Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09."

Transkript

1 Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon Side 1 av 15 Skrevet ut:

2 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL JR Laglederhåndbok... 1 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL JR Organisasjon og arbeidsrutiner Org.kart - kommunikasjonskanaler Arbeidsbeskrivelse for lagledere Medlemslister Inn-/utmelding av spillere Overganger Samarbeidsavtaler Økonomi Lagskonto/kontohierarki Honorar/godtgjørelse Utgifter/transport Kontingent Dugnad Fair Play Treningsforhold Treningstider Baner Utstyr Utstyrsliste for nye lag Kampdrakter Supplering av utstyr Utstyrsavtaler Seriekamper Viktig info for 5-er og 7-er lag Viktig info for 9-er og 11-er lag Bytte av kamper rutiner Cuper Påmelding Oppgaver/forberedelse Registrering av lag ved frammøte Dommere Kamper med 5-er og 7-er lag i barnefotball Kamper med 9-er, 11-er og 7-er lag, fra og med 13 år Forsikring Utdanning Årsoversikt for noen aktiviteter/dugnader Årsoversikt for noen aktuelle cuper Tips ved oppstart av nye lag Nyttige lenker: Side 2 av 15 Skrevet ut:

3 1. Organisasjon og arbeidsrutiner ILSandviken sin hjemmeside finner du her: Det er nødvendig å gjøre seg kjent med dette området, da det er en viktig informasjonskanal i klubben. Håndballgruppen har sin egen hjemmeside inn under: Håndball. 1.1 Org.kart - kommunikasjonskanaler Se under Klubbmeny: Om klubben 1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere Lagleder er leder av laget og skal: Følge opp ILS (Idrettslaget Sandviken) sine mål og retningslinjer/handlingsplan. Se til at NFF (Norges Fotballforbund) sine retningslinjer for barne- og ungdomsfotball blir fulgt. Informere nye lagledere/trenere om kravet om politiattest. Se Hordaland Fotballkrets sine hjemmesider. Videreformidle informasjon fra klubben sentralt til spillere og foreldre. Representere laget og være spillerne og foreldrenes kontaktperson overfor fotballstyret Informere spillere og foreldre om treningstider, seriekamper og cuper. Ajourføre medlemslister. Oppdatere for laget. Være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av hjemmekamper, se eget pkt.. Sammen med trener være ansvarlig for at nødvendig utstyr er tilgjengelig på trening og kamp. Samarbeide med trenerne på laget. Påse at laget blir påmeldt til serie og cuper. Ansvar for lagskontoen i kontohierarkiet. Avholde foreldremøte, minimum ett per år. Koordinere oppgaver rundt laget, eks dugnadsarbeid, loddbøker, sesongavslutning Ta initiativ til sosiale tiltak for laget. 1.3 Medlemslister Oppdatering av medlemslister for spillere, trenere og lagledere er svært viktig. Elektronisk registrering. Medlemsoversikten brukes til utsendelse av kontingent og rapporter til fotballforbundet og andre. Oppdateres på Foreldre foretar selv spillerregistreringen, lagleder følger opp og påser at det stemmer/ behjelpelig med registrering. Lagleder få administrativ tilgang ved henvendelse til leder av medlems- /kontingentutvalget, Frode Skaar: 1.4 Inn-/utmelding av spillere For barn tom det året de fyller 11 år: Innmelding: Foregår ved at lagleder ber foreldre registrere spilleren elektronisk på nett (http://sandviken.easyklubb.no/spiller_registrering.php). Ved innmelding må følgende opplysninger oppgis: Side 3 av 15 Skrevet ut:

4 Spillerens navn, fødselsdato, adresse, navn på foresatte og kontaktinformasjon (tlf. nr og e-post adresse). Spiller må også tilknyttes lag. Utmelding: Lagleder har mottatt skriftlig utmelding fra foreldre og oppdaterer medlemslisten på nett. Husk å sjekke med kasserer at spiller har betalt sin kontingent. Lagleder setter spiller som sluttet i medlemsbasen (http://www.sandviken.easyklubb.no). For barn og ungdom fra det året de fyller 12 år 19 år: Innmelding: Foregår ved at lagleder ber foreldre registrere spilleren elektronisk på nett (http://sandviken.easyklubb.no/spiller_registrering.php). Ved innmelding må følgende opplysninger oppgis: Spillerens navn, fødselsdato, adresse, navn på foresatte og kontaktinformasjon (tlf. nr og e-post adresse). Spiller må også tilknyttes lag. I tillegg må lagleder registrere spilleren i FIKS (Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem). Spillerne registreres her enkeltvis med bl.a fødsesdato og lagsforsikring Passord: kontakt breddestyret Overgangsskjema, se Overganger pkt 1.5 Utmelding: Lagleder har mottatt skriftlig utmelding fra foreldre og oppdaterer medlemslisten på nett. Husk å sjekke med kasserer at spiller har betalt sin kontingent. Lagleder setter spiller som sluttet i medlemsbasen (http://www.sandviken.easyklubb.no). Registreres av lagleder som inaktiv i FIKS. 1.5 Overganger Reglementet finner du her: Fra 1. juni 2013, i forbindelse med en digitalisering (FIKS) av overgangssystemet i norsk fotball, ble de gamle overgangsskjemaene fullstendig erstattet av et «samtykkeskjema» som spiller og foresatt for spillere under 18 år skal signere. Samtykkeskjemaet skal også signeres av klubb og lastes inn i FIKS. Den elektroniske løsningen for overganger innebærer også at forespørsel fra ny klubb og svar fra tidligere klubb om spillers forpliktelser nå gjøres elektronisk i FIKS. Elektroniske overganger i IL Sandvikens breddeavdeling utføres av leder Ole-Petter Øvrebø: Satser 2014 overgangsgebyrer Overgangsgebyr; 6 13 år kr 100, år kr 400,- 16 år ++ kr 600,- Tips: Ta også hensyn i de yngste årene av ungdomsfotballen, at mange unge signaliserer ønske om bytte til ny klubb, men siden trekker tilbake dette ønsket. ILS skal ønske velkommen nye spillere til å trene med oss, men vi skal vente med å skrive overgangspapirer til det er helt sikkert at personen faktisk ønsker et klubbskifte. NB: Gjør spiller/foreldre oppmerksom på at ny spiller ikke er forsikret på trening med ILS før de er innmeldt i klubben (se pkt 1.4). Side 4 av 15 Skrevet ut:

5 ILS skal heller ikke være offensiv og aggressiv i forhold til å skaffe nye spillere til klubben. Et klubbskifte skal være 100 % spillerens avgjørelse og ikke komme som del av en misforstått rekrutteringspolitikk fra vår side. De naturlige tilvekstene for vår klubb er familier som velger å flytte til vårt nærområde og som ønsker et lokalt fotballtilbud. Disse skal vi gjøre alt for å få inn i vår klubb. 1.6 Samarbeidsavtaler Samarbeid mellom klubber kan være en god løsning i årsklasser der det er liten spillerstall og derfor vanskelig å stille lag i lokalmiljøet. ILS har klubbene Varegg og Eidsvåg nært i lokalmiljøet, og en avtale med disse klubbene kan gjøre at eget lag kan fortsette å spille fotball uten at de må skifte klubb og arena. Problemet oppstår som regel i ungdomsfotballen, når spillerbehovet øker samtidig som mange spillere kommer i puberteten og får andre interesser som konkurrerer med fotballen. ILS har fra 2002 hatt samarbeidsavtaler med Varegg av varierende omfang på både gutte- og jentesiden. I inneværende sesong (2014) hadde denne samarbeidskonstellasjonen 12 lag påmeldt i seriespillet i Hordaland Fotballkrets. Ny søknad om samarbeidsavtale vurderes hver høst med tanke på kommende sesong og må være kretsen i hende i midten av desember. Det søkes for ett år av gangen. Ansvar: Klubbstyret/fotball bredde 2. Økonomi 2.1 Lagskonto/kontohierarki I Sandviken skal lagskonti være i kontohierarkiet i Sparebanken Vest. Framgangsmåte: - Breddestyret v/kasserer framskaffer skjema/fullmakt som fylles ut med navnet på den som skal disponere lagskontoen (ofte lagleder). - Skjemaet leveres i Sparebanken Vest på Xhibition egenhendig, av den som skal disponere kontoen. - Husk å oppgi ønske om nettbank i skranken. Lagleder er ansvarlig for at det føres regnskap fra kontoen med bilag. Kontoen revideres ved årsskifte av en person til fra laget (evt. lagleder nr.2). Regnskapet sendes ut til foreldrene samt breddestyret/kasserer. 2.2 Honorar/godtgjørelse Fotballstyret v/kasserer utbetaler trenerhonorar/kjøregodtgjørelse etter egne regler. Egne ordninger for støtte til cupdeltagelse og deltagerkort se IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/skjema: Informasjon om støtte og refusjoner for avdeling breddefotball. 2.3 Utgifter/transport Utgifter til ferge/bompenger for nødvendig antall biler i forbindelse med seriekamper, dekkes mot framlegging av refusjonsskjema, med bilag, til kasserer. Skjema finnes på IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/skjema. Andre utlegg: Må være etter avtale og refunderes fra kasserer ved bruk av refusjonsskjemaet. Side 5 av 15 Skrevet ut:

6 Dommerhonorar og påmeldingsavgift til cuper forskutteres av lagskassen/lagleder og refunderes fra kasserer ved bruk av kvitteringsmal for dommerhonorar. Ungdomsfotball: Dommer leverer regning som scannes/leveres kasserer for utbetaling over bank. Alternativet som ved barnefotball kan også nyttes. Egne dommerregninger nyttes (se IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/skjema). 2.4 Kontingent Fastsettes på årsmøtet (i mars). For oppdaterte satser se IL Sandvikens hjemmesider under /klubben/kontingent. Medlemsoppdateringer fra lagleder er her et viktig utgangspunkt for at rett kontingent blir innkrevd. 2.5 Dugnad Retningslinjer for sponsormidler og dugnader vil bli utarbeidet. For spørsmål knyttet til dette ta inntil videre kontakt med breddestyret. 3. Fair Play Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell legning eller av andre grunner. Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse. Fair Play-møte før kampen Fair Play-hilsen skal foretas før og etter kamp Dette skal gjennomføres i alle fotballkamper i HFK! Arrangørklubben har ansvaret for gjennomføringen. Det skal alltid være 1 voksen person til stede Kampvert. https://www.fotball.no/kretser/hordaland/fair-play/ 4. Treningsforhold Treningene foregår i på Stemmemyren. Det er også mulig å trene på lokale balløkker/baner i nærområdet for yngre lag. Her må man ta hensyn til annen ikke-organisert aktivitet. 4.1 Treningstider Oversikt over gjeldende treningstider ligger ute på IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/treningstider Tildeling av treningstider foregår to ganger per år. Side 6 av 15 Skrevet ut:

7 4.2 Baner Det må søkes til treningstidsutvalget innen 1. mars for sommersesongen (april oktober) og innen 1. oktober for vintersesongen. Vi disponerer sammen med Varegg: Stemmemyren idrettsplass Storebanen eller Hovedbanen (kunstgress), Stemmemyren småbane Småbanen (kunstgress) og Stemmemyren grus Grusbanen (grus). I tillegg har Sandviken: Stemmemyren balløkke Dumpen (kunstgress). Fra august 2014 disponerer IL Sandviken også ballbingen ved Lønborg videregående skole i ukedagene fra 16:30-19:00 i henhold til avtale med Hordaland fylkeskommune. Lag (fortrinnsvis i barnefotballen) som ønsker å benytte denne banen til trening eller kamp avtaler dette med breddestyret. 5. Utstyr 5.1 Utstyrsliste for nye lag Husk å navne utstyret: ILS og årsklasse (eks ILS G02) Baller (en ball pr spiller anbefales) Ballnett Ballpumpe Kjegler Fløyte Markeringsvester (flere farger) Keeperhansker Førstehjelpsutstyr/skrin Bag (en pr. lag) Kampvert-vest 5.2 Kampdrakter Idrettslaget oppfordrer lagene til å søke om støtte/sponsor til kjøp av draktsett. Draktsett må være avmerke Umbro pga klubbens avtale. Husk å bestille draktene i ulike og litt store og ta med 3-4 ekstra drakter i største størrelse, så varer draktsettet lengre (søk f.eks til Statoil, BKK, Coop (Norwaycupdeltagere) Idrettslaget låner ut kampdrakter (overdeler) og keeperdrakt. Vi må ta godt vare på drakene. Husk å informere om at draktene bør vaskes på vrangen for å skåne påklistrete logoer/tall. Drakter som er blitt for små, leveres i retur til materialforvalter i gruppen. Navn på drakten bør unngås, selv om drakten dekkes 100 % av sponsor. 5.3 Supplering av utstyr I Jan/feb sendes det ut forespørsel til laglederne om behov for utstyr og innmelding av utstyr i retur. Henvendelse gjøres av lagleder til materialforvalter i breddestyret, Torbjørn Gjesteland eller Side 7 av 15 Skrevet ut:

8 5.4 Utstyrsavtaler ILS har utstyrsavtale med GMAX, Åsane Klubbkolleksjon finner du her under Scan Trade Umbro, klubbkatalog: Rabattkort/medlemskort til alle medlemmer. Lagleder deler ut til sitt lag. Kortene fås ved henvendelse til breddestyret. Klubben får provisjon av alt salg (alle typer varer) til enkeltmedlemmer, under forutsetning av at beløpet registreres med medlemskortet. Rabatt: 10 % på ordinære varer i GMAX, og 20% på Klubbkolleksjon (Umbro). Det arrangerer egne klubbdager med 30% på klubbkolleksjon. 6. Seriekamper Seriekampene foregår i perioden april til november. Påmeldingsfrist for barnefotball tom 12 år er i februar og for ungdomsfotball f.o.m. 13 år, i januar. Lag som ønsker å inngå i samarbeidskonstellasjoner med Varegg eller andre samarbeidsklubber gjøres oppmerksom på at søknad til kretsen om samarbeidslag må sendes i begynnelsen av desember, året før gjeldende sesong. Se info fra kretsen/styret angående påmeldingsprosedyrer. For aldersbestemte lag tom 10 år, settes kampene opp på eget puljemøte. Dette foregår i månedsskiftet mars/april. Egen innkalling til lagleder kommer. Her må en fra hvert lag stille, fortrinnsvis lagleder eller evt trener. Til dette møte må følgende opplysninger tas med: Oppsett for puljen (får tilsendt pr. e-poset). ILS sine hjemmekamptider (får tildelt via klubbansvarlig for tildeling), Datoer en vil unngå bortekamp på (eks. skolearrangementer som Helledussen, klassetur) Navn, e-post adresse og mobilnr. til laglederne i seriepuljen blir utvekslet på møtet. Lagleder sender ut lag- og serieoppsettet til eget lag. For aldersbestemte lag fra 11 år, setter kretsen opp seriekampene. Oversikten legges ut på kretsens egne hjemmesider: Lagleder sender ut lag- og serieoppsettet til eget lag. 6.1 Viktig info for 5-er og 7-er lag Barnefotballens grunnprinsipper (NFF) skal overholdes: Lagleder må skaffe dommer til hjemmekampene (se pkt 8.1) Side 8 av 15 Skrevet ut:

9 Lagleder har ansvar for å ønske bortelaget velkommen og vise dem tilrette. Lagleder har ansvar for at banen er klargjort til kamp. 6.2 Viktig info for 9-er og 11-er lag Råd om ungdomsfotball fra NFF finner du her: Spilleregler finner du her: G/J13år:Lagleder må skaffe dommer til hjemmekampene (se pkt 8.1) G/J 14år+: Kretsen setter opp dommere (se pkt 8.2) Se sjekkliste for lagleders oppgaver under kamp på Sandvikens hjemmesider under /fotball/laglederhandbok GULE KORT aldersgruppen år Direkte soning: Regelen finner du her: https://www.fotball.no/kretser/hordaland/aktivitet/nyheter- 2014/03mars/Umiddelbar-soning/ Lagleder er ansvarlig for å ta tiden på soningen. 6.3 Bytte av kamper rutiner Oversikt over oppsatte kamper på de ulike banene finner du via linken her: Rutine: Aldersbestemte klasser 11 år (der hvor kretsen setter opp kampene) 1. Begge lag må være enige. 2. Ny kamparena tid må være ledig (sjekk kampoppsett på aktuell bane) 3. Søknadsskjema finner du på Kretsens side her: Omberammingssøknad utfylles og sendes elektronisk til kretsen og må være kretskontoret i hende senest 7 dager før terminfestet dato og minimum 5 dager før ny kampdato. I siste serierunde innvilges ingen søknad. 4. Se generell info fra Kretsen her: 5. Du vil motta bekreftelse fra Kretsen på omberammet kamp. Husk å gi beskjed til dommeren! Aldersbestemte klasser tom 10 år: Se rutine over, kun punkt er aktuelt. I tillegg må ansvarlig for oppsett av minikamper i klubben (breddeleder Ole-Petter Øvrebø) kontaktes. 7. Cuper Aldersbestemte lag tom 12 år deltar på cuper i nærområdet (Hordaland). Fra 13 års alder kan en reise lengre. (Sør- Norge). Deltagelse på cuper i utlandet må tas opp med fotballstyret i god tid før en evt. påmelding. Side 9 av 15 Skrevet ut:

10 7.1 Påmelding Lagleder melder på og sørger for at påmeldingsavgiften betales. Dersom cupen blir overtegnet, er det innbetalingsdato for påmeldingsavgiften som legges som kriterium for hvem som får komme med. En del cuper har opplegg hvor spillerne i tillegg må betale deltagerkort. Antall deltagerkort må gjerne oppgis ved påmelding, og betales samlet inn innen en oppgitt frist. Lagleder må samle inn dette beløpet på forhånd fra spillerne (jfr. Vosscup). Det er en fordel at antall, og valg av cuper, er bestemt tidlig i sesongen. Dette bør være et av punktene på foreldremøtet og spillermøtet når sesongen skal planlegges. 7.2 Oppgaver/forberedelse Utsending av info til foreldre og spillere i god tid. Her er det lurt å legge ved link til arrangementet slik at de selv kan hente ut detaljer. Lagleder står som kontaktperson for arrangør, dersom ikke annet er oppgitt ved påmeldingen. Det er nødvendig å sjekke kampoppsettet tett opp til cupdagen, for å sjekke om endringer er foretatt av arrangør. Spillerlister må fylles ut for laget. Disse ligger ofte på nettsiden til arrangøren. Opprop ved premieutdeling foregår etter disse listene. På helge-/sommercup med overnatting, er det lurt å sette ned en reisekomité. Ved felles innkvartering av spillerne må lagledere/foreldre være med og overnatte. Egne lister for hvem som overnatter må leveres arrangør. Dette er viktig mht brannforeskrifter. 7.3 Registrering av lag ved frammøte Lagleder må møte i sekretariatet min 30 min før første kamp for å levere inn spillerlisten. Samtidig vil en få opplyst om det er foretatt noen endringer, informasjon om premieutdeling, sluttspill (gjelder fra 13års alderen) osv. 8. Dommere Se: under Fotball. Dommerkoordinator for IL Sandvikens breddefotballgruppe er Simen Erdal Ones: 8.1 Kamper med 5-er og 7-er lag i barnefotball Lagleder sørger for at dommer får utdelt: Dommeroverdel og fløyte. Lagleder utbetaler dommerhonorar rett etter kampen. IL Sandvikens kvitteringsmal for dommerhonorar skal nyttes. Honoraret er 100kr som betales kontant. Klubben arrangerer egne klubbdommerkurs for dommere i 5-er og 7-er fotball. Det er viktig at lagledere er flinke til la disse få prøve seg. Lagleder og trener har et ansvar for å passe på egne dommere, veilede og støtte dem. Det er viktig å respektere dommeravgjørelsen. Foreldre skal ikke blande seg inn i dommerarbeidet under kamp. Gode holdninger og forbilder er viktig her! 8.2 Kamper med 9-er, 11-er og 7-er lag, fra og med 13 år Dommerkort er utstedt til alle påmeldte lag fra kretsen for at de skal ha kontroll på dommere, kampdata og evt ny informasjon. Dommerkort blir tilsendt styret i klubben som gir disse videre til lagleder. Dersom du mangler slike, må du kontakte styreleder. Side 10 av 15 Skrevet ut:

11 Hvis du mangler dommerkort, kan du også skrive ut et blankt kort ved å følge linken: c?epslanguage=en Dommerregning kan nå betales ut fra kasserer på bakgrunn av innlevert/scannet dommerregning fra lagleder. Dommer har med utfylt regning inkl kontonr. Betalingsfrist er 10 dager. Dommerhonorar kan også betales kontant, ved at lagleder forkutterer: Dommer: Har kretsen skaffet dommer, finner du dette på kampoppsettet. Må du skaffe dommer selv, kan du se på klubbdommerlisten på IL Sandvikens hjemmesider under /fotball/dommerhjørnet eller på kretsens dommerliste her: For å unngå ubehagelige overraskelser i forbindelse med kamp oppfordrer vi alle til å ta kontakt med oppsatt dommer en til to dager før kamp. På den måten kan vi unngå evt. misforståelser. RESULTATREGISTRERING (Gjelder i klassene fra 13 år og opp) Lagleder for hjemmelaget har ansvaret for å sende inn resultatet på SMS så snart som mulig etter kamp. Tabellen oppdatertes da automatisk på internett. Husk at dommerkortet uansett skal sendes inn på vanlig måte. Framgangsmåte: SMS til 2303 (gratis) Start meldingen med: Resultat kampnr mål hjemmelag mål bortelag Se også info her: Resultat kan også registreres via mobiltelefonapplikasjonen «Min Fotball». Oppdaterte kampoversikter/resultater finner du her: Under terminlister og tabeller: 9. Forsikring Forsikring Fotballforsikringen 2013 gjelder f.o.m t.o.m år dekkes av NIFs barneforsikring. Det er krav om at spillerne er registrerte som medlemmer i klubben. Spillere som er 12 år eller eldre må være registrert i FIKS. Dekkes av lagforsikring: år betales av NFF Informasjon om ny forsikring og ytelser: eller tlf Idrettens skadetelefon: Her finner du også skademeldingsskjema. Side 11 av 15 Skrevet ut:

12 Ved evt. skade, er det viktig at lagleder sørger for at skademeldingsskjema blir fylt ut og at nødvendig informasjon blir gitt til spiller og foreldre. 10. Utdanning Klubben oppfordrer trenere og lagleder til å delta på kurs. HFK har en rekke tilbud som en finner under fanen Utdanning/utvikling: Anbefaling: Kretsen arrangerer egne fotballederkurs, trinn 1 +2 Likeledes anbefales Kretsens aktivitetslederkurs (16t) Klubbutvikling i ILS regi. ILS dekker kursutgifter etter avtale. 11. Årsoversikt for noen aktiviteter/dugnader JANUAR - JUNI Gruppe Jan Feb Mars April Mai Juni Kv. Sr Fotball- Bredde: Åpningscup/BKK Hjelp med kafé på Åpningscupen ILS - Bodsalg Stemmen - Blomstersalg -Bodsalg Stemmen Loddbøker Bodsalg Stemmen JULI - DESEMBER Gruppe Juli August September Oktober November Desember Fotball- Bredde: Bodsalg Stemmen Bodsalg Stemmen Bodsalg Stemmen - Loddbøker -Sesongavslutning -Aktivitetskalendersalg 12. Årsoversikt for noen aktuelle cuper. Kretsens oversikt over cuper finner du her: Fotballforbundets oversikt over cuper finner du her: Nedenfor her finner du en del av de vanligste cupene som ILS lag i barnefotballen har vært med på. Cup-arrangør, link. Sandvikens Åpningscup (for jenter) Varegg-cup Påmeldingsfrist (må sjekkes via nettet) Slutten av januar ( Sandviken melder på samlet via gruppeleder i Kv. jr.) Jan/feb Tidspunkt for cupen Slutten av mars Slutten av mars Vosscup Medio mars, obs lurt å være tidlig ute med Medio juni Side 12 av 15 Skrevet ut:

13 Barnefotball tom 12 år Knøtteturneringen/ Eidsvåg cup, tom 12 år Alvøen cup, tom 12 år Loddefjord IL Kvernbit cup tom 12 år ory.do?id=4594 Åsanefotballfestival, Åsane fotballdamer o?tournamentid=570&sitedid=190 Fotball24 cup Innendørscup, i Vestlandshallen, 5/7-er fotball påmelding Påmelding i mai/juni Påmelding i april Påmelding april/mai Påmelding fra mai til august. Påmelding medio juni Spilles i slutten av august. Spilles i slutten av august Slutten av august Spilles medio oktober Slutten av november 13. Tips ved oppstart av nye lag Rekruttering/annonsering Forslag til framgangsmåte: Fotballstyret lager informasjonskriv til barn og foreldre i førsteklasse, som annonseres på IL Sandvikens hjemmeside og klubbens facebookside. I forkant av treningsoppstart for nye årskull, må det være planlagt og avklart hvem som skal ta imot/veilede den nye gruppen/laget denne rekrutteringsdagen. Noen må informere foreldre/foresatte, mens andre tar seg av treningen av barna. Foreldre/foresatte må få informasjon om IL Sandviken, arbeidet omkring laget og bli oppfordret til og gå sammen og drive laget. Det nye laget kan evt. få utdelt utstyr og treningstid før de går hjem. Utstyr til nye lag Se under pkt 4 her i håndboken. Lagledere får utdelt laglederhåndbokens 1. og 2. side (forsiden med adresse til elektronisk laglederhåndbok + innholdsfortegnelsen) Dommervest og fløyteblir utdelt før seriestart Navn- og adresselister Angående medlemsregistrering: Se pkt 1.3 Lagleder bør snarest skaffe seg oversikt over alle spillerne. En slik registrering bør inneholde navn, fødselsdato, adresser, aktuelle telefonnummer og mailadresser. Et tips er å datere for hver gang man oppdaterer listene (nye spillere eller andre endringer). Listen bør også ligge i treningsbagene som er med på treninger/kamper. Faddertildeling Alle lagledere som ønsker det, skal få tilbud fra fotballstyret om en fadder. Det kan være en person fra styret eller en annen lagleder de kjenner. Fadderen kan være behjelpelig med praktiske tips, svare på spørsmål, presentasjon av nye ledere inn mot klubben etc. Dersom lagleder ikke har internett-tilgang, sørger fadderen for at vedkommende får utlevert en papirutgave av laglederhåndboken. Det anbefales å samle alt stoff i en ringperm. Prinsipper rundt organiseringen Side 13 av 15 Skrevet ut:

14 Barnefotballen skal preges av trivsel, av trygghet, og av at barna opplever mestring! Man bør melde opp nok lag i serien slik at alle får mye spilletid. Når man spiller femmerfotball er det nok med 6-7 spillere på hvert lag. Lagene kan også låne av hverandre dersom noen ikke kan stille. I løpet av sesongen bør man rullere spillerne på lagene, slik at spillerne beholder følelsen av å være ett lag som er delt i grupper i serien. Lagene må være så jevne som mulig. 8 "regler" for god barnefotball! Med barnefotball menes all organisert fotball for gutter og jenter, fra og med 6 år og opp til og med 12 år. NFF har laget 8 "regler" for hvordan god barnefotballen bør drives. 1. Barnefotball er lekbetont! 2. Det viktigste er å være sammen med venner! 3. Alle skal spille like mye! 4. Lær barna å tåle både seier og tap! 5. Mer trening og færre kamper! 6. Barnefotball - en allsidig aktivitet! 7. Fotball er et spill! 8. La oss gå sammen om gla fotball for de små! Andre nyttige lenker: Barnefotballens verdigrunnlag, foreldrevettregler og retningslinjer for barnefotball finner du her: Fair Play: Foreldremøte En viktig kanal for å få gode støttespillere i arbeidet rundt laget. Foreldremøtet bør legges tidlig i sesongen, før påmelding til serien (januar/februar) Minimum en gang pr. år. Møterom i Pava bookes ved henvendelse til Noen fra fotballstyret bør være med på det første møte for å informere om klubben og svare på evt. spørsmål.. Forslag til saksliste: Informasjon styrerepresentant om ILS Informasjon fra lagleder: laget som en felles dugnad der alle må bidra på ulike vis jfr. pkt.2, økonomi, websiden til ILS, informasjonskanaler (ønskelig med mailliste), oppdatering av medlemsinfo, foreldrevettregler, Fair Play Foreldredeltakelse (trivselstiltak og dugnader) Tilbakemelding fra trenere Organisering av laget (iht fotballforbundets retningslinjer) Treningstider Påmelding i serien (antall lag) Deltakelse på cuper Eventuelt Det skal føres referat fra foreldremøtet som sendes ut til foreldregruppen og gruppeleder. Inkludering i klubben Velkommen til ILS Side 14 av 15 Skrevet ut:

15 Tildelt treningstid på Stemmemyren/Dumpen Invitasjon til lagledermøte om høsten (Hr. jr.) Medlem av gruppestyret (Kv. jr.) Ved første samling med foreldre/trenere/lagleder, blir en ønsket velkommen av styrerepresentant. Invitasjon til sesongavslutning for spillerne i klubbhuset. Fadderordning. Gløggfest for lagledere og trenere. 14. Nyttige lenker: IL Sandviken sin hjemmeside finner du her: IL Sandvikens facebookside finner du her: https://www.facebook.com/pages/il-sandviken/ ?fref=ts Til Hordaland fotballkrets (HFK) : Her kan du også gå direkte videre inn på fotballforbundets nettsider( NFF) Til Norges fotballforbund (NFF): Side 15 av 15 Skrevet ut:

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år)

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Sesongen 2017 - Elektroniske kamprapporter - Fair Play-møte - Regelverk - www.fotball.no - Forsikringer

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2014

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2014 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2014 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 3 2.1. Organisering... 3 2.2.

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2012 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite I ungdomsfotballen 2015 Ketil Brekke daglig leder/ dommeransvarlig ketil.brekke@fanafotball.no / 55 13 94 43 /

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Sonemøte. NFF Rogaland

Sonemøte. NFF Rogaland Sonemøte NFF Rogaland Pilotprosjekt 2018 Bakgrunn 10 utvalgte kretser gjennomførte undersøkelse i 2013-2015 om treerfotball og nierfotball Gir riktig utfordringer til aldersgruppene. Gode tilbakemeldinger

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 onsdag 13.april 2016 Velkommen Trening Kamp Informasjonsflyt Fair Play Foreldrevett Dugnad Forsikring Diverse Annet? Hvem er vi? Viking FK G13-3: Kristian Johannesen

Detaljer

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 Nytt fra dommerkomiteen Komiteen 2015: Arnor Dingen (leder) Trond Johannessen Birger Vik Petter Toppe Kai Erik Steen Eli Haugen (sekretær ) (C) T. Gausemel Dommerkomiteens

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Lagledermøte 2011 Ungdom Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Styret i Verdal IL Fotball Ungdom: Leder: Roger McKellar. Nestleder: Monika Pedersen. Kasserer: Leif Støfringshaug. Sekretær: Nina Stamnes Myhr

Detaljer

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL Denne håndboken er ment som et hjelpemiddel i tillegg til all informasjon, planer og målsetninger som du finner på vår nettside. Gjør deg kjent med håndboken og bruk den! Innhold 1. Praktisk informasjon

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Foreldremøte Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Agenda Spillergruppen, trenere/lagleder Klubbhåndbok - Kvalitetsklubb Differensiering Hospitering Serien 2015 Overbyggingslag 2004 årsklasse Cup plan 2015 Sosiale

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON:

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON: KLUBBENS VISJON: Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! Identifisert ved: engasjement idrettsglede offensiv satsing Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! KLUBBENS

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold - Sesongen 2014 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt spørsmål

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Program 18.00-18.10 Velkommen v/daglig leder Tore 18.10-19.30 Vedtak fra Forbundstinget 2014 v/tiitu 19.30-19.45 Pause 19.45-20.30 Elektroniske

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

Klubbhåndbok Stegaberg IL

Klubbhåndbok Stegaberg IL 1. Klubbens visjon og mål... 2 2. Klubbens verdigrunnlag... 2 3. Klubbens lover... 2 3.1. Regler i forhold til Alkohol.... 2 4. Klubbens organisering... 3 5. Lagets organisering... 3 5.1. Hovedtrener...

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Retningslinjer. Sørlia IL fotball

Retningslinjer. Sørlia IL fotball Retningslinjer Sørlia IL fotball 01.03.17 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Målsettinger/sportslig tilbud 3. Organisering av fotballgruppa 4. Retningslinjer i fotballen 5. Overganger 6.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE

Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE Agenda Styret & sportslig utvalg Spillerlister Utstyr/ web Banefordeling & omberamming av kamper Cuper, policy Dommeroppsett Nils Trener Herrer senior/ G16

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Innhold laglederhåndbok for IK Grand Bodø 1.0 Organisasjon og arbeidsrutiner 1.1 Organisering 1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere 1.3 Medlemslister 1.4

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY SESONGEN

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY SESONGEN HANDLINGSPLAN FAIR PLAY SESONGEN 2014-2015 Utarbeidet av Fair Play-utvalget i Aksla IL I 2012 meldte Aksla IL seg på Sunnmøre Fotballkrets sitt nettverk for klubber som fokuserer på Fair Play. Vi fikk

Detaljer

KOLNES IL STORMØTE 6. MAI FORELDRE = KOLNES ILs SØYLER!

KOLNES IL STORMØTE 6. MAI FORELDRE = KOLNES ILs SØYLER! KOLNES IL STORMØTE 6. MAI 2015 FORELDRE = KOLNES ILs SØYLER! VELKOMMEN TIL OSS! KOLNES IL = OSS (summen av vår innsats) Vi er alle ambassadører. Hvis alle gjør litt, blir det ikke mye på hver. Et lag og

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Sonemøte fotballsesongen 2017

Sonemøte fotballsesongen 2017 Sonemøte fotballsesongen 2017 Retningslinjer for pilot Spillformer og baneformat for de ulike aldersklassene https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#69839

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. For barnefotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. For barnefotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite For barnefotballen 2015 Viktige kontaktpunkt i Fana IL Fotball : Ketil Brekke (daglig leder)/ dommeransvarlig

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010 MØTE 11.JUNI 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; h hvem har ansvar for hva? Presentasjon av trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut påp hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart,

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer