Gardermoen Kulturpark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gardermoen Kulturpark"

Transkript

1 Gardermoen Kulturpark tre museer som perler på en snor KULTURPAKKER

2 Et friskt innslag i hverdagen De store ideene skapes i små øyeblikk kanskje i samtalene på korridoren eller i pausene mellom arbeidsøktene. Det er da viktige avtaler signeres og ideene settes ut i live. Søk inspirasjon i historiske omgivelser. Lad batteriene innimellom faglige møter. Gardermoen Kulturpark tilbyr pakker med forskjellig tematikk og omfang. Gardermoen Kulturpark består blant annet av de tre museene Forsvarets Flysamling, SAS-museet og Ullensaker museum. Forsvaret har disponert området fra 1700-tallet og frem til vedtaket om hovedflyplass i I dag er området regulert for kultur- og næringsformål. Foto: Per Håkon Granum

3 Kulturpakker 2011 Kulturpakke I Steinalder, jernalder og bronsealder i Ullensaker Kulturpakke II Fra ekserserplass til hovedflypass norsk forsvar gjennom 250 år Kulturpakke III Industrialisering av skomakerfaget Kulturpakke IV Bygningenes historie Kulturpakke V Drømmen om å fly flyhistoriske glimt fra de tidligste tider og frem til i dag Kulturpakke VI Historiske opplevelser utenfor museene Kulturpakke VII Selskapeligheter eller faglig seminar på Gardermoen? Foto: Elisabeth Breivold Foto: Øyvind Möller Bakken, Akershusmuseet

4 Kulturpakke I Steinalder, bronsealder og jernalder i Ullensaker Sted: Ullensaker museum, Depot 148 Omvisning: Servering: Varighet: 20 minutter Mineralvann/frukt (Tilleggspris forekommer.) 60 minutter Arkeologiske funn forteller hvordan folk levde og livnærte seg i Ullensaker i fortiden. Ullensaker har vært gjenstand for mange arkeologiske utgravinger. Bodde det mange mennesker i Ullensaker i steinalderen? Var disse fastboende? Funn fra arkeologiske utgravinger beretter om hvordan folk bodde og livnærte seg i forhistorisk tid. Spor etter bosettinger og funn av våpen og redskaper gir oss kunnskap om våre forfedre. På gården Hovin i Ullensaker ligger Raknehaugen som er Nordens største fortidsminne. Ifølge sagnet skulle gravhaugen inneholde en konge som var begravd mellom to hvite hester. Arkeologer har undersøkt haugen flere ganger. Arkeologi i Ullensaker er tema i utstillingen Ull s rike liv og virke i Ullensaker gjennom år på Ullensaker museum. En guidet tur til Raknehaugen kan bestilles i forlengelse av kulturpakken. Foto: Roderick Ewart, Akershusmuseet

5 Kulturpakke II Fra exerceerplass til hovedflyplass norsk forsvar gjennom 250 år Sted: Omvisning: Servering: Varighet: Ullensaker museum og Forsvarets Flysamling 30 minutter (Ullensaker museum) og 60 minutter (Forsvarets Flysamling) Mineralvann/ frukt (Tilleggspris forekommer.) minutter I 1917 var det tolv leirer på Gardermoen. Under store militære øvelser kunne inntil soldater delta i eksersisen. Senere ble Gardermoen en av Norges viktigste militære flystasjoner. Den første militære øvingsplassen ble anlagt på Vesleplassen på Gardermoen på 1740-tallet da søndagseksersisen på kirkebakken ble avskaffet. På slutten av 1700-tallet var Gardermoen Østlandets største ekserserplass. Det vokste frem et yrende folkeliv rundt de faste leirene i perioden øvelsen pågikk. Ullensaker museum viser i utstillingen En særdeles skiøn Excerserplads. Livet i militærleiren, leirlivet slik det artet seg for mange unge bondesønner fra Østlandet i perioden Foto: Akershusmuseet Den første flygingen fra Gardermoen skjedde i 1912, og området ble deretter benyttet sporadisk som militær flyplass. Under den tyske okkupasjonen ble Gardermoen utbygd til en sentral flystasjon for Luftwaffe. Gradvis endret den karakter fra militær til sivilt bruk, og er i dag landets hovedflyplass. Forsvarets Flysamling gir et innblikk i norsk militær flyving i krig og fred. Her finnes Norges første fly Start, klenodier fra annen verdenskrig og Luftforsvarets jetjagere fra den kalde krigen.

6 Kulturpakke III Industrialisering av skomakerfaget Sted: Ullensaker museum, Østerrikegata 13 Omvisning: Servering: Varighet: 20 minutter Mineralvann/ frukt (Tilleggspris forekommer.) 60 minutter Er skoen din bygget over din egen lest, eller tilhører den gruppen av rimelige sko som er importert fra utlandet? For ikke mange generasjoner tilbake levde skomakeren av å lage og reparere sko. Bli med inn i skomakerens verksted. Fremveksten av skotøyindustrien rundt 1890 førte til at skomakerens arbeid etter hvert bestod av skoreparasjoner. Maskiner tok gradvis over for håndens arbeid. Utstillingen Skomaker, bli ved din lest viser skomakerfaget i to faser på 1900-tallet. Utstillingen er basert på verkstedene etter de to lokale skomakerne Johan Oluf Gulbrandsen og Nils Aas. Alle foto: Akershusmuseet

7 Alle foto: Akershusmuseet Kulturpakke IV Bygningenes historie Sted: Vandring på Ullensaker museum Omvisning: Servering: Varighet: 25 minutter Mineralvann/ frukt (Tilleggspris forekommer.) minutter Samfunnet på Gardermoen en symbiose mellom sivil og militær aktivitet. Kulturminner som er av både lokal og nasjonal betydning. Ullensaker museum disponerer åtte bygninger som har tilhørt sivilt eller militært liv på Gardermoen. Utbyggingen av hovedflyplassen markerte slutten på en 250 år lang militær aktivitet på Gardermoen. Samtlige av bygningene er flyttet hit fra tidligere Sør-Gardermoen leir. De representerer historier fra militærleiren og fra det sivile livet utenfor leiren. Bygningsmassen består også av en taterbolig og rester etter værstasjonen på Gardermoen. Det vokste frem et sivilt liv rundt militærleiren. Et område ble kalt Østerrike og bestod av Østerrikegata og Bakgata. I Østerrikegata fantes det både hotell, kafeer og butikker. Et bolighus som lå i Østerrikegata 13 er i dag bevart på Ullensaker museum. Vi vandrer hus imellom og formidler bygningenes historie og betrakter dem i en arkitekturhistorisk kontekst.

8 Kulturpakke V Drømmen om å fly - flyhistoriske glimt fra tidlige tider og frem til i dag Sted: Omvisning: Servering: Varighet: Ullensaker museum og SAS Museet 30 minutter (Ullensaker museum), 30 minutter (SAS Museet) Mineralvann/ frukt/snacks (Tilleggspris forekommer.) minutter Drømmen om å fly har eksistert like lenge som menneskeheten. Sagn og myter beskriver menneskeskikkelser med vinger, flyvende tallerkener og fantasifulle luftbårne farkoster. Store endringer skjer innen luftfarten fra I etterkrigstiden ble flyplassen benyttet som militær flystasjon, og gradvis som charterflyplass. Ullensaker museums utstilling Fra flyvesandsdyne til hovedflyplass gir innblikk i kulturelle endringer, politiske beslutninger og regionale konsekvenser som luftfarten har ført med seg. SAS Museet finner du på Gardermoen Vest. Museet viser historikken til flyselskapet SAS og moderselskapene DNL, DDL og ABA/SILA. Museet har også en egen flykabin, flysimulator og flymodeller gjennom tidene. Museet har eget utkikkstårn med utsikt over Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Akershusmuseet

9 Kulturpakke VI Historiske opplevelser utenfor museene Sted: Omvisning: Servering: Raknehaugen, Trandumskogen eller Ravinene 45 minutter Anledning for leie av lokale til lunsj I Ullensaker kan man oppleve historier også utenfor museene. Ullensaker har områder med kulturminner som forteller noe om hvordan folk levde i forhistorien og om historiske hendelser. Raknehaugen I Ullensaker er det funnet spor fra flere gravhauger som stammer fra jernalderen. Raknehaugen på gården Hovin er Nordens største gravhaug. Det er knyttet et sagn til gravhaugen som forteller oss om en konge som ble gravlagt i haugen. Raknehaugen har vært gjenstand for arkeologiske utgravinger tre ganger. Trandumskogen Trandumskogen er et skogområde i Ullensaker hvor tyskerne henrettet og gravla 173 nordmenn, 15 sovjetborgere og 6 britiske under andre verdenskrig. Under frigjøringsdagene i 1945 kom det fram informasjon om det som hendte i skogen. 18 graver ble funnet. I dag er stedet en minnelund med minnesmerke og navnetavle for ofrene som mistet sine liv i skogen. Ravinene Landskapsvernområdet ligger i kanten av den store grusavsetningen som Gardermoen ligger på. Her har bekker og elver skåret seg ned i massene og dannet et spektakulært ravinelandskap. Ravinelandskapet forteller om vår geologi og om hvordan området er blitt brukt av menneskene gjennom tidene. I tillegg til dette er det også mulig å se flyvrak fra Foto: Akershusmuseet

10 Kulturpakke VII Selskapeligheter eller faglig seminar på Gardermoen? Sted: Servering: Varighet: Ullensaker museum, Gardermoen samfunnsshus AL SAS Museet og Forsvarets flysamling Anledning for bestilling av mat Valgfritt Miljøskiftet kan være både inspirerende og vekke kreative tanker. Hvorfor ikke holde et selskap eller seminar til uvante omgivelser på Gardermoen kulturpark? Ullensaker museum leier ut Kornmagasinet og Depot 148. Selskaplokalet i kornmagasiner rommer 50 personer. I seminarrommet er det plass til minst like mange personer. Depot 148 leies ut til små seminarer. Lokalet rommer 15 personer. Gardermoen samfunnshus AL er befalmessa i gamle Sør-Gardermoen militærleir og blir kalt «Messa». I dag er huset et selskapslokale som leies ut til alle slags festligheter. Festsalen rommer personer. I tillegg til festsalen har Messa også peisestue, vinterhage, kjøkken, garderobe og rullestolrampe. SAS Museet leier ut auditoriet og et møterom. Auditoriet har plass til 90 personer og er utstyrt med alle nødvendige multimediautstyr. I møterommet er det plass til 10 personer. Museet tilbyr omvisning inkludert i leien. Forsvarets flysamling leier ut konferanseplass og auditorium. Konferanseplassen har plass til 60 personer og er utstyrt med prosjektør og trådløst internett til 25 PC. Auditoriet har plass til 50 personer og er utstyrt med prosjektør. Foto: Akershusmuseet Ta kontakt for pris av leie og for mer informasjon.

11 Kontaktinformasjon og åpningstider Inngangspriser Ullensaker museum Telefon: / Telefonen er tilgjengelig man-fre kl E-post: Web: Åpningstider: September mai: Tirsdag: kl Mai september: Tirsdag, onsdag og torsdag kl Søndag kl Adresse: Tunvegen, 2060 Gardermoen Forsvarets flysamling Telefon: E-post: Web: Åpningstider: Oktober april Lørdag og søndag kl Mai juni Tirs, tors, lør og søn kl Juni august Tirs, ons, tors, lør og søn kl August september Tirs, tors, lør og søn kl Adresse: Sør-Gardermoen 2061 Gardermoen SAS Museet Telefon: Telefonen er tilgjengelig i åpningstidene og ellers kl E-post: Web: Åpningstider: Tirsdag kl Søndag kl Stengt 28. november til 11. januar. Adresse: Gardermoveien Gardermoen Gardermoen samfunnshus AL Telefon: / E-post: Web: Under «aktører i parken» Ullensaker museum Barn kr 30 Voksne kr 50 Honnør kr 40 Familie (2 voksne + 2 barn) kr 130 Grupper (min. 15 pers.) kr 40 (+ kr 200 utenom åpningstider) Tilleggspris for omvisning av kulturminner utenfor museumsområdet kr 20 Forsvarets flysamling Barn (5-15 år) kr 50 Voksne kr 75 Familie (2 voksne + 2 barn) kr 175 Grupper (min. 10 pers) kr 65 Omvisningstillegg i åpningstiden kr 400 Omvisningstillegg utenom åpningstiden kr 800 SAS Museet Gratis adgang Omvisningstillegg utenom åpningstiden kr 500 Adresse: Tunet 2060 Gardermoen

12 SAS Museet Gardermoen Det finnes flere hoteller i tilknytning til Oslo Lufthavn Gardermoen og Gardermoen Øst. Forsvarets flysamling Comfort Hotel Runway Ullensaker museum Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen samfunnshus AL 35 Best Western Oslo Airport Hotel Gardermoen Airport Scandic Oslo Airport 35 Garder kurs og konferansesenter Med bil Til fots

13 177 Fv. 454 Fv Fv. 530 Fv. 529 Fv A 1 Fv. 462 Fv Trandumskogen 179 Fv. 529 Fv Raknehaugen 177 B C Fv. 461 Fv. 454 E Ravinene 179 Fv Fv. 460 Fv. 460 Fv. 460 Fv. 454 A SAS-museet 177 Fv B Ullensaker museum 2 Fv km Jessheim C Forsvarets Flysamling E

14

15 Februar 2012 Ullensaker museum har koordinatoransvar for Gardermoen Kulturpark. Ullensaker museum på Gardermoen holder til ved en av landets eldste ekserserplasser. Museet viser utstillinger om militærhistorie, samferdsel, tater- og lokalhistorie. Museet består av følgende bygninger: Kornmagasinet, Depot 148, Telthuset, Østerrikegata 13, Ballonghuset, Rawindhuset, Posthuset og Furua. Museet åpnet juni 2005 og er en avdeling av Akershusmuseet. Andre aktører i Gardermoen Kulturpark er Ullensaker kommune, SAS-museet, Forsvarets Flysamling, Gardermoen Samfunnshus og Tunet IS. Kontakt Ullensaker museum for gunstig pris og bestilling av kulturpakker. Kaffe, kaker og te kan ordnes i stedet for frukt og mineralvann. Ønskes en skreddersydd kulturpakke? Ta kontakt. Telefon / Se også

Ullensaker i 10 historier

Ullensaker i 10 historier Ullensaker i 10 historier Kulturminner i Ullensaker Forord Kulturminner er fortellingen om Ullensaker ullensaker Ullensaker har en variert historie som vi i dag finner igjen i de bevarte sporene etter

Detaljer

- Ingen vet hvor haren hopper

- Ingen vet hvor haren hopper 4 www.kinareiser.no - Ingen vet hvor haren hopper Det sies at ingen vet hvor haren hopper. Men siden det er Harens år i 2011, kanskje du vil «hoppe» med oss til Asia? Vi kan tilby deg flere reisealternativer

Detaljer

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014 SE HER 51. årgang 2014 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 505 medlemmer pr 31.12.2013

Detaljer

Nytt fra APRIL MAI JUNI 2015

Nytt fra APRIL MAI JUNI 2015 Nytt fra APRIL MAI JUNI 2015 OVER 30 GRUPPER MED FORSKJELLIG INNHOLD FRISKLIVGRUPPER SOMMERLEIRE FOR BARN «UT I DET BLÅ»-TURER ÅRSMØTE MED FOREDRAG SPENNENDE LOKALHISTORIE «SEMSVANNSRUNDEN» STARTER OPP

Detaljer

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 32 - NR. 2 2008 www.huguliavel.no Les om Lands Museum på side 12 Synnfjell Utvikling, Anne Sofie Askvig - se side 4 GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER

Detaljer

2015 - Offisiell guide for Elverum, Våler og Åmot. Elverum-Regionen. www.visitelverumregionen.no

2015 - Offisiell guide for Elverum, Våler og Åmot. Elverum-Regionen. www.visitelverumregionen.no 2015 - Offisiell guide for Elverum, Våler og Åmot Elverum-Regionen www.visitelverumregionen.no Hva kjennetegner Elverum-Regionen er det kanskje noen som spør seg? Å svare på det er ikke enkelt, for Elverum-Regionen

Detaljer

Opplev Møre og Romsdal!

Opplev Møre og Romsdal! Ekstra: Opplevingar i Møre og Romsdal Opplev Møre og Romsdal! der fjella breier seg utover, og endar i havet når landet må gi tapt der blå fjordar snor seg mellom mektige alpetindar, som framleis er toppa

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap PÅ TUR I LISTALANDSKAPET Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap Vestover Lar vi blikket vandre nord og vestover fra det flate vide Lista oppdager vi at det blir mer bevegelse

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Andebu kommune

i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Andebu kommune i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 kommune kommune innhold Nyttige telefonnummer...3 Velkommen til...4 Fakta om kommune... 6...7 Kodal...8 Høyjord...9 Kart over... 10 Badeplasser/badevann...

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Civitas, Landskapsfabrikken, Geo Mars 2007 Innhold 1. Innledning 3 2. Geologi og landskapsform 4 3. Områdets kulturhistorie - eldre tid 6 4. Områdets kulturhistorie

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske samtaler med barn. Vi ønsket at barna skulle få mulighet

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Presseveteranen. Alt under kontroll på Fosen

Presseveteranen. Alt under kontroll på Fosen Presseveteranen «Personleg håper eg papiravisa overlever nokre tiår til. Eg har vanskar med å se at dagens plattform er god nok» Harald Kjølås s 2 Papiravis eller nett? Tiden er inne til å tenke eventuelt.

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Utvid plassen ikke hyttekjøkkenet La tenåringen ta med venneflokken Hytta trigger

Detaljer

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner UTGAVE 2. JUNI 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Ny personellordning vedtatt Ny forbundsleder valgt Veteraner R Everything will come to an end 15% rabatt på Super husforsikring bare fordi DU HAR

Detaljer

Fjell og Fjord Konferanser. -Og alt imellom. www.fjellogfjord-konferanser.no

Fjell og Fjord Konferanser. -Og alt imellom. www.fjellogfjord-konferanser.no Fjell og Fjord Konferanser -Og alt imellom www.fjellogfjord-konferanser.no Ekspertisen i kulissene Det er når kundene våre etter et vellykket arrangement med 500 deltakere som er fløyet inn fra hele landet

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Info nr. 2 Eurogym

Detaljer

INNHOLD OVERNATTINGSGUIDE PILEGRIMSLEDEN OSLO TRONDHEIM 2012. Med forbehold om endringer i åpningstider og priser

INNHOLD OVERNATTINGSGUIDE PILEGRIMSLEDEN OSLO TRONDHEIM 2012. Med forbehold om endringer i åpningstider og priser OVERNATTINGSGUIDE PILEGRIMSLEDEN OSLO TRONDHEIM 2012 Sist oppdatert 25.07.2012 INNHOLD Gudbrandsdalsleden vest, Oslo Gjøvik Øyer... 2 Kart 1... 2 Kart 2... 2 Kart 4... 2 Kart 5... 3 Kart 6... 3 Kart 7...

Detaljer

Var det Oslo vi nettopp passerte?

Var det Oslo vi nettopp passerte? KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2010 OSLO OSLO OSLO OSLO OSLO 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser

Detaljer

Runematerialet fra Tønsberg

Runematerialet fra Tønsberg Runematerialet fra Tønsberg Charlotte Johannessen Masteravhandling i Nordic Viking and Medieval Culture Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Høsten

Detaljer

Vikingene hvem var de?

Vikingene hvem var de? Vikingene hvem var de? Anes Erik Bakija I moderne interpretasjon framstilles ofte vikingene som fryktløse barbarer, med store skjegg og kropper som okser. De landet på kysten med de digre skipene deres,

Detaljer