Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby"

Transkript

1 Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

2 Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for Råde kommune. I forrige nummer skrev vi at redaksjonen har tenkt å smykke forsida på menighetsbladene i 2012 med ulike motiv fra bygda vår. Vi begynte, som seg hør og bør, med en av kirkene våre, Råde kirke. I dette nummeret ønsker vi å presentere Saltholmen, et kjent og kjært sted både som friluftsområde og badeplass. Stedet ble dessuten valgt til Rådes kulturminneplass i På Råde kommunes hjemmesider kan vi lese: De små, hvite fiskebuene fra århundreskiftet ble etablert i en tid da holmen var sentrum for strandsitterne, fiske, hvalfangst, redskapstilvirking og saltutvinning. I dag fungerer sjøbodene som fritidshus. Aktivitetene på Saltholmen har en lang historie. Litt navnegransking viser oss at området lenge har vært forbundet med salt. Allerede i et brev fra 1320 fortelles det, i følge Rådes historie bind 2, om en gård som het Mellomsaltnes på Onsøy-siden av Råde-grensen. Rundt Middelhavet kunne man produsere salt ved bare å la havvann fordampe. I vårt kalde og våte nord var utfordringene større. Saltvann måtte kokes i store kjeler. Kjelene var lave og brede for at fordampingen skulle bli mest mulig effektiv. I bygdeboka vår (bind 2, s. 50) henvises det til den svenske erkebiskopen Olaus Magnus sin beskrivelse av saltkoking fra 1555: Lange stokker av gran eller furu ble først kløvet og hulet ut, og siden bundet sammen igjen til rør med sterke rep. Til disse rørene ble det festet tunge stener, slik at de kunne senkes ned på dypt vann hvor saltinnholdet Saltholmen var størst. På et lavest mulig sted i strandkanten ble disse rørene føyd inn i et vertikalt rør. Derfra kunne vann fra dypet øses over i saltkjeler. Ettersom salt er tyngre enn vann, er vannet fra dypet saltere. Den gang som nå var det en utfordring å ta vare på matvarene. Foruten tørking var salting den dominerende konserveringsmetoden for både fisk og kjøtt. Å koke salt var en kunst. Det krevdes både innsikt, erfaring og spesielle redskaper. Riktignok var ikke det norske saltet kjent for sin gode kvalitet, men det fikk duge for folk flest her omkring, og på Saltholmen var forholdene spesielt gode. På de lave svabergene kunne saltkjelene plasseres like i sjøkanten. Tryggest var det å koke saltet under tak. Regnet ødela mye. Det gikk med store mengder ved, men på Saltholmen var det heldigvis kort vei til skogen. Saltproduksjonen var igang her til godt ut på 1700-tallet. Hvor nødvendig saltet engang var, kan det være vanskelig for oss å leve oss inn i. Også Bibelen har en mengde henvisninger til saltet og dets nyttige egenskaper. Et av de mest kjente er dette fra Matteus 5,13: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Kanskje forstår vi ikke helt dybdene i disse skriftstedene, vi som lever i vakuumpakkenes og fryseboksenes tid. Men hvis vi funderer litt over våre forgjengeres slit for saltet på Saltholmen, kan et gammelt bibelvers blir nytt og hverdagsaktuelt. TBB

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirs-, tors- og fredag Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Monica Roer Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: En annerledes søndag Søndag 25. mars blir en annerledes søndag i Råde menighet på mer enn én måte. For det første er denne spesielle søndagen Maria budskapsdag, normalt en annerledes søndag i kirkeåret. Denne dagen faller i fastetiden, og denne tiden er preget av bots-stemning og forberedelse til påskens drama. Den liturgiske fargen er fiolett, botens og kampens farge. Og så, midt i denne tiden kommer Maria budskapsdag med et helt annet preg. Den liturgiske fargen er hvitt, gledens, festens og høytidens farge. Nesten en liten juledag midt i fasten. Maria, en forlovet tenåring, får beskjed om at hun skal bære frem Guds Sønn! Oppi alle de bekymringene hun må ha følt, så sier hun likevel: Se, jeg er en tjener for Herren. La det skje med meg som du har sagt. For det andre blir Maria budskapsdag også spesiell nettopp i år. Det er av en annen grunn. Denne søndagen blir den første da Råde menighet prøver ut den nye gudstjenesteliturgien! Den vi har brukt til nå, stammer fra 1977, og vi er mange som er blitt godt vant til den, og føler oss hjemme i den. Nå må vi altså på n igjen, som det heter. Jeg forstår godt at noen sukker over dette, ikke minst vi som er såpass gamle at vi ennå godt husker alt det nye vi måtte lære i 1977 det er tross alt ikke mer enn 35 år siden. Men så tenker jeg: La oss heller ta det som en positiv utfordring, la oss se om dette faktisk er en anledning til å tenke igjennom slikt som kanskje har blitt rutine og veldig selvsagt. Vi skal for eksempel prøve ut en ny form av Fader vår eller Vår Far, som det står i den nye Bibeloversettelsen. Personlig hadde jeg ikke veldig gode følelser for den tanken. Men jeg ble veldig imponert over en dame på ca. 90 år som sa: Jeg tror vi tenker mer over hva vi sier når vi ikke bare ramser den opp. Jeg skjønte at hun var mye yngre til sinns enn meg! For det tredje blir denne søndagen spesiell fordi vi skal flytte klokka vår én time fram. Sommertiden begynner. Naturen våkner til liv igjen. 25. mars: Underets og gledens dag. La oss glede oss over det nye som kommer! Velkommen til gudstjeneste kl i Tomb kirke! Sokneprest Gyda Hesla Månedens bibelord: Lukas 1,49: «For store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Monica Roer, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Maria Vi ser deg, Maria, som dronning i purpurrødt, gull eller blått på ikoner og på malerier, men ditt liv var vel neppe så flott. Hva tenkte du dengang, Maria, da engelen oppsøkte deg, og du hvisket inn i historien: Guds vilje, la den skje med meg. Så møtte du skam og kulde mot et barn bare du ville ha, slik kvinner i hele verden kan føle det også i dag. Du strøk ham på kinnet og tenkte: Mon tro hvordan livet vil bli? - som alle vi andre, Maria, med spedbarn i nyere tid. Så måtte du flykte fra landet, fra en hersker som truet din sønn, med håpet om lysere tider som trøst og som eneste bønn. Du mintes at engelen for mange år siden fortalte at Gud ville bo midt i tiden. Du hørte om taler, om tegn og om under. Du stilte nok spørsmål i ensomme stunder. Og gleden var sår da du hørte ham be: Vår Fader i him len, la din vilje skje. * Ufattelig vond ble den dagen da hans blod rant så tungt og så rødt. Du kjente hans smerte på kroppen. De drepte ham du hadde født! Blant venner og glade disipler løp du til lovsang og fest. Du så at hans død ble til seier! Maria, du kjente ham best. * Vårt oppdrag på jorda, Maria, er bare en skygge av ditt. Den nærhet du fikk til vår Frelser kan vi bare ane såvidt. For nye og kommende slekter ble han til redning og trøst. Han hylles av tus ner på tus ner, men Maria, du elsket ham først. TBB Slik ble du en hjelp for de mødre fra ulike folkeslag som frykter at barna skal drepes av maktsyke menn òg i dag. Du lette fortvilet en påske i hele Jerusalem. Du fant ham blant bøker og søyler, blant forundrede, skriftlærede menn. * Men årene gikk. Din Josef var borte. For åra vi får er så få og så korte. Din sønn ble en mann. Du så det og undret. Som mødre flest var du nok stolt og forundret. 4

5 Begeistret biskop i Borg Skrevet av Siv Thompson, Kirkerådet, bildene er tatt av Johnny Leo Johansen. - Dette ble en fantastisk opplevelse! Nyvigslet biskop Atle Sommerfeldt var strålende fornøyd etter vigslingsgudstjenesten i en fullsatt Fredrikstad domkirke. Gudstjenesten ble akkurat som han ønsket, et utstillingsvindu for et mangfoldig bispedømme. Så har han også øvd hver dag de siste dagene for å lykkes med både ord og toner på festdagen. Tallet er endelig 12 For første gang teller Den norske kirke 12 biskoper, og den tidligere generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp «arvet» i dag bispedømmet etter Helga Haugland Byfuglien, som har blitt Bispemøtets preses. Borg er landets minste bispedømme, men også det med flest kirkemedlemmer, en halv million østfoldinger og akershusfolk utgjør bispedømmet til 60-åringen. Gud straffer ikke Under vigslingen i dag var både Konge, statsråd, biskoper og stortingsrepresentanter til stede, og den nye biskopen holdt sin preken over Guds straff over menneskene, som han fastholdt var helt feil, det er ikke Guds gjerning å straffe menneskene. Guds gjerning er å fremme menneskeverd og myndiggjøre de utstøtte. Midt i prekenen ble det følelsesladd stemning da Sommerfeldt tok en pause for å la kirken fylles med Til ungdommen, nydelig framført av Maria Mohn (Idol-deltaker i 2011). Biskopen fortsatte etter sangavbrekket med å snakke om et liv før døden. - Vi må tro på et liv før døden, fordi Jesus har seiret over ondskap og død og inviterer oss til å være med ham, her og nå. Kirkekaffe med nogo attåt Etter gudstjenesten inviterte bispedømmet til kirkekaffe på et av byens hoteller. Her deltok blant andre H.M. Kongen og statsråd Rigmor Aaserud, begge med personlige hilsener til den nye biskopen. Kong Harald V beskrev Sommerfeldt som en fargerik mann med et stort hjerte, og han syntes Sommerfeldts budskap om at kirken må bidra til å se de små og svake, er et særdeles viktig budskap. Kongen var også opptatt av at biskopens internasjonale bakgrunn ville berike Bispemøtet. Kirkestatsråd Aaserud som av bispedømmerådsleder Bjørn Solberg ble beskrevet som kanskje siste sådan trakk også fram den nye biskopens mangeårige bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp. Hun mente at hans lange erfaring med personalledelse gjorde han godt egnet til å lytte seg inn i nye arbeidsoppgaver og utfordringer. Hun ønsket at Sommerfeldt skulle fortsette å utfordre det etablerte, både i kirke og samfunn. Hovedpersonen selv avsluttet kirkekaffen med å takke for all rausheten han var blitt møtt med, og alle de gode ordene han hadde fått i løpet av dagen, de skulle han gjemme i sitt hjerte. Preses og forgjenger i Borg, Helga Haugland Byfuglien vigsler Atle Sommerfeldt til tjeneste. Flere bilder på side 23. 5

6 GUDSTJENESTEREFORMEN Den norske kirke innfører en ny ordning for hovedgudstjeneste fra Den nye ordningen gir mulighet til større bredde og variasjon i den lokale gudstjenesten. Flere skal være med og prege gudstjenestelivet i menigheten. Den nye ordningen skal være klar til bruk 1. søndag i adventstiden Variasjon og gjenkjennelse Ny ordning for hovedgudstjeneste innføres i Den norske kirke fra 1. søndag i adventstiden Dette gir menighetene økt frihet til å prege det lokale gudstjenestelivet. Mulighetene for variasjon er store. En kan velge blant en rekke alternative bønner, menighetssvar og ulike musikalske og visuelle uttrykk i gudstjenesten. Flere muligheter for lokale valg betyr imidlertid ikke at det skal velges nytt for hver gudstjeneste. Gleden over gjenkjennelse og gjentakelse er noe av liturgiens hemmelighet. 6 Bli med og tenk nytt! Den nye gudstjenesteordningen introduserer en ny måte å tenke på. Tidligere har vi hatt en gudstjenestebok der det meste har vært fastlagt for hele kirken. I den nye ordningen skal menigheten i langt større grad prege gudstjenestens profil, og flere skal involveres i arbeidet med å forberede og gjennomføre gudstjenestene. Ved at flere tar medansvar for gudstjenesten, vil den også få et mer lokalt preg. Visjonen er en gudstjeneste for alle. Det mest nyskapende ved denne ordningen er at menighetsrådet skal utarbeide en lokal grunnordning for gudstjenestelivet i soknet, i samarbeid med prest, kirkemusiker, andre ansatte og frivillige i menigheten. Her i Råde har vi et gudstjenesteutvalg (GU) som har fått i oppdrag av menighetsrådet å komme med forslag til en lokal grunnordning. Utvalget har allerede kommet i gang med dette arbeidet, og et forslag fra utvalget vil bli oversendt menighetsrådet før sommeren. Før den lokale grunnordningen blir fastsatt og sendt til biskopen for godkjenning, skal menighetsmøtet få uttale seg. Menighetsmøtet tenkes avholdt rett etter sommerferien. Nye musikalske uttrykk Den nye ordningen åpner for større bredde i gudstjenestens musikalske uttrykk. Menigheten kan velge liturgisk musikk innenfor ulike sjangere som nyere rytmisk populærmusikk, gregoriansk musikk, folketoneinspirert musikk, nyere klassisk kirkemusikk - eller den musikken som har vært i bruk siden Kor, forsangere, orgel, instrumentalister og band kan bidra til menighetens sang. Ulike musikkstiler kan anvendes i samme gudstjeneste, eller legges til de forskjellige typer hovedgudstjenester menighetsrådet vedtar. Estetikk, stillhet og bevegelse Den nye gudstjenesteordningen legger større vekt på det estetiske, på det vi kan sanse i gudstjenesten - bilder, drama og liturgisk dans. Bevegelser og handlinger i gudstjenesterommet får større plass prosesjoner, frembæring av brød og vin, bønnevandring og lignende. Det er også lagt større vekt på stillhet i gudstjenesten til ettertanke og bønn. Hva skjer fremover? Dere vil merke at implementeringen av de nye elementene i gudstjenesten vil skje gradvis og forsiktig, og vi tar sikte på at Maria Budskapsdag den 25. mars blir den søndagen hvor vi utprøver flere nye ledd. På menighetens årsmøte den 28. mars, vil vi presentere det arbeidet som gjøres i GU, og dere vil få flere alternativer til gudstjenesteledd presentert både i tekster og musikk. Fint om dere gir oss tilbakemelding både på gudstjenesten den 25 og på det dere får presentert på Furuly den 28. mars. Gudstjenesteutvalget er forsøkt sammensatt så bredt som mulig. Det består av følgende personer: Sokneprest Gyda Hesla, kapellan Per-Willy Wilhelmsen, kantor Børge Sandal, menighetspedagog Kristine Lund Almås, Martin Alvsvåg, Nina Arntzen, Heidi Ringstad og Helge Ødegård. Menighetsrådet skal vedta lokal grunnordning og oversende denne til prosten innen 1. oktober Prosten påtegner og oversender denne til biskopen innen 22. oktober, som igjen melder tilbake til menighetsrådet i god tid før 1. søndag i adventstiden Lokal grunnordning fastsettes for en bestemt periode, fortrinnsvis 2-4 år. Etter denne tid evaluerer menighetsrådet og foretar eventuelle endringer. Avslutningsvis vil vi igjen be om tilbakemeldinger på hvordan dere opplever de nye elementene i gudstjenesten! Alle synspunkter blir tatt med tilbake til utvalget! Helge Ødegård, leder av GU

7 Hilsen fra Etiopia fra menighetens misjonsprosjekt Til Råde menighet Begi er en ung synode som tilhørte Western Synode før. I 2005 ble den selvstendig. Den ligger vest i Etiopia nær grensen til Sudan. I Begi er de kristne minoriteten og lenge levde de fredelig ved siden av muslimene. Men i 2006 var det store sammenstøt mellom dem. Fanatiske muslimer har utnyttet misforståelser og brent ned 23 kirker, drept en evangelist og mishandlet mange kristne med sine kniver og spyd. Heldigvis finnes det likevel en god og fredelig sameksistens nå. En grunn for det er at vår partnerkirke Mekane Yesus driver prosjekter med hjelp av NMS, som kommer alle til gode, ikke bare de kristne. Ved siden av evangeliseringen finnes det også bistands- og diakoniprosjekter. Et av prosjektene er Helhetlig utvikling i Begi, som hjelper folk på forskjellige måter. De installerer vanndrevne møller, har planteskoler, gir stipendier, slik at synoden etter hvert får godt utdannede medarbeidere, og sørger for rent vann. En av de 10 møllene ligger i et helt muslimsk område. Befolkningen ba synoden om å bygge en mølle hos dem og var klar over at det var kristne som skulle bygge den. Bygningsarbeiderne ble tatt vennlig imot, og innbyggerne kom med mat til dem. Nå er mølla i drift og blir flittig brukt, hovedsakelig av kvinnene, som kommer med kornet som skal males. De betaler kun 2 Birr, mindre enn 1 krone, for 10 kg korn. Ved dieseldrevne møller koster det det tredobbelte. Alle ansatte i mølla er muslimer, og de har et godt forhold til synoden i Begi som er arbeidsgiveren deres. Ved hver mølle finnes det også en planteskole. Slik kan vannet utnyttes optimalt. Om dagen driver det mølla, og om natten kan plantene vannes. Plantene blir gitt og/eller solgt til menigheter og bønder. Disse får gjennom fruktene kaffe, frukt, som ananas, appelsiner, avokado, osv. inntekter i tillegg at naturen gjennom treplanting blir beskyttet for erosjon og allerede angrepne områder rehabilitert. Et annet viktig prosjekt er Mor/barn helse eller fistulaprosjektet. Her får kvinner hjelp, uansett hvilken rase eller religion de tilhører. Prosjektet hjelper kvinner som har helseskader etter fødsler. Det ene er fistelskade, som oppstår i forbindelse med kompliserte fødsler. Pga. fistelen mister kvinnen kontrollen over urin og/eller avføring, som igjen fører til sterk lukt. Mange kvinner blir derfor avvist av sine ektemenn eller partnere og utstøtt av lokalsamfunnet. Heldigvis kan 97 % av kvinnene hjelpes ved et spesialsykehus i Addis Ababa. Problemet er å komme seg dit Begi ligger over 700 km vest for hovedstaden. Med hjelp av prosjektet blir kvinnene kjørt til sykehuset og får et verdig liv tilbake. Ei av dem som ble hjulpet, var Hawwa Yunus. Hun var 15 år gammel da en mann og en kvinne kom til huset der hun bodde. Mannen fridde til henne, og plutselig forlot den fremmede kvinnen huset, låste døra, og mannen voldtok Hawwa. Familien hennes anmeldte mannen, men da politiet kom, var han rømt. Hawwa, som lever sammen med bestemora si og noen slektninger i ei lita hytte i nærheten av Begi, ble gravid, men skjønte det ikke, heller ikke da fødselen startet. Hun lå hjemme i mange dager før noen bar henne til sykehuset, hvor babyen ble dødfødt. Vevet i underlivet var så hardt skadet at hun lekket urin. Heldigvis fikk Hawwa bare tre måneder etter denne forferdelige fødselen hjelp av prosjektet. Hun ble kjørt til fistulahospitalet i Addis Ababa og operert. Nå fortsetter hun skolegangen sin. Hennes drøm er å bli lege. Prosjektet kan også hjelpe kvinner ved vanskelige fødsler. De kjører den fødende til nærmeste sykehus, og hvis kvinnen/familien ikke har råd til keisersnitt, betaler prosjektet for det. Jeg håper at jeg kunne formidle litt av det vi driver med i arbeidet vårt gjennom vår partnerkirken Mekane Yesus. Tusen takk for all den hjelpen vi får fra dere i menigheten! Jeg skal sende vårt nyhetsblad Ny Blomst til Lars Olav Freim, slik at han får ny informasjon med jevne mellomrom. Jeg ønsker dere Guds velsignelse og hilser med Romerne 15, 1-3a: Vi som er sterke, må bære svakhetene hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv. Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham, og som tjener til å bygge opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv; Sonja Küspert, prosjektrådgiver for NMS i Etiopia 7

8 Brev fra Vestbredden Terje Stenholt, Rådegutt av oppvekst og nå bosatt i Saltnes, befinner seg for tiden på Vestbredden, hvor han deltar i Ledsagerprogrammet i regi av Kirkenes Verdensråd. Terje er til daglig kirkeverge i Skiptvet. Han har sendt oss et brev for å dele noen av sine opplevelser med oss. Kjære menighet «Her hadde jeg blitt jaget av israelske soldater eller trakassert av israelske bosettere om du ikke var til stede», sier bonden Naim til meg mens jeg er sammen med han en hel lørdag på hans jordlapper tett opp mot en militærpost på den sørlige Vestbredden. Her kommer en hilsen fra meg som er i byen Yatta, sør på Vestbredden. Her bor jeg sammen med 3 andre fra hhv Sverige, Skottland og Sveits. Jeg er «ledsager» i regi av Kirkenes Verdensråd. Sendt ut for 3 måneder av Kirkens Nødhjelp. Palestinske kirkeledere ba i 2002 den verdensvide kirke om beskyttende tilstedeværelse i de okkuperte palestinske områdene. Kirkene sa ja, vi vil bidra. I år er det 10 års jubileum for ledsagerprogrammet i Palestina og Israel. Over 1000 mennesker fra mange land har gjort tjeneste på 7 forskjellige steder her på Vestbredden. 8 Hva gjør jeg her? Beskyttende tilstedeværelse her på vestbredden betyr å være sammen med palestinere som er truet av ekstreme israelske bosettere. De har bosatt seg bare noen hundre meter unna de palestinske landsbyene. De israelske bosetterne og dermed militæret («sikkerhetsgrunner») har plassert seg i de palestinske områdene og nært opp til landsbyene der palestinerne bor. Det å være sammen med en bonde som pløyer med sitt esel i et slikt område, blir meningsfylt, fordi han sier; «Her hadde jeg blitt jaget av israelske soldater eller trakassert av israelske bosettere om du ikke var til stede». Jeg er også til stede på en kontrollpost på grensen mellom vestbredden og Israel to ganger i uken. Mellom 3- og 4000 palestinske menn må gjennom metalldetektor, kroppsskanner og fingeravtrykksskanner på dette «checkpointet» hver dag.

9 Et par dager i uken følger jeg barn over en annen kontrollpost som ligger inne på Vestbredden. Barna bor på den ene siden og går på skole på andre siden av kontrollposten. Hver dag må de vise sine passeringssedler til tungt bevæpnede israelske soldater for å komme til og fra skolen. Hvorfor er jeg her? Jeg håper å kunne utgjøre en forskjell for mennesker som har en vanskelig hverdag. Vanskeligheter som er ikke-eksisterende for meg. Pløye sin egen mark, Få mat, vann og dyrefôr fram til sin landsby, Få leve i fred med sin familie og la sine barn få komme trygt til og fra skolen. Dette er dessverre ikke en selvfølge her. Vil du vite mer om hva som skjer fra dag til dag her, følg meg på blogg; Hilsen Terje Stenholt Saltnes Bonden Naim pløyer sine små jordlapper. 9

10 OPPSKRIFT FOR FASTETID Tar du en utfordring? *Søndag 11. mars: Tredje søndag i fastetiden. Ord for dagen: Efeserbrevet 6,18. Temaet denne uken er Kamp og bønn. Noen ganger gir livet oss store utfordringer. Som krever oss på alle vis. Våg å gå inn i kampen. Tro, be og hold ut. Bær frem ditt hjertes bønn til Gud. Gi ikke opp. Ta en fight med Gud om du må. Utfordring: Sett av tid til bønn denne uken. 10 minutter hver dag? En time? Eller sett av en våkenatt med bønn og bibellesing. Tips: Snakk sammen dere som bor i samme hus. Hva/hvem vil dere be for? Skriv det ned på en lapp, og heng den på kjøleskapet til påminnelse. *Søndag 18. mars: Fjerde søndag i fastetiden. Ord for dagen: Johannes 6,35 Tema for denne uken er Livets brød. Brød gir liv. Kroppen trenger næring. Kroppen trenger å holdes i gang hvis den skal fungere godt. Troen trenger også næring. Jesus er den som gir næring og vekst, han er Livets brød. Ta imot alt han har å gi, ved Ordet og ved Bordet. I fastetiden holdes begge perspektiver sammen: Åndelig føde og brød for verden. Tips: Bak brød sammen hjemme og spis det til frokost. Har du mulighet, så ta del i nattverden og få åndelig påfyll. Familiegudstjeneste på Furuly. Det er også lurt denne uken å legge litt penger til side som dere kan gi i bøssa når konfirmantene har sin fasteaksjon 27. mars. *Søndag 25. mars: Maria budskapsdag Ord for dagen: Lukas 1,46 10 Del 2 Tema for denne uken er Guds godhet. En festdag i fastetiden. Guds løfter er i ferd med å oppfylles. Maria får vite at hun skal føde Guds sønn, og hennes munn fylles av lovsang for Guds godhet. En ung kvinne skulle bære Guds frelse under sitt hjerte og bli hans mor. Og slik ble hun vår alles mor i kraft av sin tjenestevillighet og lydighet. Utfordring: La denne uke stå i sangens tegn. Finn fram gamle sanger, nye sanger, glade sanger. Syng alene, syng sammen, syng i dusjen, syng i bilen. Syng for Herren av et takknemlig hjerte. Gud er god! *Søndag 1. april: Palmesøndag. Ord for dagen: Johannes 12,24. Tema for den stille uke er Mot døden. Ingen slipper unna. Døden kommer for alle. For mange i livets høst, for andre så altfor tidlig. Jesus gikk også mot døden. Ubønnhørlig gikk veien mot Golgata, det var ingen vei utenom for ham heller. Men han gjorde det for oss, for å forsone Gud med oss, og for å la oss vite: Når vi møter dødens virkelighet, så har han vært der først. Det gir trøst, og det gir håp. For hans død er hvetekornet som blir lagt i jorden og bærer rik frukt. Tips: Gå en tur på kirkegården. Besøk gravene til familie, venner og kjente. Les navnene og gravinskripsjonene. Og husk: Etter Jesu død på korset møter vi aldri døden uten håp. God påske!

11 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 De livsviktige grønnsakene Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang. - Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt, og prisen på matvarer som selges på markedet, har skutt i været. - Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. Uten utdannelse kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. Med en utdannelse har de rettigheter i samfunnet, og de kan få en ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiene betale selv. Underernæring et stort problem I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet etter en over 30 år lang og blodig væpnet konflikt, hvor urbefolkningen led en hard skjebne. Gjennom CIEDEG, en sammenslutning av protestantiske kirker i Guatemala jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med støtte til sårbare grupper. - Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av mangelsykdommer og har svak helse på grunn av ensidig kost og for lite mat. - Noen av disse problemene stammer fra konfliktens dager da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket. Kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder har mange menn flyktet til byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på landsbygda med ansvaret for familien. Friske grønnsaker i drivhus Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Catarina er en av kvinnene som deltar i prosjektet. I drivhusene vokser nå grønnsaker som ellers ikke gror i høyden. Grønnsaker som gir livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt. - For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset, forteller Catarina. Siden vi er seks familier som deler, ble det 20 agurker på hver. Vi har også tomater her. Den første avlingen fikk vi ikke til, men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvinnen smiler bredt. Hun er stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan hun skal skaffe penger til å kjøpe grønnsaker på markedet. Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene. De trenger vitaminer, sier hun og holder frem kurven med paprika igjen. Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene dyrker i drivhus, skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi inntekt. - Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine. Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier Catarina fornøyd. FAKTABOKS Kirkens Nødhjelps fasteaksjon mars Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Råde menighet arrangerer aksjon 27. mars Konfirmantene våre går rundt med bøsser, og vi håper dere tar vel imot dem! Pengene som samles inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å Benytte kontonummer: Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner) Ringe givertelefon (200 kroner) 11

12 MARS 4. u Søndagsskole v Misjonsprosjekt 18. Fam.gudstjeneste Furuly 25. u+v Påskeverksted Velkommen til Tomb Søndagsskole Søndagsskoletimen begynner klokka og er ferdig ca. kl Vi holder til i undervisningsbygningen på Tomb VGS. De gangene det er gudstjeneste i Tomb kirke parallelt med søndagsskolen, er barna hjertelig velkommen til Tomb Søndagsskole under gudstjenesten. Inndeling i to grupper etter alder: Gruppe u Bibelknøttene. Maskoten Gulliver ønsker de yngste barna, dvs fra 3 år t.o.m. 1. klasse velkommen til samling i Blåsalen (vanligvis). Gruppe v Søndachsen ønsker de eldste barna, dvs. fra 2. klasse og oppover, velkommen til inne- og uteaktiviteter og andakt APRIL 15. u+v Vi ser på dyra 22. u+v Aktivitetsdag Kontaktperson: Torhild Aker, tlf Juniorsang har startet opp igjen! Juniorsang øver på Furuly onsdager i oddetallsuker fra kl Ledes av musikkpedagog Helene Haarr. Her er det plass til flere, alle barn mellom 3 og 6 år er velkommen! Meld på til Ved spørsmål kan Helene kontaktes på tlf Datoer for familieettermiddager i Råde menighet: fra fra fra fra Meld fra innen dagen i forveien om dere kommer, og hvor mange, til: eller tlf , send SMS til Kristine Almås 12

13 Lørdag 4. februar var det duket for KodeB i Råde menighet. Og hva er vel KodeB? Gjennom KodeB blir barna kjent med Bibelen. De skal få oppleve at den er en rik og spennende bok som har betydning for livet. Målsettingen er å vekke leseglede, nysgjerrighet og undring over Bibelens mangfoldige innhold. Gjennom praksis og aktiviteter lærer barna om bibelhistorier og om Bibelens oppbygging. 9 spente 5-6 klassinger, 6 konfirmanter og 3 nyansatte ledere møtte opp på Furuly, klare til å være sammen i fire timer. Konfirmantene som var med, har valgt å være barneledere som aktivitetsgruppe. De laget taco og var sammen med ungene. Vi hadde spennende undervisning om Bibelen, lærte en hel del! Vi lekte masse, sang og danset til KodeB sangen, spiste og lærte om Babels tårn. Vi hadde det kjempemoro, og tiden fløy. Søndagen deltok vi på gudstjenesten og viste frem dansen der. 13

14 Psykiatrisk helsesøster Gro Ekeberg er leder for et prosjekt som heter Helhetlige tjenester for barn og familier. I denne forbindelse ønsker jeg å få hjelp av dere lesere både til å finne kreative idéer og praktiske løsninger i forhold til gjenbruksordninger i Råde. Jeg tenker at det i mange hus finnes mye pent brukt utstyr til barn i alle aldre. Eks. bag, vogn, sengetøy, stol, seng, klær til de minste. Skøyter, vinterutstyr, hjelmer, fotball, leker, osv. Min drøm er å opprette små gjenbrukssentraler flere steder i Råde, og at det ikke blir en tungvint løsning som krever store ressurser. Det er mange flotte fritidsaktiviteter for barn i kommunen, og jeg ber foresatte og voksne ledere om å tenke på muligheten for å drive en liten gjenbrukskrok parallellt med aktiviteten, slik at mye av det som finnes av pent brukt utstyr kan komme til nytte for noen! Jeg ønsker tilbakemelding fra dere som nå tenker at DETTE er mulig hos oss, dette kan vi prøve i VÅR aktivitet. På helsestasjonen er det mulig å få klær til babyer og små barn, og pent brukt utstyr kan leveres der. Ved spørsmål eller tilbakemelding, ring Gro Ekeberg: Tlf / FOLKELIG BIBELUNDERVISNING Tirsdag 17. april kl på Furuly Tema denne våren er ROMERBREVET. I forestillingen Abrahams Barn med Svein Tindberg sier han: Som kristen er jeg vant til å tenke om Abraham at han er min stamfar. Hvordan kan han si noe slikt? Vi skal se nærmere på bakgrunnen for dette i Romerbrevets første kapitler. Vi kan love en kaffekopp, spennende gjennomgang og samtale etterpå. Kvelden ledes av professor Oskar Skarsaune og Rådes prester. Alle troende og tvilende er hjertelig velkommen! Oskar, Per-Willy og Gyda 14

15 FILM- KVELD Se filmen om Arn, Arn Tempelridderen (del 1) før reisen til Sverige Tid og sted: Onsdag 14. mars på Tomb kl TOMB, F-salen Åpent for alle interesserte! Salg av kaffe og kinomat: Smågodt og popcorn Arr: Kirketorget, Bibliotekets venner og Tomb RÅDE MØLLE har startet et arbeid med å bygge opp et historisk arkiv. I den forbindelse ønsker vi dokumenter, bilder, eller en god historie fra bedriftens snart 100-årige historie. Vi kopierer dokumentene og skanner bildene, så ingen må gi fra seg noe, om de ikke ønsker det. Ta kontakt med Råde Mølle, tlf , eller Jahn Wilhelm Berg, tlf BYGDEPOKALEN Til enkeltpersoner, lag, bedrifter og foreninger i Råde. Råde Skytterlag innbyr til skyting 19. / 20. mars For mer info se vår hjemmeside: BLI MED OG SKYT DU ÒG! Påmelding 15

16 FORMIDDAGSTREFF på Furuly mandag 19. mars kl : Gruppe fra Skjeberg Mannsmusikk synger, spiller og holder andakt. Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 12. mars kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! TEMAKVELD PÅ FURULY Torsdag 15. mars kl Vi får besøk av kretssekretær i Den Norske Israelsmisjonen. Han vil lede oss gjennom temaet: Troens jødiske røtter relatert til høytidene. Sett av denne kvelden og bli med på en inspirerende og fin kveld med et spennende tema. Enkel bevertning. Arr: Den Norske Israelsmisjonen Normisjonen Råde menighet MENIGHETSPLEIENS ÅRSFEST på Furuly søndag 4. mars kl Diakon Ragnhild Stranden taler. Det blir sang. Gjennom årsmøtesaker får en orientering om Menighetspleiens arbeid. Bevertning. Alle hjertelig velkommen Råde KFUK 21. mars kl : Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandag-lørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Annenhver onsdag: BINGO VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: MARS * Torsdag 15. mars kl : Temakveld. Dagfinn Ugelstad Larsen viser film og forteller fra sin reise til China. Alle er hjertelig velkommen. * Tirsdag 20. mars: Busstur til Sverige/ Nordby. Vi handler vin og kjøper påskemat, spiser god mat på restaurant og har en utlodning. * Torsdag 22. mars kl : Vårens mannequinoppvisning ved Linnea Shop. Påmelding i Linnea Shop. * 9. og 23. mars: Trekning av ukelotteri. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! VÅRKONSERT Råde Musikkorps og Saltnes Musikkorps har startet et musikalsk samarbeidsprosjekt hvor de sammen arrangerer årets «Vårkonsert» søndag 4. mars. Repertoaret er Rag og Blues-musikk. Råde Skolemusikkorps er gjestekorps. Så møt opp på Råde Ungdomsskole søndag 4. mars kl Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker. 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Dører - Vinduer - Blomsterbrett - Div. innredninger Telefon Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER Råde God service og personlig rådgivning Ta kontakt med oss om spare-/ en selvfølge for oss! plasseringsalternativer Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) Karlshus, 1640 Råde Karlshus, Tlf Råde - Tlf SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF åpningstider: Man-fre Lørdag HERFØLL Man - Ons Tors Fre Lør FREDRIKSTAD AS Vi har 250 kvm med Dammyr 12 - Tlf. tlf strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL ØST-REVISJON - Maling - Markiser - Tepper/Ryer - Persienner - Belegg - Fiskeutstyr JOHN-EDVARD HAUGESTEN - Tapet - Div. jernvaeart. REVISOR Bladet er trykket hos Mosseveien 60, Saltnesvn Råde 224, - Tlf.: Saltnes Mobil: Telefon: Epost: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: - Hjemmeside: Bladet er trykket hos VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 LHL Rygge og Råde V arm og kald mat for enhver anledning Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! T idsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! På jakt etter ny bil? Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no Veumvn hele døgnet RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer