RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt."

Transkript

1 Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår juni 2013 Frå fredag kl søndag kl Benytt anledningen til å oppleve Hanne Boel «live» på Røldalsmarknaden! Han Innante kjem til Røldal med nytt humorshow og har i år med nokre av kamerattane sine. Det blir tre dagar med mykje underhalding, aktivitetar og utstillingar for både barn og vaksne. Les meir på side 14-15

2 2 - Røldalsmarknaden Innhald: Innhald og informasjon Nytt frå Røldal... 3 Sidan sist... 4 Aktivitet... 5 Med liv og lyst...6 Pilegrimsvandring Røldal - Odda 50 år Kommunesamanslåing Litt av kvart frå gamal tid...11 Overnatting / servering Utstillarar Røldalsmarknaden Røldalsmarknaden Marknadsprogram Annonsar Redaktør: Vencke Rønning Hagen, tlf Utgivar: Røldalsmarknaden, tlf E-post: Webside: Følg oss på Facebook! Røldalsmarknaden 2013 I skrivande stund går me framleis med stillongs i Røldal, men me håpar å kunna ta den av før den 22. utgåva av Røldalsmarknaden går av stabelen juni. Men uansett, med eller utan stillongs, så ynskjer me også i år at nye og gamle besøkjande tek turen til Røldal denne helga. Styret har i år som tidlegare år jobba vinteren gjennom med å gjera marknaden så innhaldsrik som mogeleg. Det vil også i år vera noko for ein kvar, om ein skal gjera storhandel, dansa eller «berre» treffa gamle kjende. Marknaden i år vil starta noko tidlegare på fredagen, men den offisielle opninga vert framleis på laurdagen. I år er det Else Marie Sandal, utflytta røldøl, som skal halda opningstalen. Talet på utstillarar ser ut til å verta noko høgare enn i fjor, om lag 80. Kveldsunderhaldninga i år er det «Han innante» og Hanne Boel som står for. Nytt av året er at Røldal Reiselivslag er komen med i styret i Røldalsmarknaden. Dei har jobba med å fornya mattilbodet. Me håpar og trur at dette vert teke godt imot av publikum. Elles så har me hatt fokus på å gjera marknadsplassen noko meir intim, så publikum vil også her merka endringar. Tusen takk til alle som er med på dugnad. Velkomen til marknad. Med vennleg helsing Tore Hamre Røldal Turistinformasjon Tlf Ope dagleg i sommarsesongen - Informasjon om overnatting, utflukter, fotturar - Tilgang til internett - Gratis brosjyremateriell - Sal av kart, fiskekort, postkort, Røldalsvideoen - Nøklar til DNT-hyttene E-post: Røldal Reiselivslag Røldal Stavkyrkje er open: 1. juni 28. juni...kl juni 11. aug...kl aug. 1. sept...kl Tlf. i opningstidene: Born <15 år Gratis Vaksne kr 40,- Gruppe (min. 10 pers.) kr 25,-/pers. Sokne-/pilegrimspresten i Røldal, tlf e-post: Røldal Bygdemuseum Ta turen innom om du går deg ein kveldstur Tunet representerer ein typisk Røldalsgard frå 1850 og fram til straumen kom. Her finn du saker og ting frå heile bygda. Mellom anna kan nemnast kledesamlinga, der dei fargerike dåpshuvene vekkjer interesse. Det er lett å sjå at Røldal har hatt gjennomgang av handelskarar med sans for småting som var fine for auga. I juli månad vert omvisar på Røldal Bygdemuseum kvar dag i tida Gratis inngang. Elles etter avtale, tlf (Margit Gjørv) Velkommen til museumstunet på Hauge!

3 Røldalsmarknaden Sidan sist Loppemarknad Godt utval Godt besøk Mannekengar Sylvia prøver hatt Fotos: Nina Ein laurdag midt i desember var det stor loppemarknad på Grendahuset i Røldal. Arrangør og ildsjel var Sylvia Rabbe,- nyss heimkomen frå byen Tanga i Tanzania. Som sjukepleiar sjølv, kom Sylvia via Norsk Sykepleierforening i kontakt med eit kompetansesenter i Tanzania der sjukepleiarar kan få utanlandserfaring. Det er ein familieheim der born frå området rundt byen Tanga kjem for å bu. Dei kan vera foreldrelause, eller er der på grunn av andre ting. Heimen vert styrt av ein «mama». Sylvia stelte i stand til loppemarknad for å skaffa pengar til familieheimen i Tanga der ho hadde vore. Inntektene skulle mellom anna dekka utgiftene til å få tetta tak, kjøpa myggnetting og betala gjeld. Dei innsamla midlane gjorde og at antal plassar for born kunne aukast frå 6 til 12. Det var ikkje vanskeleg å samla saman «lopper». Folk tok kontakt så snart dei hadde fått vita om planane, og heile den store salen på grendahuset vart fylt opp med ting og tang. Til og med ein heil del klesplagg kom det inn, sjølv om det ikkje heilt var planen Det var sportsutstyr, måleri, møblar, koppar og kar, juleting, dukar og flotte heklagardiner. Litt elektriske ting, lamper, filmar, spel og leiker, ja, kort sagt alt mogeleg. Mykje vart seld, noko gjekk til Fretex og noko vart kasta etterpå. I tillegg til loppemarknaden var det og laga til kafé i resten av lokala på grendahuset. Den var godt besøkt og mat og kaffi gjekk raskt unna. Det var spennande om korleis loppemarknaden ville slå an og om det ville koma folk. Lørdagsmorgon var det snøstorm som ulte rundt novene, og europavegen var stengt. Ikkje akkurat den aller beste starten. Men, akkurat det skulle visa seg å verta svært positivt. Det var fullt av folk på loppemarknad og kafé! Noko måtte dei ta seg til, alle som var vérfaste i bygda og hadde overnatta. Ein dag med loppemarknad i Røldal fekk inn kroner, eit fantastisk resultat. Når ein tenkjer på kva ein kan få for pengane i Afrika, betyr det at dei strekk langt. T.d. kan ein for 220 kr sikra mat for eit born i familieheimen i ein heil månad. Folk i Røldal støttar godt opp om slike positive tiltak, og gledar seg til fleire loppemarknadar eller andre aktivitetar der dei kan bidra i hjelpearbeid til fattige land. Ny forretning: Røldal Sport A/S Rikt utval av både brett og ski, samt skredutstyr. Frå venstre: A. Husby og Martin Brekke. Foto: V. R. Hagen. November 2012 fekk Røldal ei ny forretning. Røldal Sport A/S opna dørene. Det starta med utpakning/varemesse i storsalen på grendahuset. Der var klede og utstyr frå mange leverandørar. Det var sliping av ski, og tips om smøring av ski. Mange tok turen innom. Mange handla, og mange bestilte varer. Det var nok å gjere på for eigarane og betjeninga. Til vanleg er butikken å finna i lokala til turistinformasjonen, midt i sentrum. Planen er at Røldal Sport A/S kun skal ha ope på vinterstid i fyrste omgang. Men, dei ser ikkje vekk ifrå at dei kunne ha ope heile året, om dei fann seg høvelege lokal sentralt. Dei har óg nettbutikk. Eirik Sondre Ahlsen Husby og butikksjef Martin Brekke passar butikken til vanleg. Det er ope fredag kveld og laurdag kvar veke, i tillegg til kvar dag i vinterferiesesongen og påske. Dei tidene det vrimlar av folk i bygda. Begge driv med det dei liker aller best, det å løypa på ski, og brukar tida til fjellguiding og løyping elles i veka. I lag med Jostein Skeie er dei ein kompisgjeng, Toyboys Productions, som lagar filmsnuttar og produktfilmar som vert levert til butikken. På kveldstid sliper dei ski og det som høyrer med, for butikkundane. Dei er ikkje i tvil om at det er marknad i Røldal for ein sportsbutikk, med fokus spesielt på «jibbing» og «freeride». Dette er eit ungt miljø som veks stadig. Det årlege internasjonalt kjende arrangementet Røldal Freeride Challenge (RFC) har nok gjort sitt til at dette miljøet har mange unge aktørar. Sist vinter vart det arrangert junior-nm for dei under 18 år, noko som vart ein suksess med tilreisande frå heile landet. Det var også i år junior-nm i Røldal, og gjengen var med og arrangerte. Flott med ungt initiativ og entreprenørskap! YX Røldal Tlf Mandag-fredag: Lørdag: Søndag: Hjarte- og demenslag, Tubfrim og Petter Puls. TV-aksjonen Røldal Helselag - Kyrkjevegen Røldal

4 4 - Røldalsmarknaden Sidan sist Røldal Bygdeboknemnd Bygdebokarbeidet i Røldal Arbeidet er no kome så langt at ein har fått alt det formelle på plass, og forankra det i kommunen, via Røldal Bygdemuseum. Kommunen sin representant er Nina Kongtorp som er PL (prosjektleiar), og Margit Gjørv frå Røldal Bygdemuseum, er PA (Prosjektansvarleg), i tillegg til bygdeboknemnda. 2 forfattarar, Gaute Losnegård og Kenneth Bratland, er tilsett. Den nye bygdeboka tek utgangspunkt i Røldal bygdebok av Alma og Knut Dalen, og det vert no 2 bind. Det eine tek for seg fyrste delen frå den gamle boka, med historikk, og vidare alle omveltingane som har skjedd her dei siste åra. Då straumen kom, heilårsvegen, anleggstida og kommunesamanslåing vil få god plass. I tillegg vil ein få nye kapittel av lokale forfattarar, t.d. Byggeskikk ved Sondof Rabbe, Planter/botanikk ved Arvid Odland, Dyreliv/fauna ved Reidar Sandal og Pilegrimshistoria ved Margit og Svein Gjørv. Det vert Gaute Losnegård som kjem til å arbeida mest med dette bindet. Kenneth Bratland vil arbeida mest med det andre bindet, gardssoga. Her vil ein ta for seg matrikkelgardane og nytta stoffet frå den gamle boka, men og få på plass det som manglar, t.d. personar som ikkje var med før, og fortsetja heilt fram til no. Det vert og lagt til gards- og bruksnummer for alle. I den nye boka vil ein skriva litt meir utfyllande om kvar plass, og bruka bilete frå dagleglivet, ulike hendingar i bygda, samt personar. Både frå eldre tider, men og frå talet og opp til våre dagar. Forfattarane er godt i gang med arbeidet, og har fått ei oversikt over kva stoff som er tilgjengeleg, og kva bygdeboknemnda har samla inn. 17. februar vart det arrangert bygdekveld, der forfattarane vart presenterte for bygdefolket. Det vart også synt filmopptak frå 17. mai I det vidare bygdebokarbeidet vil me verta glade for å få tips om bilete, avisartiklar eller anna interessant stoff som omhandlar Røldal. Bygdeboknemnda fungerer som medhjelparar for forfattarane, og det er berre til å ta kontakt. Helselaget I fjor fekk me nesten ,- av overskotet av Røldalsmarknaden. Dette er den viktigaste inntektskjelda vår. Aktivitetar: Me har saman med husmor- bondekvinne- og pensjonistlaget, vore med på middagservering kvar tysdag i år og. Det er sjukeheimen som har kokt middag annan kvar gong. I haust har laga kokt sjølv annan kvar tysdag, då det vart for travelt for sjukeheimen. Etter middagen så har me bingo. Men kaffien og bingoen, er det laga som står for. Og om det ikkje er noko som me har inntekt på, så er det ikkje gjort med tap. «Kafén» er framleis like populær, og i haust er det mange fleire til middag. Dette er noko av aktivitetane våre, og det er mykje meir me kan driva med. Det er rikelig med saker å ta seg av. Me må berre sila ut noko, og ta oss av det som me synes er viktigaste. Men born er viktig. Og eg vil trekka fram viktigheta med arbeidet med og for born med spesielle behov. I år har me i Nasjonalforeningen for folkehelsen fått ansvar for TV- aksjonen 2013, som går av stabelen i slutten av oktober. Inntekta skal gå til forsking på Alzheimer og Demens. Det nye styret i Røldal Helselag er: Kristine Tufte, Torbjørg Eigestad Støyva, Jorun Lynghammer og Ingrid Hauge Torbjørg Eigestad Støyva skrivar Lyse og trivelige lokaler i omsorgsboligene i Røldal. Det er stor stas med de nye lokalene, etter at kommunen vedtok at de skulle lage et slikt lokale for bygdas pensjonister. Lokalet er til fri bruk for de som har behov for et lokale til diverse arrangementer. Antall pensjonister som møter på tirsdagskafeen ligger på mellom 12 og 20, og alle trives. Først med middag og deretter med kaffe, kaker og bingo. Foto: Terje Blaker. Odda Mållag postboks 342, 5751 Odda Forfattarane på besøk hausten Frå venstre: Margit Gjørv, Kenneth Bratland, Gaute Losnegård, Terje Blaker, Nina Kongtorp, Gunvor Øvregård. Foto: Vencke R. Hagen. MVi arbeider for framtida til norsk språk og for å styrka lokal kultur og identitet m.a. gjennom - Kulturkveldar - Målprisen - Odda i Manns Minne-serien (til no 21 nummer) - Bokgåver til barnehagar og grunnskular - Kulturhistorisk stadsnamnbok for Odda «Vandring i gamal og ny tid» - Helsingskort på nynorsk Alle som melder seg inn får namneboka «Gudlabadne». Velkommen som medlem! Kontakt: tlf I sommer oppfordrer vi alle til å legge turen til Litlos. Opplev ei betjent turistforeningshytte med en av de flotteste beliggenheter vest på Hardangervidda. VELKOMMEN TIL LITLOS Muligheter for flotte turer og fisking: Holken (1420 moh) og Hårteigen (1690 moh). Er du fiskeinteressert er det mange gode fiskevann og elver i nærheten av hytta. Fiskekort får du kjøpt på Litlos. Alle stier fører til Litlos: Du kan gå fra Haukeliseter via Hellevassbu, fra Middalsbu, Torehytten, Tyssevassbu eller fra Sandhaug. På Litlos anbefaler vi at du unner deg noen dager og nyter tre retters middag - med utsikt, god frokost og matpakke til dagsturen. En naturopplevelse for livet! Kontakt Litlos på tlf eller e-post:

5 Røldalsmarknaden Klesdesignar Christel J. Tvedt syner klede under Røldalsmarknaden Bokbua i Røldal - verdas minste litteraturhus Røldalsjenta Christel Jøsendal Tvedt kjem til marknaden for å syna eigendesigna klede. Christel og hennar firma CJT held til i Bergen, og vart starta hausten Den første kolleksjonen kom vinteren Etter tre år på mote- og tekstildesign på Nuova Accademia di Belle Arti i Milano, reiste ho attende til Noreg hausten Design og saum vart ein hobby ved sidan av annan jobbing. Etter mange år i jobb som barnehageassistent, var tida inne for å starta noko på eigan hand. Det er ikkje lett å få jobb i Noreg som designar, og det enklaste er ofte å starta for seg sjølv. Vinteren 2012 fekk ho omsider kontakt med produsentar i Nepal. Dei sel etiske klede, og er ein del av Fair Trade. Hausten same år reiste Christel til Nepal og besøkte ulike bedrifter. Der fekk ho helsa på produsentane, og fekk vera med og veileda under produksjonen. Alt er handlaga, og av god kvalitet. Det er m.a kjolar med perlebroderi og toppar med trykk. Inspirasjonen hentar Christel frå naturen og omgjevnadane. Mykje er frå fjellet og Røldal. Skarpe kontrastar går ofte igjen, både i fargar og i material. Det er frå sateng til kasjmir. Paletten er enkel og klassisk. Jobben i barnehagen har Christel fortsatt, men ho kjem til å driva CJT ved sida. Dette er er ei ung bedrift, men ynskjer sjølvsagt at kleda skal bli tilgjengelege for fleire. Under Røldalsmarknaden får me altså mulighet å sjå kva den unge og lovande designaren har klart å skapa. Bokbua i Røldal/Kalvatræet,- Verdas minste litteraturhus. Tek imot og sel billig brukte bøker. I skuten er det alltid ope så folk kan ordna seg sjølve: 10-kr-bøker på venstre sida og gratis på høgre! I sommarsesongen er der ope laurdagar, og ellers opnar me huset når folk ønskjer det, så sant me kan, det som heiter «plutselig ope». Tiltaket er basert på dugnad og fritid. Historisk tilbakeblikk Røldal var på framsida av Aftenposten i juni Det var Røldal Ysteri det handla om. Ysteriet mangla mellom anna olje til maskineriet og drivstoff til mjølkebilane. gurimalla Røldal Street One og Miljøgården ( for det mesta ) Stengt søndag og måndag Tlf Ta livet og øyeblikket tilbake Oppmerksomhetstrening Mindfulness gjør deg oppmerksom på en annen og klokere måte, gir sinnsro øker livskvaliteten bedrer selvinnsikten Få en smakebit under Røldalsmarknaden i grillhytta på Skysstasjonen. Kurs, foredrag, temadag Fleksibel i forhold til tid og sted. Ta kontakt med Liv Karin Larsson, mob , e-post: Røldalsmarknaden juni 2013 laur 22. kl oo søn 23. kl oo bruktbøker, frå billige til heilt gratis! - for store og små og i alle sjangerar Sommaren elles: laurdagar 12.oo-16.oo + sjølvplukk i skuten - sjå etter det blå banneret Kontakt: Gunvor Øvregård Else Marie Sandal Susanne Urban Marit Sandal: Velkommen innom!

6 6 - Røldalsmarknaden Vellukka Røldalskveld Prosjekt LivOGLyst Røldal inviterte i påsken til «Røldalskveld» på Grendahuset. Ideen om å laga til ein slik kveld kom frå andre stader der dei har hatt vellukka arrangement for å få folk til å flytta heimatt. Arrangementet var meint som ein sosial møteplass der både fastbuande og bortebuande, i alle aldrar, kunne møtast til god mat og drikke, og ei fin blanding av informasjon, samtalar og sosialt samvær. Ein del av dei fastbuande ungdommane i bygda tente på ideen og stod for mykje av planlegginga i samarbeid med prosjekt LivOGLyst Røldal. Programmet var lagt opp med informasjon om kva arbeidsplassar som finst både i her i bygda, samt elles i kommunen. Målet for kvelden var at kanskje nokon finn ut at dei vil flytta heim, og at det finst arbeid til dei, i alle fall om dei er innstilte på å pendla. Eller som ein sa: «eg reknar meg ikkje som pendlar for det om eg teke bussen til og frå Odda, og er heima att til middag». Kvelden starta med ein liten film, der ein presenterte Røldal slik bygda er pr. i dag. Deretter gjekk det slag i slag. Fyrst presentasjon av ulike nyetablerte firma: Røldal Sport, Fjellguiding, Vakt & Vedlikehald, -frisk satsing og ståpåvilje blant ungdom som vil utvikla bygda! Fleire røldøler har arbeid knytt til Nordsjøen og oljesektoren, og har lengre periodar med fri, og då liker dei seg i heimbygda. Det går greitt å jobba slik, i alle fall før ein har fått seg familie, vart det sagt. Så var det tid for ei orientering om dei planlagde lange tunellane frå Seljestad og inn mot Nykktjødn. Kva med Røldal og sentrum når dei nye tunellane kjem? Og kor lenge skal me måtte vente på kommunen sin reguleringsplan for sentrum? Vidare kan ein nemne representantar frå Helse & Omsorg-sektoren i kommunen, frå Hydro, frå Odda vidaregåande skule, Røldal skule, næringslivsrepresentantar, Røldal Skisenter, Næringsfondet for Røldal m.m. Det vart kasta fram tankar om kontorlandskap, nokre har kontor alt no, men det er ynskjeleg med plass for t.d. arkitekt, rekneskap, data og liknande, og hadde med felles møterom og lunchpause skapt eit nyttig fellesskap. Det var nok ei «aha-oppleving» for mange å høyra at SMB (Små og Mellomstore Bedrifter) i kommunen går «så det susar», og at det finst mange ledige jobbar å få, og ikkje minst at det trengst arbeidskraft, t.d. ingeniørar, til fleire av bedriftene i Odda. Rolf Bøen frå Odda kommune informerte om Campus Odda og planarbeidet med fleirbrukshall i Røldal, før programmet vart avrunda med ein Røldalsquiz. 80 personar møtte, og det vert nok arrangert fleire slike kveldar, for ein har endå mykje meir å presentera, og mange fekk litt å tenkja på og ikkje minst verta merksame på kva som rører seg både her i Røldal og i heile kommunen. Det er faktisk mykje positivt! Røldalstrimmen 25 år «Ut på tur, aldri sur...» Ja, kven kjenner ikkje til det ordtaket. Kanskje var det dette som var spira til aktivitetstilbodet som Røldal IL/trimgruppa starta opp med i 1989? Grunnane er nok fleire; meir fritid, ei storstilt hyttebygging og satsing på turisme, lysta til å bli meir kjent i den flotte naturen rundt eiga bygd og sist, men ikkje minst; eit helsetiltak. Røldalstrimmen er eit lågterskeltilbod på aktivitetssida: Her kan alle delta; starta når dei vil, gå i sitt eige tempo, åleine eller saman med familie og venner i sol og regn! I dag snakkar styresmaktene om kor viktig det er å få lagt til rette for lågterskeltilbod til alle, skape livslang bevegelsesglede og ta ansvar for eiga helse. Var Røldal IL/trimgr. forut for si tid? Med den utviklinga Røldalstrimmen har hatt i desse 25 åra, kan ein vel trygt seia at idrettslaget har lukkast i dette. Like sikkert er det at for mange har det også «gått sport i det»! Før det starta for fullt i 1989, hadde trimgr. eit «forsøksheat». I 1988 var det tre turar til Grøndalen som var målet. Ingen ting å lura på: tilbodet måtte utvidast. I 1989 gjekk startskotet. Postane dette året var Knåo, Fjetlandsnuten, Såto, Sporansheller, Grøndalen, Jardebredne og Kløvsnuten. Som de ser, var det mange toppar dette året. Tungt, ja, men det er det som gjev utsikt over landskapet også. Dei fyrste åra var det lett å ta ut nye postar. Bygdefolket hjelpte dessutan godt til då dei på trimavslutninga om hausten kom med sine ynskje. På den måten kom mange seg rundt på nye stader, stader som dei elles ikkje ville ha gått til. Det er eingong slik at me ofte går der me alltid har gått; kjennsleg, trygt og godt. No fekk mange nye turstader og nye opplevingar. Kva kriterier ligg bak val av postar? Trimgr. ville at postane skulle liggja ved støl og murar, segnstader, hytte og dam, elv og tjern, topp og varde. Postane skulle dessutan vera i gamle Røldal kommune. Seinare blei området utvida til å gjelda «stader som røldølingane ferdast mykje i». Her kom Haukelidturane inn. Tursesongen er frå «...og når liene grønkar som hagar...», ja, då kjem spørsmålet: «Når blir postane lagt ut?» Oftast er fristen overholdt, men når postane ligg på høgfjellet er det ikkje alltid like lett. Både ski og scooter er tatt i bruk for å få enkelte postar ut. Kvar har postane vore desse 25 åra? Her er lista: Knåo, Fjetlandsnuten, Såto, Sporansheller, Grøndalen, Jardebredne, Kløvsnuten, Hallet Grøne, Kampenhaug, Gautheller, Vivassdalen/steinbu, Storavatnet, Venemo, Stordalsnibba, Elvershei, Tjømberget, Verjesteinsnuten, Havrenås, Høljanåsa, Jonskar, Suldalskar, Holmanuten, Stemmen, Stavsnuten, Sandskarskulten, Tjødna, Storehovden, Røyneskora, Nilsanuten, Myrakvammen, Skjemmedalen, Selland, Blåbergnuten, Ståvassvikja, Storevarden, Odlandstølen, Austdalen, Sveigen, Stutakvelven, Kvitenuten/Høse, Øvregardsnuten, Klentenuten, Vivassdalen/hestavegen, Hovdakrona/Skora, Tjømberget,Kviteskar, Midnuten, vestre Middyrvatn, Middalen/ kaffisteinane, Hegerlandstølen, Grønhellervatn, Mannevasstjørn, Kvamsnuten, Glupen, Bratteteigstølen, Gausnibb, Simlehovden, Stengårdsbaklia, Vivassdalen/ snømålestav, Nupsreet, Austmannatjørn, Holdøldalen, Budalsheia, Huseskar, Sæteigtjørna, Nyastøl, Øvre Sandvatn, Geitanåsa, Vetle Nup, Botnane, Svenskevarden, Oksestølstjørna, Slettedalen og Kolgrova. Kvart år er det blitt arrangert fellestur. Det er kjekke turar der mange barnefamiliar deltar. Ikkje berre fysisk aktivitet, men det sosiale tel også mykje. Turane har ofte gått til «lange postar» som Såto, Hallet Grøne, Glupen, Nupsreet, Vetle Nup, Høljanåsa, Fjetlandsnuten, Blåbergnuten, Reinstien til Grøndalen... Nokre postar har vore på plakaten meir enn andre. «Pallplass» har Grøndalen, Storavatnet og Fjetlandsnuten fått. Kva får du så att for å delta på Røldalstrimmen? Utanom ein fin tur i ein flott natur åleine eller saman med andre, kan du få ulike utmerkingar på trimavslutninga i oktober. Litt tal til slutt: 5 års utmerking: 231 personar 10 års utmerking: 139 personar 15 års utmerking: 80 personar 20 års utmerking: 39 personar Det er 14 personar som har fullført alle 24 åra. Det er 522 personar som har fullført alle 7 postane ein eller fleire gonger desse åra. Talet på personar som har fullført 3 eller fleire er 960. Deltakartalet har variert år for år. Det kan vera mange grunnar til dette, men ver og vind eller val av postar er nok dei to viktigaste. Berit Ekkje Røldalstrimmen 2013 Det er 25. gong trimgruppa legg ut 7 postar i det flotte turterrenget rundt Røldalsbygda. I løpet av desse åra har postane vorte lagt ut på nær 70 ulike stader. Fleire tusen har teke turen ut. Postane ligg ute frå ca. 1. juli til slutten av september. I år finn du postane her: 1. Slettedalen/dam, Brattlandsdalen 2. Kolgrova/murar, Bratteteig - Odland 3. Jonshol/hytte, Blåbergdalen 4. Røyneskora/ur 5. Trolltjørn/Haukeli 6. Kaffisteinane/T-veg frå Middalen 7. Kviteskar/inste tjern (Fleire opplysingar om postane er på kartet.) På kvar post ligg det bok som du skriv namnet ditt i. Fellestur til Vetle Nup i Du kan registrera deg i banken, turistinformasjonen, Shell og YXstasjonen. Registreringa kostar kr 75,- pr. person og kr 200,- for familie (born under 18 år). Du vil få kart der det er teikna inn forslag til ruter, men det kan vera lurt å ta med eit vanleg turkart og. Går du på 3 eller fleire postar, er du med i trekkinga som årets Røldalstrimmar. Er du registrert på alle 7, kan du vinna ein gåvesjekk på kr 2 500,-. Utmerking etter år. Alle er med i trekkinga av mange fine gåvepremiar på trimavslutninga i oktober. Velkommen til Røldalstrimmen 2013!

7 Røldalsmarknaden Pilegrimsvandring Pilegrimen er ein tur for både kropp og sinn, eit kvilerom med plass til ro og ettertanke. Det er ei vandring og eit møte, ikkje berre med vakker natur og interessante soger, men og med menneske ein kanskje elles ikkje ville ha møtt. Natur og kultur går hand i hand, og vandringa passar for alle, anten målet er den indre reisa eller den kulturhistoriske. Turen går i pilegrimane sine fotspor langs dei gamle vegane mellom Vest-Telemark og Røldal. Vandringa går i variert natur, gjennom bygder og over høgfjell. Det er ei vandring i kulturhistorisk landskap. Dagsetappane er mellom 15 og 23 km, og terrenget varierer frå dag til dag. Meir informasjon finn du på nettsidene: Røldalsvegen. Vandrarane ber med seg ein liten dagstursekk, resten av bagasjen vert transportert med bil fram til neste overnattingsstad. Informasjon og påmelding: Margit Gjørv, tlf eller på e-post: Pilegrimsstemnet i Røldal juli 2013 Fredag 5. juli Kl : Dagsetappe frå Svandalsflona startar Kl : Pilegrimar frå Seljord kjem til kyrkja - liturgisk samling Kl : Pilegrimar frå Hovden kjem til kyrkja - liturgisk samling Kl : Pilegrimar frå Stavanger kjem til kyrkja - liturgisk samling Kl : Pilegrimskonsert i kyrkja v/ranveig Helen Lægreid Kl : Ope pilegrimssamling i Grendahuset Pilegrimsvegen til Røldal Kultur og kyrkje: Det er historielaga i Vest-Telemark og einskildpersonar i Røldal som er årsaka til at vi i dag har høve til å gå pilegrimsvandringa. Det var dei som tok på seg arbeidet med å lokalisere vegen, rydde og merke han. Saman med tidlegare pilegrimsprest i Nidaros, Rolf Synnes, organiserte dei den fyrste vandringa. Dei er framleis eigarar av prosjektet. Pilegrimsvegen representerer gamal kulturhistorie, det same gjer bygdene og landskapet han går gjennom. Mellomalderen sine pilegrimsvandringar til Røldal er ein del av den historia vegen ber på. Historielaga er framleis engasjerte i avviklinga av den årlege vandringa. Dei stiller med kjentmenn som er førarar på alle dagsetappane. Dei kjenner både vegen og den kulturhistoria som er knytt til han. Undervegs vil dei stoppe og fortelje om det som er av interesse. Med på vandringa vert ein kyrkjeleg person som prosten i Vest-Telemark finn fram til. Han/ho er vandringsleiar på heile turen, og vil halde små, daglege tekstmeditasjon, anten ute i friluft, eller i dei kyrkjene vi vitjar på vegen. Ut over dette er turen slik at kvar einskild legg i han det ein ynskjer. Vandringa frå Seljord til Røldal går over 9 dagar. Alle treng eit fysisk fundament for å gjennomføra turen. Etappane er slik: 27/6: Seljord Morgedal 22 km 28/6: Morgedal Øyfjell 21 km 29/6: Øyfjell Åmot 18 km 29/6: Eidsborg Åmot 22 km 30/6: Åmot Mjonøy 15 km 1/7: Mjonøy Haukeligrend 23 km 2/7: Haukeligrend Vågsli 16 km 3/7: Vågsli Ulevå 20 km 4/7: Ulevå Svandalsflona 15 km 5/7: Svandalsflona Røldal 12 km 6/7: Pilegrimsseminar i Røldal 7/7: Pilegrimsseminar, heimreise Laurdag 6. juli Kl : Laudes (liturgisk morgonsamling i kyrkja) Kl : Felles frukost på Grendahuset Kl : Pilegrimsseminar v/prof.emeritus Martin Lind Kl : Middag på Grendahuset Kl : Bønetime i kyrkja. Høve til forbøn Kl : Bli kjent med midnattsmessa liturgi og melodiar Kl : Pilegrimar frå Hovden kjem til kyrkja Kl : Kveldsmat på Grendahuset Kl : Transport frå kyrkja til Bruhølen camping Kl : Krossvandring frå Bruhølen camping til kyrkja Kl : Pilegrimsmesse m/nattverd Folkemusikarar frå Hardanger deltek Sundag 7. juli Kl : Laudes (liturgisk morgonsamling i kyrkja) Kl : Felles frukost på Grendahuset Avreise Foto: V.R.Hagen Framme i Røldal kjem vi til kyrkja under klokkeklemt. Det blir middag på Skysstasjonen etter at vi har kome fram. Om kvelden er det konsert i kyrkja. Etter konserten blir det sosialt samvær med kaffi og lappar. Røldal sokneråd spanderer dette på oss. Under det sosiale samværet på Grendahuset, blir det utdeling av den nystifta Pilegrimsprisen. Denne går til personar som har gjort ein spesiell innsats for pilegrimsvegen og vandringa. Frå og med i fjor er pilegrimsstemnet med i vandringspakken. Slik at vandringa er ikkje over før søndag 7. juli. Stemnet i Røldal omfattar konsert om fredagskvelden, foredrag, bygdevandring og midnattsmesse om laurdagen.

8 8 - Røldalsmarknaden Røldal ein del av Odda Dette året er Odda kommune 100 år. Røldal har v 1. januar 1964, og det er 50 år sidan vedtaket om Røldal har hatt fleire periodar med store endringar, men det er nok i tida mellom 1960 til 1970, som er perioden med dei største omveltingane. Røldal fekk straum i 1958 Saudavegen vart opna i 1960 Kraftutbygging og anleggsverksemd frå 1963 Kommunesamanslåing frå 1964 Tunellar og heilårsveg til Odda kom i 1964 Tunellar og heilårsvegen over Haukeli vart teken i bruk vinteren Dei siste 25 åra har det også skjedd endringar jamt og trutt, og bygda har utvikla seg i takt med tida. I tidlegare tider var turisttrafikken størst på sommarstid,- så rundt tusenårsskiftet vart plutseleg Røldal veldig attraktiv på vinterstid. Her har alltid vore rikeleg med snø, og snømengdene i skisenteret gjorde bygda kjend langt utanfor landegrensene. Røldal gjekk inn i eit nytt tusenår med store utbyggingsprosjekt i heile Håradalen. Nye heisar og varmestover i skisenteret, hytter og leiligheter lenger nede, og på Håra vart gamle Hordatun til nye Hordatun, med flunkande nytt bygg, i tillegg til leiligheter i Hordatun Panorama. Vinterturismen førde til at campingplassane fornya seg med nye og større, vinterisolerte hytter og Handelslaget fekk nybygg midt i bygda, langs vegen til kyrkja. Den gamle bygningen som handelslaget flytte frå vart seld, og gjort om til Røldal Overnatting. HSD-garasjen der bussane sto før,- vart serveringsstad: Røldalsgarasjen. Bygdeutviklingsarbeidet har sidan 1980-talet stått sterkt, og det er ikkje tvil om at ting tar tid. Reguleringsplanen for sentrum let vente på seg, medan nye prosjekt er klare for realisering. Fyrst i køen står Pilegrimssenteret, og fleirbrukshall. Fleire store, årlege arrangement skaper liv og røre i bygda, og bidreg til gode inntekter for næringsverksemdene. Røldal står godt rusta for framtida med alle desse nye og moderne bygga som alt har kome på plass, og dei som me håpar vert realiserte i dei komande åra. Det viser tydeleg at Røldal er ei levande bygd i vekst, - sosialt, kulturelt og i næringssamanheng! Heilårsveg over Haukeli. Foto: V.R. Hagen. Valdalsdammen. Foto: V.R. Hagen. Røldal Sentrum. Foto: V.R. Hagen. Røldal Grendahus Foto: V.R. Hagen.

INFORMASJON TIL DELTAKARANE PÅ PILEGRIMSVANDRINGA TIL RØLDAL 2013

INFORMASJON TIL DELTAKARANE PÅ PILEGRIMSVANDRINGA TIL RØLDAL 2013 Pilegrimsvegen til Røldal INFORMASJON TIL DELTAKARANE PÅ PILEGRIMSVANDRINGA TIL RØLDAL 2013 Fyrst av alt vil eg takke alle for påmeldinga. Eg har snakka med mange av dykk på telefon, andre har eg hatt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

INFORMASJON TIL DELTAKARANE PÅ PILEGRIMSVANDRINGA TIL RØLDAL 2017

INFORMASJON TIL DELTAKARANE PÅ PILEGRIMSVANDRINGA TIL RØLDAL 2017 Pilegrimsvegen til Røldal INFORMASJON TIL DELTAKARANE PÅ PILEGRIMSVANDRINGA TIL RØLDAL 2017 Er det spørsmål de eventuelt sit inne med, sender eg dette informasjonsbrevet. Skulle det vere ting de lurar

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Egil Christophersen til minne.

Egil Christophersen til minne. Egil Christophersen til minne. Adjø Egil. Eg visste ikkje at du skulle dra så snart. Hadde eg det, skulle du fått desse bileta mens det endå var tid. Bilete eg tok på den fantastiske turen eg hadde til

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer