ÅRSRAPPORT Malvin Varne AS ble miljøfyrtårn sertifisert i Hein Arve her sammen med varaordfører Helga Rullestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Malvin Varne AS ble miljøfyrtårn sertifisert i 2011. Hein Arve her sammen med varaordfører Helga Rullestad"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 ÅV laget en flott kopi av Sildakånå i Den er for salg hos ÅV, Galleri Cafè og Mestergull. Figuren er 15 cm høy og kan brukes til gaver Malvin Varne AS ble miljøfyrtårn sertifisert i Hein Arve her sammen med varaordfører Helga Rullestad Biltema åpnet avdeling på AMFI senteret i 2011 Åkrehamn fikk storfint besøk under fiskeridagene med USA ambassadør Barry B. White til venstre og Norsk konsul i Seattle Kim Nesselquist til høyre. Norsk Amerikanere Arnold Rasmussen og Kåre Nes i midten. 1

2 Forord og Innholdsfortegnelse Åkrehamn Vekst har i 2011 fått flere innmeldinger fra nye og etablerte bedrifter i vårt nærmiljø, men merker også at det er flere som melder seg ut eller opphører å eksistere. Det betyr at vi merker krisen også lokalt, der vi har mange små frittstående bedrifter. 169 medlemmer ved utgangen av året viser at vi stadig øker litt (163 i 2010). For at vår organisasjon skal ha gjennomslagskraft må vi forsøke å få flest mulig bedrifter med oss på laget. Styret har gjennom 2011 laget en ny strategiplan for 2012 til Den erstatter forretningsplanen som ble laget til oppstarten av ÅV. Forretningsideen er forandret til også å omfatte våre nærområder. Åkrehamn Vekst skal tilrettelegge forholdene for handel og næringsbedrifter i Åkrehamn m/nærområder. Med nærområder menes fra Ferkingstad til og med Vedavåg, der hovedvekten av bedrifter ligger i Åkrehamn. Visjon: ÅV skal være den sentrale tilretteleggeren for næringsutvikling på vestsiden av Karmøy. På grunn av uroen i finansmarkedet i Europa er også næringslivet forsiktige med investeringer både sentralt og lokalt i Norge. Vi merket det spesielt i første halvår ved at omsetningen i detaljmarkedet var i minus også i vårt lokalområde. Høsten frem mot jul gledet de fleste av våre medlemsbedrifter spesielt på detaljhandel, da minus i omsetning ble omgjort til en oppgang. Privatpersoner og bedrifter handlet mye mer enn første halvår, og ser vi året under ett har vi fremgang totalt. Innhold Forside Side 1 Forord Side 2 Innholdsfortegnelse Side 2 Organisering Side 3 Styrets Årsberetning Side 4 Årsberetning fra driften Side 5 9 Nøkkeltall Side 9 September 2004 Havneområdet i Åkrehamn en sen kveld i februar 2

3 Organisering av Åkrehamn Vekst Åkrehamn Vekst ble stiftet den Styret i 2011 Styreleder Nestleder Styremedlemmer Kjartan Medhaug Hanne G. Nielsen Ludvig O. Egge Dag Gundersen Jonas Simonsen Jørgen Sletten Reidun Vedøy Styreleder og nestleder blir valgt for 1år, mens resten av styremedlemmene velges for to år Valgkomité i 2011 Medlemmer Olav Emil Hansen Rebekka Selliken Jan Petter Sjøen Daglig leder Per Inge Eriksen er ansatt i 100 % stilling. Organisering Daglig leder er eneste ansatt i foreningen og står for den daglige driften i Åkrehamn Vekst. Det er nedsatt en egen aktivitetskomité som skal få opp aktivitetsnivået i handelsøyemed. Komiteen skal arrangere minst tre fellesaktiviteter i året. Werner Nielsen er ansvarlig for handelsaktivitetene. Komiteen i 2011: Werner Nielsen Janett Hansen Susanne J. Kvalvik Tom Steven Jakobsen Hovedaktiviteter i ÅV er: - Glade Maidager - Karmøymarknaden - Høstmarked - Julemarked Jelsa Jordbær er fast gjest på torget i Åkrehamn gjennom sommeren. De kommer hver dag fra Jelsa, så lenge de har bær 3

4 Styrets årsberetning Styrets årsberetning 2011 Styret har avholdt 5 styremøter i år. Medlemsmassen er nå på 169 medlemmer, en oppgang på 6 medlemmer fra i fjor. Økonomi/planer Budsjett og økonomi har sammen med aktiviteter i handelsstanden vært de viktigste sakene for styret å arbeide med. Det er bra kontroll på inntekter og utgifter. Budsjettet ser ut til å komme i mål og viser en god tendens. Styret har også arbeidet med å utarbeide Strategiplan for Åkrehamn Vekst, utarbeidet plan skal gjelde fra , med hovedrevisjon siste halvår Styret har innhentet priser på ny hjemmeside til Åkrehamn Vekst. Hjemmesiden vi har per i dag er bygget på gammel plattform, og er vanskelig å vedlikeholde. Næringsutvikling Daglig leder har fortløpende holdt styret informert om næringsutviklingen i området. Styret har arbeidet med planer om å opprette VestNettverk. Dette skal bestå av næringsdrivende fra Åkrehamn som ønsker å bidra økonomisk, i tillegg til den normale medlemsavgiften. Vi hadde en samling for aktuelle kandidater til VestNettverk. Tilbakemeldingene var positive, og det ble i slutten av 2011 sendt ut endelig forslag til avtale med aktuelle næringsdrivende. Dersom dette kommer i orden, vil det være mulighet for å ansette en person i 50 % stilling, som vil bidra til at Per Inge kan fokusere mer på næringsutvikling i Åkrehamn. Per i dag går mye av tiden til Per Inge til å skaffe nok inntekter til Åkrehamn Vekst. Månedskafeén Månedskafeèn har blitt et hyggelig og nyttig treffpunkt for næringsdrivende i Åkrehamn. Oppmøtet er ikke alltid like stort, men de som kommer gir positive tilbakemeldinger. Arrangement Våre faste arrangement er gjennomført med masse folk og god stemning. Bilde: Karmøymarknaden i Veakrossen 2011 tatt fra helikopter 4

5 Årsberetning fra Driften Faktaopplysninger om Åkrehamn, Ferkingstad og Vedavåg Det bor til sammen personer i vårt område, en økning på 103 fra sist år personer har sitt daglige arbeid her, og det er registrert 1628 bedrifter. Omsetningen til sammen er på ca 2,8 milliarder kroner. Driftsresultat i samme område er på ca 210 mill. (Omsetningstall er fra Tall for 2011 kommer ikke før juni 2012) Åkrehamn Innbyggere i Åkrehamn, Ådland og Sevland pr er personer en økning på 74 fra året før(samme økning som sist år). Omsetningen i Åkrehamn for 2010 har gått frem med milliarder, en økning på 4,6 %. Tallene viser kun bedrifter med regnskapssted i Åkrehamn, Sævelandsvik og Ådland. Kjeder og avdelinger med annet regnskapssted utgjør en omsetning på minst 500 millioner, og den reelle omsetningen er på ca 2,1 milliarder kroner. Fra 2003 til 2010 har omsetningen økt med 56 %. Det er 2600 arbeidsplasser i Åkrehamn pr , samme som året før. Det er videre registrert 1114 firma i samme området. Når det gjelder ansatte i medlemsbedriftene våre er tallene ca 1100 personer. Mange av arbeidsplassene i vårt distrikt er i kommune og fylkeskommune. Ferkingstad Det bor personer fra Stava til og med Sandhåland pr en oppgang på 2 personer fra året før. Det er omsider mulig å få tomt på Ferkingstad øst, privat utbygger har kommet godt i gang med ferdigstilling av veier og tomter. Omsetningen er 29 millioner i 2010 en oppgang på 5 million fra året før. Det er vanskelig å få et reelt tall på omsetningen på grunn av mange enkeltmannsforetak og KIWI med annet regnskapssted. Vi kan regne med at omsetningen er på over 40 millioner kroner dersom vi tar med alle bedrifter og enkeltmannsforetak. Det er 166 bedrifter i området, de fleste av dem er enkeltmannsforetak der bønder og fiskere utgjør de fleste. Det er ca 200 arbeidsplasser i området. Vedavåg Det bor 2796 personer i Vedavågen pr , en økning på 27 personer fra året før. Vedavågen er den største bygda i Karmøy kommune og det er store utbyggingsmuligheter av boliger i området. Økningen i folketallet vil etter all sannsynlighet fortsette da det bygges og planlegges nye boligområder de neste årene. Næringsområdet Veakrossen består av ca 20 bedrifter og er det største næringsområdet på Vestsiden av Karmøy. Det er solgt flere tomter i området og vi forventer at det kommer flere bygg og bedrifter til de nærmeste årene. Omsetningen i Vedavågen var i 2010 på 616 millioner en oppgang på 170 millioner fra året før. Det er 657 ansatte i virksomheter i Vedavågen og 355 firma er registrert. Medlemmer Det er ved utgangen av 2011 registrert 169 medlemmer i Åkrehamn Vekst. Det er en oppgang på 6 bedrifter fra året før. Målet vårt for 2011 var å holde antall medlemmer stabilt på i overkant av 160. Vi har som mål å stabilisere medlemstallet på 170 i Vi er opptatt av å arbeide for å få flere bedrifter etablert i og rundt Åkrehamn. Nyetableringer i 2010 Nye medlemsbedrifter i 2010: Medieselskapet Karmøynytt Karmøybladet Stormberg på vestsiå Systuen Sikk Sakk Carla boutique 5

6 Biltema FCS Tools Galleri Cafè Shakespeare og Garasj HW Utleie Robins Hood Karmøy Frimax B-Young Hauges Bakeri City Pizza Åkra Sjømat Eiendom Karmøy Taxi Eurojuris Centrum Kiropraktikk og Fysioterapi Los Amigos Haugaland Ved Næringsakademiet Studio Stol Avganger i 2010 Bedrifter som enten er lagt ned, flyttet eller sagt opp sitt medlemskap i Åkrehamn Vekst: - Agromekk - Naustleie.com - Hetland Stor Mote - Advokat Olav M. Munkejord - S.Travels - Lene Bjerre - Hobby Kroken - Karm-Med - Lene V - Senter Cafeen - Bonanza(Pirion) - Fotografmester Anne I Håvarstein - Sysco - Veabuen Gatekjøkken - Snoopy - Lille Sentercafeen Aktiviteter Åkrehamn Vekst har gjennomført følgende aktiviteter i 2011 alene, eller sammen med samarbeidspartnere. Vi har laget en aktivitetskalender for 2011, der alle aktivitetene er opplistet og er trykt opp i 3000 eksemplarer. Vi er meget godt fornøyd med våre samarbeidspartnere i gjennomføringen av aktiviteter som Glade Maidager, Karmøymarknaden, Høstmarked, Tenning av julegran, Julemarked og veldedighetskonsert. Vi takker for dugnadshjelp vedrørende våre aktiviteter, Saron, Karmøy kulturhus, Fiskeridagskomiteen, Karmøy Røde Kors, Amcar klubben, Holy Riders, Karmøy Lydstudio og TNR. Vi gjennomførte følgende aktiviteter i Glade Maidager hadde dette året en ny aktivitet, Sør Karmøy Rundt på sykkel. Allerede første året ble det en suksess og vi ser frem til 2012 utgaven med Åkra Sykkelgruppe i spissen. Bedehuset hadde dette året konserter og aktiviteter, biblioteket, seniornett, artikulør, barneteater og brannvesenet med aktiviteter på 6

7 kulturhuset. Åkra-cup i fotball på stadion, Amcar utstilling med Holy Riders, Gnisten Mopedklubb, Karmøy Røde Kors og Haugaland Veteranklubb der avsutningen ble en flott Crusing gjennom sentrumsgatene. Marked og tivoli på torget samt gode tilbud på butikkene. Karmøymarknad i Veakrossen der over 30 utstillere var med. Her var det underholdning, mange spennende boder og produkter, Helikopterturer, kjempegode tilbud til kundene og været var dette året på kundes side. Fiskeridagene der Åkrehamn Vekst i forkant har i oppdrag å skaffe tilveie sponsorer. Under Fiskeridagene er det stor aktivitet i og rundt Åkrehamn med marked, konserter og bedrifter med egne seminarer. Rotary arrangerte Amerikafest på Blå korslokalet med fullt hus og prominente gjester. Godt besøk og god stemning gjennom fiskeridagsuken selv om sommerværet ikke var til stede hele uken. Sild var årets tema og det slo godt ann hos publikum. Høstmarked på torget med vekt på høstens grøde fra hav og jord. Her deltok 40 utstillere og siden det var valgår ble det omsatt valgflesk både verbalt og på brosjyrer. Barnas marked med mange gode fremtidskremmere som solgte og kjøpte leker og andre varer. Alex Tivoli underholdning og god stemning gjennom arrangementet. Julegrantenning på torget med dårlig vær men en utrolig god stemning med gang rundt juletreet, gløgg og godteposer. Saron ledet årets arrangement på en glimrende måte Julemarked for første gang inne i tre etasjer på kulturhuset. Vi hadde et utrolig godt samarbeid med kulturhuset og opplevde to dager med godt besøk, god underholdning og ikke minst 60 utstillere. Komiteen er veldig godt fornøyd med årets arrangement og gleder seg allerede til neste år. Veldedighetskonsert Siste søndagen før jul arrangerte vi for andre gang en veldedighetskonsert der artister, TNR, Karmøy lydstudio stilte gratis for å støtte Karmøy ABR senter. Julekonkurranse på hjemmesiden vår med flotte premier gitt av bedrifter. Mange innsendte svar og stor aktivitet på vår hjemmeside i desember. Ønskeliste til Julenissen med flotte premier som ble trukket ut av over 250 innsendte nisseønsker. Det er også gjennomført andre aktiviteter som informasjon til medlemmene gjennom nyhetsbrev, e-post og vår egen hjemmeside. Vi har også i 2011 laget to egne avisutgivelser i samarbeid med RGB-Design. Glade Maidager og Juleavis. På kurssiden har vi et samarbeid med SKAPE gjennom kommunen og Næringsakademiet. ÅV sender ut pressemeldinger i løpet av året, noe som har medført at vi og bedriftene har fått mange gode medieoppslag i avis, radio og TV. Vi har gjennom hele 2011 samarbeid godt med Byen vår Kopervik og i slutten av året med Skudenes Arena der hovedformålet ikke er å konkurrere mot hverandre, men få flere til å handle lokalt. Samarbeid med næringsavdelingen i Karmøy kommune, der vi gjennom året har gjennomført flere møter. Prosjekter Samarbeidsavtale med Åkrehamn Vidaregåande Skole. Vi er engasjert som Mentor og lærer for UB(ungdomsbedrifter). Arbeid for AMFI senteret med 10 timer i uken hele Samarbeid med Næringsavdelingen i Karmøy kommune. Vi er med i møter og uttaler oss vedrørende næringsplanen i kommunen. Flere personer fra ÅV skal være med i Byutviklingsplanen fase 2 som starter opp i januar Møter med forskjellige aktører/medlemsbedrifter som ønsker å utvikle vårt område sammen med ÅV. Møter/arbeid med aktører vedrørende reguleringsarbeid flere steder i vårt nærområde. Vi har i løpet av året gitt innspill og er medspiller til kommune og Vegvesen i forhold til ny R47 gjennom/utenfor Åkrehamn. 7

8 Åkrehamn Vekst arrangerer månedskafè første fredagen hver måned. Vi veksler mellom kafeer, bedrifter og ÅV kontoret med kafeen som først å fremst er en sosial happening der nettverk og kontakter kan knyttes. ÅV har sammen med Driftsavdelingen i kommunen, Lyder Nes og Ludvig O. Egge satt i gang et prosjekt med formål å sette opp en autentisk mine fra krigens dager på Årabrot. Arbeidet er godt i gang og vi håper det kan ferdigstilles i løpet av første halvår 2012 Avtaler Åkrehamn Vekst ønsker å få til gode avtaler for våre medlemmer. Vi har avtaler og får fortløpende tilbud fra de fleste mediebedriftene på Haugalandet. Norwegian (flyreiser) Hillesland Kontorspar Radio Haugaland Radio 102 Media Direct Norge AS (kinoreklame) Ventelo (telefoni) Phonero (telefoni) Statoil (bensinavtale for bedrifter og deres ansatte) RGB Design Xerox kopi/printer avtale Sebyen.no Altibox Karmøybladet Karmøynytt Skoi treningsenter Studio Håvarstein (bedriftsfotografering) Vi ønsker også å inngå avtaler med andre firma som kan gi våre medlemmer rabatter. Vi arbeider fortløpende med nye avtaler som kan gi kostnadsreduksjon og bedre service og tjenestetilbud for våre medlemmer. Diverse betraktninger AMFI Åkrehamn ble kåret til årets kjøpesenter. Over 60 senter deltok Hus/leilighetsmarkedet tok seg kraftig opp i løpet av året og vi ser at stadig flere leilighetsbygg og eneboliger påbegynnes. Planene er også klare for flere utbygginger fremover. Åkrehamn Trålbøteri v/terje Hemnes og Jarl Einar Gundersen har laget en unik ostehøvel for oppsamling av olje på havet. De har videre deltatt i en stor internasjonal konkurranse i USA med oppfinnelsen. Ginungagap og Appex begge medlemmer av ÅV, tok godt for seg av de gjeve prisene i årets gullsildutdeling. Vi kan nevne Solstein og Krossen som ble vinnere for beste profil og beste miljødesign. En egen systue er startet i Vedavåg. Systuen Sikk & Sakk er etablert i Rekkjevegen. I slutten av år 2011 startet arbeidet med å lage nye hjemmesider og ny logo i ÅV. Vi regner med at arbeidet blir sluttført innen 1. kvartal ÅV er ferd med å lage et sponsorlaug kalt VestNettverk sammen med noen av de største bedriftene våre. Prosjektet er i arbeid og vil forhåpentligvis komme i gang i løpet av februar/mars Dette kan føre til at ÅV kan ansatte en person i deltid. 8

9 Havnen i Åkrehamn som tidligere var en stor fiskerihavn er nå i ferd med å få et mer småbyaktivt preg der mange vil bygge og bo. Videre er det i ferd med å bli en maritim bedriftsklynge der vi tidligere hadde en stor sildoljefabrikk. Målsetting for Åkrehamn Vekst Åkrehamn Vekst har som oppgave å tilrettelegge forholdene for handel og næringsbedrifter i Åkrehamn m/nærområde. Tilrettelegge for nye etableringer av handel og næringsbedrifter og arbeide for at alle bedrifter skal øke sin markedsverdi. Markedsføre Åkrehamn som Byen mot havet og vestsiden av Karmøy bestående av Ferkingstad Åkrehamn Vedavåg som de beste handelsstedene på Karmøy. Stimulere til økt næringssamarbeid Åkrehamn, Karmøys handelsby Vi skal opprettholde økning i folketall og nyetablerte bedrifter hvert år. ÅV skal videre utvikle tjenester som gir medlemmene en opplevd merverdi og som sikrer langsiktige relasjoner og gode avtaler. Nøkkeltall Tall i tusen BUDSJETT Budsjett Resultat Omsetning Renter Kostnader Resultat (20.000) (7.300) ( ) 9

10 Knytte bånd og samarbeid er viktig for at vår organisasjon skal bli sterkest mulig Åkrehamn Per Inge Eriksen Daglig Leder 10

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen OKTOBER 2007 Mer matbutikker å mette Til tross for at vi har 40 dagligvarebutikker i Tromsø, mener Kiwi-kjeden det kan være plass til åtte nye. Tromsøværingen

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

TO STJERNER EN STJERNE

TO STJERNER EN STJERNE 2014 VINNERCASE 03 04 05 06 FORORD STELLA JURYEN FAGLIG RÅD JURYLEDER HAR ORDET 08 GRAND PRIX OG FIRE STJERNER FOR ALT VI HAR. OG ALT VI ER for Forsvaret av Reklamebyrået Ernö 27 44 TRE STJERNER HELE NORGE.

Detaljer