Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad For første gang i historien ble Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Lurøy og Træna arrangert på Sleneset andre helga i februar. Det var etter initiativ fra drivkraften bak Rockeverkstedet på Sleneset, Stian Furre, at planlegginga tok til for fullt. I løpet av de 2 siste årene har Rockeverkstedet etablert seg i det gamle helsehuset på Sleneset. Ved hjelp av offentlige kulturkroner er det kjøpt inn nødvendig utstyr som lydanlegg, slagverk og gitarer, og her har om lag 20 barn og unge faste ukentlige øvelser med god hjelp av Stian og flere voksne støttespillere. Det er nærmest blitt et folkekrav på Sleneset at Stian må fortsette å jobbe og bo her ute, slik at Rockeverkstedet kan utvikle seg videre. Under UKM 2008 på Sleneset var Svein Spjelkavik fra Andøy leid inn Vokalist Benedicte Moe fra gruppa «Fried Flied Fish» i en flott ballade. som prosessveileder og instruktør, og vi følte at han også var med på å løfte ungdommene opp og fram. Stor takk til Svein fra alle deltakerne i UKM. Fortsetter på side 2 NYTT FRA LOSA (se side 15) POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD (se side 6 og 7) TO AV TRE ER AKTIVE... (se side 10)

2 2 Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Fortsetter fra 1. side: Vi vil også rette en stor takk til næringslivet som har vært en uvurderlig støttespiller sammen med kommunene Træna og Lurøy. Det betyr at UKM var gratis for alle ungdommene! Under UKM 2008 ble det nevnt at vi har fått henvendelser fra flere hold om mulige arenaer for ungdom som vil dyrke sine hobbyer og lære mer innenfor rock, dans, teater, osv. Både festspillene i Nord- Norge (Harstad juni), Rock mot Rus (Andenes mars) og Trænafestivalen (Træna juli) prøver å utvikle ulike konsept som kan fange opp ungdommer. Svein Spjelkavik fortalte ungdommene om Kulturkort Nordland, som kan være kjekt å skaffe seg. Det gir rabatterte priser på ulike ungdomsarrangementer og reise til fra arrangementer. Målgruppen er ungdom år. Det hører med til historien at UKM i Lurøy og Træna sender 2 vinnere videre til fylkesmønstringen som er i Bodø april. For scenebidrag skal Ann-Marit Urskog og Eirik Dahl fra Nesna framføre Dear mr. president (vokal/gitar) og Minuet (akustisk Med en bildeserie av ulike årstider sikret Konsvik-jentene seg seieren i kategorien «Utstilling» Her er Henny Einmo (f.v.) og Terese Nygård. Linn Jeanette Øwre og Melissa Helene Johansen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Arne Forbord/Rana Blad instrumental). For utstillingsbidrag (foto) skal de fire Konsvik-jentene Henny Einmo, Linn Jeanette Øwre, Melissa Helene Johansen og Terese Nygård delta med Årstider. Vi ønsker dem lykke til med oppdraget! Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

3 Veilys på Onøy/Lurøy 3 Onøy/Lurøy Veilysforening står, som de andre veilysforeningene i kommunen, ansvarlig for drift og vedlikehold av veilysene i vår krets. Dette arbeidet er stort sett dugnadsarbeid, og den eneste inntektskilden til foreningen er en giro som blir sendt ut en gang i året til alle husstander. Betaling av denne giroen er basert på frivillighet. I vår krets betaler så mange som 7-8 av 10 husstander. Dette er kjempebra, og det er flott at så mange ser verdien av lys langs veiene våre. I 2007 sendte vi i tillegg for første gang ut giro til alle våre hyttevenner. Responsen ble enorm. Det er imponerende å se at så mange av våre venner vil være med på spleiselaget som danner grunnlaget for det vedlikehold og utskifting vi driver med. Det var nesten rørende å bla gjennom alle bilagene, og se at folk som bruker hytta si bare 2-3 hektiske uker midt på sommeren, også ønsker å bidra til at vi andre kan ferdes trygt ute på svarteste vinteren. Vi håper på denne måten å nå flest mulig av både fastboende og hyttevenner, og takke for alle bidrag som gjør det mulig å drive vedlikehold på veilysene våre. Igjen, tusen takk. På vegne av Onøy/Lurøy Veilysforening Trond A. Larsen En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Ordførerens spalte Vintermørket gir etter for hver dag det går mot lysere tider for oss i Lurøy Kongebesøket Den 18. januar kunne fylkesmannen i Nordland gå ut med gladmeldingen om at kong Harald og dronning Sonja vil komme på offisielt besøk til kommunene på Nord- Helgeland. Lurøy kommune får to stedsbesøk, Lurøy og Lovund. Det legges vekt på størst mulig folkelig deltagelse ved arrangementene på begge steder. Vi har foreløpig laget en ramme for det vi ønsker å vise frem, og for hvordan vi skal skape de beste møteplassene mellom de kongelige og oss lurøyfjerdinger. Når planene for begivenhetene er klare, skal alle lurøyfjerdinger få programmet. Så sett av 17. juni, da kommer kongen og dronninga til oss! Etablering av NAV i Lurøy fra NAV - reformen skal gjennomføres i alle landets kommuner innen utgangen av I god dialog mellom Lurøy kommune, NAV - Nordland og Arbeids-og Velferdsdirektoratet, er det bestemt at det skal etableres et NAV kontor i rådhuset og mulighet for filialer på Lovund og Tonnes. Formålet med etableringen er å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Det skal bli enklere å tilpasse brukernes behov, og gi en helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. Vi ligger godt an til å rekke å åpne innen tidsfristen. Regiontilknytning Vi har valgt å ta vår tilhørighet i Helgeland regionråd opp til vurdering. Vi ser at en stor del av samhandling fra Lurøys innbyggere og næringsliv skjer mot Rana-samfunnet. Kommunikasjonsløsninger, felles utfordringer angående veier, planlagt flyplass m.m gjør at tiden er moden. Vi er derfor invitert av Indre Helgeland regionråd til å ha en observatørstatus hos dem inneværende år. Vi vil med bakgrunn i erfaringer fra disse møtene behandle saken politisk og gjøre vedtak angående dette før årsskiftet. Fylkesbevilgninger Det er bevilget 6 millioner kroner i inneværende år for å starte opprustning av vegen mellom Eidhågen og Tonnes. Den skal bygges opp til en standard som skal tåle 10 tonns aksellast. Dette må ses på som en start, og vi må følge prosjektet fremover, til hele strekningen når dette målet. Fergeleie på Tonnes/Tonneshalvøya Vi arbeider med å få dette prosjektet opp i prioritet for fylkets investeringer. Kystverket må først vurdere egnethet på de ulike alternativer for plassering mellom Tonnes og Gjersvik. Når dette er på plass, må det ses på kostnader, transportmuligheter og ruter. Usikkerheten angående lokalisering har til nå utsatt prosjektet. Det skjer mye mer i kommunen vår enn det som her er omtalt. Som sikkert mange har fått med seg, arbeides det med en helikopterrute mellom Bodø, Lovund og Træna. Signalanløp på ekstraturene med ferga Lurøy er en annen sak, og bemanningssituasjonen i barnehagen i Lovund en tredje. Vi har mye å ta tak i, og de første månedene som ordfører har gått fort og vært interessante. Nå blir som sagt dagene stadig lengre, og vi kan snart glede oss til at de første spissene med grågås pløyer himmelen over Lurøy. Godt mot! Hilsen Carl Einar Isachsen DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

5 Storm Frisør utvider 5 Tekst og foto: Cato Rødsand Pågangen og mottakelsen var stor da Storm Frisør åpnet filial på Lurøy lørdag 12. januar. I løpet av ettermiddagen var timeboka full og vel så det. Vi hadde ikke drømt om en sånn mottakelse, sier en stolt Iren Fjellgaard (Kroken), som tipper at omlag 100 gjester var innom salongen på åpningsdagen. I løpet av ettermiddagen hadde vi fulltegnet 7 arbeidsdager for to frisører, og det sier jo litt om behovet i Onøy/Lurøy krets. Med på laget er også frisørlærling Ann Hilde Jenshaug, som ser fram til å jobbe sammen med Iren både på Lovund og Lurøy. De første ukene arbeidet vi mandagtorsdag i den nye filialen, men vi er inne i en slakkere periode nå, med et Frisør Iren Fjellgaard (t.v.) og frisørlærling Ann Hilde Jenshaug på åpningsdagen. par dager i uka på Lurøya og resten på Lovund. Dette skal folk få vite mer om i en brosjyre som snart blir sendt husstandene i kommunen. Der skal vi opplyse om reisemulighetene fra ulike plasser i Lurøy og omegn, slik at de fleste kan komme innom. Vi holder til i lokalene som trygdekontoret i sin tid hadde, og utleier er Hans Olav Johannessen. Her har vi pusset opp og har samme standard her som i en hvilken som helst salong i en by. Med ei investering på rundt en halv million, står vi godt rustet til å ta i mot våre kunder, sier en optimistisk Iren Fjellgaard til Steinkjerringa. Da er det godt å oppleve at bestillingene tikker inn jevnt og trutt. Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

6 6 Lurøy kommune er med i Polarsirkelen friluftsråd Sammen med Træna. Rødøy, Nesna, Rana, Hemnes og Hattfjelldal kommune ble rådet stiftet i januar Rådet skal søke å fremme friluftsaktivitet og synliggjøre de friluftsmulighetene som finnes i kommunene. Rådets drift finansieres av tilskudd fra kommunene, fylkeskommunene og Friluftsrådenes Landsforbund. Alle tiltak rådet iverksetter er prosjektfinansiert. Arbeidet i rådet ledes av et råd bestående av to valgte representanter fra hver av medlemskommunene. Rune Bang er Lurøy kommunes representant, med Marianne Ø. Aasvik som vararepresentant. Rune Bang er også rådets første leder. Rådgivning / Idé Kontor-trykksaker Brosjyre / DM / Kundeavis Identitet / Profilering Messematriell / Display Internett Rådet arbeider bl.a. med følgende tiltak i 2008: 1. Etablering av Turbok på nett Dette skal bli en Turbok på nett der du skal kunne finne de fleste turmulighetene i medlemskommunene. Turboka er slik bygd opp at du kan søke deg fram til de ulike turmulighetene i Lurøy. Hver tur omtales etter en fastsatt mal og blir presentert med bilder og kart. Turbok på nett lanseres 7. februar På lanseringsdagen er boka langt fra ferdig. Turmulighetene er jo enorme. For at flest mulig turmuligheter i Lurøy skal bli med, er rådet avhengig av hjelp fra lokalkjente. Kirkegt Mosjøen Telefon: Fax: Vi oppfordrer derfor alle i Lurøy til å sende inn følgende turer du vil anbefale: 1. En beskrivelse av turen med angivelse av startstedet og parkeringsmulighet ved startstedet 2. Et digitalt bilde fra turen 3. En kopi av et kart med inntegnet turrute. Hvor du skal sende dette finner du i adresseoversikten under. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Turbok på nett finner du bl.a. på 2. Ordførerens tur Samtlige ordførere som stiftet rådet i 2007 har valgt et turmål i egen kommune. Denne turen er så presentert i Rana Blad, i eget hefte og på DVD. Tidligere ordfører Steinar Joakimsen valgte uerfiske ved Sleneset som sin tur. 3. Lærende nettverk friluftsliv. 29 skoler og barnehager med til sammen 46 lærere er med i et i et slikt nettverk. I Lurøy kommune deltar Lovund og Aldersund skoler. 4. Forskning om barn, unge og friluftsliv Samtlige 4. og 9. klassinger skal spørres om deres forhold til det å være ute i friluft. Rådet skal besøke samtlige skoler. I Lurøy er dette planlagt til å skje i februar. Undersøkelsen vil skje i samband med besøket. Undersøkelsen skal behandles av forskere ved Høgskolen i Nesna. Resultatet ønsker vi å presentere for kommunestyret i Lurøy våren Har barn og unge i Lurøy lært å ro? 5. Merka turstier Rådet ønsker å bidra til å få etablert merka turstier fra der folk bor og til turmål. Ved utvikling av felles maler, veiledning, kurs og hjelp til finansiering ønsker rådet å medvirke i arbeidet rundt om i lokalsamfunnene. I Lurøy har vi i samarbeid med lokale aktører på Onøy/Lurøy og Lurøy kommune etablert Kulturstien Lurøysjøen

7 7 rundt som et pilotprosjekt. Vi har utarbeidet et eget veiledningshefte for merka turstier. Dette kan du få tilsendt ved å henvende deg til rådet. Heftet kan også lastes ned fra vår hjemmeside på internett. 6. Bredek 2008 Vi søker 14 jenter og 14 gutter i 8. 9 eller 10.klasse som kan tenke seg å bo på den øde fjellgården Bredek i 5 døgn i sommer. Under oppholdet skal ungdommene løse utfordringer og takle hendelser. Siste dagen inviterer vi til åpen gård, slik at ungdommene kan vise hva de har greid. Blant de som fullfører de 5 døgnene trekker vi premier til en verdi av kr 5.000,- Og neste sommer blir det kanskje på en øde øy i Lurøy? Ønsker du informasjon om disse tiltakene, om rådet eller å komme med innspill til rådet finner du oss her: Polarsirkelen friluftsråd Moveien 24, 8700 Nesna Telefon / E-post Sjekk vår hjemmeside: Hilsen Knut Berntsen, daglig leder. Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf Berit sblomster Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 SLENESET ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsd/onsd/fred lørd/sønd.:

8 8 Renholdere på skolebenken Tekst og foto: Cato Rødsand Onsdag 9. januar 2008 var 20 renholdere fra alle etater i Lurøy samlet for å få faglig påfyll. I løpet av dagen ble deltakerne kjent med og fikk prøve ulike renholdsredskaper -og produkter. Thor Arnfinn Jensen og Johny Sørensen fra firmaet Norden Olje AS i Mosjøen var leid inn som kursholdere, opplyser ansvarlig kursleder Karl- Ole Olsen. Det ble også lagt vekt på ergonomi, og hvor viktig det er å unngå belastende arbeidsstillinger. Det finnes utstyr for det meste, og det er viktig at institusjonene kjøper inn det utstyret og de produktene I alt 19 renholdere ble kurset 9. januar i år. de trenger for å gjøre en god jobb. Under samlingen ble det også orientert om innkjøp av arbeidsklær for å kunne ivareta renholdsarbeidet. Neste samling for renholderne blir allerede i slutten av november i år. Johny Sørensen fra firmaet Norden Olje i Mosjøen demontrerer rengjøringsmidler for vinduer og vegger.

9 Familien takker I forbindelse med Herulf Buschmann sin bortgang høsten 2007, ble bygdefolket oppfordret til å gi en gave til Onøy/Lurøy musikkkorps. Korpset hadde en stor plass i Herulf sitt hjerte, og det ble innsamlet kr 9.350, som skal gå til innkjøp av nye instrumenter! Familien takker Abonnement på Steinkjerringa Vi får av og til Steinkjerring-konvolutter i retur, når folk har flyttet på seg uten å melde adresseforandring. Ønsker du fortsatt å abonnere på avisen, må du melde fra om din nye adresse til oss. Fra og med nytt år har vi dessuten begynt med purringer på regninger vi sender ut til våre abonnenter. Å få tilsendt 4 utgaver av Steinkjerringa pr år koster 75 kroner. Betaler du i rett tid, slipper vi å sende purring på et relativt lite beløp. For melding om nytt abonnement, adressemelding, oppsigelse eller stoff til avisen: Steinkjerringa, 8766 Lurøy epost: eller I mett refreng Cato Rødsand 22. mai 2006 Du kjenn det i ryggen og føten og nakken; her leves livet i blomstereng. Av og tell opp eller nedover bakken - å elske gir renta i mett refreng. Ka tenke du på når du åpne auan tell nye daga på langs og tvers? Når du elske din venn etter mykje møye - det e det som telle i vise med ters. Det bær imot sommar og heite netter ; vektig å huske et slør av flor. Rød e din varme som lengta etter - en time i favn sett sine spor LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob

10 10 To av tre er aktive En av tre er inaktive (Bedre helse på no) Tlf Gaveartikler og bruksgjenstander Ved fysioterapeut Anne-Lise Aurlund Nærmere 2 av 3 nordmenn oppfatter seg selv som fysisk aktive. De med høy utdannelse og høy inntekt er mer fysisk aktive enn andre, og kvinner er langt ivrigere enn menn. Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne Sosial- og Helsedirektoratet. Inaktivitet er en av de største helseutfordringene i vår del av verden. Undersøkelsen viser at mange nordmenn tar dette på alvor. Likevel er det foruro-ligende at det fortsatt er noen som aldri er fysisk aktive, sier Henriette Øien, fungerende avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. Hverdagsaktivitet Undersøkelsen viser hvor viktig der er at flere blir mer aktive og å øke kunnskapen om helsegevinster. Hvis vi ble mer bevisste på å bruke hverdagsaktiviteter, ville mange flere kunne få til å bevege seg 30 minutter daglig. Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at de fleste tar bilen på korte strekninger. Hele 61% kjører når avstanden bare er tre kilometer. I stedet for å kjøre kan vi gå, ta trapper i stedet for heis, gå i rulletrapper i stedet for å stå(*), gå av bussen et stopp tidligere eller sykle. 30 minutter for voksne 60 minutter for barn Det er ikke mye som skal til for å oppnå en positiv helsegevinst. Den nasjonale helseanbefalingen er minst 30 minutter for voksne og 60 minutter for barn, blir muligens endret til 90(*). Undersøkelsen viste at 1 av 4 kjente til anbefalingen for daglig fysisk aktivitet. Det tilsvarende tallet for kjennskap om helseanbefalingen for barn er 12%. Kjennskapen til helseanbefalingen for voksne har økt med 14 prosentpoeng siden 2005 og det er en positiv trend. Vi ser derfor frem til å fortsette med dette arbeidet i 2008, sier Øien. Aktivitetstips for jobb! I forbindelse med den internasjonale aktivitetsdagen (10.mai 07) ble det utarbeidet noen tips for å gjøre den enkelte arbeidstaker bevisst på hvordan de i løpet av arbeidsdagen eller ved transport til og fra arbeid kan bli aktive 30 minutter. Disse tipsene kan brukes hele året! (www no) I tillegg listes i det følgende noen tiltak for arbeidstaker og arbeidsgiver. Du kan selv: Sykle eller gå til jobben og møter Ta kortere aktivitetspauser i løpet av dagen Gå ut og ta fem minutter frisk luft Starte en gågruppe på jobben Parkere bilen 5-10 minutter lenger unna jobben og gå siste biten Arbeidsgiveren kan: Forankre fysisk aktivitet i det systematiske HMS-arbeidet Gå foran som et godt eksempel Opprette et bedriftsidrettlag Sørge for at det finnes sykkelparkering Legge til rette for dusj Sette opp en postkasse som de ansatte kan bruke for korte lufteturer Støtte fysisk aktivitet i tilknytning til arbeidsplassen Legge opp til aktiviteter som har en sosial profil hvor flest mulig vil bli med

11 11 Nedenfor listes noen flere eksempler på bedrifter som har satset på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i arbeidslivet: Kreftforeningen og Den Norske Turistforening (DNT) har inngått samarbeid med NextGenTel om å prøve ut tiltak som skal inspirere til fysisk aktivitet. (http://www no/bedre helse/multimedia/archive/00015/ DNT_og_Kreftforening_15642a-pdf Bokser ned fraværet i Trondheim: For stillesittende arbeidstakere var boksing det som skulle til for å kutte sykefraværet med 82 prosent. De noe utradisjonelle metodene for å få ned sykefraværet er prøvd ut ved Postens brevsenter i Trondheim. (http://www no/bedrehelse/ incoming/article71655.ece?=71655) Aktivitet i Etnedal kommune i Valdres: Gjennom et kommunestyrevedtak ønsker Etnedal kommune å få de ansatte i bedre fysisk form. Her får du får trimme i arbeidstida! (som ovenfor, ece?=71656) Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 4/07 var Trollvika et lokalt navn i Lurøy. Blant innsenderne ble Nelly Johansen, 8752 Konsvikosen trukket ut som vinner. Hun får tilsendt et par Lurøy-votter i premie. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn (ett ord) i Lurøy: Au + hodyr Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. mai 2008 (Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter) Navn: Adresse: Løsning:......

12 12 NYE SATSER I OPP- VEKST 2008 Forelderbetalingen i barnehage Fra blir forelderbetalingen slik: 0 17,0 t/u Kr 932,- 17,5 25,5 t/u Kr 1.398,- 26,0 34,0 t/u Kr 1.864,- 34,5 42,5 t/u Kr 2.330,- Matpenger Kr 9,- for ett måltid Matpenger Kr 18,- for to måltider Ekstratimer Kr 30,- pr. time Søskenmoderasjon: 30% reduksjon for søsken nr.2, og 50% reduksjon for søsken nr.3. (Som første barn regnes det eldste.) Forelderbetaling i skolefritidsordning (SFO) Fra blir forelderbetalingen i SFO slik: Korttidsopphold inntil 6 t/u (til kl 14.00/skoleslutt) Kr 540,- pr. mnd. Hel plass inntil 16 t/u (til kl 16.15) Kr 1.290,- pr. mnd. Matpenger (for de som har full plass) Kr 4,- pr. måltid (Dersom elever har fritidstilbud i barnehagen utenom skoleruta, betales det etter gjeldende barnehagesatser). Det innføres søskenmoderasjon for SFO med 30% rabatt for søsken nr 2 og 50% for søsken nr 3. Søskenmoderasjon innføres fra Egenandeler i musikkskolen Fra blir egenandelene slik: Egenandel enkeltelever: Kr 829,- for 1 t/u i høsthalvåret (17 uker) Kr 960,- for 1 t/u i vårhalvåret (21 uker) Egenandel kor og korps: Kr 3.990,- for 1 t/u i høsthalvåret (17 uker) Kr 4.882,- for 1 t/u i vårhalvåret (21 uker) Lurøy Næringsforum Etter at Næringsforeningen i Lurøy har «ligget i dvale» noen år, er den blitt vekket opp og omorganisert til å bli Lurøy Næringsforum. Lurøy Næringsforum skal være en selvstendig forening for næringslivet i hele kommunen, sier nyvalgt leder Erlend Olsen. Vi hadde styremøte 12. januar og 23 januar I slutten av februar blir det avholdt generalforsamling. Nå er det viktig at alle i næringslivet i Lurøy får vite om oss og blir med på laget. Næringsleder Eli-Anne Hauknes fungerer som sekretær for Lurøy Næringsforum, og hun kan nås på telefon Leder Erlend Olsen - telefon Nytt fra U/Netaten Tekst: Cato Rødsand Feieavgift Vi har fått noen henvendelser vedrørende feieavgift, og utbyggingsog næringssjef Atle Henriksen forklarer det slik: Etter loven skal det feies etter behov eller minimum hvert fjerde år. Hos noen må det feies hvert år, mens hos andre hvert annet år. Den årlige feieavgifta er beregnet ut fra et slikt oppsett og fordelt jevnlig over alle år. Alternativet er å betale dyrere for hver gang det feies. Denne ordningen er vedtatt av kommunestyret.

13 13 Ved Cato Rødsand Løsning fra 04/07 Hans Sund mener å kjenne til noen av de som er på bildet. Personen t.h. i bakerste rekke tror jeg er Olav Jørgensen (sønn av Jørgen Salamonsen). Bodde på Hjart i et grønt hus. Foran t.h. ser vi Anne Jørgensen (f. Antonsen). Da mannen døde, flytta ho til Selnes og blei den første husmorvikar i Lurøy. Anne hadde ei datter som het Helga og var sykepleier og g.m. Trond Trondsen i Bodø. Ei anna datter flytta til USA. Nytt fra U/N-etaten Septiktømming Avgift for septiktømming betales det året huseierne får tømt septiktanken. Dette er en ordning som Helgeland Avfallsforedling IKS administrerer på vegne av kommunene. Utvidelse Konsviktunet Våre egne vedlikeholdsarbeidere holder nå på med oppussing av kjøkkenet ved Konsviktunet. Det er også satt av penger på årets budsjett til utvidelse av fellesarealene med om lag 50 m2. Dette arbeidet skal ut på anbud. Utbedring av veg i Konsvik Tre avkjørsler er blitt til en, etter at omlegging av vegen mellom butikken og Konsviktunet er utført. I Jeg tror mannen bak t.v. er Einar Pedersen fra Aldra. tillegg er vegen blitt bredere og brua vil få rekkverk. Mot Salen er det bygd ny vegtrasé, og vi håper nå at dette skal bli en bedre løsning. Vi venter på våren for å kunne sluttføre prosjektet med asfaltering og litt andre arbeider, opplyser teknisk sjef Atle Henriksen. Hele prosjektet har kostet kroner, men halvparten dekkes av trafikksikkerhetsmidler som er tilført kommunen.

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 Nytt fra LOSA Tilbud på Lovund Fra sommeren 2007 fikk altså elevene ved Lovund skole et kjempetilbud. Vi kunne fullføre første året av videregående skole hjemme. Men av de 9 som gikk ut av grunnskolen sommeren 2007, var det bare 3 som bestemte seg for LOSA: Liv Bente Ellefsen Teknik og Industriell Produksjon. Thyra Thomassen Service og Samferdsel. Karl Anton Pettersen Naturbruk, Blå (hav). Thyra har 4 perioder praksis på Rådhuset i Lurøy. Tekst: Thyra Thomassen Foto: Cato Rødsand Hva er LOSA-modellen? LOSA står for Lokalt Opplæringstilbud i Samarbeid med Arbeidslivet. LOSA-modellen er etablert ved Andøy, Lødingen og Knut Hamsun videregående skoler, og i kommunene Beiarn, Træna, Værøy og Lurøy. Nettbasert læring LOSA-modellen innebærer at Andøy, Lødingen og Knut Hamsun videregående skoler, og kommunene Beiarn, Træna, Værøy og Lovund i Lurøy kommune, i samarbeid med nettskolene (Saltdal videregående skole og Vest Lofoten videregående skole) tilbyr nettstøttet Vg1-opplæring innenfor flere utdanningsprogrammer. Vi bruker It s learning som læringsplattform. Elevene holder til i et rom på Lovund skole, hvor de sitter og jobber med oppgaver som de får over nett. De har også en lærer som veileder dem. Det er pastoren på Lovund, Thor Harry Nordvoll. Annenhver uke har elevene praksisuke. Da skal de ut i praksis til forskjellige bedrifter for å se hvilke muligheter de har når de er ferdig med videregående. Neste år må de likevel flytte fra øya, og da blir de spredt rundt på Helgelandskysten. Vi tre som valgte å gå det første året på Lovund trives godt sammen, og angrer ikke på at vi valgte LOSA. ELDRETREFF 2008 I ALDER- SUNDET Aas Helselag inviterer til eldretreff på Aldersund skole lørdag 28. juni Frokost kl 0930 Middag kl 1300 Kaffe kl 1530 Til programmet hører også underholdning og utlodning. De tilreisende med båt bringes fra og til Stokkvågen. Innbydelse kun på denne måten. Kontaktpersoner: Halldis Eliassen tlf Asbjørg Jakobsen tlf

16 FULLDISTRIBUSJON 16 Verdig bårerom Tekst og foto: Cato Rødsand Ved hjelp av øremerkede midler etter en tidligere beboer ved Lurøy sykehjem, har de nå fått et mer verdig bårerom. Oppussinga ble gjort høsten 2007, og både ansatte og pårørende synes rommet er blitt svært bra. Når du kommer inn i rommet, føler du nesten en sakral ro. Alt av belysning, møbler og bilder er kjøpt av gavepenger, mens ett av bildene er brodert av beboer Magnhild Pettersen. Det er vedlikeholdsarbeiderne i kretsen som har utført arbeidet. Her er det også satt opp ny innredning og vask. Sykepleier Sonny Jensen synes bårerommet er blitt veldig bra. Man føler ro når man kommer inn i et slikt rom. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17.

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17. Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG Kongebesøk Foto: Cathrine Wessel i Lurøy kommune 17. juni 2008

Detaljer

Kulturlandskapsdag på Dyrøya

Kulturlandskapsdag på Dyrøya Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2007 21. ÅRGANG Kulturlandskapsdag på Dyrøya Her foran våningshuset får

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. Delmål: Få kjennskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars MÅNEDSPLAN FOR APRIL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 28.mars 29.mars 30.mars 31.mars 01.april 2 påskedag Barnehagen er stengt. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. Kurdistan Formingsaktivitet Turdag

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8)

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Laserlykt: FELLES Vi har oppdaget barn på skolen som har hatt med laserlykt på skolen. Vi vil fraråde foresatte å la barna leke med slike - såkalte laserpekere! Teksten under

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

Toleransereise 2010 Skrim ungdomsskole. 8 dagers tur til Polen og Tyskland Søndag 26/9 søndag 3/10

Toleransereise 2010 Skrim ungdomsskole. 8 dagers tur til Polen og Tyskland Søndag 26/9 søndag 3/10 Toleransereise 2010 Skrim ungdomsskole 8 dagers tur til Polen og Tyskland Søndag 26/9 søndag 3/10 Forutsetninger og erfaringer Alle elever som vil og kan skal med på tur Nye elever vil komme Noen elever

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2008 22. ÅRGANG

NR. 3 OKTOBER 2008 22. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2008 22. ÅRGANG Eldretur til Træna 27.-28. august 2008 Mange kom seg også

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09:00 Lurøy kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 02.03.2016 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Stig Teigen Medlem Anita Huka Johannessen

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 12. mars 2013, 16.30 19.30 Sted: Kvarøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse. (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 17 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2012 side 3 Billedutstilling vedr. jubileumsåret for oppstart av anleggsarbeidet i Glomfjord (1912) 4 «Ære være fossen»

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

HM Kongens fortjenestemedalje i sølv til Rune Bang

HM Kongens fortjenestemedalje i sølv til Rune Bang Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2009 23. ÅRGANG HM Kongens fortjenestemedalje i sølv til Rune Bang Tekst: Cato

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

Årsmelding Stavnesets venner 2013.

Årsmelding Stavnesets venner 2013. Årsmelding Stavnesets venner 2013. Stavneset fyrstasjon, turmål og et møtested. Da sommerbåten til NRK passerte Stavneset var mange på plass ute ved fyret med flagg. Dette ble filmet og kom på riksdekkende

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Per Christian Brunsvik (40) (kjent fra Ingen grenser på NRK) og Steinar Andreassen Jensen (18) skal håndsykle/rulle 2500 kilometer,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Søndre Sandøy. Hvaler

Søndre Sandøy. Hvaler Søndre Sandøy Hvaler Søndre Sandøy ligger sørøst i Hvaler kommune ved riksgrensen til Sverige. Det er ca 80 fastboende og 450 landsteder på øya. Søndre Sandøy er først og fremst stedet hvor du finner ro

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 1 Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 2 Gi

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

Telefonnummer: 53 03 49 10

Telefonnummer: 53 03 49 10 Telefonnummer: 53 03 49 10 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte Tid: Mandag 26. kl 10:00 Sted: Akvariet Tilstede: Rune L, Jan-Inge, Rune R, Sven-Arne, Karianne, Kjetil, Magnus Sak 1: Skidagen 2012, oppsummering og forslag til endringer (se vedlegg)

Detaljer