Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad For første gang i historien ble Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Lurøy og Træna arrangert på Sleneset andre helga i februar. Det var etter initiativ fra drivkraften bak Rockeverkstedet på Sleneset, Stian Furre, at planlegginga tok til for fullt. I løpet av de 2 siste årene har Rockeverkstedet etablert seg i det gamle helsehuset på Sleneset. Ved hjelp av offentlige kulturkroner er det kjøpt inn nødvendig utstyr som lydanlegg, slagverk og gitarer, og her har om lag 20 barn og unge faste ukentlige øvelser med god hjelp av Stian og flere voksne støttespillere. Det er nærmest blitt et folkekrav på Sleneset at Stian må fortsette å jobbe og bo her ute, slik at Rockeverkstedet kan utvikle seg videre. Under UKM 2008 på Sleneset var Svein Spjelkavik fra Andøy leid inn Vokalist Benedicte Moe fra gruppa «Fried Flied Fish» i en flott ballade. som prosessveileder og instruktør, og vi følte at han også var med på å løfte ungdommene opp og fram. Stor takk til Svein fra alle deltakerne i UKM. Fortsetter på side 2 NYTT FRA LOSA (se side 15) POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD (se side 6 og 7) TO AV TRE ER AKTIVE... (se side 10)

2 2 Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Fortsetter fra 1. side: Vi vil også rette en stor takk til næringslivet som har vært en uvurderlig støttespiller sammen med kommunene Træna og Lurøy. Det betyr at UKM var gratis for alle ungdommene! Under UKM 2008 ble det nevnt at vi har fått henvendelser fra flere hold om mulige arenaer for ungdom som vil dyrke sine hobbyer og lære mer innenfor rock, dans, teater, osv. Både festspillene i Nord- Norge (Harstad juni), Rock mot Rus (Andenes mars) og Trænafestivalen (Træna juli) prøver å utvikle ulike konsept som kan fange opp ungdommer. Svein Spjelkavik fortalte ungdommene om Kulturkort Nordland, som kan være kjekt å skaffe seg. Det gir rabatterte priser på ulike ungdomsarrangementer og reise til fra arrangementer. Målgruppen er ungdom år. Det hører med til historien at UKM i Lurøy og Træna sender 2 vinnere videre til fylkesmønstringen som er i Bodø april. For scenebidrag skal Ann-Marit Urskog og Eirik Dahl fra Nesna framføre Dear mr. president (vokal/gitar) og Minuet (akustisk Med en bildeserie av ulike årstider sikret Konsvik-jentene seg seieren i kategorien «Utstilling» Her er Henny Einmo (f.v.) og Terese Nygård. Linn Jeanette Øwre og Melissa Helene Johansen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Arne Forbord/Rana Blad instrumental). For utstillingsbidrag (foto) skal de fire Konsvik-jentene Henny Einmo, Linn Jeanette Øwre, Melissa Helene Johansen og Terese Nygård delta med Årstider. Vi ønsker dem lykke til med oppdraget! Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

3 Veilys på Onøy/Lurøy 3 Onøy/Lurøy Veilysforening står, som de andre veilysforeningene i kommunen, ansvarlig for drift og vedlikehold av veilysene i vår krets. Dette arbeidet er stort sett dugnadsarbeid, og den eneste inntektskilden til foreningen er en giro som blir sendt ut en gang i året til alle husstander. Betaling av denne giroen er basert på frivillighet. I vår krets betaler så mange som 7-8 av 10 husstander. Dette er kjempebra, og det er flott at så mange ser verdien av lys langs veiene våre. I 2007 sendte vi i tillegg for første gang ut giro til alle våre hyttevenner. Responsen ble enorm. Det er imponerende å se at så mange av våre venner vil være med på spleiselaget som danner grunnlaget for det vedlikehold og utskifting vi driver med. Det var nesten rørende å bla gjennom alle bilagene, og se at folk som bruker hytta si bare 2-3 hektiske uker midt på sommeren, også ønsker å bidra til at vi andre kan ferdes trygt ute på svarteste vinteren. Vi håper på denne måten å nå flest mulig av både fastboende og hyttevenner, og takke for alle bidrag som gjør det mulig å drive vedlikehold på veilysene våre. Igjen, tusen takk. På vegne av Onøy/Lurøy Veilysforening Trond A. Larsen En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Ordførerens spalte Vintermørket gir etter for hver dag det går mot lysere tider for oss i Lurøy Kongebesøket Den 18. januar kunne fylkesmannen i Nordland gå ut med gladmeldingen om at kong Harald og dronning Sonja vil komme på offisielt besøk til kommunene på Nord- Helgeland. Lurøy kommune får to stedsbesøk, Lurøy og Lovund. Det legges vekt på størst mulig folkelig deltagelse ved arrangementene på begge steder. Vi har foreløpig laget en ramme for det vi ønsker å vise frem, og for hvordan vi skal skape de beste møteplassene mellom de kongelige og oss lurøyfjerdinger. Når planene for begivenhetene er klare, skal alle lurøyfjerdinger få programmet. Så sett av 17. juni, da kommer kongen og dronninga til oss! Etablering av NAV i Lurøy fra NAV - reformen skal gjennomføres i alle landets kommuner innen utgangen av I god dialog mellom Lurøy kommune, NAV - Nordland og Arbeids-og Velferdsdirektoratet, er det bestemt at det skal etableres et NAV kontor i rådhuset og mulighet for filialer på Lovund og Tonnes. Formålet med etableringen er å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Det skal bli enklere å tilpasse brukernes behov, og gi en helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. Vi ligger godt an til å rekke å åpne innen tidsfristen. Regiontilknytning Vi har valgt å ta vår tilhørighet i Helgeland regionråd opp til vurdering. Vi ser at en stor del av samhandling fra Lurøys innbyggere og næringsliv skjer mot Rana-samfunnet. Kommunikasjonsløsninger, felles utfordringer angående veier, planlagt flyplass m.m gjør at tiden er moden. Vi er derfor invitert av Indre Helgeland regionråd til å ha en observatørstatus hos dem inneværende år. Vi vil med bakgrunn i erfaringer fra disse møtene behandle saken politisk og gjøre vedtak angående dette før årsskiftet. Fylkesbevilgninger Det er bevilget 6 millioner kroner i inneværende år for å starte opprustning av vegen mellom Eidhågen og Tonnes. Den skal bygges opp til en standard som skal tåle 10 tonns aksellast. Dette må ses på som en start, og vi må følge prosjektet fremover, til hele strekningen når dette målet. Fergeleie på Tonnes/Tonneshalvøya Vi arbeider med å få dette prosjektet opp i prioritet for fylkets investeringer. Kystverket må først vurdere egnethet på de ulike alternativer for plassering mellom Tonnes og Gjersvik. Når dette er på plass, må det ses på kostnader, transportmuligheter og ruter. Usikkerheten angående lokalisering har til nå utsatt prosjektet. Det skjer mye mer i kommunen vår enn det som her er omtalt. Som sikkert mange har fått med seg, arbeides det med en helikopterrute mellom Bodø, Lovund og Træna. Signalanløp på ekstraturene med ferga Lurøy er en annen sak, og bemanningssituasjonen i barnehagen i Lovund en tredje. Vi har mye å ta tak i, og de første månedene som ordfører har gått fort og vært interessante. Nå blir som sagt dagene stadig lengre, og vi kan snart glede oss til at de første spissene med grågås pløyer himmelen over Lurøy. Godt mot! Hilsen Carl Einar Isachsen DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

5 Storm Frisør utvider 5 Tekst og foto: Cato Rødsand Pågangen og mottakelsen var stor da Storm Frisør åpnet filial på Lurøy lørdag 12. januar. I løpet av ettermiddagen var timeboka full og vel så det. Vi hadde ikke drømt om en sånn mottakelse, sier en stolt Iren Fjellgaard (Kroken), som tipper at omlag 100 gjester var innom salongen på åpningsdagen. I løpet av ettermiddagen hadde vi fulltegnet 7 arbeidsdager for to frisører, og det sier jo litt om behovet i Onøy/Lurøy krets. Med på laget er også frisørlærling Ann Hilde Jenshaug, som ser fram til å jobbe sammen med Iren både på Lovund og Lurøy. De første ukene arbeidet vi mandagtorsdag i den nye filialen, men vi er inne i en slakkere periode nå, med et Frisør Iren Fjellgaard (t.v.) og frisørlærling Ann Hilde Jenshaug på åpningsdagen. par dager i uka på Lurøya og resten på Lovund. Dette skal folk få vite mer om i en brosjyre som snart blir sendt husstandene i kommunen. Der skal vi opplyse om reisemulighetene fra ulike plasser i Lurøy og omegn, slik at de fleste kan komme innom. Vi holder til i lokalene som trygdekontoret i sin tid hadde, og utleier er Hans Olav Johannessen. Her har vi pusset opp og har samme standard her som i en hvilken som helst salong i en by. Med ei investering på rundt en halv million, står vi godt rustet til å ta i mot våre kunder, sier en optimistisk Iren Fjellgaard til Steinkjerringa. Da er det godt å oppleve at bestillingene tikker inn jevnt og trutt. Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

6 6 Lurøy kommune er med i Polarsirkelen friluftsråd Sammen med Træna. Rødøy, Nesna, Rana, Hemnes og Hattfjelldal kommune ble rådet stiftet i januar Rådet skal søke å fremme friluftsaktivitet og synliggjøre de friluftsmulighetene som finnes i kommunene. Rådets drift finansieres av tilskudd fra kommunene, fylkeskommunene og Friluftsrådenes Landsforbund. Alle tiltak rådet iverksetter er prosjektfinansiert. Arbeidet i rådet ledes av et råd bestående av to valgte representanter fra hver av medlemskommunene. Rune Bang er Lurøy kommunes representant, med Marianne Ø. Aasvik som vararepresentant. Rune Bang er også rådets første leder. Rådgivning / Idé Kontor-trykksaker Brosjyre / DM / Kundeavis Identitet / Profilering Messematriell / Display Internett Rådet arbeider bl.a. med følgende tiltak i 2008: 1. Etablering av Turbok på nett Dette skal bli en Turbok på nett der du skal kunne finne de fleste turmulighetene i medlemskommunene. Turboka er slik bygd opp at du kan søke deg fram til de ulike turmulighetene i Lurøy. Hver tur omtales etter en fastsatt mal og blir presentert med bilder og kart. Turbok på nett lanseres 7. februar På lanseringsdagen er boka langt fra ferdig. Turmulighetene er jo enorme. For at flest mulig turmuligheter i Lurøy skal bli med, er rådet avhengig av hjelp fra lokalkjente. Kirkegt Mosjøen Telefon: Fax: Vi oppfordrer derfor alle i Lurøy til å sende inn følgende turer du vil anbefale: 1. En beskrivelse av turen med angivelse av startstedet og parkeringsmulighet ved startstedet 2. Et digitalt bilde fra turen 3. En kopi av et kart med inntegnet turrute. Hvor du skal sende dette finner du i adresseoversikten under. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Turbok på nett finner du bl.a. på 2. Ordførerens tur Samtlige ordførere som stiftet rådet i 2007 har valgt et turmål i egen kommune. Denne turen er så presentert i Rana Blad, i eget hefte og på DVD. Tidligere ordfører Steinar Joakimsen valgte uerfiske ved Sleneset som sin tur. 3. Lærende nettverk friluftsliv. 29 skoler og barnehager med til sammen 46 lærere er med i et i et slikt nettverk. I Lurøy kommune deltar Lovund og Aldersund skoler. 4. Forskning om barn, unge og friluftsliv Samtlige 4. og 9. klassinger skal spørres om deres forhold til det å være ute i friluft. Rådet skal besøke samtlige skoler. I Lurøy er dette planlagt til å skje i februar. Undersøkelsen vil skje i samband med besøket. Undersøkelsen skal behandles av forskere ved Høgskolen i Nesna. Resultatet ønsker vi å presentere for kommunestyret i Lurøy våren Har barn og unge i Lurøy lært å ro? 5. Merka turstier Rådet ønsker å bidra til å få etablert merka turstier fra der folk bor og til turmål. Ved utvikling av felles maler, veiledning, kurs og hjelp til finansiering ønsker rådet å medvirke i arbeidet rundt om i lokalsamfunnene. I Lurøy har vi i samarbeid med lokale aktører på Onøy/Lurøy og Lurøy kommune etablert Kulturstien Lurøysjøen

7 7 rundt som et pilotprosjekt. Vi har utarbeidet et eget veiledningshefte for merka turstier. Dette kan du få tilsendt ved å henvende deg til rådet. Heftet kan også lastes ned fra vår hjemmeside på internett. 6. Bredek 2008 Vi søker 14 jenter og 14 gutter i 8. 9 eller 10.klasse som kan tenke seg å bo på den øde fjellgården Bredek i 5 døgn i sommer. Under oppholdet skal ungdommene løse utfordringer og takle hendelser. Siste dagen inviterer vi til åpen gård, slik at ungdommene kan vise hva de har greid. Blant de som fullfører de 5 døgnene trekker vi premier til en verdi av kr 5.000,- Og neste sommer blir det kanskje på en øde øy i Lurøy? Ønsker du informasjon om disse tiltakene, om rådet eller å komme med innspill til rådet finner du oss her: Polarsirkelen friluftsråd Moveien 24, 8700 Nesna Telefon / E-post Sjekk vår hjemmeside: Hilsen Knut Berntsen, daglig leder. Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf Berit sblomster Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 SLENESET ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsd/onsd/fred lørd/sønd.:

8 8 Renholdere på skolebenken Tekst og foto: Cato Rødsand Onsdag 9. januar 2008 var 20 renholdere fra alle etater i Lurøy samlet for å få faglig påfyll. I løpet av dagen ble deltakerne kjent med og fikk prøve ulike renholdsredskaper -og produkter. Thor Arnfinn Jensen og Johny Sørensen fra firmaet Norden Olje AS i Mosjøen var leid inn som kursholdere, opplyser ansvarlig kursleder Karl- Ole Olsen. Det ble også lagt vekt på ergonomi, og hvor viktig det er å unngå belastende arbeidsstillinger. Det finnes utstyr for det meste, og det er viktig at institusjonene kjøper inn det utstyret og de produktene I alt 19 renholdere ble kurset 9. januar i år. de trenger for å gjøre en god jobb. Under samlingen ble det også orientert om innkjøp av arbeidsklær for å kunne ivareta renholdsarbeidet. Neste samling for renholderne blir allerede i slutten av november i år. Johny Sørensen fra firmaet Norden Olje i Mosjøen demontrerer rengjøringsmidler for vinduer og vegger.

9 Familien takker I forbindelse med Herulf Buschmann sin bortgang høsten 2007, ble bygdefolket oppfordret til å gi en gave til Onøy/Lurøy musikkkorps. Korpset hadde en stor plass i Herulf sitt hjerte, og det ble innsamlet kr 9.350, som skal gå til innkjøp av nye instrumenter! Familien takker Abonnement på Steinkjerringa Vi får av og til Steinkjerring-konvolutter i retur, når folk har flyttet på seg uten å melde adresseforandring. Ønsker du fortsatt å abonnere på avisen, må du melde fra om din nye adresse til oss. Fra og med nytt år har vi dessuten begynt med purringer på regninger vi sender ut til våre abonnenter. Å få tilsendt 4 utgaver av Steinkjerringa pr år koster 75 kroner. Betaler du i rett tid, slipper vi å sende purring på et relativt lite beløp. For melding om nytt abonnement, adressemelding, oppsigelse eller stoff til avisen: Steinkjerringa, 8766 Lurøy epost: eller I mett refreng Cato Rødsand 22. mai 2006 Du kjenn det i ryggen og føten og nakken; her leves livet i blomstereng. Av og tell opp eller nedover bakken - å elske gir renta i mett refreng. Ka tenke du på når du åpne auan tell nye daga på langs og tvers? Når du elske din venn etter mykje møye - det e det som telle i vise med ters. Det bær imot sommar og heite netter ; vektig å huske et slør av flor. Rød e din varme som lengta etter - en time i favn sett sine spor LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob

10 10 To av tre er aktive En av tre er inaktive (Bedre helse på no) Tlf Gaveartikler og bruksgjenstander Ved fysioterapeut Anne-Lise Aurlund Nærmere 2 av 3 nordmenn oppfatter seg selv som fysisk aktive. De med høy utdannelse og høy inntekt er mer fysisk aktive enn andre, og kvinner er langt ivrigere enn menn. Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne Sosial- og Helsedirektoratet. Inaktivitet er en av de største helseutfordringene i vår del av verden. Undersøkelsen viser at mange nordmenn tar dette på alvor. Likevel er det foruro-ligende at det fortsatt er noen som aldri er fysisk aktive, sier Henriette Øien, fungerende avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. Hverdagsaktivitet Undersøkelsen viser hvor viktig der er at flere blir mer aktive og å øke kunnskapen om helsegevinster. Hvis vi ble mer bevisste på å bruke hverdagsaktiviteter, ville mange flere kunne få til å bevege seg 30 minutter daglig. Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at de fleste tar bilen på korte strekninger. Hele 61% kjører når avstanden bare er tre kilometer. I stedet for å kjøre kan vi gå, ta trapper i stedet for heis, gå i rulletrapper i stedet for å stå(*), gå av bussen et stopp tidligere eller sykle. 30 minutter for voksne 60 minutter for barn Det er ikke mye som skal til for å oppnå en positiv helsegevinst. Den nasjonale helseanbefalingen er minst 30 minutter for voksne og 60 minutter for barn, blir muligens endret til 90(*). Undersøkelsen viste at 1 av 4 kjente til anbefalingen for daglig fysisk aktivitet. Det tilsvarende tallet for kjennskap om helseanbefalingen for barn er 12%. Kjennskapen til helseanbefalingen for voksne har økt med 14 prosentpoeng siden 2005 og det er en positiv trend. Vi ser derfor frem til å fortsette med dette arbeidet i 2008, sier Øien. Aktivitetstips for jobb! I forbindelse med den internasjonale aktivitetsdagen (10.mai 07) ble det utarbeidet noen tips for å gjøre den enkelte arbeidstaker bevisst på hvordan de i løpet av arbeidsdagen eller ved transport til og fra arbeid kan bli aktive 30 minutter. Disse tipsene kan brukes hele året! (www no) I tillegg listes i det følgende noen tiltak for arbeidstaker og arbeidsgiver. Du kan selv: Sykle eller gå til jobben og møter Ta kortere aktivitetspauser i løpet av dagen Gå ut og ta fem minutter frisk luft Starte en gågruppe på jobben Parkere bilen 5-10 minutter lenger unna jobben og gå siste biten Arbeidsgiveren kan: Forankre fysisk aktivitet i det systematiske HMS-arbeidet Gå foran som et godt eksempel Opprette et bedriftsidrettlag Sørge for at det finnes sykkelparkering Legge til rette for dusj Sette opp en postkasse som de ansatte kan bruke for korte lufteturer Støtte fysisk aktivitet i tilknytning til arbeidsplassen Legge opp til aktiviteter som har en sosial profil hvor flest mulig vil bli med

11 11 Nedenfor listes noen flere eksempler på bedrifter som har satset på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i arbeidslivet: Kreftforeningen og Den Norske Turistforening (DNT) har inngått samarbeid med NextGenTel om å prøve ut tiltak som skal inspirere til fysisk aktivitet. (http://www no/bedre helse/multimedia/archive/00015/ DNT_og_Kreftforening_15642a-pdf Bokser ned fraværet i Trondheim: For stillesittende arbeidstakere var boksing det som skulle til for å kutte sykefraværet med 82 prosent. De noe utradisjonelle metodene for å få ned sykefraværet er prøvd ut ved Postens brevsenter i Trondheim. (http://www no/bedrehelse/ incoming/article71655.ece?=71655) Aktivitet i Etnedal kommune i Valdres: Gjennom et kommunestyrevedtak ønsker Etnedal kommune å få de ansatte i bedre fysisk form. Her får du får trimme i arbeidstida! (som ovenfor, ece?=71656) Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 4/07 var Trollvika et lokalt navn i Lurøy. Blant innsenderne ble Nelly Johansen, 8752 Konsvikosen trukket ut som vinner. Hun får tilsendt et par Lurøy-votter i premie. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn (ett ord) i Lurøy: Au + hodyr Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. mai 2008 (Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter) Navn: Adresse: Løsning:......

12 12 NYE SATSER I OPP- VEKST 2008 Forelderbetalingen i barnehage Fra blir forelderbetalingen slik: 0 17,0 t/u Kr 932,- 17,5 25,5 t/u Kr 1.398,- 26,0 34,0 t/u Kr 1.864,- 34,5 42,5 t/u Kr 2.330,- Matpenger Kr 9,- for ett måltid Matpenger Kr 18,- for to måltider Ekstratimer Kr 30,- pr. time Søskenmoderasjon: 30% reduksjon for søsken nr.2, og 50% reduksjon for søsken nr.3. (Som første barn regnes det eldste.) Forelderbetaling i skolefritidsordning (SFO) Fra blir forelderbetalingen i SFO slik: Korttidsopphold inntil 6 t/u (til kl 14.00/skoleslutt) Kr 540,- pr. mnd. Hel plass inntil 16 t/u (til kl 16.15) Kr 1.290,- pr. mnd. Matpenger (for de som har full plass) Kr 4,- pr. måltid (Dersom elever har fritidstilbud i barnehagen utenom skoleruta, betales det etter gjeldende barnehagesatser). Det innføres søskenmoderasjon for SFO med 30% rabatt for søsken nr 2 og 50% for søsken nr 3. Søskenmoderasjon innføres fra Egenandeler i musikkskolen Fra blir egenandelene slik: Egenandel enkeltelever: Kr 829,- for 1 t/u i høsthalvåret (17 uker) Kr 960,- for 1 t/u i vårhalvåret (21 uker) Egenandel kor og korps: Kr 3.990,- for 1 t/u i høsthalvåret (17 uker) Kr 4.882,- for 1 t/u i vårhalvåret (21 uker) Lurøy Næringsforum Etter at Næringsforeningen i Lurøy har «ligget i dvale» noen år, er den blitt vekket opp og omorganisert til å bli Lurøy Næringsforum. Lurøy Næringsforum skal være en selvstendig forening for næringslivet i hele kommunen, sier nyvalgt leder Erlend Olsen. Vi hadde styremøte 12. januar og 23 januar I slutten av februar blir det avholdt generalforsamling. Nå er det viktig at alle i næringslivet i Lurøy får vite om oss og blir med på laget. Næringsleder Eli-Anne Hauknes fungerer som sekretær for Lurøy Næringsforum, og hun kan nås på telefon Leder Erlend Olsen - telefon Nytt fra U/Netaten Tekst: Cato Rødsand Feieavgift Vi har fått noen henvendelser vedrørende feieavgift, og utbyggingsog næringssjef Atle Henriksen forklarer det slik: Etter loven skal det feies etter behov eller minimum hvert fjerde år. Hos noen må det feies hvert år, mens hos andre hvert annet år. Den årlige feieavgifta er beregnet ut fra et slikt oppsett og fordelt jevnlig over alle år. Alternativet er å betale dyrere for hver gang det feies. Denne ordningen er vedtatt av kommunestyret.

13 13 Ved Cato Rødsand Løsning fra 04/07 Hans Sund mener å kjenne til noen av de som er på bildet. Personen t.h. i bakerste rekke tror jeg er Olav Jørgensen (sønn av Jørgen Salamonsen). Bodde på Hjart i et grønt hus. Foran t.h. ser vi Anne Jørgensen (f. Antonsen). Da mannen døde, flytta ho til Selnes og blei den første husmorvikar i Lurøy. Anne hadde ei datter som het Helga og var sykepleier og g.m. Trond Trondsen i Bodø. Ei anna datter flytta til USA. Nytt fra U/N-etaten Septiktømming Avgift for septiktømming betales det året huseierne får tømt septiktanken. Dette er en ordning som Helgeland Avfallsforedling IKS administrerer på vegne av kommunene. Utvidelse Konsviktunet Våre egne vedlikeholdsarbeidere holder nå på med oppussing av kjøkkenet ved Konsviktunet. Det er også satt av penger på årets budsjett til utvidelse av fellesarealene med om lag 50 m2. Dette arbeidet skal ut på anbud. Utbedring av veg i Konsvik Tre avkjørsler er blitt til en, etter at omlegging av vegen mellom butikken og Konsviktunet er utført. I Jeg tror mannen bak t.v. er Einar Pedersen fra Aldra. tillegg er vegen blitt bredere og brua vil få rekkverk. Mot Salen er det bygd ny vegtrasé, og vi håper nå at dette skal bli en bedre løsning. Vi venter på våren for å kunne sluttføre prosjektet med asfaltering og litt andre arbeider, opplyser teknisk sjef Atle Henriksen. Hele prosjektet har kostet kroner, men halvparten dekkes av trafikksikkerhetsmidler som er tilført kommunen.

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 Nytt fra LOSA Tilbud på Lovund Fra sommeren 2007 fikk altså elevene ved Lovund skole et kjempetilbud. Vi kunne fullføre første året av videregående skole hjemme. Men av de 9 som gikk ut av grunnskolen sommeren 2007, var det bare 3 som bestemte seg for LOSA: Liv Bente Ellefsen Teknik og Industriell Produksjon. Thyra Thomassen Service og Samferdsel. Karl Anton Pettersen Naturbruk, Blå (hav). Thyra har 4 perioder praksis på Rådhuset i Lurøy. Tekst: Thyra Thomassen Foto: Cato Rødsand Hva er LOSA-modellen? LOSA står for Lokalt Opplæringstilbud i Samarbeid med Arbeidslivet. LOSA-modellen er etablert ved Andøy, Lødingen og Knut Hamsun videregående skoler, og i kommunene Beiarn, Træna, Værøy og Lurøy. Nettbasert læring LOSA-modellen innebærer at Andøy, Lødingen og Knut Hamsun videregående skoler, og kommunene Beiarn, Træna, Værøy og Lovund i Lurøy kommune, i samarbeid med nettskolene (Saltdal videregående skole og Vest Lofoten videregående skole) tilbyr nettstøttet Vg1-opplæring innenfor flere utdanningsprogrammer. Vi bruker It s learning som læringsplattform. Elevene holder til i et rom på Lovund skole, hvor de sitter og jobber med oppgaver som de får over nett. De har også en lærer som veileder dem. Det er pastoren på Lovund, Thor Harry Nordvoll. Annenhver uke har elevene praksisuke. Da skal de ut i praksis til forskjellige bedrifter for å se hvilke muligheter de har når de er ferdig med videregående. Neste år må de likevel flytte fra øya, og da blir de spredt rundt på Helgelandskysten. Vi tre som valgte å gå det første året på Lovund trives godt sammen, og angrer ikke på at vi valgte LOSA. ELDRETREFF 2008 I ALDER- SUNDET Aas Helselag inviterer til eldretreff på Aldersund skole lørdag 28. juni Frokost kl 0930 Middag kl 1300 Kaffe kl 1530 Til programmet hører også underholdning og utlodning. De tilreisende med båt bringes fra og til Stokkvågen. Innbydelse kun på denne måten. Kontaktpersoner: Halldis Eliassen tlf Asbjørg Jakobsen tlf

16 FULLDISTRIBUSJON 16 Verdig bårerom Tekst og foto: Cato Rødsand Ved hjelp av øremerkede midler etter en tidligere beboer ved Lurøy sykehjem, har de nå fått et mer verdig bårerom. Oppussinga ble gjort høsten 2007, og både ansatte og pårørende synes rommet er blitt svært bra. Når du kommer inn i rommet, føler du nesten en sakral ro. Alt av belysning, møbler og bilder er kjøpt av gavepenger, mens ett av bildene er brodert av beboer Magnhild Pettersen. Det er vedlikeholdsarbeiderne i kretsen som har utført arbeidet. Her er det også satt opp ny innredning og vask. Sykepleier Sonny Jensen synes bårerommet er blitt veldig bra. Man føler ro når man kommer inn i et slikt rom. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 1 / 2 0 0 7 En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral behandles alle arbeidstakere likt, uansett nasjonalitet.. Side 20 Drømmer

Detaljer

Rock Future. Amund Gotteberg MÅLØY- RAIDET. KOMMUNE Vågsøy har klare ambisjoner i folkehelsearbeidet TV-AKSJONEN YOUR STYRKER MÅLØY BY

Rock Future. Amund Gotteberg MÅLØY- RAIDET. KOMMUNE Vågsøy har klare ambisjoner i folkehelsearbeidet TV-AKSJONEN YOUR STYRKER MÅLØY BY NÆRINGSLIV SHOPPING KULTUR REISELIV Amund Gotteberg UTFORDRER NORGES SPREKESTE KOMMUNE Vågsøy har klare ambisjoner i folkehelsearbeidet MÅLØY- RAIDET Hendelsen som endret krigens gang TV-AKSJONEN Vågsøy

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer