Praktisk Håndbok CSK Fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk Håndbok CSK Fotball"

Transkript

1 Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å strekke oss mot.

2 HOLDNINGER... 3 FAIR PLAY... 4 Fair play kampvert (6-18 år... 4 Fair Play Foreldrevettregler... 5 KJEKT Å VITE... 6 BARNEFOTBALL 6 12 ÅR... 9 DIFFERENSIERING I TRENINGSØKTEN SMÅLAGSSPILL HOSPITERING STØTTEAPPARAT/FORELDREGRUPPE RUNDT LAGENE SPILLEKLAR TIL TRENING OG KAMP / KOSTHOLD UNGDOMSFOTBALL ÅR Arrangørplikter Differensiering i kamp (Kun innenfor ungdomsfotball) Forsikring / spillerlisens Huskeliste ved utfylling av kamprapport Innrapportering av kampresultat/resultatregistrering via SMS GRUNNLEGGENDE REGLER FOR ALL FOTBALLAKTIVITET STYRET OG SPORTSLIG UTVALG KOMPETANSEKRAV REISECUPER 26 Faq i fotballavdelingen..32 2

3 HOLDNINGER Det er viktig for CSK fotball å bli betraktet som en positiv faktor i nærmiljøet. Vi ønsker at barn, unge og voksne skal føle tilhørighet, trygghet og stolthet til klubben. CSK i våre hjerter er et av våre motto. Gode holdninger og Fair Play er et overordnet mål for CSK. Positive holdninger er noe CSK målrettet ønsker å ha fokus på. Holdningsskapende arbeid startes allerede i de yngste årsklassene. Vi tror at sportslig utvikling har gode kår i et miljø der holdningene er gode. Når nye lag blir tatt i CSK skal det inviteres til spiller- og foreldremøte hvor man diskuterer de krav til holdninger og FairPlay som CSK har til spillere, trenere og foreldre. Krav til spillere: Ovenfor seg selv: Punktlighet i en hver sammenheng (komme tidsnok til trening, kamp, møte o.l.) Vær forberedt og konsentrert til trening og kamp. Ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent. Gå inn for å prestere på trening og i kamper, vise best mulig fotball. Ovenfor medspillere: Være positiv og vis respekt Aksepter at andre gjør feil, unngå kjeftbruk. Gi ros og oppmuntring. Stå samlet En for alle, alle for en. Ovenfor motspillere / dommere: Vis god sportsånd. Godta dommerens avgjørelser. Dommeren gjør sitt beste. Utføre fair play hilsen før og etter kamp, samt takke dommer for kampen. Ovenfor trenere / lagledere: Vær samarbeidsvillig. Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp. Ingen baksnakking ved uenighet, ta det med den det gjelder Gi beskjed i god tid ved forfall til kamp og trening. Vær lojal ovenfor treners/lagleders beslutninger. Ovenfor klubben: Vær stolt av klubben din. Vis klubbfølelse og samhold. Still opp når klubben trenger deg. Ovenfor materiell og klubbens verdier: Ta ansvar for klubbens / lagets utstyr. Bidra til at bane og garderober er ryddige når du forlater den. Respekter klubbens retningslinjer for bruk av bane/anlegg. 3

4 Krav til trenere / lagledere: Følge NFF sine lover og reglement. Du er et forbilde for spillerne, vær varsom i din adferd. Vær konstruktiv og positiv i omtale av spillere i trening og kamp. Vær lojal mot de sportslige retningslinjer klubben har satt, bl.a. gjennom sportsplanen. Hvis god sportsånd ovenfor dommere og motstandere. Påse at spillerne etterlever reglene for fair play. Ta ansvar for klubbens utstyr og eiendeler. Krav til foresatte: Respekter trener / lagleders beslutning. Respekter og vær lojal mot klubben og dens tillitsvalgte. Sett deg inn i NFF's/klubbens foreldrevettregler. Ved uenighet velg tidspunkt og sted med omhu. Møt opp til kamp. Still opp for klubben. FAIR PLAY Fair play kampvert (6-18 år) Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen Det er viktig at både spillere, trenere, dommere, lagledere, forelder/foresatte engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet Fair play handler om respekt før, under og etter kamp. Spillere skal gjennomføre Fair Play hilsen før og etter kamp Etterlev foreldrevettreglene Spillere, trenere og foreldre skal gjøre dommeren god respekter avgjørelsene Kampvertens oppgaver: - Ta i mot gjestende lag og ønske velkommen - Ta i mot dommer - Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (hvordan foreta innbytter, evt. sykdommer, språk) - Bidra til at det gjennomføres FP-hilsen - Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen - Gripe inn overfor personer som som forurenser kampen ved sin oppførsel - Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake Vi oppfordrer alle lag til å benytte seg av kampvertordningen. - En person (forelder) fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert - Personen ifører seg TFKs Kampvert-vest som henger i kiosken. - Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens Kampvert, slik at mange får et forhold til dens 4

5 Fair Play Foreldrevettregler Foreldre er de viktigste støttespillere i CSK fotball. Men av og til kan engasjementet ta overhånd at det tar overhånd over foreldres fornuft og dømmekraft. CSK har derfor implementert NFF sine Fair Play foreldrevettregler. CSK fotball ønsker gjennom foreldrevettreglene å påvirke foresatte og foreldre til å vise god oppførsel under barnas treninger og kamper Foreldrevettregler Møt fram til kamper og på trening barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare din datter eller sønn. Oppmuntre i både medgang og motgang - Ikke gi kritikk. Respekter lagleders bruk av spillere. Ikke forsøk å påvirke denne under kampen. Se på dommeren som en veileder ikke kritiser avgjørelsene. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet. Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikke overdriv Vis respekt for klubbens arbeid delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap. Vis respekt for andre ikke røyk på sidelinja Husk at barna gjør som du gjør ikke som du sier 5

6 KJEKT Å VITE 5 er Fotball Antall spillere 5 er fotball Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Det anbefales 2 til 4 innbyttere som kan byttes inn når som helst. Banestørrelse 5 er fotball Spillebanen bør være minimum 30 x 15 m. maks. 40 x 20 m. Anbefalt er 33 x 18 m. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte 7 er Fotball Antall spillere 7 er fotball På hvert lag skal det ikke være mer enn 7 (inkl. målvakt). I turneringer innendørs anbefales 5 spillere på hvert lag (inkl. målvakt). Det anbefales 2-4 innbyttere. Banestørrelse 7 er fotball Spillebanen bør være minimum 40 x 20 m. maks. 60 x 40 m. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte. Ball størrelse Ball nr. 3 benyttes for de under 10 år Ball nr. 4 benyttes fra år Ball nr. 5 benyttes fra og med G16/J16 CSK s treningsarenaer Fotballavdelingen disponerer 3 baner: - Charlottenlund kunstgress 11 er bane - Charlottenlund kunstgress 7 er bane - Idrettsplassen (øverst i Jakobsliveien) Hjemmekamparena: Charlottenlund kunstgress. Dommere Oversikt over CSK sine krets og klubbdommere finner dere på vår hjemmeside csk.no Fotball F-dommere Dommersatser Oversikt over dommersatser for våre krets og klubbdommere finner dere på vår hjemmeside Csk.no Fotball Dommersatser 6

7 Dommerskjema Dommerskjema finner dere på vår hjemmeside Csk.no fotball Dommersatser Dommerskjema Fotballrom Fotballavdelingen disponerer eget fotballrom i kjelleren ved CSK-hallen. Inngang i veita mellom hallen og Aula. Elektronisk nøkkelkort fås ved å kontakte Jan Engen på epost; eller på tlf Fotballskap Hvert lag får et utdelt skap til oppbevaring av utstyr, så fremt skap er tilgjengelig. Det utleveres to nøkler til hvert skap. Det kvitteres for mottatte nøkler og det er vedkommende som har kvittert for nøklene som er ansvarlig for de. Nøklene leveres tilbake når treneransvaret opphører. Mistede nøkler meldes til materialforvalter snarest. Nye nøkler fåes mot dekning av kostnadene for å lage nye nøkler. Retningslinjer for bruk av fotballrommet Den som bruker rommet er selvfølgelig ansvarlig for å rydde etter seg samt påse at styrets retningslinjer for bruk av fotballrommet følges. Rømmingsveier (dører i hver ende av rommet) skal holdes fri for passasje. Fotballrommet skal holdes ryddig. Gulvet kostes og ryddes. Søppel kastes i søppeldunken. Stoler stables (fire og fire) og settes inntil vegg etter bruk Felles utstyr settes / henges tilbake på sin rettmessige plass etter bruk Sykler etc skal ikke settes ned i fotballrommet. Sykler settes utenfor Påse at alle dører er låst etter bruk Garderobe Garderobe med dusj finnes rett ovenfor fotballrommet. Garderobe 1 ( innefor fotballrommet) står alltid åpent. Kamp/Spillerdrakt CSK Fotball skal ved kamp bruke: - Grå/rød kampdrakt med lang arm - Rød shorts - Røde strømper Klubben har definert kolleksjon i klubben ihht klubbens statutter. Det er ikke tillatt å benytte annen kolleksjon under oppvarming og kamper enn hva klubben har bestemt. Keepere på de respektive lag stiller med keeperdrakt, som fås ved henvendelse til klubben. 7

8 Oppvarmingsdrakter Det oppfordres også at hvert lag sørger for at de har like oppvarmingsdrakter. Dette gir et helhetsbilde av klubben både ved kamper og annen representasjon. Postkasse I fotballrommet er det hengt opp postkasse ved siden av magnettavlen. Denne benyttes til all post og informasjon som skal til fotballavdlingen Stuene To nyoppussede lokaler, som kan avdeles med skillevegg, i CSK-hallen som er ideelle til sosiale aktiviteter for lagene, familiefester etc. Stuene kan leies ved å kontakte Jan Engen på epost; eller på tlf

9 BARNEFOTBALL 6 12 ÅR Barnefotballen i CSK (t.o.m. 12 års klassen) skal drives etter retningslinjene og regelverket for barneidrett i Norges Idrettsforbund og regelverket for barnefotball i Norges Fotballforbund. Se ABC Barnefotball Hovedmålet for barnefotball er å gi tilbud der spillerne opplever trivsel, glede og mestring både i trening og kamp. Spillerne skal gis mulighet til å lære seg fotball og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. Målet er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø. I CSK skal ha et tilbud de er fornøyd med uavhengig av nivå og ambisjoner. NFF sier følgende om bra fotballtilbud for barn Tilpasset det enkelte barns behov og på barns premisser Alle er like verdifulle All trening bør være lystbetont I barnefotballen er det viktigere å tilrettelegge for god fotballaktivitet enn å kunne instruere. God organisering av treninga og fornuftig valg av innhold: o Mye smålagsspill morsomt og ferdighetsutviklende o Mange ballberøringer, lite kødannelse morsomt og ferdighetsutviklende Høy trivselsfaktor det skaper trygghet og det stimulerer til egenorganisert fotballaktivitet Fokus på den sosiale og fotballmessige utviklingen mer enn på resultatet Ulik treningsmengde ut fra interesse, og ulike utfordringer på trening ut fra nivå og modning NFF har laget 8 "regler" for hvordan god barnefotball bør drives. 1: Barnefotball er lekbetont! 2: Det viktigste er å være sammen med venner! 3: Alle skal spille like mye og alle skal få spille på forskjellige plasser 4: Lær barna å tåle både seier og tap! 5: Mer trening og færre kamper! 6: Barnefotball en allsidig aktivitet! 7: Fotball er et spill! 8: La oss gå sammen om gla fotball for de små! 9

10 DIFFERENSIERING I TRENINGSØKTEN Differensiering er forskjellbehandling av spillere i positiv forstand. For å få fram gode spillere og samtidig ta vare på alle må det differensieres i forhold til aktivitet, mengde og nivå. Differensiering vil si at en tilpasser treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, modenhet, ferdigheter, lyst, ønsker og behov. Differensiering, enten i treningsinnholdet til laget eller gjennom å la spillere hospitere med andre lag på samme nivå dersom man ønsker å trene mer. Som pekesnor over en hel sesong skal guttene og jentene 1/3 av tiden spille sammen og mot de som er kommet lenger enn seg selv, 1/3 av tiden spille sammen mot jevnbyrdige, og med og 1/3 av tiden med og mot de en selv er bedre enn. Gruppeinndelingen skal være dynamisk slik at det til stadighet går spillere mellom gruppene. På den måten får man konkurranse på trening og om plassene i kamp NB: Hovedtrener skal ha like stor fokus på alle gruppene. NFF har skrevet flere fagartikler om differensiering og smålagspill Før man differensierer skal foreldre/spillere innformeres om dette gjennom foreldremøte. Det er viktig at man får aksept for at spillerne står på ulike utviklingstrinn ferdighetsmessig og at differensiering vil være positivt for spillernes ferdighetsutvikling. SMÅLAGSSPILL Smålagsspill er primært fotballspill 5 mot 5 inkludert keepere, 4 mot 4, eller 3 mot 3 med eller uten keepere. Det er den mest grunnleggende fotballaktiviteten for absolutt alle. Gir mange ballberøringer gir større engasjement og raskere læring. Gir mange avslutnings- og forsvarssituasjoner Gir flere avslutninger, flere mål og mer moro. Gir mye fotballaktivitet og dermed gode forutsetninger for å utvikle fotballferdigheten. Gir spesifikk utøvelse av fotballens kjerne, fotballferdigheten = valg og utførelse. Alle som er blitt gode fotballspillere har en meget stor mengde smålagsspill bak seg fra barn av. Skaper engasjement og artige opplevelser der og da for alle 10

11 HOSPITERING Hospitering er et tilbud til enkeltspillere med ferdigheter, holdninger, ambisjoner og motivasjon vesentlig ut over gjennomsnittet. Hospitering bør gjennomføres når spillere trenger større utfordringer utover eget treningsmiljø. Hospitering iverksettes ut fra spillerens behov og ikke for hospiteringens egen skyld. Det er viktig å huske at det er spillerens utvikling som skal ivaretas, både på kort og lang sikt. Prinsippet for hospitering i CSK er at har du gode nok ferdigheter og er mentalt og fysisk moden nok er du gammel nok Hospitering skal være et supplement til treningene/kampene på eget lag, og ikke være varig, men begrenset i tid. Maksimal tid hospitering kan avtales for er innenfor en og samme sesong. Hospiteringen skal hele tiden evalueres med hensyn på spillerens ferdighet i gruppa og vurdere om ordningen fungerer godt sosialt. Dersom spilleren ikke er i flytsonen eller ikke befinner seg i den øvre halvdel av ferdighetsnivå må det vurderes å bringe hospiteringen til opphør. Dersom spilleren ikke fungerer sosialt sammen med de eldre guttene, eller på sitt eget lag som følge av hospiteringen må også tiltak vurderes, eventuelt må hospiteringen bringes til opphør. Etter vårsesong og etter sesongslutt skal hospitering evalueres mellom alle berørte parter (spiller/foreldre/trenere), fornyes eller eventuelt bringes til opphør. Ved vurderingen av hvem som skal få tilbud om hospitering, legges det avgjørende vekt på spillernes ferdigheter og holdninger og de sosiale konsekvenser hospitering kan medføre for den enkelte. Dette skal også vektlegges i den halvårlige evaluering som gjennomføres. En særlig talentfull og ambisiøs spiller kan i spesielle tilfeller flyttes opp til en høyere konkurranseklasse på permanent basis. Hospitering mellom junior og senior blir et forhold mellom senior- juniortrener og sportslig utvalg v/spillerutvikler. Jentespillere med talent og interesse skal kunne hospitere hos jevnaldrende guttetreningsgrupper. Trener på eget lag og mottakende lag har ansvar for å informere og forankre ordningen blant sine spillegrupper. Det er sentralt at hospitantene fortsatt utviser gode holdninger når de er på eget lag. Unngå splittelse i egen spillergruppe. Husk mottoet: Flest mulig med lengst mulig! Forutsetninger: Spilleren bør normalt følge treningene på sitt alderstrinn og hospitering vil da være et supplement. Men ved kollisjoner må dette vurderes ut fra spillerens behov. Spilleren spiller kamper primært på sitt alderstrinn, men bør også spille hospiteringskamper. Hospitering bør være ekstra trening pr. uke: 9 12 år; maks en trening år; maks en trening år; maks to treninger Mengde hospitering må også vurderes ut fra nivå på egen gruppe kontra spillerens nivå/behov. Det er normalt egen trener som innstiller til hospitering. Innstillingen vurderes av SPU i samarbeid med berørte lagstrenere. Hospiteringen skal avklares med spilleren, spillerens foresatte og de berørte trenere. 11

12 Hospiteringsskjema Dette skjemaet bør fylles ut i forkant av hospitering for å sikre planmessig og forskriftsmessig gjennomføring. Dette for å sikre en god plan i forkant og en god evaluering i etterkant. Spilleres navn Primærlag Gjelder for perioden Antall treninger pr uke Fødselsdato Hospiteringslag Antall kamper pr uke POSISJON/ROLLE PÅ LAGET STERKESTE SIDER SOM SPILLER SVAKESTE SIDER SOM SPILLER SPILLERENS HOLDNINGER: (treningsinnsats, disiplin, positivitet og fair play overfor medspillere, motspillere, dommere etc., bidrag til det sosiale miljøet etc.) Oversikt over belastningen i hospiteringsperioden: Uke nr Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Underskrift primærlagets trener: Underskrift hospiteringslagets trener: 12

13 STØTTEAPPARAT/FORELDREGRUPPE RUNDT LAGENE Helt fra starten anbefaler vi alle våre lag å ha opprettet en foreldregruppe/støtteapparat rundt laget. Erfaringen viser at lag med et bredt støtteapparat, der flere avlaster hverandre, fungerer best. En engasjert foreldregruppe/støtteapparat medfører at spillerne er aktive lengre i klubben. Alle lag bør ha: Hovedtrener Assistenttrener(e) Lagleder Oppmann Foreldrekontakter/Miljøutvalg Økonomiansvarlig Dugnadsansvarlig Hovedtrener Holde seg faglig à jour og ta del i de kurs og arrangement klubben tilbyr Ansvarlig for organisering av treningshverdag iht CSK fotballs sportsplan Ansvar for utarbeiding av årsplan, periodeplan og dagsplan iht CSK fotballs sportsplan Møt forberedt. Planlegg treningen på forhånd og ha en rød tråd i treningsarbeidet gjennom sesongen med øvelser som understøtter ferdighetene som skal trenes inn på de ulike aldersnivåene iht CSK fotballs sportsplan. Sørge for at det er nok trenere/hjelpetrenere for å kunne gjennomføre en god treningsøkt Start treningen med faste øvelser som oppvarming. Vær bestemt og trygg leder. Det er viktig at trener kort og effektivt forklarer og viser hva ungene er forventet å gjøre. Det skal ikke være tvil om hvem som er sjef - i positiv forstand Sørge for at kvaliteten for gjennomføring av trening blir ivaretatt og at laget jobber med felles mål Vær presis. Kommuniser viktigheten av presist oppmøte til trening og kamp for både foreldre og spillere. Sørg for at dette blir respektert. Være en oppdrager. Skape positive holdninger blant spillerne til med- og motspillere, dommere og Mennesker generelt. Vær et positivt forbilde på hvordan man skal være en god ambassadør for CSK. Bruk positive forsterkere under trening (oppmuntring, ros, artige øvelser osv) for å oppnå ønsket adferd og resultater. Dette gir gjerne engasjerte, selvstendige, initiativrike og empatiske spillere, som igjen gir en god grobunn for læring og positiv utvikling Det må drives positiv feilretting med forslag til løsninger/forbedringer. En spiller som blir bare fortalt hvilke feil han gjør, blir reservert og initiativløs. Sørge for at det er moro å spille fotball i CSK. Kartlegg spillernes individuelle behov, og målsettinger. Sett spillerne i sentrum Gi spillerne ansvar begynn i det små. Gi alle spillerne en reell sjanse Hovedtrener skal i samråd med øvrige trenere og sportslig utvalg legge til rette for at spillere med gode ferdigheter, holdninger og treningsiver kan hospitere i en eldre årsklasse Hovedtrener velger ut spillere til hospiteringsordning. Dette skjer i samråd med øvrige trenere på trinnet, sportslig utvalg og hovedtrener på lag det hospiteres til. Alle hospiteringer skal være avtalt og avklart mellom de berørte lags hovedtrenere og med spillerens foreldre. Ansvarlig for laguttak i samråd med øvrige trenere på trinnet. 13

14 Hjelpetrener/Assistentrener Holde seg faglig à jour og ta del i de kurs og arrangement klubben tilbyr Møt alltid forberedt til trening iht lagets dagsplan, periodeplan Føre oppmøtelogg på treninger Rapporter tilbake til hovedtrener Bidra til å utvikle spillerne til å bli best mulig fotballspillere utfra spillernes forutsetninger. Bruk positive forsterkere under trening (oppmuntring, ros, artige øvelser osv) for å oppnå ønsket adferd og resultater. Dette gir gjerne engasjerte, selvstendige, initiativrike og empatiske spillere, som igjen gir en god grobunn for læring og positiv utvikling Det må drives positiv feilretning med forslag til løsninger/forbedringer. En spiller som blir bare fortalt hvilke feil han gjør, blir reservert og initiativløs. Vær positiv. Ros er bedre enn ris. Oppmuntre-motiver-veileding. Godt humør. La hver trening bli en positiv opplevelse for gutter og jenter. Vær bestemt og rettferdig overfor spillerne. Kampledelse Evaluering av sesongen. Treneren(e) skal evaluere sesongen og holde et avsluttende møte i sammen med foreldre/spillere der man stiller følgende spørsmål: Har planleggingen ført til en fornuftig aktivitetsplan? Har aktivitetsnivået vært for høyt/lavt? Hva med treningsinnholdet? Har ferdighetsutviklingen i gruppa vært tilfredsstillende? Hva med kampavvikling? Hva kan gjøres bedre neste sesong? Referat fra møtet oversendes spu Hoved-Oppmann Være bindeledd mellom trener(e) og foreldre Ha ansvar for at alle spillere på laget betaler treningsavgift innen fastsatt frist. Bistå trener med å få ut nødvendig informasjon til de respektive spillere og foreldre Formidle info om treningstider, kampoppsett, terminlister etc til foreldre via CSK sine nettsider. Påse at både trenere, spillere og foreldre har oppdaterte tlf nr, epost adresse osv Informere om inn og utmeldinger av spillere til hovedtrener. Dette må gjøres kontinuerlig og så raskt som mulig. Orientere seg om innhold i klubbens håndbok for sesongen, gjøre seg kjent med innhold og informere ny oppmann ved skifte av oppmann. Håndboken finnes på nett, Påmelding til cuper Påse at laget benytter CSK sine drakter ved serie og cup arrangementer (vår grå trøye, rød shorts og røde strømper). Spilleren skal også ved serie og cupkamper bruke klubbens overtrekksdress eller genser. Påse at lagets drakter og utstyr er i henhold til reglement. Oppmann må også informere spillere om klubbens drakter/utstyr. Klubb ved materialforvalter skaffer spillertrøyer. Alt annet utstyr må laget/spilleren selv skaffe. Skademeldingsskjema. Fylle ut skadeskjema ved skader 14

15 Lagleder kamp Barnefotball 6 12 år Ansvarlig for at alle får ca like spilletid. Ansvarlig for at alle får prøve seg på ulike plasser. Ansvarlig for at ungene føler seg trygge i kampsituasjonen. Nybegynnere skal spille mest de der de føler seg tryggest, etter hvert skal de motiveres til å prøve flere spilleplasser. Det er viktig å bruke mye ros når du snakker til spillerne under kamp. Spillere har lettere å få forståelse når de får beskjed om at de gjør ting bra enn å få beskjed når man gjør noe dårlig. Banning, fusk eller kjeftbruk er uakseptabelt fra spillere. Dersom det oppstår slike situasjoner, er det viktig at du som lagleder snakker med de spillerne det gjelder om at dårlig oppførsel ikke godtas verken av deg eller resten av laget. Skrive kampreferat som sendes foreldre eller som legges ut på lagets hjemmeside Lagsoppmann hjemmekamp Barnefotball 6 12 år Klargjøring av bane før kampstart, at målene er på plass etc. Sørge for at medisinkoffert, oppvarmingsballer og kampballer er på plass Skaffe dommer. Se oversikt over aktuelle dommere på CSK sin hjemmeside Ta imot gjestende lag Ta imot dommer Betale dommer etter kamp Innrapporteringa av kampresultat straks etter kampslutt Ansvar for at anlegget ryddes etter kamp Lagsoppmann hjemmekamp år Skaffe dommer. Se oversikt over aktuelle dommere på CSK sin hjemmeside Ta imot gjestende lag Ta imot dommer Betale dommer etter kamp Skaffe dommerkort og sørge for utfylling og innsending av dette. Avtal evt at dommer sender det inn. Sjekk at kampnummer er påført dommerkortet. Innrapporteringa av kampresultat straks etter kampslutt Ansvar for at anlegget og garerobe ryddes etter kamp Sørge for at medisinkoffert, oppvarmingsballer og kampballer er på plass. Ta med riktig kampkort. Fyll ut kampkort før start og gi det til motstanderlaget for utfylling. Sjekk klargjøring av bane, at merking er i orden og at hjørneflagg og linjeflagg er på plass Lagsoppmann bortekamp år Planlegg reise Fordele kjøring mellom foreldre gjennom kampsesongen. Sette opp kjøreliste for hver kamp slik at trenere/spillere/foreldre vet hvem som kjører samt når og hvor spiller skal møte Sjekk draktlikhet. Ta evt med vester. Sjekk banedekke og gi spillerne informasjon om det slik at de velger rett utstyr Sjekk at garderoben er rydda før avreise 15

16 Foreldre kontakt / Miljøutvalg Det er viktig at alle lagene legger opp til utenomsportslige aktiviteter som både spillerne og deres foreldre kan være sammen om, og som vil være miljøskapende. Lagene bør ha minimum en person gjerne flere som spesielt har som oppgave å ta seg av sosiale aktiviteter for laget, utenom det som har med fotball å gjøre. Forslag til aktiviteter (bruk kreativiteten) Grillaften, pizzakveld, juleavslutning. Skitur, sykkeltur, tur i svømmehallen. Fotballkamp mellom foreldre og spillere blandet Tur i marka Økonomiansvarlig. Ansvarlig for å ha oversikt over lagets økonomi. Ansvarlig for å sette opp budsjettforslag for laget sammen med trenere. Ansvarlig for å skrive årsberetning for laget Dugnadsansvarlig(e) Hvert lag bør jobbe for å skaffe seg inntekstbringende aktiviteter som benyttes til cup er og utenomsportslige/sosiale aktiviteter. Lagene bør ha minimum en person gjerne flere som er; Ansvarlig for å arrangere dugnader for å skaffe laget inntekter. Ansvarlig for å sette opp dugnadslister å kommunisere dette til foresatte/spillere. 16

17 SPILLEKLAR TIL TRENING OG KAMP / KOSTHOLD Med spillerklar menes om spilleren klar til å prestere og klar til å yte ditt beste på fotballbanen. Faktorer som er viktig for å være spilleklar er Uthvilt: Fått nok søvn 10 timers søvn i aldersgruppen 6-12 år Ernæring: Kosthold og drikke. Det man spiser (brødmat, grønnsaker og frukt) og drikker hver dag er med på å bestemme om en er i stand å prestere på fotballbanen. Oppvarming er uhyre viktig for å kunne prestere på fotballbanen Restitusjon. Det er viktig å hente seg inn etter aktiviteten samt å bygge seg opp til neste trening og kamp. Det inkluderer mat og drikke og tilstrekkelig med søvn Spilleklar 1) Tilstrekkelig med søvn. Min 10 timer hver natt 2) Godt kosthold og rikelig med drikke 3) God oppvarming med og uten ball 4) Restitusjon etter trening eller kamp Kosthold Det er viktig å spise nok mat, samt spise hyppig i løpet av dagen. De fleste barn trenger 4-5 måltider hver dag. Det er viktig å få i seg næring som gjør at en kan prestere og yte best mulig på trening eller i kamp. Spis regelemessing Innimellom måltidene kan en spise en banan, eple eller annen frukt slik at en fyller på med næring for å ha nok energi til å gjennomføre dagens program Frokost Grovt brød eller knekkebrød Pålegg: Ost, kjøttpålegg, egg, makrell i tomat Kornblanding med melk/yoghurt Havregrøt med melk Drikk melk, juice eller vann til maten. Spis 5 frukt om dagen 1 frukt til matpakken 1 banan etter trening 1 glass juice 1 porsjon salat/grønnsaker til middag 1 gulrot til mellommåltid. Frukt og grønnsaker er viktig i idrettskostholdet fordi de innholder karbohydrater, vitaminer, mineraler, fiber og antioksidanter. Jo sterkere farge det er på frukt eller grønnsaker jo mer antioksidanter er det i dem. I forkant av trening og kamp må de spise slik at de ikke er sultne når de går på trening eller blir sultne under trening. For en vanlig trening så bør en ha spist mat inn mot trening en times før trening. Da kan de spise en brødskive, banan eller en yoghurt. Det er viktig å ikke starte trening på tom mage. 17

18 Kostråd før trening og kamp Spis et måltid 2-3 timer før trening. Dette måltidet bør inneholde både karbohydrater og proteiner Brødmat med ost/fisk/kjøtt/egg Kornblanding med melk/yoghurt Middag med ris/pasta/potet Drikk juice, melk eller vann. Når man spiller fotball bruker musklene karbohydrater som energikilde. Disse karbohydratene lagres i musklene som glykogen. For å yte maksimalt på trening eller kamp trenger kroppen et lager av disse karbohydratene, et glykogenlager. Derfor er det viktig at fotballspillere får i seg nok karbohydrater. Kostråd før trening og kamp Spis eller drikk et lite mellommåltid ca 1 time før trening. Brødskive med syltetøy/ost Havregrynsgrøt Frukt Yoghurt/drikkeyoghurt Drikke før trening Drikk minimum ½ liter siste to timer før du starter å trene. Unngå drikker med kullsyre rett før trening. Utenom trening bør en drikke minimum 2 liter vann pr dag. Kostråd under trening Drikker du for lite under trening klarer verken kropp eller hode å yte sitt beste Drikk på alle treningsøkter Drikk før du er tørst Drikk hver 15 min Drikk vann hvis treningsøkten varer over 1 time. På harde økter over 1 time vør du få i deg litt karbohydrater. Drikk svak saft, sportsdrikk eller utvannet juice Spis banen eller rosiner Kosthold etter trening Riktig påfyll rett etter trening gir deg kreftene raskere tilbake og legger til rette for muskelvekst - Drikk minst ½ liter væske rett etter trening - Spis et måltid innen 1 time etter trening Brødmat med ost/fisk/kjøtt/egg Kornblanding med melk/yoghurt Middag med ris/pasta/potet En banan eller annen frukt Yoghurt eller drikkeyoghurt. 18

19 Uten mat og drikke duger helten ikke. Uten mat og drikke har en for lite energi i kroppen til å yte sitt beste og da blir ting tungt og vanskelig og det er ikke sikkert en får til det en ønsker å få til på fotballbanen. Og det er ikke sikkert en synes det er så moro fordi en er så sliten når en skal gjennomføre det som i utgangspunktet skal være moro. 19

20 UNGDOMSFOTBALL ÅR Målet er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø. Alle skal ha et tilbud de er fornøyd med uavhengig av nivå og ambisjoner. Arrangørplikter CSK som arrangør av hjemmekamp har ansvaret for at banen er klargjort til kampen (målnett, merking, hjørneflagg og linjeflagg). Huskeliste/oppgaver for hjemmelaget: Ta kontakt med motstander dagen før kamp for kampbekreftelse Ta kontakt med dommer(e) dagen før kamp Sjekk farge på bortelagets drakter arrangøren skaffer om nødvendig gjestende lag drakter i annen Farge Sjekk at garderobene er ledige Klargjøring av banen - merking, hjørneflagg og linjeflagg Matchballer (arrangøren skal holde minst 3 godkjente matchballer) Kamprapport Ta imot gjestende lag Ta imot dommer/assistentdommere Oppgjør til dommmer (Utbetales umiddelbart etter kampslutt) Differensiering i kamp (Kun innenfor ungdomsfotball) Differensiering = Spillere fordeles/inndeles etter vedtatte (sportslig plan) og bredt utkommuniserte kriterier (f.eks, ferdigheter, treningsoppmøte, interesse for fotball, ønsker og holdninger) på to eller flere nivå. En differensiert kamparena ivaretar det at ALLE spillere har fått muligheten til å spille omtrent like mye, både innenfor hver kamp de har deltatt i, samt innenfor en lengre periode f. eks en vårsesong. En optimal differensiering er at enkeltspilleren 25% av tiden spiller med og mot spillere som har kommet lenger enn seg selv, 50 % av tiden spiller med og mot spillere som har kommet like langt som seg selv og 25 % av tiden spiller med og mot spillere som ikke har kommet så langt som seg selv. Ved en optimal differensiering opereres det altså ikke med vanntette skott, men heller med det stadig spillerflyt mellom lagene. Motivasjonen bak differensiering er å i størst mulig grad tilby en kamparena tilpasset enkeltspillerens ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov Forsikring / spillerlisens All informasjon om fotballforsikring samt prosedyrer ved skader og lidelser finner du på Ved spørsmål om NFFs fotballforsikring kan man ringe NFF servicetelefon på (Tast1) Alle registrerte spillere fra det året de fyller 13 år og eldre har gjennom NFFs fotballforsikring tilgang til idrettens Skadetelefon på (Tast 2) Skademeldingsskjema Skademeldingsskjema finner du på Skriv rett inn i skademeldingsskjemaet på siden og trykk send. 20

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer