Praktisk Håndbok CSK Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk Håndbok CSK Fotball"

Transkript

1 Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å strekke oss mot.

2 HOLDNINGER... 3 FAIR PLAY... 4 Fair play kampvert (6-18 år... 4 Fair Play Foreldrevettregler... 5 KJEKT Å VITE... 6 BARNEFOTBALL 6 12 ÅR... 9 DIFFERENSIERING I TRENINGSØKTEN SMÅLAGSSPILL HOSPITERING STØTTEAPPARAT/FORELDREGRUPPE RUNDT LAGENE SPILLEKLAR TIL TRENING OG KAMP / KOSTHOLD UNGDOMSFOTBALL ÅR Arrangørplikter Differensiering i kamp (Kun innenfor ungdomsfotball) Forsikring / spillerlisens Huskeliste ved utfylling av kamprapport Innrapportering av kampresultat/resultatregistrering via SMS GRUNNLEGGENDE REGLER FOR ALL FOTBALLAKTIVITET STYRET OG SPORTSLIG UTVALG KOMPETANSEKRAV REISECUPER 26 Faq i fotballavdelingen..32 2

3 HOLDNINGER Det er viktig for CSK fotball å bli betraktet som en positiv faktor i nærmiljøet. Vi ønsker at barn, unge og voksne skal føle tilhørighet, trygghet og stolthet til klubben. CSK i våre hjerter er et av våre motto. Gode holdninger og Fair Play er et overordnet mål for CSK. Positive holdninger er noe CSK målrettet ønsker å ha fokus på. Holdningsskapende arbeid startes allerede i de yngste årsklassene. Vi tror at sportslig utvikling har gode kår i et miljø der holdningene er gode. Når nye lag blir tatt i CSK skal det inviteres til spiller- og foreldremøte hvor man diskuterer de krav til holdninger og FairPlay som CSK har til spillere, trenere og foreldre. Krav til spillere: Ovenfor seg selv: Punktlighet i en hver sammenheng (komme tidsnok til trening, kamp, møte o.l.) Vær forberedt og konsentrert til trening og kamp. Ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent. Gå inn for å prestere på trening og i kamper, vise best mulig fotball. Ovenfor medspillere: Være positiv og vis respekt Aksepter at andre gjør feil, unngå kjeftbruk. Gi ros og oppmuntring. Stå samlet En for alle, alle for en. Ovenfor motspillere / dommere: Vis god sportsånd. Godta dommerens avgjørelser. Dommeren gjør sitt beste. Utføre fair play hilsen før og etter kamp, samt takke dommer for kampen. Ovenfor trenere / lagledere: Vær samarbeidsvillig. Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp. Ingen baksnakking ved uenighet, ta det med den det gjelder Gi beskjed i god tid ved forfall til kamp og trening. Vær lojal ovenfor treners/lagleders beslutninger. Ovenfor klubben: Vær stolt av klubben din. Vis klubbfølelse og samhold. Still opp når klubben trenger deg. Ovenfor materiell og klubbens verdier: Ta ansvar for klubbens / lagets utstyr. Bidra til at bane og garderober er ryddige når du forlater den. Respekter klubbens retningslinjer for bruk av bane/anlegg. 3

4 Krav til trenere / lagledere: Følge NFF sine lover og reglement. Du er et forbilde for spillerne, vær varsom i din adferd. Vær konstruktiv og positiv i omtale av spillere i trening og kamp. Vær lojal mot de sportslige retningslinjer klubben har satt, bl.a. gjennom sportsplanen. Hvis god sportsånd ovenfor dommere og motstandere. Påse at spillerne etterlever reglene for fair play. Ta ansvar for klubbens utstyr og eiendeler. Krav til foresatte: Respekter trener / lagleders beslutning. Respekter og vær lojal mot klubben og dens tillitsvalgte. Sett deg inn i NFF's/klubbens foreldrevettregler. Ved uenighet velg tidspunkt og sted med omhu. Møt opp til kamp. Still opp for klubben. FAIR PLAY Fair play kampvert (6-18 år) Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen Det er viktig at både spillere, trenere, dommere, lagledere, forelder/foresatte engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet Fair play handler om respekt før, under og etter kamp. Spillere skal gjennomføre Fair Play hilsen før og etter kamp Etterlev foreldrevettreglene Spillere, trenere og foreldre skal gjøre dommeren god respekter avgjørelsene Kampvertens oppgaver: - Ta i mot gjestende lag og ønske velkommen - Ta i mot dommer - Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (hvordan foreta innbytter, evt. sykdommer, språk) - Bidra til at det gjennomføres FP-hilsen - Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen - Gripe inn overfor personer som som forurenser kampen ved sin oppførsel - Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake Vi oppfordrer alle lag til å benytte seg av kampvertordningen. - En person (forelder) fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert - Personen ifører seg TFKs Kampvert-vest som henger i kiosken. - Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens Kampvert, slik at mange får et forhold til dens 4

5 Fair Play Foreldrevettregler Foreldre er de viktigste støttespillere i CSK fotball. Men av og til kan engasjementet ta overhånd at det tar overhånd over foreldres fornuft og dømmekraft. CSK har derfor implementert NFF sine Fair Play foreldrevettregler. CSK fotball ønsker gjennom foreldrevettreglene å påvirke foresatte og foreldre til å vise god oppførsel under barnas treninger og kamper Foreldrevettregler Møt fram til kamper og på trening barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare din datter eller sønn. Oppmuntre i både medgang og motgang - Ikke gi kritikk. Respekter lagleders bruk av spillere. Ikke forsøk å påvirke denne under kampen. Se på dommeren som en veileder ikke kritiser avgjørelsene. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet. Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikke overdriv Vis respekt for klubbens arbeid delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap. Vis respekt for andre ikke røyk på sidelinja Husk at barna gjør som du gjør ikke som du sier 5

6 KJEKT Å VITE 5 er Fotball Antall spillere 5 er fotball Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Det anbefales 2 til 4 innbyttere som kan byttes inn når som helst. Banestørrelse 5 er fotball Spillebanen bør være minimum 30 x 15 m. maks. 40 x 20 m. Anbefalt er 33 x 18 m. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte 7 er Fotball Antall spillere 7 er fotball På hvert lag skal det ikke være mer enn 7 (inkl. målvakt). I turneringer innendørs anbefales 5 spillere på hvert lag (inkl. målvakt). Det anbefales 2-4 innbyttere. Banestørrelse 7 er fotball Spillebanen bør være minimum 40 x 20 m. maks. 60 x 40 m. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte. Ball størrelse Ball nr. 3 benyttes for de under 10 år Ball nr. 4 benyttes fra år Ball nr. 5 benyttes fra og med G16/J16 CSK s treningsarenaer Fotballavdelingen disponerer 3 baner: - Charlottenlund kunstgress 11 er bane - Charlottenlund kunstgress 7 er bane - Idrettsplassen (øverst i Jakobsliveien) Hjemmekamparena: Charlottenlund kunstgress. Dommere Oversikt over CSK sine krets og klubbdommere finner dere på vår hjemmeside csk.no Fotball F-dommere Dommersatser Oversikt over dommersatser for våre krets og klubbdommere finner dere på vår hjemmeside Csk.no Fotball Dommersatser 6

7 Dommerskjema Dommerskjema finner dere på vår hjemmeside Csk.no fotball Dommersatser Dommerskjema Fotballrom Fotballavdelingen disponerer eget fotballrom i kjelleren ved CSK-hallen. Inngang i veita mellom hallen og Aula. Elektronisk nøkkelkort fås ved å kontakte Jan Engen på epost; eller på tlf Fotballskap Hvert lag får et utdelt skap til oppbevaring av utstyr, så fremt skap er tilgjengelig. Det utleveres to nøkler til hvert skap. Det kvitteres for mottatte nøkler og det er vedkommende som har kvittert for nøklene som er ansvarlig for de. Nøklene leveres tilbake når treneransvaret opphører. Mistede nøkler meldes til materialforvalter snarest. Nye nøkler fåes mot dekning av kostnadene for å lage nye nøkler. Retningslinjer for bruk av fotballrommet Den som bruker rommet er selvfølgelig ansvarlig for å rydde etter seg samt påse at styrets retningslinjer for bruk av fotballrommet følges. Rømmingsveier (dører i hver ende av rommet) skal holdes fri for passasje. Fotballrommet skal holdes ryddig. Gulvet kostes og ryddes. Søppel kastes i søppeldunken. Stoler stables (fire og fire) og settes inntil vegg etter bruk Felles utstyr settes / henges tilbake på sin rettmessige plass etter bruk Sykler etc skal ikke settes ned i fotballrommet. Sykler settes utenfor Påse at alle dører er låst etter bruk Garderobe Garderobe med dusj finnes rett ovenfor fotballrommet. Garderobe 1 ( innefor fotballrommet) står alltid åpent. Kamp/Spillerdrakt CSK Fotball skal ved kamp bruke: - Grå/rød kampdrakt med lang arm - Rød shorts - Røde strømper Klubben har definert kolleksjon i klubben ihht klubbens statutter. Det er ikke tillatt å benytte annen kolleksjon under oppvarming og kamper enn hva klubben har bestemt. Keepere på de respektive lag stiller med keeperdrakt, som fås ved henvendelse til klubben. 7

8 Oppvarmingsdrakter Det oppfordres også at hvert lag sørger for at de har like oppvarmingsdrakter. Dette gir et helhetsbilde av klubben både ved kamper og annen representasjon. Postkasse I fotballrommet er det hengt opp postkasse ved siden av magnettavlen. Denne benyttes til all post og informasjon som skal til fotballavdlingen Stuene To nyoppussede lokaler, som kan avdeles med skillevegg, i CSK-hallen som er ideelle til sosiale aktiviteter for lagene, familiefester etc. Stuene kan leies ved å kontakte Jan Engen på epost; eller på tlf

9 BARNEFOTBALL 6 12 ÅR Barnefotballen i CSK (t.o.m. 12 års klassen) skal drives etter retningslinjene og regelverket for barneidrett i Norges Idrettsforbund og regelverket for barnefotball i Norges Fotballforbund. Se ABC Barnefotball Hovedmålet for barnefotball er å gi tilbud der spillerne opplever trivsel, glede og mestring både i trening og kamp. Spillerne skal gis mulighet til å lære seg fotball og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. Målet er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø. I CSK skal ha et tilbud de er fornøyd med uavhengig av nivå og ambisjoner. NFF sier følgende om bra fotballtilbud for barn Tilpasset det enkelte barns behov og på barns premisser Alle er like verdifulle All trening bør være lystbetont I barnefotballen er det viktigere å tilrettelegge for god fotballaktivitet enn å kunne instruere. God organisering av treninga og fornuftig valg av innhold: o Mye smålagsspill morsomt og ferdighetsutviklende o Mange ballberøringer, lite kødannelse morsomt og ferdighetsutviklende Høy trivselsfaktor det skaper trygghet og det stimulerer til egenorganisert fotballaktivitet Fokus på den sosiale og fotballmessige utviklingen mer enn på resultatet Ulik treningsmengde ut fra interesse, og ulike utfordringer på trening ut fra nivå og modning NFF har laget 8 "regler" for hvordan god barnefotball bør drives. 1: Barnefotball er lekbetont! 2: Det viktigste er å være sammen med venner! 3: Alle skal spille like mye og alle skal få spille på forskjellige plasser 4: Lær barna å tåle både seier og tap! 5: Mer trening og færre kamper! 6: Barnefotball en allsidig aktivitet! 7: Fotball er et spill! 8: La oss gå sammen om gla fotball for de små! 9

10 DIFFERENSIERING I TRENINGSØKTEN Differensiering er forskjellbehandling av spillere i positiv forstand. For å få fram gode spillere og samtidig ta vare på alle må det differensieres i forhold til aktivitet, mengde og nivå. Differensiering vil si at en tilpasser treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, modenhet, ferdigheter, lyst, ønsker og behov. Differensiering, enten i treningsinnholdet til laget eller gjennom å la spillere hospitere med andre lag på samme nivå dersom man ønsker å trene mer. Som pekesnor over en hel sesong skal guttene og jentene 1/3 av tiden spille sammen og mot de som er kommet lenger enn seg selv, 1/3 av tiden spille sammen mot jevnbyrdige, og med og 1/3 av tiden med og mot de en selv er bedre enn. Gruppeinndelingen skal være dynamisk slik at det til stadighet går spillere mellom gruppene. På den måten får man konkurranse på trening og om plassene i kamp NB: Hovedtrener skal ha like stor fokus på alle gruppene. NFF har skrevet flere fagartikler om differensiering og smålagspill Før man differensierer skal foreldre/spillere innformeres om dette gjennom foreldremøte. Det er viktig at man får aksept for at spillerne står på ulike utviklingstrinn ferdighetsmessig og at differensiering vil være positivt for spillernes ferdighetsutvikling. SMÅLAGSSPILL Smålagsspill er primært fotballspill 5 mot 5 inkludert keepere, 4 mot 4, eller 3 mot 3 med eller uten keepere. Det er den mest grunnleggende fotballaktiviteten for absolutt alle. Gir mange ballberøringer gir større engasjement og raskere læring. Gir mange avslutnings- og forsvarssituasjoner Gir flere avslutninger, flere mål og mer moro. Gir mye fotballaktivitet og dermed gode forutsetninger for å utvikle fotballferdigheten. Gir spesifikk utøvelse av fotballens kjerne, fotballferdigheten = valg og utførelse. Alle som er blitt gode fotballspillere har en meget stor mengde smålagsspill bak seg fra barn av. Skaper engasjement og artige opplevelser der og da for alle 10

11 HOSPITERING Hospitering er et tilbud til enkeltspillere med ferdigheter, holdninger, ambisjoner og motivasjon vesentlig ut over gjennomsnittet. Hospitering bør gjennomføres når spillere trenger større utfordringer utover eget treningsmiljø. Hospitering iverksettes ut fra spillerens behov og ikke for hospiteringens egen skyld. Det er viktig å huske at det er spillerens utvikling som skal ivaretas, både på kort og lang sikt. Prinsippet for hospitering i CSK er at har du gode nok ferdigheter og er mentalt og fysisk moden nok er du gammel nok Hospitering skal være et supplement til treningene/kampene på eget lag, og ikke være varig, men begrenset i tid. Maksimal tid hospitering kan avtales for er innenfor en og samme sesong. Hospiteringen skal hele tiden evalueres med hensyn på spillerens ferdighet i gruppa og vurdere om ordningen fungerer godt sosialt. Dersom spilleren ikke er i flytsonen eller ikke befinner seg i den øvre halvdel av ferdighetsnivå må det vurderes å bringe hospiteringen til opphør. Dersom spilleren ikke fungerer sosialt sammen med de eldre guttene, eller på sitt eget lag som følge av hospiteringen må også tiltak vurderes, eventuelt må hospiteringen bringes til opphør. Etter vårsesong og etter sesongslutt skal hospitering evalueres mellom alle berørte parter (spiller/foreldre/trenere), fornyes eller eventuelt bringes til opphør. Ved vurderingen av hvem som skal få tilbud om hospitering, legges det avgjørende vekt på spillernes ferdigheter og holdninger og de sosiale konsekvenser hospitering kan medføre for den enkelte. Dette skal også vektlegges i den halvårlige evaluering som gjennomføres. En særlig talentfull og ambisiøs spiller kan i spesielle tilfeller flyttes opp til en høyere konkurranseklasse på permanent basis. Hospitering mellom junior og senior blir et forhold mellom senior- juniortrener og sportslig utvalg v/spillerutvikler. Jentespillere med talent og interesse skal kunne hospitere hos jevnaldrende guttetreningsgrupper. Trener på eget lag og mottakende lag har ansvar for å informere og forankre ordningen blant sine spillegrupper. Det er sentralt at hospitantene fortsatt utviser gode holdninger når de er på eget lag. Unngå splittelse i egen spillergruppe. Husk mottoet: Flest mulig med lengst mulig! Forutsetninger: Spilleren bør normalt følge treningene på sitt alderstrinn og hospitering vil da være et supplement. Men ved kollisjoner må dette vurderes ut fra spillerens behov. Spilleren spiller kamper primært på sitt alderstrinn, men bør også spille hospiteringskamper. Hospitering bør være ekstra trening pr. uke: 9 12 år; maks en trening år; maks en trening år; maks to treninger Mengde hospitering må også vurderes ut fra nivå på egen gruppe kontra spillerens nivå/behov. Det er normalt egen trener som innstiller til hospitering. Innstillingen vurderes av SPU i samarbeid med berørte lagstrenere. Hospiteringen skal avklares med spilleren, spillerens foresatte og de berørte trenere. 11

12 Hospiteringsskjema Dette skjemaet bør fylles ut i forkant av hospitering for å sikre planmessig og forskriftsmessig gjennomføring. Dette for å sikre en god plan i forkant og en god evaluering i etterkant. Spilleres navn Primærlag Gjelder for perioden Antall treninger pr uke Fødselsdato Hospiteringslag Antall kamper pr uke POSISJON/ROLLE PÅ LAGET STERKESTE SIDER SOM SPILLER SVAKESTE SIDER SOM SPILLER SPILLERENS HOLDNINGER: (treningsinnsats, disiplin, positivitet og fair play overfor medspillere, motspillere, dommere etc., bidrag til det sosiale miljøet etc.) Oversikt over belastningen i hospiteringsperioden: Uke nr Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Underskrift primærlagets trener: Underskrift hospiteringslagets trener: 12

13 STØTTEAPPARAT/FORELDREGRUPPE RUNDT LAGENE Helt fra starten anbefaler vi alle våre lag å ha opprettet en foreldregruppe/støtteapparat rundt laget. Erfaringen viser at lag med et bredt støtteapparat, der flere avlaster hverandre, fungerer best. En engasjert foreldregruppe/støtteapparat medfører at spillerne er aktive lengre i klubben. Alle lag bør ha: Hovedtrener Assistenttrener(e) Lagleder Oppmann Foreldrekontakter/Miljøutvalg Økonomiansvarlig Dugnadsansvarlig Hovedtrener Holde seg faglig à jour og ta del i de kurs og arrangement klubben tilbyr Ansvarlig for organisering av treningshverdag iht CSK fotballs sportsplan Ansvar for utarbeiding av årsplan, periodeplan og dagsplan iht CSK fotballs sportsplan Møt forberedt. Planlegg treningen på forhånd og ha en rød tråd i treningsarbeidet gjennom sesongen med øvelser som understøtter ferdighetene som skal trenes inn på de ulike aldersnivåene iht CSK fotballs sportsplan. Sørge for at det er nok trenere/hjelpetrenere for å kunne gjennomføre en god treningsøkt Start treningen med faste øvelser som oppvarming. Vær bestemt og trygg leder. Det er viktig at trener kort og effektivt forklarer og viser hva ungene er forventet å gjøre. Det skal ikke være tvil om hvem som er sjef - i positiv forstand Sørge for at kvaliteten for gjennomføring av trening blir ivaretatt og at laget jobber med felles mål Vær presis. Kommuniser viktigheten av presist oppmøte til trening og kamp for både foreldre og spillere. Sørg for at dette blir respektert. Være en oppdrager. Skape positive holdninger blant spillerne til med- og motspillere, dommere og Mennesker generelt. Vær et positivt forbilde på hvordan man skal være en god ambassadør for CSK. Bruk positive forsterkere under trening (oppmuntring, ros, artige øvelser osv) for å oppnå ønsket adferd og resultater. Dette gir gjerne engasjerte, selvstendige, initiativrike og empatiske spillere, som igjen gir en god grobunn for læring og positiv utvikling Det må drives positiv feilretting med forslag til løsninger/forbedringer. En spiller som blir bare fortalt hvilke feil han gjør, blir reservert og initiativløs. Sørge for at det er moro å spille fotball i CSK. Kartlegg spillernes individuelle behov, og målsettinger. Sett spillerne i sentrum Gi spillerne ansvar begynn i det små. Gi alle spillerne en reell sjanse Hovedtrener skal i samråd med øvrige trenere og sportslig utvalg legge til rette for at spillere med gode ferdigheter, holdninger og treningsiver kan hospitere i en eldre årsklasse Hovedtrener velger ut spillere til hospiteringsordning. Dette skjer i samråd med øvrige trenere på trinnet, sportslig utvalg og hovedtrener på lag det hospiteres til. Alle hospiteringer skal være avtalt og avklart mellom de berørte lags hovedtrenere og med spillerens foreldre. Ansvarlig for laguttak i samråd med øvrige trenere på trinnet. 13

14 Hjelpetrener/Assistentrener Holde seg faglig à jour og ta del i de kurs og arrangement klubben tilbyr Møt alltid forberedt til trening iht lagets dagsplan, periodeplan Føre oppmøtelogg på treninger Rapporter tilbake til hovedtrener Bidra til å utvikle spillerne til å bli best mulig fotballspillere utfra spillernes forutsetninger. Bruk positive forsterkere under trening (oppmuntring, ros, artige øvelser osv) for å oppnå ønsket adferd og resultater. Dette gir gjerne engasjerte, selvstendige, initiativrike og empatiske spillere, som igjen gir en god grobunn for læring og positiv utvikling Det må drives positiv feilretning med forslag til løsninger/forbedringer. En spiller som blir bare fortalt hvilke feil han gjør, blir reservert og initiativløs. Vær positiv. Ros er bedre enn ris. Oppmuntre-motiver-veileding. Godt humør. La hver trening bli en positiv opplevelse for gutter og jenter. Vær bestemt og rettferdig overfor spillerne. Kampledelse Evaluering av sesongen. Treneren(e) skal evaluere sesongen og holde et avsluttende møte i sammen med foreldre/spillere der man stiller følgende spørsmål: Har planleggingen ført til en fornuftig aktivitetsplan? Har aktivitetsnivået vært for høyt/lavt? Hva med treningsinnholdet? Har ferdighetsutviklingen i gruppa vært tilfredsstillende? Hva med kampavvikling? Hva kan gjøres bedre neste sesong? Referat fra møtet oversendes spu Hoved-Oppmann Være bindeledd mellom trener(e) og foreldre Ha ansvar for at alle spillere på laget betaler treningsavgift innen fastsatt frist. Bistå trener med å få ut nødvendig informasjon til de respektive spillere og foreldre Formidle info om treningstider, kampoppsett, terminlister etc til foreldre via CSK sine nettsider. Påse at både trenere, spillere og foreldre har oppdaterte tlf nr, epost adresse osv Informere om inn og utmeldinger av spillere til hovedtrener. Dette må gjøres kontinuerlig og så raskt som mulig. Orientere seg om innhold i klubbens håndbok for sesongen, gjøre seg kjent med innhold og informere ny oppmann ved skifte av oppmann. Håndboken finnes på nett, Påmelding til cuper Påse at laget benytter CSK sine drakter ved serie og cup arrangementer (vår grå trøye, rød shorts og røde strømper). Spilleren skal også ved serie og cupkamper bruke klubbens overtrekksdress eller genser. Påse at lagets drakter og utstyr er i henhold til reglement. Oppmann må også informere spillere om klubbens drakter/utstyr. Klubb ved materialforvalter skaffer spillertrøyer. Alt annet utstyr må laget/spilleren selv skaffe. Skademeldingsskjema. Fylle ut skadeskjema ved skader 14

15 Lagleder kamp Barnefotball 6 12 år Ansvarlig for at alle får ca like spilletid. Ansvarlig for at alle får prøve seg på ulike plasser. Ansvarlig for at ungene føler seg trygge i kampsituasjonen. Nybegynnere skal spille mest de der de føler seg tryggest, etter hvert skal de motiveres til å prøve flere spilleplasser. Det er viktig å bruke mye ros når du snakker til spillerne under kamp. Spillere har lettere å få forståelse når de får beskjed om at de gjør ting bra enn å få beskjed når man gjør noe dårlig. Banning, fusk eller kjeftbruk er uakseptabelt fra spillere. Dersom det oppstår slike situasjoner, er det viktig at du som lagleder snakker med de spillerne det gjelder om at dårlig oppførsel ikke godtas verken av deg eller resten av laget. Skrive kampreferat som sendes foreldre eller som legges ut på lagets hjemmeside Lagsoppmann hjemmekamp Barnefotball 6 12 år Klargjøring av bane før kampstart, at målene er på plass etc. Sørge for at medisinkoffert, oppvarmingsballer og kampballer er på plass Skaffe dommer. Se oversikt over aktuelle dommere på CSK sin hjemmeside Ta imot gjestende lag Ta imot dommer Betale dommer etter kamp Innrapporteringa av kampresultat straks etter kampslutt Ansvar for at anlegget ryddes etter kamp Lagsoppmann hjemmekamp år Skaffe dommer. Se oversikt over aktuelle dommere på CSK sin hjemmeside Ta imot gjestende lag Ta imot dommer Betale dommer etter kamp Skaffe dommerkort og sørge for utfylling og innsending av dette. Avtal evt at dommer sender det inn. Sjekk at kampnummer er påført dommerkortet. Innrapporteringa av kampresultat straks etter kampslutt Ansvar for at anlegget og garerobe ryddes etter kamp Sørge for at medisinkoffert, oppvarmingsballer og kampballer er på plass. Ta med riktig kampkort. Fyll ut kampkort før start og gi det til motstanderlaget for utfylling. Sjekk klargjøring av bane, at merking er i orden og at hjørneflagg og linjeflagg er på plass Lagsoppmann bortekamp år Planlegg reise Fordele kjøring mellom foreldre gjennom kampsesongen. Sette opp kjøreliste for hver kamp slik at trenere/spillere/foreldre vet hvem som kjører samt når og hvor spiller skal møte Sjekk draktlikhet. Ta evt med vester. Sjekk banedekke og gi spillerne informasjon om det slik at de velger rett utstyr Sjekk at garderoben er rydda før avreise 15

16 Foreldre kontakt / Miljøutvalg Det er viktig at alle lagene legger opp til utenomsportslige aktiviteter som både spillerne og deres foreldre kan være sammen om, og som vil være miljøskapende. Lagene bør ha minimum en person gjerne flere som spesielt har som oppgave å ta seg av sosiale aktiviteter for laget, utenom det som har med fotball å gjøre. Forslag til aktiviteter (bruk kreativiteten) Grillaften, pizzakveld, juleavslutning. Skitur, sykkeltur, tur i svømmehallen. Fotballkamp mellom foreldre og spillere blandet Tur i marka Økonomiansvarlig. Ansvarlig for å ha oversikt over lagets økonomi. Ansvarlig for å sette opp budsjettforslag for laget sammen med trenere. Ansvarlig for å skrive årsberetning for laget Dugnadsansvarlig(e) Hvert lag bør jobbe for å skaffe seg inntekstbringende aktiviteter som benyttes til cup er og utenomsportslige/sosiale aktiviteter. Lagene bør ha minimum en person gjerne flere som er; Ansvarlig for å arrangere dugnader for å skaffe laget inntekter. Ansvarlig for å sette opp dugnadslister å kommunisere dette til foresatte/spillere. 16

17 SPILLEKLAR TIL TRENING OG KAMP / KOSTHOLD Med spillerklar menes om spilleren klar til å prestere og klar til å yte ditt beste på fotballbanen. Faktorer som er viktig for å være spilleklar er Uthvilt: Fått nok søvn 10 timers søvn i aldersgruppen 6-12 år Ernæring: Kosthold og drikke. Det man spiser (brødmat, grønnsaker og frukt) og drikker hver dag er med på å bestemme om en er i stand å prestere på fotballbanen. Oppvarming er uhyre viktig for å kunne prestere på fotballbanen Restitusjon. Det er viktig å hente seg inn etter aktiviteten samt å bygge seg opp til neste trening og kamp. Det inkluderer mat og drikke og tilstrekkelig med søvn Spilleklar 1) Tilstrekkelig med søvn. Min 10 timer hver natt 2) Godt kosthold og rikelig med drikke 3) God oppvarming med og uten ball 4) Restitusjon etter trening eller kamp Kosthold Det er viktig å spise nok mat, samt spise hyppig i løpet av dagen. De fleste barn trenger 4-5 måltider hver dag. Det er viktig å få i seg næring som gjør at en kan prestere og yte best mulig på trening eller i kamp. Spis regelemessing Innimellom måltidene kan en spise en banan, eple eller annen frukt slik at en fyller på med næring for å ha nok energi til å gjennomføre dagens program Frokost Grovt brød eller knekkebrød Pålegg: Ost, kjøttpålegg, egg, makrell i tomat Kornblanding med melk/yoghurt Havregrøt med melk Drikk melk, juice eller vann til maten. Spis 5 frukt om dagen 1 frukt til matpakken 1 banan etter trening 1 glass juice 1 porsjon salat/grønnsaker til middag 1 gulrot til mellommåltid. Frukt og grønnsaker er viktig i idrettskostholdet fordi de innholder karbohydrater, vitaminer, mineraler, fiber og antioksidanter. Jo sterkere farge det er på frukt eller grønnsaker jo mer antioksidanter er det i dem. I forkant av trening og kamp må de spise slik at de ikke er sultne når de går på trening eller blir sultne under trening. For en vanlig trening så bør en ha spist mat inn mot trening en times før trening. Da kan de spise en brødskive, banan eller en yoghurt. Det er viktig å ikke starte trening på tom mage. 17

18 Kostråd før trening og kamp Spis et måltid 2-3 timer før trening. Dette måltidet bør inneholde både karbohydrater og proteiner Brødmat med ost/fisk/kjøtt/egg Kornblanding med melk/yoghurt Middag med ris/pasta/potet Drikk juice, melk eller vann. Når man spiller fotball bruker musklene karbohydrater som energikilde. Disse karbohydratene lagres i musklene som glykogen. For å yte maksimalt på trening eller kamp trenger kroppen et lager av disse karbohydratene, et glykogenlager. Derfor er det viktig at fotballspillere får i seg nok karbohydrater. Kostråd før trening og kamp Spis eller drikk et lite mellommåltid ca 1 time før trening. Brødskive med syltetøy/ost Havregrynsgrøt Frukt Yoghurt/drikkeyoghurt Drikke før trening Drikk minimum ½ liter siste to timer før du starter å trene. Unngå drikker med kullsyre rett før trening. Utenom trening bør en drikke minimum 2 liter vann pr dag. Kostråd under trening Drikker du for lite under trening klarer verken kropp eller hode å yte sitt beste Drikk på alle treningsøkter Drikk før du er tørst Drikk hver 15 min Drikk vann hvis treningsøkten varer over 1 time. På harde økter over 1 time vør du få i deg litt karbohydrater. Drikk svak saft, sportsdrikk eller utvannet juice Spis banen eller rosiner Kosthold etter trening Riktig påfyll rett etter trening gir deg kreftene raskere tilbake og legger til rette for muskelvekst - Drikk minst ½ liter væske rett etter trening - Spis et måltid innen 1 time etter trening Brødmat med ost/fisk/kjøtt/egg Kornblanding med melk/yoghurt Middag med ris/pasta/potet En banan eller annen frukt Yoghurt eller drikkeyoghurt. 18

19 Uten mat og drikke duger helten ikke. Uten mat og drikke har en for lite energi i kroppen til å yte sitt beste og da blir ting tungt og vanskelig og det er ikke sikkert en får til det en ønsker å få til på fotballbanen. Og det er ikke sikkert en synes det er så moro fordi en er så sliten når en skal gjennomføre det som i utgangspunktet skal være moro. 19

20 UNGDOMSFOTBALL ÅR Målet er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø. Alle skal ha et tilbud de er fornøyd med uavhengig av nivå og ambisjoner. Arrangørplikter CSK som arrangør av hjemmekamp har ansvaret for at banen er klargjort til kampen (målnett, merking, hjørneflagg og linjeflagg). Huskeliste/oppgaver for hjemmelaget: Ta kontakt med motstander dagen før kamp for kampbekreftelse Ta kontakt med dommer(e) dagen før kamp Sjekk farge på bortelagets drakter arrangøren skaffer om nødvendig gjestende lag drakter i annen Farge Sjekk at garderobene er ledige Klargjøring av banen - merking, hjørneflagg og linjeflagg Matchballer (arrangøren skal holde minst 3 godkjente matchballer) Kamprapport Ta imot gjestende lag Ta imot dommer/assistentdommere Oppgjør til dommmer (Utbetales umiddelbart etter kampslutt) Differensiering i kamp (Kun innenfor ungdomsfotball) Differensiering = Spillere fordeles/inndeles etter vedtatte (sportslig plan) og bredt utkommuniserte kriterier (f.eks, ferdigheter, treningsoppmøte, interesse for fotball, ønsker og holdninger) på to eller flere nivå. En differensiert kamparena ivaretar det at ALLE spillere har fått muligheten til å spille omtrent like mye, både innenfor hver kamp de har deltatt i, samt innenfor en lengre periode f. eks en vårsesong. En optimal differensiering er at enkeltspilleren 25% av tiden spiller med og mot spillere som har kommet lenger enn seg selv, 50 % av tiden spiller med og mot spillere som har kommet like langt som seg selv og 25 % av tiden spiller med og mot spillere som ikke har kommet så langt som seg selv. Ved en optimal differensiering opereres det altså ikke med vanntette skott, men heller med det stadig spillerflyt mellom lagene. Motivasjonen bak differensiering er å i størst mulig grad tilby en kamparena tilpasset enkeltspillerens ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov Forsikring / spillerlisens All informasjon om fotballforsikring samt prosedyrer ved skader og lidelser finner du på Ved spørsmål om NFFs fotballforsikring kan man ringe NFF servicetelefon på (Tast1) Alle registrerte spillere fra det året de fyller 13 år og eldre har gjennom NFFs fotballforsikring tilgang til idrettens Skadetelefon på (Tast 2) Skademeldingsskjema Skademeldingsskjema finner du på Skriv rett inn i skademeldingsskjemaet på siden og trykk send. 20

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen FK BODØ/GLIMT SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Sportsplanen til Ungdomsavdelingen i FK Bodø/Glimt er delt i to, del

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI!

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Vi er nå kommet godt i gang med vårsesongen og det yrer av liv på hjemme- og bortebaner. Det er moro å se alle de glade Bærjan-representantene man

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE...4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen Velkommen til KIL/Hemne Som hjemmelag og arrangør ønsker KIL/Hemne å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss. Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Fastsatt 8. mai 2012 1 Overordnede retningslinjer for spilleren - Spill ishockey fordi det er gøy - Arbeid med

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling Dokumentet gjennomgås sammen med spillergruppen og med nye spillere. Spillerkontrakt signeres og leveres

Detaljer

Geilo IL- Fotball. Trenermøte 14. mars -16

Geilo IL- Fotball. Trenermøte 14. mars -16 Geilo IL- Fotball Trenermøte 14. mars -16 Agenda 1. Styrearbeidet 2. Påmeldinger, seriespill -16 3. Påmeldinger, cup -16 4. Dugnader 5. Trenervettregler 6. Banefordeling/ utstyr 7. Foreldremøte 8. Eventuelt

Detaljer