Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker"

Transkript

1 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i verdensklasse og er en utfordrer i det globale vannkraftsmarkedet. Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker Når NLI Utvikling nå skifter navn til Ard, ønsker konsernet å synliggjøre sin satsning på å rendyrke et eiermiljø. Ard har som mål å være den beste eieren for sine virksomheter og spesialister på snuoperasjoner. AV HÅVARD LØKKE, ARD GROUP/LARS BUGGE Endringene er et naturlig steg i en lang historie, og spesielt formet av en rivende utvikling de siste 15 årene. Vår tilnærming til utvikling av virksomheter har blitt til over tid og vi har funnet en modell som ikke er bransjespesifikk. Dette er en markering av at vi nå rendyrker eiermiljøet som eget forretningsområde. Ard betyr plog. Vellykkede snuoperasjoner kjennetegner Ard på sitt beste. Gjennom et aktivt eierskap skal vi skape verdier og legge til rette for forbedringsarbeid i våre virksomheter, sier kommunikasjonssjef i Ard, Håvard Løkke. Bygge egenart og fellesskap Ard har sitt opphav i et lite mekanisk verksted etablert i Mjøndalen i Siden dette har selskapet vokst gjennom vellykkede etableringer, innmatskjøp og snuoperasjoner, men også organisk vekst i både eksisterende og tilkommende virksomheter. I dag har Ard utviklet seg til et eierselskap med en portefølje av ulike type virksomheter i ulike bransjer. Vårt nye navn skal bidra til å bygge eierselskapets egen identitet og samtidig tydeliggjøre fellesskapet som gruppe. Vi er en aktiv eier som skal bidra til å styrke virksomhetenes unike merkevarer og posisjon. Med nytt navn vil vi tydeligere differensiere eierselskapet fra NLI som er vår merkevare innen olje- og gassindustrien, sier Løkke. Strategisk reposisjonering og operativ forbedring Ard og eierselskapets portefølje ble medlem i Tradebroker etter overtagelsen av Mustad i desember Mustad har vært medlem helt siden juni Ard Group består i dag av selskaper innen vannkraft og fornybar energi, olje- og gassindustrien, landbaserte prosjekter, eiendom, helsekost og fiskeredskap. Ards eierskap og merkevarer inn- Forts. neste side

2 Lederen har ordet Engasjement Tradebroker har nylig gjennomført en tilfredshetsundersøkelse rettet mot medlemmene (se resultater på side 5). Vi er meget fornøyd med medlemmenes tilbakemeldinger. Tidligere undersøkelser har aktivt blitt benyttet i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid i forhold til produktet Tradebroker. Nye nettsider, web-basert statistikkapplikasjon og en rekke nye avtaler, er direkte resultater av medlemmenes tilbakemeldinger. Sett i lys av dette er det enkelt å forstå at de tilbakemeldinger vi får fra medlemmene er veldig viktige for oss. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å ta seg tid til å svare på våre henvendelser, enten det dreier seg om medlemsundersøkelser, generell informasjonsinnhenting, påmeldingsskjemaer, invitasjoner osv. Rask respons sparer oss for uproduktivt purrearbeid! Bytte av leverandører Nye avtaler på hoteller og multifunksjonsmaskiner/dokumenthåndtering ble signert sist sommer. Dette er store og viktige områder for medlemmene og Tradebroker, og på begge områder resulterte vår prosess i et leverandørbytte. På hoteller ble Nordic Choice Hotels og Thon Hotels valgt, mens vi valgte Ricoh og Xerox på multifunksjonsområdet. Dette betød at langvarige samarbeid med hhv. Rica Hotels og Canon ikke ble videreført. Tradebroker er klar over at endringer i vår leverandørmiks medfører utfordringer for medlemmene. Det er likevel slik at et skifte alltid er godt forankret hos de største brukerne, slik at de store overraskelsene uteblir. Tradebroker er heller ikke kjent for å bytte leverandører i utide. Hva ønsker vi så å si? jo, dersom våre forespørsler skal oppfattes som interessante og attraktive i leverandørmarkedene må medlemmene være villige til å gjøre et skifte når vår konkurranse har en ny vinner. Manglende endringsvilje bidrar til å svekke Tradebrokers konkurransekraft og troverdighet. Det er det ingen som ønsker. Tradebrokers innkjøpsportal Siden 2009 har Tradebroker fasilitert en innkjøpsløsning der medlemmene kostnadsfritt har hatt tilgang til en E-handelsløsning som har samlet et titalls av våre leverandører. Beklageligvis har vi ikke hatt et tilstrekkelig antall brukere på systemet til å kunne forsvare fortsatt satsning. Tradebrokers styre har derfor besluttet å legge ned portalen. Dette betyr ikke at Tradebroker ikke ser alle fordelene med elektronisk innkjøp og faktura. Tvert i mot! Vi mener snarere at mange av medlemmene vil drive mer effektivt ved å ta tilgjengelige E-løsninger aktivt og systematisk i bruk. Et knippe uredde lagspillere samlet på et brett: Håvard Løkke, Communications Manager; Mette Krogsrud, Partner/Operations & Organisation; Elise Bentsen, Manager Organisational Development; Helge Havskjold, Partner/CFO & Deputy CEO; Heidi Årby, Project Manager; Henning Jørnsen, Partner/Financial Control. befatter Mustad, Rainpower, NLI, Solve Forretningspartner, Sunkost, NorgesEiendom og Straum. Ard er ikke sektororientert. Vi investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment og som har et tydelig omstillingspotensial i form av operativ forbedring eller gjennom strategisk reposisjonering. Flere av våre oppkjøp og snuoperasjoner har blitt til som et resultat av et nært samarbeid og stor grad av tillit fra våre bankforbindelser. Vi er stolte over å kunne vise til flere vellykkede snuoperasjoner med god avkastning som har fakta Firmanavn: Ard Group as Ard er et privateid investeringsselskap som skaper verdier gjennom profesjonell, aktiv og ansvarsfull utøvelse av eierrollen i utvalgte selskaper Web: Adresse: Bjellandveien 24, N-3172 Vear Hovedkontakter: Hans Jørgen Rånes tel Øyvind Grøn tel Sentralbord: tel Etablert år: 2012 (opprinnelig 1946) Nøkkeltall 2012: ca. 2,5 mrd. NOK i omsetning ansatte sikret virksomhetenes videre bærekraft, sier Løkke. Uredde lagspillere Nå søker konsernet flere dyktige medarbeidere som vil være med å utvikle eiermiljøet og virksomhetene i Ard Group videre. Skal vi nå våre ambisjoner og mål må vi stadig utvikle vårt kompetansemiljø. Vi søker flinke folk som er fremoverlente og uredde lagspillere. Utvikling og suksess handler til syvende og sist om å bygge det beste laget, avslutter Løkke. Portefølje:

3 Norsk industrieventyr i omstilling Uansett hvor vi verden du fisker, er det en stor sjanse for at fiskekroken du bruker er fra Mustad. Krokprodusenten fra Gjøvik har utviklet seg til et av Norges sterkeste internasjonale merkenavn. Nå går selskapet gjennom en omfattende snuoperasjon for å opprettholde sin posisjon som verdens største leverandør av fiskekroker til industri og friluftsliv. AV HÅVARD LØKKE, ARD GROUP/LARS BUGGE Etter 130 års historie i Mustad familiens eierskap, tok Ard over Mustad i desember For investeringsselskapet har det vært viktig å videreføre tradisjonene, stoltheten og den sterke merkevaren som Mustad har bygget opp som et flaggskip for norsk industrihistorie. Parallelt har det vært nødvendig å fornye og tilpasse selskapet et fundamentalt endret globalt konkurranselandskap. Da vi overtok Mustad hadde selskapet tapt penger i flere år som følge av tilspisset konkurranse fra lavkostland og derigjennom synkende priser, marginer og markedsandeler. Mustads imponerende produktspekter og infrastruktur etablert over generasjoner og preget av en ledende markedsposisjon og gode resultater, var ikke lenger levedyktig, sier Mette Krogsrud, direktør i Ard og nestleder i Mustads styre. Gi gass og bremse samtidig Fra overtakelsen har Ards fokus vært å gjennomføre nødvendige grep for å sikre et konkurransekraftig Mustad. Omstillingsarbeidet utøves i tett samarbeid med ny ledelse, med CEO Nils Agnar Brunborg i spissen. Tiltakene innebærer flytting av produksjon fra Gjøvik til Kina, sammenslåing av virksomheter i USA, økt markedsorientering og en rekke andre tiltak som skal bidra til økt effektivitet og bedret lønnsomhet. Utfordringene i Mustad er mange, men det gir også muligheter til forbedringer, sier CEO Nils Agnar Brunborg. Omsetningen har over tid hatt en negativ utvikling og det er viktig for hele organisasjonen at vi snur denne trenden. Vi har mye arbeid å gjøre på salgs- og markedssiden. Uten å skape resultater har vi også et begrenset handlingsrom. En slik snuoperasjon er kunsten i å gi gass og bremse samtidig. Det som er gledelig, og vår mulighet, er at vi har en sterk merkevare og mange lojale og tålmodige kunder, sier Brunborg. Langsiktig fokus, raske tiltak Da Ard tok over som eier var det avgjørende å komme hurtig i gang med den pågående snuoperasjonen. Like viktig er det å ha et langsiktig fokus som retter seg mot å bli best der sannsynligheten for å lykkes er størst, og begrense ressursbruk på andre områder. Mette Krogsrud understreker at snuoperasjonen i Mustad så vidt er i gang. Etter vår vurdering vil snuoperasjonen pågå i 1-2 år fremover før selskapet vil være tilbake i en langsiktig, bærekraftig posisjon som global Nils Agnar Brunborg, CEO i Mustad uttaler: -Utfordringene i Mustad er mange, men det gir også muligheter til forbedringer. markedsleder innen salg av fiskekrok. Involvering av de ansatte er viktig i denne snuoperasjon. Å utvikle Mustad videre handler særlig om å skape det beste laget. Sammen med ledelsen og de ansatte skal vi igjen gjøre Mustad til en vinner, avslutter Krogsrud. Mustad har levert kroker til de av oss som er glade i friluftsliv gjennom en mannsalder 3

4 ENDELIG SLUTT PÅ AT DU MÅ JOBBE HJEMME FOR Å FÅ FRED Med Kinnarps Next Office kan du la oppgaven styre hvor du jobber Lese konsentrert. Tenke lange tanker. Telefon. Fortrolig møte. Tilbud. Rapport. Reiseregning. Brainstorming. Oppgavene i hverdagen er mange og varierte. Hvorfor er ikke kontoret slik også? Kinnarps har gjort noe med det. Ikke planlegg nytt kontor uten å kjenne til Kinnarps Next Office. Kinnarps AS Tlf

5 Medlemsundersøkelsen 2012 AV LARS BUGGE Tradebroker gjennomfører hver høst en markedsundersøkelse, annethvert år mot hhv. medlemmene og leverandørene. Høsten 2012 spurte vi våre medlemmer. Svarprosenten var tilfredsstillende, men vi kunne ønsket oss enda flere tilbakemeldinger. 38 medlemmer svarte. Det er bra, men en tilbakegang fra undersøkelsen i Vi sitter likevel igjen med gode, valide resultater, som vi kan benytte i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Resultatene er presentert nedenfor, intet er sensurert, men kvalitative svar er ikke med. SAMARBEID - "Hvor fornøyd er du med..." eller "Hvor involvert..." 1.1 Tradebrokers evne til å følge opp innspill fra din bedrift 1.2 Tradebrokers evne og vilje til å løse uoverensstemmelser eller konflikter raskt og effektivt 1.3 Gjennomføringen av statusmøter 1.4 Totalt sett, hvor fornøyd er du med samarbeidet mellom din bedrift og Tradebroker 1.5 Hvor involvert føler du at din bedrift har vært i Tradebrokers forhandlingsprosesser 2, Hvor involvert ønsker du at din bedrift skal være i Tradebrokers forhandlingsprosesser 3,57 INNOVASJON - "Hvor fornøyd er du med..." eller "Hvor interessant for dere er..." 2.1 Tradebrokers evne til å inkludere nye vare og -tjenesteområder 2.2 Hvor interessant for dere er en avtale innenfor Byggevarer 2, Hvor interessant for dere er en avtale innenfor Utleie av maskiner og utstyr 3, Hvor interessant for dere er en avtale innenfor Kredittinformasjon 3, Hvor interessant for dere er en avtale innenfor Leasing av biler 3, Hvor interessant for dere er en avtale innenfor Helseforsikring av/for ansatte 2, Hvor interessant for dere er en avtale innenfor Landeveistransport (stykkgods mv.) 3, Hvor interessant for dere er en avtale innenfor Faglige kurs 3, Hvor interessant for dere er en avtale innenfor Oversettertjenester 3,47 TRADEBROKERS MEDARBEIDERE - "Hvor fornøyd er du med..." 3.1 Produkt- og/eller tjenestekompetansen innenfor avtaleområdene 3.2 Forhandlingskompetansen 3.3 Tilbakemeldinger på henvendelser til Tradebroker 3.4 Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er din bedrift med Tradebrokers medarbeidere DISTRIBUSJON AV INFORMASJON - "Hvor fornøyd er du med..." 4.1 Distribusjon av avtalene 4.2 Informasjon om endringer i avtaler 4.3 Statistikkapplikasjonen, hvor "dine" tall hentes via Tradebrokers nettsider 4.4 Tradebrokers nettsider med tanke på brukervennlighet etc 4.5 Totalt sett, hvor fornøyd er du med Tradebrokers evne til å informere 4,40 4,44 4,79 4,88 4,89 4,76 4,97 5,11 5,05 4,95 4,70 5,03 4,61 4,89 AVTALER - "Hvor fornøyd er du med..." 5.1 Avtalenes utforming 5.2 Leverandørenes salg og markedsføring av avtalene 5.3 Tradebrokers avtaleportefølje med tanke på sammensetning (avtalemiks) 5.4 Tradebroker avtaleportefølje med tanke på betingelser 5.5 Hva mener du er hensiktsmessig varighet på Tradebrokers avtaler (= snitt antall år) 3,13 TOTAL TILFREDSHET OG VIDERE SAMARBEID - "Hvor fornøyd er du med..." eller "I hvilken grad..." 6.1 Oppnådd kostnadsreduksjon, inkludert intern ressursbesparelse 6.2 Den totale fordelen av å være medlem i Tradebroker 6.3 Det er viktig for din bedrift å fortsette som medlem i Tradebroker 6.4 Din bedrift planlegger å ta i bruk flere avtaleområder 6.5 Du ønsker deltakelse fra Tradebroker på interne innkjøpsamlinger etc. 3, Du vil anbefale medlemskap i Tradebroker for bedrifter som ikke er medlem 6.7 Nordiske avtaler er interessante for din bedrift 3,94 4,03 4,11 4,54 4,56 4,43 4,68 4,70 4,55 4,

6 Ricoh har levert maskin nummer til PiB PIB hva for noe? Post i Butikk selvsagt. Ricoh Norge har hittil levert utskriftsløsning til Post i Butikk og Postkontorer (PiB/PK), og feiret dette med kake sammen med Posten Norge. Ricoh har hatt ansvar for utrullingen av et konsept med én ferdigkonfigurert multifunksjonsmaskin per lokasjon. Ved ankomst er det plug & play - kun nettverkskabel og strøm kobles til. AV PETTER LIEN, RICOH/LARS BUGGE Maskinen som er valgt dekker behovet på en utmerket måte. All konfigurasjon og fysisk klargjøring gjøres i forkant i et samarbeid mellom Posten, EVRY og Ricoh, forteller Birger Kjærgård, teknisk prosjektleder i Posten. Ved Prosjektets oppstart i 2010 hadde de fleste PiB/PK separate enheter for hhv. utskrift, faks og kopiering, med et utstrakt behov for lokal support og vedlikehold. Maskinparken var lite homogen, med et 50-talls ulike modeller fra flere leverandører. Ikke spesielt rasjonelt. Dette genererte intet mindre enn ca fakturaer årlig på rekvisita og serviceavtaler. Dette er nå redusert til fire (ja, fire!) årlige fakturaer, og en felles maskinmodell for alle PiB/PK. Fra desentralisert til sentralisert ansvar Hvorfor mer enn 50 modeller? Lokalt ansvar med en klar overvurdering av eget behov, er det enkle svaret, i følge Kjærgård. Det hendte f.eks. at vi fant store multifunksjonsmaskiner som kun ble brukt som kopimaskiner, fortsetter han. I 2010 hadde Posten Norge ingen kontroll på verken utskriftsvolum, trender eller bruksmønster. I dag har man full kontroll på alt dette, med høy detaljeringsgrad ned på den enkelte PiB/PK. Det utarbeides kvartalsvise rapporter som danner grunnlag for videre bearbeiding og forbedringsarbeid. Effektiv bytteordning Ingen systemer er feilfrie. De små driftsproblemene man har opp-levd har blitt løst igjennom en bytteordning, med utsending av ny maskin (og retur av maskin med driftsproblemer) i henhold til en krevende SLA (Service Level Agreement). Takket være denne avtalen, er antall henvendelser knyt-tet til feil og serviceavtaler etc. kraftig redusert. Ricoh oppleves som proaktive Ricoh som leverandør er tett på oss og løser ofte et problem før vi selv oppdager det. De leverer som avtalt og er meget proaktive i sine prosesser. Ricoh Postens Birger Kjærgård er glad i kake, men enda gladere for at prosjektet han har ledet har blitt vellykket har levert en meget effektiv løsning som har gitt oss store besparelser og økt effektiviteten hos den enkelte PiB/PK. Løsningen som er implementert ivaretar Postens sikkerhetskrav, reduserer miljøbelastningen og, ikke minst, er kostnadene kraftig redusert. Vi er meget godt fornøyd med Ricoh som leverandør, avslutter Kjærgård. fakta Firmanavn: Ricoh Norge AS Web: Adresse: Post: Pb 4873 Nydalen, 0422 Oslo Besøk: Gjerdrums vei 11, 0484 Oslo Hovedkontakt: Petter Lien tel Sentralbord: tel Etablert år: 1939 (som Magne Ore AS) Morselskapet ble etablert i Japan i 1936 Nøkkeltall 2011: ca. 357 mill. i omsetning 179 ansatte fordelt på 8 avdelinger Representert i 180 land med over ansatte Det blir aldri feil med kake! leverte maskiner må feires. 6

7 Xerox inn i varmen I sommer ble Xerox valgt som leverandør til medlemmene i Tradebroker. Xerox salgskrefter ser frem til å konkurrere for sin del av et årlig innkjøpsvolum knyttet til dokumenthåndtering på rundt 60 millioner. AV ROBERT SØRENSEN, MADIGAN/LARS BUGGE Nesten all in Rammeavtalen omfatter skrivere og multifunksjonsmaskiner med utskrift, kopi, skann, faks og tilliggende tjenester. I følge Tradebroker markerte Xerox seg med svært konkurransedyktige betingelser, samt gode miljøløsninger og et bra tjenestetilbud. Mer enn bare pris Men pris og andre økonomiske betingelser er ikke alt. Vi legger etter hvert stadig større vekt på tjenester og miljø, sier daglig leder i Tradebroker, Terje Fagervik. Sammen med Xerox produkter og tjenester, med bl.a. outsourcing og fjernadministrasjon av skrivere, falt dette i smak hos oss og våre gode hjelpere i medlemsmassen, fortsetter Terje Fagervik. Både store og mindre medlemmer kan spare opp til 30 prosent av samlede utskriftskostnader ved å standardisere, effektivisere og optimalisere maskinpark og bruksmønster, samt outsource driften av maskinparken, sier salgssjef Inge-André Krokvik i Xerox. Hvem vil ikke det?, spør vi. Både Xerox og Tradebrokers folk er fornøyde med den nye avtalen. Fv. Terje Fagervik (TB), Jon Dahl (X), Lars Bugge (TB) og Inge-André Krokvik (X) fakta Firmanavn: Xerox AS Web: Adresse: Post: Postboks 452, 1327 Lysaker Besøk: Lysaker Torg 45b, 1366 Lysaker Hovedkontakt: Inge-André Krokvik, salgssjef tel Sentralbord. tel Etablert år: 1906 i Rochester, New York 1967 i Norge, som Rank Xerox AS Nøkkeltall 2011: 178 mill. i omsetning 68 ansatte (eks. forhandlere og serviceselskap) Globalt: ~USD 23 mrd/ ansatte Representert i 160 land Aibel går for Xerox - pris og service utslagsgivende Aibel har valgt Xerox som totalleverandør av utskriftsløsninger og service. En tidligere hverdag preget av feil, nedetid og mye support er nå historie. AV ROBERT SØRENSEN, MADIGAN/LARS BUGGE Besparelse på flere fronter Våre skriverkostnader er redusert med rundt 20 prosent. Papirbruken er kraftig redusert. I løpet av 2013 vil vi spare papir tilsvarende 5.500m2 skog, sier Vidar Berg, avdelingsleder for ITinfrastruktur i Aibel. Aibel hadde en gammel, utrangert og tilfeldig sammensatt skriverpark. Oversikt over antall, plassering, bruksmønster og kostnader manglet. Stadige feil, mye nedetid og stor belastning på helpdesk, var regelen. Svært mange utskrifter ble aldri hentet. Dette er lite kostnadseffektivt, miljøfiendtlig og utgjør en sikkerhetsrisiko, sier Jim Lynch, forretningsutvikler i Xerox. Forbedret oversikt og kontroll 88 ulike skrivermodeller fra 11 leverandører er nå standardisert på seks Xerox-modeller. Antall skrivere er redusert med 42 prosent - fra 289 til 169. Brukerstøtte og automatiske erstatning av forbruksmateriell er garantert gjennom en serviceavtale. Mange selskaper ville bli overrasket over hvor store beløp som sløses bort og hvor store besparelser og positiv miljøeffekt som kan oppnås, avslutter Jim Lynch. Jim Lynch er meget fornøyd med at Aibel har valgt Xerox som eneleverandør av løsninger for utskrift og -tjenester 7

8 VIANOR - NORDENS LEDENDE DEKK-KJEDE! Eneleverandør av dekk og dekktjenester til Stiftelsen Tradebroker Vianor leverer dekk til alle typer kjøretøy Ta kontakt med en av våre regionale salgssjefer og få vite hvordan Vianor kan hjelpe ditt selskap med kostnadseffektive og trygge dekkløsninger Jan Helge Christensen, Salgssjef Vest Mob: , Vidar André Hansen, Salgssjef Øst Mob: , Bjørn Øwre, Salgssjef Midt-Norge Mob: , Knut Tore Knutsen, Salgssjef Nord Mob: , NB! Vi har også gode betingelser for ansatte! RING FOR Å FINNE DIN NÆRMESTE VIANOR AVDELING Member of Nokian Tyres

9 Frogner House Apartments den nye måten å bo på Frogner House Apartments (FHA) ble i mai valgt som leverandør av serviced apartments for Tradebrokers medlemmer. Serviced apartments er et nytt avtaleområde for Tradebroker og et relativt nytt konsept i Norge. Et økende behov for innleid arbeidskraft, temporært, men likevel over en lang periode, har gjort konseptet svært levedyktig. AV PIERRE W. JANSSON, FHA/LARS BUGGE FHA ble etablert i 2005, men satsningen skjøt virkelig fart i Først da ble et tydelig konsept formet og presisert. Slagordet Home When You re Not sier alt; du skal føle deg hjemme selv om du er milevis hjemmefra. Forskjellen på det å bo et sted og det å være gjest, typisk på hotell, er stor. En dag, en uke, ja da er det greit å bo på hotell. Frogner House snittleie ligger på 38 døgn. Da er det greit å komme hjem. Den nye måten å bo på Etter årevis med klager fra businessfolk med hjemlengsel, er behovet også i ferd med å bli dekket i Skandinavia. Serviced Apartments skal ikke forveksles med hybelhus eller dårlige pensjonater. Dette er leiligheten som har mer enn det hotellet kan tilby, samtidig som den fungerer som et hjem. Alt startet i USA Trenden startet i USA, og masse inspirasjon er hentet derfra og puttet inn i helnorske FHA. Vi merker at flere og flere ansatte som jobber på prosjekter i Oslo tar kontakt med oss fordi de er lei av hoteller, sier Arne Bertelsen, daglig leder i FHA. Våre kunder ønsker mer frihet og bl.a. mulighet til å lage egen mat. I første omgang er bedriftens motivasjon å finne et rimelig og velfungerende alternativ til hotell. Motivasjonen endres dog raskt og undersøkelser viser at hovedmotivasjonen etter hvert oppgis å være den ansattes Arne Bertelsen (sittende til venstre) og hans team står klare til å ta i mot deg som gjest i en av sine 260 moderne leiligheter trivsel, fortsetter Arne. Resultatet av dette er ofte at bedriften etter hvert leier større leiligheter, avrunder han. Fullt utstyrte leiligheter Alle leiligheter er fullt møblert og utstyrt, med kokemuligheter og alle moderne bekvemmeligheter som TV, internett etc. Noen er utstyrt med luksuriøse funksjoner som gourmetkjøkken, generøs skapplass, vaskemaskin og tørketrommel, keramiske fliser bad og stort badekar. Vekst bygget på god økonomi og sunne verdier I løpet av kun tre år har FHA utviklet seg fra ett lite leilighetshotell til å bli en av de ledende aktørene av serviced apartments i Oslo. Utgangspunktet har vært en satsningsvillig eier med god økonomi. Dette, krydret med et tydelig konsept med fire grunnleggende verdier i at de skal være Fleksible, Omtenksomme, Enkle og Pålitelige, danner selve fundamentet i FHA. Hva sier kundene? Siemens AS er at av flere medlemmer som har tatt i mot avtalen med FHA med åpne armer. Tradebroker Nytt tok kontakt med Arvid Lillebekk, Fleet & Travel Manager i Siemens, for å høre om deres erfaringer. Lillebekk forteller: Frogner House ble valgt fordi de har høy standard på sine leiligheter og servicetjenester til fornuftige priser. Spesielt fordelaktig er det at vi har en garanti på tilgjengelighet gjennom avtalen Tradebroker har inngått. Videre er det viktig for oss at FHA har energieffektive bygg, med blant annet nytt varmestyringssystem, på alle nye og renoverte adresser. fakta Firmanavn: Frogner House Apartments AS Web: Adresse: Skovveien 8, 0256 Oslo Hovedkontakt: Pierre Wilhelm Jansson tel Sentralbord: tel Etablert år: 2005 Nøkkeltall 2012: ca. 40 mill. i omsetning 30 ansatte Totalt 260 leiligheter sentralt i Oslo 9

10 Thon Hotels lanserer Grønne konferanser I løpet av høsten 2012 vil Thon Hotels lansere grønne konferanser på seks av sine hoteller. Thon Hotel Arendal og Thon Hotel Triaden er i skrivende stund sertifiserte. For å kunne arrangere en grønn konferanse er hovedpoenget å ta hensyn til alle faktorer som skaper selve arrangementet. Tradebroker Nytt sin utsendte ble nysgjerrig på dette, og henvendte seg til hotelldirektør Erik Riis Jacobsen ved Thon Hotel Arendal. AV ERIK RIIS JACOBSEN, THON HOTEL ARENDAL Konferansevertinnene på Thon Hotels Grønne konferanser er ikke kledd i grønt, men er likevel like blide som andre vertinner! Nødvendig å se på enkeltprosesser For å beskrive konseptet grønne konferanser nærmere, er det nødvendig å dele opp prosessene, innleder Riis Jacobsen. Det er nødvendig å tenke i riktige grønne baner fra A til Å, fra innledende kundedialog og frem til konferansen faktureres, fortsetter han. Vi ba Riis Jacobsen forklare nærmere, og tidlig i november dumpet det ned en forklarende e-post i undertegnedes postkasse. Kundedialog - Kundedialogen og forberedelsene er den viktigste delen i alle konferanser. Forskjellen ligger i at vi i større grad må samarbeide rundt selve arrangementet og diskutere hvordan vi sammen kan gjøre alle elementer så miljøvennlige som mulig. Ingen arrangementer eller konferanser er like. Med økt fokus på samarbeid og dialog sikrer vi at alle elementer er i tråd med bransjekravene. Transport - Dette er kanskje det mest utfordrende å jobbe med. Transport er per definisjon miljøskadelig! Vi tilrettelegger for kollektivtransport. For de som er tvunget til å fly samordner vi ankomst og legger opp til felles transport mellom flyplass og endelig destinasjon. Hotell- og møterom - Vi selger selvsagt vårt eget hotell og hotellets egne møterom. Ingen miljøskadelig forflytning nødvendig! Rekvisita - Konseptet stiller svært strenge krav til alle rekvisitaleverandører. Engangsartikler benyttes konsekvent ikke og alt av penner, papir etc. er av resirkulerbart materiale. Event - Her må det tenkes alternativt. Vi vil f.eks. verken foreslå eller tillate en aktivitet med store rib`er med bensinslukende motorer. Et alternativ vil da f.eks. være å foreslå og tilrettelegge for en kollektiv fisketur der gjestene kan være med å tilberede egen fangst. Mat og drikke - Fokuset på økologisk/miljøriktig mat er veldig i vinden. For og sikre leveransene med tanke på bl.a. utvalg og pris, har vi i tillegg til økologisk, valgt å fokusere på kortreist (lokal) mat. Klimanøytralitet og fotavtrykk Grønne konferanser er i seg selv et lavutslippsprodukt og for å rette fokus direkte på dette har vi et utvidet samarbeid med organisasjonen Co2focus. De bistår i forhold til å klimanøytralisere konferansen for kunder som ønsker å ta det siste steget. Arbeidet skjer i tråd med FNs og forbrukerombudets definisjon og retningslinjer. Miljøfyrtårn og sertifisering I samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn er det utviklet egne bransjekrav, både som et rammeverk rundt produktet og som en tredjeparts sertifiseringsordning rundt konseptet. Det er konseptet som sertifiseres, ikke hver enkelt konferanse. fakta Firmanavn: Thon Hotels Web: Adresse: Besøk: Stenersgata 8, 0184 Oslo Post: Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Hovedkontakt: Katrine Lauvnes, salgssjef tel Thon Hotels Service Centre: tel Etablert år: 1974 med oppkjøpet av Hotel Bristol Nøkkeltall 2011: ca. 7,5 milliarder i omsetning ca årsverk 60 hoteller/8.500 rom i Norge Hoteller også i Belgia, Nederland og Sverige Samarbeider med First Hotels i Skandinavia 10

11 Nordic Choice Hotels energi, mot og begeistring For 16 år siden startet historien om Nordic Choice Hotels. En historie om voksesmerter, men mest om voksegleder og om smil. Nordic Choice Hotels historie handler om en rebelsk ungdom, et lekent hotellselskap med energi, mot og begeistring. AV NORDIC CHOICE/LARS BUGGE Eksplosiv vekst Vi har gått fra 2 til 162 hoteller på 16 år. Vi har nesten ansatte. Vi har nesten 7,5 millioner overnattingsgjester. Vi er på 16 år blitt Nordens største hotellselskap. Vi har de mest innovative, spennende og unike hotellene. Gjestene våre møter Nordic Choice Hotels ansatte fulle av energi, mot og begeistring. Nordic Choice Hotels driver kjedene Comfort Hotels, Quality Hotels, Clarion Hotels, Clarion Collection og Nordic Hotels & Resorts. De har alle vokst fram med hver sin identitet. De deler et felles verdigrunnlag, men de uttrykker det på forskjellige måter. Comfort Hotels er våre rom-/ frokosthoteller, disse ligger lokalisert sentralt i by. Hotellene tilbyr som oftest kun frokost, og har som regel ikke restauranttilbud eller møterom. Hotellene har tilgang på gratis kaffe/te i resepsjonsområdet, og på mange av hotellene finnes det treningsfasiliteter. På disse hotellene har vi forenklet servicekonseptet. Ved hvert hotell finnes det en lobbyshop med f.eks. mineralvann og sandwicher. Hotellene har ikke minibar på rommet, men holder en fysisk standard som forventes av et hotell i 2012, så som gratis trådløst internett, tv og en skikkelig arbeidspult/-bord. Quality Hotels er våre store kursog konferansehoteller. Disse hotellene ligger gjerne ved en flyplass, litt utenfor bykjernen, og er perfekte kurs og konferansehoteller. Quality Hotel Expo på Fornebulandet åpnet i mars 2012 går under kjeden Quality Hotels, Choice store kurs og konferansehoteller Quality Hotels inneholder alt et fullverdig hotellopphold skal inneholde, herunder både tilgang på restaurant og bar på det enkelte hotell. Hotellene har gratis trådløst internett overalt, tv på alle rom, samt minibar. Quality Resort er opplevelseshoteller som ligger i nærheten av attraksjoner, som f.eks. sjøen eller et alpinanlegg. Hotellene har konferansefasiliteter og er perfekte i bruk for de som ønsker noe ekstra til sitt hotellopphold. Hotellene lager gjerne til en aktivitetspakke tilpasset den enkelte kundes behov. Rommene har minibar, gratis trådløst internett og en arbeidsplass. Clarion Hotel er hoteller som holder høy internasjonal standard. Typisk beliggenhet er enten i by eller ved flyplass. Dette er fullservicehoteller med restaurant, bar, romservice, minibar, gratis trådløst internett på rommene samt mulighet for arbeidsplass på rommene. Disse hotellene er passer til alt fra små møter til større internasjonale kongresser. Clarion Collection er for dem som ønsker det lille ekstra. Hotellene har færre rom enn øvrige hoteller og ligger sentralt i de byene de finnes. Her byr vi på kveldsmat til alle våre gjester, fri tilgang på kaffe, og mulighet for kake eller vafler på ettermiddagen. Hotellene har minibar på rommet, gratis tilgang til internett på rom og i fellesarealer, samt mulighet for arbeidsplass på hvert rom. Hotellene har ofte bar i tilknytning til resepsjon eller lounge der kveldsmaten tilbys. fakta Firmanavn: Nordic Choice Hotels Web: Adresse: Besøk: Frederik Stangs gate 22-24, 0264 Oslo Post: Pb 2454 Solli, 0201 Oslo Hovedkontakt: Beate Sørum 1 tel Sentralbord: tel Etablert år: 1990 Nøkkeltall 2011: ca. 6,9 milliarder i omsetning ca ansatte 164 hoteller 7,5 mill. gjester 11

12 Endre virksomheten med Ricoh En invitasjon til å samarbeide om å forme fremtiden. Finn ut mer på

13 Alstom tilbake hos DHL Express Etter noen år hos Tradebrokers forrige ekspresstransportør har DHL Express klart å hente Alstom tilbake. Hovedårsaken til suksessen er at Tradebroker signerte DHL Express som ny leverandør av ekpressprodukter sommeren AV HEGE REINEMO-WÅLBERG, DHL DHL Express leverer alt fra viktige dokumenter til større forsendelser raskt og effektivt i Norge og globalt. Nettverket, som er det største og mest omfattende i verden, består av kontorer, og mer enn destinasjoner i 220 land og områder. DHL Express tilbyr sine kunder fleksibilitet, og presisjon og hurtighet er nøkkelbegreper for selskapet. Alstom en stor og spennende kunde Alstom er verdensledende på kraftproduksjon, kraftoverføring og jernbane, og setter standarden for innovative og miljøvennlige teknologier. Alstom bygger de raskeste togene og den mest effektive automatiserte T-bane i verden. Videre leverer selskapet nøkkelferdige integrerte løsninger for kraftverk og tilhørende service. Alstom arbeider med ulike energikilder, inkludert vannkraft, kull og vind. Alstom tilbyr et mangfold av løsninger for overføring av strøm med særlig fokus på smarte nett. Konsernet sysselsetter ansatte i rundt 100 land. Konsernet hadde en omsetning på 20 milliarder og bokførte nye ordre for nesten 22 milliarder i 2011/12. Alstom i Norge Alstom i Norge jobber hver dag for å finne bærekraftige industrielle miljøløsninger gjennom utvikling av miljø- og energiteknologi og fremtidsrettede transportløsninger. Alstom har ca. 200 ansatte i Norge ved sine kontorer på Skøyen, Lier og Trondheim. Selskapet leverer renseanlegg for aluminiumsverk, Elin Ballari Riise (t.v.) fra DHL Express og Lene Bakke fra Alstom ser frem til fornyet samarbeid gass- og kullkraftverk verden over. Gjennom å oppgradere vannkraftverk og gjennom smarte kraftoverføringsløsninger, gjør Alstom den norske vannkraften enda mer effektiv. Selskapet har også internasjonal kompetanse innen service og vedlikehold innen termisk kraftgenerering. Alstom har bygget et demonstrasjonsanlegg for CO2- fangst på Mongstad der de første tonnene med CO2 nå er fanget. Tradebroker avgjørende Det er klart at det skjuler seg en utfordrende og viktig kunde bak disse fakta og tall. Alstom har daglig sendinger med DHL Express, og det er for det meste dokumenter til blant annet Brasil, Chile, India, Saudi Arabia, De Forente Arabiske Emirater og Europa. Som medlem av Tradebroker, og den regelmessige kontakten med DHL Express gjennom hele perioden, ble byttet enkelt for Alstom. Nye priser og systemer ble raskt implementert og Alstom er godt i gang med forsendelsene sine hos DHL Express. DHL Express er glade for å ha Alstom tilbake og ser frem til et godt samarbeid fremover. fakta Firmanavn: DHL Express (Norway) AS Web: Adresse: Besøk: Gneisveien 3, 2020 Skedsmokorset Post: Pb 154 Leirdal, 1009 Oslo Hovedkontakt: Roger Nyhaugen tel Sentralbord: Kundeservice: tel Etablert år: 1969 i USA 1979 i Norge Nøkkeltall 2011: Ca. 260 ansatte (eksklusiv sjåfører) 707 millioner kroner i omsetning 2,7 millioner sendinger Drifter 460 fly daglig worldwide Dekker hele Norge via 19 terminaler Representert i 220 land og territorier 13

14 GØTEBORG Hoteller på over 100 destinasjoner i Norden Nordic Choice Hotels er stolte leverandører av hotelltjenester til Tradebroker.

15 Hvorfor velge Partnershop? Nexans Norway i Halden, for tiden Østfolds største industriarbeidsplass, har nådd en milepæl etter lang tids vurdering av en integrert forsyningsløsning innen driftsog vedlikeholdsprodukter. Bedriften pekte på TESS da den skulle velge en samarbeidspartner. Resultatet ble en bemannet Partnershop med muligheter for uttak hele døgnet. AV REIDAR HEIEREN, TESS TESS Partnershop Nexans ble offisielt åpnet den 22. august. Den nye virksomheten er lokalisert til den såkalte kabelstua rett innenfor hovedporten og bemannes av tre TESS-ansatte. Den årlige omsetningen er stipulert til ti millioner kroner. Servicegraden er avtalefestet til 99 prosent både på lagervarer og skaffevarer. Den store erkjennelsen Bedriften har over lang tid vurdert en integrert forsyningsløsning med stort sparepotensial. I 2010 ble det satt i gang en prosess for å finne rett løsning og rett samarbeidspartner. Bedriften brukte tradisjonelt et stort antall verktøy- og rekvisitaleverandører, og handlet litt her og litt der. Med tiden kom erkjennelsen av at dette ikke kunne fortsette. Jeg har i årevis hatt en bevissthet rundt hvordan vi kan effektivisere anskaffelsene av drifts- og vedlikeholdsmateriell. Så var spørsmålet blant annet om noen kunne tilfredsstille alle våre krav til full utnyttelse av de muligheter som ligger i bruk av IT-løsninger, forteller senior innkjøper Hanne Hoel Andersen ved Nexans Norway i Halden. Erfaren samarbeidspartner Svaret lå i å finne en samarbeidspartner som har bred erfaring med kundetilpassede forsyningsløsninger og god tilgjengelighet. Hoel Andersen hadde kjennskap til at Slangen er koblet! På åpningsseremonien fant vi f.v. senior innkjøper Hanne Hoel Andersen, fabrikksjef Wilhelm Frydenberg, styreleder og medeier Olav G. Nygaard (TESS), salgsdirektør IF Roar Kleven (TESS) og styreleder Anne Helene Nygaard Brand (TESS Østfold). TESS tilbød avanserte former for integrerte forsyningsløsninger. Vi ønsker ikke å være en prøvekanin. Vi vil samarbeide med en pålitelig aktør som vet hvordan dette skal gjøres. Vi fikk heldigvis muligheten til å sjekke ut referansene, der kundene sa seg villig til å stille opp med svar på våre spørsmål, forklarer Hoel Andersen. Utskutte lagre I tillegg til den 100 kvadratmeter store butikken i kabelstua skal det fortløpende etableres utskutte smålagre i fabrikken. TESS eier varene inntil uttaket har funnet sted. Slik fungerer lønnsom tredjeparts logistikk. Varesortimentet vil diskuteres løpende. Dedikerte ansatte hos Nexans skal ha tilgang på lagrene til alle døgnets tider. Uttakene skjer papirløst via strekkoder og håndterminal. Betydelige besparelser I følge avtalen er Nexans Norway garantert besparelser sammenliknet med tidligere. Dette som følge av at TESS tar ansvaret for innkjøp, forsyninger, lagerhold og transaksjonskostnader. Kunden har full innsikt i hva TESS betaler for varene. Konseptet bygger blant annet på forpliktende åpenhet og gjensidig tillit. Vi har regnet ut hva vi kommer til å spare. Regnestykket sier noe om sikre besparelser. I tillegg kommer ikkestipulerte besparelser, som vi ikke vil tallfeste. Et flertall av de som har drevet med rekvisitainnkjøp kan heretter bruke tiden sin på noe annet produktivt, som er lønnsomt for oss, avslutter senior innkjøper Hanne Hoel Andersen. fakta Firmanavn: TESS as (I tillegg kommer 10 regionselskaper) Web: Adresse: Besøk: Industrigata 8, 3400 Lier Post: Pb 1540, 3007 Drammen Hovedkontakt: Frode Soot tel Sentralbord: tel Grønt nummer: tel Etableringsår: 1968 Nøkkeltall 2011: 2,1 mrd. kroner i omsetning (inkl. alle regionselskaper og utlandet) ca. 800 ansatte 15

16 Aktivitetsplan De angitte leverandører er/var leverandører på utgående avtale. Område jul.12 aug sep okt nov Avfallshåndtering, industritjenester Pakninger, ventiler m.v. Paller, alle typer Briller, synsprøver m.v. Hydraulikkstyringssytemer mm. Kredittkort m/tilhørende tjenester Strøm Drivstoff, fyringsolje, smøremidler Mobiltelefoner m/tilhørende tjenester Løfteutstyr - sertifisering, testing, service Emballasje Lagersystemer, prosjektering Biler Installasjonstjenester Stempler Budtjenester og transport VVS, rør og rørdeler Konferanser Industrigasser Brannsikring m/tjenester IKT gjenbruk Datautstyr, -rekvisita, -tjenester Overtidsmat Laboratorieutstyr, -innredning Transporttjenester Byggvarer (fornyet initiativ) Taxitjenester AV-utstyr Elektromateriell, lyskilder mm. Hydraulikkprodukter Medieovervåkning Norsk Gjenvinning Norge Bagges/Otto Olsen Aven/Gyllsjö Träindustri PMC Servi SEB Kort (Eurocard og Diners) LOS Statoil Synoptik (Brilleland/Interoptik) Kjedehuset (Nordialog og Telehuset) Carl Stahl/Certex Maske-Gruppen/Norsk Signode Constructor Norge Bertel O. Steen/Bilia Personbil/Kv Bravida/GK Norge/Varme og Bad Stempelfabrikken SAM Toms Transport & Budservice Brødr. Dahl/Ahlsell Nytt avtaleområder Nytt avtaleområde Firesafe jul.12 aug sep okt nov 16

17 des jan feb mars apr mai jun.13 erneland Yara Praxair Forlenget til Planlegges for oppstart Norsk Data Senter Greentech Dolly Dimple's VWR International Planlegges for oppstart Nytt avtaleområde Planlegges for oppstart Oslo Taxi Presentations Data Elektroskandia/Solar GS-Hydro Norge Intermedium des jan feb mars apr mai jun.13 Napp ut - heng opp! 17

18 SERVICE- AVTALE SERVICEwww.bravida.no Vi tar vare på tekniske anlegg og infras eiendommer og sørger for at de lever og mål av oss til å informere våre kunder og nyheter. Hva som kan endres og forb investeringer som vil være direkte lønn som kan gjøres for å spare kostnader på hever eiendommens verdi. hever eiendommens verdi. Vi i Bravida tar vare på tekniske anlegg og infrastruktur i eiendommer, og sørger for at de lever og fungerer. En serviceavtale gir sikkerhet for at eiendommen vedlikeholdes, og viser at eieren tar ansvar. Dokumentasjon av kontinuerlig vedlikehold bidrar til å øke eiendommens verdi. Vi tar vare på tekniske anlegg og infrastruktur i eiendommer og sørger for at de lever og fungerer. Vi tar mål av oss til å informere våre kunder om innovasjoner og nyheter. Hva som kan endres og forbedres, hvilke investeringer som vil være direkte lønnsomme og hva som kan gjøres for å spare kostnader på lengre sikt. Vi håper avisen kan gi deg inspirasjon og ideer, ideer du ønsker å drøfte videre med våre fagfolk. Avisen kan du laste ned fra eller du kan få et eller flere eksemplarer tilsendt ved å sende en epost til Hovedkontor Bravida Norge Postboks 103 Økern 0509 Oslo, Norge Telefon: Servicetelefon: Telefon: Bravida Sverige Mikrofonvägen Stockholm Telefon: Bravida Da Park Allé Brøndb Telefon: +45

19 Fra hjuldamperen Ryfylke til batteridrevne bilferjer Medio oktober ble det flagget at Tides medlemskap ble løftet til morselskapsnivå. Navnet på Tradebrokers nye medlem er Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSD). DSD ble stiftet 12. februar Hjuldamperen Ryfylke som kom dampende rundt Tungenes og inn Byfjorden i november 1855, varslet den nye tid i transport og samferdsel, samtidig med fremveksten av telegraf, moderne bankvesen og liberalisering av handel og næringsliv. AV OLAUG SJURSØ, DSD/LARS BUGGE Fra hjuldamperen løper DSDs utvikling som et lengdesnitt i norsk historie. Selskapet knyttet byen og bygdene sammen og ble en tjenesteyter for byens og landets næringsliv gjennom skiftende tider. Skip har kommet og gått. Selskap har blitt kjøpt, noen solgt. Mye har endret seg i løpet av snart 160 år. Teknologi, arbeidsformer og sosiale relasjoner er forandret, men oppgavene er på mange måter de samme: Å transportere reisende og last med sikkerhet, komfort og punktlighet, til den lavest mulige kostnad og miljøbelastning. Tre aktivitetsområder DSD har i dag tre aktivitetsområder: - Kollektivtrafikk på land og sjø gjennom datterselskapene Tide ASA og Norled AS - Sømløs godstransport på land og sjø gjennom datterselskapet Nor Lines AS - Internasjonal skipsfart gjennom datterselskapet DSD Shipping AS Om Tide Tide er et børsnotert selskap med hovedkontor i Bergen. Tide er et av Norges og Danmarks største busselskap. Forretningsområdene er offentlig busstransport, ekspress- og flybusstilbud samt charter- og reiselivsvirksomhet. Selskapet har alt i alt medarbeidere. Norled har sitt hovedkontor i Stavanger og opererer ferje - og hurtigbåtruter langs hele Norges langstrakte kyst Bussflåten består av busser. 265 av disse er gassbusser. Noe som tilsvarer ca. 60 % av gassbussene i drift i Norge. Om Norled Norled har sitt hovedkontor i Stavanger og opererer ferje- og hurtigbåtruter langs hele Norges langstrakte kyst, fra Troms i nord, til Oslo og Akershus i sør-øst. Rederiets medarbeidere drifter 47 ferjer og 26 hurtigbåter. I tillegg sysselsetter Norled flere underleverandører. Norled er et innovativt rederi stadig på jakt etter nye, effektive og miljøvennlige løsninger. Rederiet har verdens tre første naturgassdrevne passasjerferjer i drift i det store pendlersambandet mellom Nesoddtangen og Aker Brygge i Oslo. Nå bygges to store, naturgassdrevne bilferjer til Tausambandet. Rederiet vant miljø- og innovasjonskontrakten for ferjesambandet Lavik Oppedal og skal bygge verdens første batteridrevne bilferje uten CO2-utslipp. Om Nor Lines Nor Lines driver linjefart langs norskekysten og i Nord- og Østersjøen. Selskapet har 350 medarbeidere og en omfattende terminaldrift med distribusjon, landtransportsystem, spedisjon og klarering. Selskapet er også representert via samarbeidspartnere i 30 norske og 10 nordeuropeiske havner. I tillegg kommer et omfattende nett av samarbeidspartnere på distribusjons- og spedisjonssiden. Selskapet operer 11 godsskip hvorav 8 er heleid av konsernet. Selskapet disponerer også all godskapasitet på Hurtigrutens skip. I løpet av 2013/2014 får Nor Lines levert to naturgassdrevne, miljøvennlige godsskip fra Tsuji Heavy Industries i Kina. fakta Firmanavn: Det Stavangerske Dampskibsselskab AS Datterselskaper: Tide ASA / Norled AS / Nor Lines AS / DSD Shipping AS / Web: Adresse: Post: Pb 40, 4001 Stavanger Besøk: Kongsgårdbakken 1, Stavanger Hovedkontakt: Peter Hansen tel / Sentralbord: tel Etablert år: DSD ble grunnlagt 12. februar 1855 Nøkkeltall 2011: ca. 5 milliarder i omsetning ca ansatte 19

20 Det gjelder å ha utstyret i orden. Sugebiler med stor kapasitet er en naturlig del av utstyrsparken innenfor segmentet Industritjenester. Ny avtale med Norsk Gjenvinning AS - avfallshåndtering som gir kostnadsreduksjoner! En vellykket avfallsløsning er basert på flere elementer. Den skal tilfredsstille myndighetenes krav, være enkel å bruke, være kostnads- og miljøeffektiv og ikke minst være tilpasset kundens ulike krav og behov. Norsk Gjenvinning tilbyr en slik avfallsløsning til Tradebrokers medlemmer! AV ANNICA FIEDLER, NG NORGE/LARS BUGGE Norsk Gjenvinning samler inn og håndterer alle typer avfall fra alle typer virksomheter i hele landet. Sammen med konkurransedyktige betingelser, er denne totaliteten den viktigste grunnen til at Norsk Gjenvinning (tidl. Veolia Miljø) fikk fornyet tillit hos Tradebroker. Vi løser behovene for virksomheter med alt fra små volum og enkle krav, til store landsdekkende kjeder og kunder med sammensatte og høye krav, blant annet til miljø, sier Key Account Manager Rune Jahnsen. Rune er identisk med Tradebrokers hovedkontakt på avtalen, og hans innsats og entusiasme har bidratt til å løfte avfallshåndtering til ett av Tradebrokers største avtaleområder i løpet av få år. Rune forteller videre: Vår store styrke ligger i evnen til å løse alle behov og tilby utprøvde og effektive løsninger basert på både ferdige bransjekonsept og skreddersøm for den enkelte virksomhet. Myndighetenes og samfunnets krav Avfallshåndtering er omgitt av offentlige reguleringer som stimulerer til kildesortering og miljøriktige løsninger. Videre er det et krav at man som avfallsbesitter har kontroll og kan dokumentere prosessen. I tillegg kommer krav og forventinger fra andre berørte grupper som ansatte, nærmiljøet og kanskje kunder. Dessuten er dette svært viktige drivere i forhold til omdømmebygging og kan ha direkte innvirkning på konkurransekraften. Vi tar dette på største alvor og har gjort det til et av våre største konkurranse- fakta Firmanavn: Norsk Gjenvinning Norge AS Web: Adresse: Besøk: Karenslyst allé 11, 0277 Oslo Post: Pb 567 Skøyen, 0214 Oslo Hovedkontakt: Rune Jahnsen, KAM tel Sentralbord: tel Etablert år: 1926 Nøkkeltall 2011: ca. 4 mrd i omsetning ansatte 90 lokasjoner i Norge Håndterte 1,5 millioner tonn avfall 20

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

FORRETNINGS- REISER 7TIPS

FORRETNINGS- REISER 7TIPS Reisepolicy Skaff deg reiserutiner som kutter kostnader DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Outsourcing Spar tid, la reisebyrået bestille billettene dine Reisekort og -konto Anticimex AS har

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero FORNØYD MEDLEM: «Medlemskapet gir oss mulighet til å fokusere mer på vår kjernevirksomhet» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B SMB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer