Opplevelsesskildring. 50 års Jubileumskongress for svenske operasjonssykepleiere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplevelsesskildring. 50 års Jubileumskongress for svenske operasjonssykepleiere 27.11.2014-29.11.2014"

Transkript

1 Opplevelsesskildring 50 års Jubileumskongress for svenske operasjonssykepleiere

2 Opplevelsesskildring Etter en travel onsdag på jobb i slutten av november, reiser jeg til Stockholm for å representere NSFLOS på den 50. svenske høstkongressen. Jubileumskongress på Waterfront hotel! Var heldig som fikk reise når leder for NSFLOS,Aina Hauge ikke kunne:) 27.nov 2014: Litt uvant registrering og jeg fant ingen jeg kunne presentere meg til. Hotellet lovet å kjøpe gratulasjonsblomster og ta kontakt med meg før forelesningene startet. De ringte etter at forelesningene og hilsningene var begynt...så da satt jeg der og var endel av 300 deltakere. Kristina Lockner ønsker velkommen. 300 deltakere. 6 posterutstillere. EORNAs president Caroline Higgins skal holde åpningsforedrag. Finsk operasjonsgruppe hilser og overrekker gave. International federation of perioperative nurses hilser(ifpn) Anestesi gruppen i Sverige hilser og gir gave på 5000,- Gave på fra helsevården? For å gi en jente i Afrika utdannelse. Operasjonsgruppen har lagt frem en gjestebok som alle oppfordres til å skrive i. Alle forelesere får en gave som støtter Laekarmissionen: Noen små notater fra forelesningene:

3 Caroline Higgins: "perioperative nursing a human profession." Keep the head down: bare gå inn å få jobben gjort... Istedenfor å være profesjonell og legge sin ære i arbeidet. Unngå "the tic boxs culture" Human values-empathy & compassion. En film fra cleveland klinikken. "Om du kunne være i noen andres sko... Hør da hva de sier og hva de gjennomgår" Aksepter tilbakemelding, strev etter å oppnå ditt ytterste potensial, vær stolt i ditt arbeid. Vi velger ikke våre kollegaer så bygg opp et miljø med åpenhet og tillit. Vær inkluderende i hele teamet. Alle har rett til et helsefremmende arbeidsmiljø. Alle har noe positivt ved seg, gi dem en sjangse slik at du kan vurdere selv. Anbefaler bok :" to weep for a stranger"(smith,p. 2012) Birgitta Åkesdotter Gustafson: "operationssjukskjøterskans profession & kompetens" Perioperativ prosess: Datasamling: operasjonsprogram,journalhandlinger og periroperativ samtale med pasienten for planlegging av opr stuen. Evidens, personsentrering, infeksjonsprofylakse. Opr.miljø: sikkerhetsklarer operasjonsstuen mot ventilasjon og romtemperatur, hygieniske standarder og utrustning. Intraoperativt samtale: Posisjonering: hensyn til pasientens forutsetninger, behov og ønskemål og unngå skader bl.a trykksår og infeksjon og nerveskader. Kommunikasjon og samarbeid i operasjonsteamet. Opr inngrepets vanskelighetsgrad inklusiv sjekkliste for sikker kirurgi. Instrumentering: kunnskap og erfaring avhenger av inngrepets vanskelighetsgrad, eksklusivitet og kompleksitetog sikkerhetskontroller for pasientens sikkerhet, hygiene,osv Hvordan kan vi følge opp pasientene våre? Bla i forhold til Infeksjon og trykksår. Vanskelig å få vite hvordan det går med dem etterpå. Annika Sandelin: "operationssjukskjøterskors erfarenheter och upplevelser av teamarbete for sikker kirurgi " Høyrisiko miljø. 16 opr. Spl intervjuet vedr erfaringer og opplevelser for hvordan de best kan ta vare på pasienten Samarbeid for sikker kirurgi: høye krav mht egen kompetanse, personkonsentrert avdeling... Perioperative samtale med pasientene, Konstruktivt samarbeid :" go- with-the-flow"(som i en dans hvor alle/begge kan dansetrinnene)det blir en personlig professionell relation.

4 Stille samarbeid: erfaring, tillit, overblikk. Være et steg foran. Usikkert samarbeid: høy personalomsetning, skjema og rotasjon, stadig nye teamkonstellasjoner, dobbel arbeidsbyrde, bedømning av kompetanse. Skyld og skamfølelse: deltagelse i en uskikkelig og uprofesjonell operasjon. Man blir ikke hørt. Usikkert samarbeid: sinte kirurger, stress som smitter på alle inne på operasjonsstuen Strategier ved usikkert samarbeid: bl.a tydelig informasjon. Ann-christin von vogelsang: "evidensbasert praksis-hva er det for noe og hvorfor behøves det på operasjon?" EBP: start med å stille et velformulert spørsmål. For å finne svar må man søke kunnskap. Bør ha eksklusjonskriterier og inklusjonskriterier. Søket må være direkte og helst være svært konkret. Gode søkeord. Vurdere artikler. Hvordan kan man vite hva som er beste tilgjengelige kunnskap? Resultatene veies opp mot hverandre Den profesjonelles erfaringer og kunnskaper har betydning, derfor trengs EBP på opr avd Kl blir det lunsj og jeg løper til hotellets resepsjon for å hente blomstene og sette dem i kongress salen. Kommer selvfølgelig litt sent til lunsj og havner tilfeldigvis ved et bord med kjekke,nysgjerrige operasjonssykepleiere. De forteller bl.a at de stort sett jobber med en underskøterska( hjelpepleier) som koordinerer. De er aldri to operasjonssykepleiere ved operasjoner... Og jeg får fortelle at jeg er fra Norge og at vi og har mangel på operasjonssykepleiere og at jeg egentlig burde fått presentert meg for deres organisasjonsleder. Det får jeg og nevner at blomster er plassert i kongress salen. Når vi da skal starte igjen blir jeg presentert og jeg ønsker dem tillykke med kongress dagene og gratulerer med jubileet. Får sitte blandt de inviterte og er nå representanten fra Norge :) Ann-Mari Fagerdahl:" Hybridsjukskøterska- en "ny och efterfrågad operationssjukskjøterskekompetans" fra karolinska hospitalet- Sødersjukhuset Hybridsal kombinerer radiologi og kirurgi under optimale aseptiske forhold. Sykepleierne er dobbelt kompetent i både radiologi og operasjonssykepleie. Utdanningen er enten oppdragsutdanning (komplettering etter 1,5 år)eller etter sykepleieutdanning(3år) og operasjonssykepleierutdanningen(1 år) rtg spl gir 180 studiepoeng. Stort behov spesielt innenfor endovaskulær karkirurgi som prosentmessig øker for hvert år Veronika Megeus:" infeksjonsprevention i operationsmiljø med fokus på handhygien" Med fokus på håndhygiene minsker antallet infeksjoner og dødelighet(infeksjoner koster over 5 millioner årlig, mener jeg at hun sa) Infeksjon i innstikkstedet for en veneflon kan påføre pasienten bl.a lungebetennelse. Økt fokus forhindrer pasientlidelser... Infeksjon gjør vondt!

5 Blir det bedre med bedre hånddesinfeksjon? Forsøk utført ved en avdeling. 17%infeksjoner ved vanlig håndhygiene. Redusert til 4% ved bruk av hånddesinfeksjon. Mange forhold spiller inn, bla : pasientrelaterte faktorer, inngrepsrelaterte faktorer og miljørelaterte. Utfordringer i operasjonsavdelingen er at vi gjør mange oppgaver samtidig, istedenfor etterhverandre. Hånddesinfeksjon skulle vært innimellom alle våre små gjøremål, men da ville vi vært oppe i flere tusen dusjer med spriten. Vi blir fort kontaminert fordi vi gjør flere ting samtidig... Anbefaler å gjøre ferdig en oppgav- hånddesinfeksjon- ny oppgave Claes Schmidt/ Sara Lund:" Kvinnor,man och alla vi andra" Små Glimt fra en fantastisk opplevelse av en foredragsholder/ underholder: Transvestitt og skåning... Minoritetsgrupper:) Vi skal invitere inn slik at alle føler seg velkommen Vi spiller et skuespill som heter normer Jeg selv bestemmer hvordan sannheten er for meg Hvordan er vi programmert? Året vi er født... Har vi noen oppgraderinger? Mann er en begrensning, kvinner er en begrensning. Menneske har ikke begrensninger- vi styres ikke av kjønn Naturen vil ha mangfold. Mennesker vil ha enfold Jeg er ikke normal, jeg er unik! 95%av alt vi gjør-gjør vi av vane(bruce Lipton) du ser det du tenker- du tenker det du ser. "Den høyeste formen for intelligens.. Er å kunne reflektere over seg selv og andre- uten å dømme( klassisk buddhistisk ordtak) Den farligste av våre fordommer er å tro at vi ikke har noen. "Be yourself- evryone Else is already taken( Oscar wilde) Maria Berezeck " vad krevs av framtidens høyteknologiska vårdmiljøer" Centrum for vårdens arkitektur. Kommer fra chalmers Høye lydnivåer kan innebære risiko for hørselnedsetting hos personell, kan forstyrre kommunikasjonen mellom de som jobber sammen i teamet og kan forårsake stress og irritasjon. Desibel er det blitt målt??? Avbrudd eller forstyrrelser i operasjonen kan føre til irritasjon, stress,... Belysning og belysningsstyrke..hva gjør dette med synet vårt? Hygiene og ventilasjon. Avansert ventilasjonssystem Størrelse og utforming av opr salen Dagslys. Medisinsk teknisk utrustning. Man jobber bedre når man får inn dagslys( eller fordi man får kontakt med omgivelsene)

6 Undersøkelse av operasjonspersonells opplevelse av opr salens utforming 14%har fått skader i operasjonsmiljøet( knivskader, skader i hodet, migrene, vonde føtter pga harde gulv... 76% arbeider på opr saler som alle er ulikt utformet( plassering av utstyr) 53% opplever irritasjon pga utforming av opr salens fysiske miljø. 53% opplever at de ofte må bruke tid på å løse problemer som henger sammen med det fysiske miljøet i opr. Avd. 30% opplever at de ikké hører hva noen i opr teamet sier. Alltid lyd og surr... Når man stenger av er det supert 13% opplever at de blir forstyrret av høye lyder under opr.( dette gjelder ikke alarmer) Sladder og ledninger og kladder ligger forstyrrende på gulvet eller henger i hodehøyde og er veien 31% mener at pasienter under lokalbedøvelse må beskyttes mot lyd og lysinntrykk 27%mener at pasientens sikkerhet blir tilsidesatt pga av brist i opr. Avd sitt miljø 57%mener at den tekniske utformingen på opr avd ikke er ergonomisk utformet. De fleste kunne tenkt seg å jobbe i en avd med vindu( spesielt de som hadde opplevd både og) Apparater er plassert i forskjellige høyder, lamper er tunge og henger for lavt, pc bord og lignende er enten for lave eller for høye enten man sitter eller står. Hva kreves av fremtidens op avd? Mer forskning Pasient opplevelser Ergonomi for helheten av opr avd Samarbeid med hele sykehuset Kompatibel utrustning Likt utformede opr. Avd Ingegerd Bergbom " Hybridsaler og høyteknologiska vårdmiljøer- krevs nya utbildningar och kompetenser? Teknikutviklingen - flere skjøre, eldre og multisyke kan behandles Forkortet liggetid på sykehuset, lettere behandling, flere lidelser avhjelpes. Flere "våkne" under inngrepene. Krav til høyteknologisk opr avdelinger:det fysiske miljø, teknisk utrustning utfra sikkerhetsaspekter og komfort, krav til professjons personell, krav til ferdigheter og kompetanser, kunnskap, krav til samarbeid. Hva fører alle disse krav til? Hvem har ansvar for pasienten, ansvar for kommunikasjon osv. Vi vet for lite om hva som skjer etterpå.. når man vet senskader er det lettere å planlegge

7 Eksempel på Hybridsaler og 3 forskjellige spesialister: språkspill og kontekst ( rtg spl, an.spl òg opr.spl ) snakker man samme språk?? Stort antall personer rundt pasienten. Hvem tar ansvar for hva? Kontinuitet Hva kan forskning gi oss svar på: hva vil sykepleierne i disse hybridmiljøene ha svar på. Hva er viktig å få mer kunnskap om? Fins det en idealmodell? Viktig med tett samarbeid mellom forskerne og de enkelte miljøene Mikael Ekelund" practicum clinical skills centre" Skåne universitetssykehus. Med dr overlege. " det finnes ingen pasienter vi ikke kan hjelpe- men det fins mange pasienter som vi kan skade" Mulighetene for å lære fra riktige pasienter i riktige kliniske miljøer har minsket. Arbeidstiden har blitt lengre og pasientene er kortere på sykehus. Teamtrening- simulering i akutte situasjoner. Samtaler. Målet er at det skal bli bedre personell og forhindre feilbehandling. Hvordan reagerer man i akutte situasjoner? Treningsrobot på sykehuset. Kurs bla for kommende kirurger: kurs i grunnleggende basalkirurgi. Dette får man ikke trene på i klinikken, så dette er et uvurderlig tilbud. Man kan trene blødninger, fødsler, team, laparoskopisk kirurgi, knuter, anastomoser Man ønsker å unngå :See one, do one, hoppsann... Når man er utrent bruker man mye energi for å bli bedre, bli god. Når man har fått trene i praktikum blir læringskurven slik at man raskere kommer opp på et akseptabelt nivå. Mengdetrening fører til færre komplikasjoner og død hos pasientene. Forskjellige Laparoskopisk simulatorer. Lar det gå sport i treningen for at man skal ønske å bli bedre. Målet med practicum: øke pasientsikkerheten, være en regional og nasjonal ressurs, bli ledende i Europa på klinisk ferdighetstrening og teamtrening.+++

8 Chopin: " man kan ikke lære seg å spille piano bare ved å gå på konsert" Geert Driessen"Sustainability/hållbarhet i operationssalen" Ta vare på miljøet ved hjelp av økonomisk suksess og sosial ansvarlighet. Sykehus forurenser enormt, bruker store mengder energi, betydelig CO2 utslipp, 6600 tonn med avfall per dag. Vi forurenser for en god sak tror vi. Ved å redusere forurensningen vil folk bli mindre syke og samfunnet vil spare penger. Vi varmer opp sykehus rom som ikke er i bruk, vedlikeholder ikke utstyr før de egentlig begynner å gå i stykker, osv 85% av avfall går i medisinsk risiko avfall, dette er mye dyrere enn vanlig avfall. Første prioritet må uansett være pasient og personalets sikkerhet. OR står for 20-30% av sykehusets avfall. 25% av operasjon avd avfallog 60% av anestesi avfall kan resirkuleres. Engangsutstyr skal ikke brukes flere ganger. Kan sendes til Afrika når utstyret går ut på dato, men vær obs på at de ikke har utstyr til destruering av utstyret etter bruk... Barn leker med det på søppelhaugene. Vurder hva som sendes. Lurt å vurdere produkter mot hverandre ved innkjøp, slik at man evt tar i bruk utstyr som kan resirkuleres, eller gjenbrukes Kvalitetsrådet informerer Oppdrag til Kvalitetsrådet:kompetans beskrivning, overvåke nyheter. Ansvar for at " riksforeningen rekommanderer" skal være et praktisk og anvendelig dokument. Arbeidsmodellen er å innhente anbefalinger og ekspertise. Ser til AORN og.. Håpet er å få nasjonale retningslinjer. Sterile enganshansker, kirurgisk røyk, preparathåndtering, instrumenter( overtekning?) Diverse lover som styringsdokumenter. Se diverse nettsider:

9 13.50 Mikael Ekelund"Laparoskopisk obesitaskirurgi-då nu och iframtiden" Obesity er BMI over/lik 30 Sterk kobling mot sykdom og spesielt diabetes. Biologisk og sosial arv. Innebærer for mye fett på kroppen. Økt kaloriintak og økt stillestående I Sverige dør like mange kvinner av fedme som av brystkreft. Forebygge: livsstil- gymnastikk, matvaner- skolekjøkken Behandle: komplikasjonerne: DM 2, søvnapne, PCO etc Behandle grunnsykdom. OPERASJONSMETODER: gastrisk restriksjon ml pouch vs 1500 ml, økning av veggdistensjon - metthetsfølelse malabsorpsjon( tynntarmssegment forbikobles) Kombinasjon av disse er guldstandard. Jejuno-ileal bypass: diaré, elektrolyttforstyrrelser, leverchirrose osv... VBG - vertikal bandet gastroplasty. God vektnedgang, men pasientene må være veldig motiverte. På langsiktig reflux og brekningsplager Duodenal Switch for pasienter med BMI over 50. God effekt Adjustable gastrisk banding. Pasientmedvirkning kreves. Dårlige resultater. Gastrisk bypass. Gull standard Gastrisk sleeve ved BMI over 50. Reflux plager. Langtidsresultatet er ikke klare Hvem skal ikke opereres? Misbruk, alkoholanamnese Psykoser, selvskadere, dypere depressiv sykdom, vanskelig for å ta imot informasjon...

10 14.45Staffan Landin " Global utveckling med fokus på menneskelig utveckling" Frilans skribent. Blir verden bedre? Gratis bok på nettet, kan lastes ned. På 1800 tallet var gjennomsnittslevealder 40 år og alle land var fattige etter dagens standard. I 2011 er gjennomsnittslevealderen økt og svært mange land har økt sitt rikdom Verdens Barnedødeligheten ligger på 5%, meslingvaksinasjon gis til 80% av verdens mennesker. Lesekyndighet er på 80%, fattigdommen er halvert. Hvorfor tror vi at det er så mye værre? Vi pepres med bilder av fattige barn, underernærte og folk som er i krig. Husk at flere barn går på skole, flere land lever i fred, flere lever ikke i ekstrem fattigdom.vi må se alle sider, ikke bare de vi møter i media. Vi må ha vilje til å se mer enn bare en liten del av sannheten.vi må være mer faktabasert i vår vurdering. Statistikk er vanskelig å lese og endres fort. I-land og u-land er lite nyanserte begreper. Denne foreleseren gjør statistikk kjempespennende! Avslutning fikk riksforeningen inn som går til girldchild education fonds. Lise Rastum, sekretær NSFLOS

11

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT. Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold

VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT. Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold SYKDOMSFORLØP BARIATRISKE (FEDME) OPERASJONER Gastrisk

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

Genitalkirurgi i Beograd!

Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro i blå skjorte, her omringet av kirurger fra hele verden som kommer for å lære teknikkene hans. Journalisten snek seg med på bildet. Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro er viden kjent for de fleste

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Joint Action Trygg Kirurgi ved HDS

Joint Action Trygg Kirurgi ved HDS Trygg Kirurgi ved HDS 16/4-2014 Rastum/Walle 1:Mål for prosjektet fortell om hvilket/hvilke mål dere har jobbet med i EU-prosjektet for trygg kirurgi Innsatsfaktorer Sjekklisten Temp. kontroll Hårklipp

Detaljer

Da Håkon og Siri var på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus Da Håkon og Siri var på sykehus Hei! Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan lese den sammen med en voksen. Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal skje før dere kommer til sykehuset.

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus 10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus Marie Ellström Engh Professor, overlege,kvinneklinikken Akershus universitetssykehus Bakgrunn Fra lang til kort

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Temabank Smittevern Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk service klinikk Adm. og ledelse

Detaljer

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Gastric bypass Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Hva er sykelig overvekt WHO har definer overvekt i form av BMI >30 som sykdom BMI = body mass index =

Detaljer

Forekomst av ernæringsmessig risiko og trykksår i sykehus

Forekomst av ernæringsmessig risiko og trykksår i sykehus Forekomst av ernæringsmessig risiko og trykksår i sykehus Ernæringsscreening sett i sammenheng med trykksår Data fra punktprevalensstudie ved Lovisenberg Diakonale Sykehus NSKE Konferanse 2017 Klinisk

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kirurgisk behandling av sjukeleg overvekt. Voss sjukehus 2012

Kirurgisk behandling av sjukeleg overvekt. Voss sjukehus 2012 Kirurgisk behandling av sjukeleg overvekt Voss sjukehus 2012 Sykelig overvekt Kroppsmasseindeks over 40, alternativt ned til 35 dersom sykdom relatert til overvekten. KROPPSMASSEINDEKS (KMI) BODY MASS

Detaljer

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF Bakgrunn Høsten 2004

Detaljer

Åpen dialog i relasjonsog nettverksarbeid i praksis

Åpen dialog i relasjonsog nettverksarbeid i praksis Åpen dialog i relasjonsog nettverksarbeid i praksis 2 Holdning eller metode Ikke bare en teknikk eller metode, men en holdning til seg selv og andre mennesker, som fysisk og verbalt reflekterer en måte

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse. Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse

Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse. Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse KOMMUNIKASJON VIA TOLK Rett til informasjon Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E - E R FA R I N G E R F R A K U R S E T Y R K E S R E T T E T S P R Å K O P P L Æ R I N G I H E L S E A R B E I D E R FA G 2 påfølgende

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Type 2-diabetes og fedmekirurgi. Dag Hofsø Lege i spesialisering, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg

Type 2-diabetes og fedmekirurgi. Dag Hofsø Lege i spesialisering, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg Type 2-diabetes og fedmekirurgi Dag Hofsø Lege i spesialisering, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg Bør pasienter med type 2-diabetes opereres? Disposisjon Forekomst av fedme og

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen

Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen For hvem, hvor og hvorfor? For hvem? De som trenger dag eller døgnrehabilitering

Detaljer

Intro healthcare and technology VR Forum

Intro healthcare and technology VR Forum Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Intro healthcare and technology VR Forum

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK PERIOPERATIVT

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK PERIOPERATIVT SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK PERIOPERATIVT En studie gjort i Sykehuset Østfold i perioden september 2013 til januar 2014 Av Ann-Chatrin Leonardsen: anestesisykepleier med master i tverrfaglig samarbeid og

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag. Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12.

Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag. Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12. Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12. juni 2014 Akuttsykehusene med traumefunksjon må ha: Fast definert

Detaljer

Re - sterilisering av medisinsk engangsutstyr? Margrete Drønen 23.03.2012

Re - sterilisering av medisinsk engangsutstyr? Margrete Drønen 23.03.2012 Re - sterilisering av medisinsk engangsutstyr? Margrete Drønen 23.03.2012 Prinsippgrunnlag: Formelle krav som angår kvaliteten av sterilt medisinsk utstyr finnes i lov og forskrifter om medisinsk utstyr.

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Service og holdninger i mesterklasse!

Service og holdninger i mesterklasse! CLAES SCHMIDT SARA LUND MIKAEL ANDERSSON HELLE KANARIS RUNE SEMUNDSETH Service og holdninger i mesterklasse! Heldagskonferanse for deg som jobber med service Våre fenomenale foredragsholdere vil med sin

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer