i F i * k1 fl 1 i 'ODJ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i F i * k1 fl 1 i 'ODJ"

Transkript

1 >m i * 1 k1 fl 1 i i F i 1 'ODJ

2 \ INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Side 1 Styret i Nordisk Forening for Medisinsk Radiologi 2 H Arrangementskomiteer 3 I Plan over kongresslokalene 4-5 \\ Fortegnelse over annonsører 6 I Plan over den tekniske utstilling med fortegnelse over I utstillende firmaer 7 * Generelle opplysninger 9 Programoversikt 10 Ledsagerprogram 11 I Vitenskapelig utstilling 12 k Buss-service 13 Deltagerliste 17 Opplysninger om de vitenskapelige forhandlinger 29 Vitenskapelig program Torsdag 15. juni 33 Fredag 16. juni 34 Lørdag 17. juni 36 Resuméer av foredrag 41

3 KART OVER LOKALISASJON AV STUDENT- HOTELLENE I RELASJON TIL STUDENTSEN- TERET OG SENTRALE INSTITUSJONER. Eidsvags tunnelen Hatleberg Sommerhotel Gamle Bergen Knstiansholm Busstasjor STUDENTSENTERET Danmarks "'plass Tvedtevannet Fantoft Stavkirke Fantoft Sommerhotel il Storetvedtveien

4 rudent- ENTSEN- NER. Ulriken avkirke 1 STUDENTSENTERET 2 SJØFARTSMUSEET 3 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 4 HISTORISK MUSEUM 5 DEN NATIONALE SCENE 6 HOTEL NORGE 7 BUSSTASJONEN 8 JERNBANEN

5 NORDISK FORENING FOR MEDICINSK RADIOLOGI STYRE 1972 GEORG-FREDRIK SALTZMAN skattmester ANDREAS HOBÆK president CARL-ERIK UNNÉRUS generalsekretær DANMARK: E. MOSEKILDE POUL BJERRE HANSEN BENT LANGFELDT (suppl.) E. NORDENTOFT (suppl.) FINLAND: LARS R. HOLSTI PEKKA VIRTAMA PENTTI J. TASKINEN (suppl.) ESKO TÄHTI (suppl.) ISLAND: GISLI PETERSEN ASMUNDUR BREKKAN K. KRISTOFERSON (suppl.) S. SIGURDSSON (suppl) SVERIGE: MARTIN LINDGREN HERMAN LODIN LARS GUNNAR LARSSON (suppl.) CURT LAGERGREN (suppl.) NORGE: JOHAN FRIMANN-DAHL ERIK POPPE AKE MELLBYE ROLF WEYDE (suppl.) KJELL LIVERUD (suppl.) ARNE NORDVIK (suppl.)

6 NORDISK FORENING FOR MEDICINSK RADIOLOGI 32. KONGRESS BERGEN JUNI 1972 NÉRUS Organisasjonskomité: Andreas Hobæk Selmer Rennæs Leif Kolsaker i John L. Larsen Karl Maurseth Arthur Bjersand Svein Tvedte i Anton Peters Lars Høyem president kongressekretær Komité for ledsagerprogram: Katharina Hobæk Isrid Kolsaker Elisabeth Myhre ; Kari Bjersand Eva Marie Peters 1 Siri Larsen

7 KONGRESSLOKALER STUDENTSENTERET PLAN MELLOMETASJE TEKNISK UTSTILLING LITE AUDITORIUM TEKNISK o y y y is=4 u y D y u u jury UTSTILLING GARDERO B E BANK KONGRESS- SEKRETERIAT REISEBYRÅ J.1 lill lill! VESTIBYLE Jl POST GANGRAMPER m STORT AUDITORIUM HOVEDINNGANG

8 KONGRESSLOKALER STUDENTSENTERET PLAN OVERETASJE RESTAURANT RESTAURANT VIDENSKAPELIG UTSTILLING TEKNISK UTSTILLING TEKN. UTS. KONFERANSE ROM

9 Fortegnelse over annonsører Agfa Gaevert A/S Bergens Privatbank Ceaverken AB. N.V. Optische Industrie «De Oude Delft» Du Pont De Nemours Deutschland AG. Ercopharm A/S A. K. Gjerde Gerhard Ludvigsen A/S llford. Kodak Norge A/S Lehmkuhl Elektronikk. Nyegaard & Co. A/S Philips Medicinsk Røntgen A/S SAAB NORGE A/S Schering A.G. ScanKuhl Elema Schönander AB Siemens AG, Erlangen.

10 KONGRESSLOKALER STUDENTSENTERET PLAN TEKNISK UTSTILLING czz tf J PHILLIPS- Medisinsk Røntgen ILFORD- Gerh. Ludvigsen A.5 3.3M NORGE AS 4=AGFA-GEVAERT AS 5.SAAB NORGE AS 6. NYEGAARD & Co 7.SCHERING AG B.N.V.Optische Industrie "de oude delft" 9.DUPONT de NEMOURS (Deutschland) GMBH 10.SIEMENS-Seksjon Elektromed AS 11.KODAK- NORGE AS 12.LEMKUHL ELEKTRONIKK 13.AKCJERDE 14.NOHSK ASTRA AS 15.CEAVERKEN AB

11 I'RVACO Flere års klinisk prøving og utstrakt anvendelse har bevist at Isopaque er et kontrastmiddel av høy kvalitet, lsopaques ione-balanserte prinsipp gir meget god toleranse. Isopaque-serien omfatter en rekke spesialformuleringer som dekker kontrastmiddelbehovet forde allerfleste intravaskulære undersøkelser. Isopaque Cerebral Isopaque Coronar Isopaque 260 Isopaque 350 Isopaque 440 Isopaque Cysto Isopaque Pro Infusione Isopaque Arthro N Y E G A A R D & C O A S O S L O

12 GENERELLE OPPLYSNINGER KONGRESSENS SEKRETARIAT før, under og efter kongressen: Studentenes Reisebyrå, Studentsentret, Parkveien 1, 5014 Bergen. Telefon Telex Telegramadresse: Unitravel, Bergen. Alle henvendelser vedrørende deltagelse, innkvartering etc. skjer til sekretariatet. KONGRESSENS VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER finner sted i Studentsentret, Parkveien 1, Bergen. FORHANDLINGENE er delt i to seksjoner, en for diagnostikk og en felles for terapi/radiobiologi/radiofysikk. De vitenskapelige og tekniske utstillinger arrangeres i samme bygning og vil være åpne under forhandlingene, fra kl , 15. og 16. juni, til kl juni. INNREGISTRERING SAMTLIGE DELTAGERE/LEDSAGERE anmodes om SNAREST mulig efter ankomst til Bergen å henvende seg til Kongressekretariatet for INNREGIST- RERING. Kongressekretariatet er åpent under Kongressdagene: Onsdag 14. juni kl Torsdag 15. juni kl Fredag 16. juni kl Lørdag 17. juni kl REISEBYRÅ, POSTKONTOR OG BANKFILIAL finnes ved Kongressekretariatet. ing og lar bevist at astmiddel nserte id : atter en jringer som ielbehovet avaskulære Alle LUNCHER FOR KONGRESSDELTAGERNE under forhandlingene serveres i Studentsentrets restaurant. Billetter finnes i Kongressmappene. Ekstra lunchkort kan kjøpes i Kongressekretariatet. MOTTAGELSESHØYTIDELIGHET finner sted i Haakonshallen onsdag 14. juni kl Vertskap: Bergen Kommune. Efter mottagelsen hyggeaften samme sted. Etter KONSERTEN I HAAKONSHALLEN 15. juni kl er samtlige deltagere gjester ved «lett teatersupé» på Hotell Norge. BANKETTEN finnner sted på Hotell Norge 16. juni kl Deltagere i banketten hvis bankettkort ikke har på forhånd avmerket bordplassering, oppfordres til selv å velge sin plass. PARKERING: De deltagere som benytter egen bil tilrådes å parkere denne ved hotellene. Der er få muligheter for parkering ved Studentsentret. sne TRANSPORTER: Reserverte busser til og fra hoteller, kongresslokale, teater, bankettlokale etc. inngår i Kongressgebyret. Tabell over tidene for bussavgang er satt opp på side 13. Reisetid fra Studenthotellene til Studentsentret: ca. 10 min. 9

13 Program Onsdag 14. Juni: Kl Innregistrering i Kongressekretariatet, Studentsentret, Parkveien Styremøte i Nordisk Forening för Medicinsk Radiologi. Studentsentrets konferanserom Acta Radiologica. Møte i redaksjonen. Studentsentrets konferanserom Mottagelseshøytidelighet i Haakonshallen, Vertskap: Bergen Kommune Hyggeaften i Haakonshallen. Avsluttes ca. kl Torsdag 15. Juni: Kl Studentsentret Audit. A. Møte i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi. Forsell-forelesning. Professor Andreas Hobæk Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Mammae) Studentsentret Audit. 8. Terapi (EDB-dose-planlegging) Lunch Studentsentrets restaurant Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Mammae, ly mf og raf i, gynekologi). Studentsentret Audit. B. Terapi (Strålebiologi, Fraksjonering, Varia) Konsert i Haakonshallen. Harmoniens orkester. Dirigent: Karsten Andersen. Solist: Jan Kayser. Ca. kl lett teatersupé, Hotell Norge. Daglig antrekk. Fredag 16. Juni: Kl Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Gastrointestinaltractus). Studentsentret Audit. B. Diagnostikk (Nevroradiologi, Pulmones, Varia). Sjøfartsmuseets foredragsal. Terapi (Symposium over blære/prostatacancer) Lunch Studentsentrets restaurant Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Angiografi. Urinveier). Studentsentret Audit. B. Diagnostikk (Varia). Sjøfartsmuseets foredragsal. Terapi (Symposium blære/prostatacancer, fortsatt) Bankett Hotell Norge. (Antrekk smoking eller mørkt antrekk). Lørdag 17. Juni: Kl Vitenskapelige forhandlinger. Studentsentret Audit. A. Diagnostikk (Varia) Avslutnjngsmøte, Studentsentret Audit. A Avslutningslunch, Studentsentrets restaurant. 10

14 Ledsagerprogram kveien 1. identsentrets nferanserom sn Kommune. icinsk Radio- Onsdag 14. Juni: Kl Innregistrering i Kongressekretariatet, Studentsentret, Parkveien Mottågelseshøytidélighet i Haakonshallén. Vertskap: Bergen Kommune Hyggeaften Haakonshallén. Avsluttes ca. kl Torsdag 15. Juni: Kl Studentsentret Audit. A. Møte i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi. Forsell forelesning. ca Buss fra Studentsentret til Akvariet Gamle Bergen, ca Lunch Schøtstuen Konsert i Haakonshallén. Harmoniens orkester. Dirigent: Karsten Andersen. Solist: Jan Kayser Lett teater-supé, Hotell Norge. gynekologi), hg, Varia). : Jan Kayser..le Fredag 16. Juni: Kl Buss fra Studentsentret. Liten konsert på Troldhaugen Lunch Solstrand Fjordhotell, Os Bankett Hotell Norge. (Smoking eller mørkt antrekk). ctus). fnones, Varia). ære/prostata- Lørdag 17. Juni: Kl Historisk Museum: Vestlandets Kirkekunst. Kåseri og omvisning Avslutningsmøte, Studentsentret, Audit. A Avslutningslunch, Studentsentrets restaurant. ier). rostatacancer, rekk). 11

15 F 1 C t VITENSKAPELIG UTSTILLING Primarius dr. Walter Dobretsberger, Linz: Mammadiagnostikk Fluidographische Methode. Erich Deichgräber, Röntgendiagnostikavdeling III, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg: Mammografi med Mammomat och industrifilm. J. L. Price, Royal Surrey Hospital, Guilford: Mammography on Medichrome film. Gunnar Dugstad & John L. Larsen, Nevroradiologisk avd. Ullevål Sykehus: Spinale, vaskulære malformasjoner. Hans Joachim Maurer, Røntgenavd. Centralsykehuset, Tromsø. Cushingsyndrom forårsaket av tumor i dystop binyre. Synovitis villonodularis pigmentosa. Høytsittende retroperiioneal fibrose. Arnim Kuhnert, Røntgenavd. Centralsykehuset, Tromsø: Original Medichromefilm, dens fordeler og høye diagnostiske verdi. Mauri Wiljasalo, O. Korhola & M. Walle, Universitetssjukhuset, Helsinki: Postoperative Koronar angiografier. Kristian Overgaard & Jens Overgaard, Kræftforskningsinstitutet, Aarhus: Plancher og tabeller vedrørende vevs- og celle-forandringer i tumorvev og normalt vev efter varmebehandling og kombinert varme røntgenbehandiing (i tilslutning til foredrag no. 75: Undersøgelser over muligheden av termisk tumor-terapi). 12

16 TURLISTE FOR RESERVERTE BUSSER ;t, Göteborg: ehus: iske verdi. nger i tumorvarme røntsøgelser over Datum Kl Fra Haakonshallen Fantoft Hatleberg Studentsentret Fantoft Hatleberg Haakonshallen Hotell Norge Fantoft Hatleberg Studentsentret Fantoft Hatleberg Hotell Norge Fantoft Hatleberg Studentsentret Til Fantoft Hatleberg Centrumshoteller Studentsentret Fantoft Hatleberg Haakonshallen Hotell Norge Fantoft Hatleberg Studentsentret Fantoft Hatleberg Hotell Norge Fantoft Hatleberg Studentsentret Fantoft Hatleberg Pris for Taxi Studenthotellene Studentsentret ca. n.kr Tlf. Taxibilcentralen: I Hatleberg Torvalmenningen Hatleberg: Bergens Sporvei's busser, Ordinære linje 9 og 10, hvert 5 10 min. Stoppested nær hotellet. busser Fantoft Busstasjonen Fantoft: Buss nr. 13 og 14, hvert min. (300 m gang fra stoppested til hotellet.) 13

17 DELCOMÄT AUTOMATIC X-RAY COPIER :J-4 Simple, high volume operation 1. place film 2. mask 3. close lid Result: a true 4 x 4 inch (100 mm) copy of the orginal Processing Design features copies any size radiograph or portion thereof on to 100x100 mm film selection of time settings permits varying film density daylight operation The copy film can be processed satisfactorily in most 90 seconds processors Some applications compile teaching files communication purposes reduced filing space requirements (85%) insurance companies scientific files replace orginal file referral records N.V. OPTISCHE INDUSTRIE,,DE OUDE DELFT"- DELFT, HOLLAND

18 Subject: Radiological Technique SIEMENS X-ray Departments can be run more economically TRIDOROS OPTIMATIC: a high-capacity 6-pulse X-ray generator system of the 50-kW class with advanced operating technique. Parallel preselection of standardized radiographic data at consoles associated with the examination units Independent working at each examination unit through storage of the selected radiographic data Minimum exposure times with all radiographs Programmed radiographrc technique relieves the operating personnel and ensures uniform, easily reproducible radiographs Simples data selection prevents setting mistakes X-ray rooms require no interlinkind visual and audio communication SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Medical Engineering Group - Erlangen Germany jirements (85%) HOLLAND with the TRIDOROS OPTIMATIC from Siemens At the 8th International Congress on Clinical Chemistry in Copenhagen we are exhibiting equipment for the field of nuclear medicine and for laboratory automation. (Stand 7005, East Hall)

19 16

20 Deltagerliste DANMARK g rasjo- I Kodak rge A/S Andersen, Poul, overlæge, lektor, Odense Amtssygehus, Odense. Fru Margrethe Andersen. Andersen, Wladimir, overlæge, Sygehuset i Frederikshavn, Frederikshavn. Fru Andersen. Berlick, Kaj, markn. chef, Astra-Meditec, Albertslund. Hr. Kari Montonen. Betak, Niels, overlæge, Thisted Sygehus, Thisted. Boris, Ivan, afdelingsleder, Agfa Gaevert A/S, København. Fru Agnete Nyrälf. Bryndum, Jensine, overlæge, Centralsygehuset, Slagelse. Herr Sven Bryndum. Frk. Malene Bryndum. Busch, Poul Edsberg, civ.ing., Siemens A/S, afd. Medicoteknik, Aarhus. Bækgaard, Jens Wilhelm, overlæge, Finseninstitutet, København. Christensen, Børge Bech, overlæge, Aalborg Sygehus Syd, Aalborg. Fru Ruth Bech Christensen. Christiansen, Henning, ingeniør, Siemens A/S, København. Dissing, Inger, res. læge, Radiumstationen, København. Djurhuus, Magnus J., læge, Røntgenafd. K.A.S. Gentofte. Dyreborg, Uffe, reservelæge, Odense Sygehus, Odense. Dyrskjøt-Christiansen, Erling, reservelæge, Finseninstitutet, Radiumst., København. Elbrechtz, H. W., Agfa-Gaevert A/S, København. Fru Elbrechtz. Fialla, Jan, civ. ingeniør, SAAB A/S, København. Gylstorff, Heinrich, overlæge, Centralsygehuset, Slagelse. Fru Gylstorff. Halaburt, Harald, klin. assist, Rigshospitalet, København. Fru Birgit Halaburt. Hjorth, Tove, overlæge, Centralsygehuset, Næstved. Hornnes, Nicolay, overlæge, Vejle Sygehus, Vejle. Ingstrup, Helge M., overlæge, Aalborg Sygehus Syd, Aalborg. Jacobsen, Harry, afdelingsleder, Kodak A/S, København. Jensen lb, Civilingeniør, Siemens A/S, København. Joensen, J. Eilef, overlæge, Centralsygehuset, Herning. Fru Helle Grethe Joensen. Jordt, Ingeborg Margarethe, overlæge, Sønderborg Sygehus, Sønderborg. Herr Leif Jordt. Kalnæs, Ole, afdelingsforstander, Radiofvsisk Laboratorium, Odense Sygehus ; Odense. Kjeldsen, Chas., dir.t llford Foto A/S, København. Herr Jørgen Askbo. Krebs, Karl, overlæge, Centralsygehuset, Holbæk. Kølby, Poul, ingeniør, Siemens A/S, København. Langgaard, Karen, 1. reservelæge, Radiumstationen, København. Lund, Aage, konsulent, Kodak A/S, København. Larsen, Else Frede, 1. reservelæge, Rigshospitalet, København. Mathiasen, Brit Karstad, overlæge, Grindsted Sygehus, Grindsted. Mosekilde, Eyvind, overlæge, lektor, Aarhus Kommunehospital, Aarhus. Møller, Søren Holm, overlæge, Aarhus Amtssygehus, Risskov. Nielsen, Henry, res.læge, Fredriksborg Amts Sygehus og Rigshospitalet, København. Fru Hanne Nielsen. 17

21 Overgaard, Kristian, dr.med., Kræftfoiskningsinstituttet, Aarhus. Fru Ellen Overgaard. Pedersen, Erik Karup, 1. reservekirurg, Rigshospitalet, København. Pedersen, Evelyn Brix, 1. reservelaege, Gentofte Amtssygehus. Herr Flemming Brix Pedersen. Pedersen, Gert, 1. reservelæge, Rigshospitalet, København. Fru Kirsten Pedersen. Petersen, Bent, ingeniør, Siemens A/s, København. Pock-Steen, O. Ch., overlæge, Fredriksberg Hospital, København. Præstholm, Johannes, 1. res.læge, Neuroradiologisk afd., Rigshospitalet, København. Fru Ingibjørg Præstholm. Herr Per Præstholm.. Quist, Carl F., overlæge, Ringsted Sygehus, Ringsted. Fru Ulla Quist. Rasmussen, Thorkild, overlæge, Hjørring Sygehus, Hjørring. Schmidt, Henrik, 1. res.læge, Centralsygehuset, Nykøbing Falster. Secher Hansen, Helga, overlæge, Øresundshospitalet, Helsingør. Seil, Arne, overlæge, Radiumstationen, Aarhus.! Sevelsted, Henry, dyrlæge, Schering Kemi A/S, Hjallese. Fru Anna Sevelsted. Skydsgaard, Anders, overlæge, Brædstrup Sygehus, Brædstrup.! Stage, Poul, læge, Rigshospitalet, København. Fru Else Stage. Steffensen, Kjeld, afdelingsleder, Ercopharm A/S, Vedbæk. Strøyer, Ivan, res.læge, Finseninstitutet, København. Sveinsson, Thorarinn, res.læge. Finseninstitutet, København. Søeborg, Sven, direktør, Birch & Krogboe, København. Fru Else Søeborg. Taisbak, Ole, direktør, Santak Røntgen, Aarhus. Fru Bente Roma Taisbak. ' Herr N. R. Christoffersen. Fru Lillian Christoffersen. Terp, Axel, overlæge, Centralsygehuset, Henning. Fru Ellen Terp. Thayssen, Viggo E., overlæge dr.med., Kalundborg Sygehus, Kalundborg. Fru Grete Thayssen. Thieie, Inge, overlæge, Aalborg Sygehus Nord, Aalborg. Thomsen, Gregers, professor dr.med., Rigshospitalet, København. Ussing, Jørgen, ingeniør, Birch & Krogboe, Braband. Fru A. Ussing. Walbom-Jørgensen, Sven, overlæge, Radiumstatiönen, København. FINLAND Alta-Ketola, Lasse, röntgenläkare, Centralsjukhuset, Oulu Universitet, Oulu. Fru Marjatta Ala-Ketola. Anttila, Pekka, överläkare, Heinola. Autio, Eino, överläkare, Centralsjukhuset, Vasa. Capomaccio, Charles, bitr. direktör, Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Fuchs, Mauritz, fil.mag., Oy M. Fuchs AB, Helsinki. Fru Anita Fuchs. Holsti, Lars, professor, Strålbehandlingskliniken, Helsingfors. Honkavaara, Topi, dipl.ing. Valmet AB Instrumentfabriken, Tampere. 18

22 >t, København. rg- Oulu. Hares, Arvo, avd.direktør, Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Ikåheimonen, Edvin, tekn.direktör, Oy Röntgentekno AB, Helsinki. Fru Astrid Ikåheimonen. Kelaranta, Kalervo, röntgenteknisk expert, Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Lahti, Reijo, avdelingsläkare, Uleåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Laitinen, Juhani, avdelingsläkare, Uleåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Fru Hely Laitinen. Frk. Sirje Laitinen. Lähde, Seppo, vik. avdelingsläkare, Uelåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Mäntylä, Matti, med. lic, Strålbehandlingskliniken, Helsinki. Oksanen, Seppo, bitr. direktör, Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Pehrson, Pehr-Eric, direktör, Oy Havemann AB, Helsinki. Punto, Lauri, bitr. lärare i radiologi, Uleåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Fru Marja Punto. Rantanen, Norma, forskare, Statens vetenskapliga Forskningsråd, Medicinsk-Kemiska Institutionen, Turku. Rajanierni, Liisa, departement physician, Etelä Saimaan Keskussairaala, Lappeen ranta. Rauste, Juhani, specialläkare, Meilahti Sjukhus, Helsinki. Rissanen, Kalevi, med. lic, Centralsjukhuset i Kotka, Kotka. Fru Kaarina Rissanen. Salo, Eino, försäljingsdirektör, Oy Röntgentekno AB, Helsinki. Fru Léila Salo. Servo, Antti, med. lic, Röntgenavdelingen, Universitetskliniken, Helsinki. Fru Carita Servo. Sirkeinen, Irina, informationschef, Leiras AB, Helsinki. Soila, Pekka, professor, Institutionen för Röntgendiagnostik, Helsinki. Stenberg, Lars, verkst.direktør, Oy Röntgentekno AB, Helsinki. Fru Marianne Stenberg. Suramo.llkka Jaakko, leg. läkare, Uleåborg Universitetssjukhus, Uleåborg. Tamminen, Erkki, avd.läkare med.dr., Centralsjukhuset i Vasa, Vasa. Fru Ulla-Britt Tamminen. Frk. Anette Tamminen. Frk. Ulla Maria Tamminen. Tarvala, Rolf J-E., överläkare, Kretssjukhuset i Borgå, Borgå. Fru Irva Tarvala. Frk. Leena Tarvala. ; Taskinen, Pentti, professorjradjpterapiklinikken, Universitetet i Oulu, Oulu. Unnérus, Carl-Erik, profép$ r/ kvinnokliniken, Helsingfors. Fru Dora Unnérus. Verkasalo, Elias, dipl.ing., Valmet AB Instrumentfabriken, Tampere. Wallgren, Carl G., överläkäre, östra Läkarstationen, Helsingfors. Fru Else Maj Wallgren. Herr Dag Wallgren. Wegelius, Uno, överläkare, Åbo universitets Centralsjukhus, Åbo. Fru Anita Wegelius. Herr Henrik Wegelius. Frk. Maria Wegelius. Herr Mikael Wegelius. Westermark, Emil, dir. ing., Lääkintäsähkö Oy, Helsinki. Wiikeri, Matti, docent, Institut för Arbetsmedicin, Helsinki. Wiljasalo, Mauri, docent, överläkare, Universitetscentralsjukhuset, Helsinki. Wiljasalo, Sirkka, med.o.kir.dir., Strålbehandlingskliniken, Universitetscentralsjukhuset, Helsinki. Vuorinen, Pekka, professor, Uleåborgs Universitetssjukhus, Uleåborg. Fru Hilkka Vuorinen. 19

23 FÆRØYENE Niclasen, Karen Boe, læge, Landssjukradhusiö, Torshavn, Færøerne. ISLAND Arnaldsson, Øm Småri, røntgenlæge, Borgarspitalinn, Reykjavik. Fru Rosa Arnaldsson. Frk. Anna GuSrun Arnaldsson. Frk. Åsdis Arnaldsson. Sigurdsson, Jon Larus, overlæge, Landspitali, Reykjavik. Fru Ragnheiöur Halldorsdottir. SVERIGE Andersson, Ture L, överläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Fru Andersson. Berglund, Gunnar, underläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Fru Berglund. Berglund, Ingemar, underläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Fru Bergitta Berglund. Bergstrand, Ingemar, docent, överläkare, Centrallasarettet, Boden. Fru Karin Bergstrand. Bjurstam, Nils, leg. läkare» Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Björk, Lars, docent, överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Fru Maj Björk. Herr Johan Björk. Boijsen, Erik, professor, Malmö Allm. Sjukhuset, Malmö. Fru Boijsen. Börjesson, Erhard, civ.ing., SAAB SCANIA AB, Linköping. Casemyr, Arne, ingeniör, Svenska AB Philips, Stockholm. Fru G. Casemyr. Ing. E. Lundkvist. Ing. Knut Kjerran. Fru Kjerran. Dahl, Karin, sekretær, Acta Radiologica, Stockholm. Edholm, Paul, professor, Regionssjukhuset, Linköping. Ekelund, Jan, marknadsjef, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Inger Ekelund. Ekwall, Per G. E., verkst. direktør, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Salima Ekwall. Eldenäs, Larseric, leg. apotekare, AB Atomenergi, Isotopservice, Nyköping. Engström, Per, direktör, Oude Delf Scandinavia AB, Sundbyberg. Fru Gunvor Engström. Erikson, Bengt, ingeniör, Agfa-Gaevert AB, Stockholm. Ericsson, Hans, överingenjör, SAAB SCANA AB, Lindköping. Falk, Bengt, överläkare, Rtg. avd. Odenplan, Stockholm. Folin, Johan, docent, överläkare, Kullbergska Sjukhuset, Katrineholm. Franzén, Sixten, docent, ass. prof., Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Fru Anne-Lie Franzén. Fredzell, Sam G., civilingenjör, Elema-Schönander AB, Solna. Greitz, Torgny, professor, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. 20

24 Gullmo, Äke, överläkare, Centrallasarettet, Hälsingborg. Fru Inga-Lisa Gullmo. Haglund, Fred, överläkare, Södra Hälsingelands Sjukhus, Bollnäs. Fru Elsa Haglund. Heinze, Wilhelm, överläkare, Lasarettet, Finspång. Fru Märta Heinze. Hägström, Robert, representant, Agfa-Gaevert AB, Umeå. Högström, Lars Olof, kapten, direktör, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Margaretha Högström. Håll, Berndt, representant, Agfa Gaevert AB, Malmö. Idbohrn, Hans I., docent, överläkare, Centrallasarettet, Eskilstuna. Fru May-Britt Idbohrn. Irstam, Lars, leg. läkare, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Jacobsson, Gert, försäljningsingenjör, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Irja Jacobsson. Jennische, Bengt, överläkare, Vänersborgs Lasarett, Vänersborg. Johansen, Johan, underläkare, Regionsjukhuset, Örebro. Fru Tove Johansen. Jonsson, Kjell, underläkare, Lasarettet, Lund. Jorulf, Håkan, leg. läkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Josefsson, Ingela, fil. Kand., Radiofysiska Instit., Universitetet i Göteborg. Karlsson, Hans H.V., ingenjör, Svenska AB Philips, Stockholm. Fru Märta Karlsson. Dr. K. Fenz. Ingenjör E. Lövgren. Kelter, Gerhard, direktör, Elema-Schönander AB, Solna. Fru Marianne Kelter. Killgren., Hans, försäljningsingenjör, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Anita Killgren. Kjellström, Åke, representant, Agfa-Gaevert AB, Stockholm. Krantz, Robert, försäljningsingenjör, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru inger Krantz. Kåge, Martin, bitr. överläkare, Lasarettet, Karlskoga. Lagergren, Curt, docent, bitr. överläkare, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Lans, Roland, civilingenjör, International General Electric AB, Bromma. Lindberg, Bo, försäljningssjef, Kodak AB, Stockholm. Röntgentekniker Sten Eklund. Röntgentekniker Åke Holmgren. Linde, Ivar, produktsjef. Schering Nordiska AB, Nacka. Lindgren, Erik, professor, Serafimerlasarettet, Stockholm. Fru Märta Lindgren. Lindgren, Martin, professor, Radiologiska Kliniken, Lasarettet, Lund. Lindgren, Per Gunnar, underläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Littbrand, Bo, bitr. överläkare, Radiumhemmet, Stockholm. Lodin, Herman, professor, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Lunderquist, Anders, docent, Lasarettet, Lund. Fru Lunderquist. Lundgren, Bengt, leg. läkare, Gävle Lasarett, Gävle. Lundström, Bo, underläkare, Lasarettet, Umeå. Magni, Albert, direktör, Elema-Schönander AB, Stockholm, Fru Dagny Magni. Månsson, Bror, överläkare, Centrallasarettet, Borgås. Fru Gulli Månsson. Molin, Björn, docent, överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Nilsson, Jan, docent, bitr. överläkare, Lasarettet, Helsingborg. Nordenskjöld, Jan, överläkare, Gävle Centrallasarett, Gävle. Fru Maj Nordenskjöld. 21

25 Nordenström, Björn E. W., professor, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Nordquist, Lars, överläkare, ömskjöldsvik. Norman, Olof, professor, Lasarettet, Lund. Fru Gerd Norman. Nötter, Gustaf, profesor, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Nylund, Carl Eric, överläkare, med.o.kir.dr., Lasarettet, Kalix. Odelberg-Johnson, O., bitr. överläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Olin, Thord, docent, Lasarettet, Lund. Frk. L Olin. Olsson, Olle, professor, Lasarettet, Lund. Persson, John-Erik, bitr. sjukhusfysiker, Regionsjukhuset, Örebro. Peterhoff, Rome, överläkare, Centrallasarettet, Norrköping. Fru Eha Peterhoff. Puusepp, Lembit, överläkare, Härnösands Sjukhus, Härnösand. Fru Greta Puusepp. Rasmussen, Torbjörn, ingenjör, Elema-Schönander AB, Malmö. Fru Trine Rasmussen. Renck, Hans-Jørgen, försäljningssjef, AB Ceaverken, Strängnäs. Fru Margita Renck. Renck, Lars, leg. läkare, Nacka Sjukhus, Stockholm. Rensjö, Margareta, underläkare, Regionssjukhuset, Lindköping. Ringertz, Hans, docent, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Rudewald, Börje, verkst. direktör, Elema-Schönander AB, Solna. Runde, Ulf, professor, Huddinge Sjukhus, Huddinge. Fru Jeanna Ruhde. Rydman, Hans, underläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Fru Cecilia Rydman. Rydman, Tore, överläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Fru Gunvor Rydman. Rösmark, Ulf, bitr. överläkare, Centrallasarettet, Mölndal. Rådberg, Claes, överläkare, Regionssjukhuset, Linköping. Rådbo, Henry, underläkare, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Saltzman, Georg-Fredrik, professor, Umeå Universitet, Umeå. Fru Inga Saltzman. Frk. Katarina Saltzman. Frk. Inga-Lill Saltzman. Sellberg, Bengt, överläkare, St. Görans Sjukhus, Stockholm. Schmidth, Sam, docent, bitr. överläkare, St. Eriks Sjukhus, Stockholm. Fru Anna-Lisa Schmidth. Stenport, Göran, bitr. överläkare, Regionssjukhuset, Linköping. Stoltz, Charles, ingenjör, Elema-Schönander AB, Solna. Fru Marie-Louise Stoltz. Svensson, Stig, ingenjör, SAAB SCANDIA AB, Linköping. Swedberg, Mårten, bitr. överläkare, Danderyds Sjukhus, Danderyd. Söderström, Kjell, prod.chef, Astra-Meditec, Göteborg. Herr Sören Westin. Herr Åge C. Finseth. Söderlund, Per Stefan, bitr. överläkare, Centrallasarettet, Växsjö. Fru Kerstin Söderlund. Thiele, Karin, sekretær, Acta Radiologica, Stockholm. Träff, Åke, direktör, Agfa-Gaevert AB, Stockholm. Törnblad, Arne, ingenjör, Elema-Schönander AB, Solna. Törneli, Gunnar, docent, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Wahlberg, Anders, underläkare, Västerviks Sjukhus, Västervik. Fru Britta Wahlberg. Wasstöl, Arne, special läkare, Falun Lasarett, Falun. Fru Margit Wasstöl. 22

26 Welander, Bo, leg. apotekare, Erco, Stockholm. Wennberg, Erik, bitr. överläkare, Regionsjukhuset, Linköping. Werner, Göran, underläkare, Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Fru Anja Werner. Winström, Lars, överläkare, Regionssjukhuset, Örebro. Fru Astrid Winström. Zsigmond, Mikael, bitr. överläkare, Centrallasarettet, Jörnköping. NORGE Amundsen, Per overlege, Ullevål Sykehus, Oslo. Overlege fru Anna Kristine Amundsen. Arthur, Cato, siviling., Siemens Norge, Oslo. Bakke, Håkon, siviling., Norsk Phillips A/S Medicinsk Røntgen, Bergen. Fru Inger Johanne Bakke. Berg, Ivar, overlege, Stensby Sykehus, Minnesund. Fru Margot Berg. Berg-Nilssen, Hans D., ass. overlege, Fylkessykehuset, Gjøvik. Berg-Nilssen, Karoline, res. lege, Fylkessykehuset, Gjøvik. Berstad, Johan A., radiolog, Lamberseter Røntgeninstitutt, Oslo. Fru Aslaug Berstad. Bjersand, Arthur, overlege, Betanien Sykehus, Bergen. Fru Kari Bjersand. Bjørbæk, Eivind, overlege, Fylkessykehuset, Kongsvinger. Fru Erna Bjørbæk. Borgersen, Arne, ass. overlege, Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Rikke Borgersen. Brendefur, John, overlege, Notodden Sykehus, Notodden. Fru Gunvor Brendefur. Broch, Anthony, ass. overlege, Lovisenberg Sykehus, Oslo. Fru Helene Broch. Brodtkorb, Per T., reservelege, Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Merete Brodtkorb. Bruun, Sven, overlege, Rogaland Sjukehus, Stavanger. Fru Halfrid Bruun. Dahl Johnsen, Randi, ass. overlege, Diako issehjemmets Sykehus, Bergen. Dahlstrøm, Kamilla, Sjef for Klinisk avd., Nyegaard & Co. A/S, Oslo. Denstad, Torfinn, professor, Aker Sykehus, Oslo. Fru Helene Denstad. Devik, Finn, overlege, Statens Institutt for Strålehygiene, Medicinsk Seksjon, Oslo. Drevvatne, Tor, ass. overlege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Eie, Harald, ass, overlege dr.med., Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Mette Eie. Eldevik, Petter, ass. lege, Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Mette Eldevik. Enge, Ivar, speciallege, Rikshospitalet, Oslo. Fru Astrid Enge. Evensen, Asbjørn, ass. overlege, Fylkessjukehuset i Hamar, Hamar. Fru Svanhild Evensen. Falnæs, Aasmund, overlege, Odda Sykehus, Odda. Fru Kristine Falnæs. Flatby, Jon, avdelingsleder, Statens Institutt for Strålehygiene, Oslo. Fosmark, Halvor, kontrollfysiker, Statens Institutt for Strålehygiene, Oslo. Fossa, Sofie, Dorothea, res. lege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Herr Jon Fossa. 23

27 Fougner, Knut, overlege, Ringerike Sykehus, Hønefoss. Fru Kirsten Fougner. Frammer, Terje John, røntgeningeniør, Gerh. Ludvigsen A/S, Oslo. Frimann-Dahl, Johan, professor, Ullevål Sykehus, Oslo. Gihbsson, Leif, salgssjef, Kodak Norge A/S, Oslo. Grønlie, Sverre, ass. overlege, Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad. Fru Anne-Lise Grønlie. Gjernes, Kaare, overlege, Gravdal Sykehus, Gravdal. Fru Gjernes. Hagen, Steinar, ass. overlege, Stråleterapeutisk avd., Ullevål Sykehus, Oslo. Fru Gunn Ingeborg Hagen. Frk. Tone Marie Hagen. P. M. Pedersen. Ragnhild Pedersen. Hager, Bjarne, ass. lege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Hansen, Kjell F., ass. overlege, Ringerike Sykehus, Hønefoss. Hauso, Odd, overlege, Vefsn Sykehus, Mosjøen. Fru Mary Hauso. Heggtveit, Hallvard, direktør, Siemens Norge, Oslo. Heldaas, Ola, ass. lege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Holm, Harry, overlege, Institutt for Atomenergi, Kjeller, Fru Eva Holm. Frk. Yrja Holm. Holst, Heinz, overlege, Halden Sykehus, Halden. Fru Thea Holst. Hovland, Jon, overlege, Florø Sykehus, Florø. Fru Ruth Maidell Hovland. Hvoslef, Arne, overlege, Askim Sykehus, Askim. Fru Agathe Hvoslef. Høst, Herman, ass. overlege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Fru Marit Høst. Jahren, Ragnar, laboratoriesjef, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Jetne, Vidar, hospitalfysiker, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Johansen, Asbjørn, ingeniør, Fa. Norsk Røntgen, A. Johansen & Co., Haslum. Fru Ruth Johansen. Kapstad, Gunnar, overlege, Haugesund Sykehus, Haugesund. Kartvedt, Per, overlege Kongsberg Sykehus, Kongsberg. Fru Randi Kartvedt. Kolbenstvedt, Alf N., ass. lege, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Kolsaker, Leif, ass. overlege, Haukeland Sykehus, Bergen. Fru Isrid Kolsaker. Kristoffersen, Øyvind, røntgentekn., Gerhard Ludvigsen A/S, Oslo. Kuhnert, Armin, overlege, Centralsykehuset, Tromsø. L'Abeé-Lund, Jan, overlege, Sandefjord Sykehus, Sandefjord. Fru L'Abeé-Lund. Larsen, John L, ass. overlege, Haukeland Sykehus, Bergen. Fru Siri Larsen. Levorstad, Kjell, reservelege, Rikshospitalet, Oslo. Lien, Andreas, hospitalfysiker, Det Norske Radiumhospital, Oslo. Lien, Agnar, overlege, Horten Sykehus, Horten, Lilletvedt, Tor, avd.sjef, Agfa-Gaevert A/S, Oslo. Konsulent Halvdan Moltzau. Linåker, Othar, ass. overlege, Diakonhjemmets Sykehus, Oslo. Liverud, Kjell, overlege, Rtg.diagnostikkavd., Det Norske Radiumhospital, Oslo. Lohne, Truls, ass. overlege, Fylkessykehuset, Molde. Fru Lohne. Løken, Kristi, ass. overlege, Bodø Sykehus, Bodø. 24

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.16,0 (2) Östersund/Ho 07.07 Finn Kronvold 160555 IL Stjernen 14.06,0 (1) Bergen/Kr 12.08 Trond Persson 230555 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinsk afd. 239 Kettegaard Alle 30 Hvidovre Hospital DK-2650 Hvidovre Denmark

Klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinsk afd. 239 Kettegaard Alle 30 Hvidovre Hospital DK-2650 Hvidovre Denmark Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin www.dskfnm.dk President Søren Møller MD, D.M.Sc. Chief Physician, Associate Professor Klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinsk afd. 239 Kettegaard Alle

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

Klubbrekorder Jenter 10-19 år

Klubbrekorder Jenter 10-19 år Klubbrekorder Jenter 10-19 år Navn Født Sted Dato Resultat 60 m J10 Johanne Eline Larsen 96 Bislett 20.08.2006 9,24 J11 Marte Pettersen 97 Lillehammer 21.06.2008 8,82 J12 Siv Tone Melby 74 1986 8,5 J12

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 2 Tone Hagen 1 ** 23,50 11 1 35,50 119,75 72 22 213,75 249,25 1 Einar A. Røe 2 ** 23,50 7 2 32,50 119,75

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Nordjysk Mesterskab Dag 2011 Stræktider -30-10-2011 Plads Navn Klasse Tid Beg-14

Nordjysk Mesterskab Dag 2011 Stræktider -30-10-2011 Plads Navn Klasse Tid Beg-14 Nordjysk Mesterskab Dag 2011 Stræktider -30-10-2011 Plads Navn Klasse Beg-14 1 Johanne Nygaard Ok Vendelboerne 32:27 01:34= 03:09= 04:01= 06:08= 08:04= 11:30= 13:07= 14:28= 16:08= 18:48= 21:40= 24:36=

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Resultatliste Lerduesti - Klasse 20

Resultatliste Lerduesti - Klasse 20 Resultatliste sti - Klasse 20 1 Emil Håkansson 2 Matti Ylijoki 3 Snorre Ekeheien Laakso 4 Martin Nordström 4 Øyvind Skoglund 4 Henri Toivonen 4 Ville Kyntäjä 4 Sindre Skoglund 9 Tore Harry Halvorsen 10

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Oddvar Eidal Sigdal 44 48 43 94 229 0,- Gave 1. Camilla Håkedal Nøtterø 47 49 42 95 233 0,- Gave 1. Kittil Lande Fiskum 28 9 26 57 120 0,- Gave 1. Torjus Lande Fiskum 30

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Velkommen til NM Badminton 2006 i Grong

Velkommen til NM Badminton 2006 i Grong Velkommen til NM Badminton 2006 i Grong Her kommer det noen opplysninger til NM - Starter i Gronghallen fredag 3. februar 2006 kl.18.00 - Lagledermøte på Hotel Verthuset Grong fredag kl.17.00 - Dommermøte

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer