Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby"

Transkript

1 Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

2 Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for Råde kommune. I forrige nummer skrev vi at redaksjonen har tenkt å smykke forsida på menighetsbladene i 2012 med ulike motiv fra bygda vår. Vi begynte, som seg hør og bør, med en av kirkene våre, Råde kirke. I dette nummeret ønsker vi å presentere Saltholmen, et kjent og kjært sted både som friluftsområde og badeplass. Stedet ble dessuten valgt til Rådes kulturminneplass i På Råde kommunes hjemmesider kan vi lese: De små, hvite fiskebuene fra århundreskiftet ble etablert i en tid da holmen var sentrum for strandsitterne, fiske, hvalfangst, redskapstilvirking og saltutvinning. I dag fungerer sjøbodene som fritidshus. Aktivitetene på Saltholmen har en lang historie. Litt navnegransking viser oss at området lenge har vært forbundet med salt. Allerede i et brev fra 1320 fortelles det, i følge Rådes historie bind 2, om en gård som het Mellomsaltnes på Onsøy-siden av Råde-grensen. Rundt Middelhavet kunne man produsere salt ved bare å la havvann fordampe. I vårt kalde og våte nord var utfordringene større. Saltvann måtte kokes i store kjeler. Kjelene var lave og brede for at fordampingen skulle bli mest mulig effektiv. I bygdeboka vår (bind 2, s. 50) henvises det til den svenske erkebiskopen Olaus Magnus sin beskrivelse av saltkoking fra 1555: Lange stokker av gran eller furu ble først kløvet og hulet ut, og siden bundet sammen igjen til rør med sterke rep. Til disse rørene ble det festet tunge stener, slik at de kunne senkes ned på dypt vann hvor saltinnholdet Saltholmen var størst. På et lavest mulig sted i strandkanten ble disse rørene føyd inn i et vertikalt rør. Derfra kunne vann fra dypet øses over i saltkjeler. Ettersom salt er tyngre enn vann, er vannet fra dypet saltere. Den gang som nå var det en utfordring å ta vare på matvarene. Foruten tørking var salting den dominerende konserveringsmetoden for både fisk og kjøtt. Å koke salt var en kunst. Det krevdes både innsikt, erfaring og spesielle redskaper. Riktignok var ikke det norske saltet kjent for sin gode kvalitet, men det fikk duge for folk flest her omkring, og på Saltholmen var forholdene spesielt gode. På de lave svabergene kunne saltkjelene plasseres like i sjøkanten. Tryggest var det å koke saltet under tak. Regnet ødela mye. Det gikk med store mengder ved, men på Saltholmen var det heldigvis kort vei til skogen. Saltproduksjonen var igang her til godt ut på 1700-tallet. Hvor nødvendig saltet engang var, kan det være vanskelig for oss å leve oss inn i. Også Bibelen har en mengde henvisninger til saltet og dets nyttige egenskaper. Et av de mest kjente er dette fra Matteus 5,13: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Kanskje forstår vi ikke helt dybdene i disse skriftstedene, vi som lever i vakuumpakkenes og fryseboksenes tid. Men hvis vi funderer litt over våre forgjengeres slit for saltet på Saltholmen, kan et gammelt bibelvers blir nytt og hverdagsaktuelt. TBB

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirs-, tors- og fredag Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Monica Roer Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: En annerledes søndag Søndag 25. mars blir en annerledes søndag i Råde menighet på mer enn én måte. For det første er denne spesielle søndagen Maria budskapsdag, normalt en annerledes søndag i kirkeåret. Denne dagen faller i fastetiden, og denne tiden er preget av bots-stemning og forberedelse til påskens drama. Den liturgiske fargen er fiolett, botens og kampens farge. Og så, midt i denne tiden kommer Maria budskapsdag med et helt annet preg. Den liturgiske fargen er hvitt, gledens, festens og høytidens farge. Nesten en liten juledag midt i fasten. Maria, en forlovet tenåring, får beskjed om at hun skal bære frem Guds Sønn! Oppi alle de bekymringene hun må ha følt, så sier hun likevel: Se, jeg er en tjener for Herren. La det skje med meg som du har sagt. For det andre blir Maria budskapsdag også spesiell nettopp i år. Det er av en annen grunn. Denne søndagen blir den første da Råde menighet prøver ut den nye gudstjenesteliturgien! Den vi har brukt til nå, stammer fra 1977, og vi er mange som er blitt godt vant til den, og føler oss hjemme i den. Nå må vi altså på n igjen, som det heter. Jeg forstår godt at noen sukker over dette, ikke minst vi som er såpass gamle at vi ennå godt husker alt det nye vi måtte lære i 1977 det er tross alt ikke mer enn 35 år siden. Men så tenker jeg: La oss heller ta det som en positiv utfordring, la oss se om dette faktisk er en anledning til å tenke igjennom slikt som kanskje har blitt rutine og veldig selvsagt. Vi skal for eksempel prøve ut en ny form av Fader vår eller Vår Far, som det står i den nye Bibeloversettelsen. Personlig hadde jeg ikke veldig gode følelser for den tanken. Men jeg ble veldig imponert over en dame på ca. 90 år som sa: Jeg tror vi tenker mer over hva vi sier når vi ikke bare ramser den opp. Jeg skjønte at hun var mye yngre til sinns enn meg! For det tredje blir denne søndagen spesiell fordi vi skal flytte klokka vår én time fram. Sommertiden begynner. Naturen våkner til liv igjen. 25. mars: Underets og gledens dag. La oss glede oss over det nye som kommer! Velkommen til gudstjeneste kl i Tomb kirke! Sokneprest Gyda Hesla Månedens bibelord: Lukas 1,49: «For store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Monica Roer, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Maria Vi ser deg, Maria, som dronning i purpurrødt, gull eller blått på ikoner og på malerier, men ditt liv var vel neppe så flott. Hva tenkte du dengang, Maria, da engelen oppsøkte deg, og du hvisket inn i historien: Guds vilje, la den skje med meg. Så møtte du skam og kulde mot et barn bare du ville ha, slik kvinner i hele verden kan føle det også i dag. Du strøk ham på kinnet og tenkte: Mon tro hvordan livet vil bli? - som alle vi andre, Maria, med spedbarn i nyere tid. Så måtte du flykte fra landet, fra en hersker som truet din sønn, med håpet om lysere tider som trøst og som eneste bønn. Du mintes at engelen for mange år siden fortalte at Gud ville bo midt i tiden. Du hørte om taler, om tegn og om under. Du stilte nok spørsmål i ensomme stunder. Og gleden var sår da du hørte ham be: Vår Fader i him len, la din vilje skje. * Ufattelig vond ble den dagen da hans blod rant så tungt og så rødt. Du kjente hans smerte på kroppen. De drepte ham du hadde født! Blant venner og glade disipler løp du til lovsang og fest. Du så at hans død ble til seier! Maria, du kjente ham best. * Vårt oppdrag på jorda, Maria, er bare en skygge av ditt. Den nærhet du fikk til vår Frelser kan vi bare ane såvidt. For nye og kommende slekter ble han til redning og trøst. Han hylles av tus ner på tus ner, men Maria, du elsket ham først. TBB Slik ble du en hjelp for de mødre fra ulike folkeslag som frykter at barna skal drepes av maktsyke menn òg i dag. Du lette fortvilet en påske i hele Jerusalem. Du fant ham blant bøker og søyler, blant forundrede, skriftlærede menn. * Men årene gikk. Din Josef var borte. For åra vi får er så få og så korte. Din sønn ble en mann. Du så det og undret. Som mødre flest var du nok stolt og forundret. 4

5 Begeistret biskop i Borg Skrevet av Siv Thompson, Kirkerådet, bildene er tatt av Johnny Leo Johansen. - Dette ble en fantastisk opplevelse! Nyvigslet biskop Atle Sommerfeldt var strålende fornøyd etter vigslingsgudstjenesten i en fullsatt Fredrikstad domkirke. Gudstjenesten ble akkurat som han ønsket, et utstillingsvindu for et mangfoldig bispedømme. Så har han også øvd hver dag de siste dagene for å lykkes med både ord og toner på festdagen. Tallet er endelig 12 For første gang teller Den norske kirke 12 biskoper, og den tidligere generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp «arvet» i dag bispedømmet etter Helga Haugland Byfuglien, som har blitt Bispemøtets preses. Borg er landets minste bispedømme, men også det med flest kirkemedlemmer, en halv million østfoldinger og akershusfolk utgjør bispedømmet til 60-åringen. Gud straffer ikke Under vigslingen i dag var både Konge, statsråd, biskoper og stortingsrepresentanter til stede, og den nye biskopen holdt sin preken over Guds straff over menneskene, som han fastholdt var helt feil, det er ikke Guds gjerning å straffe menneskene. Guds gjerning er å fremme menneskeverd og myndiggjøre de utstøtte. Midt i prekenen ble det følelsesladd stemning da Sommerfeldt tok en pause for å la kirken fylles med Til ungdommen, nydelig framført av Maria Mohn (Idol-deltaker i 2011). Biskopen fortsatte etter sangavbrekket med å snakke om et liv før døden. - Vi må tro på et liv før døden, fordi Jesus har seiret over ondskap og død og inviterer oss til å være med ham, her og nå. Kirkekaffe med nogo attåt Etter gudstjenesten inviterte bispedømmet til kirkekaffe på et av byens hoteller. Her deltok blant andre H.M. Kongen og statsråd Rigmor Aaserud, begge med personlige hilsener til den nye biskopen. Kong Harald V beskrev Sommerfeldt som en fargerik mann med et stort hjerte, og han syntes Sommerfeldts budskap om at kirken må bidra til å se de små og svake, er et særdeles viktig budskap. Kongen var også opptatt av at biskopens internasjonale bakgrunn ville berike Bispemøtet. Kirkestatsråd Aaserud som av bispedømmerådsleder Bjørn Solberg ble beskrevet som kanskje siste sådan trakk også fram den nye biskopens mangeårige bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp. Hun mente at hans lange erfaring med personalledelse gjorde han godt egnet til å lytte seg inn i nye arbeidsoppgaver og utfordringer. Hun ønsket at Sommerfeldt skulle fortsette å utfordre det etablerte, både i kirke og samfunn. Hovedpersonen selv avsluttet kirkekaffen med å takke for all rausheten han var blitt møtt med, og alle de gode ordene han hadde fått i løpet av dagen, de skulle han gjemme i sitt hjerte. Preses og forgjenger i Borg, Helga Haugland Byfuglien vigsler Atle Sommerfeldt til tjeneste. Flere bilder på side 23. 5

6 GUDSTJENESTEREFORMEN Den norske kirke innfører en ny ordning for hovedgudstjeneste fra Den nye ordningen gir mulighet til større bredde og variasjon i den lokale gudstjenesten. Flere skal være med og prege gudstjenestelivet i menigheten. Den nye ordningen skal være klar til bruk 1. søndag i adventstiden Variasjon og gjenkjennelse Ny ordning for hovedgudstjeneste innføres i Den norske kirke fra 1. søndag i adventstiden Dette gir menighetene økt frihet til å prege det lokale gudstjenestelivet. Mulighetene for variasjon er store. En kan velge blant en rekke alternative bønner, menighetssvar og ulike musikalske og visuelle uttrykk i gudstjenesten. Flere muligheter for lokale valg betyr imidlertid ikke at det skal velges nytt for hver gudstjeneste. Gleden over gjenkjennelse og gjentakelse er noe av liturgiens hemmelighet. 6 Bli med og tenk nytt! Den nye gudstjenesteordningen introduserer en ny måte å tenke på. Tidligere har vi hatt en gudstjenestebok der det meste har vært fastlagt for hele kirken. I den nye ordningen skal menigheten i langt større grad prege gudstjenestens profil, og flere skal involveres i arbeidet med å forberede og gjennomføre gudstjenestene. Ved at flere tar medansvar for gudstjenesten, vil den også få et mer lokalt preg. Visjonen er en gudstjeneste for alle. Det mest nyskapende ved denne ordningen er at menighetsrådet skal utarbeide en lokal grunnordning for gudstjenestelivet i soknet, i samarbeid med prest, kirkemusiker, andre ansatte og frivillige i menigheten. Her i Råde har vi et gudstjenesteutvalg (GU) som har fått i oppdrag av menighetsrådet å komme med forslag til en lokal grunnordning. Utvalget har allerede kommet i gang med dette arbeidet, og et forslag fra utvalget vil bli oversendt menighetsrådet før sommeren. Før den lokale grunnordningen blir fastsatt og sendt til biskopen for godkjenning, skal menighetsmøtet få uttale seg. Menighetsmøtet tenkes avholdt rett etter sommerferien. Nye musikalske uttrykk Den nye ordningen åpner for større bredde i gudstjenestens musikalske uttrykk. Menigheten kan velge liturgisk musikk innenfor ulike sjangere som nyere rytmisk populærmusikk, gregoriansk musikk, folketoneinspirert musikk, nyere klassisk kirkemusikk - eller den musikken som har vært i bruk siden Kor, forsangere, orgel, instrumentalister og band kan bidra til menighetens sang. Ulike musikkstiler kan anvendes i samme gudstjeneste, eller legges til de forskjellige typer hovedgudstjenester menighetsrådet vedtar. Estetikk, stillhet og bevegelse Den nye gudstjenesteordningen legger større vekt på det estetiske, på det vi kan sanse i gudstjenesten - bilder, drama og liturgisk dans. Bevegelser og handlinger i gudstjenesterommet får større plass prosesjoner, frembæring av brød og vin, bønnevandring og lignende. Det er også lagt større vekt på stillhet i gudstjenesten til ettertanke og bønn. Hva skjer fremover? Dere vil merke at implementeringen av de nye elementene i gudstjenesten vil skje gradvis og forsiktig, og vi tar sikte på at Maria Budskapsdag den 25. mars blir den søndagen hvor vi utprøver flere nye ledd. På menighetens årsmøte den 28. mars, vil vi presentere det arbeidet som gjøres i GU, og dere vil få flere alternativer til gudstjenesteledd presentert både i tekster og musikk. Fint om dere gir oss tilbakemelding både på gudstjenesten den 25 og på det dere får presentert på Furuly den 28. mars. Gudstjenesteutvalget er forsøkt sammensatt så bredt som mulig. Det består av følgende personer: Sokneprest Gyda Hesla, kapellan Per-Willy Wilhelmsen, kantor Børge Sandal, menighetspedagog Kristine Lund Almås, Martin Alvsvåg, Nina Arntzen, Heidi Ringstad og Helge Ødegård. Menighetsrådet skal vedta lokal grunnordning og oversende denne til prosten innen 1. oktober Prosten påtegner og oversender denne til biskopen innen 22. oktober, som igjen melder tilbake til menighetsrådet i god tid før 1. søndag i adventstiden Lokal grunnordning fastsettes for en bestemt periode, fortrinnsvis 2-4 år. Etter denne tid evaluerer menighetsrådet og foretar eventuelle endringer. Avslutningsvis vil vi igjen be om tilbakemeldinger på hvordan dere opplever de nye elementene i gudstjenesten! Alle synspunkter blir tatt med tilbake til utvalget! Helge Ødegård, leder av GU

7 Hilsen fra Etiopia fra menighetens misjonsprosjekt Til Råde menighet Begi er en ung synode som tilhørte Western Synode før. I 2005 ble den selvstendig. Den ligger vest i Etiopia nær grensen til Sudan. I Begi er de kristne minoriteten og lenge levde de fredelig ved siden av muslimene. Men i 2006 var det store sammenstøt mellom dem. Fanatiske muslimer har utnyttet misforståelser og brent ned 23 kirker, drept en evangelist og mishandlet mange kristne med sine kniver og spyd. Heldigvis finnes det likevel en god og fredelig sameksistens nå. En grunn for det er at vår partnerkirke Mekane Yesus driver prosjekter med hjelp av NMS, som kommer alle til gode, ikke bare de kristne. Ved siden av evangeliseringen finnes det også bistands- og diakoniprosjekter. Et av prosjektene er Helhetlig utvikling i Begi, som hjelper folk på forskjellige måter. De installerer vanndrevne møller, har planteskoler, gir stipendier, slik at synoden etter hvert får godt utdannede medarbeidere, og sørger for rent vann. En av de 10 møllene ligger i et helt muslimsk område. Befolkningen ba synoden om å bygge en mølle hos dem og var klar over at det var kristne som skulle bygge den. Bygningsarbeiderne ble tatt vennlig imot, og innbyggerne kom med mat til dem. Nå er mølla i drift og blir flittig brukt, hovedsakelig av kvinnene, som kommer med kornet som skal males. De betaler kun 2 Birr, mindre enn 1 krone, for 10 kg korn. Ved dieseldrevne møller koster det det tredobbelte. Alle ansatte i mølla er muslimer, og de har et godt forhold til synoden i Begi som er arbeidsgiveren deres. Ved hver mølle finnes det også en planteskole. Slik kan vannet utnyttes optimalt. Om dagen driver det mølla, og om natten kan plantene vannes. Plantene blir gitt og/eller solgt til menigheter og bønder. Disse får gjennom fruktene kaffe, frukt, som ananas, appelsiner, avokado, osv. inntekter i tillegg at naturen gjennom treplanting blir beskyttet for erosjon og allerede angrepne områder rehabilitert. Et annet viktig prosjekt er Mor/barn helse eller fistulaprosjektet. Her får kvinner hjelp, uansett hvilken rase eller religion de tilhører. Prosjektet hjelper kvinner som har helseskader etter fødsler. Det ene er fistelskade, som oppstår i forbindelse med kompliserte fødsler. Pga. fistelen mister kvinnen kontrollen over urin og/eller avføring, som igjen fører til sterk lukt. Mange kvinner blir derfor avvist av sine ektemenn eller partnere og utstøtt av lokalsamfunnet. Heldigvis kan 97 % av kvinnene hjelpes ved et spesialsykehus i Addis Ababa. Problemet er å komme seg dit Begi ligger over 700 km vest for hovedstaden. Med hjelp av prosjektet blir kvinnene kjørt til sykehuset og får et verdig liv tilbake. Ei av dem som ble hjulpet, var Hawwa Yunus. Hun var 15 år gammel da en mann og en kvinne kom til huset der hun bodde. Mannen fridde til henne, og plutselig forlot den fremmede kvinnen huset, låste døra, og mannen voldtok Hawwa. Familien hennes anmeldte mannen, men da politiet kom, var han rømt. Hawwa, som lever sammen med bestemora si og noen slektninger i ei lita hytte i nærheten av Begi, ble gravid, men skjønte det ikke, heller ikke da fødselen startet. Hun lå hjemme i mange dager før noen bar henne til sykehuset, hvor babyen ble dødfødt. Vevet i underlivet var så hardt skadet at hun lekket urin. Heldigvis fikk Hawwa bare tre måneder etter denne forferdelige fødselen hjelp av prosjektet. Hun ble kjørt til fistulahospitalet i Addis Ababa og operert. Nå fortsetter hun skolegangen sin. Hennes drøm er å bli lege. Prosjektet kan også hjelpe kvinner ved vanskelige fødsler. De kjører den fødende til nærmeste sykehus, og hvis kvinnen/familien ikke har råd til keisersnitt, betaler prosjektet for det. Jeg håper at jeg kunne formidle litt av det vi driver med i arbeidet vårt gjennom vår partnerkirken Mekane Yesus. Tusen takk for all den hjelpen vi får fra dere i menigheten! Jeg skal sende vårt nyhetsblad Ny Blomst til Lars Olav Freim, slik at han får ny informasjon med jevne mellomrom. Jeg ønsker dere Guds velsignelse og hilser med Romerne 15, 1-3a: Vi som er sterke, må bære svakhetene hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv. Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham, og som tjener til å bygge opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv; Sonja Küspert, prosjektrådgiver for NMS i Etiopia 7

8 Brev fra Vestbredden Terje Stenholt, Rådegutt av oppvekst og nå bosatt i Saltnes, befinner seg for tiden på Vestbredden, hvor han deltar i Ledsagerprogrammet i regi av Kirkenes Verdensråd. Terje er til daglig kirkeverge i Skiptvet. Han har sendt oss et brev for å dele noen av sine opplevelser med oss. Kjære menighet «Her hadde jeg blitt jaget av israelske soldater eller trakassert av israelske bosettere om du ikke var til stede», sier bonden Naim til meg mens jeg er sammen med han en hel lørdag på hans jordlapper tett opp mot en militærpost på den sørlige Vestbredden. Her kommer en hilsen fra meg som er i byen Yatta, sør på Vestbredden. Her bor jeg sammen med 3 andre fra hhv Sverige, Skottland og Sveits. Jeg er «ledsager» i regi av Kirkenes Verdensråd. Sendt ut for 3 måneder av Kirkens Nødhjelp. Palestinske kirkeledere ba i 2002 den verdensvide kirke om beskyttende tilstedeværelse i de okkuperte palestinske områdene. Kirkene sa ja, vi vil bidra. I år er det 10 års jubileum for ledsagerprogrammet i Palestina og Israel. Over 1000 mennesker fra mange land har gjort tjeneste på 7 forskjellige steder her på Vestbredden. 8 Hva gjør jeg her? Beskyttende tilstedeværelse her på vestbredden betyr å være sammen med palestinere som er truet av ekstreme israelske bosettere. De har bosatt seg bare noen hundre meter unna de palestinske landsbyene. De israelske bosetterne og dermed militæret («sikkerhetsgrunner») har plassert seg i de palestinske områdene og nært opp til landsbyene der palestinerne bor. Det å være sammen med en bonde som pløyer med sitt esel i et slikt område, blir meningsfylt, fordi han sier; «Her hadde jeg blitt jaget av israelske soldater eller trakassert av israelske bosettere om du ikke var til stede». Jeg er også til stede på en kontrollpost på grensen mellom vestbredden og Israel to ganger i uken. Mellom 3- og 4000 palestinske menn må gjennom metalldetektor, kroppsskanner og fingeravtrykksskanner på dette «checkpointet» hver dag.

9 Et par dager i uken følger jeg barn over en annen kontrollpost som ligger inne på Vestbredden. Barna bor på den ene siden og går på skole på andre siden av kontrollposten. Hver dag må de vise sine passeringssedler til tungt bevæpnede israelske soldater for å komme til og fra skolen. Hvorfor er jeg her? Jeg håper å kunne utgjøre en forskjell for mennesker som har en vanskelig hverdag. Vanskeligheter som er ikke-eksisterende for meg. Pløye sin egen mark, Få mat, vann og dyrefôr fram til sin landsby, Få leve i fred med sin familie og la sine barn få komme trygt til og fra skolen. Dette er dessverre ikke en selvfølge her. Vil du vite mer om hva som skjer fra dag til dag her, følg meg på blogg; Hilsen Terje Stenholt Saltnes Bonden Naim pløyer sine små jordlapper. 9

10 OPPSKRIFT FOR FASTETID Tar du en utfordring? *Søndag 11. mars: Tredje søndag i fastetiden. Ord for dagen: Efeserbrevet 6,18. Temaet denne uken er Kamp og bønn. Noen ganger gir livet oss store utfordringer. Som krever oss på alle vis. Våg å gå inn i kampen. Tro, be og hold ut. Bær frem ditt hjertes bønn til Gud. Gi ikke opp. Ta en fight med Gud om du må. Utfordring: Sett av tid til bønn denne uken. 10 minutter hver dag? En time? Eller sett av en våkenatt med bønn og bibellesing. Tips: Snakk sammen dere som bor i samme hus. Hva/hvem vil dere be for? Skriv det ned på en lapp, og heng den på kjøleskapet til påminnelse. *Søndag 18. mars: Fjerde søndag i fastetiden. Ord for dagen: Johannes 6,35 Tema for denne uken er Livets brød. Brød gir liv. Kroppen trenger næring. Kroppen trenger å holdes i gang hvis den skal fungere godt. Troen trenger også næring. Jesus er den som gir næring og vekst, han er Livets brød. Ta imot alt han har å gi, ved Ordet og ved Bordet. I fastetiden holdes begge perspektiver sammen: Åndelig føde og brød for verden. Tips: Bak brød sammen hjemme og spis det til frokost. Har du mulighet, så ta del i nattverden og få åndelig påfyll. Familiegudstjeneste på Furuly. Det er også lurt denne uken å legge litt penger til side som dere kan gi i bøssa når konfirmantene har sin fasteaksjon 27. mars. *Søndag 25. mars: Maria budskapsdag Ord for dagen: Lukas 1,46 10 Del 2 Tema for denne uken er Guds godhet. En festdag i fastetiden. Guds løfter er i ferd med å oppfylles. Maria får vite at hun skal føde Guds sønn, og hennes munn fylles av lovsang for Guds godhet. En ung kvinne skulle bære Guds frelse under sitt hjerte og bli hans mor. Og slik ble hun vår alles mor i kraft av sin tjenestevillighet og lydighet. Utfordring: La denne uke stå i sangens tegn. Finn fram gamle sanger, nye sanger, glade sanger. Syng alene, syng sammen, syng i dusjen, syng i bilen. Syng for Herren av et takknemlig hjerte. Gud er god! *Søndag 1. april: Palmesøndag. Ord for dagen: Johannes 12,24. Tema for den stille uke er Mot døden. Ingen slipper unna. Døden kommer for alle. For mange i livets høst, for andre så altfor tidlig. Jesus gikk også mot døden. Ubønnhørlig gikk veien mot Golgata, det var ingen vei utenom for ham heller. Men han gjorde det for oss, for å forsone Gud med oss, og for å la oss vite: Når vi møter dødens virkelighet, så har han vært der først. Det gir trøst, og det gir håp. For hans død er hvetekornet som blir lagt i jorden og bærer rik frukt. Tips: Gå en tur på kirkegården. Besøk gravene til familie, venner og kjente. Les navnene og gravinskripsjonene. Og husk: Etter Jesu død på korset møter vi aldri døden uten håp. God påske!

11 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 De livsviktige grønnsakene Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang. - Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt, og prisen på matvarer som selges på markedet, har skutt i været. - Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. Uten utdannelse kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. Med en utdannelse har de rettigheter i samfunnet, og de kan få en ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiene betale selv. Underernæring et stort problem I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet etter en over 30 år lang og blodig væpnet konflikt, hvor urbefolkningen led en hard skjebne. Gjennom CIEDEG, en sammenslutning av protestantiske kirker i Guatemala jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med støtte til sårbare grupper. - Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av mangelsykdommer og har svak helse på grunn av ensidig kost og for lite mat. - Noen av disse problemene stammer fra konfliktens dager da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket. Kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder har mange menn flyktet til byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på landsbygda med ansvaret for familien. Friske grønnsaker i drivhus Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Catarina er en av kvinnene som deltar i prosjektet. I drivhusene vokser nå grønnsaker som ellers ikke gror i høyden. Grønnsaker som gir livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt. - For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset, forteller Catarina. Siden vi er seks familier som deler, ble det 20 agurker på hver. Vi har også tomater her. Den første avlingen fikk vi ikke til, men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvinnen smiler bredt. Hun er stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan hun skal skaffe penger til å kjøpe grønnsaker på markedet. Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene. De trenger vitaminer, sier hun og holder frem kurven med paprika igjen. Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene dyrker i drivhus, skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi inntekt. - Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine. Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier Catarina fornøyd. FAKTABOKS Kirkens Nødhjelps fasteaksjon mars Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Råde menighet arrangerer aksjon 27. mars Konfirmantene våre går rundt med bøsser, og vi håper dere tar vel imot dem! Pengene som samles inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å Benytte kontonummer: Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner) Ringe givertelefon (200 kroner) 11

12 MARS 4. u Søndagsskole v Misjonsprosjekt 18. Fam.gudstjeneste Furuly 25. u+v Påskeverksted Velkommen til Tomb Søndagsskole Søndagsskoletimen begynner klokka og er ferdig ca. kl Vi holder til i undervisningsbygningen på Tomb VGS. De gangene det er gudstjeneste i Tomb kirke parallelt med søndagsskolen, er barna hjertelig velkommen til Tomb Søndagsskole under gudstjenesten. Inndeling i to grupper etter alder: Gruppe u Bibelknøttene. Maskoten Gulliver ønsker de yngste barna, dvs fra 3 år t.o.m. 1. klasse velkommen til samling i Blåsalen (vanligvis). Gruppe v Søndachsen ønsker de eldste barna, dvs. fra 2. klasse og oppover, velkommen til inne- og uteaktiviteter og andakt APRIL 15. u+v Vi ser på dyra 22. u+v Aktivitetsdag Kontaktperson: Torhild Aker, tlf Juniorsang har startet opp igjen! Juniorsang øver på Furuly onsdager i oddetallsuker fra kl Ledes av musikkpedagog Helene Haarr. Her er det plass til flere, alle barn mellom 3 og 6 år er velkommen! Meld på til Ved spørsmål kan Helene kontaktes på tlf Datoer for familieettermiddager i Råde menighet: fra fra fra fra Meld fra innen dagen i forveien om dere kommer, og hvor mange, til: eller tlf , send SMS til Kristine Almås 12

13 Lørdag 4. februar var det duket for KodeB i Råde menighet. Og hva er vel KodeB? Gjennom KodeB blir barna kjent med Bibelen. De skal få oppleve at den er en rik og spennende bok som har betydning for livet. Målsettingen er å vekke leseglede, nysgjerrighet og undring over Bibelens mangfoldige innhold. Gjennom praksis og aktiviteter lærer barna om bibelhistorier og om Bibelens oppbygging. 9 spente 5-6 klassinger, 6 konfirmanter og 3 nyansatte ledere møtte opp på Furuly, klare til å være sammen i fire timer. Konfirmantene som var med, har valgt å være barneledere som aktivitetsgruppe. De laget taco og var sammen med ungene. Vi hadde spennende undervisning om Bibelen, lærte en hel del! Vi lekte masse, sang og danset til KodeB sangen, spiste og lærte om Babels tårn. Vi hadde det kjempemoro, og tiden fløy. Søndagen deltok vi på gudstjenesten og viste frem dansen der. 13

14 Psykiatrisk helsesøster Gro Ekeberg er leder for et prosjekt som heter Helhetlige tjenester for barn og familier. I denne forbindelse ønsker jeg å få hjelp av dere lesere både til å finne kreative idéer og praktiske løsninger i forhold til gjenbruksordninger i Råde. Jeg tenker at det i mange hus finnes mye pent brukt utstyr til barn i alle aldre. Eks. bag, vogn, sengetøy, stol, seng, klær til de minste. Skøyter, vinterutstyr, hjelmer, fotball, leker, osv. Min drøm er å opprette små gjenbrukssentraler flere steder i Råde, og at det ikke blir en tungvint løsning som krever store ressurser. Det er mange flotte fritidsaktiviteter for barn i kommunen, og jeg ber foresatte og voksne ledere om å tenke på muligheten for å drive en liten gjenbrukskrok parallellt med aktiviteten, slik at mye av det som finnes av pent brukt utstyr kan komme til nytte for noen! Jeg ønsker tilbakemelding fra dere som nå tenker at DETTE er mulig hos oss, dette kan vi prøve i VÅR aktivitet. På helsestasjonen er det mulig å få klær til babyer og små barn, og pent brukt utstyr kan leveres der. Ved spørsmål eller tilbakemelding, ring Gro Ekeberg: Tlf / FOLKELIG BIBELUNDERVISNING Tirsdag 17. april kl på Furuly Tema denne våren er ROMERBREVET. I forestillingen Abrahams Barn med Svein Tindberg sier han: Som kristen er jeg vant til å tenke om Abraham at han er min stamfar. Hvordan kan han si noe slikt? Vi skal se nærmere på bakgrunnen for dette i Romerbrevets første kapitler. Vi kan love en kaffekopp, spennende gjennomgang og samtale etterpå. Kvelden ledes av professor Oskar Skarsaune og Rådes prester. Alle troende og tvilende er hjertelig velkommen! Oskar, Per-Willy og Gyda 14

15 FILM- KVELD Se filmen om Arn, Arn Tempelridderen (del 1) før reisen til Sverige Tid og sted: Onsdag 14. mars på Tomb kl TOMB, F-salen Åpent for alle interesserte! Salg av kaffe og kinomat: Smågodt og popcorn Arr: Kirketorget, Bibliotekets venner og Tomb RÅDE MØLLE har startet et arbeid med å bygge opp et historisk arkiv. I den forbindelse ønsker vi dokumenter, bilder, eller en god historie fra bedriftens snart 100-årige historie. Vi kopierer dokumentene og skanner bildene, så ingen må gi fra seg noe, om de ikke ønsker det. Ta kontakt med Råde Mølle, tlf , eller Jahn Wilhelm Berg, tlf BYGDEPOKALEN Til enkeltpersoner, lag, bedrifter og foreninger i Råde. Råde Skytterlag innbyr til skyting 19. / 20. mars For mer info se vår hjemmeside: BLI MED OG SKYT DU ÒG! Påmelding 15

16 FORMIDDAGSTREFF på Furuly mandag 19. mars kl : Gruppe fra Skjeberg Mannsmusikk synger, spiller og holder andakt. Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 12. mars kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! TEMAKVELD PÅ FURULY Torsdag 15. mars kl Vi får besøk av kretssekretær i Den Norske Israelsmisjonen. Han vil lede oss gjennom temaet: Troens jødiske røtter relatert til høytidene. Sett av denne kvelden og bli med på en inspirerende og fin kveld med et spennende tema. Enkel bevertning. Arr: Den Norske Israelsmisjonen Normisjonen Råde menighet MENIGHETSPLEIENS ÅRSFEST på Furuly søndag 4. mars kl Diakon Ragnhild Stranden taler. Det blir sang. Gjennom årsmøtesaker får en orientering om Menighetspleiens arbeid. Bevertning. Alle hjertelig velkommen Råde KFUK 21. mars kl : Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandag-lørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Annenhver onsdag: BINGO VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: MARS * Torsdag 15. mars kl : Temakveld. Dagfinn Ugelstad Larsen viser film og forteller fra sin reise til China. Alle er hjertelig velkommen. * Tirsdag 20. mars: Busstur til Sverige/ Nordby. Vi handler vin og kjøper påskemat, spiser god mat på restaurant og har en utlodning. * Torsdag 22. mars kl : Vårens mannequinoppvisning ved Linnea Shop. Påmelding i Linnea Shop. * 9. og 23. mars: Trekning av ukelotteri. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! VÅRKONSERT Råde Musikkorps og Saltnes Musikkorps har startet et musikalsk samarbeidsprosjekt hvor de sammen arrangerer årets «Vårkonsert» søndag 4. mars. Repertoaret er Rag og Blues-musikk. Råde Skolemusikkorps er gjestekorps. Så møt opp på Råde Ungdomsskole søndag 4. mars kl Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker. 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Dører - Vinduer - Blomsterbrett - Div. innredninger Telefon Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER Råde God service og personlig rådgivning Ta kontakt med oss om spare-/ en selvfølge for oss! plasseringsalternativer Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) Karlshus, 1640 Råde Karlshus, Tlf Råde - Tlf SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF åpningstider: Man-fre Lørdag HERFØLL Man - Ons Tors Fre Lør FREDRIKSTAD AS Vi har 250 kvm med Dammyr 12 - Tlf. tlf strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL ØST-REVISJON - Maling - Markiser - Tepper/Ryer - Persienner - Belegg - Fiskeutstyr JOHN-EDVARD HAUGESTEN - Tapet - Div. jernvaeart. REVISOR Bladet er trykket hos Mosseveien 60, Saltnesvn Råde 224, - Tlf.: Saltnes Mobil: Telefon: Epost: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: - Hjemmeside: Bladet er trykket hos VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 LHL Rygge og Råde V arm og kald mat for enhver anledning Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! T idsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! På jakt etter ny bil? Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no Veumvn hele døgnet RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer