Årsmøte 18/ Ulefoss Røde Kors hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 18/11 2010 Ulefoss Røde Kors hus"

Transkript

1 Årsmøte 18/ Ulefoss Røde Kors hus Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 4. Fastsettelse av årskontingent 5. Subsidier / godtgjørelse fra laget. 6. Sportslige prestasjoner. 7. Valg. 8. Innkomne saker.

2 ÅRSRAPPORT FOR HOLLA SKYTTERLAG 2010 Styrets beretning. Styret har i år bestått av følgende medlemmer. Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlemmer: Jan Erik Bjerklund Bjørnar Johnsen Aud Thorstensen Marianne Borgen Peter C.A. Køller 1 vara til styre: John Gary Tofsland 2 vara til styre: Svein Reidar Karlsen Ungdomsutvalget: Marianne Borgen (Leder) Det er avholdt 9 styremøter i hovedstyret i løpet av året, og behandlet 45 saker. Det har også blitt noen uformelle møter på banen i året som er gått. I følge årsmeldinga, er medlemstallet klassevis fordelt slik, årets tall i parentes (2010) 2011 (2010) Klasse 5. 0stk. (1) Klasse J: 10stk. (11) Klasse 4. 5stk. (3) Klasse ER: 2stk. (1) Klasse 3. 3stk. (5) Klasse R: 0stk. (2) Klasse 2. 11stk. (9) Klasse V55: 4stk. (7) Klasse stk. (311) Klasse V65: 5stk. (2) Klasse ASP 10stk. (10) Klasse V73. 2stk. (2) Instruksjonsskyttere som ikke er betalende medlemmer er 120 personer fra Telemark Politidistrikt (samme personer i flere frammøter utgjør i sum 350 personer) med avfyrt ca skudd. Antall avfyrte skudd i 2010: skudd. 2009: ca skudd. Subsidier til ammunisjon i 2010: kr ,5o 2009 ble det utbetalt Kr ,50 Subsidier til piper i 2010: 3 stk. Kr. 3000,- 2009: 1 stk. Kr. 1000,- Antall aktive i 2011: 369stk. Antall aktive i 2010: 369 stk. Styrets årsberetning. Året 2010 har for skytterlaget vært ett godt år, spesiell har de aktive skytterne levert resultater både på felt og på bane som er blitt kommentert langt utenfor landsdelen. Spesielt har ungdomsskytterne høstet stor oppmerksomhet og applaus, noe som rapporten for sportslige prestasjoner vil vise. Gledelig i år var det at det deltok 10 skyttere fra Holla på årets Landsskytterstevne i Elverum, og også her gjorde flere av våre skyttere seg positivt bemerket med gode prestasjoner. Det er viktig å sette seg mål og ha noe å strekke seg etter for å høyne poeng og kvalitet. Også for sesongen 2009 / 10 har vi leid skytehallen til Mælum skytterlag for innendørs trening.

3 Samarbeidsavtalen med Holla og Lunde Sparebank, og Skien Politidistrikt forløper greit og gir oss en inntekt. Fra kommunen har vi i år fått 8.ooo,- kroner i kulturmidler. Grasrotandelen, Norsk Tipping, har i perioden fra 1.januar i år, og fram til 31.august, gitt oss kroner. Vi søkte Frifond Organisasjon i år, og har fått tilsagn til innkjøp av 2 stk ombyggingssett kaliber 22 til våre Junior-Sauere, pluss noe materiell for ungdomsskytterne. Bingosamarbeidet på Vaarheim med de 4 andre organisasjonene er avsluttet på Vaarheim. Isteden er det inngått samarbeid om Bingospill på Ulefoss Bingo, entreprenørbingo. På Telemark Skyttersamlag Ungdomsutvalgs samling for ungdomsskyttere på Heistadmoen i april måned, var vi foruten ungdommene representert med Peter og Jan Erik som instruktører, og Marianne som leder for samlingen. Av sportslige prestasjoner i året som har gått har vi mye å være stolte av spesielt på vegne av våre ungdomsskyttere. Vi ønsker også for neste sesong at våre seniorskyttere skal komme mer med igjen, og vise sine sterke prestasjoner og talenter. En utfordring for det nye styret og for hele laget, er å få styrket rekrutteringen både på ungdomssida, men også blant seniorene til å bli enda mer aktive. En annen og viktig utfordring for den nye styret og skytterlaget i året som kommer, bør være å arbeide med muligheter for å få til ett bedre og mer hensiktsmessig skytterhus. Styret vil takke alle skytterne og deres støttespillere som har bidratt til at resultatene har blitt så bra for hver enkelt i det felles arbeidet. Videre vil vi takke alle som gjennom annet dugnadsarbeid har bidratt på sin måte i det felles arbeidet for skyttersporten og lagets renomè. Vi ønsker det nye styret lykke til med det videre arbeidet. For styret. Jan Erik Bjerklund. Leder.

4 Egne stevner / aktiviteter i Vårt Lagmesterskap 15m ble i år vunnet av Trym Oppedal Borgen med 231 poeng. Vårt åpne feltstevne, Telecup, ble i år i samarbeid med Mælum sk.lag sitt feltstevne, arrangert 14.febr. Stevnevinner av vårt stevne ble Anders Metveit fra Imenes med 30/20, det var 140 deltakere på stevnet. Vårt Lagmesterskap felt ble i år vunnet av Peter C.A.Køller med 27/15. Vårt åpne banestevne som inngår i Kanaltreffen, ble i år vunnet av Hans Kristian Wear, fra Styrvoll, med 348 poeng, det var 225 deltakere på stevnet. Vårt Lagmesterskap bane ble vunnet av Øyvind Bjerklund med 338 poeng. Det var 9 medlemmer som tok Dugleiksmerke i år. Beste resultat av våre lokale skyttere senior, var Marianne med 237 poeng. Våre skyttere har vært representert ved 58 stevner i året som har gått.

5

6 Ungdomsutvalgets årsberetning 2010 Ungdomsutvalget har i 2010 hatt Marianne Borgen som leder. Ungdomsskytterne har i alt vesentlig bestått av Miriam Bjerklund kl. R, Henrik Thorstensen kl. J, Idun Borgen Oppedal kl. R, Jon Vegard Lyng Johnsen kl. J og Kamilla Emilie Køller kl. J, men også andre har deltatt på treninger innendørs. Kamilla og Jon Vegard har i løpet av året slitt med motivasjonen i fht. å fortsette, men vi håper de kommer tilbake etter hvert. Det er tungt å holde motivasjonen oppe i et lite lag som har få aktive når de store resultatene uteblir. Innendørstreninga startet opp 20. oktober -09 og gikk stort sett hver tirsdag fram til 20. januar Gjennom treningene på tirsdagene ble det ikke avholdt noen direkte skyteskoler, men Kjetil Ramtoft, gjennomførte 10 treninger og Hans Martin Toreskaas, Håkon Høvring og Daniel Hansen gjennomførte 6 treninger sammen med de andre skytterne i laget. Vi hadde ingen skiskyttere med oss denne sesongen. I april hadde Ungdomsutvalget i Telemark Skyttersamlag en flott samling for ungdomsskytterne på Heistadmoen. Her var 5 av våre ungdomsskyttere til stede; Trym, Henrik, Jon Vegard, Kamilla, Erik og Idun. Da utendørstreninga startet etter påske ble det prøvd ut skyting på tirsdagskvelder på banen med flomlys. Dette fungerte dårlig for flere av de som prøvde og treningen ble raskt flyttet til lørdag formiddag. Heller ikke dette viste seg å være noen suksess da helgene er korte og fritiden liten for mange familier og ungdomsskyttere som heller ønsket å gjøre andre ting på helgene. Det har stort sett bare vært Miriam og Henrik som har trent jevnt og trutt gjennom hele banesesongen fra tidlig i våres og fram til høstavslutningen. Disse to har til gjengjeld gjort det svært bra gjennom hele eller deler av sesongen. 100 meter-skytterne deltok i år med ett 4-manns - lag i Telemarkscupen. Her ønsket vi først og fremst å benytte rekrutteringsskytterne, men for å i det hele tatt klare å stille lag var det nødvendig med hjelp av Svein fra V55. Laget ble dessverre slått ut i første runde med 1292 p. mot Lunde A med 1377 p. Med den framgangen Lunde skytterlag har hatt de siste årene vil vel også mange kalle det Rått parti. Våre skyttere gjorde allikevel en hederlig innsats. Når det gjelder andre sportslige prestasjoner vises det til egen rapport for dette, men vi tillater oss allikevel å nevne at av de tre deltagende skytterne i ungdomsklassene på Landsskytterstevnet kvalifiserte både Miriam og Idun seg til banefinale. Miriam kom på 8. plass på banen og fikk ungdomsmedaljen. Idun kom på 36. plass etter finalen. Holla Skytterlag så seg dette året ikke i stand til å arrangere noen Skytingens Dag i samme stil som i fjor, men hadde en fin høstavslutning på banen med skyting, hyggelig samvær og lagsskyting den 22. august Ungdomstreffen i Numedal har etter hvert blitt en årlig happening på seinsommeren for ungdomsskytterne og tre av våre deltok der, både på felt og baneskytingene. Innendørstreninga startet opp igjen i Mælum tirsdag 18. oktober. Vi har fortsatt ingen egen innendørsbane og innendørstreninga vil være stengt fra ca. midten av november og i flere uker pga. at Mælum skal bygge om til elektronisk innendørsbane. Pga. dette vil det ikke bli anledning til å dra i gang skyteskole før tidligst etter nyttår 2011.

7 Gjennom mange års erfaring vet vi at det går opp og ned med aktiviteten i skytterlagene generelt. Blant ungdomsskytterne vil dette spesielt gi store utslag i små og sårbare skytterlag som Holla Skytterlag er pr. i dag. I nedgangstider vil det alltid bli spurt om et lavt aktivitetsnivå skyldes dårlig ledelse. Det viktigste er å huske på at det er ungdommene selv som må ønske og ville drive med skyting dersom de skal fortsette. Det hjelper lite at ledere, instruktører og foreldre ønsker det for dem dersom de ikke selv har dette ønsket. Ungdomsleder vil takke de ungdommene som har deltatt, for en sesong med mange hyggelige stunder og god innsats. Sist, men ikke minst rettes en stor takk til de foreldre, besteforeldre og andre som står på for å holde motivasjonen oppe blant ungdomsskytterne. Jeg har tro på framtida, selv om det nok må gjøres noen grep for å øke aktiviteten i årene som kommer. Ulefoss 15.oktober 2010, Ungdomsleder Marianne Borgen

8 Årsmelding 2010, jegerutvalget Det ble arrangert 14 jegerprøveskytninger i Den første 5. mai og den siste 15. september. Det er tre skytinger flere enn året før. Skytningene var relativt godt fordelt utover perioden. Imidlertid ble det ikke arrangert skytning i fellesferien. Nytt av året, var at skytinger kun ble arrangert på onsdager. Jegerutvalget har også i 2010 bestått av 9 personer. Det er disse som har stått for arrangementene. Ammunisjon solgt på skytebanen, kom også i år fra Jegerservice. Salget har vært omtrent som tidligere. Prisene for trening/prøve i 2010 var som følger: Kr. 100,- pr. organisert trening for medlemmer i skytterlag Kr. 150,- pr. organisert trening for ikke-medlemmer Kr. 150,- for oppskyting. Prisene er fastsatt av Telemark Skyttersamlag. Diverse statistikk vdr. jegerprøveskytning kommer fram av tabellen under: Dato Ant. pers. Påmeldt trening Påmeldt prøve Fri trening Fri prøve Trening innt. Prøve innt. Ammo salg 05. mai mai mai mai juni juni juni juni aug aug aug sept sept sept Annet Sum inntekt Merknad Sum 2010 Sum Satt i banken kr.

9 Dagsorden sak 4. Fastsettelse av medlemskontingent. Fastsettelse av medlemskontingent, Medlemskontingenten er en vesentlig del av inntektskilden til laget og lagets aktivitetsnivå gjennom premieringer, subsidiering av ammunisjon og forhåndspåmeldinger. Styret er av den oppfatning at vi ikke på noen måte skal redusere på noen av disse subsidieringer, men heller stimulere til økt aktivitet gjennom å bidra med tiltak for styrking av økonomien. Forslag: Årskontingent for medlemskap i Holla Skytterlag blir for året 2011 uendra, kr. 180,-. (uansett alder, klasse og status). Vedtak: Dagsordensak pkt.5. Subsidier / godtgjørelse fra laget. Subsidier / godtgjørelse fra laget. Ammunisjonssalg for Forslag fra styret: All kjøp av ammunisjon / lade komponenter hvor skytteren skal ha subsidier fra skytterlaget skal bestilles gjennom ammunisjonsforvalter. Subsidier blir vedtatt på årsmøtet. Har du derimot kjøpt ammunisjon / komponenter gjennom annen forhandler enn lagets egen ammunisjonsforvalter, og du påberoper deg subsidier, må du framvise betalt kvittering til ammunisjonsforvalter før utbetaling av subsidier. Årsmøte vedtak: Subsidier for ammunisjon Forslag fra styret: Skytterlaget subsidierer med kr.1,25 for kule/fabrikkammunisjon og kr.1000,- for pipe maks en pipe i året pr. skytter. Årsmøte vedtak: Subsidier til stevner for Forslag fra styret: Forhåndspåmelding til Landsdelsstevner felt / bane og Landskytterstevnet dekkes av skytterlaget, dersom skytteren ikke møter må han/hun tilbakebetale beløpet til laget, eventuelt vil det bli trukket av skytterens innestående premiebeløp. Årsmøte vedtak:

10 Gratis ammunisjon til aspiranter (ASP) i Forslag fra styret: Det vil bli gitt gratis ammunisjon cal.22 ved deltagelse på stevner. Årsmøte vedtak: Subsidier ved Cup-skytinger for På lagets årsmøte 2009, ble det fattet vedtak på en subsidieordning for cup-skytinger. Årsaken var at de som deltar på Cup skyting, skyter med forskjellig ammunisjon, og at de ikke har kunnet velge hvilken ammunisjon de ville ha, men fått tildelt av ammo.forvalter. Ønsket var at hver deltager i cupskytingen ble godskrevet med 1pk. ammunisjon på sitt ammokjøp, tilsv. en verdi som styret vedtar, maks beløp kr 250,-. Det ble vedtatt at det nye styret fikk fullmakt til å forme nytt vedtak, og vedta en øvre beløpsgrense. Styret behandla saken på styremøte Sak nr 2/10. Viser til sak på årsmøte vedr subsidier ved cupskyting. Etter fullmakt fra årsmøte har styret bestemt følgende vedr. subsidier ved cupskyting: Skyttere som skyter cup med kaliber 22 får 1. pk. patroner pr. cuprunde. Øvrige skyttere som skyter cup får kr 250,- pr. cuprunde. Dette beløpet går til fradrag på neste ammokjøp. Årsmøte vedtak: Sportslige prestasjoner i Våre skyttere har deltatt på 58 forskjellige stevner rundt om i landet i løpet av året. 15 M LAGMESTERSKAP 15 M Klasse ASP. Hans Martin Løvgren 233 p. Kjetil Ramtoft 219 p. Emma Lunden 216 p. Daniel Hansen 207 p Stine Bjerklund 197 p.. 1 Miriam Bjerklund 249 p. 2 Idun Borgen Oppedal 244 p. Klasse J.. 1 Jon Vegard Lyng Johnsen 240 p. 2 Henrik Thorstensen 237 p. Klasse Trym Borgen Oppedal 231 p. Lagmester 1 Svein Reidar Karlsen 239 p.

11 2 Ole Albert Juliussen 238 p. 3 Nils Kristian Glahus 235 p. 4 John Gary Tofsland 229 p. SAMLAGSTEVNE 15M arr. Siljan Skytterlag. 1 Miriam Bjerklund 250 p.samlagsmester Klasse J.. 4 Henrik Thorstensen 242 p. 10 Ole Albert Juliussen 237 p. 11 Svein Reidar Karlsen 233 p. FELTSKYTING LAGMESTERSKAP FELT Miriam Bjerklund 30/26 2 Idun Borgen Oppedal 28/13 Klasse ER. 1 Erik Thorstensen 18/05 Klasse J. 1 Henrik Thorstensen 27/14 Klasse Peter C. A. Køller 27/15 Lagmester 2 Trym Borgen Oppedal 17/01 1 Svein Reidar Karlsen 26/07 2 Jan Erik Bjerklund 18/05 Klasse V65. 1 Nils Aase Jøntvedt 27/14 Lagmester ble Peter C.A. Køller med 27/15 han vant også pokalen for den med mest poeng i figuren på hold 5 med 35 p.

12 NOMEMESTERSKAP FELT 2010 arr. Lunde Skytterlag Vinner av stevnet ble Svein Risdalen fra Lunde med 30/18 1 Miriam Bjerklund 30/24 Medalje 2 Idun Borgen Oppedal 27/16 Klasse J. 1 Henrik Thorstensen 29/24 Medalje Klasse 3. 2 Trym Borgen Oppedal 14/4 1 Svein Reidar Karlsen 24/7 Medalje SAMLAGSMESTERSKAP FELT 2010 arr. Drangedal Skytterlag 1 Miriam Bjerklund 30/29 42/8 Samlagsmester Klasse J. 4 Henrik Thorstensen 30/20-40/5 Svein Reidar Karlsen 25/13 LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 2010 arr. Øyfjell Skytterlag 1 Miriam Bjerklund 30/21 42 Landsdelkretsmester Klasse J. Henrik Thorstensen 28/17 Svein Reidar Karlsen 8/0

13 BANESKYTING. LAGMESTERSKAP BANE Miriam Bjerklund 249 p p. 2 Idun Borgen Oppedal 244 p p. Klasse J. 1 Henrik Thorstensen 245 p. 344 p. Klasse V Jan Erik Bjerklund 222 p. 316 p. 2 Svein Reidar Karlsen 224 p. 313 p. 3 Sven Ove Bjerklund 224 p. 311 p. 4 Nils Kristian Glahus 219 p. 307 p. Klasse Øyvind Bjerklund 239 p. 338 p. Lagmester 2 Marianne Borgen 233 p. 327 p. 3 Trym Borgen Oppedal 224 p. 318 p. 4 Einar Borgen Lieng 212 p. 309 p. NOMEMESTERSKAP BANE 2010 arr. Lunde Skytterlag. Vinner av stevnet ble Per Kristian Aas fra Lunde med 342 p. 1 Miriam Bjerklund 250 p. 349 p. Vinner av klassen. 2 Idun Borgen Oppedal 249 p. 349 p. Klasse Marianne Borgen 222 p. 318 p. 3 Trym Borgen Oppedal 219 p. 308 p. Nils Kristian Glahus 230 p. 325 p. Svein Reidar Karlsen 230p. 320 p. SAMLAGSMESTERSKAP BANE 2010 arr. Sauherad Skytterlag. 1 Miriam Bjerklund 249 p. 349 p. Samlagsmester. 3 Idun Borgen Oppedal 244 p. 344 p.

14 Klasse J. 5 Henrik Thorstensen 245 p. 344 p. Klasse 3-5 Audun Borgen 236 p. Marianne Borgen 225 p. Svein Reidar Karlsen 233 p. Nils Kristian Glahus 223 p. LANDSDELKRETSSTEVNET 2010 arr. Drangedal Skytterlag 1 Miriam Bjerklund 249 p. 349 p. Vinner av klassen Klasse J. Henrik Thorstensen 246 p. Klasse 3-5 Sigrun Borgen 232 p. Svein Reidar Karlsen 224 p. Nils Kristian Glahus 131 p. ÅPENT BANESTEVNE I HOLLA 2010 KANALTREFFEN Vinner av Holla stevnet ble Hans Kristian Wear fra Styrvoll med 348 poeng. Det var 225 skyttere som deltok på stevnet. Kanalmester og vinner av alle tre stevnene Holla, Lunde og Løveid Skytterlag ble Hans Kristian Wear fra Styrvoll med 1040 p. Kanalvokter og vinner av alle tre stevnene i rekrutterings klassene ble Katrine Sannes fra Lunde med 1050 p. Miriam Bjerklund 250 p. 350 p. Vinner av klassen Idun Borgen Oppedal 245 p. 340 p. Klasse J. Henrik Thorstensen 242 p. 342 p. Klasse 3-5 Audun Borgen 237 p. 331 p. Sigrun Borgen 232 p. 331 p.

15 Sanna Borgen 219 p. 313 p. Trym Borgen Oppedal 212 p. Ole Albert Juliussen 234 p. 330 p. TA finalen 2010 arr. Sauherad skytterlag. Miriam Bjerklund Klasse J.. Henrik Thorstensen 246 p. 346 p. nr.2 i klassen 248 p. 347 p. nr.3 i klassen LANDSSKYTTERSTEVNET 2010 Elverum. SKYTTER KL 25- sk 35-sk M 3o-sk 42-sk M Min Sta Felthur tig Øyvind Bjerklund 3 Marianne Borgen / Nils Aase Jøntvedt V /8 53 Nils Kristian Glahus V Henrik Thorstensen J /15 56 Trym Borgen Oppedal / Sanna Borgen / ,30 Sigrun Borgen / Audun Borgen / Idun Borgen Oppedal R /18 58 Miriam Bjerklund R /21 54 Antall deltakere påmeldt fra laget: 11 (møtt: 10) Holla Skytterlag gratulerer alle skytterne med resultatene i 2010 Dagsorden sak 8. Innkomne saker. A. Styret for skytterlaget kan i sitt arbeid for laget ha behov for i løpet av driftsåret 2011, å inngå forhandlinger/drøftinger om økonomisk bistand fra Holla og Lunde Sparebank. Ved eventuelt opptak av lån, vil det trenges årsmøtevedtak fra lagets / foreningens årsmøte. For at laget skal slippe å innkalle til ekstraordinært årsmøte, vil styret foreslå følgende. Forslag:

16 Årsmøtet gir skytterlagets leder / nestleder og kasserer fullmakt til å oppta drøftelser, og inngå om nødvendig låneopptak i Holla og Lunde Sparebank. Vedtak: B. Styret er opptatt av at skytterlaget trenger bedre husfasiliteter ved anlegget på Tveitdammen skytebane. Det er ønskelig med ett mer funksjonsmessig hus, hvor både kjøkken toaletter samlingsrom og innendørsskytehall 15m, kan samles under samme tak. På styremøtet den 28.sept.d.å, ble det vedtatt at Peter og Jan Erik skulle arbeide videre med tankene rundt nytt skytterhus. De skal invitere Ulefoss Pistolklubb, Holla Jeger og Fiskeforening og USF-skigruppe, til et uformeldt drøftingsmøte om framtidig samarbeid i et felles husprosjekt. Nærmere orientering vil bli gitt på årsmøtet. Forslag: Styret gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til arbeidsutvalg for å arbeide med planer, herunder planløsninger og økonomiske løsninger, for ett nytt skytterhus ved Tveitdammen skytebane. Vedtak:

17

18 Kuler Patroner Norma DL Norma rekr. Sierra MK 6 XC Sierra rekr. Norma GT Norma rekr. SUM Svein Reidar Knut Jørgen Sven Ove John Gary Nils Aa. 0 0 Nils Kristian Ole Albert Jan Erik 0 0 Anne Grethe Jan E. Larsen 0,5 Jens Kristian Einar Peter Knut Marianne SUM , Raufoss rekr. Norma DL Raufoss Utbet. Subs. Krutt, kg Hetter 22 LR DFS kule DFS ammo Sum DFS subs. Sum kuler solgt: Lagerbeholdning: Verdi eks subs. Sum patroner solgt: kg Norma Sum utbetalt subs: ,5 kg Norma kg N kg NC96M 3600 Utestående: 2 kg RA tennhetter 1920 Ole Albert stk 100 grs Sierra MK Moly 2910 Nils Aa stk 100 grs Norma kuler stk DL kuler stk 100 grs Sierra MK kuler stk 9,1g Raufoss Sierra patroner stk Raufoss rekrutt patroner Eley Club salongpatroner RWS Club salongpatroner 750 SUM 43698

19 HOLLA SKYTTERLAGS STYRE OG UTVALG 2010/2011 Valgt. Valgt for Lagsleder Jan Erik Bjerklund 2010 Styremedlemmer Aud Thorstensen 2010/2011 Marianne Borgen 2009/2010 Peter C. A. Køller 2009/2010 Kasserer Bjørnar Johnsen vara til styre John Gary Tofsland vara til styre Svein Reidar Karlsen 2010 Ungdomsleder - Marianne Borgen 2010 ungd-utvalg Baneutvalget Sven Ove Bjerklund 2010 Knut Jørgen Thorstensen 2010 Amm. forvalter Peter C. A. Køller 2010 UK Knut Borgen 2010 Knut Jørgen Thorstensen 2010 Jegerprøve Peter C. A. Køller 2010 Merkeskyting Styret 2010 Revisor 2010 Bingoansvarlig Styret 2010 Rep. ombudmøte Jan Erik Bjerklund 2009 John Gary Tofsland 2009 Svein Reidar Karlsen 2009 Anne Grethe Lyng 2009 Nils Kristian Glahus 2009 Valgkomité Anne Grethe Lyng 2010 Marianne Borgen 2010

Årsmøte 30/11 2012 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 30/11 2012 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 30/11 2012 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2012. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30

Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30 Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2015. 4. Budsjett for kommende driftsår. 5. Fastsettelse av medlemskontingent. 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Årsmøte 28.nov.2016 Skytterhuset Kl

Årsmøte 28.nov.2016 Skytterhuset Kl Årsmøte 28.nov.2016 Skytterhuset Kl. 18.30 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Revidert Regnskap 2016. 4. Budsjett for kommende driftsår. 5. Fastsettelse av medlemskontingent. 6. Fastsettelse

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2012. Styret i 2012 har vært : Klas Eika leder Jan Vestgarden nestleder Sveinung Børte kasserer Gunnar Reinsborg sekretær Stian Hegna styremedlem Terje Slåttedalen leder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Årsmelding ungdomsutvalget 2015

Årsmelding ungdomsutvalget 2015 Ungdomsutvalget: Leder: Roger Lehn Medlem: John Olav Kulsli Medlem: Espen Kjelaas Medlem: Jo Morten Lyng Medlem: Herolf Nordaune Medlem: Øystein Leverås. Samlagsinstruktører: Ina R. Tønne Charlotte Kristiansen

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE

Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE 1. Åpning v/leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Årsmelding fra styret 6. Årsmelding fra ungdomsutvalget

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 28 medlemmer. Formann Anders Kruhaug åpnet møtet og ønsket vel

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2015 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2015 8.

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2010

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2010 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2010 Ungdomsutvalgets styre i 2010 har bestått av leder Tore Hansen, sekretær Inger Hustuft Aadne. Styremedlemmer: Per Olav Næss, Ellen Grønseth

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig?

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig? PROSJEKT TOPP 10 Økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag Regionsamling DFS, Oslo 01.11.2009 Innhold: John Melvin Tveiten, samlagsleder Bakgrunn Hva er TOPP 10 Målsetting med TOPP 10 Hvem

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stine Bjerklund Holla 40 45 47 94 226 0,- Gave 1. Emil Alexander Botten Løveid 45 46 45 94 230 0,- Gave 1. Dan Erlandsen Sauherad 47 45 41 88 221 0,- Gave 1. Magnus Kolbu

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Treningsutvalget har i 2013 hatt denne sammensetningen Leder: Medlemmer: Odd Nordtug Morten Nordtug, Bjørnar Moe, Jostein Kjelvik 15 METER INNENDØRS: Innendørs treningen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2016

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2016 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2016 8.

Detaljer

Årsberetning 2016 Driftsår 155

Årsberetning 2016 Driftsår 155 Årsberetning 2016 Driftsår 155 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl (Esten

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2008

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2008 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2008 Ungdomsutvalgets styre i 2008 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Trude Linnerud

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

ÅRSMELDING UNGDOMSUTVALGET 2008

ÅRSMELDING UNGDOMSUTVALGET 2008 ÅRSMELDING UNGDOMSUTVALGET 2008 Ungdomsutvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder: Anne-Liz Lande. Flesberg Nestleder: Halvor Rostad. Rollag&Veggli Styremedlem: Vegar Lund. Jondalen Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2010 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Oppsummering pr skytter 6. Tillitsvalgte 2010 1. Resultater Odd Arne ble Skytterprins

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

PROTOKOLL. fra ÅRSMØTE. Torsdag 22.10.2009. Teigen

PROTOKOLL. fra ÅRSMØTE. Torsdag 22.10.2009. Teigen PROTOKOLL fra ÅRSMØTE Torsdag 22.10.2009 Teigen SAK 1 SAK 1.1 Konstituering VALG AV TO REFERENTER Njål-Inge Enger Ørjan S. Rygh Njål-Inge Enger Ørjan S. Rygh SAK 1.2 VALG AV MØTELEDER Ole Martin Karlsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Ungdomsutvalgets styre i 2012 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Tom Håkon Berger og Inger

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

OMBUDSMØTE. Fredag 2. desember kl. 17.30, Bø Hotell

OMBUDSMØTE. Fredag 2. desember kl. 17.30, Bø Hotell OMBUDSMØTE 2011 Fredag 2. desember kl. 17.30, Bø Hotell Ombudsmøte Telemark Skyttersamlag, 2. desember 2011. Saksliste for Ombudsmøtet Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2011 A. Styrets beretning

Detaljer

Årsberetning 2014 Driftsår 153

Årsberetning 2014 Driftsår 153 Årsberetning 2014 Driftsår 153 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl Styremedlem

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2014.

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2014. ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2014. Styret i 2013 har vært : Terje Slåttedalen leder Dag Jacobsen nestleder Sveinung Børte kasserer Johannes Eika sekretær Audun Jonsås styremedlem Halvor Eika leder ungdomsutvalget

Detaljer

TERMINLISTE 2015-2016

TERMINLISTE 2015-2016 TERMINLISTE 2015-2016 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes.

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes. ÅRSMØTE 23.november 2016 Kl. 19:00 på Farvannet PROTOKOLL Leder av Kristiansand og Omegn skytterlag Janne Kornbrekke ønsket velkommen til årsmøte. Det var 32 stemmeberettigede til stede. Sak 1: Åpning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2015 hatt følgende ledelse: Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2014

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2014 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2014 Ungdomsutvalgets styre i 2014 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Hanse Kalleberg, Odd Gunnar Knutsen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Referat Styremøte 23. april 2014

Referat Styremøte 23. april 2014 Møtt: Referat Styremøte 23. april 2014 Saksnr Sak Ansvarlig Gjennomgang forrige referat Nye datoer på utsatte interfeltstevner som følger; Avholdes i mai 2 ettermiddager. 22. mai i Saltstraumen Internstevne

Detaljer

Kristiansand og Omegn skytterlag. Møteleder: Leder. Referent: Sak nr.: Saksfremstilling: Ansvarlig: 90/2015

Kristiansand og Omegn skytterlag. Møteleder: Leder. Referent: Sak nr.: Saksfremstilling: Ansvarlig: 90/2015 Møtereferat Kristiansand og Omegn skytterlag Møtets formål: Styremøte Møtested: Møteleder: Referent: Farvannet skytebane Møtedeltakere: Arnfinn Nordbø () Gunstein Haugå (GH) Kjell Torsvik (KT) Tom Ånesland

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG Terje Strømmen

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG Terje Strømmen ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2017. Styret i 2017 har vært : Terje Slåttedalen leder Tom Knutsen nestleder Sveinung Børte kasserer Johannes Eika sekretær Terje Strømmen styremedlem Varamedlemmer: Jon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 Ungdomsgjengen våres. B.fv. Kristian Lerberg, Jonas Haugen, Ola Flatåker og Torjus Berg. F fv. Gjermund Lerberg, Martin Knutsmoen Sørlie og Oda-Juliane Bråthen

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2011 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2008 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag

Målsettinger for Elverum skytterlag Målsettinger for Elverum skytterlag 2013 2017 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte

Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte 04-2017 Deltagerliste Vara repr. Formann: Åsmund Ottershagen, n.form/kasserer Jonny Granøe, sekretær; Ingrid Tvedt, styremedl. Tor Håkon Sætermoen, styremedl. M. Kjus,

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer