Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304."

Transkript

1 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf Forkortelser: Gr=Greverud, Ko=Kolbotn, My=Myrvoll, O=Oppegård som kommune, Op=Oppegård syd, Sv=Svartskog, Sol= Solbråtan, Sos=Sofiemyr, Tå=Tårnåsen Dato i parentes betyr datoen for omtalen, ikke hendelsesdatoen.. Det meste nedenfor er basert på opplysningene i Oppegård leksikon og Oppegårds historie i telegramstil, alfabetisk og kildene finner du der. F.Kr Isavsmelting Morenen Ski-Ås avsatt Isavsmelting slutt Eldre steinalder beg Morenen ved Maridalsvannet dannet Nøstvedtkulturen Hakke av stein på Greverud Yngre steinalder beg Oltidsvei over Grønliåsen til Haugbro. Gravrøyser på Grønliåsen. Steinalderboplasser på Kurud. Steinøks på Dal. Oldtidsvei over Hvitebjørn - til Fåle Pollen av korn fra denne tid funnet på Sv Bronsealder beg Skaftesteinøks på Søndre Oppegård Fast bosetning i Sandbuktskogen og ved Bekkensten Eldre jernalder beg. Keltisk eller førromersk tid beg. Gravhaug 10,5 m d ved Prosted. 140 boplasser på terrasser i skråningen mot Sandbukta.Laveste anlegg 9 moh. 20 do. Funnet rett opp for Bekkensten. Laveste anlegg 6 moh. 0 Keltisk eller førromersk tid slutt E.Kr. 0- Romersk tid beg Aktivitet på stedet for Søndre Oppegård Folkevandringstiden beg. Bosetningen i Sandbuktskogen og Bekkensten opphører. 600 Folkevandringstiden slutt 600- Yngre jernalder beg. 800 Yngre jernalder slutt Vikingtiden begynner. Såkalt putedyrking i Brudestiholen ved Gjersjøen. Pilspiss av jern på Øvre Ormerud. Oltidsvei fra øst over Korsveien-Østli-Flåtestad-Kurud-Rytterkleiva-Grønmo-avstikker til Oppegård kirke - Bekkensten-Kirkeviken-Nesodden kirke- videre til Asker og Bærum (?) Oppegård gård, utskilt fra Fåle Fløysbonn Dal Li Hvitebjørn Vassbonn Kullebund

2 Sætre Stad-navn: Flåtestad. Tauflåte over til Kurudstranden Vikingtiden slutt Området rundt Oppegård kirke ble kalt Gerdarudin (Gerdaruda) ca. Stavkirke på Svartskog Rud-navn blir vanlig: Ekornrud, Ormerud, Bjørnsrud, Torbjørnrud, Greverud, Gerdarud, Kurud. Bårdrud (Bålerud) 1100 ca. Greverud ryddes. Søndre Oppegård sannsynligvis et krongods Bålerud (Bårdrud) nevnt som jarlsete Bjørnsrud, selvstendig bruk. Fiskeråsen, husmannsplass under Vassbonn, ryddet. Eldste dokument i kommunen, bygslingskontrakt om Østre Greverud gård Ca. Kurud (Kudarud) ryddet Kong Håkon Magnusson overdrar gården Dal til Mariakirken ifølge et diplom Svartedauen ca. Administrasjon og kirke lagt under Nesodden. Den østre delen av O sammen med Kurud, Dal og Hvitebjørn legges under Aker sogn (til 1849) Bekkensten blir brukt som fergested for trafikken til og fra Nesodden Gerdarudin kirkesogn blir lagt under Nesodden Oppegård gård ikke lenger i kirkens eie Kurud blir kalt Kudæ rudi Biskop Eydes Røde Bok. Fortegnelse over kirkegods. Dal, Baardrud, Grønmo er prestegård, Kurud tilhører kirken Kullebotnen skriveform av Kolbotn. (If H Chr. Mamen: Kullebotn) 1529 Oppgangsag i Gjersjøelven tilhørende Mariakirken. Hwidebiørn- skriveform av Hvitebjørn. Hvitebjørn gård testamentert til Hovedøen kloster av Ingjerd Trondsdatter. 10/8 Hvitebjørn makeskiftet til Henrik Krummedike ( ) som derved sikret seg Hvitebjørn og Vassbonn og sagrettigheter i Gjersjøelven. Dette er starten på Ljansbruket Krummedike dør. Overlater Ljansbruket til sin svigersønn Esge Bille Huidebiørn- skriveform av Hvitebjørn. Ljansbruket: Esge Bille overlater Hvitebjørn og Vassbonn med tilhørende sag til Mariakirken i bytte mot annen eiendom Reformasjonen gjennomføres. Ljansbruket: Hvitebjørn gård blir krongods. Kullebund gård blir krongods Ca. Jon Oppegård eier Søndre Oppegård. Kuerudt skriveform av Kurud.

3 1574 Sogneprest til Nesodden: Jens Svane Huidebiørnn skriveform av Hvitebjørn Sogneprest til Nesodden: Carl Olsen Ca. Bjørgulf Jonsøn Oppegård overtar Søndre Oppegård Biskop Jens Nilssøn beskriver en reise på vinterveien over Li gård og videre over Gjersjøen Biskop Jens Nilssøn beskriver en reise over Hellerasten og Grønliåsen Hvidebjørn skriveform av Hvitebjørn. Hvitebjørn, Vassbonn og Kullebund gård solgt av kong Christian 4 til Hans Pedersøn Litle ( ) sammen med to sager i Gjersjøelven. Sønnen, Fredrik Hanssøn Litle overtar Ljansbruket Gunde Lange ( ) Overtar Ljansbruket. Kjøper senere Ormerud og Ekornrud. Den Fredrikhaldske Kongevei påbegynnes Sogneprest til Nesodden: Niels Gundersen Ca. Jon Bjørgulfson Oppegård overtar Søndre Oppegård Ca. Gunde Lange dør. Sønnen overtar Ljansbruket. Han er gift med en niese av Hannibal Sehestedt, norsk riksråd og stattholder Skattematrikkelen, bind 2, Akershus. Hannibal Sehestedt kjøper Ljansbruket. Maren Nilsdatter på Østre Greverud leier ut til Gunder Greverud. Rasmus Sørensen overtar Vestre Greverud Norsk postvesen opprettet av Hannibal Sehestedt.Lensherre på Akershus og stattholder i Norge. Posten til København gikk langs Kongeveien. Kurud skrives med dette navnet Hannibal Sehestedt makeskifter Ljansbruket med kong Fredrik 3. Oppegård kirkesogn utvides så det omfatter hele O unntatt Ødegården, Fløisbonn og Sønsterud, som den gang lå i Aker Kullebund gård blir krongods til Ukentlig postforbindelse Christiania - København opprettet. Postbønder hadde hver sin strekning av oldtidsvei en over Grønliåsen til Haugbro og videre sydover. Det tok 8-11 døgn etter årstiden. (Ca.) Bjørgulf Iversen Oppegård overtar Søndre Oppegård Sogneprest til Nesodden: Rasmus Nielsen Paludan Befolkning: Ljansbruket overdras til Hans Veit Vorsatz som igjen overdrar bruket til sin svigerfar von Opitz Ljansbruket: Hvitebjørn gård overdratt til Peder Pederson Mueller. ( ) Kjøper senere også Fløysbonn, Midtsjø og Taraldrud Østre Greverud blir postgård etter Sætre Sogneprest til Nesodden: Christopher Olsen (Olufsen) Det blir laget en besiktelsesrapport som beskriver kirken på Sv Fløysbonn blir postgård.

4 1690 ca. Gunder Bjørgulfsen Oppegård overtar Søndre Oppegård Peder Pederson Müller gifter seg med Sidsel Rasmusdatter som hadde arvet Stubljan etter sin far. Nå blir også det en del av Ljansbruket Niels Berntsen overtar Østre Greverud til (Ca.) Ole Joonson overtar Vestre Greverud til 1711 (Ca.) Skogfullmektig Tømte hos Ingier rydder Tømtehytta. (?!) (Se 1780) Kongefølge på Kongeveien Maren Hansdatter Oppegård overtar Søndre Oppegård Sogneprest til Nesodden: Christian Ruge Svend Olesen overtar Vestre Greverud Peder Pederson Müller dør. Sønnen Antoni Müller ( ) overtar Ljansbruket, men ikke hele formuen. Følgende gårder hørte til Ljansbruket: Hvitebjørn med 2 par sager og tre par kverner og sagmesterplasser, Sandbukten, Vassbonn, Ekornrud, Kullebunden, Ormerud, Kullebundsbråten, Kurud og Fløysbonn Karl XII blir stanset ved Sætre Position. De går derfor over isen på Bunnefjorden og angriper Akershus festning uten å lykkes. De får ikke forsterkninger som planlagt og retirerer langs Den Fredrikshaldske Kongevei Halvor Aslaksen overtar Søndre Oppegård Oppegård kirke bygget ny. Tømmerkirke. Solgt til sogneprest Ruge Hvidebiørn skriveform av Hvitebjørn Nils Berntsen skjøter halve Østre Greverud til Jørgen Christiansen Haagen Pedersen overtar en halvpart av Østre Greverud Jørgen Christiansen selger sin part i Østre Greverud til Mikel Aslaksen Thore Eriksdatter overtar Søndre Oppegård Mogens Asbjørnsen overtar Søndre Oppegård Aslak Haagensen arver sin fars part i Østre Greverud Christian 6 bestemmer at alle skal konfirmeres /1 Den første skolelov Oppegård kirke solgt til stadsmajor Anthonni Müller Aslak Haagensen kjøper Mikel Aslaksens part i Østre Greverud. De første forordninger om fattigvesenet kommer. ' 1742 Enken Anne Christoffersdatter Greverud overtar Østre Greverud Erich Knudsen overtar Vestre Greverud. Enken, Anne Greverud og Kristoffer Fløysbonn var postbønder Sjødal gruve er registrert tidligere. Drives av Moss jernværk. Troldåsen gruve i drift. Drives av Moss Jernværk. Kullebund gård og Kullebundbråten kjøpt på auksjon av Christian Anker.

5 og Poul Lachmann Vogt ( ) kjøper Hvitebjørn med to sagbruk samt husmannsplassene Saugsten Sandbukten Stabbur og bestyrerbolig på Bårdrud ferdig. Hovedbygningen på Fløysbonn ferdig. Moss Jernverk får skjerp på Søndre Oppegård til Ca. Kruttmølle ved Gjersjøelva. Blir det laget en besiktigelsesrapport over Oppegård kirke på Sv Annichen Simensdatter overtar Vestre Greverud Peder Kristoffersen gifter seg til Vestre Greverud Anne Kristine Winsnes overtar Søndre Oppegård Ljansbruket: Kruttmøllen ved Gjersjøelven eksploderer ca. Oppegård kirke får en rokokko altertavle laget av brdr. Jaspersen fra Ås. Ljansbruket: Kruttmøllen eksploderer på ny Poul Lachmann Vogt dør. Enken Karen Holter Vogt overtar Ljansbruket. Hennes bror, Peder Holter ( ) er bestyrer Berthe Aslaksdatter arver Østre Greverud Sogneprest til Nesodden: Jens Kjep Peder Holter kjøper Ljansbruket. Han kjøper også Borregård og Hafslund Hans Mogensen Oppegård overtar Søndre Oppegård Befolkning: Ca. Fra nå av blir det brukt postvogner langs Kongeveien Ljansbruket: Peder Holter gifter seg med Maren Juel (26 år yngre) 1772 Sogneprest til Nesodden: Jacob Thode Sogneprest i Eidsberg, Wilse beskriver en reise langs den Fredrikhaldske Kongevei Sogneprest til Nesodden: Lauritz Haanning Annichen Simensdatter overtar Vestre Greverud (ca.) Ljansbruket:. Skogfullmektig og felespiller Tømte bygger Tømtehytta. (Øvre Ekornrud) ved Lille Kolbotnvann. Sogneprest til Nesodden: Thomas Rosing 86. Han setter i gang med skikkelig omgangsskoleordning som varer til Mikkel Hansen Dal eier Dal gård til Troldåsen gruver oppgis Peder Holter dør. Enken Maren Juel overtar Ljansbruket. Sogneprest til Nesodden: Niels Joachim Bjerregaard Ljansbruket: Maren Juel gifter seg med Ole Christoffer Wessel (Bror av dikteren Johan Herman) 1792 Sogneprest til Nesodden: Andreas Hofgaard 95.

6 1794 Ljansbruket: Ole Christoffer Wessel dør. Sogneprest til Nesodden: Jens Abildgaard Ljansbruket: Maren Juel gifter seg med statsråd Marcus Gjøe Rosenkrantz. Selger til MJ s brordatter Gjertrud Maren Juel ( ) som er gift med generalveimester Lars Ingier ( ) 1797 Enken Annichen Simensdatter overtar Vestre Greverud. Peder Olsen omgangsskolelærer til Christine Christiansdatter overtar Søndre Oppegård Gjersjøen blir demmet opp. Det skaper uenighet om vannstanden mellom Ljansbruket og Nøstvedt Hans Hansen Aasen omgangsskolelærer til Befolkning: Postgangen til København går nå to ganger i uken og det går på 3-4 døgn Sogneprest til Nesodden: Poul Qvist Hovedhuset på Bårdrud ferdig Christian Pedersen Granerud overtar Vestre Greverud. Anne Mathea Hansdatter Oppegård overtar Søndre Oppegård. Peder Blix Gill overtar Søndre Oppegård Peder Christiansen Granerud overtar Vestre Greverud Sogneprest Poul Quist gravlagt ved Oppegård kirke Befolkning: 256. Sogneprest til Nesodden: Hans Chrystie Reiersen Samuel Samuelsen omgangskolelærer til Østre Greverud selges til Johannes Aslaksen Fåle Ca. Posttrafikken til København går nå med dampskip Befolkning: Den Fredrikhaldske Kongevei rotelegges sammen med Hvitebjørnveien og Bekkenstenveien. Sogneprest til Nesodden: Johan Erich Heidenreich Ljansbruket: Lars Ingier dør. Gravlegges ved Oppegård kirke. Østre Greverud overtas av Johannes Aslaksen Fåles barn Sogneprest til Nesodden: Nicolai Benjamin Aall Befolkning: Dom i Akershus overrett gir Nøstvedt mulighet til engslått i slorene. Mikael Hansen Dahleier Dal gård til Formannskapsloven innført. Nesodden hadde 3 repr. hvorav en fra O Peder Hansen Ormerud. Edward Røer første ordfører. Representantskapet fikk 9 medl. Hvorav 3 fra O Hans Johnsen omgangsskolelærer til 1864,siste året som lærer på Bålerud skole Østre Greverud solgt til Andreas Hansen Drømtorp. Gjertrud Maren Ingier overtar Søndre Oppegård.

7 1842 Sogneprest til Nesodden: Honoratius Lyng Ljansbruket: Dampsag (lokomobilsag) ved Gjersjøelven. Befolkning: Ormerudbråten (Øvre Ormerud) selges til Gunder Mørck som fradeler og selger Høyås (Høiås) til Torer Jørgensen Allmuen kjøper Oppegård kirke Christian Pedersen Greverud overtar Vestre Greverud Fra 1350 og frem til dette året har den østlige delen av O sammen med Kurud, Dal og Hvitebjørn hørt til Aker sogn Gjertrud Maren Inger dør. Sønnene Marius ( ) og Helle ( ) overtar driften av Ljansbruket under navnet M. & H. Ingier. Posttrafikken til København går nå med tog. «Ljabruchausseen» ferdig. Det anlegges kjerrevei fra Sandvad til Oppegård kirke. Marius og Helle Ingier overtar Søndre Oppegård Anne Katrine Olsdatter overtar Vestre Greverud Hovedhuset på Kullebundbråten ferdig. Befolkning: Dampskipstrafikken starter i Bunnefjorden. Bekkensten brygge blir anløpssted. Mosseveien langs Gjersjøen påbegynnes. (Ferdig 1860) Sogneprest til Nesodden: Julius Wilhelm Jarmann Kongeveien «Sætrestrandchausseen» ferdig. Mosseveien langs Gjersjøen ferdig. Villa Sandvigen ferdig bygget av Nils Nilsen Aaslund ca. Drengestue på Kurud. Mosseveien ferdig til Vinterbro. Hvis det var flere enn 30 skolepliktige barn i en krets skulle det bygges skolehus Veien Tyrigrava - Dal- Oppegård kirke blir utbedret Veien Ødegården - Kolbotn (Kullebunden) - Li - Stubljan blir rotelagt. Mosseveien åpen for trafikk til Ås Utbedring av Libakkene, «Kjællerbakken» samt senkningene i Kullebund- og Ihlebakkene (hvor lå disse?) ble ferdig Første skolebygg ferdig på Bålerud. Sandvigen utskilt fra Dal gård. Fattigloven vedtas Marius Ingier dør. Broren Helle driver Ljansbruket videre alene Helle Ingier overtar Søndre Oppegård alene. Kullebunden skole ferdig (Den i Sønsterudvn). Hovedbygningen på Kurud oppført av eier Karl Johan Oppegård. Første fattigbudsjett for Nesodden og O bevilget Nils Vebjørnsen Bjerke, Drøbak, kjøper og driver Østre Greverud. Folketall: 496 Peder Pedersen kirkesanger og lærer på Bålerud skole til 1878, fra 1868 til 1870 også på Kolbotn skole.

8 1866 Ljansbruket: Anton Løwstad lager kart over Ljans Brug Sogneprest til Nesodden: Ulrich Bugge Bøcher Strøm 70. Kullebunden gamle skole ferdig. I bruk til 1914 for småskole til Ljansbruket: Ingiergodset utvides ved kjøp av Store Ljan som blir bolig for Fritjof og Johanne Ingier. Peter Blix Gill Enger fra O blir ordfører til Hans Mikaelsen overtar Dal gård til Ljansbruket: Kruttmøllen i Gjersjøelven eksloderer for siste gang. Mosseveien ferdig til Korsegården. Andreas Andersen Biltvedt overtar Vestre Greverud. Dampskipstrafikken på Bunnefjorden tas opp og utbygging av fritidsboliger på Sv. øker. Sogneprest til Nesodden: Johan Andreas Welhaven, (bror til forfatteren) 76. John Johansen Gjefsen lærer på Kullebunden og Fattigstuen til Baalerud skole skifter navn til Baarud. Til /5 Oppegaard postkontor opprettet ved Oppegård kirke Sv Theodor Hansen overtar Kullebund gård. Øvre Ormerud selges av Gunder Mørck til broren Karl Gustav Mørck Ljansbruket: Fritjof Ingier, sønn av Helle, gifter seg med Johanne Fuhr, datter av Johannes Fuhr og Augusta Johanne Balle. Veien fra Sandvad til Oppegård kirke rotelegges. Fattigstuen på Østre Greverud tas i bruk som hjelpeskole til A/S Bundefjorden Dampskibsselskap stiftet. Seiler med D/S Bundefjorden. Rødsten, Bekkensten og Svartskog brygger blir anløpssteder. Tyrigrava utskilt fra Dal gård Kvinneforening på Sv stiftet. (Den eldste foreningen i kommunen). Befolkning: 559. Jernbanebroen ved Rasten Ko blir bygget /11 Oppegård kirke på Sv. Innviet. Byggmester Andreas Keitel. Kristian Andersen fra Fløysbonn med frue Maren Ludvige f. Mørk flytter inn på Østli. Utvidet dyrkbart areale fra 5 til 35 mål på 30år. Sogneprest til Nesodden: Albert Nicolai Lange Det metriske system innføres i skolen etter forslag fra lærer Peder Pedersen. Kroner og ører erstatter Speciedaler og skilling. En speciedaler=4 kroner. Skoleårets begynnelse legges til første dag etter våronnen /12 Togulykke på Oppegaard st. Som krever ett menneskeliv. Ole Halvorsen Jørgensborg kirkesanger og lærer på Bålerud til Smaalensbanen åpnet. Oppegård st. ferdig. Ca. Flintredskaper funnet i Sjøskogen på Nøstvedt rett opp fra Pollevannet. 65 moh. 1/2 Oppegaard jernb.st blir poståpneri Nylendet ryddet som husmannsplass under Østre Greverud av telegrafarbeider Anders Eriksen fra Karlanda sogn i Sverige /9 Oppegaard poståpneri ved Sv endrer navn til Baalerud. Skolestyret melder seg inn i Sentralforeningen for Utbredelse af Legemsøvelser og Våbenbruk. Våpenbruk ble vanlig ved skolene Jørgen Stubberud blir født på Bekkensten hvor han vokser opp. Senere fulgte han Roald Amundsen til Sydpolen. Har laget en modell av «Fram». Poståpneriet Oppegaard Jernbanestation endrer navnet til kun Oppegaard. (!?) (Se 1885)

9 O Hansen etablerer ass. Landhandleri på Op. (Senere Emil Hansen) Oppegård skytterlag stiftet Helle Ingier dør. Sønnen, Fritjof ( ) sammen med moren Thea, driver Ljansbruket videre. Petronelle Mathea Ingier overtar Søndre Oppegård Kullebunden (Kolbotn) stoppested opprettet. Poståpneriet Oppegaard jernb.st. endrer navn til Oppegaard. Øivind Larsen Askheim lærer på Kullebunden og Fattigstuen til Sogneprest til Nesodden: Wilhelm Cato Grieg Bålerud Misjonsforening stiftet av Golette Flakstad. (Den eldste eksisterende forening i O.) Kirkebygger Andreas Keitel gravlagt ved Oppegård kirke som han bygget. Lærer Ole Halvorsen Jørgensborg ansettes som poståpner på Sv. (?!) (Se 1891) (Til 1927) Kullebunden gamle skole er for liten og utvides med ett klasserom og en lærerleilighet Jens Krogsti kjøper Østre Greverud Baarud skole skifter navn tilbake til Baalerud Lærer Ole Halvorsen Jørgensborg ansatt som poståpner(?!) (Se 1887) (Til 1927) Jernbanebroen på Ko ferdig D/S Drøbak brenner. Hans Olaus Hansen Tjernæs blir forpakter og gårdsbestyrer på Østre Greverud D/S Fønix går på Bunnefjorden. (Tidligere D/S Drøbak) Gymnastikk blir obligatorisk og lærerne har gått kurs Kullebunden stoppested opprettet. Jens Krogstie som eier Østre Greverud starter teglverk ved Greverudbekken rett nedenfor jernbanen. Axel Hansen Dahl overtar Dal gård til ca 1920 da han må selge «Topografisk-Historisk-Statistisk Beskrivelse over Akershus Amt» Kr.a. Kullebunden stoppested betjent. Ljansbruket: Thea Ingier dør. Sønnen Fridtjof overtar og flytter inn på Stubljan. Frithjof Ingier overtar Søndre Oppegård. Sogneprest til Nesodden: Peter Ingvald Myhre Villa Uranienborg Sv ferdig. Villa Lund Os ferdig Julius og Ida Fougner overtar Bålerud (Bårdrud). Ljansbruket: «Hvitebjørn og Stubljan. En norsk gaards og slegts historie». Chr.a. «Gaardsnavne I Akershus i Amt» O Rygh Ny hovedbygning i dragestil på Kullebund gård. Hans Olaus Hansen Tjernæs kjøper Østre Oppegård. Nedre Kullebundbråten (Solbråtan) utparselleres Ole Hansen Borge lærer Kullebunden og Greverud til ca. Ljansbruket har to permanente sagbruk: Øvresagen og Hvervensagen. På vestsiden av Langstrøm et høvleri. Ca. Sønnen, Johan Fredrik overtar Øvre Ormerud. Befolkning: 571. Fridtjof og Johanne Ingier skilles. Johanne driver Ljansbruket alene. Johanne Ingier overtar Søndre Oppegård. Wilhelm Bærøe kjøper Kurud og foretar en omfattende modernisering av driftsbygningen. Sag nedenfor Møllerstua rives.

10 1902 Det blir landpostbud langs Kongeveien til Oppegård st. Christian Biltvedt overtar Vestre Greverud D/S Nesodden seiler på Bunnefjorden. Johan Larsen kommer til «Nordberget» v/solbråtan st. Blir senere brannvokter på Grønliåsen. Sønnen Lorentz (Nurmi) blir også brannvokter, senere banevokter på Idrettsplassen på Ko. Gartner Knutssøn etablerer gartneri på Fagerås (tidligere Nedre Sætre) /6 Roald Amundsen seilte «Gjøa» gjennom Nordvestpassasjen D/S Fønix gir seg. O Hansen landhandel skifter navn til Emil Hansen, men Emil overtar ikke driften før i Villa Sæterli Op ferdig. Amtet overtar vedlikeholdet av hovedveiene. 1/7 Kullebunden poståpneri etablert på Rike. (Til 1911) Alle husmannskontrakter under Ljansbruket gjøres om til forpakterkontrakter. Wilhelm Bærøe fra O blir ordfører til Roald Amundsen ankommer Christiania etter ferden gjennom Nordvest-passasjen. Villa Kringsjå ferdig. Ljansbruket: Fridtjof Ingier dør i Paris. Nikoline M Johnsen f Sivertsen lærer Kullebunden og Greverud til Første lærerinne i O 1907 Arbeiderpartiet stiller liste ved kommunevalget og får 3 repr. i O og Nesodden får sin første ordfører fra Arbeiderpartiet. Sagen ved Gustavssons smie ved Tussebekken brenner. Kullebunden gamle skole blir for liten. Rom leies på Kullebundbraaten. 17/2 Oppegård idrettslag stiftet. 29/6 Grimeland middelskole i Ski har utflukt til Horten med et 50-tall elever. Hvorav noen fra O Roald Amundsen flytter inn på Uranienborg på Svartskog Ljansbruket bygger kraftstasjon og river en sag nedenfor Øvre fall. Det settes opp parafinlykter ved Oppegård stasjon. Utbyggingen på Solbråtan (Øvre og Nedre Kullebundbråten) tar til. Kullebundbraaten sier opp utleien til skolen. Lærerleiligheten på Kullebund gamle skole tas i bruk som klasseværelse. Balerud skole utvides med eget rom for småskolen. Kolbotn 25/1 M. & H. Ingier sender klage til amtmanden i Akershus over beslutning om bygging av vei mellom (Kullebunden) og Gjersjø bru. 11/5 Kaptein Erling Falch tegner Stubljan sett fra syd og utsikt fra Tyrigraven. 12/5 Kaptein Erling Falch tegner Gammelgården på Ljansbruket. 18/5 Kaptein Erling Falch tegner Ringnes i sydenden av Gjersjøen Østre skolekrets deles i Kullebunden og Greverud kretser Villa Liljevik Ko ferdig. Villa Fjeldheim Os ferdig. Første faste skolebygg på Op ferdig. Befolkning: 793 Fjellveien regulert etter først bare en sti og deretter kjerrevei. Greverud gamle skole ferdig. I bruk til Sigrid Undset skriver «Jenny» på pensjonatet på Nedre Bålerud. Trygve Hansen overtar Kullebund gård Christian Biltvedt kjøper Kurud.

11 Emil Hansen Op får telefon som den første. 14/12 Roald Amundsen erobrer Sydpolen Kullebunden kvinneforening (Kolbotn kvinneforening) stiftet. KNA arr. bilrace på Gjersjøen Kullebunden nye stasjon ferdig. Kullebunden postaabneri flytter inn på den nye stasjonen. Til Begynte å samle inn penger til ny kirke. Villa Solborg (Tårnhuset) ferdig. Kullebund gård begynner utparsellering. Ljansbruket bygger høvleri ved nedre fall i Gjersjøelven. Bernhard Skjerven overtar Vestre Greverud. Kolbotn Nordre Vel stiftet. Hanna Michlelet (f. Wefring) overtar Villa Sandvigen. Villa «Pynten» ved jernbanebroen ferdig. Bygget av Oscar Hansen. Kolonialforretning etablert i villa «Aulestad», Ko. Ansteen Hokholt etablerer landhandel i Os i egen gård. Pølsemakeri. Utbyggingen i Holteveien begynner. Det kjøpes grunn til nedre del av Ormerudveien. Den gang kalt «Nyveien». Kullebunden postaabneri flytter til Aulestad. (Til 1934). Veien fra Gjersjø bro til Kolbotn ferdig. Folkeskolen i Kapellvn (Mastemyrvn) ferdig. Ljansbruket: Hovedbygningen på Stubljan brenner ned. Villa Solfjeld Op ferdig. Villa Fjeldli Op ferdig. Carl Erichsen tar initiativet til dannelsen av Kullebundens dramatiske forening (klub) som han også ble instruktør for. Kom til Ko i Er også maler. Kullebund Idrætsforening stiftet i 1913 i regi av Kullebund Vel, men ble nedlagt i 1915 da en ny forening ble startet. Jfr. Kolbotn Idrettslag. Marie Schiseng lærer Kolbotn til /4 Foreningen «Bikuben» stiftet. 28/8 Oppegård Arbeiderparti stiftet med typograf K Johansen som formann. 6/10 «Bikuben» blir Oppegård Sanitetsforening Karakterbok innføres i skolen (Bålerud) Bårdrud overtatt på odel av eldste datter (Fougner?) gift med Axel Bretteville. Fam. Bråthen forpakter Hvitebjørn gård. Nanna og Oskar Braaten flytter til Kullebunden.(Kolbotn) Den kristelige forening stiftet. Georg Jonassen fra O blir ordfører til Den private veien fra Oppegård kirke til Bålerud brygge blir overtatt av kommunen og rotelagt. Ny folkeskole i Mastemyrveien. (Nå Kapellvn) Tegnet av herredskasserer Wilhelm Bærøe. Etter 1921 middelskole. Sogneprest til Nesodden: Niels Alstrup Dahl 32 Kullebunden nye skole i Mastemyrvn ferdig. I bruk med forskjellige skoleslag til Helge Lund f Thuland lærer Kolbotn og Bålerud til Alfhild Bærøe lærer Greverud til /7 Wilhelm Bærøe ansettes som herredskasserer Oppegård kommunale Elektrisitetsverk opptar lån. Oppegård blir egen kommune. Bålerud skytterlag stiftet. Villa «Rasten» ved jernbanebroen ferdig. Bygget av Oscar Hansen med selvstøpte byggestener. Kolbotn sjømannsmisjon stiftet. Ljansbruket bygger nytt kraftverk der Nedre mølle lå.

12 stiftet. I kommunene Kråkstad, Ås, Frogn, Drøbak, Nesodden og Oppegård ble det nedsatt et elverkstyre (arbeidskomite) på tre medlemmer. Formennene i disse styrene dannet direksjonen i Follo Kraftselskap. Første formann i O. styre var Emil Hansen Op. Befolkning: ca /1 Ny ordfører: Harald Johnsen A. 29/5 Losje «Banebryteren» (senere IOGT) stiftet. 17/11 Kullebunden Idrætsklub senere Kolbotn Idrettsklubb (KIK) og enda senere Kolbotn idrettslag (KIL) 1916 Barnelosjen «Nye Skud» startet. Andreas Lie etablerer landhandel på Ko. K. Nyborg. Landhandel på Sv etablert. Også fargehandel og kortevarer. 17/1 En lokal revy fremfører: «Tullebunden i nutid og fremtid». Her har Oskar Braaten en morsom vise om veienes tilstand. Fremført av medlemmer av Landstormen på Tyrigrava. (?!) 6/4 Landstormen stiftet. 27/3 Herredsstyret ber om at en skole i Greverud krets utredes. 16/9 Tegninger fra arkitekt. E. Erlandsen til Greverud skole godkjent Ca. Forretningsgården «Skansen» Hans Torp A/S drev forretning i underetasjen. Ungdomsavholdslaget «Oddborg» stiftet. Losje «Banebryteren» kjøper eiendommen «Oddborg» for å selge den igjen i L. H. Egner etablerer kolonial, kjøtt og fisk i Os. Håndskrevet klubbavis «Brølapen» i Oppegård idrettslag. Bygningsloven innføres. Magda Huseby tilsettes som lærer på Bålerud skole til Haakon E Lundgaard lærer Greverud og Bålerud til Skoleårets start flyttes fra 1. mai til etter sommerferien. kvistrom 1/1 Olaf Karlsrud ansettes som ligningssekretær. 29/1 Oppegårds Budstikke kommer med sitt første nr. Varer til 9/ /7 det blir lys i bygda fra Kykkelsrud. Transformatorstasjon på nedre Sætre. 16/9 Oppegård Sparebank stiftet etter initiativ fra Landstormen. Åpningstid hver fredag Lokale i et på Kullebund gård. 18/11 Bålerud Ungdomslag stiftes Grindvokterboligen ved «Pynten» var E-verkets første kontor. Aasen blir første sjef. til 1959 Kaptein Carl Anton Larsen. Hvalfangstpioner og Antarktisforsker. Kjøpte hus i Roald Amundsens v 153. Kalt «Georgia». Brukt som feriested. Idrettsplass på Frydenberg kjøpt av OI, men egnet seg dårlig. Oskar Braaten får en datter, Berit. «Jordmoren rødhåret og pen»... Oscar Hansen søker om å få drive kino, men får avslag. Oscar Hansen gir kirketomt på Ko. Stabburet på tre etasjer på Østre Greverud bygges. Byggmester Harald Jensen oppfører en trevarefabrikk ved Odlo. Kjøpt av kjøpmann Ansteen Hokholt som leverte dører og vinduer til de nye skolene. Myrvoll: De første tomtene lagt ut for salg. Samtidig fikk de eget jernbanestoppested. Villa Svalåsen ferdig. Reguleringsplan for Myrvoll godkjent. Dr Sigurd Müller begynner praksis på Ko. Ellen Jahren lærer Greverud til Nils Moksnes lærer Greverud til 1940, tilsynslærer liten. 9/1 Kolbotn Sanitetsforening stiftet. 1/2 Oppegård Sparebank oppretter Skolesparekasse. 8/6 Det nedsettes en komite for å planlegge to nye skoler, en på Gr og en på Ko. Dagens kapasitet er for 1/7 Lærerne blir med i Statens Pensjonskasse. 16/7 Roald Amundsen med «Maud» gjennom Nordostpassasjen. 11/11 Skolekomiteens forslag om å bygge to skoler i mur bifalles Nordbergs Maskinbakeri i Sønsterudvn 2 etablert av Ole Nordberg.

13 av Nybakken skibakke i Skrenten innviet. Oskar Braaten innvalgt som venstrerepresentant i herredsstyret. Oskar Braaten leder en komite under Kolbotn Vel og søker stat og kommune om bidrag for opprettelse folkeboksamling. O søker staten om skoletannpleie, men får avslag. Oppegård Vel innvier sitt vellokale. Oppegård postkontor flytter til 2. etg i Hoffmanns bakeri ved jernbanebroen. (Til 1928). Villa Høgsta Ko og Askli My ferdig. Kullebunden læsesirkel tilbyr sine bøker til et blivende bibliotek. Sigrid Berg håndarbeidslærer Kolbotn og Greverud til (17/1) Loge «Kullebunds vern». Søker om få disponere et klasserom i den gamle skole til sine møter. Avslått mot 1 stemme. 19/1 Kullebund sanitetsforening. Avholdt sitt første årsmøte. Alle på valg ble gjenvalgt. 21/1 Grendehuset (Vellet) Op innvies. (24/1) Oppegaard sangforening oppfordres til å holde en publikumskonsert. Har hatt lite øvelser i det siste. (24/1) Oppegaard Vel. Byggeplanen må legges frem på ny ekstraord forsamling. Det ønskes større sal enn 10x10m som styret går inn for. 26/1 Oppegaard dramatiske forening. Spiller «Dei kvinnfolka» (på bygdemål!) av Oskar Braaten og «Slemme vaner» i Oppegaard trævarefabriks lokaler. (21/2) Ormerud nybyggerforening. Skifter navn til Kullebunds nordre vel. Russeltvedt valgt til formann.. 23/2 Oppegaard samvirkelag stiftet. O Grøndahl formann. 7/3 Greverud dramatiske forening stiftet med 8 herrer og 6 damer. O Grøndahl valgt til formann og instruktør for første kvartal. 16/3 Kullebundens smaabruker- og samvirkelag. stiftet med Herje (Braaten Vel) som formann. 23/3 Oppegaard huseierforening På styremøte fremlegges kart utarbeidet av ingeniørene Selmer og Brammer over området Kullebunden, Myrvold og Greverud i forb med planer om vannverk. (28/3) Oppegård mannskor. Har sin første festlige sammenkomst på kafe Bristol. Stasjonsmester OlausHansen opptas som æresmedlem og sønnen Trygve er instruktør /4 Oppegård og Myrvoll Sanitetsforening. arrangerer kurs i sykepleie i hjemmet og spebarnstell. 20/4 Oppegaard huseierforening Avholder møte hvor formannskapet var innbudt. Ingeniør Selmer holdt foredrag om hvordan et vannverk kunne anlegges med basseng på Stangåsen og pumping av vann fra Gjersjøen. 17/5 Fr. Cetti holdt tale for dagen og var primus motor for arrangementet på Ko. Oskar Braaten hadde opplesning. Ballongoppstigning måtte avlyses pga tekniske problemer. Klatrestangen var populær. Avsluttet med illuminasjon og fyrverkeri. 20/5 Oppegaard dramatiske forening Spiller Baldevins bryllup på Ski. (17/6) De tre velforeningers arbeidskomite innbyr til tegning av aksjer i et forsamlingslokale "Folkvang". Hus med 3 mål tomt vil komme på kroner. (27/6) Bålerud skytterlag arr vellykket St.Hansfest ved skytebanen med premieutdeling og dans. (29/6) Kirkekomiteen med kjøpm Berggaarden som formann besluttet å arrangere St.Hansfest på den nye skoletomten tilinntekt for kirken. Kaptein Fr Cetti skal stå for underholdningen. (11/7) Ljansbruket har nedlagt forbud mot bading i Gjersjøen. Departementet forlanger svømmeundervisning i skolen. Skolestyret vil be om

14 opphevelse av svømmeforbudet for skolebarn. Man antok at forbudet skyldes at badende gjorde opp ild på stranden og bading med tilsyn av voksne måtte kunne tillates. de husrom (Navnet (11/7) Ønsker å leie "Steinor" bedehus for undervisning. 18/7 Det arr stor Midtsommerfest på Ko til inntekt for A/S Folkvang (forsamlingslokale) (29/7) Kolbotn idrettslag, Arr basar på den nye skole i 8 dager ifm friluftsteater, kabaret mm. 25/8 Formannskapet har med 2 mot 1 stemme foreslått at loven om tvungen avståelse av bruksrett til gjøres gjeldende. 21/ Leieboere i O hadde møte på Kullebunden nye skole til dannelse av Leieboerforeningen. usikkert) Herr Sandberg ble valgt til formann med akklamasjon. 5/10 Avstemming om forbud mot alkohol. (14/10) Brev fra NSB om nye navn på stasjonene. Ordføreren foreslo Uppigard for Oppegård. Det nedsettes en komité med Oskar Braaten som formann Ungdomsavholdslaget «Oddborg» går over i godtemplarungdomslaget «Varden». Emil Hansen flytter sin ass.landhandel til egen gård på Op og Emil overtar selv driften. Kullebund Samvirkelag starter i nyinnkjøpt hus i Bekkelivn. Med fru I Haave som bestyrer. Oppegård Vel starter kinodrift med hånddrevet stumfilmapparat og ledsagende pianomusikk. Ljansbruket: Kommunen kjøper en del av Li gård til gravlund av M & H Ingier. Disse gir kjøpesummen til et kirkefond for bygging av Kolbotn kirke. Villaene Kronheim, Aaspelund og Veiby Ko ferdig. Villa Lindheim Os ferdig. Karl Thingstad ansettes som bygningssjef. Befolkning: (Ca.) Oppegård Sparebank. Filial på Op flytter til Sætreskogvn 4 L. S. arrangerte skirenn for gutter under 14 år i Kullebundbakken med 25 deltagere. som Det stiftes en turnforening innenfor OI med sersjant Skjerven som instruktør og fabrikkeier Christensen formann Stor fest på Sandviken til ære for lærer Ole Halvorsen Jørgensborg. Johan Storsæter lærer Kolbotn til /1 Det opprettes en kommunal komite for å fortgang i dobbelsporsaken. 18/2 Herredsstyret går inn for stasjonsnavnene Oppegård, Myrvoll og Kullebunn. Det siste mot ordf stemme som var for Kolbotn. Departementet fastsatte Kolbotn. (13/4)Det fremmes forslag i herredsstyret om å arbeide for en veiforbindelse Ko-My-Op. (21/5) Herredsstyret bevilger kr til innkjøp av tomt eller bygning til kommunelokale 18/7 Det arr stor Midtsommerfest på Ko til inntekt for A/S Folkvang (forsamlingslokale) 22/7 Posten: Myrvold brevhus opprettet. 9/8 Anders Opsahl (1871- ) overtar som stasjonsmester på Kullebund station. Kommer fra Moss Christensen kolonial, Kolbotn. Etablert Familien Christensen kom til Kolbotn 1921 fra Asker og kjøpte to butikker. En fruktbutikk og en kolonialforretning i villa "Aulestad" der Sentrumsbygget nå ligger.

15 Oscar Hansens s manufakturforretning etablert. Drives av fruen, Therese Hansen. Egen distriktslege. Sigurd Müller. Kristian Horgen på Øvre Sætre selger jordet sør for Dalens gartneri til OI til idrettsbane. Menighetsråd innført. Oskar Braaten flytter senhøstes til Ullevål Haveby. Middelskole opprettet. Tilhold på Greverud skole det første året Oppegård Nye Skytterlag bygger skytebane på Kurud. (Den sto til 1950-tallet). Kollen bakeri og konditori etablert på Ko. Stenpukking settes igang som nødsarbeid. Høyre får 608 stemmer ved valget = 49,3% Oppegaard postkontor endrer navn til Oppegård. Kullebunden station endrer navn til Kolbotn stasjon. Veien fra Sandvad til Oppegård kirke utbedres for rutebiltrafikk. Greverud skole ferdig. Anna Sofie Sivertsen lærer Kolbotn til Paul Wettergren lærer og bestyrer Middelskolen til /1 Oppegårds-Posten kommer med sitt første nummer. (Til 1924). 18/1 Kullebunds mandskor. Stiftet. (Kolbotn mannskor) (Kolbotnkoret) 16/3 Oppegård formannskap henstiller til statsmaktene om å starte arbeidet med dobbeltsporet Ljan-Ski nå som nødsarbeid for å få ned ledigheten. 2/4 Speiding: 1. Kolbotn tropp av NSF stiftet under ledelse av fanejunker Syver Herje. 28/4 Oppegård indremisjon stiftet (!?) 11/9 Oppegård Indremisjon innvier sitt bedehus Heimen i Solveien 3 ved prost N A Dahl fra Nesodden. 15/9 Oppegaard høire og frisindede venstreforening (senere Høyre) stiftet med Harald Nyborg som formann. Øvrige i styret: Alfred Nyborg, A. Hockholdt, Wilh. Abrahamsen, Ole Nordberg, C Munthe og S Herje. 1/10 Bålerud: Baalerud poståpneri endrer navn til Bårdrud. 1/10 Kullebund postkontor endrer navn til Kolbotn. 5/11 Kolbotn Arbeideridrettslag (A.I.L.) stiftet. 28/12 Kommunen opptar lån for å kjøpe gravplass på Li gård. Eieren, M & H Ingier, ber om at kjøpesummen settes på bok til bruk for ny kirke på den av Trygve Hansen gitte kirketomt. (ØB090122) 1922 Kommunen ansetter egen helsesøster etter at sanitetsforeningene hadde stått for dette. Bakeriet «Borghøy». Underetasjen av hulsteinsblokker i betong. Roald Amundsens to eskimopiker, Camilla og Kaconitta begynner på Bålerud skole. Til Kullebunden station endres til Kolbotn. Kolbotn A.U.L. Arbeiderungdomslag stiftet. Folkebiblioteket åpner på Greverud skole.. Villaene Linhjem og Fjellheim ferdig. O k blir eget legedistrikt. Kolbotn skole ferdig. Kristen Bjørkelo lærer Greverud til 1947, tilsynslærer Natalie Norvik f Steen lærer Middelskolen til /1 Egen lensmann i O: Jokstad. (23/1) Jernbanen. Departementet foreslår å avsette kr til dobbelstsporet Ljan-Ski. 13/ 2 Herredsstyret oppnevner skogbrannmannskap. Brannsjef O Christiansen, brannmester Chr Biltvedt, B Skjerven, Trygve Hansen med personlige varamenn. på Ski 13/2 Herredsstyret bevilger penger til en av generalsekretær Dietrichsen foreslått Follo Landbruksskole under forutsetning av at de øvrige Follo-herredene gjør det samme.

16 (10/3) Herredsstyret vedtar innføring av Byskoleordning ved Greverud og Kolbotn skoler. (10/3) Oppegaard Kul- og vedforretning ved innehaver Johan Ødegaard er slått konkurs. 13/3 De arbeidslediges forening i Oppegaard sender krav om fritt brensel, medisin osv til herredsstyret. Avslått da kommunen ikke har midler. er Kr 23/3 Komiteen for reising av Greverud kapell avholder sitt årsmøte på Vellet. Byggekomiteens formann Horgen. 19/4 Herredsstyremøte avholdes i Valhall (Emil Nilssens paviljong) på Kollen. mot 10 Herredsstyret vedtar etter ny behandling å bevilge 500 kr til sultrammede i Russland med 14 stemmer. Mindretallet, som ikke ønsket å bevilge noe, anker til departementet. (19/4) Interimkirken, Op. Innviet som kirke med rett til dåp, vielser og nattverd Palmesøndag av sogneprestene Puntervold og Dahl. 22/4 Oppegård Huseierforening innbyr til møte om vann og kloakk. 23/4 Oppegaard st. endres til Oppegård st. 22/5 Byggmester O Hansen og kafe-eier Olaf Næs får innvilget sin søknad om å opprette drosjestasjon henholdsvis på Ko og Op. (7/6) Helse. De ansatte sykepleiersker har nå tiltrått sine stillinger og er stillet til disposisjon for distriktslegen. 17/7 Herredsstyret vedtar å bygge om Gamle Greverud skole til 2 lærerboliger. (des) Første nr av Menighetsbladet kommer ut med hjelpeprest H E Wisløff som redaktør Kappkjøring med biler på isen på Gjersjøen. Trevarefabrikken til Hokholt på Op brenner. Nedre del av Ormerudveien til Stensrud landhandel opptatt som bygdevei. Oppegård drosjesentral etablert av Erland Stolt. Folkebiblioteket. Utlånet starter på Kolbotn skole. Arne Gran Sjåførskole Oppegård A/S etablert. Agnes Heiberg f Strand lærer Kolbotn til Thomas J K Sæter lærer Kolbotn til Marie Munkebye lærer Greverud til Alvine Krosby lærer Greverud til Torleiv Bratterud lærer Greverud til Bjarne Cranner lærer Middelskolen til Hjørdis Bærøe lærer Middelskolen til /1 Ny ordfører: Niels Espeland B. 25/11 Oppegård Arbeiderparti deles i «Samfundet» i Skogveien oppført. Kullebund Samvirkelag må avvikle etter forsøk på akkord. Idrettsforeningen Hjort stiftet. Driver med sykling, skøyter og friidrett. Egen damegruppe i OI. Opphører i Byråsjef N Krosby valgt til formann i Greverud Indremisjon. (Satt i 10 år.) Per Årset tilsynslærer Kolbotn til /2 Kappkjøring med bil på Gjersjøen. 6/11 Kolbotn damekor stiftet av Borghild Bjørnstad. 13/12 Oppegårds-Posten kommer med sitt siste nummer.

17 1925 Oppegård Sparebank får filial på Op. Erling Sæthern overtar forpaktningen på Østli. (Til 1956). Losje «Banebryteren» kjøper eiendommen «Nesset» v/ Kolbotntjernet. «Samfundet» i Skogvn brenner. Busterudbakken v/haugbro ferdig. Roald Amundsen valgt til æresmedlem i Kullebund Idrettsklubb (Kolbotn Idrettslag). Ca. Myrvoll Landhandleri etablert. «Slegten Oppegaard fra Enebakk» av N Hals. Erling A Haave. Drosjeforretning etablert på Ko med en Star 1923 modell. Andreas Berntsen Aarset lærer Kolbotn til /1 Speiding: Hans Knutsen (45) blir troppsleder i 1 Kolbotn, valgt av guttene selv. 1/ 2 Første kjente skøyteløp på Kolbotntjernet. 500 og 1500 m klasser over og under 18 år. 1/3 Kullebund Indkjøpslag etableret. (Senere Samvirkelaget eller Handelslaget) 4/11Speiding: 1. Oppegård tropp av NSF stiftet under ledelse av Rolf Juul Gulbrandsen Pastor Løken med frue kommer som pensjonister til «Høyås» Kolbotn Apotek etablert i villa Sundby av apoteker Hench. Peter Petersen etablerer landhandel nederst i Bekkelivn i egen gård. Wilhelmsberg Landhandleri (Birger Meier), My, etablert av W Tvedt Speiderguttene har Landsleir i Åndalsnes. Hans Knutsen har laget «Kolbotnspeidernes marsj». (Er det noen som har notene?) Han leder også et speiderorkester. Speiding: 2. Kolbotn tropp av NSF utskilt under ledelse av Hjalmar Lie. 1/1 Ny ordfører: Antonio Alberti A. 15/4 Roald Amundsen: Luftskipet «Norge» kommer til Oslo. 12/5 Roald Amundsen: Nordpolen passeres kl 1.25 GMT med «Norge». 17/5 Hans Knutsen leder Kolbotn Guttemusikkorps i toget. 14/12 H E Wisløff hjelpeprest i O, bosatt på Ko Oppegård Manufakturforretning. Etablert av Arnolda Jensen. Den kristelige forening går inn i Indremisjonsforeningen. Kolbotn indremisjon stiftet. Metodistkirken etablert. Hjelpeprest i Nesodden Hans Edvard Wisløf bosetter seg på Ko. 6/3 Socialdemokratene går tilbake til Oppegård Arbeiderparti. 30/3 Oppegård Guttemusikkorps stiftet. 7/6 Speiding: Kolbotn 1. KFUK Pikespeidertropp stiftet med Karen Frøshaug som leder. 1/7 Jernbanen tar i bruk det nye sporet om Hauketo. 27/10 Kolbotn Guttemusikkorps blir stiftet med Hans Knutsen som dirigent etter initiativ fra Landstormen, Knutsen og Tidemand-Fossum. 5/11 Kirken: Første begravelse på Ko nye kirkegård. Intet kapell, bare klokketårn Oppegård Sparebanks filial i Os opphører. Follogruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) stiftet. Det nye «Samfundet» i Skogveien oppført med vaktmesterbolig, kafe, møte- og kinolokale. Oppegård postkontor flytter til Th. Bramers nye forretningsbygg. (Til 1933). Enken, Anne Bonde Hansen overtar Kullebund gård. På gården til Lorang Fjeld ved Tussetjern går det et 200m bredt jordras. Kolbotn Frisersalon etablert i Apotekergården av Svanhild Gustavson. Prinsdalsruten (Oslo og Follo Busstrafikk) etablert. Villa Uranienborg ble overtatt av minister Gade som ga den bort til staten for å bli museum Harald Borge lærer Kolbotn til 1936, Greverud til 1969.

18 1/4 Myrvold brevhus endret til Myrvoll poståpneri. 4/5 Kolbotn husmorlag stiftet. 18/6 Roald Amundsen forlater Tromsø med et Latham-fly for å unnsette Nobile og omkommer. 9/12 Kolbotn kapell innviet. Tegnet av bygningssjef Karl Thingstad. 15/12 Menighetsbladet utkommer som det første i Follo. Redaktør pastor Wisløff. 21/12 Kolbotn Roverlag stiftet som det første i landet under ledelse av Erling Petersen Drosjeeier Erling A Haave får bevilling. Hjalmar Stubberud, Ko etablerer drosjefirma. Speiding: Ulvungearbeid starter i Os. 1/1 Første forsorgsforstander ansatt. 1/1 Ny ordfører: Kristian Horgen B. 12/3 Oppegård husmorlag stiftet. 1/5 Bårdrud poståpneri endrer navn til Svartskog. 25/5 Speiding: Follo krets av Norges Speiderguttforbund stiftet. Første sjef til 1934 Hans Knutsen Forsamlingshuset «Skogsland» ferdig. Kolbotn indremisjon kjøper «Folkvang», Søndre Vels lokale. Speiding: Kolbotn Roverlag har leir på Seiersten. G Stormoen Transport Ko etablert av Ole Bjørnsrud. Oppegård Arbeiderparti starter arbeidsskole på Middelskolen i Mastemyrvn (Nå Kapellveien). Speiding: 4. Kolbotn tropp av NSF stiftet. Befolkning: ganske Søndre Vels forsamlingslokale i Utsiktsveien., Folkvang, Kjøpt av Kolbotn Indremisjon, men solgt igjen snart. Sætreskogens landhandleri Etablert. 30/3 Speiding: 1. Myrvoll tropp av NSF stiftet med Svein Juell som leder. 29/5 Kolbotn kvinneforening stiftes. (?!) 1/7 Smaalensbanen blir til Østfoldbanen. 26/9 stiftes Nedre Bråten Vel (Nedre Solbråten Vel) som en videreføring av en del av Kullebundbraatens nybyggerlag E-verket kjøper «Nesbo» til administrasjonskontor. Den nye Gjersjøbroen ferdig. Kolbotn A.U.L arr. marked og revy. Hans Knutsen dirigent for Kolbotn Ungdomskorps. Kommunen arr. 15-års jubileumsfest på Grendehuset i Os. 4/1 Ny damegruppe i OI 16/9 Grunnstenen til Kolbotn kirke nedlagt av biskop Johan Lunde. 24/10 Myrvoll hornorkester stiftet. (Okt) Nedre Bråten Vel. Når en parselleier får gruslagt vei frem til sin parsell må han betale vellet kr ca. Dameforeningene «Casula» «Enighet» og «Duggdråpen» gir gaver til Kolbotn kirke. ca. Folkeakademiet, Kullebundbråten Kvindeforening gir gave til Kolbotn kirke. ca. Barnelosjen «Nye Skud» lager leikarring, isntruktør Solveig Svinndal. Oppegård Bakeri & Conditori etablert av Rolf Halvorsen. Arbeid for å reise en kirke i Os starter med Trygve Bratland som primus motor. Guttespeidernes landsleir. Hans Knutsen blåser på lur og leder speiderorkester. Byggmester Thv. Arnesen etablert i O. Drosjeeier Erling A Haave oppretter filial på Ingierstrand Bad. Asbjørn Bakken ansatt som hjelpeprest. Tilhører Oxfordbevegelsen. Ingierstrandveien ferdig fra Mosseveien til Bekkensten.

19 Nedre Bråten vel søker om stoppested, men får avslag. NSB lover å komme tilbake når elektrifisert. Musikkens kvinneforening. Stiftet med Janna Brastad som formann. Støtteforening for Kolbotn Guttemusikorps og Kolbotn Ungodmskorps. Eieren av Østre Greverud, Harald Tjernæs, kjøper Dal gård. 1/1 Ny ordfører: Johan Edvin Svendsen A 2/4 Kolbotn ungdomskorps stiftet av Hans Knutsen og han blir dirigent i 17 år. 23/4 kvinnene får stemmerett i OI. 11/8 Oppegård Arbeiderparti blir delt i to på grunn av eksklusjoner. Varer i 2 år. 28/8 Kolbotn kirke innviet. Arkitekt Olav Olson fra Strømmen. Byggmester Axel Bjørnstad fra Enebakk. 3/9 Nedre Bråten Vel. Søker NSB om stoppested med anbefaling fra O k Får avslag på grunn av stigningsforholdet 1:100, men vil ta saken opp igjen når det blir dobbeltspor. 14/10 H E Wisløff slutter som hjelpeprest Centrum Magasin, Os, etablert av Rolf Amundsen. Ingierstrand bad åpnet. Oppegård postkontor flytter til eget tilbygg på Oppegård stasjon. (Til 1938). Speiding: 2. Oppegård tropp av NSF stiftes under ledelse av Eugen Lysdahl.. Oppegård 1. Pikespeidertropp stiftet av fru Pedersen. Ljansbruket: M & H Ingier ble forsøkt omdannet til A/S, men får ikke konsesjon. Kolbotn apotek overtas av farmasøyt Theodora Ramløff, 49 år (Theo). Folkebiblioteket. Utlån på Bålerud med bokkasser (til 1968). Sogneprest til Nesodden: Sverre Hougsnæs 35. Siste felles sogneprest med Nesodden. 16/1 Asbjørn Bakken, som tilhørte Oxfordbevegelsen, blir hjelpeprest i Nesodden med O som sitt virkeområde. Bosatt på Ko. Kommer straks i konflikt med Greverud Indremisjon ved dens leder, byråsjef N Krosby 30/1 Nedre Bråten Vel. Massemøte med krav om stoppested. Igjen avslag. 15/11 Kolbotn Unge Høire stiftet med Carl Christoffersen som første formann Hovedtransformatorstasjonen flyttes til Myrvoll. Johan Lunde på bispevisitas. Ingierstrandveien ferdig. Bygget av M & H Ingier Speiding: Det startes roverlag i Os. Undergang i Th. Hansens v. bygget i forbindelse med dobbeltsporet. Gårdbruker Bernhard Skjerven og fru Anette gir kirketomt i Os. Ca. Gjersjøvikens sommercamp. Moderne campingplass anlegges. Apotekergården v Ko st. ferdig og apoteket flytter inn. Nores Papirhandel etablert. Innehaver J. Nore. Holder til i Apotekergården ved Ko st. Restauranten på Ingierstrand bad åpnet. Posten: Brevhus II åpnet samme sted. Harald Nyborg. Frukt og tobakk etablert i Apotekergården. Oppegård Frisersalong etablert av Astrid Sætre. Inga Rath. Trykkeri etablert i Os. Det vedtas å kjøpe Øvre Ormerud til gamlehjem. De borgerlige anket og det ble ikke noe av. Kolbotn poståpneri flytter tilbake til Kolbotn stasjon. (Til 1960). Øvre Ormerud selges til Anders Augestad. Båtforbindelse Oslo-Ingierstrand opprettet. Varte til /5 Møte etter initiativ fra L M Aks til dannelse av en borgerlig velgerforening. 15/6 Oppegård herreds borgerlige velgerforening stiftet. 18/6 Widerøe starter første regulære innenlands flyrute fra Ingierstrand. 5/7 Nedre Bråten Vel. Ber politimesteren om tillatelse til utloddning til inntekt for utbedring av «Stien» (Solbråtanveien) fra Th. Hansens v til nr /11 Kolbotn bridgeklubb stiftet Ca. Det lange takutskuddet på Oppegård st. fjernet samtidig som bygningen ble utvidet med venterom.. Uranienborg, Roald Amundsens hjem, åpnet av kong Haakon VII som museum.

20 Hans Skotte lærer og bestyrer Middelskolen til /1 Ny ordfører: Tor Tidemand-Fossum H. 25/2 Nedre Bråten Vel. Søker formannskapet om å hjelp til å få H & M Ingier til å utbedre vei for skader etter tømmerkjøring fra Tømtehytta til stasjonen. 21/3 Prinsdalsruten blir A/S Prinsdalsruten. 3/5 Nedre Bråten Vel. Direktøren for Ferskvannsfiskeriene på befaring i Kolbotntjernet. Anbefaler reduksjon av abborstammen og en økning av gjeddestammen. 31/8 Nedre Bråten Vel. Brev til formannskapet med klage på E-verket om for store spenningsforskjeller. Målinger viser 210 til 185 volt Pastor Løken flytter til Oslo og gir en del av sin eiendom «Høyås» til kommunen til gamlehjem. Dr. Ole Kjos distriktslege i O og fylkeslege i Akershus.Flytter inn i villa Haugen (Til 1948). Oslo kommune kjøper Ingierstrand bad i alt 2700 mål for 1,8 mil kr. All gjeld på Kolbotn kirke betalt. Fru Karen Bergsjø danner kirkering i Os for å bygge kirke Guttespeiderne har landsleir på Jeløy. Hans Knutsen er med og leder speiderorkester. Arbeidsskolen opprettes. Tilbud til arbeidsledig ungdom fra jan Undervisning i tresløyd (hovedfag), malerarbeid, Kristian Dahl lærer Arbeidsskolen til Ønsker 21/2 Oppegård herreds Velforeningers fellesutvalg. Går mot at Oslo får kjøpe Ingerstrandområdet. villabebyggelse istedet. 21/10 Kolbotn orkesterforening stiftet. Ledes av klarinettisten Gustav Øhrn. Delvis en fortsettelse av Hans Knutsen og Hans Filbergs strykeorkester Johanne Ingier dør. Ljansbruket blir forvaltet av skifteretten frem til1952. Søndre Oppegård forvaltes av skifteretten. Edvardsen & Bakkerud. Møbelfabrikk etablert på Ljansbruket. (Forløper til Hov Møbler.) Kommunen overtar OI s idrettsplass på Sætre. Jernbanen får dobbeltspor til Kolbotn. Ekornrudbroen ferdig O starter skoletannpleie med bidrag fra bygdens sanitetsforeninger. Erik Bonde Hansen overtar Kullebund gård. Arbeiderpartiet får flertall i kommunestyret frem til Alderstrygd innført. nye 7/3 Gaupesteinrennet arr for første gang. 13/3 Oppegård herreds Velforeningers fellesutvalg. Går inn for navnene Solbråten og Greverud for de stoppesteder. 1/7 O blir eget prestegjeld under Oslo bispedømme. Slutt som annekskirke til Nesodden. 29/12 Asbjørn Bakken slutter som prest Myrvoll/Grei bridgeklubb stiftet. Sofiemyr stadion åpnet. Flyhavnen til Widerøe på Ingierstrand nedlegges og flyttes til Fornebo. Planer om vann og kloakk ferdig. Tannlege fru Bache tilsatt som skoletannlege. Skolekjøkkenene fikk hver sin elektriske komfyr. Oscar M Resi blir O s første sogneprest. Oppegård postkontor flytter til Sætreskogvn 4. (Til 1982). Hans Knutsen formann i Kolbotn Orkesterforening. Ny vei langs jernbanen fra Kolbotn til Oppegård ferdig. (Senere RV152) O k bevilger penger til Ekornrudbroen. Skiveien (Riksvei 152) mellom Kolbotn og Oppegård syd ferdig. 1/1 Ny ordfører Carl Nord A. (Til 1940)

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Redaktøren har kuppet lederplassen!

Redaktøren har kuppet lederplassen! Røyken Historielag Redaktøren har kuppet lederplassen! Status Mølla Det ser ut til å gå litt tregt med rydding og restaurering av vår nye ervervelse. En må vel innse at folk flest har nok med sitt eget

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR MED HISTORIELAGET

VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR MED HISTORIELAGET VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR MED HISTORIELAGET Vi starter ved innkjørselen til Soria Moria kl. 1800 tirsdag 3. juni Vi går stien over til Voksenåsen, tar kaffe og kake der, går videre ned Thorleif Haugs

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

m Nasjonalbiblioteket

m Nasjonalbiblioteket m Nasjonalbiblioteket Oslo VERDALSBOKA VERDAL SAMVIRKELAGS HISTORIE FRA IDÉ TIL HANDLING AV ERLING AURSTAD UTGITT AV VERDAL SAMVIRKELAG I SAMARBEID MED BYGDEBOKNEMNDA VERDAL 1988 Sats og trykk: Verdal

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Bulletinen MUSEUMS FOLKEMUSEET LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» Nr. 37 3/2003. Norsk Folkemuseums Venner

Bulletinen MUSEUMS FOLKEMUSEET LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» Nr. 37 3/2003. Norsk Folkemuseums Venner MUSEUMS Bulletinen Norsk Folkemuseums Venner Nr. 37 3/2003 LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» MUSEUMSBULLETINEN 3/2003 - NORSK PÅ FOLKEMUSEUMS FOLKEMUSEET VENNER 1 3-2003 MUSEUMS Bulletinen

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske!

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske! TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Temamøte på Restauranten 10/4 2014:

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

LES MER OM: Storbyfiskeren Båt & bridge Halvøyafestivalen Veteranen Paul Røer Kaptein Waage ser deg! Firbent kjærlighet

LES MER OM: Storbyfiskeren Båt & bridge Halvøyafestivalen Veteranen Paul Røer Kaptein Waage ser deg! Firbent kjærlighet Signalen www.nbds-signalen.no Bladet for båt- og busstrafikanter på Nesodden VINTER 2006 19. årg LES MER OM: Storbyfiskeren Båt & bridge Halvøyafestivalen Veteranen Paul Røer Kaptein Waage ser deg! Firbent

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

Bæringen. Trygge i vannet

Bæringen. Trygge i vannet Bæringen FREDAG 17. APRIL 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 5 ÅRGANG 21 Trygge i vannet Politiet flytter til Kjørbo Politiet i Bærum er på flyttefot til Kjørbo. Vi gleder oss veldig

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer