg. Fru Gunvor Engström. Erikson, Bengt, ingeniör, Agfa-Gaevert AB, Stockholm. Ericsson, Hans, överingenjör, SAAB SCANA AB, Lindköping. Falk, Bengt, överläkare, Rtg. avd. Odenplan, Stockholm. Folin, Johan, docent, överläkare, Kullbergska Sjukhuset, Katrineholm. Franzén, Sixten, docent, ass. prof., Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Fru Anne-Lie Franzén. Fredzell, Sam G., civilingenjör, Elema-Schönander AB, Solna. Greitz, Torgny, professor, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. 20

24 Gullmo, Äke, överläkare, Centrallasarettet, Hälsingborg. Fru Inga-Lisa Gullmo. Haglund, Fred, överläkare, Södra Hälsingelands Sjukhus, Bollnäs. Fru Elsa Haglund. Heinze, Wilhelm, överläkare, Lasarettet, Finspång. Fru Märta Heinze. Hägström, Robert, representant, Agfa-Gaevert AB, Umeå. Högström, Lars Olof, kapten, direktör, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Margaretha Högström. Håll, Berndt, representant, Agfa Gaevert AB, Malmö. Idbohrn, Hans I., docent, överläkare, Centrallasarettet, Eskilstuna. Fru May-Britt Idbohrn. Irstam, Lars, leg. läkare, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Jacobsson, Gert, försäljningsingenjör, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Irja Jacobsson. Jennische, Bengt, överläkare, Vänersborgs Lasarett, Vänersborg. Johansen, Johan, underläkare, Regionsjukhuset, Örebro. Fru Tove Johansen. Jonsson, Kjell, underläkare, Lasarettet, Lund. Jorulf, Håkan, leg. läkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Josefsson, Ingela, fil. Kand., Radiofysiska Instit., Universitetet i Göteborg. Karlsson, Hans H.V., ingenjör, Svenska AB Philips, Stockholm. Fru Märta Karlsson. Dr. K. Fenz. Ingenjör E. Lövgren. Kelter, Gerhard, direktör, Elema-Schönander AB, Solna. Fru Marianne Kelter. Killgren., Hans, försäljningsingenjör, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Anita Killgren. Kjellström, Åke, representant, Agfa-Gaevert AB, Stockholm. Krantz, Robert, försäljningsingenjör, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru inger Krantz. Kåge, Martin, bitr. överläkare, Lasarettet, Karlskoga. Lagergren, Curt, docent, bitr. överläkare, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Lans, Roland, civilingenjör, International General Electric AB, Bromma. Lindberg, Bo, försäljningssjef, Kodak AB, Stockholm. Röntgentekniker Sten Eklund. Röntgentekniker Åke Holmgren. Linde, Ivar, produktsjef. Schering Nordiska AB, Nacka. Lindgren, Erik, professor, Serafimerlasarettet, Stockholm. Fru Märta Lindgren. Lindgren, Martin, professor, Radiologiska Kliniken, Lasarettet, Lund. Lindgren, Per Gunnar, underläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Littbrand, Bo, bitr. överläkare, Radiumhemmet, Stockholm. Lodin, Herman, professor, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Lunderquist, Anders, docent, Lasarettet, Lund. Fru Lunderquist. Lundgren, Bengt, leg. läkare, Gävle Lasarett, Gävle. Lundström, Bo, underläkare, Lasarettet, Umeå. Magni, Albert, direktör, Elema-Schönander AB, Stockholm, Fru Dagny Magni. Månsson, Bror, överläkare, Centrallasarettet, Borgås. Fru Gulli Månsson. Molin, Björn, docent, överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Nilsson, Jan, docent, bitr. överläkare, Lasarettet, Helsingborg. Nordenskjöld, Jan, överläkare, Gävle Centrallasarett, Gävle. Fru Maj Nordenskjöld. 21

25 Nordenström, Björn E. W., professor, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Nordquist, Lars, överläkare, ömskjöldsvik. Norman, Olof, professor, Lasarettet, Lund. Fru Gerd Norman. Nötter, Gustaf, profesor, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Nylund, Carl Eric, överläkare, med.o.kir.dr., Lasarettet, Kalix. Odelberg-Johnson, O., bitr. överläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Olin, Thord, docent, Lasarettet, Lund. Frk. L Olin. Olsson, Olle, professor, Lasarettet, Lund. Persson, John-Erik, bitr. sjukhusfysiker, Regionsjukhuset, Örebro. Peterhoff, Rome, överläkare, Centrallasarettet, Norrköping. Fru Eha Peterhoff. Puusepp, Lembit, överläkare, Härnösands Sjukhus, Härnösand. Fru Greta Puusepp. Rasmussen, Torbjörn, ingenjör, Elema-Schönander AB, Malmö. Fru Trine Rasmussen. Renck, Hans-Jørgen, försäljningssjef, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Margita Renck. Renck, Lars, leg. läkare, Nacka Sjukhus, Stockholm. Rensjö, Margareta, underläkare, Regionssjukhuset, Lindköping. Ringertz, Hans, docent, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Rudewald, Börje, verkst. direktör, Elema-Schönander AB, Solna. Runde, Ulf, professor, Huddinge Sjukhus, Huddinge. Fru Jeanna Ruhde. Rydman, Hans, underläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Fru Cecilia Rydman. Rydman, Tore, överläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Fru Gunvor Rydman. Rösmark, Ulf, bitr. överläkare, Centrallasarettet, Mölndal. Rådberg, Claes, överläkare, Regionssjukhuset, Linköping. Rådbo, Henry, underläkare, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Saltzman, Georg-Fredrik, professor, Umeå Universitet, Umeå. Fru Inga Saltzman. Frk. Katarina Saltzman. Frk. Inga-Lill Saltzman. Sellberg, Bengt, överläkare, St. Görans Sjukhus, Stockholm. Schmidth, Sam, docent, bitr. överläkare, St. Eriks Sjukhus, Stockholm. Fru Anna-Lisa Schmidth. Stenport, Göran, bitr. överläkare, Regionssjukhuset, Linköping. Stoltz, Charles, ingenjör, Elema-Schönander AB, Solna. Fru Marie-Louise Stoltz. Svensson, Stig, ingenjör, SAAB SCANDIA AB, Linköping. Swedberg, Mårten, bitr. överläkare, Danderyds Sjukhus, Danderyd. Söderström, Kjell, prod.chef, Astra-Meditec, Göteborg. Herr Sören Westin. Herr Åge C. Finseth. Söderlund, Per Stefan, bitr. överläkare, Centrallasarettet, Växsjö. Fru Kerstin Söderlund. Thiele, Karin, sekretær, Acta Radiologica, Stockholm. Träff, Åke, direktör, Agfa-Gaevert AB, Stockholm. Törnblad, Arne, ingenjör, Elema-Schönander AB, Solna. Törneli, Gunnar, docent, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Wahlberg, Anders, underläkare, Västerviks Sjukhus, Västervik. Fru Britta Wahlberg. Wasstöl, Arne, special läkare, Falun Lasarett, Falun. Fru Margit Wasstöl. 22

26 Welander, Bo, leg. apotekare, Erco, Stockholm. Wennberg, Erik, bitr. överläkare, Regionsjukhuset, Linköping. Werner, Göran, underläkare, Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Fru Anja Werner. Winström, Lars, överläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Fru Astrid Winström. Zsigmond, Mikael, bitr. överläkare, Centrallasarettet, Jörnköping. NORGE Amundsen, Per overlege, Ullevål Sykehus, Oslo. Overlege fru Anna Kristine Amundsen. Arthur, Cato, siviling., Siemens Norge, Oslo. Bakke, Håkon, siviling., Norsk Phillips A/S Medicinsk Røntgen, Bergen. Fru Inger Johanne Bakke. Berg, Ivar, overlege, Stensby Sykehus, Minnesund. Fru Margot Berg. Berg-Nilssen, Hans D., ass. overlege, Fylkessykehuset, Gjøvik. Berg-Nilssen, Karoline, res. lege, Fylkessykehuset, Gjøvik. Berstad, Johan A., radiolog, Lamberseter Røntgeninstitutt, Oslo. Fru Aslaug Berstad. Bjersand, Arthur, overlege, Betanien Sykehus, Bergen. Fru Kari Bjersand. Bjørbæk, Eivind, overlege, Fylkessykehuset, Kongsvinger. Fru Erna Bjørbæk. Borgersen, Arne, ass. overlege, Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Rikke Borgersen. Brendefur, John, overlege, Notodden Sykehus, Notodden. Fru Gunvor Brendefur. Broch, Anthony, ass. overlege, Lovisenberg Sykehus, Oslo. Fru Helene Broch. Brodtkorb, Per T., reservelege, Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Merete Brodtkorb. Bruun, Sven, overlege, Rogaland Sjukehus, Stavanger. Fru Halfrid Bruun. Dahl Johnsen, Randi, ass. overlege, Diako issehjemmets Sykehus, Bergen. Dahlstrøm, Kamilla, Sjef for Klinisk avd., Nyegaard & Co. A/S, Oslo. Denstad, Torfinn, professor, Aker Sykehus, Oslo. Fru Helene Denstad. Devik, Finn, overlege, Statens Institutt for Strålehygiene, Medicinsk Seksjon, Oslo. Drevvatne, Tor, ass. overlege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Eie, Harald, ass, overlege dr.med., Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Mette Eie. Eldevik, Petter, ass. lege, Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Mette Eldevik. Enge, Ivar, speciallege, Rikshospitalet, Oslo. Fru Astrid Enge. Evensen, Asbjørn, ass. overlege, Fylkessjukehuset i Hamar, Hamar. Fru Svanhild Evensen. Falnæs, Aasmund, overlege, Odda Sykehus, Odda. Fru Kristine Falnæs. Flatby, Jon, avdelingsleder, Statens Institutt for Strålehygiene, Oslo. Fosmark, Halvor, kontrollfysiker, Statens Institutt for Strålehygiene, Oslo. Fossa, Sofie, Dorothea, res. lege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Herr Jon Fossa. 23

27 Fougner, Knut, overlege, Ringerike Sykehus, Hønefoss. Fru Kirsten Fougner. Frammer, Terje John, røntgeningeniør, Gerh. Ludvigsen A/S, Oslo. Frimann-Dahl, Johan, professor, Ullevål Sykehus, Oslo. Gihbsson, Leif, salgssjef, Kodak Norge A/S, Oslo. Grønlie, Sverre, ass. overlege, Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad. Fru Anne-Lise Grønlie. Gjernes, Kaare, overlege, Gravdal Sykehus, Gravdal. Fru Gjernes. Hagen, Steinar, ass. overlege, Stråleterapeutisk avd., Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Gunn Ingeborg Hagen. Frk. Tone Marie Hagen. P. M. Pedersen. Ragnhild Pedersen. Hager, Bjarne, ass. lege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Hansen, Kjell F., ass. overlege, Ringerike Sykehus, Hønefoss. Hauso, Odd, overlege, Vefsn Sykehus, Mosjøen. Fru Mary Hauso. Heggtveit, Hallvard, direktør, Siemens Norge, Oslo. Heldaas, Ola, ass. lege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Holm, Harry, overlege, Institutt for Atomenergi, Kjeller, Fru Eva Holm. Frk. Yrja Holm. Holst, Heinz, overlege, Halden Sykehus, Halden. Fru Thea Holst. Hovland, Jon, overlege, Florø Sykehus, Florø. Fru Ruth Maidell Hovland. Hvoslef, Arne, overlege, Askim Sykehus, Askim. Fru Agathe Hvoslef. Høst, Herman, ass. overlege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Fru Marit Høst. Jahren, Ragnar, laboratoriesjef, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Jetne, Vidar, hospitalfysiker, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Johansen, Asbjørn, ingeniør, Fa. Norsk Røntgen, A. Johansen & Co., Haslum. Fru Ruth Johansen. Kapstad, Gunnar, overlege, Haugesund Sykehus, Haugesund. Kartvedt, Per, overlege Kongsberg Sykehus, Kongsberg. Fru Randi Kartvedt. Kolbenstvedt, Alf N., ass. lege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Kolsaker, Leif, ass. overlege, Haukeland Sykehus, Bergen. Fru Isrid Kolsaker. Kristoffersen, Øyvind, røntgentekn., Gerhard Ludvigsen A/S, Oslo. Kuhnert, Armin, overlege, Centralsykehuset, Tromsø. L'Abeé-Lund, Jan, overlege, Sandefjord Sykehus, Sandefjord. Fru L'Abeé-Lund. Larsen, John L, ass. overlege, Haukeland Sykehus, Bergen. Fru Siri Larsen. Levorstad, Kjell, reservelege, Rikshospitalet, Oslo. Lien, Andreas, hospitalfysiker, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Lien, Agnar, overlege, Horten Sykehus, Horten, Lilletvedt, Tor, avd.sjef, Agfa-Gaevert A/S, Oslo. Konsulent Halvdan Moltzau. Linåker, Othar, ass. overlege, Diakonhjemmets Sykehus, Oslo. Liverud, Kjell, overlege, Rtg.diagnostikkavd., Det Norske Radiumhospital, Oslo. Lohne, Truls, ass. overlege, Fylkessykehuset, Molde. Fru Lohne. Løken, Kristi, ass. overlege, Bodø Sykehus, Bodø. 24

Nordisk tilsynskonferanse

Nordisk tilsynskonferanse Nordisk tilsynskonferanse innen barnevern, sosial- og helsetjenestene Tromsø, 25. 27. mai 2011 Program Oversikt parallelle sesjoner Deltagerliste Sammendrag av foredrag og innlegg Posters Informasjon om

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013 redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten 2014 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering 032008 Nr 3 Desember 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering EFFEKTIV

Detaljer

Gidlunds Statens historiska museum. 9281 E Art Treasures of early Sweden

Gidlunds Statens historiska museum. 9281 E Art Treasures of early Sweden 6385 D Dansk Paa havet med Herren Bullen, Frank T. 1924 3725 D Dansk Mens England sov Churchill, Winston S. 1939 6386 D Dansk Saving Private Ryan Collins, Max Allan 1998 5376 D Dansk Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk

Detaljer

Vår förening och omvärlden

Vår förening och omvärlden Årgang 15 nr. 1-2006 Av innholdet: Prosjekt Den doble aldringen Vykort från Ôsterrike Abstracts Bokanmeldelse Kurs, konferanser Nordisk Gerontologisk Forenings styre: Formann: Lars Andersson 1. viseformann:

Detaljer

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20 Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - mai. 2006 Tema: Moderne intervensjonsmetoder ved gastroenterologiske lidelser side 9 Portrett: Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

NR 3-2013 22. årgang - Vol. 65

NR 3-2013 22. årgang - Vol. 65 NR 3-2013 22. årgang - Vol. 65 s 10 Glimt fra Vårmøtet s 20 Nevrologisk avd OUS-RH s 28 Oppsporing av et dobbelt forbilde Innhold: Redaktørens hjørne........................... 3 Leder n har ordet.............................

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Rapport 2003. Den norske Mediefestival 2003

Rapport 2003. Den norske Mediefestival 2003 Rapport 2003 Den norske Mediefestival 2003 SAMARBEIDSPARTNERE: Allkopi - Artic Reklamebyrå - Artnett - Avis i Skolen - B+B Mediakommunikasjon - Bergen Kommune - Bergen Media By - Bergen Næringsråd - Bergen

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET:

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 3 2014 TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Leder Hei alle medlemmer! 4 Lungerehabiliteringskonferansen 5 ERS München 2014 6 European Respiratory Society

Detaljer

Tannleger åpner søvnsentre

Tannleger åpner søvnsentre somnus_02_2014_48_somnus beta 03.06.14 20:57 Side 1 Foreningen for søvnsykdommer Tannleger åpner søvnsentre Tannlege Anders Dyrbing åpner søvnklinikk. Flere tannleger kommer etter, noen satser tverrfaglig

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen!

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen! NordeaPensjonisten Julen 2010 Tore har ordet! Jeg skrev i førsteutgaven av NordeaPensjonisten i år at et spennende år ligger foran oss. Med informasjon, rådgivning og tilrettelegging for endringer fra

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling)

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling) Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling) Oppdatert pr. 13 mars 2015. Opplysninger om endringer sendes til fyslister(at)lymfoedem.no OBS: For å komme med på oversikten

Detaljer

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen NR. 2 OKTOBER 2014 ÅRGANG 24 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt www.nina.no NINA Temahefte 57 Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt John Odden, Jenny Mattisson, Vincenzo Gervasi og John Linnell Norskfor institutt for naturforskning Samarbeid og kunnskap framtidas

Detaljer