DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web Printed in Korea Code No.: GH A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

2 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler Utpakking Din telefon Telefonens layout Display Bakgrunnslys Operativt lys Komme i gang Sette inn/ta ut SIM-kortet Installere/Fjerne/Lade batteriet Slå telefonen på/av Samtalefunksjoner Gjøre en samtale Avslutte en samtale Svare på en samtale Avvise en samtale Justere volumet Få tilgang til alternativer i løpet av en samtale Bruke handsfree Velge funksjoner og alternativer Informasjonen i denne håndboken antas å være korrekt i trykkingsøyeblikket. Samsung forbeholder seg allikevel retten til å endre hvilken som helst av spesifikasjonene uten varsel. Noe av innholdet i denne håndboken kan være forskjellig fra din telefon. Dette avhenger av den programvaren som er installert, ditt SIM-kort eller din tjenesteleverandør. Skrive inn tekst Endre modus for skriving av tekst Bruke T9-modus Bruke ABC-modus Bruke symbolmodus Bruke nummermodus

3 Innhold (fortsatt) Telefonbok Opprette en telebokoppføring Søke etter og slå et nummer i teleboken Bruke alternativene i teleboken Hurtigtaster Talestyring Slå et nummer som er lagret i SIM-kortet ditt Redigere gruppeinnstillinger Bruke andre funksjoner i teleboken Bruke menyene Liste over menyfunksjoner Meldinger Innboks (Meny 1.1) Utboks (Meny 1.2) Ny melding (Meny 1.3) MobilSvar (Meny 1.4) Chatting (Meny 1.5) Faste meldinger (Meny 1.6) Innstillinger (Meny 1.7) Slette alle (Meny 1.8) Broadcast (Meny 1.9) Samtaleliste Ubesvarte anrop (Meny 2.1) Mottatte anrop (Meny 2.2) Utførte anrop (Meny 2.3) Anropstider (Meny 2.4) Anropskostnader (Meny 2.5) Talefunksjoner Talestyring (Meny 3.1) Talekommando (Meny 3.2) Lydmemo (Meny 3.3) Lydinnstillinger Innkommende samtale (Meny 4.1) Melding (Meny 4.2) Taleledevolum (Meny 4.3) Tilkoblingstone (Meny 4.4) Tastetone (Meny 4.5) Minuttvarsling (Meny 4.6) Vibrasjo/stille (Meny 4.7) Telefoninnstillinger Velkomsthilsen (Meny 5.1) Display (Meny 5.2) Nettindikator (Meny 5.3) Språk (Meny 5.4) Sikerhet (Meny 5.5) Hurtigmeny (Meny 5.6) Automatisk repetisjon (Meny 5.7) Aktiv flipp (Meny 5.8) Sidetaster (Meny 5.9) Tilbakestille innstillinger (Meny 5.0) Planlegger Ny memo (Meny 6.1) Kalender (Meny 6.2) Huskeliste (Meny 6.3) Tid & Dato (Meny 6.4) Alarm (Meny 6.5) Kalkulator (Meny 6.6) Konversjon (Meny 6.7) Timer (Meny 6.8) Stoppeklokke (Meny 6.9)

4 Innhold (fortsatt) Nettverkstjenester Vidrekobling (Meny 7.1) Samtalesperre (Meny 7.2) Samtale venter (Meny 7.3) Nettverksvalg (Meny 7.4) Annropers ID (Meny 7.5) Aktiv linje (Meny 7.6) Lukket brukergruppe (CUG) (Meny 7.7) Underholdning WAP Browser (Meny 8.1) Spill (Meny 8.2) Mediaboks (Meny 8.3) Tilleggstjenester ALS (Alternate Line Service - Alternativ linjeservice) Problemløsning Referanseinformasjon Tilgangskoder Informasjon om helse og sikkerhet Ordliste Indeks Hurtigreferansekort Viktige sikkerhetsforholdsregler Du bør lese disse retningslinjene før du bruker telefonen for første gang. Det kan være farlig, til og med ulovlig, å unnlate å følge dem. Du finner mer detaljert sikkerhetsinformasjon under Informasjon om helse og sikkerhet på side 135. Veisikkerhet til enhver tid Det er ikke tillatt å bruke en håndholdt telefon under kjøring kjør ut til siden og parker først. Slå telefonen av under bensinfylling Du må ikke bruke telefonen under bensinfylling (på en bensinstasjon) eller i nærheten av brennstoffer eller kjemikalier. Slå telefonen av ombord i fly Mobiltelefoner kan gi interferens. Bruk av mobiltelefon ombord i fly er både ulovlig og farlig. Slå telefonen av på sykehus Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr. Følg alle gjeldende regler. Interferens Alle mobiltelefoner kan gi radiointerferens som kan påvirke deres ytelser. Spesialvedtekter Du bør overholde alle gjeldende spesialvedtekter i alle områder og alltid slå av mobiltelefonen når det oppgis at det er forbudt å bruke den, og når slik bruk kan føre til interferens eller annen fare (for eksempel i sykehus). 6 7

5 Viktige sikkerhetsforholdsregler Informasjon om radiofrekvenseksponering Denne telefonens design er i samsvar med EUkravene for RF-eksponering. Hvis du vil opprettholde samsvaret med disse kravene, må du bruke tilbehør som er levert eller godkjent av Samsung. Bruk av ikke godkjent tilbehør vil kunne krenke kravene. Utpakking Pakken inneholder følgende elementer. Følsom bruk Bør bare brukes i den normale posisjonen (holdt inntil øret). Unngå så langt det er mulig å berøre antennen når telefonen er slått på. Tilbehør og batterier Bare bruk tilbehør og batterier som er godkjent av SAMSUNG. Kvalifisert service Mobiltelefoner og utstyr for disse må bare repareres av kvalifisert servicepersonell. Telefon Batteri Reiseadapter Bærbar handsfree Eierhåndbok Håndreim Du kan i tillegg få følgende tilbehør til telefonen fra din lokale Samsung-forhandler: Batterilader * Enkelt hand-free-sett Sigarettlighter-adapter Datasett Merk: Det er plassert et støvdeksel av gummi over konnektoren nede på telefonen for å beskytte den under transport. Når du pakker ut telefonen, fjerner du støvdekselet og kasserer det sammen med annen uønsket emballasje. * Dette tilbehøret kan være levert i pakken. Dette avhenger av landet. 8 9

6 Din telefon Telefonens layout Følgende illustrasjoner viser telefonens hoveddeler. Sett lukket Handsfree tilkobling Antenne Din telefon Sett åpen Eksternt display Høyttaler Deksel Operativt lys Display Tast Beskrivelse Navigasjonstaster Volumtast Softtast (venstre) Bekreftelsestast for nummerslåing/meny Alfanumeriske taster Grensesnittkonnektor (nederst) Mikrofon Avbryt/ rettetast Softtast (høyre) Strøm på/av/og tast for å forlate menyen WAPbrowsertast Spesialfunksjonstaster (softtaster) Utfører funksjonene som angis av teksten over dem (på displayets nederste linje). I menyfunksjonen, bla gjennom menyalternativene og telebokminnet. I stand-by, gir direkte tilgang til dine favoritt-menyalternativer. For mer informasjon, se alternativet Navigering i Hurtigmeny på side 90. I stand-by, starter WAP-nettleseren direkte. Sletter tegn fra displayet. Når den holdes nede, gir rask tilgang til funksjonen Ny memo

7 Din telefon Din telefon Tast ~ Beskrivelse (fortsatt) Innleder eller svarer på en oppringning. I stand-by, ringer det sist ringte nummeret på nytt. I menyfunksjonen, velger en menyfunksjon eller lagrer informasjonen du har oppgitt (f.eks. et navn) i telefon- eller SIM-minnet. Avslutter en samtale. Når den holdes nede, slår telefonen på og av. I menyfunksjonen, opphever dine tidligere inndata og går tilbake til forrige menynivå. Når den holdes nede i stand-by, gir tilgang til ditt MobilSvar. Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn. Display Displayets layout Displayet har tre områder. Ikoner Tekst- og grafikkområde Softtaster Brukes til flere formål i forskjellige funksjoner. Når den holdes nede mens du taster inn et nummer, legger tasten inn en pause. Når den holdes nede i stand-by, går tasten inn i/ut av stille modus. (på telefonens side) Under en samtale, justerer volumet i høyttaleren. I stand-by med åpnet telefon, justerer tastevolum. Når den holdes nede i stand-by med lukket telefon, slår på det eksterne bakgrunnslyset for displayet. Når den holdes nede mens du mottar en innkommende samtale med lukket telefon, avviser samtalen eller slår av ringetonen; se side 92. Område Beskrivelse Første linje Viser forskjellige ikoner (se side 14). Midtre linjer Siste linje Viser meldinger, instruksjoner og all informasjon du taster inn (for eksempel nummeret som skal ringes). Viser de funksjonene som i øyeblikket er tildelt de to softtastene

8 Din telefon Din telefon Ikoner Eksternt display Viser styrken på det mottatte signalet. Dess flere streker, dess sterkere signal. Vises når en samtale er på gang. Vises når funksjonen viderekobling er aktivert. Vises når du har mottatt en ny tekstmelding. Vises når du har mottatt en ny MobilSvarmelding. Vises når du stiller alarmen. Vises når du setter menyalternativet Varslingstyper, slik at telefonen vibrerer når du mottar en samtale. For mer informasjon, se side 82. Telefonen din har et eksternt display på dekselet. Det angir at du har en innkommende samtale eller melding, og varsler deg på det klokkeslettet du har satt alarmen på. Når du holder nede en av volumtastene eller knappen på øremikrofonen som er tilkoblet telefonen, i standby med lukket telefon, vil bakgrunnslyset på det eksterne displayet lyse. Bakgrunnslys Displayet og tastene er opplyst med bakgrunnslys. Bakgrunnslyset tennes når du trykker på en tast. Det slås av hvis ingen tast trykkes inn i løpet av en gitt tidsperiode, avhengig av menyalternativet Bakgrunnslys. Bakgrunnslyset er alltid tent når telefonen er koblet til en bilholder (tilleggsutstyr). Du kan oppgi hvor lenge bakgrunnslyset skal være tent, ved hjelp av menyalternativet Bakgrunnslys; se side 87 for flere opplysninger. Vises når stille modus er aktiv. Viser batterinivået. Jo flere streker som vises, jo større er batteriets kapasitet

9 Din telefon Nettindikator Det operative lyset er under det eksterne displayet på dekselet. Det blinker når telefonen er i et område med dekning. Hvis du vil slå det operative lyset på eller av, stiller du inn menyalternativet Nettindikator; se side 87 for flere opplysninger. Nettindikator Komme i gang Sette inn/ta ut SIM-kortet Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIMkort som er lastet med dine abonnementsopplysninger, som f.eks. din PIN, tilgjengelige tilleggstjenester, osv. Oppbevar alle miniatyr-sim-kort utilgjengelig for små barn. SIM-kortet og kontaktene på det kan lett skades ved oppriping eller bøying, så du må være forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet. Når du setter inn SIM-kortet, må du alltid kontrollere at telefonen er slått av før du tar ut batteriet. Sette inn SIM-kortet 1. Om nødvendig, kan du fjerne batteriet ved å se side Sett inn SIM-kortet og skyv det under de to klemmene, samtidig som du sørger for at det avkuttede hjørnet er øverst til venstre og at gullkontaktene på kortet vender inn mot telefonen

10 Komme i gang Komme i gang Fjerne SIM-kortet Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skyver du kortet ut av holderen som vist. Installere batteriet 1. Sett taggene nederst på batteriet inn i de samsvarende åpningen på telefonen. 2. Skyv batteriet mot telefonens bakside til det klikkes på plass. Kontroller at batteriet er skikkelig på plass før du slår på telefonen. Installere/Fjerne/Lade batteriet Telefonen drives av et oppladbart Li-ion batteri. Bruk bare godkjente batterier og ladere. Ta kontakt med din lokale Samsung-forhandler for flere opplysninger. Merk: Batteriet må lades opp helt før du bruker telefonen for første gang. Et uladet standard batteri er helt oppladet etter ca. 120 minutter. Fjerne batteriet 1. Slå av telefonen, om nødvendig, ved å holde tasten nede til animasjonsmeldingen vises. 2. Hvis du vil fjerne batteriet, skyver du låsen over batteriet på telefonens bakside og holder den i denne stillingen. Løft batteriet vekk fra telefonen

11 Komme i gang Komme i gang Lade batteriet ved bruk av reiseadapteren Merk: Telefonen kan brukes mens batteriet lades, men dermed vil telefonen lades saktere. 1. Koble reiseadapterens konnektor til bunnen av telefonen. Kontroller at pilen på konnektoren peker mot fronten på telefonen. 2. Koble adapteren til en vanlig stikkontakt med vekselstrøm. En framdriftsstav vises på hoveddisplayet og det eksterne displayet. Mens batteriet lades, fylles batteriikonet i displayets øverste, høyre hjørne gjentakende ganger for å vise at batteriet lades. 3. Når ladingen er fullført, kobler du adapteren fra stikkontakten og telefonen ved å trykke på de grå klemmene på begge sidene av konnektoren og ved å dra den ut. Lade batteriet ved hjelp av batteriladeren 1. Koble reiseadapter-konnektoren inn nederst på batteriladeren. 2. Sett først inn tappen nede på batteriet inn i de overensstemmende åpningene, skyv deretter batteriet mot telefonens bakside til det klikkes på plass. 3. Koble adapteren til en vanlig stikkontakt med vekselstrøm. LED-en angir status for det batteriet som lades. Rød: Batteriet lades. Grønn: Batteriet er helt ladet. Oransje: batteriet er ikke skikkelig satt inn i laderen eller adapteren er ikke riktig satt inn. Sjekk batteriet og adapteren. 4. Kontroller at reiseadapteren er frakoblet enten fra laderen eller veggkontakten før du fjerner batteriet. Hvis du vil fjerne batteriet, skyv og hold låsen over batteriet og løft batteriet vekk. Indikator for svakt batteri Når batteriet er dårlig og det bare gjenstår noen minutters samtaletid, opplyser batterisensoren deg på følgende måter: Et ikon for tomt batteri blinker ( ), du hører en varseltone og en melding gjentas med jevne mellomrom på displayet. Når batteriet er for svakt til at telefonen kan brukes, vil den slås av automatisk

12 Komme i gang Slå telefonen på/av 1. Åpne telefonen. 2. Hold nede tasten til telefonen slås på. 3. Hvis telefonen ber deg oppgi en PIN, taster du inn din PIN og trykker på venstre softtast ( ). Hvis du ønsker flere opplysninger kan du se side 133. Telefonen søker etter nettverket ditt og når den finner det, vises gjeldende dato og klokkeslett på begge displayene. Nå kan du gjøre eller motta en samtale. Merk: Displayspråket bestemmes av det innsatte SIM-kortet. Du kan endre språk ved hjelp av menyalternativet Språk. Hvis du ønsker flere opplysninger, se side Når du vil slå av telefonen, holder du tasten inne til animasjonsmeldingen vises. Samtalefunksjoner Gjøre en samtale Bruke talltastene Når skjermbildet for stand-by vises, taster du inn retningsnummer og telefonnummer og trykker på tasten. Merk: Hvis du har satt menyalternativet Automatisk repetisjon til På (se side 91), slås nummeret automatisk på nytt opptil ti ganger hvis den personen du ringte til ikke svarer eller linjen er opptatt Rette et nummer Hvis du vil... Kan du... Slette det siste Trykke på tasten. tallet i displayet Slette et hvilket Trykke på tasten eller som helst tall i inntil markøren ( ) befinner nummeret seg rett ved siden av det sifferet som skal slettes og trykke på tasten. Du kan også taste inn et manglende tall ganske enkelt ved å trykke på den passende tasten. Slette alt i Holde softtasten inne i displayet mer ett sekund

13 Samtalefunksjoner Samtalefunksjoner 24 Samtale til utlandet 1. Trykk og hold inne tasten for det internasjonale retningsnummeret. Tegnet + vises. 2. Tast inn landkode, retningsnummer og telefonnummer og trykk på tasten. Gjøre en samtale fra teleboken Du kan lagre navnene og telefonnumrene til de du ringer oftest til på SIM-kortet og i telefonminnet, i den såkalte teleboken. Da behøver du ikke huske alle dine numre; velg ganske enkelt ønsket navn for å hente frem det tilhørende nummeret. Du finner flere opplysninger om funksjonen Telebok på side 45. Slå siste nummer på nytt Hvis du vil slå det siste nummeret på nytt, trykker du to ganger på tasten. Bruke anropsloggen Telefonen lagrer kronologisk opptil 30 utførte, mottatte eller ubesvarte anrop. Det siste anropet lagres i første posisjon. Hvis samme nummer forekommer mer enn en gang, lagres bare den siste forekomsten. Du kan hente fram disse numrene igjen ved å gjøre som følger. 1. Hvis du har tastet inn tegn i displayet, må du trykke på tasten for å gå tilbake til stand-by. 2. Trykk på tasten. Anropsloggen har en liste med følgende ikoner: for utførte anrop for mottatte anrop for ubesvarte anrop 3. Bruk tasten eller for å bla gjennom listen til det ønskede nummeret utheves. 4. Hvis du vil slå nummeret, trykker du på tasten. For å se hver enkelt anropsoppføring, se Samtaleliste side 74. Vise ubesvarte anrop Hvis du har et abonnement som omfatter funksjonen Caller Line Identification (CLI) og du ikke er i stand til å svare på anropet av en eller annen grunn, kan du finne ut hvem som ringte og deretter ringe denne personen tilbake om nødvendig. Antallet ubesvarte anrop vises på skjermbildet i standby umiddelbart etter at det ubesvarte anropet ble gjort. Du kan vise ubesvarte anrop umiddelbart ved å gjøre som følger. 1. Hvis telefonen er lukket, må du åpne den. 2. Trykk på softtasten. Nummeret som tilsvarer det siste ubesvarte anrop vises. 3. Hvis du vil ringe det viste nummeret, trykker du på tasten. Hvis du vil bruke alternativene for ubesvarte anrop, se Ubesvarte anrop på side

14 Samtalefunksjoner Samtalefunksjoner Hurtignummerslåing fra teleboken Så snart du har lagret nummer i teleboken, kan du slå et nummer ganske enkelt ved å trykke på en eller to taster. Hvis du ønsker flere opplysninger kan du se side 51. Talestyring Hvis du har satt alternativet Aktiv flipp til Talestyring (se side 91), gjør telefonen det også mulig å si et navn når du åpner telefonen. Da vil telefonen automatisk ringe det nummeret som er lagret sammen med dette navnet. Du finner flere opplysninger om funksjonen Talestyring på side 77. Avslutte en samtale Når du vil avslutte samtalen, trykker du kort på tasten eller lukker telefonen. Svare på en samtale Når noen ringer til deg, vil telefonen ringe og telefonikonet midt på skjermen blinker. Hvis den som ringer kan identifiseres, vil telefonnummeret eller navnet til den som ringer, hvis dette er lagret i teleboken, vises. Hvis den innkommende samtalen er et sperret nummer, viser displayet Anonym; hvis det er ukjent, viser det Ukjent. 1. Hvis du vil svare på en samtale, åpner du telefonen. Hvis telefonen allerede er åpen, trykker du på tasten. 2. Avslutt samtalen med flere personer ved å lukke telefonen eller trykke på tasten. Merk: Du kan svare på en samtale mens du bruker funksjonene i teleboken eller menyen. Den aktuelle operasjonen avbrytes. Avvise en samtale Hvis du vil avvise en innkommende samtale, trykker du på tasten. Hvis telefonen er lukket og alternativet Sidetaster er satt til Avvis, kan du holde nede en av volumtastene på telefonens venstre side; se side 92. Justere volumet Hvis du vil justere volumet i høyttaleren under en samtale, kan du bruke volumtastene på venstre side av telefonen. Trykk på tasten for å senke det. for å heve volumet og tasten I stand-by, med telefonen åpen, kan du justere tastevolumet ved å bruke tastene og

15 Samtalefunksjoner Samtalefunksjoner Hvis du holder nede en av disse tastene mens du mottar en innkommende samtale; avvises samtalen eller ringetonen blir slått av, avhengig av innstillingen for menyalternativet Sidetaster; du finner flere opplysninger på side 92. Få tilgang til alternativer i løpet av en samtale Telefonen din har en rekke kontrollfunksjoner som du kan bruke under en samtale. 28 Slå av mikrofonen (Lyd av) Du kan midlertidig slå av mikrofonen på telefonen din, slik at den andre parten ikke hører deg. Eksempel: Du ønsker å si noe til en annen person i rommet, men vil ikke at den andre parten skal høre deg. Hvis du vil slå mikrofonen av midlertidig, trykker du på tasten i løpet av samtalen. Ikonet for Lyd av ( ) vises nede på displayet og den du snakker med kan ikke lenger høre deg. Du kan slå mikrofonen på igjen ved å trykke på tasten igjen. Ikonet Lyd av forsvinner. Sette en samtale på venting Du kan når som helst sette en samtale på venting. Du kan foreta en annen oppringning samtidig som du har en samtale i gang hvis denne tjenesten støttes av nettverket ditt. Den ene av disse samtalene er aktiv og den andre er på venting. Du kan veksle mellom samtalene. Hvis du vil sette en samtale på venting, trykker du ganske enkelt på softtasten Holde. Du kan aktivere samtalen igjen når som helst ved å trykke på softtasten Ta inn. Du kan foreta en oppringning samtidig som du står i en annen samtale ved å gjøre som følger. 1. Tast inn telefonnummeret som du vil ringe, eller slå det opp i teleboken. 2. Trykk på tasten for å slå det andre nummeret. Den første forbindelsen blir automatisk satt på venting. Eller du kan alternativt gjøre som følger. 1. Sett den samtalen du står i på venting ved å trykke på softtasten Holde. 2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte. Du kan veksle mellom de to samtalene ved bare å trykke på tasten eller. Samtalen du står i, settes på venting, og samtalen du hadde på venting, aktiveres på nytt slik at du kan fortsette å snakke med den andre parten. Hvis du vil avslutte den ventende samtalen, trykker du på softtasten og velger alternativet Avslutte ventende samtale. Når du er ferdig, avslutter du hver samtalene på vanlig måte ved å trykke på tasten. 29

16 Samtalefunksjoner Samtalefunksjoner 30 Bruke kladdeblokken Telefonen din har en praktisk funksjon for å taste inn et telefonnummer i løpet av en samtale, akkurat som om det var en kladdeblokk. Mens du bruker denne funksjonen, slås tastetonene automatisk av for ikke å forstyrre samtalen. Du kan bruke kladdeblokk-funksjonen ved å gjøre som følger. 1. Trykk på softtasten og velg alternativet Kladdeblokk. 2. Tast inn nummeret ved å bruke nummertastene. Når du avslutter samtalen, forblir nummeret i displayet. 3. Trykk på sofftasten Lagre for å lagre nummeret i teleboken, du finner flere opplysninger side 45. Svare en oppringning under en samtale Du kan svare en innkommende telefon samtidig som du er i gang med en samtale hvis denne tjenesten støttes av nettverket ditt, og hvis du har stilt inn menyalternativet Samtale venter (se side 111). Du vil bli meddelt om en innkommende telefon av en tone som indikerer at en samtale venter. Du kan svare en innkommende telefon samtidig som du er i gang med en annen samtale, ved å gjøre som følger. 1. Trykk på tasten for å svare den innkommende telefonen. Den første samtalen settes automatisk på venting. 2. Du kan veksle mellom de to samtalene ved å trykke på tasten eller. Hvis du vil avslutte en samtale som er satt på venting, trykker du på softtasten og velger alternativet Avslutte ventende samtale. 3. Hvis du vil avslutte den aktuelle samtalen, trykker du på tasten. Alle ventende samtaler vil automatisk bli forbundet til deg igjen. Lete etter et nummer i teleboken Du kan søke etter et nummer i teleboken under en samtale. 1. Trykk på softtasten. 2. Trykk om nødvendig på tasten eller for å utheve alternativet Telefonbok. Trykk på softtasten. 3. Trykk på alternativet Finne navn og trykk på softtasten. Det kommer opp en liste med telebokoppføringene. 4. Tast inn de første bokstavene i det navnet du ønsker å finne. Merk: Du kan også bla gjennom teleboken fra begynnelsen av, ved å trykke på tastene og. Oppføringene i teleboken begynner med den første oppføringen som stemmer med det du har skrevet. Denne oppføringen er også uthevet. 5. Hvis du vil se den uthevede oppføringen, trykker du på softtasten. Du finner en mer detaljert beskrivelse av funksjonen Telebok på side

17 Samtalefunksjoner Samtalefunksjoner 32 Bruke SMS-tjenesten Du kan lese en nylig mottatt melding eller skrive en ny melding i løpet av en samtale. 1. Trykk på softtasten. 2. Trykk på tasten eller for å utheve alternativet SMS. Trykk på softtasten. 3. Hvis du vil lese en mottatt melding, velg alternativet Innboks, etterfulgt av den meldingen du ønsker å lese. Hvis du vil skrive en ny melding, velg alternativet Ny melding. Du finner flere opplysninger om SMS-funksjonen på side 63. Samtale med flere personer samtidig Nettverket har en tjeneste der det er mulig for inntil seks personer å delta i et telefonmøte samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, ta kontakt med din tjenesteleverandør. Sette opp en samtale med flere personer 1. Ring til den første deltakeren på vanlig måte. 2. Ring til neste deltaker på vanlig måte. Den første forbindelsen blir automatisk satt på venting. 3. For å få den første deltakeren med i samtalen, trykker du på softtasten Forene. 4. Hvis du vil tilføye en ny person til samtalen, ringer du personen på vanlig måte. Trykk deretter på softtasten Forene. Du kan ta inn innkommende samtaler ved å svare på samtalen og trykke på softtasten Forene. Gjenta etter behov. Ha en privat samtale med én av deltakerne 1. Trykk på tasten eller for å utheve den ønskede deltakeren. 2. Trykk på softtasten og velg alternativet Dele. Nå kan du snakke på tomannshånd med den personen. De andre deltakerne kan fortsette å snakke med hverandre. 3. Hvis du vil gå tilbake til den opprinnelige samtalen mellom flere, trykker du på softtasten Forene. Alle deltakerne i samtalen kan nå høre hverandre. Fjerne en av deltakerne 1. Trykk på tasten eller for å utheve den ønskede deltakeren. 2. Trykk på softtasten og velg alternativet Fjerne. Samtalen med denne deltakeren blir avsluttet, men du kan fortsette å snakke med de andre. 3. Avslutt samtalen med flere personer ved å lukke telefonen eller trykke på tasten. 33

18 Samtalefunksjoner Bruke handsfree Med handsfree som leveres sammen med telefonen din, kan du gjøre eller svare på en samtale uten å holde telefonen. Når du kobler handsfree settet til pluggen øverst på telefonen, vil knappen på handsfree settet fungere som vist nedenfor. Hvis du vil... Slå siste nummer på nytt Svare på en samtale Avslutte en samtale Kan du trykke på knappen... To ganger i stand-by. Når telefonen ringer. Når du vil avslutte samtalen. Merk: Du kan bruke funksjonene talestyring eller talekommando ved å trykke ned knappen når menyalternativet Aktiv flipp er satt på Talestyring eller Talekommando. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger, se side 91. Velge funksjoner og alternativer Din telefon har et sett av funksjoner som gjør at du kan tilpasse den etter dine egne behov. Disse funksjonene er inndelt i menyer og delmenyer, og du får tilgang til dem via de to softtastene og. Hver meny og delmeny gjør at du kan se og endre innstillingene for en bestemt funksjon. Softtastenes virkemåte kan være forskjellige, avhengig av den aktuelle sammenhengen. Etikettene eller ikonene i den nederste linjen på displayet, like over hver tast, angir hvilken virkemåte som er aktuell for øyeblikket. Eksempel: Tjenesteyter Søn 16. Jan 9:50 Trykk på venstre softtast for å få tilgang til menyfunksjonene. Trykk på høyre softtast for å få tilgang til telebokfunksjonen

19 Velge funksjoner og alternativer Hvis du vil se de forskjellige tilgjengelige funksjonene/ alternativene og velge den/det du ønsker, gå fram som følger. 1. Trykk på den aktuelle softtasten. 2. Hvis du vil... Trykk på... Velge: Venstre softtast ( ). Funksjonen som vises eller Alternativet som er uthevet Vise neste funksjon eller Tasten. markere det neste alternativet i en liste Gå tilbake til forrige Tasten. funksjon eller alternativet i en liste Gå ett nivå opp Høyre softtast ( ) i strukturen eller tasten. Ved noen funksjoner kan du bli bedt om å oppgi PIN. Tast in den nødvendige koden og trykk på softtasten. Skrive inn tekst Når du lagrer et navn i teleboken, oppretter din personlige hilsen eller planlegger hendelser i kalenderen din, trenger du å taste inn tekst. Du kan skrive inn tekst på følgende måter. T9-modus Med denne modusen kan du taste inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast i tastegruppen har mer enn en bokstav hvis du trykker én gang på tasten, kan J, K eller L vises. T9-modusen sammenligner automatisk dine tastetrykk med en intern ordbok for å fastsette det riktige ordet, og dermed kreves mange færre tastetrykk enn i den tradisjonelle ABC-modusen. ABC-modus Med denne modusen kan du skrive bokstaver med ett, to, tre eller fire tastetrykk på den tasten som har den ønskede bokstaven, helt til bokstaven vises. Symbolmodus Med denne modusen kan du taste inn spesialtegn. Tallmodus Med denne modusen kan du taste inn tall. 36 er et registrert varemerke eid av Tegic Communications, Inc. og med lisens under U.S. Patent / /

20 Skrive inn tekst Skrive inn tekst Endre modus for skriving av tekst Når du befinner deg i et felt hvor du kan taste inn tegn, ser du indikatoren for tekstskrivingsmodus nede på displayet. Navn 20 Nor Hvis du vil gå over til en annen modus for skriving av tekst, går du fram som følger. 1. Trykk på den høyre softtasten som angir de tilgjengelige modusene for skriving av tekst. 2. Bla deg fram til den ønskede modusen ved å trykke på tasten eller. Med alternativet Språkvalg kan du endre språk for skriving av tekst. Merk: Hvis du vil gå ut av menyen uten å gå over til en annen modus, trykk på softtast eller tasten. 3. Trykk på softtasten for å velge den uthevede modusen for skriving av tekst. Hurtig endring av modus for skriving av tekst Hvis du vil veksle mellom... Indikator for tekstskrivingsmodus: T9-modus Kan du holde nede... Tall- og T9-modusene Tasten. Symbol- og T9-modusene Tasten. ABC- og T9-modusene Høyre softtast. Bruke T9-modus Du kan skrive et ord ved å gjøre som følger. 1. Begynn med å taste inn ordet ved å trykke på tastene til. Trykk bare en gang på hver tast for hver bokstav. Eksempel: Hvis du vil taste inn HALLO i T9- modusen, trykker du på,,, og. Det ordet du skriver vises i displayet. Det kan endres med hvert tastetrykk. 2. Skriv hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk. 3. Hvis ordet er riktig, begynner du å taste inn neste ord. Ellers trykker du på tasten flere ganger for å vise forskjellige ordvalg for de tastene du har trykt på. Eksempel: Både me og ne har sekvensene og. Telefonen viser det mest brukte valget først. 4. Fullfør hvert ord med et mellomrom ved å bruke tasten. Hvis Stave vises over den vestre softtasten mens du taster inn tekst, finnes ikke ordet i T9-modusen. Hvis du vil skrive ord som ikke finnes i T9-modusen, endrer du modus for skriving av tekst til ABC-modus, eller går fram som følger. 1. Trykk på sofftasten Stave, eller trykk på høyre softtast og velg alternativet Tilføye ord

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Velkommen. Hurtigstartveiledning. Koble til. Installasjon. Gled deg

Velkommen. Hurtigstartveiledning. Koble til. Installasjon. Gled deg Velkommen NO Hurtigstartveiledning 1 2 3 Koble til Installasjon Gled deg Hva er det i boksen Håndsett Basestasjon Strømtilførsel for basestasjon Linjekabel 2 AAA oppladbare batterier Batteridør Brukerveiledning

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone NO brukermanual Pakken innhold Sette i gang Velkommen til din nye mobiltelefon. Den er laget for å kunne brukes også i litt tøffere miljøer. Telefonen er IP57

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352755

Detaljer

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning 9356674 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

GDP 02 GSM BORDTELEFON

GDP 02 GSM BORDTELEFON GDP 02 GSM BORDTELEFON Innhold SLÅ TELEFONEN PÅ OG AV...4 Bruk av telefonen på batteridrift...4 EGENSKAPER...5 Telefonens egenskaper...6 Grunnleggende Funksjoner...7 Valg av språk (display)...7 Innstilling

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9351840

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Mobiltelefon FAS-24100M

Mobiltelefon FAS-24100M Mobiltelefon FAS-24100M www.facebook.com/denverelectronics 1 4 7 8 3 5 2 6 9 Brukerhåndbok Norwegian NOR-1 Begynn å bruke Sett inn/ta ut batteri Sett inn batteri 1. Åpne batteridekselet 2. Sett batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for iphone Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på iphone Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail... 3 For deg som har brukt Personsvar tidligere...... 6

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D500

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D500 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SGH-D500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SGH-D500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Hurtigstartveiledning XL370/XL375

Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Innholdet i esken Basestasjon (XL375) Basestasjon (XL370) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer