TEKNISK INFORMASJON. Montering og Demontering Åpningstider Varelevering 1 (6)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK INFORMASJON. Montering og Demontering Åpningstider Varelevering 1 (6)"

Transkript

1 TEKNISK INFORMASJON Montering og Demontering Åpningstider Varelevering 1 (6)

2 IT MESSEN Oslo 2012 Monteringstider: Mandag 17. september kl Messens åpningstider: Tirsdag 18. september kl Onsdag 19. september kl Demonteringstid: Onsdag 19. september kl Tekniske bestillinger og spørsmål: sendes til nv/servicesenter Fax : e-post: Ta gjerne kontakt med messens servicekonsulent Kaj Jacobsen Tel: ved spørsmål vedr. de tekniske bestillingene. Se katalog, prisliste og annen nyttig informasjon på: Teknisk bestillingsfrist: Onsdag 15. august 2012 Vi gjør oppmerksom på at personer under 16 år ikke har tilgang til messesenteret i montering og demonteringsperioden. Leveringsadresse til Oslo Spektrum er: Oslo Spektrum Arena ANS Sonja Henies pl Oslo Husk å merke varer som skal til messen med messens navn, standnummer og kontaktperson med telefonnummer. Husk også å lese vedlagte reglement. 2 (6)

3 Bestilling till IT-MESSEN Oslo september 2012 Siste bestillingsdag 15. august Frontbordtekst Jeg ønsker følgende tekst på frontbordet: Jeg ønsker en ekstra frontbordtekst. Pris: 383,-. (sett kryss) Angi ekstra frontbordtekst: Teppe Jeg vill ikke ha det blå teppet (artikkel nr 5901) som inngår, ønsker å bytte til,se (http://www.messe.no/infos) Ønskes en annen teppefarge enn blå, må dette angis senest 3 uker innen messen åpner. Deretter debiteres en ombygningsavgift på 88:-/kvm (sett kryss) Møbler I standen følger det med ett rundt bord og 2 stoler, gi beskjed om dere ikke ønsker møbler. (sett kryss) Jeg ønsker å bestille og andra möbler: Angi artikelnummer og antal (se ) Internet artnr: artnr: artnr: artnr: artnr: artnr: Ja takk, jeg bestiller 1stk. Internet oppkobling. Pris: 2200:- (sett kryss) Ja takk, jeg bestiller st. påfølgende Internet. Pris: Ja takk, jeg bestiller 1st Trådløst Internett. Pris: 1000:- (sett kryss) Alle priser over er eks. moms. Firma: Stand nr: Kontaktperson: Telefon: E-post: Underskrift: Dato: Send bestillingen til:norges Varemesse, servicesenteret, pb Lillestrøm, faks , 3 (6)

4 Messereglemet Oslo Spektrum For utstillere og deres leverandører. Pr. 30.april Generelt: Alle henvendelser vedrørende messer skal rettes til den enkelte arrangørs kontaktperson eller infostand. Arrangøren kan inngå avtaler med utstillerne og/eller utstede bestemmelser som er mer restriktive enn dette reglementet. Norges Varemesse (NV) v/ Servicesenteret leverer alle tekniske tjenester og alt teknisk utstyr til messer i Oslo Spektrum. Varelevering: Leveranse av gods skal skje på monteringsdagen. Alt gods må merkes tydelig med avsenders og mottakers navn og adresse, samt standnavn og standnr. Oslo Spektrum er leveringsadresse og må ikke føres opp som mottaker. Oslo Spektrum har ikke ansvar for gods før, under eller etter arrangementet. Arrangøren må underrettes hvis gods krever gaffeltruck for lossing eller lasting. Eventuell oppbevaring av gods før monteringstid må skje hos speditør. Utstillerkort/Akkreditering Utstiller må sørge for at alle hans engasjerte aktører (standbyggere, dekoratører, utstiller etc.) har mottatt monteringskort og/eller utstillerkort før ankomst til messeområdet. Akkreditering skal alltid bæres synlig og framvises uoppfordret til sikkerhetsvaktene ved inngangen til området. For å gjøre det enklere og bestille utstillerkort kan man registrere alle som skal stå på standen online og skrive ut utstillerkortene direkte selv. Vi kommer ikke til å sende ut utstillerkort per post denne gangen slik vi har gjort ved tidligere messer. Logg dere bare inn på «Min EasyFairs» og følg instruksjonen dere finner i vedlagte skriv. Denne informasjonen finnes også under Udstiller informasjon på For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med Stina Heyl på telefon eller epost Montering: Montering skal kun skje innenfor det tidsrom arrangøren har avsatt til dette. For tider, se første side. Avfall etter montering: Oslo Spektrum henstiller utstillere og deres leverandører til å kaste avfall etter montering fortløpende i beholdere satt fram til slikt bruk. Emballasje og varer må ikke settes sammen med avfall. (Se «Tomemballasje»). Parkering: Parkering til nyttekjøretøyer bestilles via arrangør. Parkeringstillatelse i frontruta er påkrevd. For øvrig henvises parkering til et av de mange parkeringshus i Oslo Spektrums umiddelbare nærhet. Tollklarering: Utstiller plikter selv, eventuelt via sin speditør, å sørge for nødvendig tollklarering. Interntransport: Oslo Spektrum har kun ett meget begrenset antall traller/jekketraller til disposisjon. Utstiller anbefales å medbringe eget materiell. Når forholdene tilsier det, og etter vaktenes anvisning, kan biler kjøre direkte inn på messeområdet i riggeperioden når det ikke ligger gangtepper i arenaen. Særlig aktsomhet må utvises ovenfor personer og materiell, se opp for kabler fra tak og på gulv. Tomemballasje: Utstiller må ta kontakt med NVs Servicesenter for avtale om lagring av emballasje til gjenbruk. All emballasje må samles, merkes tydelig og plasseres på avtalt sted. Forsikring: Utstiller må selv tegne forsikring for tap og skade av egen eiendom før, under og etter messen. Oslo Spektrum er ikke ansvarlig tap av eller skade på utstillers eiendom. 4 (6)

5 Stand bygging og standmaterialer: Stands må kun bygges innenfor oppmerket område. Skillevegger, belysning og dekor må være utført slik at det ikke medfører fare for skade på personer, andres utstyr eller brannfare. Tepper og dekor av stoff og lett antennelig materiale må impregneres med godkjent brann-hemmende væske. Oslo Spektrum kan forlange og bli forevist skriftlig dokumentasjon, samt og foreta flammetest av materialet Bruk av isopor, papir, pappstrie, halm og annet lett antennelig material i dekorasjon tillates ikke uten Oslo Spektrums spesielle tillatelse. Brannforskrifter: Røyking og bruk av åpen ild og bart lys i lokalene er forbudt. Lett antennelig og ildsfarlige gjenstander, samt selvantennelig avfall må kun brukes og oppbevares etter brannvesenets bestemmelser og Oslo Spektrums spesielle tillatelse. Gass / gassflasker / brannfarlige væsker: Bruk av gass under trykk og brannfarlige væsker er forbudt med mindre godkjennelse fra Oslo Spektrum foreligger. All bruk av propan er totalforbudt i Oslo Spektrum. Bensin og kjøretøyer: Bensintanker må være helt fulle og batterier på kjøretøyer må frakobles. Arrangør må underrettes om plassering av biler, motorsykler og lignende på standen. Brannposter og nødutganger: Det er ikke tillatt å dekke til brannposter som brannslager, brannslokkingsapparater og brannmeldere. Rømmingsveier skal holdes fri for emballasje, produkter, bord, stoler etc. Gjelder også i monteringstiden. Det er ikke tillatt å henge opp plakater og lignende som kan hindre fri sikt til, eller, som kan falle ned i rømmingsveier. Sprinkleranlegg: Det er ikke tillatt å feste eller henge utstyr av noe slag i sprinkleranlegget. Varme arbeider: Må ikke påbegynnes før tillatelse er gitt av Oslo Spektrum. Spesielle hensyn må tas og arbeidsområdet må avsperres for trafikk. Rigging fra tak: Det er meget gode riggemuligheter fra Oslo Spektrums tekniske tak for oppheng av lystrosser, profileringsmateriell og ekstra sikring (toppstøtte) av høye konstruksjoner. Alt oppheng skal utføres av Oslo Spektrums egen husrigger. Eget bestillingsskjema må sendes inn på forhånd. Arrangøren kan legge begrensninger på omfang og utførelse. Alle som skal ha tilgang til teknisk tak i riggeperioden må signere Reglement for rigging i Oslo Spektrum. For regler om avsperring av riggeområder og bruk av verneutstyr, se Oslo Spektrums riggereglement. OBS. Maks byggehøyde er 2,5 meter HMS: Utstillere som benytter egne underleverandører og standbyggere må sørge for at arrangør får oversikt over engasjerte virksomheter som skal ha tilgang i riggeperioden. Alle underleverandører og standbyggere må dokumentere til arrangør at de har HMS i orden via en HMS erklæring. Videre må disse gjøres kjent med Reglement for rigging i Oslo Spektrum. Bygningsmessige forandringer/skilting/oppslag: Bygningsmessige forandringer som boring av hull, maling av gulv, fastliming av tepper o.l. må ikke forekomme. Skilter, plakater, flagg/banner o.l. må ikke henges opp utenfor eget standsområde uten Oslo Spektrums godkjennelse. Gis slik tillatelse skal det benyttes festemetoder som ikke påfører skade eller etterlater limrester. Materiellet skal fjernes umiddelbart etter messen, samt festemateriell som strips, snøre, tape, o.l. Dobbeltsidig tape o.l. må ikke benyttes på malte betongflater. Fjerning av materiell som utstiller selv ikke utfører samt utbedring av skader på bygget vil bli belastet utstiller. 5 (6)

6 Elektro: Bestilling av strømforsyning utover det som følger med, må skje via NVs Servicesenter. Øvrig arbeid på den enkelte stand skal utføres av autorisert installatør. Elektrisk strøm blir normalt slått av utenom utstillingens åpningstider. Spesielle behov må bestilles særskilt. Vann og avløp: Vann og avløp må bestilles via NVs Servicesenter så tidlig som mulig da dette kan påvirke plassering av stand. Enkelte steder vil det være teknisk umulig å skaffe avløp. Trykkluft: Trykkluft bestilles via NVs Servicesenter. Arbeidstrykket ligger på ca. 6 bar. Utstiller må selv sørge for evt. reduksjonsventiler, olje- og vannutskillere. Telekommunikasjon - trådbasert: Faste linjer til telefon, samt kabel-tv må bestilles via NVs Servicesenter. Signalleverandør for kabel-tv er Canal Digital. Internettoppkopling (LAN og WLAN) Det er trådløs sone i hele Oslo Spektrum I tillegg er det mulighet for trådbasert tilgang i messeområdet og konferanserom. Internett tilgangen er ubeskyttet. Oslo Spektrum har rett til å stenge tilgangen hvis det blir oppdaget uønsket trafikk som kan hindre normal drift. Bruk av eget trådløst utstyr er ikke tillatt uten godkjennelse fra Oslo Spektrum. Det henvises til eget regelverk. Ta kontakt for info. Daglig rengjøring av stands: Daglig rengjøring omfatter søppeltømming og alminnelig renhold/støvsuging av gulv på stands etter messens stengetid. Det vil også bli rengjort før messen starter første dag. Renhold utover dette må bestilles særskilt via arrangør eller NVs Servicesenter. Større mengder produksjonsavfall fjernes av utstiller eller av Oslo Spektrum for utstillers regning. Demontering/avfall etter demontering: Utstiller er ansvarlig for å fjerne all sin eiendom fra Oslo Spektrum i løpet av demonteringstiden. Dette gjelder også gulvtepper, vegger, plattinger, trykksaker, tomgods, varer og dekor som utstiller ikke har til hensikt å bruke om igjen. Oslo Spektrum har kildesortering. Vennligst følg anvisninger på containerne. Avhenting av gods: Gods som henstilles for avhenting må plasseres på avtalt sted og merkes tydelig med navn, standnr., adresse og transportør. Alt gods skal hentes i løpet av demonteringstiden. Oslo Spektrum forbeholder seg retten til å fjerne uavhentet gods for utstillers regning, inkludert transport, lageravgift og spedisjon. Umerket gods vil etter demonteringstidens utløp bli betraktet som avfall og kastet. Oslo Spektrum Arena ANS Sonja Henies pl. 2, 0185 OSLO Varelevering: Innkjøring fra Stenersgata. Tlf Fax Kontaktpersoner easyfairs: Prosjektleder: Magdalena Ranagården, tlf.: , Prosjektkoordinator: Stina Heyl, tlf.: , Prosjektselger: Jan Tømmervik, tlf.: , Lykke til med forberedelsene! 6 (6)

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

PRODUKTKATALOG 2014 NORGES VAREMESSE

PRODUKTKATALOG 2014 NORGES VAREMESSE PRODUKTKATALOG 2014 NORGES VAREMESSE Velkommen til NV VELKOMMEN TIL NORGES VAREMESSE Norges Varemesse er Norges største møteplass, og en internasjonal arena for messer, kongresser, banketter, eventer

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen)

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen) QA dokument nr: DR1 Prosessbeskrivelse Side 1 av: 1 Utgave: C Norsk Metallretur Stavanger AS Utarbeidet av: KH Godkjent av: TA Dato: 140205 RENAS MOTTAK BEH. ANL. EE-AVFALL FERDIG- VARE LAGER MOTTAK VEKT

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

TRYGT I HUS. Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen. www.marineholmen.com

TRYGT I HUS. Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen. www.marineholmen.com TRYGT I HUS Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen www.marineholmen.com INNHOLD 1. KJÆRE LEIETAKER... 3 2. OM MARINEHOLMEN... 4 2.1 Oversikt... 4 2.2. Området... 5 3. DINE KONTAKTPERSONER... 6 3.1

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien Krav til grunnsikring Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien Nr. 091 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr.: 4 Rev. dato:

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer