Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset."

Transkript

1 En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset

2 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø og aktiviteter: I dagens mediesamfunn er det vanskelig for lokale lag og foreninger å nå frem med sitt budskap om aktiviteter i nærmiljøet. Lokale arrangører konkurrerer om oppmerksomheten med diverse riksdekkende TV programmer med landskamper i ulike idretter, TV serier, debattprogrammer etc. samt de ulike profesjonelle kulturtilbudene og restaurantlivet. Norge er et av verdens mest aktive land mht organisasjonsliv med over 8 millioner medlemmer i lag og foreninger med en befolkning på ca. 4,7 millioner innbyggere. Skedsmokorset er i så måte intet unntak, og her har 64 lag og foreninger dannet et samarbeidsorgan/paraplyorganisasjon for å sette fokus på å fremme det lokale kulturlivet og tilbudet til befolkningen i alle aldersgrupper. Et harmonisk og godt oppvekst og bomiljø må inneholde et rikt lokalt kulturliv! Mange har flyttet til Skedsmokorset i løpet av de siste årene og vi vet at mange har behov for å få litt bedre kunnskap om sitt nye lokalmiljø og hvilke aktiviteter som tilbys gjennom de lokale lag og foreningene. Kanskje de som har bodd her noen år også trenger en oppdatering? Hvem kan kontaktes? Hvilke aktiviteter tilbys? Kan jeg delta? Dette er noen av de spørsmål mange stiller seg. Hensikten med dette heftet er å gi innbyggerne på Skedsmokorset og omegn en oversikt over de ulike aktivitetene i vårt nærmiljø. Nå er det opp til deg! Med vennlig hilsen, Skedsmokorset Kulturforum Eivind Klemp Daglig leder Styret i Skedsmokorset Kulturforum 2008/2009: Styreleder: Asle Johansen, Tæruddalen Borettslag, Nestleder: Lars S. Hauge, Folkeakademiet Skedsmo, Styremedlemmer: Per Arne Grønlie, Skedsmokorset Vel, Tove Christiansen, Skedsmo Fotballklubb, Magne Sørgård, DES klubben i Skedsmo, Ivar Berg, Skedsmo Skolekorps, Anne-Helene Brynildsen, Skedsmo Menighet og Marius Klever, Skedsmo Bygdeungdomslag. Side 2

3 Formål: Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Overordnet mål: Arbeide aktivt for å kvalitetssikre et godt og allsidig kulturtilbud på Skedsmokorset. Delmål: - Være pådriver i arbeidet med å utvikle lokaler til kulturformål på Huseby Gård - Være en sentral aktør i oppvekstmiljøet på Skedsmokorset - Etablere og opprettholde gode samarbeidsrutiner til Skedsmo Kommune - Utarbeide aktivitets/kulturkalender med sikte på optimal utnyttelse av kultur- og aktivitetslokaler på Skedsmokorset. - Dynamisk nettverksbygging både til eksisterende organisasjoner og institusjoner på Skedsmokorset, og ved opprettelse av nye. - Styrke samarbeidet mellom det offentlige og det frivillige nærmiljøarbeidet. - Samarbeide med det lokale næringsliv - Være medspiller for frivillige lag vedrørende støtteordninger. Internettportal for Skedsmokorset - : Vi har laget en egen hjemmeside for Skedsmokorset slik at det blir lettere å skaffe seg oversikt over det lokale tilbudet. Her finner du på ett sted nyhetsartikler, informasjon om Skedsmokorset Kulturforum, Huseby Gård, Husebymarkedet, klikkbart kart, link til rutetabell for bussen, værmelding for de neste dagene, linker til lag og foreninger på Skedsmokorset etc. Her finner du også en aktivitetskalender med oversikt over hva som skjer på Skedsmokorset i de neste ukene og månedene. Utvikling av nærmiljøet: Skedsmokorset Kulturforum har siden oppstarten i 2002 satt fokus på utvikling av vårt tettsted i et godt samarbeid med Skedsmo kommune og lag og foreninger. Vi har hatt 4 hovedområder i fokus: - Utvikle låven på Huseby Gård til kulturformål - Husebyjordet - Flerbrukshall på Skedsmokorset - Trafikksituasjonen. Alle lag og foreninger som har tilknytning til Skedsmokorset og omegn, kan være medlem i vår paraplyorganisasjon. Vi oppfordrer øvrige lag og foreninger med tilknytning til Skedsmokorset og omegn å melde seg inn og bli med i vår felles satsning på Skedsmokorset. Side 3

4 SKEDSMOKORSET S E N T R A L Frivillighetssentralene, eller nærmiljøsentralene, går over til å hete frivillig sentral og vil i fremtiden ha felles markedsføring med den nye logoen. Dette forandrer ikke at vi fortsatt er det samme service og kompetansesenteret for alle lag og foreninger som er tilknyttet Skedsmokorset Kulturforum og som deltar innen frivillig arbeid. Dette med tanke på å opprette gode møteplasser og et nettverksbyggende miljø for innbyggerne på Skedsmokorset. Frivilligsentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt som samarbeider med enkeltpersoner, lag/foreninger og det offentlige. Frivilligsentralen har kontor i bestyrerboligen på Huseby Gård og er en avdeling i Skedsmokorset Kulturforum. Kontoret er normalt åpent i perioden Mandag - Fredag, men kan i perioder være stengt på grunn av møtevirksomhet utenfor huset. Ring derfor på forhånd for å unngå bomtur. Kontakt oss på Hvorfor er vi her? Frivilligsentralen skal i samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige, initiere, mobilisere og utvikle frivillig aktivitet. Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Hvem kan få hjelp? Alle tilknyttede lag og foreninger kan få hjelp på frivilligsentralen til å få utført praktisk arbeid som kopiering, skrive søknader, lage brosjyrer, tilknytning til internett, utvikle hjemmesider m.m. Hva kan vi gjøre for din forening? Det bestemmer vi i sammen. Hva er ditt lag/forening`s behov? Ta kontakt! Med vennlig hilsen Frivillighetssentralen Arne Vik Daglig Leder Side 4

5 LITT LOKALHISTORIE Fra og Visste du at Skedsmo betyr et sted hvor det foregår hestekappkjøring? og hva de åtte steinrøysene som ga navn til Vardeåsen ble brukt til. Menneskene som levde i Norge før landet ble kristnet, hadde også sine sammenkomster, hvor de ofret til gudene. De mest kjente gudene i norrøn religion var Odin, Tor, Balder og Frøya. Offerfestene, eller blotsfestene, ble holdt på et avgrenset friluftsområde, gjerne på en liten høyde hvor det sto store trær i ring, slik at de dannet en hellig lund. En slik lund har det vært omtrent der hvor Skedsmo kirke står i dag. Offerplassen var sentrum for det offentlige liv i bygda, og her møttes alle innbyggerne til de store festene på bestemte dager i året. Hesten spilte en sentral rolle i Skedsmos tidligste historie. Ordet skeid betyr runde, tur, og Skedsmo betyr altså et sted hvor det foregikk kappkjøring. Disse kappkjøringene fant sted på slettene ved Skedsmo kirke, og her har det også foregått ville hestekamper. På en bestemt dag i året samlet folk sammen en diger flokk med hester på en åpen plass, skeidvollen. Så førte de fram ei hoppe midt ut på plassen, og like etterpå slapp de ut to hingster som straks begynte å slåss om hoppa. De slet hverandre fort ut, og så slapp de inn et nytt par, og kampen fortsatte. Snart var et stort slagsmål i gang som bare økte etter som nye par slapp løs. Hestene vrinsket og trampet i bakken mens de sparket og bet hverandre så blodet sprutet, og de sårede hestene skrek høyt og skingrende. Støvskya dekket kampplassen, og ståket fra hestene overdøvet alle andre lyder. Etter at hestekampene var over, gikk tilskuerne over til en annen åpen plass som ble kalt for Leikvollen. Det navnet finner vi i dag i Løken som ligger like ved Skedsmo kirke. Her ble det holdt kappkjøring og andre leker, og disse gikk også temmelig vilt for seg. Hesterittet gikk over stokk og stein, og det gjaldt å få hesten i gallop for å komme først i mål. Rytteren hadde ikke sadel, og hestene snublet lett, så vi forstår at det var en farlig form for lek. Men det ble kjempet hardt, og desto eldre man ble, desto viktigere var det å vinne. Et annet uttrykk for hestens rolle på Romerike, er Dragonkompaniet i Skedsmo som var ett av landets fremste hestekompanier. Det var med i trefningene i 1716, og et minne om disse soldatene til hest er Dragonveien i Asak som fører over til Sørum. Mens hestekampene skulle oppildne deres egne krefter, så var ofringen til gudene en bønn om fruktbarhet. De var avhengig av naturen for å skaffe seg mat, og det nyttet ikke med egne krefter hvis åkeren ikke bar korn. De ofret sikkert hester på Skedsmovollen, og det er også muligheter for at det ble ofret mennesker her i fjern fortid. Side 5

6 Vardeåsen Helt nord i kommunen, på østsida av veien til Gjerdrum, ligger Heksebergfjellet. På toppen av den finner vi rester etter åtte steinrøyser, og derfor kaller vi også åsen for Vardeåsen. Det har vært vanlig å hevde at dette er gravrøyser fra bronsealderen, for da var skikken å gravlegge de døde på høye åser, samtidig som de brente likene. Vi har lignende røyser i Haneborgåsen som ikke ligger langt unna Skjetten. Men det er noen som mener at det var altfor langt for bøndene å bære de døde helt opp på Heksebergfjellet. De tror derfor at røysene er rester etter gamle varder som vi kan se på toppen av fjellet. Men hvorfor skulle det være nødvendig med åtte stykker? Vardene ble tent for å varsle folk om krig eller annen fare, og vardesystemet virket som en stafett. Så fort folk så at nabovarden ble tent, skyndte de seg å tenne sin egen, og slik gikk budet over hele landet. Det var altså ikke nødvendig med flere varder på ett fjell. De som hevder at det er gamle varder, mener at disse har tilhørt forskjellige kommuner, for Skedsmos, Gjerdrums og Sørums grenser møtes på Heksebergfjellet, og det kan være mulighet for at bygdelagene har hatt hvert sitt vardesystem. Åsen ligger midt på Romerikssletta, og vardebålene kunne sees i alle retninger, så det er forståelig at mange ville ha varde der. Det kan ha vært fire varder pluss fire vardehytter på åsen, men sikkert er det ikke. Det er dermed ikke bevist at det ikke har vært gravrøyser på stedet, for det er godt mulig at vardene er blitt bygd på de gamle steinrøysene. På den måten sparte de mye stein. Eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen vanket en del på Vardeåsen, og hvis vi følger stien ned mot Frogner, vil vi etter en kilometer komme til et sted som kalles Asbjørnsens utsikt. Her satt han engang og så utover Øierens blanke flate som han selv uttrykte det. Olavsbautaen og to andre steiner Utenfor Skedsmo kirke finner vi også en del minner fra gammel tid. På vestsiden, på andre siden av Gjoleidveien, står Olavsbautaen til minne om slaget mellom Kong Olav den hellige og raumerne i (Eller 1021.) Denne bautaen med et relieff av Kong Olav er utført av billedkunstneren Trygve Dammen som vokste opp i Lillestrøm. Bautaen ble flyttet fra Hellrudsletta til Skedsmo kirke i På hver side av bautaen finner vi to steiner fra hedensk tid. Den ene har sylinderform, avrundet i den ene enden, og den andre er flat med noen riper på kryss og tvers som kan minne om helleristninger. Det har imidlertid vært umulig å tyde tegnene, og ekspertene tror at sporene har vært brukt til sliping av piler. De gamle skedsmosokningene har risset piler og spyd fram og tilbake i fordjupningen, og slik er sporene blitt djupere og djupere. Den andre steinen har sikkert vakt oppmerksomhet på grunn av den runde formen, som den kan ha fått fordi den er blitt snurret rundt i en jettegryte av Side 6

7 vannet som har strømmet gjennom et hull i fjellet. Etter mange års sliping har steinen fått denne formen, og menneskene som fant den, har kanskje brukt den til offerstein eller noe lignende. Henrettelsen i 1868 En mann som har fått navnet sitt knyttet til Skedsmovollen, er svensken Olaus Anderson. Men i motsetning til Blankenborg Prydz, var ikke dette noen aktet mann. Svensken var den siste som ble henrettet ved Sten skole, og det skjedde så seint som i Olaus Anderson hadde levd som tjuv og løsgjenger i mange år, og en kveld kom han ranglende til Skedsmo. Han fikk lov til å overnatte hos ei enke som het Margrethe Olsdatter Vestvolden, og som bodde i ei lita stue like ved prestegården. Da hun hadde sovnet, reiste han seg fra stolene han lå på, tente lyset og fant ei øks som han slo henne i hjel med. Deretter ransaket han huset og fant ei flaske brennevin, 48 skilling og et par støvler etter mannen som nettopp var død. Han ble grepet i Oslo et par dager etter. Da hadde han støvlene på seg, så beviset var klart. Det er forståelig at Høyesterett reagerte så skarpt på dette rovmordet at de dømte han til døden som var den strengeste straffen. Den dødsdømte satt på Stav distriktsfengsel mens han ventet på å bli henrettet. Olaus Anderson ble henrettet fredag 17. juli 1868 kl ved retterstedet som visstnok lå ved inngangen til Skedsmovollen ungdomsskole, ikke langt unna Vestvolden. Øksa ble sendt fra Bergen, og en mengde mennesker hadde møtt fram. Det fortelles at konfirmantene måtte møte fram, sikkert for å se hvordan det gikk med dem som brøt loven. Det fortelles videre at barna som hadde klatret opp i trærne for å se bedre, falt ned i det samme som skarpretteren hogg til. Gravhaugene Gravhaugene i bjørkelunden ved Sten-Tærud skole ligger på den gamle prestegårdens grunn, hvor det til sammen er registrert ca. 40 gravhauger. Det er også gravhauger nærmere de nåværende husene. I 1868 ble det gjort mange funn i noen hauger som lå like ved fjøset, der det er potetkjeller i dag. Det ble funnet hestebein og tenner som vitner om hestekampene og ofringen av hester, og det ble også funnet nåler, brikker, saks, knivblader og nagler som er fra jernalderen. I en haug ble det funnet et skrin med beslag. Midt inne i skrinet var to skålformede spenner hvelvet mot hverandre og disse tjente som en slags gravurne. I mellom disse var det brente bein. Spennene var innhyllet i never. Omkring dem var det lagt en ring av 6 glassperler og over denne en mer- Side 7

8 kelig brystnål med smukke graveringer. Det er rimelig å tro at selve bygdekongen, hersen eller goden, har bodd på Huseby, og at en av disse var gravlagt i denne haugen. Vi kan forestille oss rivningene som har funnet sted mellom kong Olav og bygdefolket fram til slaget i 1022 da raumerne ble banket til bedring. En av følgene var nok at eieren av offerstedet, hersen eller goden, måtte overlate Huseby til en prest. Det er i slike perioder at sagnet om trollet som ville kaste stein på kirken, har oppstått. Men det var ikke trollet som ville rive kirken, men de gamle hedningene. Det turde de ikke innrømme, og dermed lagde de sagnet om trollet! Geoparken En rekke instruktive tavler viser områdets geologiske historie gjennom flere tusen år. Professor Steinar Skjeseth, Norges Landbrukshøgskole, registrerte et geologisk interessant grunnfjellsparti, som etter uttak av sand var blitt avdekket på Sandforretningens område. Videre registrerte han flere forskjellige steiner, som isen hadde brakt med seg fra dalførene nord for Skedsmo. Professor Skjeset fant fjellpartiet og steinene så interessante at han foreslo for Sandforretningens styre å lage Norges første geologiske park. Grunneier Hans Aas og Skedsmokorset Rotaryklubb hadde meget tidlig vist interesse for prosjektet, og tilsa dugnadsinnsats. Allerede 8. juni - 83 satte Hans Aas med sin traktor og Skedsmokorset Rotaryklubb i gang arbeidet. Denne dugnaden pågikk med jevne mellomrom helt fram til åpningen av Geoparken den 24. august Den offisielle åpningen ble foretatt av daværende fylkeskultursjef Lars S. hauge. Selv om man ved Skedsmokorset Rotaryklubbs årlige dugnader hadde holdt Geoparken ryddet, var det etter hvert blitt påført store skader etter hærverk og Geoparken i Skedsmo ble gjenåpnet lørdag den 29. mai Side 8

9 SKEDSMOKORSET FREM TIL I DAG Fram til like etter 2.verdenskrig var Skedsmokorset i hovedsak å betrakte som et bygdesamfunn, men fra slutten av 40-årene startet en gradvis utbygging av boligområder først Prestegårdshagen. Tidlig på 60-tallet bestod Skedsmokorset vesentlig av Korsfjellet og Prestegårdshagen samt noe spredt bebyggelse langs Kirkeveien og Trondheimsveien. Trondheimsveien var hovedfartsåren mellom Oslo og Trondheim, med stor trafikk og mange ulykker i veikrysset på Skedsmokorset. På den tiden bestod tettstedet av 2 bensinstasjoner, 3 dagligvareforretninger, manufakturforretning, frisør, elektrisitetsforretning, pleiehjem, legekontor, tannlege, posthus, kafé, bakeri og kiosk. I tillegg var det en dagligvareforretning og slakter i Prestegårdshagen. Bygdekino var etablert i det gamle Folkets Hus (revet 1963) hvor Skedsmo-senteret (1965) ligger i dag. Bibliotek og bank var etablert ved Skedsmo Kirke. Av skoler fantes Sten skole, Tærud skole, Sten-Tærud Skole (1953) og noe senere Skedsmovollen Ungdomsskole (1963). Den første store utbyggingen etter at Korsfjellet var utbygd var Åsenhagen og Korshagen, samt Salerud, Korsfjellet vest og Slengåsen. Denne utbyggingen medførte at det ble bygget nye barneskoler i Åsenhagen (Åsenhagen og Korshagen skoler), Sten-Tærud skole ble påbygget og at Skedsmo Samfunnshus (andelslaget ble etablert i 1960) ble etablert etter at man hadde revet den gamle bygdekinoen. Samtidig ble den nye motorveien mellom Trondheim og Oslo bygget i Ved etableringen av det nye samfunnshuset ble Skedsmokorset delt i to ved at legekontor, tannlege, møbelforretning, dagligvare, bibliotek, kafé, samlingslokaler etc ble lokalisert til samfunnshuset, mens de øvrige forretninger lå igjen langs den gamle hovedveien Trondheimsveien. Utbyggingen av Tæruddalen, Holt- Vestvollen, Vardeåsen og Brånåsen medførte at det opprinnelig lille tettstedet opplevde en formidabel økning i folketallet. For å kunne ivareta kommunens forpliktelser mht til skoler, ble det bygget nye barneskoler på Vardeåsen og Brånås samt Tæruddalen Ungdomsskole. Skedsmovollen Ungdomsskole ble nedlagt og delvis revet, og SFO flyttet inn i lokalene som nå kalles lilleskolen. Side 9

10 ANLEGG PÅ SKEDSMOKORSET mer informasjon om anleggene finnes på Nylendlia Skisenter Nylendlia Skisenter er et kommunalt alpinanlegg som i første rekke er tilpasset de minste. Anlegget ligger like ved rundkjøringen på Kjellerholden. Løyper med utgangspunkt fra Tæruddalen Skiløyper/lysløype kjøres opp fra Tæruddalen til Ringdalshytta Ringdalshytta, som er et populært turmål, og videre fra denne via Ringdalsveien til bommen i Gjerdrum. Om vinteren prepareres løypene med løypemaskin av Skedsmo Skiklubb. Dette er et populært turområde også om sommeren. Om sommeren er det fint tilrettelagt innover Romeriksåsen med god fremkommelighet på skogsbilveier og turstier. Du kan sykle helt frem til Ringdalshytta. Parkering ved Tærudhallen, fotballbanen v/tærudhallen og på baksiden av Tæruddalen skole. Følg skilting. For åpningstider og servering i Ringdalshytta, se Skedsmo kirke Skedsmo kirke finner du ved Kirkeveien / Gjoleidveien på Skedsmokorset. Skedsmo kirke er datert tilbake til ca da den sto ferdig som en langskipskirke i romansk byggestil. Kirken var fra begynnelsen av vigslet til St. Olav. Svømming/Bading i Skedsmo Svømming er en idrett som har et bredt nedslagsfelt i befolkningen. Det er mulig å drive med svømming fra man er noen måneder til man er pensjonist gjennom svømmeklubbene i kommunen. Klubbene har opplæringskurs over et vidt spekter, fra babysvømming og opp til videregående opplæring. Etter dette er det treningspartiene som gir den enkelte utøver mulighetene til å drive svømmeidrett. Svømming har utviklet seg stort de siste ti årene i Skedsmo. Pr. i dag har vi to rene svømmeklubber i Skedsmo: Skedsmo svømmeklubb og SSK Skjetten svømming. Det er også badetider i regi av FAU på Åsenhagen skole - svømmehallen. På sommeren er Tærudtjernet et populært badested. Side 10

11 Vardeåsen, Varden Fra toppen av Vardeåsen er det tursti opp til Varden og her ligger hele området åpent for alle dere som liker å gå tur i skog og mark. Tærudhallen Tærudhallen er en av kommunens haller for håndball og andre innendørs aktiviteter. Hallen er sprengt inn i fjellet vis a vis Tæruddalen Ungdomsskole. Hallen benyttes som gymsal for Tæruddalen Ungddomsskole fram til klokka hver dag, og leies ut til idrettslag fra klokka mandag til fredag. Helgene er avsatt til arrangementer og kamper, men kan også leies til trening hvis det er ledig kapasitet. Skedsmo stadion Skedsmo stadion er hovedarena for Skedsmo Fotbalklubb. Fotballanlegget består av 7 er og 11 er kunstgressbane med undervarme og flomlys og en større grusbane. Garderobeanlegget brukes i felleskap med brukerne av Skedsmo Ishall. NB! Innkjøring og parkering til Skedsmo stadion skjer via Trondheimsveien og Industriveien. Det er også en kunstgressbane på Steen-Tærud som administreres av Skedsmo Fotballklubb. Tennisbane på Steen Tærud Skedsmo Tennisklubb driver tennisbanen på Steen Tærud. Kiosk åpen fra Mandag - Torsdag kl i sammarbeid med Skedsmo Fotballklubb. Miljøkafe for ungdom Tennisbanen på Steen Tærud På Skedsmo stadion er det åpen ungdomskafe/miljøkafe i samarbeid mellom Skedsmo kommune og Skedsmo Fotballklubb / Skedsmo Ishockeyklubb. Kafeen er foreløpig i prøvedrift så her er det bare å benytte seg av mulighetene, slik at det blir videre fast drift. Kafeen er åpen mellom kl og alle ukedager. Etter kl og i helgene er det Skedsmo Ishockeyklubb som drifter kafeen. Her er det lagt til rette med muligheter for lekselesing og andre aktiviteter som airhockey, biljard og internettilgang i tråd med ungdommens ønsker. Skedsmo ishall / isflater Skedsmo ishall er lokalisert på Skedsmokorset stadion og er kommunens hovedarena for ishockey og kunstløp. Hallen driftes av Skedsmo kommune på dagtid og av Skedsmo Ishockeyklubb etter klokka på hverdager og i helgene. Her arrangeres det åpen hall hver helg i vintersesongen. (se for åpningstider) og www. skedsmoik.no for treningstider) NB! Innkjøring og parkering til Skedsmo Ishall skjer via Industriveien. I tillegg til publikumsåpen ishall, sprøyter og vedlikeholder parkseksjonen i Skedsmo kommune uteisbanene på Skedsmokorset i løpet av vinteren: Holt Vestvollen industriområde, Brånåsen, Åsenenga v/juventas, Vardåsen - sentralt lekefelt og Skedsmo stadion uteis. Side 11

12 HUSEBY Bestyrerboligen I Bestyrerboligen har Huseby Gårds Venner pusset opp hele 1.etasje. Foruten å romme Skedsmokorset Kulturforums kontor, har det blitt satt i stand et flott møterom - Stua - for opptil 30 personer, et lite møterom for 4 personer samt kjøkken og bad. Alle medlemslag og -foreninger av Huseby Gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum kan låne lokalene gratis under forutsetning at de deltar i dugnadsarbeider på Huseby samt foretar nødvendig renhold. Møtelokalene bestilles via Skedsmokorset Kulturforum. Tlf Bygdemuseet Skedsmo Bygdemuseum er bygd opp rundt den gamle prestegården Huseby og inngår i det fylkesomfattende museumssamarbeidet i regi av Akershus fylkesmuseum. På bygdemuseet vises både embetsmanns-, bondeog arbeidermiljø fra og 1900-tallet. Hovedbygningen er en midtkammerbygning fra 1830-årene. Museet har også drengestue, småbruker- /arbeiderbolig, stabbur, smie m.m. Ordet Huseby betyr en velbygd gård med mange prektige hus, og navnet passer godt på gården Huseby på Skedsmokorset. Den var prestegård fram til 1885 da presten flyttet til den tidligere sorenskrivergården Skedsmovollen som ligger like ved kirken. Det er funnet mange gravhauger på gården. Vi kan derfor gå ut fra at Huseby har vært en betydelig gård, for i en gammel beskrivelse fra 1594 heter det: Så reiste vi synder fra prestegården til et pilskudd fra kirken, som vi hadde på venstre hånd, så i vester eller sydvester 4 eller 5 pilskudd om en gård Braanaas liggende på venstre hånd et steinkast fra veien. Stedet som lå et pilskudd fra kirken, må ha vært Vestvolden, og det virker som denne gården har ligget like sør for prestegården. Med hjelp av de opplysningene som sitatet gir, skulle det ikke være umulig å regne ut hvor langt et pilskudd og et steinkast var! Flyttingen av husene har skjedd på 1600-tallet, og slik gården ligger i dag, er den en fin representant for gammel Romerikskultur. Side 12

13 GÅRD Låven Det har i de siste årene gjentatte ganger blitt diskutert og lagt fram planer for utvikling av låven på Huseby Gård til kulturhus. Kommunestyret vedtok i 2004 å disponere 2 MNOK av den nye eiendomsskatten til prosjekt Huseby Gård utvikling som kultursenter og fulgte opp vedtaket i mai 2007 med ytterligere 13 MNOK til prosjektet. Siden mai 2007 har det vært arbeidet med å konkretisere utbyggingsplanene slik at man så fort som mulig kan komme i gang med byggearbeidene. Målet er byggestart høsten/ vinteren 2008/09 med ferdigstillelse av Fase 1 i 2009/10. Vår målsetting er at låven skal være åpen for all lovlig kulturaktivitet. Hovedbrukere vil være lag og foreninger, ungdom og ulike kulturprosjekter. I tillegg vil huset kunne leies ut til næringsliv, offentlig forvaltning og andre til arrangementer. Huset vil gi aktivitetene gode utviklingsmuligheter og være et uformelt treffsted. Låvens ulike rom skal utvikles slik at de i størst mulig grad kan utnyttes i et fleksibelt flerbrukssystem. Det vil bli utviklet lagringsplass for utstyr som benyttes i vanlige aktiviteter. På denne bakgrunn skal Låven ha følgende målsetting: være et møtested for Skedsmos innbyggere, et sted for utfoldelse og egenaktivitet. være med å utvikle Skedsmokorset til et vitalt sted der folk, organisasjoner og institusjoner sammen kan utvikle sine relasjoner og gi stedet sjel. Et senter som viderefører tradisjonene på det lokale historiske treffstedet på Huseby Gård og som samarbeider med Skedsmo Bygdemuseum. være et møtested på tvers av generasjoner, livssituasjon og livssyn. I Låven vil vi ha ungdomsaktiviteter med rom for ulike aktiviteter som musikk, dans, teater og drama, øverom for band og mekking. Kulturaktiviteter med hovedsal og støttefunksjoner, øverom, verksteder og lagerrom. Sosialt møtested, En kafé sentralt i anlegget vil være et viktig uformelt treffsted der planlagte og improviserte visninger er med på å skape interesse for kultur- og annen sosial aktivitet. I kafeen vil det også være små konserter, forestillinger og utstillinger. Verksteder for utleie til håndverkere som kan skape liv og aktiviteter på dagtid. Bondens internasjonale frukt- og grønnsaksmarked. Ideen er å koble sammen de lokale bønders ønske om å selge sine produkter direkte til forbrukeren i boder på torg og markeder og de innvandrermiljøer som har spesialisert seg på import og salg av mer eksotiske ferskvarer. Side 13

14

15 DES-klubben i Skedsmo Tlf Folkeakademiet i Skedsmo Tlf.: Fritidsklubben Juventas Tlf.: Åsenhagen 36 (kjelleren til Åsenhagen barnehage) Helpless Management/ Huseby Harvest Tlf.: Huseby 4H TLF DES-klubben i Skedsmo er en organisasjon som arbeider for å skaffe godt voksne mennesker en trygg, funksjonell og kvalitetsmessig god bolig beliggende nær butikker og sentrale strøk i kommunen. Vi har frem til i dag bygget 3 borettslag, Husebylia BL med 39 leiligheter, Grevligen BL med 31 leiligheter, begge på Skedsmokorset. Medlemskap kan tegnes fra fylte 40 år, bolig kan tildeles fra fylte 55 år. Ved egne tiltak og gjennom samarbeid med andre arbeider vi for å fremme et allsidig kulturliv i Skedsmo, som foredrag, konserter, forfatterbesøk m.m. Vi er bl.a. med og arrangerer allsangopplegget Syng for livet på Skedsmotun, visearrangementet Menuett mai. Vi er også opptatt av nærmiljø- og klimaspørsmål. Våre møter er åpne for alle. På våre hjemmesider finner du vårt program med spennende foredragsholdere. Vi er et frivillig, foreldredrevet tilbud til barn og unge. Klubben har åpent for juniorer 3-7 klasse på tirsdager fra og på onsdager for ungdom fra år. Vårt engasjerte ungdomsstyre på 10 ungdommer står for alt fra diskotek, konkurranser, kafè, kiosk, kurs i PC-mekking, DJ, dans og band. Vi kan tilby spillerom med biljardbord, fotballspill, Airhockey og Playstation, internett, bandrom DJ-anlegg med profft lydanlegg. Vi er en ideell frittstående organisasjon som arbeider for utvikling og gjennomføring av sosiale og kulturelle arrangement til nytte og glede for lokalmiljøet. vi søker engasjerende samarbeid med lokale band, artister, organisasjoner og bedrifter. Det er vi som arrangerer den årlige høstrocken Huseby Harvest i låven på Huseby Gård. En suksess i 2007 med fullt hus og stormende jubel til tonene av 4 band. Vi trenger flere ildsjeler. Huseby 4H er en org. for ungdom mellom 9 og 18 år. Flere ganger i året drar vi på kurs og leirer for å treffe andre 4Here. Alle 4Herne velger et prosjekt som de jobber med gjennom året og stiller ut på høstfesten. Det kan være friluftsliv, fiske, kanin, foto, baking... Kan dette være noe for deg, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Side 15

16

17

18 Huseby Familieteater Kjeller Arbeiderlag Tlf.: / Kristi Menighet P.B. 1, 2021 Skedsmokorset Tlf.: Tlf.: Leikarringen Per Gynt Tlf.: strommen.vgs.no Lions Club, Skedsmo Tlf.: Tlf.: Huseby Familieteater ble etablert på Skedsmokorset 13. februar 2007 som et supplement til Skedsmo Amatørteater. Familieteateret skal være et flergenerasjonsteater med tilbud til alle aldersgrupper. Huseby Familieteater skal være et sted for mange aktiviteter: Dramagrupper, revy, skriveverksted, vise- og lyrikkgruppe, kanskje også dukketeater mulighetene er mange. Har du lyst til å være med så ta kontakt. Kjeller Arbeiderlag er et lokallag innenfor Skedsmo Arbeiderparti som skal fremme lokale saker og ivareta lokale interesser. Da er det selvfølgelig de lokale sakene i Kjellerområdet vi er ekstra påpasselige med og sørger for å fremme Kjeller- områdets interesser. Dersom du har lyst til å bli med oss å påvirke det som skjer rundt deg, er du hjertelig velkommen. Vi tror at Bibelen er Guds ord, pålitelig, nødvendig, og tilstrekkelig for åndelig- moralsk liv. Ved tro på Jesus som frelser og herre, omvendelse, bekjennelse av troen og dåp - slik blir en lagt til Jesu menighet og blir hans disippel. Rettesnor for menighetens tilbedelse og oppgaver er Det nye testamentet. Du er velkommen til oss søndager kl. 10,30 til bibelstudium og gudstjeneste i Bestyrerboligen, Huseby Gård. Leikarringen Peer Gynt er enn gruppe folkedansere fra Skedsmo som har som formål å ta vare på gamle tradisjoner innen norsk kulturliv, spesielt folkeviseleik og folkemusikk, og om mulig gjøre dette tilgjengelig for andre. Vi tar gjerne imot flere med samme interesse. Kunne du tenke deg å bli med. Du er hjertelig velkommen til oss du også. Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig. Arbeid med de unge er et prioritert område, spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter. Det er også Lions mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid, sosialt samvær, vennskap og mulighet til egenutvikling. Se våre hjemmesider. Side 18

19 Lønsvoll Ridesenter Tlf.: Mercy House Tlf (tirsdag, onsdag og torsdager mellom og 15.00) Miniklang Tlf: Naturvernforbundet i Skedsmo (NVS) Tlf.: Emmaus Normisjon Skedsmo Acta Skedsmokorset / Rideskolen på Solberg. Vi har nå ca 140 elever i uken fra 3 år og oppover. Kurs for barn og voksne. Private timer i dressur og sprang. Utleie av hest i helger, og det er mulighet for å ha hest på fòr hos oss i helgene. Vi arrangerer også barnebursdager. Har du lyst til å besøke oss så er du selvsagt hjertelig velkommen til det. En møteplass for mennesker i utfordrende livssituasjoner med tilbud om fellesskap, aktiviteter, arbeidstrening, samtaler og undervisning i en diakonal forståelsesramme. Vi stimulerer til kreativitet og livsstyrkende prosesser gjennom samspill og respekt for brukeren. Våre medarbeidere har ulike pedagogiske og helsefaglige utdanninger. Tilbudet er gratis, og er politisk og religiøst uavhengig. Miniklang er et barne- og ungdomskor for jenter og gutter i alderen år. Vi øver på Sten Menighetshus hver tirsdag. Koret synger all slags musikk; - klassisk og viser, gospel, jazz og pop. Koret opptrer ofte, - synger på alt fra kirkekonserter til kjøpesentre, reiser på turer og tar sangoppdrag for bedrifter. Har du lyst til å bli med? Ta gjerne kontakt. NVS er et lokallag av Norges Naturvernforbund (NNV). Vi er et aktivt lokallag med et styre på ca 10 personer. Virksomheten er både arrangementer og turer i nærområdet og politisk arbeid. Vi har årlige fugleturer, padleturer og fotturer som annonseres i medlemsbladet og i lokalavisa. Det politiske arbeidet er særlig knyttet til Nitelva, Leira, ravineområder og kamp for grønne lunger. Emmaus ligger rett ved Skedsmo senter. Huset er base for Acta Skedsmokorset og Normisjon Skedsmo, som gir barn, unge og voksne tilbud om kristent fellesskap. På kan du lese om kafeen Cafilius og andre aktivitetstilbud til unge i regi av Acta. På kan du lese om Normisjon`s tilbud om samlinger og husgrupper. Lokalene på Emmaus er også velegnet for utleie til selskaper, møter etc. Side 19

20 Oslo Esperantoklubb Tlf.: Oslo og Akershus Kaninavlsforening Oslo og Akershus Kaf. P.b. 34, 1923 Sørum Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike Pensjonistuniversitetet Skedsmokorset Tlf.: I Oslo esperantoklubb bruker vi det internasjonale språket esperanto når vi har kontakt med folk i andre land. Esperanto er lett å lære og greit å bruke, fordi det er enkelt og regelmessig. Og fordi det ikke er morsmål i noe område, møtes alle på like fot. Det finnes oversatt og original litteratur, det er kontaktadresser i over 100 land, og det foregår kongresser og festivaler rundt om i verden. Oslo & Akershus Kaninavlsforening har sin base i Oslo-området, samt på Nedre Romerike. Foreningen er naturligvis åpen for medlemmer i hele Oslo- og Akershusregionen, Som medlem mottar du ca. 10 nummer av NKF s medlemsblad i året, samt at du kan delta på alle åpne utstillinger. Du er velkommen til oss. PUNR har til formål å gi eldre/pensjonister anledning til å studere emner de er interessert i. Det skal være et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig kontakt. Det blir arrangert forelesninger, foredrag, studieringer, reiser, kulturarrangementer m v. Møtene er åpne for alle. Medlemsmøtene holdes i Lillestrøm Kultursenter og annonseres i Romerikes Blad og på våre nettsider. Alle over 55 år kan bli medlemmer. Etter at det har vært særdeles stor pågang til oss har vi nå startet ny avdeling på Skedsmokorset. Formålet er å høyne livskvaliteten til eldre ved å tilby foredrag, kurs i diverse emner og sosialt samvær. Møtested vil være storsalen på Samfunnshuset. Raumklang Tlf.: Sangkoret har de siste årene hatt en stor tilvekst og teller i dag rundt 100 sangglade kvinner og menn. Repertoaret har spent over flere musikksjangere; Evert Taube, Alf Prøysen, Mikis Teodorakis, Gabriel Faurés Rekviem samt utdrag fra kjente musikaler som «Les Misérables», «Mamma Mia» (ABBA) og «Phantom of the opera». Koret har i mange år sunget julen inn i Skedsmo kirke. Dirigent Guri Underdal, har dirigert koret siden Side 20

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

Et nettverk av røde tråder

Et nettverk av røde tråder » Program og magasin 2011 Et nettverk av røde tråder LEDER TANGEN ARBEIDERLAG» ELI KNØSEN Alt henger sammen med alt annet, er det noen som har sagt. Og det er jo riktig det. Så er detslik at det å ha et

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar NR 1/2010, 15. februar Ka skjer? Apeberget Side 8-9 Fotballpris til FGI Side 3 Side 13 Vegg til vegg-tepper Stort resteutvalg PÅ mariero Teppelageret AS Marieroveien 7, 4017 Stavanger Tlf.: 51 58 92 47

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

«Bor det noen gamle her a»

«Bor det noen gamle her a» «Bor det noen gamle her a» Eldreliv i fire kommuner KIRSTEN DANIELSEN & ADA ENGEBRIGTSEN notat nr 10/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring «Bor det noen gamle her a» Eldreliv

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Andebu kommune

i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Andebu kommune i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 kommune kommune innhold Nyttige telefonnummer...3 Velkommen til...4 Fakta om kommune... 6...7 Kodal...8 Høyjord...9 Kart over... 10 Badeplasser/badevann...

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER Nr. 4/2014, 1. desember Denne høsten har vi mye på lur: Gratulerer som norgesmestre! Forus og Gausel Idrettslags Jenter 16 vant cupen 2014. Les mer på side 4. ÅPNINGSTIDER I DESEMBER 15.-23. desember kl

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

INFORMASJON. Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold

INFORMASJON. Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2013 30. mai Årg. 36 Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold 1

Detaljer

våg å ta spranget! Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta? Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss

våg å ta spranget! Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta? Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss Utgave 3 2013 Informasjonsmagasin om Ringeriksregionen Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss det lille ekstra får du på kjøpet Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta?

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer