Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet"

Transkript

1 INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/ årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

2 Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult 3158 Andebu Opplag: Andebu Stikka 2007 Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Anina Wegger Næss Inger Moe Gulli Familien sju sorter Barbro Vanvik Fru Sirupssnipp kjente en duft av finfin konjakk, der hun satt mandelpyntet i sin lysebrune drakt. Dunsten kom fra den runde Herr Hjortetakk, som likte å ta seg en tår, hadde ryktene sagt. På fatet, satt og hennes yngste datter Goro, og pratet som om tungen hennes sto i brann:»jeg tenker nok at i julen blir det riktig moro, for da skal jeg danse med en ung Fattigmann» Men faren, Herr Berlinerkrans, kremtet og sa, mens det blinket som stjerner i fintrøya hans:»ti stille nå barnet mitt, og vær ikke så sta, du skal gifte deg med Fetter Mandelkrans» Da sukket den sarte frøken Krumkake, og tenkte tilbake til da hun var ung. Da hun hadde funnet en Peppenøttmake, men av familien veiet og funnet for tung. Og mens kirkeklokkene ringte julen inn bød husfruen på kaker og en kaffekopp.»om Goro fikk danse med Fattigmannen sin? Nei, det vet jeg ikke, for jeg var den første de spiste opp.»!!! Med dette ønsker redaksjonen en god jul og et godt nytt år! Ordføreren har ordet Kommunevalget ligger bak oss. Det nye kommunestyret har konstituert seg og vært på kurs, og møtene i de ulike råd og utvalg er i gang. Denne gang var det også slik at en del valgte å slutte eller ta en pause, men 10 av det avgåtte kommunestyret har blitt valgt inn i det nye. Det har også kommet inn fem representanter som har vært med i tidligere perioder, samt tre som har møtt som vara. Dette gir en god blanding av erfaring og frisk pust som vi trenger for å bære lokaldemokratiet videre. Jan Vestby med KS medalje for lang og tro tjeneste. Noen gir seg etter å ha engasjert seg politisk i en periode, andre tar en eller to til. Noen få blir med i lokalpolitikken enda lengre. Jeg har tenkt å bruke noen setninger på en person som har gitt mye tid og krefter i Andebu kommunes tjeneste. Jan Vestby takket i høst av etter 28 år (7 perioder). Han har blant annet vært ordfører i 6 år, varaordfører i 4 år, leder av helse og omsorgsutvalget, leder av administrasjonsutvalget, leder i forhandlingsutvalget og Andebu kommunale pensjonskasse. Det siste fortsetter han med også i den nye perioden. På avslutningsfesten på Dalsroa pensjonat fikk Jan Vestby kommunenes høyeste utmerkelse, KS medalje for lang tjeneste i lokalpolitikken. Jeg har satt stor pris på Jans erfaring og er glad for han fortsatt har et verv og kan ha god kontakt. Det nyvalgte kommunestyret har for få dager siden fått rådmannens forslag til budsjett. Dette gir ikke bare en tøff start for de nyvalgte, men også en krevende oppgave for oss som har holdt på noen år. Vi er valgt på programmer som vi alle sliter med å oppfylle, men sammen forsøker vi å skape en best mulig kommune å bo i for alle 5162 (innbyggertallet i Andebu 1. oktober i år) som bor i kommunen vår. Kuldegradene har kommet, kveldene har blitt lengre. Om noen uker er det dagene som blir lengre. God adventstid og god jul! Hans Hilding Hønsvall Husk brannfaren i jula I adventstiden og i jula hygger vi oss med levende lys. Men levende lys er ikke bare koselig, de kan også føre til BRANN. Disse tiltakene vil kunne forhindre brann ved bruk av levende lys: IKKE forlat rom med levende lys. Unngå brennbare lysmansjetter. Unngå brennbare lysestaker. Sett aldri telys midt i bokhyller. Telys kan få en flammehøyde på cm. Sett aldri lys i vindusposten når vinduet står åpent. Sjekk boligen før sengetid. Vi ønsker dere en riktig trygg jul og et godt nytt år! 2

3 Rådmannens forslag til budsjett 2008 Forslaget er basert på økonomiplan som ble vedtatt i kommunestyrets møte i juni Rådmannen har beregnet at utgiftene må reduseres med ca. 10 millioner kroner. Andebu vinner? Da regjeringens forslag til statsbudsjettet ble presentert i media, ble Andebu kommune presentert som vinner. Andebu kommune tilføres 7,1 mill. kr i neste års statsbudsjett. Det forutsettes at beløpet skal finansiere kommunens økte lønns- og pensjonskostnader, renteutviklingskostnader, utgifter som følger av endringer i befolkningssammensetningen, kommunens andel av 2000 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren, økt timetall i barneskolen, utgifter til frukt og grønt i ungdomsskolen og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen har beregnet at disse merutgiftene faktisk vil koste 12,0 mill. kr i Underdekningen på 4,9 mill. kr er i budsjettet finansiert med reduksjonsforslag. Andre årsaker til at driftsutgiftene må reduseres: I vedtatt økonomiplan er det forutsatt at det skal gjennomføres innsparingstiltak tilsvarende 2,4 mill. kr. Beløpet er i budsjettforslag for 2008 fordelt på etatene og konkretisert som reduksjonsforslag. Budsjettet forutsetter noe mindre bruk av disponible fondsmidler i 2008 enn i I budsjettet for 2007 vedtok kommunestyret å avsette 0,5 mill. kr til økt timetall i skolene. Det ble ikke avsatt tilsvarende midler for 2008 og årene framover. Andebu kommune har i 2007 mottatt ekstra frie midler fra staten og andre engangsinntekter som kommunen ikke vil motta i 2008 og årene framover. Disse pengene er brukt til driften i Det er ikke kommunens primære oppgave å oppnå gode økonomiske resultater, men kommunen er avhengig av realistisk økonomisk planlegging og god økonomistyring for å kunne levere forutsigbare tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen har derfor vedtatt langsiktige mål som skal være retningsgivende for utarbeidelse av økonomiplaner og årsbudsjetter. De viktigste langsiktige økonomiske målsettingene oppfylles ikke. Rådmannen har i sitt budsjettforslag opplyst: Kommunens utgifter har i flere år vært for høye i forhold til kommunens inntekter. Kommunen må avsette midler til uforutsette utgifter. I budsjettet for 2008 er det usikkerhet knyttet til lønns- og pensjonskostnader, prisvekst, renteutvikling, barnevern og sosialhjelpskostnader, sykefraværsutvikling, kostnader forbundet med kostnadskrevende brukere, evt. uforutsette vedlikeholdsoppgaver m.m. Kommunens utgifter må reduseres ytterligere i årene framover, bl.a. fordi merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsprosjekter ikke lenger kan benyttes i drift. Fortsatt bruk av disponible fondsmidler vil være å skyve problemene foran seg. Kommunen vil få økte frie midler fra staten i 2009 dersom Sørheimutvalgets innstilling gjennomføres. Disse er ikke tilstrekkelige til å løse kommunens økonomiske utfordringer. Negative sider ved forslag til driftsbudsjett Det er vurdert en lang rekke ulike tiltak som kan bidra til å redusere utgiftene på kort og lengre sikt. Når det ses bort fra bemanningsøkningen som følge av ny barnehage, blir det netto ca 14 færre årsverk i kommunen. Disse er fordelt på alle sektorer. Antall plasser på sykehjemmet reduseres med 6 korttidsplasser. Driften av dagsenteret på sykehjemmet opphører. Nattbusstilbud og midler øremerket bistand til næringslivet opphører. Andebustikka nedlegges. Spesialpedagogiske tiltak utenfor kommunen til skoleelever og voksenopplæring reduseres. Mindre midler til lærebøker, materiell og inventar i skolen. Rådmann Ole Sverre Lund. Tilskudd til lag og foreninger reduseres. Overføringen til Kirkelig fellesråd reduseres. Bruk av ekstrahjelp og overtid reduseres i hele kommunen. HMS-tiltak, kurs- og opplæringstiltak og velferdstiltak til ansatte reduseres sterkt. Positive sider ved forslag til driftsbudsjett Full barnehagedekning pr. november 2007 Ekstra midler til barneverntiltak Bemanningen på helg og kveld på sykehjemmet styrkes Eiendomsskatt innføres ikke Ekstra midler til IKT-løsninger, bl.a. videreutvikles kommunens hjemmeside Bedriftshelsetjenesten styrkes. Forslag til investeringsbudsjett For å spare utgifter i 2008, anbefaler rådmannen å fjerne, redusere eller utsette planlagte investeringer i forhold til det som er innarbeidet i vedtatt økonomiplan for De viktigste endringene er: Etablering av gang-/sykkelvei Heimdal Moa i Høyjord er foreslått utsatt fra 2008 til I vedtatt økonomiplan ble det avsatt 3,0 mill. kr til etablering av NAV-kontor i 2008, 4,8 mill. kr til nytt SFObygg ved Andebu skole i 2008 og 3,8 mill. kr til nytt arbeidsværelse for læ- Forts. s. 6 3

4 Kommunestyrevalg 2007 Valg av medlemmer til formannskap, helse- og sosialutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og teknisk utvalg. Formannskapet 1. pers. vara Anne Marie Kvernsmyr AP (1F) * Johnny Lian Eva Ulland SV (1F) * Erna Aas Hans Hilding Hønsvall KRF (1F) * Ole Kristian Kjærås Gunnar Gallis V (1F) * Jan Skaug Bjarne Sommerstad SP (1F) * Arild Kjærås Karin Helene Nygaard FRP Kjell Einar Evensen Lars Viggo Holmen H Hans Skjelbred *) Felleslisten Ordfører Hans Hilding Hønsvall Varaordfører Anne Marie Kvernsmyr Oppvekst- og kulturutvalget 1. pers. vara Sven Gjermund Dokken AP Jørn Erik Bøe Tom Cato Abrahamsen SP Lene Kjærås Anne Lise Johansen KRF Åse Sletvold Sigmund Olsen SV Janne M. Terjesen Helene Aanerud Eriksen V Truls Nystuen Hanna M. Skjelland Orerød FRP Karin H. Nygaard Hans Skjelbred H Hans Bøen Oppvekst- og kulturutvalget: Bak fra venste: Sigmund Olsen, Tom Cato Abrahamsen, Svein Gjermund Dokken, Hanna M. Skjelland Orerød. Foran fra v.:anne Lise Johansen, Hans Skjelbred (leder), Helene Aanerud Eriksen Leder: Hans Skjelbred Nestleder: Sigmund Olsen Helse- og sosialutvalget 1. pers. vara Øyvind Myhre AP Kari Angelvik Susann Fevang SP Heidi Trolldalen Magnar Hanedalen KRF Terje Østbu Tom Andreas Bøen SV Ingrid Gjermundrød Cathrine Ellefsrød V Jan Skaug Kjell Einar Evensen FRP Tron Stensholdt Elisabeth Trevland Olsen H Viggo Holmen Leder Øyvind Myhre Nestleder Kjell Einar Evensen Teknisk utvalg 1. pers. vara Johnny Lian AP Lisbeth Aglen Kjell Sommerstad SP Ole Kristian Kjærås Erna Aas KRF Dagfinn Strøm Marianne Skatvedt SV Torstein Flåm Gunnar Gallis V Anne Louise Tveitan Harry Gran FRP Erlend Gallis Marit Thorvaldsen H Terje Gåsholt Leder Johnny Lian Nestleder Gunnar Gallis Teknisk utvalg: Bakerst fra v: Torstein Flåm (vara), Harry Gran, Erna Aas, Ole Kristian Kjærås (vara). Foran fra v: Gunnar Gallis, Johnny Lian (leder), Marit Thorvaldsen. Utvalgsmedlemmene Kjell Sommerstad og Marianne Skatvedt var ikke til stede da bildet ble tatt. Andebu kommunes kommunevåpen Kommunevåpenet ble godkjent av kgl. Res. 12. desember 1986 og er tegnet av Kjell Skoli. Trekantene henspiller på de tre sogn i kommunen, Andebu, Høyjord og Kodal. Trekantene er plassert slik at de danner en stilisert A for Andebu. Grønnfargen er valgt fordi jordbruk er en viktig næring i kommunen. 4

5 TV-aksjon «Sammen for barn» I Andebu kommune samlet frivillige bøssebærerne inn kr ,- på aksjonsdagen. Andebu kommune og Andebu sparebank bidro med kr ,- hver og Kodal idrettslag med kr 2.500,-. I tillegg ble det ved Høyjord skole arrangert solidaritetsaksjon der det ble samlet inn kr ,- og ved Kodal skole hadde de Joggedag der de samlet inn kr 725,-. Kodal idrettslag arrangerte offisiell åpning av lagets nye ballbinge samme dagen hvor både ordfører Hans Hilding Hønsvall og leder i kommunekomiteen Kjell Madsen deltok. I forbindelse med dette ble det jo litt ekstra blest om TV aksjonen i år. I tillegg holdt også to jenter fra Kodal, Frida Johnsen Trevland og Helene Frøysnes, på eget initiativ basar på butikken i Kodal lørdagen før aksjonsdagen og de klarte å samle inn kr 1.129,50. Flott innsats og tusen takk! Vi takker alle dere som frivillig stilte opp og gikk med bøsse for oss denne dagen. Uten den frivillige dugnadsånden fra alle som på en eller annen måte hjalp til denne dagen ville resultatet vært uoppnåelig. Store sjekker til en god sak. Fra v.: Børre Grovan (Andebu Sparebank), Kjell Madsen (formannskapet), Ingjerd Frøysnes (Kodal IL) og ordfører Hans Hilding Hønsvall Vi håper inntektene fra Andebu vil bli riktig disponert slik at Andebu kommunes innbyggere kan være stolte av sitt bidrag. Takk for flott innstats. Fyrverkeri Ti fyrverkeri-regler: Ingjerd Frøysmes byr på kake i anledning TV-aksjon og åpning av ballbingen i Kodal 1. Forbered fyrverkeri-oppskytingen 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte 5. Bruk tennstav, sigarettglo eller liknende 6. Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri 8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke blir tent ved første forsøk 9. Hold god avstand fra oppskytingen 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke samme Godt samliv - kurs for par Helsestasjonen (Familiesenteret) arrangerer kurs om Godt samliv. Alle foreldre opplever forandringer og utfordringer i parforholdet. Kurset er en mulighet for å høre om opplevelser fra andre foreldre og forstå at vi ikke er de eneste som opplever spesielle situasjoner. Kursledere er sertifisert av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufetat). En mannlig og en kvinnelig kursleder skal holde kursene i Andebu kommune. Temaene er blant annet: Konflikt, romantikk og kommunikasjonsteknikker. Kurset er gratis Neste kurs og påmelding: Følg med på Andebu kommunes hjemmeside eller ta kontakt med Familiesenteret på telefon

6 Andebu barnevernstjeneste søker besøkshjem Støttekontakter/ avlastere ønskes: Vi søker deg / dere som har tid, lyst og overskudd til jevnlig å ta i mot et barn eller en ungdom. Hva er besøkshjem: Et besøkshjem er et helt vanlig hjem, hvor barn eller ungdom kan komme på besøk ca hver 4. helg, og enkelte feriedager. Besøkshjemmet tar barnet med på vanlige familieaktiviteter. Hvem kan bli besøkshjem: For å bli besøkshjem er det viktig at dere synes det er hyggelig å være sammen med barn eller ungdom, og at dere er engasjerte voksne som synes det er givende å samarbeide med andre om barns ve og vel. Det er viktig at dere er varme og åpne, har tid, krefter og god helse. Det er ingen krav til utdanning, og man kan være par eller enslig, med eller uten egne barn. Hvorfor trenger barn besøkshjem: Barn / ungdom har behov for besøkshjem av forskjellige grunner, for eksempel for å oppleve flere mestringssituasjoner, oppleve flere gode voksenmodeller, avlaste foreldre, utvide nettverket, trene på sosiale relasjoner m.m. Hva kan vi tilby: Dersom du / dere blir besøkshjem, kan vi tilby en kontaktperson i barneverntjenesten som veileder dere, og økonomisk godtgjøring per døgn. Kontaktinformasjon: Dersom du / dere er interessert, ta kontakt med: Andebu kommune Virksomhet Familie og sosial Barneverntjenesten v/ barnevernleder Cicilie Ingrirud tlf / Virksomhet hjemmetjenester/tiltak funksjonshemmede har stadig behov for støttekontakter og avlastere. Pr. i dag er det ønske om rask iverksettelse av to ledige støttekontaktoppdrag på henholdsvis 8 og 9 timer pr. uke: - Voksen mann med egen bil - Ung dame Kontaktperson: Mai Grete Haraldsen, fagkonsulent, tlf / Støttekontakter ønskes for voksne med interesser i forhold til fotballkamper, kultur, musikk osv. Kontaktperson: Fred Tore Henriksen, leder psykisk helsetjeneste, tlf / Forts. fra side 3 - Budsjett rere og nytt klasserom ved Kodal skole i 2008, dvs. totalt 11, 6 mill. kr til disse prosjektene i Administrasjonen er i ferd med å utarbeide forprosjekter for disse prosjektene. Forprosjektutredningene omfatter også nytt bibliotek. Disse vil bli framlagt for kommunestyret tidlig i Det er urealistisk at kommunen skal kunne realisere disse prosjektene innenfor en kostnadsramme på 11,6 mill. kr. Rådmannen har derfor valgt å avsette en rund sum på kr 20,0 mill. kr i investeringsbudsjettet for 2009 til formålene. Når forprosjektene foreligger, må kommunestyret prioritere og beslutte hvilke løsninger som skal velges. Videre behandling av budsjettforslaget Budsjettforslaget behandles i eldrerådet og i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne , i hovedutvalgene og i formannskapet Det er formannskapets innstilling (anbefaling) som legges fram for kommunestyret. Formannskapets innstilling legges ut for alminnelig ettersyn på kommunens hjemmeside, på biblioteket og i ekspedisjonen i Herredshuset umiddelbart etter formannskapets behandling. Møtene i de folkevalgte organene er åpne for publikum. Behandlingen i kommunestyret kan følges direkte på kommunens hjemmeside: Rådmannen anbefaler at interesserte gjør seg kjent med innhold, tiltak og konsekvenser og sender evt. skriftlige uttalelser til kommunen i god tid før kommunestyrets behandling Postadresse: Andebu sentrum 1, 3158 Andebu. E-postadresse: Fornuftig fyring - unngå brannfare Hovedårsaken til pipebranner er at folk fyrer feil. Mange av pipebrannene kunne vært unngått dersom det hadde blitt benyttet tørr ved og fyrt med god trekk. Fire råd for riktig fyring: 1. Fyr med tørr ved. Ikke bruk tennvæske og lignende ved opptenning. 2. Fyr med god trekk. Legg i litt av gangen da unngår du at flammen slår opp i pipa og skaper sprekker eller pipebrann. God forbrenning krever mye luft. 3. Unngå rundfyring. Full ovn og gjenskrudd trekk danner fort beksot. Resultatet kan bli pipebrann. 4. Tøm ikke aske i pappeske eller plastpose. Asken kan være varm i lang tid etter at ovnen har sluknet. 6

7 Andebu tannlegekontor fikk næringsprisen På frokostmøtet for de næringsdrivende fredag ble Andebu tannlegekontor tildelt Andebu kommunes næringspris for Ella Aasrum startet etter endt utdannelse i 1984 opp tannlegepraksis i Andebu og fikk etter hvert med Kristin Dalaker Hall i egen praksis. I dag er det til sammen fire tannleger på Andebu tannlegekontor. Andebu tannlegekontor holder til i Sentrumsbygget og har felles venteværeles med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Det var ordfører Hans Hilding Hønsvall som delte ut prisen som besto av en gave på kr i tillegg til diplom og blomster. Om prisvinneren sa ordføreren blant annet: «Næringsprisen 2007 går til en bedrift som i sin virksomhet ikke alltid vekker like gode assosiasjoner hos alle. Virksomheten har over år utviklet et stort fagmiljø som har betydning for utviklingen for tjenestene i lokalmiljø. Det at en av våre innbyggere etter endt utdannelse ville starte virksomhet i egen kommune, og etter få år også få med seg en studiekollega for å skape et større miljø er noe kommuneledelsen setter stor pris på.» Tilbud og aktiviteter ved og rundt Andebu sykehjem Vinter/vår Spørsmål om deltakelse kan rettes til helse- og sosialetaten, tlf Åpningstider i julen Legekontorets åpningstider julen 2007: Julaften og nyttårsaften stengt. 3. og 4. juledag åpent Utenom åpningstidene kontaktes legevakt: Tønsberg tlf Sandefjord tlf SFO - Andebu - Høyjord og Kodal Åpent til kl julaften og nyttårsaften. Stengt 3. og 4. januar p.g.a. planleggingsdager. Ellers vanlige åpningstider. Barnehage Alle barnehager er åpne til kl julaften og nyttårsaften. Barnehagene er juleåpne 27. og 28. desember etter påmelding. Stengt 2. januar p.g.a. planleggingsdag. Skolen: Siste skoledag før jul er fredag 21. desember. Første skoledag etter jul er mandag 7. januar. De kommunale kontorene: De kommunale kontorene på herredshuset, familiesenteret og på sykehjemmet har åpent julaften kl , romjulen (27. og 28. desember) kl og nyttårsaften kl Skogbrukssjef Liv Aakre har nye arbeidstider: Mandag, onsdag og torsdag kl

8 Solidaritetsaksjon ved Høyjord skole TV aksjonen 2007 ble tilført et solid bidrag fra Høyjord skole under solidaritetsaksjonen 9. november klasseelevene i kaféen. Fra v.: Allan Lloyd Lyngdal, Andrea Aas Hansen, Marthine Sofie Smedsrud, Helene Lindås Myhre og Guro Gusland Skarsholt. I bakgrunnen sees Turid Heimdal Stemningen, innsatsviljen og resultatet satt som det skulle under årets solidaritetsaksjon på Høyjord skole. Finurlige aktiviteter som utfordret alle aldersgrupper var kreativt satt i scene av elever og lærere. Her kunne man kjøre papirfly, radiostyrte biler, spille bowling, danse limbo, gå på miniloppemarked, prøve pinnevev og smake på 1. trinns utmerkede popkorn buffet. Det var dessuten ganske deilig å få smurt våte svamper ut over kjente fjes på 7. trinn. Fint at noe slikt kan være lov, i det minste en gang i året! Kafeen bugnet av lekkerbiskener og køen vitnet om at hjemme- Andebu kommunes kulturpris 2007 til Bygdekoret På den årlige kulturkvelden ble Andebu kommunes kulturpris for 2007 tildelt Bygdekoret. Fra venstre ordfører Hans Hilding Hønsvall,som overrakte prisen, leder i koret Brit Lønmo, Kristian Lakskjønn, Irene Honerød og leder i kultur- og oppvekstutvalget Jan-Agnar Stålerød Koret, som selvfølgelig var tilstede på kulturkvelden, kvitterte med en flott minikonsert under ledelse av sin dirigent Halvard Brattvoll. Andebu bygdekor kan i år feire sitt 40- års jubileum. To av medlemmene, Kristian Lakskjønn, som for øvrig var korets første dirigent og Irene Honerød, har 8 baksten var utsøkt og av særlig høy klasse. Mange av aksjonsdeltagerne benyttet muligheten for påfyll av kaffe, saft og et ekstra skolebrød. På stoler og rundt pyntede bord på kafeen gikk praten livlig. Utsikten over Ilestadvannet var fortreffelig, og borte i gangen ventet En glad vinner nye spennende aktiviteter, loddsalg og ikke minst lærernes gottekrukke. Hvor mange grådig gode gotter som var samlet i den var, helt frem til siste slutt, en godt bevart hemmelighet. To elever gjettet riktig antall og gottekrukken ble delt etter beste evne. Vinnerne fikk med tannbørster på kjøpet! Vi på Høyjord skole synes det var ekstra stas med besøk fra oppvekst- og kulturutvalget og skolesjef Bjørn Aamodt på aksjonsdagen, men de måtte finne seg i kø overalt, høyt støynivå og strålende opplagte, blide elever. Til slutt ble det mange glade vinnere til lotteriet. Gevinstene som velvillig var donert til solidaritetsaksjonen, fikk nye spente eiere. Uten foreldre og næringslivets velvillige innstilling hadde ikke utlodningen blitt helt det samme. Elevrådet benytter anledningen til å takke for alle gavene skolen har fått. Lotterigeneral var som sedvanlig Yngar Sulutvedt og selvfølgelig ble gjennomføringen håndtert med erfaring og høy kvalitet. Elevrådsleder Fredrik Christophersen Askjem annonserte totalbeløpet på hele ,-. Takk til alle som bidro på aksjonsdagen! Bidraget går i år til TV aksjonen 2007 v/unicef, Norges Idrettsforbund og Right to Play. Etter et godt resultat, en rask oppsummering og litt refleksjon rundt årets aksjon sier vi. Ja, dette gjør vi igjen! vært med i koret helt fra begynnelsen i For øvrig inneholdt kulturkvelden sang- og musikkinnslag fra Inga Britt Hellenes, Eva Høijord og Hanne Gry Janshaug, et meget interessant foredrag av Anna Irene Valstad samt utdeling av premier for turorientering og for «De grønne turene». I år er det gått hele 1095 turer i den flotte Andebu-naturen. Det har som vanlig vært ti turer å velge mellom og hele 66 personer hadde i år gått alle turene, 116 hadde gått syv turer eller mer. Det populære tiltaket fortsetter neste år. Også i år ble kvelden ledet av Astrid Vindvad fra Folkeakademiet Andebu, og et fullsatt menighetshus visste å sette pris på et flott arrangement. Disse fikk premier for fullføring av «De grønne turene» for 2007: Kniv: Tormod Skjelbred, Arnadal Lykt: May Helene Hansen, Kodal Sekk: Victor Ulland, Andebu Sekk: Roy Wivestad, vestre Andebu Victor (10 år) med sekken han vant. Victor hilser: tusen takk - denne skal jeg bruke på grønne turer neste år!

9 Gravdal barnehage i Høgenhallveien klar for bruk! Andebu kommune åpnet den 7. barnehagen i kommunen i store, flotte lokaler på Gravdal 12. november. Barnehagen har fire avdelinger og fylles opp med 48 barn og 19 ansatte. Oppstarten deles i to puljer, slik at to avdelinger har åpnet, og de to siste åpner i begynnelsen av desember. Fra august har en midlertidig avdeling vært i gang på Toget i lokaler leid av stiftelsen Signo. Styrer Elisabeth Trollsås Jellum fra Kodal har vært tilsatt siden august med ansvar for Toget og planlegging av oppstart i nytt bygg. Kodal bygg har stått for hele prosjektet, som ender med en kostnadsramme på ca 18 mill kroner inkludert ny vei. Selve bygget er på ca 700m 2 med lyse og trivelige lokaler som kan gi et godt grunnlag for mange år med pedagogisk Fra åpningen av Gravdal Barnehage. Fra v.: Styrer Elisabeth Trollsås Jellum, Espen Hansen og Toril Maurtvedt virksomhet for førskolebarn i Andebu. Lekeplassen ligger i et flott område med skogen som nærmeste nabo, godt til rette for aktiv bruk av natur og friluftsliv. Foreløpig er det ikke utarbeidet konkrete planer for barnehagens virksomhet, men skog og natur vil bli et viktig satsingsområde. av denne aldersgruppa, men nå ser det ut til at nesten alle i aldre 1 til 5 år trenger et tilbud i barnehage. Utfordringene knyttet til full behovsdekning ser dermed ut til å vare ved. Voksne og barn koser seg sammen i den nye barnehagen Andebu kommune har nå tilbud i barnehage til 93,1% av førskolebarna. Totalt 312 barn benytter de 373 barnehageplassene som er tilgjengelig. Det var tidligere et mål å dekke ca 85% Irene Jørgensen jobber med å få tingene på plass i fellesrommet Joggedag Kodal Skole - innsamling til TV-aksjonen Kodal skole har årlig i september joggedag på Dammen. I den forbindelse har vi normalt innsamling til Landslaget for fysisk fostring, men denne gangen valgte skolen å gi sitt bidrag til TV-aksjonen. Elevene samlet denne gang inn kr.725,- til årets TV-aksjon for aidssyke barn Ny brannordning i Andebu kommune Andebu kommune har inngått avtale med Sandefjord brannvesen og Vestfold interkommunale brannvesen om utførelse av brann- og feietjenester. Fra 1. juli 2007 er det brannsjef Magne Johannessen i Sandefjord som er BRANNSJEF i Andebu kommune. Dette betyr at alle henvendelser i forbindelse med bålbrenning, fyrverkeri etc. gjøres til Sandefjord brannvesen, tlf Sandefjord har også overtatt arbeidet med brannsyn på særskilte brannobjekter i kommunen. Fra 1. januar 2007 tok Vestfold Interkommunale brannvesen over tilsyn- og feiertjenestene. Alle spørsmål i forbin- Brannsjef Magne Johannessen delse med feiing, tilsyn av fyringsanlegg og montering av ny ovn/pipe rettes til VIB v/feiemester Jan Espeseth, tlf Ordningen med skogbrannmestere er ikke endret i Andebu kommune. 9

10 Dropp 2007/2008 Dropp-prosjektet/Dropprevyen er i gang igjen, og en stor gjeng med ungdom møtes hver mandag på ungdomsskolen sammen med prosjektleder Frode A. Rismyhr. Denne gangen er temaet litt utvidet til å omhandle fordommer, nærmere bestemt kampanjen All Different All Equal som blir støttet av Norsk Frilynt ungdom. Dropp skal selvfølgelig også denne gangen munne ut i en revy som kommer i uke 6 neste år. Fakta om All Different - All Equal Europarådets menneskerettighetskampanje er ikke en informasjonskampanje hvor voksne skal opplyse ungdom om hva de burde tenke. Som om ikke ungdom tenker selv? Vi lever i et samfunn hvor mennesker lever utallige ulike former for liv, ingen er helt like, og hvem vil nå egentlig være helt lik den hun eller han står ved siden av, og ikke ha noen personlige særtrekk? Hvorfor skal typen du er forelska i falle for deg og ikke bestevenninna di, om du og venninna di er helt like? Dette er en kampanje om å dobbeltenke! Om å trykke på pause når noen sier «homo», når de vil slenge dritt eller mener at jenter med sminke og kort skjørt ikke kan tas seriøst. Eller at alle som tror på Allah er terrorister. Trykk pause, dobbeltenk, og trykk på play igjen. All Different All Equal handler om tre ting: - Mangfold. Hvor kjedelig hadde det ikke vært om vi ikke utviklet oss og ble påvirket av de rundt oss? Skal vi tilbake til Norge for hundre år siden hvor man giftet seg med kusina fra nabogården og spiste kål til middag? Mangfold, fordi det vil si at du blir respektert for den du er også. - Menneskerettigheter. Hvem har vi fordommer mot? De som ikke er enige med oss? De som ikke ser ut som oss? De som ikke oppfører seg som oss? Fordommer kan lede til diskriminering som til slutt kan lede til brudd på menneskerettigheter. Se på apartheid i Sør-Afrika, det er ikke så lenge siden. Eller hva med de to homofile guttene som ble slått ned i Oslo i sommer? Bare fordi de blir forelska i gutter i stedet for jenter. - Deltakelse. Fordi deltakelse handler om at dersom man deltar, sier hva man mener, protesterer når noen sier ting om andre som får dem til å høres ut som om de er mindre verdt, da reagerer man. Deltakelse, fordi hvis det er ting du ikke liker er det ingen som kan si det bedre enn deg. Deltakelse fordi det er latterlig med de voksne som sier «åhh, du er bare 17, ja bare vent til du blir litt eldre så skal du se at du vet bedre». Les mer på nett: Besøk av fordomsprovokatør Hva er fordommer? Er mennesker med minoritetsbakgrunn mer kriminelle enn etniske nordmenn? Hva gjør du hvis broren din forteller at han er homo? Er det greit å date en rullestolbruker? Tenker vi over hva vi sier? Ungdommer fra DROPP-revyen i Andebu og BRUS-teateret i Sandefjord var samlet på Andebu ungdomsskole og fikk stilt holdningene sine på prøve. Fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fikk vi besøk av en fordomsprovokatør. Tilstede var også forfatterne for å finne ut hvordan ungdom opplever ulike ting. Møtet engasjerte ungdommene, og mange fikk reflektert omkring egne holdninger. 10

11 Tømmerutiner 2007 Kildesortering Forbruksavfall fra husstandene hentes av renovatøren, bioavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (BIO matrester mv, RA - restavfall, PP drikkekartong/papir/papp) Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon Desember 49 BIO + PP 4 BIO + RA 50 BIO + RA 5 BIO + PP 51 BIO + PP Februar 6 BIO + RA 52 BIO + RA 7 BIO + PP Januar 1 BIO + PP 8 BIO + RA 2 BIO + RA 9 BIO + PP 3 BIO + PP BIO + RA Husk at det kan bli endinger i hentedagene pga. julehøytiden. VESAR har utarbeidet en fin informasjonskalender for 2008 med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Kalenderen sendes ut i desember, og dersom du ikke har fått kalenderen i løpet av første uke i januar 2008, er det bare å ta kontakt med VESAR på tlf Se også Vesars hjemmeside Bioposer Trenger du poser til bioavfall, kan du knyte en biopose på skapet/dunken eller kontakte Vesar. Bioposer kan også hentes på teknisk etat. Disse er gratis. Ekstra restavfallssekker Restavfall hentes hver 14. dag og renovatøren vil da kun ta med en restavfallssekk pr. abonnent. Dersom du har mer restavfall enn dette, skal spesielle sekker med merking «Ekstra sekker - avgift betalt» benyttes. «Ekstra sekker» kan kjøpes for 25 kr/sekk på teknisk etat eller ved å ta direkte kontakt med renovatøren (min. 10 sekker) på tømmedagen. Andre typer sekker vil ikke bli tatt med. Mye papir/papp? Tidvis kan det være mye papir/papp (P/P), slik at det ikke er plass i skap/dunke. Husk at dette da kan settes ved siden av skap/dunker, men må da være buntet eller lagt i papirsekk/-eske. Trafikksikkerhet - Sammen mot null Hva gjør du for økt trafikksikkerhet? Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke krever liv eller gir varig skade. Det er en ledestjerne og noe å strebe etter - ikke et konkret mål. Det er ikke en visjon om null ulykker. Vi må akseptere ulykker, så lenge de ikke tar liv eller gir varig skade. Det er ikke ulykken i seg selv som er problemet, men skadene og tapet den forårsaker. Nullvisjonen gir et etisk grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet, og et grunnlag for prioritering av tiltak. Du har sikkert en nullvisjon for deg selv og dem du er glad i. For dårlig sikring av barn i bil Ingen foreldre ønsker at barna deres skal bli skadet. Men foreldre tenker ikke alltid på hva konsekvensen kan bli når de dropper å sikre barna. Uansett hvor kort du skal kjøre, eller hvor forsiktig du er, kan det alltid komme noen andre å kjøre inn i deg. Du har kanskje retten på din side, men det hjelper lite i ettertid. Konsekvensene går ut over barna. Hvis barnet er vant til at de alltid skal sitte sikret, uansett hvor langt eller kort en skal kjøre, blir det en fast regel. Hva kan DU gjøre for å oppnå en ønsket framtid, hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken: Hold fartsgrensen - Bruk bilbelte - Kjør rusfritt Bruk refleks! Høsten og vinteren kan være mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikkanter ser deg! Mørke og glatte veier Vinteren er i anmarsj, så vær forberedt på mørke og glatte veier. Sjekk og event. bytt vindusviskere, slik at sikten ikke nedsettes. Sjekk også dekkene og ikke bruk slitte sommerdekk på glatte, løvdekte høstveier. Bytt dekk i tide! La brøytestikkene stå! Høsten er tid for utsetting av pisker/brøytestikk langs enkelte kommunale veier. Dette gjøres for å hjelpe brøytemannskapene i deres jobb gjennom vinteren. Det er mange som dessverre ikke kan la piskene stå. Piskene er IKKE leketøy. La derfor brøytestikkene stå! 11

12 Nyheter fra frivillighetssentralen tlf Danse-campen ble en knallsuksess! 140 ungdommer i alderen år danset seg gjennom helgen oktober på ungdomsskolen i Andebu! Ungdommene kom hovedsaklig fra Andebu og indre Vestfold. Morsomt var det også at to jenter fra Øvre Årdal i Sogn samt ei jente fra Rena i Østerdalen hadde funnet veien til bygda vår. Snakk om å sette Andebu på kartet! Vår nye varaordfører Anne Marie Kvernsmyr åpnet det hele med mange gode ord, blomsteroverrekkelse og klippet til sist over det røde silkebåndet. Ordfører Hønsvall besøkte oss på lørdag. Dansen var selvsagt i fokus alle tre dagene, og hele ungdomsskolen og nybygget på barneskolen var tatt i bruk. Det ble undervist i Hip Hop, Street og Breakdance. Profesjonelle krefter fra Askim danseverksted i Østfold sørget for det. Frivillige krefter fra alle tre ungdomslagene, Andebu Røde Kors og Frivillighetssentralen var i sving sent og tidlig for å hale dette storstilte arrangementet godt i havn. To vellykkede dagsturer til Vindfjelltunet for de eldste i kommunen Takket være innkomne gavemidler, hadde Frivillighetssentralen i år gleden av å tilby to bussturer med middag og kos på Vindfjelltunet i Lardal. Den første gikk av stabelen 13. juni og ble tilbudt beboerne på sykehjemmet og i omsorgsboligene. 24. september var dagen da hjemmeboende eldre i kommunen hadde anledning til å være med. Begge turene var svært vellykket, så vi håper dette kan bli en tradisjon. En stor takk til alle frivillige hjelpere og ledsagere. Nå er tiden inne for å fortsette prosjektet Andebu Danseverksted. Ungdommer har sagt seg villig til å instruere i videre dansepartier, og påmeldingene strømmer inn. Hver mandag og onsdag kl , utenom skolens ferier, er det nå mulighet for å danse på ungdomsskolen i Andebu - trygt og godt i egen kommune. Fram til jul er dette helt gratis! Se etter plakater, eller gå inn på Her kan man melde seg på og få mer informasjon. En glad gjeng på tur Nyansatte i Andebu kommune Truls Hvitstein 48 år, gift og har en datter på 11 år. Bor på Bjellandåsen i Tønsberg. Ansatt som organisasjonssjef fra 10. september. Han er født i Oslo, vokst opp i Trondheim, Fredrikstad og Bærum, med aner fra Kodal og har vært bosatt i Vestfold siden I tillegg til befalskole er utdanningen en kombinasjon av universitets- og høgskolestudier innen juss, personaladministrasjon og ledelse og coaching. Han har blant annet jobbet 4 år i Oslo kommune, 7 år med personal- og organisasjonsutviklingsarbeid i trygdeetaten i Telemark, 1,5 år som personalrådgiver i Sandefjord kommune. Siden 2001 har han jobbet som personal- og utviklingssjef i Holmestrand kommune. Fritiden benyttes til reiser, hund, familie og som nestleder i styret i Verdens Barn en organisasjon som driver med adopsjon, fadderskap og hjelpearbeid i en rekke land. Meningsfull fritid bli frivillig: Frivillighetssentralen ønsker seg flere som kan tenke seg sjåføroppdrag og/eller noen som kan bidra med praktiske ting. Du bestemmer selv når du ønsker å si ja til oppdrag, og hva du vil bidra med. Selvsagt står du fritt til å si nei om det ikke passer. Du får kjøregodtgjørelse etter kommunens satser, og den gode følelsen det er å hjelpe andre. Ta kontakt med Britt Mai på telefon (mandag, onsdag og torsdag) Å være frivillig er både meningsfullt og morsomt! 12

13 Åpningsfest på Anexet hektisk aktivitet med å henge opp på veggene, få de siste gardinene på plass, lage mat og kaker, pådekking og pynting. Selve dagen gledet vi oss veldig til, og det var morsomt at så mange som 30 stykker møtte opp. Blant gjestene var leder for lærings- og mestringssenteret Bettina Dudas, vaktmesteren og kjøkkensjefen fra Andebu sykehjem. Torsdag 25. oktober var det åpningsfest på Anexet. Det var invitert til flott koldtbord laget på det nyoppussede kjøkkenet. Matgruppen besto av flere, med Sølvi Frydenlund i spissen. Det er jobbet hardt med å få Anexet ferdig, og dagen før åpningen var det Hans Anders Kjærås og Dag Kolkinn underholdt med sang og historier fra Andebu i gamle dager. Det ble ønsket velkommen, og feiringen startet med at Hans Anders Kjærås og Dag Kolkinn underholdt med Prøysenviser og høytlesing om hvordan det var å være husmor i bygda i gamle dager. Vi spiste og koste oss lenge med all den gode maten. Bordene var fint dekket i den nyoppussede stuen, og praten gikk lett. Leder for psykisk helsetjeneste, Fred Tore Henriksen, holdt en fin tale som beskrev prosessen fra vi startet ved juletider og fram til i dag. Etterpå var det servering av kaker og kaffe og Jørgen Dahl Moe (11 år) kom ens ærend innom etter skolen for å synge for oss! Vi på Anexet benytter anledningen til å takke for gavene vi fikk i forbindelse med åpningen! For de som ikke vet det, er Anexet det lille huset ved parkeringsplassen til Andebu sykehjem og er i utgangspunktet et sted for alle som har eller har hatt Sølvi Frydenlund ønsker velkommen psykiske problemer, er ensomme, isolert eller som bare ønsker å komme for sosialt fellesskap og aktivitet. Det er muligheter til å leie Anexet til private arrangementer. Kontakt Psykisk helsetjeneste ved Linda Ann Rørkoll dersom du ønsker å vite mer. Andebu bygger skole i Zambia Offisiell åpning av skolen blir 21.november. 7. mars hadde ungdomsskolen en aksjon for å samle inn penger til Zambia. Formålet med aksjonen var å samle midler til oppbygging av en skole på landsbygda i Zambia. Målet var å samle inn ca kr. Innsamlingen resulterte i et beløp på over kroner. Både elever og lærere på skolen, privatpersoner og firmaer i kommunen støttet aksjonen. Pengene ble satt inn på konto i Zambia, og ble etter hvert brukt til å bygge opp Siambizi skole i september 2007 Siambizi skole i oktober 2007 en ny skole i Siambizi. Byggingen har pågått en stund, og den nye skolen skal innvies 21. november takket være strålende innsats fra mange i Andebu! 13

14 Innsamling av brukte ting til gjenbruksbutikken i Kodal Bruktbutikken er et samarbeidsprosjekt mellom Andebu Frivillighetssentral, Andebu lokallag av Mental Helse, Andebu Røde Kors, Andebu kommune og Vestfold fylkeskommune. Vi har vært veldig heldige og funnet meget egnede lokaler i sentrum av Kodal, lokaler som har plass til både butikk og lager for større gjenstander. Lokalet ligger i Sagmyra 11, mellom banken og bilverkstedet. Vi tar imot brukte ting på sykehjemmet hver torsdag kl Henvend dere på Anexet. Vi tar også imot ting i Kodal - ring Frivillighetssentralen i forkant for å avtale tid. Hvis noen ikke har anledning til å bringe gjenstandene til oss, kan vi ordne med henting. Ring for å avtale nærmere. Telefon mandag, onsdag og torsdag eller tlf mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Vi takker gjerne ja til: Kopper og kar, pynteting, duker og gardiner, møbler i ok stand, leker, barnebøker/kokebøker, lamper, bilder og rammer, LP-plater, CD er, DVD er og tegneserier. Spesielt gjerne vil vi ha hyller, en disk og et kassaapparat. Har du noe du er usikker på om er aktuelt, ring oss for å høre. Vi håper å ha forståelse for at vi takker nei til visse ting som: Klær, sengeklær, bøker, musikkassetter/videokassetter, gamle hvitevarer, gamle TVer og elektriske kjøkkenredskaper. Navn på gjenbruksbutikken vår har vi ennå ikke funnet. Så har dere en «glup ide», ta gjerne kontakt med frivillighetssentralen. Gjenbruksbutikken i Kodal håper vi kan bli et koselig treffsted som vil ha en egen sittekrok hvor folk kan slappe av med en kaffekopp og en kjeks/vaffel over en god prat! Noe for deg? Gjenbruksbutikken vil bli drevet av frivillige, så om du har lyst på noen hyggelige timer i selskap med trivelige mennesker i en spennende butikk ta kontakt med Frivillighetssentralen! Telefon mandag, onsdag og torsdag eller Værstasjon på Andebu skole I høst har vi satt opp en værstasjon på skolen. Værstasjonen registrerer vindhastighet, vindretning, temperatur, nedbør, lufttrykk m.m. Alle værdataene publiseres og oppdateres automatisk hele døgnet på skolens hjemmeside. Der kan man også følge været gjennom oversiktlig grafikk. Værstasjonen gjør at elevene på mellomtrinnet kan få helt oppdaterte data å jobbe med i naturfag og matematikk. Samtidig håper vi mange i Andebu også bruker værstasjonen for å se hvordan været er - eller har vært. Værstasjonen finner du på denne adressen: 14

15 Hva skjer i Andebu i høst og vinter? Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. Fredag 7. desember Andebu LHL har julebord på Furulund. Lørdag 8. desember Juleverksted på Haugar Ungdomslokale. Arr. Barneaktivitetsgruppa i Høyjord Ungdomslag Se for mer info. Fredag 14. desember Julebord, Andebu Næringsforening. Alle bedrifter er velkomne til å delta. Se for mer informasjon. Mandag 24. desember Julaftenfeiring på Anexet. Det blir servering av julemat, og vi venter besøk av julenissen. Arrangør er Andebu Mental Helse og Andebu Røde Kors. Mandag 7. januar kl Andebu LHL har månedsmøte på pensjonistsenteret. Mandag 7. januar kl Bygdekvinnelaget arrangerer juletrefest for sykehjemsbeboere og beboere i omsorgsbolig på Atriet på sykehjemmet. Pårørende er også hjertelig velkommen. Barnekoret underholder. Bevertning. Lørdag 19. januar Revypremiere på Haugar Ungdomslokale. Se for mer info. Onsdag 23. januar Åpen revyforestilling på Haugar Ungdomslokale. Se for mer info. Fredag 25. januar Åpen revyforestilling med etterfølgende pub på Haugar Ungdomslokale. Se for mer info. Lørdag 26. januar Revyforestilling med fest på Haugar Ungdomslokale. Se for mer info. Mandag 4. februar kl Andebu LHL har månedsmøte på pensjonistsenteret. Onsdag 6. februar Årsmøte i Høyjord Ungdomslag på Haugar Ungdomslokale. Se for mer info. Mandag 3. mars kl Andebu LHL årsmøte på pensjonistsenteret. Andebu LHL har hjerte/lungetrim på ungdomsskolen torsdager kl Hovedrollene spilles av til venstre Alina Hilsen som Annie, til høyre Mr. Warbucks som spilles av Gaute Rørvik Rosslund På Høyjord skole setter vi opp musikalen Annie, det er elevene selv som arrangerer det. Prosjektet er et samarbeid med musikk i skolen, som er med i oppstart og avslutningsfasen. Elevene er delt inn i flere grupper, gruppene er: Arrangørgruppen, som har ansvar for å lage plakater, bake, lage hjemmeside, ta bilder og få tak i journalister og sponsorer. Kulissegruppen lager kulisser. Skuespillergruppen øver og øver på manuset, og på å framføre. Til slutt, men ikke minst - kostyme og sminke gruppen, de sminker og finner fram kostymer til de som skal spille. Vi bruker 2-4 timer om dagen på å få dette i land. Vi har også mange sponsorer som er med og støtter oss. Annie spilles av Alina Hilsen, og Mr. Warbucks spilles av Gaute Rørvik Rosslund. PS! Når Andebustikka kommer ut, har musikalen allerede vært spilt - dessverre... Skrevet av: Benedikte Sofie Snygg, 7a. Andebu helselag har varmtvannsbading på ungdomsskolen hver tirsdag kl Instruksjon v/ fysioterapeut hver gang. Pris kr. 40. Andebu Pensjonistforening I nydelig høstvær har pensjonistene fra Andebu og Hof vært på tur til Skinnarbu. Det var flott over fjellet og frem til Rjukan. Utfluktene fra Hotellet var fine, bl.a. Hardangervidda Nasjonalpark-senter og Krossobanen. Om kveldene, hyggelig samvær med dans og mye moro. Eldres dag Eldres dag gikk av stabelen 1. oktober. 170 møtte opp på sykehjemmet og spiste gryterett tilberedt på vårt utmerkede kjøkken. Sputnik satte en ekstra spiss på dagen. Han og hans frue sang gamle og kjente låter, og sannelig ble det også litt dans etter hvert som stemningen steg. Takk til eldrerådets leder, Aslaug Gravdal, som sto for arrangementet. 15

16 25-års jubilanter Onsdag 14. november feiret Andebu kommune 2 medarbeidere som har vært ansatt i Andebu kommune i 25 år. Kommunestyresalen var pyntet til fest og foruten jubilantene deltok ordfører, rådmann og etatsjefer. Festmåltidet besto av aspargessuppe, kalvestek og karamellpudding fra Andebu sykehjems catering. Jubilantene fikk overrakt gullbarrer og blomster som takk for sine 25 år i Andebu kommunes tjeneste. På bildet fra v.: varaordfører Anne Marie Kvernsmyr, Berit Sommerstad (økonomiavdelingen), Aud Bjørnetun (lærer Kodal skole) og ordfører Hans Hilding Hønsvall. Ungdommens kulturmønstring - UKM 2008 Nå er det igjen tid for å tenke kulturmønstring. Alle kommunene i Vestfold åpner for påmelding 1. november til UKM Gå inn på og meld deg på! Vår lokale kulturmønstring skal arrangeres lørdag den 8. MARS 2008 i Våle Samfunnshus. Dette er, som før, et samarbeid mellom Re, Stokke og Andebu. Har du spørsmål, ta kontakt med UKM i Vestfold via e- post eller telefon. Kontaktperson for Andebu er ungdomsleder Marianne Møller Jonassen. Workshop i design av klær 24. og 25. november har allerede vært men gå ikke glipp av: NYHET!! Workshop helg på Knattholmen i Sandefjord desember 2007 (med overnatting). Mer info kommer, men plott datoene inn på kalenderen! Det vil bli arrangert en rekke kurs i f.eks. scenekamp, teatersport, kokkekunst, tegneserie, film osv. Andebu var representert med 5 deltakere i UKM 2007, og ALLE gikk videre til fylkesmønstringen. I alt var det 80 deltakere i mønstringen til Re, Stokke og Andebu i fjor, og vi håper at det vil bli en god del flere representanter fra Andebu i Er du mellom 10 og 20 år? UKM (Ungdommens kulturmønstring) er ingen konkurranse, men en mønstring av unge talenter som får vist fram seg selv, eller det de gjør. Har du laget noe fint skulpturer, fotografier eller malt bilder? Har du laget en spennende film som du ønsker å vise fram? Om du opptrer alene eller sammen med noen, med instrument eller CD, dans, sang eller rett og slett bare musikk? Meld deg på UKM - Frist for påmelding 1. mars 2008

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Vi ser tilbake på november

Vi ser tilbake på november Vi ser tilbake på november I november har Maxiklubben vært i turnhallen hver onsdag. Dette er noe de fleste barna gleder seg til hele uka, altså ukens høydepunkt. Maxiklubben har også denne måneden hatt

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR JÅNUÅR

MÅ NEDSPLÅN FOR JÅNUÅR MÅ NEDSPLÅN FOR JÅNUÅR Vi ser tilbake på desember: I desember var månedens fokus å vente på Jula. Vi opplever at adventstida på Maurtua har vært preget av ro og hygge. Barna har sunget julesanger, snakket

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Vi ser tilbake på november

Vi ser tilbake på november Vi ser tilbake på november I november har vi vært i turnhallen hver tirsdag. Dette er noe barna gleder seg til hele uka, altså uken høydepunkt. Vi har jo også denne måneden hatt «Se på dag», kjempe fint

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Periode referat for førskolebarna uke

Periode referat for førskolebarna uke Periode referat for førskolebarna uke 43-47. Turer: 24.10.17. Var det markering av FN-dagen her i barnehagen før vi gikk på tur. Vi var derfor med på en samling med hele barnehagen på Tigergutt. Her hadde

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2008

Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2008 Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2008 Visjon / målsetting: Frivillighetssentralen skal fungere som et kraftsenter i kommunen gjennom frivillig innsats. Denne skal være et møtested i nærmiljøet hvor folk

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 TEMA: Mangfold og vennskap Månedens land: Fokusord: Språk Likhet Nyttår Januar Kulde Oldemor Blomstrete Konkylie Pentagon og Trapes Mandag

Detaljer

DESEMBER Evaluering av november

DESEMBER Evaluering av november DESEMBER 2017. Evaluering av november Denne måneden har vi vært så heldige å få gå i Fjellhallen. Det var spennende. Alle løp og sparket ball. Noen syntes det var litt overveldende og måtte opp på armen

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Skjønhaug skole

Skjønhaug skole Skjønhaug skole 01.06.16 Kjære elever og foreldre/ foresatte ved Skjønhaug skole. Skoleåret 2015/2016 er snart over. Nå er det stor aktivitet på alle trinn. Mye arbeid skal avsluttes og mange ting ryddes

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Månedsplan for desember

Månedsplan for desember Månedsplan for desember MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 5. 6. 8. Juleforberedelser Juleforberedelser Turdag 4. Juleforberedelser 7. Rydde- og vaskedag Varmmat: Hjemmelagde fiskepinner og stekte rotgrønnsaker

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten!

I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten! I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten! Vi håper at alle har hatt en strålende jul. Før alvoret begynner må vi se tilbake på en innholdsrik desember

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer