Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen juni Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi"

Transkript

1 Landsmøtebladet utgave Velkommen til Bergen juni 2008 Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt Gå ikke glipp av årets landsmøte Tema: Vannskader Energi nergieffektive filter 2003 Statens Energimyndighet Sverige, Max Sievert A/S d&v_januar2007.indd :18:14 LYNGSON K-flex AS LINDAB Purus Joti Swegon WIDE

2 Komplett serie! L60 R L40 R L30 R L20 R L14 R Flexit luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner NYHET! Flexit AS Flexit AS, Televeien 15, 1870 Ørje. Tlf Fax

3 Lederen Kom du også I år er det Bergen gruppe som inviterer til landsmøte, og forventningene er allerede store. Arrangementskomiteen har vært i sving lenge, og det er lagt stor vekt på det at møtet skal bli en faglig suksess. Således blir det i alt 12 stk seminar, med stort faglig spenn. Hovedfokus er lagt på de nye rammebetingelser som følger av ny TEK, og vannskadeproblematikken. Vann- og fuktskader representerer årlig milliardtap for samfunnet. Prosjektet Vann på avveier er en storsatsning for å få bukt med problemene. Det blir selvsagt også et messearrangement, med utstillere fra hele fagområdet. Vi har allerede flere utsillere enn i fjor. Her blir det anledning til faglig prat og meningsutvekslinger. Ikke minst forventes det betydelig innrykk fra lokalmiljøet. Dette bl.a. som en konsekvens av aktiv markedsføring. Denne gangen har vi lagt betydelig arbeid, nettopp i markedsføringen av landsmøtet, både ovenfor lokalmiljøet og landet som helhet. Dette tror vi skal bidra til økt oppslutning, og ikke minst økt utbytte, for samtlige deltakere. Bergen gruppe har valgt å avkorte årets møtet med en dag, slik at hjemreisen blir på lørdag for de som ønsker det. Dette valget er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra deltakere på senere års arrangement. Avkortingen til tross, vi har stor tro på at årets møte blir både hyggelig og faglig spennende. Bergensentusiasmen vil nok prege møtet, og festaftenen på Fløyen blir en opplevelse for alle. Det sørger festkomiteen for. Så følg vår oppfordring, kom du også og ta med din partner til Bergen, der møter du nye og gamle venner til festlig samvær. Mere informasjon om Landsmøtet får du i neste utgave av Landsmøtebladet som kommer i april Med hilsen Leif Amdahl, generalsekretær For bestilling av utstillingsplass: Kontakt John Tvedt på epost: eller mob TROX Auranor deltar på Landsmøtet i Bergen juni 2008 Vi vil blant annet vise følgende nyheter: Flexit AS Brannspjeld FK-SE Brannspjeld TNR-SE VAV Leo TROX Auranor Norge as P.b. 100, 2712 Brandbu Tlf: Landsmøtebladet side 3

4 Underholdning Bergen byr opp til fest! VVS-foreningens landsmøte 2008 går av stabelen i Bergen, juni. Den lokale arrangøren er kommet langt i planleggingen og kan allerede nå gi noen drypp fra et spennende program og opplegg. Det er blitt gjennomført en rekke vellykkede landsmøter rundt omkring i landet de senere årene. Det er derfor en stor utfordring for lokalgruppen i Bergen, men alt skulle ligge til rette for et meget vellykket arrangement det er tross alt Bergensere vi har med å gjøre! Bergen Gruppe her representert ved Ole Døsvik, Gruppelder, Rambøll Norge AS, Arvid Holum, ansvarlig for underholdning/kultur fra Bygg og Ventilasjon AS, Ingunn Gjermundnes, Faglig arrangement fra Opticonsult, Erik Johannessen, Utstillings og sponsoransvarlig fra Ahlsell AS. (Observatør fra Hovedstyret, Gunnar Grevstad i Opticonsult og Paul A. Skjold, som er koordinator (YIT) var ikke på bildet). I fjor hadde Landsmøtet en sterk familieprofi l i Kristiansand. Det legges det ikke opp til i år. Det er dog ikke noe hinder for ikke å ta med familien - Bergen by har nemlig mer enn nok av spennende tilbud for liten og stor. Men årets Landsmøte har først og fremst fokus på det faglige og ikke minst nettverksbyggingen et slikt arrangement gir når folk fra hele landet møtes. Ole Døsvik er leder av Bergen gruppe og arrangementskomiteen. Han er overbevist om at kommende landsmøte blir en suksess! - Vi legger som vanlig opp til et bredt faglig program som burde interessere de fleste, både gjennom foredrag og utstilling. Og ispedd Bergens entusiasme og pågangsmot skal dette bli en uforglemmelig opplevelse, ifølge Døsvik. Innholdsrikt - Hovedfokuset i det faglige programmet vil være delt i to hovedretninger energi og vannskader. To tema som utgjør store utfordringer for bransjen i tiden fremover. Fra programmet kan man nevne noen av temaene som: - Overordnet innføring i TEK-07, NS3031, og Energimerking - Erfaring i om revidert Teknisk forskrift har gitt endring i utforming av bygg (ARK, RIB). Om forskriften har gitt endring i utforming av tekniske anlegg ((RIV, RIE). - Energimerking av bygninger og tekniske anlegg (ventilasjon,kjøling og olje/gasskjeler). - Solavskjerming og dagslys - Varmebehov dekkes med andre kilder enn el. og fossilt brensel - Temp. og varmepumpestørrelse - Vannskader hvem har ansvar - Vannskader dekker forsikringen? - Sprinkling + mye mer Forkortet Landsmøte Tidligere år ha man hatt Landsmøtet over en hel helg fredag til søndag. Man vil i 2008 komprimere opplegget, men øke innholdet. Derfor har Landsmøtet sin hoveddel på fredagen med faglig opplegg, utstilling og sosial aften med stor fest. Lørdag blir det morgenseminar med kjent og kjær kåsør / komiker, før Landsmøtet avsluttes med generalforsamlingen i Norsk VVS Energi og Miljøteknisk Forening. - Vi har i samråd med foreningen sentralt valgt å kjøre det over denne lesten i år. Tidligere har vi opplevd stort frafall til festmiddagen på lørdag kveld og at mange prioritert å reise hjemtidligere den dagen, eller tilbringe den med ledsager/ familie. Vi må erkjenne at de fleste av oss er skviset på tid både privat og jobbmessig, og derfor vil et slikt opplegg passe langt flere. Også utstillerne ser seg mer tjent med å ha én dag med fullt trøkk fra morgen til kveld. Derfor har vi stor tro på dette opplegget, forteller Døsvik. Fest på Fløyen Fredags kveld kan Døsvik og gruppen lokke med stor fest og underholdning på Fløyen. - Vi vil ikke røpe for mye nå men kan love et spenstig og minnerikt program - dessuten er noe av opplegget at man skal mingle og treffe både gamle kjente og nye ansikter! Spesielt oppfordres alle nye i bransjen til å komme for å treffe det etablerte miljøet i foreningen/bransjen. På kan du lese mer om arrangementet i Bergen, Vi må oppfordre at man allerede nå til å holde av datoen da dette blir tidenes Landsmøte! side 4 Landsmøtebladet

5 Ahlsell ønsker velkommen til Bergen 6-7 juni 2008 Vi spiller på lag med VVS-bransjen Som en ledende grossist innen elektro, VVS, VA, Industri, kulde, verktøy og arbeidsklær finner vi det naturlig å sponse landsmøtedagene til VVS-foreningen. Dette fordi vi daglig forholder oss til rådgivende ingeniører, konsulenter og VVS-entrepenører. Velkommen til vår stand på VVS-dagene!

6 Faglig Vannskader: Etter hvert som montering av sprinkleranlegg øker i omfang, kommer vi til å få en dreining fra brannskader til vannskader, som dog er det beste av to onder. Likevel: Vannskader er noe VVS-bransjen daglig må forholde seg til. Et betydelig problem hos bransjen er et stadig økende antall regresskrav rettet mot installatører, montører og konsulenter. Økt fokus på denne problematikken hos VVS-bransjen er på sin plass. Landsmøtet tar for seg vannskader som et av to hovedtemaer. Mengden rørmaterialer, for liten kompetanse og sviktende egenkontroll er blant de viktigste årsakene til vannskader i følge vannskadekontoret ved Sintef Byggforsk. (Teknisk ukeblad 19.oktober 2006) If orienterer om ansvarsforhold. Eva Lothe, Senior Branningeniør hos Opticonsult AS (Sweco divisjon Vest) tar for seg problemtatikk og løsninger for spriknleranlegg, spesielt i forhold til utfordringer fra arkitekturløsninger. Energi Kjernen i andre halvdel av parallellseminarene er den nye standarden NS 3031, som skal gjøre det mulig for bygningsingeniører, VVS-ingeniører, enøk-rådgivere, arkitekter og produsenter innen bygg-, anleggs og eiendomsnæringen å beregne og dokumentere bygningers forventede energibehov. Standarden er viktig når man skal dokumentere at man har oppfylt energikravene i teknisk forskrift (TEK) til Plan og bygningsloven. Plan- og bygningslovens veiledning til teknisk forskrift refererer allerede til standarden. Standarden vil også fungere som en referansestandard til den kommende ordningen med energimerking av bygninger. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har ansvaret for implementeringen av EUs Bygningsenergidirektiv i Norge, har deltatt i utviklingen av bygningsenergistandarden. Mange vil nok se fram til Birger Bergersens innlegg om energimerking av tekniske anlegg for ventilasjon, kjøling og olje/gasskjeler. Her rettes det også fokus på hvilke krav til vedlikehold det vil være på slike anlegg i framtiden. side 6 Landsmøtebladet

7 Topvex er blitt stor Flere størrelser og bedre energiøkonomi Topvex er et toppansluttet luftbehandlingsaggregat, som er blitt meget populært. Nå presenterer vi Topvex TR, som er spesielt utviklet for å møte nye krav om lavere energiforbruk. En viktig nyhet med Topvex TR er høyeffektive EC-motorer, som bidrar til et vesentlig lavere energiforbruk. Nye og større viftehjul gir lavere turtall og redusert lydnivå. Nye Topvex TR tilbyr: Flere størrelser med luftmengder opp til m 3 /h EC-motorer med betydelig lavere energiforbruk De 3 største modellene kan deles for inntransport Komplett automatikk og håndterminal inngår Finn mer informasjon på Ny Topvex TR tilgjengelig i 6 størrelser Luftmengde fra til m 3 /h Systemair er en av de største ventilasjonsleverandørene i Norge, med ca. 90 ansatte og over 300 mill. i omsetning. Konsernet har virksomhet i 36 land og 10 moderne fabrikker for produksjon av mange typer ventilasjons- og energitekniske produkter. Stol på oss! Sandnes - Bergen - Trondheim - Oslo - Eidsvoll tlf.:

8 Faglig Faglig program la Registrering og messeåpning Besøk utstillingsområdet Velkommen og åpning av seminarene Overordnet innføring i hovedtrekkene knyttet til energidirektivet, revidert Teknisk forskrift med tilhørende veileder samt ny NS Erfaring med de revidert Teknisk forskrift sett fra et arkitekt og rådgiver ståsted. Hvordan påvirkes byggene av kravene i forskriften. Får vi mer energivennlige bygninger? Er kravene i revidert Teknisk forskrift strenge nok? Lunsj (fram til kl ) og utstilling (fra kl ) Sesjon Energimerking av bygninger Sesjon Temperaturer og varmepumpestørrelse hvordan oppfører varmeanlegget seg hvordan påvirker dette ytelsen og leveringen fra varmepumpeinstallasjoner Pause i utsillingsområdet Energimerking av tekniske anlegg (ventilasjon, kjøling og olje/gasskjeler) krav til vedlikehold Pause i utsillingsområdet Solavskjerming og dagslys solavskjerming som miljøtiltak og et tiltak i revidert Teknisk forskrift Pause i utsillingsområdet Fremtidens oppvarmingsløsning Hvordan skal vi dekke varmebehovet når el. og fossilt brensel fases ut? Hvilke energikilder skal vi satse på Hva med spisslast og reservelast utenfor og innenfor et fjernvarme område? Oppsummering Pause i utsillingsområdet Vannskader årsaker og omfang Pause i utstillingsområdet Vannskader hva dekker forsikringen? ansvarsforhold Pause i utsillingsområdet Sprinkling løsning for all arkitekturutfordringer? hvordan gjøres dette lover og regler forskjell mellom bolig og tradisjonell sprinkling typiske prosjekterings- og utførelsesfeil Oppsummering side 8 Landsmøtebladet Det tas forbehold mot endringer i programmet. Oppdatert program med foredragsholdere fi nner du på

9 landsmøtet 2008 Revidert Teknisk forskrift av 1. feb fokuserer sterkere på energi og miljø. Hvordan har/vil denne forskriften påvirke vår hverdag i VVS-bransjen. Det er også sterkt fokus på vannskader i media og vi vil prøver å belyse noen av problemene knyttet til dette. Program lørdag 7.juni kl : Frokost kl : Populærforedrag kl : Generalforsamling kl Slutt Besøk utstillingsområdet i pausene! Vi går mot et rekordantall utstillere i år. Alle bransjer har stor nytte av å ha leverandører som følger opp og VVS-bransjen er meget privilgert i så måte. Benytt anledningen til å stikke innom våre sponsorer i pausene. På side fi nner du en oversikt over hvem som kommer fra de foreskjellige utstillerne, med kontakt-data. Dermed kan du enkelt booke et møte eller avtale en kontakt med nye eller gamle kontakter i god tid før landsmøtet. Oversikten er enda ikke komplett, så følg med i neste utgave av Landsmøtebladet som kommer i månedsskiftet april/mai. Velkommen til vår utstillingsplass på VVS-foreningens landsmøte i bergen 6.-7.juni - 08 testo 435 Universalinstrumentet for VVS bransjen Temperatur, også med radioføler, U-verdi Fuktighet, også med radioføler, trykkduggpunkt Trykk, integrert eller separat føler Lufthastighet, målt med K-verdi, turbin, hetetråd, pitotrør Luftmengde, CO2, Lux Max Sievert A/S tlf Instr. m/programvare og føler for temp. fukt, CO2, mengde/hastighet og trykk Pris mva Landsmøtebladet side 9

10 Systemair Blant de største ventilasjonsleverandørerene i Norge. omsetter for 280 millioner kroner. Systemairgruppen består av 40 selskaper fordelt rundt i Europa, Nord-Amerika og Asia. Hovedkontoret ligger i Sverige. Systemair Norge har de senere årene opplevd en pen vekst og har i dag 90 ansatte. Mer om Systemair i Landsmøtebladet nr. 2 (Kilde hjemmeside: Sanitær og verktøy Ahlsell stiller på Landsmøtet med 3 representanter. - Som sponsor gleder vi oss til å møte medlemsmassen i VVS-foreningen, sier Eirik Johannessen i Ahlsell. Oppdatert? Bli medlem -for faglig oppdatering og nettverksbygging side 10 Landsmøtebladet - Det er svært viktig at sanitær og verktøydelen er representert med leverandører på Landsmøtet. Jeg oppfordrer flere sanitærleverandører og samarbeidspartnere av Ahlsell til å kjenne sin besøkelsestidsier Johannessen. -VVS er mer enn Ventilasjon. Skal rørleggerleverandørene representeres ovenfor deltakere, må de være raske med å melde seg på. Snart er det fullt. Rekord-deltakelse På VVS-foreningens hovedkontor treffer vi Thor-Jostein Egeland som melder om stor pågang blant forhåndspåmeldte deltakere til VVS-foreningens landsmøte i Bergen. Vi har flere forhåndspåmeldte nå enn noen gang tidligere. Vi håper å komme opp i nærmere 400 deltakere ved påmeldingsstopp. sier Egeland. Mail: Penger til forskning Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forenings Stiftelse for forskning ble etablert i Formålet er å fremme vitenskapelig forskning og opplæring innenfor varme-, ventilasjons- og sanitærtekniske områder gjennom økonomisk støtte. Årlige disponible midler er på kr kr ,- Normalt gis støtte til enkeltpersoners faglige utvikling gjennom deltagelse på videreutdanningskurs, foredrag på internasjonale konferanser, reisestipend etc. Stiftelsen vil spesielt støtte opp under yngre 2 uker før Landsmøtebladets første utgave trykkes er over halvparten av utstillingsplassene solgt. Det er rekord-tidlig. Når du leser dette er det sansynligvis ganske få plasser ledig i hovedhallen. -Vi kommer til å utvide med en utstillingshall til framfor å måtte si nei til leverandører som vil møte Landsforeningens deltakere - avslutter Johannessen. personer med faglige idèer og sammenstillinger. Økonomisk støtte kan også bevilges til en tidlig fase av et produktutviklingsarbeid. I enkelte tilfeller kan støtte også gis til nstitusjoner for utredninger på spesielt viktige områder for bransjen. Stiftelsens midler disponeres ut fra mottatte søknader. Det fi nnes ingen spesielle søknadsskjema. Det er heller ikke satt opp noen særskilte søknadsfrister, men normalt avholdes styremøter 2 ganger pr halvår. Søknad om økonomisk støtte sendes til: NORSK VVS Stiftelse for forskning KanEnergi AS v/ Ida Mørkved Hoffsveien Oslo Sponsorinfo Mer informasjon på

11 Sponsorinfo Book et møte med en utstiller Speed-dating I løpet av februar kan du booke et møte med en leverandørerene som er representert på Landsmøtet-08. i næringslivet er blitt en farsott. Vi prøver oss på en light variant i forkant av landsmøtet. Utnytt Landsmøtet til å knytte kontakt med dine leverandører. Avtal et møte med representantene for utstillerne fra vår webside no. Vi har lagt ut en kontaktliste med epostadresse og telefon til bedrifter som har stand på VVS-foreningens landsmøte. Dermed kan du ta kontakt og avtale et møte eller orientere om en sak du ønsker tatt opp i Bergen på et møte. Tjenesten fi nner du under under fanen møtebooking For bestilling av utstillingsplass: Kontakt John Tvedt på epost: eller mob Kompetansebiblioteket har allerede 395 fornøyde brukere PRENØK VARMENORMEN LOVER VENTØK DRIFTØK NORSK STANDARD FORSKRIFTER Vil du også bli abonnent? Ta kontakt med John Tvedt på mail: eller ring på mobil Landsmøtebladet side 11

12 Flexit -Som markedsleder har vi mye å forsvare, og kontakten med kundene er viktig. Derfor stiller vi selvfølgelig opp på Landsmøtet i VVS-foreningen. På Landsmøtet treffer du Salgssjef Arne Fagerland og flere av distriktssjefene. Sponsorinfo Ventilasjonsbedriften Finn Martinsen AS ble etablert i Det hele startet i et lite, leid lokale på Ørje i Østfold med Finn Martinsen og kona, Anne-Mari som medhjelper. Finn var en typisk gründer med pågangsmot og stor interesse for sitt fagområde. Som bedriftsleder var han jordnær, jovial og målbevisst. Skulle bedriften lykkes så var første bud å holde løftene - og slik vise kundene nødvendig respekt. Bedriften endret navn til Flexit AS i 1996, og har hatt en årlig vekst både i antall ansatte og omsetning. Pr hadde bedriften 200 medarbeidere, og en omsetning på over 300 mill kroner. Flexit eies i dag av sønnene Alf og Pål Martinsen, som begge arbeider i Flexit, hhv. som ansvarlig for bygg/eiendom og som daglig leder. Flexit er Norges største totalleverandør av boligventilasjons utstyr, sier Arne Fagerland, salgssjef for VVS- og Boligprodusentavdelingen. Markedsposisjonen er solid som følge av satsning på produktutvikling, bearbeiding av markedet og kvalitetssikring i alle ledd. Omsetningen i det profesjonelle markedet har også økt kraftig de siste årene som et resultat av en større satsning mot bransjen. Nye energikrav stiller større krav til produsenter når det gjelder å komme med løsninger på bra produkter med høy virkningsgrad. Flexit har derfor de siste årene konsentrert seg om å utvikle luftbehandlingsaggregater med roterende veksler. De leverer i dag aggregater fra m³/h. Bli medlem! Som medlem av Norsk VVS, Energi og Miljøteknisk Forening får du får du mange fordeler: Faglig nettverk Faglig oppdatering Fagbladet Norsk VVS (12 ganger i året) VVS årbok (VVS bransjens Hvem, Hva, vor) Rabatt på faglitteratur Rabatt på kurs og arrangement - Rabatt på Kompetansebiblioteket Rabatt på fagtidsskrifter (via Skarland Press) Kontakt med internasjonale fagmiljøer Kurs og arrangement Sosialt nettverk Ring vårt sekreteriat i dag, spør etter Gro eller LIllan. Medlemskap i VVS-foreningen er personlig og koster kr. 695,- for Husk Fløyen! Fløien Folkerestaurant beliggende 320 meter over havet er med sin særpregede arkitektur og spesielle beliggenhet, utvilsomt en attraksjon i seg selv. Fløyen har vært et yndet utfartssted for bergensere og tilreisende i uminnelige tider. Bygget ble innviet den 13.juli 1925 og Bergen hadde fått sitt landemerke på toppen av byens mest besøkte fjell. Praktbygget var tegnet ned til minste detalj med ornamenter og interiør av Einar Oscar Schau. Restauranten er nå pietetsfullt restaurert, med respekt for arkitektens tankegang, men utstyrt med våre dagers bekvemmeligheter. Vi ønsker deltakere og ledsagere vell møtt til en verdig og høytflyvende avslutning på en hektisk og begivenhets landsmøtedag. side 12 Landsmøtebladet

13 Sponsorinfo Foto: Newswire Hva slags forebyggende tiltak kan en gjøre i forhold til å oppdage vannlekkasjer på et tidlig tidspunkt? Vi stiller spørsmålet til Kristian Hammer hos Kamstrup, som er utstiller og sponsor på Landsmøtet -Vår ultralyds vannmåler Multical 41 er den første helelektroniske vannmåler som er godkjent som kaldtvannsmåler ihht. norm OIML R49., sier han og tilføyer: -Dersom det i en leilighet ikke er stillstand i vannforbruket minimum totalt en time pr. døgn må man gå ut ifra at det er en lekkasje fra f.eks et rør eller i en sisterne. Er dette tilfelle gis det en alarm via målerens radiokommunikasjon. -Fordelen ved å benytte Kamstrups ultralydsmåler er at denne, sammenlignet med tradisjonelle vingehjulsmålere, har et vesentlig lavere minimumsflow og startflow. Den måler altså hver eneste dråpe og er derfor meget godt egnet til detektering av eventuelle lekkasjer - sier Hammer. -I en sisterne som ikke tetter helt, vil lekkasjen selv om den ikke syns, utgjøre mange m3 i løpet av et år. Det vil derfor betale seg å investere i Kamstrups ultralyd vannmåler når hver dråpe teller Kamstrup AS ble etablert som selskap i Norge i 2003, men produktene har vært på det norske markedet siden begynnelsen av 1990 tallet. Selskapet har 23 ansatte i Norge. Omsetning i 2007 var ca. 60 mill NOK Kamstrup utvikler og produserer energimålere til varmeog kjøleanlegg, vannmålere, el målere og gassmålere. Vi Kristian Hammer leverer både varme-, kjøle- og vannmålere til VVS bransjen i Norge. Ellers er naturlig nok energiverkene, både el og fjernvarme betydelige kunder. 2008_185x125mm.indd :51:28 Landsmøtebladet side 13

14 Følg med i neste utgave Landsmøtebladet kommer tilbake med en ny utgave i slutten av april. Da presenterer vi flere sponsorer, mere informasjon om det faglige programmet og holder deg oppdatert å hvordan det går med oppslutningen om Landsmøtet -fra antall deltakere til sponsorer. Vi sees! Hold deg også løpende oppdatert på vårt nettsted: Sponsorinfo Wide A.S. utvikler, produserer og selger luftinntaksystemer for bygg, industri, skip og offshore industri. Produktene er basert på deres patenterte dråpefanger teknologi, og videreutviklet med ulike løsninger for de forskjellige markedssegmenter. Wide er utstiller på Landsmøtet Mer info på I neste utgave får du vite mer om blant annet disse utstillerne: Max Sievert, Trox Auranor, Ahlsell, Swegon, Lindab, K-Flex Skandinavia, Interfi l og Lyngson og fl ere! For bestilling av utstillingsplass: Kontakt John Tvedt på epost: eller mob Bergens største kurs og konferansehotell - en verden av opplevelser utstillingsområdet Scandic Bergen City har 15 møterom for personer. Det er trådløst internett over hele hotellet, også på rommene, som alle er komfortable med arbeidsplass. Du kan også oppgradere til superior-rom med badekar. Utstillingsområdet er i pauseområdet, fra seminar-rommene, slik at du treffer sponsorer der du oppholder deg. Det er ingen grunn til å la din bedre halvdel bli igjen side 14 Landsmøtebladet hjemme. Scandic Bergen City har det du trenger til både business og pleasure Svøm og tren hos Nautlius Gym & Bad med stort svømmebasseng og velutstyrt trenings-studio. Rusle rundt i Bergen by eller slapp av i Fidell Bar på Hotellet. Lansdsmøtet er hektisk. Ønsker du å bli en natt til og nyte Bergen by, så kontakt VVS-foreningen på mail: eller ring oss på tlf Du kan også kontakte hotellet direkte på tlf Si du er på Landsmøtet. Velkommen til Bergen! Konferansesalen

15 Fax Klipp ut, send inn og meld deg på VVS-foreningens landsmøte 2008 DELTAKER: EVT. LEDSAGER: FIRMA: ADRESSE POSTNR/STED: EPOST: Er med med full deltakelse og ønsker overnatting på hotell Scandic Bergen City fra 6-7 juni, samt deltakelse på fest-arrangementet på FLØYEN Restaurant på fredag 6.juni. PRIS KR. 3350,- LEDSAGER KR. 1100,- Er med med full deltakelse, samt deltakelse på fest-arrangementet på FLØYEN Restaurant på fredag 6.juni. MEN ØNSKER IKKE overnatting på hotell Scandic Bergen City fra 6-7 juni PRIS KR. 2350,- LEDSAGER KR. 900,- Er med med på landsmøtet, MEN ØNSKER IKKE deltakelse på fest-arrangementet på FLØYEN, Restaurant på fredag 6.juni eller overnatting på hotell Scandic Bergen City fra 6-7 juni PRIS KR. 1500,- Sponsorer er med på overnatting på Scandic Bergen City, samt deltakelse på Fløyen Restaurant fredag Dette er inkludert i utstillerplassen.sponsorer kan også ha med ledsager. FLERE DELTAKERE DELTAKER 2: EVT. LEDSAGER: DELTAKER 3: EVT. LEDSAGER: DELTAKER 4: EVT. LEDSAGER: Påmelding på nett: Alle priser er eks mva. Prisene går opp 10% etter 5.mars. Send inn påmeldingsskjema pr. post eller send en epost til Du kan også benytte fax Eller ta kontakt med oss på telefon , spør etter LIllian eller Gro. Påmeldingsfrist: 15.april Postboks 2843, Tøyen Oslo Landsmøtebladet side 15

16 MULTICAL 41 når hver dråpe teller! Vann er en kostbar ressurs, som vi alle bør bruke med omtanke. Med det som utgangspunkt har vi utviklet en ny kaldtvannsmåler, som registrerer selv det minste vannforbruk, helt presist time for time år for år. Måleren er basert på ultralydsteknologi og har derfor ingen slitedeler. Dette gir presis og pålitelig måling i hele dens lange levetid. Tenk lenger og oppgrader fra konvensjonell vannmåling til presisjonsmåling. På den måten kan du være med på å sikre at vi betaler nøyaktig for det vann vi bruker og ikke en dråpe mer. Kontakt oss og få vite mer om den nye ultralydsvannmåler. Kristian Hammer Salgsingeniør Tlf.: Kamstrup AS Grenseveien 88, 0663 Oslo TEL:

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

nr. 6 2013 www.kulde.biz

nr. 6 2013 www.kulde.biz nr. 6 2013 www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: 4 Leder: Hvordan blir 2014? 6 HFC-forbud vil koste 72 millarder Euro 8 Ny giv for NKF 10 Solfangere

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

FORRETNINGS- REISER 7TIPS

FORRETNINGS- REISER 7TIPS Reisepolicy Skaff deg reiserutiner som kutter kostnader DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Outsourcing Spar tid, la reisebyrået bestille billettene dine Reisekort og -konto Anticimex AS har

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer?

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer? FORNØYD MEDLEM: «Velger SMB på grunn av god kundeservice!» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 2.

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13 Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN Låsesmedlærlinger starter på gølvet side 4-6 Full rulle i oljebyen side 8-9 Kort og godt side 12-13 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4-6 Starter på gølvet s. 8-9 Full rulle i oljebyen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer