Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget."

Transkript

1 Fagtermer Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. abdomen, buk, den delen av kroppen som ligger mellom brystkassen og bekkenbunnen. absorpsjon, oppsuging, absorbering. abstinens, avholdenhet, i medisinsk språkbruk særlig fra alkohol og narkotiske midler. adipositas, fedme, høygradig overvekt. akutt, acutus, plutselig, raskt påkommende (motsatt: kronisk, men en kronisk sykdom kan starte akutt). akuttfaseprotein, eller akuttfasereaktant, opprinnelig det samme som C-reaktivt protein; nå mer generell betegnelse på en del proteiner i blodet som stiger i konsentrasjon ved betennelse, uansett årsak. ALAT, alaninaminotransferase, enzym som særlig finnes i leverceller og i liten mengde i blodet, der forhøyede verdier oppstår bl.a. ved hepatitt. albumin, det dominerende protein i blodet. Det medvirker dels til å holde væske inne i blodårene, dels til å transportere uoppløselige substanser. allergi, allergia, overfølsomhetsreaksjon ved at kroppens immunsystem reagerer på stoffer (allergener), som vanligvis ikke fremkaller sykdom. allmennpraktiserende lege, lege som tar imot pasienter uten henvisning fra andre leger, se fastlege. amylase, enzym som bryter ned stivelse og dekstrin til maltose. Dannes først og fremst i spyttkjertlene og bukspyttkjertelen og finnes i små mengder i blod og urin. anafylaksi, kraftig generell allergisk reaksjon. anamnese, sykehistorie, pasientens, eventuelt pårørendes eller andres beskrivelse av hvordan en sykdom har utviklet seg. anastomose, -stomosis, forbindelse mellom to hulrom, naturlig eller anlagt ved operasjon (f.eks. mellom to deler av tarmkanalen). Se også arteriovenøs anastomose. anemi, blodmangel, dvs. at for få erytrocytter sirkulerer rundt i kroppen, det fører til mangel på det oksygentransporterende blodproteinet hemoglobin, Hb. 1

2 anestesi, egentlig tap av følelse, inkludert smertesans (analgesi), i hele eller deler av kroppen; oftest brukt om bedøvelse, dvs. å frembringe smertefrihet i forbindelse med kirurgiske inngrep. Generell anestesi, bedøvelse som omfatter hele kroppen, f.eks. narkose, nevroleptanalgesi. Lokalanestesi, lokalbedøvelse. anestesilege, lege som er spesialutdannet i bruk av anestesimidler og anestesiteknikker. anestesisykepleier, sykepleier som har spesialutdannelse i bruk av anestesimidler og overvåking av pasienter under anestesi. aneurisme, aneurysma, lokal utvidelse av en arterie; ill. Kan skyldes medfødt misdannelse eller ervervet forandring, f.eks. skade, arteriosklerose eller betennelsesreaksjon i karveggen. Brukes også om en lokal utposning i hjerteveggen etter et hjerteinfarkt. angina pectoris, hjertekrampe, anfall av kraftig smerte og trykkfornemmelse i brystet, oftest ved anstrengelse, skyldes utilstrekkelig blodforsyning til hjertet; symptom ved arteriosklerose i hjertets kransarterier (koronarsklerose). angiografi, røntgenundersøkelse av blodårer eller lymfeårer etter innsprøyting av kontrastmiddel. antibiotika, antibiotikum (plur. -biotika), opprinnelig en substans som dannes av sopp og bakterier, og som enten hemmer formering av, eller dreper bakterier (fremfor alt sykdomsfremkallende bakterier). Under dette hører penicilliner, tetracykliner, aminoglykosider m.fl. I dagligtale omfatter også antibiotika syntetisk fremstilte midler virksomme mot bakterier, f.eks. sulfonamider. antikoagulans, (plur. -koagulantia), substans eller aktivitet som på en eller annen måte hemmer blodets koagulasjonsevne, f.eks. antistoff mot noen av koagulasjonsfaktorene. antistoffer, proteiner som dannes i organismen ved tilførsel av kroppsfremmede stoffer, antigener. Antistoffene har en hemmende eller ødeleggende effekt på disse. Se immunglobuliner. aorta, hovedpulsåren, stor arterie som utgår fra venstre hjertekammer og fører blod fra hjertet og ut i kroppen apeks, apex, spiss. appendektomi, -ectomia, operativ fjernelse av blindtarmens vedheng. appendiks, appendix, vedheng. appendisitt, appendicitt appendicitis, se blindtarmbetennelse. 2

3 arterie, pulsåre, blodåre som fører blodet fra hjertet ut i kroppen (motsatt: vene). Arteriene kjennetegnes av et tykt mellomsjikt (media) i veggen. Dette kan være oppbygd av rikelig med elastisk bindevev, f.eks. i aorta, eller av (glatt) muskelvev, som i de middelstore og mindre arteriene. arteriografi, røntgenundersøkelse av arterier ved hjelp av kontrastmiddel. arteriosklerose, -sclerosis, åreforkalkning, fortykket arterievegg med nedsatt elastisitet. Aterosklerose, som kjennetegnes av flekkvise fettavleiringer i arterieveggens innerste lag, som så etter hvert forkalkes, er den vanligste årsaken. En annen form av arteriosklerose kjennetegnes av flekkvis forkalkning i arterienes muskellag. arteriovenøs anastomose, direkte forbindelse mellom en arterie og en vene, kan være naturlig eller kunstig anlagt. ASAT, aspartat-aminotransferase, et enzym som finnes bl.a. i hjertemuskulatur og leverceller. Normalt finnes bare små mengder i blodet; forhøyede verdier forekommer f.eks. de første døgnene etter hjerteinfarkt. aspirasjon, aspiratio. 1. Å suge opp eller ta ut f.eks. væske fra en cyste, blod fra en blodåre. 2. Innånding av væske, f.eks. vann, blod, oppkast. astma, asthma, anfallsvis opptreden av åndenød. Vanligvis menes bronkialastma, asthma bronchiale, hvor anfallene skyldes sammentrekninger av luftveiene, hevelse (ødem) av slimhinnen i bronkiene og økt slimdannelse. Først og fremst er utåndingen vanskeliggjort, og det høres en spesiell pipende, forlenget utpustningslyd. Hjerteastma, asthma cardiale, innebærer anfall av åndenød, oftest om natten, forårsaket av hjertesvikt med nedsatt funksjon av venstre hjertehalvdel (venstre svikt) og dermed ansamling av blod i lungekretsløpet. aterosklerose, betegnelse på den sykelige prosessen i åreveggen som forårsaker aterosklerotisk sykdom (åreforkalkning). Se arteriosklerose. atrioventrikulærbunten, AV-bunten, His' bunt, ansamling av spesialiserte hjertemuskelceller i hjerteskilleveggen; inngår i hjertets ledningssystem. atrioventrikulærknuten, AV-knuten, en ansamling av spesialiserte hjertemuskelceller i veggen til høyre forkammer i hjertet nær hjerteskilleveggen; inngår i hjertets ledningssystem. atrium, hjertets forkammer. basal, basalis, som ligger ved basis, ved bunnen; grunnleggende. benign, benignus, godartet, først og fremst om svulstsykdommer. Motsatt: malign. 3

4 bevisstløshet, dyp søvn med manglende bevissthet, som kan inndeles i somnolens, med sløvhet og døsighet, sopor, med søvn der pasienten kan vekkes, og koma, der det er umulig å vekke pasienten med alminnelige midler. Se også stupor. bilirubin, gallefargestoff som dannes ved nedbrytning av hemoglobin, som etter konjugering med glukuronsyre utskilles i gallen. Ved opphopning i blod og vev gir bilirubin gulsott (ikterus). billeddiagnostikk, samlebetegnelse på undersøkelse med billeddannelse, f.eks. røntgenundersøkelser, computertomografi og magnettomografi. biopsi, vevsprøve fra levende pasient for mikroskopisk undersøkelse. Kan gjøres kirurgisk eller med nål, nålebiopsi. blindtarmbetennelse, appendicitt, betennelse i blindtarmvedhenget. blodpropp, blodlevring (et blodkoagel) som tetter til en arterie eller en vene, dannet på stedet (trombe) eller ført med blodet (embolus). blod, væske som består av røde og hvite blodceller, samt trombocytter, oppløst i en proteinrik saltløsning, blodplasma, og som har til oppgave å transportere oksygen og næringsstoffer til, og nedbrytningsprodukter fra kroppens forskjellige vev. blodtrykk, blodets trykk mot veggene i blodårene, oftest i arteriene, avhengig av hjertets pumpende kraft og motstanden i blodårene. Måles i mm kvikksølv (mm Hg) og varierer med hjertets arbeid; høyere under sammentrekningene (hjertets systole), systolisk blodtrykk (vanligvis ), og lavere under avslapningsfasen (diastole), diastolisk blodtrykk (vanligvis 70-85). blodvolum, det totale volumet av et menneskes blodplasma (plasmavolumet) og blodcellevolum. Se blod. brokk, hernia, utposning av et organ eller et vev utenfor det hulrom som organet/vevet normalt befinner seg i. buk, 1. Abdomen, nedre del av kroppen. 2. Muskelbuk. bypass, ny forbindelse anlagt kirurgisk, f.eks. forbi karforsnevringer i hjertets kransarterier (coronar by-pass) eller i bekkenets eller benets arterier (iliofemoral by-pass). cancer, kreft, opprinnelig betegnelsen på ondartede svulster utgått fra epitel, men brukes nå som en samlebetegnelse for all ondartet tumorsykdom. cave!, unngå! I pasientjournaler o.l. om legemidler eller annet som må unngås, f.eks. cave penicillin ved penicillinallergi. cellegift, cytostatikum. 4

5 computertomografi, metode for snittvis bildefremstilling hvor analysen skjer med datateknikk, C-reaktivt protein, CRP, blodprotein som øker raskt og kraftig ved akutt betennelsessykdom. Det har betydning for fagocytose, jf. akuttfaseprotein. Crohns sykdom, kronisk tarmsykdom med ukjent årsak der det er betennelsesforandringer i deler av tynntarmen ofte med sår, arrdannelser og innsnevringer. CRP, forkortelse for C-reaktivt protein. Dette er et blodprotein som øker raskt og kraftig ved akutt betennelsessykdom. Dette akuttfaseproteinet dannes i leveren, og innholdet stiger kraftig ved betennelsestilstander. Av den grunn brukes måling av C-reaktivt proteininnhold som klinisk-kjemisk laboratorietest i situasjoner der man tidligere målte senkning. C-reaktivt protein, se CRP. CVK, sentralt venekateter, kateter som plasseres i høyre forkammer, bl.a. for å måle CVP (central venous pressure), sentralt venetrykk. cyanose, cyanosis, blåfarging av hud og slimhinner forårsaket av nedsatt oksygeninnhold i blodet og økt innhold av ikke-oksygenmettet hemoglobin. cyste, sykelig dannelse med hulrom som inneholder væske eller geléaktig masse. cystografi, røntgenfotografering av urinblæren ved hjelp av kontrastmiddel. cystoskopi, cystoskopering, metode for å undersøke innsiden av urinblæren ved hjelp av et cystoskop som føres inn gjennom urinrøret. cytostatikum, (plur. -statika), cellegift, substans med celleskadende eller celledrepende effekt brukt i kreftbehandling. cøliaki, coeliacia, tynntarmssykdom som skyldes overømfintlighet mot gluten. Tarmtottene svinner og slimhinnen blir betent med diaré, avmagring, vekstforstyrrelse og blodmangel til følge. cancer, kreft, opprinnelig betegnelsen på ondartede svulster utgått fra epitel, men brukes nå som en samlebetegnelse for all ondartet tumorsykdom. dagkirurgi, kirurgiske inngrep som utføres ambulant, uten innleggelse i sykehus. decubitus, liggesår, ofte forårsaket av langvarig sengeleie. defekasjon, tømming av endetarmen, (å ha) avføring. dehydrere, eg. tørke ut; ta bort (eller gi for lite) væske. dehydrering, væskemangel, uttørring; opptrer ved manglende væsketilførsel og ved store væsketap, f.eks. ved alvorlig diaré, brekninger, store urinmengder og langvarig sterk svetting. 5

6 depolarisering, utjevning av elektrisk spenningsforskjell, f.eks. mellom inn- og utsiden av en nerve- eller hjertemuskelcelle. desinfeksjon, uskadeliggjøring av eller rensing for smittestoff. desinfisere, desinfektere, befri fra smittestoff. diabetes, vanlig betegnelse på diabetes mellitus (før kalt sukkersyke), sykdom der kroppens omsetning av karbohydrater og fett er forstyrret pga. insulinmangel eller dårlig virkning av insulin. To hovedtyper: diabetes type 1 og diabetes type 2. diafragma, -phragma. 1. Mellomgulvet, en kuppelformet muskelvegg, avgrenser bukhulen fra brysthulen. 2. Annen skillevegg. diare, diarrhoea, løse, ofte vanntynne avføringer. diastole, avslapningsfasen mellom to hjertesammentrekninger. Se systole. diatermi, 1. Stimulering av gjennomblødningen i vev og organer ved hjelp av oppvarming ved høyfrekvent vekselstrøm. 2. Det samme som elektrokoagulering. diffusjon, innebærer at partikler som finnes i høy konsentrasjon i en løsning, vandrer inn i en nærliggende løsning, og konsentrasjonsforskjellen utjevnes. dilatasjon, dilatatio, utvidelse, uttøyning. distal, distalis, som ligger langt borte fra kroppens sentrum eller midtlinje. diurese, diuresis, urinproduksjon, urinutskillelse. donor, giver, ved f.eks. blodoverføring, ved transplantasjon av organer og inseminasjon. dren, drensrør, rør som avleder væsker fra hulrom i kroppen, f.eks. etter en operasjon. Ehler Danlos sykdom, tilstand karakterisert av at hud, bånd og leddkapsler er blitt mer elastiske enn vanlig, og det oppstår muskelsvakhet. eksokrin, utstyrt med utførselsgang. elastin, et protein som er en del av det elastiske bindevev. elektiv, som man (pasient og/eller lege) velger selv. elektrokaridografi, EKG, metode for å registrere den elektriske aktiviteten som oppstår i hjertemuskulaturen i samband med dannelse og overledning av de impulser som utløser muskelsammentrekningene. elektrokaridogram EKG, utskrift av utført elektrokaridografi. elektrokoagulering, diatermi, en metode hvor man punktvis oppvarmer vev og/eller blodkar elektrisk slik at de koagulerer. Anvendes ved operasjoner for å stanse blødninger, f.eks. ved hjelp av en diatermikniv, en kirurgisk kniv som selv utgjør en elektrode. 6

7 elektrolytter, elektrolytt, fellesbetegnelse på kjemiske forbindelser som når de løses i vann, gjør løsningen elektrisk ledende ved påvirkning av et elektrisk felt. eliminasjon, utskillelse av et stoff eller dets nedbrytningsprodukter fra kroppen. endetarm, rektum, nederste del av fordøyelseskanalen, ca cm lang, som etter et utvidet parti, ampullen (ampulla recti), avsluttes med endetarmsåpningen, anus. endokard, endokard(ium), -cardium, hinnen som kler det indre av hjertet og hjerteklaffene. endokrine kjertler, eller organer, indresekretoriske kjertler, kjertler som avgir sine produkter (hormoner) direkte til blodet. endoskopi, eller -skopering, metode for å granske kroppshulrom e.l. innenfra med et rørformet, ofte bøyelig instrument, f.eks. gastroskopi, laparoskopi, bronkoskopi, cystoskopi. endoskopisk operasjon, kirurgisk inngrep ved hjelp av endoskopisk teknikk. enzym, spesialisert protein som har til oppgave å påskynde hastigheten i en kjemisk reaksjon uten selv å forbrukes eller ødelegges. epiduralanestesi, eller epiduralblokade, bedøvelsesform hvor anestesimiddelet injiseres i spinalkanalen for å bedøve nerverøttene. epiduralbedøvelse, se epiduralanestesi. ereksjon, erectio, eg. reisning. Brukes særlig om stivning, fortykkelse og forstørrelse av penis når svamplegemene fylles med blod i forbindelse med seksuell aktivitet. Tilsvarende forandringer finner også sted i klitoris. ernæring, kosthold, mat- og drikkevarer som utgjør føden. Omfatter behovet for energi og næringsstoffer og hvordan næringsstoffene fordøyes og omsettes gjennom fysiologiske og biokjemiske prosesser i celler og organismer. fagocytose, prosessen når fagocytter tar opp og bryter ned f.eks. bakterier og andre partikler. Til fagocyttene hører granulocytter, monocytter og makrofager. fascie, tynn hinne av mer eller mindre fast bindevev som omgir den enkelte muskel og dens sener. faste, avholdenhet fra mat, evt. også drikke, over en viss tid. Fastende eller på fastende mage betyr vanligvis at en undersøkelse skal utføres på en som har fastet de siste 12 timer (over natten). fastlege, allmennpraktiserende lege med formell avtale om et varig lege-pasient-forhold som gir pasienten rett til tjenester hos denne legen 7

8 feber, febris, forhøyelse av kroppstemperaturen over 37,2 C om morgenen, 37,8 C på ettermiddagen, målt i endetarmen. fedme, uttalt overvekt med kroppsmasseindeks (kg/m 2 ) over 30. fett, lipider, en gruppe av organiske forbindelser med høy næringsverdi, har en viktig funksjon som opplagringsform for energi i organismen. Enkle fettforbindelser (triglycerider) er forbindelser (estre) av glycerol og fettsyrer. Sammensatte fettforbindelser inneholder også fosfat (fosfolipider), karbohydrater (glykolipider) eller proteiner (lipoproteiner). flatus, gass-/luftavgang gjennom endetarmsåpningen. fordøyelse, de mekaniske, kjemiske og biologiske prosessene som maten må gjennomgå før næringsstoffene kan suges opp slik at kroppen kan nyttiggjøre seg dem. funikkel, funiculus, streng. gallefargestoff, fargestoff i gallen, der gult bilirubin dominerer, men også biliverdin, et grønt forstadium til bilirubin, kan forekomme. gallepigmenter, gallefargestoff, fargestoff i gallen, der gult bilirubin dominerer, men også biliverdin, et grønt forstadium til bilirubin, kan forekomme. gallesalter, salter av gallesyrer. gallesyrer, organiske syrer (cholsyre, kenodeoksicholsyre) som dannes i leveren fra kolesterol, bindes til taurin eller glycin (kalles da konjugerte gallesyrer, tauro- og glykocholsyre) og utskilles med gallen til tarmen. gastroskopi, undersøkelse av magesekkens innside ved hjelp av et bøyelig instrument, gastroskop, se endoskopi. glukose, druesukker, dekstrose, en enkel sukkerart som inngår i f.eks. vanlig sukker og stivelse og er en viktig energikilde i kroppen. gluten, proteiner (glutenin og gliadin) som finnes i mel. Overfølsomhet for gluten gir cøliaki. graft, transplantat. Autograft, transplantat innen samme individ. Allograft, transplantat fra genetisk ulike individer som er av samme art. Xenograft, transplantat fra én art til en annen, f.eks. fra dyr til menneske. hematemese, oppkast av blod. hematogen, som har sin opprinnelse i blodet. hematuri, haematuria, blod i urinen. His' bunt, His-Tawaras bunt, betegnelser på atrioventrikulærbunten. 8

9 hjerteinfarkt, myokardinfarkt, opphevet blodforsyning til en del av hjertemuskelen slik at muskelvevet dør. Årsaken er oftest blodpropp i en av arteriene til hjertemuskelen (kransarteriene). hjertesvikt, incompensatio eller insufficientia cordis, hjerteinsuffisiens, manglende evne hos hjertemuskelen til å opprettholde en normal sirkulasjon. hypertensjon, -tensio, økt spenning, brukes spesielt om høyt blodtrykk (hypertensio arteriale). hypotensjon, -tensio, det samme som hypotoni. hypotoni, -tonia, hypotensjon, eg. minsket spenning (i muskler, blodårer osv.); lavt blodtrykk, (for) lavt trykk i arteriene i det store kretsløpet. hypovolemi, redusert blodvolum i kroppen, f.eks. etter blodtap. Hypovolemisk sjokk. ikterus, icterus, gulsott, opphopning i blodet av gallefargestoffet bilirubin. Prehepatisk ikterus skyldes økt produksjon av bilirubin, f.eks. ved hemolytisk anemi. Hepatisk ikterus forårsakes av leversykdom, f.eks. hepatitt eller levercirrhose, med nedsatt evne for leveren til å ta opp og utskille bilirubin. Ved staseikterus, post- eller ekstrahepatisk ikterus er avløpet via leverens utførselsganger hindret pga. f.eks. gallesten eller svulster i (eller ved) utførselsgangene (gallestase). ileus, tarmslyng. immunglobuliner, gammaglobuliner, kalles alle de proteinene i blodet som fungerer som antistoff, dvs. som har oppstått etter tilførselen av fremmede stoffer (antigen), f.eks. bakterier eller virus. Immunglobuliner inndeles i fem klasser: IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. immunologi, læren om immuniteten og de fysiologiske mekanismene som ligger til grunn for den. Klinisk immunologi omfatter spesielt mekanismene bak sykdommer i immunapparatet, deres diagnostikk og behandling. Se infeksjonsforsvar. impotens, erektil dysfunksjon, manglende evne til å oppnå eller vedlikeholde tilstrekkelig stivhet av penis (ereksjon) til å kunne gjennomføre samleie. infeksjonsforsvar, kroppens forsvarsmekanismer mot smittestoff. injeksjon, innsprøytning (med en spesiell injeksjonssprøyte, som er utrustet med en hul nål, kanyle). Injeksjonen kan være intrakutan (i huden), subkutan (under huden), intramuskulær (i en muskel), intravenøs (i en vene), intraarteriell (i en arterie), intratekal (i ryggmargens subaraknoidalrom). injisere, sprøyte inn, gi injeksjon av (et legemiddel). 9

10 inkontinens, incontinentia, det ikke å kunne holde på noe, brukes særlig om manglende evne til å holde på avføring og/eller urin på grunn av at kontrollen over ringmuskelen i endetarmen og/eller blæren er gått tapt. intensiv overvåking, kontinuerlig overvåking av livsviktige funksjoner som hjertevirksomhet, respirasjon og bevissthetsnivå hos alvorlig syke eller skadede personer. intensivavdeling, sykehusavdeling hvor man tar hånd om og kontinuerlig overvåker alvorlig syke eller skadde pasienter, f.eks. ved alvorlige forgiftninger, ved dyp bevisstløshet eller etter operasjoner med spesiell kontroll og pleiekrevende komplikasjoner. intrakutan, -cutaneus, inn(e) i huden, f.eks. intrakutan injeksjon. intravenøs, -venosus, i.v., inn(e) i en vene, f.eks. intravenøs injeksjon, intravenøst drypp, intravenøse midler (for narkose). intubasjon, eller intubering, det å føre inn et rør i en kanal i kroppen, oftest gjennom svelget og strupehodet ned i luftrøret ved narkose eller dyp bevisstløshet, for at luftveiene skal holdes åpne. iskemi, lokal blodmangel fremkalt ved at blodårene som fører til vevet, har trukket seg sammen eller ved at de er innsnevret eller tilstoppet på grunn av aterosklerose, embolisme eller trombose. journal, leges eller helseinstitusjons dokumentasjon om den enkelte pasient. kapillærer, hårrørsårer, kroppens minste blodkar. karbohydrater, organiske forbindelser, hovedsakelig dannet av fotosyntetiserende organismer av karbondioksid og vann, og oppbygd av monosakkarider, enkle karbohydrater, f.eks. ribose, glukose (druesukker) og fruktose. karbondioksid, CO 2, tidligere kalt kullsyre, kullsyregass eller kulldioksid, en farge- og luktløs, ikke brennbar gass som er sluttproduktet ved fullstendig forbrenning av alle karbonforbindelser, også i levende celler. kardiovaskulær, cardiovascularis, som hører til eller har med hjertet og blodåresystemet å gjøre. kateter, stivt eller bøyelig rør som kan føres inn i et hulrom i kroppen for å fjerne eller tilføre væske. kikkhullskirurgi, endoskopisk kirurgi, inngrep hvor spesielle instrumenter føres inn i kroppen gjennom mindre innstikk i stedet for større snitt som ved åpen, vanlig kirurgi. kirurg, lege som har spesialistutdanning i kirurgi. 10

11 klinisk, som hører til eller har med pasientbehandling å gjøre; praktisk medisin. klyks, lite klyster. koagulasjon, 1. Omdannelse fra flytende til halvfast form (gelform). 2. Blodets koagulasjon, levring, størkning, en prosess hvor flytende blod går over i en (halv)fast form, blir et koagel. kolesterol, fettstoff som hører til sterolene og finnes i alle typer celler. Benyttes i kroppen bl.a. til produksjon av gallesyrer og steroidhormoner og inngår som komponent i cellemembraner. kollagen, en gruppe proteiner som utgjør hovedbestanddelen av det nettverket av fiberdannende proteiner og polysakkarider som finnes i vevet rundt cellene (den ekstracellulære matriks). koloskopi, kolonoskopi, innvendig undersøkelse av tykktarmen ved hjelp av et instrument som føres opp gjennom endetarmen (koloskop, kolonoskop). kontraksjon, sammentrekning, brukes f.eks. om muskler. kontrastmiddel, «kontrast», stoff som absorberer røntgenstråling annerledes enn kroppens vev, og som derfor kan brukes ved røntgenundersøkelser for å undersøke hulorganers form og utbredelse, karmønster o.l. koronar, som har med hjertets kransårer (kransarterier) å gjøre. kransarteriene, kranspulsårer, koronararterier eller -kar, arteriae coronariae, to arterier som forsyner hjertets muskulatur med blod. kretsløpssystem, organsystem som omfatter hjertet og blodkarene. krøs, mesenterium, fettholdige bindevevsfolder kledd med bukhinne, som forbinder tarmen med bakre bukvegg. kurativ, helbredende, kurerende. Jf. palliativ. laparoskopi, undersøkelse av bukhulens indre ved hjelp av et rørformet instrument, laparoskop, som stikkes inn gjennom bukveggen. larynxmaske, strupehodemaske, maske som dekker strupehodet, brukes først og fremst ved kortere generell anestesi. ligatur, underbinding, avstenging av blodårer ved at man knytter en tråd rundt dem; også selve tråden kalles ligatur. lipider, det samme som fettstoffer. lungebetennelse, pneumoni, betennelse i lungevevet, oftest bare i begrensede partier (bronkopneumoni), av og til i en hel lapp eller flere (lobær pneumoni). 11

12 lungekretsløpet, det lille kretsløpet, blodets gang fra høyre hjertehalvdel gjennom lungene og tilbake til venstre hjertehalvdel. lyske, inguen, den skrå furen på grensen mellom buk og lår (lyskefolden) og dens nærmeste omgivelser. malign, malignus, ondartet, først og fremst om svulstsykdommer. Motsatt: benign. Marfans syndrom, arvelig sykdom i bindevevet (fibrillin) med uvanlig lange ekstremiteter (spesielt fingrer og tær), misdannelser i ryggraden, hjertet, de store blodårene og øynene. matvareintoleranse, samlebetegnelse på tilstander der man reagerer på ulike typer vanlige matvarer. melena, tjærefarget, illeluktende og seig avføring pga. blødning i øvre del av magetarmkanalen. mental, mentalis. 1. Sjelelig, psykisk. 2. Som hører til eller har med haken, mentum, å gjøre. metastase, metastasis. 1. Dattersvulst fra en kreftsvulst, svulst som oppstår ved celler som spres fra en opprinnelig svulst. 2. Når smittestoff spres fra opprinnelig infeksjonssted. mikroorganisme, mikrobe, organisme som ikke kan sees med det blotte øyet, bare ved hjelp av mikroskop. mikrovilli, meget små hårbørstelignende og tettsittende utstikkere på de cellene som bekler tynntarmslimhinnen. minuttvolum, 1. Hjerteminuttvolum, cardiac output, den mengde blod som hjertet pumper ut i det store kretsløpet i løpet av et minutt (slagvolum x pulsfrekvens). 2. Den mengde luft som man puster per minutt. mobilisere, gjøre bevegelig. Brukes også i overført betydning om å mobilisere sjelelige krefter. monitor, apparat som brukes f.eks. i forbindelse med røntgengjennomlysning eller for kontinuerlig å kunne følge EKG og andre registreringer av pasienter som ligger på intensivavdeling eller gjennomgår spesielle undersøkelser. mucin, glykoprotein som dannes i alle slimproduserende celler og er hovedbestanddel i slim. muskelrelakserende midler, legemidler som virker avslappende på muskulaturen. myocardiet, hjertets muskellag, den egentlige hjertemuskulaturen. narkose, dyp søvn (til bevisstløshet) ved hjelp av narkosemidler. nefrektomi, kirurgisk fjerning av nyre. nekrose, lokal celle- og vevsdød. 12

13 næringsstoffer, grunnstoffer og kjemiske forbindelser som tilføres kroppen, vanligvis gjennom mat og drikke, for å gi energi til eller være byggeelementer i vekst og vedlikehold av livsfunksjoner. nålebiopsi, prøvetaking fra organ eller vev ved hjelp av en nål (kanyle). obstipasjon, obstipatio, forstoppelse. obstruksjon, obstructio, tilstopping, hindring. oksygen, oxygenium, tidligere kalt surstoff, grunnstoff, kjemisk symbol O, har fundamental betydning for alle levende organismer. omstikning, kirurgisk metode til å stanse en blødning ved hjelp av nål og tråd. opioider, stoffer som virker på samme måte som opiater, men som er fremstilt syntetisk, f.eks. metadon, petidin og ketobemidon. optikk, læren om lyset og synet. ortopedi, tidligere betegnelse på spesialiteten ortopedisk kirurgi. osmose, prosessen som fører til utligning av forskjellen i konsentrasjon mellom to løsninger ved at det oppløste stoffet siver (diffunderer) fra den svakere til den sterkere oppløsningen. palliativ, lindrende, men ikke helbredende. Betegnelsen brukes mest i forbindelse med symptomrettet behandling ved langtkommet kreftsykdom, jf. kurativ. palpasjon, medisinsk-diagnostisk undersøkelse der man utnytter undersøkerens følesans i fingertuppene, og pasientens eventuelle angivelse av smerter ved undersøkelsen. patologi, sykdomslære, læren om sykelige forandringer i kroppen. perforasjon, -foratio, gjennomboring, hull. perikard, pericardium, hjerteposen, dvs. bindevevsposen som omgir hjertet. peristaltikk, rytmiske sammentrekninger i muskellagene i fordøyelseskanalen og andre hulorganer, bl.a. urinlederne. peritonitt, -tonitis, bukhinnebetennelse. perkutan, cutaneus, gjennom huden. peroperativ, under eller i forbindelse med selve operasjonen (inngrepet). pneumoni, pneumonia, se lungebetennelse. poliklinikk, institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehus. polypp, stilket frembuking av hud eller slimhinne. 13

14 postoperativ, som inntreffer eller forekommer etter en operasjon. premedikasjon, premedisinering, forberedende medisinering (før en operasjon), omfatter ofte et beroligende middel om kvelden før operasjonsdagen og et beroligende og sekresjonshemmende preparat (f.eks. morfin og skopolamin) like før selve narkosen. preoperativ, som gjøres eller inntreffer før en operasjon. preurin, forurin, den væske som dannes i nyrene ved filtrasjon av blodplasma fra hårrørsårer ut i nyrekanalsystemets første del. profylakse, forebygging, forholdsregler for å forebygge eller forhindre en sykdom, f.eks. vaksinasjon eller spesiell medisinering. proksimal, proximalis, som ligger nær kroppens sentrum eller midtlinje. Motsatt: distal. prostatektomi, -ectomia, operasjon hvor hele eller en del av prostata fjernes. protein, før kalt eggehvitestoff, en gruppe livsviktige nitrogenholdige forbindelser som oppbygd av aminosyrer bundet sammen til peptider. pulmonal, pulmonalis, som hører til eller har med lungene å gjøre, pulmonell. puls, pulsus, rytmisk variasjon i blodstrømmens trykk og hastighet i arteriene i forbindelse med hjertevirksomheten. pulsoksymetri, metode til måling av oksygenmetningen i blodet ved hjelp av pulsoksymeter. purkinjefibrer, purkinjetråder, hjertemuskelceller omdannet til trådformede forgreninger som sprer impulser gjennom hjertekamrenes vegger; inngår i ledningssystemet. rektal, rectalis, som hører til eller har med endetarmen (rectum) å gjøre. rektaleksplorasjon, exploratio recti, undersøkelse av endetarmen og området rundt denne, f.eks. prostata, ved at legen fører inn en behansket finger i pasientens endetarm. resektoskop, fingertykt, stivt instrument som føres inn gjennom urinrøret, (ligner på et cystoskop) og har en elektrisk trådkniv eller slynge som kan brukes til å fjerne en forstørret prostata eller en svulst i urinblæren. residualurin, resturin, dvs. urin som finnes igjen i blæren etter avsluttet vannlating. resorbere, suge opp, ta opp, absorbere. resorpsjon, oppsuging, f.eks. gjenoppsuging til blod- eller lymfeårer av tidligere utskilte stoffer fra fordøyelseskanalen eller nyrekanalene. respirasjon, respiratio, åndedrett. restitusjon, bedring, normalisering, helbredelse etter sykdom. ruptur, ruptura, brist av bløtdelsorganer i kroppen. 14

15 røntgen, 1. Måleenhet for mengde av røntgen- eller gammastråling, definert ved evnen til å ionisere luft; betegnelse Røntgen. 2. Forkortelse for røntgenstråling, -undersøkelse, - behandling, -avdeling, -bilde e.l. saltsyre, vandig løsning av hydrogenklorid, HCl, uorganisk syre som bl.a. inngår i magesaften. screening, masseundersøkelse, undersøkelse av befolkningsgrupper med en standardisert metode for å påvise en sykdom i symptomfritt stadium eller risikofaktor for sykdom. sedasjon, avslappet tilstand preget av ro eller lett søvn; fremkalles ved hjelp av beroligende medikamenter (sedativa). semipermeabel, halvgjennomtrengelig, som slipper gjennom visse molekyler, men ikke alle. sentralt venekateter, kateter som føres inn i en vene og innover mot hjertet, slik at spissen ligger i en stor vene, brukes når man skal måle sentralt venetrykk, og ved infusjon av næringsstoffer og legemidler. sepsis, septikemi, septic(h)aemia, blodforgiftning, tilstand med sykdomsfremkallende bakterier i blodet, bakteriemi. slagvolum, den mengden blod (angitt i rommål) som hjertet pumper ut ved hver sammentrekning. sonde, instrument i form av en stav, et rør, en slange el.l. som brukes for å undersøke hulrom i organer, tappe ut væske, utvide passasjer m.m. spinalanestesi, spinalbedøvelse, ryggmargsbedøvelse, bedøvelse som fremkalles ved at man sprøyter inn et lokalbedøvende middel i væsken som omgir ryggmargen, slik at nerverøttene lammes. stenose, stenosis, lokalisert forsnevring av et hulorgan eller et kar som følge av svulst, betennelse eller arr. stent, rørformet protese av metall eller kunststoff, se stentbehandling. stentbehandling, behandling av forsnevring i blodårer, urinveier, galleveier eller magetarmkanalen med innsetting av stent. steril, sterilis. 1. Fri for bakterier, virus og sopp, absolutt ren. 2. Ufruktbar, som ikke kan få barn. sterilitet, sterilitas, å være steril (1 eller 2). stetoskop, instrument som brukes til å lytte på lyder fra hjerte, lunger eller andre organer (auskultasjon). 15

16 stomi, stomia, operasjon hvor man lager en åpning mellom et organ og kroppsoverflaten eller mellom to organdeler; eks.: ileostomi, kolostomi gastroenterostomi. Brukes også om selve forbindelsen. stupor, tilstand av nedsatt bevissthet og reaksjonsevne der man ikke reagerer på omgivelsene, ikke snakker og ikke rører seg, men reagerer på smertestimuli og reagerer med refleksbevegelser på lys og høye lyder. subcutis, underhuden. subkutan, -cutaneus, under huden, f.eks. subkutan injeksjon. sutur, sutura. 1. Søm, lukning av et (operasjons)sår med en tråd av katgut, silke, metall el.l. 2. Bensøm, fuge (ubevegelig forbindelse) mellom to skjelettben eller knokkeldeler. svulst, tumor, oppsvulming eller forstørrelse av et vev eller en organdel. På norsk brukes betegnelsen nærmest synonymt med neoplasi, en vekstforstyrrelse i cellene i et vev eller et organ der man skiller mellom to hovedgrupper av svulster: de godartede (benigne) og de ondartede (maligne). symfyse, uekte ledd, bruskforbindelse som binder sammen to knokler, og som senere ikke forbenes. symfysen, symphysis pubica, skambensfugen, underlivsbenfugen, 1-2 cm bred bruskskive som forbinder de to underlivsbena (ossa pubica) i bekkenet. symptom, sykdomsytring, subjektiv opplevelse av at noe er unormalt med en selv, f.eks. kvalme, svimmelhet, smerter, angst. Det som objektivt kan observeres ved klinisk undersøkelse eller tilleggsundersøkelser, kalles tegn. systole, hjertets sammentrekning (kontraksjon). Motsatt: diastole. tarmreseksjon, resectio intestini, operasjon hvor en del av tarmen fjernes. tarmtott, villus, utbuking av slimhinnen i tynntarmen som bidrar til å øke slimhinneoverflaten og dermed oppsugingen av næringsstoffer. thorax, brystkasse. toksisk, toxicus, giftig; som fremkalles av gift. transfusjon, overføring, oftest om overføring av blod eller blodkomponenter. transplantasjon, -plantatio, kirurgisk overføring av organer eller vev. trombose, dannelse av en blodpropp (trombe) i et blodkar eller i hjertet. tumor, det samme som svulst. 16

17 ulcerøs kolitt, colitis ulcerosa, kronisk betennelsessykdom i tykktarmens slimhinne. ultralyd, lydbølger med så høy frekvens at de ikke kan oppfattes av menneskeøret. Brukes til undersøkelse av f.eks. hjernen (ekkoencefalografi), hjertet (ekkokardiografi) og fosterets vekst under graviditeten. umbilicus, navle. uremi, nyresvikt, tilstand karakterisert ved økte mengder avfallsstoff som urinstoff og kreatinin i blodet. ureter, urinleder. urinblære, vesica urinaria, hulmuskel fortil i bunnen av bukhulen, tjener som reservoar for urinen, inntil den tømmes vilkårlig (miksjon) gjennom urinrøret. urinretensjon, mangelfull tømming av urinblæren. Urologi, læren om nyrene, urinveiene og de mannlige kjønnsorganene. Medisinsk spesialitet for kirurger. Vaskularisasjon, vaskularisering, dannelse av nye blodårer. vene, vena, samleåre, kar som fører blodet til hjertet. veneflon, kanyle, oftest av plast, som er beregnet på å ligge inne i en vene over lengre tid for intravenøse injeksjoner, intravenøs ernæring osv. ventrikkel, kammer, lite hulrom. Betegnelsen brukes om magesekken, hjertekamrene og hjernens væskefylte hulrom. vital, vitalis, livskraftig, som hører til livet. vital indikasjon, omstendighet som gjør at tiltak (f.eks. kirurgisk inngrep) må iverksettes for å ha sjanse til å redde pasientens liv. væskebalanse, fellesbetegnelse på innholdet og omsetningen av væske i kroppen. ødem, oedema, (unormal) væskeansamling (hevelse) i kroppsvevene. ødematøs, oedematosus, hoven, væskefylt, som hører sammen med eller har med ødem å gjøre. 17

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid Figurer kapittel 10 : Transport i kroppen: respirasjon og sirkulasjon Figur side 202 Nesehule Munn Svelg Strupe Luftrør Lunge Luftrørsgrein (bronkie) Mellomgulv Figuren gir en oversikt over de forskjellige

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 9 Transport i kroppen: respirasjon, sirkulasjon og urinutskilling

Figurer og tabeller kapittel 9 Transport i kroppen: respirasjon, sirkulasjon og urinutskilling Side 178 Nesehule Munn Svelg Strupe Luftrør Lunge Luftrørsgrein (bronkie) Mellomgulv Figuren viser en oversikt over de ulike delene av respirasjonssystemet. Side 179 Luftrør Lunge Luftrørsgrein (bronkie)

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC)

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC) Pasientinformasjon om diagnosen Primær skleroserende cholangitt (PSC) Denne folderen er laget for deg som har fått diagnosen PSC og til dine pårørende Hva er primær skleroserende cholangitt (PSC)? Primær

Detaljer

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid Figurer kapittel 11 : Fordøyelsen Figur side 222 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen

Detaljer

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er Crohns sykdom?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til Crohns sykdom... 11 Prognose... 13 Behandling... 15 3 Hva er Crohns sykdom? Crohns sykdom

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

BIOS 1 Biologi... 1...

BIOS 1 Biologi... 1... Figurer kapittel 9: Transport og bevegelse hos mennesket Figur s. 242 hjerte kapillæråre vene arterie Sirkulasjonssystemet. Figur 4.1.1c Figurer kapittel 9: Transport og bevegelse hos mennesket Figur s.

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen Side 203 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen med kjertler. Galleblæra er ingen kjertel,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI:

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen

Detaljer

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 1 Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Brosjyre til pasienter/foreldre Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 2 Forstå

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Undervisning D 15 26.02.15 VEDLEGG 3

Undervisning D 15 26.02.15 VEDLEGG 3 Undervisning D 15 26.02.15 Sirkulasjonssystemet: Består av: hjertet, blodårene og blodet Hensikt: sørge for å tilføre alle kroppens celler oksygen og næringsstoffer, og fjerne CO2 og avfallstoffer Svikt

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

Om mikroskopisk kolitt - Kollagen og lymfocyttær kolitt

Om mikroskopisk kolitt - Kollagen og lymfocyttær kolitt Om mikroskopisk kolitt - Kollagen og lymfocyttær kolitt Utarbeidet i samarbeid med overlege Andreas Münch, Universitetssykehuset i Linköping Tilrettelagt for norske pasienter i samarbeid med: Knut E. A.

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Forelesingsplan 2006. Mage-tarm systemet. kursuke 18: fordøyelsesorganer. GI-traktus: hovedfunksjoner. Struktur og funksjon. Fordøyelse og absorpsjon

Forelesingsplan 2006. Mage-tarm systemet. kursuke 18: fordøyelsesorganer. GI-traktus: hovedfunksjoner. Struktur og funksjon. Fordøyelse og absorpsjon Mage-tarm systemet Anatomi og fysiologi Arild Chr. Rustan FRM2041, 2.5.06 EM bilde av mikrovilli (brush border) fra tynntarm Forelesingsplan 2006 kursuke 18: fordøyelsesorganer Anatomi og fysiologi: Mage-tarm

Detaljer

Uterusmyomer Informasjonsbrosjyre for pasienter

Uterusmyomer Informasjonsbrosjyre for pasienter Uterusmyomer Informasjonsbrosjyre for pasienter Hva er embolisering av myomer? Kateter Arteria femoralis Myom Myom Livmor Polyvinyl -alkohol -partikler Arteria uterina Arteria uterina Kateter I dag har

Detaljer

Basiskurs i hjerterehabilitering 24.09.14 Assistentlege Ellen H. Julsrud

Basiskurs i hjerterehabilitering 24.09.14 Assistentlege Ellen H. Julsrud Basiskurs i hjerterehabilitering 24.09.14 Assistentlege Ellen H. Julsrud Hjertets struktur og funksjon Klaffesykdom og hjertesvikt Kransåresykdom-koronar hjertesykdom Åreforkalkningsprosessen (aterosklerose)

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Kosmos YF Naturfag 2. Ernæring og helse Næringsstoffer. Karbohydrater. Fett. Gir energi. Byggematerialer i celler og vev.

Kosmos YF Naturfag 2. Ernæring og helse Næringsstoffer. Karbohydrater. Fett. Gir energi. Byggematerialer i celler og vev. Ernæring og helse Næringsstoffer Figur side 76 Karbohydrater Fett Proteiner Mineraler, salter og sporstoffer Vitaminer Vann Gir energi Byggematerialer i celler og vev Nødvendige for at forskjellige reaksjoner

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

Ernæring under og etter svangerskap: Kostråd i svangerskapet Anbefalt vektoppgang

Ernæring under og etter svangerskap: Kostråd i svangerskapet Anbefalt vektoppgang Vinterbro Ernæringsfysiologi ligger i 3. etasje over Sportsenter 1. Ernæringsfysiolog Silje Golberg Brenno har bachelor i ernæring fra Bjørknes Høyskole. Ernæringsfysiologi er læren om sammenhengen mellom

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter Pasientveiledning BAVENCIO (avelumab) Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Informasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert.

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. GI Kurs 2014 Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. Kasus02 57 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse Barrett slimhinne og en liten polypp i ora serrata.

Detaljer

Bekkenbunns- og blæretrening

Bekkenbunns- og blæretrening Bekkenbunns- og blæretrening For menn Blæren.no Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror. Omtrent 5 % av alle menn opplever en eller annen form for inkontinens. Det er

Detaljer

BIOS 1 Biologi... 1...

BIOS 1 Biologi... 1... BIOS 1 Biologi 1 Figurer kapittel 8: Hormonsystem og nervesystem hos mennesket Figur s 196 organ: hjerne vev: nervevev celle: nervecelle organsystem: nervesystemet Kjennetegn ved de ulike vevstypene i

Detaljer

Figurer kap 9: Organsystemer hos ulike dyregrupper Figur s. 232

Figurer kap 9: Organsystemer hos ulike dyregrupper Figur s. 232 . 1. Figurer kap 9: Organsystemer hos ulike dyregrupper Figur s. 232 vaskesvamp svamper brennmanet flimmermark spolmark blåskjell huldyr pigghuder rundmark bløtdyr meitemark mygg sjøstjerne ledd- mark

Detaljer

Observasjoner hos palliative pasienter

Observasjoner hos palliative pasienter Observasjoner hos palliative pasienter ESAS Kartlegging av symptomer En av mange brikker i symptomanalysen Gir ikke alene svaret på årsaken til symptomene Nytt eller kjent symptom? Endring i smertemønster

Detaljer

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Sirkulasjonssystemet v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Blodet Celler (99% ery) og væske (plasma) Plasma- organiske

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

Gallesteinsykdom. Olve Steinsholt LIS, Kirurgisk avd, Diakonhjemmet sykehus Kurs allmennpraktikerne 2015

Gallesteinsykdom. Olve Steinsholt LIS, Kirurgisk avd, Diakonhjemmet sykehus Kurs allmennpraktikerne 2015 Gallesteinsykdom Olve Steinsholt LIS, Kirurgisk avd, Diakonhjemmet sykehus Kurs allmennpraktikerne 2015 Disposisjon Prevalens Anatomi og fysiologi Symptomer og klinikk Utredning Behandling Prognose og

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

Dyreceller. - oppbygning. - celleånding

Dyreceller. - oppbygning. - celleånding Dyreceller - oppbygning - celleånding Du skal kunne Beskrive og tegne hvordan dyreceller er bygd opp og hvordan de fungerer. Skille mellom de tre ulike typene av celler, og gi eksempler på forskjeller

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Hvilke symptomer skal jeg se etter når jeg har mistanke om hjerteinfarkt?

Hvilke symptomer skal jeg se etter når jeg har mistanke om hjerteinfarkt? Hjerteinfarkt Et hjerteinfarkt oppstår når blodtilførselen til en del av hjertet stopper opp slik at denne del av muskelen dør. I løpet av 1 times tid etter stopp i blodtilførselen er hjertemuskelfibrene

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje.

Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje. Urininkontinens Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje. Flere tusen norske kvinner og menn har inkontinensproblemer. Mange holder derfor plagene for seg

Detaljer

Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1:

Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1: Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1: A) Akutt myeloblastleukemi B) Aplastisk anemi C) Autoimmun hemolytisk anemi D) Folat-mangel E) glukose-6-fosfat

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Bachelor i sykepleie Kartlegging Trine Mathisen, PVI HiST 1 Eksamensopplevelse? 2 1 Ett blikk på Blooms taksonomi 3 7 6 4 3 2 1 Hva spør vi om? Dette gjelder

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Undersøkelse og behandling av KREFT

Undersøkelse og behandling av KREFT Undersøkelse og behandling av KREFT Vi følger en kvinne fra fastlege til behandling Innledning Du vil nå se flere bilder med tekst under. Bildene og teksten forteller hva som kan skje på et sykehus når

Detaljer

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen IV BEHANDLING PÅ SYKEHJEM Fokus på 4 tilstander Dehydrering Urinveisinfeksjon

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate Side 140 Rød blodcelle Nervecelle Muskelcelle Cellene kan variere mye i form etter den funksjonen de har i kroppen. Side 141 jernemembran ellemembran ellekjerne rvestoff (DNA) itokondrie ndoplasmatisk

Detaljer

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14 Pasientinformasjon Prostatakreft Kirurgisk behandling Rev. 16.06.14 Velkommen til Kirurgisk klinikk, St Olavs Hospital Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal ha kirurgisk behandling for prostatakreft.

Detaljer

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse BEKKENBUNNEN Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse HVA ER BEKKENBUNNEN? Bekkenbunnen består av tre lag muskler som ligger innvendig i bekkenet,

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse 25-Leken: Kropp og helse Instruksjoner: Skriv ut sidene og laminer dem. Fasit til spørsmålene står på denne siden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Detaljer

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.04.2016 Erstatter vilkår av 01.09.2014

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.04.2016 Erstatter vilkår av 01.09.2014 Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.04.2016 Erstatter vilkår av 01.09.2014 1. Utbetaling ved Kritisk Sykdom: Den avtalte forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede i forsikringstiden

Detaljer

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom A gentle revolution in IBD therapy innhold Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12

Detaljer

Undersøkelse og behandling av KREFT

Undersøkelse og behandling av KREFT Undersøkelse og behandling av KREFT Vi følger en mann fra fastlege til behandling Innledning Du vil nå se flere bilder med tekst under. Bildene og teksten forteller hva som kan skje på et sykehus når du

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Gastrointestinalkanalen består av en serie hulrom fra leppene til anus som har varierende kaliber og lengde. Vi er avhengige av disse

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017 Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 10. august 2017 Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Bokmål Klargjøring

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.09.2014 Erstatter vilkår av 07.01.2013

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.09.2014 Erstatter vilkår av 07.01.2013 Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.09.2014 Erstatter vilkår av 07.01.2013 1. Utbetaling ved Kritisk Sykdom: Den avtalte forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede i forsikringstiden

Detaljer

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser Respirasjonsorganene: Nedre luftveier/lungene: Lungene: Respirasjon Styres fra respirasjonssenteret i den forlengede margen Frekvensen styres fra nerveceller

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Fasit til eksamensoppgavene

Fasit til eksamensoppgavene Fasit til eksamensoppgavene 1 a. carotis (halspulsåren) 10 2 arcus aortae (aortabuen) a. pulmonalis dexter (høyre lungearterie) Hjertet og sirkulasjonssystemet 3 a. coronaria sinistra (venstre koronararterie)

Detaljer

Velkommen som pasient. Informasjon til deg som skal opereres i mage og tarm.

Velkommen som pasient. Informasjon til deg som skal opereres i mage og tarm. Velkommen som pasient Informasjon til deg som skal opereres i mage og tarm. Velkommen til Kirurgisk klinikk I dag vil vi på Kirurgisk mottak sørge for at du kommer gjennom programmet for dagen. Du må regne

Detaljer

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges Med hjerte for diabetes type 2 DIABETES TYPE 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Kom Hjerte og blodårer Diabetes type 2 øker risikoen for hjerte- og karsykdom Diabetes type

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske ketobemidonhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Sondeernæring. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze

Sondeernæring. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Sondeernæring Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Behandlingsforløp Administrasjonsveier Nasogastrisk sonde ved behov for enteral ernæring i inntil 2-4 uker Nasojejunal sonde ved risiko for aspirasjon,

Detaljer

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl Eksamen i humanbiologi OD2100 02. desember 2016 kl. 09.00-14.00 1 Del 1 Tungpusten fisker Kenneth (56 år) arbeider som fisker og har røkt siden ungdommen. De siste månedene har han blitt tiltagende tungpusten,

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Skjelettet og Musklene. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU

Skjelettet og Musklene. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Skjelettet og Musklene v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Skjelettet 1 Kroppens reisverk Beskytter de indre organene, bidrar til bevegelse og viktig lager for kalsium og fosfat

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Disseksjon av hjerte. Naturfag 1 Vår 08. NN, Lene Dypvik og Øyvind Nilsen. 1 Innledning

Disseksjon av hjerte. Naturfag 1 Vår 08. NN, Lene Dypvik og Øyvind Nilsen. 1 Innledning Disseksjon av hjerte Naturfag 1 Vår 08 NN, Lene Dypvik og Øyvind Nilsen 1 Innledning Kroppen er et av de fineste maskinerier en kan tenke seg, samspillet mellom de ulike organene er nøye tilpasset. Barns

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FORDYPNINGSEMNE SIF40AE FYSIOLOGI. 12.desember 2002

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FORDYPNINGSEMNE SIF40AE FYSIOLOGI. 12.desember 2002 1 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FORDYPNINGSEMNE SIF40AE FYSIOLOGI 1.desember 00 OPPGAVE 1 SIRKULASJON a) Hovedfunksjoner og egenskaper til ulike årer Arterier: Egenskaper: Tykke vegger med elastisk vev

Detaljer

ØYEBLIKKELIG HJELP-TILSTANDER I PALLIASJON

ØYEBLIKKELIG HJELP-TILSTANDER I PALLIASJON ØYEBLIKKELIG HJELP-TILSTANDER I PALLIASJON PRIORITERINGSKRITERIER Gjelder behandling av palliative pasienter i spesialisthelsetjenesten. Ut fra symptomets/tilstandens kompleksitet og alvorlighetsgras inndeles

Detaljer

HJARTEAVDELINGA MEDIKAMENTELL STRESS-EKKOKARDIOGRAFI

HJARTEAVDELINGA MEDIKAMENTELL STRESS-EKKOKARDIOGRAFI HJARTEAVDELINGA MEDIKAMENTELL STRESS-EKKOKARDIOGRAFI Foto: www.colourbox.com 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus VELKOMMEN TIL OSS I denne brosjyren finn du informasjon om undersøkinga du skal

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SJELDNE VASKULITTSYKDOMMER

www.pediatric-rheumathology.printo.it SJELDNE VASKULITTSYKDOMMER www.pediatric-rheumathology.printo.it SJELDNE VASKULITTSYKDOMMER Vaskulitt betyr betennelse i blodårer. Det omfatter en bred gruppe med sykdommer. Navnet og type vaskulitt kommer hovedsakelig an på hva

Detaljer

NV Sykdom og helsesvikt

NV Sykdom og helsesvikt NV-210 1 Sykdom og helsesvikt Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 NV-210 høsten 2016 Flervalg Automatisk poengsum 2 Oppgave 1 A Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 1 B Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken

Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken Guri Holmen Gundersen Intensivsykepleier/spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie Sykehuset Levanger Hjertesviktpoliklinikken Sykehuset

Detaljer