Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09."

Transkript

1 Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon Side 1 av 15 Skrevet ut:

2 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL JR Laglederhåndbok... 1 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL JR Organisasjon og arbeidsrutiner Org.kart - kommunikasjonskanaler Arbeidsbeskrivelse for lagledere Medlemslister Inn-/utmelding av spillere Overganger Samarbeidsavtaler Økonomi Lagskonto/kontohierarki Honorar/godtgjørelse Utgifter/transport Kontingent Dugnad Fair Play Treningsforhold Treningstider Baner Utstyr Utstyrsliste for nye lag Kampdrakter Supplering av utstyr Utstyrsavtaler Seriekamper Viktig info for 5-er og 7-er lag Viktig info for 9-er og 11-er lag Bytte av kamper rutiner Cuper Påmelding Oppgaver/forberedelse Registrering av lag ved frammøte Dommere Kamper med 5-er og 7-er lag i barnefotball Kamper med 9-er, 11-er og 7-er lag, fra og med 13 år Forsikring Utdanning Årsoversikt for noen aktiviteter/dugnader Årsoversikt for noen aktuelle cuper Tips ved oppstart av nye lag Nyttige lenker: Side 2 av 15 Skrevet ut:

3 1. Organisasjon og arbeidsrutiner ILSandviken sin hjemmeside finner du her: Det er nødvendig å gjøre seg kjent med dette området, da det er en viktig informasjonskanal i klubben. Håndballgruppen har sin egen hjemmeside inn under: Håndball. 1.1 Org.kart - kommunikasjonskanaler Se under Klubbmeny: Om klubben 1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere Lagleder er leder av laget og skal: Følge opp ILS (Idrettslaget Sandviken) sine mål og retningslinjer/handlingsplan. Se til at NFF (Norges Fotballforbund) sine retningslinjer for barne- og ungdomsfotball blir fulgt. Informere nye lagledere/trenere om kravet om politiattest. Se Hordaland Fotballkrets sine hjemmesider. Videreformidle informasjon fra klubben sentralt til spillere og foreldre. Representere laget og være spillerne og foreldrenes kontaktperson overfor fotballstyret Informere spillere og foreldre om treningstider, seriekamper og cuper. Ajourføre medlemslister. Oppdatere for laget. Være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av hjemmekamper, se eget pkt.. Sammen med trener være ansvarlig for at nødvendig utstyr er tilgjengelig på trening og kamp. Samarbeide med trenerne på laget. Påse at laget blir påmeldt til serie og cuper. Ansvar for lagskontoen i kontohierarkiet. Avholde foreldremøte, minimum ett per år. Koordinere oppgaver rundt laget, eks dugnadsarbeid, loddbøker, sesongavslutning Ta initiativ til sosiale tiltak for laget. 1.3 Medlemslister Oppdatering av medlemslister for spillere, trenere og lagledere er svært viktig. Elektronisk registrering. Medlemsoversikten brukes til utsendelse av kontingent og rapporter til fotballforbundet og andre. Oppdateres på Foreldre foretar selv spillerregistreringen, lagleder følger opp og påser at det stemmer/ behjelpelig med registrering. Lagleder få administrativ tilgang ved henvendelse til leder av medlems- /kontingentutvalget, Frode Skaar: 1.4 Inn-/utmelding av spillere For barn tom det året de fyller 11 år: Innmelding: Foregår ved at lagleder ber foreldre registrere spilleren elektronisk på nett (http://sandviken.easyklubb.no/spiller_registrering.php). Ved innmelding må følgende opplysninger oppgis: Side 3 av 15 Skrevet ut:

4 Spillerens navn, fødselsdato, adresse, navn på foresatte og kontaktinformasjon (tlf. nr og e-post adresse). Spiller må også tilknyttes lag. Utmelding: Lagleder har mottatt skriftlig utmelding fra foreldre og oppdaterer medlemslisten på nett. Husk å sjekke med kasserer at spiller har betalt sin kontingent. Lagleder setter spiller som sluttet i medlemsbasen (http://www.sandviken.easyklubb.no). For barn og ungdom fra det året de fyller 12 år 19 år: Innmelding: Foregår ved at lagleder ber foreldre registrere spilleren elektronisk på nett (http://sandviken.easyklubb.no/spiller_registrering.php). Ved innmelding må følgende opplysninger oppgis: Spillerens navn, fødselsdato, adresse, navn på foresatte og kontaktinformasjon (tlf. nr og e-post adresse). Spiller må også tilknyttes lag. I tillegg må lagleder registrere spilleren i FIKS (Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem). Spillerne registreres her enkeltvis med bl.a fødsesdato og lagsforsikring Passord: kontakt breddestyret Overgangsskjema, se Overganger pkt 1.5 Utmelding: Lagleder har mottatt skriftlig utmelding fra foreldre og oppdaterer medlemslisten på nett. Husk å sjekke med kasserer at spiller har betalt sin kontingent. Lagleder setter spiller som sluttet i medlemsbasen (http://www.sandviken.easyklubb.no). Registreres av lagleder som inaktiv i FIKS. 1.5 Overganger Reglementet finner du her: Fra 1. juni 2013, i forbindelse med en digitalisering (FIKS) av overgangssystemet i norsk fotball, ble de gamle overgangsskjemaene fullstendig erstattet av et «samtykkeskjema» som spiller og foresatt for spillere under 18 år skal signere. Samtykkeskjemaet skal også signeres av klubb og lastes inn i FIKS. Den elektroniske løsningen for overganger innebærer også at forespørsel fra ny klubb og svar fra tidligere klubb om spillers forpliktelser nå gjøres elektronisk i FIKS. Elektroniske overganger i IL Sandvikens breddeavdeling utføres av leder Ole-Petter Øvrebø: Satser 2014 overgangsgebyrer Overgangsgebyr; 6 13 år kr 100, år kr 400,- 16 år ++ kr 600,- Tips: Ta også hensyn i de yngste årene av ungdomsfotballen, at mange unge signaliserer ønske om bytte til ny klubb, men siden trekker tilbake dette ønsket. ILS skal ønske velkommen nye spillere til å trene med oss, men vi skal vente med å skrive overgangspapirer til det er helt sikkert at personen faktisk ønsker et klubbskifte. NB: Gjør spiller/foreldre oppmerksom på at ny spiller ikke er forsikret på trening med ILS før de er innmeldt i klubben (se pkt 1.4). Side 4 av 15 Skrevet ut:

5 ILS skal heller ikke være offensiv og aggressiv i forhold til å skaffe nye spillere til klubben. Et klubbskifte skal være 100 % spillerens avgjørelse og ikke komme som del av en misforstått rekrutteringspolitikk fra vår side. De naturlige tilvekstene for vår klubb er familier som velger å flytte til vårt nærområde og som ønsker et lokalt fotballtilbud. Disse skal vi gjøre alt for å få inn i vår klubb. 1.6 Samarbeidsavtaler Samarbeid mellom klubber kan være en god løsning i årsklasser der det er liten spillerstall og derfor vanskelig å stille lag i lokalmiljøet. ILS har klubbene Varegg og Eidsvåg nært i lokalmiljøet, og en avtale med disse klubbene kan gjøre at eget lag kan fortsette å spille fotball uten at de må skifte klubb og arena. Problemet oppstår som regel i ungdomsfotballen, når spillerbehovet øker samtidig som mange spillere kommer i puberteten og får andre interesser som konkurrerer med fotballen. ILS har fra 2002 hatt samarbeidsavtaler med Varegg av varierende omfang på både gutte- og jentesiden. I inneværende sesong (2014) hadde denne samarbeidskonstellasjonen 12 lag påmeldt i seriespillet i Hordaland Fotballkrets. Ny søknad om samarbeidsavtale vurderes hver høst med tanke på kommende sesong og må være kretsen i hende i midten av desember. Det søkes for ett år av gangen. Ansvar: Klubbstyret/fotball bredde 2. Økonomi 2.1 Lagskonto/kontohierarki I Sandviken skal lagskonti være i kontohierarkiet i Sparebanken Vest. Framgangsmåte: - Breddestyret v/kasserer framskaffer skjema/fullmakt som fylles ut med navnet på den som skal disponere lagskontoen (ofte lagleder). - Skjemaet leveres i Sparebanken Vest på Xhibition egenhendig, av den som skal disponere kontoen. - Husk å oppgi ønske om nettbank i skranken. Lagleder er ansvarlig for at det føres regnskap fra kontoen med bilag. Kontoen revideres ved årsskifte av en person til fra laget (evt. lagleder nr.2). Regnskapet sendes ut til foreldrene samt breddestyret/kasserer. 2.2 Honorar/godtgjørelse Fotballstyret v/kasserer utbetaler trenerhonorar/kjøregodtgjørelse etter egne regler. Egne ordninger for støtte til cupdeltagelse og deltagerkort se IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/skjema: Informasjon om støtte og refusjoner for avdeling breddefotball. 2.3 Utgifter/transport Utgifter til ferge/bompenger for nødvendig antall biler i forbindelse med seriekamper, dekkes mot framlegging av refusjonsskjema, med bilag, til kasserer. Skjema finnes på IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/skjema. Andre utlegg: Må være etter avtale og refunderes fra kasserer ved bruk av refusjonsskjemaet. Side 5 av 15 Skrevet ut:

6 Dommerhonorar og påmeldingsavgift til cuper forskutteres av lagskassen/lagleder og refunderes fra kasserer ved bruk av kvitteringsmal for dommerhonorar. Ungdomsfotball: Dommer leverer regning som scannes/leveres kasserer for utbetaling over bank. Alternativet som ved barnefotball kan også nyttes. Egne dommerregninger nyttes (se IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/skjema). 2.4 Kontingent Fastsettes på årsmøtet (i mars). For oppdaterte satser se IL Sandvikens hjemmesider under /klubben/kontingent. Medlemsoppdateringer fra lagleder er her et viktig utgangspunkt for at rett kontingent blir innkrevd. 2.5 Dugnad Retningslinjer for sponsormidler og dugnader vil bli utarbeidet. For spørsmål knyttet til dette ta inntil videre kontakt med breddestyret. 3. Fair Play Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell legning eller av andre grunner. Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse. Fair Play-møte før kampen Fair Play-hilsen skal foretas før og etter kamp Dette skal gjennomføres i alle fotballkamper i HFK! Arrangørklubben har ansvaret for gjennomføringen. Det skal alltid være 1 voksen person til stede Kampvert. https://www.fotball.no/kretser/hordaland/fair-play/ 4. Treningsforhold Treningene foregår i på Stemmemyren. Det er også mulig å trene på lokale balløkker/baner i nærområdet for yngre lag. Her må man ta hensyn til annen ikke-organisert aktivitet. 4.1 Treningstider Oversikt over gjeldende treningstider ligger ute på IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/treningstider Tildeling av treningstider foregår to ganger per år. Side 6 av 15 Skrevet ut:

7 4.2 Baner Det må søkes til treningstidsutvalget innen 1. mars for sommersesongen (april oktober) og innen 1. oktober for vintersesongen. Vi disponerer sammen med Varegg: Stemmemyren idrettsplass Storebanen eller Hovedbanen (kunstgress), Stemmemyren småbane Småbanen (kunstgress) og Stemmemyren grus Grusbanen (grus). I tillegg har Sandviken: Stemmemyren balløkke Dumpen (kunstgress). Fra august 2014 disponerer IL Sandviken også ballbingen ved Lønborg videregående skole i ukedagene fra 16:30-19:00 i henhold til avtale med Hordaland fylkeskommune. Lag (fortrinnsvis i barnefotballen) som ønsker å benytte denne banen til trening eller kamp avtaler dette med breddestyret. 5. Utstyr 5.1 Utstyrsliste for nye lag Husk å navne utstyret: ILS og årsklasse (eks ILS G02) Baller (en ball pr spiller anbefales) Ballnett Ballpumpe Kjegler Fløyte Markeringsvester (flere farger) Keeperhansker Førstehjelpsutstyr/skrin Bag (en pr. lag) Kampvert-vest 5.2 Kampdrakter Idrettslaget oppfordrer lagene til å søke om støtte/sponsor til kjøp av draktsett. Draktsett må være avmerke Umbro pga klubbens avtale. Husk å bestille draktene i ulike og litt store og ta med 3-4 ekstra drakter i største størrelse, så varer draktsettet lengre (søk f.eks til Statoil, BKK, Coop (Norwaycupdeltagere) Idrettslaget låner ut kampdrakter (overdeler) og keeperdrakt. Vi må ta godt vare på drakene. Husk å informere om at draktene bør vaskes på vrangen for å skåne påklistrete logoer/tall. Drakter som er blitt for små, leveres i retur til materialforvalter i gruppen. Navn på drakten bør unngås, selv om drakten dekkes 100 % av sponsor. 5.3 Supplering av utstyr I Jan/feb sendes det ut forespørsel til laglederne om behov for utstyr og innmelding av utstyr i retur. Henvendelse gjøres av lagleder til materialforvalter i breddestyret, Torbjørn Gjesteland eller Side 7 av 15 Skrevet ut:

8 5.4 Utstyrsavtaler ILS har utstyrsavtale med GMAX, Åsane Klubbkolleksjon finner du her under Scan Trade Umbro, klubbkatalog: Rabattkort/medlemskort til alle medlemmer. Lagleder deler ut til sitt lag. Kortene fås ved henvendelse til breddestyret. Klubben får provisjon av alt salg (alle typer varer) til enkeltmedlemmer, under forutsetning av at beløpet registreres med medlemskortet. Rabatt: 10 % på ordinære varer i GMAX, og 20% på Klubbkolleksjon (Umbro). Det arrangerer egne klubbdager med 30% på klubbkolleksjon. 6. Seriekamper Seriekampene foregår i perioden april til november. Påmeldingsfrist for barnefotball tom 12 år er i februar og for ungdomsfotball f.o.m. 13 år, i januar. Lag som ønsker å inngå i samarbeidskonstellasjoner med Varegg eller andre samarbeidsklubber gjøres oppmerksom på at søknad til kretsen om samarbeidslag må sendes i begynnelsen av desember, året før gjeldende sesong. Se info fra kretsen/styret angående påmeldingsprosedyrer. For aldersbestemte lag tom 10 år, settes kampene opp på eget puljemøte. Dette foregår i månedsskiftet mars/april. Egen innkalling til lagleder kommer. Her må en fra hvert lag stille, fortrinnsvis lagleder eller evt trener. Til dette møte må følgende opplysninger tas med: Oppsett for puljen (får tilsendt pr. e-poset). ILS sine hjemmekamptider (får tildelt via klubbansvarlig for tildeling), Datoer en vil unngå bortekamp på (eks. skolearrangementer som Helledussen, klassetur) Navn, e-post adresse og mobilnr. til laglederne i seriepuljen blir utvekslet på møtet. Lagleder sender ut lag- og serieoppsettet til eget lag. For aldersbestemte lag fra 11 år, setter kretsen opp seriekampene. Oversikten legges ut på kretsens egne hjemmesider: Lagleder sender ut lag- og serieoppsettet til eget lag. 6.1 Viktig info for 5-er og 7-er lag Barnefotballens grunnprinsipper (NFF) skal overholdes: Lagleder må skaffe dommer til hjemmekampene (se pkt 8.1) Side 8 av 15 Skrevet ut:

9 Lagleder har ansvar for å ønske bortelaget velkommen og vise dem tilrette. Lagleder har ansvar for at banen er klargjort til kamp. 6.2 Viktig info for 9-er og 11-er lag Råd om ungdomsfotball fra NFF finner du her: Spilleregler finner du her: G/J13år:Lagleder må skaffe dommer til hjemmekampene (se pkt 8.1) G/J 14år+: Kretsen setter opp dommere (se pkt 8.2) Se sjekkliste for lagleders oppgaver under kamp på Sandvikens hjemmesider under /fotball/laglederhandbok GULE KORT aldersgruppen år Direkte soning: Regelen finner du her: https://www.fotball.no/kretser/hordaland/aktivitet/nyheter- 2014/03mars/Umiddelbar-soning/ Lagleder er ansvarlig for å ta tiden på soningen. 6.3 Bytte av kamper rutiner Oversikt over oppsatte kamper på de ulike banene finner du via linken her: Rutine: Aldersbestemte klasser 11 år (der hvor kretsen setter opp kampene) 1. Begge lag må være enige. 2. Ny kamparena tid må være ledig (sjekk kampoppsett på aktuell bane) 3. Søknadsskjema finner du på Kretsens side her: Omberammingssøknad utfylles og sendes elektronisk til kretsen og må være kretskontoret i hende senest 7 dager før terminfestet dato og minimum 5 dager før ny kampdato. I siste serierunde innvilges ingen søknad. 4. Se generell info fra Kretsen her: 5. Du vil motta bekreftelse fra Kretsen på omberammet kamp. Husk å gi beskjed til dommeren! Aldersbestemte klasser tom 10 år: Se rutine over, kun punkt er aktuelt. I tillegg må ansvarlig for oppsett av minikamper i klubben (breddeleder Ole-Petter Øvrebø) kontaktes. 7. Cuper Aldersbestemte lag tom 12 år deltar på cuper i nærområdet (Hordaland). Fra 13 års alder kan en reise lengre. (Sør- Norge). Deltagelse på cuper i utlandet må tas opp med fotballstyret i god tid før en evt. påmelding. Side 9 av 15 Skrevet ut:

10 7.1 Påmelding Lagleder melder på og sørger for at påmeldingsavgiften betales. Dersom cupen blir overtegnet, er det innbetalingsdato for påmeldingsavgiften som legges som kriterium for hvem som får komme med. En del cuper har opplegg hvor spillerne i tillegg må betale deltagerkort. Antall deltagerkort må gjerne oppgis ved påmelding, og betales samlet inn innen en oppgitt frist. Lagleder må samle inn dette beløpet på forhånd fra spillerne (jfr. Vosscup). Det er en fordel at antall, og valg av cuper, er bestemt tidlig i sesongen. Dette bør være et av punktene på foreldremøtet og spillermøtet når sesongen skal planlegges. 7.2 Oppgaver/forberedelse Utsending av info til foreldre og spillere i god tid. Her er det lurt å legge ved link til arrangementet slik at de selv kan hente ut detaljer. Lagleder står som kontaktperson for arrangør, dersom ikke annet er oppgitt ved påmeldingen. Det er nødvendig å sjekke kampoppsettet tett opp til cupdagen, for å sjekke om endringer er foretatt av arrangør. Spillerlister må fylles ut for laget. Disse ligger ofte på nettsiden til arrangøren. Opprop ved premieutdeling foregår etter disse listene. På helge-/sommercup med overnatting, er det lurt å sette ned en reisekomité. Ved felles innkvartering av spillerne må lagledere/foreldre være med og overnatte. Egne lister for hvem som overnatter må leveres arrangør. Dette er viktig mht brannforeskrifter. 7.3 Registrering av lag ved frammøte Lagleder må møte i sekretariatet min 30 min før første kamp for å levere inn spillerlisten. Samtidig vil en få opplyst om det er foretatt noen endringer, informasjon om premieutdeling, sluttspill (gjelder fra 13års alderen) osv. 8. Dommere Se: under Fotball. Dommerkoordinator for IL Sandvikens breddefotballgruppe er Simen Erdal Ones: 8.1 Kamper med 5-er og 7-er lag i barnefotball Lagleder sørger for at dommer får utdelt: Dommeroverdel og fløyte. Lagleder utbetaler dommerhonorar rett etter kampen. IL Sandvikens kvitteringsmal for dommerhonorar skal nyttes. Honoraret er 100kr som betales kontant. Klubben arrangerer egne klubbdommerkurs for dommere i 5-er og 7-er fotball. Det er viktig at lagledere er flinke til la disse få prøve seg. Lagleder og trener har et ansvar for å passe på egne dommere, veilede og støtte dem. Det er viktig å respektere dommeravgjørelsen. Foreldre skal ikke blande seg inn i dommerarbeidet under kamp. Gode holdninger og forbilder er viktig her! 8.2 Kamper med 9-er, 11-er og 7-er lag, fra og med 13 år Dommerkort er utstedt til alle påmeldte lag fra kretsen for at de skal ha kontroll på dommere, kampdata og evt ny informasjon. Dommerkort blir tilsendt styret i klubben som gir disse videre til lagleder. Dersom du mangler slike, må du kontakte styreleder. Side 10 av 15 Skrevet ut:

11 Hvis du mangler dommerkort, kan du også skrive ut et blankt kort ved å følge linken: c?epslanguage=en Dommerregning kan nå betales ut fra kasserer på bakgrunn av innlevert/scannet dommerregning fra lagleder. Dommer har med utfylt regning inkl kontonr. Betalingsfrist er 10 dager. Dommerhonorar kan også betales kontant, ved at lagleder forkutterer: Dommer: Har kretsen skaffet dommer, finner du dette på kampoppsettet. Må du skaffe dommer selv, kan du se på klubbdommerlisten på IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/dommerhjørnet eller på kretsens dommerliste her: For å unngå ubehagelige overraskelser i forbindelse med kamp oppfordrer vi alle til å ta kontakt med oppsatt dommer en til to dager før kamp. På den måten kan vi unngå evt. misforståelser. RESULTATREGISTRERING (Gjelder i klassene fra 13 år og opp) Lagleder for hjemmelaget har ansvaret for å sende inn resultatet på SMS så snart som mulig etter kamp. Tabellen oppdatertes da automatisk på internett. Husk at dommerkortet uansett skal sendes inn på vanlig måte. Framgangsmåte: SMS til 2303 (gratis) Start meldingen med: Resultat kampnr mål hjemmelag mål bortelag Se også info her: Resultat kan også registreres via mobiltelefonapplikasjonen «Min Fotball». Oppdaterte kampoversikter/resultater finner du her: Under terminlister og tabeller: 9. Forsikring Forsikring Fotballforsikringen 2013 gjelder f.o.m t.o.m år dekkes av NIFs barneforsikring. Det er krav om at spillerne er registrerte som medlemmer i klubben. Spillere som er 12 år eller eldre må være registrert i FIKS. Dekkes av lagforsikring: år betales av NFF Informasjon om ny forsikring og ytelser: eller tlf Idrettens skadetelefon: Her finner du også skademeldingsskjema. Side 11 av 15 Skrevet ut:

12 Ved evt. skade, er det viktig at lagleder sørger for at skademeldingsskjema blir fylt ut og at nødvendig informasjon blir gitt til spiller og foreldre. 10. Utdanning Klubben oppfordrer trenere og lagleder til å delta på kurs. HFK har en rekke tilbud som en finner under fanen Utdanning/utvikling: Anbefaling: Kretsen arrangerer egne fotballederkurs, trinn 1 +2 Likeledes anbefales Kretsens aktivitetslederkurs (16t) Klubbutvikling i ILS regi. ILS dekker kursutgifter etter avtale. 11. Årsoversikt for noen aktiviteter/dugnader JANUAR - JUNI Gruppe Jan Feb Mars April Mai Juni Kv. Sr Fotball- Bredde: Åpningscup/BKK Hjelp med kafé på Åpningscupen ILS - Bodsalg Stemmen - Blomstersalg -Bodsalg Stemmen Loddbøker Bodsalg Stemmen JULI - DESEMBER Gruppe Juli August September Oktober November Desember Fotball- Bredde: Bodsalg Stemmen Bodsalg Stemmen Bodsalg Stemmen - Loddbøker -Sesongavslutning -Aktivitetskalendersalg 12. Årsoversikt for noen aktuelle cuper. Kretsens oversikt over cuper finner du her: Fotballforbundets oversikt over cuper finner du her: Nedenfor her finner du en del av de vanligste cupene som ILS lag i barnefotballen har vært med på. Cup-arrangør, link. Sandvikens Åpningscup (for jenter) Varegg-cup Påmeldingsfrist (må sjekkes via nettet) Slutten av januar ( Sandviken melder på samlet via gruppeleder i Kv. jr.) Jan/feb Tidspunkt for cupen Slutten av mars Slutten av mars Vosscup Medio mars, obs lurt å være tidlig ute med Medio juni Side 12 av 15 Skrevet ut:

13 Barnefotball tom 12 år Knøtteturneringen/ Eidsvåg cup, tom 12 år Alvøen cup, tom 12 år Loddefjord IL Kvernbit cup tom 12 år ory.do?id=4594 Åsanefotballfestival, Åsane fotballdamer o?tournamentid=570&sitedid=190 Fotball24 cup Innendørscup, i Vestlandshallen, 5/7-er fotball påmelding Påmelding i mai/juni Påmelding i april Påmelding april/mai Påmelding fra mai til august. Påmelding medio juni Spilles i slutten av august. Spilles i slutten av august Slutten av august Spilles medio oktober Slutten av november 13. Tips ved oppstart av nye lag Rekruttering/annonsering Forslag til framgangsmåte: Fotballstyret lager informasjonskriv til barn og foreldre i førsteklasse, som annonseres på IL Sandvikens hjemmeside og klubbens facebookside. I forkant av treningsoppstart for nye årskull, må det være planlagt og avklart hvem som skal ta imot/veilede den nye gruppen/laget denne rekrutteringsdagen. Noen må informere foreldre/foresatte, mens andre tar seg av treningen av barna. Foreldre/foresatte må få informasjon om IL Sandviken, arbeidet omkring laget og bli oppfordret til og gå sammen og drive laget. Det nye laget kan evt. få utdelt utstyr og treningstid før de går hjem. Utstyr til nye lag Se under pkt 4 her i håndboken. Lagledere får utdelt laglederhåndbokens 1. og 2. side (forsiden med adresse til elektronisk laglederhåndbok + innholdsfortegnelsen) Dommervest og fløyteblir utdelt før seriestart Navn- og adresselister Angående medlemsregistrering: Se pkt 1.3 Lagleder bør snarest skaffe seg oversikt over alle spillerne. En slik registrering bør inneholde navn, fødselsdato, adresser, aktuelle telefonnummer og mailadresser. Et tips er å datere for hver gang man oppdaterer listene (nye spillere eller andre endringer). Listen bør også ligge i treningsbagene som er med på treninger/kamper. Faddertildeling Alle lagledere som ønsker det, skal få tilbud fra fotballstyret om en fadder. Det kan være en person fra styret eller en annen lagleder de kjenner. Fadderen kan være behjelpelig med praktiske tips, svare på spørsmål, presentasjon av nye ledere inn mot klubben etc. Dersom lagleder ikke har internett-tilgang, sørger fadderen for at vedkommende får utlevert en papirutgave av laglederhåndboken. Det anbefales å samle alt stoff i en ringperm. Prinsipper rundt organiseringen Side 13 av 15 Skrevet ut:

14 Barnefotballen skal preges av trivsel, av trygghet, og av at barna opplever mestring! Man bør melde opp nok lag i serien slik at alle får mye spilletid. Når man spiller femmerfotball er det nok med 6-7 spillere på hvert lag. Lagene kan også låne av hverandre dersom noen ikke kan stille. I løpet av sesongen bør man rullere spillerne på lagene, slik at spillerne beholder følelsen av å være ett lag som er delt i grupper i serien. Lagene må være så jevne som mulig. 8 "regler" for god barnefotball! Med barnefotball menes all organisert fotball for gutter og jenter, fra og med 6 år og opp til og med 12 år. NFF har laget 8 "regler" for hvordan god barnefotballen bør drives. 1. Barnefotball er lekbetont! 2. Det viktigste er å være sammen med venner! 3. Alle skal spille like mye! 4. Lær barna å tåle både seier og tap! 5. Mer trening og færre kamper! 6. Barnefotball - en allsidig aktivitet! 7. Fotball er et spill! 8. La oss gå sammen om gla fotball for de små! Andre nyttige lenker: Barnefotballens verdigrunnlag, foreldrevettregler og retningslinjer for barnefotball finner du her: Fair Play: Foreldremøte En viktig kanal for å få gode støttespillere i arbeidet rundt laget. Foreldremøtet bør legges tidlig i sesongen, før påmelding til serien (januar/februar) Minimum en gang pr. år. Møterom i Pava bookes ved henvendelse til Noen fra fotballstyret bør være med på det første møte for å informere om klubben og svare på evt. spørsmål.. Forslag til saksliste: Informasjon styrerepresentant om ILS Informasjon fra lagleder: laget som en felles dugnad der alle må bidra på ulike vis jfr. pkt.2, økonomi, websiden til ILS, informasjonskanaler (ønskelig med mailliste), oppdatering av medlemsinfo, foreldrevettregler, Fair Play Foreldredeltakelse (trivselstiltak og dugnader) Tilbakemelding fra trenere Organisering av laget (iht fotballforbundets retningslinjer) Treningstider Påmelding i serien (antall lag) Deltakelse på cuper Eventuelt Det skal føres referat fra foreldremøtet som sendes ut til foreldregruppen og gruppeleder. Inkludering i klubben Velkommen til ILS Side 14 av 15 Skrevet ut:

15 Tildelt treningstid på Stemmemyren/Dumpen Invitasjon til lagledermøte om høsten (Hr. jr.) Medlem av gruppestyret (Kv. jr.) Ved første samling med foreldre/trenere/lagleder, blir en ønsket velkommen av styrerepresentant. Invitasjon til sesongavslutning for spillerne i klubbhuset. Fadderordning. Gløggfest for lagledere og trenere. 14. Nyttige lenker: IL Sandviken sin hjemmeside finner du her: IL Sandvikens facebookside finner du her: https://www.facebook.com/pages/il-sandviken/ ?fref=ts Til Hordaland fotballkrets (HFK) : Her kan du også gå direkte videre inn på fotballforbundets nettsider( NFF) Til Norges fotballforbund (NFF): Side 15 av 15 Skrevet ut:

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer