KNX teknisk håndbok Busch-ComfortTouch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KNX teknisk håndbok Busch-ComfortTouch"

Transkript

1 Pos: 3 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - KNX-Handbuch - CP @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === / (CP/U 9.3.1) 8136/ (CP/U 9.4.1) / (CP/U ) 8136/ (CP/U )

2 Pos: 5 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 1 Anvisninger om håndboken Generelle anvisninger Håndbokens oppbygging Symboler i håndboken Sikkerhet Forskriftsmessig bruk Ikke tiltenkt bruk Målgrupper og kvalifikasjoner Ansvar og garanti Cyber Security (Nettverkssikkerhet) Miljø Produktoversikt Produktbeskrivelse Funksjonsoversikt Enhetens struktur Innhold i leveransen Andre nødvendige komponenter Fargekonsept Tekniske data Oversiktstabell Enhetstilkobling / tilkoblingsbilde Mål / mal Installasjon Krav til montøren Innbygging / montering Forberede montering Innbygging av innfelt montasjeboks Montering veggkompensasjon Sette på monteringsrammen Elektrisk tilkobling Legg inn nettdel-modulen Vippe opp nettdel-modulen Koble til nettdel-modulen Tilkobling av nettverkskabel Sette på displayet Demontering Første igangkjøring Forberedelse av prosjektering Systemkrav Maskinvare Software Installasjon av IP-Project Koble til KNX-systemet Installasjon av ETSx-makroen Installasjonsprosessen Tilkobling av i ETS-enx Flere KNX-innstillinger i

3 9 Oversikt over IP-Project 3 (IPP) Starte IP-Project Skjermområder i IP-Project Forklaring gunnstruktur (begrep) Områder Biblioteksområde Arbeidsområde Parameterområde Hjelpeområde Nivå Grunnleggende betjening (kopifunksjoner) Kopiere et prosjekt Flytte/Kopiere sider og betjeningselementer Kryssreferanser Skrive ut Prosjektering Anbefalt fremgangsmåte ved prosjektering Konsistenskontroll Last prosjekt inn i Betjening Grunnstrukturen til sidetypene Statuslinje Navigasjonslinje Sidetypene til Startside funksjonal Startside med grunnplan Betjeningsside funksjonal Betjeningssider med rombilde Applikasjonsside Vedlikehold Rengjøring Funksjonsbeskrivelser Apparatinformasjoner Systeminnstillinger Kamerajustering Import og eksport av filer Betjeningsfunksjoner Knapp (bryter) Dimmer Persienne Scener og sekvenser Verdi og tekst Romtermostat (RTR) Styreelement "KNX Audio" RGB-betjening Philips Hue betjeningselement Trinnbryter Romtemperaturstyring Klokkeslett- / datovisning Bildebeskjeder Talebeskjeder Scener og sekvenser Ukeprogrammer Enkelt ukeprogram Presenssimulasjon Adgangskontroll Sett mobil styring

4 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Feil- og alarmmeldinger Meldeanlegg Kameraovervåkning Mediaspiller Spille av lyd- og videofiler Bruk som Internettradio Bruk som strømmings(web)-tv Elektronisk bilderamme E-poster Feed-leser Korttidstimer Vekkerklokke Fjernvedlikehold / overføring av filer IR-fjernkontroll Nettgrensesnitt Rengjøringslås Datalogger Kalender Telefon (VolP) Miele Plug-In Internett- / nettleser Dørkommunikasjon Filutforsker Kommunikasjonsobjekter Logikkeditor

5 Pos: 7.4 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Anvisninger om håndboken Pos: 7.1 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G - L/Hinweise zum KNX Technischen Anvisninger om håndboken Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Allgemeine Generelle anvisninger Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Allgemeine Hinweise/Allgemeine Hinweise - KNX Technisches @ 1 Les nøye gjennom denne håndboken og følg alle anvisningene i den. Slik sikrer du pålitelig drift og lang levetid for produktet. For å beholde oversikten inneholder ikke håndboken alle detaljer om alle utførelsene av produktet, og kan heller ikke ta hensyn til alle mulige innbyggingsmåter, driftsmåter eller reparasjoner. Hvis du ønsker utdypende informasjon, eller hvis det oppstår problemer som ikke er omtalt i håndboken, kan du få den nødvendige informasjonen hos produsenten. Produktet er konstruert etter nåværende tekniske standarder og er driftssikkert. Det er testet og forlot fabrikken i sikkerhetsteknisk feilfri stand. For å opprette denne driftssikre tilstanden må angivelsene i denne håndboken overholdes og følges. Endringer og reparasjoner på produktet må kun utføres når håndboken uttrykkelig tillater dette. Overholdelse av sikkerhetsanvisningene og alle sikkerhets- og varselsymboler i denne håndboken gjør det mulig å beskytte brukeren og miljøet optimalt, samt sikrer trygg og feilfri drift av produktet. Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Aufbau des Håndbokens oppbygging Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Aufbau des Handbuches/Aufbau des @ 1 Denne håndboken gir deg detaljert teknisk informasjon om apparatet, samt montering og programmering av det. Bruken av apparatet forklares ved hjelp av eksempler. Kapitlene "Anvisninger om håndboken", "Sikkerhet", "Miljømerknader" og "Produktoversikt" inneholder generelle angivelser og grunnleggende informasjon samt en beskrivelse av funksjonene. I kapitlene "Tekniske data" og "Installasjon" blir apparat-teknikken forklart og monteringen og den elektriske tilkoblingen beskrevet. I kapitlene "Igangsetting" og "Betjening" finner du anvisninger om igangsetting og betjening av apparatet. I kapitlet "Vedlikehold" finner du anvisninger til rengjøring, feildiagnose og reparasjoner av apparatet. I kapitlet "Funksjonsbeskrivelser" blir de forskjellige funksjonene til apparatet forklart

6 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX THB)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX @ 1 Pos: 8 /Layout bis /Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Anvisninger om håndboken Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/S - T/Symbole des Symboler i håndboken Fare livsfare Dette symbolet i forbindelse med signalordet "Fare" indikerer en farlig situasjon, som umiddelbart kan føre til død eller alvorlige personskader. Advarsel livsfare Dette symbolet i forbindelse med signalordet "Advarsel" indikerer en farlig situasjon, som umiddelbart kan føre til død eller alvorlige personskader. Forsiktig lette personskader Dette symbolet i forbindelse med signalordet "Forsiktig" indikerer en mulig farlig situasjon, som kan føre til lette eller middels alvorlige personskader. OBS materielle skader Dette symbolet indikerer en mulig farlig situasjon. Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningen kan føre til at produktet blir skadet eller ødelagt. Merk Dette symbolet indikerer informasjon eller henvisninger til andre nyttige temaer. Dette er ikke et signalord for en farlig situasjon. Dette symbolet henviser til integrerte filmer med tilleggsinformasjon til det aktuelle kapitlet. For å se disse filmene trenger du Acrobat Reader fra versjon 9.0. Dette symbolet indikerer informasjon om miljøvern. Bruks-, innbyggings- og programmeringseksempler vises mot grå bakgrunn

7 Pos: 9.2 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit @ 1 Pos: 9.3 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Beschädigung durch äußere @ 1 Pos: 9.4 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer 1 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/U - Z/Zielgruppen und 1 Sikkerhet Pos: 9.1 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Sikkerhet Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning på 230 V. Arbeid på 230 V-nett må kun utføres av elektriker! Koble fra nettspenningen før montering / demontering! Advarsel Apparatskader pga. ekstern påvirkning! Fuktighet og tilsmussing av apparatet kan føre til at apparatet blir ødelagt. Under transport, lagring og under drift må derfor apparatet beskyttes mot fuktighet, smuss og skader. 2.1 Forskriftsmessig bruk Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Bestimmungsgemäßer Gebrauch - @ 1 Apparatet må kun benyttes i samsvar med spesifiserte tekniske data. er et sentralt koblings- og overvåkningssted for hele bygningsautomasjonen med kontroll-, overvåknings- og visualiseringsfunksjoner for mange apparater og medier i en bygning. Apparatet byr på omfattende funksjoner. Funksjonsomfanget finner du i kapitler "Funksjonsbeskrivelse". Den integrerte buskobleren muliggjør tilkobling på en KNX-bus-ledning. Anvisning Apparatet skal bare installeres i tørre, innvendige rom i den innfelte montasjeboksen 8136/01 UP- 500 (MD/U 6.1), 8136/UP-500 (MD/U 5.1) eller 6136/UP (MD/U 1.1). Anvisning Å ta opp og lagre videoopptak kan bryte personvern. Følg ved oppstilling og bruk av videokomponenter alltid de gjeldende retts- og markeringsforskriftene. Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungswidriger Ikke tiltenkt bruk Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Bestimmungswidriger Gebrauch/Bestimmungswidriger Gebrauch - @ 1 Apparatet kan være farlig hvis det ikke brukes som tiltenkt. All bruk utover tiltenkt bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk. Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av slik bruk. Risikoen er brukerens / eierens eneansvar. Apparatet må aldri brukes utendørs eller i våtrom. Ikke stikk gjenstander gjennom åpningene på apparatet. Tilkoblingsmulighetene som fins skal bare brukes tilsvarende de tekniske dataene. Apparatet har en integrert buskobler. Det er derfor ikke tillatt å bruke en ekstra buskobler

8 Pos: 9.9 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Cyber Security 1 Pos: 10 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Sikkerhet 2.3 Målgrupper og kvalifikasjoner Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Zielgruppen und Qualifikationen/Zielgruppen und @ 1 Installasjon, igangsetting og vedlikehold av produktet må kun utføres av elektriker med relevante kvalifikasjoner. Elektrikeren må ha lest og forstått håndboken, og må følge anvisningene. Eieren må overholde gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende installasjon, funksjonskontroll, reparasjoner og vedlikehold av elektriske produkter. Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Haftung und Ansvar og garanti Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Haftung und Gewährleistung/Haftung und Gewährleistung - @ 1 Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av ikke tiltenkt bruk, manglende overholdelse av anvisningene i denne håndboken, bruk av personell uten relevant erfaring samt endringer utført på egenhånd. I slike tilfeller bortfaller produsentens garantidekning. 2.5 Cyber Security (Nettverkssikkerhet) Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Cyber Security (Netzwerksicherheit)/Cyber Security @ 1 Dette produktet ble utviklet for forbindelse med et nettverksgrensesnitt og for kommunikasjon av informasjon og data via dette nettverksgrensesnittet. Det er ditt ansvar alene å opprette en sikker forbindelse mellom produktet og nettverket ditt eller (eventuelt) et annet nettverk og kontrollere det regelmessig. Du må iverksette egnede tiltak (f.eks. installasjon av brannmurer, bruk av autentifiseringstiltak, datakryptering, installasjon av antivirusprogrammer osv.) for å beskytte produktet, nettverket, dets system og grensesnittet mot alle typer sikkerhetsskader, uautorisert tilgang, feil, innbruddsforsøk, informasjonslekkasje og/eller tyveri av data eller informasjon. ABB og tilsluttede foretak er ikke ansvarlig for skader og/eller tap i forbindelse med sikkerhetsskader, uautorisert tilgang, feil, innbruddsforsøk, informasjonslekkasjer og/eller tyveri av data eller informasjon

9 Pos: 11.2 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis @ 1 Pos: 12 /Layout bis /Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Miljø Pos: 11.1 /Layout bis /Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Miljø Tenk på å beskytte miljøet! Brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Apparatet inneholder verdifulle råstoffer som kan brukes på nytt. Lever derfor apparatet inn på et gjenvinningsanlegg. Pos: 11.3 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung @ 1 Alle forpakningsmaterialer og apparater er utstyrt med merking og godkjenningsmerker for korrekt og forskriftsmessig avhending. Lever forpakningsmateriale og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apaprater og REACHdirektivet. (EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006)

10 Pos: 14.3 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Produktoversikt Pos: 14.1 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/P Produktoversikt Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/P Produktbeskrivelse Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Produktübersicht/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches @ 1 er berørings-fargedisplay av høy kvalitet i 16:9 format med en oppløsning på 800 x 480 bildepunkter ved 23 cm (9")-display hhv. 800 x 1280 piksler ved 31 cm (12.1")-display. inneholder et hovedsystem på en moderne datamaskinplattform som også er beregnet for fremtidige oppgavepakker og kan oppgraderes. Apparatet bruker et kjølekonsept uten vifter, og trenger ingen mekanisk harddisk for å lagre det plattformuavhengige operativsystemet i apparatet. byr på svært liten plass på et sentralt koblings- og overvåkingssted for hele bygningsautomasjonen med kontroll-, overvåkings- og visningsfunksjoner for mange apparater og medier i en bygning. Den kombinerer dermed funksjonene til en husstyring og et informasjonssenter og mediaspiller på en eneste skjerm. Via fargedisplayet kan man koble eller dimme lys i hele bygningen, styre persienner, regulere romtemperaturen eller utløse scener fra en kombinasjon av de nevnte funksjonene - også med fjernkontroll. Vær oppmerksom på at flere komponenter i bygningsautomasjonen er nødvendig til dette. Betjeningen og styringen skjer ved hjelp av berøringsknapper som er merket i klartekst i en oversiktlig menystruktur og/eller ved hjelp av grunnriss og romvisninger. Merkingen er utformet slik at den er forståelig internasjonalt og fungerer uavhengig av språk. I tillegg kan du sette inn funksjonssymboler som er lett å forstå. Dermed blir det stort sett overflødig å ha tekst på betjeningsflatene. Den funksjonelle fordelingen av berøringsknappene kan utformes individuelt og er avhengig av parameterne. Displayet er bakgrunnsbelyst. Den integrerte høyttaleren kan f.eks. koble funksjoner akustisk tilbake, vekker- hhv. alarm- og feilmeldinger kan signaliseres akustisk og den brukes til å spille av lagrede lydfiler. har en USB-port (USB 2.0) og et spor for multimedia- / SD-Card 64 GB (SD, SDHC og Micro SD (SDHC ved bruk av tilsvarende adapter)). Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Produktübersicht/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/ProduktbeschreibungProduktbeschreibung - ABB - @ 1 kan kobles til nettverk via LAN eller WLAN. Kan også kobles til KNX med alternativ tilkobling via Twisted Pair-moduler eller tilsvarende IP/KNX-ruter. Her kan apparatet også brukes som Gateway mellom IP- og KNX-nettverk

11 Produktoversikt Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A Funksjonsoversikt Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Produktübersicht/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/FunktionsübersichtFunktionsübersicht - @ 1 Følgende tabell viser en oversikt over funksjonene til : Funksjonsgruppe Funksjon Beskrivelse Underholdning / multimedia Mediaspiller (inneholder nettradio og nett-tv) Gjengir: - lyd- og videofiler - Internettradio-strømmer - Internett-TV-strømmer Meldinger Bildemelding Skrive og vise notater Talemelding Ta opp og gjengi talebeskjeder E-post Lese e-poster Feed-leser Lese feeds (nyhetsvarsler) Husstyring KNX Styring og overvåkning av et KNXbussystem Scene-redigerer Endre og kalle opp scener og sekvenser Ukeprogrammer Endre ukeprogrammer Kalender (årsur) Bestemme faste årsdager som går igjen Miele (bare via Plug-In) Visning og styring av Miele husholdningsapparater Logikkeditor Opprette egne logikk-funksjoner for å realisere komplekse koblingsprosesser Sikkerhet Kameraovervåking Vise IP-kamerabilder Meldeanlegg Melding bl.a. om åpne dører / vinduer eller glassbrudd (ved bruk av tilsvarende sensorer). Dermed også beskyttelse mot ubudne gjester Tilstedeværelsessimulering Tar opp og gjengir koblingsprosesser som kan simuleres automatisk ved fravær Ekstra Korttidstimer Integrere en timer Vekkerklokke Integrere en vekkerklokke Datalogger Registrere data, f.eks. energiforbruk Nettleser Hente opp forhåndsdefinerte Internettsider Telefonering Telefon (VolP) Internett-telefonering Dørkommunikasjon Til kommunikasjon i bilde og lyd mellom og en ABB- Welcome utvendig stasjon

12 Pos: 14.5 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Produktoversikt Funksjonsgruppe Funksjon Beskrivelse Innstillinger IR-fjernkontroll Redigere og kalle opp scener, sekvenser og betjeningsfunksjoner med hjelp av IRfjernkontroll Feil- og alarmmeldinger Vise og kvittere feil og alarmer Adgangskontroll Låse enkelte sider og funksjoner med passord Betjeningselementer Filutforsker Mobil tilgang Kameramodul Standardfunksjoner koble, dimme, persienne, verdi, scener, romtermostat og måleverdier Forvalte eksterne lagringsmedier og nettverksgodkjenning. Fjernstyring av (via MobileApp) Diverse bruk (f.eks. dørkommunikasjon) Alle vanlige funksjoner i bygningsautomasjon kan styres og deres status vises

13 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Produktübersicht/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Aufbau GerätAufbau Gerät - @ 1 Pos: 14.7 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Produktoversikt Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Aufbau Enhetens struktur ! Fig. 1: Apparatoversikt 1 Designliste 2 Farge-berøringsskjerm 3 Kamera 4 Kamerajustering 5+9 IR-sensorer 6 SD-kortspor 7 Resetknapp 8 Spor for USB-minnepinne Merk Operativsystemet til befinner seg på en medfølgende minnepinne som må settes inn i den passende porten på før første igangsetting. Eventuelle senere oppdateringer av operativsystemet gjøres da enkelt via LAN/WLAN, minnepinne eller SDkort. Advarsel Apparatskader pga. kontakt! USB-porten inneholder sensitive kontakter. - Ikke ta på de! Merk Det kan forekomme i enkelte tilfeller at en minnepinne, som ikke tilsvarer de generelle spesifikasjonene, ikke blir oppdaget

14 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Produktübersicht/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches @ 1 Pos: 14.9 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Produktoversikt Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G Innhold i leveransen Komponent Mengde Monteringsramme (passer til 9"- hhv. 12.1"-displayet) 1 Veggkompensasjon med festeadapter for montering 6 senkeskruer (Torx 8) for å skrue displayet til monteringsrammen 2 Kryss-skruer for å skrue monteringsrammen til den innbyggingsboksen Fig. 2: Monteringsramme Fig. 3: Veggkompensasjonssett

15 Pos: 15 /Layout bis /Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Produktoversikt Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/U - Z/Weitere benötigte Andre nødvendige komponenter Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Produktübersicht/KNX/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Weitere benötigte Komponenten/Weitere benötigte Komponenten - @ 1 - Nettdel-modul 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1) [Busch-Installasjonsbuss KNX ] N L + - TP L GND R Audio out Fig. 4: Nettdel-modul 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1) Anvisning Alle nødvendige klemmer følger med! For Busch-Installasjonsbuss KNX må nettdel-modulen 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1) brukes. Det inneholder Twisted Pair-klemmer. - Innfelt montasjeboks 8136/01 UP-500 (MD/U 6.1) (alternativt kan du bruke de innfelte montasjeboksene 8136/UP-500 (MD/U 5.1) eller 6136/UP (MD/U 1.1)) Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A Fargekonsept Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Produktübersicht/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches @ 1 er utstyrt med et intelligent, intuitivt betjeningskonsept. Grunnlag er en konsekvent fargeorrientering til bedre oversikt og raskere tildeling av funksjonstilhørigheten av betjeningselementene. Funksjonene "Lys", "rullegardin", "klima" og "scener" blir kodet med en farget lysinformasjon (fargemerking på knappene) som følger: B Fig. 5: Fargekonsept Farge Gul (som solen) Blå (som himmelen) Oransje (som varmen) Magenta (for ekstravaganse) Funksjonstilhørighet Lysstyring Rullegardinfunksjoner Klimafunksjoner Scener

16 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Technische Daten/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches @ 1 Pos: 17.3 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 17.5 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Tekniske data Pos: 17.1 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S - T/Technische Tekniske data Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/U Oversiktstabell Anvisning De tekniske dataene angår inkludert nettdel. Attributt Verdi Merkespenning V AC, ±10 % Nominell frekvens 50 / 60 Hz, ±2 % Inngangseffekt 9 < 15 W 12 < 18 W KNX-tilkobling (Twisted Pair: bare 6186/01 UP- Bus-tilkoblingsklemme, kan skrues 500 (CPI/K 2.1)) Tilkobling "Audio out" (L GND R), pluggbar klemme ; 1 VRMS, 10 KΩ Multimedia-/SD-kort SD, SDHC og Micro SD (SDHC: Ved bruk at en passende adapter) Tilkobling USB-minnepinne USB 2.0, USB-port type A, 5 V, 500 ma LAN-tilkobling RJ45 Kapslingsgrad IP 20 iht. DIN EN Temperaturområde for omgivelsen C Lagertemperaturområde C Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Geräteanschluss / Enhetstilkobling / tilkoblingsbilde Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Technische Daten/KNX/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Geräteanschluss / Anschlussbild/Geräteanschluss /Geräteanschluss / Anschlussbild - @ 1 Tilkoblingene til befinner seg på nettdel-modulen på baksiden av displayet (LANtilkobling). N L TP Audio out L N *) + - L GND R Fig. 6: Tilkoblinger på nettdel-modulen (N, L; TP; Audio out) og på displayet (LAN) Anvisning Alle nødvendige klemmer følger med! For Busch-Installasjonsbuss KNX må nettdel-modulen 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1) brukes. *) Det inneholder Twisted Pair-klemmer

17 Tekniske data Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Abmessungen /Abmessungen / Mål / mal Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Technische Daten/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Abmessungen / Maßbild/Abmessungen /Abmessungen / @ 1 Målene til finner du i de følgende bildene. Montering gjøres utelukkende i en spesiell, innfelt montasjeboks (UP-boks 8136/01 UP-500 (MD/U 6.1)). 315 (9 ) / 400 (12.1 ) 30 Fig. 7: Målene til displayet (Opplysninger i mm) Anvisning Dybden til den innfelte montasjeboksen er 60 mm. Fig. 8: Målene til boremalen for den innfelte montasjeboksen 8136/01 UP-500 (MD/U 6.1) (Figuren er ikke i målestokk)

18 Pos: 18 /Layout bis /Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Tekniske data Anvisning Alternativt kan du bruke de innfelte montasjeboksene 8136/UP-500 (MD/U 5.1) eller 6136/UP (MD/U 1.1)) Målene til innfelte montasjebokser som kan brukes alternativt Innfelt montasjeboks Mål (B x H x D) 8136/UP-500 (MD/U 5.1) 169 mm x 257 mm x 60 mm 6136/UP (MD/U 1.1) 163,5 mm x 199 mm x 60 mm

19 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit V + @ 1 Pos: 20.3 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Installasjon Pos: 20.1 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Installasjon Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare pga. elektrisk spenning rundt 230 V. - Sørg for romlig skille av SELV-strømkretser og andre strømkretser. Ellers er det fare for kortslutninger! - Bruk isoleringsslangen som følger med nettdelen ved behov. - Følg gjeldende standarder! Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Krav til montøren Advarsel Elektrisk spenning! Du må kun installere apparater hvis du har nødvendig elektroteknisk kunnskap og erfaring. Feil installasjon medfører fare både for ditt eget liv og for brukerne av det elektriske anlegget. Ikke forskriftsmessig installasjon kan føre til alvorlige materielle skader, f.eks. brann. Nødvendig fagkunnskap og betingelser for installasjonen er minimum: Bruk de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Frikobling 2. Sikre mot utilsiktet innkobling 3. Fastsett spenningsfrihet 4. Jorde og kortslutte 5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning. Bruk egnet personlig verneutstyr. Bruk kun egnede verktøy og måleapparater. Kontroller hvilken type spenningsforsyningsnettet er (TN-system, IT-system, TT-system) for å sikre tilhørende tilkoblingsbetingelser (klassisk nulling, jording, nødvendige sikkerhetstiltak osv.)

20 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Einbau /Einbau / 1 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Installation/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Einbau / Montage/Einbau /Einbau / 1 Installasjon 6.2 Innbygging / montering Forberede montering Monteringen av gjøres i den innfelte montasjeboksen 8136/01 UP-500 (MD/U 6.1). Dermed kan en innfelt- eller hulveggmontering gjenomføres. Dette gjelder for 9"- og for 12.1"-displayet. Anvisning Den innfelte montasjeboksen er ikke en del av leveransen av! Generelt må den medfølgende monteringsrammen utlignes (tilsvarende for 9"- eller 12.1"-display) slik at monteringsrammen får en jevn overflate. Veggutligningene må settes bak på alle skrueåpninger (9" = 4, 12.1" = 6) tilsvarende følgende tegninger. Husk her at de svarte festeadapterne er kodet og bare kan settes på tilsvarende. Ved de grå veggutlignerne må ligge inntil kanten på monteringsrammen. Fig. 9: Monteringsforberedelser på veggen

21 Installasjon Innbygging av innfelt montasjeboks 1. Stikk et passende spist verktøy gjennom de tilsvarende kabelgjennomføringsmembranene. Fig. 10: Penetrering av kabelgjennomføringsmembranene 2. Sett den innfelte montasjeboksen inn i en massiv- eller hulvegg. Ta ved dette hensyn til følgende anvisninger / prosesser. Anvisning Vær obs på at tilkoblingskablene for spenningsforsyning, KNX (alternativ), LAN (alternativ) og kabel for lydutgangen (alternativ) må føres tilsvarende gjennom kabelføringen. Skriften "OPPE / TOP" må være på den øvre kanten!

22 Installasjon Montering veggkompensasjon Fig. 11: Montering veggkompensasjon Anvisning Veggkompensasjonen er nødvendig for at monteringsrammen skal få en jevn overflate. Hvis ikke kan det komme til spenning i displayet. Veggkompensasjonen kan på forhånd skrues til rett høyde. Med påsatt monteringsramme kan disse også justeres ved å åpne rammen ved hjelp av en skruetrekker. Fig. 12: Justere veggkompensasjon Hullene som velges er avhengig av hvilken innfelt montasjeboks som brukes!

23 Pos: 20.5 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Installasjon Sette på monteringsrammen 1. Monteringsrammen må settes på den innebygde innfelte montasjeboksen. - Låseholderne på monteringsrammen må være på den nedre delen av rammen! Fig. 13: Sette monteringsrammen på den innfelte montasjeboksen Anvisning Figuren viser et eksempel for å sette på en monteringsramme for 9"-displayet. 2. Fest monteringsrammen med de medfølgende senkeskruene på den innfelte montasjeboksen. Spesielt i offentlige områder må den øvre delen av rammen i tillegg skrues til veggen ved 12.1"-displayet Fig. 14: Feste monteringsrammen for 9"- og 12.1"-displayet 1 Skrueforbindelse med den innfelte montasjeboksen (8136/01 UP-500 (MD/U 6.1) eller 6136/UP (MD/U 1.1)) 2 skrueforbindelse med veggen Anvisning Bruk senkeskruer for skrueforbindelsen til veggen. Pluggene må velges avhengig av veggtype

24 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Elektrischer 1 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Installation/KNX/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Elektrischer Anschluss/Einlegen des Netzteil-Moduls Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Installasjon 6.3 Elektrisk tilkobling Legg inn nettdel-modulen Nedenfor blir installasjonen og tilkobling av 9"-displayet beskrevet som eksempel. Beskrivelsen gjelder også for 12.1"-displayet. Anvisning Nettdel-modulen 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1) er ikke inkludert i leveransen til Busch- ComfortTouch! 1. Trykk låsehakene til nettdel-modulen inn i låseholderen. Her må nettdel-modulen settes inn i 45 vinkel. 45 Fig. 15: Sette inn nettdel-modulen 2. Legg tilkoblingskabelen bak nettdel-modulen. Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Installation/KNX/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Elektrischer Anschluss/Aufklappen des Vippe opp nettdel-modulen Etter å ha blitt lagt inn kan nettdel-modulen vippes inn og ut. Fig. 16: Vippe nettdel-modulen inn og ut Anvisning Nettdel modulen kan bare trekkes ut når den settes i en vinkel på

25 Installasjon Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Installation/KNX/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Elektrischer Anschluss/Anschließen des Netzteil-Moduls Koble til nettdel-modulen 1. Vipp nettdel-modulen framover. 2. Koble til spenningsforyningskabelen (L og N fra nettdelen og fra nettilførselsledningen) ved hjelp av WAGOklemmene som fulgte med nettdel-modulen. 3. Sett WAGO-klemmene inn i det øvre, høyre hjørnet av den innfelte montasjeboksen. 4. Koble deretter KNX-kabelen (alternativ) og lydkabelen (alternativ) til de tilsvarende skrueklemmene. N L TP Audio out L N *) + - Fig. 17: Elektrisk tilkobling av nettdel-modulen L GND R Anvisning For Busch-Installasjonsbuss KNX må nettdel-modulen 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1) brukes. *) Det inneholder Twisted Pair-klemmer. 5. Legg alle kablene unntatt LAN-kabelen bak nettdel-modulen. 6. Vipp nettdel-modulen inn slik at du kører den øvre låsehaken gå i lås

26 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Installasjon 7. Pass på at den alternative LAN-kabelen legges ved siden av nettdel-modulen i kabelrommet (1). Den skal ikke bøyes. 1 Fig. 18: Kabelrom ved siden av nettdel-modulen 1 Kabelrom Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Installation/KNX/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Elektrischer Anschluss/Anschließen des Tilkobling av nettverkskabel 1. Sett RJ45-pluggen til LAN-kabelen inn i RJ45-kontakten på baksiden av displayet for LAN-drift. Fig. 19: RJ45-kontakt for LAN-drift

27 Installasjon Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Installation/KNX/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Elektrischer Anschluss/Aufsetzen des Sette på displayet 1. Sett nå den øvre, innvendige kanten (kameramodul oppe) på festetennene til monteringsrammen. Fig. 20: Sette displayet på monteringsrammen 2. Trykk displayet på monteringsrammen. 3. Skru fast displayet til monteringsrammen (1). Bruk til dette de medfølgende TORX 8 skruene. Et standard TORX-bit kan brukes til skrueforbindelsen. 1 Fig. 21: Skrueforbindelse fra displayet til monteringsrammen

28 Pos: 21 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Installasjon 4. Tilpass synsfeltet til det interne kameraet ved hjelp av justeringsskruen (kryss-skrue). Justeringsskruen befinner seg på monteringsrammen over displayet. Fig. 22: Justeringsskrue for det interne kameraet 5. Finjusteringen gjøres med hjelp av en applikasjon (via "systeminnstillinger") i etter igangsetting og prosjektering. 6. Fjern beskyttelsesfolien. Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Installation/KNX/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Elektrischer Demontering Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge

29 Første igangkjøring Pos: 22.1 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A Første igangkjøring Pos: 22.2 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches @ 1 Etter vellykket montering og installasjon kan apparatet brukes for første gang. Til dette må den aktuelle fastvaren som befinner seg på den medfølgende USB-minnepinnen installeres. Etter at strømforsyningen er opprettet starter apparatet automatisk. Applikasjonen blir klargjort. 1. Følg anvisningen på skjermen. Anvisning Første igangsetting med denne applikasjonen tar ca. 5 minutter. 2. Sett inn den medfølgende USB-minnepinnen i den tilsvarende porten på displayet. Vær obs på animasjonen av minnepinnen!

30 Pos: 23 /Layout bis /Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Første igangkjøring Applikasjonen starter automatisk. Følgende melding vises etter vellykket installasjon. 3. Ta ut minnepinnen. Anvisning Hvis installasjonen ikke var vellykket vises følgende melding. 4. Vennligst prøv igjen ved å trykke på "Reset". 5. Prosjekter panelet nå tilsvarende. Følg til dette anvisningene i de neste kapitlene

31 Pos: 24.4 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Forberedelse av prosjektering Pos: 24.1 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U - ZVorbereitung der Forberedelse av prosjektering Pos: 24.2 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Vorbereitung der Projektierung/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches @ 1 Den individuelle tilpasningen av gjøres med hjelp av prosjekteringsprogramvaren "IP- Project 3". Ved denne programvaren dreier det seg om en applikasjon som er spesielt utviklet til prosjektering av. Denne programvaren må på forhånd være installert på en datamaskin (PC). Prosjekteringer som er opprettet kan da enkelt overføres til som er koblet hhv. knyttet til nettverket. Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Anforderungen an die Systemkrav Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Vorbereitung der Projektierung/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Anforderungen an die Rechnerausstattung/Anforderungen an die 1 For feilfri bruk av IP-Project 3 anbefales følgende fast- og programvareutstyr: Maskinvare Maskinvare Operativsystem Minstekrav Prosessor Windows 7 (32 / 64 Bit) 2.0 / 1.6 GHz Dual Core Minne Windows 7 (32 / 64 Bit) 2 GB RAM Grafikkort MB Grafikkminne Harddisk - 40 GB med 15 GB ledig plass Lydutgang - Fins Internettilkobling - Fins Software Software Operativsystem Minstekrav Grafikkort - DirectX 9.0 med WDDM-driver Pixel Shader Bit per piksel

32 Forberedelse av prosjektering Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Installation von IP-Project Installasjon av IP-Project 3 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Vorbereitung der Projektierung/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Installation von IP-Project 3Installation von IP-Project @ 1 Nedenfor beskrives installasjonen for igangsettingsprogramvaren IP-Project 3 (IPP) for. Merk Ta hensyn til forutsetningene for fast- og programvare som er ført opp over for en feilfri installasjon og funksjon av igangsettingsprogramvaren. Spesielt viktig er det at du har administratorrettigheter i operativsystemet. 1. Start installasjonsveiviseren ved å dobbeltklikke på filen "setup_ipp3_abb_vx.y.exe". Filen er tilgjengelig i den elektroniske katalogen under 2. I vinduet som åpner seg kan du velge blant 6 språk (DE, EN, FR, ES, IT og NL) for installasjonen. 3. Bekreft valget med OK. 4. I vinduet som åpner seg nå får du informasjon om lisensbetingelsene for bruken av igangsettingsprogramvaren IP-Project Hvis du godtar vilkårene fortsetter du installasjonen ved å trykke på "Godta". 6. Hvis du klikker på "Avbryt" blir installasjonen avsluttet og igangsettingsprogramvaren ikke installert

33 Forberedelse av prosjektering 7. Velg i følgende dialogvindu evt. enkelte komponenter av igangsettingsprogramvaren. IP-Project 3 filene er tvingende nødvendig for funksjonen av igangsettingsprogramvaren og kan derfor ikke velges bort. 8. Etter en klikk på "Videre" kan du bestemme målmappe for programinstallasjonen. Som standard er denne "C:\Programmer\IPP3\"

34 Pos: 24.6 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Forberedelse av prosjektering 9. Bekreft dette dialogvinduet ved å klikke på "Installere". Installasjonsveilederen gjennomfører installasjonen i målmappen. 10. Du ser en framdriftsstolpe til optisk kontroll av installasjonen. 11. Når installasjonen er helt fullført kan du avslutte installasjonen ved å klikke på "Fullfør". Merk Husk på eventuelle programvareoppdateringer (Service-Releaser) som kan være tilgjengelig i Internett på for alltid å ha den mest oppdaterte programvareversjonen. Du kan også stille inn IP-Project 3 slik at det automatisk finner og installerer oppdateringer hver gang programmet startes

35 Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Vorbereitung der Projektierung/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/KNX Technisches Handbuch/Einbindung in das KNX-SystemEinbindung in das 1 Forberedelse av prosjektering Pos: /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Einbindung in das Koble til KNX-systemet Merk Apparatet kan settes inn som et produkt i KNX-systemet og samsvarer med KNX-direktivene. For forståelsen forutsettes inngående fagkunnskap gjennom KNX-opplæring Installasjon av ETSx-makroen For korrekt im- og eksport av gruppeadresser er det nødvendig å installer en spesiell makro for Busch- ComfortTouch. I ETSx kan dette deretter hentes opp med ytterligere knapper. Til dette må datamaskinen til installasjonen ha en lisensiert versjon av programvaren ETSx-Professional være installert. Minsteversjon er ETS3. Merk Makroen for ETS3 kan lastes ned fra den elektroniske katalogen ( Fra ETS4 må du laste ned en tilsvarende app fra den elektroniske katalogen ( Installasjonsprosessen som følger er så å si identisk Installasjonsprosessen Ved installasjon av ETSx-makroen for får du hjelp av en installasjonsveileder. 1. Start installasjonsveiviseren ved å dobbeltklikke på filen "Macros.exe". 2. I vinduet som åpner seg kan du velge blant 6 språk (DE, EN, FR, ES, IT og NL) for installasjonen. Bekreft deretter med OK

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_150251.docx @ 160762 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6472 @ 20\mod_1327581584677_150251.docx @ 160750 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8022

Detaljer

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_150251.docx @ 205612 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8315

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_150251.docx @ 205174 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8311

Detaljer

KNX teknisk håndbok. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1)

KNX teknisk håndbok. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) 2373-1-8039 03.05.2013 KNX teknisk håndbok Busch-ComfortTouch Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_150251.docx @ 217344 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8322 Rev. 01

Detaljer

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck USB-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927957724_150251.docx

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-ComfortTouch

Betjeningsanvisning Busch-ComfortTouch APos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - Bedienungsanleitung - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364392422833_150251.docx @ 293653 @ @ 1 === Ende der

Detaljer

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck Kompakt-Universal-Anschlussdosen @ 23\mod_1333110220663_150251.docx

Detaljer

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_150251.docx @ 209487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7953

Detaljer

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_150251.docx @ 243009 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

ABB-Welcome M. M2302 Gateway VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2302 Gateway VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Infoline. Signal- / stopptast-innsats. 1520/1 UKZ-500 Signal- / stopptast-innsats med trekksnor Rev

Bruksanvisning Busch-Infoline. Signal- / stopptast-innsats. 1520/1 UKZ-500 Signal- / stopptast-innsats med trekksnor Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1520 @ 25\mod_1341324449021_150251.docx @ 221427 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-832 Rev. 01

Detaljer

Busch-Wächter. Reléinnsats 6812U

Busch-Wächter. Reléinnsats 6812U Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6812 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333097050322_150251.docx @ 207233 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6591 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333088838540_150251.docx @ 207032 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-Gateway 2373-1-8354 04.07.2013

Bruksanvisning Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-Gateway 2373-1-8354 04.07.2013 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt - 83341 - ABB @ 36\mod_1370935982690_150251.docx @ 296880 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/ti mer/titelbl att 6418 @ 26\mod_1343822459719_150251.docx @ 226537 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-8294

Detaljer

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder 2373-1-8565 03.07.2014 Teknisk håndbok Bevegelsesmelder MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig bruk 5 2.3 Ikke tiltenkt

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847-6867-MasterLINE -- BJE @ 24\mod_1338458140180_150251.docx @ 214607 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Betjeningsanvisning. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1)

Betjeningsanvisning. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) 2373-1-8041 03.05.2013 Betjeningsanvisning Busch-ComfortTouch Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 2373-1-8136 Rev. 01 11.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 2373-1-8136 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6747 WaveLINE @ 28\mod_1347265067099_150251.docx @ 232473 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8136

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12.

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12. Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6045 @ 21\mod_1330944547416_150251.docx @ 200936 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7919

Detaljer

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515 2373-1-8646 17.11.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway 83350-500 83350-515 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø 3 2.1 Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse 5 4.1 Ordliste 5 4.2 Funksjonsmåte

Detaljer

DALI-potensiometer for kringkastingsdrift

DALI-potensiometer for kringkastingsdrift Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 2117 U @ 23\mod_1336123192553_150251.docx @ 208981 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7978

Detaljer

ABB-Welcome M. M2301 Mini-systemkontroller VER:

ABB-Welcome M. M2301 Mini-systemkontroller VER: Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03.

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03. Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6810-21x -- ABB @ 23\mod_1333096862857_150251.docx @ 207218 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

VGA-tilkoblingsboks

VGA-tilkoblingsboks Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck VGA-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927994971_150251.docx

Detaljer

Teknisk håndbok Spenningsforsyning

Teknisk håndbok Spenningsforsyning 2CDC 550 001 D2101 06.2014 Teknisk håndbok Spenningsforsyning Spenningsforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

=== Ende der Liste für Textmarke Cover ===

=== Ende der Liste für Textmarke Cover === Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8211/8212 - BJE @ 22\mod_1332490799558_150251.docx @ 205706 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8365

Detaljer

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4. 2373-1-8368 21.08.2013 Betjeningsanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor/dimmeaktuator 1/1-delt; 2/1-delt

Teknisk håndbok Sensor/dimmeaktuator 1/1-delt; 2/1-delt 2373--8555 0..204 Teknisk håndbok Sensor/dimmeaktuator /-delt; 2/-delt /-delt (SSA-F-..) 2/-delt (SSA-F-2..) ABB-free@home Innhold Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2. Symboler som brukes 4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB. Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Universal-Relais-Einsatz. Universal-reléinnsats 6401 U

Universal-Relais-Einsatz. Universal-reléinnsats 6401 U Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6401 U-102 -- ABB @ 23\mod_1333096628580_150251.docx @ 207203 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1094.1097 UTA-500 1095 UF-500. 2373-1-8290 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1094.1097 UTA-500 1095 UF-500. 2373-1-8290 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/t emper aturregler/titelbl att 1094...1097 @ 26\mod_1342698041601_150251.docx @ 224309 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover

Detaljer

ABB-Welcome M. M2305 Koblingsaktuator VER:

ABB-Welcome M. M2305 Koblingsaktuator VER: Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

KNX teknisk håndbok Busch-ComfortTouch

KNX teknisk håndbok Busch-ComfortTouch Pos: 3 /BJE/Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - KNX-Handbuch - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364391460577_150251.docx @ 293637 @ @ 1 === Ende der Liste

Detaljer

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul 2373-1-8651 15.12.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Forskriftsmessig bruk 3 3 Miljø 3 3.1 Avhending

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 70 MASTERLINE Rev

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 70 MASTERLINE Rev Pos: 2 /#eustruktur#/online-dokumentation (+KX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6854 -- BJE @ 24\mod_1338444887984_150251.docx @ 214443 @ @ 1 === Ende der iste für Textmarke Cover === 2373-1-8134 Rev.

Detaljer

KNX. Universaldimmer. transformatorer. geb ich

KNX. Universaldimmer. transformatorer. geb ich geb ich 2373-1-7818 Rev. 02 05.2012 KNX teknisk håndbok BB i-bus KNX 1-4-dobbel 6197/12-101-500 1-4-dobbel 6197/13-101-500 1-4-dobbel 6197/15-101-500 1-6-dobbel 6197/14-101-500 Enkel 6197/52-101-500 Enkel

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 6519 U-500 6513 U-102-500 6513-102-500. 2373-1-7925 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 6519 U-500 6513 U-102-500 6513-102-500. 2373-1-7925 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6513/6519 @ 21\mod_1331117836768_150251.docx @ 201740 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7925

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6597 -- BJ E @ 22\mod_1332144248795_150251.docx @ 204323 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7945

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-MobileApp for Busch-ComfortTouch

Betjeningsanvisning Busch-MobileApp for Busch-ComfortTouch Pos: 2 /BJE/Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - BA Busch-MobileApp für BJE- und ABB-Variante @ 42\mod_1430986496041_150251.docx @ 366605 @ @

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Minnets tastkontroll 6550 U-101-500 6550-500. 2373-1-7933 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Minnets tastkontroll 6550 U-101-500 6550-500. 2373-1-7933 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6550 @ 22\mod_1331881639539_150251.docx @ 203345 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7933

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust USB Video Editor. Ved installering er det er nødvendig med

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-ComfortTouch

Betjeningsanvisning Busch-ComfortTouch 2CKA002373B8041 24.01.2017 sanvisning 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Merknader til bruksanvisningen... 4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX Berørings/Glassensor komfort

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX Berørings/Glassensor komfort Berørings/Glassensor enkelt komfort med busstilkopler Best.-nr. : 7514 1x xx Berørings/Glassensor to ganger komfort med busstilkopler Best.-nr. : 7514 2x xx Berørings/Glassensor tre ganger komfort med

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

2373-1-8841 23.10.2015. Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Busch-Universal-sentraldimmer LED-REG-dimmer 6586-500

2373-1-8841 23.10.2015. Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Busch-Universal-sentraldimmer LED-REG-dimmer 6586-500 2373-1-8841 23.10.2015 Betjeningsanvisning Busch-Dimmer Busch-Universal-sentraldimmer LED-REG-dimmer 6586-500 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til veiledningen... 3 2 Sikkerhet...

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Teknisk håndbok Romtermostat

Teknisk håndbok Romtermostat 2373-1-8563 03.07.2014 Teknisk håndbok Romtermostat RTC-F-1 ABB-free@home Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig bruk 5 2.3 Ikke tiltenkt

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Smarthusløsninger PRODUKTOVERSIKT

Smarthusløsninger PRODUKTOVERSIKT Smarthusløsninger PRODUKTOVERSIKT Iddero produserer produkter for hjem og bygningsautomasjon, basert på KNX standarden KNX er internasjonal standard for hjem og bygningsautomasjon, brukt av over hundrevis

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100 Tastsensor 3 basis 1-kanal F100 Best.nr. : 2021 xx Tastsensor 3 basis 2-kanal F100 Best.nr. : 2022 xx Tastsensor 3 basis 3-kanal F100 Best.nr. : 2023 xx Tastsensor 3 komfort 1-kanal F100 Best.nr. : 2031

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Montering Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør.

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 2200 UJ U Rev

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 2200 UJ U Rev Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 2200-2210 @ 23\mod_1336980098750_150251.docx @ 209301 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7909

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

Audi A3 Sportback e-tron

Audi A3 Sportback e-tron Audi A3 Sportback e-tron Strøm og lading Lading Audi A3 Sportback e-tron leveres med e-tron ladesystem som standard. Dette gjør at Audi A3 Sportback e-tron kan lades raskt og enkelt uansett hvor du måtte

Detaljer

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relifix Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 164 1.1 Gyldighetsområde... 164 1.2 Merker og

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer