BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG"

Transkript

1 BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING TELEFONABONNEMENT OPPSTART AV OVERDRAGET GSM FEILMELDINGER GUI (PC-PROGRAM) INSTALLASJON TILKOBLINGER TONE NØDANROP INNKOMMENDE ANROP TIL GSM TONE FUNKSJONER (CCIR) BASE ALARMER LYSDIODER INNSTILLINGER STATISTIKK STATISTIKK DMR ENDRE PARAMETER INNSTILLINGER MED TELEFON OPPGRADERING AV PROGRAMVARE MÅLING AV GSM SIGNALSTYRKE TEKNISKE DATA

2 1) INNLEDNING SR_Overdrag er et GSM telefonoverdrag konstruert til bruk på Sikringsradioen AS sine basestasjoner for overføringer av alarmer til 110 sentraler i GSM nettet. Overdraget kan kobles til eksisterende og nye basestasjoner. For å programmerer overdraget er det utviklet et PC-program (GUI) som kjører under Windows. Programmet benyttes til å konfigurere overdraget og GSM parametere, og oppdatering av ny programvare til overdraget. Noen parametere kan også endres ved å ringe opp basen, og endringer skjer ved å taste på telefonen. Normalt fungerer stasjonen som en gjennomsnakk, hvor alle brukere kan snakke med hverandre, og alle vil høre hva som blir sagt. Alle radioer har en nødknapp, og når denne aktiveres, sender radio ut nødtone+5-tone ID (et nummer hvor eier kan finnes igjen i Sikringsradioen sin database) som indikerer hvilken radio som har sendt nødanropet. Overdraget vil sende en SMS til et forhåndsprogrammert telefon nummer (110 sentral), og SMS inneholder ID til radio som sendte nødanropet + en valgbar tekst med informasjon om hvilket Sikringsradio lag som eier basestasjonen, kanal og GSM nummeret til overdraget. Deretter vil overdraget ringe opp nummeret til 110 sentralen. Det etableres da GSM samband mellom radio som har utløst alarmen og nød sentralen. Det er også mulighet for 7-tone CCIR styring. Det kan velges om basestasjonen skal fungere som en gjennomsnakk stasjon, det vil si at sender går på lufta når det kommer et signal inn på mottakeren, eller at den må åpnes med en 7-tone kode fra radio for å aktivisere base sender. Det er da kun radioer med rett tone kode som kan benytte basen. Nødanrop vil uansett bli mottatt som beskrevet over om stasjonen er satt for tone åpning. Sambandsleder velger om basestasjonen skal ha tone åpning eller ikke ved å benytte en egen 7-tone for dette. 2) TELEFONABONNEMENT Det må anskaffes et telefonabonnement, men ikke kontantkort da dette må lades. Hvis dette blir tomt, så vil ikke nødanrop gå igjennom til 110-sentralen (det er ikke 110 som benyttes som nummer). Kontakt Sikringsradioen for informasjon om anbefadlt abonnement! SIM kortet stikkes inn i front av boksen, og GSM antenne må også monteres. SIM kort er utstyrt med en PIN kode når det mottas fra tele operatøren. I GUI må PIN koden som er gitt kortet legges inn, og overføres til overdraget. PIN kode blir sjekket hver gang det blir koblet strøm til basen, og hvis feil PIN kode er lagt inn, vil SIM kortet bli sperret etter tre forsøk. Kortet må da låses opp igjen med PUK koden som er gitt i abonnement fra tele operatøren. Kortet må da tas ut og legges inn i en mobiltelefon for å låses opp. VIKTIG: SIM kortet må ikke konfigureres slik at PIN kode ikke benyttes! 3) OPPSTART AV OVERDRAGET Når strøm kobles til overdraget, så vil det søke etter GSM nett. Følgende skal skje med lysdiodene i fronten av overdraget: STATUS (MCU STATUS) blinker hurtig. Gjennomsnakk funksjonen på basen fungerer ikke før oppstart syklusen er ferdig og STATUS blinker med ett blink pr sekund. REP ÅPEN og NØDANROP (GSM/NØD) lyser, og når begge er slukket vil GSM (GSM STATUS) begynne å blinke, som indikerer at GSM modulen søker etter GSM nett. Når GSM nett er funnet, gis det talemelding på radio «GSM OK». Nå vil 2

3 STATUS og REP ÅPEN begynne å blinke i takt med ett blink pr sekund. Oppstart syklusen er nå ferdig, og base er klar til bruk. Hvis GSM nett mangler, vil det komme feilmelding «GSM NETWORK ERROR» som talemelding på radio, eller «GSM SIM ERROR» hvis det er feil på SIM kortet eller at dette mangler. Nødfunksjonen mot vaktsentral (110) vil da ikke fungere! Melding «GSM OK» må komme over radio før nødfunksjonen fungerer. 4) GSM FEILMELDINGER Ved normal drift, så kan det forekomme at GSM nettet kan falle ut. Når base nøkles, vil da feilmeldingen «GSM NETWORK ERROR» komme over radio. Dette indikerer at GSM har mistet kontakten inn i GSM nettet. Overdraget vil kontinuerlig søke etter nett, og overdraget vil komme med meldingen «GSM OK» når nettet kommer tilbake. Hvis dette ikke skjer innen f.eks 24 timer, så sjekk med teleoperatøren om nettet i distriktet er nede. Hvis feilen vedvarer så kan overdraget startes opp igjen ved å benytte 7-tone Status. Hvis feilmeldingen fortsatt forekommer etter restart, så er det blitt en feil ved GSM eller GSM antenne. 5) GUI (PC-PROGRAM) Det er utviklet 2 PC program eller GUI (Graphical User Interface) kalt «Sikringsradio_GUI.exe» og «Sikringsradio_DB.exe». Programmet Sikringsradio_GUI kan gis ut til Sikringsradio lag, men programmet Sikringsradio_DB kun skal benyttes av autorisert installatør. Sikringsradio_DB inneholder også en database over alle installasjoner med alle data som er overført til overdraget. Programmet Sikringsradio_GUI leveres som ei installasjons fil for Windows PC. Ved å starte installasjons fil, blir programmet installert på PC, og et icon for å starte programmet er tilgjengelig på skrivebordet. Programmet kan lastes ned fra I PC-programmet kan du sette alle parametere som trengs for at overdraget skal fungere, og en fil kan også lagres på PC for senere bruk. Alle nivå justeringer (modulasjon) gjøres også fra PC-programmet. Koble overdraget til GUI: Først starter du PC-programmet (GUI), og deretter må en Mini USB-B kabel kobles mellom overdrag (port merket USB på fronten) og en USB port på PC. Når kabel kobles til, vil Windows detektere at en USB enhet er tilkoblet. Windows trenger også en driver, og hvis denne ikke er installert, så spør Windows om denne. Følg instruksjonene i dialogboksen. Hvis du ikke har internett eller Windows ikke finner driveren, så installeres den fra GUI. Klikk på «Hjelp>Installer USB driver», og vent til driver er installert (sort vindu er lukket). Ta ut USB kabelen, og sett den inn igjen for å se om Windows har funnet driver. Hvis ikke, så start PC på nytt. Når den har startet opp, sett inn USB kabel på nytt, og en tekstboks forteller at ny maskinvare er funnet og er klar til bruk. Klikk så på knappen «Koble til overdrag». Programmet vil da forsøke å finne overdraget automatisk, og når funnet blir parametere i overdraget lest inn og vist på skjermen. Hvis programmet ikke finner overdraget, vil det forsøke helt til du klikker på «Koble fra» knappen, eller det kommer en dialogboks med en feilmelding. Hvis så skjer, så er ikke driver rett installert, da Windows ikke finner noen USB port. En tekst vises i den røde tekst boksen som forteller status. 3

4 Nå kan du foreta dine endringer, og for å last opp de nye parameterne til overdraget, klikker du Overdrag>Oppdater parametere, og overdraget vil starte opp igjen og ta i bruk de nye parameterne med det samme. Se kapittel «Parameter Innstillinger» for mere informasjon. 6) INNSTALLASJON Det er 3 typer baser som er mest benyttet, og dette er Vertex Standard VXR-7000 og Hytera RD985. Noen eldre Zodiac er også ombygd med overdrag for å overføre alarmer via GSM. SIM KORT: Overdraget må ha et SIM kort for å fungere, og PIN kode for dette må settes rett i GUI, ellers så kommer alarmen «GSM SIM ERROR» når strøm tilkobles. Kortet settes inn fra fronten av overdraget. Det må antakelig benyttes en liten skrutrekker eller lignende for å få dyttet det tilstrekkelig inn slik at det låser seg V DC På overdraget kan spenning tilkobles til rund DC plugg (+ på senter pinne) eller til RJ45 kontakten. VXR-7000: RJ45 kabel kobles mellom overdrag «Repeater» og VXR-7000 «LINE», og den andre ledningen kobles mellom overdrag «+8 15VDC» og VXR-7000 «ACC». Basene benytter normalt strøm fra batterier, så strømkabel skal kobles til batteriet (IKKE TIL LADEREGULATOR). RD985: Blå RJ45 kabel kobles mellom overdrag «Repeater» og kort med 26 pin DSUB kontakt som kobles til «ACCESSORY» på base. Sort/rød strømkabel til base må kobles til et batteri med lader eller solceller. Hvis base benytter strøm fra batterier som lades fra solceller, så kobles strømkabel til batteriet (IKKE TIL LADEREGULATOR). GSM: Det må vurderes om det skal benyttes innendørs eller utendørs GSM antenne. Utendørs antenne, vil fungere best, men hvis basen står nære en GSM base, så kan innendørs antenne benyttes. Vær i den forbindelse oppmerksom på at der hvor Sikringsradio base står mye høyere i terrenget enn GSM mast, så kan signalene fra f.eks en glassfiber pisk ha en utstråling som gjør at signalene fra GSM mast ikke blir bedre, kanskje dårligere. Det bør da benyttes ei retningsantenne (yagi) som rettes mot GSM mast og monteres vertikalt. Signalstyrken fra GSM base kan måles ved å benytte GUI. Les kapittel «Måling av GSM signalstyrke» for mere informasjon. 7) TILKOBLINGER GSM ANTENNE: På boksen er det en SMA hun hvor GSM antenne må kobles til. Det er en fordel om GSM antenne plasseres litt borte fra repeateren for å få minst mulig støy. REPEATER: Tilkoblinger til 8pin RJ45 kontakt. Det er viktig at en Patchkabel Cat. 5E med skjerming benyttes, da GSM produserer noe støy. 4

5 RJ45: Signal: Cat. 5E farge: 1 PTT, Nøkling av repeater TX Kvit/orange V DC INN Orange 3 GND, Jord Kvit/grønn 4 AFRX, LF signal fra repeater RX Blå 5 GND, Jord Kvit/blå 6 AFTX, LF signal til repeater TX Grønn 7 GND, Jord Kvit/brun 8 SQU, Squelch signal fra repeater RX Brun LINK: Tilkobling med RJ45 kabel, se REPEATER tilkobling. STRØMFORSYNING: +7-15V DC tilkobles RJ45 kontakt eller rund DC plugg, hvor + pol tilkobles senter pinne. 8) 5-TONE NØDANROP Når overdraget mottar et nødanrop fra radio, så vil dette bli gjentatt for å aktivisere eventuell vaktstasjon. Hvis base er satt til 7-tone åpning, går den automatisk over til bærebølgestyrt slik at en ikke trenger noen kode for å aktivisere base. Hvis GSM er aktiv, sendes en SMS til forhåndsprogrammert nummer, og deretter ringes 110 sentralen opp slik at de kan snakke med den som har sendt nødanropet. Telefon nummer for SMS og oppringt velges i GUI, samt innhold i SMS meldingen. Foran SMS teksten blir ID for radio som har sendt nødanropet lagt til slik at alarm sentralen kan finne ut hvem som har sendt nødanropet, og hvis GPS posisjon er mottatt, blir denne også lagt til i SMS. Når SMS er sendt, kommer det en talebeskjed (SMS OK), og deretter høres tilbakering tone i radio. Når alarm sentralen svarer, høres dette i radio, og radio operatør kan trykke sendeknappen for å gi informasjon til alarm sentralen. Hvis det blir detektert en feil ved GSM telefonen eller at GSM nett er nede, vil det komme ei GSM feilmelding ut over radio. Operatør som har utløst alarmen, kan da trykke på alarmknappen en gang til for å forsøke å komme igjennom. 9) INNKOMMENDE ANROP TIL GSM Det er også mulig å ringe inn til overdraget. Når dette mottar et anrop, vil det med det samme legge ut 3 korte toner. Det kommer så et opphold på 6 sekunder hvor kommando for endring av parametere kan tastes, og så legges opptatt tone ut i 4 sekunder. Dette for at uvedkommende (f.eks telefon selgere) skal legge på. Når 10 sekunder har gått, vil det bli lagt ut ei kontinuerlig ringetone i 10 sekunder til telefon og ut over basestasjon. Ringetonen vil da høres i alle radioer som lytter på basestasjonen. Ved å trykke på sende knappen på radio, kan radio operatør snakke med den som har ringt inn. Når ringetone slutter, kommer det en pip, og deretter kan den som ringer inn (feks 110 sentral) snakk ut over base, og alle som lytter vil høre hva som blir sagt. Hvem som hels som lytter, kan svare på anropet. Hvis base er i bruk når den mottar innkommende anrop, vil det komme normal ringetone til den som ringer, og når base blir ledig, blir opptatt tone lagt ut både til 5

6 radio og telefon. Når ringesignalet kommer i radio, kan radio operatør svare telefon anropet, ikke mens opptatt tone sendes. 10) 7-TONE FUNKSJONER (CCIR) Det er 3 forskjellige 7-toner som programmeres i overdraget. En for åpning av base når den er satt til tonestyring, en for skifting mellom 7-tone åpning og bærebølgestyrt, samt en tredje kode for status melding og alarmer. De 2 siste benyttes normalt kun av leder i Sikringsradio laget. ÅPNING: Når 7-tone signal er mottatt, vil base åpne. Den vil da være åpen så lenge det er trafikk over den, og den vil slå seg av etter tid satt i GUI når trafikk opphører. Det kan også velges i GUI om base sender en varslingstone før base slår seg av og må åpnes på nytt. STYRING: Når 7-tone signal er mottatt, vil den skifte mode. Hvis bærebølgestyrt, skifter den til 7-tone åpning og omvendt. STATUS: Når 7-tone signal er mottatt, vil base sende eventuelle alarmmeldinger, verdi på tilført spenning, temperatur og signalstyrke på mottatt signal fra GSM nettet. Signalstyrke GSM er gradert fra 0-9, hvor 9 er det sterkeste signalet. Hvis signalstyrken er i området 1-3, så er dette noe lavt. Alt leses ut i engelsk tale. Hvis alarmen «GSM Network Error» leses ut, så vil overdraget bli resatt (starte på nytt) for å forsøke å koble GSM opp mot telenettet igjen. Repeater sender da «Repeater reset» i tale. 11) BASE ALARMER Det er mulig å sette flere alarmer aktive i GUI, og det anbefales at «Strømforsyning» og «GSM» settes aktive. Aktive alarmer blir lest ut til radio operatør for hvert tiende anrop over base, og ved 7- tone status. STRØMFORSYNING Denne alarmen overvåker spenningen fra 230VAC strømforsyning eller batteri og lader. Det er viktig at denne alarmen er aktiv når batteri med lading fra solcelle benyttes. Triggepunkt for lav og høy spenning settes i GUI, og om alarmen skal være aktiv eller ikke. Hvis spenningen er for lav eller høy, sendes alarmen «ALARM SUPPLY» GSM Hvis base kun har GSM forbindelse til Vaktstasjon, er det viktig at denne alarmen blir sjekket, altså satt aktiv i GUI. Ved drift så blir det kontinuerlig sjekket om GSM har forbindelse inn i GSM nettet. Hvis denne blir borte, så kommer alarmmeldingen «GSM NETWORK ERROR» som leses ut for hvert 10 anrop over basen. Når GSM nettet er oppe igjen, så vil base sende «GSM OK». Følgende alarmmeldinger kan forekomme: Hvis feil PIN kode, eller SIM-kortet mangler (ved oppstart), «GSM SIM ERROR» Hvis GSM nett mangler, «GSM NETWORK ERROR» Hvis feil på tilførsels spenning, «GSM SUPPLY ERROR» Hvis generell feil, «GSM START ERROR» 6

7 TEMPERATUR På overdrag kortet er det en temperaturføler, og hvis ønskelig kan det i GUI velges alarmnivå for både høy og lav temperatur. Hvis temperatur alarm, sendes alarmen «ALARM TEMPERATURE» 12) LYSDIODER På fronten av overdraget er det 5 lysdioder merket REP ÅPEN, NØDANROP (GSM/NØD), RX, STATUS (MCU STATUS), GSM (GSM STATUS). Det kan være noe forskjellig merking av boksene, og gammel merking i parentes. Når spenning tilsluttes overdraget, vil lysdiode STATUS blinke hurtig. Base er klar til bruk når STATUS blinker med ett blink i sekundet. REP ÅPEN: LED vil lyse når base er åpnet og klar for gjennomsnakk. Denne vil lyse når base er bærebølgestyrt. Når GSM er installert, sjekkes denne om den har forbindelse til nettet, og når OK, vil LED alltid blinke i takt me STATUS LED untatt når base er i bruk. NØDANROP (GSM/NØD): LED vil lyse når nødanrop er detektert, og lyse til nødanropet er avsluttet. Når GSM benyttes, vil den blinke en gang hvert minutt når det sjekkes om GSM har nett. Eventuelle mottatte SMS vil bli slettet. Når USB kabel er koblet til, så vil den blinke 1 gang pr sekund. RX: LED lyser når base sqeulch er aktiv (signal inn på mottaker). STATUS (MCU STATUS): LED blinker normalt med ett blink/sek. Den vil blinke hurtig når spenning slås på, og når den går over til å blinke med 1 blink/sek, så er base klar til bruk Hvis den blinker raskt, er det noe som er feil og overdrag fungerer ikke som det skal. GSM (GSM STATUS): Status for GSM telefon. Når GSM er operativ, vil den blinke med 1 blink hvert tredje sekund. Ved samtale vil den lyse konstant. Har blinking en annen frekvens enn 1blink/3sek, så fungerer den ikke som den skal. 13) INNSTILLINGER Det er en del variable parametere, og disse må være rett før overdraget fungerer for Sikringsradio laget. Ved installasjon må parametere lastes opp til overdraget, og disse kan i ettertid endres ved å benytte GUI, eller ved å ringe opp basen (se kapittel «Parameter innstillinger telefon»). Koble USB kabel til overdraget, og klikk på knappen «Koble til overdrag». Når rett port er funnet, blir eksisterende parametere lest inn i programmet fra overdraget, og 7

8 tekst på «Koble til» knappen blir endret til «Koble fra». Gjør dine endringer, og klikk på «overdrag>oppdater parametere», og dine endringer blir overført til overdraget. Bruk og 7-toner: Bruk: "Sikringsradio Landbruk, CCIR tonestyring" benyttes på baser som benytter CCIR 7-tone system. "Sikringsradio Habruk, ikke CCIR tonestyring" benyttes på baser hvor tonestyring ikke benyttes. " DMR" benyttes på en digital base. 7-tone åpning: Valg av 7-tone (CCIR) kode for åpning av base når den ikke er bærebølgestyrt. 7-tone styring: Valg av 7-tone (CCIR) kode for valg mellom 7-tone åpning og bærebølgestyrt. Når base er bærebølge styrt, vil den gå over til 7-tone åpning og omvendt når kode mottas. 7-tone status: Valg av 7-tone (CCIR) for utlesing av base status. Når kode benyttes, leser base ut eventuelle alarmer, spenning fra strømforsyning, temperatur og GSM signalstyrke. Tid innstillinger: Sender hengetit etter aktivitet (ms): Når base er bærebølgestyrt, vil base sender være på lufta i satt tid etter at trafikk har opphørt. Sender vil nøkle opp igjen så fort base mottaker (RX) mottar signal (squelch åpner). Når åpnet med 7-tone, hengetid før nedkobling (Sek): Når åpnet med 7-tone, vil base være operativ i antall sekunder satt etter at trafikk har opphørt, før den slår seg av og må åpnes med 7-tone på nytt. Når bærebølge åpning, tilbake til 7-tone åpning etter (timer): Når bærebølgestyrt, og det ikke har vært aktivitet over basen i antall timer satt, vil base gå over til 7-tone åpning automatisk etter satt tid. Hvis parameter settes til 0, er denne funksjonen avslått. 8

9 Nedkobling hvis base mottar signal kontinuerlig (Min): Hvis base av en eller annen grunn mottar et signal inn på mottaker som blokkerer basen, vil sender slå seg av etter satt tid. Denne telleren bli 0-stillt for hver gang base mottaker (RX) mister inn signalet. Base operasjon: Varsling før nedkobling: Når boksen er avmerket, vil base sende en varslingstone før base slår seg av når den er åpnet med 7-tone. «Pipp» når base er ledig: Når boksen er avmerket, vil base sende en kort pipetone når base er ledig, og en operator kan begynne å snakke. TX ikke bærebølge styrt: Når åpnet med 7-tone, vil base sender være på kontinuerlig til base slår seg av. Hvis boksen er avmerket, vil base sender (TX) følge signalet inn på mottaker, og sender slår seg av etter tid satt når det ikke er trafikk. Samme som når den er bærebølge styrt, men sender vil slå seg av etter tid satt. Rep. Squelch: Valg av nivå på squelch signal fra base mottaker (RX). Gjeønnomsnakk: Velg om gjennomsnakk (LF fra RX til TX) skal gå gjennom overdrag eller repeater. Link: En linkradio (link mot en annen base) kan kobles til overdraget, og merk av denne boksen når link radio benyttes. Link Squelch: Valg av nivå på squelch signal fra link radio. Alarmer: Velg triggenivå for spenninger fra strømforsyning og temperatur føler. Denne er plassert på overdrag kortet. Eventuelle alarmer leses ut i tale for hver 10ende pass, og ved 7-tone status. Velg hvilke alarmer som skal være aktive, og «Strømforsyning» og «GSM» bør være aktive. Se også kapittel «Alarmer». 9

10 GSM: Her legges inn de parametere som trengs for at telefonen skal fungere. GSM modul: Denne boksen må være avmerket når GSM skal benyttes. Hvis base ikke skal kobles til 110-sentral med GSM, så skal boksen IKKE være avmerket. GSM modul PIN: Dette er PIN koden tildelt SIM-kortet som er satt inn. VIKTIG: SIM kortet må ikke konfigureres slik at PIN kode ikke benyttes! SMS Tlf nr.: Telefon nummeret som SMS blir sendt til når nødanrop er mottatt. SMS tekst: Teksten i SMS meldingen som blir sendt. Denne inneholder navn på Sikringsradio lag og base kanal. Foran valgt tekst, blir mottatt ID fra radio som har sendt nødanropet lagt til, og GPS posisjon hvis denne mottas fra radio. Oppringt Tlf nr.: Dette er oppringt nummeret til 110 sentralen. GSM test: Her kan det sjekkes om GSM fungerer som den skal. Sjekk GSM feil: Kommunikasjon til GSM telefonen blir sjekket. Sjekk PIN: Sjekker om SIM-kort PIN kode er rett. Sjekk Nett: Sjekker operatørens forbindelse til GSM basestasjon. Signalstyrke måling: Sjekker signalstyrken på GSM signalet fra GSM base. Hvis tekst feltene får rød bakgrunn, så er det for dårlig signal. Se kapittel «Måling av GSM signalstyrke». Squelch: Versjon B av kretskortet har fått muligheten til å benytte squelch i overdraget. Dette fordi Hytera RD985 ikke har squelch ut på kontakten hvor overdraget tilkobles. Hytera gir kun «Carrier detect» ut, og dette kan medføre problemer ved at repeater kan 10

11 bli stående og gå på lufta grunnet støy. Overdraget benytter squelch til å bestemme når TX skal gå på lufta, når bærebølgestyrt mode er valgt. Når «Nivå» settes til 0, benytter overdraget squelch informasjon fra repeater RX, og velges «Nivå» 1-6, benyttes squelch i overdraget. Nivå 1-6 bestemmer hvor «stram» squelch skal være. Jo høyere nivå, jo sterkere signal inn på RX for at squelch skal åpne og repeater TX aktiviseres. 14) STATISTIKK Fra versjon , er det mulig å få statistikk over bruk av basen. Tid TX på lufta hver måned: Her kan det hentes statistikk over hvor mange timer og minutter base sender har vært på lufta hver måned. Det blir listet ei ny linje for hver måned. Alarmer 110: Her vises alle nødanrop til 110 listet med dato og tid. Alarmer overdrag: Her vises antall alarmer som har vært trigget på GSM. «Oppkobling GSM base» viser antall ganger overdragedt har mistet forbindelsen inn i GSM nettet, og har blitt koblet opp på nytt. «SIM feil» viser om det har vært feil på SIM kortet. 15) DMR Overdraget kan også benyttes på en DMR base konfigurert for TDMA. Velg "DMR (digital repeater)" i boksen "Bruk:" i GUI. Overdraget vil dekode DTMF toner (ikke CCIR), og håndapparat programmeres til å sende DTMF A+ID når alarmanrop skal aktiviseres. Når DTMF toner er mottatt, vil overdraget sende SMS og ringe opp alarmsentral (110). CCIR og andre funksjoner er koblet fra. Innkommende GSM anrop fungerer som for en analog repeater. 16) ENDRE PARAMETER INNSTILLINGER MED TELEFON Noen paramete kan også forandres ved å ringe opp GSM nummeret basen har. Se kapittel «Parameter instillinger» for forklaring av de forskjellige parameterne. Telefon oppkobling: Det er en fordel å benytte en telefon med høyttaler, slik at du hører hva som kommer tilbake av talemeldinger fra base, eller du kan lytte på base med en radio. Ring opp base, og base svarer med 3 toner med et opphold imellom. Base venter i 6 sekunder på DTMF tone fra telefon før opptatt tone blir lagt ut. Når opptatt tone, vil ikke base ta imot kommandoer fra telefonen, og det må ringes opp på nytt. 11

12 Tast >000< på telefonen etter de 3 tonene, og base svarer med «Verify» og en kort tone, og base vil gå på lufta slik at operatør også kan lytte på basen mens kommandoer tastes. Når en endring er utført, svarer base med «Verify» og en kort tone, og en ny kommando kan tastes. For å avslutte, legg på og forbindelsen blir koblet ned. Kommandoer fra telefon: Når base har mottatt «000» fra telefon, vil den vente i 10 sekunder på kommando fra telefon, og følgende kommandoer kan tastes: 1 Varsling før nedkobling, PÅ/AV 2 «Pipp» når base ledig, PÅ/AV 3 Squelch nivå 4 Hengetid før nedkobling i xx sekunder når base åpnet med 7-tone 5 Hengetid etter aktivitet i xx ms*100 når bærebølgestyrt 6 Endre SMS telefon nummer 7 Endre oppringt telefonnummer 9 Base status 0 Link, PÅ/AV Endre CCIR 7-tone 1) Varsling før nedkobling: Når kommando «1» er tastet, svarer base med «repeater waring is on/off». Hvis den var av blir den satt til på og omvendt. 2) «Pipp» når base er ledig: Når kommando «2» er tastet, svarer base med «repeater beep is on/off». Hvis den var av blir den satt til på og omvendt. 3) Squelch nivå: Når kommando «4» er tastet, svarer base med «New carrier» og en kort tone. Tast så den nye parameteren som må være siffer 1-6. Skal nivå settes til 4, tastes «4», og når parameter er mottatt, svarer base med «repeater new carrier x» hvor x er den endringen som er tastet inn. 4) Når åpnet med 7-tone, hengetid før nedkobling (Sek): Når kommando «4» er tastet, svarer base med «New access» og en kort tone. Tast så den nye parameteren som må være 2 siffer. Skal tiden settes til 6, tastes «06», og når parameter er mottatt, svarer base med «repeater new access time xx» hvor xx er den endringen som er tastet inn. 5) Sender hengetit etter aktivitet (ms): Når kommando «5» er tastet, svarer base med «New activ» og en kort tone. Tast så den nye parameteren som må være 2 siffer. Skal tiden settes til 6, tastes «06», og når parameter er mottatt, svarer base med «repeater new activ r time xx» hvor xx er den endringen som er tastet inn. Merk at den 2-sifrede verdien som er tastet, blir ganget med 100. Skal tiden være 2,5 sekund, så tastes 25. 6) SMS Tlf nr.: Når kommando «6» er tastet, svarer base med «New SMS» og en kort tone. Tast så inn det nye nummeret som skal være 4 14 siffer, og avslutt med «#». Skal det nye nummeret være « », tastes « #», og når «#» er mottatt, svarer base med «repeater new SMS xxxxxxxx» hvor xxxxxxxx er den endringen som er tastet inn. 7) Oppringt Tlf nr.: Når kommando «7» er tastet, svarer base med «New network» og en kort tone. Tast så inn det nye nummeret som skal være 4 14 siffer, og avslutt med «#». Skal det nye 12

13 nummeret være « », tastes « #», og når «#» er mottatt, svarer base med «repeater new network xxxxxxxx» hvor xxxxxxxx er den endringen som er tastet inn. 9) Base status: Når kommando «9» er tastet, leser base ut eventuelle alarmer, spenning fra strømforsyning, temperatur og signalstyrke på mottatt signal fra GSM nettet. Signalstyrke GSM er gradert fra 0-9, hvor 9 er det sterkeste signalet. Hvis signalstyrken er i området 0-4, så der dette noe lavt. Samme funksjon som å benytte 7-tone status. 0) Link på/av: Når kommando «0» er tastet, svarer base med «repeater link is on/off». Hvis den var av blir den satt til på og omvendt. *) Endre CCIR 7-tone: Når kommando «*» er tastet, svarer base med «New access» og en kort tone. Tast så inn den nye CCIR koden (bare de 5 første sifrene, da de 2 siste er faste) som skal være 5 siffer. Skal den nye CCIR koden være « », tastes «78537», og når 5 siffer er mottatt, svarer base med «repeater new access ». 17) OPPGRADERING AV PROGRAMVARE Det er mulig å laste inn ny programvare (firmware) til overdraget, og seneste versjon kan hentes på WEB (hke.no). Last ned fil, og pakk den ut da dette er ei ZIP fil. Klikk «Overdrag>Oppdater programvare», og velg utpakket HEX-fil i dialogboksen (Sikringsradio_xxx.HEX). Dobbeltklikk på fila, og opplastingen til overdraget vil starte automatisk. Vent til «Programmering ferdig» vises i den røde tekstboksen. overdraget har da startet opp med den nye programvaren. Hvis feil fil velges, generes en feilmelding, og overdraget blir ikke porgrammert. Parameter innstillingene blir ikke endret eller slettet ved oppgradering av programvaren. 18) MÅLING AV GSM SIGNALSTYRKE Ved installasjon av GSM antenne kan signalstyrken på GSM signalet måles. Noen baser vil trenge ei utvendig antenne for å oppnå bra nok signal. Hvis Sikringsradio base står nær en GSM base, vil ei enkel innvendig antenne fungere OK. Ofte står Sikringsradio base mye høyere i terrenget en GSM basen, og da må ei yagi antenne eller dipol som benyttes monteres vertikalt, slik at den vil stråle nedover i terrenget. En vertikal glassfiber pisk eller lignende vil fungere dårlig, da denne stråler 90 grader ut fra antenne, og i liten grad nedover. 13

14 MÅLING: Klikk på knappen «Signalstyrke måling AV», og denne vil skifte farge til rød. Det foretas en måling i sekundet, og denne vises som tekst og grafikk, og styrken kan variere fra 1 til 32, hvor 32 er sterkest mulig signal. Ved justering av yagi antenne, så vri ikke antenne for fort, da det kan være opp til 5 sekunder forsinkelse i GSM modulen. Test først om innendørs antenne kan benyttes, og hvis signalstyrken er større enn 15, så er denne bra nok, og utendørs antenne trengs ikke, men kan selvfølgelig benyttes. Hvis 99 vises, så mangler GSM signalet! Når måling skal avsluttes, klikk på den røde knappen igjen, som skifter farge tilbake til grønn. 19) TEKNISKE DATA Strømforsyning: Strømtrekk uten GSM: Strømtrekk med GSM: 13.8VDC nominell, 7 15 VDC Mindre enn 30mA Mindre enn 100mA Strømtrekk ved GSM samtale: Opp til 0.6A Nivå LF signal fra RX: Nivå LF signal til TX: PTT utgang: mv peak-to-peak, max 1V Justerbar opp til 1 V peak-to-peak Open drain, maksimum 300 ma 14

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM C

BESKRIVELSE ComControllerGSM C Dato: 27.06.2014 Firmware 5.0.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING..................2 2.0 GUI (PC-PROGRAM).............. 2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE..........3

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C

BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C Dato: 25706.2014 Firmware 4.2.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 GUI (PC-PROGRAM)............2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE.......

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

WO 65 ONLINE WEATHER STATION

WO 65 ONLINE WEATHER STATION WO 65 ONLINE WEATHER STATION Revisjon 1 04.05.2009 Copyright 2009 vindsiden.no Innhold Power supply connector... 3 TC65 / sensor kontakt... 4 Vind sensor... 5 Temperatur sensor... 6 Boks... 7 Solcellepanel...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Knop RX og RX RE

Knop RX og RX RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-2 og RX 900-2 RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Mottaker Knop RX 900-2RE HMS art. nr.: 189343 Best. nr.:

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

GSM-Line R Brukerhåndbok

GSM-Line R Brukerhåndbok Nor Rev 2.3 R Brukerhåndbok Innhold Innhold Introduksjon 1 Lysindikatorer 2 SIM-kort 3 Feilsøking 4 Interferens 5 Koble til enheten 5 Tekniske data 5 Hisselektronik AB Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ, Sweden.

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Track&Bark GPS tracker manual

Track&Bark GPS tracker manual 1 2010 Track&Bark GPS tracker manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 26.07.2010 2 Innhold Kapitel 1 - Før bruk... 3 1.1 - Kort beskrivelse... 3 1.2 - Advarsler... 3 Kapitel 2 - Bruk av enheten... 3 2.1 - Introduksjon...

Detaljer

GSM sender. Oppkobling 10.01.11

GSM sender. Oppkobling 10.01.11 GSM sender 10.01.11 Generelt: Artikkel nr: 251391.01 Wavecom SMS sender, med ferdig kabel til Com port på Delta Op og 24V kabel (F2,5A glass sikring) samt antenne. Det medfølger også en CD med alle funksjoner.

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

Enter Security AS Mobi.Control Version 2.0

Enter Security AS Mobi.Control Version 2.0 Enter Security AS Mobi.Control Version 2.0 Mobi.Control har en intern kapasitet på 400 brukere resten kan registreres på SIM kortet. Her er det størrelse på SIM kortet som avgjør hvor mange plasser. Det

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

JA-100 hurtigmanual Versjon Oppstart

JA-100 hurtigmanual Versjon Oppstart Oppstart 1) Koble til alle kablede bus-enheter, og eventuelle radiomoduler JA-110R (maks 3 stk pr. sentral) dersom trådløse enheter skal benyttes på anlegget. 4 ledere til hvert punkt. Farge mot farge.

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer