Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget."

Transkript

1 Fagtermer Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. abdomen, buk, den delen av kroppen som ligger mellom brystkassen og bekkenbunnen. absorpsjon, oppsuging, absorbering. abstinens, avholdenhet, i medisinsk språkbruk særlig fra alkohol og narkotiske midler. adipositas, fedme, høygradig overvekt. akutt, acutus, plutselig, raskt påkommende (motsatt: kronisk, men en kronisk sykdom kan starte akutt). akuttfaseprotein, eller akuttfasereaktant, opprinnelig det samme som C-reaktivt protein; nå mer generell betegnelse på en del proteiner i blodet som stiger i konsentrasjon ved betennelse, uansett årsak. ALAT, alaninaminotransferase, enzym som særlig finnes i leverceller og i liten mengde i blodet, der forhøyede verdier oppstår bl.a. ved hepatitt. albumin, det dominerende protein i blodet. Det medvirker dels til å holde væske inne i blodårene, dels til å transportere uoppløselige substanser. allergi, allergia, overfølsomhetsreaksjon ved at kroppens immunsystem reagerer på stoffer (allergener), som vanligvis ikke fremkaller sykdom. allmennpraktiserende lege, lege som tar imot pasienter uten henvisning fra andre leger, se fastlege. amylase, enzym som bryter ned stivelse og dekstrin til maltose. Dannes først og fremst i spyttkjertlene og bukspyttkjertelen og finnes i små mengder i blod og urin. anafylaksi, kraftig generell allergisk reaksjon. anamnese, sykehistorie, pasientens, eventuelt pårørendes eller andres beskrivelse av hvordan en sykdom har utviklet seg. anastomose, -stomosis, forbindelse mellom to hulrom, naturlig eller anlagt ved operasjon (f.eks. mellom to deler av tarmkanalen). Se også arteriovenøs anastomose. anemi, blodmangel, dvs. at for få erytrocytter sirkulerer rundt i kroppen, det fører til mangel på det oksygentransporterende blodproteinet hemoglobin, Hb. 1

2 anestesi, egentlig tap av følelse, inkludert smertesans (analgesi), i hele eller deler av kroppen; oftest brukt om bedøvelse, dvs. å frembringe smertefrihet i forbindelse med kirurgiske inngrep. Generell anestesi, bedøvelse som omfatter hele kroppen, f.eks. narkose, nevroleptanalgesi. Lokalanestesi, lokalbedøvelse. anestesilege, lege som er spesialutdannet i bruk av anestesimidler og anestesiteknikker. anestesisykepleier, sykepleier som har spesialutdannelse i bruk av anestesimidler og overvåking av pasienter under anestesi. aneurisme, aneurysma, lokal utvidelse av en arterie; ill. Kan skyldes medfødt misdannelse eller ervervet forandring, f.eks. skade, arteriosklerose eller betennelsesreaksjon i karveggen. Brukes også om en lokal utposning i hjerteveggen etter et hjerteinfarkt. angina pectoris, hjertekrampe, anfall av kraftig smerte og trykkfornemmelse i brystet, oftest ved anstrengelse, skyldes utilstrekkelig blodforsyning til hjertet; symptom ved arteriosklerose i hjertets kransarterier (koronarsklerose). angiografi, røntgenundersøkelse av blodårer eller lymfeårer etter innsprøyting av kontrastmiddel. antibiotika, antibiotikum (plur. -biotika), opprinnelig en substans som dannes av sopp og bakterier, og som enten hemmer formering av, eller dreper bakterier (fremfor alt sykdomsfremkallende bakterier). Under dette hører penicilliner, tetracykliner, aminoglykosider m.fl. I dagligtale omfatter også antibiotika syntetisk fremstilte midler virksomme mot bakterier, f.eks. sulfonamider. antikoagulans, (plur. -koagulantia), substans eller aktivitet som på en eller annen måte hemmer blodets koagulasjonsevne, f.eks. antistoff mot noen av koagulasjonsfaktorene. antistoffer, proteiner som dannes i organismen ved tilførsel av kroppsfremmede stoffer, antigener. Antistoffene har en hemmende eller ødeleggende effekt på disse. Se immunglobuliner. aorta, hovedpulsåren, stor arterie som utgår fra venstre hjertekammer og fører blod fra hjertet og ut i kroppen apeks, apex, spiss. appendektomi, -ectomia, operativ fjernelse av blindtarmens vedheng. appendiks, appendix, vedheng. appendisitt, appendicitt appendicitis, se blindtarmbetennelse. 2

3 arterie, pulsåre, blodåre som fører blodet fra hjertet ut i kroppen (motsatt: vene). Arteriene kjennetegnes av et tykt mellomsjikt (media) i veggen. Dette kan være oppbygd av rikelig med elastisk bindevev, f.eks. i aorta, eller av (glatt) muskelvev, som i de middelstore og mindre arteriene. arteriografi, røntgenundersøkelse av arterier ved hjelp av kontrastmiddel. arteriosklerose, -sclerosis, åreforkalkning, fortykket arterievegg med nedsatt elastisitet. Aterosklerose, som kjennetegnes av flekkvise fettavleiringer i arterieveggens innerste lag, som så etter hvert forkalkes, er den vanligste årsaken. En annen form av arteriosklerose kjennetegnes av flekkvis forkalkning i arterienes muskellag. arteriovenøs anastomose, direkte forbindelse mellom en arterie og en vene, kan være naturlig eller kunstig anlagt. ASAT, aspartat-aminotransferase, et enzym som finnes bl.a. i hjertemuskulatur og leverceller. Normalt finnes bare små mengder i blodet; forhøyede verdier forekommer f.eks. de første døgnene etter hjerteinfarkt. aspirasjon, aspiratio. 1. Å suge opp eller ta ut f.eks. væske fra en cyste, blod fra en blodåre. 2. Innånding av væske, f.eks. vann, blod, oppkast. astma, asthma, anfallsvis opptreden av åndenød. Vanligvis menes bronkialastma, asthma bronchiale, hvor anfallene skyldes sammentrekninger av luftveiene, hevelse (ødem) av slimhinnen i bronkiene og økt slimdannelse. Først og fremst er utåndingen vanskeliggjort, og det høres en spesiell pipende, forlenget utpustningslyd. Hjerteastma, asthma cardiale, innebærer anfall av åndenød, oftest om natten, forårsaket av hjertesvikt med nedsatt funksjon av venstre hjertehalvdel (venstre svikt) og dermed ansamling av blod i lungekretsløpet. aterosklerose, betegnelse på den sykelige prosessen i åreveggen som forårsaker aterosklerotisk sykdom (åreforkalkning). Se arteriosklerose. atrioventrikulærbunten, AV-bunten, His' bunt, ansamling av spesialiserte hjertemuskelceller i hjerteskilleveggen; inngår i hjertets ledningssystem. atrioventrikulærknuten, AV-knuten, en ansamling av spesialiserte hjertemuskelceller i veggen til høyre forkammer i hjertet nær hjerteskilleveggen; inngår i hjertets ledningssystem. atrium, hjertets forkammer. basal, basalis, som ligger ved basis, ved bunnen; grunnleggende. benign, benignus, godartet, først og fremst om svulstsykdommer. Motsatt: malign. 3

4 bevisstløshet, dyp søvn med manglende bevissthet, som kan inndeles i somnolens, med sløvhet og døsighet, sopor, med søvn der pasienten kan vekkes, og koma, der det er umulig å vekke pasienten med alminnelige midler. Se også stupor. bilirubin, gallefargestoff som dannes ved nedbrytning av hemoglobin, som etter konjugering med glukuronsyre utskilles i gallen. Ved opphopning i blod og vev gir bilirubin gulsott (ikterus). billeddiagnostikk, samlebetegnelse på undersøkelse med billeddannelse, f.eks. røntgenundersøkelser, computertomografi og magnettomografi. biopsi, vevsprøve fra levende pasient for mikroskopisk undersøkelse. Kan gjøres kirurgisk eller med nål, nålebiopsi. blindtarmbetennelse, appendicitt, betennelse i blindtarmvedhenget. blodpropp, blodlevring (et blodkoagel) som tetter til en arterie eller en vene, dannet på stedet (trombe) eller ført med blodet (embolus). blod, væske som består av røde og hvite blodceller, samt trombocytter, oppløst i en proteinrik saltløsning, blodplasma, og som har til oppgave å transportere oksygen og næringsstoffer til, og nedbrytningsprodukter fra kroppens forskjellige vev. blodtrykk, blodets trykk mot veggene i blodårene, oftest i arteriene, avhengig av hjertets pumpende kraft og motstanden i blodårene. Måles i mm kvikksølv (mm Hg) og varierer med hjertets arbeid; høyere under sammentrekningene (hjertets systole), systolisk blodtrykk (vanligvis ), og lavere under avslapningsfasen (diastole), diastolisk blodtrykk (vanligvis 70-85). blodvolum, det totale volumet av et menneskes blodplasma (plasmavolumet) og blodcellevolum. Se blod. brokk, hernia, utposning av et organ eller et vev utenfor det hulrom som organet/vevet normalt befinner seg i. buk, 1. Abdomen, nedre del av kroppen. 2. Muskelbuk. bypass, ny forbindelse anlagt kirurgisk, f.eks. forbi karforsnevringer i hjertets kransarterier (coronar by-pass) eller i bekkenets eller benets arterier (iliofemoral by-pass). cancer, kreft, opprinnelig betegnelsen på ondartede svulster utgått fra epitel, men brukes nå som en samlebetegnelse for all ondartet tumorsykdom. cave!, unngå! I pasientjournaler o.l. om legemidler eller annet som må unngås, f.eks. cave penicillin ved penicillinallergi. cellegift, cytostatikum. 4

5 computertomografi, metode for snittvis bildefremstilling hvor analysen skjer med datateknikk, C-reaktivt protein, CRP, blodprotein som øker raskt og kraftig ved akutt betennelsessykdom. Det har betydning for fagocytose, jf. akuttfaseprotein. Crohns sykdom, kronisk tarmsykdom med ukjent årsak der det er betennelsesforandringer i deler av tynntarmen ofte med sår, arrdannelser og innsnevringer. CRP, forkortelse for C-reaktivt protein. Dette er et blodprotein som øker raskt og kraftig ved akutt betennelsessykdom. Dette akuttfaseproteinet dannes i leveren, og innholdet stiger kraftig ved betennelsestilstander. Av den grunn brukes måling av C-reaktivt proteininnhold som klinisk-kjemisk laboratorietest i situasjoner der man tidligere målte senkning. C-reaktivt protein, se CRP. CVK, sentralt venekateter, kateter som plasseres i høyre forkammer, bl.a. for å måle CVP (central venous pressure), sentralt venetrykk. cyanose, cyanosis, blåfarging av hud og slimhinner forårsaket av nedsatt oksygeninnhold i blodet og økt innhold av ikke-oksygenmettet hemoglobin. cyste, sykelig dannelse med hulrom som inneholder væske eller geléaktig masse. cystografi, røntgenfotografering av urinblæren ved hjelp av kontrastmiddel. cystoskopi, cystoskopering, metode for å undersøke innsiden av urinblæren ved hjelp av et cystoskop som føres inn gjennom urinrøret. cytostatikum, (plur. -statika), cellegift, substans med celleskadende eller celledrepende effekt brukt i kreftbehandling. cøliaki, coeliacia, tynntarmssykdom som skyldes overømfintlighet mot gluten. Tarmtottene svinner og slimhinnen blir betent med diaré, avmagring, vekstforstyrrelse og blodmangel til følge. cancer, kreft, opprinnelig betegnelsen på ondartede svulster utgått fra epitel, men brukes nå som en samlebetegnelse for all ondartet tumorsykdom. dagkirurgi, kirurgiske inngrep som utføres ambulant, uten innleggelse i sykehus. decubitus, liggesår, ofte forårsaket av langvarig sengeleie. defekasjon, tømming av endetarmen, (å ha) avføring. dehydrere, eg. tørke ut; ta bort (eller gi for lite) væske. dehydrering, væskemangel, uttørring; opptrer ved manglende væsketilførsel og ved store væsketap, f.eks. ved alvorlig diaré, brekninger, store urinmengder og langvarig sterk svetting. 5

6 depolarisering, utjevning av elektrisk spenningsforskjell, f.eks. mellom inn- og utsiden av en nerve- eller hjertemuskelcelle. desinfeksjon, uskadeliggjøring av eller rensing for smittestoff. desinfisere, desinfektere, befri fra smittestoff. diabetes, vanlig betegnelse på diabetes mellitus (før kalt sukkersyke), sykdom der kroppens omsetning av karbohydrater og fett er forstyrret pga. insulinmangel eller dårlig virkning av insulin. To hovedtyper: diabetes type 1 og diabetes type 2. diafragma, -phragma. 1. Mellomgulvet, en kuppelformet muskelvegg, avgrenser bukhulen fra brysthulen. 2. Annen skillevegg. diare, diarrhoea, løse, ofte vanntynne avføringer. diastole, avslapningsfasen mellom to hjertesammentrekninger. Se systole. diatermi, 1. Stimulering av gjennomblødningen i vev og organer ved hjelp av oppvarming ved høyfrekvent vekselstrøm. 2. Det samme som elektrokoagulering. diffusjon, innebærer at partikler som finnes i høy konsentrasjon i en løsning, vandrer inn i en nærliggende løsning, og konsentrasjonsforskjellen utjevnes. dilatasjon, dilatatio, utvidelse, uttøyning. distal, distalis, som ligger langt borte fra kroppens sentrum eller midtlinje. diurese, diuresis, urinproduksjon, urinutskillelse. donor, giver, ved f.eks. blodoverføring, ved transplantasjon av organer og inseminasjon. dren, drensrør, rør som avleder væsker fra hulrom i kroppen, f.eks. etter en operasjon. Ehler Danlos sykdom, tilstand karakterisert av at hud, bånd og leddkapsler er blitt mer elastiske enn vanlig, og det oppstår muskelsvakhet. eksokrin, utstyrt med utførselsgang. elastin, et protein som er en del av det elastiske bindevev. elektiv, som man (pasient og/eller lege) velger selv. elektrokaridografi, EKG, metode for å registrere den elektriske aktiviteten som oppstår i hjertemuskulaturen i samband med dannelse og overledning av de impulser som utløser muskelsammentrekningene. elektrokaridogram EKG, utskrift av utført elektrokaridografi. elektrokoagulering, diatermi, en metode hvor man punktvis oppvarmer vev og/eller blodkar elektrisk slik at de koagulerer. Anvendes ved operasjoner for å stanse blødninger, f.eks. ved hjelp av en diatermikniv, en kirurgisk kniv som selv utgjør en elektrode. 6

7 elektrolytter, elektrolytt, fellesbetegnelse på kjemiske forbindelser som når de løses i vann, gjør løsningen elektrisk ledende ved påvirkning av et elektrisk felt. eliminasjon, utskillelse av et stoff eller dets nedbrytningsprodukter fra kroppen. endetarm, rektum, nederste del av fordøyelseskanalen, ca cm lang, som etter et utvidet parti, ampullen (ampulla recti), avsluttes med endetarmsåpningen, anus. endokard, endokard(ium), -cardium, hinnen som kler det indre av hjertet og hjerteklaffene. endokrine kjertler, eller organer, indresekretoriske kjertler, kjertler som avgir sine produkter (hormoner) direkte til blodet. endoskopi, eller -skopering, metode for å granske kroppshulrom e.l. innenfra med et rørformet, ofte bøyelig instrument, f.eks. gastroskopi, laparoskopi, bronkoskopi, cystoskopi. endoskopisk operasjon, kirurgisk inngrep ved hjelp av endoskopisk teknikk. enzym, spesialisert protein som har til oppgave å påskynde hastigheten i en kjemisk reaksjon uten selv å forbrukes eller ødelegges. epiduralanestesi, eller epiduralblokade, bedøvelsesform hvor anestesimiddelet injiseres i spinalkanalen for å bedøve nerverøttene. epiduralbedøvelse, se epiduralanestesi. ereksjon, erectio, eg. reisning. Brukes særlig om stivning, fortykkelse og forstørrelse av penis når svamplegemene fylles med blod i forbindelse med seksuell aktivitet. Tilsvarende forandringer finner også sted i klitoris. ernæring, kosthold, mat- og drikkevarer som utgjør føden. Omfatter behovet for energi og næringsstoffer og hvordan næringsstoffene fordøyes og omsettes gjennom fysiologiske og biokjemiske prosesser i celler og organismer. fagocytose, prosessen når fagocytter tar opp og bryter ned f.eks. bakterier og andre partikler. Til fagocyttene hører granulocytter, monocytter og makrofager. fascie, tynn hinne av mer eller mindre fast bindevev som omgir den enkelte muskel og dens sener. faste, avholdenhet fra mat, evt. også drikke, over en viss tid. Fastende eller på fastende mage betyr vanligvis at en undersøkelse skal utføres på en som har fastet de siste 12 timer (over natten). fastlege, allmennpraktiserende lege med formell avtale om et varig lege-pasient-forhold som gir pasienten rett til tjenester hos denne legen 7

8 feber, febris, forhøyelse av kroppstemperaturen over 37,2 C om morgenen, 37,8 C på ettermiddagen, målt i endetarmen. fedme, uttalt overvekt med kroppsmasseindeks (kg/m 2 ) over 30. fett, lipider, en gruppe av organiske forbindelser med høy næringsverdi, har en viktig funksjon som opplagringsform for energi i organismen. Enkle fettforbindelser (triglycerider) er forbindelser (estre) av glycerol og fettsyrer. Sammensatte fettforbindelser inneholder også fosfat (fosfolipider), karbohydrater (glykolipider) eller proteiner (lipoproteiner). flatus, gass-/luftavgang gjennom endetarmsåpningen. fordøyelse, de mekaniske, kjemiske og biologiske prosessene som maten må gjennomgå før næringsstoffene kan suges opp slik at kroppen kan nyttiggjøre seg dem. funikkel, funiculus, streng. gallefargestoff, fargestoff i gallen, der gult bilirubin dominerer, men også biliverdin, et grønt forstadium til bilirubin, kan forekomme. gallepigmenter, gallefargestoff, fargestoff i gallen, der gult bilirubin dominerer, men også biliverdin, et grønt forstadium til bilirubin, kan forekomme. gallesalter, salter av gallesyrer. gallesyrer, organiske syrer (cholsyre, kenodeoksicholsyre) som dannes i leveren fra kolesterol, bindes til taurin eller glycin (kalles da konjugerte gallesyrer, tauro- og glykocholsyre) og utskilles med gallen til tarmen. gastroskopi, undersøkelse av magesekkens innside ved hjelp av et bøyelig instrument, gastroskop, se endoskopi. glukose, druesukker, dekstrose, en enkel sukkerart som inngår i f.eks. vanlig sukker og stivelse og er en viktig energikilde i kroppen. gluten, proteiner (glutenin og gliadin) som finnes i mel. Overfølsomhet for gluten gir cøliaki. graft, transplantat. Autograft, transplantat innen samme individ. Allograft, transplantat fra genetisk ulike individer som er av samme art. Xenograft, transplantat fra én art til en annen, f.eks. fra dyr til menneske. hematemese, oppkast av blod. hematogen, som har sin opprinnelse i blodet. hematuri, haematuria, blod i urinen. His' bunt, His-Tawaras bunt, betegnelser på atrioventrikulærbunten. 8

9 hjerteinfarkt, myokardinfarkt, opphevet blodforsyning til en del av hjertemuskelen slik at muskelvevet dør. Årsaken er oftest blodpropp i en av arteriene til hjertemuskelen (kransarteriene). hjertesvikt, incompensatio eller insufficientia cordis, hjerteinsuffisiens, manglende evne hos hjertemuskelen til å opprettholde en normal sirkulasjon. hypertensjon, -tensio, økt spenning, brukes spesielt om høyt blodtrykk (hypertensio arteriale). hypotensjon, -tensio, det samme som hypotoni. hypotoni, -tonia, hypotensjon, eg. minsket spenning (i muskler, blodårer osv.); lavt blodtrykk, (for) lavt trykk i arteriene i det store kretsløpet. hypovolemi, redusert blodvolum i kroppen, f.eks. etter blodtap. Hypovolemisk sjokk. ikterus, icterus, gulsott, opphopning i blodet av gallefargestoffet bilirubin. Prehepatisk ikterus skyldes økt produksjon av bilirubin, f.eks. ved hemolytisk anemi. Hepatisk ikterus forårsakes av leversykdom, f.eks. hepatitt eller levercirrhose, med nedsatt evne for leveren til å ta opp og utskille bilirubin. Ved staseikterus, post- eller ekstrahepatisk ikterus er avløpet via leverens utførselsganger hindret pga. f.eks. gallesten eller svulster i (eller ved) utførselsgangene (gallestase). ileus, tarmslyng. immunglobuliner, gammaglobuliner, kalles alle de proteinene i blodet som fungerer som antistoff, dvs. som har oppstått etter tilførselen av fremmede stoffer (antigen), f.eks. bakterier eller virus. Immunglobuliner inndeles i fem klasser: IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. immunologi, læren om immuniteten og de fysiologiske mekanismene som ligger til grunn for den. Klinisk immunologi omfatter spesielt mekanismene bak sykdommer i immunapparatet, deres diagnostikk og behandling. Se infeksjonsforsvar. impotens, erektil dysfunksjon, manglende evne til å oppnå eller vedlikeholde tilstrekkelig stivhet av penis (ereksjon) til å kunne gjennomføre samleie. infeksjonsforsvar, kroppens forsvarsmekanismer mot smittestoff. injeksjon, innsprøytning (med en spesiell injeksjonssprøyte, som er utrustet med en hul nål, kanyle). Injeksjonen kan være intrakutan (i huden), subkutan (under huden), intramuskulær (i en muskel), intravenøs (i en vene), intraarteriell (i en arterie), intratekal (i ryggmargens subaraknoidalrom). injisere, sprøyte inn, gi injeksjon av (et legemiddel). 9

10 inkontinens, incontinentia, det ikke å kunne holde på noe, brukes særlig om manglende evne til å holde på avføring og/eller urin på grunn av at kontrollen over ringmuskelen i endetarmen og/eller blæren er gått tapt. intensiv overvåking, kontinuerlig overvåking av livsviktige funksjoner som hjertevirksomhet, respirasjon og bevissthetsnivå hos alvorlig syke eller skadede personer. intensivavdeling, sykehusavdeling hvor man tar hånd om og kontinuerlig overvåker alvorlig syke eller skadde pasienter, f.eks. ved alvorlige forgiftninger, ved dyp bevisstløshet eller etter operasjoner med spesiell kontroll og pleiekrevende komplikasjoner. intrakutan, -cutaneus, inn(e) i huden, f.eks. intrakutan injeksjon. intravenøs, -venosus, i.v., inn(e) i en vene, f.eks. intravenøs injeksjon, intravenøst drypp, intravenøse midler (for narkose). intubasjon, eller intubering, det å føre inn et rør i en kanal i kroppen, oftest gjennom svelget og strupehodet ned i luftrøret ved narkose eller dyp bevisstløshet, for at luftveiene skal holdes åpne. iskemi, lokal blodmangel fremkalt ved at blodårene som fører til vevet, har trukket seg sammen eller ved at de er innsnevret eller tilstoppet på grunn av aterosklerose, embolisme eller trombose. journal, leges eller helseinstitusjons dokumentasjon om den enkelte pasient. kapillærer, hårrørsårer, kroppens minste blodkar. karbohydrater, organiske forbindelser, hovedsakelig dannet av fotosyntetiserende organismer av karbondioksid og vann, og oppbygd av monosakkarider, enkle karbohydrater, f.eks. ribose, glukose (druesukker) og fruktose. karbondioksid, CO 2, tidligere kalt kullsyre, kullsyregass eller kulldioksid, en farge- og luktløs, ikke brennbar gass som er sluttproduktet ved fullstendig forbrenning av alle karbonforbindelser, også i levende celler. kardiovaskulær, cardiovascularis, som hører til eller har med hjertet og blodåresystemet å gjøre. kateter, stivt eller bøyelig rør som kan føres inn i et hulrom i kroppen for å fjerne eller tilføre væske. kikkhullskirurgi, endoskopisk kirurgi, inngrep hvor spesielle instrumenter føres inn i kroppen gjennom mindre innstikk i stedet for større snitt som ved åpen, vanlig kirurgi. kirurg, lege som har spesialistutdanning i kirurgi. 10

11 klinisk, som hører til eller har med pasientbehandling å gjøre; praktisk medisin. klyks, lite klyster. koagulasjon, 1. Omdannelse fra flytende til halvfast form (gelform). 2. Blodets koagulasjon, levring, størkning, en prosess hvor flytende blod går over i en (halv)fast form, blir et koagel. kolesterol, fettstoff som hører til sterolene og finnes i alle typer celler. Benyttes i kroppen bl.a. til produksjon av gallesyrer og steroidhormoner og inngår som komponent i cellemembraner. kollagen, en gruppe proteiner som utgjør hovedbestanddelen av det nettverket av fiberdannende proteiner og polysakkarider som finnes i vevet rundt cellene (den ekstracellulære matriks). koloskopi, kolonoskopi, innvendig undersøkelse av tykktarmen ved hjelp av et instrument som føres opp gjennom endetarmen (koloskop, kolonoskop). kontraksjon, sammentrekning, brukes f.eks. om muskler. kontrastmiddel, «kontrast», stoff som absorberer røntgenstråling annerledes enn kroppens vev, og som derfor kan brukes ved røntgenundersøkelser for å undersøke hulorganers form og utbredelse, karmønster o.l. koronar, som har med hjertets kransårer (kransarterier) å gjøre. kransarteriene, kranspulsårer, koronararterier eller -kar, arteriae coronariae, to arterier som forsyner hjertets muskulatur med blod. kretsløpssystem, organsystem som omfatter hjertet og blodkarene. krøs, mesenterium, fettholdige bindevevsfolder kledd med bukhinne, som forbinder tarmen med bakre bukvegg. kurativ, helbredende, kurerende. Jf. palliativ. laparoskopi, undersøkelse av bukhulens indre ved hjelp av et rørformet instrument, laparoskop, som stikkes inn gjennom bukveggen. larynxmaske, strupehodemaske, maske som dekker strupehodet, brukes først og fremst ved kortere generell anestesi. ligatur, underbinding, avstenging av blodårer ved at man knytter en tråd rundt dem; også selve tråden kalles ligatur. lipider, det samme som fettstoffer. lungebetennelse, pneumoni, betennelse i lungevevet, oftest bare i begrensede partier (bronkopneumoni), av og til i en hel lapp eller flere (lobær pneumoni). 11

12 lungekretsløpet, det lille kretsløpet, blodets gang fra høyre hjertehalvdel gjennom lungene og tilbake til venstre hjertehalvdel. lyske, inguen, den skrå furen på grensen mellom buk og lår (lyskefolden) og dens nærmeste omgivelser. malign, malignus, ondartet, først og fremst om svulstsykdommer. Motsatt: benign. Marfans syndrom, arvelig sykdom i bindevevet (fibrillin) med uvanlig lange ekstremiteter (spesielt fingrer og tær), misdannelser i ryggraden, hjertet, de store blodårene og øynene. matvareintoleranse, samlebetegnelse på tilstander der man reagerer på ulike typer vanlige matvarer. melena, tjærefarget, illeluktende og seig avføring pga. blødning i øvre del av magetarmkanalen. mental, mentalis. 1. Sjelelig, psykisk. 2. Som hører til eller har med haken, mentum, å gjøre. metastase, metastasis. 1. Dattersvulst fra en kreftsvulst, svulst som oppstår ved celler som spres fra en opprinnelig svulst. 2. Når smittestoff spres fra opprinnelig infeksjonssted. mikroorganisme, mikrobe, organisme som ikke kan sees med det blotte øyet, bare ved hjelp av mikroskop. mikrovilli, meget små hårbørstelignende og tettsittende utstikkere på de cellene som bekler tynntarmslimhinnen. minuttvolum, 1. Hjerteminuttvolum, cardiac output, den mengde blod som hjertet pumper ut i det store kretsløpet i løpet av et minutt (slagvolum x pulsfrekvens). 2. Den mengde luft som man puster per minutt. mobilisere, gjøre bevegelig. Brukes også i overført betydning om å mobilisere sjelelige krefter. monitor, apparat som brukes f.eks. i forbindelse med røntgengjennomlysning eller for kontinuerlig å kunne følge EKG og andre registreringer av pasienter som ligger på intensivavdeling eller gjennomgår spesielle undersøkelser. mucin, glykoprotein som dannes i alle slimproduserende celler og er hovedbestanddel i slim. muskelrelakserende midler, legemidler som virker avslappende på muskulaturen. myocardiet, hjertets muskellag, den egentlige hjertemuskulaturen. narkose, dyp søvn (til bevisstløshet) ved hjelp av narkosemidler. nefrektomi, kirurgisk fjerning av nyre. nekrose, lokal celle- og vevsdød. 12

13 næringsstoffer, grunnstoffer og kjemiske forbindelser som tilføres kroppen, vanligvis gjennom mat og drikke, for å gi energi til eller være byggeelementer i vekst og vedlikehold av livsfunksjoner. nålebiopsi, prøvetaking fra organ eller vev ved hjelp av en nål (kanyle). obstipasjon, obstipatio, forstoppelse. obstruksjon, obstructio, tilstopping, hindring. oksygen, oxygenium, tidligere kalt surstoff, grunnstoff, kjemisk symbol O, har fundamental betydning for alle levende organismer. omstikning, kirurgisk metode til å stanse en blødning ved hjelp av nål og tråd. opioider, stoffer som virker på samme måte som opiater, men som er fremstilt syntetisk, f.eks. metadon, petidin og ketobemidon. optikk, læren om lyset og synet. ortopedi, tidligere betegnelse på spesialiteten ortopedisk kirurgi. osmose, prosessen som fører til utligning av forskjellen i konsentrasjon mellom to løsninger ved at det oppløste stoffet siver (diffunderer) fra den svakere til den sterkere oppløsningen. palliativ, lindrende, men ikke helbredende. Betegnelsen brukes mest i forbindelse med symptomrettet behandling ved langtkommet kreftsykdom, jf. kurativ. palpasjon, medisinsk-diagnostisk undersøkelse der man utnytter undersøkerens følesans i fingertuppene, og pasientens eventuelle angivelse av smerter ved undersøkelsen. patologi, sykdomslære, læren om sykelige forandringer i kroppen. perforasjon, -foratio, gjennomboring, hull. perikard, pericardium, hjerteposen, dvs. bindevevsposen som omgir hjertet. peristaltikk, rytmiske sammentrekninger i muskellagene i fordøyelseskanalen og andre hulorganer, bl.a. urinlederne. peritonitt, -tonitis, bukhinnebetennelse. perkutan, cutaneus, gjennom huden. peroperativ, under eller i forbindelse med selve operasjonen (inngrepet). pneumoni, pneumonia, se lungebetennelse. poliklinikk, institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehus. polypp, stilket frembuking av hud eller slimhinne. 13

14 postoperativ, som inntreffer eller forekommer etter en operasjon. premedikasjon, premedisinering, forberedende medisinering (før en operasjon), omfatter ofte et beroligende middel om kvelden før operasjonsdagen og et beroligende og sekresjonshemmende preparat (f.eks. morfin og skopolamin) like før selve narkosen. preoperativ, som gjøres eller inntreffer før en operasjon. preurin, forurin, den væske som dannes i nyrene ved filtrasjon av blodplasma fra hårrørsårer ut i nyrekanalsystemets første del. profylakse, forebygging, forholdsregler for å forebygge eller forhindre en sykdom, f.eks. vaksinasjon eller spesiell medisinering. proksimal, proximalis, som ligger nær kroppens sentrum eller midtlinje. Motsatt: distal. prostatektomi, -ectomia, operasjon hvor hele eller en del av prostata fjernes. protein, før kalt eggehvitestoff, en gruppe livsviktige nitrogenholdige forbindelser som oppbygd av aminosyrer bundet sammen til peptider. pulmonal, pulmonalis, som hører til eller har med lungene å gjøre, pulmonell. puls, pulsus, rytmisk variasjon i blodstrømmens trykk og hastighet i arteriene i forbindelse med hjertevirksomheten. pulsoksymetri, metode til måling av oksygenmetningen i blodet ved hjelp av pulsoksymeter. purkinjefibrer, purkinjetråder, hjertemuskelceller omdannet til trådformede forgreninger som sprer impulser gjennom hjertekamrenes vegger; inngår i ledningssystemet. rektal, rectalis, som hører til eller har med endetarmen (rectum) å gjøre. rektaleksplorasjon, exploratio recti, undersøkelse av endetarmen og området rundt denne, f.eks. prostata, ved at legen fører inn en behansket finger i pasientens endetarm. resektoskop, fingertykt, stivt instrument som føres inn gjennom urinrøret, (ligner på et cystoskop) og har en elektrisk trådkniv eller slynge som kan brukes til å fjerne en forstørret prostata eller en svulst i urinblæren. residualurin, resturin, dvs. urin som finnes igjen i blæren etter avsluttet vannlating. resorbere, suge opp, ta opp, absorbere. resorpsjon, oppsuging, f.eks. gjenoppsuging til blod- eller lymfeårer av tidligere utskilte stoffer fra fordøyelseskanalen eller nyrekanalene. respirasjon, respiratio, åndedrett. restitusjon, bedring, normalisering, helbredelse etter sykdom. ruptur, ruptura, brist av bløtdelsorganer i kroppen. 14

15 røntgen, 1. Måleenhet for mengde av røntgen- eller gammastråling, definert ved evnen til å ionisere luft; betegnelse Røntgen. 2. Forkortelse for røntgenstråling, -undersøkelse, - behandling, -avdeling, -bilde e.l. saltsyre, vandig løsning av hydrogenklorid, HCl, uorganisk syre som bl.a. inngår i magesaften. screening, masseundersøkelse, undersøkelse av befolkningsgrupper med en standardisert metode for å påvise en sykdom i symptomfritt stadium eller risikofaktor for sykdom. sedasjon, avslappet tilstand preget av ro eller lett søvn; fremkalles ved hjelp av beroligende medikamenter (sedativa). semipermeabel, halvgjennomtrengelig, som slipper gjennom visse molekyler, men ikke alle. sentralt venekateter, kateter som føres inn i en vene og innover mot hjertet, slik at spissen ligger i en stor vene, brukes når man skal måle sentralt venetrykk, og ved infusjon av næringsstoffer og legemidler. sepsis, septikemi, septic(h)aemia, blodforgiftning, tilstand med sykdomsfremkallende bakterier i blodet, bakteriemi. slagvolum, den mengden blod (angitt i rommål) som hjertet pumper ut ved hver sammentrekning. sonde, instrument i form av en stav, et rør, en slange el.l. som brukes for å undersøke hulrom i organer, tappe ut væske, utvide passasjer m.m. spinalanestesi, spinalbedøvelse, ryggmargsbedøvelse, bedøvelse som fremkalles ved at man sprøyter inn et lokalbedøvende middel i væsken som omgir ryggmargen, slik at nerverøttene lammes. stenose, stenosis, lokalisert forsnevring av et hulorgan eller et kar som følge av svulst, betennelse eller arr. stent, rørformet protese av metall eller kunststoff, se stentbehandling. stentbehandling, behandling av forsnevring i blodårer, urinveier, galleveier eller magetarmkanalen med innsetting av stent. steril, sterilis. 1. Fri for bakterier, virus og sopp, absolutt ren. 2. Ufruktbar, som ikke kan få barn. sterilitet, sterilitas, å være steril (1 eller 2). stetoskop, instrument som brukes til å lytte på lyder fra hjerte, lunger eller andre organer (auskultasjon). 15

16 stomi, stomia, operasjon hvor man lager en åpning mellom et organ og kroppsoverflaten eller mellom to organdeler; eks.: ileostomi, kolostomi gastroenterostomi. Brukes også om selve forbindelsen. stupor, tilstand av nedsatt bevissthet og reaksjonsevne der man ikke reagerer på omgivelsene, ikke snakker og ikke rører seg, men reagerer på smertestimuli og reagerer med refleksbevegelser på lys og høye lyder. subcutis, underhuden. subkutan, -cutaneus, under huden, f.eks. subkutan injeksjon. sutur, sutura. 1. Søm, lukning av et (operasjons)sår med en tråd av katgut, silke, metall el.l. 2. Bensøm, fuge (ubevegelig forbindelse) mellom to skjelettben eller knokkeldeler. svulst, tumor, oppsvulming eller forstørrelse av et vev eller en organdel. På norsk brukes betegnelsen nærmest synonymt med neoplasi, en vekstforstyrrelse i cellene i et vev eller et organ der man skiller mellom to hovedgrupper av svulster: de godartede (benigne) og de ondartede (maligne). symfyse, uekte ledd, bruskforbindelse som binder sammen to knokler, og som senere ikke forbenes. symfysen, symphysis pubica, skambensfugen, underlivsbenfugen, 1-2 cm bred bruskskive som forbinder de to underlivsbena (ossa pubica) i bekkenet. symptom, sykdomsytring, subjektiv opplevelse av at noe er unormalt med en selv, f.eks. kvalme, svimmelhet, smerter, angst. Det som objektivt kan observeres ved klinisk undersøkelse eller tilleggsundersøkelser, kalles tegn. systole, hjertets sammentrekning (kontraksjon). Motsatt: diastole. tarmreseksjon, resectio intestini, operasjon hvor en del av tarmen fjernes. tarmtott, villus, utbuking av slimhinnen i tynntarmen som bidrar til å øke slimhinneoverflaten og dermed oppsugingen av næringsstoffer. thorax, brystkasse. toksisk, toxicus, giftig; som fremkalles av gift. transfusjon, overføring, oftest om overføring av blod eller blodkomponenter. transplantasjon, -plantatio, kirurgisk overføring av organer eller vev. trombose, dannelse av en blodpropp (trombe) i et blodkar eller i hjertet. tumor, det samme som svulst. 16

17 ulcerøs kolitt, colitis ulcerosa, kronisk betennelsessykdom i tykktarmens slimhinne. ultralyd, lydbølger med så høy frekvens at de ikke kan oppfattes av menneskeøret. Brukes til undersøkelse av f.eks. hjernen (ekkoencefalografi), hjertet (ekkokardiografi) og fosterets vekst under graviditeten. umbilicus, navle. uremi, nyresvikt, tilstand karakterisert ved økte mengder avfallsstoff som urinstoff og kreatinin i blodet. ureter, urinleder. urinblære, vesica urinaria, hulmuskel fortil i bunnen av bukhulen, tjener som reservoar for urinen, inntil den tømmes vilkårlig (miksjon) gjennom urinrøret. urinretensjon, mangelfull tømming av urinblæren. Urologi, læren om nyrene, urinveiene og de mannlige kjønnsorganene. Medisinsk spesialitet for kirurger. Vaskularisasjon, vaskularisering, dannelse av nye blodårer. vene, vena, samleåre, kar som fører blodet til hjertet. veneflon, kanyle, oftest av plast, som er beregnet på å ligge inne i en vene over lengre tid for intravenøse injeksjoner, intravenøs ernæring osv. ventrikkel, kammer, lite hulrom. Betegnelsen brukes om magesekken, hjertekamrene og hjernens væskefylte hulrom. vital, vitalis, livskraftig, som hører til livet. vital indikasjon, omstendighet som gjør at tiltak (f.eks. kirurgisk inngrep) må iverksettes for å ha sjanse til å redde pasientens liv. væskebalanse, fellesbetegnelse på innholdet og omsetningen av væske i kroppen. ødem, oedema, (unormal) væskeansamling (hevelse) i kroppsvevene. ødematøs, oedematosus, hoven, væskefylt, som hører sammen med eller har med ødem å gjøre. 17

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 8 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet Forfattere Jan Henriksson, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell ABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Formål med heftet... 5 Hva er en ryggmargsskade?... 6 ryggmargen og nervesystemet anatomi og funksjoner...

Detaljer

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Til deg som skal hjerteopereres Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Foto: Oslo universitetssykehus HF Dette informasjonsheftet er en orientering til deg som skal hjerteopereres. Vi håper du har anledning

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Gastrointestinalkanalen består av en serie hulrom fra leppene til anus som har varierende kaliber og lengde. Vi er avhengige av disse

Detaljer

Epidermolysis Bullosa

Epidermolysis Bullosa Epidermolysis Bullosa med fordypning i Junksjonal EB Heidi Ellingsen Silseth, DEBRA Norge Jorunn Hagen Rønsen, sykepleier Institutt for Sjeldne Diagnoser Godkjent av Dr. Jørgen R. Rønnevig 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag 1 RAPPORT Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom.

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Jeg er en veterinær med lidenskap for katter, og er opptatt av å bedre vilkårene for dem. Min erfaring er at katter ofte kommer til veterinær sent i sykdomsforløpet,

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer