Rom for variasjon 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rom for variasjon 2013"

Transkript

1 Rom for variasjon 2013 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo, tirsdag 24. onsdag 25. september 2013

2 Velkommen til Oslo og den årlige nasjonale konferansen om barnehage- og skoleanlegg! Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for barnehage- og skoleanlegg har gleden av å invitere til den ellevte nasjonale konferansen i regi av rådgivningstjenesten. Konferansen er et viktig møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode barnehage- og skoleanlegg og et sted hvor det er mulig å få nye impulser og knytte nye faglige kontakter. Konferansen retter seg mot barnehageeiere, skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere. Tittelen på årets konferanse er «Rom for variasjon». Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk læringsmiljø. Barnehageloven understreker at barnehagen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid, med mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. Det fysiske læringsmiljøet består av mange forhold, som uteanlegg, læringsarenaer, energi og miljøforhold, inneklima, lyd- og lysforhold med mer. Gode sammenhenger mellom pedagogiske plattformer, undervisningsformer og det fysiske læringsmiljøet er av stor betydning for læring. Brukermedvirkning ved planlegging og rehabilitering av nye og eksisterende barnehager og skoler er dermed et sentralt virkemiddel for å lykkes med utforming og utvikling av gode anlegg. Årets konferanse vil berøre flere av disse temaene. På formiddagen dag 1 vil det etter åpning av konferansen være plenumsforedrag. På ettermiddagen dag 1 er det lagt opp til befaringer av flere skoler og barnehager i Oslo. Her vil det bli rikelig med tid til å kunne stille spørsmål og drøfte ulike løsninger. På formiddagen dag 2 blir det parallelle sesjoner hvor vi ønsker å gå mer i dybden innenfor følgende hovedoverskrifter: Sesjon 1: Planlegging. Rett bygg til rett tid på rett sted Sesjon 2: Gjennomføring. Anskaffelse av egnede bygg Sesjon 3: Bygg med innhold Sesjon 4: Utforming av bygg for variasjon. Dag 2 avsluttes med plenumsforedrag. Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for barnehage- og skoleanlegg arrangerer konferansen i samarbeid med Oslo kommune. 2

3 Program tirsdag 24. september 2013 Møteleder: Trond Storaker, Utdanningsdirektoratet Registrering og kaffe på hotellet Velkommen til Oslo v/ ordfører Fabian Stang og elever fra Majorstuen skole Åpning v/ Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Rom for variasjon i skoler og barnehager i Oslo kommune v/ byråd for kunnskap og utdanning Torger Ødegaard og utdanningsdirektør Astrid Søgnen Pause (20 min) School Spaces and Variations in Pupils Performance v/ professor Peter Barrett, School of the built environment, Salford university, UK The HEAD Project (Holistic Evidence and Design) is a research study of the impacts of the built environment dimension of UK Primary schools (4-11 yrs) on the learning rates of pupils. This is a simple aim, but has actually proved to be quite a knotty problem. There is a wealth of published material on the impacts of aspects such as temperature and air quality on human functioning in general and on those in schools in particular. There are many strongly held views too, but a bit of a vacuum around empirical evidence of what actually does impact on learning rates in the classroom, studied «in the wild». In Phase 1 of the project we have found significant impacts attached to the building design and use of schools. Together these scale to explaining 25% of the variation in learning achieved by pupils in the previous year. A range of six factors emerged as being particularly important and include aspects relevant to building design (eg building orientation), but also use-related factors (eg the colour of the classrooms and the visual complexity of the spaces). In several cases the results have not been entirely as expected! Praktiske opplysninger v/ møteleder Lunsj Barnehage- og skolebesøk Bussavgang fra hotellet til de ulike befaringene. A. Barnehager B. Barneskoler C. Ungdomsskoler D. Videregående skoler 1. Margarinfabrikken barnehage 2. Fagerborg menighetsbarnehage 1. Kjelsås skole 2. Høybråten skole 1. Frydenberg ungdomsskole 2. Hauketo ungdomsskole 1. Kuben senter 2. Nydalen videregående skole Orienteringer ved rektorer/ styrere og prosjektledere fra byggeprosjektene. Enkel servering ved starten av anlegg nr Tilbake fra befaringene Arkitekturvandring i havneområdet (Bjørvika) med kort innledende foredrag om Fjordbyen v/ enhetsdirektør Stein Kolstø, Fjordbyenheten i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune oppmøte i hotellresepsjonen Apéritif Festmiddag på hotellet 3

4 Program onsdag 25. september Parallelle seminarer på hotellet Planlegging. Rett bygg til rett tid på rett sted Møteleder: Terje Gregersen Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg Mentale ombygninger. Nye veie til ressourcefulhed, til læringsløft og kvalitet v/ adm. direktør/arkitekt MAA Gitte Andersen, Signal arkitekter, Danmark. Gjennomføring. Anskaffelse av egnede bygg. Møteleder: Olav Ytre-Arne Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) ) v/prosjektansvarlig Alex Seip, Utdanningsetaten i Oslo kommune 2. Bygg for læring v/alex Seip 3. Standardiserte løsninger for barnehager v/prosjektdirektør Trygve Berg, Omsorgsbygg Oslo KF 4. Superkuben v/ prosjektutvikler Roger Svendsen, Undervisningsbygg Oslo KF Bygg med innhold Møteleder: Dan Lysne Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg Skoler med profil og skolefaglige avtaler, med eksempler fra Ullern, Hersleb og Valle videregående skoler v/ seksjonsjef Bjørg Novang, Utdanningsetaten i Oslo kommune og utviklingsleder Ester Eriksen, Ullern videregående skole Utforming av bygg for variasjon Møteleder: Siv Stavem, Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg RULL (Rom til leg og læring). RULL som metode og areal- og funktionsprogrammer for dagtilbud og skoler. v/ koordinerende projektleder Lene Vestervang Olsen, Århus kommune Barnehage- og skolebehovsplanlegging i Oslo v/ direktør Harald Øvland, avdeling for skoleanlegg, Utdanningsetaten i Oslo kommune og fagsjef Bente Borgen Wold, Bestillerenhet for barnehager, Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning i Oslo kommune Fortsettelse av: Grep for standardisering i Oslo Erfaringer med å ta i bruk et nytt skoleanlegg v/ rektor Mette Rasmussen Kjelsås skole, Oslo Innvendige glassvegger i nye skoleanlegg ulike aspekter ved transparens v/ stipendiat Else Lefdal, HiOA Pause på 20 minutter 4

5 10.40 Ikke bare nybygg. Om planlegging av vedlikehold v/seksjonsleder forvaltning Maren Ormestad, Undervisningsbygg Oslo KF og eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug, Omsorgsbygg Oslo KF Gjennomføringsmodeller Offentlig privat samarbeid. Med eksempler fra blant annet Veitvet skole v/fagkonsulent Therese Corneliussen, Utdanningsetaten i Oslo kommune Erfaringer med å ta i bruk en ny barnehage v/ styrer Anne Holsæther Nordby, Støperiet barnehage og eiendomssjef Lisbeth Andersen, Stiftelsen Kanvas SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv v/skoleplanlegger Espen Storstrand, seksjon for skoleplanlegging og skoleutvikling, Norconsult AS FEF-modellen. Fylkeskommunene sitt arealprogrammeringsverktøy. v/ prosjektleiar Per Olaf Brækkan, Byggje- og vedlikehaldsseksjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Fortsettelse av: Gjennomføringsmodeller Samspillsmodell med løsningsforslag. Med eksempler fra blant annet Tokerud skole v/ prosjektutvikler Marianne Vikene Braarud og prosjektleder Kenneth Skaarud, Undervisningsbygg Oslo KF og seksjonssjef Bjørg Novang, Utdanningsetaten i Oslo kommune Rudolf Steiner og antroposofiens arkitektur. Livsløp og variasjon i skoler og barnehagebygg. Innleder ikke endelig bekreftet Kunst med mening i skolen. Installasjoner/ dekorasjoner som speiler det elevene skal lære v/realfaglsærer Arnt Orskaug, Åretta ungdomsskole og inspektør Morten Rondan, Østerås skole Lunsj på hotellet Plenumsforedrag i hotellets store sal Møteleder: Arne Rekdal Olsen, KS Miljø og helse i skole- og barnehage nytt veiledningsmateriell, godkjennings- og tilsynsstatus v/ seniorrådgiver Finn Martinsen, avdeling for miljø og helse, Helsedirektoratet Utfordringer knyttet til planlegging og utforming av passivhus, eksemplifisert ved nye Søreide skole i Bergen v/seniorarkitekt Einar Tønseth, Etat for utbygging i Bergen kommune, sivilarkitekt MNAL Christian Irgens, gruppeleder Arkitektur Bergen, Asplan Viak AS og prosjektleder Håvard Tjore, Skanska Region Vest Pause på 20 minutter Arbeidsmiljø i skoler og barnehager hvordan påvirker det fysiske miljøet oss? Next Office - fremtidens aktivitetsstyrte arbeidsmiljø v/ Kenneth Tveito, Kinnarps Den skjulte dimensjon: Arkitekturens hemmelige potensial. v/rådgiver, dr. psychol Oddvar Skjæveland, Mellomrom arkitekturpsykologi AS Avslutning v/utdanningsdirektoratet Slutt 5

6 Skoler og barnehager som befares Margarinfabrikken barnehage Margarinfabrikken barnehage er en kommunal barnehage i Bydel Sagene, med flotte Voldsløkka som nærmeste nabo. Barnehagen består av to hus med hhv. 12 baser i lokalet til gamle Margarinfabrikken, og 18 baser i et nytt bygg som var ferdigstilt august Basene har 12 barn på småbarn og 24 på storbarn med 4 ansatte pr base. Det er to pedagoger pr base. Barnehagens åpningstid er og barnehagen har åpent alle dager i året, bortsett fra helligdager, jul- og nyttårsaften. Margarinfabrikken barne hage organiseres som en basebarnehage. Det er 4-7 baser pr etasje. Barna har sine faste baser sammen med et fast personale. Hvor mye basene er sammen og hvor mye de er hver for seg kommer an på barnegruppens behov. Noen dager er noen baser sammen i frilek, på turer, i samlingsstunder og liknende, andre dager er de hver for seg. I tillegg til basene har barnehagen store fellesarealer som gymsal, teatersal, mediatek, formingsrom, musikkrom og vann-lekerom. Barnehagens fellesrom brukes etter ønske og behov gjennom hele dagen. Personalet organiserer og legger til rette for pedagogiske aktiviteter som stimulerer barnas vekst og utvikling margarinfabrikken-barnehage/ Kjelsås skole Skolen ble gjenåpnet til skolestart Kjelsås skole ligger rett sør for Maridalsvannet, nord på Kjelsås, i bydel Nordre Aker, i Oslo. Skolens beliggenhet innbyr til læring og kunnskap. Den ligger rett ved Teknisk museum, Akerselva med sitt kunstnermiljø, nært til Maridalsvannet (byens drikkevann) og kun få minutters gange til Lillomarka med fantastiske turmuligheter. Kjelsås barneskole framstår nå som en blanding av gammel og ny bebyggelse. Det eldste bygget fra 1913 ble utvidet med et bygg i 1933 og begge er vernet som bevaringsområde. Fasadene står på Byantikvarens gule liste og er tilbakeført til opprinnelig stand. Inn vendig har entreprenøren hatt mer spillerom. I 1959 ble skolen utvidet med en ny fløy som delvis er revet og bygget om, mens bygningsmassen oppført i 1979 inkludert Kjelsåshallen er revet. Skolen er dimensjonert for 790 elever og er Oslos største 1 7 skole. En barnehage for 144 barn holder til i skolen. Prosjektets mål og visjon har vært at bygget skal synliggjøre skolens faglige profil med spesiell vektlegging på naturfag. Elevene skal møte faglighet i alle deler av bygget. Biblioteket har fått et eget fortellerrom med stjernebilder i himling, og anvisningsskilt til mange rom er tekstet og oversatt til flere språk. I den nye delen av skolen er det også store synlige konstruksjoner som forteller noe om hvordan bygget bæres. Fagerborg menighetsbarnehage Fagerborg menighetsbarnehage har eksistert siden I desember ble virksomheten utvidet, og flyttet inn i et nytt bygg som har et bruttoareal på 1421 m². Leke- og oppholdsareal er på 1271m². Barnehagen har 68 barn i alderen 1-6 år fordelt på fire avdelinger. De har hver sin inngangsdør, men felles grovgarde robe mellom avdelingene. Barnehage bygget har to etasjer (kjeller under deler av bygget der lager og driftrom er plassert) - selve avdelingene ligger i 1.etg og deles av med skyvedør mellom hver avdeling. En bakre korridor gir tilgang til alle rom samt 2.etg. og kjeller. I 2.etg. er det også to lekerom knyttet til hver sin avdeling, samt et formings rom. Store glassflater slipper inn mye dagslys og interiør og inventar holdes i lyse farger. I midtre del av bygget er det et stort aktivitetsrom med scene og et stort kjøkken. Her er det også mulig heter for blant annet grovmotoriske aktiviteter for barna. html Høybråten skole Skolen er lokalisert i eneboligområde Høybråten i Stovner bydel i Oslo. Høybråten skole er en fire parallellers barneskole. Lokalene til skolen er en variasjon av totalrenoverte eldre bygninger opprinnelig fra 1922 og nybygg som stod ferdig til skolestart Høybråten skole ble finansiert gjennom et OPS prosjekt (offentlig privat samarbeid) med SG finans som den private aktøren. Kommunen leier skolen av SG finans i tjuefem år før anlegget så tilbakeføres til kommunen. Arkitektkontoret LINK arkitektur AS har stått for utformingen av skoleanlegget. Fra første til fjerde trinn består hjemme områdene av fire gruppeområder hvor hvert gruppeområde har fem lærings stasjoner med plass til firefem elever per stasjon. Elevene rullerer mellom de fire stasjonene. Hjemmeområdene er i tillegg utstyrt med mindre grupperom, toaletter, garderober og arbeidsrom for lærere. Fra femte til syvende trinn består hjemme-

7 områdene av et hoved rom med plass til hele trinnet, videre har de et klasserom med kapasitet til ca 30 elever. I tillegg har de fire grupperom samt et planleggings-/arbeidsrom for lærere. Nybygget er preget av transparente løsninger hvor rommene for en stor del er adskilt med glassvegger. Frydenberg ungdomsskole Frydenberg skole er en ny ungdomsskole som ligger i Frydenbergveien 48 på Hasle. Skolen åpnet i august Frydenbergveien 48 er opprinnelig en industrihall. En mindre hall ble først bygget av Per Kure AS i 1936 til produksjon av transformatorer. Vel innenfor dørene kommer du inn i ett gedigent rom som gir en fantastisk oversikt over skolen, der klasserom, auditorier, administrasjon, lærernes arbeidsrom mv befinner seg i etasjene over, dog med unntak av gymnastikksalen som befinner seg meget dypt under sammen med garderober mv. Oppe i undervisningsarealene finner vi tre områder, ett for hvert årskull. Skolen er bygget med egen kantine, bibliotek og en flerbrukshall. Skolen har en kapasitet på 600 elever. Hauketo ungdomsskole Hauketo ungdomsskole sto ferdig rehabilitert og utbygget til skolestart En svært vellykket kombinasjon av rehabilitering og nybygg får hele skolen til å fremstå som flunkende ny. Hauketo ungdomsskole er en moderne, flott skole. Både elever og ansatte er svært fornøyd med resultatet. Som en tidsriktig IKT skole, har alle elever sin egen bærbare PC med trådløst nettverk. Dette betyr at elevene arbeider med både tekst, lyd og bilde. Det er digitale tavler i alle undervisnings rom, moderne forelesningssaler og auditorium med tilhørende AV-utstyr. Skolebiblioteket, som er betjent hele skoletiden, er velutstyrt og allsidig, med egne arbeidsplasser. I tillegg har vi en ny svømmehall. Med en beliggen het i skogkanten finnes uteområder for mange aktiviteter, her kan elevene bruke skaterampe, klatrevegg, basket ball- og sandvolleyballbaner. Av de ca. 320 elevene, er mellom 50 og 60 % tospråklige. Skolen har også en byom fattende spesial avdeling for elever med Asperger syndrom Nydalen videregående skole Nydalen videregående skole sto klar til skolestart 2011 og er dermed blant de nyeste videregående skolene i Oslo. Skolen har 950 elever og 140 ansatte. Skolen tilbyr studieprogrammer for studiespesialiserende, helse og oppvekst, service og samferdsel, samt en egen linje for tilrettelagt opplæring. Skolen er knutepunktskole for hørselshemmede. Nydalen vgs er kvm. Skolen består av 6 etasjer, hvorav 2 under bakkenivå og 4 over. Idrettshallen med tilhørende styrkerom, garderober og lagerplass, ligger under bakkeplan. Klasserommene er fordelt på de fire resterende etasjene. Alle klasserom har minst to vegger av glass. Byggets materialer er en sammensetning av glass, stein og treverk og en fargekode er gjengitt i hver etasje. Bygget har et transparent utrykk, og lyset reflekteres gjennom bygget og oppover/nedover i bygget. Grunnet liten skolegård, er bygget omsluttet med terrasse rundt ¾ av øverste etasje. Skolen fremstår som kompakt, varm og innbydende. 7 Kuben yrkesarena Osloskolens storsatsning på yrkesfag Kuben yrkesarena vil stå ferdig til skolestart Det m2 store bygget skal gi plass til 1300 elever og studenter og over 200 ansatte. I tillegg planlegger Utdanningsetaten å leie 6000 m2 i nabobygget for å kunne øke kapasiteten for studiespesialisering med 450 elever. Lokaliseringen på Risløkka gir gode muligheter til samarbeid med arbeidslivet, og avtaler med bygge-, bil- og frisørbransjen er allerede på plass. Kuben yrkesarena skal inneholde Kuben videregående skole, Fagskolen i Oslo og Lærlingsenter for byggfag. Den videregående skolen vil tilby utdanningsprogrammene byggog anleggsteknikk, teknikk- og industriell produk sjon, elektrofag, design og håndverk, helse- og oppvekst fag, IKT servicefag og studiespesialisering. Fag skolen i Oslo tilbyr ett- til toårige yrkesrettede ut danninger som bygger på fag-/svenne brev innen tekniske fag eller helse- og oppvekstfag. Lærlingsenteret gjennom fører kurs og opplæring for lærlinger, og har prøvestasjoner for gjennomføring av fag-/ svenneprøver.

8 Praktisk informasjon Deltageravgift: Hele konferansen (inkl. lunsj og festmiddag): kr ,- Hele konferansen (uten festmiddag): kr ,- Dagpakke (inkl. lunsj): kr ,- pr. dag, tillegg for festmiddag: kr. 800,- Dagpakke heltidsstudenter (inkl. lunsj): kr. 500,- pr. dag, tillegg for festmiddag: kr. 800,- (priser er inkl. mva) Priser for overnatting: Overnatting er ikke inkludert i deltageravgiften, men kan bestilles i forbindelse med påmelding. Priser: kr ,- pr. enkeltrom og 1.505,- pr. dobbeltrom pr. natt. (priser er inkl. mva) Prisen inkluderer frokost, inngang til Pool & Fitness-avdeling og trådløst internett. NB! Hotellrommene skal betales direkte av hver enkelt direkte til hotellet før hjemreise. Evt. benyttelse av rekvisisjon fra arbeidsgiver må avtales med hotellet på forhånd på tlf Bestilte rom som ikke blir benyttet og/eller betalt, blir fakturert i ettertid. Betingelser: Påmeldingen er bindende. Alle endringer eller avbestillinger må rettes til Avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres med 50 % av deltageravgiften. Avbestilling senere enn fem virkedager før start, eller uteblivelse, belastes med full pris. Betaling av deltageravgift: Deltageravgiften skal betales før konferansen til: Norconsult AS Pb Sentrum 5811 Bergen Kontonummer: Betalingen merkes med deltagers navn og kommune/virksomhet. Deltageravgift som ikke er innbetalt før konferansen faktureres med et påslag på 10% i ettertid. Spørsmål om påmelding eller andre praktiske forhold kan rettes til Norconsult v/harald Høgh mob: eller e-postadressen over. Vennligst gi opplysninger i påmeldingen om eventuelle særskilte behov (allergi, teleslynge etc) Elektronisk påmelding finner du her: Påmeldingsfrist: mandag 9. september. 8

9 Magnolia design as Telefon Utgitt juni 2013

Oversikt over alle dager 6.-8. mai 2014

Oversikt over alle dager 6.-8. mai 2014 Oversikt over alle dager 6.-8. mai 2014 Studietur til nye skoler i Oslo-området 6. mai, Oslo Studietur til nye skoler, 6. mai 08:45 09:00 Registrering og lett frokost 09:00 09:20 Kjøring 09:00 09:20 Omvisning

Detaljer

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2009

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2009 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK Innlandskonferansen 2009 arrangeres i Kongsvinger og Eidskog kommuner 20. og 21. oktober Sentrum videregående skole Eidskog ungdomsskole Kongsvinger kommune Velkommen til årets

Detaljer

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS Foreløpig program pr 26.06.06 oppdatert program blir lagt ut på rådgivningstjenestens nettside: skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS Torsdag 28. fredag 29. september

Detaljer

Fysisk læringsmiljø Læring, helse, trygghet, trivsel

Fysisk læringsmiljø Læring, helse, trygghet, trivsel Fysisk læringsmiljø Læring, helse, trygghet, trivsel Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2015 TID OG STED Quality hotell Klubben, Tønsberg Tirsdag 22. onsdag 23. september

Detaljer

HVA ER. KKT? Foto: Arch Uno

HVA ER. KKT? Foto: Arch Uno HVA ER KKT? Foto: Arch Uno KUBEN YRKESARENA Høsten 2013 ble Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) etablert på Økern i Oslo. KKT er en del av Kuben yrkesarena - en samlokalisering av Kuben videregående skole,

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Fleksible skoleanlegg. Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008 23. 24. september 2008 på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika

Fleksible skoleanlegg. Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008 23. 24. september 2008 på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika Fleksible skoleanlegg Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008 23. 24. september 2008 på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika Fleksible skoleanlegg Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse

Detaljer

PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram

PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO PROGRAM 16. 18. november 2015 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo sentrum Bygg og anleggsteknikk (BA) Elektrofag (EL)

Detaljer

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2006

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2006 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK Innlandskonferansen 2006 Scandic Hamar 13. og 14. september 2006 Onsdag 13. september 09:30 Vi møtes til morgenkaffe/te og et rundstykke 10:00 Åpning av konferansen v/ ordfører

Detaljer

NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE

NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE FOBE inviterer hermed sine medlemmer og andre interesserte til NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE i Thon Hotel Opera, Christian Fredriksplass 5, Oslo Mandag 16. tirsdag 17. april 2007.

Detaljer

FYR PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram. Design og håndverk (DH) Helse og oppvekstfag (HO)

FYR PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram. Design og håndverk (DH) Helse og oppvekstfag (HO) FYR Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO PROGRAM 17. 19. november 2014 på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo sentrum Design og håndverk (DH) Helse

Detaljer

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Invitasjon til Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Ons. 9. og tors. 10.

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Innlandskonferansen 2008

Innlandskonferansen 2008 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK Innlandskonferansen 2008 Rica Hotel Hamar 19. og 20. november 2008 Hamar katedralskole Agoras årlige Innlandskonferanse om pedagogikk og arkitektur vil i år fokusere på erfaringer

Detaljer

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE): Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk med Presentasjon av Oslo kommunes Metodehåndbok for Eiendomsutvikling

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

JUBELÅRET 2014! Oppgradering av skolebygg for økt trivsel og læring. Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger

JUBELÅRET 2014! Oppgradering av skolebygg for økt trivsel og læring. Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger Oppgradering av skolebygg for økt trivsel og læring Eiendomsutvikling forankring i forkant av prosjektgjennomføring Gode og mindre vellykkede prosjekter

Detaljer

Kunst med mening i skolen

Kunst med mening i skolen Kunst med mening i skolen Pedagogiske installasjoner 25. september 2013 A r n t O r s k a u g r e a l f a g s l æ r e r p å Å r e t t a s k o l e i L i l l e h a m m e r M o r t e n R o n d a n u n d e

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Innlandskonferansen 2007

Innlandskonferansen 2007 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK I BARNEHAGER Innlandskonferansen 2007 Rica Hotel Hamar 11. og 12. april 2007 Arrangør: 11.april Stiftelsen Agora inviterer til Innlandskonferansen 2007 om samspillet mellom arkitektur

Detaljer

Form og funksjon. Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2016. Fysisk læringsmiljø i fremtidens skole og barnehage

Form og funksjon. Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2016. Fysisk læringsmiljø i fremtidens skole og barnehage Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2016 Form og funksjon Fysisk læringsmiljø i fremtidens skole og barnehage Bli inspirert og få ny kunnskap av bl.a.: TID OG STED

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Kvadraturen skolesenter

Kvadraturen skolesenter Kvadraturen skolesenter 1400 elever og studenter 260 ansatte Videregående skole og Fagskole Nybygg tatt i bruk august 2003 (kombinert med gammelt bygg fra 1976) Qubus arkitekter, Bergen Oppdragsgiver:

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31]

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] KUBEN YRKESARENA Samarbeidsplattform Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] 1 SAMARBEIDSPLATTFORM INKL STYRINGSSTRUKTUR OG MANDAT Visjon

Detaljer

Velkommen til innskrivning ved Løren skole -informasjonsmøte 7. Desember 2015

Velkommen til innskrivning ved Løren skole -informasjonsmøte 7. Desember 2015 Løren skole Velkommen til innskrivning ved Løren skole -informasjonsmøte 7. Desember 2015 Agenda Skolen slik den er nå, og hvordan den blir i fremtiden Pedagogikk - skolens satsningsområder Aktivitetsskolen

Detaljer

Nye Søreide barneskole. Mer enn et passivhus! Hvordan har kravene påvirket løsninger og arkitektur?

Nye Søreide barneskole. Mer enn et passivhus! Hvordan har kravene påvirket løsninger og arkitektur? Nye Søreide barneskole. Mer enn et passivhus! Hvordan har kravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig arkitekt for Søreide skole Gruppeleder_Arkitektavdelingen,

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Nye Søreide barneskole

Nye Søreide barneskole Nye Søreide barneskole TFT-FB_ breeam_ passivhus_ OPS; ny standard eller døgnflue? Hvordan har miljøkravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig ARK Søreide

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING VELKOMMEN TIL AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING Åpnet august 2013 42000 m2 beliggende på Økern i Oslo + BiKuben Nær 2000 elever og studenter, 350 ansatte, 1500

Detaljer

Kampen Skole. Energi- og innemiljørehabilitering

Kampen Skole. Energi- og innemiljørehabilitering Sverre Holøs Kampen Skole. Energi- og innemiljørehabilitering Frokostmøte 28.november 2012 Rehabilitering av eksisterande bygg 1 Litt historikk Arkitekt Ove Ekman. Kampen skole ble oppført i 1887 og tatt

Detaljer

PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram

PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO PROGRAM 16. 18. november 2015 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo sentrum Bygg og anleggsteknikk (BA) Elektrofag (EL)

Detaljer

Fremtidsrettede læringsarenaer

Fremtidsrettede læringsarenaer Fremtidsrettede læringsarenaer Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2014 TID OG STED Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Onsdag 24. torsdag 25. september 2014

Detaljer

Et skolebygg å være stolt av!

Et skolebygg å være stolt av! Hvordan lykkes med prosjektene - samspill, teknologi og kompetanse NBEF s Årsmøtekonferanse 2013, 10-11 april 2013 Avdelingsdirektør Prosjektavdelingen Ketil Asklien Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg

Detaljer

Fremtidsrettede læringsarenaer

Fremtidsrettede læringsarenaer Fremtidsrettede læringsarenaer Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2014 TID OG STED Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Onsdag 24. torsdag 25. september 2014

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Program for utprøving uke 45 2010

Program for utprøving uke 45 2010 Romsdal videregående skole Program for utprøving uke 45 2010 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON - 08.45 09.00 Kort omvisning gjennom avdelingens programfagområder primært så viser vi våre verkstedlokaler

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Fra prosjektering til drift Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr 3 Fakta

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Spenstig. barnehagegigant. 450 barn i tre kontorblokker fra 80-tallet. Hvordan har resultatet blitt? bygg og arkitektur

Spenstig. barnehagegigant. 450 barn i tre kontorblokker fra 80-tallet. Hvordan har resultatet blitt? bygg og arkitektur bygg og arkitektur Tekst og foto: HANNE OSMO REINDAL Utenfor. Kværnerdalen barnehage i Oslo blir landets største barnehage. Arkitekturmessig er den også en av landets mest spennende. Spenstig barnehagegigant

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED)

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 23.08.2012 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen

Detaljer

Grep for standardisering i Oslo

Grep for standardisering i Oslo Nasjonal barnehage- og skolebyggkonferanse Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) 2. Bygg for læring Hensikten Å gi et innblikk i hvordan Oslo kommune arbeider

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL Målet for konferansen er å skape et nettverk for transport- og logistikkfagene. I dette nettverket må vi forsøke å få med organisasjoner, bedrifter, opplæringskontor

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Angående behovet for en helhetlig løsning for elevene ved Marienlyst

Angående behovet for en helhetlig løsning for elevene ved Marienlyst Avsender for dette skriv er: FAU ved Marienlyst skole Foreldreaksjonsgruppen ved Marienlyst Marienlyst Vel Ungdomsrådet ved Ravn Alexander Smedhus Marienlyst skole og DS ønsker også svar på det som her

Detaljer

Fremtidsrettede læringsarenaer

Fremtidsrettede læringsarenaer Fremtidsrettede læringsarenaer Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2014 TID OG STED Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Onsdag 24. torsdag 25. september 2014

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

ULIKE ASPEKTER VED TRANSPARENS. S t i p e n d i a t E l s e M a r g r e t h e L e f d a l, H i O A / E S T, U M B / I L P

ULIKE ASPEKTER VED TRANSPARENS. S t i p e n d i a t E l s e M a r g r e t h e L e f d a l, H i O A / E S T, U M B / I L P ULIKE ASPEKTER VED TRANSPARENS S t i p e n d i a t E l s e M a r g r e t h e L e f d a l, H i O A / E S T, U M B / I L P Transparens i skoleanlegg 25.09.13. 2 Kort om ph.d - prosjektet Avhandling: Fokus:

Detaljer

FYR PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram

FYR PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram FYR Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO PROGRAM 12. 14. oktober 2015 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo sentrum Design og håndverk (DH) Helse og oppvekstfag

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Skoleanlegg for framtiden

Skoleanlegg for framtiden Skoleanlegg for framtiden fleksible, bærekraftige og tilgjengelige for alle Nasjonal konferanse for skoleanlegg Quality Hotel Fredrikstad, 21. 22. september 2010 Velkommen til den årlige nasjonale konferansen

Detaljer

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Oslo kommune Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. Johansen 29.09.2011 Agenda Kort om OEC Consulting AS og foredragsholderne

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Hadeland videregående skole - nybygg

Hadeland videregående skole - nybygg Per Kr. Lindal - overarkitekt ved Innkjøp- og eiendom Oppland fylkeskommune prosjektleder for og større rehabiliteringer hovedansvarlig for avdelingens utvikling av samspillmodellen Sivilarkitekt fra NTH

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

Casestudy av Kladden barnehage i Godvik, Bergen.

Casestudy av Kladden barnehage i Godvik, Bergen. aktivitetsbarnehage Casestudy av Kladden barnehage i Godvik, Bergen. basseng. Kjøkkenet har en sentral plass, og er også et rom for aktivitet. For å sette meg inn i hvordan barnehager fungerer i praksis,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med

Detaljer

Flyt! Fyrstikkalleen 8-13-skole, Oslo. Et skoleanlegg med flyt av kunnskap og mennesker, skole og lokalsamfunn

Flyt! Fyrstikkalleen 8-13-skole, Oslo. Et skoleanlegg med flyt av kunnskap og mennesker, skole og lokalsamfunn Flyt! Fyrstikkalleen 8-13-skole, Oslo. Et skoleanlegg med flyt av kunnskap og mennesker, skole og lokalsamfunn Oslo kommune Samferdselsetaten Fremtidsvisjon for Ensjø Oslo kommune Samferdselsetaten Veiledende

Detaljer

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 «Arbeidsglede og livsrytme» Konferansen er spesielt rettet mot deltakere og tjenestemottakere i skjermet og offentlig sekto Konferansen

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Arrangör: Ambulanseforum AS Ladeveien 13, 7041 Trondheim, Norge Telefon +47 73964434

Arrangör: Ambulanseforum AS Ladeveien 13, 7041 Trondheim, Norge Telefon +47 73964434 Arrangör: Ambulanseforum AS Ladeveien 13, 7041 Trondheim, Norge Telefon +47 73964434 Konferanse resepsjon Utstillingshall A Utstillingshall B Konferanse sal A Konferanse sal B Utstilling: Påmeldningsavgift..

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til Årskonferanse 13. og 14. april 2011 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 OSLO

VÅRPROGRAM 2015 OSLO VÅRPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID Pårørendeskolen i Oslo legger bak seg et år med mange nye erfaringer. 2014 har også vært det mest aktive året i skolens historie hvor mer enn 200 mennesker

Detaljer

FYR PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram

FYR PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram FYR Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO PROGRAM 13. 15. oktober 2014 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo sentrum Bygg og anleggsteknikk (BA), Elektrofag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikre med kunnskap Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikkerheten i et bygg kan ivaretas på en praktisk og fornuftig måte.

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening FAGKONFERANSE Sykehushygiene 16.-18. oktober 2012 Radisson Blu Hotel Tromsø Antibiotika og kniv Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring workshop Ansattes helse Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Detaljer