Manual. Rev Kjøita 25, 4630 Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no"

Transkript

1 Manual Rev

2 Innhold 1. Komme i gang Registrering som bruker Innlogging Prosjekter Tilgjengelige prosjekter Demoprosjekt Flere funksjoner som administrator Hovedmeny Oppretting av nytt prosjekt Legge til flere brukere Brukerinnstillinger Brukerinnstilling for koder Prosjekt tilgang Språkinnstillinger Designe skjermbilde Fjerne Strukturer Legge til strukturer Endre skjermbilde sideveis flytting av strukturer Lagre skjermbilde Åpne skjermbilde Lagre skjermbilder Importere lagret skjermbilde for bruk i nytt prosjekt Vise/skjule antall Vise detaljer Opprette ny dør Beslagskoder Oppslagskoder Prosjektkoder Utskrift av PDF i prosjektet Dørkatalog Beslagspakker

3 11.1 Lage beslagspakkemal Importere fra beslagspakkemal Dele lagrede maler med andre Fjerne beslag maler Kopiere dør og etasje Kopiere dør Kopiere etasje Redigere dør Slette dør(er) Samleliste beslag Utskrift samleliste beslag Utskriftsmeny Mengdeendringer samleliste Filtrering (avgrensing) Gruppering Sortering Endring av feltnavn Prosjektkommentar Låsing av prosjekt Revisjonslogg Revisjonsmeny Utskrift av revisjonslogg Utskrifter Gruppering (Brekk) Eksport/import til/fra andre programmer Tips for effektiv bruk To skjermer Hurtigtaster Optimalisere prosjekt

4 1. Komme i gang 1.1 Registrering som bruker Gå til For å registrere deg som bruker. Fyll ut skjemaet, og klikk Dørteknikk får da en melding om at du har registrert deg. Vi aktiverer deg som bruker og sender deg en velkomstmail. 1.2 Innlogging Du kan logge inn på og klikk på Alternativt logger du deg på med å skrive https://www.microbuild.no/microbuildengineering For å kunne utnytte programmet fullt ut og legge inn snarvei på skrivebord, anbefaler vi at det blir lagt inn et lite program på din lokale PC. Når du har åpnet programmet og står i hovedmeny, klikker du med høyre mustast i grått felt i topp av skjermbilde og velger «Installer MicroBuild Engineering på denne datamaskinen.» Du får også tilgang til å bruke hurtigtaster etter denne installasjonen (Se eget kapittel). Skriv inn e-post og passordet du valgte ved registrering, og klikk. 3

5 Neste bilde viser hvilke prosjekter du har tilgang til. 2 Prosjekter 2.1 Tilgjengelige prosjekter Hvis ikke du er lagt til et prosjekt av en administrator, er det ingen prosjekter å åpne, som i skjermbildet over. En administrator må legge deg til et eksisterende prosjekt. Administrator i prosjektet kan gi deg enten: - Skriverett eller - Leserett Har du leserett kan du også skrive ut. De fleste av de neste kapitlene er for administratorer og personer med skriverett. Hopp til kapittelet for utskrifter dersom du bare har leserett. 2.2 Demoprosjekt Du kan også logge deg inn på et demoprosjekt som du kan få tilgang til ved å kontakte oss. I dette prosjektet har du kun leserett. Prosjektet er beskrevet med produktnøytrale koder for ikke å favorisere noen leverandører. Skjermbildene i denne manualen blir hentet fra demoprosjektet. 4

6 Merk prosjekt ved å klikke på slik at prosjektet blir gult 2.3 Flere funksjoner som administrator Som administrator kan du endre prosjektinfo, slette prosjekt og legge til brukere i prosjektet, samt endre andre brukeres rettigheter. Det er for øvrig mulig å ha flere administratorer pr prosjekt. 3 Hovedmeny Det første skjermbildet du kommer til etter åpning av et prosjekt, er hovedmeny. Senere i manualen henviser vi bare til hovedmeny og/eller dette bildet. 5

7 Merk: Står det prosjektoversikt helt til venstre i menyvalget er du i hovedmenyen. 4 Oppretting av nytt prosjekt Den som har opprettet prosjektet blir automatisk lagt inn her og definert som Administrator med skriverett Nytt prosjekt Fyll inn prosjektinformasjonen i tabellen og klikk Den som har opprettet prosjektet blir automatisk lagt inn her og definert som Administrator. Skriverett faktureres etter avtale. Det er bare leserett som er gratis. Prosjektoversikten kommer så opp, med det nye prosjektet i listen - alltid som siste prosjekt hvis det ikke gjøres sorteringer i listen. Gjennom hele programmet sorterer man ved å klikke på overskriften i den aktuelle kolonnen. Ved søking er det alltid den kolonnen med aktivt felt som det søkes på. Hvis du har tilgang mange prosjekter, er det også mulig å søke seg frem til ønsket prosjekt. 4.1 Legge til flere brukere Ettersom MicroBuild.no Engineering er nettbasert, gir programmet deg mulighet til å gi andre tilgang til dine prosjekter - enten fast eller for et tidsbegrenset tidsrom. Merk: Det er kun som administrator i et prosjekt du har rettighet til å legge til brukere. Videre må aktuelle brukere først være registrerte og aktiverte før du finner dem i listen over brukere. 6

8 i prosjektoversikten (som vist nedenfor). For raskt å finne rett bruker, bruker du søkefeltet på toppen av boksen. ønsket bruker slik at brukeren blir merket gult. De nye brukerne kan legges inn med følgende rettigheter: - Skriverett (Write) - Leserett (Read) - Administrator (Admin) De nye brukerne blir så listet opp i prosjektoversikten. før du klikker på. Dersom det er flere brukere i firmaet, bør det legges inn minst én annen bruker pr prosjekt med administratorrettighet for å sikre tilgang ved f.eks. sykdom og ferier. 7

9 5 Brukerinnstillinger Du får da opp et skjermbilde som viser a) De opplysninger du la inn da du registrerte deg. Disse kan endres her. 5.1 Brukerinnstilling for koder 8

10 Som bruker av MicroBuild sparer du mye tid ved å registrere den leverandøren som du pleier å benytte. 5.2 Prosjekt tilgang Her ser du hvilke prosjekter du har blitt gitt tilgang til og hvilken brukerrettighet/rolle du har. 5.3 Språkinnstillinger Velg mellom norsk, svensk, dansk og engelsk. 6 Designe skjermbilde Skjermbildet kan til enhver tid justeres individuelt, slik at det passer til den aktuelle arbeidsmåte for hver enkelt bruker/prosjekt. Du kan lagre skjermbildet slik at du har samme design på bildet neste gang du logger deg på, selv om andre har justert design i prosjektet etter sine behov. Stå i hovedmeny 9

11 Du får seks menyvalg i Vis-menyen. 6.1 Fjerne Strukturer Det er kun strukturer som vises i aktivt skjermbilde som finnes i denne listen. Strukturer i prosjektet med innhold vises med en 10

12 Flere elementer kan fjernes samtidig: - I rekkefølge: første element, hold så Shift og klikk venstre mustast på siste (fra-til) - Oppdelt: Hold nede Ctrl og merk med venstre mustast hvilke felt som skal fjernes. Marker den/de strukturen(e) du vil fjerne og klikk 6.2 Legge til strukturer Her har du mulighet for å legge til felt som allerede er fjernet fra det skjermbildet du har aktivt. Hurtigtasten for legge til strukturer er Ctrl+T, og for fjerning av strukturer er Ctrl+U. Nytt, oppdatert skjermbilde kommer da opp. 11

13 Det er kun strukturer som ikke vises i aktivt skjermbilde som finnes i denne listen 6.3 Endre skjermbilde sideveis flytting av strukturer Hold på den strukturen du ønsker å flytte, beveg den opp eller ned i listen, og slipp på rett plass. Klikk for å avslutte, eller gjenta operasjonen med en annen struktur. 6.4 Lagre skjermbilde Brukes dersom du ønsker å bruke det definerte skjermbildet videre i prosjekteringen. 12

14 Gi skjermbildet et navn og beskriv eventuelt hva det skal brukes til. Eks. «Utskrift av dør og beslagsliste» Hurtigtasten for å lagre skjermbilde er Ctrl+I 6.5 Åpne skjermbilde Her får du opp listen over tidligere definerte og lagrede skjermbilder. I tillegg kan du under denne fanen «viser alle felt», eksportere til fil samt importere skjermbilder som er lagret som fil lokalt på maskinen din. Hurtigtasten for å åpne skjermbilde er Ctrl+J Når du neste gang åpner prosjektet, får du spørsmål om du ønsker å åpne sist brukte skjermbilde. 6.6 Lagre skjermbilder Du kan lagre skjermbilder som du bruker som din standard eller som en firmastandard, lokalt på maskinen din, slik at de kan benyttes på andre prosjekter. 13

15 i hovedskjermbilde/meny. Du får opp ny menylinje og klikker på Merk av det skjermbildet du ønsker å lagre, og klikk på. Du lagrer så denne filen på maskinen med et beskrivende navn. 6.7 Importere lagret skjermbilde for bruk i nytt prosjekt. Har du lagret et skjermbilde som er ditt standardoppsett eller firmaoppsett, går du på i hovedskjermbilde/meny, får opp ny menylinje, og klikker på 14

16 og finn filen der du har lagret dine skjermbilder (se punkt 6.6) Det importerte skjermbildet vil legge seg i listen over tilgjengelige skjermbilder under Åpne skjermbilder. 6.8 Vise/skjule antall Funksjon for å vise eller skjule antallsfeltet for beslagsstrukturene. 7 Vise detaljer Stå i hovedmeny 15

17 . Du vil da få opp et felt på høyre side av skjermbildet som lister opp alle detaljer/strukturer med innhold på en dør. Ved å klikke på en av linjene, vil du bli tatt rett til denne strukturen i hovedskjermbildet. 8 Opprette ny dør Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny 16

18 i funksjonsmenyen Legg inn aktuelle grunnopplysninger i registreringsbildet. Alt du legger inn, kommer opp i det grå feltet nede i bildet. Fra dette registreringsbildet kan du legge inn alle opplysningene, fra dørtype/-konstruksjon til alle beslagskomponenter (evt. ferdige beslagspakker og dørkatalog) Det er viktig at det legges inn «Dørnr.», siden programmet har et forslag N/A. Alle dørnummer må være unike. 17

19 Alle opplysninger på døren kan registreres her, eller du kan gjøre det i hovedskjermbildet. Minimum registering er nytt dørnr. Hurtigtasten for ny dør er Ctrl+N Bruk «gardinet» og trykk på aktuell struktur, så får du tilgang på dialogboksene med prosjektkoder og oppslagskoder. Klikk for å legge inn døren når du er ferdig. 9 Beslagskoder Dialogboksen med beslagskoder 18

20 9.1 Oppslagskoder Oppslagskoder finnes for hver struktur. Disse kodene ligger fast i programmet, og er enten definert av Dørteknikk eller av de aktuelle produsenter/leverandører med egne kodelister, og kan hentes inn i hvilket som helst prosjekt. Det er produsentene og importørene som har ansvaret for å holde sine respektive kodelister oppdatert. Du kommer også til denne dialogboksen når du står på en struktur i hovedskjermbildet og trykker F8. Når du velger en kode fra Oppslagskodene og legger disse inn i prosjektet, blir de overført til Prosjektkodelisten. 9.2 Prosjektkoder 19

21 Når en kode har blitt brukt i prosjektet, legges denne koden inn i prosjektkodelisten for den aktuelle strukturen. Dette gjelder uavhengig av om koden er hentet fra oppslagskodene, eller om den er laget av deg som beskriver. Det er kun mulig å slette koder som ikke er i bruk i prosjektet. Du kan redigere beskrivelse av en produkt på koder som finnes i prosjektkodelisten (du må ha spesielle rettigheter for å endre tekst i oppslagskodelisten). Opprette nye koder. Legg inn kode (betegnelse) og beskrivelse, og klikk på 20

22 Du kan legge til en PDF-fil med tegning eller mer utfyllende informasjon om produktet du lager kode til. I dialogboksen med koder klikk på Beskrivelse og så Finn aktuell PDF for produktet på maskinen din. Kode og PDF blir så lagret under Prosjektkoder. Merk: PDF-ene øker prosjektets filstørrelse, og mange PDF-er kan føre til at operasjoner går vesentlig senere. Det anbefales at PDF-ene ikke legges inn før nødvendig (eksempelvis i forbindelse med FDV-dokumentasjon) Alle koder som har PDF, har en i oversiktsbildet i dialogboksen. Ønsker du å kontrollere om du har funnet rett produkt kan du stå på aktuelt produkt og klikke på Ønsker du å legge ved alle PDF filer i prosjektet for å kunne dokumentere hva som er prosjektert eller tilbudt, klikker du på Da vil alle oppslagskodene du har brukt som har PDF få dette tillagt i Prosjektkodene, og være tilgjengelig for utskrift og for andre som har leserett i prosjektet. 21

23 9.3 Utskrift av PDF i prosjektet Her kan du på en enkel måte få opp datablad på tilbudt produkt som vedlegg til tilbud eller leveranse (FDV dokumentasjon) Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny, deretter, så for å skrive ut alle PDF-ene i prosjektet. Mer om andre menyvalgene i samlelistekapittelet om utskrift. 10 Dørkatalog Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny 22

24 - her får du 3 menyvalg: Pakker, Dørkatalog og Lag pakke - 4 menyvalg: Klikk etter å ha valgt ønsket dørtype fra oversikten. Ny dialogboks: Dørdetaljer-skjermbildet veileder deg gjennom opprettelsen av en ny dørtype. Det finnes ikke ferdig definerte dørkatalog i nye prosjekter. Når en dørtype er definert og lagt inn i prosjektet, vil denne kunne brukes videre på andre dører med samme spesifikasjon. Dersom du har en dørtype i dørlisten som ikke er i bruk i prosjektet, kan den slettes. Sletter dørtype for aktuell (e) dør(er) i hovedskjermbildet. Andre alternativer for å åpne dørkatalog 23

25 1. Dørkatalog åpnes også om du står i strukturen i alle skjermbilder slik at en celle blir merket grønn og trykker F8 2. Hurtigtasten for å åpne dørkatalog er Ctrl+W 3. Hente dørkatalog i registreringsbildet (Ctrl+O). Oversikt over dørtypene som er laget i prosjektet. I et nytt prosjekt vil denne listen være tom, og ny dørtype må defineres. Klikk deg frem gjennom valgmulighetene i hver av kolonnene 24

26 Når alle varianter er valgt, vil det komme frem en komplett dørkode og tekst nederst på bildet, slik at du kan kontrollere at du har definert rett. Det er mulig å rette opp eventuelle feil før du lagrer.. Den nydefinerte dørtypen vil så legge seg i listen, og kan brukes senere. Du kommer tilbake til Dørkatalog-bildet. dørtypen. for å legge inn den nye Finnes ikke ønsket konstruksjon eller format i forhåndsdefinert liste, er det mulig å lage egen tekst. For hver delkodetekst kan du endre kode eller lage ny prosjektkode. 25

27 Eksempel på ny prosjektkode. Ny/endret prosjektkode vil kunne brukes på andre dørtyper senere i prosjektet, men har ikke innvirkning på andre prosjekter. 11 Beslagspakker En beslagspakke er en sammensetning av beslagskomponenter, som samlet oppfyller dørens funksjonskrav. Oppretting av ny beslagspakke. Beskriv hele beslagsløsningen på en dør i hovedskjermbilde. Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny Du får da opp en dialogboks der du legger inn beskrivelsen av den nye pakken. 26

28 Pakkenavn er fritt å definere, men vi anbefaler at det gir en enkel beskrivelse av romtype eller funksjon. Hurtigtasten for denne funksjonen er Ctrl+E. for å opprette den nye pakken. Når du senere kommer til en dør som skal ha samme løsning, har du to muligheter. 1 Stå i en celle i strukturen Pakker slik at cellen blir grønn, og trykk F8. Tips: For raskt å finne strukturen «Pakker», klikker du på slik at detaljene kommer opp til høyre i skjermbildet. Pakker, og du kommer rett til denne strukturen på aktuell dør i hovedskjermbildet. 2 Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny og Du får da opp et vindu med de pakkene som er laget i prosjektet. 27

29 Innholdet i hver enkelt pakke vises i høyre del av vinduet. Merk av ønsket pakke, og klikk. Hurtigtasten for å åpne for lagring av nye beslagspakker er Ctrl+E Pakker som ikke er i bruk og ikke lenger er aktuelle, kan slettes for å gi bedre oversikt. Merk av aktuell pakke og klikk på. Samme pakke kan legges på flere dører ved å merke dørene det gjelder (Shift+Ctrl eller Shift+Enter) i strukturen Pakker og så klikke F8 eller ved å gå via Kataloger til Pakker. 28

30 Hurtigtasten for å åpne Pakker er Ctrl+G Lage beslagspakkemal Det er ofte ønskelig å bruke lagrede beslagspakker i andre prosjekter eller å bruke dem som firmamaler/maler som dekker forskjellige funksjoner (dører med dørautomatikk o.l.). Åpne det prosjektet du ønsker å eksportere beslagspakkene fra, klikk på i hovedmenyen og så på Du får da opp alle pakkene som er i prosjektet. Her kan du velge ut en eller flere beslagspakker som du vil ha med deg i eksporten. 29

31 og sett navn på malen «rullegardinen» i midten av vinduet, finn laget mal og merk pakkene du ønsker å eksportere. Klikk. Neste gang du åpner den aktuelle malen i et annet prosjekt vil du få tilgang til alle pakkene i denne malen Importere fra beslagspakkemal. Du kan importere beslagspakker i et prosjekt fra opprettede maler. i hovedmenyen og videre på «rullegardinen» i midten av vinduet, finn og merk malen du ønsker å hente beslagspakker fra. Programmet vil da sammenligne beslagspakker i malen mot de beslagspakkene du har i prosjektet fra før. Dersom noen er like, vil disse løsningene markeres med orange farge i mal-bildet. Merk av den/de pakken/e du ønsker å legge inn i prosjektet ditt og klikk på Importerte pakker finnes nå som prosjektkoder i oversikten over beslagspakker, og kan brukes i prosjektet. 30

32 11.3 Dele lagrede maler med andre. Lagrede beslagsmaler er kan deles med andre brukere. i hovedmenyen og videre på «rullegardinen» i midten av vinduet og merk av ønsket mal., deretter i ny dialogboks. Du får så opp en oversikt over hvem som allerede har tilgang til malen, og gir deg mulighet til å legge til flere brukere.. Du får her opp samtlige brukere av MicroBuild, og du kan velge den/de du vil gi tilgang til malen. 31

33 Bruk søkefelt for raskt å finne rett bruker. Marker aktuell bruker og klikk på. Neste gang denne brukeren åpner beslagspakker vil denne malen være med i maloversikten. Ønsker du å slette tilgangen for en bruker, finner du denne muligheten samme sted Fjerne beslag maler Har du uaktuelle maler i din egen oversikt, kan du fjerne disse. i hovedmenyen, deretter på «rullegardinen» i midten av vinduet, finn og merk malen du ønsker å fjerne. 32

34 12 Kopiere dør og etasje Har du et prosjekt med to eller flere like dører, kan du kopiere en dør du allerede har laget til det ønskede antall identiske dører. Du får her to valg: - Kopiere dør - Kopiere etasje 12.1 Kopiere dør Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny Marker døren du vil kopiere. deretter Hurtigtasten for å kopiere dør er Ctrl+F Velg antall kopier, og klikk De nye dørene vil få samme dørnummer som den originale, med _copy1, _copy2, _copy3 osv. som suffiks, og vil ha alle spesifikasjonene som originaldøren, også beslagskombinasjoner. 33

35 Marker det nye dørnummeret ved å klikke to ganger, og skriv inn det nye nummeret. Du kan skrive rett i cellen hvis teksten er sort - alternativ til å dobbeltklikke er å trykke «Insert» 12.2 Kopiere etasje Svært praktisk dersom du har et bygg med to eller flere identiske etasjer/områder eller flere identiske bygg. Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny Marker dørene du vil kopiere til ny etasje. 34

36 Deretter på Skriv inn det/de første sifferet/sifferne i dørnummeret og ny etasjebenevnelse, evt. også ny bygning. Klikk deretter De nye dørene med nye nummer og ny etasje legger seg inn i bunnen av hovedskjermbildet. 13 Redigere dør Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny Klikk 35

37 Du får da opp registreringsbildet, som gir deg mulighet til å endre alle strukturer på ett og samme sted Hurtigtasten for å redigere dør er Ctrl+O. Alternativt kan du redigere hver enkelt struktur ved å trykke F8. 14 Slette dør(er) Sletting av dør som ikke lenger er i prosjektet: Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny og merk aktuell dør., deretter på 36

38 En dialogboks med spørsmål om bekreftelse kommer opp. Klikk dersom du er sikker. Du kan slette flere dører ved å merke dem før du klikker I prosjekter som er låste anbefaler vi at utgåtte dører settes i 0 og ikke slettes. Dette for å kunne finne loggen på hva som har skjedd med den aktuelle døren. 15 Samleliste beslag For å få en oversikt over hvor mange det er av hver beslagskomponent, kan du hente opp en samleliste med beslag. Hvis du først har foretatt en filtrering, vil samlelisten kun vise antallet av hver beslagskomponent på de dørene som vises i skjermbildet. Samlelisten viser antall, type, overflate, slagretning, dørtykkelse, beskrivelse, samt hvorvidt det er lagt til en PDF for det enkelte produkt. Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny Hurtigtast for samleliste er Ctrl+B 37

39 Du kan velge mellom Detaljert (med slagretning), Med overflate og Standard, i tillegg til at du kan avgrense (filtrere). Gruppering blir tatt ut fra disse kriteriene. Knapp Liste viser - antall - feltnavn - innhold - slagretning - overflate - dørtykkelse - antall - feltnavn - innhold - overflate - antall - feltnavn - innhold 38

40 Her kan du også legge inn leverandør (lage grensesnitt) av de forskjellige komponentene; eksempelvis dørprodusent, beslagsleverandør, sikring/elektro osv. Marker de komponentene som skal leveres av samme leverandør, og klikk på Skriv inn leverandørnavn/kategori og klikk Første gang må leverandør skrives inn, neste gang kan de hentes disse fra listen: Merk hvilken leverandør du ønsker, eller lag en ny en. Klikk 39

41 15.1 Utskrift samleliste beslag Velg detaljert/med overflate/standard. Filtrer om ønskelig på eksempelvis låskasse og leverandør. Filtrering kan, som i hovedbildet, gjøres på ett eller flere felt. Dette gjør du ved å markere feltet/feltene du vil avgrense på, og klikke Klikk deretter Skriv inn overskriftstekst som beskriver utskriften. Firmainformasjon kan enten redigeres eller slettes. Den hentes automatisk fra Prosjektinformasjon (når prosjektet opprettes). 40

42 15.2 Utskriftsmeny Du får følgende valgmuligheter. Skriv ut til printer eller til PDF Åpne fil- og mappeoversikten på pc-en Lagre samlelisten på maskinen som: Med disse menyvalgene kan du legge til sider, fjerne sider, endre sidestørrelse, visning m.m. 41

43 Klikk for å skrive ut alle produkt-pdf ene i prosjektet. 42

44 15.3 Mengdeendringer samleliste Det er mulig å ta ut mengdeoversikt på forskjellige tidspunkt i prosjektet og sammenligne dette med dagens mengder. Det er f.eks. viktig å ta en «Snapshot» når en spesifikasjon er - På anbudstidspunktet - På kontraktstidspunktet - Ved hver endringsliste osv. Disse filene kan da kjøres opp mot dagens mengder og få ut en liste over +/- på alle poster. Klikk Når du er kommet til neste milepæl, eventuelt kontraktstidspunktet åpner du Samleliste beslag og klikker 43

45 Velg hvilken fil du vil sammenligne med, og du får så inn ferdig mengdeendringsliste Skal dette mengdeoppsettet brukes videre i en sammenligning, må denne også lagres som «Lag Snapshot» 44

46 16 Filtrering (avgrensing) Ønsker du å vise dører som har én spesiell detalj, kan du filtrere skjermbildet til å vise bare disse. Hurtigtasten for filtrering er Ctrl+Z Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny en celle i en struktur med den detaljen du ønsker å sortere på. Eksempel filtrer på dører med et spesielt skilt. Marker skilt 1 Når celle blir merket grønt, får du to nye valg i menyfeltet. og 45

47 Marker ønsket kode og klikk Du kan filtrere på flere komponenter om ønskelig. 46

48 Nå vil kun dørene med L1VSI vises i skjermbildet. Ønsker du å begrense utvalget med en annen filtrering, klikk på og gjenta operasjonen. Menyvalg filtrering og gruppering Ved å klikke på Opphev filtrering, går du tilbake til originalvisningen. Har du filtrert flere ganger på forskjellige strukturer, får du spørsmål om du vil oppheve kun siste filtrering. Hvis en velger Ja oppheves kun siste filtrering, mens ved Nei oppheves alle filtreringskriteriene. Vises dette, er det ingen filtrering eller gruppering i skjermbildet. Hurtigtasten for opphev filtrering er Ctrl+X 47

49 17 Gruppering Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny Visning av eksempelvis bygning i grupper. Når du klikker på en celle under en strukturer/detaljer. Menyvalget øverst i hovedbildet endrer seg til navnet på detalj. 48

50 Du vil da se strukturen delt opp i de forskjellige kodene, med antall som overskriftslinje: Det er mulig å gruppere på flere strukturer uten å oppheve allerede definerte gruppering. For eksempel Romtype, Etasje mm. I eksempelet står vi på en celle under dørnr og får menyvalget Gruppering tar hensyn til om skjermbilde er filtrert allerede. 49

51 18 Sortering Viser kodene i en struktur sortert alfanumerisk. Du kan sortere på flere strukturer etter hverandre, eksempelvis bygning-etasje-dørnummer: overskriften i den aktuelle strukturen. Det vil vises en pil i overskriften hvilken vei sorteringen går: a-å Eksempelet viser at romtyper er sortert fra a til å (stigende). å-a Eksempelet viser også at dørtype er sortert fra å til a (synkende). Når du har sortert på en struktur kommer det frem i topp av skjermbilde «Opphev sortering» Vi anbefaler at du sorterer på strukturer som du ønsker å gruppere på før gruppering defineres. 50

52 19 Endring av feltnavn Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny Det er mulig å endre feltnavnet på en struktur, eksempelvis fra Skåte til Panikkbeslag: og så Du får da opp et vindu med alle strukturene. Merk av ønsket detalj/struktur og klikk på 51

53 Skriv inn nytt feltnavn og klikk OK Det er viktig at du skiller mellom felttyper før du foretar en feltnavnendring. Det er særlig beslagsfelt det er knyttet mange funksjoner til. Beslagsstrukturer har både antall og ofte overflate knyttet til hovedkode. Er feltet som endres et beslagsfelt, må derfor antall og evt. overflate også endres. 20 Prosjektkommentar Dette er en funksjon som gir deg muligheten til å notere kommentarer, spørsmål, detaljer vedrørende revisjoner/endringer osv. Funksjonen brukes tilsvarende et word-dokument. Stå i hovedbildet/hovedmenyen. 52

54 Hurtigtasten for å åpne Prosjektkommentar er Ctrl+P 21 Låsing av prosjekt Ved å låse et prosjekt, vil du aktivisere revisjonsloggen. Denne loggen viser alle endringer som blir utført etter låsing, med hva som er endret, fra hva, til hva, hvem som har endret, og når. Stå i hovedbildet/hovedmenyen. En dialogboks vises, med kontrollspørsmål om du er sikker. 53

55 Klikk. Velg revisjonsbetegnelse. Vi anbefaler at feltet «Beskrivelse» benyttes til å beskrive hva revisjonen gjelder. Dette gir i ettertid dokumentasjon på hvorfor det er gjort endring. Revisjonsbeskrivelsen vil vises i revisjonsloggen. Det er mulighet for å filtrere også på dette feltet (eksempelvis nye tegninger). På et låst prosjekt vil du alltid få opp revisjonsinnstillinger-bildet hver gang du logger inn på prosjektet. Du får da muligheten til å endre revisjonsbetegnelse og/eller beskrivelse. Det er alltid siste brukte revisjonsnummer som kommer opp som forslag. Beskrivelsen må alltid skrives inn Revisjonslogg Alle endringer som er foretatt etter at et prosjekt er låst blir samlet i en logg. På denne måten kan en dokumentere hva, hvem, hvor, hvorfor osv. Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny 54

56 21.2 Revisjonsmeny Du får fire menyvalg og en liste med revisjoner som innholder. - Dørnr - Revisjonsnr - Revisjonstype - Dato Tidspunkt for revisjon - Feltnavn - Gammel - Ny - Gammelt antall - Nytt antall - Gammel overflate - Ny overflate - Brukernavn Hvem har foretatt endring - Beskrivelse Årsak til endring Det er alltid siste revisjon som vises. Dvs at hvis siste brukte revisjon er P vil kun revisjon P vises. Klikk hvis du ønsker å se alle revisjoner. Hvis det er et stort prosjekt som har vært låst over en lengre periode/med mange endringer, kan det ta noe tid å åpne en fullstendig revisjonslogg. hvis du vil endre revisjonsnummer og/eller revisjonsbeskrivelse. 55

57 for å endre kun revisjonsbeskrivelsen. Har du foretatt en filtering i hovedbildet er det mulig å bruke Super Filter som gjør at revisjonsloggen da bare viser endringer på de dører/strukturer som vises i hoveskjermbildet. I revisjonsloggen kan du i alle felt, som i hovedskjermbildet, - Sortere - Filtrere - Gruppere Utskrift av revisjonslogg Det finnes ikke egen utskriftsfunksjon i revisjonsloggen. Åpne Excel. Merk av de linjene i revisjonsloggen du vil skrive ut(alternativt Ctrl+A for alle), trykk Ctrl+C og lim inn i Excel med Ctrl+V. Klikk for å forlate revisjonslogg og gå tilbake til hovedskjermbildet. 56

58 22 Utskrifter Stå i hovedskjermbilde/hovedmeny Du får følgende menyvalg i utskriftsmenyen. Brukes til å skrive ut hovedskjermbildet slik du har definert det det som vises i hovedskjermbildet, er det som kommer på utskriften. Strukturer i hovedskjermbildet som ikke har innhold skrives ikke ut. Utskriftsmodulen stiller inn strukturbredde ut fra overskrift og innhold i cellene. Er du ikke er fornøyd med forhåndsvalget, kan du utvide og trekke sammen feltene i hovedskjermbildet og skrive ut på nytt. Utskriften defineres automatisk som liggende A3. Hvis det ikke blir plass på en side, deles utlistingen opp i del 2, del 3 osv. Det er mulig å vise både gammel og ny verdi etter en revisjon. Dette gjøres ved at en definerer hvilken revisjon som skal være «gammel verdi» i Beskrivelse i utskriftsdialogboksen: og velg aktuell revisjon for å markere endringer som har skjedd i denne revisjonen 57

59 Kryss av her hvis opprinnelige verdier skal vises i utskriften med parentes. Nye verdier står med fremhevet skrift. 58

60 Skriver ut alle dørene med en dør pr side, med alle detaljer. Utskriften viser også strukturer uten innhold. Skriver ut alle beslagspakkene med antall, strukturnavn og beskrivelse. Funksjonen kan for eksempel benyttes til å foreta kontroll av løsninger. I tillegg kan du sammenligne en slik utskrift med en generell utskrift med brekk på Pakker. Vi foreslår da at du lager et skjermbilde som kun viser Pakker (ikke beslagdetaljer) sammen med f.eks Dørnummer, Dørtype, Konstruksjon I og II og Romtype. 59

61 Utskrift av tekniske skilt/dørskilt for bruk i MicroBuild Progress og MicroBuild Management, samt for raskt å gi detaljopplysninger om døren til eksempelvis byggeleder eller driftsansvarlig. Vi anbefaler at teknisk skilt monteres på dørfabrikk. Hvis dør og karm leveres hver for seg bør både dørblad og karm merkes. For å skrive ut skilter må du ha en merkelappskriver som kan defineres til å skrive ut dette innholdet, og merkelapper som er tilpasset denne typen bruk. Vi anbefaler et skilt på 30x70mm slik at det passer på et 40mm dørblad eller i en karmfals på 42mm. Vi kan anbefale skrivertype og kvalitet på skilt hvis dere tar kontakt. Skilter kan også bestilles fra Dørteknikk AS. Når du har valgt «Strekkodeutskrift» får du opp et vindu der du kan velge type strekkode og mål på skilt. Vi anbefaler å bruke QR-kode - dette gir en enklere avlesing av skilt med mobil eller nettbrett. Vi anbefaler at du sorterer/filtrerer på aktuelle dørnummer og evt. etasje(r) før du går til utskrift. Det vil bl.a. lette oversikten ved at du f.eks. kan skrive ut hver etasje for seg. Se kapittel 16. Brukes for å skrive ut PDF-er på dørdetaljer. Se kapittel

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt Hvordan komme i gang med Innhold Å komme i gang.... 3 Første gangs oppstart... 3 Innlogging... 3 Menysystemet... 3 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer... 4 Firmaopplysninger... 5 Firmainformasjon,

Detaljer