(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato.0.12 () Prioritet , US, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver BroadSoft, Inc., 9737 Washingtonian Boulevard Suite, Gaithersburg, MD 878, USA (72) Oppfinner Hoffpauir, Samuel, Village Green Circle, Germantown, MD 876, USA (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Implikasjoner av et sammensatt endepunkt i en multimediasamtale (6) Anførte publikasjoner WO-A1-07/ US-A US-A CHEN ET AL: "SSIP: Split a SIP session over multiple devices" 22 May 07 ( ), COMPUTER STANDARDS AND INTERFACES, ELSEVIER SEQUOIA. LAUSANNE, CH LNKD- DOI:.16/J.CSI , PAGE(S) 31-4, XP02889 ISSN: * page 3, right-hand column, line 27 - page 36, left-hand column, line 2 * * page 37, right-hand column, line 7 - page 41, left-hand column, line 9; figures -12 *

2 1 Beskrivelse Bakgrunn [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører kommunikasjonssystemer for levering av multimediatjenester som f.eks. lyd- og videotjenester. 1 [0002] Programvarevedlikehold er vanskelig for konvensjonelle kommunikasjonssystemer som leverer multimediatjenester, fordi hver multimediatjeneste vanligvis er uavhengig integrert på applikasjonsnivå. Når en ny multimediatjeneste blir lagt til et konvensjonelt kommunikasjonssystem, vil endringer i eksisterende programvare ofte være nødvendig. Det kan senke kvaliteten og øke tiden det tar å markedsføre den nye multimediatjenesten. [0003] US-A1-03/-237 beskriver et system for å gjennomføre multimedia-sipøkter via flere verter. Oppsummering 2 3 [0004] Ifølge den foreliggende oppfinnelsen leveres et apparat og en fremgangsmåte, som angitt i de vedlagte kravene. Andre funksjoner ved oppfinnelsen vil fremgå av de uavhengige kravene, og beskrivelsen er som følger. [000] Et eksempel på en utførelsesform kan være en fremgangsmåte for å levere et multimediaanrop fra en opprinnelig enhet. Minst én økt kan opprettes på en applikasjonsserver som svar på mottakelse av multimediaanropet. Et endepunkt kan opprettes i løpet av økten på applikasjonsserveren, for kommunikasjon mellom den opprinnelige enheten og applikasjonsserveren. Endepunktet kan være et sammensatt endepunkt, for kommunikasjon mellom den opprinnelige enheten og to eller flere avsluttende enheter. Det sammensatte endepunktet kan bestå av to eller flere logiske endepunkter for kommunikasjon med, og er respektivt tilknyttet de to avsluttende enhetene. En del eller mer av multimediasamtalen kan leveres fra applikasjonsserveren til hver av de avsluttende enhetene ved hjelp av det logiske endepunktet tilknyttet hver avsluttende enhet. De avsluttende enhetene kan være en eller flere avsluttende enheter for lyd og video, og multimediasamtalen kan deles på applikasjonsserveren til kun-lydstrøm og kun-video-strøm ved hjelp av det sammensatte endepunktet, og leveres til enhetene ved bruk av logiske endepunkter. Tjenestelogikk leveres for økten ved hjelp av en tjenesteprofil assosiert med en bruker for den opprinnelige enheten. [0006] En annen eksemplarisk utførelsesform kan være et system for levering av minst

3 2 1 2 en multimediatjeneste, inkludert en lagringsenhet, en prosessor og et kommunikasjonsgrensesnitt. Lagringsenheten kan holde en programvareinstruksjon for et sammensatt endepunkt. Det sammensatte endepunktet kan bestå av tjenestelogikk for splitting av en multimediastrøm til minst to multimediastrømmer, og to eller flere logiske endepunkter for kommunikasjon med minst to enheter som mottar minst to multimediastrømmer. Prosessoren kan utføre instruksjonene, og er koblet til lagringsenheten og kommunikasjonsgrensesnittet. Tjenestelogikken kan splitte en eller flere multimediastrømmer til to eller flere enheter, eller kombinere to eller flere multimediastrømmer. Det sammensatte endepunktet kan bestå av en regeladministrator for levering av en eller flere regler for driften av multimediatjenesten. Enheten kan bestå av en første enhet for mottakelse av kun lyddelen av multimediatjenesten, og en andre enhet for mottakelse av kun videodelen av multimediatjenesten. Systemet kan bestå av en applikasjonsserver som består av en eller flere økter for multimediatjenesten, som i sin tur består av tjenestelogikk og det sammensatte endepunktet. [0007] Enda en eksemplarisk utførelsesform kan være et datamaskinlesbart medium med instruksjoner, som, når startet av en applikasjonsserver, kan få applikasjonsserveren til å utføre operasjoner for et sammensatt endepunkt. Det datamaskinlesbare mediumet kan inkludere instruksjoner som er kjørbare fra applikasjonsserveren, for å motta minst én multimediadatastrøm. Multimediadatastrømmen kan inkludere lyddata, videodata eller andre data. Det datamaskinlesbare mediumet kan inkludere instruksjoner som er kjørbare av applikasjonsserveren for å generere minst to endepunkter, som kan være en kommunikasjonsenhet. Det datamaskinlesbare mediumet kan inkludere instruksjoner som er kjørbare av applikasjonsserveren, for separat overføring av minst to av lyddatadelene, videodatadelene eller de andre datadelene av multimediadatastrømmen, til kommunikasjonsenheter forbundet med minst to endepunkter. Det datamaskinlesbare mediumet kan inkludere instruksjoner fra applikasjonsserveren for å bestemme, basert på en brukerprofil, om enten to eller all lyddata, videodata og annen data, og både lyddata og videodata, skal overføres til en av endepunktene. Det datamaskinlesbare mediumet kan inkludere instruksjoner som er kjørbare av applikasjonsserveren, for å bestemme om multimediastrømmen må demultiplekses og, hvis multimediastrømmen må demultiplekses, demultiplekse multimediastrømmen. 3 [0008] Flere funksjoner av oppfinnelsen, i tillegg til strukturen og operasjonen av forskjellige utførelsesformer av oppfinnelsen, er beskrevet i detalj nedenfor med referanser til de medfølgende tegningene. Kort beskrivelse av tegningene

4 3 [0009] Utførelsesformene vil nå bli beskrevet i forbindelse med de tilhørende tegningene, der: [00] FIG. 1 viser en multimediavideosamtale, som er levert av en eksemplarisk utførelse av et system, for levering av en multimediatjeneste ved å bruke et sammensatt endepunkt; [0011] FIG. 2 viser systemet for leveranse av en multimediatjeneste ved å bruke et sammensatt endepunkt på FIG. 1 i mer detalj, for en multimediasamtale fra en enhet som er delt over tre enheter; [0012] FIG. 3 viser en eksemplarisk utførelse av et system for leveranse av en videotilleggstjeneste ved bruk av det sammensatte endepunktet; 1 [0013] FIG. 4 viser en eksemplarisk utførelse av en fremgangsmåte for leveranse av en multimediatjeneste ved bruk av det sammensatte endepunktet; [0014] FIG. viser en opprinnelig økt av en multimediatjeneste; og [001] FIG. 6 viser en eksemplarisk utførelse av en fremgangsmåte for leveranse av en avsluttende økt til en videotilleggstjeneste, ved å bruke en eksemplarisk utførelse av et sammensatt endepunkt. Detaljert beskrivelse av utførelsesformene 2 3 [0016] Eksemplariske utførelser diskuteres i detalj nedenfor. Selv om spesifikke eksemplariske utførelser diskuteres, må det forstås at dette kun er gjort for illustrasjonsformål. Ved beskrivelser og illustrasjoner av eksemplariske utførelser, brukes spesifikk terminologi for økt klarhet. Utførelsesformene er derimot ikke ment å være begrenset til den spesifikke terminologien, slik valgt. En person med kunnskap innenfor den relevante teknikken vil kunne se at andre komponenter og konfigurasjoner kan benyttes, uten å fravike fra ånden og omfanget av utførelsesformene. Det må forstås at hvert enkelt element inkluderer alle tekniske ekvivalenter som opererer på en lignende måte for å oppnå et lignende formål. Eksemplene og utførelsesformene beskrevet her, er ikke-begrensende eksempler. [0017] Eksempler på utførelser kan inkludere systemer og fremgangsmåter for å levering av multimediatjenester, slik som f.eks. et videotillegg. For eksempel kan et videotillegg være en samtaletjeneste som lar brukeren motta en videosamtale, der

5 lyddelen av samtalen kan leveres til brukerens primære eller utvidede linje (f.eks. bordtelefon, hjemmetelefon, mobiltelefon, etc.), og videodelen av samtalen kan leveres til en programvareklient som kjører på en databehandlingsenhet, som f.eks. en datamaskin (PC). Videotillegg-anropstjenesten lar brukeren motta videosamtaler, selv når brukeren ikke har en fysisk (ikke-pc-basert) enheten for å håndtere videodelen av samtalen. Når brukeren ikke har en videotelefon, kan brukeren bruke en vanlig telefon for lyddelen av samtalen og en PC for videodelen av samtalen. [0018] FIG. 1 viser en multimediasamtale 0, som f.eks. en videotilleggssamtale, som er levert av en eksemplarisk utførelse av et system, for levering av en multimediatjeneste ved å bruke et sammensatt endepunkt. Multimediasamtalen 0 kan startes fra en første abonnent på en integrert videotelefon 2, og mottas av en applikasjonsserver 4. De første og andre abonnentene (brukerne) kan abonnere på en multimediavideosamtaletjeneste eller en annen (andre) multimediatjeneste(r), eller på annen måte være brukere av et kommunikasjonssystem. De første og andre abonnentene (brukerne) kan abonnere på en multimedia-videosamtaletjeneste, eller en annen (andre) multimediatjeneste(r), eller på annen måte være brukere av et kommunikasjonssystem. [0019] Applikasjonsserveren 4 kan være en hvilken som helst kombinasjon av maskinvare, fastvare og/eller maskinvare som kjører programvare for tjenende programvare som leverer flere strømmer av multimediatjenester. Applikasjonsserveren 4 kan bestå av en minne- eller lagringsenhet, en prosessor koblet til lagringsenheten og et kommunikasjonsgrensesnitt koblet til prosessoren. Minne- eller lagringsenheten kan holde instruksjoner som gir multimediatjenester med flere strømmer, og prosessoren kan utføre instruksjonene. For eksempel kan instruksjonene bestå av en multimedia-splitte-komponent for splitting av en multimediastrøm til minst to multimediastrømmer, en multimedia-aggregerings-komponent for å kombinere minst to multimediastrømmer til en multimediastrøm, og/eller en regel-administrasjonskomponent for levering av en eller flere regler for driften av multimediatjenestene. Applikasjonstjeneren 4 kan lage et programgrensesnitt for en multimediatjeneste som er tilgjengelig til kunder, slik som f.eks. andre programmer eller enheter. For eksempel kan applikasjonsserveren 4 være en server som er vert for et programmeringsgrensesnitt (API) for eksponering av logikk, prosesser og andre objekter som brukes av, f.eks. et annet program, en Java-applikasjonsserver eller en klient på en enhet, slik som f.eks. en integrert videotelefon 2. [00] FIG. 2 viser et eksemplarisk system for levering av en multimediasamtale ved å bruke et sammensatt endepunkt av FIG. 1 i mer detalj, for en multimediasamtale fra en enhet X 2 og splittet over tre enheter, hovedsakelig enhet A 4, enhet B 6 og

6 enhet C 8. Applikasjonsserveren 4 kan oppdage multimediasamtalen for den oppringte personens (dvs. den andre brukeren) opprinnelige økt [0021] En opprinnelig økt 2 kan være en økt som er etablert etter at applikasjonsserveren 4 mottar en invitasjon eller en samtale. En anropende part kan være forbundet med den opprinnelige økten 2 i applikasjonsserveren. Den opprinnelige økten 2 kan bestå av tjenestelogikk 212 og et vanlig endepunkt 214. Det faste endepunktet 214 kan være forbundet med den originale økten 2 inne i applikasjonsserveren 4, og kan bli representert med f.eks., en video-tilleggsregel, som kan være lagret i en regeladministrator 216. Den opprinnelige økten 2 kan være knyttet til en avsluttende økt 218. [0022] Den avsluttende økten 218 kan være en økt som er etablert etter at applikasjonsserveren 4 sender en invitasjon til en eller flere avsluttende enheter 4, 6, 8. En anropt part kan være forbundet med den avsluttende økten 218 i applikasjonsserveren 4. Applikasjonsserveren 4 kan levere en invitasjon til tjenestelogikk 212 i den avsluttende økten 218. Tjenestelogikken 212 kan være avledet fra abonnementsinformasjon i brukerprofilen. I dette eksempelet kan brukeren abonnere på en videotilleggstjeneste 222, som kan bli en del av tjenestelogikken 212 i den avsluttende økten 218. Som et resultat av dette kan et sammensatt endepunkt 222 bli opprettet, og tjenestelogikken 212 kan programmeres inn i det sammensatte endepunktet 222. Invitasjonshendelsen kan bli behandlet via tjenestenlogikken 212 i den avsluttende økten 218 og leveres til det sammensatte endepunktet 222. Det sammensatte endepunktet 222 kan kjøre instruksjoner i regeladministratoren 216, og skape et endepunkt 224 for en kommunikasjonsøkt til en lydenhet 4, og et annet endepunkt 226 for en kommunikasjonsøkt til en videoenhet 6, og eventuelt et annet endepunkt 228 for en kommunikasjonsøkt til en tredje enhet 8. Det sammensatte endepunktet 222 kan ta den innkommende invitasjonen og splitte mediet i henhold til retningslinjer i regeladministratoren 216. [0023] Det sammensatte endepunktet 222 kan administrere de uavhengige samtalene for hver mediatype på en eller flere ulike typer enheter 4, 6, 8, og kan levere et enkelt grensesnitt for tjenesteutførelsen i den avsluttende økten 218. De logiske endepunktene 224, 226, 228 kan behandle de uavhengige samtalene for hver medietype på enhetene 4, 6, 8. Tjenestelogikken 212 kan bestå av en videotilleggstjeneste 2. [0024] Komponentene som er i samspill med applikasjonsserveren 4, slik som f.eks. enhet X 2, enhet A 4, enhet B 6 og enhet C 8, kan være en hvilken som helst

7 type kommunikasjonsenhet, slik som f.eks. Voice over Internet Protocol (VOIP)-enhet, som kan støtte Session Initiation Protocol (SIP), Media Gateway Control Protocol (MGCP) eller en annen protokoll for plassering og/eller mottakelse av multimediasamtaler. Enhetene 2, 4, 6, 8 kan kommunisere med applikasjonsserveren 4 (f.eks. via en SIP INVITE-metode) for å plassere eller motta samtaler. Enhetene 2, 4, 6, 8 kan støtte strømmer med kun lyd, strømmer med kun video, strømmer med både lyd og video og/eller en annen form for øktbaserte media (f.eks. chat, tekst, filoverføring, etc.). [002] Den opprinnelige økten 2, den avsluttende økten 218, tjenestelogikken 212, videotilleggstjenesten 2, det vanlige endepunktet 214, det sammensatte endepunktet 222, det logiske endepunktet 224, 226, 228 og regeladministratoren 216 kan være programvareenheter som har instruksjoner plassert i en lagringsenhet, og kjører på en prosessor i applikasjonsserveren 4, som vanligvis forvandler inndata til utdata mellom, eller blant, ulike kommunikasjonsenheter ved å levere ulike multimediatjenester. [0026] Den opprinnelige økten 2 og/eller den avsluttende økten 218 kan innkapsle alt av tjenestelogikk 212 og kommunikasjons-protokoll-tilstands-maskiner som trengs for å behandle en samtale for en gitt bruker. Den opprinnelige økten 2 og den avsluttende økten 218 kan inkludere tjenestelogikken 212 og tilstandsmaskinen for behandling av samtalen, og en eller flere logiske endepunkter 224, 226, 228 for innkapsling av protokolltilstandsmaskinen som leverer samtalen til en enhet, slik som enhet A 4, enhet B 6 eller enhet C 8. [0027] Tjenestelogikken 212 i den opprinnelige økten 2 og/eller den avsluttende økten 218 kan bestå av tilstandsmaskin, tjenesteprofil og tjenesteregler som trengs for å behandle samtaler fra en enhet, slik som f.eks. enhet X 2, for en bestemt anropt bruker. Tjenestelogikken 212 i den opprinnelige økten 2 kan være forskjellig fra tjenestelogikken 212 i den avsluttende økten, eller den kan være den samme, avhengig av profilen til abonnenten. Tjenestelogikken 212 kan være beholderen for tjenesteabonnement-dataene, og kan administrere interaksjonene for alle de tjenestene som er involvert i samtalen for den spesifikke brukeren. Tjenestelogikken 212 kan bestå av logikk for en eller flere bestemte tjenester, slik som f.eks. en videotilleggstjeneste 2. [0028] De logiske endepunktene 224, 226, 228 og det sammensatte endepunktet 222, er konkrete eksempler på endepunkter. Disse endepunktene 224, 226, 228 kan være logiske komponenter i den avsluttende økten 218, som kan innkapsle protokolltilstandsmaskinen for en kommunikasjonsstrøm med en enhet ved bruk av en protokoll

8 som f.eks. SIP og MGCP for VoIP. Hvert endepunkt 224, 226, 228 kan levere et API for tjenestelogikken 212 for håndtering av en samtale, eller for å starte en samtale med en enhet (f.eks. enhet X 2). Hvert endepunkt 222, 224, 226, 228 kan fjerne protokollen fra tjenestelogikken 212 via API-et, noe som gir et protokolluavhengig tjenestesett som kan brukes langs flere protokoller og brukes sammen på samtaler mellom protokoller. [0029] Det kombinerte endepunktet 222 kan samle flere kommunikasjonsøkter til én enkel logisk endepunktbeholder. Denne aggregeringen kan slippe å måtte endre tjenestelogikk når nye regler blir distribuert. Det kombinerte endepunktet 222 kan sikre at tjenesteinteraksjoner ikke er synlige for videotilleggstjenesten 2, og at taletjenester fortsetter å kjøre uten endringer på lyddelene av samtalen. Det kombinerte endepunktet 222 kan gi splitting, forgreining eller distribuering av tjenester for multimediastrømmer. For videotilleggstjenesten 2 kan det sammensatte endepunktet 222 levere en eller flere regler for splitting av en innkommende multimediavideosamtale til en lydstrøm og en videostrøm, og rette lydstrømmen til en vanlig telefon, (f.eks. brukerens primære eller utvidede linje) og dirigere videodelen til brukerens videoklient (f.eks. brukerens PC). Det sammensatte endepunktet 222 kan samle flere mediastrømmer til en enkel avslutningsøkt 218, og kan levere regler som er lagret i regeladministratoren 216 som definerer, for eksempel, hvordan strømmene blir behandlet og samvirker med hverandre. [00] Det kombinerte endepunktet 222 kan aggregere flere multimediastrømmer med programmerbare regler for å kunne tilby en rekke tjenestetilbud. Det kombinerte endepunktet 222 kan fjerne flere multimediastrømmer fra tjenesten eller applikasjonslaget av et kommunikasjonssystem, slik at flere multimediastrømapplikasjoner kan integreres inn i eksisterende tjenester. [0031] Det sammensatte endepunktet 222 kan være en spesiell type endepunkt. Det kombinerte endepunktet 222 kan implementere samme API som et vanlig endepunkt; men, det sammensatte endepunktet 222 består av null eller flere faste endepunkter. Det sammensatte endepunktet 222 kan inkludere sin egen regellogikk, som kan hentes via brukerens tjenesteprofil og lagres i regeladministratoren 216. Det sammensatte endepunktet 222 kan representere et endepunkt (f.eks. sammensatt endepunkt 222 eller logisk endepunkt 224, 226, 228) for hver kommunikasjonsstrøm som angis av brukerens tjenesteprofil. Tjenestelogikken 212 kan delegere samtaler mellom de logiske endepunktene 224, 226, 228 til det sammensatte endepunktet 222 for administrasjon. De programmerbare reglene til det sammensatte endepunktet 222 kan defineres og implementeres når tjenesten er utviklet. Logikken for det sammensatte

9 8 endepunktet 222 kan opprettes som en del av tjenesteutviklingen, og lastes inn i det sammensatte endepunktet 222 ved kjøring når det sammensatte endepunktet er representert. 1 2 [0032] Det sammensatte endepunktet 222 kan representeres under et samtaleoppsett som er basert på en tjenesteprofil for en abonnent. Virkemåten til det sammensatte endepunktet 222 avhenger av tjenesteprofilen som er tildelt for abonnenten og de tilsvarende programmerbare reglene som brukes til å levere de aktuelle tjenestene. Det sammensatte endepunktet 222 kan levere en rekke forskjellige strømmemultimediatjenester for en gitt brukerøkt. Eksempler på slike tjenester kan være en videotilleggstjeneste 2, en delt samtalevisningstjeneste, en fler-samtale-ordnings-tjeneste, en sikkerhetskopienhet for ekstern overlevelsesevnetjeneste, en dobbel-modus-enhetsstøtte-tjeneste for trådløse nettverk (f.eks. Wi-Fi) eller globalt system for mobil kommunikasjons (GSM)-nettverk og andre tjenester. [0033] Videotilleggstjenesten 2 kan være en tjeneste som skiller lyd- og videostrøm for en gitt avsluttende økt 218, slik at lyden bare leveres til brukerens primære linjetelefon, og videoen leveres kun til PC-videoklienten. Videotilleggstjenesten 2 kan være en samtaletjeneste som lar brukeren motta en videosamtale, der lyddelen av samtalen leveres til brukerens primære linje eller utvidede linje (f.eks. bordtelefon, hjemmetelefon, ringe-telefon, etc.), og videodelen av anropet leveres til en programvareklient som kjører på en databehandlingsanordning, slik som f.eks. en datamaskin (PC). Videotilleggstjenesten 2 kan la brukeren motta videosamtaler, selv når brukeren ikke har en fysisk (ikke-pc-basert) enheten for å håndtere videodelen av samtalen. Når brukeren ikke har en videotelefon, kan brukeren bruke en vanlig telefon for lyddelen av samtalen og en PC for videodelen av samtalen. Dette kan gi en mer naturlig brukeropplevelse, og samtidig legge video til brukerens samtaleopplevelse. 3 [0034] En delt samtalevisningstjeneste kan brukes i ulike scenarier, som f.eks. i nøkkelsystememulering, leder/administrative assistent-scenarier og personlig bruk. Den delte samtalevisningstjenesten lar en innkommende samtale vises på flere steder samtidig. En rekke enheter 2, 4, 6, 8 i en gruppe, der samtalevisningen er delt, kan brukes til å svare på et innkommende anrop eller starte en samtale på vegne av hovedstedet, f.eks. i leder/administrativ assistent-scenariet. Bare én enhet 2, 4, 6, 8 i gruppen, der anropsvisningen deles, kan være involvert i en samtale på et gitt tidspunkt. Det sammensatte endepunktet 222 kan levere forgreiningsreglene og tjenesteabstraksjonen for å tilby denne tjenesten uten andre grensesnittendringer på andre tjenesteapplikasjoner, ved å levere visningen av et enkelt endepunkt til de andre tjenesteapplikasjonene.

10 [003] Fler-samtale-ordnings-tjenesten kan være en utvidelse for den delte samtalevisnings-tjenesten. Denne tjenesten kan la flere samtaler håndteres samtidig på forskjellige delte samtale-visnings-steder for en bruker. Fordi ingen enkle, delte samtale-visnings-plasseringer kan betraktes som det aktive stedet, kan alle steder tillates å starte og motta samtaler når de har en tilgjengelig anropsvisning, uavhengig av aktiviteten på de andre stedene. Det kombinerte endepunktet 222 kan gi en ekstra regel for fler-samtale-ordnings-tjenesten, slik at flere enheter 2, 4, 6, 8 kan være involvert i samtaler samtidig. [0036] Sikkerhetskopienhetene for fjern-overlevelses-tjenesten kan være en tjeneste som lar en sekundær (eller backup-) enhet bli kontaktet når primærenheten ikke svarer, eller på annen måte ikke kan nås. Det kombinerte endepunktet 222 kan levere denne funksjonen ved å innkapsle den sekundære enheten innenfor det sammensatte endepunktet 222, og levere regelen for å kontakte den sekundære enheten når primærenheten ikke kan nås. [0037] Dobbel-modus-enhets-støtte-tjenesten for Wi-Fi-/GSM-nettverk kan la en bruker nås på brukerens dobbel-modus-telefon på et Wi-Fi-nettverket, når brukeren er koblet til Wi-Fi- eller GSM-nettverket. I likhet med sikkerhetskopienhetene for fjernoverlevelses-tjenesten, kan det sammensatte endepunktet 222 levere abstraksjonen av plasseringen til brukeren fra tjenestelogikken 212, og koble til den aktuelle enheten 2, 4, 6, 8, basert på en regel i regeladministratoren 216, som inkluderer brukerens nettverksregistrering (f.eks. Wi-Fi- eller GSM-nettverk). [0038] Det sammensatte endepunktet 222 kan bestå av flere attributter, slik som f.eks. en innkapslingsattributt, en tjeneste-abstraksjons-attributt og en regel-administrasjonsattributt. [0039] Innkapslingsattributten lar det sammensatte endepunktet 222 innkapsle flere multimediastrømmer i en enkelt avsluttende økt 218, som gir inntrykk av en enkel multimediastrøm. Det kombinerte endepunktet 222 kan minimere eller eliminere tjenesteinteraksjoner ved å abstrahere mediestrømmer inn i en enkelt forekomst av det sammensatte endepunktet 222, via de programmerbare reglene lagret i regeladministratoren 216. Den avsluttende økten 218 kan være en programvareenhet som bærer innkapslingsatttributten av det sammensatte endepunktet 222. [0040] Tjeneste-abstraksjons-attributtene kan la det sammensatte endepunktet 222 integrere flere multimediastrømmer inn i tjenestelogikken 212, slik at tjenestelogikken 212 bare er klar over en enkelt mediaøkt, og kan gi en API til et tjenestelag som er

11 identisk med et enkelt multimediaøkt-api. Det sammensatte endepunktet 222 kan levere tjenesteabstraksjon ved å simulere et enkelt endepunkt (dvs. et sammensatt endepunkt 222), uavhengig av hvor mange fysiske endepunkter 224, 226, 228 er brukt i multimedia-tjeneste-behandlingen. Tjenestelogikken 212 kan være en programvareenhet som bærer tjeneste-abstraksjons-attributten av det sammensatte endepunktet [0041] Regel-administrasjons-attributten kan la det sammensatte endepunktet 222 ha programmerbare regler for ulike tjenester. Noen eksempler på programmerbare regler kan inkludere multipleksing eller demultipleksing av flere multimediestrømmer til én enkelt økt 212. Regel-administrasjons-attributten kan gi et programmerbart regelrammeverk for styring av samspillet mellom flere multimediaøkter, som er innkapslet i det sammensatte endepunktet 222. Regler kan definere samhandlinger mellom flere multimediastrømmer. Et utvidbart regelrammeverk kan tillate dynamisk representering av nye regler, etter hvert som nye tjenester blir representert. Regeladministratoren 216 kan være en programvareenhet som bærer regel-administrasjons-attributten av det sammensatte endepunktet 222. [0042] Ved eksemplarisk drift kan applikasjonsserveren 4 motta en forespørsel om å etablere samtalen fra en enhet, som f.eks. enhet X 2. Forespørselen kan være en flerfoldig SIP INVITE-metode, som definert i Internet Engineering Task Force (IETF)- utkaststandarden, Request for Comments (RFC) 3261, eller andre forespørsler som bruker andre protokoller. Applikasjonsserveren 4 kan identifisere brukeren som er tilknyttet enhet X 2 via en INVITE-metode, som kan brukes for å sette opp samtalen, og avgjøre om samtalen ble startet eller avsluttet for å starte et passende tjenestesett. Applikasjonsserveren 4 kan da opprette en opprinnelig økt 2 eller en avsluttende økt 218 for å behandle samtalen. Som en del av å skape den opprinnelige økten 2 eller den avsluttende økten 218, kan applikasjonsserveren 4 fylle den opprinnelige økten 2 eller den avsluttende økten 218 med den aktuelle tjenestelogikken 212, som angitt av en tjenestekonfigurasjon i en tjenesteprofil for brukeren. Tjenesteprofilen kan bestå av en rekke tjenester, og noen av dem kan bestå av et sammensatt endepunkt 222. [0043] I denne eksemplariske driften kan tjenesteprofilen til avslutningsøkten 218 bestå av en forgreiningstjeneste som leverer mediastrømmen fra enhet X 2 til flere enheter 4, 6, 8. Tjenesten som leverer forgreiningsevnen kan representere et sammensatt endepunkt 222. Den programmerbare regelen for forgreiningstjenesten kan fylles i det sammensatte endepunktet 222, basert på tjenesteprofilen for brukeren når det sammensatte endepunktet 222 er representert, og kan oppbevares i regeladministratoren 216. Det kombinerte endepunktet 222 kan motta et samtaleavslutnings-forsøk, opprette et logisk endepunkt 224, 226, 228 for hver enhet 4, 6,

12 , som er spesifisert i tjenesteprofilen, og/eller levere samtalen til hver enhet 4, 6, 8. Det sammensatte endepunktet 222 kan implementere tjeneste-api-et av et enkelt endepunkt, slik at forgreiningstjenesten kan integreres i applikasjonstjeneren 4 uten å måtte introdusere tjenesteavbrytelser for forgreiningstjenesten. De logiske endepunktene 224, 226, 228 styrer kommunikasjonen av mediestrømmene til hver tilknyttet enhet 4, 6, 8. [0044] Alternativt kan et sammensatt endepunkt 222 representeres istedenfor et standard logisk endepunkt 224, 226, 228, som er basert på tjenester i brukerprofilen, som trenger egenskapene til et sammensatt endepunkt 222. Samtalen kan da bli behandlet i løpet av den avsluttende økten 218 via den fylte tjenestelogikken 212, og levert til det logiske endepunktet 224, 226, 228. Det kombinerte endepunktet 222 kan fungere som det logiske endepunktet og levere de hensiktsmessige reglene, som kan programmeres inn i det sammensatte endepunktet 222 ved oppretting, basert på brukerens tjenesteprofil. Det sammensatte endepunktet 222 kan opprette logiske endepunkter 224, 226, 228 for hver kommunikasjonsstrøm som er nødvendig for den tjenesten, og administrere de logiske endepunktene 224, 226, 228 basert på tjenestereglene. Således kan tjenesteinteraksjoner reduseres, og en ny multimediatjeneste kan leveres ved å legge til en ny programmerbar regel, uten andre endringer i den eksisterende applikasjonen. [004] FIG. 3 viser en eksemplarisk utførelse av et system for leveranse av en videotilleggstjeneste 2 for en samtale, ved å bruke et sammensatt endepunkt 222. Systemet behandler samtalen fra enheten X 2 på følgende måte. Applikasjonsserveren 4 kan motta samtalen fra enheten X 2, og kan identifisere brukeren tilknyttet enheten X 2 via INVITE-metoden som brukes til å sette opp samtalen. Deretter kan applikasjonsserveren 4 opprette den opprinnelige økten 2 for å behandle samtalen og fylle den opprinnelige økten 2 med tjenesteprofilen for brukeren tilknyttet enhet X 2. Tjenesteprofilen kan bestå av en rekke tjenester, og noen av dem kan bestå av det sammensatte endepunktet 222. Etter at den opprinnelige behandlingen av økten er ferdig, kan applikasjonsserveren opprette en avsluttende økt 218 for å behandle samtalen og fylle den avsluttende økten 218 med tjenesteprofilen for brukeren tilknyttet lydenheten 6 og videoenheten 8. Tjenesteprofilen kan bestå av en rekke tjenester, og noen av dem kan bestå av det sammensatte endepunktet 222. Tjenesteprofilen kan bestå av en videotilleggstjeneste 2, som kjører på den avsluttende økten 218 for å splitte mediestrømmen mottatt fra enhet X 2 til en lydmediastrøm og en videomediastrøm. Tjenesten som leverer videotilleggstjenesten 2 kan representere det sammensatte endepunktet 222. Det sammensatte endepunktet 222 kan bestå av logiske endepunkter 224, 226 for å administrere kommunikasjonen av

13 mediestrømmer til lydenheten 6 og videoenheten 8. Lydenheten 6 kan være en hvilken som helst enhet som er i stand til å motta en lydmediastrøm, slik som f.eks. en mobiltelefon, og videoenheten 8 kan være en hvilken som helst enhet som er i stand til å motta en videomediastrøm, slik som f.eks. en videotelefon eller en PC. Det sammensatte endepunktet 222 kan implementere tjeneste-api-et av et enkelt endepunkt, slik at videotilleggstjenesten kan integreres i applikasjonsserveren 4 uten å måtte introdusere tjenesteavbrytelser for videotilleggstjenesten. [0046] FIG. 4 viser en eksemplarisk utførelse av en fremgangsmåte 400 for leveranse av en multimediatjeneste ved bruk av det sammensatte endepunktet 222. FIG. 4 viser det sammensatte endepunktets 222 rolle i den avsluttende økten 218, og det sammensatte endepunktets 222 interaksjoner med andre komponenter i strømmen av behandlings-økt-hendelser. Enheten X 2 kan initiere en multimediaøkt ved å sende en økt-etablerings-hendelse til applikasjonsserveren 4 (trinn 1). Enheten X 2 kan utføre etableringshendelsen ved å opprette en øktbeskrivelse for denne mediastrømmen, og sende øktbeskrivelsen i en SIP INVITE-metode til applikasjonsserveren 4. [0047] Når applikasjonsserveren 4 mottar økt-etablerings-hendelsen (trinn 1), kan applikasjonsserveren 4 avgjøre om øktetableringen er for en opprinnelig økt 2 (ikke vist) eller en avsluttende økt 218. Applikasjonsserveren 4 kan også identifisere brukeren som er tilknyttet øktetableringen. Applikasjonsserveren 4 kan da representere en ny avsluttende økt 218 (trinn 2) på vegne av brukeren, som angir om opprinnelige eller avsluttende tjenesteregler må brukes innenfor den avsluttende økten 218. Den avsluttende økten 218 kan behandle multimediastrøm(mer) som er sendt fra enheten X 2 og representert i øktbeskrivelsen. [0048] Som en del av øktrepresenteringen (trinn 2), kan avslutningsøkten 218 fylle tjenestelogikken 212 for den avsluttende økten 218 (trinn 3). Tjenestelogikken 212, som beskrevet ovenfor, kan inkludere tilstandsmaskinen, tjenesteprofilen og tjenestereglene for behandling av multimediaøkten for brukeren. Den avsluttende økten 218 kan skaffe tjenesteprofilen for brukeren fra applikasjonsserveren 4. Applikasjonsserveren 4 kan i sin tur motta tjenesteprofilen fra en lokal hurtigbuffer, en database, en fjern-database eller en annen tilgjengelig lagringsenhet eller -funksjon. Den avsluttende økten 218 kan fylle den aktuelle tjenestelogikken 212 inn i den avsluttende økten 218, som angitt av tjenestekonfigurasjonen i tjenesteprofilen for brukeren. [0049] Den avsluttende økten 218 kan representere et logisk endepunkt 224, 226, 228

14 (trinn 4) eller sammensatt endepunkt 222 for behandling av øktbeskrivelsen, som er inkludert i økt-etablerings-hendelsen. Det logiske endepunktet 224, 226, 228 eller det sammensatte endepunktet 222 kan bestå av protokoll-tilstands-maskinen som brukes til å behandle øktbeskrivelsen. Det logiske endepunktet 224, 226, 228 eller sammensatte endepunktet 222 kan levere grensesnittet for multimediastrømhåndtering og multimediastrømbehandling av tjenestelogikken. Det kombinerte endepunktet 222 kan representeres i stedet for et logisk endepunkt 224, 226, 228 innen den avsluttende økten 218, som angitt i brukerprofilen når, for eksempel, brukerprofilen indikerer at tjenester innenfor profilen trenger visse evner for å kunne behandle eller manipulere flere multimediastrømmer. [000] Den avsluttende økten 218 kan, avhengig av brukerprofilen, laste programmerbare regler inn i regeladministratoren 216 (trinn ). Deretter kan det sammensatte endepunktet 222 representere et logisk endepunkt 224, 226, 228 for hver kommunikasjonsstrøm (trinn 6), som er angitt av reglene som stammer fra brukerens profil. Hvert logiske endepunkt 224, 226, 228 kan administrere en eller flere av multimediastrømmen, som er definert i øktbeskrivelsen. Flere logiske endepunkter 224, 226, 228 kan administrere den samme mediastrømmen. Det sammensatte endepunktet 222 kan fungere som et enkelt logisk endepunkt 224, 226, 228 fra perspektivet av tjenestelogikken 212, og behandle mediarelaterte forespørsler som er drevet av tjenestelogikken 212, blant de flertallige logiske endepunktene 224, 226, 228, som spesifisert via reglene lastet inn i regeladministratoren 216. [001] Etter at de enkelte logiske endepunktene 224, 226, 228, innenfor det sammensatte endepunktet 222, har blitt opprettet (trinn 6), kan tjenestelogikken 212 fullføre behandlingen av økt-etablerings-hendelsen (trinn 7). Når tjenestelogikken 212 starter, kan tjenestelogikken 212 signalisere til et logisk endepunkt 224, 226, 228 om å behandle samtalen og levere multimediastrømmer til de(n) eksterne enheten(e) 4, 6, 8. Det sammensatte endepunktet 222 kan, basert på de lastede reglene, levere multimediastrømmer til null eller flere endepunkter 224, 226, 228 innenfor det sammensatte endepunktet 222. Det kombinerte endepunktet 222 kan individuelt endre multimediastrømmer på et per-endepunkt-basis, basert på den programmerbare regelen som er lastet inn i regeladministratoren 216. Hvert endepunkt 224, 226, 228 innenfor det sammensatte endepunktet 222 kan fortsette økt-etableringen til de tilsvarende eksterne enhetene 4, 6, 8, som bestemmes av reglene som er lagret i regeladministratoren 216. [002] FIG. og 6 viser en eksemplarisk utførelse av en fremgangsmåte for levering av en videotilleggstjeneste 2, ved å bruke en eksemplarisk utførelse av et sammen-

15 14 satt endepunkt 222. Videotilleggstjenesten 2 kan motta lyd- og videostrømmer innenfor en enkel øktetablering, og distribuere lydmediastrømmen til en enhet (f.eks. lydenhet 6 i FIG. 3) og videomediastrøm til en separat enhet (f.eks. videoenhet 8 på FIG. 2). Det finnes to typer økter, den opprinnelige økten 2 for brukeren P, som vist i FIG., og en avsluttende økt 218 for brukeren Q, som vist på FIG. 6. Trinnene 1-4 i FIG. svarer til trinn 1-4 og trinn 7 i FIG. 4, og trinnene 2-7 i FIG. 6 svarer til trinnene 2-7 i FIG. 4. [003] I trinn 1 av FIG., kan brukeren P plassere en samtale for multimedialyd og -video fra en opprinnelig enhet X 2 ved, for eksempel, å ringe et direktenummer knyttet til bruker Q. [004] I trinn 2 av FIG. kan applikasjonsserveren 4, ved mottak av samtale fra enhet X 2, opprette den opprinnelige økten 2 for bruker P. 1 [00] I trinn 3 av FIG., kan applikasjonsserveren 4 fylle tjenestelogikken 212 for den opprinnelige økten 2 meden tjenesteprofilen for bruker P. 2 3 [006] I trinn 4 av FIG., kan applikasjonsserveren 4 opprette et normalt endepunkt 214, for å innkapsle protokoll-tilstands-maskinen for kommunikasjonen mellom applikasjonsserveren 4 og enheten 2 X. [007] Applikasjonsserveren 4 kan påkalle den opprinnelige økten 2, som ble opprettet for samtalen fra bruker P. Tjenestelogikken 212 i den opprinnelige økten 2 kan behandle samtalen og avgjøre at samtalen er ment for bruker Q, ved å identifisere direktenummeret som ble oppringt av bruker P, tilhørende bruker Q. Siden den opprinnelige økten 2 for den opprinnelige brukeren P ikke trenger et sammensatt endepunkt 222, som bestemt av brukerprofilen, blir ikke trinn og 6 utøvet i FIG.. Derfor kan det vanlige endepunkt 214 kunne representeres innen den opprinnelige økten 2. Tjenestelogikken 212 kan starte en eller flere av applikasjonsserverens 4 API-er for å representere den avsluttende økten 218 for samtalen til bruker Q. [008] I trinn 2 av FIG. 6, kan applikasjonsserveren 4 opprette den avsluttende økten 218 for bruker Q, for å behandle multimedialydsamtaler og multimediavideosamtaler fra bruker P, som kan initieres i trinn 1 av FIG.. [009] I trinn 3 av FIG. 6, kan brukeren Q være abonnert på videotilleggstjenesten 2. Applikasjonsserveren 4 kan fylle tjenestelogikken 212 for den avsluttende økten 218 med tjenesteprofilen for bruker Q.

16 1 [0060] I trinn 4 av FIG. 6, kan applikasjonsserveren 4 opprette et sammensatt endepunkt 222, for å innkapsle de flertallige mediestrømmene, og for å tilfredsstille videotilleggstjeneste 2-behandlingen abonnert på av bruker Q, som spesifisert i tjenesteprofilen til bruker Q. [0061] I trinn av FIG. 6, kan det sammensatte endepunktet 222 fungerer som det logiske endepunktet 224, 226, 228 for bruker Q sin avsluttende økt 218, og kan programmeres med hensiktsmessige regler for å levere videotilleggstjenesten 2 representering av det sammensatte endepunktet 222. I dette tilfellet kan reglene være å forgreine kun lyddelen av samtalen til bruker Q's lydenhet 6, og bare videodelen av samtalen til bruker Q's videoenhet 8, som angitt i tjenestekonfigurasjonen av tjenesteprofilen for bruker Q [0062] I trinn 6 av FIG. 6, kan det sammensatte endepunktet 222 opprette to logiske endepunkter 224, 226, en for hver kommunikasjonsstrøm, for å tilby en videotilleggstjeneste innenfor det sammensatte endepunktet 222. [0063] I trinn 7 av FIG. 6 kan hvert endepunkt 224, 226 levere sin kommunikasjonsstrøm til den eksterne enheten 6, 8, som er forbundet med det endepunktet 224, 226. I dette tilfellet kan endepunktet 224, som er knyttet til lydenheten 6, sende en økt-etablerings-hendelse med lydmediastrømmen til lydenheten 6 og endepunktet 226, som er forbundet med videoenheten 8, kunne sende en økt-etablerings-hendelse med videomediastrømmen til videoenheten 8. [0064] Eksemplariske utføringsformer kan utføres på mange forskjellige måter, som en programvarekomponent. For eksempel kan den opprinnelige økten 2, den avsluttende økten 218, tjenestelogikken 212, videotilleggstjenesten 2, det sammensatte endepunktet 222, regeladministratoren 216 og de logiske endepunktene 224, 226, 228 være en eller flere programvarekomponenter. For eksempel kan programvarekomponenten være en frittstående programvarepakke, en kombinasjon av programvarepakker, eller en programvarepakke som er innlemmet som et "verktøy" i et større programvareprodukt. Programvarekomponenten kan lastes ned fra et nettverk, for eksempel et nettsted, som et frittstående produkt eller som en tilleggspakke for installasjon i en eksisterende programvare. Programvarekomponenten kan også være tilgjengelig som en klient-server-applikasjon, eller som en nettaktivert applikasjon. Programvarekomponenten kan også være utformet som en applikasjon installert på en maskinvareenhet. Programvarekomponenten kan innlemmes på et datamaskinlesbart medium. Det datamaskinlesbare mediumet kan være separat eller del av en datamaskin.

17 16 [006] Selv om forskjellige eksemplariske utførelsesformer har blitt omtalt ovenfor, må det forstås at de er blitt presentert i form av et eksempel, og ikke begrensning. Dermed bør bredden og omfanget av den foreliggende oppfinnelsen ikke være begrenset av noen av de ovenfor-beskrevne eksemplene av utførelsesformer, men må i stedet bare bli definert i henhold til de følgende krav og deres ekvivalenter. [0066] Oppmerksomhet er rettet mot alle papirer og dokumenter som blir arkivert samtidig med, eller før denne beskrivelsen, i forbindelse med denne søknaden, og som er åpen for offentlig inspeksjon med denne spesifikasjonen, og innholdet av alle slike papirer og dokumenter er innlemmet heri ved referanse. 1 2 [0067] Alle de trekk som er angitt i denne beskrivelsen (inklusive eventuelle medfølgende krav, sammendrag og tegninger) og/eller alle trinnene i en hvilken som helst fremgangsmåte eller prosess, slik som er beskrevet, kan kombineres i enhver kombinasjon, bortsett fra kombinasjoner der minst noen av slike funksjoner og/eller trinn, er gjensidig eksklusive. [0068] Hver publiserte funksjon i denne beskrivelsen (inkludert eventuelle medfølgende krav, sammendrag og tegninger) kan erstattes med alternative funksjoner som tjener samme, tilsvarende eller lignende formål, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Dersom annet ikke er uttrykkelig angitt, er hver publiserte funksjon bare ett eksempel av en generisk serie av tilsvarende eller lignende funksjoner. [0069] Den foreliggende oppfinnelsen er ikke begrenset til detaljene i de(n) foregående utførelsesformen(e). Oppfinnelsen strekker seg til enhver ny, eller enhver ny kombinasjon av funksjoner som er publisert i foreliggende beskrivelse (inklusive eventuelle medfølgende krav, sammendrag og tegninger), eller til en hvilken som helst ny, eller en hvilken som helst ny kombinasjon av trinnene, i en hvilken som helst metode eller prosess så beskrevet. FIGURER Fig. 1 Source subscriber multimedia Application Server audio video Target abonnent mutimedia Applikasjonsserver lyd video

18 17 Fig. 2 Source Target Application Server Applikasjonsserver Originating session Opprinnelig økt Service logic Tjenestelogikk Video Add-On Service Videotilleggstjeneste Regular Endpoint Vanlig endepunkt Policy Manager Regeladministrator INVITE (SDP A) INVITE (SDP A) Device Enhet Terminating session Avsluttende økt Composite Endpoint Sammensatt endepunkt Fig. 3 Source Target Application Server Applikasjonsserver Originating session Opprinnelig økt Service logic Tjenestelogikk Video Add-On Service Videotilleggstjeneste Regular Endpoint Vanlig endepunkt Policy Manager Regeladministrator INVITE (SDP A) INVITE (SDP A) Device Enhet Terminating session Avsluttende økt Composite Endpoint Sammensatt endepunkt Audio Device Lydenhet Video Device Videoenhet Fig. 4 Source Application Server Session Establishment Create Session Terminating session Service logic Endpoint instantiation Composite Endpoint Logical Endpoint Instantiation Target Applikasjonsserver Øktopprettelse Opprett økt Avsluttende økt Tjenestelogikk Endepunktrepresentering Sammensatt endepunkt Logisk endepunktrepresentering

19 18 Policy Manager Device Regeladministrator Enhet Fig. Source Target Device Enhet Application Server Applikasjonsserver User Bruker Originating Server Opprinnelig server Service Logic Tjenestelogikk Regular Endpoint Vanlig endepunkt INVITE (SDP A) INVITE (SDP A) Audio Lyd Video Video Invitation Invitasjon Service Logic determines call is determined for user (Q) based on dialed extension Tjenestelogikk bestemmer at samtalen er mednt for bruker (Q), basert på anropt tilleggsnummer Fig. 6 Source Target Application Server Applikasjonsserver User Bruker Terminating Server Avsluttende server Service Logic Tjenestelogikk Composite Endpoint Sammensatt endepunkt Audio Device Lydenhet Video Device Videoenhet Invitation Invitasjon INVITE (SDP A) INVITE (SDP A) Call delivered to user (Q) s audio device (A) og video device (B) Samtale levert til bruker (Q) s lydenhet (A) og videoenhet (B)

20 19 Patentkrav En fremgangsmåte for å tilveiebringe en multimediasamtale fra en opprinnelig enhet (2), bestående av: opprette en avsluttende økt (218) ved en applikasjonsserver (4) i respons til mottak av multimediasamtalen; representere et sammensatt endepunkt (222) innenfor den avsluttende økten (218) på applikasjonsserveren (4) for kommunikasjon mellom applikasjonsserveren (4) og minst to avsluttende økter (4/6/8); der nevnte fremgangsmåte er karakterisert ved: representere minst to logiske endepunkter (224/226/228) innenfor den avsluttende økten (218) på applikasjonsserveren (4) av det sammensatte endepunktet (222), for å kommunisere med og henholdsvis være forbundet med minst to avsluttende enheter (4/6/8); og levere minst en del av multimediasamtalen fra applikasjonsserveren (4) til hver av de avsluttende enhetene (4/6/8) via det sammensatte endepunktet (222) på applikasjonsserveren (4), og via det logiske endepunktet (224/226/228) på applikasjonsserveren (4) som er tilknyttet sin respektive avsluttende enhet (4/6/8). 2. Fremgangsmåten av krav 1, der minst to avsluttende enheter (4/6/8) består av en første og en andre avsluttende enhet (4/6/8), består videre av: splitting av multimediasamtalen på applikasjonsserveren (4) til minst en første strøm og en andre strøm, ved å bruke det sammensatte endepunktet (222), der den første strømmen og den andre strømmen er forskjellige typer øktbaserte media; og levering av den første strømmen fra applikasjonsserveren (4) til den første avsluttende enheten, og den andre strømmen fra applikasjonsserveren (4) til den andre avsluttende enheten, ved å bruke de logiske endepunktene (224/226/228) som er tilknyttet sine respektive avsluttende enheter (4/6/8). 3. Fremgangsmåten i krav 1 består videre av: forgreining av minst en multimediastrøm til multimediasamtalen til minst to avsluttende enheter (4/6/8) og levering av minst den ene multimediastrømmen til minst de to avsluttende enhetene (4/6/8). 4. Fremgangsmåten i krav 1 består videre av: levering av tjenestelogikk for økten ved å bruke en tjenesteprofil assosiert med en bruker for den opprinnelige enheten (2).

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker.

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker. Administratorveiledning for V500-systemet versjon 8.0 Juli 2005-utgave 3725-22073-003/A V500 versjon 8.0 VideoTaleDataWeb Koble til. Slik du foretrekker. Varemerkeinformasjon Polycom og Polycom-logoen

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Samordning og endring... 2 Microsoft

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 UGRADERT Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 BankID sertifikatpolicy status: Godkjent dato: 24. september 2012 NÅR Bankenes Standardiseringskontor

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer