3 Lokallag og mediene Verving og økonomi Lokallagsøkonomi Regnskap/rapportering Verving Purring...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring..."

Transkript

1 HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka. INNHOLD 1 Oppstart av lokallag Hvordan starte lokallag? Oppstarten gikk fint hva nå? Hva gjør lokallag? Attac Blinderns tipsliste for lokallag Lokallag og mediene Verving og økonomi Lokallagsøkonomi Regnskap/rapportering Verving Purring Lokallag og Internett Epost Web eller ikke web? Mailinglister... 9 Vedlegg Vedlegg 1. Retningslinjer for oppstart og registrering av lokallag Vedlegg 2. Vedtektsmal Vedlegg 3. Oversikt over aktive lokallag pr. mars

2

3 1 Oppstart av lokallag Her kommer et forslag til hvordan man skal gå frem rent praktisk for å danne et lokallag. Dette bør ikke følges slavisk, men brukes som råd og tips fra noen som har vært igjennom prosessen. 1.1 HVORDAN STARTE LOKALLAG? 1. Noen som vil starte et lokallag må finne frem til hverandre og danne et interimsstyre. Det må altså være en gruppe som vil! 2. Det er viktig at alle i interimstyret setter seg godt inn i Attacs vedtekter og plattform. Her skal man dra sammen, og felles forståelse av hva man jobber mot er en viktig forutsetning for å lykkes. Det er også viktig at interimsstyret ikke er lukket, men gir mulighet for andre å engasjere seg i arbeidet. 3. På det første møtet bør det settes opp en tidsplan for interimstyrets arbeid, samt dato for stiftelsesmøtet. 4. Forslag til vedtekter skal utarbeides. Attac Norge har forslag til lokale vedtekter på sine hjemmesider, disse kan være til god hjelp. Se vedlagte vedtektsmal (vedlegg 2). 5. Ha forslag til styrerepresentanter klart før stiftelsesmøtet. Noen lokallag har egen styreleder, andre ikke. Det er uansett lurt å ha en samlende og koordinerende person. 6. Ta kontakt med sekretariatet for å få oversikt over Attac-medlemmer i deres distrikt. Bli enige dere imellom om hvordan Attac-medlemmer i distriktet skal kontaktes, epost, telefon eller vanlig post? Forslag til vedtekter bør sendes medlemmene i sammen med forslag til styrerepresentanter, senest 14 dager før møtet. 7. Man kan få økonomisk støtte til oppstart av lokallag. Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon. Se også avsnittet om lokallagsøkonomi under. 8. Bli enige om hvordan stiftelsesmøtet skal offentligjøres, skal det settes inn annonse i den lokale pressen? Se også eget avsnitt om hvordan arbeide i forhold til lokale medier. Se vedlegget for hvilke formelle kriterier som stilles til lokallag. (Slapp av det er ikke mange) 1.2 OPPSTARTEN GIKK FINT HVA NÅ? 1. Etter at lokallaget er stiftet kommer arbeidet over i en ny og krevende fase. Behovet for å utvide kunnskapene er store. Å omsette Attac til lokale forhold tar tid og er krevende. Det kommer forventninger om at her skal det skje noe stort, fort!!! 2. Det er viktig at styret gir seg tid til å finne formen. Å signalisere ut at man trenger en karantenetid, for eksempel på 2 måneder kan være til god hjelp. 3. Finn frem til saker å ha fokus på. Tenk strategisk. Bruk media. For å samle og holde på folk kreves det synlig handling, og et enkelt budskap. 4. Attac Norge vil til enhver tid ha et antall kampanjer gående. Lokallagene står fritt til å velge seg ut en eller flere av disse, eller engasjere seg i egne saker.

4 5. Hvert lokallag skal ha en kontaktperson i Arbeidsutvalget (AU) hos Attac sentalt. Attac sentralt har ansvaret for å påse at denne kontakten etableres. Ellers er det naturlig at lokallagene har kontakt med organisasjonssekretær (e-post: telefon: ). Organisasjonssekretær sender ut nyttig informasjon til lokallagene i løpet av året. 2 Hva gjør lokallag? Hva skal lokallagene i Attac gjøre? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet forskjellige lokallag gjør forskjellige ting. Her er imidlertid noen tips fra bl.a. Attac Blindern. 2.1 ATTAC BLINDERNS TIPSLISTE FOR LOKALLAG 1. Tema-møter: Større møter med eksterne innledere og debatt annonsering utenfor medlemsmiljøer, f eks. en gang i måneden eller annenhver måned. 2. Gruppestruktur: Uavhengige arbeidsgrupper jobber med forskjellige temaer. Gruppene kan for eksempel ha ansvar for temamøter av typen over. Eksempler på grupper fra Blindern: a. GATSgruppa (GATS/WTO) b. Konsernmaktgruppen c. Patentgruppa d. Matgruppa e. Organisasjonsutviklingsgruppa 3. Gruppeaktiviteter a. Uformelle diskusjonsmøter b. Studiesirkel c. Møte med eksterne ressurspersoner (enige eller uenige med Attac) d. Nett-søk og bearbeiding av informasjon e. Demonstrasjoner/punktmarkeringer f. Fester og sosiale sammenkomster 4. Lokale medlemstreff f. eks. faste uformelle møter. Alternativet kan være mer strukturerte samlinger for medlemmer, der aktuelle temaer drøftes etter en innledning, en film e. l. 5. Nettverksarbeid a. Lokalt samarbeid om møter/fester for regionen. b. Samarbeid om bredere demonstrasjoner/møter med andre organisasjoner. c. Arrangementer sammen med organisasjoner med overlappende arbeidsområder; som f.eks. SAIH, Changemaker, fagforeninger, Natur og Ungdom og andre miljøorganisasjoner.

5 d. Internasjonalt samarbeid via bekjente, søsterorgansiasjoner, bli med på aksjoner eller møteserier (med innledere som reiser flere steder eller til flere organisasjoner). e. Lokale markeringer ved global days of action i tilknytning til internasjonale toppmøter med demonstrasjoner flere steder. 6. Mobilisering/verving a. Løpesedler utdeling der folk ferdes b. Mail til medlemmer c. Plakater d. Utdeling av informasjon og verving på stands 3 Lokallag og mediene Mediearbeidet er noe av det første et nytt lokallag bør tenke på og allerede før stiftelsesmøtet vil det være gunstig å være godt forberedt til det første møte med mediene. Dette bør vurderes: Hvilke forbindelser eksisterer mellom initiativtakere og mediene? Kjenner dere noen journalister? Hvilke medier vurderes brukt? Hvilke journalister virker positive til Attac s politiske mål? (finnes de, bør de kontaktes personlig) Velg en medieansvarlig som setter seg inn i Attac s politiske plattform, og som ideelt sett er mer oppdatert enn journalistene og reporterne. Det skal ofte ikke så veldig mye til Det er veldig viktig at pressearbeidet blir strukturert og planmessig gjennomført. Øv gjerne på intervjusituasjoner hvis det er første gang, og pass på at du får sagt det du vil si. Ikke prøv å få sagt absolutt alt om globalisering i ett intervju det er bedre å fokusere på et mindre antall budskap og heller gjenta disse flere ganger. Be om å lese artikkelen før den kommer på trykk for å luke ut eventuelle feil. I journalistenes Vær Varsom-plakat står det blant annet: Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist. Dette er det viktig å benytte seg av! Inviter gjerne en anerkjent person som innleder, og sats på fargerike og interessante kulturinnslag (billedverdige situasjoner som kan bety en helside istedenfor en notis). Lag møtene så bra at pressen kommer når dere roper. En mediestrategi kan etter hvert se slik ut: Fra starten av: Ha klare definerte politiske mål. Hvor kjent er saken? Hvilket publikum er ønskelig å nå? Klargjør budskapet ved å sette dere inn i allerede eksisterende debatter og innhent tilgjengelig dokumentasjon og informasjon. Overvei hvilke ressurser lokallaget har tilgjengelig. Både menneskelig og økonomisk. Fins det medlemmer som har god kjennskap til mediene? Som kjenner snille journalister? Hvis ikke, er det steder dere kan låne ekspertise?

6 Underveis: Finn ut hvilke medier som når deres ønskede målgruppe. Alle medier har sin målgruppe og profilerer sakene sine bevisst mot denne. Hvilke medier kan nå potensielle aktivister? Hvilke når potensielle sympatisører? Hvilke når strategiske mål, som politikere, næringslivet etc.? Prioriter. Fokuser på medier som med størst sannsynlighet vil dekke sakene deres, og de som lett kan nås med de ressurser dere til en hver tid har tilgjengelig. Husk at det er lettere å få saker publisert i lokalpressen. I tillegg til nyhetssaker, bør lokallaget også tenke på å skrive leserinnlegg, kronikker, brev til redaktører. Studentaviser, radio og tidsskrift kan vurderes, og forhåpentligvis er lokallaget i stand til å lage en egen hjemmeside. Et stikkord for pressearbeidet er at stoffet må ha nyhetsverdi, dvs være attraktivt for mediene å dekke. For mange vil det bli problematisk at Attac s politiske mål er rettet globalt, og tilsynelatende uten lokal forankring. Det er en utfordring for hvert lokallag å finne denne forankringen som selvfølgelig vil variere fra sted til sted. Overfor mediene er det viktig at den lokale forankringen er til stede. Dette lar seg i aller høyeste grad gjøres. Et langsiktig mål for lokallagene bør være å behandle mediene som en politisk kamp (kommersialisering av informasjonskanaler), og utvikle seg selv som attraktiv kilde. På den måten vil lokallagene øke sine sjanser for en bred og variert dekning, uten å alltid spille i forsvarsposisjon. Å vite hvordan mediene fungerer (rutiner, normer osv.) fører ikke automatisk til dekning, men å ikke vite vil absolutt skade sjansene for en bred og positiv mediedekning. For eksempel er det vanligvis veldig dumt å ha aksjoner o.l. etter kl 17 på fredager. Da er nemlig de aller fleste journalister veldig klare for å ta helgefri! Praktiske råd for pressemeldinger/leserinnlegg: Skriv kort og forståelig. Naturlig språk, unngå overdreven bruk av fagtermer og fremmedord (heller ikke overdreven forenkling). Skriv om deg selv/lokallaget i 3. person Tittelen skal inneholde hovedpoenget i pressemeldingen og bør samtidig være kjapp og fengende Ingressen skal gi et sammendrag av innholdet Skriv resten av artikkelen slik at det viktigste kommer først og det mindre viktige lenger bak. Da kan artikkelen kuttes bakfra. Praktiske råd for kontakt med pressen: Lag adresselister for lokale og nasjonale medier Besvar alltid leserinnlegg Opprett faste mediekontakter, noter navn og kontaktinformasjon på interesserte journalister. Møt personlig opp i redaksjonene i forbindelse med viktige markeringer Hold mediekontaktene oppdatert på planlagte arrangementer og aksjoner Få oversikt over hvilke rutiner (deadlines) de forskjelling mediene forholder seg til Husk at en langsiktig planlegging av mediearbeidet vil være nødvendig, og bør være høyt prioritert arbeid for alle lokallag. En mediestrategi bør også omfatte en slags kulturstrategi

7 som anerkjenner at politisk engasjement har mange uttrykksformer. Støtte fra kunstnere og kulturarbeidende vil kunne øke et lokallags legitimitet overfor mediene, og føre med seg billedverdige (derfor nyhetsverdige) situasjoner. Lykke til! 4 Verving og økonomi 4.1 LOKALLAGSØKONOMI Selv om det aller meste av arbeidet i Attac er frivillig, vil det alltid være utgifter forbundet med drift av lokallag. For å holde orden på inntektene og regnskapet må det opprettes bakkonto og økonomiansvarlig, på den måten vil det også være letter å søke om midler. Attac Norge har et godt samarbeid med Culturabank og vil anbefale dere å kontakte dem. Det viser seg at stadig flere banker krever et organisasjonsnummer av lokallag som har bankkonto. Dersom lokallaget ikke kan vise til et organisasjonsnummer kan banken i verste fall stenge bankkontoen. Nye lag vil kanskje bli nektet å opprette en bankkonto. For å få tildelt et organisasjonsnummer må laget registrerer seg i Enhetsregisteret. Husk uansett at den dere melder inn som kontaktperson (Innsender/gebyransvarlig) er den som vil bli kontaktet i saker som angår registreringen i Enhetsregisteret. Lokallagene i Attac er selvstendige økonomiske enheter, som hver er ansvarlige for sin egen økonomi. Eksempler på inntektskilder for lokallag: Ekstern støtte fra lokale fagforeninger, studieforbund, kommuner, organisasjoner og liknende. Ordningen Frifond (frifond.no) er lett å få penger fra til mindre arrangement så lenge de i hovedsak er rettet mot ungdom under 26. Salg av studiemateriell, vafler, kaffe o.l. Inngangspenger ved arrangementer. Kontingentutbetaling. Organisasjonssekretær sender ut brev etter landsmøtet om utbetalig. Landsmøtet i 2012 vedtok at alle aktive lokallag får en flat sum på 3000 kr etter innlevert aktivitets-rapport. For å få utbetalt kontingentandelen må lokallagene: 1 Bekrefte at det er aktivt. Dette gjøres gjennom å bekrefte at det har vært et møte i lokallaget i løpet av året. Legg ved et referat, møteinnkalling eller lignende. 2 Bekrefte at det ønsker utbetaling av kontingentandelen. Dette skjer ved å fylle ut og sende inn akseptskjemaet. (Se vedlegg: retningslinjene for utbetaling av kontingentandel og akseptskjema). Søke midler fra Attac sentralt. Lokallag kan søke midler til konkrete prosjekt, særlig til Nord/Sør-informasjonsarbeid, (fra Attacs rammeavtale med Norad). Før dere søker er det lurt å kontakte Attac sentralt for å høre om prosjektet er i samsvar med arbeidsplan og Attacs forpliktelser overfor Norad. Send beskrivelse av aktiviteten/prosjektet det søkes støtte til med budsjett. For å få utbetalt pengene må

8 man levere regnskap med kopi av alle kvitteringer. Hvis lokallaget får tilslag på midler MÅ de også rapportere for virksomheten. 4.2 REGNSKAP/RAPPORTERING Lokallagene har ansvar for sin egen økonomi. På årsmøtet er det lurt å presentere en slags årsrapport, dette trenger ikke å være omfattende, men bare en skjematisk oversikt over hva lokallaget har bedrevet i året som er gått, samt et lokallagsregnskap. 4.3 VERVING Noe av det viktigste i Attac er å utvide medlemsmassen. Dette skjer enklest ved verving. Til dette er det lurt å ha en medlemsansvarlig i hvert lokallag og eventuelt en verveansvarlig. Disse kan godt være samme person. Vervetips: Ha alltid verving i bakhodet! Når dere står på stand, arrangerer foredrag, seminarer, åpne møter etc. Bruk vedlagte verveskjema. Det er mulig å verve medlemmer på sms ved å sende ATTAC til Bruk også vedlagt skjema, sendes i posten til Attacs kontor, eller registrer nye medlemmer på Nye medlemmene får tilsendt en epost med informasjon om betaling eller vanlig giro dersom ingen epostadresse oppgis. 5 Lokallag og Internett Det er veldig viktig at hvert lokallag har en epostadresse som kontaktpunkt. De fleste av lokallagene i Attac bruker epostadresser på formatet Eksempler: Registrerte lokallag kan få en slik adresse ved å henvende seg til 5.1 WEB Attac.no er det sentrale stedet for informasjon om Attacs aktiviteter og politikk. Lager dere et lokalt arrangement så hører det hjemme i arrangements-kalenderen på attac.no. Send epost til med informasjon om ders arrangement. Grupper som har arrangement ofte kan få tilgang til nettsidene så de kan legge ut egne arrangement. Noen lokallag har egne websider, andre ikke. Noen av de større lokallagene har egne webansvarlige som vedlikeholder og oppdaterer lokallagets nettsider. Andre har ikke behov for egen internettside, eller mangler kunnskapene som må til. Ta kontakt med kampanjesekretær hvis dere ønsker å opprette en egen nettside for lokallaget, dette kan ordnes gratis som et underdomene av attac.no (for eksempel som i blindern.attac.no).

9 5.2 MAILINGLISTER Mailingliste for lokallagene Alle kontaktadressene til lokallagene blir lagt til en felles liste, som brukes til å sende informasjon til alle lokallagene. For å sende mail til denne lista kan man bruke adressen Hensikten med denne listen er at lokallag lettere skal kunne kommunisere og diskutere seg i mellom, uten nødvendigvis å måtte møtes fysisk. For at ting skal være mest mulig oversiktlig, oppfordres alle til å undertegne mailene med navn og hvilket lokallag de tilhører. Det er i utgangspunktet greiest om kun en representant for hvert lokallag står direkte på lista, men det er selvfølgelig bare fint om epost videresendes internt i lokallagene også. Alle lokallagene får epost til lista. Ta kontakt med kontoret dersom du lurer på hvem i ditt lokallag som får det som sendes ut på lista. Vis disiplin i hva som sendes ut! Lista er foreløpig åpen (hvem som helst kan sende epost dit) og vi vil gjerne fortsette med det. Den skal brukes til informasjon som kan være av interesse for andre lokallag, men ikke informasjon om alle mulige arrangementer, tiltak og gode saker. Mailingliste for lokalaget Lokallaget kan også ha egne epost-lister ved behov. Det vanlige er at man har en eller flere lister for aktive medlemmer og styret, og så en liste for alle som ønsker å få informasjon om lokal aktivitet i Attac. Ta kontakt med kontoret for å få opprettet epost-lister. Vedlegg Vedlegg 1. RETNINGSLINJER FOR OPPSTART OG REGISTRERING AV LOKALLAG Den sentrale enheten for Attac Norges virksomhet er lokallagene. For spørsmål og mer informasjon, ta kontakt med eller Alle medlemmer i Attac Norge kan starte lokallag der de bor, studerer eller jobber, dersom ikke et slikt allerede finnes. For å bli registrert som lokallag, må det arrangeres et åpent stiftelsesmøte der alle som potensielt vil kunne ønske å være medlem i lokallaget skal ha muligheten til å delta. Dette bør derfor helst meldes fra til oss på forhånd, slik at vi kan annonsere det på nettsidene. Et slikt stiftelsesmøte kan kombineres med et åpent informasjonsmøte, slik at den første delen er åpen for alle som er interessert, mens selve det formelle stiftelsesmøtet bare er for medlemmer. Stiftelsesmøtet må bli enige om vedtekter for lokallaget, og initiativtakerne bør derfor forberede et utkast. Vedtektene må si noe om lokallagets navn tilslutning til Attac Norges plattform og eventuell lokal plattform organisasjonsform og -struktur

10 økonomiansvar bestemmelser for oppløsning Om man ønsker det kan man ta utgangspunkt i malen for hvordan vedtekter kan se ut. Se vedlegg 2. Hvert lokallag bør snarest mulig oppnevne en kontaktperson som har ansvar for å lese lokallagets adresse. Registrerte lokallag kan få egne adresser på attac.nodomenet, f.eks. eller Se mer informasjon i avsnitt 5 Lokallag og Internett. Vedtekter, eventuell lokal plattform, navn på kontaktperson(er) og postadresse sendes til Deretter vil arbeidsutvalget normalt registrere lokallaget og gi tilbakemelding i løpet av en uke, eventuelt med melding om hva som mangler for at lokallaget skal kunne bli registrert.

11 Vedlegg 2. VEDTEKTSMAL Følgende mal er ment som et veiledende utkast til vedtekter for norske Attac-lokallag. Dette er først og fremst ment som en hjelp til initiativtakere som ikke har så mye erfaring med slike ting fra før, og må ikke leses som en oppskrift som nødvendigvis må følges til punkt og prikke. De eneste minstekravene som stilles for registrering av lokallag, er at de inneholder bestemmelser om: lokallagets navn tilslutning til Attac Norges plattform og eventuell lokal plattform organisasjonsform og -struktur økonomiansvar bestemmelser for oppløsning Malen foreligger dessverre kun på bokmål. Lokallag der de fleste medlemmene bruker nynorsk oppfordres til å bruke sitt eget målføre i vedtektene. Dersom noen vil ta seg tid til å lage en nynorskversjon av vedtektsmalen, vil denne også bli gjort tilgjengelig. Vedtekter for [NAVN] Vedtatt av stiftelsesmøte [DATO] 1 Navn og formål Foreningens navn er [NAVN]. [NAVN] slutter seg til Attac Norges plattform, og har som formål å arbeide for sakene i denne plattformen. [NAVN] tilslutter seg prinsippet om ikkevold og dette skal reflekteres i all virksomhet. 2 Medlemskap Alle enkeltpersoner som ønsker å arbeide for foreningens mål kan bli medlem. For å bli medlem i [NAVN] kreves medlemskap i Attac Norge, registrering hos [NAVN]. 3 Årsmøtet Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ, og består av samtlige medlemmer i foreningen. Hvert medlem har en stemme. Alle medlemmene skal kalles inn til årsmøtet i så god tid som mulig. Beslutninger fattes med enkelt flertall, med unntak av endringer i vedtekter eller foreningens oppløsning. Ved årsmøtet skal følgende saker behandles Økonomi, herunder regnskap og budsjett Valg av styre (Dette punktet kan gjøres langt mer detaljert, blant annet med bestemmelser for ekstraordinært årsmøte, valg av kontroll- og valgkomiteer, hvor mange som skal sitte i styret).

12 4 Styret Har ansvar for den daglige driften av [NAVN], inkludert økonomiansvar. Skal arrangere årsmøte en gang hvert år. 5 Vedtektsendringer/oppløsning Krever 2/3 flertall på årsmøte. Ved oppløsning skal foreningens midler tilfaller Attac Norge eller en annen forening med liknende formål.

13 Vedlegg 3. VEDLEGG 3: RETNINGSLINJER FOR FORDELIG AV MEDLEMSKONTINGENT & AKSEPTSKJEMA Attac Norge Fredensborgveien OSLO Retningslinjer for fordeling av medlemskontingent Disse retningslinjer regulerer Attac Norges fordeling av medlemskontingent til lokallag. Disse retningslinjer er underlagt vedtektenes paragraf 8.2. om kontingent (vedtektene finner du på attac.no sin hjemmeside). Følgende kriterier må innfris før utbetaling av kontingent kan finne sted 1. Lokallaget må regnes som aktivt etter vedtektenes paragraf 6.1. (se under) om den lokale organisasjonen (Er dere allerede godkjent som lokallag er disse kravene mest sannsynlig i orden). 2. Lokallagene plikter selv å forelegge dokumentasjon på at paragraf 6.1. er innfridd. 3. Dersom det er tvil om paragrafen kan anses som innfridd, tas saken opp til behandling i arbeidsutvalget. Styret er ankeinstans dersom det fortsatt er strid om fortolkning. 4. Sentralleddet i Attac Norge skal aktivt søke innhenting av nødvendig informasjon fra lokallagene. 5. Dersom lokallaget ikke kan vise til innfrielse av vedtektenes paragraf 6.1. i løpet av to måneder etter at Attacs sentrale kontor har forespurt lokallaget slik informasjon kan lokallagets kontingentandel disponeres på lik linje med kontingenten for medlemmer som ikke er tilordnet lokallag. Andelen tilfaller dermed sentralleddets normale aktivitet. 6.1 LOKAL ORGANISASJON Attac Norge er en landsdekkende organisasjon. Lokallagene stiftes med egne vedtekter og selvstendig økonomi. Aktive lokallag er Attac Norges demokratiske fundament. Et lokallag regnes som aktivt hvis det har avholdt minst ett medlemsmøte eller annen aktivitet det siste året og har minst fem betalende medlemmer. Lokallagene står fritt til selv å velge organisasjonsform, arbeidsmetoder, samarbeidspartnere og politisk fokus innenfor rammene av Attac Norges vedtekter og plattform. Lokallagene plikter å sende sine vedtekter til styret. Styret kan vedta å nekte å registrere et lokallag dersom det finner at lokallagets vedtekter, plattform og/eller formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan ankes inn for landsmøtet.

14 Akseptskjema Nevn på lokallag: c/o adresse: Adresse: Postnummer og sted: Betalingsoppfordring for lokallagets kontingentandel Undertegnede bekrefter med dette at lokallaget har arrangert et møte i løpet av de siste 12 månedene. Dokumentasjon på avholdt møte, er vedlagt. På bakgrunn av dette ber vi om at vår andel av medlemskontingenten blir overført til følgende konto: Bankkontonummer: Sted, dato Underskrift leder/kontaktperson/økonomiansvarlig Skjemaet sendes til: eller Attac Norge, Fredensborgveien 6, 0177 Oslo

15 VEDLEGG 4. OVERSIKT OVER AKTIVE LOKALLAG PR. JUNI 2012 Kontaktinformasjon for lokallagene finner du på Attac Blindern Kontaktpersoner: Siri Olsson, koordinator Telefon: E-post: Marit Lien, informasjonsansvarlig Telefon: Attac Blinderns hjemmeside og Facebook-side Mail: attac-samordning(at)studorg.uio.no Attac Buskerud Kontaktperson: Gernot Ernst buskerud(at)attac.no Attac Harstad Kontaktperson: Petter Ytterstad Mail: petty(at)online.no Telefon: Thomas Torrissen Mail: menneske(at)online.no Attac Hordaland og Bergen Kontaktperson: Jabir Said Hassan jasa64(at)gmail.com Tlf: Kontaktperson: Marion Mühlburger marion.muehlburger(a)gmx.at Tlf: NTNU HiST Attac Kontaktperson: Ronny Kjelsberg Tlf: Kontaktperson Marek Jasinski NTNU HiST Attacs hjemmeside Attac Oslo Vest Kontaktperson: Petter Håndlykken petterh(at)attac.no Telefon:

16 Attac Oslo Øst Kontaktperson: Sjur C. Papazian oslo.ost(at)attac.no Tlf: Attac Telemark Kontaktperson: Gerd von der Lippe gerd.v.lippe(at)hit.no Attac Tromsø Kontaktpersoner:Askild Gjerstad askildg(at)gmail.com Tlf: Eik Mjelva Kolstrup eikolstrup(at)hotmail.com Tlf: Attac Vestfold Kontaktperson: Sondre Blegen light_exists(at)hotmail.com

17 Sendes til Attac, Solidaritetshuset Fredensborgevien 6, 0177 OSLO. Fornavn Etternavn Medlemskategori (Vanlig, student, pensjonist, arb.ledig) Postadresse SEND SMS TIL ATTAC 2030! Eller gå inn på

VEILEDER FOR NYE FORENINGER

VEILEDER FOR NYE FORENINGER VEILEDER FOR NYE FORENINGER Februar 2017 OPPSTART Hva er en forening? En frivillig forening kan også kalles et fellesskap av medlemmer som over en tid ønsker å gjøre noe sammen. En forening tar selvstendige

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører NKF - MEDIEHÅNDBOK 1

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører  NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører WWW.KAMPSPORT.NO NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 Hvorfor er synlighet og en tydelig medieprofil viktig? Gjennom medieoppslag får samfunnet bedre forståelse for hva medlemsklubbene

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Laget mitt: Hvordan skrive for innhold. Skriv for effekt!

Laget mitt: Hvordan skrive for innhold. Skriv for effekt! Laget mitt: Hvordan skrive for innhold Skriv for effekt! 1 Skriv for effekt Det er ikke alltid så lett å finne de rette ordene når man skal skrive om noe som virkelig engasjerer deg. Spesielt ikke hvis

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Veiledning for. kasserer e

Veiledning for. kasserer e Veiledning for kasserer e CP-skolen 2017 Forord Dette er en veileder for kasserere i fylkesavdelingene. Her beskriver vi de viktigste oppgavene som en kasserer har i styret i en fylkesavdeling. Veilederen

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 16.04.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke. Foreningen

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer