5.8 - Forslag til tilskudd 2018

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.8 - Forslag til tilskudd 2018"

Transkript

1 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT til tilskudd For gjeldende retningslinjer knyttet til tilskudd, vises det til bystyresak 99/16: "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av tilskudd fra Bergen kommune". En del tilskudd kan ha skiftet navn, tjeneste eller byrådsavdelings-tilhørighet siden vedtatt budsjett Disse står nå med gjeldende tilhørighet fra. Tilskuddsmottaker Byrådsleders avdeling Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen Totalt Administrasjon Totalt Byrådsleders avdeling Helse og omsorg Div. tilskudd Bergen Røde Kors Hjelpekorps Totalt Div. tilskudd Rusbehandling, råd og veilednkirkens bymisjon - Ungdomstiltaket V Totalt Rusbehandling, råd og veiledning Støtte til krisetiltak Amathea - veiledningsstjeneste for gravide Totalt Støtte til krisetiltak Forebyggende arbeid helse ogbergen Turlag - Folkehelsekoordinator MSO-Bergen, medisinernes seksualopplysning Totalt Forebyggende arbeid helse og sosial Andre velferdstiltak eldre Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad Totalt Andre velferdstiltak eldre Andre velferdstiltak funksjonshbergen Døvesenter Foreningen Norges døvblinde Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Bergen Norges Blindeforbund i Hordaland Norges handikapforbund, Region Sørvest Totalt Andre velferdstiltak funksjonshemmede Utekontakt Bergen Røde Kors - Arbeid mot menneskehandel For Freedom - Arbeid mot menneskehandel Totalt Utekontakt Totalt Helse og omsorg Byutvikling Naturforvaltning Bergen Elveforum (engangstilskudd i 2017) Bergens Skog- og træplantingsselskap, forvalting byfjell/smørås Fiskeformål Totalt Naturforvaltning Grøntfaglig planlegging Bergen Turlag Friluftsliv tiltak Stiftelsen Det norske Arboret Totalt Grøntfaglig planlegging Parkdrift Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana Totalt Parkdrift Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Ettersøk Totalt Fiske, fangst og viltstell Kulturminnevern Andre Stiftelsen Bryggen Totalt Kulturminnevern Totalt Byutvikling

2 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Tilskuddsmottaker Barnehage, skole og idrett Tilskudd til idrettsorganisasjonarrangementsstøtte Arrangementsstøtte - Idrett Bergen Kickboxing klubb Bergen og Hordaland Turlag Hordaland idrettskrets - Antidoping og utdanning Hordaland idrettskrets ( ) - Antidoping og utdanning Hordaland idrettskrets ( ) - Olympiatoppen Vest Hordaland idrettskrets ( ) - Olympiatoppen Vest - Basistilskudd Idrett Bergen sør Idrettsrådet i Bergen ( ) Idrettsrådet i Bergen ( ) - Basistilskudd Laksevåg Bordtennisklubb Norges svømmeforbund ( ) - Elitesatsing svømming og stup Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet ("FIKS") Stipend og priser Stipend og talentsatsing Støtte til private anlegg Støtte til private anlegg etter søknad Sykkel-VM : sum 20 mill i perioden ( ) Talentmidler - søkbar ordning TIF Viking - Sprek viking TIF Viking med fokus på integreringstiltak Tour des Fjords ( ) - Tour des Fjords AS Totalt Tilskudd til idrettsorganisasjoner Vanlig grunnskoleundervisningfargespill Nærmiljøpakke - inkl.søknad om tilskudd Private skoler Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd Tilskudd til private SFO Tilskudd til private skoler -skolebygg Ungt entreprenørskap Totalt Vanlig grunnskoleundervisning Tilskudd til fysisk akt. og idrett Barne- og ungdomsmidler - Idrett Basistilskudd - tilskudd til barne, ungdoms- og breddeidrett Bergen og Hordaland Turlag Idrett Bergen sør TIF Viking med fokus på integreringstiltak Tilskudd til nærmiljøaktivitet Totalt Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung Kommunale idrettsbygg- og anlegg Idrettsrådet i Bergen ( ) - Tilretteleggingstilskudd for tilsyn helg og utenfor rammesesong Totalt Kommunale idrettsbygg- og anlegg Idrettsaktivitet og tilskudd for saktivitetstilskudd flerkulturelt arbeid Aktivitetstilskudd for funksjonshemmede Aktivitetstilskudd for mennesker med utviklingshemming Reisetilskudd funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt idrettsutstyr for funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt trening funksjonshemmede barn Totalt Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper Totalt Barnehage, skole og idrett

3 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Tilskuddsmottaker Sosial, bolig og inkludering Sosial rådgivning og veilednin Aurora-programmet Bergen Røde Kors - Døråpner Bergen Røde Kors - Gatemegling Bergen Bergen Røde Kors - Nettverk etter soning Bergen Røde Kors - Norsktrening Bergen Røde Kors - Støttespiller for unge flyktninger Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) - Høgskolen i Berg Caritas infosenter FRI Bergen og Hordaland Jussformidlingen Kirkens Bymisjon - Gatejuristen Kirkens bymisjon - Nærmiljøarbeidet ADA Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - Bjørgvin Matsentralen Bergen MOLA Stiftelsen Pilotprosjekt Triple C Pust i bakken / Slettebakken menighet Skeiv Verden Vest Stiftelsen krigsveteranenes minne - Kronstad Hovedgård Stiftelsen Robin Hood - huset Way Forward - Gatemotivator Wayback Bergen Totalt Sosial rådgivning og veiledning Rusbehandling, råd og veilednidrett Bergen sør Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset oppfølgingssenter Totalt Rusbehandling, råd og veiledning Andre velferdstiltak psykisk heamalie Skrams hus Fontenehuset Bergen Informasjonssenteret Hieronimus Kirkens SOS i Bjørgvin Kompasset Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen LEVE - forening for etterlatte etter selvmord Mental helse Bergen Psykiatrialliansen ROS Senter for spiseforstyrrelser Totalt Andre velferdstiltak psykisk helse Andre velferdstiltak rus Frelsesarmeen i Solheimsviken Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag LAR Nett Norge avd. Bergen LISA-gruppene ProLar Trappen motiveringssenter Totalt Andre velferdstiltak rus Legetjeneste Helse-legehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud Totalt Legetjeneste Lavtersketilbud for stoffmisbru ALF AS (Klosterhagen hotell) ALF AS (Megafon) Bergen Blå Kors - Avd. kveldskafé Bergen Blå Kors Forening - avdeling dagsenter IOGT Region Vest - Sammen Senteret Kafe Lazarus Kirkens bymisjon - Møtestedet med oppsøkende team Kirkens bymisjon - Oppsøkende arbeid på gateprostitusjonsarenaen Stiftelsen Sesam Totalt Lavtersketilbud for stoffmisbrukere Totalt Sosial, bolig og inkludering

4 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Klima, kultur og næring til tilskudd - del I Barne- og ungdomskulturtilskudd 4H Hordaland ( ) - 4H-Gården AKKS Bergen ( ) AKKS Bergen ( ) - Eggstockfestivalen Barn i byen kulturformidling AS ( ) - Magasinet Barn i byen Bergen døvesenter ( ) - Tilsk. til Døvefor De unges orkesterforbund Hordaland ( ) - De unges orkesterforbund Meningsfull oppvekst for barn og unge i bydelen Ytrebygda ( ) - Mobystiftelsen - drift av Søreidehuset Rikskonsertene ( ) - Kommunal egenandel Rikskonsertene S12 Galleri og Verksted DA ( ) - Søndagsskolen Stiftelsen 3,14 Hordaland internasjonale fylkesgalleri ( ) - Galleri 3,14 - Kunstformidling barn og unge Stiftelsen Bergen dansesenter ( ) Stiftelsen Bergen dansesenter ( ) - Escape Stiftelsen Bergen music fest ( ) - Ungdomskonserter Bergensfest Stiftelsen fargespill ( ) Stiftelsen musikkselskapet Harmonien ( ) - Ung Symfoni/Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester Stiftelsen nye Fyllingsdalen teater ( ) Teaterdrift Bergen AS ( ) - Corner teater Ung i kor - vest ( ) - Barn synger! Vestlandske teatersenter ( ) Vestlandske teatersenter ( ) - Mini Midi Maxi Totalt Barne- og ungdomskulturtilskudd Åpne aktivitetstilbud eldre Arna eldresenter ( ) Nasjonalforeningens helselag for eldre i Bergen ( ) Stiftelsen Sesam ( ) Stiftelsen Sesam ( ) - Tilskudd til koordinering av frivillige Totalt Åpne aktivitetstilbud eldre Vitensenter Bergen vitensenter AS ( ) - Vilvite-senteret Totalt Vitensenter Andre næringsformål Bergen reiselivslag ( ) Bergen sentrum AS ( ) Bergen teknologioverføring AS ( ) - Nyskapingsparken Connect Vest-Norge ( ) Design region Bergen ( ) Design region Bergen ( ) - Raff HOG Energi ( ) Impact HUB Bergen AS ( ) Media Region Bergen ( ) Stiftelsen Maritimt Forum Bergensregionen ( ) Totalt Andre næringsformål Landbruk Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland ( ) - Dyrenes hus Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland ( ) Stiftelsen dyrebeskyttelsen i Bergen ( ) Totalt Landbruk Kulturhistoriske museer Bergens Elektriske Sporvei ( ) - Veterantrikk Møhlenpris Bergens tekniske museum ( ) Buekorpsmuseet i Bergen ( ) Gestapomuseet Konsolidering - Bergen sjøfartsmuseum og Museum Vest Laksevåg kulturhistoriske forening ( ) Norsk jernbaneklubb, gamle Vossebanen ( ) - Veterantoget Garnes - Midtun Sofus Madsens skulpturmuseum Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum ( ) Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( )

5 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Basisutstilling Bryggen museum - kommunalt bidrag (Engangsbevilgninger) Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Bergen som Porten til historien Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Følge opp ABM planen Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Mottaksbygg Gamle Bergen - kommunalt bidrag (Engangsbevilgninger) Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Prosjektering Brannmuseet Stiftelsen Espeland fangeleir ( ) Stiftelsen Museum Vest ( ) Stiftelsen Museum Vest ( ) - Finnegaarden, Hanseatisk stenging (engangstiltak) Stiftinga Museumssenteret i Hordaland ( ) Ytre Arna historielag ( ) Totalt Kulturhistoriske museer Kulturvern Bergen kystlag ( ) Bjørgvin bispedømme ( ) - Reformasjonsåret - støtte til jubileumsarrangement Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS ( ) Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS ( ) - Veteranbåtrute Bergen havn Fortidsminneforeningen Bergen og Hordaland avdeling ( ) Nordhordland Veteranbåtlag ( ) - Vedlikehold Oster Stiftelsen Bergenssølvet ( ) - Ved Kunstmuseene i Bergen Stiftelsen D/S Stord I ( ) - Vedlikehold D/S Stord I Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl ( ) Tellevik kystfort ( ) Torgdagen i Bergen ( ) Veteranskipslaget fjordabåten ( ) - Vedlikehold MF Granvin Vulcanus taubåtkompani ( ) - Vedlikehold Vulcanus Totalt Kulturvern Kunstmusèer Kunstmuseene i Bergen ( ) Kunstmuseene i Bergen ( )- Stenersenbygget Totalt Kunstmusèer Scenekunst Carte Blanche ( ) Kompani Krapp ANS ( ) Krabatene v/irene Ahnéll ( ) Proscen - Produsentenhet for scenekunst ( ) Proscen ( ) - Scenetorget Stiftelsen Bergen byspill ( ) Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) - Bergen Internasjonale Teater - Teatergarasjen Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) - Oktoberdans / Meteor Stiftelsen Dukkenikkerne ( ) Stiftelsen NONcompany ( ) The underberg herbgirl dancegarden Thorseth ( ) - Thud! Transiteatret-Bergen ( ) Vibeke Flesland Havre Produksjoner ( ) Totalt Scenekunst Musikk AKKS Bergen ( ) - Øvingslokaler Antikk Musikk ( ) Avgarde ( ) Bergen Barokk AS ( ) Bergen domkirke sokn ( ) - Bergen kirkeautunnale Bergen domkirke sokn ( ) - Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet Bergen internasjonale kultursenter ( ) - Bergen Internasjonale Musikkfestival BIMF Bergen jazzforum ( ) Bergen kirkelige fellesråd ( ) - Påskefestuken Bergens kammermusikkforening ( ) Borealis ( ) Brak ( ) Currentes Jostein Gundersen ( ) - Currentes

6 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Edvard Grieg Kor ( ) Erik Brødreskifts minnefond ( ) - Beyond The Gates - Bergen Metal Fest Festspillene i Bergen ( ) Folkemusikkklubben Columbi egg ( ) Foreningen EKKO ( ) - Ekko konsertserie Foreningen EKKO ( ) - Ekkofestivalen Nattjazz ( ) Ny musikk Bergen ( ) Opera Bergen ( ) - Sommeropera Perfect sounds forever DA ( ) Playdate ( ) Stiftelsen Bergen music fest ( ) - Bergenfest Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera ( ) Stiftelsen BIT20 ensemble ( ) Stiftelsen Musicanord ( ) Stiftelsen prof. Jiri Hlinka klaverakademi ( ) Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter ( ) Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter ( ) - Bergen Big Band Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter ( ) - Nutshell Vill Vill Vest ( ) Totalt Musikk Visuell kunst Bergen Ateliergruppe ( ) Bergen kunstforening ( ) - Bergen kunsthall / Landmark Bergen kunstforening ( ) - Bergens kunsthall / Festspillutstilling Bergenstriennalen AS ( ) BLOKK ( ) B-Open ( ) - B - Open [biennale] Entrée ( ) FELT ( ) Flaggfabrikken senter for fotografi og billedkunst ( ) Flaggfabrikken senter for fotografi og billedkunst ( ) - Flaggfabrikken gjestekunstnerordning Foreningen Trykkeriet ( ) Format Bergen AS ( ) - Format Kunsthåndtverk Hordaland Kunstsenter ( ) - Hordaland Kunstnersentrum sommerutstilling Knipsu ( ) Kunstnerverksteder ( ) - Kunstnerverksteder - C. Sundsgt S12 Galleri og verksted DA ( ) Stiftelsen 3,14 Hordaland internasjonale fylkesgalleri ( ) - Galleri 3, Tag Team Studio ( ) VISP ( ) Totalt Visuell kunst Film Bergen internasjonale filmfestival AS ( ) Fuzz AS ( ) - Filmfondet Fuzz AS Mediefondet Zefyr AS ( ) Nordiske mediedager ( ) Stiftelsen Cinemateket i Bergen ( ) Vestnorsk filmsenter AS ( ) Vestnorsk filmsenter AS ( ) - Bergen kommunes filmmelding Vestnorsk filmsenter AS ( ) - Vestnorsk Filmsenter AS manusutvikling Totalt Film Litteratur Audiatur - Nettbokhandel Martin Martinius Sørhaug ( ) - Audiatur Norsk forfattersentrum ( ) - Festspillforfatteren Norsk forfattersentrum ( ) - Forfattersleppet Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen ( ) Totalt Litteratur Tverrestetisk Aldea AS ( ) Bergen contemporary art project AS ( ) - Bergen Kjøtt History disposal unit ( ) - Wrap driftstilskudd Kulturhuset Østre AS ( ) Marie Nerland ( ) - Volt Performance art Bergen ( )

7 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Piksel produksjoner LTD ( ) Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) - Prøverommet Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst ( ) Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Gjestekunstnerordning USF Stiftelsen Lydgalleriet ( ) Totalt Tverrestetisk Ymse kunstformidling Buzz AS ( ) - Musikkfondet Buzz AS Design region Bergen ( ) - Raff Kunstgarasjen ( ) Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Designinkubator Unison AS ( ) - Kulturnatt Totalt Ymse kunstformidling Tilskudd til andres kulturbygg Raftostiftelsen ( ) - Raftohuset - Drift av kulturhus Totalt Tilskudd til andres kulturbygg Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS Bergen internasjonale kultursenter ( ) Totalt Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturplanen Amatørkulturrådet i Bergen ( ) Amatørkulturrådet i Bergen ( ) - Informasjon og markedsføring amatørkultur Bergen kulturforum ( ) Bergen musikkteater ( ) Bergen Næringsråd ( ) mai-komiteen i Fana Bergen unge kammerorkester ( ) Collegium Musicum ( ) Grieg internasjonale korfestival ( ) Grieghallen AS ( ) - refusjon til lag og organisasjoner Kultur Vest AS ( ) Kulturhuset sentrum I/S ( ) - Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna LLH Bergen og Hordaland ( ) - Regnbuedagene Nordens mest nyskapende kulturby Norges korforbund Hordaland ( ) Norges musikkorps forbund Hordaland ( ) Norges musikkorps forbund Hordaland ( ) - NM i Brass Raptus - Bergen tegneseriefestival ( ) Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Kulturhuset USF [inkl Domino I/Arenaprosjektet] Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Utviklingsprosjekt Arena USF Stiftelsen Solhovden ( ) Studentkulturhuset i Bergen AS ( ) - Akademiske kvarter Totalt Øvrig kulturaktivitet Kommunale kulturbygg Grieghallen IKS ( ) - Fornyelsesprosjekt Grieghallen Totalt Kommunale kulturbygg Kirker og menigheter Kirkelig dialogsenter ( ) Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen ( ) Totalt Kirker og menigheter Overføring til andre trossamfunn Human-Etisk Forbund Bergen lokallag ( ) - Støtte til leie av lokaler til borgelig konfirmasjon Totalt Overføring til andre trossamfunn Totalsum - del I

8 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT til tilskudd - del II Barnas hus Den kulturelle bæremeisen * Totalt Barnas hus Ungdomshus og fritidsklubber Ny 2011 konsertserien/tilgjegelighet på etablerte scener * Ny 2011 Realisering Grafitti plan / Hip hop byen * Signatur II - Kompetanse lokalt * Signatur II - Utveksling UNG * Ungdommens kulturmønstring * Totalt Ungdomshus og fritidsklubber Barne- og ungdomskulturtilskudd Aktivitets- og administrasjonstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner Buekorps Byomfattende ungdomsprosjekter og festivaler Fond for dirigenttjenester * Instrumenttilskudd kor, korps og orkester Internasjonal kulturutveksling for ungdom Kunstformidling barn og unge Lokal kulturaktivitet Lokale priser bydeler Pilotprosjekt for økt deltakelse i bydelene Skolekorps - beste korps fra Bergen i junior - NM i Brass og janitsjar Tilskudd til barnekor, -korps og -orkester Totalt Barne- og ungdomskulturtilskudd Åpne aktivitetstilbud eldre Tilskudd til frivilligsentraler Totalt Åpne aktivitetstilbud eldre Andre næringsformål Prosjektmidler næring Utviklingsmidler næring Totalt Andre næringsformål Landbruk Urbant landbruk Totalt Landbruk Klima og miljøtiltak Klima- og miljøfond Klima- og miljøfond (engangsøkning 2017) Panteordning vedovner Totalt Klima og miljøtiltak Kulturhistoriske museer Tilskudd til museumsutvikling - ABM-plan fornying Tilskudd til museumsutvikling - ABM-plan nettbasert samarbeid Tilskudd til museumsutvikling - ABM-plan publikumsutvikling Totalt Kulturhistoriske museer Kulturvern Fjordsteam Fjordsteam - engangsmidler Tilskudd til byhistorie og kystkultur - alle formål prosjekter og drift Totalt Kulturvern Scenekunst Scenekunst - prosjekt, drift og lokaler Totalt Scenekunst Musikk Musikk - prosjekt, drift og lokaler Tilskudd til arrangement - profesjonelle og bydekkende Totalt Musikk Visuell kunst Kunstnerhonorar - pilotprosjekt Visuell kunst - prosjekt, drift og lokaler Totalt Visuell kunst Litteratur Litteratur - prosjekt, drift og lokaler Totalt Litteratur Tverrestetisk Arbeidsstipend Elektronisk kunst - prosjekt, drift og lokaler Gjestekunstnerleilighet Berlin * Internasjonal kunst- og kulturutveksling Internasjonal lansering og eksport Kritikk og teoriutvikling - prosjekt Kulturstipend og -priser Talentutvikling

9 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT Tverrfaglig - prosjekt, drift og lokaler Åpne dører! - tilskudd til publikumsrettet aktivitet/gratis arrangement for institusjoner og profesjonelle arenaer Totalt Tverrestetisk Ymse kunstformidling Gatekunst og graffiti - prosjekt, drift og lokaler Kulturnæring - prosjekt Utvikling av ny kompetanseklynge * Totalt Ymse kunstformidling Seniorkultur Spaserstokken * Totalt Seniorkultur Kulturtilbud utv. hemmede Kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming ** Plan for mennesker med utviklingshemming ** Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming ** Totalt Kulturtilbud utv. hemmede Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturmønstringer Arrangementsbyen Bergen Elitekorps Sentrumsplanen Tilskudd til kor på særlig høyt nivå Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg Tilskudd utstyr/lokaler alle sjangere Voksenkor, korps og orkester - drift og prosjekt Ymse kulturformål - prosjekt, drift og lokaler Totalt Øvrig kulturaktivitet Kommunale kulturbygg Wrap huskostnader * Totalt Kommunale kulturbygg Totalsum - del II * kjøp er fjernet fra tilskuddslisten, men beløpet er ikke redusert. ** Må ses i sammenheng med ny ordning "Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviter for mennesker med utviklingshemming". Differansen er tjenestekjøp og fjernet fra tilskuddslisten.

5.9 Forslag til tilskudd 2017

5.9 Forslag til tilskudd 2017 5.9 Forslag til tilskudd 2017 For gjeldende retningslinjer knyttet til tilskudd, vises det til bystyresak 99/16: "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av tilskudd fra Bergen

Detaljer

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar 23100 Barnas hus 500 000,00 Den kulturelle bæremeisen Kjøp av tjenester 23130 Tilskudd barn og ungdom 150 000,00 4H-Gården 23130 Tilskudd barn og ungdom 250 000,00 AKKS 23130 Tilskudd barn og ungdom 2

Detaljer

6.3 Forslag til tilskudd 2014

6.3 Forslag til tilskudd 2014 6.3 til tilskudd Byrådsleders avdeling 12000 Administrasjon Tilskudd til FN-sambandet - Internasjonal Uke 150 000 150 000-28540 Vitensenter Tilskudd til VilVite 5 150 000 5 000 000 150 000 Sum 5 300 000

Detaljer

TABELLER OG OVERSIKTER

TABELLER OG OVERSIKTER FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN -2018 KAPITTEL 8 8.10 til tilskudd Byrådsleders avdeling 12000 Administrasjon Tilskudd FN sambandet Internasjonal uke 150 000 150 000 Universitetet i Bergen Utdanning

Detaljer

8.10 Forslag til tilskudd 2016

8.10 Forslag til tilskudd 2016 8.10 til tilskudd Byrådsleders avdeling 28540 Vitensenter 12000 Administrasjon Tilskudd VilVitesenteret Tilskudd FNsambandet Internasjonal uke Universitetet i Bergen Utdanning i Bergen Totalt Byrådsleders

Detaljer

Tilskuddsliste per byrådsavdeling

Tilskuddsliste per byrådsavdeling Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap 28530 Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana 50 000 50 000 - Dyrebeskyttelsen Bergen 100 000 100 000 - Dyrebeskyttelsen

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER

FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap 28530 - Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana 50 000 50 000 0 Dyrebeskyttelsen Bergen 100 000 100 000 0 Dyrebeskyttelsen

Detaljer

Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap 28530 Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana 50 000 50 000 0 Dyrebeskyttelsen Bergen 100 000 100 000 0 Dyrebeskyttelsen

Detaljer

2.2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

2.2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2.2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling 28530 Div. tilskudd Dyrebeskyttelsen Bergen 23 000 23 000 0 Dyrebeskyttelsen Hordaland 28 000 28 000

Detaljer

Forslag til tilskudd 2016

Forslag til tilskudd 2016 til tilskudd Oppdatert ihht tilleggsinnstillingen Byrådsleders avdeling 12000 - Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke 150 000 150 000 - Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen 535

Detaljer

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2.1 Bydelsvis fordeling av tilskuddsmidler SLT-midler Samarbeidsmidler Lokaler Senior-kultur Sum Arna 100 000 250 000 100 000 64 000 514 000 Bergenhus 100 000

Detaljer

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, kultur og næring- kunst og kultur 23100 Barnas hus Bæremeisen 0 500 000 500 000 Totalt 23100 Barnas hus 0 500 000 500 000 23130 Tilskudd

Detaljer

Vedlegg 1: REGNSKAPSOPPLYSNINGER FRA TILSKUDDSMOTTAKERE I 2015 OG 2016

Vedlegg 1: REGNSKAPSOPPLYSNINGER FRA TILSKUDDSMOTTAKERE I 2015 OG 2016 Vedlegg 1: REGNSKAPSOPPLYSNINGER FRA TILSKUDDSMOTTAKERE I OG Organisasjonsnr Byrådsleders avdeling 971 274 859 FN-Sambandet 101562 210 000 150 000-40 872 302 429 0 0 x 874 789 542 Utdanning i Bergen -

Detaljer

Regnskapsopplysninger 2011 Regnskapsopplysninger Fra balansen: Ubundne driftsfond / fri egenkapital pr

Regnskapsopplysninger 2011 Regnskapsopplysninger Fra balansen: Ubundne driftsfond / fri egenkapital pr REGNSKAPSOPPLYSNINGER - TILSKUDDSMOTTAKERE Vedlegg 1 til bystyresak (BKSAK nr. 200815131 dok.nr. 53) BYRÅDSLEDERS AVDELING fra Vitensenter Vil Vite 5 452 000 5 000 000 211 000-1 880 000 Inkl. ekstraord.

Detaljer

Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert. Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Prosjekt kostnad

Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert. Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Prosjekt kostnad 6.1 Talltabell investeringsprogram 2014-2017 (Beløp i mill. kr) Prosjekt kostnad Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan

Detaljer

Alternativt årsbudsjett for Bergen kommune 2018 Økonomiplan

Alternativt årsbudsjett for Bergen kommune 2018 Økonomiplan Alternativt årsbudsjett for Bergen kommune 2018 Økonomiplan 2018-2021 Foto: BKbilde - Andrew M.S. Buller Foto: BKbilde Ola Henning Målsnes 1 1.0 FORORD Fremskrittspartiet mener at en ansvarlig økonomisk

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett for 2017, samt tilleggsinnstillinger og tilhørende vedlegg vedtas med følgende supplerende endringer: Endringer i

Byrådets forslag til budsjett for 2017, samt tilleggsinnstillinger og tilhørende vedlegg vedtas med følgende supplerende endringer: Endringer i Forslag vedtak: Byrts forslag budsjett for 17, samt leggsinnslinger og hørende vedlegg vedtas med følgende supplerende endringer: Nr Verbal beskrivelse av tak / tjee 231 17 Fyllingsdalen teater økt 0 000

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune i 2015 og 2016, samt en presentasjon av kommunens tilskuddsordninger

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune i 2015 og 2016, samt en presentasjon av kommunens tilskuddsordninger Byrådssak 202/17 Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune i 2015 og 2016, samt en presentasjon av kommunens tilskuddsordninger TOOP ESARK-12-201612663-3 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201203574-59 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK- 1212 Til: Fra: Bystyrets kontor vi Frank Wessels Finansbyråden

Detaljer

Kategori: Kultur og musikk

Kategori: Kultur og musikk Kategori: Kultur og musikk Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) v/uib 25.000 Teatergrupp for barn 10.000 Fana Skoleteater 10.000 Korskolen Åsane Kirke 10.000 Skjold skole musikkkorps 10.000 Suzuki

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Internasjonal utveksling 1. mars Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 84-09:

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 84-09: Skriftlige spørsmål Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 261009 sak 84-09: 9. Siv Gørbitz (FrP): "Jeg registrerer at Byrådets budsjettforslag ikke gir noen økning for Bergenfest

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Tilskudd og tilskuddsordninger m.m.

Tilskudd og tilskuddsordninger m.m. RÅDMANN til handlingsprogram - og tilskuddsordninger m.m. FOTO: SVEIN TYBAKKEN 1. ÅRLIG TILSKUDD FRA EGEN POST TIL INSTITUSJONER, ORGANISASJONER OG FORENINGER Enkelte sentrale aktører mottar et årlig driftstilskudd

Detaljer

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byråd: Julie Andersland Kommunaldirektør: Harm-Christian Tolden Antall årsverk: 313,7 Antall ansatte: 416 Budsjett

Detaljer

Avtale. om Budsjett for 2010 og Økonomiplan mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og. Fremskrittspartiet

Avtale. om Budsjett for 2010 og Økonomiplan mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og. Fremskrittspartiet Avtale om Budsjett for 2010 og Økonomiplan 2010-2013 mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er enige om en helhetlig avtale om Budsjett

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner 59 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Oppvekst og levekår OPPDRAGSAVTALER/

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2018

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2018 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 BUDSJETT 2018 Sosial, bolig og inkludering Nøkkeltall BSBI Netto driftsbud. i 2018 (10,4% av netto driftsbud. for BK) Økning fra 2017 Investeringsbudsjett

Detaljer

Den 28. april 2011 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom.

Den 28. april 2011 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 28. april 2011 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Til stede: Fra administrasjonen:

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Kap. 5 Tabeller og oversikter

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Kap. 5 Tabeller og oversikter Kap. 5 Tabeller og oversikter 5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt drift Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2016 2017 2019 2020 2021 Driftsinntekter Brukerbetalinger -849,5-864,5-921,0-937,7-937,7-937,7

Detaljer

Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet.

Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet. Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet. I dette notatet gjennomgås alle Bergen kommunes tilskuddsordninger innen kunst- og kulturfeltet. Notatet definerer formål, retningslinjer og saksbehandlingsprosedyrer

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Amatørkulturrådet i Bergen. «Bergen skal være Norges mest mangfoldige- og aktive amatørkulturby innen 2017» Amatørkulturplanen

Amatørkulturrådet i Bergen. «Bergen skal være Norges mest mangfoldige- og aktive amatørkulturby innen 2017» Amatørkulturplanen Amatørkulturrådet i Bergen Styreleder Inger-Lise Skarstein Daglig leder Geir Eikenes «Bergen skal være Norges mest mangfoldige- og aktive amatørkulturby innen 2017» Amatørkulturplanen 2008-2017 Amatørkulturrådet

Detaljer

Kategori: Kultur & musikk

Kategori: Kultur & musikk Kategori: Kultur & musikk Beløp Bergenfest 2015 10.000 Musikklaget Fjellklang 20.000 Suzuki Viva 10.000 Bergen internasjonale filmfestival 10.000 Skjold skoles musikkorps 10.000 Musikklubben Kringlebotn

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak mal for tilbakemelding

Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak mal for tilbakemelding Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak 297-14 mal for tilbakemelding Byrådsavdeling:BBS 1. Hvilke tilskuddsordninger administreres av byrådsavdelingen Fargespill Nærmiljøpakke inkl.

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT AMATØRKULTURPLANEN 2018-2027 04.10.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Amatør (fra latin amare - elske) person som driver med vitenskap, kunst, idrett og lignende uten å ha det som levevei;

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

TALLBUDSJETTET Helse- og sosialkomiteen

TALLBUDSJETTET Helse- og sosialkomiteen TALLBUDSJETTET 2017 Helse- og sosialkomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 5.1 BYDELENE EST 01-15 Bydelene H foreslo sum utgifter forhøyet med 274.700.000 (- FO2 Helsestasjon 3.000.000) (- FO3 2 permanente ernæringsfysiologstillinger

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Byrådssak 402/09. Dato: 19. oktober Byrådet. Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 402/09. Dato: 19. oktober Byrådet. Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken SARK Hva saken gjelder: Dato: 19. oktober 2009 Byrådssak 402/09 Byrådet Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken 2008-2009 OEJO SARK-3011-200900172-114 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett legger her i

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Merinnsyn og åpenhet BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av morsmålsundervisning (sak

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. OG 3. KVARTAL 2009

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. OG 3. KVARTAL 2009 BYRÅDSLEDERS AVDELING 2 Internasjonal strategi for Bergen kommune 2 Lobbyering 2 Beredskapsmelding 2 Rusrelatert gatevold 2 Torget BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2 Melding om Bergen kommunes organisering

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Rådmannens forslag 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Rådmannens forslag 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner 298 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Vedtatt budsjett 2015 Søknadsbeløp

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012

Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012 Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012 Kommune Kategori Navn Antall givere registrert FLESBERG Andre helsetjenester FLESBERG RØDE KORS HJELPEKORPS 22 5 911 FLESBERG Idrett SVENE IL 149 45 758

Detaljer

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Datatilsynet

Detaljer

5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme

5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme 5. Tabeller og oversikter Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme 5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt Drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2015 2016

Detaljer

OVERSIKT KULTURPROGRAM SYKKEL-VM 2017

OVERSIKT KULTURPROGRAM SYKKEL-VM 2017 OVERSIKT KULTURPROGRAM SYKKEL-VM 2017 Lørdag 16. september Askøy: USF Verftet: Åpningsseremoni Underholdning for store og små fra scenen på Kleppestø Torg Forestilling BIT Teatergarasjen: Marco Berettini

Detaljer

Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør kultur, næring og idrett

Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør kultur, næring og idrett BERGEN Byråd Henning warloe Bergen lykkes som kulturby, lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi lykkes som skapende samtidsby, i felt så langt fra hverandre som samtidsteater og pop og rock. Vi lykkes

Detaljer

Byrådsavdeling: Kultur, næring, idrett og kirke Seksjon for Arkiv, bibliotek og museer

Byrådsavdeling: Kultur, næring, idrett og kirke Seksjon for Arkiv, bibliotek og museer Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak 297-14 mal for tilbakemelding Byrådsavdeling: Kultur, næring, idrett og kirke Seksjon for Arkiv, bibliotek og museer 1. Hvilke tilskuddsordninger

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Den 16. januar 2014 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 16. januar 2014 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 16. januar 2014 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Røysting Det var 9 representantar til stades. Utvalet fann samrøystes at Størksen og Njåstad ikkje var ugilde i saka.

Røysting Det var 9 representantar til stades. Utvalet fann samrøystes at Størksen og Njåstad ikkje var ugilde i saka. Kultur- og ressursutvalet 14.12.10 Berit W. Eldøy viste til at ho er styreleiar i Vestnorsk Jazzzsenter, ein av søkjarane i saka, og ba utvalet ta stilling til om ho er ugild i følgje fvl 6 første ledd.

Detaljer

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02.

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Pensjonskostnad 2014 - private ideelle Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 05.02.2015 ØKO 235 Mottaker Haraldsplass

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Tilskudd og tilskuddsordninger m.m.

Tilskudd og tilskuddsordninger m.m. RÅDMANN Forslag til handlingsprogram - og tilskuddsordninger m.m. FOTO: SVEIN TYBAKKEN 1. ÅRLIG TILSKUDD FRA EGEN POST TIL INSTITUSJONER, ORGANISASJONER OG FORENINGER Enkelte sentrale aktører mottar et

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Meldingssak om tildeling av aktivitetstilskudd, administrasjonstilskudd og oppstartstilskudd Bergenhus bydel

Meldingssak om tildeling av aktivitetstilskudd, administrasjonstilskudd og oppstartstilskudd Bergenhus bydel Dato: 23. juni 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Meldingssak om tildeling av aktivitetstilskudd, administrasjonstilskudd og oppstartstilskudd 2009 - Bergenhus bydel HIBL SARK-3163-200903499-105 Hva saken

Detaljer

NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE

NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner BUSKERUD FYLKESLAG AV

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2009

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2009 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2009 BYRÅDSLEDERS AVDELING Melding om Kommunenes Sentralforbund BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av PPT-ordningen

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Det viktigste først ALTERNATIVT ÅRSBUDSJETT FOR BERGEN KOMMUNE 2017 ØKONOMIPLAN

Det viktigste først ALTERNATIVT ÅRSBUDSJETT FOR BERGEN KOMMUNE 2017 ØKONOMIPLAN Det viktigste først ALTERNATIVT ÅRSBUDSJETT FOR BERGEN KOMMUNE 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020 1 1.0 INNLEDNING Fremskrittspartiet mener at en ansvarlig økonomisk styring betyr å vise nøkternhet og evne til

Detaljer

Den 3. juni 2014 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224, 2. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 3. juni 2014 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224, 2. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 3. juni 2014 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224, 2. etg. Møtet startet kl. 16.00

Detaljer

B U D S J E T T A V T A L E 2 0 0 5

B U D S J E T T A V T A L E 2 0 0 5 B U D S J E T T A V T A L E 2 0 0 5 SAKSNR: St.prp. nr. 1 Statsbudsjett (2004-2005) DATO: 1.des. 2004 SAK: AVTALE MELLOM HØYRE, KRISTELIG FOLKEPARTI OG VENSTRE OG FREMSKRITTSPARTIET 2 Følgende avtale er

Detaljer

RÅDMANN. Forslag til handlingsprogram Tilskudd og tilskuddsordninger m.m.

RÅDMANN. Forslag til handlingsprogram Tilskudd og tilskuddsordninger m.m. RÅDMANN til handlingsprogram -2021 og tilskuddsordninger m.m. 1. ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD TIL INSTITUSJONER, ORGANISASJONER OG FORENINGER Enkelte sentrale aktører mottar et årlig driftstilskudd fra kommunen.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2015-2018 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private 365 Tilskudd til lag, organisasjoner og private budsjett 2014 Oppdragsavtaler/rammeavtaler 1 Fontenehuset 1 704 000 2

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60 Dato: 23. august 2010 Fullmaktssak /10 Talentutvikling 2010 TIRU SARK-33-200803209-60 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2010 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett - Seksjon for kunst

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Venstres budsjett for Bergen 2014 En grønn by med plass til alle www.venstre.no/bergen Grønn, bærekraftig byutvikling er Venstres prioritet nummer én. Bergen står overfor

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 3. oktober 2011. Byrådet. Kulturårbok 2010 SARK-3002-201006165-16

Byrådssak /11. Dato: 3. oktober 2011. Byrådet. Kulturårbok 2010 SARK-3002-201006165-16 Dato: 3. oktober 2011 Byrådssak /11 Byrådet Kulturårbok 2010 WRHA SARK-3002-201006165-16 Hva saken gjelder: Kulturårbok for Bergen 2010 er den 7 i rekken. Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk

Detaljer

Dato: 11. januar 2012

Dato: 11. januar 2012 Dato: 11. januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet FIKS Bergen aktivitetsplaner 2012 NIOE SARK-326-201111146-144 Hva saken gjelder: Denne saken handler om forslag til oppfølging, iverksetting og organisering

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer