Opplevelsesskildring. 50 års Jubileumskongress for svenske operasjonssykepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplevelsesskildring. 50 års Jubileumskongress for svenske operasjonssykepleiere 27.11.2014-29.11.2014"

Transkript

1 Opplevelsesskildring 50 års Jubileumskongress for svenske operasjonssykepleiere

2 Opplevelsesskildring Etter en travel onsdag på jobb i slutten av november, reiser jeg til Stockholm for å representere NSFLOS på den 50. svenske høstkongressen. Jubileumskongress på Waterfront hotel! Var heldig som fikk reise når leder for NSFLOS,Aina Hauge ikke kunne:) 27.nov 2014: Litt uvant registrering og jeg fant ingen jeg kunne presentere meg til. Hotellet lovet å kjøpe gratulasjonsblomster og ta kontakt med meg før forelesningene startet. De ringte etter at forelesningene og hilsningene var begynt...så da satt jeg der og var endel av 300 deltakere. Kristina Lockner ønsker velkommen. 300 deltakere. 6 posterutstillere. EORNAs president Caroline Higgins skal holde åpningsforedrag. Finsk operasjonsgruppe hilser og overrekker gave. International federation of perioperative nurses hilser(ifpn) Anestesi gruppen i Sverige hilser og gir gave på 5000,- Gave på fra helsevården? For å gi en jente i Afrika utdannelse. Operasjonsgruppen har lagt frem en gjestebok som alle oppfordres til å skrive i. Alle forelesere får en gave som støtter Laekarmissionen: Noen små notater fra forelesningene:

3 Caroline Higgins: "perioperative nursing a human profession." Keep the head down: bare gå inn å få jobben gjort... Istedenfor å være profesjonell og legge sin ære i arbeidet. Unngå "the tic boxs culture" Human values-empathy & compassion. En film fra cleveland klinikken. "Om du kunne være i noen andres sko... Hør da hva de sier og hva de gjennomgår" Aksepter tilbakemelding, strev etter å oppnå ditt ytterste potensial, vær stolt i ditt arbeid. Vi velger ikke våre kollegaer så bygg opp et miljø med åpenhet og tillit. Vær inkluderende i hele teamet. Alle har rett til et helsefremmende arbeidsmiljø. Alle har noe positivt ved seg, gi dem en sjangse slik at du kan vurdere selv. Anbefaler bok :" to weep for a stranger"(smith,p. 2012) Birgitta Åkesdotter Gustafson: "operationssjukskjøterskans profession & kompetens" Perioperativ prosess: Datasamling: operasjonsprogram,journalhandlinger og periroperativ samtale med pasienten for planlegging av opr stuen. Evidens, personsentrering, infeksjonsprofylakse. Opr.miljø: sikkerhetsklarer operasjonsstuen mot ventilasjon og romtemperatur, hygieniske standarder og utrustning. Intraoperativt samtale: Posisjonering: hensyn til pasientens forutsetninger, behov og ønskemål og unngå skader bl.a trykksår og infeksjon og nerveskader. Kommunikasjon og samarbeid i operasjonsteamet. Opr inngrepets vanskelighetsgrad inklusiv sjekkliste for sikker kirurgi. Instrumentering: kunnskap og erfaring avhenger av inngrepets vanskelighetsgrad, eksklusivitet og kompleksitetog sikkerhetskontroller for pasientens sikkerhet, hygiene,osv Hvordan kan vi følge opp pasientene våre? Bla i forhold til Infeksjon og trykksår. Vanskelig å få vite hvordan det går med dem etterpå. Annika Sandelin: "operationssjukskjøterskors erfarenheter och upplevelser av teamarbete for sikker kirurgi " Høyrisiko miljø. 16 opr. Spl intervjuet vedr erfaringer og opplevelser for hvordan de best kan ta vare på pasienten Samarbeid for sikker kirurgi: høye krav mht egen kompetanse, personkonsentrert avdeling... Perioperative samtale med pasientene, Konstruktivt samarbeid :" go- with-the-flow"(som i en dans hvor alle/begge kan dansetrinnene)det blir en personlig professionell relation.

4 Stille samarbeid: erfaring, tillit, overblikk. Være et steg foran. Usikkert samarbeid: høy personalomsetning, skjema og rotasjon, stadig nye teamkonstellasjoner, dobbel arbeidsbyrde, bedømning av kompetanse. Skyld og skamfølelse: deltagelse i en uskikkelig og uprofesjonell operasjon. Man blir ikke hørt. Usikkert samarbeid: sinte kirurger, stress som smitter på alle inne på operasjonsstuen Strategier ved usikkert samarbeid: bl.a tydelig informasjon. Ann-christin von vogelsang: "evidensbasert praksis-hva er det for noe og hvorfor behøves det på operasjon?" EBP: start med å stille et velformulert spørsmål. For å finne svar må man søke kunnskap. Bør ha eksklusjonskriterier og inklusjonskriterier. Søket må være direkte og helst være svært konkret. Gode søkeord. Vurdere artikler. Hvordan kan man vite hva som er beste tilgjengelige kunnskap? Resultatene veies opp mot hverandre Den profesjonelles erfaringer og kunnskaper har betydning, derfor trengs EBP på opr avd Kl blir det lunsj og jeg løper til hotellets resepsjon for å hente blomstene og sette dem i kongress salen. Kommer selvfølgelig litt sent til lunsj og havner tilfeldigvis ved et bord med kjekke,nysgjerrige operasjonssykepleiere. De forteller bl.a at de stort sett jobber med en underskøterska( hjelpepleier) som koordinerer. De er aldri to operasjonssykepleiere ved operasjoner... Og jeg får fortelle at jeg er fra Norge og at vi og har mangel på operasjonssykepleiere og at jeg egentlig burde fått presentert meg for deres organisasjonsleder. Det får jeg og nevner at blomster er plassert i kongress salen. Når vi da skal starte igjen blir jeg presentert og jeg ønsker dem tillykke med kongress dagene og gratulerer med jubileet. Får sitte blandt de inviterte og er nå representanten fra Norge :) Ann-Mari Fagerdahl:" Hybridsjukskøterska- en "ny och efterfrågad operationssjukskjøterskekompetans" fra karolinska hospitalet- Sødersjukhuset Hybridsal kombinerer radiologi og kirurgi under optimale aseptiske forhold. Sykepleierne er dobbelt kompetent i både radiologi og operasjonssykepleie. Utdanningen er enten oppdragsutdanning (komplettering etter 1,5 år)eller etter sykepleieutdanning(3år) og operasjonssykepleierutdanningen(1 år) rtg spl gir 180 studiepoeng. Stort behov spesielt innenfor endovaskulær karkirurgi som prosentmessig øker for hvert år Veronika Megeus:" infeksjonsprevention i operationsmiljø med fokus på handhygien" Med fokus på håndhygiene minsker antallet infeksjoner og dødelighet(infeksjoner koster over 5 millioner årlig, mener jeg at hun sa) Infeksjon i innstikkstedet for en veneflon kan påføre pasienten bl.a lungebetennelse. Økt fokus forhindrer pasientlidelser... Infeksjon gjør vondt!

5 Blir det bedre med bedre hånddesinfeksjon? Forsøk utført ved en avdeling. 17%infeksjoner ved vanlig håndhygiene. Redusert til 4% ved bruk av hånddesinfeksjon. Mange forhold spiller inn, bla : pasientrelaterte faktorer, inngrepsrelaterte faktorer og miljørelaterte. Utfordringer i operasjonsavdelingen er at vi gjør mange oppgaver samtidig, istedenfor etterhverandre. Hånddesinfeksjon skulle vært innimellom alle våre små gjøremål, men da ville vi vært oppe i flere tusen dusjer med spriten. Vi blir fort kontaminert fordi vi gjør flere ting samtidig... Anbefaler å gjøre ferdig en oppgav- hånddesinfeksjon- ny oppgave Claes Schmidt/ Sara Lund:" Kvinnor,man och alla vi andra" Små Glimt fra en fantastisk opplevelse av en foredragsholder/ underholder: Transvestitt og skåning... Minoritetsgrupper:) Vi skal invitere inn slik at alle føler seg velkommen Vi spiller et skuespill som heter normer Jeg selv bestemmer hvordan sannheten er for meg Hvordan er vi programmert? Året vi er født... Har vi noen oppgraderinger? Mann er en begrensning, kvinner er en begrensning. Menneske har ikke begrensninger- vi styres ikke av kjønn Naturen vil ha mangfold. Mennesker vil ha enfold Jeg er ikke normal, jeg er unik! 95%av alt vi gjør-gjør vi av vane(bruce Lipton) du ser det du tenker- du tenker det du ser. "Den høyeste formen for intelligens.. Er å kunne reflektere over seg selv og andre- uten å dømme( klassisk buddhistisk ordtak) Den farligste av våre fordommer er å tro at vi ikke har noen. "Be yourself- evryone Else is already taken( Oscar wilde) Maria Berezeck " vad krevs av framtidens høyteknologiska vårdmiljøer" Centrum for vårdens arkitektur. Kommer fra chalmers Høye lydnivåer kan innebære risiko for hørselnedsetting hos personell, kan forstyrre kommunikasjonen mellom de som jobber sammen i teamet og kan forårsake stress og irritasjon. Desibel er det blitt målt??? Avbrudd eller forstyrrelser i operasjonen kan føre til irritasjon, stress,... Belysning og belysningsstyrke..hva gjør dette med synet vårt? Hygiene og ventilasjon. Avansert ventilasjonssystem Størrelse og utforming av opr salen Dagslys. Medisinsk teknisk utrustning. Man jobber bedre når man får inn dagslys( eller fordi man får kontakt med omgivelsene)

6 Undersøkelse av operasjonspersonells opplevelse av opr salens utforming 14%har fått skader i operasjonsmiljøet( knivskader, skader i hodet, migrene, vonde føtter pga harde gulv... 76% arbeider på opr saler som alle er ulikt utformet( plassering av utstyr) 53% opplever irritasjon pga utforming av opr salens fysiske miljø. 53% opplever at de ofte må bruke tid på å løse problemer som henger sammen med det fysiske miljøet i opr. Avd. 30% opplever at de ikké hører hva noen i opr teamet sier. Alltid lyd og surr... Når man stenger av er det supert 13% opplever at de blir forstyrret av høye lyder under opr.( dette gjelder ikke alarmer) Sladder og ledninger og kladder ligger forstyrrende på gulvet eller henger i hodehøyde og er veien 31% mener at pasienter under lokalbedøvelse må beskyttes mot lyd og lysinntrykk 27%mener at pasientens sikkerhet blir tilsidesatt pga av brist i opr. Avd sitt miljø 57%mener at den tekniske utformingen på opr avd ikke er ergonomisk utformet. De fleste kunne tenkt seg å jobbe i en avd med vindu( spesielt de som hadde opplevd både og) Apparater er plassert i forskjellige høyder, lamper er tunge og henger for lavt, pc bord og lignende er enten for lave eller for høye enten man sitter eller står. Hva kreves av fremtidens op avd? Mer forskning Pasient opplevelser Ergonomi for helheten av opr avd Samarbeid med hele sykehuset Kompatibel utrustning Likt utformede opr. Avd Ingegerd Bergbom " Hybridsaler og høyteknologiska vårdmiljøer- krevs nya utbildningar och kompetenser? Teknikutviklingen - flere skjøre, eldre og multisyke kan behandles Forkortet liggetid på sykehuset, lettere behandling, flere lidelser avhjelpes. Flere "våkne" under inngrepene. Krav til høyteknologisk opr avdelinger:det fysiske miljø, teknisk utrustning utfra sikkerhetsaspekter og komfort, krav til professjons personell, krav til ferdigheter og kompetanser, kunnskap, krav til samarbeid. Hva fører alle disse krav til? Hvem har ansvar for pasienten, ansvar for kommunikasjon osv. Vi vet for lite om hva som skjer etterpå.. når man vet senskader er det lettere å planlegge

7 Eksempel på Hybridsaler og 3 forskjellige spesialister: språkspill og kontekst ( rtg spl, an.spl òg opr.spl ) snakker man samme språk?? Stort antall personer rundt pasienten. Hvem tar ansvar for hva? Kontinuitet Hva kan forskning gi oss svar på: hva vil sykepleierne i disse hybridmiljøene ha svar på. Hva er viktig å få mer kunnskap om? Fins det en idealmodell? Viktig med tett samarbeid mellom forskerne og de enkelte miljøene Mikael Ekelund" practicum clinical skills centre" Skåne universitetssykehus. Med dr overlege. " det finnes ingen pasienter vi ikke kan hjelpe- men det fins mange pasienter som vi kan skade" Mulighetene for å lære fra riktige pasienter i riktige kliniske miljøer har minsket. Arbeidstiden har blitt lengre og pasientene er kortere på sykehus. Teamtrening- simulering i akutte situasjoner. Samtaler. Målet er at det skal bli bedre personell og forhindre feilbehandling. Hvordan reagerer man i akutte situasjoner? Treningsrobot på sykehuset. Kurs bla for kommende kirurger: kurs i grunnleggende basalkirurgi. Dette får man ikke trene på i klinikken, så dette er et uvurderlig tilbud. Man kan trene blødninger, fødsler, team, laparoskopisk kirurgi, knuter, anastomoser Man ønsker å unngå :See one, do one, hoppsann... Når man er utrent bruker man mye energi for å bli bedre, bli god. Når man har fått trene i praktikum blir læringskurven slik at man raskere kommer opp på et akseptabelt nivå. Mengdetrening fører til færre komplikasjoner og død hos pasientene. Forskjellige Laparoskopisk simulatorer. Lar det gå sport i treningen for at man skal ønske å bli bedre. Målet med practicum: øke pasientsikkerheten, være en regional og nasjonal ressurs, bli ledende i Europa på klinisk ferdighetstrening og teamtrening.+++

8 Chopin: " man kan ikke lære seg å spille piano bare ved å gå på konsert" Geert Driessen"Sustainability/hållbarhet i operationssalen" Ta vare på miljøet ved hjelp av økonomisk suksess og sosial ansvarlighet. Sykehus forurenser enormt, bruker store mengder energi, betydelig CO2 utslipp, 6600 tonn med avfall per dag. Vi forurenser for en god sak tror vi. Ved å redusere forurensningen vil folk bli mindre syke og samfunnet vil spare penger. Vi varmer opp sykehus rom som ikke er i bruk, vedlikeholder ikke utstyr før de egentlig begynner å gå i stykker, osv 85% av avfall går i medisinsk risiko avfall, dette er mye dyrere enn vanlig avfall. Første prioritet må uansett være pasient og personalets sikkerhet. OR står for 20-30% av sykehusets avfall. 25% av operasjon avd avfallog 60% av anestesi avfall kan resirkuleres. Engangsutstyr skal ikke brukes flere ganger. Kan sendes til Afrika når utstyret går ut på dato, men vær obs på at de ikke har utstyr til destruering av utstyret etter bruk... Barn leker med det på søppelhaugene. Vurder hva som sendes. Lurt å vurdere produkter mot hverandre ved innkjøp, slik at man evt tar i bruk utstyr som kan resirkuleres, eller gjenbrukes Kvalitetsrådet informerer Oppdrag til Kvalitetsrådet:kompetans beskrivning, overvåke nyheter. Ansvar for at " riksforeningen rekommanderer" skal være et praktisk og anvendelig dokument. Arbeidsmodellen er å innhente anbefalinger og ekspertise. Ser til AORN og.. Håpet er å få nasjonale retningslinjer. Sterile enganshansker, kirurgisk røyk, preparathåndtering, instrumenter( overtekning?) Diverse lover som styringsdokumenter. Se diverse nettsider:

9 13.50 Mikael Ekelund"Laparoskopisk obesitaskirurgi-då nu och iframtiden" Obesity er BMI over/lik 30 Sterk kobling mot sykdom og spesielt diabetes. Biologisk og sosial arv. Innebærer for mye fett på kroppen. Økt kaloriintak og økt stillestående I Sverige dør like mange kvinner av fedme som av brystkreft. Forebygge: livsstil- gymnastikk, matvaner- skolekjøkken Behandle: komplikasjonerne: DM 2, søvnapne, PCO etc Behandle grunnsykdom. OPERASJONSMETODER: gastrisk restriksjon ml pouch vs 1500 ml, økning av veggdistensjon - metthetsfølelse malabsorpsjon( tynntarmssegment forbikobles) Kombinasjon av disse er guldstandard. Jejuno-ileal bypass: diaré, elektrolyttforstyrrelser, leverchirrose osv... VBG - vertikal bandet gastroplasty. God vektnedgang, men pasientene må være veldig motiverte. På langsiktig reflux og brekningsplager Duodenal Switch for pasienter med BMI over 50. God effekt Adjustable gastrisk banding. Pasientmedvirkning kreves. Dårlige resultater. Gastrisk bypass. Gull standard Gastrisk sleeve ved BMI over 50. Reflux plager. Langtidsresultatet er ikke klare Hvem skal ikke opereres? Misbruk, alkoholanamnese Psykoser, selvskadere, dypere depressiv sykdom, vanskelig for å ta imot informasjon...

10 14.45Staffan Landin " Global utveckling med fokus på menneskelig utveckling" Frilans skribent. Blir verden bedre? Gratis bok på nettet, kan lastes ned. På 1800 tallet var gjennomsnittslevealder 40 år og alle land var fattige etter dagens standard. I 2011 er gjennomsnittslevealderen økt og svært mange land har økt sitt rikdom Verdens Barnedødeligheten ligger på 5%, meslingvaksinasjon gis til 80% av verdens mennesker. Lesekyndighet er på 80%, fattigdommen er halvert. Hvorfor tror vi at det er så mye værre? Vi pepres med bilder av fattige barn, underernærte og folk som er i krig. Husk at flere barn går på skole, flere land lever i fred, flere lever ikke i ekstrem fattigdom.vi må se alle sider, ikke bare de vi møter i media. Vi må ha vilje til å se mer enn bare en liten del av sannheten.vi må være mer faktabasert i vår vurdering. Statistikk er vanskelig å lese og endres fort. I-land og u-land er lite nyanserte begreper. Denne foreleseren gjør statistikk kjempespennende! Avslutning fikk riksforeningen inn som går til girldchild education fonds. Lise Rastum, sekretær NSFLOS

11

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer