Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid"

Transkript

1 Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid Ulvik mars 2014 Barne-, ungdoms- og familieetaten Fosterhjemstjenesten Bergen Region vest

2 Velkommen til storsamling 2014 Bufetat i Bergen har den glede av å invitere til Storsamling. Fosterhjemsarbeidet er i løpet av det siste året blitt omstilt og utføres nå i flere avdelinger. Fosterhjemsarbeidet er fremdeles lokalisert hovedsakelig i Bjørnsgate 1. Storsamlingen er som alltid et tilbud til alle fosterhjem i område Bergen. I 2012 mottok barn og unge i alderen 0-22 år tiltak fra barnevernet i Norge. Ved utgangen av 2012 var barn og unge plassert utenfor familien. Tallet omfatter både hjelpe- og omsorgstiltak. Den vanligste formen for plasseringstiltak er fosterhjem som står for 7 av 10 plasseringer. Antall barn i fosterhjem var Fordelingen mellom de ulike fosterhjemmene var 9157 barn i fosterhjem utenom familien og 2781 barn i familie- eller slektsfosterhjem. SKEISERENN Du startar i lag med storskridaren. Du veit du ikkje kan fylgja han, men du legg i veg og brukar all di kraft og held lag ei stund. Men han glid ifrå deg glid ifrå deg, glid ifrå deg Snart er han heile runden fyre. Det kjennest litt skamfullt med det same. Til det kjem ei merkeleg ro yver deg, kan ikkje storskridaren fara! Og du fell inn i di eigi takt og kappestrid med deg sjølv. Meir kan ingen gjera. Olav H. Hauge sitt fine dikt Skeiserenn er fra samlingen Dropar i austavind frå 1966 Det kan være store forskjeller fra fosterhjem til fosterhjem. Noen har små barn, noen har store barn, noen har nesten voksne. Noen har barn som de kjente fra før og som de kanskje også er i slekt med. Andre er fosterhjem for helt ukjente barn. Noen har flere barn, noen har ett barn. Noen fosterbarn bor lenge i fosterhjem, noen kort. Noen fosterhjem arbeider akutt mens andre jobber langsiktig. I kjølvannet av forvaltningsreformen i barnevernet i 2004 har det vært en politisk dreining mot at flere barn skal plasseres i fosterhjem parallelt med en nedbygging av de offentlige institusjonene. Dette har ført til at enkelte fosterhjem trenger mer støtte for å sikre at barna får den hjelp og oppfølging de trenger. Bufdir sier i ett av sine høringsdokumenter at fosterforeldre er barnevernets grunnfjell. Dere er med andre ord «gull verdt»- og må behandles deretter. Felles for de fleste fosterhjem er at man trenger å møte andre i samme situasjon som en selv, og en trenger faglig og sosial input i hverdagen. Vi håper at årets Storsamling vil bidra til nettopp dette. Vi håper dere får et positivt pusterom i hverdagen. Vi håper at tema skal treffe flest mulig av dere slik at dere kan reise hjem med ny kunnskap og spennende verktøy i kofferten. Vi håper dere har truffet gamle og nye kjente. Vi håper dere har gått en fin tur i det nydelige landskapet og fått minst en god natts søvn. På vegne av Fosterhjemstjenesten i Bergen ved Enhet for Inntak & oppfølging

3 Dag Nordanger Inge Nordhaug Utviklingstraumer hos fosterbarn og traumesensitiv omsorg Traumer har blitt et vanlig begrep i samfunnet de siste årene. Begrepet blir i første omgang brukt i sammenheng med store ulykker og katastrofer i media. Det er dessverre slik at mange også opplever traumer i sitt eget hjem. Dag Nordanger og Inge Nordhaug skal i løpet av samlingen gi oss god forståelse for hva et traume er, og hvordan fosterbarn kan bli påvirket av traumer de kan ha blitt utsatt for i eget hjem eller av personer de har hatt et tillitsforhold til. Foredrags-holderne skal bidra med å gi oss ny forståelse for mye av atferden vi kan kjenne igjen hos mange fosterbarn. Videre skal de sikre at vi alle kan reise hjem med nye konkrete verktøy vi kan bruke i samhandling med fosterbarn for å fremme positivt samspill og utvikling. Dag Nordanger er doktor i psykologi og psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Han jobber som forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) med en deltidsstilling ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest). Dag var leder ved RVTS Vest de første årene senteret var i drift. Doktorgraden hans er basert på et feltarbeid i Etiopia, hvor han studerte krisereaksjoner og mestringsstrategier blant krigsofre. De siste årene har han i hovedsak jobbet med forskning og fagutvikling i forhold til forståelse og støtte til komplekst traumatiserte barn. Han jobber nå med prosjektet KAKTUS- kartlegging av komplekse traumesymptom hos barn og unge. Nordanger samarbeider også med amerikanske forskere som jobber med å få integrert en ny diagnose for barn som har blitt utsatt for komplekse traumer «Developmental trauma disorder». Inge Nordhaug er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og har videreutdanning i veiledning. I tillegg har han studier i juridiske og teologiske fag, psykodramautdanning og utdanning i psykoterapi. Nordhaug har arbeidet som klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri i nærmere 30 år. Han har undervist i veiledningsmetoder på høyskoler og har jobbet ved RVTS Vest siden oppstart i Før han begynte ved RVTS Vest ledet han prosjektet «støtte til seksuelt misbrukte barn» i region vest - som var et av prosjektene som var grunnlaget for opprettelsen av RVTS. Inge Nordhaug har jobbet mye med kontakten mellom behandlingsapparatet og barnevernet og er svært opptatt av barnevernet sin plass og kompetanse. Han er opptatt av at personer som lever med vold og overgrep ofte blir oversett av tjenestene og gjemt bak diagnoser. Program Lørdag 15. mars Registrering Åpning Kulturinnslag Norsk Fosterhjemsforening Hordaland Dag Nordanger og Inge Nordhaug Tema: «Utviklingstraumer hos fosterbarn. Hvordan kan vi forstå barna og hvordan kan vi møte barna gjennom traumesensitiv omsorg» Pause/Kaffe Dag Nordanger og Inge Nordhaug fortsetter Lunsj Forelesning fortsetter Middag Søndag 16. mars Frokost Åpning av dagen og informasjon Dag Nordanger og Inge Nordhaug fortsetter. «Utviklingstraumer hos fosterbarn. Hvordan kan vi forstå barna og hvordan kan vi møte barna gjennom traumesensitiv omsorg» Pause/Kaffe Forelesning fortsetter Avslutning Lunsj Avreise Side 4 Storsamling om fosterheimsarbeid 2014 Storsamling om fosterheimsarbeid 2014 Side 5

4 Praktiske opplysningar Buss Det blir satt opp buss fra Festplassen i Bergen lørdag 15. mars, med avreise kl Bussen kjører via Åsane. De som vil være med bussen må merke av stoppested på påmeldingsskjema. Dette er direkterute og vi ber om at påstigende passasjerer møter frem på stoppestedene sine kl lørdag morgen. Obs! Ingen buss fra Festplassen via Nesttun, kun Åsane. Bufetat dekker busstransporten. Deltakere som reiser på annen måte må dekke reiseutgiftene selv. Hotell Samlingen er lagt til Ulvik i Hardanger, med hovedinnkvartering på Brakanes Hotel. Lørdag til søndag Deltakerne vil få dekket utgifter (overnatting og mat) på hotellet fra lørdag morgen til søndag (inkludert lunsj). Andre kostnader som drikkevarer, telefon, aviser o.l. må betales direkte til hotellet før avreise. Fredag til lørdag Dersom dere ønsker å komme til Ulvik fredag 14. mars må dere selv dekke disse utgiftene. Regningen for utgifter til opphold ved denne overnattingen må betales direkte til hotellet før avreise. Hotellet tilbyr følgende priser pr. person: Dobbeltrom med halvpensjon: 1000,- Enkeltrom med halvpensjon: 1250,- Barn 5-15 år i ekstraseng i foreldrene sitt rom 50 % Barn under 5 år i ekstraseng i foreldrene sitt rom er gratis. Prisene inkluderer middag, overnatting og frokost. Bufetat ønsker at alle interesserte skal få anledning til å delta på samlingen, men vi må dessverre ta forbehold ut fra plassmessige hensyn. Påmelding storsamling Du kan melde deg på storsamlingen i Ulvik ved å gå inn på Ny innpakning Hvorfor Bruk E-post Fosterhjemstjenesten i Bergen har fått ny og oppgradert hjemmeside. Vi synes den er fin, og det er den tilbakemeldingen vi får fra andre også. Adressen til vår hjemmeside er som tidligere Hvorfor Målsettingen med å lage en ny og tidsmessig nettside er at de som besøker oss på vår hjemmeside på en enklere måte skal finne frem til aktuell og informativ informasjon. Dette er i tråd med statens visjoner om at all digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med innbyggerne. Bruken av offentlige ressurser blir på den måten mer effektiv og tjenestene til innbyggerne bedre. I forlengelse av dette sier Bufetat at publikum som besøker oss på nettet skal gi brukerne god kunnskap om tjenestene våre slik at de tar informerte beslutninger. Bruk Fosterhjemstjenesten i Bergen sin hovedoppgave er å rekruttere og gi tilbud om generell veiledning og opplæring til fosterforeldre. Vi vil i fremtiden bruke vår nye nettside til hovedkanal for informasjon med våre fosterforeldre i området. Her vil du finne informasjon og oversikt over diverse samlinger, kurs og arrangementer for fosterhjem. Vi vil sende ut nyhetsbrev med linker til vår hjemmeside. E-post Informasjon vil i fremtiden hovedsakelig komme elektronisk. Endrer du din e-postadresse er vi avhengig at du informerer oss om dette ved å sende en e-post til Påmeldingsfristen er innen 9. februar Side 6 Storsamling om fosterheimsarbeid 2014 Storsamling om fosterheimsarbeid 2014 Side 7

5 LAYOUT & DESIGN: Fosterforeldre er barnevernets grunnfjell!

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE «En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE KARI STEFANSEN & THOMAS HANSEN Rapport nr 3/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Sett i lys av foreslåtte endringer i lov om barnevernstjenester

Sett i lys av foreslåtte endringer i lov om barnevernstjenester Veiledning av foster Sett i lys av foreslåtte endringer i lov om barnevernstjenester Utgangpunktet for denne artikkelen har vært å drøfte veiledning av fosterhjem, sett opp mot de organisatoriske endringer

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer