RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt."

Transkript

1 Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår juni 2013 Frå fredag kl søndag kl Benytt anledningen til å oppleve Hanne Boel «live» på Røldalsmarknaden! Han Innante kjem til Røldal med nytt humorshow og har i år med nokre av kamerattane sine. Det blir tre dagar med mykje underhalding, aktivitetar og utstillingar for både barn og vaksne. Les meir på side 14-15

2 2 - Røldalsmarknaden Innhald: Innhald og informasjon Nytt frå Røldal... 3 Sidan sist... 4 Aktivitet... 5 Med liv og lyst...6 Pilegrimsvandring Røldal - Odda 50 år Kommunesamanslåing Litt av kvart frå gamal tid...11 Overnatting / servering Utstillarar Røldalsmarknaden Røldalsmarknaden Marknadsprogram Annonsar Redaktør: Vencke Rønning Hagen, tlf Utgivar: Røldalsmarknaden, tlf E-post: Webside: Følg oss på Facebook! Røldalsmarknaden 2013 I skrivande stund går me framleis med stillongs i Røldal, men me håpar å kunna ta den av før den 22. utgåva av Røldalsmarknaden går av stabelen juni. Men uansett, med eller utan stillongs, så ynskjer me også i år at nye og gamle besøkjande tek turen til Røldal denne helga. Styret har i år som tidlegare år jobba vinteren gjennom med å gjera marknaden så innhaldsrik som mogeleg. Det vil også i år vera noko for ein kvar, om ein skal gjera storhandel, dansa eller «berre» treffa gamle kjende. Marknaden i år vil starta noko tidlegare på fredagen, men den offisielle opninga vert framleis på laurdagen. I år er det Else Marie Sandal, utflytta røldøl, som skal halda opningstalen. Talet på utstillarar ser ut til å verta noko høgare enn i fjor, om lag 80. Kveldsunderhaldninga i år er det «Han innante» og Hanne Boel som står for. Nytt av året er at Røldal Reiselivslag er komen med i styret i Røldalsmarknaden. Dei har jobba med å fornya mattilbodet. Me håpar og trur at dette vert teke godt imot av publikum. Elles så har me hatt fokus på å gjera marknadsplassen noko meir intim, så publikum vil også her merka endringar. Tusen takk til alle som er med på dugnad. Velkomen til marknad. Med vennleg helsing Tore Hamre Røldal Turistinformasjon Tlf Ope dagleg i sommarsesongen - Informasjon om overnatting, utflukter, fotturar - Tilgang til internett - Gratis brosjyremateriell - Sal av kart, fiskekort, postkort, Røldalsvideoen - Nøklar til DNT-hyttene E-post: Røldal Reiselivslag Røldal Stavkyrkje er open: 1. juni 28. juni...kl juni 11. aug...kl aug. 1. sept...kl Tlf. i opningstidene: Born <15 år Gratis Vaksne kr 40,- Gruppe (min. 10 pers.) kr 25,-/pers. Sokne-/pilegrimspresten i Røldal, tlf e-post: Røldal Bygdemuseum Ta turen innom om du går deg ein kveldstur Tunet representerer ein typisk Røldalsgard frå 1850 og fram til straumen kom. Her finn du saker og ting frå heile bygda. Mellom anna kan nemnast kledesamlinga, der dei fargerike dåpshuvene vekkjer interesse. Det er lett å sjå at Røldal har hatt gjennomgang av handelskarar med sans for småting som var fine for auga. I juli månad vert omvisar på Røldal Bygdemuseum kvar dag i tida Gratis inngang. Elles etter avtale, tlf (Margit Gjørv) Velkommen til museumstunet på Hauge!

3 Røldalsmarknaden Sidan sist Loppemarknad Godt utval Godt besøk Mannekengar Sylvia prøver hatt Fotos: Nina Ein laurdag midt i desember var det stor loppemarknad på Grendahuset i Røldal. Arrangør og ildsjel var Sylvia Rabbe,- nyss heimkomen frå byen Tanga i Tanzania. Som sjukepleiar sjølv, kom Sylvia via Norsk Sykepleierforening i kontakt med eit kompetansesenter i Tanzania der sjukepleiarar kan få utanlandserfaring. Det er ein familieheim der born frå området rundt byen Tanga kjem for å bu. Dei kan vera foreldrelause, eller er der på grunn av andre ting. Heimen vert styrt av ein «mama». Sylvia stelte i stand til loppemarknad for å skaffa pengar til familieheimen i Tanga der ho hadde vore. Inntektene skulle mellom anna dekka utgiftene til å få tetta tak, kjøpa myggnetting og betala gjeld. Dei innsamla midlane gjorde og at antal plassar for born kunne aukast frå 6 til 12. Det var ikkje vanskeleg å samla saman «lopper». Folk tok kontakt så snart dei hadde fått vita om planane, og heile den store salen på grendahuset vart fylt opp med ting og tang. Til og med ein heil del klesplagg kom det inn, sjølv om det ikkje heilt var planen Det var sportsutstyr, måleri, møblar, koppar og kar, juleting, dukar og flotte heklagardiner. Litt elektriske ting, lamper, filmar, spel og leiker, ja, kort sagt alt mogeleg. Mykje vart seld, noko gjekk til Fretex og noko vart kasta etterpå. I tillegg til loppemarknaden var det og laga til kafé i resten av lokala på grendahuset. Den var godt besøkt og mat og kaffi gjekk raskt unna. Det var spennande om korleis loppemarknaden ville slå an og om det ville koma folk. Lørdagsmorgon var det snøstorm som ulte rundt novene, og europavegen var stengt. Ikkje akkurat den aller beste starten. Men, akkurat det skulle visa seg å verta svært positivt. Det var fullt av folk på loppemarknad og kafé! Noko måtte dei ta seg til, alle som var vérfaste i bygda og hadde overnatta. Ein dag med loppemarknad i Røldal fekk inn kroner, eit fantastisk resultat. Når ein tenkjer på kva ein kan få for pengane i Afrika, betyr det at dei strekk langt. T.d. kan ein for 220 kr sikra mat for eit born i familieheimen i ein heil månad. Folk i Røldal støttar godt opp om slike positive tiltak, og gledar seg til fleire loppemarknadar eller andre aktivitetar der dei kan bidra i hjelpearbeid til fattige land. Ny forretning: Røldal Sport A/S Rikt utval av både brett og ski, samt skredutstyr. Frå venstre: A. Husby og Martin Brekke. Foto: V. R. Hagen. November 2012 fekk Røldal ei ny forretning. Røldal Sport A/S opna dørene. Det starta med utpakning/varemesse i storsalen på grendahuset. Der var klede og utstyr frå mange leverandørar. Det var sliping av ski, og tips om smøring av ski. Mange tok turen innom. Mange handla, og mange bestilte varer. Det var nok å gjere på for eigarane og betjeninga. Til vanleg er butikken å finna i lokala til turistinformasjonen, midt i sentrum. Planen er at Røldal Sport A/S kun skal ha ope på vinterstid i fyrste omgang. Men, dei ser ikkje vekk ifrå at dei kunne ha ope heile året, om dei fann seg høvelege lokal sentralt. Dei har óg nettbutikk. Eirik Sondre Ahlsen Husby og butikksjef Martin Brekke passar butikken til vanleg. Det er ope fredag kveld og laurdag kvar veke, i tillegg til kvar dag i vinterferiesesongen og påske. Dei tidene det vrimlar av folk i bygda. Begge driv med det dei liker aller best, det å løypa på ski, og brukar tida til fjellguiding og løyping elles i veka. I lag med Jostein Skeie er dei ein kompisgjeng, Toyboys Productions, som lagar filmsnuttar og produktfilmar som vert levert til butikken. På kveldstid sliper dei ski og det som høyrer med, for butikkundane. Dei er ikkje i tvil om at det er marknad i Røldal for ein sportsbutikk, med fokus spesielt på «jibbing» og «freeride». Dette er eit ungt miljø som veks stadig. Det årlege internasjonalt kjende arrangementet Røldal Freeride Challenge (RFC) har nok gjort sitt til at dette miljøet har mange unge aktørar. Sist vinter vart det arrangert junior-nm for dei under 18 år, noko som vart ein suksess med tilreisande frå heile landet. Det var også i år junior-nm i Røldal, og gjengen var med og arrangerte. Flott med ungt initiativ og entreprenørskap! YX Røldal Tlf Mandag-fredag: Lørdag: Søndag: Hjarte- og demenslag, Tubfrim og Petter Puls. TV-aksjonen Røldal Helselag - Kyrkjevegen Røldal

4 4 - Røldalsmarknaden Sidan sist Røldal Bygdeboknemnd Bygdebokarbeidet i Røldal Arbeidet er no kome så langt at ein har fått alt det formelle på plass, og forankra det i kommunen, via Røldal Bygdemuseum. Kommunen sin representant er Nina Kongtorp som er PL (prosjektleiar), og Margit Gjørv frå Røldal Bygdemuseum, er PA (Prosjektansvarleg), i tillegg til bygdeboknemnda. 2 forfattarar, Gaute Losnegård og Kenneth Bratland, er tilsett. Den nye bygdeboka tek utgangspunkt i Røldal bygdebok av Alma og Knut Dalen, og det vert no 2 bind. Det eine tek for seg fyrste delen frå den gamle boka, med historikk, og vidare alle omveltingane som har skjedd her dei siste åra. Då straumen kom, heilårsvegen, anleggstida og kommunesamanslåing vil få god plass. I tillegg vil ein få nye kapittel av lokale forfattarar, t.d. Byggeskikk ved Sondof Rabbe, Planter/botanikk ved Arvid Odland, Dyreliv/fauna ved Reidar Sandal og Pilegrimshistoria ved Margit og Svein Gjørv. Det vert Gaute Losnegård som kjem til å arbeida mest med dette bindet. Kenneth Bratland vil arbeida mest med det andre bindet, gardssoga. Her vil ein ta for seg matrikkelgardane og nytta stoffet frå den gamle boka, men og få på plass det som manglar, t.d. personar som ikkje var med før, og fortsetja heilt fram til no. Det vert og lagt til gards- og bruksnummer for alle. I den nye boka vil ein skriva litt meir utfyllande om kvar plass, og bruka bilete frå dagleglivet, ulike hendingar i bygda, samt personar. Både frå eldre tider, men og frå talet og opp til våre dagar. Forfattarane er godt i gang med arbeidet, og har fått ei oversikt over kva stoff som er tilgjengeleg, og kva bygdeboknemnda har samla inn. 17. februar vart det arrangert bygdekveld, der forfattarane vart presenterte for bygdefolket. Det vart også synt filmopptak frå 17. mai I det vidare bygdebokarbeidet vil me verta glade for å få tips om bilete, avisartiklar eller anna interessant stoff som omhandlar Røldal. Bygdeboknemnda fungerer som medhjelparar for forfattarane, og det er berre til å ta kontakt. Helselaget I fjor fekk me nesten ,- av overskotet av Røldalsmarknaden. Dette er den viktigaste inntektskjelda vår. Aktivitetar: Me har saman med husmor- bondekvinne- og pensjonistlaget, vore med på middagservering kvar tysdag i år og. Det er sjukeheimen som har kokt middag annan kvar gong. I haust har laga kokt sjølv annan kvar tysdag, då det vart for travelt for sjukeheimen. Etter middagen så har me bingo. Men kaffien og bingoen, er det laga som står for. Og om det ikkje er noko som me har inntekt på, så er det ikkje gjort med tap. «Kafén» er framleis like populær, og i haust er det mange fleire til middag. Dette er noko av aktivitetane våre, og det er mykje meir me kan driva med. Det er rikelig med saker å ta seg av. Me må berre sila ut noko, og ta oss av det som me synes er viktigaste. Men born er viktig. Og eg vil trekka fram viktigheta med arbeidet med og for born med spesielle behov. I år har me i Nasjonalforeningen for folkehelsen fått ansvar for TV- aksjonen 2013, som går av stabelen i slutten av oktober. Inntekta skal gå til forsking på Alzheimer og Demens. Det nye styret i Røldal Helselag er: Kristine Tufte, Torbjørg Eigestad Støyva, Jorun Lynghammer og Ingrid Hauge Torbjørg Eigestad Støyva skrivar Lyse og trivelige lokaler i omsorgsboligene i Røldal. Det er stor stas med de nye lokalene, etter at kommunen vedtok at de skulle lage et slikt lokale for bygdas pensjonister. Lokalet er til fri bruk for de som har behov for et lokale til diverse arrangementer. Antall pensjonister som møter på tirsdagskafeen ligger på mellom 12 og 20, og alle trives. Først med middag og deretter med kaffe, kaker og bingo. Foto: Terje Blaker. Odda Mållag postboks 342, 5751 Odda Forfattarane på besøk hausten Frå venstre: Margit Gjørv, Kenneth Bratland, Gaute Losnegård, Terje Blaker, Nina Kongtorp, Gunvor Øvregård. Foto: Vencke R. Hagen. MVi arbeider for framtida til norsk språk og for å styrka lokal kultur og identitet m.a. gjennom - Kulturkveldar - Målprisen - Odda i Manns Minne-serien (til no 21 nummer) - Bokgåver til barnehagar og grunnskular - Kulturhistorisk stadsnamnbok for Odda «Vandring i gamal og ny tid» - Helsingskort på nynorsk Alle som melder seg inn får namneboka «Gudlabadne». Velkommen som medlem! Kontakt: tlf I sommer oppfordrer vi alle til å legge turen til Litlos. Opplev ei betjent turistforeningshytte med en av de flotteste beliggenheter vest på Hardangervidda. VELKOMMEN TIL LITLOS Muligheter for flotte turer og fisking: Holken (1420 moh) og Hårteigen (1690 moh). Er du fiskeinteressert er det mange gode fiskevann og elver i nærheten av hytta. Fiskekort får du kjøpt på Litlos. Alle stier fører til Litlos: Du kan gå fra Haukeliseter via Hellevassbu, fra Middalsbu, Torehytten, Tyssevassbu eller fra Sandhaug. På Litlos anbefaler vi at du unner deg noen dager og nyter tre retters middag - med utsikt, god frokost og matpakke til dagsturen. En naturopplevelse for livet! Kontakt Litlos på tlf eller e-post:

5 Røldalsmarknaden Klesdesignar Christel J. Tvedt syner klede under Røldalsmarknaden Bokbua i Røldal - verdas minste litteraturhus Røldalsjenta Christel Jøsendal Tvedt kjem til marknaden for å syna eigendesigna klede. Christel og hennar firma CJT held til i Bergen, og vart starta hausten Den første kolleksjonen kom vinteren Etter tre år på mote- og tekstildesign på Nuova Accademia di Belle Arti i Milano, reiste ho attende til Noreg hausten Design og saum vart ein hobby ved sidan av annan jobbing. Etter mange år i jobb som barnehageassistent, var tida inne for å starta noko på eigan hand. Det er ikkje lett å få jobb i Noreg som designar, og det enklaste er ofte å starta for seg sjølv. Vinteren 2012 fekk ho omsider kontakt med produsentar i Nepal. Dei sel etiske klede, og er ein del av Fair Trade. Hausten same år reiste Christel til Nepal og besøkte ulike bedrifter. Der fekk ho helsa på produsentane, og fekk vera med og veileda under produksjonen. Alt er handlaga, og av god kvalitet. Det er m.a kjolar med perlebroderi og toppar med trykk. Inspirasjonen hentar Christel frå naturen og omgjevnadane. Mykje er frå fjellet og Røldal. Skarpe kontrastar går ofte igjen, både i fargar og i material. Det er frå sateng til kasjmir. Paletten er enkel og klassisk. Jobben i barnehagen har Christel fortsatt, men ho kjem til å driva CJT ved sida. Dette er er ei ung bedrift, men ynskjer sjølvsagt at kleda skal bli tilgjengelege for fleire. Under Røldalsmarknaden får me altså mulighet å sjå kva den unge og lovande designaren har klart å skapa. Bokbua i Røldal/Kalvatræet,- Verdas minste litteraturhus. Tek imot og sel billig brukte bøker. I skuten er det alltid ope så folk kan ordna seg sjølve: 10-kr-bøker på venstre sida og gratis på høgre! I sommarsesongen er der ope laurdagar, og ellers opnar me huset når folk ønskjer det, så sant me kan, det som heiter «plutselig ope». Tiltaket er basert på dugnad og fritid. Historisk tilbakeblikk Røldal var på framsida av Aftenposten i juni Det var Røldal Ysteri det handla om. Ysteriet mangla mellom anna olje til maskineriet og drivstoff til mjølkebilane. gurimalla Røldal Street One og Miljøgården ( for det mesta ) Stengt søndag og måndag Tlf Ta livet og øyeblikket tilbake Oppmerksomhetstrening Mindfulness gjør deg oppmerksom på en annen og klokere måte, gir sinnsro øker livskvaliteten bedrer selvinnsikten Få en smakebit under Røldalsmarknaden i grillhytta på Skysstasjonen. Kurs, foredrag, temadag Fleksibel i forhold til tid og sted. Ta kontakt med Liv Karin Larsson, mob , e-post: Røldalsmarknaden juni 2013 laur 22. kl oo søn 23. kl oo bruktbøker, frå billige til heilt gratis! - for store og små og i alle sjangerar Sommaren elles: laurdagar 12.oo-16.oo + sjølvplukk i skuten - sjå etter det blå banneret Kontakt: Gunvor Øvregård Else Marie Sandal Susanne Urban Marit Sandal: Velkommen innom!

6 6 - Røldalsmarknaden Vellukka Røldalskveld Prosjekt LivOGLyst Røldal inviterte i påsken til «Røldalskveld» på Grendahuset. Ideen om å laga til ein slik kveld kom frå andre stader der dei har hatt vellukka arrangement for å få folk til å flytta heimatt. Arrangementet var meint som ein sosial møteplass der både fastbuande og bortebuande, i alle aldrar, kunne møtast til god mat og drikke, og ei fin blanding av informasjon, samtalar og sosialt samvær. Ein del av dei fastbuande ungdommane i bygda tente på ideen og stod for mykje av planlegginga i samarbeid med prosjekt LivOGLyst Røldal. Programmet var lagt opp med informasjon om kva arbeidsplassar som finst både i her i bygda, samt elles i kommunen. Målet for kvelden var at kanskje nokon finn ut at dei vil flytta heim, og at det finst arbeid til dei, i alle fall om dei er innstilte på å pendla. Eller som ein sa: «eg reknar meg ikkje som pendlar for det om eg teke bussen til og frå Odda, og er heima att til middag». Kvelden starta med ein liten film, der ein presenterte Røldal slik bygda er pr. i dag. Deretter gjekk det slag i slag. Fyrst presentasjon av ulike nyetablerte firma: Røldal Sport, Fjellguiding, Vakt & Vedlikehald, -frisk satsing og ståpåvilje blant ungdom som vil utvikla bygda! Fleire røldøler har arbeid knytt til Nordsjøen og oljesektoren, og har lengre periodar med fri, og då liker dei seg i heimbygda. Det går greitt å jobba slik, i alle fall før ein har fått seg familie, vart det sagt. Så var det tid for ei orientering om dei planlagde lange tunellane frå Seljestad og inn mot Nykktjødn. Kva med Røldal og sentrum når dei nye tunellane kjem? Og kor lenge skal me måtte vente på kommunen sin reguleringsplan for sentrum? Vidare kan ein nemne representantar frå Helse & Omsorg-sektoren i kommunen, frå Hydro, frå Odda vidaregåande skule, Røldal skule, næringslivsrepresentantar, Røldal Skisenter, Næringsfondet for Røldal m.m. Det vart kasta fram tankar om kontorlandskap, nokre har kontor alt no, men det er ynskjeleg med plass for t.d. arkitekt, rekneskap, data og liknande, og hadde med felles møterom og lunchpause skapt eit nyttig fellesskap. Det var nok ei «aha-oppleving» for mange å høyra at SMB (Små og Mellomstore Bedrifter) i kommunen går «så det susar», og at det finst mange ledige jobbar å få, og ikkje minst at det trengst arbeidskraft, t.d. ingeniørar, til fleire av bedriftene i Odda. Rolf Bøen frå Odda kommune informerte om Campus Odda og planarbeidet med fleirbrukshall i Røldal, før programmet vart avrunda med ein Røldalsquiz. 80 personar møtte, og det vert nok arrangert fleire slike kveldar, for ein har endå mykje meir å presentera, og mange fekk litt å tenkja på og ikkje minst verta merksame på kva som rører seg både her i Røldal og i heile kommunen. Det er faktisk mykje positivt! Røldalstrimmen 25 år «Ut på tur, aldri sur...» Ja, kven kjenner ikkje til det ordtaket. Kanskje var det dette som var spira til aktivitetstilbodet som Røldal IL/trimgruppa starta opp med i 1989? Grunnane er nok fleire; meir fritid, ei storstilt hyttebygging og satsing på turisme, lysta til å bli meir kjent i den flotte naturen rundt eiga bygd og sist, men ikkje minst; eit helsetiltak. Røldalstrimmen er eit lågterskeltilbod på aktivitetssida: Her kan alle delta; starta når dei vil, gå i sitt eige tempo, åleine eller saman med familie og venner i sol og regn! I dag snakkar styresmaktene om kor viktig det er å få lagt til rette for lågterskeltilbod til alle, skape livslang bevegelsesglede og ta ansvar for eiga helse. Var Røldal IL/trimgr. forut for si tid? Med den utviklinga Røldalstrimmen har hatt i desse 25 åra, kan ein vel trygt seia at idrettslaget har lukkast i dette. Like sikkert er det at for mange har det også «gått sport i det»! Før det starta for fullt i 1989, hadde trimgr. eit «forsøksheat». I 1988 var det tre turar til Grøndalen som var målet. Ingen ting å lura på: tilbodet måtte utvidast. I 1989 gjekk startskotet. Postane dette året var Knåo, Fjetlandsnuten, Såto, Sporansheller, Grøndalen, Jardebredne og Kløvsnuten. Som de ser, var det mange toppar dette året. Tungt, ja, men det er det som gjev utsikt over landskapet også. Dei fyrste åra var det lett å ta ut nye postar. Bygdefolket hjelpte dessutan godt til då dei på trimavslutninga om hausten kom med sine ynskje. På den måten kom mange seg rundt på nye stader, stader som dei elles ikkje ville ha gått til. Det er eingong slik at me ofte går der me alltid har gått; kjennsleg, trygt og godt. No fekk mange nye turstader og nye opplevingar. Kva kriterier ligg bak val av postar? Trimgr. ville at postane skulle liggja ved støl og murar, segnstader, hytte og dam, elv og tjern, topp og varde. Postane skulle dessutan vera i gamle Røldal kommune. Seinare blei området utvida til å gjelda «stader som røldølingane ferdast mykje i». Her kom Haukelidturane inn. Tursesongen er frå «...og når liene grønkar som hagar...», ja, då kjem spørsmålet: «Når blir postane lagt ut?» Oftast er fristen overholdt, men når postane ligg på høgfjellet er det ikkje alltid like lett. Både ski og scooter er tatt i bruk for å få enkelte postar ut. Kvar har postane vore desse 25 åra? Her er lista: Knåo, Fjetlandsnuten, Såto, Sporansheller, Grøndalen, Jardebredne, Kløvsnuten, Hallet Grøne, Kampenhaug, Gautheller, Vivassdalen/steinbu, Storavatnet, Venemo, Stordalsnibba, Elvershei, Tjømberget, Verjesteinsnuten, Havrenås, Høljanåsa, Jonskar, Suldalskar, Holmanuten, Stemmen, Stavsnuten, Sandskarskulten, Tjødna, Storehovden, Røyneskora, Nilsanuten, Myrakvammen, Skjemmedalen, Selland, Blåbergnuten, Ståvassvikja, Storevarden, Odlandstølen, Austdalen, Sveigen, Stutakvelven, Kvitenuten/Høse, Øvregardsnuten, Klentenuten, Vivassdalen/hestavegen, Hovdakrona/Skora, Tjømberget,Kviteskar, Midnuten, vestre Middyrvatn, Middalen/ kaffisteinane, Hegerlandstølen, Grønhellervatn, Mannevasstjørn, Kvamsnuten, Glupen, Bratteteigstølen, Gausnibb, Simlehovden, Stengårdsbaklia, Vivassdalen/ snømålestav, Nupsreet, Austmannatjørn, Holdøldalen, Budalsheia, Huseskar, Sæteigtjørna, Nyastøl, Øvre Sandvatn, Geitanåsa, Vetle Nup, Botnane, Svenskevarden, Oksestølstjørna, Slettedalen og Kolgrova. Kvart år er det blitt arrangert fellestur. Det er kjekke turar der mange barnefamiliar deltar. Ikkje berre fysisk aktivitet, men det sosiale tel også mykje. Turane har ofte gått til «lange postar» som Såto, Hallet Grøne, Glupen, Nupsreet, Vetle Nup, Høljanåsa, Fjetlandsnuten, Blåbergnuten, Reinstien til Grøndalen... Nokre postar har vore på plakaten meir enn andre. «Pallplass» har Grøndalen, Storavatnet og Fjetlandsnuten fått. Kva får du så att for å delta på Røldalstrimmen? Utanom ein fin tur i ein flott natur åleine eller saman med andre, kan du få ulike utmerkingar på trimavslutninga i oktober. Litt tal til slutt: 5 års utmerking: 231 personar 10 års utmerking: 139 personar 15 års utmerking: 80 personar 20 års utmerking: 39 personar Det er 14 personar som har fullført alle 24 åra. Det er 522 personar som har fullført alle 7 postane ein eller fleire gonger desse åra. Talet på personar som har fullført 3 eller fleire er 960. Deltakartalet har variert år for år. Det kan vera mange grunnar til dette, men ver og vind eller val av postar er nok dei to viktigaste. Berit Ekkje Røldalstrimmen 2013 Det er 25. gong trimgruppa legg ut 7 postar i det flotte turterrenget rundt Røldalsbygda. I løpet av desse åra har postane vorte lagt ut på nær 70 ulike stader. Fleire tusen har teke turen ut. Postane ligg ute frå ca. 1. juli til slutten av september. I år finn du postane her: 1. Slettedalen/dam, Brattlandsdalen 2. Kolgrova/murar, Bratteteig - Odland 3. Jonshol/hytte, Blåbergdalen 4. Røyneskora/ur 5. Trolltjørn/Haukeli 6. Kaffisteinane/T-veg frå Middalen 7. Kviteskar/inste tjern (Fleire opplysingar om postane er på kartet.) På kvar post ligg det bok som du skriv namnet ditt i. Fellestur til Vetle Nup i Du kan registrera deg i banken, turistinformasjonen, Shell og YXstasjonen. Registreringa kostar kr 75,- pr. person og kr 200,- for familie (born under 18 år). Du vil få kart der det er teikna inn forslag til ruter, men det kan vera lurt å ta med eit vanleg turkart og. Går du på 3 eller fleire postar, er du med i trekkinga som årets Røldalstrimmar. Er du registrert på alle 7, kan du vinna ein gåvesjekk på kr 2 500,-. Utmerking etter år. Alle er med i trekkinga av mange fine gåvepremiar på trimavslutninga i oktober. Velkommen til Røldalstrimmen 2013!

7 Røldalsmarknaden Pilegrimsvandring Pilegrimen er ein tur for både kropp og sinn, eit kvilerom med plass til ro og ettertanke. Det er ei vandring og eit møte, ikkje berre med vakker natur og interessante soger, men og med menneske ein kanskje elles ikkje ville ha møtt. Natur og kultur går hand i hand, og vandringa passar for alle, anten målet er den indre reisa eller den kulturhistoriske. Turen går i pilegrimane sine fotspor langs dei gamle vegane mellom Vest-Telemark og Røldal. Vandringa går i variert natur, gjennom bygder og over høgfjell. Det er ei vandring i kulturhistorisk landskap. Dagsetappane er mellom 15 og 23 km, og terrenget varierer frå dag til dag. Meir informasjon finn du på nettsidene: Røldalsvegen. Vandrarane ber med seg ein liten dagstursekk, resten av bagasjen vert transportert med bil fram til neste overnattingsstad. Informasjon og påmelding: Margit Gjørv, tlf eller på e-post: Pilegrimsstemnet i Røldal juli 2013 Fredag 5. juli Kl : Dagsetappe frå Svandalsflona startar Kl : Pilegrimar frå Seljord kjem til kyrkja - liturgisk samling Kl : Pilegrimar frå Hovden kjem til kyrkja - liturgisk samling Kl : Pilegrimar frå Stavanger kjem til kyrkja - liturgisk samling Kl : Pilegrimskonsert i kyrkja v/ranveig Helen Lægreid Kl : Ope pilegrimssamling i Grendahuset Pilegrimsvegen til Røldal Kultur og kyrkje: Det er historielaga i Vest-Telemark og einskildpersonar i Røldal som er årsaka til at vi i dag har høve til å gå pilegrimsvandringa. Det var dei som tok på seg arbeidet med å lokalisere vegen, rydde og merke han. Saman med tidlegare pilegrimsprest i Nidaros, Rolf Synnes, organiserte dei den fyrste vandringa. Dei er framleis eigarar av prosjektet. Pilegrimsvegen representerer gamal kulturhistorie, det same gjer bygdene og landskapet han går gjennom. Mellomalderen sine pilegrimsvandringar til Røldal er ein del av den historia vegen ber på. Historielaga er framleis engasjerte i avviklinga av den årlege vandringa. Dei stiller med kjentmenn som er førarar på alle dagsetappane. Dei kjenner både vegen og den kulturhistoria som er knytt til han. Undervegs vil dei stoppe og fortelje om det som er av interesse. Med på vandringa vert ein kyrkjeleg person som prosten i Vest-Telemark finn fram til. Han/ho er vandringsleiar på heile turen, og vil halde små, daglege tekstmeditasjon, anten ute i friluft, eller i dei kyrkjene vi vitjar på vegen. Ut over dette er turen slik at kvar einskild legg i han det ein ynskjer. Vandringa frå Seljord til Røldal går over 9 dagar. Alle treng eit fysisk fundament for å gjennomføra turen. Etappane er slik: 27/6: Seljord Morgedal 22 km 28/6: Morgedal Øyfjell 21 km 29/6: Øyfjell Åmot 18 km 29/6: Eidsborg Åmot 22 km 30/6: Åmot Mjonøy 15 km 1/7: Mjonøy Haukeligrend 23 km 2/7: Haukeligrend Vågsli 16 km 3/7: Vågsli Ulevå 20 km 4/7: Ulevå Svandalsflona 15 km 5/7: Svandalsflona Røldal 12 km 6/7: Pilegrimsseminar i Røldal 7/7: Pilegrimsseminar, heimreise Laurdag 6. juli Kl : Laudes (liturgisk morgonsamling i kyrkja) Kl : Felles frukost på Grendahuset Kl : Pilegrimsseminar v/prof.emeritus Martin Lind Kl : Middag på Grendahuset Kl : Bønetime i kyrkja. Høve til forbøn Kl : Bli kjent med midnattsmessa liturgi og melodiar Kl : Pilegrimar frå Hovden kjem til kyrkja Kl : Kveldsmat på Grendahuset Kl : Transport frå kyrkja til Bruhølen camping Kl : Krossvandring frå Bruhølen camping til kyrkja Kl : Pilegrimsmesse m/nattverd Folkemusikarar frå Hardanger deltek Sundag 7. juli Kl : Laudes (liturgisk morgonsamling i kyrkja) Kl : Felles frukost på Grendahuset Avreise Foto: V.R.Hagen Framme i Røldal kjem vi til kyrkja under klokkeklemt. Det blir middag på Skysstasjonen etter at vi har kome fram. Om kvelden er det konsert i kyrkja. Etter konserten blir det sosialt samvær med kaffi og lappar. Røldal sokneråd spanderer dette på oss. Under det sosiale samværet på Grendahuset, blir det utdeling av den nystifta Pilegrimsprisen. Denne går til personar som har gjort ein spesiell innsats for pilegrimsvegen og vandringa. Frå og med i fjor er pilegrimsstemnet med i vandringspakken. Slik at vandringa er ikkje over før søndag 7. juli. Stemnet i Røldal omfattar konsert om fredagskvelden, foredrag, bygdevandring og midnattsmesse om laurdagen.

8 8 - Røldalsmarknaden Røldal ein del av Odda Dette året er Odda kommune 100 år. Røldal har v 1. januar 1964, og det er 50 år sidan vedtaket om Røldal har hatt fleire periodar med store endringar, men det er nok i tida mellom 1960 til 1970, som er perioden med dei største omveltingane. Røldal fekk straum i 1958 Saudavegen vart opna i 1960 Kraftutbygging og anleggsverksemd frå 1963 Kommunesamanslåing frå 1964 Tunellar og heilårsveg til Odda kom i 1964 Tunellar og heilårsvegen over Haukeli vart teken i bruk vinteren Dei siste 25 åra har det også skjedd endringar jamt og trutt, og bygda har utvikla seg i takt med tida. I tidlegare tider var turisttrafikken størst på sommarstid,- så rundt tusenårsskiftet vart plutseleg Røldal veldig attraktiv på vinterstid. Her har alltid vore rikeleg med snø, og snømengdene i skisenteret gjorde bygda kjend langt utanfor landegrensene. Røldal gjekk inn i eit nytt tusenår med store utbyggingsprosjekt i heile Håradalen. Nye heisar og varmestover i skisenteret, hytter og leiligheter lenger nede, og på Håra vart gamle Hordatun til nye Hordatun, med flunkande nytt bygg, i tillegg til leiligheter i Hordatun Panorama. Vinterturismen førde til at campingplassane fornya seg med nye og større, vinterisolerte hytter og Handelslaget fekk nybygg midt i bygda, langs vegen til kyrkja. Den gamle bygningen som handelslaget flytte frå vart seld, og gjort om til Røldal Overnatting. HSD-garasjen der bussane sto før,- vart serveringsstad: Røldalsgarasjen. Bygdeutviklingsarbeidet har sidan 1980-talet stått sterkt, og det er ikkje tvil om at ting tar tid. Reguleringsplanen for sentrum let vente på seg, medan nye prosjekt er klare for realisering. Fyrst i køen står Pilegrimssenteret, og fleirbrukshall. Fleire store, årlege arrangement skaper liv og røre i bygda, og bidreg til gode inntekter for næringsverksemdene. Røldal står godt rusta for framtida med alle desse nye og moderne bygga som alt har kome på plass, og dei som me håpar vert realiserte i dei komande åra. Det viser tydeleg at Røldal er ei levande bygd i vekst, - sosialt, kulturelt og i næringssamanheng! Heilårsveg over Haukeli. Foto: V.R. Hagen. Valdalsdammen. Foto: V.R. Hagen. Røldal Sentrum. Foto: V.R. Hagen. Røldal Grendahus Foto: V.R. Hagen.

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Påskeavis Gratis 2015

Påskeavis Gratis 2015 Påskeavis Gratis 2015 2 Fredag 27. mars 2015 Påskeavis Påskehilsen fra ordfører Velkommen til påskeferie i vår lille, koselige by. I Sauda har vi alt; friluftsliv, fjell, fjord, handel, byliv, kaféliv

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER Nr. 4/2014, 1. desember Denne høsten har vi mye på lur: Gratulerer som norgesmestre! Forus og Gausel Idrettslags Jenter 16 vant cupen 2014. Les mer på side 4. ÅPNINGSTIDER I DESEMBER 15.-23. desember kl

Detaljer

Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter, dei ansar han aldri på.

Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter, dei ansar han aldri på. Nr 2 2011 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 29 ~ laussal kr 20.- ~ Klyp lype peepostten ynskjer kjer allle lesarane ei god jul og eitt godt n nyyttt år! å Den annsame Han har ikkje stund til å stogge

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten.

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten. minneord Kåre Lunden var ein sterk kampfelle SIDE 25 kommentar NTB har nullkompetanse i energispørsmål. side 6 fri vekeavis for kultur og politikk reportasje side 14 15 a-avis For å leggje ferien til Turkmenistan

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer