Varmesentralen på Årø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varmesentralen på Årø"

Transkript

1 Å sa o pp 2 b ju i u l m så Vamsal på Åø

2 ihold ihold Sy... 4 Nøkklall... 5 Åsbig Rsulagskap Balas Koasømaalys Rgskapspisipp No Rvisos big Adm. dikøs komma D Isad Ogaisasjo Isad N AS Isad Kaf AS Lijbygg Offsho AS MaiTch AS Isad Egimoasj AS ielko AS Bøifo Elko AS Husadgupp AS Kdisikig AS m agasi SITIV) o s O l, m lbi kud+ligten(dp g lbil s s i STOkRli skaff ua kk d k d fi isa ko ua, av v! i fb gå. di l av m d d il. ig j d g a va Ola is gg k s i l iso isoik ivi sada H g ii yh d b kofo dig d s om m mi va k m m bak oisk kk f ik læ g o. his som i, ka ud isad. d dig dag www. va dvass k på isa ypu g i m d a g v i by ad il d v y b ivi lva d ld i isa gs mo f i i a l ma d i 20 gib g 14. i io ivi iv fa i akiv g k -a a oks iii k akiv yba b o o ø s dl på f g bok isad s u gø g, og ks fok ig. o bo kivis gø giff 2 gi i k ma fs 90-ås b. s m ilu il spm b u j ivi al i d s isa so ø bj jazz ld il o m d isad i u s ivi mold o k i 0 y g kl of day g o k li m 19. ju ba d s k. ko spa Rk duk oduk gjø o p p y, som sg s f ka sik d la isa yba ka kild p Fo ud yba k 25, o a k fa f gg på f ka ill mo d. må S A p up dg. a us H os øp j a k pp im d-k O ggf av isa l l Rø d bl 3 IV) GAT

3 sy økklall ISTAD KONSERN Togi Dahl So Fidé Fubg Avid Wisløff Fak Ov Sæh Tj Hggm Rsulagskap/balas (mill. k) Difsik 1.310,3 916,2 885,9 716,0 748,0 Hav: Egi 335,9 227,4 299,9 230,8 287,9 Nik 157,6 148,0 185,7 167,2 170,7 Ad difsik 816,8 540,8 400,3 318,0 289,4 Difssula 129,0 70,2 91,0 70,9 57,2 Rsula fø ska 116,2 58,0 65,0 56,5 36,7 Åssula mioisiss 57,6 29,1 32,4 38,4 18,8 Toalkapial 1.063,0 850,8 814,6 792,9 851,0 Egkapial ikl. miois adl 387,4 362,3 359,5 345,3 332,4 Løsomh Toalkapialabili 1) 15,1 % 9,9 % 12,4 % 9,2 % 6,9 % Egkapialabili 2) 17,8 % 9,3 % 10,9 % 11,7 % 5,7 % Kapialfohold Egkapialpos 3) 36,4 % 42,6 % 44,1 % 43,6 % 39,1 % Toil Hovdak Tj hllum Alf j ullbø p joa skid Sy bså av 8 mdlmm hvoav 2 vlgs av og bla asa. I illgg ha d asa o obsvaø md al- og foslags. Sy hadd p d sammsig, md vaamdlmm fo d asavalg psa ag i ummod: Symdlmm: Vaamdlmm: Togi Dahl syld Svi Håko Ravik Moldkaf AS So Fidè Fubg sld Bjø Hølås Todhim Egi AS Avid Wisløff M Kai Todhim Egi AS Fak Ov Sæh Ja Egil Kosbg Mold kommu Tj Hggm Joha Sæm Moldkaf AS Toil Hovdak P Hakamhaug Mold kommu Alf Tj Ullbø Asavalg symdlm Tj Hllum Asavalg symdlm Vaamdlmm fo Ullbø og Hllum: 1. Sig Ash Obsvaø: 2. Wch Hild Sads P Joa Skid Asavalg obsvaø 3. Svi Bz A Yhaug Asavalg obsvaø 4. Vbjø Vahol Vaamdlmm fo Skid: 1. Igid Vsavik 2. Kisoff Sl 3. Odd Mag Bolli Obsvaø a yhaug Psoal Aall asa Åsvk Sykfavæ 4,2 % 4,7 % 4,5 % 4,5 % 5,5 % Skadhyppigh (H vdi) 4) 3,0 2,4 1,4 4,8 1,6 Fobuk og poduksjo Egifobuk (GWh) 5) Kafpoduksjo (GWh) ) Difssula + fiasik Gjomsilig oalkapial 2) Rsula ska Gjomsilig gkapial ikl. miois adl Moggykos ud Moldjazz 3) Egkapial ikl. miois adl Toalkapial ) Aall skad * Åsimvk 5) Egifobuk i kossjosomåd il Isad N jubilumså2008 Kl d 19. juli aag Isad kos Bak of Day I Mold i Rkspak. Kai Kog, Aild Ads, Josfi Coholm, Hlga Jacobs, Has Ulik, Fdik Ludi, Kis Josso og Maily Mazu va md på å s spsill sa på dag fo d fl hud fmmø. Nav på kos ikk ilfldig valg. Id il lå Bak of Day I Mold, som hv ha få kulsaus, oppso fo føi å sid. Johs Bgh foll: Slv id kom på vi hjm fa Mold. Kai (Kog) og jg hadd kassspill i bil, og spil iovsjo il Paul Bly av Caia Blys Ida Lupio. Vi fabl om soloppgag på Vad, hvo fi d va, og på fg dukk il opp. Ud Isads 90-ås jubilum fikk d alså opplv d igj og vi bl md! Vaamdlmm fo Yhaug: 1. Rida Bis 2. A Gauvik 3. Sig Adé Hggm 4 5

4 åsbig åsbig slskaps viksomh I 2008 va d 90 å sid Isad-koss oppils gjom ablig av Isad Kafslskap. D jubil bl mak på fl må, og d åsappo vis li av d som fogikk i jubilumså. I å sid 2003 ha Isad-kos d kaak fa å væ kafslskap il å væ idusikos som ha si hovdviksomh ifo kafsko og pø viksomh o- og offsho. Aall asa ha i d piod øk fa 145 i 2002 il 684 å i I samm piod ha omsig øk fa 468 mill. ko il mill. ko. D ms av d vks ha komm ifo pø viksomh. D fovs også a hovdygd av fmidig vks fo kos vil komm ifo d sko. Koss sagi ky opp mo visjo Løsom lokal divkaf og d fm kjvdi KUNDEN I FOKUS, SKAPE VERDIER, PROFESJONELL, LANGSIKTIG OG TRIVSEL/HUMOR. Isad-kos ha si hovdkoo i Pluovg 5 i Mold. Isad AS hadd p følgd i: Todhim Egi AS 49,005 % Mold kommu 34,018 % Moldkaf AS 16,977 % Isad Kaf as Kafmakd Mid-Nog omåd md udskudd på lkisk kaf. Ubalas mllom kafpoduksjo/kafdisibusjo og fobuk skylds fl so ubyggig av kafkvd idusi og sadig økd gl fobuk av lkisk kaf. D fmidig økig i kafudskudd må løss vd øk lokal kafpoduksjo ll gjom byggig av fl lij i il omåd, og da sælig d y 420 kv-lij mllom fadal i Sog og øskog. Mid-Nog va fm il ovmb i 2008 g pisomåd fo omsig av kaf ov NodPool. D fø i so dl av å il a omådpis i vå omåd lå bydlig ov sysmpis som gjld fo hl d odisk lbøsomåd. Gjomsilig spopis fo Mid-Nog i 2008 va 42,1 ø/ kwh. D 18,4 ø/kwh ll 78 % høy i Gjomsilig sysmpis bl 36,9 ø/kwh og gjomsispis i Sø-Nog (pisomåd 1) bl 32,4 ø/kwh. Uviklig i gjomsilig spopis i vå omåd ha væ som følg d sis 10 å (ø/kwh): Slubuksalg Makd fosa pg av so kokuas. Magi pss, m Isad Kaf ha likvl oppådd posiiv sula ifo d omåd også i Isad Kaf fokus på d lokal makd, og ha som målsig å opphold si sk posisjo som d ldd lvadø i kommu Auka, Eid, Fæa, Gjms, Midsud og Mold. Saml volum solg il slubuk i 2008 ugjod 591 GWh, mo 615 GWh i Poduksjo All kafpoduksjo i Isad kos saml i Isad Kaf AS og bså av kafvk på Isad og i Agvika, sam vå adl av poduksjo i Diva Kafvk DA (25 %) og i Haukvik Kaf AS (34 %). D samld kafpoduksjo i Isad Kaf AS (f kafsasjos vgg) bl i 2008 på 220,1 GWh mo 220,8 GWh i I fohold il midl poduksjo va poduksjo i ,0 %, mo 117,4 % i Av oal fysisk omsa kafmgd i Isad-kos i 2008 kom ca 33 % fa g poduksjo. Isad N as Isad N AS ha asva fo plalggig, byggig og dif av koss viksomh. Slskap ha ha jv og god dif også i Nå d gjld fil- og avbuddsfohold, va diss i 2008 på omal ivå. I 2007 bl d ifø y omkosadsbas gim fo iksgulig av viksomh i Nog, o som fo Isad N si vdkommd ha fø il lav iksamm idlig. Isad N oppådd i 2008 avkasig på kapial på 8,7 % fø fiaspos og ska. Nslskap ha også i 2008 ha bydlig ik uom moopolviksomh. Som ksmpl ka vs abid fo ad slskap, uli av psoll il Shll på Nyhama og gioal kafsysmudig. Isad N dispo også omfad fib ifo si kossjosomåd. Tafikk i økd, og akivi ky il d ha gi posiiv økoomisk bidag i Isad N upk av NVE il å væ gioal kafsysmasvalig fo Mø og Romsdal. D ibæ bl.a. ålig oppdaig av gioal kafsysmudig fo fylk. Gjldd udig oppda p mai Fokus i 2008 ha spsil væ på d asg kafsiuasjo som ka oppså i Mø og Romsdal fa 2008 a Om Lag-algg komm i odiæ dif, sam ilak fo å mø d siuasjo, hud ablig av y 420 kv-lij fa Sog il Øskog. Isad Egimoasj as Isad Egimoasj bla d søs ladsdkkd pø ifo byggig av kaflij. Slskap gjomfø også posjk ifo kablalgg, asfomaosasjo, viog galys, idusi og fib. Slskap ha i løp av 2008 fosa d god uviklig, og ha ha omsigsvks på ca 20 % i fohold il D fovs a makd fo slskaps js vil voks i d æms å, og a Isad Egimoasj vil fos vks ifo si sasigsomåd. Odsv vd igag il 2009 ilfdssilld. Isad Egimoasj i 89,6 % av aksj i Isad Tlmoasj. D slskap lv js mo ubyggig av mobil- og l. kisk fag Vd igag il 2008 va Isad gjom daslskap ielko og Bøifo Elko bydlig akø ifo lkoisallasjo i Nodmø og Romsdal. Somm 2008 bl viksomh ifo kisk byggfag vid uvid gjom kjøp av aksjmajoi i Husadgupp AS. Husadgupp AS div md ølggviksomh i kommu Fæa, Gjms og Mold. Viksomh divs gjom d opaiv slskap Husad Rø AS, Haald Husad AS, Gjms Rø AS og Røs AS. Md d d abl slagkafig viksomh ifo kisk fag. Ambisjo vid å uvikl samspill mllom d ulik slskap slik a ma ka ilby kud m saml lvas ifo kisk fag. Akivi ha væ høy gjom hl å i all slskap, og ijig fo d samld viksomh ha væ god. lijbygg offsho as Lijbygg Offsho gjomfø posjk i olj- og gassko, og op ifo følgd abidsomåd: Egiig Ispksjo Vdlikhold Modifikasjo og fjig Slskaps spsiali å uvikl kisk sik og kosadsffkiv løsig fo kk ufodd oppgav, høy og lav på isallasjo, m ma lv også m gll js som sillas, igg, isolasjo, ovflabhadlig og NDT (No Dsuciv Tsig). D søs vks ha væ ifo foigsomåd Vdlikhold, md økig på hl 72 % i fohold il å fø. Også foigsomåd Modifikasjo og fjig oppådd sk vks md økig på 41 % i fohold il å fø. D oppådd vks og uviklig på mag må sula av god makdssiuasjo, og a slskap ha ogaisasjo md kapasi og flksibili il å håd bydlig dig i akivisivå på god må. A ogaisasjo gjom å ylig syk kisk og faglig, ha væ vikig lm i vllykk vkssagi. Kapasi av båd igiøssus og a fagkompas øk i løp av å. Lijbygg Offsho ha fl lagsikig koak fo sø oljog gassfl på osk sokkl, hud Daug og Om Lag fo Nosk Shll (i allias md Ak Soluios), Hal Nodlad fo SaoilHydo (i allias md Ak Ris), og Ekofisk fl fo CoocoPhillips. Lijbygg Offsho å abl md avdligskoo i båd Savag og Todhim. I Todhim d abl Egiigsavdlig som gjø d mulig fo slskap å bvg sg i på y og m kvd oppdag. Slskap også abl på Om Lag-algg på Nyhama. Slskap ha so fokus på fagkompas og sikkh, og ha si g kuss i Mold. Kuss ha ha høy akivi mo båd g asa og ks kusdlak. maich as MaiTch AS daslskap av Lijbygg Offsho AS (50,8 %), og ldd lvadø i illggig av dif, vdlikhold og ispksjo. Slskap ha si foigskoo i Todhim, og ilby kombiasjo av pakisk faig og høy oisk kompas fo å oppå ffkiv dif og vaig fobdig. MaiTch ha lagsikig koak fo ispksjo og koosjosovvåkig på Daug og Om Lag fo Nosk Shll. Slskap ufø også vdlikholdsposjkig og ilsadskooll fo diss fl. I illgg ha slskap koak og oppdag fo fl akø ifo båd gipoduksjo, æigsmiddl og olj- og gassko. Naugass mø as Isad AS gikk i 2002 i på isid i Naugass Mø AS, og ha p iadl på 26,3 % i slskap. D kok bakgu fo d va pla fo iladføig av gass fa Om Lag il Nyhama i Auka kommu og muligh fo å a i buk augass som suppld gifosyig i gio ,0 10,1 18,9 20,2 29, ,4 23,5 39,5 23,7 42,1 Isad N ha bygd u fjvamsasjo md ilhød disibusjos på Åø i Mold. Føs fas av algg ha væ i pøvdif sid ovmb 2008, og sa i odiæ dif fa fbua Akivi i Lijbygg Offsho sadig økd, og 2008 bl y kodå fo slskap båd md hsy il omsig og sula. Økig i omsig i fohold il å fø bl ca 52 % (ikl. daslskap MaiTch AS). Slskap abl gioal akalgg fo flyd augass (LNG) på Sudalsøa, md ålig lvas il Hydo Alumiium på ca o. Fa d algg bli d disibu gass il mid akalgg i gio. 6 7

5 åsbig åsbig Slskap op i dag 8 LNG kudalgg lokalis vd idusibdif i Mø og Romsdal. Slskap åp y LNG akalgg vd Isad N si fjvamsal på Åø i dsmb Algg skal lv gass il fjvamsal og idusikud på Åø. Økoomisk sula Isad AS Moslskap Isad AS lv admiisaiv js il daslskap, så fo d ødvdig fiasiig av slskap i kos og foval koss idomm. Vid ha moslskap også asva fo uviklig av Isad som mkva i illgg il a ma biså i posss vdød foigsuviklig. skap Isad AS som så fo d ks opplåig i kos, og som så fiasi viksomh i daslskap gjom kosi låaval. I 2006 bl d igå 7-åig kkfasili på 500 mill. ko i Noda Bak Nog ASA som sik slskap d ødvdig flksibili fo å dkk opp so svigig i likvidi. I illgg ha slskap gaaiamm i samm bak på iil 70 mill. ko. D bl også igå 5-åig aval md Spabak1 Mid- Nog fo baligsjs og koskooodig md kdiamm på 100 mill. ko. Fo å sik sabil ilås ov id d igå byaval md løpid fm il m Kvi oal m % Kvi % Isad AS ,2 36,8 Isad N AS ,5 7,5 Isad Kaf AS ,2 44,8 Isad Egimoasj AS 1) ,8 3,2 ielko AS ,1 4,9 Bøifo Elko AS ,2 13,8 Husadgupp AS 1) ,8 13,2 Lijbygg Offsho AS 1) ,2 6,8 Kdisikig AS ,7 33,3 Sum isad kos ,4 9,6 1) Iklusiv daslskap Aall asa øk md 104 sid , ilsvad 18 %. Fmidsusik Isad-kos å abl som idusikos md viksomh ifo kafbasj og bydlig pø viksomh. Koss fiasill syk ha muliggjo ask vks ifo y omåd d s å. Slv om Isad-kos ha laiv li kafpoduksjo, poduksjosik likvl vslig dl av koss vdiskapig. Pissvigig fo kaf solg il Nod Pool bydlig. Eksmplvis va sipis fo å ,1 ø/kwh i vå omåd mo 23,7 ø/kwh i Isad Kaf pissik ikk si poduksjosik. D fovs dfo bydlig svigig i diss ik fa å il å, og dmd også svigig i koss sula. Isad AS hadd i 2008 difsik på i al 20,4 mill. ko, mo 15,9 mill ko i Difskosad bløp sg il 37,8 mill. ko, mo 27,8 mill. ko i Moslskap hadd difssula i 2008 på -17,5 mill. ko, mo -11,9 mill. ko i Rsula fø ska bl 115,2 mill. ko i 2008, 137,4 mill. ko i kosbidag og 5,0 mill. ko i uby fa daslskap. Rsula fø ska i 2007 bl 38,6 mill. ko, 33,1 mill. ko i kosbidag og 21,7 mill. ko i uby. Isad kos Isad kos hadd i 2008 oal difsik på mill. ko, mo 916,2 mill. ko i Koss difskosad va i 2008 på i al 1.181,3 mill. ko, mo 846,0 mill. ko i Kos hadd i 2008 difssula på 129,0 mill. ko, mo 70,2 mill. ko i Rsula fø ska bl på 116,2 mill. ko i 2008 mo 58,0 mill. ko i E bg skakosad på 49,5 mill. ko og mioisiss på 9,0 mill. ko, bli sula ska og mioisiss 57,6 mill. ko mo 29,1 mill. ko i Rsula fø ska ligg i 2008 s dobbl så høy som d høys idlig ha oppådd. D ha i hovdsak sammhg md høy kafpis kombi md høy poduksjosvolum fo kafpoduksjo og god sula fo d fls av slskap i kos. Sy vis il omal av d kl slskap og viksomhsomåd foa, sam gskap md o, og m d gi visd ovsik ov uviklig og sula av viksomh og ds sillig. Fousig om fosa dif I åsgskap fousig om fosa dif lag il gu, da d sys oppfaig ikk fohold som ilsi o a. Fiasiig og likvidi D lagsikig lågjld i kos va p på 252,2 mill. ko, mo 182,2 mill. ko p D mosl- Isad AS hadd p gkapialadl på 46,8 %, og bokfø gkapial på 416,0 mill. ko. Kos hadd p samm dao gkapialadl på 36,4 % (ikl. miois adl) og bokfø gkapial (iklusiv miois adl) på 387,4 mill. ko. Ivsig D i løp av 2008 akiv ivsig i ikk-fiasill difsmidl i kos md i al ca 155,1 mill. ko mo 39,4 mill. ko i D moa fusjo på i al 5,1 mill. ko (4,3 mill. ko i 2007), slik a o akiv ivsig i 2008 kom på 150,0 mill. ko mo 35,1 mill. ko i Av oivsig i 2008 ugjod 29,0 mill. ko ivsig i algg, og 64,3 mill. ko ivsig i fjvamalgg. Algg ud uføls i balas p oppfø md 13,1 mill. ko, mo 28,9 mill. ko p I illgg d ivs 20,0 mill. ko i aksj i ogaisasjo, psoal og abidsmiljø D Isad-koss målsig å lgg il fo god og yg abidsmiljø, hvo ivsl og ispid abidsoppgav skal væ vikig moivasjoskild. D uabids ålig akivis- og opplæigspla fo HMS som lgg føig fo mag av akivi på d omåd. Moslskap og d kl daslskap ha ogais si vjs hv fo sg i hhold il kav sa i Abidsmiljølov. D g Abidsmiljøuvalg i Isad N AS og Lijbygg Offsho AS. D øvig slskap ha ikk Abidsmiljøuvalg, m vombud md asva fo uvalg vomåd. All slskap i kos ilky odig md bdifshlsjs. Kos hadd i 2008 saml sykfavæ på 4,2 %, mo 4,7 % i D bl i 2008 gis 3 psoskad md favæ i kos. D ilsva H-vdi på 3, hvilk lav s i fohold il d yp viksomh som d divs i kos. Aall asa Tabll på s sid vis aall asa i d kl slskap p : Liksillig I Isad AS ca 63 % av d asa m og ca 37 % kvi. I hl Isad kos ca 90 % av d asa m og ca 10 % kvi. I sy fo Isad AS 1 av d 10 fas symdlmm/obsvaø kvi, ms 4 av d 16 vaamdlmm kvi. I kos pakiss d lik lø fo lik abid. Kviadl bla koss asa lav. D skylds a koss viksomh i hovdsak divs ifo basj som adisjol s ha væ svæ masdomi. Sy s vdi av jv fodlig mllom kjø. omdømm Isad-kos oppa av å opphold god omdømm i lokalmiljø. I jubilumså d gjomfø kk ilak som ha ha som sikmål å opphold koss god omdømm. E a vikig vikmiddl i fohold il omdømmbyggig koss bidag il lokal kululiv gjom Isadfod. Vd igag il 2009 ha ma bslu å d Isad-koss logo og visull pofil, o som også gjspils i ufomig av d åsappo. Y miljø Slskap oppa av a viksomh ikk skal fous d y miljø. I dl av vå algg d bydlig oljmgd. Lov og glvk på d omåd lvs gjom god syog vdlikholdsui. D abl odig fo kildsoig og hådig av spsialavfall. D lggs so vk på sisk ilpasig og aalbuk vd byggig av lij og ad algg. Slskap følg mydighs abfalig md hsy il alggsløsig og mulig hlsmssig fohold omkig kspoig av magfl. Fo øvig ps ikk slskaps viksomh skadlig fousig av d y miljø. Fo viksomh bl d fa ifø y gim fo gulig av slskaps ik. Fo Isad N si vdkommd ibæ d y glvk bydlig lav iksamm idlig. Slv om komps fo dl av d gjom ylig kosadsduksjo i slskap, fovs d lav sula fa viksomh i fmid hva som ha væ ilfll fo å fø Isad N ha sa i dif si føs fjvamalgg på Åø i D abids md pla om å abl y algg i Mold sum og Eid sum. Makd fo all slskap ifo kisk byggfag ha fm il mid av 2008 væ mg god. I sis halvdl av å ha d iasjoal fiaskis få ivikig på akivisivå fo d osk byggbasj. Ndgag sys imidlid å væ søs i d sal øsladsomåd, ms Mø og Romsdal i mid gad mk d ffk. Fo ielko, Bøifo Elko og Husadgupp odsiuasjo posiiv fo D imidlid sø usikkh ky il makdssiuasjo fo diss slskap på o lg sik. Lijbygg Offsho ha ha kafig vks d s å. Akivisivå på osk sokkl avhg i so gad av oljpis, som fikk bydlig dgag høs Lijbygg Offshos viksomh i hovdsak mo isallasjo i difsfas, som i mid gad følsomm fo kojukusvigig lakivi og flubyggig. Slv om ma må fov dgag i spøsl, lggs dfo fosa ilfdssilld akivi fo d æms å il gu. Isad Egimoasj abid også ifo makd som i li gad kojukufølsom. Kud i so gad slskap som ha bydlig ivsigsbhov uavhgig av svigig i osk og iasjoal økoomi. Også fo d slskap fov ma vid vks i d æms å. Fo fl av slskap i Isad-kos ha ilgag på abidskaf væ bgsd i fohold il vid vks. Md d ufodi- 8 9

6 åsbig sulagskap g so dl av osk æigsliv å så ovfo fovs d bydlig mid sam abidsmakd i id fmov, hvilk skap muligh il å ku da fl dykig mdabid il koss viksomh. Dispoig av ovskudd Sy foslå følgd avdls av ås ovskudd i Isad AS på k : Til uby k Til a gkapial k Sum dispoig k D fi gkapial i Isad AS avsig il uby k og fmkomm slik: A gkapial p k No usa skafodl p k = Fi gkapial p k IsaD as KoNsEN Difsik og difskosad (mnok) No Egiik 335,9 227,4 Nik 157,6 148,0 20,4 15,9 Ad difsik 816,8 540,8 15,9 Sum difsik 1.310,3 916,2 Vakjøp 565,7 377,3 18,9 14,6 Lø og sosial kosad 1 401,5 303,7 3,0 2,2 Odiæ avskivig 2 41,3 40,0 15,9 11,0 Ad difskosad 1 172,8 125,0 37,8 27,8 Sum difskosad 1.181,3 846,0-17,5-11,9 difssula 129,0 70,2 sy i Isad as Mold, 26. mas 2009 Fiasik og fiaskosad 160,5 72,2 Fiasik 3 15,3 12,1 27,8 21,6 Fiaskosad 4 28,2 24,3 132,7 50,6 Rsula av fiaspos -12,9-12,2 115,2 38,6 Rsula fø skakosad 116,2 58,0 30,2-0,1 Skakosad på odiæ sula 5 49,5 24,5 85,0 38,7 Odiæ sula 66,7 33,5 Mioisiss 9,0 4,4 Togi Dahl ld So Fidé Fubg sld Tj Hggm 85,0 38,7 Åssula mioisiss 57,6 29,1 dispoig av åsovskudd 45,0 28,0 Avsa il uby 9 45,0 28,0 40,0 10,7 Avsa il a gkapial 12,6 1,1 85,0 38,7 Sum dispoig 57,6 29,1 Avid Wisløff Fak Ov Sæh Toil Hovdak Alf Tj Ullbø Iva Kosbg Adm. dikø Tj Hllum Isads hisoi på wb jubileumsåe2008 På sd ka vi følg Isad-hisoi fa sa i 1918 og fam il i dag. Fou ifomasjo om Isads hisoi, gi sd også ksmpl på so og små hdls i samfu fo øvig. Eksmpl fa 1925: D 13. jaua bli samkjøig md Nodmø (Nodmøsldig) åp gjom sammkoblig av Isad, Ska (Nodmø) og Moldlva (Mold kommual lvk). I illgg ka ma ls a 1925 å d føs adiosdig sa i Nog, og a Nog få suvi ov Svalbad

7 balas koasømaalys IsaD as KoNsEN Eidl (mnok) No Alggsmidl Immaill idl 4,9 4,6 Usa skafodl 5 36,7 32,4 0,9 0,5 Immaill idl 2 1,9 1,4 Goodwill 2 12,9 6,7 5,8 5,1 Sum immaill idl 51,5 40,5 Vaig difsmidl 49,7 30,8 Bygig 2 52,2 33,3 Kafsasjo 2 4,1 4,7 Fjvamalgg 2 64,3 Ovføigsalgg 2 366,6 361,0 3,9 2,2 Difsløsø 2 36,8 23,2 Algg ud uføls 13,1 28,9 53,6 33,0 Sum vaig difsmidl 537,1 451,1 Fiasill alggsmidl 329,4 398,3 Ivsig i daslskap 6 229,9 257,4 Lå il foak i samm kos 7 Adl Diva Kafvk DA 6 83,1 87,2 6,4 9,5 Ivsig i ilky slskap 6 11,8 14,2 13,1 13,1 Ivsig i aksj og adl 6 13,6 13,5 1,2 1,4 Obligasjo og ad fodig 1 7,8 11,9 580,0 679,6 Sum fiasill alggsmidl 116,3 126,8 639,4 717,7 Sum alggsmidl 704,9 618,4 Omløpsmidl bholdig av maill 13,6 8,0 Fodig 0,7 0,4 Kudfodig 7 205,0 119,4 220,9 58,3 Fodig på slskap i samm kos 8,0 4,5 Ad fodig 1 105,4 78,2 229,6 63,2 Sum fodig 310,4 197,6 20,7 15,4 bakiskudd, koa og ligd 8 34,2 26,8 250,3 78,6 Sum omløpsmidl 358,1 232,4 889,7 796,3 SUm idlr 1.063,0 850,8 Egkapial og gjld (mnok) gkapial Isku gkapial 100,0 100,0 Aksjkapial ( aksj à k 1.000) 100,0 100,0 100,0 100,0 Sum isku gkapial 9 100,0 100,0 Oppj gkapial 316,0 276,7 A gkapial 9 265,5 250,2 316,0 276,7 Sum oppj gkapial 265,5 250,2 416,0 376,7 Sum gkapial 9 365,5 350,2 IsaD as KoNsEN (mnok) Koasømm fa opasjoll akivi 115,2 38,6 Rsula fø skakosad 116,2 58,0 0,3 Piods bal ska 27,5 22,1-0,1-0,2 +/- Tap/gvis vd salg av alggsmidl -1,0 1,6 3,0 2,2 + Odiæ avskivig 41,3 40,0 + Ndskivig alggsmidl 1,5 +/- Edig i valag -5,6-2,8-0,4-0,3 +/- Edig i kudfodig -85,6 2,9 0,1 0,3 +/- Edig i lvadøgjld 44,7-8,4 0,6 0,1 +/- Foskjll psjoskosad og ubal il psjosod. 0,2 2,2-60,6 26,7 +/- Edig i ad idsavgsigspos 33,4 29,8 57,8 67,1 = o koasøm fa opasjoll akivi 117,6 101,2 Koasømm fa ivsigsakivi 2,2 + Ibalig vd salg av vaig difsmidl 1,2 2,4 24,1 4,0 Ubalig vd kjøp av vaig difsmidl 150,1 32,6 0,2 2,3 + Ibalig vd salg av aksj og adl 1,2 19,8 8,1 Ubalig vd kjøp av aksj og adl 0,3 2,4 + Edig algg ud uføls 15,9-18,0-43,7-7,6 = o koasøm fa ivsigsakivi -132,1-50,6 Koasømm fa fiasiigsakivi 70,0 + Ibalig vd oppak av y lagsikig gjld 69,9 70,0 Ubalig vd dbalig av lagsikig gjld 67,8 64,9 44,6 + No dig i kassakdi -15,9 54,9 + Ibalig av gkapial / iskudd mioi 0,5 28,0 28,0 Ubalig av uby il majoi 28,0 28,0 Ubalig av uby il mioi 4,1 4,5 14,1 + No likvidisilføsl vd fusjo -8,8-53,4 = o koasøm fa fiasiigsakivi 21,9-44,9 5,3 6,1 = o dig i baligsmidl 7,4 5,7 15,4 9,3 + bholdig av baligsmidl vd piods bgyls 26,8 21,1 20,7 15,4 = bholdig av baligsmidl vd piods slu 34,2 26,8 sy i Isad as Mold, 26. mas 2009 mioisiss 21,9 12,1 gjld Avsig fo foplikls 1,3 0,6 Psjosfoplikls 1 6,7 6,5 Usa ska 5 3,7 Ad avsig fo foplikls 5,8 2,3 1,3 0,6 Sum avsig fo foplikls 16,2 8,8 A lagsikig gjld 250,0 180,0 Øvig lagsikig gjld ,2 182,2 250,0 180,0 Sum a lagsikig gjld 252,2 182,2 Kosikig gjld 140,9 205,8 Gjld il kdiisiusjo 68,3 84,2 1,4 1,3 Lvadøgjld 77,8 33,1 1,2 0,4 Gjld il slskap i samm kos 29,7 Balba ska 5 53,8 27,5 1,5 1,3 Offlig avgif, skakk m.m. 51,1 47,3 45,0 28,0 Skyldig uby 9 45,0 28,0 2,8 2,2 A kosikig gjld 111,2 77,4 222,5 239,0 Sum kosikig gjld 407,2 297,5 473,7 419,6 Sum gjld 675,6 488,5 889,7 796,3 SUm gjld Og gkapial 1.063,0 850,8 Togi Dahl ld Avid Wisløff Alf Tj Ullbø So Fidé Fubg sld Fak Ov Sæh Iva Kosbg Adm. dikø Tj Hggm Toil Hovdak Tj Hllum 12 13

8 gskapspisipp O Kosolidigspisipp daslskap Kos bså av: Isad AS (moslskap) Isad Kaf AS (daslskap 100 %) Isad N AS (daslskap 100 %) Isad Egimoasj AS (daslskap 66 %) Isad Tlmoasj AS (dadaslskap 89,6 %) ielko AS (daslskap 51 %) Bøifo Elko AS (daslskap 61 %) Gjlvold Bygg AS (dadaslskap 59,8 %) Lijbygg Offsho AS (daslskap 91,8 %) MaiTch AS (dadaslskap 50,8 %) Kdisikig AS (daslskap 60 %) Husadgupp AS (daslskap 60,5 %) Haald Husad AS (dadaslskap 100 %) Husad Rø AS (dadaslskap 100 %) Gjms Rø AS (dadaslskap 100 %) Røs AS (dadaslskap 100 %) I illgg komm følgd daslskap som p ikk hadd opaiv dif: Mø AS (daslskap 100 %) Hjmkaf AS (daslskap 100 %) All slskap ha foigskoo i Mold, bos fa MaiTch AS som hold il i Todhim, Bøifo Elko AS som ha si hovdkoo i Kisiasud, Gjlvold Bygg AS som hold il på Bksad, Haald Husad AS som hold il i Elsvåg, og Gjms Rø AS som hold il på Bafjodsøa. Vd kosolidig oppkjøpsmod by. D ibæ a kjøpsumm fo aksj i daslskap limi mo gkapial i daslskap på kjøpsidspuk. Mvdi i kosgskap hfø il spkiv idl md buobløp. I asaksjo, fodig og gjld limi. Avskivig på mvdi i Diva Kafvk fø ud vakjøp i kosgskap. pisipp fo iksføig og kosadsføig Iksføig og kosadsføig av va og js foas vd lvig. Fiasill kafkoak igå i sikigsøymd iks- og kosadsføs i ak md lvas. Esaig Løpd saig i fobidls md guvv o.l. ugifsføs i d å hvo saig pådas. Klassifisig av balaspos Eidl som ikk bsm il vaig i ll buk, sam fodig md fofall i å oppfø som omløpsmidl. Øvig idl klassifis som alggsmidl. Kudfodig Kudfodig vuds il pålydd md fadag fo påglig ap. aksj og adl Aksj og adl klassifis som alggsmidl i slskapsgskap vud il kospis, md mid d ha væ vaig vdidgag. Adl i Diva Kafvk DA ps gkapialmod. D gjo vd a koss adl av sula i Diva Kafvk DA si gskap fø ud kafkjøpskosad i koss gskap. No adl av balasvdi i Diva Kafvks gskap i koss balasgskap ps som Adl Diva Kafvk DA ud alggsmidl. I kosgskap pss aksj i ilkyd slskap gkapialmod md mid a pisipp agi i o. Vabholdig Bholdig vdsa il d lavs av askafflsskos og viklig vdi. magasibholdig Magasi va bholdigsføs ikk. m-/midavkasig vdød moopolviksomh I hhold il igslij fa NVE skal d føs spaa gskap fo kafslskaps moopolviksomh. Naiff fasss md ugagspuk i iksamm fassa av NVE md illgg av kosad i ovliggd. Ndif ka kl å gi ov- ll uddkig fodi d ka oppså avvik båd å d gjld volum og kosad i fohold il fousig fo gjldd aiff. D skal as hsy il vull avvik vd fassls av s ås aiff. Vaig difsmidl Ivsig i ovføigsalgg og ad vaig difsmidl bli akiv og avskv liæ ov aa økoomisk lvid fa d idspuk difsmidl bli sa i odiæ dif. Alggsbidag fø som duksjo av alggskosad. No 1 løskosad m.m. bløp i mnok IsaD as KoNsEN Løig og godgjøls 10,5 8,6 321,2 246,3 Abidsgivavgif 2,0 1,6 48,5 38,0 Psjoskosad 4,5 3,1 24,9 12,6 Ad yls 1,9 1,3 12,2 11,4 Akiv g ivsigsabid -5,3-4,6 Sum løs- og psoalkosad 18,9 14,6 401,5 303,7 psjosfoplikls Odiæ jspsjo D kl foaks psjosasva i fohold il d odiæ aiffsd jspsjosodig dkk gjom psjosodig i Kommual Ladspsjoskass (KLP) fo slskap Isad AS, Isad N AS, Isad Kaf AS og Isad Egimoasj AS. D odig gi dfi yls i hhold il aiffaval i kommual sko. Fodi d foas fodlig av d akuamssig isiko mllom all foak, kommu og fylkskommu som dla i odig, ilfdssill d kii fo d som bgs som Mulimploy pla. Lijbygg Offsho AS ha ylssbas psjosodig sik gjom Sobad. MaiTch AS, ielko AS, Isad Tlmoasj AS, Kdisikig AS, Bøifo Elko AS, Husadgupp AS, Haald Husad AS, Husad Rø AS, Gjms Rø AS og Røs AS ha abl iskuddsbas psjosodig. Sammsig av ås psjoskosad og o psjosfoplikls fmkomm slik: Psjoskosad bløp i mnok IsaD as KoNsEN Nåvdi av ås psjosoppjig 1,3 1,0 16,8 10,9 Rkosad av foplikls 5,0 4,9 14,5 12,0 buo psjoskosad 6,3 5,9 31,3 22,9 Avkasig på psjosmidl 3,6 3,9 9,9 9,6 Rsulafø pladig -3,2 Rsulafø simaavvik 1,4 0,9 4,7 2,3 Piodis abidsgivavgif 0,6 0,4 3,4 1,7 o psjoskosad 4,7 3,3 29,5 14,1 Psjosfoplikls bløp i mnok IsaD as KoNsEN Buo påløp foplikls 97,0 85,0 283,6 233,5 Psjosmidl 67,4 64,3 198,5 166,1 o påløp foplikls 29,6 20,7 85,1 67,4 Abidsgivavgif av o påløp foplikls 4,2 2,9 12,0 9,5 Ikk balasfø simaavvik -29,3-21,0-85,2-74,0 Abidsgivavgif av ikk balasfø simaavvik -4,1-3,0-12,0-10,5 o foplikls iklusiv abidsgivavgif (Flls kommual psjosodig og AFP-odig) 0,4-0,4-0,1-7,6 Balasfø illggspsjosodig 0,9 0,6 1,4 4,2 Sum balasfø o psj. fopl. ikl. abidsgiv. avg. 1,3 0,2 1,3 3,4 Hav balasfø o psj. midl ikl. ab.givavg. 1) 0,4 5,4 9,9 Sum balasfø psj. foplik. ikl. abidsgivavg. 1,3 0,6 6,7 6,5 1) Av pos Obligasjo og ad fodig i kosbalas gjld 5,4 mill. ko psjosmidl

9 NOTER NOTER Ndfo bskivs d fousig som by vd bgig av foaks psjoskosad og foplikls i Md hsy il dødligh og uføh mv. ha vi by fousig i KLPs fosikigskisk bgigsgulag. Rfousig mv. Ålig avkasig 5,50 % Diskoigs 5,30 % Ålig løsvks 4,50 % Ålig vks i folkygds gubløp 4,25 % Psjosgulig Flls Kommual Psjosodig KLP 4,25 % Psjosgulig Sobad 1,75 % Fo fivillig avgag ha vi fousa følgd i bgig av AFP-la foplikls i Flls Kommual Psjosodig Ud 20 å å å å å å Ov 55 å 20 % 15 % 10 % 7,5 % 5 % 2 % 0 % Fo AFP-odig i Lijbygg Offsho AS d by uaksilbøyligh md 20 %. D s bo fa bydig av fivillig avgag fo d øvig psjosyls. Kosad il AFP avhg av hvo mag i hv åskull som a u AFP. Fo AFP i Flls Kommual Psjosodig ha KLP g md uaksadl på 45 % fa 62 å fo d md psjosald 70 å og 33 % fo d md psjosald 65 å. Bgig foa fo 18 asa i Isad AS og oal 525 asa i kos sam 78 åvæd psjois i Isad AS og 120 i kos. Psjo av lø ov 12G D også foa bgig av psjosfoplikls av lø ov 12 G. D gjld ba admiisd dikø i Isad AS og foplikls balasfø md k Tillggspsjo Slskap Isad AS, Isad N AS, Isad Kaf AS og Isad Egimoasj AS ha ha odig md illggspsjo uov AFPodig. D odig bl avvikl i 2008, m d avsa midl il dkig av dl løpd psjo ud odig. Tillggspsjosodig balasfø md ko i Isad AS og ko i kos. Aall åsvk Isad AS hadd i 2008 gjomsilig 17,8 åsvk, mo 14,1 i Kos hadd i 2008 gjomsilig 635 åsvk, mo 523 i Yls il admiisd dikø og sy Bløp i MNOK adm. dikø Sy Lø Psjosugif A godgjøls Syhooa Sum I hhold il aslsskoak ha admiisd dikø oppsiglssid på sks måd. Dsom sy gå il oppsigls ll avskjdigls av admiisd dikø, ll ha ud spsill omsdigh sis opp ll sillig opphø som følg av fusjo ll oppkjøp, ha ha kav på full lø i 12 måd uov oppsiglssid. Lå il asa D i kos y lå il asa md il samm k Av diss lå k og avdagsfi. K av lå avdagsfi, hvoav k fofall Rsas vai fa 0 % il ilsvad omal fo lå i abidsfohold fassa av Soig. All lå fofall i si hlh umiddlba vd opphø av jsfohold. Godgjøls il viso Hooa fo visjo i Isad AS i 2008 kosadsfø md k I illgg komm hooa fo a gskapsmssig bisad md k og a kosulbisad md k Saml fo kos godgjøls fo visjo kosadsfø md k I illgg komm hooa fo a gskapsmssig bisad md k , og a kosulbisad md k No 2 Avskivig/vaig difsmidl ISTAD as bygig Immaill Bløp i MNOK m.v. Difsløsø idl Toal Oppilig askafflsskos p ,3 12,5 4,1 69,9 Tilgag il askafflsskos 20,5 2,8 0,9 24,1 Avgag il askafflsskos Oppilig askafflsskos p ,8 15,2 5,0 93,9 Akkumul odiæ avskivig p ,1 11,3 4,0 39,4 Bokfø vdi p ,7 3,9 1,0 54,5 Ås avskivig 1,6 1,0 0,4 3,0 Avskivigssas 2 % % 33% Lasigfoplikls Ålig li fo lasd difsmidl bløp sg il 0,5 mill. ko. Immaill KONSERN bygig Kaf- Ovføigs- Fjvam- idl og Bløp i MNOK m.v. sasjo algg algg Difsløsø goodwill Toal Opp. askafflsskos p ,8 18,6 860,7 70,6 51, ,7 Tilgag il askafflsskos 20,7 29,9 64,3 22,3 13,8 150,0 Avgag il askafflsskos -0,1-2,6-2,6 Opp. askafflsskos p ,4 18,6 889,6 64,3 90,3 64, ,1 Akk. av-/dskiv. p ,2 14,4 523,0 53,5 50,0 665,2 Bokfø vdi p ,2 4,2 366,6 64,3 36,8 14,9 583,9 Ås avskivig 1,7 0,6 23,4 8,6 7,0 41,3 Avskivigssas 2 1,2-4 % 3-10 % 2-5 % 8,3 33 % % Goodwill ky sg il følgd oppkjøp: oppilig bløp Bløp p Bøifo Elko AS 2,4 1,4 Husadgupp AS 12,3 11,2 Sum 14,7 12,5 I illgg komm goodwill i slskapsgskap il Bøifo Elko AS md 0,4 mill. ko. Lasigfoplikls Ålig li fo lasd difsmidl bløp sg il 9,5 mill. ko

10 O O No 3 Fiasik bløp i mnok IsaD as KoNsEN Ik på ivsig i daslskap *) 142,4 54,8 Ik på ivsig i ilkyd slskap -1,4-0,4 Rik fa foak i samm kos 12,6 14,4 A ik 5,3 3,0 16,0 12,5 A fiasik 0,1 0,7 Sum fiasik 160,4 72,2 15,3 12,1 *) Gjld kosbidag md 137,4 mill. ko og uby md 5,0 mill. ko. No 4 Fiaskosad bløp i mnok IsaD as KoNsEN A kosad 24,5 21,5 27,9 24,2 Ad fiaskosad 3,2 0,1 0,3 0,1 Sum fiaskosad 27,7 21,6 28,2 24,3 No 5 skakosad Rsulaska Skakosad i sulagskap bså av bg balba ska på almilig ik, dig i usa ska/skafodl sam bg guska. Avd skasas fo ska på almilig ik og dig i usa ska på almilig ik 28 %. Naussusska Kafvk md påsmpl mkyls ov kva skal sva aussusska. D ska bli bg på bakgu av gjomsilig gpoduksjo i d akull kafvk d sis 7 å muliplis md 1,3 ø/kwh. Naussusska gå il fadag i d balba iksska. Bg aussusska som ovsig balba iksska ka fmføs. P d fmfø aussusska md 2,1 mill. ko. Guska Ska på guik fo 2008 kosadsfø md ca 14,5 mill. ko. Skasas fo guska å 30 % av bg gu-ik. Gulag fo bgig av usa ska Usa ska bg på gulag av d foskjll som ksis vd ugag av å mllom gskapsmssig og skamssig vdi. Diss fodl sg slik: IsaD as Iksska bløp i mnok midlidig foskjll ky il: Edig Alggsmidl -16,3-16,6-0,3 Usåd fodig 0,4 0,4 Lagsikig gjld -1,3-0,6 0,6 Ad foskjll 0,2-0,2 Fmføba skamssig udskudd -2,4-2,4 gulag bgig usa ska -17,4-19,2-1,8 Usa skafodl 4,9 5,4 0,5 Midlidig foskjll p jus fo ifusjo daslskap i fohold il ilsvad all p Fusjo mdfø økig i usa skafodl i slskapsgskap md 0,8 mill ko. KoNsEN Iksska Guska bløp i mnok midlidig foskjll ky il: Edig Edig Alggsmidl -85,5-83,5 2,0-60,4-65,0 4,6 Omløpsmidl 14,0 2,5-11,5 Kosikig gjld -30,9-14,7 16,1 Lagsikig gjld -6,7-6,5 0,2 Gvis- og apskoo -0,2-0,3-0,1 Fmføba udskudd -8,4-13,1-4,7 Ad foskjll 0,2-0,2 Ikk uligd foskjll 60,4 65,0-4,6 Gulag bgig usa ska -117,5-115,6 2,0 o usa skafodl 32,9 32,3 0,5 Hav ps som usa ska 3,7 Usa skafodl i balas 36,6 32,3 I hhold il foløpig gskapssadad fo bhadlig av ska midlidig skadusd og skaøkd foskjll som vs ll ka vss i samm piod ulig og ofø. Av dig i usa skafodl 0,5 mill. ko ky il usa skafodl som følg av oppkjøp. No sulafø dig i usa ska sålds 0 mill. ko. Ndfo d gi spsifikasjo ov foskjll mllom gskapsmssig sula fø skakosad og ås gulag fo balba iksska. bløp i mnok IsaD as KoNsEN Rsula fø skakosad 115,2 116,2 Pma foskjll -139,1 8,7 3% aksjik 0,2 0,2 Ås skagulag fø kosbidag -23,7 125,1 Skaplikig kosbidag 131,6 gulag sulaska 107,9 125,1 Rsulaska 28% 30,2 35,0 guska 14,5 Ås skakosad på odiæ sula 30,2 49,5 Balba ska fmkomm slik: bløp i mnok IsaD as KoNsEN Ås skakosad på odiæ sula 30,2 49,5 Edig usa skafodl 28% -0,5 Ska ky il gkapialasaksjo 1,0 Ska hfø il daslskapssula fø oppkjøpsidspuk 1,2 Balba aussusska 2,1 balba ska 29,7 53,

11 O O No 6 aksj og adl ISTAD AS Bløp i k Slskaps av Aksjkapial Aall Pålydd vdi Eiadl i % Oppfø i balas Isad Kaf AS k Isad N AS k Isad Egimoasj AS k ielko AS k Lijbygg Offsho AS k 91, Mø AS k Hjmkaf AS k Kdisikig AS k Bøifo Elko AS k Husadgupp AS k 60, Aksj i daslskap Møaks AS k 2, Mold Kuskapspak AS k 3, Moldkaf AS k 14, Bjøsohuss V AS k 1, Haøysud Næigspak AS k 15, Mold Lufhavuviklig AS k 5, Mø og Romsdal Såkofod AS 1) k 2, Aksj i ad slskap 23 Ad aksj Naugass Mø AS 2) k 26, Aksj i ilkyd slskap ) Nå d gjld Mø og Romsdal Såkofod AS ha Isad AS g sg fo 2,0 mill. ko, ilsvad aksj pålydd k 10, og il kus på k 100 p aksj. D p ikal 1/3 av kapial. 2) Aksj i Naugass Mø oppfø il bokfø gkapial i slskapsgskap. KONSERN Bløp i k Slskaps av Aksjkapial Aall Pålydd vdi Eiadl i % Oppfø i balas Møaks AS k 2, Mold Kuskapspak AS k 3, VK Ivs AS ,22 k 1, Moldkaf AS k 14, Bjøsohuss V AS k 1, Haøysud Næigspak AS k 15, Mold Lufhavuviklig AS k 5, Mø og Romsdal Såkofod AS k 2, Sybg VVS AS k 5, Aksj i ad slskap 244 Sum aksj og adl ad slskap Haukvik Eidom AS 1) k 34, Naugass Mø AS 2) k 26, Sum aksj i ilkyd slskap ) Aksj i Haukvik Eidom AS i kosgskap ps kosmod. 2) Aksj i Naugass Mø AS i kosgskap ps gkapialmod. Rsulafø adl av ås udskudd k kosadsfø i kosgskap og ukk fa vdi av aksj i balas. Adl i Diva Kafvk DA Isad Kaf AS i 25 % i Diva Kafvk DA. Adl iabid gkapialmod. Balaspos i daslskap ilsva adl av gkapial i slskap. Vd oppkjøp av daslskap Isad Kaf oppkjøpsmod by vd kosolidig. Mvdi på oppkjøpsidspuk k illag Adl Diva Kafvk i kosgskap, og avskivs ålig md k Gjsåd mvdi p bløp sg il k No 7 Fodig Tap på fodig Koss avsig il ap på il samm 7,2 mill. ko p vud i fohold il usåd fodig på balasdag og ass å væ ilskklig. Tilkyd slskap Bla kudfodig igå fodig på ilkyd slskap md o k Bla lvadøgjld igå gjld il ilkyd slskap md k Fodig md fofall m å gskapsås ugag Isad AS ha følgd fodig på daslskap og ilkyd slskap md fofall m å gskapsås ugag: Lå il Isad N AS: 220,0 mill. ko Lå il Isad Egimoasj AS 1,5 mill. ko Lå il ielko AS: 1,9 mill. ko Lå il Bøifo Elko AS: 6,5 mill. ko oal 229,9 mill. ko No 8 Kass, bak og posgio D avsa midl il skakk på sæskil bakkoo md 20,0 mill. ko i Isad AS som også dkk opp skyldig skakk i d fls daslskap. D øvig ha sa av midl il skakk på g bakkoi md il samm 1,5 mill. ko. I Isad Kaf AS d avsa bud midl på bakkoi fo kafhadl md 5,1 mill. ko. Koss bakkoi ogais i koskoosysm. No 9 aall aksj, aksji, gkapial Aksjkapial på 100 mill. ko fodl på aksj á k Aksj dl i o aksjklass A-aksj og B-aksj. A-aksj ka omss fi, ms B-aksj ba ka is av kommu, fylkskommu, sa ll slskap d ovv i miimum 2/3 av aksj. D vil si offlig id slskap i kossjossammhg. Ells d ig foskjll på aksjklass. Isad AS ha følgd aksji p : Aksjoæ % av aksj A-aksj B-aksj Sum aksj Todhim Egi AS 49, Mold kommu 34, Moldkaf AS 16, oal 100, Avsmmig av gkapial Bløp i MNOK ISTAD AS KONSERN Aksjkapial A gkapial Sum gkapial Sum gkapial gkapial ,0 276,7 376,7 350,2 Ås ovskudd ,0 85,0 57,6 Rduksjo EK vd ifusjoig Ifopak AS -0,7-0,7 Rdus mik Isad N 1) 2,7 Avsa uby fo ,0 45,0 45,0 gkapial ,0 316,0 416,0 365,5 1) Gjld dig av EK idlig ås implmig av y psjossadad vdak i NVE. No 10 lagsikig gjld Isad AS ha aval om fasili i Noda Bak Nog ASA på 500 mill. ko, som løp il d Låaval bas på gaiv pa. I illgg d abl gaaiaval i Noda md amm på iil 70 mill. ko. I illgg d igå aval md Spabak1 Mid-Nog fo baligsjs og koskooodig md kdiamm på 100 mill. ko. Aval løp fm il Isad AS ha p lågjld på 250,0 mill. ko som i si hlh kk på ovv fasili i Noda. Slik kk klassifiss omal som kosikig gjld, m i slskaps/koss gskap fø opp som lagsikig gjld. Lå foys løpd, og d ikk aval o avdagspla. Slskap ha sålds ig gjld md fofall u ov 5 å. Kos ha lågjld på 252,2 mill. ko, da Gjlvold Bygg AS ha lagsikig lå på 2,2 mill. ko. Av d gjld fofall 1,8 mill. m 5 å fm i id

12 NOTER o Fo å sik sabil ilås ov id d igå byaval fo i al 350 mill. ko md løpid fm il I dags makd ha diss byaval gaiv vdi. No 11 Kafpoduksjo No 12 Daslskap Daslskap Ndfo viss sulaovsik fo all slskap md opaiv viksomh og fo kos i Fo d daslskap som kosolid i udkos d udkoss all som ps. D gjld Isad Egimoasj AS md daslskap Isad Tlmoasj AS, sam Lijbygg Offsho AS md daslskap MaiTch AS og Husadgupp AS md daslskap Husad Rø AS, Røs AS, Haald Husad AS og Gjms Rø AS. Bløp i MNOK Diva Kafvk Isad-algg Agvik Kafvk Haukvik Kafvk Sum Buo poduksjo ,8 GWh 28,9 GWh 3,5 GWh 2,9 GWh 220,1 GWh Buo poduksjo ,1 GWh 32,4 GWh 3,6 GWh 3,7 GWh 220,8 GWh Buo poduksjo middl 155,1 GWh 25,8 GWh 3,2 GWh 3,9 GWh 188,0 GWh Magasibhold ,8 GWh/64 % 6,3 GWh/66 % 68,1 GWh Magasibhold ,0 GWh/85 % 7,8 GWh/82 % 89,8 GWh Kossjo som ligg il gu fo poduksjo vigvad md dags iskap. I fobidls md omogaisig av Isad-kos bl poduksjosviksomh ovfø fa Isad AS il Isad Kaf AS. D bl søk Olj- og Egidpam om uak fa kossjosplik og fokjøps idusikossjoslovs 1,4. ldd. D søkad bl ivilg på vilkå om a hv fmidig aksjovdagls i Isad Kaf AS skal mlds il kossjosmydigh. Dpam fobhold sg vid il, vd hv fmidig ovdagls av aksj i slskap å gjø d salig fokjøps gjldd idusikossjoslov fo falligh som idlig ikk kossjosbhadl, sam å kossjosbhadl ovdagls av d igh slskap vd d uak ha få ua fa kossjosbhadlig. Fo kosd fall fobhold sa sg å gjø fokjøps gjldd idusikossjoslov dsom aksjovdagls mdfø a vilkå fo idsubgs kossjo ikk lg il sd. Dsom Isad Kaf AS s ovda adl i asvalig slskap, sami ll ad sammsluig md kossjosplikig vafallsigh, uløss kossjosplik idusikossjoslov. Fokjøps uløss samm kapil fo så vid gjld falligh som idlig ikk kossjosbhadl. All kossjosplikig poduksjosviksomh skal ligg i Isad Kaf AS. Slskap skal væ aksjslskap md g sy, g asa og g ldls. Nymisjo av aksj i slskap fo ksmpl i fobidls md fusjo md ad slskap vil bli bhadl på samm må som aksjovdagls i fohold il d vilkå dpam ha sa i fobidls md aksjovdagls i slskap. Isad Isad AS Isad N Isad Kaf Egimoasj ielko Difsik 20,4 169,6 402,0 106,9 60,8 Difssula -17,5 35,6 54,2 7,0 5,9 Rsula fø ska 115,2 23,7 61,7 6,5 5,8 Rsula ska og mioi 85,0 17,0 29,9 4,6 4,2 Egkapial ,0 163,3 49,2 9,6 8,0 No 13 Moopolviksomh/dif av Bløp i MNOK Ik kafovføig 160,0 165,5 166,0 166,4 190,4 Øvig difsik -0,2 0,6 0,8 0,8 4,0 Sum difsik 159,8 166,1 166,8 167,2 194,4 Difskosad Salli (ikl. ap) 25,7 30,6 51,1 44,5 44,5 Tap i g 18,2 11,1 17,9 13,4 12,6 Løs- og psoalkosad 24,1 23,7 17,8 18,6 23,4 Maill, ilid js m.v. 33,2 35,0 31,0 30,9 27,0 Avskivig 24,0 24,1 23,7 23,6 23,1 Sum difskosad 125,4 124,6 141,5 131,0 130,6 Rsula fø (m-)/midik 34,6 41,6 25,3 36,3 63,8 Avsig (m-)/midik (2,5) (17,5) 19,8 0,8 (23,4) Rsula moopolviksomh (fø fiaspos og ska) 32,1 24,0 45,1 37,1 40,4 Avkasig og m-/midik; moopolviksomh KILE Bløp i MNOK Gukapial fo kapialavkasig 368,0 366,8 354,1 341,6 344,0 Avkasig i pos 8,7 6,6 12,7 10,9 11,7 (M-)/midik ikl. (13,4) 4,4 (15,2) (15,4) 8,4 (M-)/midik ikl. (12,5) (13,4) 4,4 (15,2) (15,4) KILE så fo Kvalisjus iksamm vd ikk lv gi. Ålig iksamm skal kvalisjuss fo avbuddsskad som følg av ikk lv gi. Nslskaps oal avbuddskosad fmkomm vd å muliplis avbuddssas md mgd ikk lv gi (ILE) som appo. D aldig il å igå idividull aval om kompsasjo md kud som ha ålig fobuk på m kwh. Slik aval mdfø koa ubalig, m ka væ løsomm fo i da kompsasjossas h vil væ lav NVE si sas. I 2008 bl KILE-kosad 1,7 mill. ko (kskl. g KILE aval og kompsasjo vd lag avbudd). Uviklig i ILE og KILE-kosad ha væ slik: Bløp i MNOK Bøifo Lijbygg Kdi- Husad- Isad- Elko Offsho sikig gupp 1) kos Difsik 31,8 532,6 3,1 56, ,3 Difssula -2,2 52,5 1,2 7,2 129,0 Rsula fø ska -2,6 53,0 1,3 7,6 116,2 Rsula ska og mioi -2,0 36,5 1,0 5,5 57,6 Egkapial ikl. mioisiss 20,3 0,7 9,6 387,4 Å ILE (MWh) 68,0 50,3 146,9 40,1 37,4 110,7 108,3 107,3 231,8 197,0 KILE (MNOK) 1,7 1,2 5,0 1,3 0,9 2,4 1,6 1,7 4,3 3,2 1) Tall h gjld fo hl Husadgupp bl ikk daslskap av Isad AS fø , og d ku sulaall fo sis halvå sam balasall p som kosolid i i kosall. Tall fo Mø, Hjmkaf og Gjlvold Bygg ikk md i ovsik, m iklud i kosall

13 Om isad visjosbig Admiisd dikøs komma 2008 hisoi og vi ha lag bak oss jubilumså hvo vi i løp av høs ådd milpæl på milliad ko fo koss ik. Omsig i 2008 bl ca 1,3 milliad ko, økig på 43 % i fohold il fogåd å. Rsula fø ska bl 116 mill. ko, y all im high md god magi. Tidlig kod fa 2006 på 65 mill. ko. Rsulauviklig i Isad-kos i so gad ky il følgd paam: Pisivå og poduksjosvolum fo kaf Uviklig i ivå Vdiskapig ifo pø viksomh Til all diss paam d ky bydlig usikkh, og så ovfo so ufallsom. D by a Isad ka opplv so sulasvigig i id fmov. Isad bl 90 å i 2008, og d bl mak vd ulik aldig gjom å, båd i fohold il asa og omgivls (byvadig lags Moldlva og i på Isad, jazzkos m.m.). Åsappo gjspil også li av d akivi som pg fjoå. Mag msk ha gjom å bygd opp d som i dag av gios søs viksomh. Vi foplik il å bygg vid. Vi ha lagsikig hoiso på viksomh vi div, og oppa av å foval d ssus som sil il vå ådigh il å skap vdi il d bs fo båd i, asa og omgivls. Vå fokus ha væ, og vil fosa væ, å lgg il fo fosa løsom vks. D sis ås vks sula av øk akivi ifo ksisd viksomh og oppkjøp. Isad ha solid fiasill posisjo, og d sis ids uo i fiasmakd ka gi oss y muligh. E øy ovvils valg vi å kk oss u av gasskafsasig. Md d ammbigls som lggs il gu fo d yp kafpoduksjo i Nog øsk vi hll å by vå ssus ifo ad omåd. I illgg il gasjm i Idusikaf Mø AS dlok vi md iadl på 14 % i Halkaf DA. D slskap hadd som mål å abl gasskafvk på Tjldbgodd. D slskap bl bslu avvikl i slskapsmø d 20. jui Dmd vå gasjm ifo gasskafvk i Nog saga blo. Isad abid mål md å få abl god giløsig i gio. Md dags ammbigls d sædls kvd å abl y poduksjo av lkisk kaf som gi ilfdssilld økoomi i fohold il d isiko så ovfo i posjk md lag lvid. D fovs ikk o sosil ubyggig av y kafpoduksjo i vå omåd. Løsig d æms å y kaflij mllom Øskog og Fadal, og gassbas svkafvk som ligg som buff i øå. I løp av 2008 ha d væ hkisk akivi md ablig av biobas fjvamalgg i Mold. Algg å i odiæ dif. Vi idusikos md ulika viksomh som usa fo laiv so svigig i omsig og sula. I likh md mag ad slskap (og samfu fo øvig) opplv vi hvo ask vd ka d sg. D å my sk sammhg mllom oljpis, kullpis og kafpis vi idlig ha fa. E kafig duksjo i oljpis få ffk båd fo vå offshoviksomh og fo vå kafpoduksjosviksomh. D alld ivksa fl ilak, m 2009 bli mg kvd å i fohold il Ta i bakig d ådd makd, ammbigls og koak, fovs d li økig av omsig, m kla dgag i sula fo Isad-kos i 2009 sammlig md Somm 2008 kjøp vi oss i md majoisadl i Husadgupp. D vldv ølggviksomh (VVS) md ca 40 asa, og omsig på ca 57 mill. ko i Husadgupp vil kompl vå isallasjosviksomh, og samm vil vi bli slagkafig h ifo kisk fag. Kafsiuasjo i Mid-Nog, og spsil Mø og Romsdal ufodd. D gjspil sg i høy pisivå h lg sø i Nog. D siuasjo vil sasyligvis vdva d æms å. Iva Kosbg Adm. dikø Fa høs 2005 dlok vi i abid md å alis gasskafvk i Fæa i samabid md Husadmamo og Tafjod Kaf

14 om isad ogaisasjo D Isad Opaiv slskap p I 1918 gikk idlig Bolsøy kommu og Mold kommu samm om ubyggig av Isadvassdag, og poduksjo av lkisk kaf sa vd Isad kafsasjo S bl kafsasjo Lagli ( ), Gødal ( ) og Agvik ( ) bygg og sa i dif. Isad Kafslskap va poduksjosvk. E a Auavassdag kom i dif, bl Isad Kafslskap gosslskap som fomidl kaf il d kommual kaflag. Fa bl slskap omda il A/S Isad Kafslskap md Mø og Romsdal fylkskommu og sju kommu som aksji. Fm lkisisvk/kaflag i sks av ikommu va kjøp av lkisk kaf fa A/S Isad Kafslskap, og gikk diss fm lkisisvk/kaflag samm md gosvk il d y vikalig A/S Isad Kafslskap, som ovok daljfosyig i d sks kommu Auka, Eid, Fæa, Gjms, Midsud og Mold. Nav på slskap bl md vikig fa d il Isad Kaf AS. I løp av 1995 kjøp slskap all aksj i Mø og Romsdal Egi AS, og fa bl d abl y kossuku md Isad Kaf AS som moslskap, og daslskap Isad Kaf AS, Mø og Romsdal Egi AS og Isad Epø AS. På vå 2000 solg kommu Auka, Eid, Fæa, Gjms, Midsud og Nss si aksj i slskap, samidig som Mold kommu og Mø og Romsdal fylkskommu solg dl av si aksj. Kjøp va Todhim Egi AS, som d i ca 49 % av aksj. divd i Moldomåd, m Tussa Kaf AS søs aksjoæ md 26,9 %. Isad AS i 14,1 %. Asa i Isad-kos da også si g slskap Isad Asa AS som i 1,5 % av aksj i Moldkaf AS. I 2002 bl d vda å d av på moslskap fa Isad Kaf AS il Isad AS. D bl også vda å d av på daslskap. Mø og Romsdal Egi AS ovok av Isad Kaf AS, Isad Kaf AS bl il Isad N AS og Isad Epø AS skif av il Isad Elko AS. Høs 2003 kjøp Isad AS all aksj i Lijbygg Offsho AS fa Ell Nwoks AS. Lijbygg Offsho ufø spsill isallasjos-, modifikasjos- og vdlikholdsoppdag fo polumsviksomh på osk sokkl, og polumsbas ladalgg. Lijbygg Offsho AS i 50,8 % av aksj i MaiTch AS bl isallasjosviksomh i Isad Elko AS skil u i g aksjslskap. Isad Elko AS d av il Isad Egimoasj AS, og d y slskap fikk av Isad Elko AS, s d il ielko AS I 2006 kjøp Isad Egimoasj 66 % av aksj i Isad Tlmoasj AS. Vid kjøp Isad AS 60 % av aksj i Kdisikig AS. I 2007 kjøp Isad AS 100 % av aksj i Bøifo AS. E fusjo av slskap i Bøifogupp d d slskap av il Bøifo Elko AS. D også foa dsalg av aksj mo økklpso i slskap, slik a Isad p i 61 % av aksj. ISTAD NETT AS 100 % ISTAD KRAFT AS 100 % Diva Kafvk DA 25 % Haukvik Eidom AS 34 % ISTAD AS ielektro AS 51 % Kdisikig AS 60 % Naugass Mø AS 26,3 % Kosldls i Isad p Bøifo Elko AS 61 % HUSTADGRUPPEN 60,5 % Gjms Rø AS 100 % Haald Husad AS 100 % Røs AS 100 % Husad Rø AS 100 % ISTAD ENERGI- MONTASJE AS 66 % Isad Tlmoasj AS 89 % LINJEBYGG OFFSHORE AS 91,8 % MaiTch AS 50,8 % I 2001 solg Mø og Romsdal fylkskommu s av si aksj il hholdsvis Mold kommu og Moldkaf AS. Aksjoæ i Moldkaf i hovdsak bdif og foigs- Somm 2008 kjøp Isad AS 60,5 % av aksj i Husadgupp AS, md d hlid daslskap Husad Rø AS, Haald Husad AS, Røs AS og Gjms Rø AS. Nd fa vs: Iva Kosbg Adm. di., Radi Dys Daglig ld Isad Kaf AS, Tobjø Schøig Daglig ld ielko AS, Sål Nogva Rådgiv, Jal Lø Økoomisjf. Ov fa vs: Svi Rødal Daglig ld Isad N AS, Eia B. Hjlad Daglig ld Isad Egimoasj AS, Kisoff B. Jss Daglig ld Lijbygg Offsho AS, Dy Hals IT-sjf

15 om isad om isad Logo gjom å jubilumså2008 Isad N AS Rgioal kafsysmudig i Mø og Romsdal Isad N AS ha asva fo plalggig, byggig og dif av koss viksomh. Slskap ha ha jv og god dif i NVE ha upk Isad N AS som asvalig fo gioal kafsysmudig i Mø og Romsdal. Gjldd udig oppda p. mai Fokus i 2008 ha væ på d asg kafsiuasjo som ka oppså i Mø og Romsdal fa 2008 a Om Lag-algg komm i odiæ dif sam ilak fo å mø d siuasjo bl.a. ablig av y 420 kv ldig fa Sog il Øskog. Tasfomaosasjo og lij 132 kv Mo slu av 2008 bgy vi abid md y logo, og logo va kla vd åsskif. Abid md oppfiskig av logo va dl av uviklig av pofilpogam, som vil bli fdig i I 2002 d Isad Kaf av il Isad AS, og logo bl jus i hhold il d. Md vikig fa d slskap av il Isad Kaf AS, og logo bl også d. Fam il 1995 va d logo AS Isad Kafslskap som bl by. D logo bl føs a i buk i Vi ha bladd li i idlig dokum fo å s li på pofilig av slskap. I d føs dokum vi fi, d buk smpl md av Isad Kafalæg. D smpl også gjgi i på vå hisoiwb ud åsall I 1939 buks av Isad Kaflag, ms vi i dokum fa 1945 fi av Isad Kafslskap. D ufø uimssig ilsy sam vdlikhold og visjo av all algg iklusiv Husadmamos sasjo. All 22 kv ffkby vid. I Bolli Tasfomaosasjo d isall spol. Fodligs (22 kv og lav) Skogyddig i lijas fosa pioi oppgav, så også i All as i 22 kv å uvid il 16 m yddbdd. D ufø uimssig ilsy og vdlikhold på all ivå. Lvigskvali holds ifo slskaps om. D ha væ jv akivi i disibusjos mh yilkyig og alggsviksomh. Mo slu av å ha d bli mid ks iii algg og m på g algg. På vdlikholdssid ha d også væ so akivi. D ufø pøvposjk md Cablcu fo impgig av høyspkabl. D s u il å væ mg kosadsffkiv famfo uskifig og vil fos i Ells ha d bli ufø abid md dbyggig av masaagm, moig av gisgap/avld og visjo av lufisol lasby. Nøkklall Egiaspo Tap Kabl/lij disibusjo Kabl/lij gioal Tasfomaosasjo Fodligsasfomao Ikk-Lv Egi (ILE) ILE i % av giaspo KILE-kosad Fjvam Føs fas av fjvamalgg på Åø ha væ i pøvdif sid ovmb Algg vil væ i odiæ dif fa fbua Fib Fibkablfobidls mllom Elsvåg og Eid sum sa i dif md Fæa/Eid kommu og Tafjod (Mim) som d føs kud. ISO 9001 Kvalissifisig Slskap ha i løp av 2008 ha piodisk visjo fa Vias, md d sula a vi bhold vå sifisig i hhold il ISO sadad. Vi fosa av d få slskap i lad som ISO-sifis GWh 3,6 % km *) 130 km 5 sk sk 68,0 MWh 0,0054 % 1,7 MNOK GWh 3,5 % km 130 km 5 sk sk 50,3 MWh 0,0039 % 1,2 MNOK GWh 3,7 % km 130 km 5 sk sk 146,9 MWh 0,0122 % 5,0 MNOK GWh 4,3 % km 140 km 5 sk sk 51,6 MWh 0,0041 % 1,4 MNOK GWh 4,1 % km 140 km 5 sk sk 37,4 MWh 0,0030 % 0,9 MNOK *) Aall km dus pga kvalissikig av ifomasjo fo lavsp. Fdigsills i løp av Difsfosyls Aall fil Figu vis sammligig av aall fil i høysp sis 10 å. Å 28 29

16 Om isad Om isad Isad Kaf as Isad Kaf AS ha asva fo Isad-koss kuds, salg av kaf il slubukmakd, fakuig/målig/avgig sam kafpoduksjo. Slubuksalg Isad Kaf AS ha sk posisjo i lokalmakd. Makd pg av so kokuas og pssd magi. Usikkh ud kaffosyig i Mid-Nog md ilhød g pisomåd ha væ so ufodig i D båd i fohold il pisig og oppdkkig. Slskaps fokus ha væ g lokalmakd, sam uvalg sgm ufo g omåd. Ifo pivamakd ha ma i 2008 ha gja kampaj fo å få ilbak ap kud. Makdsadl ifo pivamakd ilfdssilld. Ufo g omåd ha ma o kosp: fllsmålig fo boslag (Hjmkaf) og fllsmålig fo æigsbygg (Næigskaf). Spsil ifo Næigskaf ha ma ha vks i Også i 2008 ha slskap få fl kud ifo gioppfølgig og giådgivig. I illgg ha slskap solg kosulhjlp ilky Miljøfyåsifisig il fl bdif. Kafå 2008 sa md falld spopis. I jui sudd d d og d bl også sø foskjll mllom sysm og NO2. Spmb va d måd md høys spopis og omådpis på 60,12 ø/kwh. Fa okob og u å va d falld spopis. Fowadpis hadd si opp i juli og ha d fal baklig. D søs adl av kud ha valg spopis fmfo faspis aval. Husadgupp bli dl av Isad I 2008 kjøp Isad ølggslskap Husadgupp, som bså av moslskap Husadgupp AS, md daslskap Husad Rø AS, Haald Husad AS, Gjms Rø AS, Røs AS. Md d kjøp viduvikl Isad si oll som lokal divkaf. I ivju i kudmagasi Div! oppkjøp, si daglig ld i Husadgupp, Nils Bø Gøigsæ, følgd: Kud vå vil mk a vi samm ka løs fl ufodig samidig. jubileumsåe2008 Husad Rø AS Haald Husad AS Fysisk kafomsig Salg il slubuk (GWh) Gjms Rø AS Røs AS Kafpoduksjo Egpoduksjo av kaf i 2008 bl ca 32 GWh høy omalpoduksjo. M dbø omal i løp av å ga bydlig mpoduksjo. I illgg opplvd vi svæ god pis i vå pisomåd (NO2). Kombiasjo my va og god pis ga svæ god økoomisk sula i 2008, d bs i slskaps hisoi. Difssas i Diva Kafvk i bgyls av å pga ubihjulhavai i dsmb 2007 ga ikk vaap av bydig. I løp av å bl d bslu å avhd vå adl i Idusikaf Mø AS. I Diva va fylligsgad vd åsskif 64 %, mo gjomsi på 67,7 % i piod Isadvassdag hadd vd åsskif magasifyllig på 66 % av full vamagasi, o som ud d omal. Sømagasi i skivd sud om på omal ivå. D i løp av å igå liaval md fallighshav og gui i Malmlva i Fæa kommu. Liaval på 40 å, og bgy å løp d å kafvk bli difssa. Vamålig vis a lva ka gi ca 5 7 GWh i y kafpoduksjo al ubyggigsalaiv og vull kav il misvassføig. Tilak vil bli kossjossøk i løp av Bsluig om ivsig vil bli a a kossjo ildl. Egpoduksjo 2008 f kafsasjo (GWh) Isad-algg Agvik Kafvk Diva Kafvk Haukvik Kafvk Sum Sum ,9 3,5 184,8 2,9 220,1 Midl åspoduksjo 25,8 3,2 155,1 3,9 188,0 Toalpoduksjo d sis 10 å (f kafsasjo) 10-ås si ,5 167,0 220,9 147,6 192,5 162,8 196,5 227,2 170,1 220,8 220,1 GWh Å 30 31

17 Om isad Om isad maich as MaiTch AS ldd akø i illggig av dif, vdlikhold og ispksjo, og ilby kombiasjo av pakisk faig og høy oisk kompas fo å oppå ffkiv dif og vaig fobdig. Kud ifo kk viksomhsomåd båd i lad- og offsho bas idusi. Akivi i MaiTch AS ha væ høy i 2008 md følgd posvis fodlig mllom ulik kudgupp: Vdlikhold 30 % Ispksjo 60 % A 10 % MaiTch AS ha lagsikig koak md AS Nosk Shll fo ispksjo og koosjosovvåkig fo Daug og Om Lag. Slskap ufø også vdlikholdsposjkig og ilsadskooll fo diss fl. I illgg ha slskap koak og oppdag fo fl akø båd ifo gipoduksjo, æigsmiddl og olj- og gassko. Vudig av ammkoak, usd ilbud og pospk idik fosa vks i Slskap is av Lijbygg Offsho AS md 50,8 % og av asa i slskap md 49,2 %. Vd ugag av 2008 va d 24 asa i MaiTch AS. Isad Egimoasj as lijbygg offsho as Slskap gjomfø posjk i olj- og gassko, og op ifo foigsomåd: Vdlikhold Modifikasjo og fjig Ispksjo Viksomhs foigsidé fomuls slik: Vi skal væ ldd lvadø av spsialis js ifo vdlikhold, modifikasjo og fjig av isallasjo fo olj og gass. Gjom sasig på iovasjo skal vi uvikl uik poduk og løsig fo avdls offsho, og vi skal j vå pg på å spa kosad fo kud. Md vå basis i Mid-Nog, skal vi dla i lagsikig koak på midosk sokkl, ms vå spsialkompas skal ilbys il hl d osk sokkl og il ulad. Visjo å foså, løs og gjomfø d ms ufodd oppgav høy og lav, offshobasjs føsvalg på sikkh og ffkivi. Viksomhs posjkpofølj ha suku som omfa é ll fl lagsikig ammkoak ifo hv foigsomåd. D gi ilsdvæls og laiv sabil akivi ov id, og makdsilgag fo slskaps spsialkompas. Viksomh ha i løp av 2008 gjomfø mag vllykkd posjk og oppdag ifo all foigsomåd. D samld omsigsvks i fohold il å fø bl på ca 58 %. D søs vks ha væ ifo foigsomåd Vdlikhold, md økig på hl 72 % i fohold il å fø. Også foigsomåd Modifikasjo og fjig oppådd sk vks md økig på 41 % i fohold il å fø. D oppådd vks og uviklig på mag må sula av god makdssiuasjo, og a slskap ha ogaisasjo md kapasi og flksibili il å håd bydlig dig i akivisivå på god må. A ogaisasjo gjom å ylig syk kisk og faglig, ha væ vikig lm i vllykk vkssagi. Kapasi av båd igiøssus og a fagkompas øk i løp av å. Posisjo i d osk makd skal ylig syks gjom vid sasig på guvikld poduk, usy og mod, sam giig og lvas av kompl posjk. Vks skal også komm i uladsmakd, hvo vi ilby vå spsialis og guvikld poduk/lvas, pimæ ifo modifikasjos- og fjigssgm. Lijbygg Offsho ha fl lagsikig koak fo sø oljog gassfl på osk sokkl, hud Daug og Om Lag fo Nosk Shll (i allias md Ak Soluios), Hal Nodlad fo SaoilHydo (i allias md Ak Ris), og Ekofisk-fl fo CoocoPhillips. Isad AS i 91,8 % av aksj i Lijbygg Offsho AS. D sd 8,2 % is av slskaps asa. Vd ugag av 2008 va d 386 asa Lijbygg Offsho AS. Isad Egimoasj AS bl sif , som ldd i omogaisig av Isad AS il kos. Foigsidè å uvikl Isad Egimoasj AS ifo ubyggig, dif og vdlikhold av disibusjos-, gioal- og sal, sam fib, l og jbalkifisig. Slskap alld bla d søs ladsdkkd pø ifo byggig av kaflij. Isad Egimoasj AS ha også som målsig å bli bydlig akø ifo vdlikhold av fodligs i pioi omåd. Isad Egimoasj AS i 89,6 % av aksj i Isad Tlmoasj AS. Målsig bak d daslskap å abl sg som asjoal akø ifo ubyggig, dif og vlikhold av mobil- og l. I løp av 2008 ha slskap gjomfø fl sø posjk, og aall kud økd. Omsigsvks i fohold il 2007 va på ca 20 %. Vd ugag av 2008 va d 52 asa i Isad Egimoasj AS og 10 asa i Isad Tlmoasj AS Isad Egimoasj AS is p av Isad AS (66 %) og Ifa AS (34 %)

18 Om isad Om isad ielko as oppsa av fjvamalgg jubileumsåe2008 ielko AS bl abl og lv js i lkoisallasjo. Slskap ha si syk gjom sk lokal ilkyig i d makd hvo ma il sd. ielko AS abl md avdligskoo i Fæa, Gjms, Mold og Auka kommu. D gi god ilgag il d lokal svicmakd. I illgg il adisjoll isallasjosjs ha slskap høy kompas ifo svaksøm, fibkologi og isallasjo av vampump. I å som ha gå ha akivi væ svæ høy, og ma ha væ full bskjfig gjom hl å. Slskap ha gjomfø fl so oppdag i Vd ugag av 2008 va d 41 asa i slskap. Isad AS i 51 % av aksj i ielko. D sd 49 % av aksj is av slskaps asa. Fjvam E fjvamalgg so salvamalgg som gjom ø fosy sø omåd md gi il vamva og oppvamig. miljøvlig Røyk som komm u av pipa på vamsal ihold m 95 % vadamp. E ksilfil a vkk paikl og luk. bøifo Elko as Bøifo Elko AS lv lkoisallasjosjs md ugagspuk i si avdligskoo i Eid, Kisiasud, Avøy og på Bksad. Slskaps foigskoo i Kisiasud. Akivi ha væ høy i Husadgupp Isad AS vv i % av aksj i slskap. D sd 39 % av aksj is av slskaps asa. Vd ugag av 2008 va d 29 asa i slskap. Fjvamalgg på Åø ha kapasi il å lv vam il bolig, admiisasjos- og mialbygg vd flyplass og viksomh som Buvoll, Bohus og Oska Syl Mialvafabikk. Nå Mold Ny Sjukhus så fdig, skal også d ku kobl sg il. Fjvamalgg på Åø d føs algg i Mold, og d bl sa opp i I hhold il d vda guligsbsmmls i kommu, skal all y bolig i d omåd væ illag fo vabå vam. Isad ha alld kossjo fo ubyggig av fl algg. bdif og bolig Bdif Oska Syl Mialvafabikk, Buvoll, Bohus og Mold lufhav Åø ilky algg. Vd buk av fjvam vil uslipp av klimagass fa idusikud bli dus md o i å sammlig md om vam skull poduss vd hjlp av oljfyig. E a fodl a kud slipp å fyll divsoff, al gå auomaisk. Ma spa admiisasjo og vdlikhold, som d iklud i kilowapis. Husadgupp bså av d 4 hlid slskap Husad Rø AS, Haald Husad AS, Gjms Rø AS og Røs AS. Til samm ugjø d gupp d søs ølggviksomh i Romsdalsgio. Gupp ha il samm 38 asa. Slskap ha ha høy akivi i Isad AS kjøp somm ,5 % av aksj i Husadgupp AS. D sd 39,5 % av aksj is av slskaps asa. Flis md gass som backup I fjvamalgg ka d bys ulik yp bsl. I algg på Åø skal d fys hovdsaklig (85 %) md foyba gikild, æm bsm skogsflis fa lokal hogg vik, og uflis. Fo ksa lvigssikkh ka algg også fy md gass og l. Kdisikig as Kdisikig AS bl abl Slskap lv ikassojs il ulik oppdagsgiv. E so dl av viksomh mo oppfølgig av Isad-koss kud. Slskap ha 3 asa og Isad AS i 60 % av aksj i slskap bspad E husholdig som fy md lkisi buk gjomsilig kwh i å. Nomal vil hussad buk halvpa så my søm å bolig ha fjvam. Ad fodl vd buk av fjvam, god iklima og jv mpau. Isad ha dssu asva fo a al fug il og md vamvksl hos kud. Si Vops Løksh ha god faig md fjvam

19 Tykk: EKH isad as Pluovg 5, 6405 Mold lfo salbod: lfax: Isad Kaf AS Tlfax: Isad N AS Tlfax: Isad Egimoasj AS Tlfax: Isad Tlmoasj AS Tlfo: Tlfax: ielko AS Tlfo: Tlfax: Lijbygg Offsho AS Tlfo: Tlfax: MaiTch AS Tlfo: Tlfax: Bøifo Elko AS Tlfo: Tlfax: Kdisikig AS Tlfo: Husadgupp AS Tlfo: isad løsom lokal divkaf i 90 å ls m Om HisOi il isad På 90 å

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 1756 Hovedutvalg Natur. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg.

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 1756 Hovedutvalg Natur. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Idøy kommu 7670 Idøy Møikallig Uvalg: Møsd: Dao: 28.11.2011 Tidspuk: 09:00 1756 Hovduvalg Nau Idøy Rådhus, møom: 1. g. Evul fofall må mlds sas på lf. 74124210. Vaapsa mø æm bskjd. Ol Ads Ivs Ld Solbjøg

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106 LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C G. 315 B. 106 Us (10. ms 2012-v 1) ubygggsv offg sy. 2 1 PARTER Føgd v gå mom: Lvg ommu Og.. 938587051 h bg som LK, og Sjøg 33 C AS Og.: 992017023 h bg

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016 www.bdvann.no Saus Daafly Famdifsplan 2016 Saus bdvann 2015/2016 Tilsandsvuding bas på 2014 og 2015-daa md ny bdvann vøy: 81 ommundla, 2,86 mill. (66 % av innb.iln.omm.va) 11 IKS dla 2013-2015: Hovdfous

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur:

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur: 0. Foseke akiekue Nå e asiso skal bukes il e foseke, oscillao, file, seso, ec. så vil de væe behov fo passive elemee som mosade, kodesaoe og spole ud asisoe. Disse vil søge fo biasig slik a asisoe få ikig

Detaljer

Nye opplysninger i en deloppgave gjelder bare denne deloppgaven.

Nye opplysninger i en deloppgave gjelder bare denne deloppgaven. Oppgave a) Hva e åvedie av k o 7 å å ea e 5 %? b) Aa a du see k i bake. Hvo ye ka du heve ee å å ea e 5 % de føse 4 åee og deee sige il 7 % ålig? c) E bukbil kose k. Bile ka selges fo k 7 ee 6 å. Hva e

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator.

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator. S av 8 NOGS TKNSK-NATUVTNSKAPLG UNVSTT NSTTUTT O SKK al oa sam: Nav: Bø To So Tl: 75 9 KSAMN MN T65 BOSSK MKOTKNKK a 5. smb T: l. 9. Tlla lpml: C- Tpo allao m om m. O. Ja o K.J. Ks: omlsaml mama K. oma:

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Tjeneste i. operasjoner

Tjeneste i. operasjoner Tjeeste i e l a o j s a it opasjo offissf es u ef al Fo rb d bu NOr g Gjeld i piode 1. jauar 2012 31. desemb 2013 Løsbetigels de Vilkår i oppsettigspio e Vilkår i deployigspiod Vilkår i avvikligspiode

Detaljer

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Nosk mal: Saside (ilak mo kenkelse av opphavse m.m. på Inene) Sian Fagenæs og Espen Anebeg Bøse Opphavsesfoeningen elg. 1 Poposisjon om ilak mo opphavseskenkelse på Inene Inngå som del av helhelig evisjon

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill Gyldpris Mlkplass Etapp 3 Solhimsvik Øvr Riplgård Stradafjllt Etapp 2 2011-2012 Solhim Solhimsvatt Storavatt Løvstakk Etapp 4 Mid Kristiaborgvatt LØVSTIEN Oppdatrt 18.11.2010 Grø tat N Etapp 1 Frdig Laggård

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Ny på campus VELKOMSTBILAG 2010

Ny på campus VELKOMSTBILAG 2010 Ny på cmpus VELKOMSTBILAG 2010 Asvlig dkø: Ads Mhis Johs Rdksjosld: A Wskjold Aossvlig: Gi Dop Dglig ld: Moic Rigsd Rdkø fo bilg: Pi Nyhus Lyou: Rghild Toss, Ru Almsg, Håk Lid Foo: Kil Blom Illusø: Julius

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN KRESKONKURRANSE I ROPPSGYMNASIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG OG IL SED: LAKSEVÅGHALLEN V kk fo. o 100 o fo 9. V o y væ øy ovho o o jø k o fø kok. Gy o oho v h. I fø k; I hho fo kkok, j f o j 2014, h kk v, hvo o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Laksevåg, gnr 123, bnr 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet

Laksevåg, gnr 123, bnr 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet OMRÅDEREGULERINGSPLAN Illusrasjoskar-Ladskapsplar Laksvåg, gr 123, br 271 m.fl. Rv Sorava Ny kollkivrmial og grøsrukur. AralplaID 1201-6000 Saksr. 201636271 Brg kommu Bild fra 3D modll, Bazi TEKNISKE DATA

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I ADE imsad E K S A E N S O P P A V E : A: A-9 amaikk LÆE: P Hnik Hogsad Klass: Dao: 8..7 Eksamnsid a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgnd Anall sid: 6 inkl. osid + dlgg Anall oppga: Anall dlgg:

Detaljer

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017 Vlkommn il LAMBERTSETER 20.-22.okob 2017 LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn E NSFs lov og gl ønsk Lambs Svømmklubb vlkommn il n hlig svømmhlg på Lambs Bad, Langbølgn 24, 1155 Oslo. Bassng

Detaljer

Vedlegg 3: Stad-Vågsøy, fagtema-kart

Vedlegg 3: Stad-Vågsøy, fagtema-kart dlgg 3: adågsøy, fagmaka Biologisk magfald Filufsliv INON Ladskapskalggig Kululadskap Kulumi og miljø Risliv Biologisk magfald adågsøy N o h 2 A v El La g d al k o f jll a a )#6 6 hkkplassa )#5 5 hkkplassa

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Den nye målestokken?

Den nye målestokken? BIL s N 366 Toyoa Coolla mø Nissa Alma, Opl Asa og Volkswag Golf: D y målsokk? Md y Coolla vil Toyoa gj plass d uopisk bsslg i kompakklass i skygg. D lykks ikk hl m d vil pp påvik ds plass på salgssaisikk.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer