Rom for variasjon 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rom for variasjon 2013"

Transkript

1 Rom for variasjon 2013 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo, tirsdag 24. onsdag 25. september 2013

2 Velkommen til Oslo og den årlige nasjonale konferansen om barnehage- og skoleanlegg! Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for barnehage- og skoleanlegg har gleden av å invitere til den ellevte nasjonale konferansen i regi av rådgivningstjenesten. Konferansen er et viktig møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode barnehage- og skoleanlegg og et sted hvor det er mulig å få nye impulser og knytte nye faglige kontakter. Konferansen retter seg mot barnehageeiere, skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere. Tittelen på årets konferanse er «Rom for variasjon». Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk læringsmiljø. Barnehageloven understreker at barnehagen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid, med mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. Det fysiske læringsmiljøet består av mange forhold, som uteanlegg, læringsarenaer, energi og miljøforhold, inneklima, lyd- og lysforhold med mer. Gode sammenhenger mellom pedagogiske plattformer, undervisningsformer og det fysiske læringsmiljøet er av stor betydning for læring. Brukermedvirkning ved planlegging og rehabilitering av nye og eksisterende barnehager og skoler er dermed et sentralt virkemiddel for å lykkes med utforming og utvikling av gode anlegg. Årets konferanse vil berøre flere av disse temaene. På formiddagen dag 1 vil det etter åpning av konferansen være plenumsforedrag. På ettermiddagen dag 1 er det lagt opp til befaringer av flere skoler og barnehager i Oslo. Her vil det bli rikelig med tid til å kunne stille spørsmål og drøfte ulike løsninger. På formiddagen dag 2 blir det parallelle sesjoner hvor vi ønsker å gå mer i dybden innenfor følgende hovedoverskrifter: Sesjon 1: Planlegging. Rett bygg til rett tid på rett sted Sesjon 2: Gjennomføring. Anskaffelse av egnede bygg Sesjon 3: Bygg med innhold Sesjon 4: Utforming av bygg for variasjon. Dag 2 avsluttes med plenumsforedrag. Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for barnehage- og skoleanlegg arrangerer konferansen i samarbeid med Oslo kommune. 2

3 Program tirsdag 24. september 2013 Møteleder: Trond Storaker, Utdanningsdirektoratet Registrering og kaffe på hotellet Velkommen til Oslo v/ ordfører Fabian Stang og elever fra Majorstuen skole Åpning v/ Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Rom for variasjon i skoler og barnehager i Oslo kommune v/ byråd for kunnskap og utdanning Torger Ødegaard og utdanningsdirektør Astrid Søgnen Pause (20 min) School Spaces and Variations in Pupils Performance v/ professor Peter Barrett, School of the built environment, Salford university, UK The HEAD Project (Holistic Evidence and Design) is a research study of the impacts of the built environment dimension of UK Primary schools (4-11 yrs) on the learning rates of pupils. This is a simple aim, but has actually proved to be quite a knotty problem. There is a wealth of published material on the impacts of aspects such as temperature and air quality on human functioning in general and on those in schools in particular. There are many strongly held views too, but a bit of a vacuum around empirical evidence of what actually does impact on learning rates in the classroom, studied «in the wild». In Phase 1 of the project we have found significant impacts attached to the building design and use of schools. Together these scale to explaining 25% of the variation in learning achieved by pupils in the previous year. A range of six factors emerged as being particularly important and include aspects relevant to building design (eg building orientation), but also use-related factors (eg the colour of the classrooms and the visual complexity of the spaces). In several cases the results have not been entirely as expected! Praktiske opplysninger v/ møteleder Lunsj Barnehage- og skolebesøk Bussavgang fra hotellet til de ulike befaringene. A. Barnehager B. Barneskoler C. Ungdomsskoler D. Videregående skoler 1. Margarinfabrikken barnehage 2. Fagerborg menighetsbarnehage 1. Kjelsås skole 2. Høybråten skole 1. Frydenberg ungdomsskole 2. Hauketo ungdomsskole 1. Kuben senter 2. Nydalen videregående skole Orienteringer ved rektorer/ styrere og prosjektledere fra byggeprosjektene. Enkel servering ved starten av anlegg nr Tilbake fra befaringene Arkitekturvandring i havneområdet (Bjørvika) med kort innledende foredrag om Fjordbyen v/ enhetsdirektør Stein Kolstø, Fjordbyenheten i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune oppmøte i hotellresepsjonen Apéritif Festmiddag på hotellet 3

4 Program onsdag 25. september Parallelle seminarer på hotellet Planlegging. Rett bygg til rett tid på rett sted Møteleder: Terje Gregersen Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg Mentale ombygninger. Nye veie til ressourcefulhed, til læringsløft og kvalitet v/ adm. direktør/arkitekt MAA Gitte Andersen, Signal arkitekter, Danmark. Gjennomføring. Anskaffelse av egnede bygg. Møteleder: Olav Ytre-Arne Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) ) v/prosjektansvarlig Alex Seip, Utdanningsetaten i Oslo kommune 2. Bygg for læring v/alex Seip 3. Standardiserte løsninger for barnehager v/prosjektdirektør Trygve Berg, Omsorgsbygg Oslo KF 4. Superkuben v/ prosjektutvikler Roger Svendsen, Undervisningsbygg Oslo KF Bygg med innhold Møteleder: Dan Lysne Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg Skoler med profil og skolefaglige avtaler, med eksempler fra Ullern, Hersleb og Valle videregående skoler v/ seksjonsjef Bjørg Novang, Utdanningsetaten i Oslo kommune og utviklingsleder Ester Eriksen, Ullern videregående skole Utforming av bygg for variasjon Møteleder: Siv Stavem, Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg RULL (Rom til leg og læring). RULL som metode og areal- og funktionsprogrammer for dagtilbud og skoler. v/ koordinerende projektleder Lene Vestervang Olsen, Århus kommune Barnehage- og skolebehovsplanlegging i Oslo v/ direktør Harald Øvland, avdeling for skoleanlegg, Utdanningsetaten i Oslo kommune og fagsjef Bente Borgen Wold, Bestillerenhet for barnehager, Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning i Oslo kommune Fortsettelse av: Grep for standardisering i Oslo Erfaringer med å ta i bruk et nytt skoleanlegg v/ rektor Mette Rasmussen Kjelsås skole, Oslo Innvendige glassvegger i nye skoleanlegg ulike aspekter ved transparens v/ stipendiat Else Lefdal, HiOA Pause på 20 minutter 4

5 10.40 Ikke bare nybygg. Om planlegging av vedlikehold v/seksjonsleder forvaltning Maren Ormestad, Undervisningsbygg Oslo KF og eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug, Omsorgsbygg Oslo KF Gjennomføringsmodeller Offentlig privat samarbeid. Med eksempler fra blant annet Veitvet skole v/fagkonsulent Therese Corneliussen, Utdanningsetaten i Oslo kommune Erfaringer med å ta i bruk en ny barnehage v/ styrer Anne Holsæther Nordby, Støperiet barnehage og eiendomssjef Lisbeth Andersen, Stiftelsen Kanvas SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv v/skoleplanlegger Espen Storstrand, seksjon for skoleplanlegging og skoleutvikling, Norconsult AS FEF-modellen. Fylkeskommunene sitt arealprogrammeringsverktøy. v/ prosjektleiar Per Olaf Brækkan, Byggje- og vedlikehaldsseksjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Fortsettelse av: Gjennomføringsmodeller Samspillsmodell med løsningsforslag. Med eksempler fra blant annet Tokerud skole v/ prosjektutvikler Marianne Vikene Braarud og prosjektleder Kenneth Skaarud, Undervisningsbygg Oslo KF og seksjonssjef Bjørg Novang, Utdanningsetaten i Oslo kommune Rudolf Steiner og antroposofiens arkitektur. Livsløp og variasjon i skoler og barnehagebygg. Innleder ikke endelig bekreftet Kunst med mening i skolen. Installasjoner/ dekorasjoner som speiler det elevene skal lære v/realfaglsærer Arnt Orskaug, Åretta ungdomsskole og inspektør Morten Rondan, Østerås skole Lunsj på hotellet Plenumsforedrag i hotellets store sal Møteleder: Arne Rekdal Olsen, KS Miljø og helse i skole- og barnehage nytt veiledningsmateriell, godkjennings- og tilsynsstatus v/ seniorrådgiver Finn Martinsen, avdeling for miljø og helse, Helsedirektoratet Utfordringer knyttet til planlegging og utforming av passivhus, eksemplifisert ved nye Søreide skole i Bergen v/seniorarkitekt Einar Tønseth, Etat for utbygging i Bergen kommune, sivilarkitekt MNAL Christian Irgens, gruppeleder Arkitektur Bergen, Asplan Viak AS og prosjektleder Håvard Tjore, Skanska Region Vest Pause på 20 minutter Arbeidsmiljø i skoler og barnehager hvordan påvirker det fysiske miljøet oss? Next Office - fremtidens aktivitetsstyrte arbeidsmiljø v/ Kenneth Tveito, Kinnarps Den skjulte dimensjon: Arkitekturens hemmelige potensial. v/rådgiver, dr. psychol Oddvar Skjæveland, Mellomrom arkitekturpsykologi AS Avslutning v/utdanningsdirektoratet Slutt 5

6 Skoler og barnehager som befares Margarinfabrikken barnehage Margarinfabrikken barnehage er en kommunal barnehage i Bydel Sagene, med flotte Voldsløkka som nærmeste nabo. Barnehagen består av to hus med hhv. 12 baser i lokalet til gamle Margarinfabrikken, og 18 baser i et nytt bygg som var ferdigstilt august Basene har 12 barn på småbarn og 24 på storbarn med 4 ansatte pr base. Det er to pedagoger pr base. Barnehagens åpningstid er og barnehagen har åpent alle dager i året, bortsett fra helligdager, jul- og nyttårsaften. Margarinfabrikken barne hage organiseres som en basebarnehage. Det er 4-7 baser pr etasje. Barna har sine faste baser sammen med et fast personale. Hvor mye basene er sammen og hvor mye de er hver for seg kommer an på barnegruppens behov. Noen dager er noen baser sammen i frilek, på turer, i samlingsstunder og liknende, andre dager er de hver for seg. I tillegg til basene har barnehagen store fellesarealer som gymsal, teatersal, mediatek, formingsrom, musikkrom og vann-lekerom. Barnehagens fellesrom brukes etter ønske og behov gjennom hele dagen. Personalet organiserer og legger til rette for pedagogiske aktiviteter som stimulerer barnas vekst og utvikling margarinfabrikken-barnehage/ Kjelsås skole Skolen ble gjenåpnet til skolestart Kjelsås skole ligger rett sør for Maridalsvannet, nord på Kjelsås, i bydel Nordre Aker, i Oslo. Skolens beliggenhet innbyr til læring og kunnskap. Den ligger rett ved Teknisk museum, Akerselva med sitt kunstnermiljø, nært til Maridalsvannet (byens drikkevann) og kun få minutters gange til Lillomarka med fantastiske turmuligheter. Kjelsås barneskole framstår nå som en blanding av gammel og ny bebyggelse. Det eldste bygget fra 1913 ble utvidet med et bygg i 1933 og begge er vernet som bevaringsområde. Fasadene står på Byantikvarens gule liste og er tilbakeført til opprinnelig stand. Inn vendig har entreprenøren hatt mer spillerom. I 1959 ble skolen utvidet med en ny fløy som delvis er revet og bygget om, mens bygningsmassen oppført i 1979 inkludert Kjelsåshallen er revet. Skolen er dimensjonert for 790 elever og er Oslos største 1 7 skole. En barnehage for 144 barn holder til i skolen. Prosjektets mål og visjon har vært at bygget skal synliggjøre skolens faglige profil med spesiell vektlegging på naturfag. Elevene skal møte faglighet i alle deler av bygget. Biblioteket har fått et eget fortellerrom med stjernebilder i himling, og anvisningsskilt til mange rom er tekstet og oversatt til flere språk. I den nye delen av skolen er det også store synlige konstruksjoner som forteller noe om hvordan bygget bæres. Fagerborg menighetsbarnehage Fagerborg menighetsbarnehage har eksistert siden I desember ble virksomheten utvidet, og flyttet inn i et nytt bygg som har et bruttoareal på 1421 m². Leke- og oppholdsareal er på 1271m². Barnehagen har 68 barn i alderen 1-6 år fordelt på fire avdelinger. De har hver sin inngangsdør, men felles grovgarde robe mellom avdelingene. Barnehage bygget har to etasjer (kjeller under deler av bygget der lager og driftrom er plassert) - selve avdelingene ligger i 1.etg og deles av med skyvedør mellom hver avdeling. En bakre korridor gir tilgang til alle rom samt 2.etg. og kjeller. I 2.etg. er det også to lekerom knyttet til hver sin avdeling, samt et formings rom. Store glassflater slipper inn mye dagslys og interiør og inventar holdes i lyse farger. I midtre del av bygget er det et stort aktivitetsrom med scene og et stort kjøkken. Her er det også mulig heter for blant annet grovmotoriske aktiviteter for barna. html Høybråten skole Skolen er lokalisert i eneboligområde Høybråten i Stovner bydel i Oslo. Høybråten skole er en fire parallellers barneskole. Lokalene til skolen er en variasjon av totalrenoverte eldre bygninger opprinnelig fra 1922 og nybygg som stod ferdig til skolestart Høybråten skole ble finansiert gjennom et OPS prosjekt (offentlig privat samarbeid) med SG finans som den private aktøren. Kommunen leier skolen av SG finans i tjuefem år før anlegget så tilbakeføres til kommunen. Arkitektkontoret LINK arkitektur AS har stått for utformingen av skoleanlegget. Fra første til fjerde trinn består hjemme områdene av fire gruppeområder hvor hvert gruppeområde har fem lærings stasjoner med plass til firefem elever per stasjon. Elevene rullerer mellom de fire stasjonene. Hjemmeområdene er i tillegg utstyrt med mindre grupperom, toaletter, garderober og arbeidsrom for lærere. Fra femte til syvende trinn består hjemme-

7 områdene av et hoved rom med plass til hele trinnet, videre har de et klasserom med kapasitet til ca 30 elever. I tillegg har de fire grupperom samt et planleggings-/arbeidsrom for lærere. Nybygget er preget av transparente løsninger hvor rommene for en stor del er adskilt med glassvegger. Frydenberg ungdomsskole Frydenberg skole er en ny ungdomsskole som ligger i Frydenbergveien 48 på Hasle. Skolen åpnet i august Frydenbergveien 48 er opprinnelig en industrihall. En mindre hall ble først bygget av Per Kure AS i 1936 til produksjon av transformatorer. Vel innenfor dørene kommer du inn i ett gedigent rom som gir en fantastisk oversikt over skolen, der klasserom, auditorier, administrasjon, lærernes arbeidsrom mv befinner seg i etasjene over, dog med unntak av gymnastikksalen som befinner seg meget dypt under sammen med garderober mv. Oppe i undervisningsarealene finner vi tre områder, ett for hvert årskull. Skolen er bygget med egen kantine, bibliotek og en flerbrukshall. Skolen har en kapasitet på 600 elever. Hauketo ungdomsskole Hauketo ungdomsskole sto ferdig rehabilitert og utbygget til skolestart En svært vellykket kombinasjon av rehabilitering og nybygg får hele skolen til å fremstå som flunkende ny. Hauketo ungdomsskole er en moderne, flott skole. Både elever og ansatte er svært fornøyd med resultatet. Som en tidsriktig IKT skole, har alle elever sin egen bærbare PC med trådløst nettverk. Dette betyr at elevene arbeider med både tekst, lyd og bilde. Det er digitale tavler i alle undervisnings rom, moderne forelesningssaler og auditorium med tilhørende AV-utstyr. Skolebiblioteket, som er betjent hele skoletiden, er velutstyrt og allsidig, med egne arbeidsplasser. I tillegg har vi en ny svømmehall. Med en beliggen het i skogkanten finnes uteområder for mange aktiviteter, her kan elevene bruke skaterampe, klatrevegg, basket ball- og sandvolleyballbaner. Av de ca. 320 elevene, er mellom 50 og 60 % tospråklige. Skolen har også en byom fattende spesial avdeling for elever med Asperger syndrom Nydalen videregående skole Nydalen videregående skole sto klar til skolestart 2011 og er dermed blant de nyeste videregående skolene i Oslo. Skolen har 950 elever og 140 ansatte. Skolen tilbyr studieprogrammer for studiespesialiserende, helse og oppvekst, service og samferdsel, samt en egen linje for tilrettelagt opplæring. Skolen er knutepunktskole for hørselshemmede. Nydalen vgs er kvm. Skolen består av 6 etasjer, hvorav 2 under bakkenivå og 4 over. Idrettshallen med tilhørende styrkerom, garderober og lagerplass, ligger under bakkeplan. Klasserommene er fordelt på de fire resterende etasjene. Alle klasserom har minst to vegger av glass. Byggets materialer er en sammensetning av glass, stein og treverk og en fargekode er gjengitt i hver etasje. Bygget har et transparent utrykk, og lyset reflekteres gjennom bygget og oppover/nedover i bygget. Grunnet liten skolegård, er bygget omsluttet med terrasse rundt ¾ av øverste etasje. Skolen fremstår som kompakt, varm og innbydende. 7 Kuben yrkesarena Osloskolens storsatsning på yrkesfag Kuben yrkesarena vil stå ferdig til skolestart Det m2 store bygget skal gi plass til 1300 elever og studenter og over 200 ansatte. I tillegg planlegger Utdanningsetaten å leie 6000 m2 i nabobygget for å kunne øke kapasiteten for studiespesialisering med 450 elever. Lokaliseringen på Risløkka gir gode muligheter til samarbeid med arbeidslivet, og avtaler med bygge-, bil- og frisørbransjen er allerede på plass. Kuben yrkesarena skal inneholde Kuben videregående skole, Fagskolen i Oslo og Lærlingsenter for byggfag. Den videregående skolen vil tilby utdanningsprogrammene byggog anleggsteknikk, teknikk- og industriell produk sjon, elektrofag, design og håndverk, helse- og oppvekst fag, IKT servicefag og studiespesialisering. Fag skolen i Oslo tilbyr ett- til toårige yrkesrettede ut danninger som bygger på fag-/svenne brev innen tekniske fag eller helse- og oppvekstfag. Lærlingsenteret gjennom fører kurs og opplæring for lærlinger, og har prøvestasjoner for gjennomføring av fag-/ svenneprøver.

8 Praktisk informasjon Deltageravgift: Hele konferansen (inkl. lunsj og festmiddag): kr ,- Hele konferansen (uten festmiddag): kr ,- Dagpakke (inkl. lunsj): kr ,- pr. dag, tillegg for festmiddag: kr. 800,- Dagpakke heltidsstudenter (inkl. lunsj): kr. 500,- pr. dag, tillegg for festmiddag: kr. 800,- (priser er inkl. mva) Priser for overnatting: Overnatting er ikke inkludert i deltageravgiften, men kan bestilles i forbindelse med påmelding. Priser: kr ,- pr. enkeltrom og 1.505,- pr. dobbeltrom pr. natt. (priser er inkl. mva) Prisen inkluderer frokost, inngang til Pool & Fitness-avdeling og trådløst internett. NB! Hotellrommene skal betales direkte av hver enkelt direkte til hotellet før hjemreise. Evt. benyttelse av rekvisisjon fra arbeidsgiver må avtales med hotellet på forhånd på tlf Bestilte rom som ikke blir benyttet og/eller betalt, blir fakturert i ettertid. Betingelser: Påmeldingen er bindende. Alle endringer eller avbestillinger må rettes til Avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres med 50 % av deltageravgiften. Avbestilling senere enn fem virkedager før start, eller uteblivelse, belastes med full pris. Betaling av deltageravgift: Deltageravgiften skal betales før konferansen til: Norconsult AS Pb Sentrum 5811 Bergen Kontonummer: Betalingen merkes med deltagers navn og kommune/virksomhet. Deltageravgift som ikke er innbetalt før konferansen faktureres med et påslag på 10% i ettertid. Spørsmål om påmelding eller andre praktiske forhold kan rettes til Norconsult v/harald Høgh mob: eller e-postadressen over. Vennligst gi opplysninger i påmeldingen om eventuelle særskilte behov (allergi, teleslynge etc) Elektronisk påmelding finner du her: Påmeldingsfrist: mandag 9. september. 8

9 Magnolia design as Telefon Utgitt juni 2013

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

Bedre undervisning og motiverende læring

Bedre undervisning og motiverende læring Videregåendekonferansen 2014 22. og 23. september 2014 Gardermoen Bedre undervisning og motiverende læring Årets konferanse gir deg nyttig kunnskap om hvordan du kan møte elevenes behov for nye ferdigheter

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Nr. 1-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Når elevene klager på læreren Enkeltindividets

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer