INFO. helsen. løs. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong"

Transkript

1 INFO 1 Nr På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s 6 s 8 s 10 s 14

2 LEDER:,, Helse og verdiskaping Det kan ta 20 år å bygge opp spydspisser, men ta dager å rive dem ned Bedriftene i Norge går så det suser for tiden. Verdiskapingen på Vestlandet bidrar langt mer til den norske felleskassen enn befolkningsgrunnlaget tilsier. For flere år siden ble det imidlertid avdekket at bidraget fra den norske felleskassen til Helse Region Vest, og i særlig grad Helse Bergen, er langt under landsgjennomsnittet i år 11,2 %. Altså en gigantisk skjevfordeling som politikerne ikke har evnet å rette opp. I år er det en kriselignende situasjon. En fortsatt skjevfordeling vil kunne få konsekvenser for alt; forskning, pasienttilbud, opplæring, utdanning og arbeidsmiljø, sier Anne Kverneland Bogsnes i saken om Helse Bergen i dette nummeret av INFO. Situasjonen er alvorlig også gjennom den landsdekkende arbeidsmiljøundersøkelsen i sykehusene som Arbeidstilsynet har gjennomført. Det er mer enn problematisk at en statlig tilsynsmyndighet i sin dom konkluderer med manglende samsvar mellom ressurser og oppgaver, samtidig som Stortinget stiller krav til økonomisk balanse, effektivisering og kvalitetsheving, uten at tilbudet til pasienter reduseres. Hvorfor skal Bergen Næringsråd være opptatt av dette? Jo, gjennom Bergenscenarier 2020 er det satt fokus på hvilke kjennetegn som er viktige for å utvikle verdiskaping i regionen. Helsesterk er en av disse viktige kjerneverdiene, og de demografiske utfordringene er store, blant annet for å behandle livsstilssykdommer og økende antall eldre. Den norske felleskassen burde derfor heller satse sterkt på forskning og behandling, for blant annet å redusere livsstilsplagene, beholde befolkningen vital og i mest mulig produktivt arbeid. Skjevfordelingen er en komplett utillatelig situasjon, og vil ramme troverdighet og legitimitet i politikken. Det er også strategisk uforståelig hvorfor ikke de mest effektive helseinstitusjonene, heller blir premiert. Hvorfor satser man ikke sterkt og målrettet på de internasjonalt ledende forskningsmiljøene vi blant annet har på Haukeland Universitetssykehus? Det naturlige botemiddelet er å gi en engangsbevilgning for å få gjenopprettet en rettferdig fordeling. Det bør kunne skje i revidert nasjonalbudsjett. Det er et beløp AS Norge har god råd til uten at det setter press i økonomien. Vi merket i alle fall intet press da politikerne i et jafs avskrev kostnadene på Romeriksbanen, og det beløpet var minst 50 ganger større. Beløpet er sikkert ikke mer enn noen dagers statlige inntekter fra Trollfeltet. Bergen og Vestlandet krever nå handling! Helge S. Dyrnes Røde tall og ekstraordinære styremøter er bare noe av det direktøren i Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes, har måttet hanskes med den siste tiden. Det har blåst friskt rundt henne, til tider orkan, men direktøren står fortsatt støtt. Og fremtiden ser hun lyst på. På helsen løs Det store samtaleemnet for de ansatte i Helse Bergen denne vinteren, har vært penger. Penger som mangler, og penger som stortingspolitikerne har plassert andre steder enn på Vestlandet. Tall fra 2004 viser at Helse Vest, som omfatter fire helseforetak i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, får 11, 2 % mindre per innbygger enn landsgjennomsnittet. Bare for Helse Bergen er det 500 millioner kroner mindre enn man mener å ha krav på. Anne Kverneland Bogsnes og hennes medarbeidere har måtte skjære ned på allerede svært knappe budsjetter. Dette har vært en vanskelig jobb, også fordi 96 prosent av midlene man disponerer i realiteten er bundet opp i rett til nødvendig helsehjelp. - Vi må selvsagt alltid arbeide for å bli enda dyktigere til å forvalte ressursene best mulig, og å få mest mulig ut av hver eneste helsekrone. Men slik det er i dag, er det et stort sprik mellom det vi skal gjøre, og det vi kan gjøre. En fortsatt skjevfordeling vil kunne få konsekvenser for alt; forskning, pasienttilbud, opplæring, utdanning og arbeidsmiljø, sier hun. Østlands-favorisering Den mye omtalte skjevfordelingen av midler til norske sykehus har gått hardt utover Haukeland Universitetssykehus, noe som resulterte i at mediebildet i Bergen i januar handlet mye om budsjettunderskuddet og påpakninger fra Arbeidstilsynet. Bogsnes Kverneland forteller at skjevfordelingen av midler har en lang historie. Hun er opptatt av å synliggjøre at dette handler om vestlendingenes helse. - Jeg synes det er viktig å påpeke fakta, men jeg gjør ikke dette for meg selv. Jeg jobber for pasientene våre og innbyggerne på Vestlandet. Det er dem og deres helsetilbud dette gjelder, men for å få til bedre forhold er det viktig at alle engasjerer seg, sier hun. - Det er politikerne som bestemmer dette. Hvis regjeringen virkelig mener det de har sagt i Soria Moria-erklæringen, så bør vi holde motet oppe. Da bør det komme mer penger til sykehussektoren i vår landsdel. Sårbare miljøer Haukeland Universitetssykehus er også en viktig forskningsinstitusjon, og er de ledende på en rekke felt innen medisinsk forskning. Helse Bergen er landets nest største forskningsinstitusjon på helsefeltet, og Haukeland har flere nasjonale kompetansesentre. Innen kreftdiagnostikk, internasjonal helseforskning, hjernediagnostikk, patologi og en rekke andre medisinske fagområder har universitetssykehuset forskningsmiljøer av internasjonalt format. - Vi har mange dyktige forskere og mange av miljøene er på høyt internasjonalt nivå. Men de er sårbare. Det kan ta over 20 år å bygge opp slike spydspisser, men det tar dager å rive dem ned, sier hun. Nr.1 Februar 2006 INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet 13. januar Forsidebilde: Helse Bergen Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2006: Tips oss! E-post: Tlf Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: - Disse problemene har vært der lenge. Så kom helsereformen i 2002, med det såkalte Hagen-utvalget. Da trodde vi at vi skulle få lik fordeling. Hagen-utvalget viste nemlig at Helse Vest egentlig burde fått 700 millioner kroner mer enn det vi får i dag. Regjeringen sa da at noe av skjevfordelingen skulle rettes opp. Det har ikke skjedd. Siden 2002 har situasjonen faktisk forverret seg. - Det er vanskelig å si hvorfor, men det er ingen hemmelighet at det ikke har vært lett å få bred forståelse for den vanskelige situasjonen på Stortinget, sier Kverneland Bogsnes. Av og til er Oslo veldig langt unna. Verdenskjent for sin kvalitet i 2020 Et av visjonsområdene i Bergenscenarier 2020 handler om at helsetilbudet vårt vil være verdenskjent for sin kvalitet og kompetanse, og at Haukeland Universitetssykehus vil utmerke seg internasjonalt innen flere medisinske områder. Kverneland Bogsnes er overbevist om at mer penger til bergensregionens helsetilbud vil gjøre målet realistisk. - Jeg er kjempestolt av den kompetansen vi sitter på. Hvis skjevfordelingen blir rettet opp, og det har jeg tro på at den blir, da er jeg overbevist om at vi er der vi bør være i 2020, sier hun. 2 INFO 1-06 INFO

3 Nye byggeprosjekter FAKTA HELSE BERGEN: Saken: Helse-Bergen skjevfordeling av statlig støtte til sykehusene. Haukeland Universitetssykehus mangler penger. Kapasiteten på Haukeland Universitetssykehus er sprengt. For å møte den forventede økningen i pasienttilstrømningen, er det avgjørende for Helse Bergen å få gjennomført planlagte utbyggingsprosjekter. Blant investeringene som planlegges er et laboratoriebygg. Videre jobbes det med et barne- og ungdomssenter som vil samle somatisk behandling av barn og unge. Planene omfatter en oppgradering av sentralblokken, et barne- og ungdomspsykiatrisk sykehus, et bygg i Sandviken som gir et økt tilbud til unge schizofrene, og et voksenpsykiatrisk bygg i Sandviken. I tillegg skal det bygges et kreftbygg og et senter som skal samordne nevrokirurgisk og nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. Dette skal etter planen være på plass innen tidsrammen I følge Soria Moria-erklæringen skal regjeringen innen 2008: styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned at skjevdelingen av inntekter mellom helseregionene skal rettes opp Hva sier helsepolitikerne? Hva vil du gjøre for å rette opp skjevfordelingen av helsemidler? Dag-Ole Teigen, Arbeiderpartiet - Jeg har ikke noen problemer med å se at situasjonen i Helse Vest er kritisk. Skjevfordelingen har ført til at pasientene ikke har mulighetene til samme behandling som de har andre steder i Norge, og slik skal det ikke være. Jeg vil gjøre to ting. Det ene er å jobbe hardt inn mot departementet for at skjevfordelingen rettes opp på budsjettet. I tillegg ønsker jeg å sette ned et utvalg som kan lage en fordelingsmodell som sikrer en rettferdig fordeling i fremtiden. Inge Lønning og Sonja Sjøli, Høyre - Høyre og Samarbeidsregjeringen startet i statsbudsjettet for 2005 prosessen med å rette opp skjevfordelingen i tråd med dette vedtaket. Høyre forventer at den nye rødgrønne regjeringen vil fortsette prosessen med å rette opp skjevfordelingen. Vi kan forsikre om at Høyre vil følge regjeringen tett for å sikre at skjevfordelingen rettes opp. Harald T. Nesvik, Fremskrittspartiet - I statsbudsjettet for 2005 gikk FrP, sammen med de daværende regjeringspartier, H, V og KrF, inn for en raskere gjennomføring av omleggingen av tilskuddene til de regionale helseforetakene, slik at Helse Vest fikk de økte overføringene i løpet av kortere tid, to år i stedet for fem. FrP har sett den skjevfordelingen som har vært, og har bidratt til å rette opp skjevhetene. Laila Dåvøy, KrF - Jeg vil be helseministeren om å forsere opprettelsen av skjevfordelingen allerede i revidert nasjonalbudsjett Det er også viktig at regjeringen følger utviklingen nøye. Helse Vest fortsetter å dokumentere effektivitetsforbedringer, og vi må derfor sikre at dette hensynet tas i tildelingene fremover. Gunvald Ludvigsen, Venstre - Skjevfordelingen av basisbevilgninger mellom de regionale helseforetakene er både reell og erkjent. Helse Vest kommer dårligst ut. Ved Stortingets behandling av budsjettforslaget for 2005 ble situasjonen noe bedret og overgangsperioden ble redusert med om lag ett år. Venstre mener at overgangsperioden til full likebehandling av Helse Vest må reduseres ytterligere, og vil gjerne bidra til dette i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett til våren. 4 INFO 1-06 INFO

4 ,, Ønsket om å realisere den spenstige 5+regionen er sterkt Lorentzen er styreleder i Sparebanken Vest, og er bankens representant i styringsgruppen. - Bergenscenarier 2020 passer som hånd i hanske i det allmennyttige arbeidet banken driver, og derfor har vi overfor våre styrende organer foreslått at Sparebanken Vest bidrar økonomisk til prosjektet i tre år. Tiden vil vise om dette er en riktig investering. Fallhøyden er stor, men samtidig foreligger det en enestående faglig dokumentasjon for Bergenscenarier 2020 som gir styringsgruppen et veldig godt grunnlag for å initiere gode prosjekter og prosesser som har betydning for byen og regionen. - Ønsket om å realisere den spenstige 5+- regionen er sterkt hos mange som deltar. Men skal vi få utrettet noe, må vi få mange og ulike aktører til å tenke utover sin egen virksomhet, og ta et utvidet ansvar for samfunnsutviklingen. Scenariets hovedpoeng er å skape nye arenaer for samarbeid, påpeker Lorentzen. Foto: Bent René Synnevåg Fra visjon til handling Bergenscenarier 2020 er nå blitt etablert som en prosjektorganisasjon. - Vår utfordring blir å omsette gode tanker og visjoner for regionen til konkrete handlinger. Det forutsetter at vi lykkes med å få folk til å samhandle på tvers av etablerte bransjer og organisatoriske strukturer, sier leder for styringsgruppen, høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen. De styrer Bergenscenarier 2020 Pål W. Lorentzen er leder for styringsgruppen for Bergenscenarier 2020, og representerer Sparebanken Vest. For øvrig består styringsgruppen av Atle Neteland, BKK, Didrik Munch, BT, Helge Dyrnes, Bergen Næringsråd, Henning Warloe, Bergen kommune, Mette Myrmell Torrissen, Universitetet i Bergen, Nils Mæhle, Høgskolen i Bergen, Stener Kvinnsland, Helse Bergen og Torill Selsvold Nyborg, Hordaland fylkeskommune. Foreløpig ansatt i prosjektorganisasjonen Bergenscenarier 2020: Prosjektmedarbeider Inga Moen Danielsen Søker etter prosjektleder Bergenscenarier 2020 blir en uavhengig prosjektorganisasjon med et eget sekretariat. Stillingen som prosjektleder er lyst ut. - Vi er på jakt etter en energisk, kreativ og utadvendt person med evne til samarbeid og samhandling. Kommunikasjon og synliggjøring av prosjektet blir svært viktig, fremholder han. Ole Berrefjord, som har ledet arbeidet med utvikling av scenarier for bergensregionen, skal fortsatt være knyttet til prosjektet som konsulent. På lag med Bergen Næringsråd Bergenscenarier 2020 blir lokalisert i Bergen Næringsråds lokaler i Olav Kyrres gate Vi har vært initiativtaker og fødselshjelper til prosjektet, og kommer også til å utvise et sterkt engasjement i den iverksettende fasen, sier administrerende direktør Helge Dyrnes. - For Bergen Næringsråd, som organisasjon og for alle våre medlemsbedrifter, er det av vital betydning at de syv visjons- og innsatsområdene, som er definert i prosjektet, blir utviklet med tiltak som faktisk fører regionen i 5+retning. Vår egen fremgang vil i stor grad avhenge av at Bergenscenarier 2020 blir en suksess, understreker Dyrnes. Ønsker vekst og utvikling Bergens Tidende (BT) er blant bedriftene som har vært med i kjerneteamet for Bergenscenarier Vi vil fortsatt delta i prosjektet. For BT som mediebedrift er det naturlig og riktig å bidra til tiltak som kan skape vekst og utvikling i regionen. Bergenscenarier 2020 er et prosjekt som for vår del kombinerer egennytte med allmennytte, sier administrerende direktør Munch, nestleder i styringsgruppen. Ikke bare Bergen Pål W. Lorentzen understreker at Bergenscenarier 2020 må utvikle en stil og en arbeidsform som gjør prosjektet relevant for hele regionen, og ikke bare Bergen. Han ønsker ikke å spesifisere oppgaver og prosjekter i 2006 før styringsgruppen har drøftet og lagt en slagplan. - Men innsatsområdet Kunnskapsgleden vil generelt måtte ha høyt fokus. Investeringer i barns nysgjerrighet og skapertrang er helt avgjørende for fremtidig verdiskaping og velferd, konkluderer han. Obligatorisk tjenestepensjon la oss gjøre det enkelt for deg! I løpet av 2006 må alle bedrifter med to eller flere ansatte etablere tjenestepensjon. Vi kan tilrettelegge en god ordning for deg og dine medarbeidere. Med tjenestepensjon fra Sparebanken Vest kan du selv administrere pensjonsordningen på Internett, og de ansatte kan følge med på pensjonskontoen via nettbank. Snakk med bedriftsrådgiveren din i banken eller ring oss på valg 3. 6 INFO 1-06 Pål W. Lorentzen og Helge Dyrnes ved den blå steinen. Den er blitt et ikon for Bergenscenarier 2020.

5 ,, Vi håper å engasjere hele Bergen Ressursgruppe Handel og Opplevelser: Bergen skal skinne! La Bergen Skinne Etter at Arne Storetvedt ble pensjonist for halvannet år siden har han tatt flysertifikat, kjøpt motorsykkel og anskaffet en gravemaskin til å fikse opp i hagen med. Neste utfordring blir å rydde Bergen for boss, og få handelsnæringen frem i lyset. Som leder for ressursgruppe Handel og Opplevelser i Bergen Næringsråd er Arne Storetvedt opptatt av at handelsnæringen i Bergen skal få bedre kår. - Bergen er skapt av handel og har alltid vært en handelsby. Men handel er ikke lenger i fokus, til tross for at handelsnæringen er en av de næringene som sysselsetter flest i Bergen. Næringen representerer en viktig verdiskaping, og har således stor betydning også ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier den pensjonerte finansmannen. La Bergen skinne! En av vårens viktigste oppgaver for ressursgruppe Handel og Opplevelser blir den store ryddedugnaden som vil foregå i bergensområdet siste uken i april. Storetvedt håper å engasjere hele Bergen, fra Fana til Åsane, til å gjøre byen til et renere og mer trivelig sted. - Alle er enige i at det flyter for mye boss i Bergen. Nå vil vi få ryddet opp i det. Ryddedugnaden skjer før turistsesongen starter, og da håper vi å få fokus i mediene, og gjøre folk bevisste på at det er viktig med en ren by på en positiv måte. Sammen med BIR, kommunen, reiselivsnæringen og forhåpentlig alle bergensere skal vi få det til. Mottoet vårt skal være La Bergen skinne!, sier Storetvedt. Temakvelder og møteplasser I fjor gjorde Bergen Næringsråd en undersøkelse blant sine medlemmer. Der kom det frem at handelsnæringen i byen er særlig opptatt av å bedre rekrutteringen og utvikle kompetansen blant medarbeiderne. Ressursgruppen er derfor nå i gang med å planlegge temakvelder og etablere møteplasser, der handelsnæringen kan treffes og ta opp spørsmål som angår dem. - Rekruttering er et viktig tema, et annet er motivasjon. Vi tror det er viktig at de som arbeider innen varehandel, reiseliv og andre serviceyrker, kan treffes og snakke om sine erfaringer og utfordringer. Målet er å skape et forum der den enkelte kan hente ny inspirasjon, og på den måten også gi næringen et bedre selvbilde. Storetvedt sier at varehandel er en spennende næringsvei, fordi den hele tiden står overfor nye utfordringer. - Handel er utrolig utfordrende. Det er en næring som er i endring hele tiden. Vi får nå eldrebølgen, og vi får stadig flere studenter til byen. I tillegg ser vi at det kommer nye salgsformer som for eksempel netthandel, som endrer forbrukernes atferd, påpeker han. Arne Storetvedt leder Vidar Aasebøe Åsane Senter Mette Skaugvold Handelsbanken Lise W. Strømmen Torget i Bergen Juliet Balgobin BKK Steinar Kristoffersen Galleriet Trond Amland Fløibanen Bosset flyter flere steder i kulturbyen Bergen. Det er lett å finne bildemotiver av boss i parker, på fortau og ved mange offentlige steder. Handelsnæringen trenger bedre selvbilde Arne Storetvedt mener næringsdrivende og ansatte i varehandelen i Bergen må få et bedre selvbilde. Han mener det er flere grunner til at handel ikke lenger er i fokus i den tradisjonsrike handelsbyen. - Globaliseringen har ført til økt kjededannelse innen varehandelen. Med få, hederlige unntak er de gamle handelshusene borte, eller de har flyttet ut av byen, og kjedekontorene ligger andre steder enn i Bergen. De viktigste handelsbeslutningene tas ikke lenger i Bergen, sier Storetvedt. - Lange åpningstider har medført at handel har blitt en deltidsjobb. Mange er innom næringen, men altfor få ser på det som en spennende yrkeskarriere. Det gir ikke lenger status å drive handel. Vi mener at næringen fortjener noe mer. Ressursgruppe Handel og Opplevelser skal sette fokus på handelens betydning. Løfte den opp til det nivået den fortjener, understreker han. Større utfordringer De siste årene har handelen i Bergen sentrum mistet markedsandeler i favør av randsonene i kommunen. Dette skjer fordi det har vokst frem flere kjøpesentre, samt at tilgjengeligheten til sentrum har vært problematisk til tider. - Det er positivt at handelen har blomstret utenfor Bergen. Samtidig har handelsnæringen i sentrum fått redusert tilgjengelighet og større utfordringer. Næringen er hele tiden utsatt for endringer i form av trusler og muligheter. Gode kommunikasjonsløsninger er avgjørende. Eksempelvis vil en bybane representere en trussel for noen, men en mulighet for andre, sier Storetvedt. Han tror at åpningen av de mange broforbindelsene og en bedret veiforbindelse til Os, også vil påvirke handelen i bergensregionen på en positiv måte. Parkering er viktig Et hett tema de siste årene har vært parkeringsplasser. Med byggingen av Klostergarasjen og andre, fremtidige parkeringsanlegg under jorden, skapes det også nye muligheter for handelen. - Parkering har alltid vært en stor utfordring for sentrum. Det er helt sentralt for handelen. Jeg tror Klostergarasjen er positiv, fordi den vil føre til økt trafikk i nordre del av sentrum, et område hvor det har vært litt liten aktivitet de siste årene. Optimistisk for handelen Storetvedt er optimistisk på vegne av handelsnæringen. - Den har alltid klart seg, og det vil den også fortsette å gjøre. Det vi i ressursgruppen skal bidra med, er å gi handelen det fokuset den fortjener. Det har vært in å snakke om finansbyen, oljebyen, den marine byen og så videre. Vi må ikke glemme at handel er en av byens viktigste næringer, avslutter Arne Storetvedt. 8 INFO 1-06 INFO

6 Han startet Nordahl Grieg-teateret som 26-åring, han har skrevet musikk til 50 teaterproduksjoner, vært kapellmester på DNS og spilt kontrabass i Bergen Filharmoniske Orkester. Nå er Knut Skodvin i full gang med å sette opp Bikubesong på Logen Teater. Obligatorisk tjenestepensjon Teaterentrepenøren Knut Skodvin har en lang cv. I tillegg til å ha vært en særdeles aktiv musiker og komponist, har han vært produsent for Ole Paus-revyer, Thomas Giertsen, Otto Jespersen og Kvinner på Randen. - Jeg ser på meg selv først og fremst som en entrepenør, sier Skodvin som nå jobber i Stageway Teater. Største satsing Hans siste entrepenørgjerning var å ta initiativet til å få Frode Gryttens Odda-fabel og vestlandskrønike Bikubesong til Vestlandet. I flere sesonger har den fylt opp Det Norske Teater i Oslo, hvor den også fikk Kritikerprisen i Nå kommer Odda-stykket til Bergen og Logen Teater. Regissøren, Lasse Kolsrud, er den samme, men i Bergen får stykket et helt sett med nye skuespillere. - Det som er spennende, er å se hvordan de nye skuespillerne fyller rollene. Vi driver med casting nå, og ut fra det vi har fått på plass hittil ser det ut til å bli utrolig bra. 18 skuespillere skal være med. Dette er vår største satsing noensinne. Det er mye logistikk i dette, sier Skodvin. Han er midt i forberedelsene på oppsetningen som er blitt til i samarbeid med Hordaland Teater, Det Norske Teater og Den Nationale Scene. forestillinger. Målet er å doble antallet, og kanskje spille stykket frem til påsken Å drive med underholdningsteater er et høyrisikoprosjekt. Du må ha god teft og ryddig forretningsdrift for å overleve i bransjen. Bikubesong koster i utgangspunktet 1,7 millioner kroner før vi har spilt en eneste forestilling, sier mannen som har solgt teaterbilletter siden han startet sin produsentvirksomhet i Det startet med sommerrevyer på Hotel Norge. Den gangen var det nesten helt dødt i Bergen utenom Den Nationale Scene. På midten av 90-tallet ble aktiviteten større, og mange aktører har kommet og gått. - På 90-tallet var det mange som ville drive med teater. For mange. Det har vært en veldig stor avskalling i bransjen. Det er få som klarer å holde det gående i mange år. For å overleve må du treffe blink hver gang, og da sier det seg selv at det blir for tøft for mange, sier Skodvin. - I dag har Bergen et utrolig rikt underholdningsliv. Nå skjer det ting kontinuerlig på Rick`s, Logen og Ole Bull Scene. Jeg håper det vil fortsette sånn, sier han. Agendum See Design Foto: Getty Images Spesialisten konsentrerer seg om én ting! Simen A., daglig leder På hjemmebane Prøvene starter like etter sommeren, og Skodvin har en god følelse for at oppsetningen blir en suksess i Bergen. - Bikubesong er på hjemmebane i Bergen. Dette er Vestlandet sin egen historie. Den beskriver et klassisk industrisamfunn på Vestlandet, og har en tematikk som mange vil kjenne seg igjen i. Stykket handler om M, eller Magne. Han er en oppsagt postarbeider, og stor fan av The Smiths og vokalisten Morrissey. Han bor i en arbeiderblokk, omtalt i stykket som murboligen. - Logen blir snudd på tvers. Det blir fem forskjellige spillesteder i rommet. Et for musikerne, et bad, en stue, en pub og en gang. Historien tar for seg et døgn i murboligens liv. Stykket får en filmatisk og realistisk fortellerstil med sårbare og morsomme karakterer, sier Skodvin. Høyrisikoprosjekt Teaterentrepenøren Skodvin ser frem til å komme skikkelig i gang med produksjonen, og han er spent - ikke minst på hvordan publikum kommer til å motta stykket. I første omgang settes det opp 45 Et hestehode foran Skodvin sier at nøkkelen til suksess ligger i å tilby publikum noe som vekker nysgjerrigheten deres. - I vår bransje må du våge å være et hestehode foran publikum til enhver tid. Det nytter ikke å gjenta gamle suksesser, da går publikum lett lei, sier han. En viktig utfordring for å kunne sy sammen en stor produksjon, er å bevisstgjøre næringslivet på den verdi underholdningsbransjen utgjør. - I løpet av en sesong fyller vi flere tusen hotellrom. Næringslivet i byen nyter godt av at Bergen har et rikt kulturliv, særlig i perioden utenfor turistsesongen. En ting som er viktig for oss, er å hente inn støttespillere, som kan være med å finansiere produksjonene. Det er ikke alltid like lett, da er det enklere å få finansiert et bud på en Rolling Stones-konsert, selv om Bikubesong kanskje vil trekke dobbelt så mange mennesker til byen. Vi har fått mange nei på veien, men har også noen veldig viktige samarbeidspartnere. Radisson SAS Hotel Norge, Bergens Tidende og Augustin Hotel har vært svært verdifulle for oss. Vi håper på flere, sier Skodvin. Vital er Pensjonsspesialisten Vital er ledende i Norge på tjenestepensjon. Dette er vårt spesialfelt, og som en del av DnB NOR-konsernet representerer vi samtidig en finansiell tyngde og trygghet som kommer deg til gode. Enkelhet, kvalitet og lav pris Våre spesialister gjør det enkelt for deg og rimelig. I Finansavisens priseksempel den , kom Vital ut med den laveste gjennomsnittlige kostnaden. Siden vi er størst på pensjon i Norge kan vi også tilby lave og forutsigbare priser over tid. Velger du OTP i Vital, blir du kunde i Norges største finanskonsern I Vital er du sikret høy kompetanse på pensjon og kapitalforvaltning. Vår OTP er enkel å administrere og gir deg full oversikt til enhver tid. Med landets største forvaltningsmiljø på laget jobber vi for å sikre deg en best mulig pensjon i fremtiden. Vil du vite mer om pensjon? Ta gjerne kontakt med en av våre mange rådgivere i Vital eller DnB NOR overalt i hele landet: på SMS: Skriv <OTP> og send til 2030 på telefon (OTP kundesenter) på internett vital.no/otp Vital er pensjonsspesialisten 10 INFO 1-06

7 TAKE OFF FOR NY NÆRINGSUTVIKLING Bergen tomteselskap utvikler nå visjoner og planer for en av de største næringseiendommene som er lagt ut i Bergen på svært mange år. Området dekker kvadratmeter mellom Kokstad og Flesland. Området skal legges til rette for og ta opp i seg de kvaliteter som kjennetegner fremgangsrike næringseiendommer. En velfundert og effektiv tilrettelegging, kombinert med en attraktiv miks av aktører vil gi hele området et stort løft de neste årene. PÅ HISTORISK GRUNN I BERGEN ARTGARDEN Fra Møtested til Spisested til Stamsted Tlf Skjenkestue med Smakfulle Småtterier fra det norske kjøkken og à la carte Restaurant inspirert av bergenske og hanseatiske mattradisjoner. Åpen tirsdag - lørdag fra kl Bryggen Tracteursted ditt nye stamsted! Bryggestredet 2 Bordbestilling på tlf VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER BELLEVUE RESTAURANTER AS LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED TEL.: FAX: RÅDGIVNING - ADVOKATER EIENDOM - SHIPPING ØKONOMI Tlf

8 ,, Mange forstår ikke hvor viktig olje- og gasssektoren er for bergensregionen Statoils nye førstedame i Bergen Selskapet har både base, regionkontor og prosesseringsanlegg i området, og har flere aktuelle prosjekter på gang. - Blant annet håper jeg vi kan presentere de nye planene for utvidelsen av hovedkvarteret vårt på Sandsli i løpet av Målet vårt er å samle alle våre ansatte i det samme bygget. I dag må vi leie kapasitet på grunn av den raske veksten de siste årene, forteller Sørensen. Andre aktuelle Statoil-prosjekter er mulig utvidelse av Kollsnes i forbindelse med videreutvikling av Trollfeltet. Astrid Sørensen håper også på politisk vilje til å gjennomføre det planlagte energiverket på Mongstad. Muligheter i nordområdene Det store spørsmålet i oljebransjen for tiden er den videre utviklingen i nordområdene. Sørensen mener det er viktig at all virksomhet skal skje i tråd med gjeldende miljøregelverk. - Vi må i praksis vise at vi kan leve opp til de strenge miljøkravene som vil komme i nord. Vi har pekt på mulighetene for området, men det er opp til myndighetene å bestemme omfang og tempo, sier Sørensen, som er spent på innholdet i forvaltningsplanen som skal foreligge ved påsketider. For leverandørindustrien i Hordaland byr nordområdene på mange muligheter. - Faktisk har over 100 bedrifter i fylket allerede inngått avtaler med Statoil om leveranser til Snøhvit for til sammen over 3,5 milliarder kroner. Dette gjelder alt fra store aktører som Aker Stord, Vetco Aibel, Frank Mohn og ABB, til bedrifter med små avtaler for noen tusen kroner. Statoil har de siste årene kjøpt varer og tjenester for åtte ti milliarder kroner i året fra bedrifter i Hordaland. - Disse leverandørene ønsker vi fortsatt å ha med på laget. Men det handler også om at de selv må gripe mulighetene. Det handler om konkurransedyktighet mer enn om geografisk beliggenhet. I tillegg til økonomi, stiller vi også i stadig økende grad krav til helse, miljø og sikkerhet, sier Sørensen. Fra Stavanger til Bergen Astrid Sørensen kom fra Stavanger til Bergen for tre år siden. Da var Margareth Øvrum plassjef på Sandsli, og deretter hadde Lars Christian Backer denne rollen. Begge har fortsatt i andre stillinger i Statoil. I tillegg til sin rolle som plassjef er Sørensen også områdedirektør for Troll/Sleipner. Å komme til Bergen har vært en spennende overgang. - Stavanger og Bergen er to forskjellige ting. I Stavanger kjenner man Astrid Sørensen foran regionskontoret på Sandsli. Statoil arbeider med planer om å utvide bygget slik at flere ansatte kan samles under samme tak. Astrid Sørensen har vært plassjef i Statoil med ansvar for bergensregionen siden august i fjor. Hun har lang fartstid i olje- og gassektoren, med erfaring fra blant annet British Petroleum og som konsulent. I dag er hun Statoils ansikt utad i regionen. - Selskapet satser tungt i bergensområdet, og de som tror Statoil har planer om å trappe ned i Bergen, tar definitivt feil, sier hun. lukten av olje i gatene på en helt annen måte. Der er hele samfunnet i større grad bygget på oljeeventyret, i Bergen er dette mindre synlig. Men hvis man kommer litt under overflaten, finner man det her også. - For å sette det litt på spissen er min erfaring at mange ikke forstår hvor viktig olje- og gassektoren er for bergensregionen. Både i forhold til verdiskaping og i forhold til arbeidsplasser. Men samtidig skal det sies at vi har en svært positiv dialog med politikerne, både i kommunen, fylket og på Hordalandsbenken. De er kunnskapsrike, støttende og gode samarbeidspartnere for utviklingen av olje- og gassressursene, sier Sørensen. Hun mener regionen utvilsomt har et stort potensial for operatører som Statoil, og peker samtidig på muligheten for å fremstå som et teknologisk kompetansesenter. - Jeg synes søknaden som planlegges fra regionen om å bli nasjonalt kompetansesenter for undervannsteknologi (Norwegian Centres of Excellence) er spennende i så måte. Her bør bergensregionen absolutt ha muligheter til å hevde seg. Det skjer utrolig mye spennende i regionen, og vekstbetingelsene for kunnskapsbaserte næringsklynger er absolutt til stede. Realfagene må styrkes Som mange andre i oljebransjen er Sørensen opptatt av å få flere unge til å satse på realfag. - Dette er en stor utfordring som vi ikke kan ignorere. Mange sliter med å finne medarbeidere med relevant bakgrunn. Vi må tenke nytt for å stimulere realfagsinteressen. Ekstrapoeng på videregående skole er ikke alene nok til å motivere elevene til å velge matte og fysikk. - Et lokalt eksempel jeg vil trekke frem er arbeidet som gjøres i kommunene Fjell, Sund og Øygarden under mottoet lov til å undres. Formålet er å vekke interessen for realfag helt fra barnsben av. De har startet en teknologisk barnehage, hvor det pedagogiske opplegget blant annet går ut på at barnene lærer å leke med tall. Fra høsten av starter en teknologilinje på Sotra videregående skole. Slike kreative tiltak har jeg sans for. Det er på denne måten vi må tenke for å snu utviklingen, fremholder Sørensen. - Statoil er en tung aktør, og utgjør naturlig nok motoren i olje- og gassektoren i regionen. Vi har over 2000 mennesker som går på jobb i Statoil hver dag, og nærmere 3000 hvis vi regner med de Statoil-ansatte fra Hordaland som har sitt virke offshore. Vi har ingen planer om å trappe ned i bergensområdet, og tenker langsiktig. Derfor er det viktig at vi allerede nå tenker på morgendagens arbeidskraft, sier Sørensen. Global handel Vi bistår Bergen i utlandet og utlandet i Bergen Vi er et fullservice advokatfirma med fokus på næringslivets behov DLA kompetansen du søker Advokatfirma DLA Nordic DA Torgallmenningen 3B, 5811 Bergen Tlf.: A different kind of partnership DLA Nordic er den nordiske armen av DLA Piper gruppen, verdens tredje største advokatfirma. Vi er i sterk vekst og våre kunder får tilgang til fullservice advokattjenester i mer enn 28 land i Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og USA. USF Verftet - et helt spesielt sted for selskaper, events og møter Fra kr. 385 Prisen gjelder p.p. for møte på dagtid og inkluderer enkel lunsjrett, kaffe og frukt. Min. 8 pers. Fleksible serveringslokaler i flere størrelser gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Vår lange erfaring gir deg trygghet for at arrangementet ditt blir vellykket. Vi tilbyr smakfull mat fra eget kjøkken, all den profesjonelle lyd-, lys- og sceneteknikken du måtte behøve, nødvendig møteromsutstyr og tilgang til trådløst internett i lokalene. Vi leverer også tapas, fingermat og det du måtte ønske til jobben din, eller hjem til deg. Ta kontakt for å få mer informasjon om priser og muligheter USF Kafédrift USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter. Den tidligere sardinfabrikken på Verftet er omdannet til landets største og mest omfattende kunstarena med 5 scener for musikk, dans, teater, film og kunst, samt studioer og atelierer for 180 kreative næringsforetak. USF Verftet er et helt spesielt sted. Mer informasjon om USF Verftet ser du på våre internettsider 14 INFO 1-06

9 På torget På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, eller telefon Et lite eventyr dra til Sjøs, februar! Den populære båtmessen Dra til Sjøs 2006 arrangeres i Arenum i Solheimsvikens Næringspark, Dette er den største messen i Bergen noensinne, og vil vise alt fra små joller til flotte seil og motorbåter. Publikum kan oppleve nærmere 100 utstillere som skal være plassert i Arenum og fire store ekstra plasthaller på til sammen over kvadratmeter. Jan Anders Søyland, som er en av initiativtakerne til Dra til Sjøs, forteller at interessen for messen er svært stor. Hordaland Eksportpris årets villsau, 30. mars Villsauen er blitt det nye symbolet for Hordaland Eksportpris, som skal deles ut for fjerde gang i år. Det skjer under Internasjonal dag, torsdag 30. mars. - Bedrifter og personer som mottar Hordaland eksportpris har etter vårt syn mange av de samme iboende egenskapene som villsauen, sier leder for ressursgruppe Internasjonalt i Bergen Næringsråd, August Kjerland jr.. Villsauen i Hordaland er utholdende, robust og sprek. Den har levd på Norskekysten siden vikingtiden, og Messen ble første gang arrangert i Båtbransjen har hatt en god vekst de siste årene, og messen gjenspeiler dette. I fjor besøkte personer Dra til sjøs, og arrangørene venter godt besøk også i år. - Utstillerne gir også gode tilbakemeldinger om messen, sier Søyland, som berømmer det gode samarbeidet arrangørene har med Rieber Eiendom. Prosjekthuset Bergen er teknisk arrangør for messen. Mer informasjon les: villsauen har tilpasset seg et liv i et værhardt kystklima. Villsauen har siden vikingtiden vært en viktig ressurs for kystfolket. Fra villsauen får vi mat, ull til klær og de staselige og sterke vikingskipseilene ble laget av ull fra villsauen. Hvordan villsauprisen vil se ut, og hva vinneren kan vente seg får vi først vite under Internasjonal dag. Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd er ansvarlige for prisen. Velkommen til nye medlemsbedrifter Acapo AS Albeslag AS AnonEvents Amesto Regnskap AS Maskin BB Visual Solutions AS Band Travels AS Berendsen Tekstil Service AS Bergen Flis A/S Contiki Ressurser AS Danica Pensjon Dental Media AS Dukatus.no Ervik IT-Partner E.T Hårstudio Gartner Engros AS Habberstad AS Hordaland Kunstsenter Interiørdesigner Erika Strid AS KCA DEUTAG Drilling Norge AS Koba Christensen a/s Masterminds Bergen AS Murmester Øyvind Møldrup Nordialog Nutrilex AS Pampedia AS Rentokil Initial Norge AS RettAdvokat ANS Rjoande Samarbeidsutvikling Norge as SOhome as Stiftelsen Betanien Stiftelsen Husmødrenes Barnehager Stord International A/S Studentsamskipnaden i Bergen, Studentboliger TIBE Informasjon Bergen AS Tinden Consulting Ltd Tyco Fire & Sercurity Voop AS VTT Maritime as Møter i Bergen Næringsråd Lunsjmøte: Fokus på flyutfordringer Go'morgenmøte: Boremiljøet i Bergen Konferansen Nordic Urban Design Kulturkveld: Gjensyn med Christian Moland fra Gunnar Staalesens roman Konferanse: Internasjonal Dag Vårkonferansen Ettermiddagsmøte: Møteplass Marin Generalforsamling Frokostmøte: Handelsbankens halvårlige konjunkturrapport Designkonferansen SUBSTANS Sommermiddag Konferanse: SMB-dagen Årskonferansen Bergen Bergen Næringsråds Årsmiddag Julelunsj med utdeling av Sunnivaprisen 16 INFO 1-06 ematch Bergen mai ematch Bergen skal arrangeres for andre gang i år. Konferansen er et internasjonalt nettverksmøte for innovasjonsprosjekter innen elektroniske medier, telekom og IKT. I fjor samlet konferansen 60 personer fra næringslivet og forvaltningen. Tema i år er e-læring, e-marketing, mobil underholdning og søketeknologi. Hensikten er å etablere internasjonale prosjektgrupper med deltakere fra Vestlandet, som skal søke prosjektmidler i EUREKA med støtte fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. ematch arrangeres av det europeiske nettverket e- accellerator i samarbeid med Bergen Næringsråds fagforum for IKT og multimedia, EUREKA og Norges forskningsråd. Sted: Grand selskapslokaler og Klubben. Forhåndsregistrering og program, se Kontaktperson: Bård Krogshus, tlf Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr er Bruk På nettsiden finner du et godt servicetilbud til alle medlemmer. Du kan selv legge ut informasjon fra din egen bedrift som andre har interesse av. Se Nyheter og Aktiviteter fra våre medlemmer! informasjon om alle møtene i Bergen Næringsråd. Du kan melde deg på møtene via nettsiden. Medlemsbladet INFO som pdf-fil. INFO kommer ut seks ganger for året. Se Presse! Les mer om våre møter på Styret i Bergen Næringsråd Egil Herman Sjursen, styreleder Marit Warncke, nestleder Elin Bolann Kristijane Cook Bulukin Reidun Brekke Per Johan Helland Jørgen Nicolay Wiig INFO

10 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2006: Vi takker BKK for tilliten Kompetanse og kvalitet. To viktige ord for oss i Deloitte. Ordene får innhold gjennom vår multidisiplinære kunnskapsorganisasjon. Slik skaper vi verdi for våre klienter. AG Byråene, vinner av BT-prisen 2005 AG- Byråene vant BT-prisen for beste multimediekampanje i Klassen som kombinerer annonsering, film og internett på best mulig måte. Oppdragsgiver var BKK og kampanjen har gitt BKK en solid posisjon i bredbåndsmarkedet. Søker du en byråforbindelse som behersker strategi og de fleste virkemidler og kanaler, er du velkommen til en uforbindtlig samtale. Postboks 6013 Postterminalen, 5892 Bergen Tlf: , Fax: , Deloitte er en av Norges ledende multidisiplinære tjenesteytende virksomheter med ca 700 ansatte. Deloitte er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Consulting AS og Deloitte Advokatfirma DA. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. Reklamebyrået AG1 Reklamebyrået AG2 Design - Innhold - Rådgivning Nøstegaten 78, 5011 Bergen

11 Maktens sanne ansikt SKRÅBLIKK I denne spalten blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Demokrati kan være bra, men kontroll er bedre. Med denne lette omskrivingen av Lenins politiske filosofi, har både byens politikere og Bergens Tidende drevet en intens demokratiopplæring i bybanesaken. Riktignok har Bystyret vedtatt et reglement som gjør det mulig å kreve borgernes medvirkning og påvirkning i viktige saker for bysamfunnet.; men det var ikke meningen at man dermed skulle ta hensyn til tusen på tusen av underskrifter i saken om bybane. Alt har sin tid-også folkestyret, det var i Venstres tid: du husker vel Venstre? Dette grunnsynet har også byens andre selvoppnevnte maktbastion, Bergens Tidende (BT) gitt sin hjertelige tilslutning til. Etter å ha hamret inn det glade budskap skjenegåande køyregreiers fortrinn i snart 25 år, kan ikke avisen med den talende adresse Krinkelkroken, skjønne at folket skal samle inn underskrifter og kreve medbestemmelse, og det som verre er: at andre mer fornuftige og billige løsninger skulle komme på bordet. Vi minner bare om at dronning Marie Antoinette påpekte at dersom folket ropte på brød, så var det vel bare å gi dem noen kaker. Hun ble et hode kortere da folket fikk si sin mening i revolusjonær ånd. Nå skal visstnok medieforskere i Bergen få æren av å finne ut at Bergens Tidende er uhildet, nøytral og balansert i sin journalistikk om bybanen. Med den tillit vi har til forskernes bruk av grunnlagsmateriale, ser vi frem til denne frifinnelsen med vitenskaplig garanti. Tanten i Krinkelkroken tok seg også bryet med å forklare hvorfor de ikke driver heia-journalistikk overfor Haukeland sykehus. Som om noen skulle mistenke BT for å drive med slikt, bortsett fra den grundige oppfølgingen av treningskamper og turer på bar til kl.12 om natten, og andre viktige endringer i helsestatusen for Branns hardt prøvede leiesoldater. Ellers finnes det knapt en næringslivsleder i Bergen, som synes at begrepet heiagjeng, er det som ligger fremst på tungen når BT er tema. Det var professor Martin Eide ved Medievitenskapelig institutt på Universitetet i Bergen som sa at når en professor på Haukeland så en journalist fra BT, så løp han; det hendte at journalisten vant og kom seg unna B-POST Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen I Bergen Næringsråd har det vært en heftig debatt om kvinner er et underskuddsforetagende. Debatten hadde sitt grunnlag i en forskningsrapport om kvinners deltagelse i bedriftsstyrer; vi henviser bare til nettsidene til Bergen Næringsråd der forskerens konklusjoner står å lese. En del av formlene er så interessante og ubegripelige, at vi skjønner hvor Gaia trafikk har hentet sine forbilder, når de skulle komponere sine rutetabeller. Denne spalte mener bestemt at styrearbeid er kjønnsnøytralt, så lenge det ikke er kvinneflertall, vel å merke. Vårt syn på styresammensetning og kjønnskvotering heller mer i retning av det androgyne: i de fleste styrer trengs det både vaskekjerringer og ryddegutter! Trafikkaoset i Bergen nærmer seg nå de våte drømmene som alle miljøforkjempere har hatt i årevis: i hver ende av sentrum er det gigantiske parkeringsanlegg med timepriser som gjør det nødvendig å utvide driftskreditten. Mellom de to oppbevaringsanleggene for privatbiler, er det et rebusløp med nye løyper hver måned og total forvirring for dem som er så dristige å ta bilen inn mot området sentrum, også kalt terra inkognito. Trafikkforholdene i sentrum er for øvrig som i luftfarten. Ingen vet når kollektivtrafikken går, når den kommer, eller hvor den er å finne. På samme måte er det i luftrommet. Flyselskapene ber passasjerene komme til flyplassene, mens pilotene ikke husker hvor flyene står, eller så blir de syke av høydeskrekk, fugleinfluensa eller reisesyke. For øvrig går verden sin skeive gang. LO-lederen er på sykehus etter å ha gått på ski. NHO-leder, Finn Bergesen jr. er bekymret over konfliktnivået i norsk luftfart. Vi er mer bekymret over luftfarten i det hele. Statsministeren styrer landet fra filmfestival i Tromsø eller kjendistreff i Davos. Jonas Gahr Støre styrer og steller med resten av verden. Palestinerne brenner dårlig tegnet norske papirflagg. Norsk laksenæring er syk som en fisk. Før utgangen av januar måned er dette velfødde landet med stabil lav rente, god kronekurs, høy sysselsetting og vann i et kommunalt svømmebasseng mer enn i fjor, i ferd med å gå av skaftet. Det er spådd at det blir en het streikevår. Ja, noe må vi da ha å gjøre i dette landet. Har vi ikke problemer, kan vi saktens lage noen. Skråtass Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Å være talerør for fylket

Å være talerør for fylket Å være talerør for fylket Innlegg for Fylkestinget, Molde, 14. november 2007 Jan-Erik Larsen Viktige avklaringer! Hva snakker vi om? Hvem snakker vi til? Hvem er målgruppen(e)? Hva er budskapet? Et talerør

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd HORDALAND PÅ BØRS Johannes D. Neteland Styreleder BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 MEDLEMMER FRA ALLE BRANSJER I BERGENSREGIONEN Næringspolitikk setter dagsorden Møteplass Viktigste møtearena mellom næringsliv,

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Faglig integrasjon mellom AFI og NOVA og andre miljøer i Høgskolen i Oslo og Akershus

Faglig integrasjon mellom AFI og NOVA og andre miljøer i Høgskolen i Oslo og Akershus Kåre Hagen Faglig integrasjon mellom AFI og NOVA og andre miljøer i Høgskolen i Oslo og Akershus Orientering for Styret 11.9.2014 Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning Hvorfor SVA? Vår verdiskapning

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER 2020. PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FINANSNÆRINGENS DAG 15. MARS 2016

FINANSNÆRINGENS DAG 15. MARS 2016 FINANSNÆRINGENS DAG 15. MARS 2016 Kloke penger 2.0 Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe og regestrering fra kl. 08.00 #klokepenger VELKOMMEN! 2016 er av mange

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

fra forum: Nye læreprosesser og LMS

fra forum: Nye læreprosesser og LMS fra forum: Nye læreprosesser og LMS Studie-web for Thommessen Disse meningene er hentet fra en forum diskusjonen som var intern for ikt-2 studentene. Det er allikvel mange gode tanker som flere kan dra

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED

LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED Historisk utsøkt Kurs & Konferanse LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED en del av Bergens historie blir kulisse for Kurs & Konferanse hos oss Det viktigste med et møte er at

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer