knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede

2 innhold februar Kjære medarbeider 2011 Forebyggende sikkerhetsarbeid til sjøs Rivende digital utvikling Vellykket anbudsoppstart både i nord og øst Innspill til rutebeskrivelsen i anbudskontrakter Over en halv million reiste med Kystbussen Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Kompetanseheving med Bussbransjeavtalen TL bytter navn MF Sigrid i storm til topps i fotokonkurranse Vår nye digitale oppslagstavle The Double for UiS Volley Fra spor til spor! Med tidsmaskin til Madagaskar Gå for Grønt 2010/ Plukk & klipp Portrettet Jubilanter Knutepunktet er i likhet med Veolia Transport Norge og våre dyktige medarbeidere stadig i bevegelse mot nye mål. Knutepunktet startet som en 20 siders svart hvit trykksak for år siden. Bladet har i løpet av disse årene skiftet navn flere ganger. Farger har kommet til og sideantallet har jevnt og trutt økt til 32. Stoffet er mer variert enn noen gang takket være Bjørn Jensen og Sune Aabø Parker som driver en utrettelig jakt på nytt stoff. Knutepunktet speiler vår virksomhet og er samtidig et viktig bindeledd mellom våre medarbeidere. Denne utgaven av Knutepunktet er på nytt miljøvennlig papir med svanemerket. Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket som garanterer at produktet holder en høy miljøog kvalitetsmessig standard. Dette er i tråd med konsernets miljøfilosofi. I januar 2011 startet vi 3 nye anbudskontrakter på buss i.h.h.v. Lofoten, Vesterålen og på Lillehammer. Jeg vil i den anledning gratulere alle våre medarbeidere som har vært involvert i planlegging, oppstart og gjennomføring av de nye oppdragene. Tilbakemeldingene sier at oppstarten har gått knirkefritt og vi har også fått gratulasjoner fra våre oppdragsgivere. Side 8 Side 12 Knutepunktet speiler vår virksomhet og er samtidig et viktig bindeledd mellom våre medarbeidere. Fra tid til annen får jeg tilbakemelding fra lesere som sier at de blir i godt humør når de leser Knutepunktet, for det bladet har så mange positive artikler. Forhåpentligvis speiler det også et positivt arbeidsmiljø i Veolia Transport. Veolia Transport og Transdev har i lengre tid vært i fusjonssamtaler. Fusjonen ser nå ut til å bli endelig gjennomført i løpet av mars/april. I den anledning har konsernledelsen i VE varslet at Jerome Gallot skal lede det nye selskapet. Jerome Gallot kommer fra Casse des Depots. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart fusjonen er gjennomført og ny leder er på plass. Side 24 Ny årgang, ny layout Samtidig som vi starter opp en ny årgang med knute punktet begynneer også en ny æra for internmagasinet vårt. Vi moderniserer bladet i den forstand at vi går over til en ny layout som vil bringe oss i en mer magasinrettet retning. Samtidig går vi over til et mer miljøvennlig papir. Dette betyr ikke at selve innholdet vil bli endret i større grad. Fremdeles holder vi oss til intensjonen om å være et magasin for avdelingene og våre ansatte rundt i landet med et bredt og godt innhold i det året vi nå har gått inn i. Bakgrunnen for endringene er ønsket om å bringe med luft og gjøre artiklene mer innbydende og lettleste for våre lesere. Bjørn A. Jensen (red.) Konsernsjef Kjetil Førsvoll Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsleder. Sune Aabø Parker, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 25. mars.

3 Forebyggende sikkerhetsarbeid til sjøs Veolia Transport transporterer årlig over 30 millioner nordmenn, da er det ingenting som haster så mye at det skal gå ut over sikkerheten. Av Sune Aabø Parker Dette er et av våre slagord. I tillegg sier vår visjon at vi skal være ledende innen sikre og bærekraftige transportløsninger. Derfor var det naturlig å vedta en nullvisjon i hele konsernet høsten Nullvisjonen innebærer en målsetting om å jobbe for en virksomhet uten skader på personer, materiell og miljø. På land har vi siden nullvisjonen ble vedtatt ikke hatt noen alvorlige ulykker. På sjøsiden har imidlertid, og da spesielt for året 2010 vært noen uhell med årsak i de menneskelig faktorer. Dette tar konsernledelsen på alvor og ved siden av bruk av eksterne krefter har i tillegg Sikkerhetsansvarlig Konrad Olsen i VTN Sjø blitt bedt om å lede arbeidet med å ytterligere forsterke holdninger og kunnskap. I følge Sjøfartsdirektoratet har det vært 3,6 innrapporterte grunnberøringer med hurtigbåt i snitt årlig de siste fem år. Kan vi høste kunnskap av feil som er tidligere er begått fra våre egne og andres ulykker? Hvordan starter man da et slikt viktig arbeid, Konrad Olsen? - Først og fremst vil jeg understreke at dette arbeidet ikke er et enmannsforetak. Jeg kommer til å stille høye krav til teamwork og samarbeid, vi må ellers spille på de resursene vi har til rådighet om bord og på land. Med min forholdsvis lange erfaring fra forskjellige fartøy og fra rederikontoret burde jeg ha ryggrad til å stå imot eventuelt press i en næring med forankrede holdninger gjennom generasjoner. Alt som er bra skal bestå, men næringen har stått for mange endringer utenfra og pålegg som skal tilfredsstille IMO/EU/SD krav. Jeg er sikker på at vi sammen skal finne verktøyet for å slippe flere uhell eller nestenuhell i fremtiden. Det virker som noe av det sentrale er å lære av andres feil? - Det har alltid vært slik at uhell blir gjenstand for analyser slik at næringen kan ta lærdom for på den måten å forhindre tidligere feil og eller mangler, det spesielt på uhell som skyldes teknisk svikt. Når vi i næringen opplever uhell som består av 80% menneskelige feil blir analysene straks vanskeligere, men desto viktigere. Ingen ønsker uhell, vi må snu hver enkelt stein med tanke på å finne forbedringspunkter på det menneskelige plan. Hvordan er det med forankringen av dette prosjektet? - Det er enstemmig enighet fra topp til bunn i Veolia at sikkerhet skal ha høy prioritet. Vi har ut fra dette laget en handlingsplan som skal kartlegge dagens seilingsmønster, bruk av dagens sjekklister, holdning til sikkerhet i bransjen, gjennomgang av eksisterende opplæringsprosedyrer med åpning for endringer, re-utsjekk, kommunikasjon barrierer, informasjon før avgang/ankomst og underveis, vedlikehold og korrekt uniformert. Ledelsen på kontorene skal også være mer synlig med systematisk skipsbesøk. Vi planlegger også at alle skipsførerne skal innom Veoliaskolen i Stavanger for å styrke tilhørighet til selskapet. Vi vil utarbeide en agenda med foredragsholdere slik at kvaliteten på kursene blir så profesjonell som overhodet mulig. I følge Sjøfartsdirektoratets krav til rapportering er den utformet slik at erfaringsoverføring fra ulykker nettopp skal kunne videreformidles til hele næringen. Informasjonen brukes til analyse av ulykkestrender og identifisering av tiltak. Hvilke andre tiltak iverksettes av myndighetene for å få dette tallet ned? - Det virker for meg som om Sjøfartsdirektoratet jobber målbevist sammne den øvrige maritime næring på å finne den rette formelen. Flere tiltak har vært diskutert og i disse dager holder vi på med å få implementert manøverprosedyrer i flåten, videre er et prøveprosjekt under utprøving med varsling av fart før anløp av fergekaier. De tiltakene ble satt i gang på grunn av kontaktskader ved kai og fergeramper. Hvordan skal vi ivareta det forebyggende sikkerhetsarbeidet og oppfølging av ulykker? - Vi sikter oss inn mot vår nullvisjon og skal gjennom kartlegging av forskjellige parametre om bord lage et program som kan måle forbedringspunktene. Ved eventuelt større uhell skal vi gjennom de tillitsvalgte lage og bekjentgjøre hvordan vi i Veolia skal forholde oss til de som skulle bli involvert i et uhell. Det vil si hvordan vi kan tilby hjelp med tanke på oppbygging av de menneskelige faktorer. Vi skal på ingen måte søke etter straffemetoder, men det skal være helt klart at hvis vi gjør store feil som skulle skyldes mangel på årvåkenhet blir det reaksjoner. Vi skal se hva flyindustrien gjør i den henseende og kanskje se om dette kan brukes i den maritime næring. Sikker seilas er viktig. Våre kunder og oppdragsgivere skal kunne stole på vår fokus på sikkerhet. Vi skal gjennom dyktige medarbeidere ta alle forhåndsregler slik at nullvisjon bli oppnåelig. Konrad Olsen(bildet), Sikkerhetsansvarlig i VTN-Sjø leder det viktige forebyggende sikkerhetsarbeidet til sjøs. Olsen har vært ansatt i selskapet siden Han har startet som styrmann, og har siden den gang omfattende erfaring som kaptein i både innen- og utenriksfart. Han har vært byggeinspektør for flere fartøy, både her til lands, Baltikum og Singapore. Dessuten har han opplæringserfaring som Assessor og instruktør. I tillegg er han utdannet ved Håkonsvern og er kapteinløytnant i Sjøheimevernet. 4 5

4 Rivende digital utvikling Like sikkert som Hovmesteren blir pussa og Miss Sophie blir båret til sengs, trer trendforskerne frem ved årsskiftet med sine spådommer. Hvor vil man orientere seg i 2011 for informasjon om rutetider og transporttilbud? Av Heiki Henrichsen og Sune Aabø Parker PCen har blitt mindre og mer mobil, ikke minst gjennom lesebrettene som ipad og Galaxy Tab og mobiltelefonen bruker man mindre som telefon og mer som PC. Facebook er blitt verdens største mediekanal. Hvordan skal man forholde seg til dette nye og ukjente terrenget? Karl Philip Lund er interaktiv markedsfører og stod i sin tid bak hele den suksessfulle internettsatsingen til Norwegian. Til fagbladet Kampanje sier han at 2011 blir året der vi som forbrukere blir villlige til å betale for innhold på nettet, og da særlig for lesebrett som f.eks ipad. SMS-betaling og mikrotransaksjoner vil gjøre det langt enklere å ta betalt (og betale) for innhold med en viss verdi. Innholdet folk er villig til å betale for kan blant annet være bøker, aviser, spesialartikler, rapporter og ikke minst enkelte varslingstjenester. Kompiskjøring på nettet Videre mener Lund at man innefor transport vil se at privatpersoner går sammen om sine daglige transportbehov i de store byregionene. Dette kan være i form av kompiskjøring med naboen eller kolleger som skal samme veien på jobb. Han viser blant annet til applikasjonen PickupPal, som har vært en suksess i Montreal i Canada. Tjenesten kombinerer det beste fra sosiale medier og fungerer som en markedsplass der en kan melde interesse for å sitte på med noen eller tilby plass i egen bil. PickupPal høres i utgangspunktet bussfiendtlig ut. Men virkeligheten kan bli at den komplimenterer tilbudet. Under askekrisen i fjor, så man at alle flyselskapene begynte for alvor å ta i bruk Facebook for å kommunisere med sine passasjerer. Men man så også kreative fremstøt på nettet for busstransport som alternativ. Det beste eksempelet i så måte var kanskje nettsiden som bokstavlig talt reiste seg opp av asken. HSH (Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge) var initiativtakeren, og her la vi i Veolia ut tilbud om transport i forbindelse med de askeoppdragene vi tok initiativ til. Hva skal kollektivtransporten i Norge så gjøre for å imøtekomme folks forventninger til utviklingen? Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at bussens markedsandeler har gått ned de siste årene, til tross for økning i antall reisende. Hva skal til for å øke attraktiviteten? Forutsigbarhet og informasjon er jo to av stikkordene. Her vil vi forhåpentligvis se at fylker og kollektivselskap lanserer sanntidsinformasjon. Roga land Kollektivtransport (Kolumbus) er midt i et pilot prosjekt, som ved å scanne en stoppestedskode med mobiltelefonen, vil kunne gi deg reell ankomsttid for neste buss. Reiseplanlegger som App Trafikanten i Oslo var førstemann ut med egen Reise planlegger for mobiltelefon og nett. Nå er også Kolumbus sin reiseplanlegger tilgjengelig med egen gratis applikasjon eller App for mobil og ipad. Appen lar deg planlegge din reise uavhengig av hvor du befinner deg. Med den nye appen kan du orientere deg ut fra din GPS-lokasjon og finne nærmeste holdeplass ved å lete i et kart eller bla i en liste. Du kan også planlegge din reise fra A til B ved å skrive inn avreisested og destinasjon i søkefeltet eller ved å velge punktene i et zoombart kart. App en som Kolumbus bruker er basert på samme programvare som den eksisterende reiseplanleggeren. Foreløpig viser appen avgangs- og anløpstider basert på det som står i rutetabellene, men så snart sanntidsprosjektet er i mål midtveis i 2012 vil arbeidet med å gjøre Reiseplanleggeren sanntidsbasert. Da vil appen kunne fortelle deg når bussen faktisk kommer, ikke bare når den skal komme ifølge rutetabellen. Bruken av mobiltelefon som betaling NFC-, Near Field Communication, -teknologien kommer som en god utfordrer, eller skal en si som supplement som betalingsmetode, ikke bare på bussen men også i andre sammenhenger. Kort fortalt er dette en radioteknologi (RFID) som gjør at du bare holder mobilen opp mot betalingsterminalen i bussen eller på kafeen, så gjennomføres transaksjonen. Telenor og DnB inngikk ett samarbeid for noe tid tilbake om løsninger for slike betalings metoder, men foretningsmodellene som er avgjørende for når slike løsninger kommer må være på plass før det kan lanseres. Videre må også mobiltelefonene være klargjort for NFC, det vil si at telefonen må ha en egen brikke for å kunne utføre transaksjoner. Har du nettopp kjøpt en telefon uten NFC mulighet? Fortvil ikke. PayEx har alt startet salg av NFC (RFID) brikker som er tynne som ett klistermerke. Denne kan du da lime bak på telefonen, eller på innsiden av dekselet og koster den nette sum av 30,- kroner. Så spørs det hvor lang tid det vil gå før vi kan få kontantløse busser, trikker og ferger. I flere asiatiske land er dette konseptet alt testet en del og der er det nesten utenkelig at en ikke skal kunne bruke mobilen som betalingsterminal. Det er forventet at kommersialiseringen av en slik løsning vil starte i 2011, men vi får se. Spennende er det uansett. Trafikkmeldinger på SMS Veolia Transport Nord Sjø utvikler for tiden en abonnementstjeneste der publikum kan motta trafikkmeldinger på SMS. - Tidligere har vi kun tilbudt denne tjenesten på e-post. Det sier seg selv at tekstmeldingene vil øke servicegraden overfor våre reisende, sier driftsleder Lars Erik Larsen i Sandnessjøen - Vi ønsker å informere våre kunder om ruteendringer, driftsstans, forsinkelser og lignende på våre ferger og hurtigbåter så raskt som mulig og satser på å lansere tjenesten i løpet av februar. Utviklingen av dette er gjort i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Man kan abonnere på den/de enkeltrutene som man ønsker, og tjenesten vil inntil videre koste 1 krone per melding, avslutter driftslederen. En kan muligens tenke seg at slike tjenester blir gratis etter hvert som de får vind i seglene, og vurderer dette som en tjeneste for å øke kollektiv andelen. 6 7

5 Driftssjef Per Hansen i Veolia Transport Nord, samferdselsråd i Nordland May Valle (V), varaordfører Fred Reinsnes (Sp) og Eilert Ravn i Cominor AS markerte nye busser og ny start på Sortland og i regionen for øvrig. Foto: Svein-Henry Wedding, Bladet Vesterålen Over: Samferdselsråd i Nordland May Valle klippet snoren og markerte en ny start for kollektivtrafikken i Lofoten/Vesterålen. Foto: Svein-Henry Wedding, Bladet Vesterålen Til høyre: Nyttårsaften i Lillehammer markerte også nye busser, utvidet kjøring og 25 nye kolleger i regionen. Vellykket anbudsoppstart både i nord og øst Nytt år, nye muligheter, heter det. Så også for Veolia Transport i både i Lillehammer og i Lofoten/Vesterålen, som startet det nye året med henholdsvis 52 og 8 nye og miljøtilpassede busser for rutetrafikk i nye anbud. Tilbakemeldingene har så langt vært meget bra. Av Sune Aabø Parker Snorklipping i Sortland Nordland fylkeskommune inviterte mandag 3. januar til en markering for satsingen på å bedre kollektiv tilbudet. Foran flunkende nye busser markerte samferdselsråd May Valle oppstarten ved å klippe et symbolsk grønt bånd. Med seg hadde hun driftssjef i Veolia transport Nord Per Hansen og varaordfører Fred Reinsnes i Sortland. De svært gode nyhetene for busspassasjerene i Vesterålen er blant annet at prisene faller med så mye som 25 prosent ved å benytte seg av det nye Nordlands kortet. Ungdom kan reise så mye de vil i en måned for 400 kroner. - Nå kan man velge en periode som man betaler for, eller man kan eksempelvis kjøpe reiser for en gitt verdi. Det er også nytt av året at man nå kan kjøpe en gjennomgående reise fra eksempelvis Sortland til Å i Lofoten, opplyser driftssjef Per Hansen. - Det blir billigere både for de som reiser langt og for de som reiser ofte, la samferdselsråden til i sin åpningstale. - De nye bussene har universell utforming, altså tilrettelagt for funksjonshemmede. Og vi har lagt oss på en høy miljøstandard. Disse bussene er de ypperste på utslippssiden, sier May Valle. Morten Møkleby og Tone Øverli ved samferdselsavdelingen i Nordland Fylkeskommune fulgte fint opp med følgende e-post; - Takk for flott innsats i forbindelse med første ordinære dag i forbindelse med oppstarten i Lofoten og Vesterålen. Det er lagt ned et enormt arbeid i tiden før oppstarten fra deres side, noe som gjorde at oppstarten, tross noen mindre avvik (bl.a. billettmaskintrøbbel), gikk veldig godt. Vi ser fram til et godt samarbeid videre. - Slike tilbakemeldinger er alltid setter vi stor pris på som lønn for strevet, legger driftssjef Per Hansen til. Han benytter også anledningen til å takke alle involverte for innsatsen. Nye busser og nye kolleger på Lillehammer Også fra vinterbyen Lillehammer tikket det tidlig inn gode meldinger de første dagene av det nye året. Kontrakten her gjelder rutekilometer med en del skolekjøring, som vi dekker med 11 busser og omkring 25 nye medarbeidere. Alle busser har stor lastekapasitet, grunnet spesielle behov i Lillehammer-regionen. Veolia Transport Sør fikk spesialbygget 8 nye Mercedes Integro til den kjøring i Lillehammer. Det rapporteres at bussene er hypermoderne og har fantastiske kjøreegenskaper. - Oppstarten første nyttårsdag ble gjennomført helt i tråd med ruteopplegget, og til vår fulle tilfredshet. Jeg vil takke de involverte med plassleder Harry Rædergård i spissen, som alle har jobbet i lang tid med planlegging og tilrettelegging av oppdraget, sier leder i Opplandstrafikk Eirik Strand. Veolia Transport har også deler av bykjøringen i Lillehammer, i tillegg til den nye regionkjøringen. Vi ser i tillegg et stort potensial i Lillehammer knyttet til tur og charter kjøring, særlig i vintersesongen. Denne kjøringen har tidligere Tide tatt seg av, men her vil vi med nye moderne turbusser kunne få mye god tilleggskjøring, både til Hafjell og andre turistmål i regionen men også knyttet til NSBs behov, sier planlegger Bjørn Sivertsen i Veolia. Parallelt med oppstarten av regionkjøringen i Lillehammer, flyttet avdelingen også inn i nye lokaler på Bæla utenfor Lillehammer. Her er all aktivitet samlet med kontorer, sjåførrom, spiserom, verksted, vaskehall, tanking og parkering på ett sted. Leder i Opplandstrafikk Eirik Strand var fornøyd med anbudsoppstarten i Lillehammer-regionen. 8 9

6 Arild Rødahl er planlegger i VTS og jobber til daglig med anbud og anbuds beskrivelser Innspill til rutebeskrivelsen i anbudskontrakter Av: Arild Rødahl 19. januar 2011 ble Veolia Transport (VT) invitert til et felles møte mellom kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftens landsforening (TL) for å drøfte synspunkter til standardisering av rutebeskrivelsen i anbudskontrakter. Bakgrunnen er arbeidet som pågår med å utarbeide en veileder som skal beskrive hvilken informasjon som skal være med, hvordan den skal presenteres, detaljerings-nivået og definere felles terminologi. Et godt tiltak som vil bidra til å forenkle og gjøre arbeidet mer forutsigbart for planleggerne. Flere medlemsbedrifter i TL var til stede og VT var representert med Rolf Michael Odland og Arild Rødahl. 3 av medlemsbedriftene, deriblant VT var oppfordret til holde hver sitt foredrag for å komme med sine innspill og kommentarer. Undertegnede avholdt på vegne av VT et foredrag som presenterte innspill på utvalgte fokuspunkter. En viktig sak er tidsbesparelsen og effektiviseringen ved at grunndata blir publisert i et elektronisk format som kan importeres direkte inn i operatørens planleggingsverktøy. Blant annet ble dette gjort i siste bussanbudet i Trondheim og nå for anbudet i Tromsø. Begge anbudene er forholdsvis store og flere uker blir spart med at grunndata ble elektronisk overlevert. Elektronisk grunndata bør etterstrebes som en standard i alle anbud. Utfordringen blir å finne et felles filformat som kan benyttes av alle uavhengig av system (Trapeze, HASTUS, DGBus). Med elektronisk grunnlag vil operatørene få mer tid til optimalisering og kvalitetssikring på det som er viktigst og utslagsgivende for prissetting; opprettelse av vognløp og skift/turnus. Mye feil input vil også bli unngått. Videre ble det sagt noe om hvilken generell informasjon som bør være med for å sikre like forutsetninger for tilbyderne; mer detaljert infor masjon på bruk av undertransportør og skolekjøring, oppsett av produksjonsdata fra oppdragsgiver, informasjon på rutetabeller og ønske om rutekart eller tilsvarende. Til slutt ble også noen punkter på praktiske forhold tatt opp; nedlastning og oppdatering av dokumenter med bruk av doffin.no som en standard samt kommentar på hvordan spørsmål og svar behandles og presenteres. Kystbussens fortrinnsrett på ferjestrekningene gir de reisende en fordel kontra privatbilismen som er den største konkurrenten på strekningen mellom Stavanger og Bergen. Over en halv million reiste med Kystbussen i 2010 Kystbussen kjører i NorWay buss ekspress systemet på stekningen mellom Stavanger og Bergen v.v. Ruten driftes av Tide Buss og Veolia Transport i felleskap. Av Ragnar Høibakke Kystbussen er på veiene alle årets 365 dager. I hovedsak kjører der ut en buss hver time fra endestasjonene i tidsrommet mellom kl til midnatt. Totalt fraktet Kystbussen gjester i 2010 mot i Nedgangen skyldes blant annet mindre aktivitet i oljerelaterte utbyggingsprosjekter på Stord. På de to ferjestrekningene som Kystbussen benytter er biltrafikken stadig økende. Så vi må konstatere at vi har personbilen som største konkurrent på strekningen. På store utfartsdager har vi nå startet med lostjeneste for å få bussene frem forbi bilkøene til ferjeterminalene i Mortavika og i Arsvågen. Dette er vellykket, og gir kystbussen fortrinnsrett på ferjestrekningene. Apropos utartsdager så har vi på det meste benyttet oss rundt 40 busser for å drifte Kystbussen. Kystbussen har i lengre tid hatt internettsalg av billetter. Dette øker stadig og er positivt både for å få ned mengden kontanter på bussen, samtidig som det gir en viss indikasjon på belegget på spesifikke turer. For året 2011 har alle våre gode medarbeidere et mål om fortsatt å levere Kystbussproduktet ut til kundene som et kvalitetstilbud. På den måten skal vi lokke stadig flere til å stresse ned og velge Kystbussen, rett forbi ferjekøen, og samtidig nyte den fantastiske naturen langs med kysten

7 Enorm oppslutning om Det er valgår i år, folket har talt; de vil ha trikken. Høsten vil vise om folket får det som de vil. trikken i Trondheim Trondheim kommune fikk i 2008 NorConsult til å vurdere investeringsbehovet for Gråkallbanen. De konkluderte med at det bør investeres ca. 90 mill. kr. innen en liten tiårsperiode. Av Erlend Solem, avtroppende daglig leder Gråkallbanen Men i de to årene som har gått etter rapporten kom ut har Trondheim kommune investert 4 og 2 mill. kr. I tillegg blir pengene avsatt først midt i året, så det har vist seg vanskelig å få god effekt ut av midlene. Veolias leieavtale med Trondheim kommune åpner for at Veolia selv kan investere og nedskrive investeringene over kontraktsperioden. Og leieavtalen løper helt til Basert på dette besluttet styret i VT Bane i 2010 at Veolia selv skulle stå for investeringene på Gråkallbanen fra 2011, og godkjente et investeringsbudsjett for 2011 på 10 mill. kr. Dette er det største beløpet som er investert i trikk i Trondheim siden I siste styremøte diskuterte styret ulike fremtidsbilder for Gråkallbanen. Utgangspunktet for NorConsult-rapporten var at kommunen ville se hvor mye som måtte investeres i den eksisterende banen for at det skulle være forsvarlig å utvide banen. Fra Trondheim fikk trikk i 1901 og frem til den kommunale driften ble nedlagt i 1988 gikk trikken gjennom sentrum og betjente flere bydeler, og var en viktig transportåre for hele byen. Når styret vedtok at Veolia selv skulle investere i Gråkallbanen, var formålet å legge til rette for at banen kan utvides til igjen å bli hele Trondheims trikk. På denne måten bidrar Veolia til å tilrettelegge for å øke omfanget for det mest miljøvennlige kollektivtilbudet i Trondheim, helt i tråd med myndighetenes offisielle intensjoner. Men i over 20 år har Gråkallbanen kun betjent en av byens bydeler, Byåsen. At oppslutningen for trikken er stor på Byåsen er derfor naturlig. Men hvordan oppslutningen for trikken er i de bydelene som ikke har trikk var helt ukjent. Derfor besluttet styret at VT-Bane skulle bestille en markedsundersøkelse som skulle spørre byens befolkning om de var for eller imot trikken. Oppgaven ble gitt til Skala Analyse & Rådgivning AS, som gjennomfører kundetilfredshetsmålinger over hele byen for Veolia Transport. 500 trondheimere over 18 år ble spurt om de er for eller imot å legge ned trikken, og om hvor ofte de reiser med trikken. Resultatene var imponerende! 76 % av de spurte var imot å legge ned trikken. Kun 9 % var for. 5 % av kvinnene og 12 % av mennene var for å legge ned trikken. Ingen av de spurte mellom 25 og 39 år var for å legge ned trikken!!! Kun 2 % av de yngste mellom 18 og 24 var for å legge ned trikken. Blant de over 60 år var 67 % imot å legge ned trikken. Det var den laveste oppslutningen i noen gruppe. 12 % av samme gruppe var for å legge ned trikken. Kun 8 % av de som aldri har reist med trikken mente den burde legges ned. Men blant disse svarte 39 % at de ikke hadde gjort seg opp noen mening i saken. Det mest overraskende i undersøkelsen var at oppslutningen om trikken var helt likt fordelt i alle bydeler. Andelen som var for å legge ned trikken varierte bare fra 7 10 %, mens andelen som var imot å legge ned trikken varierte fra %. Når man vet at det ikke finnes trikk i tre av Trondheims fire bydeler er dette imponerende. Hva kan vi så trekke ut av dette? Det at oppslutningen er lik i alle bydeler kan tyde på at det høye oppslutningen er basert på et sterkere forhold til trikken som miljøfaktor, historiebærer og viktig del av bybildet i Trondheim, enn til trikken som transporttilbud. At det er sterkere trikke-oppslutning blant de to yngste gruppene enn de to eldste kan tyde på at miljøfaktoren er sterkere vektlagt enn trikkens historiske betydning, ut fra at de yngste statistisk sett er mer miljøbevisst enn de eldre og at de eldre er mer historiebevisste enn de yngre. Det at kvinner er mer positive enn menn skyldes nok at kvinner er mer positive til kollektivtrafikk generelt og mer miljøbevisste, mens menn er dem som oftest ender opp i bilen. Men totalt sett er dette et utrolig sterkt signal til byens politikere og kommuneadministrasjon om at en enorm andel av byens innbyggere og velgere oppfatter trikken som mye viktigere enn det de fleste har antatt. Det at 76 % av velgerne ønsker å ha trikk i Trondheim, det må ha betydning for byens politikere, som er på valg til høsten. Det er ikke mange saker der byen innbyggere er så samstemte. Etter at undersøkelsen kom på trykk har SV, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Venstre og KrF samlet seg om et forslag om å forlenge trikken gjennom sentrum og østover i retning av en ny bydel som skal bli revolusjonerende miljøvennlig på Brøseth øst for sentrum. Dersom de får med seg Arbeiderpartiet på dette er saken i realiteten avgjort. Ønsket til 76 % av byens befolkning står derfor nå og faller på Arbeiderpartiet. Håpet er at dette gjør at en forlengelse av trikken blir årets valgflesk i Trondheim, og at det blir grisefest til høsten slik at det kan bygges nye trikkespor gjennom sentrum i Det blir et spennende år i Trondheim. Jeg benytter anledningen til å ønske lykke til! 12 13

8 Statusrapport: Kompetanseheving i samsvar med Bussbransjeavtalen Vi går ett spennende år i møte med oppstart av etterutdanningskurs og etterlengtet oppfriskning av så vel førstehjelp, ulykkesberedskap, miljøvennlig kjøring og en styrking av sikkerhetskulturen. Av Per Anders Netland Da er det gledelig å registrere at det er en jevn økning av sjåfører som gjennomfører bussbransjeavtalens kompetansemoduler. I hele konsernet er det nå 381 sjåfører som har bestått samtlige kompetansemoduler og vil motta kompetansebevis. De første kompetansebevisene ble utlevert rett før jul, og produksjonene av de etterlengtede bevisene foregår fortløpende. I VTSør er det nå 205 som har bestått samtlige modultester, mens det i VTNord er 176. Fram til februar 2011 er det nedlagt nesten timer i forbindelse med de web-baserte kompetansemodulene, og da er samlingene som avholdes i tilknytning ikke medregnet. Godt jobbet! Ta kontakt med lokal opplæringsansvarlig eller nærmeste leder som vil hjelpe deg med å komme i gang med kompetansemodulene. Økt kompetanse gir økt profesjonalitet og er med på å heve omdømme samt en styrkning av sikkerhetskulturen i konsernet. TL bytter navn Transportbedriftenes Landsforening (TL) bytter navn til NHO Transport Foreningens navn har vært Transportbedriftenes Landsforening siden midten av 1990-tallet. Foreningen ble dannet allerede i 1929 under betegnelsen Norges Rutebileierforbund. Bytte av navn vil bli etterfulgt av en del forbedringstiltak, som blant annet nye nettsider på transport.no. Det er i følge foreningen mange grunner til navnebyttet. Transportbedriftenes Landsforening var først og fremst et langt og tungt navn. Forkortelsen TL er ikke blitt innarbeidet som man hadde håpet. Foreningen tror også at integreringen av NHOnavnet vil øke gjennom slagskraften. Under julebordet i Kirkenes fikk (fra v.): Johnny Must, Helge Beddari, Jon Per Teigen, Jon Are Kristiansen, Bjørnar Mortensen og Torfinn Løvås tildelt kompetansebeviset for å ha fullført alle fire modulene. Jon Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport, lanserer nye nettsider og nytt navn for TL. MF Sigrid i storm til topps i fotokonkurranse Bjørn Eides flotte bilde av ferga Sigrid på vei ut fra Melbu i høst storm, er kåret til vinneren i Landsdelsutvalgets fotokonkurranse Samferdsel i nord. Av: Sune Aabø Parker Foto: Bjørn Eide Vinneren av fotokonkurransen Sam ferd sel i Nord, Bjørn Eide, er en ivrig hobbyfotograf. Bildet ble tatt under årets første høststorm i sep tember i fjor. Ferga måtte etter hvert inn stille på grunn av været, sier Bjørn Eide fra Melbu som ofte reiser med Sigrid selv. Fotografen er både glad og overrasket over å ha stukket av med seieren i fotokonkurransen, og deler mer enn gjerne bildet med Knute punktets lesere. Min far jobber jo hos dere, legger han til. Jeg er en meget ivrig hobbyfotograf som har med meg fotoutstyret nesten over alt. Bildet av Sigrid ble tatt med telelinse, uten stativ. Denne dagen fikk kameraet kjørt seg i uværet, smiler Eide som til daglig jobber i Mack bryggerier. Arrangøren av fotokonkurransen er Landsdelsutvalget (LU) for Nord-Norge og Nord-Trøndelag som er et regional politisk organ for de fire nordligste fylkeskommunene. LU har som overordnet formål å synlig gjøre LU -om rådets verdi skap nings potensial, identifisere, sam ord ne og løse opp gaver av felles interesse i nord. Hensikten er å finne de slag kraftige fellesnevnerne som de fire eierne av LU, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylkes kommuner kan stå sammen om. I tillegg har det samme bildet på pallen i Kystverkets foto konkur ranse Kysten i bilder. MF Sigrid opp nådde her andreplassen i del konkurransen med temaet Naturkrefter. Forsidebildet på denne utgaven av Knutepunktet er for øvrig tatt av samme fotograf. Redaksjonen takker Bjørn Eide for lånet av de flotte bildene, og oppfordrer samtidig til flere blinkskudd

9 knutepunktets kryssord nr premie: Smørbrødgrill 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 1. april Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

10 Vår nye digitale oppslagstavle Det nye året ble også innledet med et flunkende nytt intranett. IT-brukerne som benytter seg av Citrix har fått endret startsiden i nett leserne til vårt nye nettsted for interninformasjon. Pensjonisttreff på Revheim Trafikkleder i Sandnes Jan Gunnar Sjøthun og YTF-hovedtillitsvalgt Gunnar Midbøe var i midten av januar initiativtakere til et uformelt pensjonisttreff for tidligere VTS-ansatte på Revheim. Dette er et lukket område som benyttes til å utveksle relevante opplysninger innen for konser net og avdelingene. På intranettet vil du blant annet kunne: Søke kontaktinformasjon på ansatte Lese interne nyheter og kunngjøringer Lese Knute punktet digitalt Oversikt over kurs kalen der for Veolia skolen Søke i våre håndbøker og andre relevante dokumenter Flere ansatte har allerede benyttet seg av oppslagsverket og søket blant ansatte. Disse ansatt listen snakker sammen med Agresso og Lønningssystemet, men flere av opplysninger kan du selv endre ved å åpne Hvem, Hva, Hvor som du finner i Start-menyen nede til venstre. Velg Programs Hjelpeverktøy Hvem, Hva, Hvor, for å oppdatere. Vårt intranett skal være levende, og blir aldri ferdig. Vi oppfordrer likevel til at forslag til endringer, nytt innhold og forbedringer, sendes til veolia-transport.no som fungerer som nettredaktør. Med på lasset var også organisasjonssjef Geir Anthonsen i Yrkes trafikk forbundet. På programmet stod omvisning på verkstedet med avdelingsleder Eivind Torstensen i TruckNOR, en titt på gassbussene og en kort innføring i hvordan driften foregår i dag. Opplæringsansvarlig Tor Arild Sande orienterte om opplæringsrutiner og rekruttering. Pensjonistene fikk selv anledning til å mimre og fortelle gode historier. Gruppens eldstemann, Rasmus Sande, fortalte om forholdene og bussen han selv kjørte på Randaberg på 40-tallet. I dag har bussene blinklys, varme og servo, det hadde ikke vi den gangen, mimret Sande. Pensjonister og vertskap: Fra venstre organisasjonssjef Geir Anthonsen, Arnfinn Bøe, Agnethe Taksdal, Sigmund Haukali, Gunnar Midbøe, Ragnar Goa, Rasmus Sande, Terje Foss, Geir Kolnes og Magnus Norland Stor interesse for busslappen.no Rederienes dag Fagskolestudentene ved Bodin Maritime Fagskole arrangerte 1. februar Rederienes dag. Siden lanseringen i romjulen har hele besøkt nettsiden busslappen.no. Så mange som har latt seg underholde av Tronds uautoriserte busstips, og i Facebookkonkurransen er det snart 350 påmeldte busser med over inviterte passasjerer. Nettreklame har trukket interessenter inn på nettsiden fra bannerannonser på Dagbladet, Finn.no og MSN. Vår egen Johnas Førisdahl fra Trysil har figurert i radioreklame som har gått på lufta på P4 og Radio Norge. Kampanjen busslappen har allerede gitt en del direkte henvendelser til Veolia Transport, selv om hovedhensikten er å få unge til å få øynene opp for yrket. Veolia Transport akter å følge kampanjen opp lokalt og har allerede tatt i bruk brosjyrer og roll-ups for yrkesmesser og liknende. Logg deg inn på busslappen.no og les mer om hvordan du kan bli bussjåfør Av Inger Lise Reiestad Arrangementet samlet ansatte, studenter, interesse organisasjoner og rederier. Her fikk studentene mulighet til å treffe representanter fra Redningsselskapet, Hurtigruten, Torghatten Nord, Odfjell, Norsk Sjøoffiserforbund og Veolia Transport. Tor Egil Fjelde fra Maritimt Forum informerte om den nye kadettordningen. Ordningen innebærer et tettere samarbeid mellom utdan ningsinstitusjonene, studentene og næringen for å øke tilgangen på kadettplasser. Torgeir Trædal fra Stortingets Næringskomité avsluttet med et innlegg om næringen generelt. Fra Veolia Transport deltok Robert Blomsø, som til daglig jobber som overstyrmann på hurtigbåten Helgeland, og opplæringsansvarlig Inger Lise Reiestad fra hovedkontoret. Det ble gitt en presentasjon av konsernet med fokus på den Robert Blomsø forklarer for studenter fra Bodin Maritime Fagskole om mulighetene i Veolia Transport maritime virksomheten og jobbmulighetene framover. Robert Blomsø hadde en travel dag med å svare på alle spørsmålene fra studentene. Det ble også tid til en båttur i sludd og kuling inn til havna i Bodø; i skolens imponerende brosimulator

11 Endelig norgesmestre. Trener Martin Frydnes kan slippe jubelen løs sammen med sine ferske norgesmestere. Eline Bakkan Landsnes (nr. 6) var UiS beste spiller i finalen med totalt 17 poeng.. The Double for UiS Volley UiS Volley plasserte Stavanger øverst på volleyballkartet igjen ved å ta kongepokalen i januar. Første helgen i februar slo jentene motstander Stod 3-1 på hjemmebane. Dette sikret seriegullet da det fortsatt stod igjen 5 serierunder. Av:Sune Aabø Parker Foto: UiS Volley/Dag Myrestrand Men helt uslåelige har ikke jentene vært i år. Etter 11 strake seire i serien og NM-gullet, kom tapet for de suverene serielederne i midten av januar. Koll ble for sterke hjemme i Kringsjåhallen og vant 3-1. Seriegullet kommer likevel rimelig suverent, da laget kun har tapt tapt syv sett i serien denne sesongen. Kongepokalen kunne de heve etter en utro lig spennende cupfinale. Settsifrene ble 16-25, 25-23, 25-22, og i siste sett. Fina len ble spilt i F21-hallen på Helsfyr i Oslo. UiS har denne sesongen vært suverene i seriespillet, og var før finalen storfavoritter. Martin Frydnes mannskap måtte likevel slite for seieren. Dermed ble det revansje fra fjorårets bitre semifinaletap mot Koll. UiS vant oppskriftsmessig det første settet, men fikk seg et sjokk da Oslo svarte med å vinne andre- og tredje sett. UiS utlignet imidlertid ledelsen ved å vinne fjerde sett. Etter et svært dramatisk femte sett kunne UiS-jentene slippe jubelen løs, og starte feiringen av NM-gullet. - Ufattelig fornøyd etter en spennende kamp. Oslo gjør en stor kamp som var preget av litt nervøsitet. Jentene spilte ikke sin beste kamp for sesongen, men det er utrolig sterkt å vinne 3 2 etter å ha ligget under 1 2 men jeg er utrolig stolt av jentene og at de til slutt drar dette i land. Jeg gratulerer Oslo Volley med sølvet og kan innrømme at det ble tøffere motstand fra Oslo Volley enn vi ventet. Nå skal vi bruke kvelden til å feire skikkelig, uttalte trener Martin Frydnes til UiS Volleys egne nettsider umiddelbart etter seieren

12 også et godt bevis på. Men han er ikke vond å be om fysisk arbeid. Da ser vi andre bare hælene på han, ler Solem. Slik ser en ekte jernmann ut etter 94 kilometer knallhardt sykkelritt. Knut Blomstervik etter Birkebeinerrittet. Fra spor til spor! Trafikkleder og styremedlem i Gråkallbanen Knut Blomstervik (53) nøyer seg ikke med trikkesporene. Det ryktes om at han er en råtass i skisporet og drømmer om langdistanseløp i Italia. Til daglig synes han det er flott å kunne bidra til at turgåere- og skiløpere får et miljøvennlig transport tilbud ut til Bymarka. Av Sune Aabø Parker Foto: privat Det finnes ikke noe deiligere enn å tenne hodelykten og spenne på seg skiene, sier Knut Blomstervik som har 17 år bak seg i Gråkallbanen. Nesten 10 av disse som ansattes representant i styret. Før det hadde han blant annet ni perioder i den norske FN-styrkene, både i Libanon og Somalia. - Knut er jernmannen vår og idrettsalibiet vårt. Han er den vi sender ut på de tunge manndomsprøver for å representere Gråkallbanen. Og han vår eneste, men til gjengjeld er han med på alt. Og for å sikre seg uendelig tilgang til slitsomme turer har han bosatt seg omtrent i skiløypa, sier den avtroppende sjefen hans Erlend Solem i Gråkallbanen. - Han trener så mye at han er rolig på jobb. Med et lunt smil eller en småfrekk kommentar. - Det er noe selvmotsigende i å være innbitt glad i ski, løping, sykling og alt som er vondt, langt, kaldt og bløtt, og det å trives foran pc en. Det er Knut Hvordan blir man en slik jernmann, Knut Blomstervik? - Jeg har vel alltid drevet med aktiv idrett. Det startet med fotball i barndommen, men det var først i årsalderen det tok av med skiløp. Vi var en vennegjeng her i Trondheim som bestemte oss for å starte med sykkel om sommeren og ski om vinteren. Målsettingen var klar, vi skulle delta i store løp og renn og selvfølgelig konkurrere om hvem som var best. I så måte har det blir sykkelritt og skirenn som Trondheim Oslo, Vasaloppet og Birken, både sommer og vinter, innleder Blomstervik. Hva er det som driver deg i såpass voksen alder? - Først og fremst må jeg nevne det mest opplagte; det å være ute i friluft og det psykiske og fysiske overskuddet aktiviteten gir. Men det er vel ikke å legge skjul på at konkurranseinstinktet ligger latent. Nylig gjennomførte han det tradisjonsrike skirennet i Klæbu, Nordmarka Rundt. Er det noen renn du husker spesielt godt? - I år gikk det fort i Nordmarka, jeg kan faktisk ikke huske at jeg har gått dette rennet fortere. sier han selv. Jeg hadde en kneoperasjon i mars 2010 og var borte fra all trening i en periode. Derfor husker jeg spesielt Vasaloppet (9 mil) nå sist, der jeg endte blant de beste av totalt startende. Profesjonelle inkludert, smiler han fornøyd. Hvilke skirenn og -opplevelser drømmer du om? - Etter Vasaloppet er det 7 mil lange Marcialonga i Italia som står på ønskelisten. Det er litt kortere enn Vasaloppet, men det skal være en flott naturopplevelse med målgang i velkjente Val di Fiemme ved foten av Dolomittene. Her vil jeg vil jeg være i godt selskap med de velkjente brødrene Aukland, som har hatt klippekort på seierne i dette rennet de siste årene. Marcialonga har også eget sykkelritt og langdistanseløp, som heller ikke er å forakte. Kolleger på Gråkallbanen beskriver deg som en fyr som ustoppelig prøver å få kolleger til å aktivisere seg med trening og kosthold. Stemmer det? - Det stemmer at jeg tok initiativ til eget trimrom her på anlegget vårt på Munkvoll. Det endte vel opp med at jeg brukte trimrommet mest alene, og da mistet det jo en del av hensikten. Ellers er jeg leder og eneste medlem i havregrøtens venner i lunsjen på Gråkallbanen. Jeg har forsøkt å forfekte det positive med havregrøt til resten av gjengen også, men jeg har så langt ikke lykkes. Men bevares, det finnes mange måter å holde seg i form på, og jeg håper at mange av mine holdninger til fysisk aktivitet smitter over på mine kolleger, forteller Blomstervik. Knut Blomstervik,trafikkleder og styremedlem i Gråkallbanen, er godt kjent med både skispor og trikkespor i Trondheimsområdet. Hva synes du om den jobben som idrettslagene gjør i forhold til rekrutteringen til Norges nasjonalidrett? - For det første vil jeg si at vi er heldige som har naturen rett utenfor stuedøra her i Trondheim. Det viser også igjen på rekrutteringen til skiidretten. Det er utrolig mange ildsjeler i idrettslagene i regionen som gjør en formidabel jobb. At både Bjørgen og Northug, som begge er trøndere, hevder seg på ski er nok ikke så tilfeldig, fortsetter Blomstervik. Selv husker han Magnar Myrmo og Oddvar Brå som sine barne- og ungdomshelter. For de av våre lesere som ikke kjenner endestasjonen på Gråkallbanen, Bymarka. Beskriv denne naturperlen for de som ikke kjenner den? - Bymarka er med sine 80km² areal, trondheimsregionens største og mest populære utfartssted. Det er over 200 km med stier, 250 km med skiløyper og 6 lysløyper fra 2 til 10 km. Jeg synes det er et meget variert turterreng fra tett skog til vakre myrområder og passer for turer hele året. For de som er mer glad i nedoverski er det også et fint alpinanlegg ved Gråkallen. Hvis ikke dette er nok til å friste til å besøke Trondheim og ta Gråkallbanen, så forstår spormannen ingenting. - Man trenger ikke ski for å sette spor etter seg, avslutter han. Tidligere annonse i en kampanje for å få flere skiløpere til Bymarka. Utformet av Boks Reklamebyrå

13 I haust var eg ti dagar på Madagaskar. Denne øya på motsett side av jorda er nesten så langt frå Noreg som det er mogleg å komma, på alle måtar. På Madagaskar er det høgsommar no, og medan me ventar på mørketida, ventar dei på regntida. Med tidsmaskin til Madagaskar Dei første dagane eg var der tenkte eg at eg var komen til ei anna verd: den tredje verda. Men når eg kom heim, skjønte eg at eg eigentleg hadde gjort ei tidsreise. Eg hadde reist bakover i tid, til det me gjerne kallar gode gamle dagar. Alt er annleis på Madagaskar, og transportsystemet er ikkje noko unnatak. Viss nokon meiner me har for få og for dårlege vegar i Noreg, bør dei ta seg ein tur til Madagaskar. Men det er eigentleg ikkje eit veldig stort problem at vegane er dårlege, for det er ikkje så mykje trafikk på dei. Privatbilisme finst det lite av. Ein liter bensin eller diesel kostar omlag ei dagsløn for ein vanleg gassar, og det er svært få som kan tillata seg den luksusen. Mange er difor heilt avhengige av kollektivtransporten for å komma seg på jobb, gjera ærend eller besøkja vener og familie. Slik er det over heile verda: Folk som er fattige treng eit rimeleg og velfungerande kollektivtilbod. Bussane på Madagaskar er ofte overfylte og ein må vera synsk for å finna ut kor dei skal, men folk kjem seg fram, og det er jo hovudpoenget. Mykje av kollektivtransporten består også av køyretøy som me vil definera som veteranbilar. Ein kan framleis sjå ein og annan snutebuss, og taxiane er gjerne klassikarar som Renault 4 og Citroën 2CV. I starten måtte eg smila av dei hauggamle doningane, og det var koseleg å sjå alle desse modellane som eg hugsar frå barndomen. Men etter nokre dagar som passasjer, blei eg imponert. For alt fungerer. Gassarane er glimrande mekanikarar og har ingen problem med å nytta materiell som me nordmenn ville ha kassert for lengst. Byane på Madagaskar er veldig annleis enn våre: dei er tomme for bilar men fulle av folk. Det vrimlar også av marknader, småbutikkar og kafear der folk kan møtast. I byane finn ein også den mest særeigne farkosten i det gassiske transportsystemet: busbusen. Ein busbus er rett og slett ei kjerre som blir dregen av ein mann. I starten kvidde eg meg for å bruka busbus. Eg er ein diger fyr på nesten hundre kilo og mange av busbusførarane var halvparten så store som meg, men det var ikkje noko problem. Dei jogga enkelt og elegant av garde med meg oppi kjerra, og smilte og takka når eg betalte dei ein tidel av kva ein bussbillett kostar i Noreg. Eg hadde ingen grunn til å synast synd på dei. Dei hadde ein viktig jobb som dei var stolte av. Me har så lett for å sjå på ein overfylt buss som eit problem, men er det eigentleg det? Det er vel eit større problem med ein overfylt veg? Å reisa i eit fattig land som Madagaskar set våre eigne verdiar og vaner i perspektiv. Dei aller fleste nordmenn vil nok meina at privatbilen er ei velsigning og at det er umogleg å leva utan han, men det er ikkje meir enn eit par generasjonar sidan dei fleste nordmenn levde bilfritt. Privatbilismen har auka i takt med velstandsutviklinga vår, og denne auken har ikkje berre har vore ei velsigning. Me har mista noko på vegen. Mange av byane våre er blitt alvorleg trafikkskadde og mange stader er det nesten umogleg å leva utan bil. Det som eingong var levande lokalsamfunn er blitt til døde sovebyar fordi folk ikkje lenger bruker nærbutikkane men køyrer til kjøpesenter for å handla. Både bygder og bydelar har mista viktige møteplassar når bussen og ferja har blitt erstatta av privatbilen. Eg ønskjer at fattigfolk i den tredje verda skal få auka velstand, men eg håper samtidig at dei ikkje gjer dei same feila som me har gjort på vegen. For rikdomen vår har også gjort oss fattigare. Terje Torkildsen (39) er komiker, miljøforkjemper og forfatter. I tillegg til å være bussens beste venn, har han aldri eid en mobiltelefon eller et motorisert kjøretøy. Han er nå aktuell med andre bind i Dystopia serien. 25

14 I desember var Alta en av månedens to avdelinger som tok poeng på mer enn en post. Det er positivt å se at det går an å fokusere på flere ting samtidig. 5 poeng på helseposten, og 2 poeng på skadeposten fortjener honnør. I tillegg hadde avdelingen forbed ring på helseposten for 4. måned på rad. Dette ble belønnet med 3 ekstrapoeng. Avdelingen gikk av med månedsseieren, og stadfestet det gode grepet om førsteplassen på hovedtabellen. I januar var det Lillehammer sin tur til å dra seieren i land. Etter 2. plass i desember må vi si at dette er imponerende. Avdelingen viste i tillegg god forbedring også i oktober og november. Gratulerer! Den lange perioden med kontinuerlig forbedring på flere poster ble altså kronet med 1. plass i januar med 4 poeng på drivstoffposten, 5 poeng på skadeposten samt 3 poeng for forbedring for 4. måned på rad på skade posten. Stavanger Rutepakke 1 hadde en god desembermåned med hele 8 bonuspoeng. Dette skyldtes sosiale tiltak i forbindelse med julen, samt sikkerhetstiltak med en ny type vinterdekk med tversgående riller for å bedre sikkerheten på glatt føre. Hele 5 av poengene ble gitt som følge av at den store avdelingen har jobbet hardt med å bedre resultatene på helseposten. Det langsiktige arbeidet har lengre perspektiv enn G4G-månedene, men tendensen og tilbakemeldingen er så positiv at vi belønte dette med 5 poeng i desember. 2 poeng for curling for avdelingen, og andre ansatte i regionen. Et sosialt tiltak som bidrar positivt på helseposten med en allsidig aktivitet Honningsvåg 1 poeng for å etterstrebe reduksjon i bruk av papir På hovedtabellen er det nå dødt løp mellom Alta og Stavanger Rutepakke 1. Hvor sistnevnte utmerker seg med mengder av positive tiltak som gir bonuspoeng. Etter denne tet-duoen er det 6 poeng ned til Lillehammer, som er inne i en svært god driv. Deretter er det jevnere mellom TEF, Gråkallbanen, SSJ Verkstedsenter, Vadsø/Tana, Helgelandske, Lakselv og Trysil. Avdelingene på øvre halvdel av tabellen må likevel ikke føle seg for trygge. Det er mange poeng igjen, og mye kan endres i løpet av sesongens fire siste måneder. Like bak truer Hammerfest båt, Østerhus buss, Honningsvåg, Kirkenes, Hammerfest buss, Vesterålen, FFR Verksted, Lofoten Stavanger rutepakke 2 og Hålogaland. Med det riktige fokuset på å bedre miljøet, redusere skadene og bedre helsen er med mulig å hente mange poeng, og avansement på hovedtabellen er absolutt innen rekkevidde! I løpet av de to siste månedene har en rekke avdelinger vist forbedring 4 måneder på rad. Lakselv, Kirkenes, Østerhus buss og Lillehammer har fått 3 poeng på skadeposten, mens Lillehammer og Alta har fått 3 poeng på helseposten. Vi håper poengene kan bidra til inspirasjon for å opprettholde det gode arbeidet. Gå for Grønt 2010/2011 Desember og januar Inn i det nye året fortsetter Gå for Grønt med uforminsket styrke. Vi er kommet over halveis i G4G 2010/2011-sesongen og gleder oss allerede over lysere dager. Ekstrapoeng i desember og januar: Stavanger Rutepakke 1 2 poeng for nye vinterdekk for å bedre sikkerheten på glatt føre 1 poeng for julebord og -frokost 5 poeng for langsiktig arbeid på helseposten 1 poeng for polsk uke med polske flagg og mat 1 poeng for scorecard 4 poeng for diverse andre tiltak som går på ISO 14001, aktivt opplysningsarbeid og konkret skadeforebyggende arbeid Stavanger TEF 3 poeng for trafikkdirigering, ved fergeleie på ruten til Bergen, som bedrer sikkerheten for passa sjerene og medtrafikantene. I tillegg opprett holdes og forbedres kollektivtilbudets attraktivitet 26 27

15 & plukk kl pp En hyggelig episode som fant sted like før jul, fortalt av Jostein i Kolumbus. Ved sjåførbytte på Ragbakken reiser sjåføren seg, vender seg mot passasjerene og sier vennlig: - Hei alle sammen! - Nå blir det kun noen få minutter med sjåførbytte på denne holdeplassen. - Jeg heter (polsk navn) og skal reise hjem til (sted) i Polen på juleferie. - Jeg ønsker dere alle en god jul og godt nytt år og håper vi sees igjen på denne ruten i januar!! & plukk kl pp Han fikk applaus og hyggelige julehilsener fra passasjerene, mens han vinket tilbake på vei ut av bussen. Slike historier liker vi! Med vennlig hilsen, Anders Erik Hansen Driftsdirektør i VTS Kreativ bussdekor på Flybussene i Bern i Sveits. Har du en god historie på lager, finner du et godt utklipp i lokalavisen eller er det andre ting du vil dele med oss? Send det inn til knutepunktet, adressene finner du på side 3. Et miniportrett av Økonomileder for Veolia Transport Bane: Klaus M. Ramberg Økonomileder Klaus M. Ramberg er født i 1969 i Trondheim der han også vokste opp. Foruten oppveksten i hjembyen har han også bodd fire år i Bergen der han studerte siviløkonomi på Norges Handelshøyskole. I tillegg har også studert økonomiske fag på Trondheims Økonomiske Høyskole. Før han kom til VT-Bane i mai 2008 har han bak seg 8 9 år i Fokus bank, først som økonomisjef, senere leder i finansieringsavdelingen. Siden ble det jobb som økonomisjef i Atlantis, som driver med internasjonal handel med laks og oppdrettsvirksomhet av ulik art. Fritiden prioriterer han sammen med familien med hytteliv, turer i skog og mark, idrett og høy aktivitet for alle. Han sier at han er et utpreget naturmenneske med stor interesse for jakt og fiske. Ellers får han trent seg allsidig med fotball, løping ski og på treningssenter. I tillegg er han trener for 13-årslaget i den lokale klubben. Klaus er gift med Belinda som han har fire barn sammen med. Familien bor på Byåsen som ligger i gangavstand VTB s kontor på Munkvoll. Hva er du mest opptatt med for tiden? - Investeringer og forberedelser til årets større arbeider for oppgraderinger av bane og drift. Den månedlige økonomihåndteringen, implementering av ny innskuddsmaskin m/ softwaretilpasning til Ebit-systemet, og årets tilskuddsavtale i samarbeid med AtB, som er Fylkeskommunens nye kollektivselskap med ansvaret for administrasjonen av kollektivtjenestene. Hva er det beste med jobben din? - Det virker som at Banedriften i byen er i siget, vi investerer og oppgraderer stadig mer. Det er planlagt stort aktivitetsnivå i 2011 og står foran gjennomføringen av mange prosjekter. Økonomihåndteringen er sentralt og det er givende å arbeide med dette. Hva er favoritt musikken? - Relativt stort spenn, gitarbasert rock til det mer melodiøse og behaglige. Favorittmat? - Et godt viltmåltid, eller en fin restaurantopplevelse. Ellers er hverdagsmaten også god. Hva er Trondheims beste side? - Man har det meste rundt seg i forhold til hverdagslige behov, vi har Bymarka for rekreasjon, og i tillegg er det mye villmark ikke lange utfarten fra byen. Hvis du skulle gi bort kroner, - til hvem? - Støtter Redd Barna, så det må være et naturlig valg. Hva får deg i godt humør? - Humor og humør. Hva leser du helst? Klassisk litteratur først og fremst Hva drømmer du om for framtiden? - Man håper det går bra med de man har rundt seg, og god helse for alle. Og litt til. Hvilke filmer/tv serier ser du helst? - Kongen av Queens og Two & Half Men humres det godt til. Nyheter og en god film

16 ann_veolia :38 Side 1 Jubilanter 2011 Kjell Tjemsland (VTS/Rogaland) 60 år 11. desember 2010 Aleksander Anvik (VTS/Rogaland) 30 år tj. 15. des Arne B. Dyskeland (VTS/Rogaland) 40 års tj. 4. januar Harald Johansen (VTS/Rogaland) 30 års tj. 12. januar Nå kan ansatte få samme gunstige strømavtale som bedriften. Gode betingelser for ansatte ved personalkjøp av dekk hos Dekkmann Veolia Transport har avtale med Dekkmann AS. Våre ansatte kan i følge denne avtalen benytte seg av våre rabatter. Ingar Ludvigsen (VTS/Lillehammer) 60 år 9. februar Lang og tro tjeneste i nord Veolia Transport har forhandlet frem en strømavtale med Trondheim Energi som vil redusere bedriftens strømkostnader i årene som kommer. Dette er en forvaltningsavtale som tidligere har vært forbeholdt bedrifter. Nå kan også de ansatte i Veolia Transport gå inn på samme avtale. Mange av dine kolleger har allerede inngått denne strømavtalen. Vil du også benytte sjansen, kan du kontakte Kari Bakken på tlf eller på Og husk: avtalen er basert på 100 % vannkraft. telefon Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr : Ny rabattstruktur gir ytterligere 5% rabatt. Personalkjøp for ansatte i Veolia Transport Norge AS med datterselskap Dekkmann tilbyr nå alle ansatte en tilleggsrabatt på allerede rabattert utsalgspris (nettopris) og det er dette som utgjør Veolia personalpris. For det som er viktigst, er hva du til syvende og sist skal betale. 12 % rabatt på dekk til person- og varebil (Dette tilsvarer ca. 45 % rabatt på listepris). Eksemplet nedenfor er et sett av vårt siste sommerdekk fra Continental. Ferdig med montert på bil (hjulet er da balansert og alle ventiler skiftet). Std.nettopris: 40 % brutto 12 % netto Den 23. oktober ble det feiring og utdeling av gullur i Veolia Transport Nord, region FFR. Kvelden startet med et hyggelig lag på vår hovedadministrasjon før vi avsluttet med middag på Rica Hotel i Hammerfest. 195/65R15 91H PremiumContact 2 kr 4 195,- kr 4 143,- kr 3 696,- 205/55R16 91H PremiumContact 2 kr 5 355,- kr 5 120,- kr 4 717,- Tilbud på Esso MasterCard for ansatte i Veolia Transport Vi har gleden av å tilby alle ansatte i Veolia Transport Norge AS og eventuelle søster/datter selskaper Esso Master Card, med følgende fordeler: 40 ø/l i rabatt på bensin og diesel* 20% rabatt på bilvask* Vi gratulerer! 15 ø/l i rabatt på parafin og fyringsolje hos Esso Energi, på listepris, inkl mva. Oppgi kortnummer ved bestilling. - Ingen årsavgift! - Ingen fakturagebyr! - Ingen gebyr ved anskaffelse! - Ingen gebyr ved varekjøp! Av Annelise Andersen På bildet fra venstre ser vi Kjell Ivar Thomassen sjåfør i Alta, Alf Stenersen sjåfør i Hammerfest, Jan Martinsen sjåfør i Honningsvåg og vår daglige leder Stig Solheim som sto for tildelingen og takket disse tre for lang og tro tjeneste. - Inntil 40 dagers rentefri kreditt! - Enkel og oversiktlig faktura med bilregnskap - Mulighet for familiekort - Mer enn 24 mill. brukersteder 1. premie et strykejern: Trond Arne Halvorsen, Stavanger 2. premie et spill: Arne Pettersen, Sandnessjøen 3. premie en stavmikser: Ellen Eira Rasdal, Kautokeino Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få tilsendt premiene vederlagsfritt i posten. Lykke til med kryssord nr ! Eksemplene over viser at den nye ra batten vil gi ytterligere ca. kr. 500,- i avslag sammenlignet med tidligere rabatt. Dette er den beste forbrukerprisen vi tilbyr i Norge. Men hvis man er medlem i NAF så vil man oppnå ytterligere 4% rabatt. I tillegg tilbyr Dekkmann alle Veolia ansatte vår Fornøyd Garanti (som i følge leverandøren er bransjens aller beste og er mer omfattende enn kjøpsloven) for kr 100,- (Kr. 10,- går til Kreft foreningen). I tillegg får man 14 dagers fri Bytterett, gratis ettersyn og to års Skadegaranti. For Dekkmann AS Glenn Smith, Salg og markedssjef 30 31

17 Returadresse: Knutepunktet Postboks 555, Madla 4090 Hafrsfjord Norway Blinkskuddet Frostrøyk på Viste innsendt av Eddie Pettersen

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BOREAL. Verdigrunnlag for Boreal

BOREAL. Verdigrunnlag for Boreal BOREAL Verdigrunnlag for Boreal DETTE ER BOREAL Boreal er en ledende operatør innen kollektivtransport med 2 000 medarbeidere. Vi skal yte service utover det forventede. Kollektivtransport handler om mennesker.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Tusen takk!...alt jeg ber om er finn meg på nett! Takk til... Feedback & vinn! MÅNEDLIG TREKNING. Maren

Tusen takk!...alt jeg ber om er finn meg på nett! Takk til... Feedback & vinn! MÅNEDLIG TREKNING. Maren Tusen takk!...alt jeg ber om er.. Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag,

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Dialogkonferanse om Kolumbus sitt bussanbud i Sør-Rogaland 19. juni 2014 Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Norsk Oljemuseum Årbok 2009

Norsk Oljemuseum Årbok 2009 Norsk Oljemuseum Årbok 2009 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2009 Norsk Oljemuseum 10 år! Av Finn E. Krogh Foto: Petter Hegre 10 år er allerede gått siden Kongen klippet snoren en vakker maidag i 1999 med 2500 verftsarbeidere

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Protokoll. Sak Ansv. Frist

Protokoll. Sak Ansv. Frist Organisasjon Gimletroll Møtenummer / År Styremøte 5/ 2016 Dato 12. september 2016 Tidspunkt Kl. 18:00-20:00 Sted Presteheia klubbhus Protokoll Tilstede: Ikke tilstede: Agenda: Fra styret: Geir Torstveit

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher?

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher? Hva er Geocaching? Geocaching er en internasjonal fritidsaktivitet som innebærer bruk av GPS koordinater for å finne skjulte skatter i byer, skog og mark. Du kommer til å bli overrasket over hvor ofte

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer