ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2011 ÅRDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2011 ÅRDAL"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN ÅRDAL 1. Årdal kommune i Sogn og Fjordane Steinar Drægni folkehelsekoordinator 60%.- tlf Årdal kommunes hjemmeside Greater Ardal hjemmeside Bilete er frå utdeling av hjelmar til fjerde klassane ved Farnes skule 3. Styrande Komité/Politiråd Ordførar Arild Ingar Lægreid Rådmann Ingvar Laberg Kari Bjørg Måren Hydro aluminium Årdal Leiar Norsk Folkehjelp Årdal Edvard Holsæter Leiar Årdal LO Jan Bent Høyum Lensmann Magne Knudsen Koordinator kriminalomsorgen Knut Arne Klingenberg Folkehelsekoordinator Steinar Drægni Arbeidsutvalet handsamar alle saker før møte i Styrande Komite Steinar Drægni Kåre Bruhaug, sikkerhetssjef Hydro Aluminium Arne Harry Seim idrettsrådet Magne Knudsen Lensmann Koordinator kriminalomsorgen Knut Arne Klingenberg Rune Løvdal sjåfør og tillitsvald Hydro Stein Idar Sem Johansen inspektør Farnes skule Bjørn Indrebø Tekniske Tenester Årdal kommune Årdal Tenk Tryggleik er adressa publikum brukar ved innmelding av situasjonar, hendingar, og forslag om tiltak, eller endringar. I har vi registrert 84 innmeldte saker. (sjå logg ), i tillegg kjem 16 saker, etter synfaringar som vert gjort i heile.

2 4. Langsiktige bærekraftige programm som er lagt opp for å sikre eit trygt lokalsamfunn og som omhandlar begge kjønn og alle aldrear, miljø og situasjonar Styringsdokument Målgruppe Starta Kommentarar Handlingsplan Folkehelse Årdal Tenk Tryggleik Heile 2005 Årleg rullering i kommunestyre(årsmøte) mars 2012 Handlingsplan politiet SLT Heile 2000 Rullering i kommunestyre (årsmøte) mars 2012 Kommunedelplan UTEDRIFT Samarbeid med kommunalteknisk område Heile 1999 Alle innmeldte saker som omhandlar trafikktryggleik vert lagt inn i kommunedelplan UTEDRIFT. 90 % av tiltak i plan vert utført innan tidsfristen. Ny plan politisk vedteken i Staten/justisdept Kriminelle 2008 Nasjonalt pilotprosjekt. Kriminalomsorgen Avtale mellom ÅTT og Norsk Folkehjelp Årdal. Avtale mellom ÅTT og Vesta forsikring, om fadderskap for livbøyer gjengangarar Heile Heile 60 tallet Første nye bustad klar i Påskeberedskap og transportteneste i fjellet i påsken. Innkjøpsavtale førstehjelpsutstyr. Hjartestartarar i idrettshallar,opplæring, sertifisering og vedlikehald. Vedlikehald og utplassering av nye livbøyer etter behov. 4 nye bøyer i 5. Program retta mot høgrisiko grupper, miljø og program som fremjar tryggleik til utsette grupper Eldre Tryggleiksbesøk i heimen til alle 80 åringar med informasjon om artiklar som kan kjøpast/ lånast for å gjere heimen tryggare. Informasjon om hjelpemiddelsentralen. Gjennomgang av bustad Samarbeid med pensjonistlag om informasjonsmøter. Gymnastikk, dans og seniorkor eldresentra, samt trim på institusjon. Fotpleie. Halde folk på beina. Eldresenter. Skule oppvekst Utdeling av refleksvestar i barnehagane Utdeling av refleksvestar 1 klasse Utdeling av sykkelhjelmar 4 klassane Sykkelprøve og sykkelkontroll 4 klassane Alle skal kunne symje ved utgang av 4 klasse. Skolen sikrar dette, også for nye elevar. Politikameratane. 2 dagars prosjekt med fartsmåling med lazer, promille, narkotika, førstehjelp, beredskap, rappelering, alpin ferdsel. SLT- Politietfolkehelsekoordinator Politiet i samtale med russen. Stor vekt på rus, og trafikk. SLT- Politiet Folkehelsegruppe på Vidaregåande skule

3 Politiet viktig samarbeidspartnar. SLT arbeidet er førebyggande arbeid, spesielt inn i oppvekstområda frå barnehage og oppover i årsklassane, heilt inn i vidaregåande skule. Rapport frå Årdal Lensmannskontor : Årdal lensmannskontor er en del av driftsenhet Sogn som består av Vik, Leikanger, Sogndal, Luster, Aurland, Lærdal og oss selv. Den administereres av en dritsleder som i skrivende stund er lensmann Åge Løseth (Sogndal). Undertegnede fungerer som NK driftsenhet Sogn. Vi er nu ferdig med vårt første år i ett prøveprosjekt, som går ut Vi var tidligere 8 driftsenheter, men er nu 1 av 3 i Sogn og Fjordane politidistrikt. Driftsenhet Sogn er inndelt i 3 vaktregioner, hvor en for Indre Sogn dekker Årdal - Lærdal - Aurland. Midtre Sogn dekker Leikanger - Sogndal - Luster, mens Vik har egen liste. Her er tallene for Årdal lensmannskontor : Årdal lensmannskontor Forbrytelser Forseelser 2010 diff diff % 2010 diff diff % Økonomi 2 2 Vinning ,8 % % Vold ,7% Sedelighet ,4 Narkotika % Skadeverk ,7% % Miljø ,0% Arbeidsmiljø 2 2 Trafikk ,5% Annen ,7% ,0% Undersøkelsessaker ,0% Sum ,6% ,9% Som vi ser på statistikken over tid, så har vi i Årdal hatt en jevnlig nedgang i forbrytelser og forseelser med fantastiske lave tall for For har vi hatt en økning med 41 saker (forbrytelser) og 47 saker (forseelser). Grunnen til økning på forbrytelser er at vi blant annet har gjort det vi sa vi skulle gjøre opp mot narkotikautfordringene i Årdal. Her hadde vi en økning med 27 saker. For 2012 vil vi også ha fokus på disse sakene, da vi mener at det er mer å hente her. Som en ser på tallene for trafikk (forseelser) så har vi hatt en økning på 64 saker. Det er i den forbindelse vert å nevne at vi i driftsenhet Sogn har hatt flere kontrollerte i en det vi har hatt før. Vi passerte over 6000 kontrollerte kjøretøy, noe som er rekord for driftsenheten. Vi ser at vi som driftsenhet er blitt flinkere og jobbet sammen og hjelpe hverandre over kommunegrensene. Vi har også blitt mer synlig ved at vi sammen har gjort tiltak opp mot aktiv tjeneste/reservetjeneste i driftsenheten. Magne Knudsen, Lensmann i Årdal

4 6. Omtale av program/ ordningar som dokumenterer skadesituasjoner, hyppighet og årsaker til skader. Handlingsprogram Målgruppe Styringsdokument Starta Kommentarar Handlingsplan ÅTT Heile Handlingsplan ÅTT 1988 Innmelding frå publikum. Og tre store synfaringar i Handlingsplan ÅTT Heile Handlingsplan ÅTT 1988 Loggføring av alle meldingar frå publikum. Vi dokumenterer her alle saker. Årsloggene kan med tiden bli eit interessant statistisk materiale Heile 2006 Alle får tilbakemelding Alle saker vert loggførte. 7. Evalueringstiltak til å vurdere eigne program, prosessar og effektane av forandringar Årsmøte/årsmeldingar/planrullering Møte arbeidsutval Møte Styrande komité 4-6 møte/år Trafikktryggleiks synfaringar med Statens vegvesen SLT møter Årleg kontroll av leikeplassar og utstyr Stor rasfare mange stader. Bygging av rasvollar Årleg, mars månad i kommunestyret Årdal Tenk Tryggleik - folkehelse Koordinator rapporterer til styrande komité Alle riks og fylkesvegar Tett kontakt med politi og kriminalomsorg i Årdal Årdal er pilotkommune, i prosjekt miljøgifter i overflatemassar barnehagar og leikeplassar Database på rassikringsvollar 8.Kontinuerlig deltaking i nasjonalt og internasjonalt nettverk av trygge lokalsamfunn Årdal kommune deltek i Nettverksrådet for trygge lokalsamfunn i Noreg Skadeforebyggende forum Nettverk folkehelsekoordinatorar fylke Nettverk Trygge Lokalsamfunn fylke Kompetansegruppe Trygge Lokalsamfunn Sogn og Fjordane 9. Ingen vesentlige endringar frå tidligare år

5 10. Spesielt vellykka tiltak Friviljug, og gratis promillekontroll ved Målrock, rockefestival. Artikkel i festivalavis, og meidia i samband med dette. Utvida opplegg, med fleire timar friviljug promillekontroll i Foredrag om trafikktryggleik på vidaregåande skule, i samarbeide med politiets trafikkansvarlege i regionen. Observasjon av farleg kryss på skuleveg, saman med politi, og skuleleiing førte til at vi fekk på plass forhøging av fotgjengarovergang på fylkesveg. 11. Konkrete resultat Med tydeleg forankring i kommuneplan vert arbeidet prioritert, og tatt på alvor av kommuneleiing, ansatte, og innbyggarar. Innbyggarane har HMS briller på, og melder inn saker, situasjonar, hendingar, og forslag til tiltak og endringar. Nytt folkehelselov, plan og bygningslov, og samhandlingsreformen viser seg å korrespondere svært bra med vår måte å jobbe på, og dette har vore godt drivstoff i arbeidet i. 12. Samarbeid med lag og organisasjonar Lag og organisasjonar er med i arbeidsutval og i Styrande komite, og har på denne måten direkte innverknad på sakene. Fagforreningane er og med i spleiselaget som finansierer arbeidet. Desse lag/org har vore med: Norsk Folkehjelp, Årdal Turlag, Årdal Mosjonsskule, Fagforbundet, Årdalstangen Kjemiske Arbeidsarlag. Årdal EL og IT. Stiftinga Målrock. LO Årdal 13. Økonomi Kr kom inn til vårt arbeide frå næringsliv, lag og organisasjonar. Årdal kommune bidreg med løn, til koordinator. Kr (=60% stilling) 14. Profilering Lokalt media er ein viktigsamarbeidspartnar, og støttespelar, ut over dette nyttar vi eigne heimesider. VEDLEGG: Logg. samt div bilete Steinar Drægni Folkehelsekoordinator Årdal kommune

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer