Virksomhetsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2013"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0

2 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse Overordnede føringer De viktigste utfordringene Visjon Formål Verdier Mål og aktiviteter

3 1. Situasjonsbeskrivelse 1.1 Overordnede føringer Vedtekter inkl. formål Visjon Verdier Kommunikasjonsstrategi for Hageselskapet Arbeidsplan 2013 o Styrket omdømme av Hageselskapet o Bærekraftige hager, og de grønne verdiers innflytelse på folkehelse o Organisajonsutvikling 1.2 De viktigste utfordringene De viktigste utfordringene for Hageselskapet er Økt synlighet Styrket omdømme 1. Enhetlig kommunikasjon* Øke bevissthet og kunnskap om viktigheten av bærekraftig hagebruk 2. Verdien av biologisk mangfold i hagen* Medlemsvekst 3. Fokus på aktuelle rekrutteringsarenaer* Revitalisering av organisasjonen Videreutvikle administrasjonen *Prioriterte fokusområder vedtatt på styremøtet september Visjon Hva skal Hageselskapet bidra til i samfunnet? Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser 2

4 Formål Hva skal Hageselskapet gjøre for hvem, og hvorfor? Det norske hageselskapets formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Presiseringer og kommentarer til formålet: Hva skal Hageselskapet gjøre Vi skal informere, inspirere, veilede og drive opplæring Vi skal gi mennesker en god og positiv opplevelse gjennom egen og andres haging Vi skal bidra til grønne bærekraftige privathager og offentlige uterom Vi skal knytte mennesker sammen i sosialt samvær og fellesskap Vi skal bidra til bedre helse og økt trivsel Vi skal bidra til hortikulturell kompetanseheving For hvem skal vi gjøre det: Prioritert målgruppe i 2013 er: Medlemmene vi er først og fremst en medlemsorganisasjon Organisasjonen den er vårt verktøy for å nå ut Potensielle medlemmer o Hageinteresserte o Har hage o Mellom år o Begge kjønn, men noe mer oppmerksomhet mot menn enn tidligere Fagmiljøer i offentlig og privat sektor Hvorfor skal vi gjøre dette: Vi ønsker å øke forståelsen for at grønn kompetanse/kunnskap er avgjørende for en bærekraftig utvikling. 3

5 Vi ønsker å bidra til at alle deler av befolkningen har tilgang til gode grønne utemiljøer. Vi ønsker å bidra til at mennesker har en meningsfylt fritid Vi ønsker å bidra til bedre folkehelse 3 Verdier Hva skal vi kjennetegnes av i vår atferd? Totalt sett skal Hageselskapet kjennetegnes av å være: o Kompetent o Engasjert o Tilgjengelig Kommentarer til hva vi ønsker å kjennetegnes av: Verdi Med denne verdien mener vi: Kompetent Vi utvikler oss faglig Vi formidler faglig kompetanse Vi er en premissleverandør, og setter agendaen på våre grøntfaglige områder Vi er fremtidsrettet Vi opptrer som en samfunnsaktør Engasjert Vi tror på det vi jobber med! Vi mener det vi jobber med er viktig, er stolte av det og brenner for det! Vi ønsker å formidle Vi inspirerer Vi er fremtidsrettet Vi er søkende etter mer informasjon Vi opptrer som en samfunnsaktør og følger med i samfunnsutviklingen Vi er entusiastiske, smittende Vi er ekte og ærlige Vi er interessert i dem vi kommuniserer med Tilgjengelig Vi setter oss inn i ståstedet til den vi kommuniserer med Vi bruker riktig kanal til de enkelte budskap, slik at vi når frem Vi tilpasser vårt budskap til våre målgrupper Vi kommuniserer på en forståelig måte; verbalt, skriftlig, elektronisk og visuelt 4

6 Vi svarer på henvendelser Vi er fremtidsrettet Vi er en samfunnsaktør Hageselskapets administrasjon skal legge til rette for at all ekstern kommunikasjon fra organisasjonen kjennetegnes av dette, dvs hjelpe fylkesavdelinger og lokallag til å bruke verdiene som rettesnor i sin kommunikasjon 5

7 4 Mål og aktiviteter Hva skal vi ha oppnådd på de enkelte arbeidsområdene, og når? Hva konkret skal vi gjøre for å oppnå målene, og når? Hvem har ansvaret og rapporterer? Hvilken kostnad medfører aktiviteten/målet? Hva, hvordan og når skal det rapporteres? Målområde omdømme 1. Hageselskapets omdømme er styrket i ønsket retning Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 1.1 Vi har implementert ny visuell identitet i organisasjon og administrasjon o Norsk Hagetidend Tonje Fra årsskiftet 2013/14 ble det gjennomført enkelte endringer mht bladets utseende og uttrykk, uten at dette nødvendigvis legges for tett opp mot Hageselskapets profilelementer. Norsk hagetidend er også et løssalgsblad og må følge de trender som råder i bladverden for å hevde seg i bladhyllene. Bladet er klart gjenkjennelig som et produkt fra Hageselskapet. o Hjemmesider Tonje Et arbeid som pågår løpende. o Profilmateriell Tonje Etterhvert som nytt materiell utvikles, implementeres Hageselskapets profil og identitet. Det er forsvarlig og god økonomi. 6

8 o Maler legges ut på Bakhagen Tonje Maler for ulike prosjekter og virksomhet legges ut fortløpende. Vedr logoer for fylkesavdelinger og hagelag er det meste på plass. Vi venter på tilbakemelding fra noen fylker for å kunne ferdigstille materialet til disse. o Profilhåndbok Tonje Skal ferdigstilles våren 2014 o Implementert kommunikasjonsstrategi Tonje Skal ferdigstilles våre Kommunikasjonsstrategien brukes aktivt i administrasjonens arbeid o Kurs for talspersoner Tonje Behov bør vurderes. o Mediestrategi implementert Tonje Ikke implementert enda. Vi lever etter en plan om synlighet godt blandet med grønt stoff for å treffe målgruppens interessefelt og styrke Hageselskapet som avsender av fagstoff innenfor det grønne området. o Webstrategi laget Tonje Ikke ennå. Men - det arbeides like fullt daglig etter en overordnet plan: Hageselskapet skal gjøres synlig og styrke sitt omdømme gjennom de sakene vi velger å profilere oss på. Det underliggende vil alltid være at vi besitter stor fagkunnskap, betydelig engasjement gjennom mange aktive medlemmer og at vi gjennom offentlige/næringslivs- oppdrag og uoppslitelig hageglede og hageinnsats i private hager bidrar til biologisk mangfold og bærekraftige hager. Nytt fra Hageselskapet løftes frem i lettleste, illustrerte nyhetssaker på våre hjemmesider og suppleres og forsterkes gjennom de sosiale mediearenaene vi er til stede på. Hvilke som velges avhenger av type sak. Hjemmesidene skal også gjennomgås og det vil på sikt finne sted endringer og forbedringer her. Dette er et arbeid som pågår løpende etter at en plan er lagt for dette løpet. o Oppdatert innhold i medlemskommunikasjonen Tonje Bakhagen benyttes av administrasjonen og tillitsmannsapparatet. Alt av nytt og nyttig legges ut på Bakhagen og det underrettes om nyheter i 7

9 egne e-poster med kort omtale av innholdet i saken og påminnelse om hvordan man logger inn. Da gjøres man oppmerksom på nyheter og vet at det ligger på Bakhagen dersom man først har behov for noe av dette ved et senere tilfelle. o Direkte kommunikasjon med medlemmene (nyhetsbrev) Tonje Nyhetsbrev ble første gang sendt ut på høsten. I første omgang som en enkle e-post-henvendelse med noen få nyhetssaker. Det skal være en blanding av saker med grønt fokus og organisasjonsnytt for å fange lesernes oppmerksomhet. Det er bevisst gjort kort, da mange fort blir utålmodig dersom denne typen henvendelser trekker i langdrag. 1.3 Vi har økt synligheten av Hageselskapets virksomhet o Mediedekning Tonje Omtale av Hageselskapet: Totalt: (andel på nett: 1 548, papir: 516) På spesielle temaer har det vært følgende oppmerksomhet: Grenseløse grønnsaker - 35 saker(nett: 19, papir: 16) 1000 åpne hager saker (nett: 67, papir: 151) 2012: Det var artikler i media om Hageselskapet Mulig avviksforklaring: Hageselskapet leverte i 2012 ferdige hageartikler vederlagsfritt til nyhetsbyrået ANB, til fri benyttelse. Det har man ikke prioritert i Hageselskapet har mange konkurrenter som leverer hagestoff til mediene så som profilerte bloggere, landskapsarkitekter, hagekjendiser, dyktige fagfolk. Hageselskapet sentralt har få fagfolk og savner en profilert fagperson. o Sosiale medier Tonje Hageselskapet benytter sosiale medier aktivt til å øke sin synlighet og komme i dialog med hageinteresserte, medlemmene og alle lesere av Norsk Hagetidend. På Facebook var det ved årsskiftet 870 som fulgte Hageselskapet. Det 8

10 er en økning på over 500 følgere fra Stadig flere fylker og ikke minst hagelag etablerer også egne sider på facebook og Hageselskapet sentralt bidrar til å synliggjøre dem på selskapets side og hagelagene blir stadig mer aktive til å dele nyheter fra hageselskapets side, noe som er svært positivt. Vi etablerte en profil på bildedelingsmediet Instagram og fikk i løpet av året 450 følgere og det øker stadig og i raskere tempo enn facebook. Hagefolk liker å dele hagebilder og det er hele ideen bak dette sosiale mediet. Og responsen fra våre følgere er overveldende vi har 20 % respons i snitt på våre innlegg (bild og kort tekst) og får altså liker og ikke sjelden mange kommentarer og noen spørsmål fra følgere. Hageselskapet er også aktivt ute på Instagram og retter oppmerksomhet mot hageinteresserte, annonsører og samarbeidspartnere. Dette siste er viktig og vi ser at det fanges opp av dem og skaper relasjoner. Hageselskapet etablerte profil på i twitter sommeren 2013 og vi følges av ca 100. PT er ikke twitter en veldig viktig kanal for oss, men vi benytter den til å forsterke enkelte nyheter og følge opp fagmiljøer, offentlige myndigheter og eks. annonsører. Hagebloggerne er også en viktig kanal for Hageselskapet. Vi åpnet ny spalte i Norsk Hagetidend hvor Norges største hageblogg deler inspirasjon med våre lesere. Dette omtales også på hennes blogg; Moseplassen Har vi hatt reportasje fra en hage og hageeieren har en egen blogg omtaler de saken sin i Hagetidend her, noe som skaper fine ringvirkninger. Hagetidends blogg lever også men ikke veldig aktivt. Vi vurder hva som skal gjøres med denne videre. o Kampanje om bærekraftig hagebruk i samarbeid med Tove er opprettet som kampanjeside. Mye 9

11 o Miljøverndepartementet, hovedfokus på humler Landsomfattende prosjekt: Grenseløse grønnsaker og urter Hageselskapets gave til Dronning Sonjas 75 årsdag aktivitet og uvanlig stor oppslutning på svært kort tid med aktive deltakere på sosiale medier! 4600 humlevenner fulgte siden ved årsskiftet. Kommunikasjonsbyrået Trigger ble hyret inn av departementet og Hageselskapet til å lansere og drifte kampanjen og kampanjesiden på facebook. De fikk pris som årets kommunikasjonsbyrå i Prosjektmidler er innvilget fra Miljøverndepartementet. Det ble produsert 4 videosnutter med Hilde Hummelvold og Tommy Tønsberg, tilgjengelig på kampanjesiden. 7. mai: lansering av kampanjen med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell i Solvang Kolonihage. Matskribent Andreas Viestad, direktør i Det norske hageselskap Tove Berg og forsker Ørjan Totland holdt også innlegg. Pressedekning. 13. juni: arrangement i Spikersuppa i Oslo med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og ordfører Fabian Stang samt klasse 4B Trasop skole. Utnevning av «humleambassadører». Direktør Tove Berg var konferansier og det var god pressedekning. Tove Gjennomført 2 moduler i kompetanseprogram for prosjektets 5 utvalgte kvinner med ulik kulturell bakgrunn. Holdt foredrag om norsk landbruk og norsk matkultur, eksotiske grønnsaker, Dnh historie, dyrkingsteknikk, Det norske kongehus Gitt ut bok i samarbeid med Loveleen Brenna; Grenseløse grønnsaker og urter. Faglig omtale av grønnsaker og urter er utarbeidet av Sølvi Svendsen. Inngått avtale med Z-forlag om provisjon av salget. Produsert materiell som kan brukes på ulike arrangement rundt om i landet. Maler, foredrag etc er lagt ut på Bakhagen, og fysisk materiell kan rekvireres fra Sandstuveien. Det vil også bli lagt ut et kurs på Studieforbundet Natur og Miljø som kan holdes lokalt. Direktør var i audiens på Slottet Dronningen er meget 10

12 engasjert i prosjektet, og ønsker å være oppdatert. Hun har personlig kommet med forslag til steder i Norge som vi kan holde arrangementet. Lansering i Hønefoss med H.M. Dronningen til stede. Ca 150 fremmøtte. Mediedekning, 33 oppslag totalt på prosjektet, i Dagbladet, Aftenposten, NRK (til «Året med kongefamilien»), TV2, ABC nyheter, lokalaviser, Kurdisk TV til sending for nordmenn med innvandrerbakgrunn. Se presentasjon fra lanseringsdagen: Telemark fylkesavdeling gjennomførte et vellykket arrangement 30. og 31. august i Skien under Mersmak-festivalen var innom festivalen. Se presentasjon: https://www.dropbox.com/s/yj7b1s4wbdvbuqw/nydronningen.mpg Prosjektet støttes økonomisk av Sparebankstiftelsen DnB. Det hele fikk en flott oppsummering med innslag på «Året rundt med kongefamilien» i nyttårshelgen hvor NRK hadde vært på Hønefoss og dekket åpningen av prosjektet. På høstsamlingen ble det besluttet at følgende fylker skal gjennomføre prosjektet i 2014: Vest-Agder, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Buskerud. I ettertid har også Oppland kommet med. o Hagemesse Tom Hageselskapet deltok med stand på Hagemessen i Lillestrøm

13 april. Vi produserte nytt messeutstyr/plakater i hht ny profil. Vi engasjerte landskapsarkitekt Kari Schøyen til å sitte ved «planleggingsbordet» Populært tiltak! Vi vervet 27 nye medlemmer for 1 år og 27 nye medlemmer for 2 år. Vi solgte Norsk Hagetidend, Staudehefter og bøker, inklusiv lansering av boken «Grenseløse grønnsaker og urter» med signering. Salgstall: Sortslista 13 stk, Sommerblomster 5 stk, Staudeboka 7stk, Løk og knoller 2 stk, Trivsel i hagen 7 stk og Grenseløse grønnsaker og urter 40stk. o 1000 åpne hager Liv/Tonje Arrangementet gjennomført Administrasjonen engasjerte sekretær i Oslo Fylkesavdeling, Wenche Røtterud, som prosjektleder. (Tidl kommunikasjonssjef har vært sykmeldt siden april 2013) Materiell ble utviklet og sendt til deltakere helt opp mot arrangementsdato for etternølere. Ca samme antall deltakere som i fjor 235 hager. I tidsrommet har vi fått 106 nye medlemmer som antas hovedsakelig å være et resultat av 1000 åpne hager. Utkast til pressehenvendelser lagt ut til fritt bruk. Saken ble promotert gjennom bred utsendelse av pressemelding og en rekke lokale pressehenvendelser. Dagen er fyldig omtalt på selskapets hjemmesider, i våre kanaler i sosiale medier før, under og etterpå. Tall for treff på Hageselskapets hjemmesider viser en svært markant oppgang knyttet til denne dagen. På facebook er det også interesse for disse sakene. Mediedekning: Det er færre antall medieoppslag som inneholder «1000 åpne hager» i 2013; 205 mot 348 i fjor. 12

14 o Boligkurs Liv/Nina I grøntfaglig ansvarlig sitt fravær ble Nina Habberstad engasjert i juni for å planlegge og gjennomføre Boligkurset, et kurs Hageselskapet har holdt årlig siden 1970-tallet. Underveis i planleggingen viste det seg at det ikke var søkt Husbanken om finansiering av kurset innen fristen. Direktør har vært i kontakt med ass.dir. i Husbanken, Inger Vold Zapffe, for å se om det likevel fantes muligheter, noe det dessverre ikke gjorde. Kurset ble derfor ikke holdt i Vi har fått svært mange påmeldinger til 2013-kurset, som vi vil følge opp i forholdt til o Skoleprosjekt Liv/Nina Det er i 2013 gitt gratis veiledning i planlegging av skolens uterom for Kongsberg International School og Kongsberg International Preschool. Utdanningsdirektoratet har endret kriteriene for tildeling av midler, og Hageselskapets søknad ble i år ikke innvilget. Direktør sjekker andre muligheter. o Hagekulturpris Tom Hagekulturprisen for 2013 ble tildelt Prestegårdshagen på Værnes (Nord- Trøndelag), Storedal Kultursenter (Østfold) og Helen Fredholms besøkshage (Oppland). Nyhet om tildelingen til Prestegårshagen på Værnes ble formidlet på hjemmesider og i Hageselskapets sosiale medier, Norsk hagetidend og sendt som pressemelding til lokale medier og nyhetsbyråene. De øvrige prisvinnerne vil bli fulgt opp på samme måte ved tildeling. Det er produsert plaketter som følger prisene, og som skal monteres på et lett synlig sted. Tove og Tom var til stede på Storedal og hos Helen Fredhom, mens Tom deltok alene på Værnes. På alle steder var det god lokal oppslutning. o Nettverksbygging Alle Tove: Miljøverndepartementet spesielt Tom: Slottsgartner Tore Smaaland og pensjonert landskapsarkitekt hos riksantikvaren Mette Eggen. 13

15 1.4 Konseptet Norsk Hagetidend er gjennomgått ihht fremtidige markedsbehov o Redaktøransettelse Tove Tonje Waaktaar Gamst ansatt o Kartlegge muligheter for digitale utgaver Tonje Det settes på vent til man har en avklart økonomisk situasjon. o Visuell profil Tonje Fra årsskiftet 2013/14 ble det gjennomført enkelte endringer mht bladets utseende og uttrykk, uten at dette nødvendigvis legges for tett opp mot Hageselskapets profilelementer. Norsk hagetidend er også et løssalgsblad og må følge de trender som råder i bladverden for å hevde seg i bladhyllene. Bladet er klart gjenkjennelig som et produkt fra Hageselskapet. 1.5 Fylkesavdelinger og lokallag er bevisste sine forpliktelser som del av Det norske hageselskap o Seminar for nye fylkesledere Tom Tatt opp roller og forpliktelser på seminaret 11. april. o Tillitsvalgsamlinger Tom Innlegg av Tove Berg på samlingen 31. mai med budskap om roller og forpliktelser for representantene og tillitsvalgte generelt. Arbeidet vil bli fulgt opp fremover, slik at vi får et godt og fruktbart samspill mellom representantskapet, landsstyret, administrasjonen og de tillitsvalgte i arbeidet med å nå våre mål i arbeidsplanen. På høstsamlingen ble det i tillegg fokusert på de respektive fylkers «andel» av målsetningen med 500 netto medlemsvekst. o Vedtekts gjennomgang (fylkesavdelinger/lag) Tove Arbeidsgruppe bestående av styrets daværende leder Ole Petter Vik, nestleder Inghild Næss og direktør Tove Berg har påbegynt gjennomgangen med siktemål å legge justeringer frem for representantskapsmøtet Fra juni 2014 ledet ny styreleder Lisbeth Gederaas gruppens arbeid. Øvrige medlemmer var Ole petter Vik og Tove Berg. o Visuell profil Tom Lagene i 17 av 19 fylkesavdelinger har pr. dato fått laget sin egen logo som er lagt ut på Bakhagen sammen med fylkeslogoene. Verve materiell er laget med ny logo. Ulike maler er lagt ut på Bakhagen til fri benyttelse. 14

16 Profilartikler er foreløpig satt på vent grunnet økonomien. Profilartikler og lokallagslogoer er planlagt ferdigstillt i 1. kv Målområde bærekraftige hager 2. Kunnskapen om bærekraftig hagebruk er styrket Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 2.1 Vi tilbyr aktuelle tjenester og aktiviteter o Artikler i Norsk Hagetidend Tonje Det har vært artikler om dyrking, hageskjøtsel uten gift, kompostering mm og dette vil fortsette å prege bladet. Artiklene skal inneholde en «slik gjør du» del som legger enda bedre til rette for å øke kunnskap blant leserne. o Humlebrosjyre Liv Det er ikke laget noen brosjyre enda, men det er trykket opp 2000 nye humleplakater i samarbeid med Artsdatabanken og NINA. Ettertrykket klistremerke med Sibirhumlen. Plakaten er veldig populær. Den deles ut på våre arrangementer, og kan også bestilles gratis fra administrasjonen eller lastes ned fra Hageselskapets nettside. o Foredrag til lokallag Liv/Sølvi Tema eksotiske grønnsaker: Kurs godkjent av Studieforbundet Natur og miljø. Kurset er også oversatt til engelsk, arabisk, persisk og vietnamesisk. Tema biologisk mangfold i hagen: Kurs er godkjent Studieforbundet Natur og miljø. o Web-artikler «Slik lykkes du» Liv/Sølvi Det er produsert og lagt ut 40 nye artikler på Hageselskapets hjemmeside i Det har vært en nyhet på hjemmesiden som forteller om artiklene og hvor de finnes. o Kampanje om bærekraftig hagebruk i samarbeid med Tove er opprettet som kampanjeside. Mye aktivitet 15

17 Miljøverndepartementet, hovedfokus på humler og uvanlig stor oppslutning på svært kort tid med aktive deltakere på sosiale medier! Det er produsert 4 videosnutter med Hilde Hummelvold og Tommy Tønsberg, tilgjengelig på kampanjesiden. 7. mai: lansering av kampanjen med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell i Solvang Kolonihage. Matskribent Andreas Viestad, direktør i Det norske hageselskap Tove Berg og forsker Ørjan Totland holdt også innlegg. Pressedekning. 13. juni: arrangement i Spikersuppa i Oslo med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og ordfører Fabian Stang samt klasse 4B Trasop skole. Utnevning av «humleambassadører». Direktør Tove Berg var konferansier. Pressedekning. Prosjektmidler er innvilget fra Miljøverndepartementet. o Sortsliste Liv/Sølvi 1. Samlet inn og lagret gamle filer fra 2005-versjonen 2. Gått gjennom kategorier og feltnøkler for kategorisering 3. Gjennomført møte med Gustav Redalen ang. redaktørerfaringer 4. Gjennomført møte med Åsmund Asdal ang. Plantearven 5. Gjennomført møte med Renate Nyrud ang. databaseerfaringene hennes med Braathegruppen 6. Gjennomført møte med Svein Birkenes ang. databaseløsningen 7. Gjennomført møte med Arve Skutlaberg ang mulig finansiering med Forskningsrådet 8. Laget liste over aktuelle fagpersoner som kan revidere fagstoffet 9. Fått aksept fra Ole Einar Tveito, på Meteorologisk til å delta med klimasonekart 2.2 Bærekraftig hagebruk er inkludert i all kommunikasjon (kjernebudskap) o Konsulenttjenesten Tonje ja o Norsk Hagetidend Tonje ja 16

18 o Talspersoner er opplært Liv o Talepunkter er formidlet organisasjonen Liv 2.3 Hageselskapet er i større grad det naturlige stedet å hente info om bærekraftig hagebruk o Generelt Tove NOU om verdier av økosystemer ble lagt frem for miljøvernministeren Hageselskapet har gitt bidrag til arbeidet. Overrekkelsen foregikk på UMB, og Sølvi deltok fra vår side. Miljøvernministeren trakk spesielt frem Hageselskapets engasjement i sin tale. Se o Konsulenttjenesten Tonje Tilbudet benyttes, men kunne vært mer etterspurt. Vil bli gjort tiltak for å gjøre medlemsfordel mer kjent i forkant av neste sesong. o Norsk Hagetidend Tonje Se under punkt 2.1 o Hjemmesider Tonje Endring Besøk ,18 % Unike besøk ,88 % Sidevisninger ,21 % Nye IP-adresser som besøker 51,33 % 50,15 % +2, 35 % Den positive utviklingen i besøk på hjemmesidene våre fortsetter! Nyopprettet side om Grenseløse grønnsaker og urter o Lokallagsaktiviteter Tom Fylkesledere ble oppfordret til å initiere relevante aktiviteter i sine lokallag, 17

19 under arbeidet med Hva Skjer 2013 og på høstsamlingen. Sentralt har vi utarbeidet kurs/studieringer (se under aktivitet 2.1) som lanseres gjennom Studieforbundet Natur og Miljø, og hvor bærekraftig hagebruk er «overbygningen». På høstsamlingen ble dette gjennomgått og presentert for fylkeslederne. Målområde organisasjonsutvikling 3. Vi har utviklet organisasjonen i en effektiv og moderne retning Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 3.1 Vi skaper medlemsvekst gjennom verving på aktuelle arenaer o Generelt Tom Medlemstallet etter 1. halvår sank med 309 medlemmer fra til Temaet ble tatt opp på høstsamlingen. Ved utgangen av året var medlemstallet økt til , en økning på 66 medl. Vi har lansert tre nye medlemsfordeler dette året: Burgon & Ball rabatt på hageredskaper Hadeland Glassverk rabatt på produkter og opplevelser L.O.G. Rabatt på Nemaslug via lokallag o Lokallagsmøter Tom Verv i lag: Totalt for året ble resultatet 555 i 2013 mot 510 i o Hagedagen/Grønn uke Tom Dette arrangementet er vanskelig å tallfeste, men aktiviteten i lagene er store under denne markeringen av sesongstarten, og Hageselskapet bør vurdere å formalisere denne aktiviteten igjen, slik at også media blir opptatt av dette. o Hjemmeside Tom Vi har fått inn ca. 800 nye medlemmer via Hageselskapet.no. 18

20 o 1000 åpne hager Tom I tidsrommet har vi fått 106 nye medlemmer som antas hovedsakelig å være et resultat av 1000 åpne hager. I 2012 beregnet vi antall nye medlemmer til 168 fra 12.8 og ut måneden åpne hager kan utvikles til å bli et av Hageselskapets flaggskip. På høstsamlingen ble det besluttet å arrangere 1000 åpne hager 10. august 2014, samt å se nærmere på konseptet. o Riktig verving på rett sted (bevisst valg av budskap) Tom Som organisasjon kan vi bli bedre til å benytte enhver anledning/aktivitet bevisst til verving. På høstsamlingen ble det satt fokus på å verve aktivt på våre «vanlige» aktiviteter som bl.a. «Plante loppis» De lokallag som er opptatt av verving er flinke til å bestille vervemateriell. Med vår satsing på utvikling av tilpassede kurs i tråd med våre satsingsområder, vil det være lettere å «spisse budskapet» slik at vi får flere med oss! 3.2 Vi skaper medlemsvekst ved å tilby medlemskap i Hageselskapet gjennom samarbeidsorganisasjoner o Etablere aktivt samarbeid med aktuelle organisasjoner Tom Møte med Norsk Revmatikerforbund. Tilbud om 40 % avslag på medlemskontingent første året til deres medlemmer Vi har hatt møte med Huseiernes Landsforbund, hvor det gjenstår å følge opp tilbudet som vi gav dem. (40% rabatt på første år.) Synes som om et slikt tilbud bør lanseres på nyåret i god tid før hovedforfall. I møte med NBBL ble vi gjort kjent med deres omorganisering, og vi ble henvist til BBL Partner som vi planlegger et høstmøte med. Plantasjen har vært kontaktet av Liv Opsahl, og her må andre følge opp i hennes fravær. COOP medlemstilbud er et konsept som bør kunne passe til vårt tilbud og som vi har på agendaen for 2. halvår. Norsk Skogselskap har varslet at de trenger tid under sin endring av organisasjonen for å kunne ta stilling til vårt tilbud. Med hovedforfall 1. 19

21 3.3 Vi har synliggjort ulike måter å videreutvikle frivillig arbeid på mai, vil vi generelt satse på å få avklart interessen for vårt tilbud under høsten, slik at våre samarbeidspartnere kan lansere opplegget på nyåret. Det vil være nødvendig å se nærmere på hvilken periode vi skal tilby medlemskap for, sett i forhold til hovedforfall 1. mai. Tron Hirsti vil måtte følge dette opp i o Bakhagen Tove Administrasjonen bruker Bakhagen aktivt til å legge ut verktøy og informasjon til tillitsvalgte, samt i forbindelse med påmelding til representantskapsmøter og fylkesledersamlinger. Bakhagen er døgnåpen, slik at informasjonen alltid er tilgjengelig for våre tillitsvalgte. Bakhagen sikrer også informasjonsoverføringer mellom gamle og nye tillitsvalgte. Se statistikk over bruk under punkt 3.4 o Se på mulighet for andre måter å engasjere seg i Tove Utsatt pga sykdom Hageselskapet på. (Eks. Prosjektdeltakelse) 3.4 Vi har registrert en økt bruk av aktuelle kommunikasjonsløsninger o Levende og oppdaterte fylkes/lagsider Tom Dette var et tema på tillitsvalgtsamlingen i mai. Området krever sterkere prioritering og oppfølging, både fra fylkesavdelinger, hagelag, landsstyret og fra administrasjonens side. Av våre 19 fylkesavdelinger er det ett fylke som ikke har lagt ut kontaktdata på nett, tre fylker som ikke har lagt ut nyheter på egne sider, og to fylker som ikke benytter grønn kalender. Av våre 334 hagelag er et 42 hagelag som ikke har lagt ut kontaktdata på nett, 142 fylker som ikke har lagt ut nyheter på egne sider, og 259 hagelag som ikke benytter grønn kalender. Se egen oversikt. Statistikk for Grønn kalender viser en nedgang fra første halvår 2012 med. 6,84%, fra 8742 til 8144 treff. Dette år har administrasjonen holdt kurs i nettbruk for lagene i Troms og i Buskerud, samt Hedmark på høsten. Nina Habberstad har laget en oversikt 20

22 over status på de respektive fylker. dette o Bakhagen benyttes Tom Det har vært en bevist strategi sentralt å benytte Bakhagen i kommunikasjon med tillitsvalgte, og å informere dem om dette via e-post. Utviklingen i bruken av Bakhagen er positiv! Temaet ble behandlet på høstsamlingen. Bakhagen Endring Sidehenvisninger ,26% Unike sidehenvisninger ,37% Det er utviklet følgende nye sider på Bakhagen i 2013: Medlemshager Her kan du boltre deg i hager fra Hageselskapets medlemmer. Du kan besøke hager på nett når som helst og hvor som helst, la deg friste, få ideer eller bare nyte. Menypunkter for lukkede grupper Det er også laget egne menypunkter for fylkesavdelinger og hagelag som kan knyttes opp mot lukkede grupper eks styret eller medlemmer i eks hagelaget. Her kan man legge ut styrepapirer, oa. Det blir et arkiv for deler av virksomheten som gir kontinuitet for laget og letter arbeidet for nye tillitsvalgte. Flere har valgt å ta denne muligheten i bruk. Protokoller fra representantskapsmøter Protokoller fra Styremøter Grenseløse grønnsaker og urter Maler og logoer Administrasjonen har bistått en del lokallag med nye undermenyer, f eks 21

23 gallerier. o Elektronisk kommunikasjon med medlemmer Tom Vi har drøye e-post adresser til medlemmer, og har begynt å bruke disse til utsendelse av ulik type informasjon. o Fast tema på lokale samlinger Tom Alle fylker hadde nytt nettsted på programmet på sine samlinger ved oppstart. Vi har ingen oversikt over de senere samlinger, men vil minne om dette på vår høstsamling. Målområde administrasjonen 4. Vi har en effektiv og moderne administrasjon Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 4.1 Vi har diskutert og definert behovet for framtidig organisering og drift av administrasjonen. o Generelt Tove I 2012 ble det påbegynt et arbeid for å klargjøre ansvarsfordeling og rollebeskrivelser for hhv landsstyret/styreleder og direktør. Før direktør ble sykemeldt ble det vedtatt et årshjul som regulerer styringsdialogen mellom administrasjonen og landsstyret. De resterende elementene 22

24 jobbes det med pt. Det har i 2013 vært 14,41% fravær, herav 4 lagtidssyke. o Redaktør Tove Tonje Waaktaar Gamst ansatt o Fagmedarbeider/kommunikasjonsmedarbeider Tove Kommunikasjonskonsulent ansettes i 100% stilling i desember. o Org sjef Tove Stillingen som org.sjef og fagsjef er slått sammen. Tron Hirsti er ansatt som ny leder, og vil tiltre Tom ble takket for innsatsen på representantskapsmøtet i juni. o Prosjektarbeid Tove Se over. Mye av det eksternt rettede arbeidet i administrasjonen er organisert som prosjekter. Må ses i sammenheng med øvrig organisasjonsutvikling og ansettelser fremover. 4.2 Alle i administrasjonen er klar over forventninger til eget arbeid Tove Leder og medarbeider går igjennom forventninger til ansvarsområder og oppgaver som en del av virksomhetsplanprosessen hvert år. Vi foretar evaluering av medarbeiderskap og lederskap hvert kvartal, hvor forventninger til eget arbeid er et tema. 4.3 Vi har gode planleggings-, oppfølgings- og HMS verktøy o Oppfølgingsmøter og medarbeidersamtaler Tove Den enkelte leder gjennomfører jevnlige oppfølgingsmøter med hver enkelt, for å sikre samforståelse av forventninger, og progresjon i aktivitetene. Vi foretar evaluering av medarbeiderskap og lederskap hvert kvartal, med påfølgende diskusjoner i plenum og i medarbeidersamtaler 4.4 Vi har et kostnadsnivå som gjenspeiler våre inntekter Tove Økonomiansvarlig sa opp sin stilling og ble sykemeldt f.o.m Oppdragsavtale om daglig regnskapsførsel og utvikling av økonomiske rapporter ble inngått med regnskapsfirmaet Ecos i april 2013 i samråd med daværende styreleder. Arbeidet ble ikke tilfredsstillende utført, bl.a. ble det ikke fremlagt rapporter ihht avtale, og Ecos ble sagt opp i 31.desember Styret ble holdt fortløpende orientert. Avtale med nytt regnskapsbyrå, Admento, ble inngått i februar av 23

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap... 3 2. Vedtekter... 3 3. Organisasjonsoppbygging... 10 4. Drift av regionavdelinger... 11 5. Drift av hagelag... 12

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling

Virksomhetsplan 2015. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling Virksomhetsplan 2015 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål...

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014 Summende hager 2.0 Rapport og evaluering Trigger, juni 2014 Innhold Denne rapporten tar for seg det andre året av kampanjen Summende Hager 5. mai til 8. juni 2014. Utfordringen Målgruppe og målsetting

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L10-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat 1. Rammevilkår/saksgang Landsstyret besluttet i 2011 å endre

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park DAGSORDEN Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kaffe/te og rundstykker Åpning v/ leder Marthe Ruud Opprop av utsendingene Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL

DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL MØTEBOK Side 1 av 5 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte dato Valdres Natur- og Kulturpark Utviklingsstyret VNK 25.06.10 U-40/10: DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL Det vises til avsnitt 5.1

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Hvordan få oppmerksomhet Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Mål: Bevisstgjøring av hvorfor vi skal bruke ulike kanaler for oppmerksomhet Bruk av ulike kanaler

Detaljer

Vedlegg 3 Digital strategi

Vedlegg 3 Digital strategi Vedlegg 3 Digital strategi -hvordan og hva skal kommuniseres på digitale plattformer. Side 1 av 13 Innhold 1. BASKET.NO... 3 1.1 BASKET.NO SKAL BASERES PÅ FØLGENDE VERDIER... 3 1.2 ANSVAR OG OPPFØLGING...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Bibliotek som merkevare er det mulig?

Bibliotek som merkevare er det mulig? Bibliotek som merkevare er det mulig? Presentasjon på bibliotekledermøte i Østfold 28. februar 2011 Anne Berit Brandvold - gjøre bibliotekene synlige på en positiv måte - vi ville utvikle felles mål, visjoner,

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2011/9150-11 Saksbehandler: Kari Imsgard Saksframlegg Etablering av en kommunal Facebookside Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 10.06.2014

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015 KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING Klekken 3.-4/11-2015 Stikkord og dato Kommunikasjonsavdelingen hvem er vi? Kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonsrådgiver Carsten Øhrn Web ansvarlig/grafisk

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Grenseløse grønnsaker Rapport 2013

Grenseløse grønnsaker Rapport 2013 Grenseløse grønnsaker Rapport 2013 Bakgrunn Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon som er åpen for alle. Hageselskapet ble stiftet i 1884 og arbeider

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 1 Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 2 Innhold 1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for... 4 2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014 Prosjekt 07/14 Bydelsfestivalen Blokkrock OPPSTART: 1.mai 2014 1 Prosjektnavn: Blokkrock Inkl. delprosjektet familie-og aktivitetsdag Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 4.mars 2014, konklusjon

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)!

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)! SluttrapporttilExtrastiftelsen HjelpekildenNorge Prosjekt:Etterdenvanskeligetroen(2015?2016) Sammendrag Bakgrunnforprosjektet/Målsetting Å bryte med et lukket trossamfunn setter mennesker i en livskrise

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR!

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 ORGANISERING Klima- og Miljødepartementet

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Vedlegg 3 - Oppsummering av spørreundersøkelsen

Vedlegg 3 - Oppsummering av spørreundersøkelsen Vedlegg 3 - Oppsummering av spørreundersøkelsen Arbeidsgruppen har gjennomført en spørreundersøkelse i perioden tirsdag den 4. oktober- torsdag den 20. oktober. Undersøkelsen ble sendt ut til alle tillitsvalgte

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer