ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD 2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD 2014 Samarbeidet om idretten i kommunen. Det er inngått en skriftlig samarbeidsavtale mellom kommunens ledelse og Lørenskog Idrettsråd, hvor det skal avholdes to årlige møter. Der møter idrettsrådet ordfører, rådmann og kommunalsjef kultur hvor det tas opp aktuelle saker som blir innmeldt fra idrettsrådet og kommunen. I 2014 ble møtene avholdt 25. mars og 4. november. Aktuelle temaer har vært kommuneplaner, byggeprosjekter, driftsstøtte, leieavtaler, tilsynsvaktordning og bruk av kommunalt idrettsmateriell. Kontakten med lagene er styrket med fadderordning, ny hjemmeside og facebookside som holder alle oppdatert med informasjon, støtteordninger og søknadsfrister. Styret har lagt stor vekt på å få større kontaktflate i lagene enn det vi har med skriftlig informasjon til lagenes adresse. Tilbakemeldingene er udelt positive, både fra politikere, idretten i Lørenskog og i Akershus Idrettskrets.

2 1. ORGANISASJON. a. Styresammensetning og arbeidsfordeling før årsmøtet 25. mars: Leder: /Planlegging Dag Hogstad- Fjellhamar IL Nestleder: /Anlegg Svein Hagberg- Hammer Turn Styremedlem: /Økonomi Stig Solberg-Kurland FK Styremedlem: /Inkludering, integrering Kirsti Gjerde-Lørenskog Håndballklubb Styremedlem: /Forebyggende helse Christoffer Lundqvist-Lørenskog Friidrettslag Styremedlem: /PoIitikk Sverre Olav Jenssen- Lørenskog IF Styremedlem: /Inkludering, integrering Hanne Grimstad-Studio 1 Styremedlem: /Kontakt med lagene Arne Inge Olsen-Østmarka IL Styremedlem: /Forebyggende helse Kari Lysaker-Friskis & Svettis Varamedlem: /Kontakt med lagene Arild Lund-Fjellhamar IL Varamedlem: /Anlegg Liss Pettersen-NRC Tigers Styresammensetning og arbeidsfordeling etter årsmøtet 25. mars: Leder: /Planlegging Svein Hagberg- Hammer Turn Nestleder: /Økonomi Stig Solberg Kurland FK Styremedlem /Lagskontakt Kirsti Gjerde - Lørenskog Håndballklubb Styremedlem /Politikk Sverre Olav Jenssen - Lørenskog idrettsforening Styremedlem /Anlegg Åge Mathisen-Fjellhamar IL Styremedlem /Anlegg Richard Ragnarsøn-Lørenskog Friidrettslag Styremedlem /Treningstider Tore Haugum-Lørenskog Ishockeyklubb Styremedlem /Treningstider Liss Pettersen-NRC Tigers Styremedlem /Integrering Mette Lysaker-Friskis & Svettis Varamedlem /Kommunikasjon Jørn Inge Hansen-Studio 1 Varamedlem /Sekretariat Terje Linløkken-Østmarka Orienteringsklubb b. Valgkomité: Tore Risberget - Fjellhammer IL Sverre Olav Jenssen - Lørenskog IF c. Revisorer: Vidar Bø - Østmarka IL Per Stedje - Østmarka O klubb d. Lagoversikt: 47 lag med medlemmer. 2. MØTER, SAKER OG REPRESENTASJON. a. Gjennomførte styremøter Idrettsrådet har gjennomført følgende styremøter i perioden: 22. januar februar april mai juni august september oktober november 2014 b. Styret har behandlet 110 saker, og dette er noe av det viktigste: Konstituering av nytt styre etter årsmøte - fordeling av arbeidsoppgaver Samarbeidsmøter med Lørenskog Kommune/Kultur og Idrett Tilsynsvaktordningen i idrettsanleggene i kommunen Nye websider for Lørenskog Idrettsråd

3 Kontakt med lagene Fordeling av treningstider 2014 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) i 2014 Bygging av ny turnhall Bygging av ny ishall Treningslokaler for NRC Tigers og Studio 1 Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv /Kommuneplanen Svømmeopplæring for innvandrerjenter Tildeling av ungdomsstipend og hederspris i 2014 Diverse høringsuttalelser til kommunen (Se pkt. 2 d) c. Representasjon 5. mai. Akershus Idrettskrets arrangerte møte med Idrettsrådene for å planlegge kommunevalget 2015: 14. juni. Akershus Idrettskrets Ting i Asker: Svein Hagberg og Tore Haugum. 17. september. Lørenskog kommune åpnet ny skatepark på Kjenn: 23. september. Lørenskog kommunes møte om kommuneplanen : Stig Solberg og Liss Pettersen oktober. Akershus Idrettskrets konferanse med Idrettsråd: Svein Hagberg og Sverre Olav Jenssen. 28. oktober: Lørenskog Arbeiderpartis dialogmøte om kommunevalget 2015: Svein Hagberg, Stig Solberg, Liss Pettersen og Sverre Olav Jenssen. 4. desember: Møte i Organisasjonsstøtteutvalget: Tore Haugum. 16. desember: Møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 3. HØRINGSUTTALELSER. Idrettsrådet har avgitt høringsuttalelser på følgende saker i perioden: Diverse dokumentasjon i fm prosjektering av ny turnhall i Lørenskog. 23. januar: Innspill til kommunedelplanen for idrett og friluftsliv august: Innspill til reguleringsplan for ishall på Ødegården. 25. september: Innspill til Kommuneplanen TILDELING AV LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM) og momskompensasjon. Lørenskog Idrettsråd har totalt hatt kr i fordeling til idrettslag i Lørenskog Kommune i Dette er 28 % mer enn året før. I år ble det gitt full momskompensasjon fra staten og det utgjorde 316,5 mill. kroner. Kr av dette tilfalt lag i Lørenskog. 5. DRIFTSTILSKUDD. Lørenskog kommune har gitt lagene driftstøtte etter søknader, og dette utgjorde mer enn kroner i Kommunen har i tillegg betalt vel kroner i strøm for lag som har driftsavtaler. Idrettsrådet mottok kr ,- i driftstilskudd fra Lørenskog kommune i 2014 og kr fra Akershus Idrettskrets for å styrke arbeidet med klubbutvikling. 6. IDRETTSRÅDETS ØKONOMISKE SITUASJON. Som det fremkommer av regnskapstallene er den økonomiske situasjonen god, med kr i egenkapital. Dette har bakgrunn i flere forhold: Lørenskog Idrettsråd mottok på 90 - tallet en del av reklameinntektene fra idrettsanleggene i kommunen gjennom GLOV - avtalen. Disse inntektene ga idrettsrådet en grunnleggende økonomisk sikkerhet.

4 Det ble også vedtatt å sette en del av idrettsrådets midler er satt inn på høyrentekonto slik at innskuddene gir noen renteinntekter til idrettsrådet. Lørenskog Idrettsråd har også de siste årene utvist nøysomhet i sitt forbruk og har valgt å opprettholde den økonomiske sikkerheten. Idrettsrådet har likevel ikke frasagt seg muligheten til å disponere de tidligere inntektene til saker som er formålstjenlig for idretten i kommunen. Årsmøtet i 2014 ga styret fullmakt til å utrede muligheten til å etablere en delvis sekretærfunksjon, og vurdere å søke om støtte til dette fra Lørenskog kommune. Styret søkte om dette i 2014, og fikk tildelt driftstilskuddet på kr Dette var for lite til å iverksette tiltak om lønnet hjelp, og styret har fortsatt sitt administrasjonsarbeid på frivillig basis. 7. TILDELING AV STIPEND OG HEDERSPRIS. Årsmøtet i 2014 vedtok å heve beløpet for det årlige idrettsstipendet fra kr til kr og det ble i 2014 tildelt Petter Grønstad som er medlem av Lørenskog Ishockeyklubb. Årets hederspris ble tildelt Tore Milsett fra Lørenskog Cykleklubb. 8. KONKLUSJON. Idrettsrådet har hatt et godt samarbeid med Akershus Idrettskrets og Lørenskog kommune. Det er viktig fordi IR får mulighet til å etterleve selve formålet med det arbeidet som skal gjøres i et lokalt idrettsråd. Formålet er godt beskrevet i veilederen for samarbeid mellom idrettsråd og kommunen («Når en pluss en blir mer enn to»). Idrettsrådets handlingsplan har vært førende for styrets arbeid og det viktigste er selvfølgelig lagenes rammebetingelser. Gratisprinsippet er opprettholdt selv om det arbeides med en mer rettferdig fordeling av ressursene i kommunen. Det er mange lag som ikke nyter godt av verken driftsavtaler eller gratis leietid i kommunale haller. I Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv har IR fått gjennomslag for vedlikehold av anlegg og bygging av nye. Turløyper, turnhall og vinterpark er noe av det, mens IR arbeider videre for å få ny ishall og treningslokaler for cheerleadere og dansere. Styret er også spent på hva de får gjennomslag for i Kommuneplanen Styret i Lørenskog Idrettsråd hadde som mål å bli mer synlige i Vår nye hjemmeside og aktivitet på facebooksidene ble viktige verktøy i dette arbeidet. Sidene når fram til mange brukere, enten de er lokalpolitikere, organisasjoner eller medlemmer i idrettslag. Idrettslagene i Lørenskog arbeider godt, og det er imponerende hvilke resultater de oppnår, enten det gjelder aktivitet og medlemsutvikling eller resultater. På resultatlistene som Idrettsrådet har fått inn, finner vi både Norgesmestere, Europamestere og Verdensmestere. Se vedlegget (til orientering). Lørenskog, 23. februar Styret

5 Vedlegg. NM EM VM vinnere fra Lørenskog 2014: Norgesmestere: Kristin Kleveland Lørenskog Karateklubb Lettvekt 60 kg. Morten Mattson Lørenskog karateklubb Mellomvekt kg Geir Rune Tøge Lørenskog Karateklubb Kata Herrer Mix lag Lørenskog Frisbeeklubb Junior/voksne/begge kjønn Lag Lørenskog VBK H43 Veteran, innendørs Lag Lørenskog VBK H50 Veteran, innendørs Jarle Fornes Lørenskog VBK U21 Beach Henriette Gard Haugen Studio 1 Hip Hop senior Øyvind Gulli Studio 1 Disco Dance senior gutter Juliane Egelund Tuva/ Karine Åkvåg Studio 1 Duo Disco Dance junior Pernille Brenni Brovold/ Hannah Bendigsen Studio 1 Duo Disco Dance senior Move It Studio 1 Small Group Disco Dance Hannah Louvise Bendigsen Studio 1 Disco Freestyle senior jenter Øyvind Gulli Studio 1 Disco Freestyle senior gutter Marit Finne/ Elise Olsen/ Benedicte Løvaas Studio 1 Trio år Freestyle/Discojazz og Slowdance Juliane Egelund/ Tuva Karine Åkvåg Studio 1 Dobbel år Freestyle/Discojazz og Slowdance Stine L. Nedgård/ Maja Arctander Studio 1 Dobbel o/18 år Freestyle/Discojazz og Slowdance Benedicte Løvaas Studio 1 Singel år Freestyle/Discojazz og Slowdance Hannah Louvise Bendigtsen Studio 1 Singel år Freestyle/Discojazz og Slowdance Juliane Egelund/ Tuva Karine Åkvåg Studio 1 Slow dobbel år Freestyle/Discojazz og Slowdance Madeleine E. Hellerød/ Karina J. Larsen Studio 1 Slow dobbel o/16 år Freestyle/Discojazz og Slowdance Benedicte Løvaas Studio 1 Slow singel år Freestyle/Discojazz og Slowdance Hannah Lovise Bendigtsen Studio 1 Slow singel år Freestyle/Discojazz og Slowdance Madeleine E. Hellerød Studio 1 Slow singel o/18 år Freestyle/Discojazz og Slowdance Lag All Girl Premier 2 NRC Tigers Senior NRC Tigers Coed Elite NRC Tigers Mixed lag gutter/jenter år Cheer All Girl Elite NRC Tigers Junior Georg Ellingsen Lørenskog Modellbilklubb 1:10 Elektro Modified utendørs Europamestere: Carlos Alvarez Rio Lørenskog Frisbeeklubb Grand Master (over 50 år) Christian Sørum Lørenskog VBK U22 Beach Øyvind Gulli Studio 1 Disco Freestyle senior Hannah L. Bendigsen Studio 1 Disco Freestyle senior Øyvind Gulli Studio 1 Disco solo senior Øyvind Gulli/ Vibeke Andreassen Studio 1 Disco Duo Mix Cheer Coed Elite 1 Studio 1 Junior Mixed lag gutter/jenter år Cheer All Girl Elite Studio 1 Junior Verdensmestere: Pernille Brenni Brovold Studio 1 Disco Freestyle senior Øyvind Gulli Studio 1 Disco Freestyle senior Øyvind Gulli Studio 1 Disco solo

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 1

Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 1 Årsmøte i Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 Dagsorden for årsmøte: 1. Konstituering Åpning Navneopprop Godkjenne innkalling Godkjenne dagsorden Velge møteleder og møtesekretær Velge to

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter.

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter. Årsberetning 2014 Stjørdal Idrettsråd. Stjørdal Idrettsråd har hatt følgende sammensetning: Leder:Ann-Inger Leirtrø Nestleder: Line Moen Korstad Kasserer: Tove Moan Andersen Sekretær: Els De Keyzer Lie

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Årsmelding 2014 1 Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Vi var ved inngangen til året en klubb som hadde en flott hall og flotte utebaner, men med tilhørende økonomisk belastning. Det var derfor svært tungt

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160. På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb 11.3.2014, ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro!

4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro! www 4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro! I 2013 deltok 252 lag på Astor 3v3-cup. Det ble spilt 699 kamper på banen vår - i følge arrangør 3v3 Norge ny verdensrekord med antall

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

MEDLEMMENE I KULTURUTVALGET ORIENTERER OM KULTURARBEIDET I EGEN KOMMUNE

MEDLEMMENE I KULTURUTVALGET ORIENTERER OM KULTURARBEIDET I EGEN KOMMUNE Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid Saksframlegg Møte 24.november 2014 Side: 1 av 1 KU-sak 01/14 MEDLEMMENE I KULTURUTVALGET ORIENTERER OM KULTURARBEIDET I EGEN KOMMUNE Beskrivelse På agendaen til

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer