BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra

2 INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking side Årsoversikt side Månedsrapport side16 Ukesrapport side 17 Dagsrapport side18 Effekt side19-21 Overføring av data til andre format side 22 Vann, CO2, Trykk side 23 Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

3 INNLOGGING Logg deg inn på energiovervåkingssystemet ved å benytte følgende link; Vi anbefaler at du lagrer denne linken på dine favoritter, slik at du slipper å skrive dette inn hver gang. Benytt ditt tildelte brukernavn og passord (husk små bokstaver); Etter at man har logget seg inn på energiovervåkingsprogrammet får man opp startsiden som er vist i figuren under. 1) Start med å velge rapport type; her kan velge mellom å se på; - Byggets ET-kurve - Ranking (oversikt over og benchmarking for den samlede bygningsmasse) - Byggets akkumulerte (løpende) energiforbruk - Totalt akkumulert (løpende) energiforbruk for alle byggene til byggeier (som er tilknyttet automatisk energiovervåking) Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

4 - Byggets effekttopper - Byggets energiforbruk fordelt på år, måned, uke eller dag. Vi anbefaler at man starter med å velge ET-kurve da dette er det viktigste verktøyet for byggets driftsansvarlige for å ha kontroll på byggets energiforbruk. 2) Velg deretter aktør. Alle bygg er som regel samlet under en aktør; men hvis det er flere velger du her. 3) Velg deretter gruppe; Noen byggeiere ønsker å dele bygningsmassen inn i flere grupper. Velg den gruppe av bygg du ønsker å se nærmere på. 4) Velg deretter eiendom, velg det bygg du ønsker å se nærmere på. 5) Velg hvilken periode du vil se på ved å sette verdier inn under uker og år. Tips; - vil du for eksempel se bare på uke 1 velger du verdien 1 i begge felter under uker. 6) Trykk hent data for å starte innhenting av data. Dette må gjøres når du for eksempel har valgt en ny periode, etc. Du kan normalt sett også benytte enterknappen. Innhenting av nye data skal normalt sett ikke ta mer enn noen få sekunder. Vent til siden er ferdig å laste ellers kan du få feilmelding! Hvis man går fra programmet uten å lukke det vil en sikkerhetsfunksjon automatisk logge deg av systemet etter en stund. Du må da logge deg inn igjen med brukernavn og passord. Enkelte ganger kan det dukke opp en feilmelding på skjermen hvis man har gått i fra programmet uten å lukke det, dette løses enkelt ved å starte nettleseren (Internet Explorer) på nytt, og logge seg på igjen med brukernavn og passord. Får man en feilmelding i programmet kan dette skyldes at man for eksempel har forsøkt å se på en periode som ikke er lastet opp i systemet. Bruk da tilbakeknappen i nettleseren og prøv eventuelt på nytt eller velg en annen periode. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

5 ET-KURVEN ET-kurven får man frem ved å velge ET-kurve under rapport type. Velg hvilket bygg og hvilken periode du ønsker å se på. ET-kurven er det viktigste verktøyet for byggets driftsansvarlige når det gjelder oppfølging av byggets energiforbruk. ET-kurven gir følgende oversikt; - Har energiforbruket den foregående uken vært normalt? - Fungerer energikrevende utstyr som det skal? - Effekten av utførte enøk-tiltak. - Effekten av optimal drift på tekniske anlegg (ventilasjon, varme, etc) når bygget ikke er i bruk eller har reduserte åpningstider, etc. Hvert punkt i ET-kurven representerer byggets spesifikke energiforbruk for en uke sammenlignet med middeltemperaturen for denne uken. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

6 Dette gir en klar pekepinn på hvordan bygget har klart seg denne uken. Det spesifikke energiforbruket er alt som brukes av energi på bygget den aktuelle uken (el, olje, fjernvarme, fjernkjøling, etc), delt på byggets areal (altså kwh/m²). Systemet henter automatisk inn byggets energiforbruk og utetemperaturen, og oppdaterer punktet for den uken vi er inne i. Dvs at hvis dagen er for eksempel onsdag vil punktet for den uken vi er inne i ligge et stykke nede på ET-kurven, for så å flytte seg oppover utover i uken. Når uken er over vil punktet parkere seg og nytt punkt for neste uke dukker opp. Når du skal sjekke forrige ukes resultater er for eksempel mandag en grei dag å gjøre dette på. Ved å holde musepekeren over et punkt på ET-kurven, vil man få frem følgende opplysninger; - Hvilken uke stammer dette punktet fra. - Hva var det spesifikke energiforbruket denne uken. - Hva var ukens middeltemperatur. Punktene er inndelt i vinter, sommer og høst for å skille de ulike årstidene. I løpet av et år vil det bli mange slike punkter, og man kan miste litt oversikten. Man kan da med fordel korte ned den perioden man ser på. For eksempel hvis man er i uke 26 og ønsker bare å se punktene for de siste 4 uker, velger man uke 22 til uke 25. Man finner en mer detaljert oversikt for hver uke i tabellene under ET-kurva. Hva betyr kurvene? Den røde kurven representerer byggets gjennomsnittlige energiforbruk før det ble installert automatisk energiovervåking eller utført enøk-tiltak på bygget. Den grønne kurven representerer det energiforbruket som bygget skal ned på i enøkprosjektets fase 1 (altså etter installasjon av automatisk energiovervåking og ved å sette fokus på optimal drift). Størrelsen på denne energibesparelsen varierer fra bygg til bygg, og fremkommer i byggets enøkanalyse. Den blå kurven representerer det energiforbruket som bygget skal ned på i enøkprosjektets fase 2 (altså etter at de anbefalte enøk-tiltak er gjennomført). Størrelsen på denne energibesparelsen varierer mye fra bygg til bygg og fremkommer i byggets enøkanalyse. På en del bygg har man valgt å ikke gjennomføre alle anbefalte enøktiltak. Alle kurver er beregnet/konstruert mhp hvilke tiltak som er gjennomført. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

7 HVORDAN ANALYSERES ET-KURVEN? Rød kurve = forbruk før bygget fikk automatisk energioppfølging/gjennomførte enøk-tiltak Grønn kurve = forbruk etter at bygget fikk automatisk energioppfølging, men før det ble gjennomført enøk-tiltak. Blå kurve = forbruk etter at det ble gjennomført enøk-tiltak. Havner punktene her (over den røde linjen), må grunnen til dette avdekkes snarlig. Dette betyr at energitapet er meget stort! For bygg som har gjennomført enøk-tiltak bør punktene havne på den blå kurven eller under. Jo lenger under jo bedre! Dette betyr spart energi (og sparte kostnader). Bygg som ikke har gjennomført enøk-tiltak vil bare ha en rød og en grønn kurve. For disse bygg skal punktene ligge på den grønne kurven eller under. Havner punktet over den grønne kurven betyr dette at energiforbruket er for høyt! Har bygget stengt i perioder (romjula/påske/etc) vil punktene for disse ukene havne langt under den blå kurven. Hvis ikke de gjør det, har det ikke vært en energioptimal stengning av bygget. Se neste side for en mer detaljert forklaring. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

8 1) Punktet havner på eller under den blå kurven. Byggets energiforbruk ligger på et normalt (og tilfredsstillende) nivå. Dette er veldig bra! I de uker bygget er stengt skal punktene ligge langt under den blå kurva! 2) Punktet havner mellom den blå og grønne linjen. Byggets energiforbruk er trolig ikke optimalt, og årsaken til dette må finnes. Mulige årsaker; Har bygget hatt en lengre brukstid enn normalt? Har det vært spesiell drift ved tekniske anlegg? Fortsetter tendensen må årsaken til dette finnes; kontroller innstillinger på tekniske anlegg (ventilasjon, varme, etc). 3) Punktet havner mellom den grønne og røde linjen. Samme som i punkt 2). Årsaken må avdekkes raskt. Bygget bruker her enda mer energi enn i punkt 2). 4) Punktet havner over den røde kurven. Byggets energiforbruk er ikke optimalt og årsaken til dette må finnes omgående. Bygget bruker nå faktisk mer energi enn hva det gjorde før det ble installert automatisk energiovervåking og utført enøk-tiltak. Jo mer punktet havner over den røde kurven jo større er energioverskridelsen på bygget. Dette er energi man har tapt og som man ikke får tilbake!! Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

9 AKKUMULERT FORBRUK Akkumulert forbruk får man frem ved å velge Akkumulert forbruk under rapport type. Velg hvilket bygg og hvilken periode du ønsker å se på. Akkumulert forbruk viser byggets løpende energiforbruk (blått areal). Dette blir sammenlignet med byggets tidligere løpende energiforbruk (rød kurve), byggets beregnede løpende energiforbruk etter installasjon av automatisk energiovervåking(grønn kurve), og byggets beregnede løpende energiforbruk etter gjennomføring av anbefalte/bestilte enøk-tiltak (blå kurve). - Ligger man under den blå linjen betyr dette at bygget ligger an til å bruke mindre enn anbefalt forbruk. Dette betyr for eksempel at de gjennomførte enøk-tiltak har hatt gitt en større energibesparelse enn garantert og/eller at byggets driftsansvarlig har gjort en meget god jobb. - Ligger byggets løpende energiforbruk (blått areal) over den blå kurven betyr dette at bygget bruker mer energi enn anbefalt. Noe bør gjøres! Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

10 - Ligger byggets løpende energiforbruk (blått areal) også over den røde kurven betyr dette at bygget bruker langt mer energi enn hva det burde (det bruker faktisk mer energi enn hva det har gjort tidligere år). Noe må gjøres! Det løpende energiforbruket kan også studeres i tabellen uke for uke. For å få en god grafisk fremstilling anbefales det at det velges lange perioder, (for eksempel 3-6 måneder). Den beste grafiske fremstillingen får man ved å velge hele året, da får man frem i hvilken del av året man har de største positive/negative avvikene i energiforbruket. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

11 AKKUMULERT FORBRUK FOR HELE GRUPPEN Denne grafiske fremstillingen viser det akkumulerte (løpende) energiforbruket for alle bygg som byggeier har tilknyttet det automatiske energiovervåkingssystemet. Akkumulert forbruk for hele gruppen får man frem ved å velge Akkumulert for hele gruppen under rapport type. Velg hvilken periode du ønsker å se på. Den grafiske fremstillingen viser det løpende totale energiforbruk for de bygg som byggeier har automatisk energiovervåking på (blått areal). Dette blir sammenlignet med byggenes tidligere løpende totale energiforbruk (rød kurve) og byggenes beregnede løpende totale energiforbruk etter installasjon av automatisk energiovervåking(grønn kurve). Alle hovedtall for oppnådde resultater i den valgte perioden fremkommer i oversikten under den grafiske fremstillingen av akkumulert forbruk for hele gruppen. For å få en god grafisk fremstilling anbefales det at det velges lange perioder, (for eksempel 3-6 måneder). Den beste grafiske fremstillingen får man ved å velge hele året, da får man frem i hvilken del av året man har de største positive/negative avvikene i energiforbruket. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

12 RANKING Ranking får man frem ved å velge Ranking under rapport type. Velg hvilken periode du ønsker å se på. Ranking er et benchmark-verktøy som raskt viser oversikt over hvordan de individuelle byggene ligger an mhp anbefalt energiforbruk for en valgt periode. Dette fremstilles både grafisk (se over) og i tabellform (se under), og ved å bla deg nedover i tabellen finner du ditt bygg. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

13 Den grafiske fremstillingen viser det % -vise avviket i energiforbruket for byggene i den valgte perioden. Dette er avviket mellom anbefalt energiforbruk etter etablering av automatisk energiovervåking og det faktiske energiforbruket. Viser ditt bygg for eksempel verdien 20 betyr dette at bygget har brukt 20 % mer energi enn anbefalt i den valgte perioden. Dette er et rent tap som man ikke får tilbake! Viser ditt bygg for eksempel verdien -10 betyr dette at bygget har brukt 10 % mindre energi enn anbefalt i den valgte perioden. Dette er selvsagt veldig positivt. OBS! Når man velger periode under Ranking er det viktig at man ikke velger en periode som ikke er helt ferdig. For eksempel hvis man er i starten av uke 7 er det viktig at man velger uke 1 til 6 som periode, hvis man ønsker å se på energiforbruket for uke 1 til 6. Du bør i dette tilfellet ikke skrive for eksempel uke 1 til 7 eller uke 1 til 53, etc. Ranking (benchmarking) av hotellene er et meget nyttig verktøy som for eksempel vil vise; - Hvilke av byggene som har gjort en god innsats på energisparing i den valgte perioden. - Hvilke av byggene som har gjennomført en god optimal drift for de bygg som stenger deler av året (jul/påske/del av sommeren). - Et raskt totalresultat for hele porteføljen (delt inn i grupper). Porteføljens totale energiforbruk i perioden fremkommer nederst i tabellen. Forklaring på uttrykk som er benyttet i ranking-oversikten; Areal (m²); dette er byggets oppvarmede areal. Dette er det areal som er lagt til grunn i byggets enøk-rapport. Forbruk (kwh); dette er byggets totale energiforbruk i den valgte perioden. Før ENØK (kwh); dette er byggets beregnede energiforbruk som bygget tidligere brukte (før fase 1) ved samme middeltemperatur som den valgte perioden (dvs denne verdien følger den røde kurven på ET-kurven). Etter ENØK (kwh); dette er det beregnede energiforbruk for den valgte periode som bygget ikke bør overstige (dvs denne verdien følger den grønne kurven på ET-kurven). Oppnådd resultat (kwh); Dette viser resultatet i kwh for ditt bygg i den valgte perioden. Resultatet er forskjellen mellom beregnet energiforbruk (etter etablering av Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

14 automatisk energiovervåking) og byggets faktiske forbruk. Viser resultatet for eksempel verdien betyr dette at bygget har brukt kwh mindre enn beregnet i den valgte perioden. De 3 neste verdiene viser de nevnte verdier, (faktisk forbruk, forbruk før enøk, forbruk etter enøk), delt på byggets oppvarmede areal (kwh/m²). Disse verdier er mer kjent under betegnelsen spesifikt energiforbruk. Avvik (%); Dette viser hvordan ditt bygg har gjort det i den valgte perioden. Er denne verdien negativ (-) har bygget brukt mindre energi enn anbefalt energiforbruk, dette er selvsagt veldig positivt. Er verdien positiv betyr det at bygget har brukt mer energi enn hva som er anbefalt. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

15 ÅRSOVERSIKT Årsoversikten får man frem ved å velge Årsoversikt under rapport type. Velg hvilket bygg og hvilken periode du ønsker å se på. Oversikten viser byggets energiforbruk for det valgte året, dette fordelt på ukene i året. Har bygget flere el-målere, oljekjeler, fjernvarme, etc vil fordelingen av energiforbruket på disse fremkomme på fremstillingen. Den grønne kurven viser hva utetemperaturen i området er. I eksemplet over ser man godt effekten av optimal drift på ett bygg som ikke er i bruk i påska og i jula (ventilasjonsanlegg stoppes og innetemperatur reduseres). Man ser også tydelig hvordan byggets energiforbruk (både kjøling og oppvarming) påvirkes av utetemperaturen. Den grafiske fremstilling av året kan benyttes til feilsøking i forbindelse med avvik på ET-kurven (ved punkt over anbefalt kurve). Man kan om ønskelig bla seg frem til det ukentlige energiforbruket på de ulike el-målere, oljekjeler, etc. Dette gjøres i den tabellen (se neste side). Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

16 Tabellen man finner på årsoversikten er veldig fin/oversiktelig å bruke ved innrapportering av energiforbruk i forbindelse med miljøfyrtårnet sine miljørapporter. Benytter bygget bare elektrisitet kan totalsummen på nederste linje på kolonne helt til høgre benyttes. Benytter bygget for eksempel olje må dette oppgis separat i miljørapporten. Oljeforbruket finner man i egen kolonne i tabellen (om bygget har sentralvarmeanlegg med oljekjel). Bygget i eksempelet her har ikke oljekjel! Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

17 MÅNED Månedsoversikten får man frem ved å velge Måned under rapport type. Velg hvilket bygg og hvilken periode du ønsker å se på. Oversikten viser byggets energiforbruk for den valgte måneden, dette fordelt på dagene i måneden. Har bygget flere el-målere, oljekjeler, fjernvarme, etc vil fordelingen av energiforbruket på disse fremkomme på fremstillingen. Den grønne kurven viser hva utetemperaturen i området er. Man kan om ønskelig bla seg frem til det daglige energiforbruket på de ulike el-målere, oljekjeler, etc. i tabellen. I eksemplet over ser man godt effekten av optimal drift på ett bygg som ikke var i bruk i julen Det spesielle med dette bygget var at deler av byggets varmeanlegg måtte startes opp igjen pga noen kontorer skulle benyttes i romjulen. Dette fremkommer tydelig i form av en økning i energiforbruket på fjernvarme i denne perioden. Den grafiske fremstilling av måneden kan benyttes til feilsøking i forbindelse med avvik på ET-kurven (ved punkt over anbefalt kurve). Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

18 UKE Ukesoversikten får man frem ved å velge Uke under rapport type. Velg hvilket bygg og hvilken periode du ønsker å se på. Oversikten viser byggets energiforbruk for den valgte uken. Har bygget flere el-målere, oljekjeler, fjernvarme, etc vil fordelingen av energiforbruket på disse fremkomme på fremstillingen. Den grønne kurven viser hva utetemperaturen i området er. Man kan om ønskelig studere energiforbruket per time på de ulike el-målere, oljekjeler, etc ved å trykke på + ved siden av den aktuelle dagen i tabellen under. Dette kan ta noe tid pga mange data som skal lastes ned. En raskere og mer oversiktelig måte er å velge dag på rapport type og deretter velge den aktuelle dagen. Man får da en grafisk fremstilling av energiforbruket for denne dagen (se neste side). I eksemplet over ser man svært godt effekten når optimal drift ble iverksatt på et bygg som skulle holde stengt i julen 2005 (her uke 51). Den grafiske fremstilling av uken kan benyttes til feilsøking i forbindelse med avvik på ET-kurven (ved punkt over anbefalt kurve). Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

19 DAG Dagsoversikten får man frem ved å velge Dag under rapport type. Velg hvilket bygg og hvilken periode (dag) du ønsker å se på. Oversikten viser byggets energiforbruk- og fordeling for den valgte dagen. Har bygget flere el-målere, oljekjeler, fjernvarme, etc vil fordelingen av energiforbruket på disse fremkomme på fremstillingen. Den grønne kurven viser hva utetemperaturen i området er. I eksemplet over ser man en typisk fordeling av energiforbruket over en normal dag på ett hotell. Om natten skal energiforbruket ligge lavt fordi ventilasjonsanlegg er stoppet, det benyttes ikke varmtvann, nattsenking av oppvarmingen er igangsatt, etc. Om morningen våkner hotellet til liv; nattsenkingen av oppvarmingen avsluttes, ventilasjonsanlegg startes opp og gjester benytter dusjer. På dagtid forlater gjester vanligvis bygget og energiforbruket synker noe. På kveldstid stiger kanskje energiforbruket noe, før ventilasjonsanlegg stoppes og nattsenkingen iverksettes igjen. Energiforbruket skal nå legge seg lavt igjen. Den grafiske fremstilling av døgnet kan benyttes til feilsøking i forbindelse med avvik på ET-kurven (ved punkt over anbefalt kurve). Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

20 EFFEKT Byggets effektuttak over en time for de forskjellige energikilder får man frem ved å velge effekt under rapport type. Velg hvilket bygg og hvilket år du ønsker å se på. Når man får frem dette bildet er det viktig å merke seg følgende; - Hvilken energikilde er vist på den grafiske fremstillingen. - Den grafiske fremstillinger viser alltid januar først. Man bør sjekke den månedsvise oversikten i tabellen (under effekt topp) om det er høyere effekttopper på andre måneder. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

21 I dette eksempelet viser først den grafiske fremstillingen for byggets effekttopp i januar 2006 for EL hovedmåler. I tabellen under effekt topp ser vi at bygget har hatt den høyeste effekttoppen i mars dette året. For å se på denne effekttoppen trykk på knappen vis effekt graf for mars måned. Du vil da få frem dette bildet; Denne oversikten viser når tid på døgnet den aktuelle dagen vi har den høyeste effekttoppen. Det vil variere fra bygg til bygg når tid på døgnet byggets effekttopp inntreffer. Trykker man på knappen vis dag helt til høgre henter systemet automatisk opp den aktuelle dagen (med høyeste effekttopp i valgt måned). Denne grafiske fremstillingen av aktuell dag kjenner vi igjen fra dagsoversikten. Se neste side; Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

22 Man kan gjøre den samme kontrollen av byggets effekttopp for eventuelt andre elmålere eller andre energikilder man har på sitt bygg. I eksempelet som er brukt kan vi om ønskelig også kontrollere effekttopper for henholdsvis fjernvarme og fjernkjøling. Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

23 OVERFØRNG AV DATA TIL ANDRE FORMATER Det er enkelt å overføre data til excel, text, pdf osv. Nederst i høyre hjørne på alle rapporter er det export valg for data over til de fleste formater. For eksempel. Merk av tabellen, trykk export valg og boks med export muligheter popper opp. Velg for eksempel excel og data kommer opp i excel Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

24 Rapporter om annet forbruk, vann, trykk, Co2 I bygg med logging av annet forbruk velges hva du vil se på i drop menyen til høyre. Valgte forbruk /målingen kan vises på times nivå, dag, ukes nivå. Her vises vannforbruk fra 2 vannmålere pr uke i Energy Management Group AS, Hovfaret 8, 0275 Oslo, tlf , fax.:

ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM Utviklet av INTRODUKSJON For å få tilgang til energiovervåkningssystemet kan en hvilken som helst datamaskin med internettilkobling benyttes. Det

Detaljer

Temadag for driftspersonell i Sunndal og Tingvoll kommune 19. november 2014 Energiledelse EOS. Trude Kjos

Temadag for driftspersonell i Sunndal og Tingvoll kommune 19. november 2014 Energiledelse EOS. Trude Kjos Temadag for driftspersonell i Sunndal og Tingvoll kommune 19. november 2014 Energiledelse EOS Trude Kjos Agenda 11.45-12.15 Teori EOS. 12.15-13.00 Praktisk øvelse EOS. 13.00-13.15 Pause. 13.15-14.30 Praktisk

Detaljer

Energiguiden ditt verktøy for lavere energikostnader

Energiguiden ditt verktøy for lavere energikostnader Energiguiden ditt verktøy for lavere energikostnader Statkraft jobber kontinuerlig med å levere konkurransedyktig miljøvennlig varme og samtidig utnytte energikildene i våre fjernvarmenett best mulig.

Detaljer

CRI Brukermanual for bilforhandlere

CRI Brukermanual for bilforhandlere CRI Brukermanual for bilforhandlere 1 Pålogging Gå til denne linken for å logge på. (http://www.carnext.biz/prd/no/bidderlogin?rccmd=start&instancecode=crno01) Du har fått tilsendt brukernavn og passord

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram Visma.net Expense Lederne sitt reiseregningsprogram Førstegangsinnlogging Du har mottatt en epost fra do.not.reply@visma.com med tittel: Visma.net Rolletildeling. Her skal du trykke på Klikk her for å

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart 1. Innlogging Med FEIDE Uten FEIDE 2. Registrering av skole 3. Ferdig registrert 4. Hvordan få elever i gang med

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

LabOra TID. Brukerveiledning for prester

LabOra TID. Brukerveiledning for prester LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Sauekontrollen kurs i Hordaland

Sauekontrollen kurs i Hordaland Sauekontrollen kurs i Hordaland Innlogging Innlogging via www.animalia.no/husdyrproduksjon/sauekontrollen/ Felles brukernavn og passord i landbruket, administeres via Produsentregisterert. Er du ny medlem

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Brukermanual digital loggføring.

Brukermanual digital loggføring. Brukermanual digital loggføring. 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Ditt brukernavn... 1 3. Innlogging... 2 4. Oversikt over arbeidsoppgaver til det enkelte bygg... 4 5. Loggføring av

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for mobil

Kidsmonitor tutorials for mobil Kidsmonitor tutorials for mobil Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015 BRUKERMANUAL NR AUKSJON Versjon 2-26.02.2015 Innhold 1. Generelt om auksjon i Råfisklaget... 2 2. Din auksjonsprofil... 2 3. Krav til datautstyr... 3 4. Hvordan virker NR Auksjon... 3 4.1 Auksjonsoversikt...

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954 Energiregnskap 2011 Lillo terrasse borettslag Energiregnskapet viser at energiforbruket i Lillo terrasse borettslag er kraftig redusert etter at det ble installert varmepumper i 2010. Energiforbruket til

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Konvertering fra momportalen.no til nakos.no Forklaring og veiledning Momportalen.no har nå blitt konvertert til nakos.no. Årsaken til dette er at

Detaljer

Temperaturer: Verdiene som legges inn under Temperaturer er avgjørende for at resultatet ved å bruke programmet kan ansees som riktig.

Temperaturer: Verdiene som legges inn under Temperaturer er avgjørende for at resultatet ved å bruke programmet kan ansees som riktig. Normtallsverdier: Verdiene som legges inn under Normtall er avgjørende for at resultatet ved å bruke programmet kan ansees som riktig. Normtallsverdiene er unike for hver enkelt bygg. Likevel blir det

Detaljer

Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart 1. Innlogging 1a. Med FEIDE 1b. Uten FEIDE 2. Registrering av skole 3. Bekreft registrering 4. Ferdig

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Smart energieffektiv hotelldrift

Smart energieffektiv hotelldrift Fremtidens smarte energieffektive bygg Avslutningskonferanse 20. november 2007 Smart energieffektiv hotelldrift Prosjektleder Ole-Martin Moe, tlf. 92 69 76 70, ole.martin.moe@olavthon.no Olav Thon som

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Innføring i vann-nett.no Hvordan finne fram til nødvendig informasjon?

Innføring i vann-nett.no Hvordan finne fram til nødvendig informasjon? Innføring i vann-nett.no Hvordan finne fram til nødvendig informasjon? www.vann-nett.no Startsiden tar deg til side med navigering i kart («kart» fanen) Her kan man bruke +/- til å zoome, mus til å forflytte

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer