3 Lokallag og mediene Verving og økonomi Lokallagsøkonomi Regnskap/rapportering Verving Purring...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring..."

Transkript

1 HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka. INNHOLD 1 Oppstart av lokallag Hvordan starte lokallag? Oppstarten gikk fint hva nå? Hva gjør lokallag? Attac Blinderns tipsliste for lokallag Lokallag og mediene Verving og økonomi Lokallagsøkonomi Regnskap/rapportering Verving Purring Lokallag og Internett Epost Web eller ikke web? Mailinglister... 9 Vedlegg Vedlegg 1. Retningslinjer for oppstart og registrering av lokallag Vedlegg 2. Vedtektsmal Vedlegg 3. Oversikt over aktive lokallag pr. mars

2

3 1 Oppstart av lokallag Her kommer et forslag til hvordan man skal gå frem rent praktisk for å danne et lokallag. Dette bør ikke følges slavisk, men brukes som råd og tips fra noen som har vært igjennom prosessen. 1.1 HVORDAN STARTE LOKALLAG? 1. Noen som vil starte et lokallag må finne frem til hverandre og danne et interimsstyre. Det må altså være en gruppe som vil! 2. Det er viktig at alle i interimstyret setter seg godt inn i Attacs vedtekter og plattform. Her skal man dra sammen, og felles forståelse av hva man jobber mot er en viktig forutsetning for å lykkes. Det er også viktig at interimsstyret ikke er lukket, men gir mulighet for andre å engasjere seg i arbeidet. 3. På det første møtet bør det settes opp en tidsplan for interimstyrets arbeid, samt dato for stiftelsesmøtet. 4. Forslag til vedtekter skal utarbeides. Attac Norge har forslag til lokale vedtekter på sine hjemmesider, disse kan være til god hjelp. Se vedlagte vedtektsmal (vedlegg 2). 5. Ha forslag til styrerepresentanter klart før stiftelsesmøtet. Noen lokallag har egen styreleder, andre ikke. Det er uansett lurt å ha en samlende og koordinerende person. 6. Ta kontakt med sekretariatet for å få oversikt over Attac-medlemmer i deres distrikt. Bli enige dere imellom om hvordan Attac-medlemmer i distriktet skal kontaktes, epost, telefon eller vanlig post? Forslag til vedtekter bør sendes medlemmene i sammen med forslag til styrerepresentanter, senest 14 dager før møtet. 7. Man kan få økonomisk støtte til oppstart av lokallag. Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon. Se også avsnittet om lokallagsøkonomi under. 8. Bli enige om hvordan stiftelsesmøtet skal offentligjøres, skal det settes inn annonse i den lokale pressen? Se også eget avsnitt om hvordan arbeide i forhold til lokale medier. Se vedlegget for hvilke formelle kriterier som stilles til lokallag. (Slapp av det er ikke mange) 1.2 OPPSTARTEN GIKK FINT HVA NÅ? 1. Etter at lokallaget er stiftet kommer arbeidet over i en ny og krevende fase. Behovet for å utvide kunnskapene er store. Å omsette Attac til lokale forhold tar tid og er krevende. Det kommer forventninger om at her skal det skje noe stort, fort!!! 2. Det er viktig at styret gir seg tid til å finne formen. Å signalisere ut at man trenger en karantenetid, for eksempel på 2 måneder kan være til god hjelp. 3. Finn frem til saker å ha fokus på. Tenk strategisk. Bruk media. For å samle og holde på folk kreves det synlig handling, og et enkelt budskap. 4. Attac Norge vil til enhver tid ha et antall kampanjer gående. Lokallagene står fritt til å velge seg ut en eller flere av disse, eller engasjere seg i egne saker.

4 5. Hvert lokallag skal ha en kontaktperson i Arbeidsutvalget (AU) hos Attac sentalt. Attac sentralt har ansvaret for å påse at denne kontakten etableres. Ellers er det naturlig at lokallagene har kontakt med organisasjonssekretær (e-post: telefon: ). Organisasjonssekretær sender ut nyttig informasjon til lokallagene i løpet av året. 2 Hva gjør lokallag? Hva skal lokallagene i Attac gjøre? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet forskjellige lokallag gjør forskjellige ting. Her er imidlertid noen tips fra bl.a. Attac Blindern. 2.1 ATTAC BLINDERNS TIPSLISTE FOR LOKALLAG 1. Tema-møter: Større møter med eksterne innledere og debatt annonsering utenfor medlemsmiljøer, f eks. en gang i måneden eller annenhver måned. 2. Gruppestruktur: Uavhengige arbeidsgrupper jobber med forskjellige temaer. Gruppene kan for eksempel ha ansvar for temamøter av typen over. Eksempler på grupper fra Blindern: a. GATSgruppa (GATS/WTO) b. Konsernmaktgruppen c. Patentgruppa d. Matgruppa e. Organisasjonsutviklingsgruppa 3. Gruppeaktiviteter a. Uformelle diskusjonsmøter b. Studiesirkel c. Møte med eksterne ressurspersoner (enige eller uenige med Attac) d. Nett-søk og bearbeiding av informasjon e. Demonstrasjoner/punktmarkeringer f. Fester og sosiale sammenkomster 4. Lokale medlemstreff f. eks. faste uformelle møter. Alternativet kan være mer strukturerte samlinger for medlemmer, der aktuelle temaer drøftes etter en innledning, en film e. l. 5. Nettverksarbeid a. Lokalt samarbeid om møter/fester for regionen. b. Samarbeid om bredere demonstrasjoner/møter med andre organisasjoner. c. Arrangementer sammen med organisasjoner med overlappende arbeidsområder; som f.eks. SAIH, Changemaker, fagforeninger, Natur og Ungdom og andre miljøorganisasjoner.

5 d. Internasjonalt samarbeid via bekjente, søsterorgansiasjoner, bli med på aksjoner eller møteserier (med innledere som reiser flere steder eller til flere organisasjoner). e. Lokale markeringer ved global days of action i tilknytning til internasjonale toppmøter med demonstrasjoner flere steder. 6. Mobilisering/verving a. Løpesedler utdeling der folk ferdes b. Mail til medlemmer c. Plakater d. Utdeling av informasjon og verving på stands 3 Lokallag og mediene Mediearbeidet er noe av det første et nytt lokallag bør tenke på og allerede før stiftelsesmøtet vil det være gunstig å være godt forberedt til det første møte med mediene. Dette bør vurderes: Hvilke forbindelser eksisterer mellom initiativtakere og mediene? Kjenner dere noen journalister? Hvilke medier vurderes brukt? Hvilke journalister virker positive til Attac s politiske mål? (finnes de, bør de kontaktes personlig) Velg en medieansvarlig som setter seg inn i Attac s politiske plattform, og som ideelt sett er mer oppdatert enn journalistene og reporterne. Det skal ofte ikke så veldig mye til Det er veldig viktig at pressearbeidet blir strukturert og planmessig gjennomført. Øv gjerne på intervjusituasjoner hvis det er første gang, og pass på at du får sagt det du vil si. Ikke prøv å få sagt absolutt alt om globalisering i ett intervju det er bedre å fokusere på et mindre antall budskap og heller gjenta disse flere ganger. Be om å lese artikkelen før den kommer på trykk for å luke ut eventuelle feil. I journalistenes Vær Varsom-plakat står det blant annet: Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist. Dette er det viktig å benytte seg av! Inviter gjerne en anerkjent person som innleder, og sats på fargerike og interessante kulturinnslag (billedverdige situasjoner som kan bety en helside istedenfor en notis). Lag møtene så bra at pressen kommer når dere roper. En mediestrategi kan etter hvert se slik ut: Fra starten av: Ha klare definerte politiske mål. Hvor kjent er saken? Hvilket publikum er ønskelig å nå? Klargjør budskapet ved å sette dere inn i allerede eksisterende debatter og innhent tilgjengelig dokumentasjon og informasjon. Overvei hvilke ressurser lokallaget har tilgjengelig. Både menneskelig og økonomisk. Fins det medlemmer som har god kjennskap til mediene? Som kjenner snille journalister? Hvis ikke, er det steder dere kan låne ekspertise?

6 Underveis: Finn ut hvilke medier som når deres ønskede målgruppe. Alle medier har sin målgruppe og profilerer sakene sine bevisst mot denne. Hvilke medier kan nå potensielle aktivister? Hvilke når potensielle sympatisører? Hvilke når strategiske mål, som politikere, næringslivet etc.? Prioriter. Fokuser på medier som med størst sannsynlighet vil dekke sakene deres, og de som lett kan nås med de ressurser dere til en hver tid har tilgjengelig. Husk at det er lettere å få saker publisert i lokalpressen. I tillegg til nyhetssaker, bør lokallaget også tenke på å skrive leserinnlegg, kronikker, brev til redaktører. Studentaviser, radio og tidsskrift kan vurderes, og forhåpentligvis er lokallaget i stand til å lage en egen hjemmeside. Et stikkord for pressearbeidet er at stoffet må ha nyhetsverdi, dvs være attraktivt for mediene å dekke. For mange vil det bli problematisk at Attac s politiske mål er rettet globalt, og tilsynelatende uten lokal forankring. Det er en utfordring for hvert lokallag å finne denne forankringen som selvfølgelig vil variere fra sted til sted. Overfor mediene er det viktig at den lokale forankringen er til stede. Dette lar seg i aller høyeste grad gjøres. Et langsiktig mål for lokallagene bør være å behandle mediene som en politisk kamp (kommersialisering av informasjonskanaler), og utvikle seg selv som attraktiv kilde. På den måten vil lokallagene øke sine sjanser for en bred og variert dekning, uten å alltid spille i forsvarsposisjon. Å vite hvordan mediene fungerer (rutiner, normer osv.) fører ikke automatisk til dekning, men å ikke vite vil absolutt skade sjansene for en bred og positiv mediedekning. For eksempel er det vanligvis veldig dumt å ha aksjoner o.l. etter kl 17 på fredager. Da er nemlig de aller fleste journalister veldig klare for å ta helgefri! Praktiske råd for pressemeldinger/leserinnlegg: Skriv kort og forståelig. Naturlig språk, unngå overdreven bruk av fagtermer og fremmedord (heller ikke overdreven forenkling). Skriv om deg selv/lokallaget i 3. person Tittelen skal inneholde hovedpoenget i pressemeldingen og bør samtidig være kjapp og fengende Ingressen skal gi et sammendrag av innholdet Skriv resten av artikkelen slik at det viktigste kommer først og det mindre viktige lenger bak. Da kan artikkelen kuttes bakfra. Praktiske råd for kontakt med pressen: Lag adresselister for lokale og nasjonale medier Besvar alltid leserinnlegg Opprett faste mediekontakter, noter navn og kontaktinformasjon på interesserte journalister. Møt personlig opp i redaksjonene i forbindelse med viktige markeringer Hold mediekontaktene oppdatert på planlagte arrangementer og aksjoner Få oversikt over hvilke rutiner (deadlines) de forskjelling mediene forholder seg til Husk at en langsiktig planlegging av mediearbeidet vil være nødvendig, og bør være høyt prioritert arbeid for alle lokallag. En mediestrategi bør også omfatte en slags kulturstrategi

7 som anerkjenner at politisk engasjement har mange uttrykksformer. Støtte fra kunstnere og kulturarbeidende vil kunne øke et lokallags legitimitet overfor mediene, og føre med seg billedverdige (derfor nyhetsverdige) situasjoner. Lykke til! 4 Verving og økonomi 4.1 LOKALLAGSØKONOMI Selv om det aller meste av arbeidet i Attac er frivillig, vil det alltid være utgifter forbundet med drift av lokallag. For å holde orden på inntektene og regnskapet må det opprettes bakkonto og økonomiansvarlig, på den måten vil det også være letter å søke om midler. Attac Norge har et godt samarbeid med Culturabank og vil anbefale dere å kontakte dem. Det viser seg at stadig flere banker krever et organisasjonsnummer av lokallag som har bankkonto. Dersom lokallaget ikke kan vise til et organisasjonsnummer kan banken i verste fall stenge bankkontoen. Nye lag vil kanskje bli nektet å opprette en bankkonto. For å få tildelt et organisasjonsnummer må laget registrerer seg i Enhetsregisteret. Husk uansett at den dere melder inn som kontaktperson (Innsender/gebyransvarlig) er den som vil bli kontaktet i saker som angår registreringen i Enhetsregisteret. Lokallagene i Attac er selvstendige økonomiske enheter, som hver er ansvarlige for sin egen økonomi. Eksempler på inntektskilder for lokallag: Ekstern støtte fra lokale fagforeninger, studieforbund, kommuner, organisasjoner og liknende. Ordningen Frifond (frifond.no) er lett å få penger fra til mindre arrangement så lenge de i hovedsak er rettet mot ungdom under 26. Salg av studiemateriell, vafler, kaffe o.l. Inngangspenger ved arrangementer. Kontingentutbetaling. Organisasjonssekretær sender ut brev etter landsmøtet om utbetalig. Landsmøtet i 2012 vedtok at alle aktive lokallag får en flat sum på 3000 kr etter innlevert aktivitets-rapport. For å få utbetalt kontingentandelen må lokallagene: 1 Bekrefte at det er aktivt. Dette gjøres gjennom å bekrefte at det har vært et møte i lokallaget i løpet av året. Legg ved et referat, møteinnkalling eller lignende. 2 Bekrefte at det ønsker utbetaling av kontingentandelen. Dette skjer ved å fylle ut og sende inn akseptskjemaet. (Se vedlegg: retningslinjene for utbetaling av kontingentandel og akseptskjema). Søke midler fra Attac sentralt. Lokallag kan søke midler til konkrete prosjekt, særlig til Nord/Sør-informasjonsarbeid, (fra Attacs rammeavtale med Norad). Før dere søker er det lurt å kontakte Attac sentralt for å høre om prosjektet er i samsvar med arbeidsplan og Attacs forpliktelser overfor Norad. Send beskrivelse av aktiviteten/prosjektet det søkes støtte til med budsjett. For å få utbetalt pengene må

8 man levere regnskap med kopi av alle kvitteringer. Hvis lokallaget får tilslag på midler MÅ de også rapportere for virksomheten. 4.2 REGNSKAP/RAPPORTERING Lokallagene har ansvar for sin egen økonomi. På årsmøtet er det lurt å presentere en slags årsrapport, dette trenger ikke å være omfattende, men bare en skjematisk oversikt over hva lokallaget har bedrevet i året som er gått, samt et lokallagsregnskap. 4.3 VERVING Noe av det viktigste i Attac er å utvide medlemsmassen. Dette skjer enklest ved verving. Til dette er det lurt å ha en medlemsansvarlig i hvert lokallag og eventuelt en verveansvarlig. Disse kan godt være samme person. Vervetips: Ha alltid verving i bakhodet! Når dere står på stand, arrangerer foredrag, seminarer, åpne møter etc. Bruk vedlagte verveskjema. Det er mulig å verve medlemmer på sms ved å sende ATTAC til Bruk også vedlagt skjema, sendes i posten til Attacs kontor, eller registrer nye medlemmer på Nye medlemmene får tilsendt en epost med informasjon om betaling eller vanlig giro dersom ingen epostadresse oppgis. 5 Lokallag og Internett Det er veldig viktig at hvert lokallag har en epostadresse som kontaktpunkt. De fleste av lokallagene i Attac bruker epostadresser på formatet Eksempler: Registrerte lokallag kan få en slik adresse ved å henvende seg til 5.1 WEB Attac.no er det sentrale stedet for informasjon om Attacs aktiviteter og politikk. Lager dere et lokalt arrangement så hører det hjemme i arrangements-kalenderen på attac.no. Send epost til med informasjon om ders arrangement. Grupper som har arrangement ofte kan få tilgang til nettsidene så de kan legge ut egne arrangement. Noen lokallag har egne websider, andre ikke. Noen av de større lokallagene har egne webansvarlige som vedlikeholder og oppdaterer lokallagets nettsider. Andre har ikke behov for egen internettside, eller mangler kunnskapene som må til. Ta kontakt med kampanjesekretær hvis dere ønsker å opprette en egen nettside for lokallaget, dette kan ordnes gratis som et underdomene av attac.no (for eksempel som i blindern.attac.no).

9 5.2 MAILINGLISTER Mailingliste for lokallagene Alle kontaktadressene til lokallagene blir lagt til en felles liste, som brukes til å sende informasjon til alle lokallagene. For å sende mail til denne lista kan man bruke adressen Hensikten med denne listen er at lokallag lettere skal kunne kommunisere og diskutere seg i mellom, uten nødvendigvis å måtte møtes fysisk. For at ting skal være mest mulig oversiktlig, oppfordres alle til å undertegne mailene med navn og hvilket lokallag de tilhører. Det er i utgangspunktet greiest om kun en representant for hvert lokallag står direkte på lista, men det er selvfølgelig bare fint om epost videresendes internt i lokallagene også. Alle lokallagene får epost til lista. Ta kontakt med kontoret dersom du lurer på hvem i ditt lokallag som får det som sendes ut på lista. Vis disiplin i hva som sendes ut! Lista er foreløpig åpen (hvem som helst kan sende epost dit) og vi vil gjerne fortsette med det. Den skal brukes til informasjon som kan være av interesse for andre lokallag, men ikke informasjon om alle mulige arrangementer, tiltak og gode saker. Mailingliste for lokalaget Lokallaget kan også ha egne epost-lister ved behov. Det vanlige er at man har en eller flere lister for aktive medlemmer og styret, og så en liste for alle som ønsker å få informasjon om lokal aktivitet i Attac. Ta kontakt med kontoret for å få opprettet epost-lister. Vedlegg Vedlegg 1. RETNINGSLINJER FOR OPPSTART OG REGISTRERING AV LOKALLAG Den sentrale enheten for Attac Norges virksomhet er lokallagene. For spørsmål og mer informasjon, ta kontakt med eller Alle medlemmer i Attac Norge kan starte lokallag der de bor, studerer eller jobber, dersom ikke et slikt allerede finnes. For å bli registrert som lokallag, må det arrangeres et åpent stiftelsesmøte der alle som potensielt vil kunne ønske å være medlem i lokallaget skal ha muligheten til å delta. Dette bør derfor helst meldes fra til oss på forhånd, slik at vi kan annonsere det på nettsidene. Et slikt stiftelsesmøte kan kombineres med et åpent informasjonsmøte, slik at den første delen er åpen for alle som er interessert, mens selve det formelle stiftelsesmøtet bare er for medlemmer. Stiftelsesmøtet må bli enige om vedtekter for lokallaget, og initiativtakerne bør derfor forberede et utkast. Vedtektene må si noe om lokallagets navn tilslutning til Attac Norges plattform og eventuell lokal plattform organisasjonsform og -struktur

10 økonomiansvar bestemmelser for oppløsning Om man ønsker det kan man ta utgangspunkt i malen for hvordan vedtekter kan se ut. Se vedlegg 2. Hvert lokallag bør snarest mulig oppnevne en kontaktperson som har ansvar for å lese lokallagets adresse. Registrerte lokallag kan få egne adresser på attac.nodomenet, f.eks. eller Se mer informasjon i avsnitt 5 Lokallag og Internett. Vedtekter, eventuell lokal plattform, navn på kontaktperson(er) og postadresse sendes til Deretter vil arbeidsutvalget normalt registrere lokallaget og gi tilbakemelding i løpet av en uke, eventuelt med melding om hva som mangler for at lokallaget skal kunne bli registrert.

11 Vedlegg 2. VEDTEKTSMAL Følgende mal er ment som et veiledende utkast til vedtekter for norske Attac-lokallag. Dette er først og fremst ment som en hjelp til initiativtakere som ikke har så mye erfaring med slike ting fra før, og må ikke leses som en oppskrift som nødvendigvis må følges til punkt og prikke. De eneste minstekravene som stilles for registrering av lokallag, er at de inneholder bestemmelser om: lokallagets navn tilslutning til Attac Norges plattform og eventuell lokal plattform organisasjonsform og -struktur økonomiansvar bestemmelser for oppløsning Malen foreligger dessverre kun på bokmål. Lokallag der de fleste medlemmene bruker nynorsk oppfordres til å bruke sitt eget målføre i vedtektene. Dersom noen vil ta seg tid til å lage en nynorskversjon av vedtektsmalen, vil denne også bli gjort tilgjengelig. Vedtekter for [NAVN] Vedtatt av stiftelsesmøte [DATO] 1 Navn og formål Foreningens navn er [NAVN]. [NAVN] slutter seg til Attac Norges plattform, og har som formål å arbeide for sakene i denne plattformen. [NAVN] tilslutter seg prinsippet om ikkevold og dette skal reflekteres i all virksomhet. 2 Medlemskap Alle enkeltpersoner som ønsker å arbeide for foreningens mål kan bli medlem. For å bli medlem i [NAVN] kreves medlemskap i Attac Norge, registrering hos [NAVN]. 3 Årsmøtet Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ, og består av samtlige medlemmer i foreningen. Hvert medlem har en stemme. Alle medlemmene skal kalles inn til årsmøtet i så god tid som mulig. Beslutninger fattes med enkelt flertall, med unntak av endringer i vedtekter eller foreningens oppløsning. Ved årsmøtet skal følgende saker behandles Økonomi, herunder regnskap og budsjett Valg av styre (Dette punktet kan gjøres langt mer detaljert, blant annet med bestemmelser for ekstraordinært årsmøte, valg av kontroll- og valgkomiteer, hvor mange som skal sitte i styret).

12 4 Styret Har ansvar for den daglige driften av [NAVN], inkludert økonomiansvar. Skal arrangere årsmøte en gang hvert år. 5 Vedtektsendringer/oppløsning Krever 2/3 flertall på årsmøte. Ved oppløsning skal foreningens midler tilfaller Attac Norge eller en annen forening med liknende formål.

13 Vedlegg 3. VEDLEGG 3: RETNINGSLINJER FOR FORDELIG AV MEDLEMSKONTINGENT & AKSEPTSKJEMA Attac Norge Fredensborgveien OSLO Retningslinjer for fordeling av medlemskontingent Disse retningslinjer regulerer Attac Norges fordeling av medlemskontingent til lokallag. Disse retningslinjer er underlagt vedtektenes paragraf 8.2. om kontingent (vedtektene finner du på attac.no sin hjemmeside). Følgende kriterier må innfris før utbetaling av kontingent kan finne sted 1. Lokallaget må regnes som aktivt etter vedtektenes paragraf 6.1. (se under) om den lokale organisasjonen (Er dere allerede godkjent som lokallag er disse kravene mest sannsynlig i orden). 2. Lokallagene plikter selv å forelegge dokumentasjon på at paragraf 6.1. er innfridd. 3. Dersom det er tvil om paragrafen kan anses som innfridd, tas saken opp til behandling i arbeidsutvalget. Styret er ankeinstans dersom det fortsatt er strid om fortolkning. 4. Sentralleddet i Attac Norge skal aktivt søke innhenting av nødvendig informasjon fra lokallagene. 5. Dersom lokallaget ikke kan vise til innfrielse av vedtektenes paragraf 6.1. i løpet av to måneder etter at Attacs sentrale kontor har forespurt lokallaget slik informasjon kan lokallagets kontingentandel disponeres på lik linje med kontingenten for medlemmer som ikke er tilordnet lokallag. Andelen tilfaller dermed sentralleddets normale aktivitet. 6.1 LOKAL ORGANISASJON Attac Norge er en landsdekkende organisasjon. Lokallagene stiftes med egne vedtekter og selvstendig økonomi. Aktive lokallag er Attac Norges demokratiske fundament. Et lokallag regnes som aktivt hvis det har avholdt minst ett medlemsmøte eller annen aktivitet det siste året og har minst fem betalende medlemmer. Lokallagene står fritt til selv å velge organisasjonsform, arbeidsmetoder, samarbeidspartnere og politisk fokus innenfor rammene av Attac Norges vedtekter og plattform. Lokallagene plikter å sende sine vedtekter til styret. Styret kan vedta å nekte å registrere et lokallag dersom det finner at lokallagets vedtekter, plattform og/eller formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan ankes inn for landsmøtet.

14 Akseptskjema Nevn på lokallag: c/o adresse: Adresse: Postnummer og sted: Betalingsoppfordring for lokallagets kontingentandel Undertegnede bekrefter med dette at lokallaget har arrangert et møte i løpet av de siste 12 månedene. Dokumentasjon på avholdt møte, er vedlagt. På bakgrunn av dette ber vi om at vår andel av medlemskontingenten blir overført til følgende konto: Bankkontonummer: Sted, dato Underskrift leder/kontaktperson/økonomiansvarlig Skjemaet sendes til: eller Attac Norge, Fredensborgveien 6, 0177 Oslo

15 VEDLEGG 4. OVERSIKT OVER AKTIVE LOKALLAG PR. JUNI 2012 Kontaktinformasjon for lokallagene finner du på Attac Blindern Kontaktpersoner: Siri Olsson, koordinator Telefon: E-post: Marit Lien, informasjonsansvarlig Telefon: Attac Blinderns hjemmeside og Facebook-side Mail: attac-samordning(at)studorg.uio.no Attac Buskerud Kontaktperson: Gernot Ernst buskerud(at)attac.no Attac Harstad Kontaktperson: Petter Ytterstad Mail: petty(at)online.no Telefon: Thomas Torrissen Mail: menneske(at)online.no Attac Hordaland og Bergen Kontaktperson: Jabir Said Hassan jasa64(at)gmail.com Tlf: Kontaktperson: Marion Mühlburger marion.muehlburger(a)gmx.at Tlf: NTNU HiST Attac Kontaktperson: Ronny Kjelsberg Tlf: Kontaktperson Marek Jasinski NTNU HiST Attacs hjemmeside Attac Oslo Vest Kontaktperson: Petter Håndlykken petterh(at)attac.no Telefon:

16 Attac Oslo Øst Kontaktperson: Sjur C. Papazian oslo.ost(at)attac.no Tlf: Attac Telemark Kontaktperson: Gerd von der Lippe gerd.v.lippe(at)hit.no Attac Tromsø Kontaktpersoner:Askild Gjerstad askildg(at)gmail.com Tlf: Eik Mjelva Kolstrup eikolstrup(at)hotmail.com Tlf: Attac Vestfold Kontaktperson: Sondre Blegen light_exists(at)hotmail.com

17 Sendes til Attac, Solidaritetshuset Fredensborgevien 6, 0177 OSLO. Fornavn Etternavn Medlemskategori (Vanlig, student, pensjonist, arb.ledig) Postadresse SEND SMS TIL ATTAC 2030! Eller gå inn på

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

MØT MEDIENE Medieråd for forskere

MØT MEDIENE Medieråd for forskere MØT MEDIENE Medieråd for forskere INNHOLD Når journalisten tar kontakt...4 Når du vil ut i media...6 Formulering av budskap.... 10 Intervju... 12 Pressemelding... 18 Konferanser og formidling... 20 Kronikk....

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer