Lokal Læreplan i engelsk for Drammensskolen Trinn 1 Periodeplan 1. Engelsk. Trinn 1-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal Læreplan i engelsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 1 Periodeplan 1. Engelsk. Trinn 1-7"

Transkript

1 Trinn 1 Periodeplan 1 Engelsk Lokal læreplan Trinn 1-7 1

2 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 1 1 2

3 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting bruke enkel engelsk setningsoppbygging i kjente utrykk formulere ulike typer setninger på engelsk bruke til dels korrekt tegnsetting velge læringsstrategi tilpasset formålet bruke en læringsstrategi med veiledning bruke noen læringsstrategier bruke ulike kilder oppgi en kilde oppgi kilder forklare hvilke kilder som er brukt bruke hjelpemidler bruke ett hjelpemiddel med veiledning bruke ulike hjelpemidler vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling vurdere egen måloppnåelse på ukentlig testing forklare med egne ord hva han kan, hva han skal øve på 1 3

4 Trinn 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Språklæring Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål Læringsmål Elevene skal kunne: forklare noen situasjoner der det er nyttig å kunne engelsk hilse og presentere seg, og kunne svare på how are you today? framføre en enkel engelsk regle eller sang og vite hva ordene betyr f.eks. Good morning to you Kultur, samfunn og litteratur Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: svare på når og hvor man kan bruke det engelske språket vite at det snakkes engelsk på TV og brukes mye i dataspill forklare at man kan bruke engelsk når man er på ferie forklare at man snakker engelsk i England forklare at man snakker engelsk i flere deler av verden hilse og si hva man heter og svare på hvordan man har det hilse med enkelte ord, f.eks hello, good morning, good afternoon svare med navnet sitt når noen spør svare «fine» svare «I`m fine» når noen spør svare i hele setninger, f.eks «I`m fine thank you» en enkel engelsk regle eller sang utenat delta med enkelte ord i regla eller sangen kunne regla eller sangen utenat forklare hva regla eller sangen betyr 1 4

5 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 2 5

6 Trinn 1 Periodeplan 2 Kompetansemål Språklæring Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål Muntlig Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser Skriftlig Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser Kultur, samfunn og litteratur Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: ta del i og oppleve barnekultur fra engelsspråklige land gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Læringsmål Elevene skal kunne kjenne igjen noen ord og utrykk som er like på norsk og engelsk både muntlig og skriftlig bruke noen ord muntlig knyttet til et bestemt tema som alle kjenner til (f.eks.: Classroom, school, animals, body) framføre en enkel engelsk regle eller bokstavsang Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: nevne noen ord som har fellestrekk på norsk og engelsk kjenne igjen ord som likner på norsk kjenne fellestrekk på noen engelske og norske ord forklare hva som er fellestrekk på noen engelske og norske ord noen ord og fraser som gjør dem i stand til å delta i en samtale si minst fem enkeltord muntlig knyttet til et bestemt tema fortelle hva de ser rundt seg i en hel setning. (eks. I can see a blackboard) fortelle hva de ser rundt seg i en hel setning og bruke noen vanlige adjektiv (I can see a red car) delta i fremføring av en enkel engelsk regle eller bokstavsang gjengi noen engelske bokstavlyder uttale de fleste engelske alfabetlydene uttale alle de engelske alfabetlydene 1 6

7 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 3 1 7

8 Trinn 1 Periodeplan 3 Kompetansemål Språklæring Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk Læringsmål Eleven skal kunne: fortelle hvilken dag det er, og hva slags vær det er telle til ti på engelsk, og bruke tallene i enkle fraser muntlig Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: navnet på ukedagene muntlig, og fortelle om været gjenta navnet på alle ukedagene gjenta enkeltord om været ukedagene fortelle med enkelt-setninger hva slags vær det er fortelle hvilken dag det er i dag, i morgen, og hvilken dag det var i går delta i en enkel samtale om været telle til ti på engelsk, og bruke tallene i fraser og enkle setninger gjenta rekketelling til ti på engelsk rekketelle til ti på engelsk svare på spørsmål om antall how many? It s rekketelle opp og ned til ti på engelsk stille og svare på spørsmål om antall how many? It s 1 8

9 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 4 9

10 Trinn 1 Periodeplan 4 Kompetansemål Språklæring Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk finne ord og utrykk som er felles for engelsk og eget morsmål Læringsmål Elevene skal kunne: gi utrykk for noe de ønsker seg vise forståelse, og utføre enkle oppgaver med instruksjon gitt på engelsk utvide ordforrådet sitt gjennom musikk, sang, lek, bilder og bevegelse Muntlig Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk lytte til og forstå ord og utrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger Kultur, samfunn og litteratur Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: si hva de liker og ønsker svare med enkeltord på spørsmål om hva de liker svare med enkle setninger (I like) på spørsmål om hva de liker fortelle hva de liker og ikke liker i hele, enkle setninger (I like, I don t like) utføre enkle oppgaver der instruksjonen er gitt på engelsk delta i leken, og utføre noen av oppgavene, f.eks «Simon says» utføre skriftlige oppgaver ved å høre på muntlig instruksjon utføre oppgaver ved å lese enkle instruksjoner (draw, write, colour) utvide ordforrådet sitt gjennom musikk, sang, lek, bilder og bevegelse gjengi på norsk noen nye ord fra en engelsk tekst de har sett eller lyttet til gjengi på norsk noe de har sett eller lyttet til på engelsk gjenfortelle på norsk innholdet til en engelsk tekst de har sett eller lyttet til 1 10

11 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 2 Periodeplan

12 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 2 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategi tilpasset formålet bruke enkel engelsk setningsoppbygging i kjente utrykk bruke en læringsstrategi med veiledning formulere ulike typer setninger på engelsk bruke til dels korrekt tegnsetting bruke noen læringsstrategier bruke ulike kilder oppgi en kilde oppgi kilder forklare hvilke kilder som er brukt bruke hjelpemidler bruke ett hjelpemiddel med veiledning bruke ulike hjelpemidler vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling vurdere egen måloppnåelse på ukentlig testing forklare med egne ord hva han kan, hva han skal øve på 1 12

13 Trinn 2 Periodeplan 1 Kompetansemål muntlig Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske utrykksmåter Skriftlig kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, utrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser Kjennetegn på måloppnåelse Kultur, samfunn og litteratur Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Læringsmål Elevene skal kunne: gjenkjenne de engelske bokstavlydene skrive ord fra temaer ved hjelp av gjenkjenning og eliminering f.eks. nettoppgaver fra læreverket leke med dataprogrammer med engelsk tekst, og sette riktig tekst til riktig bilde ramse opp ukedagene på engelsk Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: gjenkjenne de engelske bokstavlydene lytte ut og gjenkjenne noen av de engelske bokstavene synge en engelsk bokstavsang/ bokstavregle svare på norsk når de hører bokstavlydene på engelsk skrive ord fra temaer ved hjelp av gjenkjenning og eliminering f.eks. nettoppgaver fra læreverket skrive av enkle engelske ord fra et tema sette sammen riktig ord og bilde, når begge deler er presentert skrive riktig ord til riktig bilde når begge deler er presentert leke med dataprogrammer med engelsk tekst, og sette riktig tekst til riktig bilde gjøre enkle nettoppgaver etter instruksjon fra en voksen samarbeide om å løse digitale oppgaver i gruppe jobbe selvstendig med oppgaver på smartboard og PC ramse opp ukedagene på engelsk gjenta ukedagene ramse opp ukedagene fortelle hvilken dag det er bevisst bruk av ukedager 2 13

14 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 2 Periodeplan 2 14

15 Trinn 2 Periodeplan 2 Kompetansemål Språklæring Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Muntlig kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser skriftlig Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, utrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser Kultur, samfunn og litteratur Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land Læringsmål Elevene skal kunne: fortelle om egne ønsker og forventninger til jul ønske hverandre god jul på engelsk gjengi noen vanlige engelske juleord fortelle om høytider, som for eksempel jul i engelskspråklige land Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: fortelle om egne ønsker og forventninger til jul svare med enkeltord på spørsmål om hva de ønsker seg til jul bruke frasen I would like når de forteller hva de ønsker seg spørre og svare på engelsk om ønsker til jul, f.eks. What do you want for Christmas? I want ønske hverandre god jul på engelsk huske noen vanlige engelske juleord si Merry Christmas, og kunne tre juleord skrive Merry Christmas på f.eks. et julekort og kunne fem juleord bruke enkle setninger og fortelle om jul fortelle om høytider, som for eksempel jul i engelskspråklige land fortelle på norsk om engelske juletradisjoner svare på enkle spørsmål om julefeiring i engelskspråklige land forme enkle setninger om julefeiring i engelskspråklige land 2 15

16 Trinn 2 Periodeplan 3

17 Trinn 2 Periodeplan 3 Kompetansemål Språklæring Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Muntlig Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: lytte til og forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser skriftlig Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre Kultur, samfunn og litteratur Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Læringsmål Elevene skal kunne: bruke noen kroppsord på engelsk, og gjengi noen adjektiv og verb forstå instruksjoner og utføre enkle praktiske oppgaver f.eks. Simon says-lek framføre teksten på noen sanger og regler, samt bruke enkle bevegelser Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: noen kroppsord på engelsk, og bli kjent med noen adjektiv og verb. gjenta noen kroppsord gjenta verbene see, hear gjengi adjektivene big og small bruke fem kroppsord gjengi verbene play, sleep, see, hear, write, draw gjengi adjektivene big, small, long, short bruke ti kroppsord gjengi verbene play, sleep, see, hear, write, draw, speak og dance gjengi adjektivene big, small, fat, long, thin, tall, short, little og angry forstå instruksjoner og utføre enkle, praktiske oppgaver f.eks. Simon says-lek delta i leken Simon says utføre praktiske oppgaver ved hjelp av enkle instruksjoner f.eks. find, sit down, point at og look at lede leken Simon says med engelske instruksjoner framføre teksten på noen sanger og regler, samt bruke enkle bevegelser gjenta en engelsk regle eller sang som for eksempel Ten little fingers eller Head and shoulders med noe hjelp delta i framføring i flere engelske regler eller sanger, som for eksempel Ten little fingers eller Head and shoulders framføre engelske sanger og regler alene 2 17

18 Trinn 2 Periodeplan 4

19 Trinn 2 Periodeplan 4 Kompetansemål Språklæring Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Muntlig Kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk Skriftlig kommunikasjon Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser Kultur, samfunn og litteratur Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennomå bruke ord, bilder, musikk og bevegelse gi utrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger Læringsmål Elevene skal kunne: forstå ved lytting, hovedinnholdet fra en enkel engelsk tekst, som for eksempel et eventyr uttale noen av bokstavene på engelsk stille spørsmål og svare på engelsk Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: forstå ved lytting, hovedinnholdet fra en enkel engelsk tekst, som for eksempel et eventyr si noe om hva de tror teksten handler om finne ut hvilket tekst/eventyr det er snakk om på norsk fortelle hovedinnholdet fra teksten på norsk uttale noen av bokstavene på engelsk delta i bokstavsangen/ bokstavregle uttale noen bokstaver rett uttale flere bokstaver rett stille spørsmål, og svare på engelsk forstå når andre stiller spørsmål og kjenne til spørreordene bruke to spørreord og benytte disse i spørsmålsformulering, og forstå når andre stiller spørsmål bruke minst tre spørreord og kunne benytte disse i spørsmålsformulering, og svare med enkle ord, på engelsk 19

20 Trinn 3 Periodeplan 1

21 Trinn 3 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting bruke enkel engelsk setningsoppbygging i kjente utrykk formulere ulike typer setninger på engelsk bruke til dels korrekt tegnsetting velge læringsstrategi tilpasset formålet bruke en læringsstrategi med veiledning bruke noen læringsstrategier bruke ulike kilder oppgi en kilde oppgi kilder forklare hvilke kilder som er brukt bruke hjelpemidler bruke ett hjelpemiddel med veiledning bruke ulike hjelpemidler vurdere eget arbeid, og egen faglige utvikling vurdere egen måloppnåelse på ukentlig testing forklare med egne ord hva han kan, hva han skal øve på 21

22 Trinn 3 Periodeplan 1 Kompetansemål Språklæring Målet for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om eget arbeid med å lære engelsk Muntlig kommunikasjon bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser si det engelske alfabetet og stave navn og bostedsnavn Skriftlig kommunikasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner Kultur, samfunn og litteratur delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger Læringsmål Eleven skal kunne: lese engelsk tekst lese enkle rim og regler med god uttale stille andre spørsmål i forhold til dagliglivet Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: lese engelsk tekst lese med norsk uttale - gjengi noe av innholdet i teksten på norsk 4.2, 4.3, 4.4 flere engelske lydkombinasjoner og kan uttale disse godt oversette deler av teksten til norsk lese med innlevelse, og ha god flyt og uttale gjengi deler av innholdet i teksten på engelsk 5.3, 5.4, 6.9 fremføre engelsk rim/regle lese fra manus med norsk uttale lese fra manus med god uttale og flyt framføre teksten utenat fremføre med god uttale og flyt Muntlig spørsmålsformulering og svar bruke to spørreord i spørsmålsformulering svare på noen spørsmål på norsk bruke minst tre spørreord i spørsmålsformulering svare med enkle ord på engelsk bruke minst fem spørreord i spørsmålsformulering svare med full setning på engelsk 22

23 Trinn 3 Periodeplan 2

24 Trinn 3 Periodeplan 2 Kompetansemål Språklæring identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk muntlig Kommunikasjon forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser forstå hovedinnholdet i rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått Skriftlig kommunikasjon forstå sammenhengen mellom engelske språklyder og bokstaver og trekke lyder sammen til ord Kjennetegn på måloppnåelse skrive korte tekster som utrykker meninger, interesser, og som beskriver, forteller og spør bruke noen vanlige småord og enkle stave- og setningsmønstre Kultur, samfunn og litteratur samtale om noen sider ved ulikt levesett, tradisjoner og skikker i engelsspråklige land og Norge delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger lage egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur Læringsmål Elevene skal kunne: bestille mat og drikke muntlig beskrive seg selv eller en annen person fortelle om julefeiring og tradisjoner i Norge og England/USA skrive julekort Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: bestille mat og drikke, muntlig beskrive seg selv eller en annen person fortelle om julefeiring og tradisjoner i Norge og England/USA bestille mat og drikke ved bruk av enkeltord/ufullstendig setning bruke please bruke enkeltord for å beskrive utseende og klær fortelle om juleferingen i England/ USA, og kan gjengi enkelte av de engelske tradisjonene på norsk bestille ved hjelp av enkle setninger bruke høflighetsfrasene please og thank you beskrive utseende og klesplagg i enkle setninger bruke enkle adjektiv i setninger fortelle med enkle engelske ord og uttrykk noe om julefeiring og tradisjoner i England/USA skrive julekort skrive et julekort med hjelp skrive et julekort med noen ord etter en oppskrift bestille ved hjelp av hele setninger bruker vanlige høflighetsfraser bruke hele setninger og adjektiv i beskrivelser fortelle om julefeiring og tradisjoner i England/USA i hele setninger på engelsk skrive et julekort 24

25 Trinn 3 Periodeplan 3

26 Trinn 3 Periodeplan 3 Kompetansemål Språklæring finne likheter mellom ord og utrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforskning av språket muntlig Kommunikasjon lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk ut ifra sammenhengen de er brukt i Skriftlig kommunikasjon forstå betydningen av ord og uttrykk ut ifra sammenhengen de er brukt i Kultur, samfunn og litteratur gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfra gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur Læringsmål Elevene skal kunne: lese og forstå korte tekster lese og uttale engelske ord finne og benytte glosene i læreboka i egen språklæring oversette en enkel tekst til norsk bruke digital ordbok Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne Elevene skal kunne Elevene skal kunne Elevene skal kunne lese og forstå korte tekster forklare noe om hva teksten handler om gjengi noe av handlingen gjenfortelle handlingen i teksten lese og uttale engelske ord lese med norsk uttale 4.2, 4.3, 4.4 lese de fleste ord med engelsk uttale lese teksten med god uttale og flyt 5.3, 5.4 finne og benytte glosene i læreboka i egen språklæring finne ukjente ord i gloselista til teksten med noe hjelp benytte glosene tilknyttet teksten for å forstå innholdet lete seg frem til betydningen av ord i teksten, ved hjelp av gloselistene i læreboka oversette enkel tekst til norsk gjenkjenne kjente ord og uttrykk i teksten oversette ord for ord oversette ukjent tekst til norsk, ved hjelp av gloselister og egen bakgrunnskunnskap bruke digital ordbok bruke ordboken i samarbeid med en voksen slå opp enkeltord i ordboken, når man samarbeider med noen bruke den digitale ordboken selvstendig til å finne enkeltord 26

27 Trinn 3 Periodeplan 4

28 Trinn 3 Periodeplan 4 Kompetansemål Språklæring samtale om eget arbeid med å lære engelsk Muntlig kommunikasjon forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser Skriftlig kommunikasjon forstå sammenhengen mellom engelske språklyder og bokstaver og trekke lyder sammen til ord lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov, følelser, dagligliv, fritid og interesser Kultur, samfunn og litteratur lage egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur Læringsmål Elevene skal kunne: produsere en enkel skriftlig engelsk tekst presentere et emne muntlig, med støtte i tekst og bilder skrive e-post der de forteller og spør en venn om et kjent emne forstå innholdet i engelsk barnelitteratur bøye to be i presens Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: produsere en enkel tekst skriftlig presentere et emne muntlig, med støtte i tekst og bilder skrive e-post, der de forteller og spør en venn om et kjent emne lese og forstå innholdet i engelsk barnelitteratur skrive enkeltord og noen enkle setninger lese ordrett av manus skrive noen ord tilknyttet emnet med hjelp av voksen lese og forstå noe av innholdet i historien formulere enkle setninger med engelske ord bruke manus, men kunne stoffet og har et greit engelsk språk skrive selv, men trenger bekreftelse og noe veiledning fra voksne lese historien og gjenfortelle noe på norsk benytte ord og grammatikk man har lært. Skrive stort sett fullstendige setninger snakke uten manus, bruke bilder og henvende seg til publikum skrive uten hjelp fra voksne. Benytte kjente/innlærte ord og uttrykk lese og gjenfortelle handlingen i historien på engelsk 6.9 bøye to be i presens bruke I am, is og are riktig i utfyllingsoppgaver når en har skjemaet foran seg gjengi skjemaet og bruke rett ord i utfyllingsoppgaver bruke verbet riktig i egenproduserte setninger 28

29 Trinn 4 Periodeplan 1

30 Trinn 4 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting bruke enkel engelsk setningsoppbygging i kjente utrykk formulere ulike typer setninger på engelsk bruke til dels korrekt tegnsetting velge læringsstrategi tilpasset formålet bruke en læringsstrategi med veiledning bruke noen læringsstrategier bruke ulike kilder oppgi en kilde oppgi kilder forklare hvilke kilder som er brukt bruke hjelpemidler bruke ett hjelpemiddel med veiledning bruke ulike hjelpemidler vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling vurdere egen måloppnåelse på ukentlig testing forklare med egne ord hva han kan, hva han skal øve på 30

31 Trinn 4 Periodeplan 1 Kompetansemål Språklæring finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål Muntlig kommunikasjon forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser. forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til priser, mengder, form og størrelse i kommunikasjon om dagligliv, fritid og interesser Skriftlig kommunikasjon lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser Kultur, samfunn og litteratur samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge Læringsmål Elevene skal kunne: fortelle om noen hverdagslige situasjoner eller tradisjoner i Norge bruke noen faste uttrykk som benyttes i spesielle situasjoner bruke det engelske språket i enkle dialoger gjennom drama gjenkjenne verb i en tekst, og bruke verb riktig i presens Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: fortelle om noen hverdagslige situasjoner eller tradisjoner i Norge fortelle om enkle hverdagslige situasjoner eller tradisjoner med noe hjelp fortelle om enkle og hverdagslige situasjoner eller tradisjoner ved hjelp av noen innøvde ord, utrykk og setninger fortelle om hverdagslige situasjoner og tradisjoner og bruke ord, utrykk og setninger på en selvstendig måte bruke noen faste uttrykk som benyttes i spesielle situasjoner bruke noen innøvde uttrykk i kjente situasjoner bruke flere dagligdagse standarduttrykk bruke faste uttrykk i rett situasjon bruke det engelske språket i enkle dialoger gjennom drama lese gitte replikker, med norsk uttale komme med forslag til enkle replikker lese replikker med god uttale improvisere og delta i dialog i rollespill uten manus gjenkjenne verb i en tekst, og bruke verb riktig i presens finne kjente verb i teksten. Bruke verbet i samme form uavhengig av person finne mange verb i en tekst gjengi regelen om 3. persons s i presens finne alle verb i en tekst, og beherske verbets bøyningsform i presens 31

32 Trinn 4 Periodeplan 2

33 Trinn 4 Periodeplan 2 Kompetansemål Språklæring finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket Muntlig kommunikasjon lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå hovedinnholdet i rim, regler, eventyr og fortellinger Kjennetegn på måloppnåelse Skriftlig kommunikasjon skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør bruke noen vanlige småord og enkle stave- og setningsmønstre Læringsmål Elevene skal kunne: bruke ordbok som støtte for tekstforståelse lese og forstå kjente tekster (f.eks. eventyr) på engelsk, og gjenfortelle skriftlig med enkle setninger sammenlikne ord og fraser fra engelsk og norsk/morsmål finne substantiv og adjektiv i tekster Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: bruke ordbok som støtte for tekstforståelse finne oversettelsen av ord ved hjelp av digital ordbok finne ord i ordbok og digitalt forklare hvordan en ordbok er bygget opp. Finne ordene de trenger og forstå rett betydning ut i fra forklaringen i boken lese og forstå kjente tekster (f.eks. eventyr) på engelsk og gjenfortelle, skriftlig, med enkle setninger lytte når andre leser og forstå hvilken norsk tekst (kjent for eleven) som samsvarer med den engelske gjenfortelle med korte enkeltsetninger lese selv, og gjenkjenne og forstå handlingen i historien gjenfortelle handlingsforløpet med enkle setninger 6.9 lese og oversette store deler av teksten skrive en sammenhengende gjenfortelling sammenlikne ord og fraser fra engelsk, norsk/morsmål ved bevisstgjøring oppdage likheter mellom språkene oppdage selv likheter mellom det engelske språk og det norske identifisere låneord i eget vokabular. Se likheter og forskjeller mellom norske og engelskspråklige ord og uttrykk finne substantiv og adjektiv i tekster finne noen kjente substantiv og adjektiv finne flere kjente substantiv og adjektiv i en tekst gjenkjenne raskt både substantiv og adjektiv i engelsk tekst 33

34 Trinn 4 Periodeplan 3

35 Trinn 4 Periodeplan 3 Kompetansemål Språklæring samtale om eget arbeid med å lære engelsk bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket Muntlig kommunikasjon delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser Skriftlig kommunikasjon skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør bruke noen vanlige smårod og enkle stave- og setningsmønstre Kjennetegn på måloppnåelse Kultur, samfunn og litteratur delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur lage egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur Læringsmål Elevene skal kunne: uttrykke egne meninger om en engelsk tekst uttrykke seg skriftlig innen samme sjanger som gjennomgått tekst benytte digital ordbok og Word i produksjon av egen tekst lese engelskspråklig litteratur fra ulike land Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: uttrykke egne meninger om en engelsk tekst uttrykke sine meninger om teksten på norsk benytte enkle engelske setninger/fraser, når de uttrykker egne meninger om teksten (I like, I don t like, I think ) uttrykke egne meninger om teksten på engelsk uttrykke seg skriftlig innen samme sjanger som gjennomgått tekst følge en gitt oppskrift og skrive enkle setninger følge oppskrift og skrive sammenhengende tekst skrive selvstendig innenfor sjangeren benytte digital ordbok og Word i produksjon av egen tekst finne enkeltord i digital ordbok og bruke det i en kort setning finne ord i digital ordbok og klare å skrive enkeltstående setninger skrive sammenhengende tekst og kunne slå opp ord man trenger i digital ordbok 8.9 lese engelskspråklig litteratur fra ulike land lese enkle eventyr og fortellinger med bildestøtte lese fortellinger, eventyr og lettleste barnebøker lese autentiske tekster fra engelske bøker 35

36 Trinn 4 Periodeplan 4

37 Trinn 4 Periodeplan 4 Kompetansemål Språklæring identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk samtale om eget arbeid med å lære engelsk bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket Muntlig kommunikasjon lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk ut ifra sammenhengen de er brukt i forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til priser, mengde, form og størrelse i kommunikasjon om dagligliv, fritid og interesser Læringsmål Elevene skal kunne: gi en digital presentasjon av et engelskspråklig land sammenlikne gitte levesett og tradisjoner i Norge med engelskspråklige land gjengi innholdet i medelevers presentasjon bruke ordenstallene angi priser på varer fortelle når man har behov for å kunne snakke engelsk Kultur, samfunn og litteratur gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfra samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge 37

38 Trinn 4 Periodeplan 4 Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne. lage en digital presentasjon av et engelskspråklig land lage enkel digital presentasjon med bilde og kort tekst etter en oppskrift lage presentasjon med bilde og tekst finne informasjon fra mer enn en kilde lage presentasjon i Photostory eller Power Point finne informasjon fra ulike kilder presentere muntlig et engelskspråklig land lese fra presentasjonen snakke ved hjelp av støtteord eller nøkkelsetninger snakke fritt sammenlikne gitte levesett og tradisjoner i Norge med engelskspråklige land forklare (på norsk) noen enkeltelementer i levesett i engelskspråklige land forklare (på norsk) noen forskjeller i levesett og tradisjoner mellom landene. forklare (på norsk) forskjeller i levesett og tradisjoner mellom landene og diskutere hvorfor gjengi innholdet i medelevers presentasjon gjengi hovedinnholdet av en engelsk presentasjon, på norsk. gjengi hovedinnholdet av en presentasjon med et enkelt engelsk språk gjengi innholdet i en presentasjon på engelsk bruke ordenstallene gjengi ordenstall opp til 5, samt hele tiere opp til 50 gjengi ordenstall opp til 10, samt hele tiere opp til 100 gjengi ordenstall opp til 20, samt hele tiere opp til 100 angi priser på varer fortelle hva noe koster innenfor tallområdet 1-20 kjenne valutaen pund angi prisen på varer svare på spørsmål i forhold til priser angi pris på varer og sammenlikne priser ved bruk av fraser som; cheaper, more expensive, less than, more fortelle når man har behov for å kunne snakke engelsk forklare at det er lurt å kunne engelsk når man skal på ferie fortelle om to/tre arenaer der engelsk språk kan komme til nytte fortelle om flere ulike arenaer der engelsk språk kan komme til nytte 4 38

39 Trinn 5 Periodeplan 1

40 Trinn 5 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Eleven skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling Hva skal vurderes: Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting bruke enkel engelsk setningsoppbygging i kjente utrykk formulere ulike typer setninger på engelsk bruke til dels korrekt tegnsetting bruke stort sett korrekt engelsk setningsoppbygging bruke korrekt tegnsetting velge læringsstrategi tilpasset formålet bruke en læringsstrategi med veiledning bruke noen læringsstrategier velge hensiktsmessige læringsstrategier og begrunne valgene bruke ulike kilder oppgi en kilde oppgi kilder forklare hvilke kilder som er brukt oppgi kilder forklare hvilke kilder som er brukt og forklare hvorfor bruke hjelpemidler bruke ett hjelpemiddel med veiledning bruke ulike hjelpemidler bruke passende hjelpemidler på en selvstendig måte vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling vurdere egen måloppnåelse på ukentlig testing forklare med egne ord hva han kan, hva han skal øve på forklare med egne ord hva han kan, hva han skal øve på forklare hvilke arbeidsmåter som kan være hensiktsmessig for å lære dette 40

41 Trinn 5 Periodeplan 1 Kompetansemål Språklæring identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk Muntlig kommunikasjon forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner forstå hoveinnholdet i muntlige tekster om kjente emner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk Læringsmål Elevene skal kunne: skrive en presentasjon om seg selv (familien sin, hobbyer, venner, skole og kjæledyr) framføre en presentasjon om seg selv (familien sin, hobbyer, venner, skole og kjæledyr) bruke presens av to be bruke noe variasjon av adjektiv i beskrivelsene sine Skriftlig kommunikasjon forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst Kultur, samfunn og litteratur fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land formidle korte tekster om selvvalgte emner 5 41

42 Trinn 5 Periodeplan 1 Kjennetegn på måloppnåelse: Hva skal vurderes: Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: skrive en presentasjon om et emne (f. eks. meg selv, familien min, hobbyer, venner, skole og kjæledyr) skrive en kort og enkel tekst om meg selv og bruke et enkelt ordforråd skrive en tekst om meg selv med en viss grad av variert ordvalg og variasjon i setningsoppbyggingen skrive mange ord riktig skrive en tekst med varierert ordvalg og god setningsoppbygging skrive de fleste ord riktig framføre en presentasjon om et emne (f. eks. meg selv, familien min, hobbyer, venner, skole og kjæledyr) fremføre ved å lese teksten høyt for klassen snakke med noe forståelig uttale fremføre ved hjelp av manuskript, greie å titte opp på publikum av og til snakke med tydelig stemme og uttale mange ord riktig fremføre i stor grad uten manuskript bruke tydelig stemme og uttale de fleste ord riktig bruke presens av to be bruke bøyningsformen av to be i presens og i setninger som begynner med personlig pronomen (I am, you are ) bruke bøyningsformene av to be i presens og skal kunne erstatte pronomenene med et substantiv (Erik is = he is My friends and I are = we are ) bruke bøyningsformene av to be i presens i alle typer setninger bruke noe variasjon av adjektiv i beskrivelse skrive enkle beskrivelser ved hjelp av noen av de vanlige adjektivene skrive beskrivelser med noe variert bruk av adjektiv skrive beskrivelser med stor grad av variasjon i adjektiv 42

43 Trinn 5 Periodeplan 2

44 Trinn 5 Periodeplan 2 Kompetansemål Språklæring identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring Muntlig kommunikasjon forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk bruke grunnleggende mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon Læringsmål Elevene skal kunne: beherske et ordforråd knyttet til årstidene, månedene og ukedagene lese tekster og delta i samtaler om ulike fritidsaktiviteter lage en digital presentasjon over fritidsaktiviteter for de ulike årstidene ramse opp det engelske alfabetet og kjenne igjen vokallydene for å kunne bruke a og an riktig bøye substantiv i entall og flertall Skriftlig kommunikasjon skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og utrykker egne meninger bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setningsog tekstbygging i produksjon av tekst Kultur, samfunn og litteratur ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og bevegelse 5 44

45 Trinn 5 Periodeplan 2 Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: beherske årstidene, månedene og ukedagene ramse opp årstider, måneder og ukedager på engelsk bruke ordenstallene opp til 12 på engelsk beherske et ordforråd knyttet til årstider, måneder og ukedager, både muntlig og skriftlig på engelsk bruke de fleste ordenstallene på engelsk beherske et ordforråd knyttet til årstider, måneder og ukedager, både muntlig og skriftlig, og se sammenhengen mellom norsk og engelsk skrivemåte bruke ordenstallene på engelsk delta i samtaler om ulike fritidsaktiviteter gjenta enkle setninger om hva jeg liker å gjøre på fritiden delta i samtaler om hva jeg liker å holde på med på fritiden, og formulere egne setninger delta aktivt i samtaler om fritidsaktiviteter, stille spørsmål, og ellers bidra til å holde samtalen i gang lage en digital presentasjon over fritidsaktiviteter for de ulike årstidene lage en enkel presentasjon om én aktivitet, hvor tekst og bilde passer sammen lage en presentasjon om ulike aktiviteter knyttet til årstider, hvor tekst og bilde passer sammen lage en presentasjon om ulike aktiviteter knyttet til årstider hvor tekst, bilde og musikk passer sammen ramse opp det engelske alfabetet, og kjenne igjen vokallydene for å kunne bruke a og an riktig ramse opp alfabetet og kjenne igjen vokalene ramse opp alfabetet og lytte ut vokallydene ramse opp alfabetet og lytte ut vokallydene, og vite at noen konsonanter uttales med vokallyd og motsatt bøye substantiv i entall og flertall forklare at regelrette substantiv får s i flertall forklare at substantiv som ender med vislelyd får -es endelse forklare at artikkelen the skal brukes i bestemt form bøye substantiv i ubestemt og bestemt form 45

46 Trinn 5 Periodeplan 3

47 Trinn 5 Periodeplan 3 Kompetansemål Språklæring identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring Muntlig kommunikasjon bruke lytte- og talestrategier forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner uttrykke seg for å få hjelp til å forstå og bli forstått i ulike situasjoner uttrykke og begrunne egen mening om kjente emner bruke grunnleggende mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og setningstyper i kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon bruke lese- og skrivestrategier forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setningsog tekstbygging i produksjon av tekst bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon og lage ulike typer tekster Kultur, samfunn og litteratur fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og samtale om personer og innhold uttrykke seg på en kreativ måte inspirert av ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra forskjellige kilder Læringsmål Elevene skal kunne: gjenfortelle innholdet fra ulike tekster begrunne hvorfor de liker eller ikke liker en tekst skrive enkle dikt på engelsk fremføre et rollespill/skuespill på engelsk bøye verb i presens og preteritum gradbøye adjektiv 5 47

48 Trinn 5 Periodeplan 3 Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: gjenfortelle innholdet fra ulike tekster gjenfortelle deler av teksten som har blitt lest/blitt fortalt gjenfortelle en tekst fra begynnelse til slutt, og få med hovedpunkter i innholdet bruke egne ord i gjenfortellingen 6.9 begrunne hvorfor de liker eller ikke liker en tekst begrunne egen mening ved hjelp av enkle innøvde fraser f.eks. I liked this story because it was funny begrunne ved å vise til eksempler fra teksten begrunne og sammenligne teksten med andre tekster som er lest (f.eks. The main character reminded me of Pippi ) skrive enkle dikt på engelsk skrive et enkelt dikt, f.eks. femrader skrive et dikt etter valgt form lage selvkomponerte dikt med og uten rim fremføre et rollespill/skuespill på engelsk lære noen replikker utenat, og fremføre med noe forståelig uttale følge instrukser fremføre med forståelig uttale og noe innlevelse fremføre et lengre rollespill og med innlevelse og god uttale bidra til å gi instrukser, lytte til medelever, samt ta ansvar for å gjøre skuespillet bra bøye verb i presens og preteritum gjengi reglen for bøying regelrette verb i presens (simple present) bøye to be, to have og to do i presens forstå regelen for bøying av verb i presens og preteritum og bruke det i egne tekster bruke to be, to have og to do i presens bruke to be, to have og to do i presens og preteritum i mine egne tekster gradbøye adjektiv kan gradbøye noen regelrette adjektiv gradbøye noen regelrette adjektiv og bruke dem korrekt muntlig gradbøye noen regelrette og uregelrette adjektiv og bruke dem korrekt i egne tekster 48

49 Trinn 5 Periodeplan 4

50 Trinn 5 Periodeplan 4 Kompetansemål Språklæring identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk beskrive eget arbeid med å lære engelsk Munlig kommunikasjon bruke lytte- og talestrategier forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk uttrykke seg for å få hjelp til å forstå og bli forstått i ulike situasjoner innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner bruke grunnleggende mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og setningstyper i kommunikasjon uttrykke seg om enkle beregninger, valuta og måleenheter i kommunikasjon om dagligdagse situasjoner Skriftlig kommunikasjon bruke lese- og skrivestrategier forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder ta notater for å lage ulike typer tekster skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setningsog tekstbygging i produksjon av tekst bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon og lage ulike typer tekster Kultur, samfunn og litteratur fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant samisk kultur Læringsmål Elevene skal kunne: planlegge en reise til et valgt sted i Storbritannia skrive et postkort eller et brev lage en presentasjon om en valgt del av Storbritannia som et gruppearbeid lese og lytte til og gjøre rede for innhold i tekster om Storbritannia delta i samtaler/dialoger fra ulike situasjoner under reise og opphold uttrykke seg om valuta, mål og vekt følge og gi veibeskrivelser ved hjelp av preposisjonene: On, under, over, behind, next to, to the left, to the right og in front of bruke spørreordene: Why, when, what, where, who, how og which 5 50

51 Trinn 5 Periodeplan 4 Kjennetegn på måloppnåelse Hva skal vurderes Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: Elevene skal kunne: planlegge en reise til et valgt sted i Storbritannia finne et hotell og en severdighet i landet som skal besøkes, med noe hjelp finne en flyreise og et hotell, og en severdighet i landet som skal besøkes på egen hånd orientere seg på oppgitte nettsteder bruke ulike søkemotorer til å orientere seg på nettet skrive et postkort eller et brev skrive en kort hilsen (postkort) med ferdig mal skrive en hilsen og fortelle noe om oppholdet sitt skrive et brev til noen hjemme, hvor man forteller om oppholdet lage en presentasjon om en valgt del av Storbritannia som et gruppearbeid bidra til å lage enkle sammensatte tekster til en veggavis bidra til å lage lengre sammensatte tekster til en presentasjon bidra til å lage utfyllende sammensatte tekster til en presentasjon lese og lytte til og gjøre rede for tekster om Storbritannia lytte til/lese en kort tekst og forstå deler av innholdet, og svare på enkle, konkrete spørsmål lytte til/lese en lengre tekst og forstå det meste av innholdet, og gjenfortelle ved hjelp av korte setninger lytte til/lese en tekst og forstå innholdet, og gjenfortelle innholdet med egne ord 6.9 delta i samtaler/dialoger fra ulike situasjoner under reise og opphold stille og svare på enkle spørsmål knyttet til bestilling på f.eks restaurant, hotellrom lese ferdiglagde dialoger stille og svare på spørsmål knyttet til bestilling av hotell, restaurantbesøk, flyreise og diverse innkjøp lage enkle dialoger på egen hånd stille varierte spørsmål, og svare på spørsmål knyttet til bestilling av hotell, på restaurant, fly og andre varer bruke et variert ordforråd og lage egne dialoger uttrykke seg om valuta, mål og vekt forklare at Storbritannia bruker andre måleenheter enn Norge regne om med enkel valuta regne med valuta og gjøre overslag i hodet følge og gi veibeskrivelser ved hjelp av preposisjonene: On, under, over, behind, next to, to the left, to the right og in front of be om enkle veibeskrivelser, og følge inntil 2 påfølgende instruksjoner be om, og følge veibeskrivelser, og forstå de fleste preposisjonene be om, og følge veibeskrivelser, og forstå alle preposisjonene bruke spørreordene: Why, when, what, where, who, how og which oversette muntlig fra begge språk svare på enkle spørsmål på engelsk oversette muntlig fra begge språk svare på enkle spørsmål på engelsk skrive spørreordene riktig på engelsk bruke noen av spørreordene riktig i egne spørsmål bruke spørreordene riktig i spørsmål og bruke alle spørreordene til å lage varierte spørsmål 51

Trinn 3 Periodeplan 1

Trinn 3 Periodeplan 1 Trinn 3 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole VURDERING Målet med opplæringen er at eleven skal kunne: Gjenkjenne de Lytte ut og gjenkjenne Synge en engelsk Svare på norsk når de hører engelske noen av de engelske bokstavsang. bokstavlydene på bokstavlydene.

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne:

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Trinn 2 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid

Detaljer

Trinn 1 Periodeplan 1

Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

samtaler om ulike fritidsaktiviteter

samtaler om ulike fritidsaktiviteter FAGPLAN I ENGELSK FOR 5. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. 2. Gi eksempler på ulike

Detaljer

Årsplan Engelsk 5. trinn TB,

Årsplan Engelsk 5. trinn TB, Årsplan Engelsk 5. trinn 2017-2018 Hovedlærerverk: Steps 5 Textbook- TB, Steps 5 Activity Book- AB Kompetansemål 5.trinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1. identifisere og bruke

Detaljer

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE Karen Stenslund 1 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

Trinn 4. Periodeplan 1. Gjennomgående læringsmål for alle periodene KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE

Trinn 4. Periodeplan 1. Gjennomgående læringsmål for alle periodene KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Trinn 4 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

Jeg kan: FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE. Kjennetegn på måloppnåelse/kirterier KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7.

Jeg kan: FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE. Kjennetegn på måloppnåelse/kirterier KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 The

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket MUNTLIG

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 Elevene skal kunne: - bruke engelsk ordstilling og tegnsetting - velge læringsstrategier tilpasset formålet - bruke kilder - bruke hjelpemidler - vurdere eget arbeid og

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Antall uker 8 Back to school Snake (alfabet og tall) Framføring av dikt Stairs 4 WB 4 CD Slip on one and two Bildekort 2a) bruke enkle lytte- og talestrategier

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 4

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 4 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk samtale om eget

Detaljer

5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke Warming up 34 35 36 40 Me and my family Nasjonale Prøver varierende omfang frå forskjellige kilder -Bruke digitale

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33 Kompetansemål talestrategier. - og knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. regler, sanger, eventyr og fortellinger. engelskspråklige rim, regler, sanger,

Detaljer

5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 SPRÅKLÆRING - Kunne se nytten av å kunne ord, uttrykk og setningsmønstre for å fortelle om seg selv, familie, venner, hjem, kjæledyr, fritidsaktiviteter og shopping. - Kunne

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 Eleven skal kunne: - bruke engelsk ordstilling og tegnsetting - velge læringsstrategier tilpasset formålet - bruke kilder - bruke hjelpemidler - vurdere eget arbeid og egen

Detaljer

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Årsplan i engelsk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 35-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering lytte og August og

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 FORFATTERE: Cecilie Thorsen og Hege Dahl Unnerud FORLAG: Cappelen Damm

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016 34 35 36 37 38 39 40 Språklæring Identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk Samtale med eget arbeid med å lære engelsk Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i

Detaljer

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Årsplan i engelsk 2016/2017 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Warming up varierende omfang frå forskjellige kilder 36-40 Me and my family Nasjonale Prøver -Bruke digitale

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

Årsplan i engelsk

Årsplan i engelsk Årsplan i engelsk 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Bruke lytte og talestrategier Uttrykke seg for å få hjelp

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING samtale om eget arbeid med å lære engelsk bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket MUNTLIG KOMMUNIKASJON delta i

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL SPRÅKOPPLÆRING Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i

Detaljer

6.TRINN 6.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3

6.TRINN 6.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 6.TRINN 6.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: beskrive eget arbeid med å lære engelsk identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier

Detaljer

Årsplan ENGELSK 6.trinn

Årsplan ENGELSK 6.trinn Skoleåret 2015/2016 Årsplan ENGELSK 6.trinn Uke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 Repetisjon fra 5.trinn - Forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner. - Innlede, holde i gang

Detaljer

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne FAGPLAN I ENGELSK FOR 7. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 Tema:

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk beskrive eget arbeid med å lære engelsk bruke

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål Årstimetallet i faget: 57 ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kap. Fra arbeidsbok Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk Bruke

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 4

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 4 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: -identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Årstrinn: 4. årstrinn Karina Møgster Verpe Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhol Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt d Forslag Forslag Språklæring

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn.

Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn. Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn. Kompetansemål 5.trinn 6.trinn 7.trinn Språklæring Identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk Rollespill,

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Dagfinn/ Espen Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse. Bli

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Hilde E. Lewin Warren Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse.

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 UKE 34 35 Elevene skal kunne Bruke tall i kommunikasjon. Hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål. Forstå enkle instruksjoner på engelsk. Uttrykke

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 6. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 6. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 7. trinn 2017/18. Gjennomgående mål hele året: Språklæring:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 7. trinn 2017/18. Gjennomgående mål hele året: Språklæring: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 7. trinn 2017/18 Gjennomgående mål hele året: Språklæring: - Bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring - Identifisere og bruke

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Kompetansemål etter 7.årstrinn Speak :

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Kompetansemål etter 7.årstrinn Speak : Chapter 1 Radio Rat Pack 34-39 Kompetansemål etter 7.årstrinn Stairs Textbook s.6-27 Jeg kan uttrykke min mening ved å Stairs Workbook s. 4-15 bruke «in my opinion..» Lærerveiledning Jeg kan beskrive et

Detaljer

slebø oppvekstsenter

slebø oppvekstsenter Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året 35-37 The colours og the weather. Lære engelske fraser for å Læreboka English

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Årsplan engelsk Uke Tema fra Stairs Kompetansemål fra kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Innhold/arbeidsmåter/evt praktiske aktiviteter/vfl/to 33 34 35 36 37 38 39 40

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16. RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16. RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER (skrive, lese, lytte og snakke) 34-40 It s my Life! - familie - hus og hjem - kjente fabler

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål Læreplan i engelsk - kompetansemål Kompetansemål etter 4. årstrinn Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan engelsk 3.trinn

Årsplan engelsk 3.trinn Årsplan engelsk 3.trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Kompetansemål som gjelder hele året: Munlig kommunikasjon Bruke enkle lytte- og talestrategier. Lytte til og forstå

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside):

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 3. og 4. trinn 2017/18 Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): Muntlige ferdigheter:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 34-37; The Stage Is Yours forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner bruke

Detaljer

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 19 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19 Uke Kapittel og ordbankord Uttrykk og strukturer Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk 34-42 Chapter 1 Numbers 0-12 Stairs 1: zero (370), one (371), two (372), three (373), four (374), five

Detaljer

Uke 35 og 36 Tema: Numbers. Uke 37 og 38. Tema: Food

Uke 35 og 36 Tema: Numbers. Uke 37 og 38. Tema: Food FAGPLAN I ENGELSK FOR 4. ÅRSTRINN, GOL SKULE Fagbok: Stairs 4 Måned Kappitel Kappitel 1: Back to School KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 4. ÅRSTRINN Språklæring: 1. Identifisere områder der han/hun har nytte

Detaljer

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET 2015-2016 Kyrkjevollen skole Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter gi

Detaljer

Årsplan i Engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema 1 Numbers

Årsplan i Engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema 1 Numbers Årsplan i Engelsk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36-43 BACK TO SCHOOL Bruke det grunnleggende lydsystemet. småord, enkle setningsmønstre

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2014/15. VURDERINGSFORMER (gjelder for alle periodene)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2014/15. VURDERINGSFORMER (gjelder for alle periodene) Obj118 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER (skrive, lese, lytte og snakke) 34-40 All about me - kroppen - klær - hus og hjem - familie

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Engelsk Trinn: 7. Lærer: Rebecca Kopstad Heddeland Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..) Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Emne/ tema Back to school -numbers -food

Detaljer

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre.

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. Halvårsplan engelsk våren 2017 Læreverk: stairs Tema: Ukenummer: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Tema/innhold 1. I am strong 1-2 -Bruke noen vanlige gramatiske strukturer, småord,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Annette Kjoshaug og Stine Guttormsen ÅRSPLAN I ENGELSK

Detaljer

Innhald/Lærestoff/ Grammatikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6:

Innhald/Lærestoff/ Grammatikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 33-40 SPRÅKLÆRING identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk beskrive eget arbeid med å lære engelsk

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Hege Skogly Læreverk: Stairs 6 (Textbook og Workbook), Thorsen og Unnerud, Cappelen Forlag Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016 KOMPETANSEMÅL PERIODE ARB.METODER DIGITALT VERKTØY Down under Identifisere noen språklige likheter og Bruke grunnleggende regler og mønstre Uttrykke egen mening om ulike emner Beherske et ordforråd som

Detaljer

Årsplan i engelsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i engelsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Tidsrom 34-39 (Høstferie uke 40) 41-47 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) Språklæring Mål for opplæringen er at eleven bruke ulike situasjoner, småter og læringsstrategier

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Chapter 1: All 35 about me 36 37 Språkopplæring: Identifisere noen språklige

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK. Kunne hilse på engelsk. Kunne presentere seg og fortelle hvor gamle de er.

ÅRSPLAN I ENGELSK. Kunne hilse på engelsk. Kunne presentere seg og fortelle hvor gamle de er. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Ine Susann Rehnlund og Charlotte Nyheim Lambela ÅRSPLAN

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: engelsk Klasse: 6. Lærer: Unni Grindland Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Skriftlig kommunikasjon identifisere og bruke ulike og læringsstrategier

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar)

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2015/16 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) Med forbehold om endringer! «Å kunne lese i engelsk

Detaljer

Årsplan ENGELSK 6.trinn

Årsplan ENGELSK 6.trinn Skoleåret 2016/2017 Årsplan ENGELSK 6.trinn Uke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 33-36 Ordklassar og sterke verb 37-39 The UK + Skolesystemet i UK - Samtale om levesett og omgangsformer

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Innhald/Lærestoff/Gram matikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: CHAPTER 1: Radio Ratpack Media, radiosending frå rottene i kloakken.

Innhald/Lærestoff/Gram matikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: CHAPTER 1: Radio Ratpack Media, radiosending frå rottene i kloakken. Fag: Engelsk Læreverk: Stairs, Cappelen Klasse/trinn: 6 Skuleåret: 2016-17 Lærar: Marianne Vee Hellebø, Silje Indrebø Ylvisåker Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 33-40 SPRÅKLÆRING identifisere

Detaljer

Lokal læreplan i Engelsk 5. Trinn

Lokal læreplan i Engelsk 5. Trinn Lokal læreplan i Engelsk 5. Trinn Lærebok: Stairs 5, Stairs workbook og Attack your grammar 1 Antall uker 7 All about me Tankekart Korlesing Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Språklæring Stairs

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og bygging

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN ENGELSK -7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2016-2017 Antall timer pr : 3 timer Lærere: Evelyn og Lisa R. Nilsen Læreverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer