5.8 - Forslag til tilskudd 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.8 - Forslag til tilskudd 2018"

Transkript

1 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT til tilskudd For gjeldende retningslinjer knyttet til tilskudd, vises det til bystyresak 99/16: "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av tilskudd fra Bergen kommune". En del tilskudd kan ha skiftet navn, tjeneste eller byrådsavdelings-tilhørighet siden vedtatt budsjett Disse står nå med gjeldende tilhørighet fra. Tilskuddsmottaker Byrådsleders avdeling Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen Totalt Administrasjon Totalt Byrådsleders avdeling Helse og omsorg Div. tilskudd Bergen Røde Kors Hjelpekorps Totalt Div. tilskudd Rusbehandling, råd og veilednkirkens bymisjon - Ungdomstiltaket V Totalt Rusbehandling, råd og veiledning Støtte til krisetiltak Amathea - veiledningsstjeneste for gravide Totalt Støtte til krisetiltak Forebyggende arbeid helse ogbergen Turlag - Folkehelsekoordinator MSO-Bergen, medisinernes seksualopplysning Totalt Forebyggende arbeid helse og sosial Andre velferdstiltak eldre Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad Totalt Andre velferdstiltak eldre Andre velferdstiltak funksjonshbergen Døvesenter Foreningen Norges døvblinde Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Bergen Norges Blindeforbund i Hordaland Norges handikapforbund, Region Sørvest Totalt Andre velferdstiltak funksjonshemmede Utekontakt Bergen Røde Kors - Arbeid mot menneskehandel For Freedom - Arbeid mot menneskehandel Totalt Utekontakt Totalt Helse og omsorg Byutvikling Naturforvaltning Bergen Elveforum (engangstilskudd i 2017) Bergens Skog- og træplantingsselskap, forvalting byfjell/smørås Fiskeformål Totalt Naturforvaltning Grøntfaglig planlegging Bergen Turlag Friluftsliv tiltak Stiftelsen Det norske Arboret Totalt Grøntfaglig planlegging Parkdrift Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana Totalt Parkdrift Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Ettersøk Totalt Fiske, fangst og viltstell Kulturminnevern Andre Stiftelsen Bryggen Totalt Kulturminnevern Totalt Byutvikling

2 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Tilskuddsmottaker Barnehage, skole og idrett Tilskudd til idrettsorganisasjonarrangementsstøtte Arrangementsstøtte - Idrett Bergen Kickboxing klubb Bergen og Hordaland Turlag Hordaland idrettskrets - Antidoping og utdanning Hordaland idrettskrets ( ) - Antidoping og utdanning Hordaland idrettskrets ( ) - Olympiatoppen Vest Hordaland idrettskrets ( ) - Olympiatoppen Vest - Basistilskudd Idrett Bergen sør Idrettsrådet i Bergen ( ) Idrettsrådet i Bergen ( ) - Basistilskudd Laksevåg Bordtennisklubb Norges svømmeforbund ( ) - Elitesatsing svømming og stup Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet ("FIKS") Stipend og priser Stipend og talentsatsing Støtte til private anlegg Støtte til private anlegg etter søknad Sykkel-VM : sum 20 mill i perioden ( ) Talentmidler - søkbar ordning TIF Viking - Sprek viking TIF Viking med fokus på integreringstiltak Tour des Fjords ( ) - Tour des Fjords AS Totalt Tilskudd til idrettsorganisasjoner Vanlig grunnskoleundervisningfargespill Nærmiljøpakke - inkl.søknad om tilskudd Private skoler Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd Tilskudd til private SFO Tilskudd til private skoler -skolebygg Ungt entreprenørskap Totalt Vanlig grunnskoleundervisning Tilskudd til fysisk akt. og idrett Barne- og ungdomsmidler - Idrett Basistilskudd - tilskudd til barne, ungdoms- og breddeidrett Bergen og Hordaland Turlag Idrett Bergen sør TIF Viking med fokus på integreringstiltak Tilskudd til nærmiljøaktivitet Totalt Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung Kommunale idrettsbygg- og anlegg Idrettsrådet i Bergen ( ) - Tilretteleggingstilskudd for tilsyn helg og utenfor rammesesong Totalt Kommunale idrettsbygg- og anlegg Idrettsaktivitet og tilskudd for saktivitetstilskudd flerkulturelt arbeid Aktivitetstilskudd for funksjonshemmede Aktivitetstilskudd for mennesker med utviklingshemming Reisetilskudd funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt idrettsutstyr for funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt trening funksjonshemmede barn Totalt Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper Totalt Barnehage, skole og idrett

3 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Tilskuddsmottaker Sosial, bolig og inkludering Sosial rådgivning og veilednin Aurora-programmet Bergen Røde Kors - Døråpner Bergen Røde Kors - Gatemegling Bergen Bergen Røde Kors - Nettverk etter soning Bergen Røde Kors - Norsktrening Bergen Røde Kors - Støttespiller for unge flyktninger Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) - Høgskolen i Berg Caritas infosenter FRI Bergen og Hordaland Jussformidlingen Kirkens Bymisjon - Gatejuristen Kirkens bymisjon - Nærmiljøarbeidet ADA Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - Bjørgvin Matsentralen Bergen MOLA Stiftelsen Pilotprosjekt Triple C Pust i bakken / Slettebakken menighet Skeiv Verden Vest Stiftelsen krigsveteranenes minne - Kronstad Hovedgård Stiftelsen Robin Hood - huset Way Forward - Gatemotivator Wayback Bergen Totalt Sosial rådgivning og veiledning Rusbehandling, råd og veilednidrett Bergen sør Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset oppfølgingssenter Totalt Rusbehandling, råd og veiledning Andre velferdstiltak psykisk heamalie Skrams hus Fontenehuset Bergen Informasjonssenteret Hieronimus Kirkens SOS i Bjørgvin Kompasset Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen LEVE - forening for etterlatte etter selvmord Mental helse Bergen Psykiatrialliansen ROS Senter for spiseforstyrrelser Totalt Andre velferdstiltak psykisk helse Andre velferdstiltak rus Frelsesarmeen i Solheimsviken Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag LAR Nett Norge avd. Bergen LISA-gruppene ProLar Trappen motiveringssenter Totalt Andre velferdstiltak rus Legetjeneste Helse-legehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud Totalt Legetjeneste Lavtersketilbud for stoffmisbru ALF AS (Klosterhagen hotell) ALF AS (Megafon) Bergen Blå Kors - Avd. kveldskafé Bergen Blå Kors Forening - avdeling dagsenter IOGT Region Vest - Sammen Senteret Kafe Lazarus Kirkens bymisjon - Møtestedet med oppsøkende team Kirkens bymisjon - Oppsøkende arbeid på gateprostitusjonsarenaen Stiftelsen Sesam Totalt Lavtersketilbud for stoffmisbrukere Totalt Sosial, bolig og inkludering

4 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Klima, kultur og næring til tilskudd - del I Barne- og ungdomskulturtilskudd 4H Hordaland ( ) - 4H-Gården AKKS Bergen ( ) AKKS Bergen ( ) - Eggstockfestivalen Barn i byen kulturformidling AS ( ) - Magasinet Barn i byen Bergen døvesenter ( ) - Tilsk. til Døvefor De unges orkesterforbund Hordaland ( ) - De unges orkesterforbund Meningsfull oppvekst for barn og unge i bydelen Ytrebygda ( ) - Mobystiftelsen - drift av Søreidehuset Rikskonsertene ( ) - Kommunal egenandel Rikskonsertene S12 Galleri og Verksted DA ( ) - Søndagsskolen Stiftelsen 3,14 Hordaland internasjonale fylkesgalleri ( ) - Galleri 3,14 - Kunstformidling barn og unge Stiftelsen Bergen dansesenter ( ) Stiftelsen Bergen dansesenter ( ) - Escape Stiftelsen Bergen music fest ( ) - Ungdomskonserter Bergensfest Stiftelsen fargespill ( ) Stiftelsen musikkselskapet Harmonien ( ) - Ung Symfoni/Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester Stiftelsen nye Fyllingsdalen teater ( ) Teaterdrift Bergen AS ( ) - Corner teater Ung i kor - vest ( ) - Barn synger! Vestlandske teatersenter ( ) Vestlandske teatersenter ( ) - Mini Midi Maxi Totalt Barne- og ungdomskulturtilskudd Åpne aktivitetstilbud eldre Arna eldresenter ( ) Nasjonalforeningens helselag for eldre i Bergen ( ) Stiftelsen Sesam ( ) Stiftelsen Sesam ( ) - Tilskudd til koordinering av frivillige Totalt Åpne aktivitetstilbud eldre Vitensenter Bergen vitensenter AS ( ) - Vilvite-senteret Totalt Vitensenter Andre næringsformål Bergen reiselivslag ( ) Bergen sentrum AS ( ) Bergen teknologioverføring AS ( ) - Nyskapingsparken Connect Vest-Norge ( ) Design region Bergen ( ) Design region Bergen ( ) - Raff HOG Energi ( ) Impact HUB Bergen AS ( ) Media Region Bergen ( ) Stiftelsen Maritimt Forum Bergensregionen ( ) Totalt Andre næringsformål Landbruk Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland ( ) - Dyrenes hus Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland ( ) Stiftelsen dyrebeskyttelsen i Bergen ( ) Totalt Landbruk Kulturhistoriske museer Bergens Elektriske Sporvei ( ) - Veterantrikk Møhlenpris Bergens tekniske museum ( ) Buekorpsmuseet i Bergen ( ) Gestapomuseet Konsolidering - Bergen sjøfartsmuseum og Museum Vest Laksevåg kulturhistoriske forening ( ) Norsk jernbaneklubb, gamle Vossebanen ( ) - Veterantoget Garnes - Midtun Sofus Madsens skulpturmuseum Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum ( ) Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( )

5 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Basisutstilling Bryggen museum - kommunalt bidrag (Engangsbevilgninger) Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Bergen som Porten til historien Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Følge opp ABM planen Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Mottaksbygg Gamle Bergen - kommunalt bidrag (Engangsbevilgninger) Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Prosjektering Brannmuseet Stiftelsen Espeland fangeleir ( ) Stiftelsen Museum Vest ( ) Stiftelsen Museum Vest ( ) - Finnegaarden, Hanseatisk stenging (engangstiltak) Stiftinga Museumssenteret i Hordaland ( ) Ytre Arna historielag ( ) Totalt Kulturhistoriske museer Kulturvern Bergen kystlag ( ) Bjørgvin bispedømme ( ) - Reformasjonsåret - støtte til jubileumsarrangement Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS ( ) Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS ( ) - Veteranbåtrute Bergen havn Fortidsminneforeningen Bergen og Hordaland avdeling ( ) Nordhordland Veteranbåtlag ( ) - Vedlikehold Oster Stiftelsen Bergenssølvet ( ) - Ved Kunstmuseene i Bergen Stiftelsen D/S Stord I ( ) - Vedlikehold D/S Stord I Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl ( ) Tellevik kystfort ( ) Torgdagen i Bergen ( ) Veteranskipslaget fjordabåten ( ) - Vedlikehold MF Granvin Vulcanus taubåtkompani ( ) - Vedlikehold Vulcanus Totalt Kulturvern Kunstmusèer Kunstmuseene i Bergen ( ) Kunstmuseene i Bergen ( )- Stenersenbygget Totalt Kunstmusèer Scenekunst Carte Blanche ( ) Kompani Krapp ANS ( ) Krabatene v/irene Ahnéll ( ) Proscen - Produsentenhet for scenekunst ( ) Proscen ( ) - Scenetorget Stiftelsen Bergen byspill ( ) Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) - Bergen Internasjonale Teater - Teatergarasjen Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) - Oktoberdans / Meteor Stiftelsen Dukkenikkerne ( ) Stiftelsen NONcompany ( ) The underberg herbgirl dancegarden Thorseth ( ) - Thud! Transiteatret-Bergen ( ) Vibeke Flesland Havre Produksjoner ( ) Totalt Scenekunst Musikk AKKS Bergen ( ) - Øvingslokaler Antikk Musikk ( ) Avgarde ( ) Bergen Barokk AS ( ) Bergen domkirke sokn ( ) - Bergen kirkeautunnale Bergen domkirke sokn ( ) - Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet Bergen internasjonale kultursenter ( ) - Bergen Internasjonale Musikkfestival BIMF Bergen jazzforum ( ) Bergen kirkelige fellesråd ( ) - Påskefestuken Bergens kammermusikkforening ( ) Borealis ( ) Brak ( ) Currentes Jostein Gundersen ( ) - Currentes

6 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Edvard Grieg Kor ( ) Erik Brødreskifts minnefond ( ) - Beyond The Gates - Bergen Metal Fest Festspillene i Bergen ( ) Folkemusikkklubben Columbi egg ( ) Foreningen EKKO ( ) - Ekko konsertserie Foreningen EKKO ( ) - Ekkofestivalen Nattjazz ( ) Ny musikk Bergen ( ) Opera Bergen ( ) - Sommeropera Perfect sounds forever DA ( ) Playdate ( ) Stiftelsen Bergen music fest ( ) - Bergenfest Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera ( ) Stiftelsen BIT20 ensemble ( ) Stiftelsen Musicanord ( ) Stiftelsen prof. Jiri Hlinka klaverakademi ( ) Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter ( ) Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter ( ) - Bergen Big Band Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter ( ) - Nutshell Vill Vill Vest ( ) Totalt Musikk Visuell kunst Bergen Ateliergruppe ( ) Bergen kunstforening ( ) - Bergen kunsthall / Landmark Bergen kunstforening ( ) - Bergens kunsthall / Festspillutstilling Bergenstriennalen AS ( ) BLOKK ( ) B-Open ( ) - B - Open [biennale] Entrée ( ) FELT ( ) Flaggfabrikken senter for fotografi og billedkunst ( ) Flaggfabrikken senter for fotografi og billedkunst ( ) - Flaggfabrikken gjestekunstnerordning Foreningen Trykkeriet ( ) Format Bergen AS ( ) - Format Kunsthåndtverk Hordaland Kunstsenter ( ) - Hordaland Kunstnersentrum sommerutstilling Knipsu ( ) Kunstnerverksteder ( ) - Kunstnerverksteder - C. Sundsgt S12 Galleri og verksted DA ( ) Stiftelsen 3,14 Hordaland internasjonale fylkesgalleri ( ) - Galleri 3, Tag Team Studio ( ) VISP ( ) Totalt Visuell kunst Film Bergen internasjonale filmfestival AS ( ) Fuzz AS ( ) - Filmfondet Fuzz AS Mediefondet Zefyr AS ( ) Nordiske mediedager ( ) Stiftelsen Cinemateket i Bergen ( ) Vestnorsk filmsenter AS ( ) Vestnorsk filmsenter AS ( ) - Bergen kommunes filmmelding Vestnorsk filmsenter AS ( ) - Vestnorsk Filmsenter AS manusutvikling Totalt Film Litteratur Audiatur - Nettbokhandel Martin Martinius Sørhaug ( ) - Audiatur Norsk forfattersentrum ( ) - Festspillforfatteren Norsk forfattersentrum ( ) - Forfattersleppet Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen ( ) Totalt Litteratur Tverrestetisk Aldea AS ( ) Bergen contemporary art project AS ( ) - Bergen Kjøtt History disposal unit ( ) - Wrap driftstilskudd Kulturhuset Østre AS ( ) Marie Nerland ( ) - Volt Performance art Bergen ( )

7 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Piksel produksjoner LTD ( ) Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) - Prøverommet Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst ( ) Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Gjestekunstnerordning USF Stiftelsen Lydgalleriet ( ) Totalt Tverrestetisk Ymse kunstformidling Buzz AS ( ) - Musikkfondet Buzz AS Design region Bergen ( ) - Raff Kunstgarasjen ( ) Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Designinkubator Unison AS ( ) - Kulturnatt Totalt Ymse kunstformidling Tilskudd til andres kulturbygg Raftostiftelsen ( ) - Raftohuset - Drift av kulturhus Totalt Tilskudd til andres kulturbygg Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS Bergen internasjonale kultursenter ( ) Totalt Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturplanen Amatørkulturrådet i Bergen ( ) Amatørkulturrådet i Bergen ( ) - Informasjon og markedsføring amatørkultur Bergen kulturforum ( ) Bergen musikkteater ( ) Bergen Næringsråd ( ) mai-komiteen i Fana Bergen unge kammerorkester ( ) Collegium Musicum ( ) Grieg internasjonale korfestival ( ) Grieghallen AS ( ) - refusjon til lag og organisasjoner Kultur Vest AS ( ) Kulturhuset sentrum I/S ( ) - Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna LLH Bergen og Hordaland ( ) - Regnbuedagene Nordens mest nyskapende kulturby Norges korforbund Hordaland ( ) Norges musikkorps forbund Hordaland ( ) Norges musikkorps forbund Hordaland ( ) - NM i Brass Raptus - Bergen tegneseriefestival ( ) Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Kulturhuset USF [inkl Domino I/Arenaprosjektet] Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Utviklingsprosjekt Arena USF Stiftelsen Solhovden ( ) Studentkulturhuset i Bergen AS ( ) - Akademiske kvarter Totalt Øvrig kulturaktivitet Kommunale kulturbygg Grieghallen IKS ( ) - Fornyelsesprosjekt Grieghallen Totalt Kommunale kulturbygg Kirker og menigheter Kirkelig dialogsenter ( ) Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen ( ) Totalt Kirker og menigheter Overføring til andre trossamfunn Human-Etisk Forbund Bergen lokallag ( ) - Støtte til leie av lokaler til borgelig konfirmasjon Totalt Overføring til andre trossamfunn Totalsum - del I

8 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT til tilskudd - del II Barnas hus Den kulturelle bæremeisen * Totalt Barnas hus Ungdomshus og fritidsklubber Ny 2011 konsertserien/tilgjegelighet på etablerte scener * Ny 2011 Realisering Grafitti plan / Hip hop byen * Signatur II - Kompetanse lokalt * Signatur II - Utveksling UNG * Ungdommens kulturmønstring * Totalt Ungdomshus og fritidsklubber Barne- og ungdomskulturtilskudd Aktivitets- og administrasjonstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner Buekorps Byomfattende ungdomsprosjekter og festivaler Fond for dirigenttjenester * Instrumenttilskudd kor, korps og orkester Internasjonal kulturutveksling for ungdom Kunstformidling barn og unge Lokal kulturaktivitet Lokale priser bydeler Pilotprosjekt for økt deltakelse i bydelene Skolekorps - beste korps fra Bergen i junior - NM i Brass og janitsjar Tilskudd til barnekor, -korps og -orkester Totalt Barne- og ungdomskulturtilskudd Åpne aktivitetstilbud eldre Tilskudd til frivilligsentraler Totalt Åpne aktivitetstilbud eldre Andre næringsformål Prosjektmidler næring Utviklingsmidler næring Totalt Andre næringsformål Landbruk Urbant landbruk Totalt Landbruk Klima og miljøtiltak Klima- og miljøfond Klima- og miljøfond (engangsøkning 2017) Panteordning vedovner Totalt Klima og miljøtiltak Kulturhistoriske museer Tilskudd til museumsutvikling - ABM-plan fornying Tilskudd til museumsutvikling - ABM-plan nettbasert samarbeid Tilskudd til museumsutvikling - ABM-plan publikumsutvikling Totalt Kulturhistoriske museer Kulturvern Fjordsteam Fjordsteam - engangsmidler Tilskudd til byhistorie og kystkultur - alle formål prosjekter og drift Totalt Kulturvern Scenekunst Scenekunst - prosjekt, drift og lokaler Totalt Scenekunst Musikk Musikk - prosjekt, drift og lokaler Tilskudd til arrangement - profesjonelle og bydekkende Totalt Musikk Visuell kunst Kunstnerhonorar - pilotprosjekt Visuell kunst - prosjekt, drift og lokaler Totalt Visuell kunst Litteratur Litteratur - prosjekt, drift og lokaler Totalt Litteratur Tverrestetisk Arbeidsstipend Elektronisk kunst - prosjekt, drift og lokaler Gjestekunstnerleilighet Berlin * Internasjonal kunst- og kulturutveksling Internasjonal lansering og eksport Kritikk og teoriutvikling - prosjekt Kulturstipend og -priser Talentutvikling

9 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Tverrfaglig - prosjekt, drift og lokaler Åpne dører! - tilskudd til publikumsrettet aktivitet/gratis arrangement for institusjoner og profesjonelle arenaer Totalt Tverrestetisk Ymse kunstformidling Gatekunst og graffiti - prosjekt, drift og lokaler Kulturnæring - prosjekt Utvikling av ny kompetanseklynge * Totalt Ymse kunstformidling Seniorkultur Spaserstokken * Totalt Seniorkultur Kulturtilbud utv. hemmede Kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming ** Plan for mennesker med utviklingshemming ** Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming ** Totalt Kulturtilbud utv. hemmede Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturmønstringer Arrangementsbyen Bergen Elitekorps Sentrumsplanen Tilskudd til kor på særlig høyt nivå Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg Tilskudd utstyr/lokaler alle sjangere Voksenkor, korps og orkester - drift og prosjekt Ymse kulturformål - prosjekt, drift og lokaler Totalt Øvrig kulturaktivitet Kommunale kulturbygg Wrap huskostnader * Totalt Kommunale kulturbygg Totalsum - del II * kjøp er fjernet fra tilskuddslisten, men beløpet er ikke redusert. ** Må ses i sammenheng med ny ordning "Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviter for mennesker med utviklingshemming". Differansen er tjenestekjøp og fjernet fra tilskuddslisten.

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar 23100 Barnas hus 500 000,00 Den kulturelle bæremeisen Kjøp av tjenester 23130 Tilskudd barn og ungdom 150 000,00 4H-Gården 23130 Tilskudd barn og ungdom 250 000,00 AKKS 23130 Tilskudd barn og ungdom 2

Detaljer

TABELLER OG OVERSIKTER

TABELLER OG OVERSIKTER FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN -2018 KAPITTEL 8 8.10 til tilskudd Byrådsleders avdeling 12000 Administrasjon Tilskudd FN sambandet Internasjonal uke 150 000 150 000 Universitetet i Bergen Utdanning

Detaljer

6.3 Forslag til tilskudd 2014

6.3 Forslag til tilskudd 2014 6.3 til tilskudd Byrådsleders avdeling 12000 Administrasjon Tilskudd til FN-sambandet - Internasjonal Uke 150 000 150 000-28540 Vitensenter Tilskudd til VilVite 5 150 000 5 000 000 150 000 Sum 5 300 000

Detaljer

Tilskuddsliste per byrådsavdeling

Tilskuddsliste per byrådsavdeling Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap 28530 Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana 50 000 50 000 - Dyrebeskyttelsen Bergen 100 000 100 000 - Dyrebeskyttelsen

Detaljer

Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap 28530 Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana 50 000 50 000 0 Dyrebeskyttelsen Bergen 100 000 100 000 0 Dyrebeskyttelsen

Detaljer

Forslag til tilskudd 2016

Forslag til tilskudd 2016 til tilskudd Oppdatert ihht tilleggsinnstillingen Byrådsleders avdeling 12000 - Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke 150 000 150 000 - Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen 535

Detaljer

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2.1 Bydelsvis fordeling av tilskuddsmidler SLT-midler Samarbeidsmidler Lokaler Senior-kultur Sum Arna 100 000 250 000 100 000 64 000 514 000 Bergenhus 100 000

Detaljer

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, kultur og næring- kunst og kultur 23100 Barnas hus Bæremeisen 0 500 000 500 000 Totalt 23100 Barnas hus 0 500 000 500 000 23130 Tilskudd

Detaljer

Kategori: Kultur og musikk

Kategori: Kultur og musikk Kategori: Kultur og musikk Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) v/uib 25.000 Teatergrupp for barn 10.000 Fana Skoleteater 10.000 Korskolen Åsane Kirke 10.000 Skjold skole musikkkorps 10.000 Suzuki

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Avtale. om Budsjett for 2010 og Økonomiplan mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og. Fremskrittspartiet

Avtale. om Budsjett for 2010 og Økonomiplan mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og. Fremskrittspartiet Avtale om Budsjett for 2010 og Økonomiplan 2010-2013 mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er enige om en helhetlig avtale om Budsjett

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byråd: Julie Andersland Kommunaldirektør: Harm-Christian Tolden Antall årsverk: 313,7 Antall ansatte: 416 Budsjett

Detaljer

Tilskudd og tilskuddsordninger m.m.

Tilskudd og tilskuddsordninger m.m. RÅDMANN til handlingsprogram - og tilskuddsordninger m.m. FOTO: SVEIN TYBAKKEN 1. ÅRLIG TILSKUDD FRA EGEN POST TIL INSTITUSJONER, ORGANISASJONER OG FORENINGER Enkelte sentrale aktører mottar et årlig driftstilskudd

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Kategori: Kultur & musikk

Kategori: Kultur & musikk Kategori: Kultur & musikk Beløp Bergenfest 2015 10.000 Musikklaget Fjellklang 20.000 Suzuki Viva 10.000 Bergen internasjonale filmfestival 10.000 Skjold skoles musikkorps 10.000 Musikklubben Kringlebotn

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner 59 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Oppvekst og levekår OPPDRAGSAVTALER/

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Merinnsyn og åpenhet BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av morsmålsundervisning (sak

Detaljer

Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør kultur, næring og idrett

Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør kultur, næring og idrett BERGEN Byråd Henning warloe Bergen lykkes som kulturby, lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi lykkes som skapende samtidsby, i felt så langt fra hverandre som samtidsteater og pop og rock. Vi lykkes

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Datatilsynet

Detaljer

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02.

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Pensjonskostnad 2014 - private ideelle Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 05.02.2015 ØKO 235 Mottaker Haraldsplass

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Rådmannens forslag 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Rådmannens forslag 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner 298 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Vedtatt budsjett 2015 Søknadsbeløp

Detaljer

Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012

Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012 Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012 Kommune Kategori Navn Antall givere registrert FLESBERG Andre helsetjenester FLESBERG RØDE KORS HJELPEKORPS 22 5 911 FLESBERG Idrett SVENE IL 149 45 758

Detaljer

Røysting Det var 9 representantar til stades. Utvalet fann samrøystes at Størksen og Njåstad ikkje var ugilde i saka.

Røysting Det var 9 representantar til stades. Utvalet fann samrøystes at Størksen og Njåstad ikkje var ugilde i saka. Kultur- og ressursutvalet 14.12.10 Berit W. Eldøy viste til at ho er styreleiar i Vestnorsk Jazzzsenter, ein av søkjarane i saka, og ba utvalet ta stilling til om ho er ugild i følgje fvl 6 første ledd.

Detaljer

Den 16. januar 2014 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 16. januar 2014 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 16. januar 2014 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE

NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner BUSKERUD FYLKESLAG AV

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60 Dato: 23. august 2010 Fullmaktssak /10 Talentutvikling 2010 TIRU SARK-33-200803209-60 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2010 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett - Seksjon for kunst

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen Høringsinstanser ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Actis

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Organisasjonens navn Søknaden gjelder Tilskudd 2008 Norges fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Norsk Thyreoideforbund, nyrepasienter og transplanterte

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Venstres budsjett for Bergen 2014 En grønn by med plass til alle www.venstre.no/bergen Grønn, bærekraftig byutvikling er Venstres prioritet nummer én. Bergen står overfor

Detaljer

Høringsinstanser (alfabetisk) - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Høringsinstanser (alfabetisk) - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Høringsinstanser (alfabetisk) - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Organisasjon ACTIS Akademikerne AKAN A-larm Alfa Behandlingssenter Anonyme

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 Om utfyllingen: Betegnelsen Nord-Jæren brukes i skjemaet som fellesbetegnelse på kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg.

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

B U D S J E T T A V T A L E 2 0 0 5

B U D S J E T T A V T A L E 2 0 0 5 B U D S J E T T A V T A L E 2 0 0 5 SAKSNR: St.prp. nr. 1 Statsbudsjett (2004-2005) DATO: 1.des. 2004 SAK: AVTALE MELLOM HØYRE, KRISTELIG FOLKEPARTI OG VENSTRE OG FREMSKRITTSPARTIET 2 Følgende avtale er

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6 !"#$%&'$"&%()*(" #+",+-! !"#$%&& '(#()%&*+,-.#&'.*/ Det er en stor glede å ha ansvar for kultur, og å kunne bidra til å videreutvikle Kulturbyen Bergen. Det er et krevende

Detaljer

Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 2.4 Driftsansvar. Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet.

Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 2.4 Driftsansvar. Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet. Byrådssak 1240 /13 Kommunalt tilskudd til ideelle organisasjoner på rusfeltet 2013 RUTJ ESARK-456-201201605-54 Hva saken gjelder: Byrådet i Bergen fordeler årlig et tilskudd på kr. 1 085 000,- til ideelle

Detaljer

Scenestatistikk.no 2015: Den Nationale Scene

Scenestatistikk.no 2015: Den Nationale Scene Scenestatistikk.no 215: Den Nationale Scene Status: Sendt inn per: 2.1.216 18:46 Utfylt av Navn Bente Hartvedt Ringstad E-post bente.hartvedt.ringstad@dns.no Telefon 91132844 Egne produksjoner i 215 Skriv

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Venstres budsjett for Bergen 2014 En grønn by med plass til alle www.venstre.no/bergen Grønn, bærekraftig byutvikling er Venstres prioritet nummer én. Bergen står overfor

Detaljer

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region sørvest - regionkontor Kriminalomsorgen region nord - regionkontor Kriminalomsorgen region sør - regionkontor Kriminalomsorgen region vest - regionkontor

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 3. oktober 2011. Byrådet. Kulturårbok 2010 SARK-3002-201006165-16

Byrådssak /11. Dato: 3. oktober 2011. Byrådet. Kulturårbok 2010 SARK-3002-201006165-16 Dato: 3. oktober 2011 Byrådssak /11 Byrådet Kulturårbok 2010 WRHA SARK-3002-201006165-16 Hva saken gjelder: Kulturårbok for Bergen 2010 er den 7 i rekken. Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

KUNSTBYEN BERGEN 2008 2017

KUNSTBYEN BERGEN 2008 2017 KUNSTBYEN BERGEN 2008 2017 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING SEKSJON FOR KUNST OG KULTUR BERGEN RÅDHUS POSTBOKS 7700 5020 BERGEN ENGELSK SAMMENDRAG VED MELANIE FIELDSETH TAKK TIL

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2015 er det avsatt kr 2 559 400 til tilskuddsordningen internasjonal kunst- og kulturutveksling.

Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2015 er det avsatt kr 2 559 400 til tilskuddsordningen internasjonal kunst- og kulturutveksling. Dato: 18.05.15 Administrativ sak Internasjonal kunst- og kulturutveksling, 1. runde 2015 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke GERE ESARK-007 201508883-2 Hva saken gjelder: I bybudsjettet

Detaljer

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg.

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Busserullgjengen Sang og musikkgruppe 9 utøvere og 6 voksne. utviklingshemmede. Mange opptredener. Søker om støtte til utstyr.

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans kommune Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget Komité for finans og næring Komité for miljø og byutvikling Komité for kultur, idrett og oppvekst Komité for helse og sosial, service

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

k u l t u r Å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0

k u l t u r Å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 kultur Årbok for Bergen 2010 overordnede analyser Byråd Harald Victor Hove K unst og kultur når bredt i Bergen og resultatene skapes av profesjonelle og amatører med høy kompe tanse som får svært mye ut

Detaljer

Departementene Domstoladministrasjonen

Departementene Domstoladministrasjonen Høringsinstanser Actis ADHD Norge Akademikerne A-larm Aleneforeldreforeningen Amnesty international Norge ANSA Apotekerforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora,

Detaljer

Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg

Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg Trondheim kommunes søkeportal for frivilligheten, idrett, friluftsliv, kunst- og kulturaktører Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg Logg inn Registrer organisasjon

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring Notat til bystyrets organer Til: Kultur- og utdanningskomiteen Dato: 26.09.2014 Fra: Byråden for kultur og næring Vår ref (saksnr): 201403601-9 Arkivkode:

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

Kap. post 2013 2014 Rusmiddeltiltak Driftstilskudd rusmiddelpolitiske organisasjoner

Kap. post 2013 2014 Rusmiddeltiltak Driftstilskudd rusmiddelpolitiske organisasjoner 718.70 Rusmiddeltiltak Borgestadklinikken 2 262 391 2 356 463 Rogaland A senter AS 1 084 181 1 059 284 Oslo kommune, velferdsetaten 2 226 470 2 140 767 Kompetansesenteret Stiftelsen Bergensklinikkene 1

Detaljer

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6 ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6 ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN 3 Byråd Harald Victor Hove Det er en stor glede å ha ansvar for kultur, og å kunne bidra til å videreutvikle Kulturbyen Bergen. Det er et krevende

Detaljer

Forord. Eldre og pleietrengende

Forord. Eldre og pleietrengende Forord FrP mener at en ansvarlig økonomisk styring betyr å vise nøkternhet og evne til å prioritere primærtjenestene. Bergen kommune har fortsatt potensial for forenkling, fornying og forbedring. Bergen

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Dato: 12.08.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Saksgang Saksnr Utvalg Møtedato 14/28 Ullern kultur- og

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Frihet Fremtid Fellesskap

Frihet Fremtid Fellesskap Frihet Fremtid Fellesskap Venstres budsjett for Bergen 2013stre www.bergen.venstre.no 1 En grønn og moderne by Vekst og demokrati Vi bergensere har store oppgaver foran oss i årene som kommer. Vi må kombinere

Detaljer