BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN"

Transkript

1 BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

2 MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen. Vår grunnsetning er at mediemangfoldet og derigjennom ytringsfriheten påvirkes av medieeierskapet. Strategiske beslutninger tas på konsernnivå og i den daglige ledelsen av konsernene er ikke så mange sjefredaktører representert. De har fortsatt ansvaret for og makten over innholdet i egne publikasjoner, men rammene de opererer innenfor blir strammere og deres frihet til å ytre seg om utviklingen i egen bransje synes å bli stadig mindre. For å sikre mangfold og ytringsfrihet er vi opptatt av at det skal være minst tre store aktører i markedet og har tatt til orde for at Medietilsynet bør stramme inn den nasjonale eierskapsbegrensningen. Likeså er vi opptatt av pressestøtten. Pressestøtten var tidligere en ren distribusjonsstøtte, og vår oppfatning er at støtten nå bør stimulere til økt menings- og mediemangfold. Vi vil forsvare vår posisjon, men samtidig vil vi også gjerne bli en del av noe større. De tradisjonelle papiravisene er i gang med transformasjonen over i digitale medier, web-tv og mobile plattformer. Dette gjelder også for Dagbladet som allerede har en lang historie som nyskapende avishus på nett og papir. Som mediehus rekker Dagbladet nå hver dag ut til 1,4 millioner mennesker, eller 33 prosent av landets voksne befolkning. Det gjør oss til landets nest største avis i dekningsgrad og landets fjerde største mediehus. Nettet vokser fortsatt og ligger nå på over 1,1 million lesere hver dag, samtidig som den formidable veksten på mobil fortsetter. Mobilutgaven av Dagbladet har lesere, flere lesere enn mange regionaviser har for sine papirutgaver. For papiravisa var oppslutningen i 2011 oppsiktsvekkende. Dagbladet klarte som eneste løssalgsavis i vår del av verden å få opplagsframgang, og ble fortjent kåret til årets avis. Men selv om det er motstrøms å kunne melde om opplagsframgang, må vi ikke være naive. For papir som publiseringsplattform gjelder tyngdekraften. Vi vil vi imidlertid understreke at papiravisa skal ha en viktig plass i Berner Gruppens struktur også i årene som kommer. Den journalistiske kraft som Dagbladet representerer på alle plattformer er utviklet og vil fortsatt utvikles med basis i det innholds miljø som papiravisa representerer. Berner Gruppen søker stadig nye måter å formidle medieinnhold på. Ved å øke bredden i innholdstilbudet kan Dagbladet ta mer av kundens totale medietid og derigjennom skape inntekts- og lønnsomhetsvekst. Vår sterke trafikkposisjon på nett gjør at Dagbladet nå beveger seg over i nye forretningsområder der vi også skal tjene penger på å distribuere andres innhold. Kontinuerlig forbedring er nødvendig for å trygge Berner Gruppens framtid og sikre konsernets konkurransekraft. Vi erkjenner at vi alltid, og på alle områder, har forbedringspotensial. Det gjelder både på kostnadssiden, kompetansesiden og inntektssiden. Vi opplever nye forbedringstiltak som mulighet for utvikling, vekst og nye inntekter parallelt med kostnads- og effektivitetsarbeid. Som i medieområdet, har vi også en sterk innovasjonskultur i eiendomsområdet, og det er med stolthet vi nå har startet arbeidet med oppføring av Yara s nye hovedkontor på Skøyen. Etter nedleggelsen av vårt trykkeri på Lørenskog, har vi startet arbeidet med eiendomsutvikling på 45 mål s tomt i Lørenskog kommune. Vår idé er at disse to forretningsområdene skal forsterke hverandre. Vi er klar over at årene fremover krever betydelig omstilling, kompetanseutvikling, omorganisering og investeringer. Dette er vi forberedt på å håndtere. Tore Stangebye Konsernsjef

3 STYRETS ÅRSBERETNING Berner Gruppen fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 60,2 mkr i 2011, en nedgang på 16,3 mkr fra Omsetningen var på 948,3 mkr, en nedgang på 43,2 mkr. Resultatet før skatt endte på 13,9 mkr, en bedring på 61,3 mkr mot Følgende preger 2011-resultatet: Fortsatt brukervekst innen digitale medier Nysatsing på magasin og digitale medier Opplagsvekst Effektiviseringstiltak i medieområdet Nedleggelsen av trykkeriet God utvikling i eiendomsvirksomheten Årsresultat Konsernets resultat og balanse består av konsoliderte tall for Berner Gruppen AS (morselskapet) med datterselskaper, hvorav AS Dagbladet, DB Medialab AS, AS Dagblad-Trykk og Citypassagen AS er de viktigste. Selskapets forretningskontor er i Oslo. Driftsinntektene for konsernet ble 948,3 mkr i 2011 mot 991,6 mkr i Årsresultatet etter skatt ble 13,9 mkr i 2011 mot -35,2 mkr i Driftsresultatet etter av- og nedskrivninger ble 44,0 mkr. De samlede investeringene i varige driftsmidler for konsernet i 2011 var 12,1 mkr. Investeringene er i hovedsak gjort i eiendomsvirksomheten. Medievirksomhetens investeringer vil øke i takt med satsningene innenfor det digitale området. Når byggingen av nytt kontorbygg i Drammensveien 131 blir påbegynt sommeren 2012, øker også investeringene i eiendomsområdet. Likviditetsbeholdning var 103,5 mkr pr Konsernets totalkapital var ved utgangen av året 869,2 mkr mot 900,4 mkr året før. Egenkapitalandelen pr var 13,9 % sammenlignet med 13,1 % pr Årsresultatet for morselskapet ble 12,4 mkr i 2011 mot -66,2 mkr i Det ble i 2010 tatt nedskrivninger på aksjer og fordringer relatert til AS Dagblad-Trykk. Berner Gruppen AS har i 2011 inntektsført 70,7 mkr i tilbakeføring av konstatert tap på fordring mot AS Dagblad-Trykk. Morselskapets totalkapital var ved utgangen av året 580,2 mkr mot 710,4 mkr i Egenkapitalen pr var på 141,4 mkr mot 102,8 mkr pr Datterselskapet DB Invest AS ble med virkning fra innfusjonert i morselskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultatet for regnskapsåret I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Utbytte Utbyttepolitikken i Berner Gruppen reflekterer ønsket om å ha stabile og langsiktige eiere. Berner Gruppens aksjonærer skal over tid oppnå konkurransedyktig avkastning på sine aksjer gjennom en kombinasjon av utbytte og kursstigning. Berner Gruppen har ikke utbetalt utbytte de tre siste år. Styret mener nå at økonomien er i så god stand at det foreslås utbytteutbetaling med kr 8 pr aksje. Avis Dagbladet hadde i 2011 en positiv opplagsutvikling og tok markedsandeler fra VG. Totalmarkedet for aviser falt også i Totalmarkedet for norske aviser på hverdager gikk ned med 3,1 %, mens løssalgsmarkedet gikk ned med 6,7 %. Opplaget til Dagbladet økte med 0,9 %.

4 Bransjen har de siste årene opplevd at antall lesere pr. avis synker. Dagbladet er landets tredje mest leste avis og hadde i gjennomsnitt daglige lesere i Dette utgjorde en nedgang på lesere fra Dagbladets lesere er attraktive for annonsørene. Leserundersøkelser viser at leserne er samfunnsengasjerte, er moderne, har høy utdannelse og høy husstandsinntekt. I 2011 ble annonseomsetningen i avisa 200,1 mkr mot 197,8 i Det nye magasinet God Torsdag ble lansert i juni. I november 2011 ble John Arne Markussen ansatt som sjefredaktør i Dagbladet etter Lars Helle. Nye medier Nettbruken er fortsatt i vekst. I følge Norsk Internett Panel hadde Dagbladet.no i 2011 gjennomsnittlig daglige lesere over 12 år. Dagbladet.no satset i 2011 videre på kjernen i nyhetsvirksomheten - nyheter, sport og underholdning. Dette ga en vekst i daglige unike brukere på totalt 12 %. Forsiden hadde i gjennomsnitt en økning på 15 % daglige unike brukere målt mot Økningen for nyhetsseksjonen var 15 % på ukentlige visninger. DB Medialab har fokus på satsninger og vekst innenfor betalt digitalt innhold og lanserte i 2011 sin lesebrett-utgave. Dagbladet Mobil er Norges nest største nyhetstjeneste på mobil og gikk fra daglige unike brukere i 2010 til i 2011, - en økning på 73 %. DB Medialab AS eier 50 % av selskapet Start Network AS, som driver underholdningsnettstedet Start.no. DB Medialab AS eier også 34 % av det digitale kommunikasjonshuset Hyper Interaktiv AS som i 2011 opplevde omsetningsvekst. Selskapets posisjon i markedet har styrket seg. Omsetningen i DB Medialab AS var i ,7 mkr, en vekst på 3,5 mkr. Annonseomsetningen i selskapet økte med 18,9 mkr. Berner New Media AS hadde i 2011 ansvar for Berner Gruppens digitale forretningsutvikling utenfor nettavisen. Trykkeri Det har lenge vært overkapasitet i trykkerimarkedet på Østlandet. Berner Gruppen vedtok derfor i 2010 å legge ned trykkerivirksomheten. Driften ved AS Dagblad-Trykk opphørte Det ble arbeidet aktivt med å tilrettelegge for at tidligere medarbeidere (49 ansatte) i AS Dagblad- Trykk skulle komme over i annet arbeid, noe som lyktes for de aller fleste. Eiendom Eiendomsvirksomheten er organisert i selskapet Citypassagen AS, og datterselskapet Oslo Ridehus AS. Konsernets eiendomsmasse består av ca m2 i Akersgata og Pilestredet i Oslo, trykkeritomten på Lørenskog på ca 45 dekar og med m2 industribygg og Drammensveien 131. Det ble i 2011 inngått leiekontrakt med Yara og byggingen av nytt kontorbygg i Drammensveien 131 starter sommeren Det er også igangsatt arbeid med ny utnyttelse av bygget på Lørenskog etter at trykkerivirksomheten ble avviklet sommeren Utleiegraden i Akersgata/Pilestredet var ved årsskiftet tilnærmet 100 %, og vektet gjenværende leietid for utleiearealene er ca 6 år. Samlede årlige kontraktsfestede leieinntekter for 2011 utgjør ca 50 mkr hvorav ca 45 mkr fra eksterne leietakere. Hensyntatt leien fra Yara, som løper fra mai 2014, utgjør samlede årlige kontraktsfestede leieinntekter ca 80 mkr.

5 Finansielle investeringer DB-Invest AS ble med virkning fra innfusjonert i morselskapet. Balanseført verdi av finansporteføljen var ved utløpet av året 153,7 mkr. Av dette utgjør aksjene i NHST Media Group 140,3 mkr som tilsvarer en eierandel på 18,4 %. Porteføljen består ellers av norske og utenlandske aksjer og fond. Personal og organisasjon Det registrerte sykefraværet i konsernet i 2011 var på 3,5 % mot 5,9 % i Konsernet vil gjennom ledelsesfokus, bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og vernetjenesten fokusere på å holde sykefraværet lavt. Bedriftshelsetjenesten er organisert utenfor huset. Sykefraværet i morselskapet var 5 %. Arbeidsmiljøutvalgene har regelmessig avholdt møter i En rekke saker er blitt behandlet i utvalgene og løsninger er forelagt de berørte avdelinger. Bedriftskultur Berner Gruppen er tuftet på Dagbladets historie som uavhengig, radikal, riksdekkende og massespredt avis. Konsernets verdigrunnlag bygger på medievirksomhetens rolle som samfunnsaktør i vårt demokrati, der ytringsfrihet og informasjonsfrihet er grunnleggende verdier. Berner Gruppens bedriftskultur skal være åpen, ærlig, raus og preget av lagspill og fellesskap som grunnlag for individuell utfoldelse. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av konsernets ansatte er 36,0 % kvinner. Kvinneandelen i styret utgjør 20 %. Konsernet ønsker å tiltrekke seg dyktige kvinner, og ved nyansettelser oppfordres spesielt kvinner til å søke. Berner Gruppen diskriminerer ikke ansatte eller andre som følge av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, funksjonshemming eller livssyn, jf. diskrimineringsloven 1. Berner Gruppen har som mål å fremme likestilling, likeverd og mangfold. Ytre miljø Berner Gruppen AS systemer for avfallshåndtering og håndtering av forurensende stoffer er godkjent, og følger de lover, regler og forskrifter som gjelder for dette. Gjennom selskapet Avisretur AS håndteres innsamling, opptelling og avhending av usolgte aviser. Returavisene er en ressurs som gjenvinnes og blir solgt for gjenbruk i papirproduksjon. Gjeld og kapitalforhold Ved utgangen av 2011 var rentebærende gjeld 546,8 mkr, mot 563,3 mkr ved utgangen av Konsernet er eksponert for fluktuasjoner i kontantstrømmen som følge av endringer i rentenivået. For 400 mkr av gjelden er det inngått fastrenteavtaler med forfall i Det er i 2011 inngått ny byggelånsavtale for oppføring av kontorbygget i Drammensveien 131. Bokført egenkapitalandel var ved årets slutt 13,9 %, mens verdijustert egenkapitalandel var 52,8 %. Dette anses som tilfredsstillende. Finansiell risiko Konsernet er ikke vesentlig eksponert for valutarisiko siden inntekter og kostnader hovedsakelig er i norske kroner. Konsernet har lav kredittrisiko i sin kundeportefølje. Hoveddelen av annonseomsetningen går gjennom formidlingsbyråer som har innbetalt et depositum som sikkerhet for selskapets fordringer. Løssalgsomsetningen er spredt på forhandlere, avhengig av dag, som hver for seg står for en liten del av omsetningen. Framtidsutsikter Utviklingen for mediebransjen er stadig utfordrende. Selv om papiravisa i 2011 har opplevd en viss opplagsøkning forventer vi et fortsatt krevende opplagsmarked.

6 For nettvirksomheten fortsetter brukerveksten, dog i et avtagende tempo. Innen det digitale området arbeides det med stadig nye prosjekter for innholdsdistribusjon på nye publiseringsplattformer. Konsernet er forberedt på fortsatt skiftende konjunkturer og at det vil skje store endringer i mediemarkedet framover. Vi følger utviklingen nøye og er beredt til å iverksette ytterligere tiltak for å sikre og forbedre lønnsomheten. Med god kontantstrøm fra Akersgata og inngått leiekontrakt samt byggestart i Drammensveien 131 er forretningsområdet Eiendom godt rustet for videre verdiskapning. Årsresultat og disponeringer Konsernets årsresultat ble i ,9 mkr mot -35,2 mkr i Morselskapets årsresultat på 12,4 mkr etter skattekostnad foreslås disponert slik: (tall i hele 1000) Fond for vurderingsforskjeller 825 Foreslått utbytte Annen egenkapital Sum anvendelse Pr er morselskapets frie egenkapital 83,3 mkr. Oslo, 20. april 2012 i styret for Berner Gruppen AS Jens P. Heyerdahl d.y. Styrets leder Tore Stangebye Konsernsjef Tore Asphjell Ragnar Horn Finn M. Jebsen Jan Lindh Kjellbjørg Lunde Anne Lise Meyer Erik de Mora Torstein I. Tvenge Stein Aabø

7 RESULTATREGNSKAP tall i hele 1000 Mor Note Konsern Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivning på varige driftsm. og immat. eiend. 6, Annen driftskostnad 5, Driftsresultat før goodwill Avskrivning på goodwill Driftsresultat Res. fra investering i annet foretak i samme konsern Resultat fra investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm Nedskriving av finansielle eiendeler 7, Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Majoritetens andel av årsresultatet Minoritetens andel av årsresultatet Anvendelse av årsresultatet Fond for vurderingsforskjeller Foreslått utbytte Annen egenkapital Sum anvendelse

8 BALANSE tall i hele 1000 Mor Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Konsesjoner, pantenter, varemerker m.v Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, Maskiner og anlegg 6, Anlegg under utførelse 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 9, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 9, Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 BALANSE tall i hele 1000 Mor Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer (pålydende) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner 10, Gjeld til selskap i samme konsern Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 9, 15, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 20. april 2012 Jens P. Heyerdahl d.y. Styrets leder Stein Aabø Tore Asphjell Ragnar Horn Finn M. Jebsen Jan Lindh Kjellbjørg Lunde Anne Lise Meyer Erik de Mora Torstein I. Tvenge Tore Stangebye Konsernsjef

10 KONTANTSTRØM tall i hele 1000 Mor Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære av- og nedskrivninger Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode Poster klassifisert som inv. eller finansieringsaktiv Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - - Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Inn-/utbet. ved salg/kjøp av aksjer i andre foretak 7,8, Inn-/utbetalinger ved andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring saldo konsernkonto 9, Endring kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Innbetaling av konsernbidrag Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Bankinnskudd, kontanter og lignende Kontanter og kontantekvivalenter ,

11 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Års- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Års og konsernregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. For å gjøre års- og konsernregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merverdi som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.

12 Behandling av felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er selskap hvor konsernet har en felles kontroll, etablert ved en avtale som krever enstemmighet i strategiske driftsmessige og finansielle beslutninger. Felleskontrollerte selskaper er i konsernregnskapet proporsjonelt konsolidert linje for linje i resultatregnskapet og balansen. Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket returer, merverdiavgift, rabatter, provisjoner og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter først inn først ut prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt.

13 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Konsernet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Finansielle eiendeler Markedsbaserte obligasjoner vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8. Ikke markedsbaserte aksjer klassifisert som omløpsmidler, vurderes til det laveste av anskaffelseskost og markedsverdi for porteføljen sett under ett. Investering i aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler, vurderes til anskaffelseskost. Dersom den virkelige verdien av investeringen er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives investeringen ned til virkelig verdi. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for eventuelle feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

14 tall i hele 1000 NOTE 2 DRIFTSINNTEKTER Konsern Løssalgsinntekter Annonsesalgsinntekter Trykkeriinntekter Husleieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter NOTE 3 VARER Konsern Endring Råvarer til anskaffelseskost NOTE 4 FORDRINGER Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år for mor og konsern: Mor Konsern Øvrige langsiktige fordringer NOTE 5 LØNNSKOSTNADER/ ANTALL ANSATTE/ GODTGJØRELSER/ LÅN TIL ANSATTE/ PENSJONER MM. Mor Konsern Lønnskostnader mm Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Viderebelastning av lønnskostnader Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn og øvrige avgiftspliktige ytelser Pensjonskostnader 162 Annen godtgjørelse 151 Administrerende direktør inngår i selskapets ordinære pensjonsording og kan fratre med pensjon ved fylte 67 år. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

15 tall i hele 1000 >> NOTE 5 LØNNSKOSTNADER/ ANTALL ANSATTE/ GODTGJØRELSER/ LÅN TIL ANSATTE/ PENSJONER MM. Revisor Mor Konsern Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Sum eks MVA Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Ved innskuddsplan Foretakets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon. Ved ytelsesplan Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon utover den generelle ordningen. Ordningen er ufondert. Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene ). Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. I 2011 foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet for Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning balanseføres i Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 om pensjonskostnader. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 456 personer. Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 543 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Konsernets pensjonsordning var tidligere organisert i Dagbladets Pensjonskasse. Fra 2010 forvaltes midlene av Vital Forsikring. Pensjonskostnad Mor Konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Adminstrasjonskostnader Resultatføring ved avkorting Resultatført virkning av planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonskostnad * * inklusive arbeidsgiveravgift

16 tall i hele 1000 >> NOTE 5 LØNNSKOSTNADER/ ANTALL ANSATTE/ GODTGJØRELSER/ LÅN TIL ANSATTE/ PENSJONER MM. En vesentlig andel av pensjonskostnadene er overført til AS Dagbladet og er ikke resultatført i Berner Gruppen AS. Pensjonskostnaden i konsernet består av Berner Gruppen AS, AS Dagbladet, Citypassagen AS, DB Medialab AS, Publish Lab AS og AS Dagblad-Trykk. Øvrige selskaper i konsernet innførte OTP fra slik at alle selskapene i konsernet oppfyller lovkravet om obligatorisk tjenestepensjon. Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Mor Sikret ordning Usikret ordning Sikret ordning Usikret ordning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Aga av netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført virkning av planendring Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelser * * inklusive arbeidsgiveravgift Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Forventet lønnsregulering 3,00 % 3,50 % Forventet pensjonsøkning 0,10 % 1,30 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 5,40 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen pensjonskasser og forsikring. Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Konsern Sikret Ordning Usikret Ordning Sikret Ordning Usikret Ordning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Aga av netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført virkning av planendring Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelser * * inklusive arbeidsgiveravgift Herav netto pensjonsmidler Herav netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Forventet lønnsregulering 3,00 % 3,50 % Forventet pensjonsøkning 0,10 % 1,30 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 5,40 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen pensjonskasser og forsikring.

17 tall i hele 1000 NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIDENDELER Kont.mask. Aktiverte Bolig Mor og a. utst. innr.kost. og hytter Anskaffelseskost Tilgang til anskaffelseskost Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Avgang akk avskrivninger Akk avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 5 år Inntil 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Ingen Driftsløsø. Konsesj. Anlegg Tomter, Mask. inventar, patenter, Konsern under utfør. bygn. og anl. kont.mask. varemrk m.v. Goodwill SUM SUM Anskaffelseskost Tilgang til anskaffelseskost Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Avskr. og nedskr Tilgang akk. avskr./nedskr Avgang akk. avskr./nedskr Akk avskr./nedksr Balanseført verdi pr herav gjenværende oppskr Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Økonomisk levetid Inntil 50 år Inntil 50 år Inntil 20 år Inntil 5 år Inntil 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen Lineær

18 tall i hele 1000 NOTE 7 DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP Mor Berner New City- Datterselskap AS Dagbladet AS Dagblad-Trykk Meda AS passagen AS DB Medialab AS Oslo Ridehus AS Publish Lab AS Formelle opplysninger Forretningskontor Oslo Lørenskog Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Eierandel 99,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,00 % 100,0 % 100 % Andel av stemmeberettiget kapital 99,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,00 % 100,0 % 100 % Aksjer i AS Dagblad-Trykk nedskrevet med 40 mkr i 2009 og ytterliggere 22 mkr i Beløpene er presentert som nedskrivning av finansielle eiendeler i resultatregnskapet. Bokført verdi av aksjer i AS Dagblad-Trykk er kr 0 pr Selskapet er besluttet fusjonert inn i Berner Gruppen AS i Tilknyttet selskap Avisretur AS Formelle opplysninger Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Oslo Eierandel 0 Stemmeandel 49,9 % Avvikende regnskapsår Nei Opplysninger relatert til anskaffelsestidspkt Anskaffelseskost 735 Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspkt (selskapets andel) 735 Goodwill - Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse Tilgang i året - +/- Andel årets resultat ført mot aksjer i tilknyttet selskap 825 Egenkapitaltransaksjoner -997 Utgående balanse Konsern Start Hyper Selskap Network AS Avisretur AS Interaktiv AS Sum Formelle opplysninger Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Oslo Oslo Oslo Eierandel 50,0 % 49,9 % 34,0 % Stemmeandel 50,0 % 49,9 % 34,0 % Avvikende regnskapsår Nei Nei Nei Opplysninger relatert til anskaffelsestidspkt (i anskaffelsesåret) Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspkt (selskapets andel) Goodwill Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse Tilgang i året /- Andel årets resultat ført mot aksjer i tilknyttet selskap Egenkapitaltransaksjoner Utgående balanse Start Network AS er regnskapsført etter bruttometoden. Andel av resultatet og balanseposter er inkorporert for hver enkelt linje i oppstillingene.

19 tall i hele 1000 NOTE 8 AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAP MM. Mor Eierandel Anskaff.kost Balanseført verdi Markedsverdi Omløpsmidler: Markedsbaserte aksjer Anleggsmidler: Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) * 18,4 % Øvrige aksjer * Berner Gruppen AS eier 18,4 % av aksjene i Norges Handels- og Sjøfartstidende AS (NHST). Aksjene ble i 2008 reklassifisert fra omløpsmidler til anleggsmidler. Konsern Eierandel Anskaff.kost Balanseført verdi Markedsverdi Omløpsmidler: Markedsbaserte aksjer Anleggsmidler: Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) ** 18,4 % Øvrige aksjer ** Konsernets aksjer i NHST er stilt som sikkerhet for Berner Gruppen AS' kassekreditt i DNB pr NOTE 9 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Andre kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Mor Foretak i samme konsern Konsernkontoordning Sum Annen kortsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Mor Foretak i samme konsern Konsernkontoordning Sum Øvrig langsiktig gjeld er knyttet til lån fra Citypassagen som ble tatt opp i januar 2010 og har en løpetid på 5 år fra tidspunkt for opptak. Det betales en rente på 1 måneds NIBOR + 3,50 %.

20 tall i hele 1000 NOTE 10 GJELD Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Mor Konsern Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum Gjennomsnittlig rente 5,28 % Avdragsstruktur For lån på 457,5 mkr; 15 kvartalsvise avdrag à 3,125 mkr. Første gang For lån på 80,3 mkr; 1 mkr pr kvartal. Første gang Konsernet har covenants krav knyttet til langsiktige lån og kassekredittavtalen. Langsiktig lån i Citypassagen på 457,5 mkr har krav om loan-to-value i Citypassagen på maks 85 %. Fra er kravet maks 80 %. Det er også knyttet krav til rentedekningrad i Citypassagen på min. 1,20. Fra er dette kravet 1,25, mens det er 1,4 fra Kassekredittavtale mellom Berner Gruppen og DNB med maksimal ramme på 25 mkr har krav om EBITDA for konsernet på minimum 40 mkr. Kassekreditten er ikke benyttet pr Konsern Konsernet har i 2010 tatt opp lån på 457,5 mkr, fordelt på 62,5 mkr i DNB Bank og 395 mkr i DNB Næringskreditt. Begge lånene har flytende renter. For å sikre seg mot eksponering knyttet til fremtidige endringer i renten har konsernet inngått rentebytteavtaler på 400 mkr som byttes fra flytende til fast rente. Sikringen regnskapsføres som kontantstrømsikring og virkelig verdi på sikringsinstrumentene regnskapsføres ikke. Total negativ verdi på sikringsinstrumentene utgjør 51,0 mkr pr Denne verdien amortiseres over rentebytteavtalenes levetid. Mottatte og betalte renter på rentebytteavtalene resultatføres i takt med rentene på lånet. Rentebytteavtaler (SWAP) Beløp Varighet Rente Rentebytteavtale ,19% Rentebytteavtale ,63% Rentebytteavtale ,15% Morselskap Av konsernets totale låneopptak har Berner Gruppen 235 mkr i form av et langsiktig, flytende rente lån fra datterselskapet Citypassagen. Samtlige rentebytteavtaler for 400 mkr er gjort i Berner Gruppen. En andel av rentebytteavtalene tilsvarende lånet inngår i et sikringsforhold. Sikringen regnskapsføres som kontantstrømsikring og virkelig verdi på sikringsinstrumentene regnskapsføres ikke. Total negativ verdi på sikringsinstrumentene som ikke regnskapsføres utgjør 31,0 mkr. Mottatte og betalte renter på 235 mkr av rentebytteavtalene på 400 mkr resultatføres i takt med rentene på lånet. For den delen (165 mkr) av rentebytteavtalene som ikke inngår i sikringsrelasjonen, resultatføres mottatte og betalte renter løpende med tilhørende balanseføring. Verdiendring knyttet til rentebytteavtalene som ikke inngår i sikringsrelasjon utgjør negativt 6,6 mkr og føres som finanskostnad over resultatet.

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer