BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG"

Transkript

1 BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING TELEFONABONNEMENT OPPSTART AV OVERDRAGET GSM FEILMELDINGER GUI (PC-PROGRAM) INSTALLASJON TILKOBLINGER TONE NØDANROP INNKOMMENDE ANROP TIL GSM TONE FUNKSJONER (CCIR) BASE ALARMER LYSDIODER INNSTILLINGER STATISTIKK STATISTIKK DMR ENDRE PARAMETER INNSTILLINGER MED TELEFON OPPGRADERING AV PROGRAMVARE MÅLING AV GSM SIGNALSTYRKE TEKNISKE DATA

2 1) INNLEDNING SR_Overdrag er et GSM telefonoverdrag konstruert til bruk på Sikringsradioen AS sine basestasjoner for overføringer av alarmer til 110 sentraler i GSM nettet. Overdraget kan kobles til eksisterende og nye basestasjoner. For å programmerer overdraget er det utviklet et PC-program (GUI) som kjører under Windows. Programmet benyttes til å konfigurere overdraget og GSM parametere, og oppdatering av ny programvare til overdraget. Noen parametere kan også endres ved å ringe opp basen, og endringer skjer ved å taste på telefonen. Normalt fungerer stasjonen som en gjennomsnakk, hvor alle brukere kan snakke med hverandre, og alle vil høre hva som blir sagt. Alle radioer har en nødknapp, og når denne aktiveres, sender radio ut nødtone+5-tone ID (et nummer hvor eier kan finnes igjen i Sikringsradioen sin database) som indikerer hvilken radio som har sendt nødanropet. Overdraget vil sende en SMS til et forhåndsprogrammert telefon nummer (110 sentral), og SMS inneholder ID til radio som sendte nødanropet + en valgbar tekst med informasjon om hvilket Sikringsradio lag som eier basestasjonen, kanal og GSM nummeret til overdraget. Deretter vil overdraget ringe opp nummeret til 110 sentralen. Det etableres da GSM samband mellom radio som har utløst alarmen og nød sentralen. Det er også mulighet for 7-tone CCIR styring. Det kan velges om basestasjonen skal fungere som en gjennomsnakk stasjon, det vil si at sender går på lufta når det kommer et signal inn på mottakeren, eller at den må åpnes med en 7-tone kode fra radio for å aktivisere base sender. Det er da kun radioer med rett tone kode som kan benytte basen. Nødanrop vil uansett bli mottatt som beskrevet over om stasjonen er satt for tone åpning. Sambandsleder velger om basestasjonen skal ha tone åpning eller ikke ved å benytte en egen 7-tone for dette. 2) TELEFONABONNEMENT Det må anskaffes et telefonabonnement, men ikke kontantkort da dette må lades. Hvis dette blir tomt, så vil ikke nødanrop gå igjennom til 110-sentralen (det er ikke 110 som benyttes som nummer). Kontakt Sikringsradioen for informasjon om anbefadlt abonnement! SIM kortet stikkes inn i front av boksen, og GSM antenne må også monteres. SIM kort er utstyrt med en PIN kode når det mottas fra tele operatøren. I GUI må PIN koden som er gitt kortet legges inn, og overføres til overdraget. PIN kode blir sjekket hver gang det blir koblet strøm til basen, og hvis feil PIN kode er lagt inn, vil SIM kortet bli sperret etter tre forsøk. Kortet må da låses opp igjen med PUK koden som er gitt i abonnement fra tele operatøren. Kortet må da tas ut og legges inn i en mobiltelefon for å låses opp. VIKTIG: SIM kortet må ikke konfigureres slik at PIN kode ikke benyttes! 3) OPPSTART AV OVERDRAGET Når strøm kobles til overdraget, så vil det søke etter GSM nett. Følgende skal skje med lysdiodene i fronten av overdraget: STATUS (MCU STATUS) blinker hurtig. Gjennomsnakk funksjonen på basen fungerer ikke før oppstart syklusen er ferdig og STATUS blinker med ett blink pr sekund. REP ÅPEN og NØDANROP (GSM/NØD) lyser, og når begge er slukket vil GSM (GSM STATUS) begynne å blinke, som indikerer at GSM modulen søker etter GSM nett. Når GSM nett er funnet, gis det talemelding på radio «GSM OK». Nå vil 2

3 STATUS og REP ÅPEN begynne å blinke i takt med ett blink pr sekund. Oppstart syklusen er nå ferdig, og base er klar til bruk. Hvis GSM nett mangler, vil det komme feilmelding «GSM NETWORK ERROR» som talemelding på radio, eller «GSM SIM ERROR» hvis det er feil på SIM kortet eller at dette mangler. Nødfunksjonen mot vaktsentral (110) vil da ikke fungere! Melding «GSM OK» må komme over radio før nødfunksjonen fungerer. 4) GSM FEILMELDINGER Ved normal drift, så kan det forekomme at GSM nettet kan falle ut. Når base nøkles, vil da feilmeldingen «GSM NETWORK ERROR» komme over radio. Dette indikerer at GSM har mistet kontakten inn i GSM nettet. Overdraget vil kontinuerlig søke etter nett, og overdraget vil komme med meldingen «GSM OK» når nettet kommer tilbake. Hvis dette ikke skjer innen f.eks 24 timer, så sjekk med teleoperatøren om nettet i distriktet er nede. Hvis feilen vedvarer så kan overdraget startes opp igjen ved å benytte 7-tone Status. Hvis feilmeldingen fortsatt forekommer etter restart, så er det blitt en feil ved GSM eller GSM antenne. 5) GUI (PC-PROGRAM) Det er utviklet 2 PC program eller GUI (Graphical User Interface) kalt «Sikringsradio_GUI.exe» og «Sikringsradio_DB.exe». Programmet Sikringsradio_GUI kan gis ut til Sikringsradio lag, men programmet Sikringsradio_DB kun skal benyttes av autorisert installatør. Sikringsradio_DB inneholder også en database over alle installasjoner med alle data som er overført til overdraget. Programmet Sikringsradio_GUI leveres som ei installasjons fil for Windows PC. Ved å starte installasjons fil, blir programmet installert på PC, og et icon for å starte programmet er tilgjengelig på skrivebordet. Programmet kan lastes ned fra I PC-programmet kan du sette alle parametere som trengs for at overdraget skal fungere, og en fil kan også lagres på PC for senere bruk. Alle nivå justeringer (modulasjon) gjøres også fra PC-programmet. Koble overdraget til GUI: Først starter du PC-programmet (GUI), og deretter må en Mini USB-B kabel kobles mellom overdrag (port merket USB på fronten) og en USB port på PC. Når kabel kobles til, vil Windows detektere at en USB enhet er tilkoblet. Windows trenger også en driver, og hvis denne ikke er installert, så spør Windows om denne. Følg instruksjonene i dialogboksen. Hvis du ikke har internett eller Windows ikke finner driveren, så installeres den fra GUI. Klikk på «Hjelp>Installer USB driver», og vent til driver er installert (sort vindu er lukket). Ta ut USB kabelen, og sett den inn igjen for å se om Windows har funnet driver. Hvis ikke, så start PC på nytt. Når den har startet opp, sett inn USB kabel på nytt, og en tekstboks forteller at ny maskinvare er funnet og er klar til bruk. Klikk så på knappen «Koble til overdrag». Programmet vil da forsøke å finne overdraget automatisk, og når funnet blir parametere i overdraget lest inn og vist på skjermen. Hvis programmet ikke finner overdraget, vil det forsøke helt til du klikker på «Koble fra» knappen, eller det kommer en dialogboks med en feilmelding. Hvis så skjer, så er ikke driver rett installert, da Windows ikke finner noen USB port. En tekst vises i den røde tekst boksen som forteller status. 3

4 Nå kan du foreta dine endringer, og for å last opp de nye parameterne til overdraget, klikker du Overdrag>Oppdater parametere, og overdraget vil starte opp igjen og ta i bruk de nye parameterne med det samme. Se kapittel «Parameter Innstillinger» for mere informasjon. 6) INNSTALLASJON Det er 3 typer baser som er mest benyttet, og dette er Vertex Standard VXR-7000 og Hytera RD985. Noen eldre Zodiac er også ombygd med overdrag for å overføre alarmer via GSM. SIM KORT: Overdraget må ha et SIM kort for å fungere, og PIN kode for dette må settes rett i GUI, ellers så kommer alarmen «GSM SIM ERROR» når strøm tilkobles. Kortet settes inn fra fronten av overdraget. Det må antakelig benyttes en liten skrutrekker eller lignende for å få dyttet det tilstrekkelig inn slik at det låser seg V DC På overdraget kan spenning tilkobles til rund DC plugg (+ på senter pinne) eller til RJ45 kontakten. VXR-7000: RJ45 kabel kobles mellom overdrag «Repeater» og VXR-7000 «LINE», og den andre ledningen kobles mellom overdrag «+8 15VDC» og VXR-7000 «ACC». Basene benytter normalt strøm fra batterier, så strømkabel skal kobles til batteriet (IKKE TIL LADEREGULATOR). RD985: Blå RJ45 kabel kobles mellom overdrag «Repeater» og kort med 26 pin DSUB kontakt som kobles til «ACCESSORY» på base. Sort/rød strømkabel til base må kobles til et batteri med lader eller solceller. Hvis base benytter strøm fra batterier som lades fra solceller, så kobles strømkabel til batteriet (IKKE TIL LADEREGULATOR). GSM: Det må vurderes om det skal benyttes innendørs eller utendørs GSM antenne. Utendørs antenne, vil fungere best, men hvis basen står nære en GSM base, så kan innendørs antenne benyttes. Vær i den forbindelse oppmerksom på at der hvor Sikringsradio base står mye høyere i terrenget enn GSM mast, så kan signalene fra f.eks en glassfiber pisk ha en utstråling som gjør at signalene fra GSM mast ikke blir bedre, kanskje dårligere. Det bør da benyttes ei retningsantenne (yagi) som rettes mot GSM mast og monteres vertikalt. Signalstyrken fra GSM base kan måles ved å benytte GUI. Les kapittel «Måling av GSM signalstyrke» for mere informasjon. 7) TILKOBLINGER GSM ANTENNE: På boksen er det en SMA hun hvor GSM antenne må kobles til. Det er en fordel om GSM antenne plasseres litt borte fra repeateren for å få minst mulig støy. REPEATER: Tilkoblinger til 8pin RJ45 kontakt. Det er viktig at en Patchkabel Cat. 5E med skjerming benyttes, da GSM produserer noe støy. 4

5 RJ45: Signal: Cat. 5E farge: 1 PTT, Nøkling av repeater TX Kvit/orange V DC INN Orange 3 GND, Jord Kvit/grønn 4 AFRX, LF signal fra repeater RX Blå 5 GND, Jord Kvit/blå 6 AFTX, LF signal til repeater TX Grønn 7 GND, Jord Kvit/brun 8 SQU, Squelch signal fra repeater RX Brun LINK: Tilkobling med RJ45 kabel, se REPEATER tilkobling. STRØMFORSYNING: +7-15V DC tilkobles RJ45 kontakt eller rund DC plugg, hvor + pol tilkobles senter pinne. 8) 5-TONE NØDANROP Når overdraget mottar et nødanrop fra radio, så vil dette bli gjentatt for å aktivisere eventuell vaktstasjon. Hvis base er satt til 7-tone åpning, går den automatisk over til bærebølgestyrt slik at en ikke trenger noen kode for å aktivisere base. Hvis GSM er aktiv, sendes en SMS til forhåndsprogrammert nummer, og deretter ringes 110 sentralen opp slik at de kan snakke med den som har sendt nødanropet. Telefon nummer for SMS og oppringt velges i GUI, samt innhold i SMS meldingen. Foran SMS teksten blir ID for radio som har sendt nødanropet lagt til slik at alarm sentralen kan finne ut hvem som har sendt nødanropet, og hvis GPS posisjon er mottatt, blir denne også lagt til i SMS. Når SMS er sendt, kommer det en talebeskjed (SMS OK), og deretter høres tilbakering tone i radio. Når alarm sentralen svarer, høres dette i radio, og radio operatør kan trykke sendeknappen for å gi informasjon til alarm sentralen. Hvis det blir detektert en feil ved GSM telefonen eller at GSM nett er nede, vil det komme ei GSM feilmelding ut over radio. Operatør som har utløst alarmen, kan da trykke på alarmknappen en gang til for å forsøke å komme igjennom. 9) INNKOMMENDE ANROP TIL GSM Det er også mulig å ringe inn til overdraget. Når dette mottar et anrop, vil det med det samme legge ut 3 korte toner. Det kommer så et opphold på 6 sekunder hvor kommando for endring av parametere kan tastes, og så legges opptatt tone ut i 4 sekunder. Dette for at uvedkommende (f.eks telefon selgere) skal legge på. Når 10 sekunder har gått, vil det bli lagt ut ei kontinuerlig ringetone i 10 sekunder til telefon og ut over basestasjon. Ringetonen vil da høres i alle radioer som lytter på basestasjonen. Ved å trykke på sende knappen på radio, kan radio operatør snakke med den som har ringt inn. Når ringetone slutter, kommer det en pip, og deretter kan den som ringer inn (feks 110 sentral) snakk ut over base, og alle som lytter vil høre hva som blir sagt. Hvem som hels som lytter, kan svare på anropet. Hvis base er i bruk når den mottar innkommende anrop, vil det komme normal ringetone til den som ringer, og når base blir ledig, blir opptatt tone lagt ut både til 5

6 radio og telefon. Når ringesignalet kommer i radio, kan radio operatør svare telefon anropet, ikke mens opptatt tone sendes. 10) 7-TONE FUNKSJONER (CCIR) Det er 3 forskjellige 7-toner som programmeres i overdraget. En for åpning av base når den er satt til tonestyring, en for skifting mellom 7-tone åpning og bærebølgestyrt, samt en tredje kode for status melding og alarmer. De 2 siste benyttes normalt kun av leder i Sikringsradio laget. ÅPNING: Når 7-tone signal er mottatt, vil base åpne. Den vil da være åpen så lenge det er trafikk over den, og den vil slå seg av etter tid satt i GUI når trafikk opphører. Det kan også velges i GUI om base sender en varslingstone før base slår seg av og må åpnes på nytt. STYRING: Når 7-tone signal er mottatt, vil den skifte mode. Hvis bærebølgestyrt, skifter den til 7-tone åpning og omvendt. STATUS: Når 7-tone signal er mottatt, vil base sende eventuelle alarmmeldinger, verdi på tilført spenning, temperatur og signalstyrke på mottatt signal fra GSM nettet. Signalstyrke GSM er gradert fra 0-9, hvor 9 er det sterkeste signalet. Hvis signalstyrken er i området 1-3, så er dette noe lavt. Alt leses ut i engelsk tale. Hvis alarmen «GSM Network Error» leses ut, så vil overdraget bli resatt (starte på nytt) for å forsøke å koble GSM opp mot telenettet igjen. Repeater sender da «Repeater reset» i tale. 11) BASE ALARMER Det er mulig å sette flere alarmer aktive i GUI, og det anbefales at «Strømforsyning» og «GSM» settes aktive. Aktive alarmer blir lest ut til radio operatør for hvert tiende anrop over base, og ved 7- tone status. STRØMFORSYNING Denne alarmen overvåker spenningen fra 230VAC strømforsyning eller batteri og lader. Det er viktig at denne alarmen er aktiv når batteri med lading fra solcelle benyttes. Triggepunkt for lav og høy spenning settes i GUI, og om alarmen skal være aktiv eller ikke. Hvis spenningen er for lav eller høy, sendes alarmen «ALARM SUPPLY» GSM Hvis base kun har GSM forbindelse til Vaktstasjon, er det viktig at denne alarmen blir sjekket, altså satt aktiv i GUI. Ved drift så blir det kontinuerlig sjekket om GSM har forbindelse inn i GSM nettet. Hvis denne blir borte, så kommer alarmmeldingen «GSM NETWORK ERROR» som leses ut for hvert 10 anrop over basen. Når GSM nettet er oppe igjen, så vil base sende «GSM OK». Følgende alarmmeldinger kan forekomme: Hvis feil PIN kode, eller SIM-kortet mangler (ved oppstart), «GSM SIM ERROR» Hvis GSM nett mangler, «GSM NETWORK ERROR» Hvis feil på tilførsels spenning, «GSM SUPPLY ERROR» Hvis generell feil, «GSM START ERROR» 6

7 TEMPERATUR På overdrag kortet er det en temperaturføler, og hvis ønskelig kan det i GUI velges alarmnivå for både høy og lav temperatur. Hvis temperatur alarm, sendes alarmen «ALARM TEMPERATURE» 12) LYSDIODER På fronten av overdraget er det 5 lysdioder merket REP ÅPEN, NØDANROP (GSM/NØD), RX, STATUS (MCU STATUS), GSM (GSM STATUS). Det kan være noe forskjellig merking av boksene, og gammel merking i parentes. Når spenning tilsluttes overdraget, vil lysdiode STATUS blinke hurtig. Base er klar til bruk når STATUS blinker med ett blink i sekundet. REP ÅPEN: LED vil lyse når base er åpnet og klar for gjennomsnakk. Denne vil lyse når base er bærebølgestyrt. Når GSM er installert, sjekkes denne om den har forbindelse til nettet, og når OK, vil LED alltid blinke i takt me STATUS LED untatt når base er i bruk. NØDANROP (GSM/NØD): LED vil lyse når nødanrop er detektert, og lyse til nødanropet er avsluttet. Når GSM benyttes, vil den blinke en gang hvert minutt når det sjekkes om GSM har nett. Eventuelle mottatte SMS vil bli slettet. Når USB kabel er koblet til, så vil den blinke 1 gang pr sekund. RX: LED lyser når base sqeulch er aktiv (signal inn på mottaker). STATUS (MCU STATUS): LED blinker normalt med ett blink/sek. Den vil blinke hurtig når spenning slås på, og når den går over til å blinke med 1 blink/sek, så er base klar til bruk Hvis den blinker raskt, er det noe som er feil og overdrag fungerer ikke som det skal. GSM (GSM STATUS): Status for GSM telefon. Når GSM er operativ, vil den blinke med 1 blink hvert tredje sekund. Ved samtale vil den lyse konstant. Har blinking en annen frekvens enn 1blink/3sek, så fungerer den ikke som den skal. 13) INNSTILLINGER Det er en del variable parametere, og disse må være rett før overdraget fungerer for Sikringsradio laget. Ved installasjon må parametere lastes opp til overdraget, og disse kan i ettertid endres ved å benytte GUI, eller ved å ringe opp basen (se kapittel «Parameter innstillinger telefon»). Koble USB kabel til overdraget, og klikk på knappen «Koble til overdrag». Når rett port er funnet, blir eksisterende parametere lest inn i programmet fra overdraget, og 7

8 tekst på «Koble til» knappen blir endret til «Koble fra». Gjør dine endringer, og klikk på «overdrag>oppdater parametere», og dine endringer blir overført til overdraget. Bruk og 7-toner: Bruk: "Sikringsradio Landbruk, CCIR tonestyring" benyttes på baser som benytter CCIR 7-tone system. "Sikringsradio Habruk, ikke CCIR tonestyring" benyttes på baser hvor tonestyring ikke benyttes. " DMR" benyttes på en digital base. 7-tone åpning: Valg av 7-tone (CCIR) kode for åpning av base når den ikke er bærebølgestyrt. 7-tone styring: Valg av 7-tone (CCIR) kode for valg mellom 7-tone åpning og bærebølgestyrt. Når base er bærebølge styrt, vil den gå over til 7-tone åpning og omvendt når kode mottas. 7-tone status: Valg av 7-tone (CCIR) for utlesing av base status. Når kode benyttes, leser base ut eventuelle alarmer, spenning fra strømforsyning, temperatur og GSM signalstyrke. Tid innstillinger: Sender hengetit etter aktivitet (ms): Når base er bærebølgestyrt, vil base sender være på lufta i satt tid etter at trafikk har opphørt. Sender vil nøkle opp igjen så fort base mottaker (RX) mottar signal (squelch åpner). Når åpnet med 7-tone, hengetid før nedkobling (Sek): Når åpnet med 7-tone, vil base være operativ i antall sekunder satt etter at trafikk har opphørt, før den slår seg av og må åpnes med 7-tone på nytt. Når bærebølge åpning, tilbake til 7-tone åpning etter (timer): Når bærebølgestyrt, og det ikke har vært aktivitet over basen i antall timer satt, vil base gå over til 7-tone åpning automatisk etter satt tid. Hvis parameter settes til 0, er denne funksjonen avslått. 8

9 Nedkobling hvis base mottar signal kontinuerlig (Min): Hvis base av en eller annen grunn mottar et signal inn på mottaker som blokkerer basen, vil sender slå seg av etter satt tid. Denne telleren bli 0-stillt for hver gang base mottaker (RX) mister inn signalet. Base operasjon: Varsling før nedkobling: Når boksen er avmerket, vil base sende en varslingstone før base slår seg av når den er åpnet med 7-tone. «Pipp» når base er ledig: Når boksen er avmerket, vil base sende en kort pipetone når base er ledig, og en operator kan begynne å snakke. TX ikke bærebølge styrt: Når åpnet med 7-tone, vil base sender være på kontinuerlig til base slår seg av. Hvis boksen er avmerket, vil base sender (TX) følge signalet inn på mottaker, og sender slår seg av etter tid satt når det ikke er trafikk. Samme som når den er bærebølge styrt, men sender vil slå seg av etter tid satt. Rep. Squelch: Valg av nivå på squelch signal fra base mottaker (RX). Gjeønnomsnakk: Velg om gjennomsnakk (LF fra RX til TX) skal gå gjennom overdrag eller repeater. Link: En linkradio (link mot en annen base) kan kobles til overdraget, og merk av denne boksen når link radio benyttes. Link Squelch: Valg av nivå på squelch signal fra link radio. Alarmer: Velg triggenivå for spenninger fra strømforsyning og temperatur føler. Denne er plassert på overdrag kortet. Eventuelle alarmer leses ut i tale for hver 10ende pass, og ved 7-tone status. Velg hvilke alarmer som skal være aktive, og «Strømforsyning» og «GSM» bør være aktive. Se også kapittel «Alarmer». 9

10 GSM: Her legges inn de parametere som trengs for at telefonen skal fungere. GSM modul: Denne boksen må være avmerket når GSM skal benyttes. Hvis base ikke skal kobles til 110-sentral med GSM, så skal boksen IKKE være avmerket. GSM modul PIN: Dette er PIN koden tildelt SIM-kortet som er satt inn. VIKTIG: SIM kortet må ikke konfigureres slik at PIN kode ikke benyttes! SMS Tlf nr.: Telefon nummeret som SMS blir sendt til når nødanrop er mottatt. SMS tekst: Teksten i SMS meldingen som blir sendt. Denne inneholder navn på Sikringsradio lag og base kanal. Foran valgt tekst, blir mottatt ID fra radio som har sendt nødanropet lagt til, og GPS posisjon hvis denne mottas fra radio. Oppringt Tlf nr.: Dette er oppringt nummeret til 110 sentralen. GSM test: Her kan det sjekkes om GSM fungerer som den skal. Sjekk GSM feil: Kommunikasjon til GSM telefonen blir sjekket. Sjekk PIN: Sjekker om SIM-kort PIN kode er rett. Sjekk Nett: Sjekker operatørens forbindelse til GSM basestasjon. Signalstyrke måling: Sjekker signalstyrken på GSM signalet fra GSM base. Hvis tekst feltene får rød bakgrunn, så er det for dårlig signal. Se kapittel «Måling av GSM signalstyrke». Squelch: Versjon B av kretskortet har fått muligheten til å benytte squelch i overdraget. Dette fordi Hytera RD985 ikke har squelch ut på kontakten hvor overdraget tilkobles. Hytera gir kun «Carrier detect» ut, og dette kan medføre problemer ved at repeater kan 10

11 bli stående og gå på lufta grunnet støy. Overdraget benytter squelch til å bestemme når TX skal gå på lufta, når bærebølgestyrt mode er valgt. Når «Nivå» settes til 0, benytter overdraget squelch informasjon fra repeater RX, og velges «Nivå» 1-6, benyttes squelch i overdraget. Nivå 1-6 bestemmer hvor «stram» squelch skal være. Jo høyere nivå, jo sterkere signal inn på RX for at squelch skal åpne og repeater TX aktiviseres. 14) STATISTIKK Fra versjon , er det mulig å få statistikk over bruk av basen. Tid TX på lufta hver måned: Her kan det hentes statistikk over hvor mange timer og minutter base sender har vært på lufta hver måned. Det blir listet ei ny linje for hver måned. Alarmer 110: Her vises alle nødanrop til 110 listet med dato og tid. Alarmer overdrag: Her vises antall alarmer som har vært trigget på GSM. «Oppkobling GSM base» viser antall ganger overdragedt har mistet forbindelsen inn i GSM nettet, og har blitt koblet opp på nytt. «SIM feil» viser om det har vært feil på SIM kortet. 15) DMR Overdraget kan også benyttes på en DMR base konfigurert for TDMA. Velg "DMR (digital repeater)" i boksen "Bruk:" i GUI. Overdraget vil dekode DTMF toner (ikke CCIR), og håndapparat programmeres til å sende DTMF A+ID når alarmanrop skal aktiviseres. Når DTMF toner er mottatt, vil overdraget sende SMS og ringe opp alarmsentral (110). CCIR og andre funksjoner er koblet fra. Innkommende GSM anrop fungerer som for en analog repeater. 16) ENDRE PARAMETER INNSTILLINGER MED TELEFON Noen paramete kan også forandres ved å ringe opp GSM nummeret basen har. Se kapittel «Parameter instillinger» for forklaring av de forskjellige parameterne. Telefon oppkobling: Det er en fordel å benytte en telefon med høyttaler, slik at du hører hva som kommer tilbake av talemeldinger fra base, eller du kan lytte på base med en radio. Ring opp base, og base svarer med 3 toner med et opphold imellom. Base venter i 6 sekunder på DTMF tone fra telefon før opptatt tone blir lagt ut. Når opptatt tone, vil ikke base ta imot kommandoer fra telefonen, og det må ringes opp på nytt. 11

12 Tast >000< på telefonen etter de 3 tonene, og base svarer med «Verify» og en kort tone, og base vil gå på lufta slik at operatør også kan lytte på basen mens kommandoer tastes. Når en endring er utført, svarer base med «Verify» og en kort tone, og en ny kommando kan tastes. For å avslutte, legg på og forbindelsen blir koblet ned. Kommandoer fra telefon: Når base har mottatt «000» fra telefon, vil den vente i 10 sekunder på kommando fra telefon, og følgende kommandoer kan tastes: 1 Varsling før nedkobling, PÅ/AV 2 «Pipp» når base ledig, PÅ/AV 3 Squelch nivå 4 Hengetid før nedkobling i xx sekunder når base åpnet med 7-tone 5 Hengetid etter aktivitet i xx ms*100 når bærebølgestyrt 6 Endre SMS telefon nummer 7 Endre oppringt telefonnummer 9 Base status 0 Link, PÅ/AV Endre CCIR 7-tone 1) Varsling før nedkobling: Når kommando «1» er tastet, svarer base med «repeater waring is on/off». Hvis den var av blir den satt til på og omvendt. 2) «Pipp» når base er ledig: Når kommando «2» er tastet, svarer base med «repeater beep is on/off». Hvis den var av blir den satt til på og omvendt. 3) Squelch nivå: Når kommando «4» er tastet, svarer base med «New carrier» og en kort tone. Tast så den nye parameteren som må være siffer 1-6. Skal nivå settes til 4, tastes «4», og når parameter er mottatt, svarer base med «repeater new carrier x» hvor x er den endringen som er tastet inn. 4) Når åpnet med 7-tone, hengetid før nedkobling (Sek): Når kommando «4» er tastet, svarer base med «New access» og en kort tone. Tast så den nye parameteren som må være 2 siffer. Skal tiden settes til 6, tastes «06», og når parameter er mottatt, svarer base med «repeater new access time xx» hvor xx er den endringen som er tastet inn. 5) Sender hengetit etter aktivitet (ms): Når kommando «5» er tastet, svarer base med «New activ» og en kort tone. Tast så den nye parameteren som må være 2 siffer. Skal tiden settes til 6, tastes «06», og når parameter er mottatt, svarer base med «repeater new activ r time xx» hvor xx er den endringen som er tastet inn. Merk at den 2-sifrede verdien som er tastet, blir ganget med 100. Skal tiden være 2,5 sekund, så tastes 25. 6) SMS Tlf nr.: Når kommando «6» er tastet, svarer base med «New SMS» og en kort tone. Tast så inn det nye nummeret som skal være 4 14 siffer, og avslutt med «#». Skal det nye nummeret være « », tastes « #», og når «#» er mottatt, svarer base med «repeater new SMS xxxxxxxx» hvor xxxxxxxx er den endringen som er tastet inn. 7) Oppringt Tlf nr.: Når kommando «7» er tastet, svarer base med «New network» og en kort tone. Tast så inn det nye nummeret som skal være 4 14 siffer, og avslutt med «#». Skal det nye 12

13 nummeret være « », tastes « #», og når «#» er mottatt, svarer base med «repeater new network xxxxxxxx» hvor xxxxxxxx er den endringen som er tastet inn. 9) Base status: Når kommando «9» er tastet, leser base ut eventuelle alarmer, spenning fra strømforsyning, temperatur og signalstyrke på mottatt signal fra GSM nettet. Signalstyrke GSM er gradert fra 0-9, hvor 9 er det sterkeste signalet. Hvis signalstyrken er i området 0-4, så der dette noe lavt. Samme funksjon som å benytte 7-tone status. 0) Link på/av: Når kommando «0» er tastet, svarer base med «repeater link is on/off». Hvis den var av blir den satt til på og omvendt. *) Endre CCIR 7-tone: Når kommando «*» er tastet, svarer base med «New access» og en kort tone. Tast så inn den nye CCIR koden (bare de 5 første sifrene, da de 2 siste er faste) som skal være 5 siffer. Skal den nye CCIR koden være « », tastes «78537», og når 5 siffer er mottatt, svarer base med «repeater new access ». 17) OPPGRADERING AV PROGRAMVARE Det er mulig å laste inn ny programvare (firmware) til overdraget, og seneste versjon kan hentes på WEB (hke.no). Last ned fil, og pakk den ut da dette er ei ZIP fil. Klikk «Overdrag>Oppdater programvare», og velg utpakket HEX-fil i dialogboksen (Sikringsradio_xxx.HEX). Dobbeltklikk på fila, og opplastingen til overdraget vil starte automatisk. Vent til «Programmering ferdig» vises i den røde tekstboksen. overdraget har da startet opp med den nye programvaren. Hvis feil fil velges, generes en feilmelding, og overdraget blir ikke porgrammert. Parameter innstillingene blir ikke endret eller slettet ved oppgradering av programvaren. 18) MÅLING AV GSM SIGNALSTYRKE Ved installasjon av GSM antenne kan signalstyrken på GSM signalet måles. Noen baser vil trenge ei utvendig antenne for å oppnå bra nok signal. Hvis Sikringsradio base står nær en GSM base, vil ei enkel innvendig antenne fungere OK. Ofte står Sikringsradio base mye høyere i terrenget en GSM basen, og da må ei yagi antenne eller dipol som benyttes monteres vertikalt, slik at den vil stråle nedover i terrenget. En vertikal glassfiber pisk eller lignende vil fungere dårlig, da denne stråler 90 grader ut fra antenne, og i liten grad nedover. 13

14 MÅLING: Klikk på knappen «Signalstyrke måling AV», og denne vil skifte farge til rød. Det foretas en måling i sekundet, og denne vises som tekst og grafikk, og styrken kan variere fra 1 til 32, hvor 32 er sterkest mulig signal. Ved justering av yagi antenne, så vri ikke antenne for fort, da det kan være opp til 5 sekunder forsinkelse i GSM modulen. Test først om innendørs antenne kan benyttes, og hvis signalstyrken er større enn 15, så er denne bra nok, og utendørs antenne trengs ikke, men kan selvfølgelig benyttes. Hvis 99 vises, så mangler GSM signalet! Når måling skal avsluttes, klikk på den røde knappen igjen, som skifter farge tilbake til grønn. 19) TEKNISKE DATA Strømforsyning: Strømtrekk uten GSM: Strømtrekk med GSM: 13.8VDC nominell, 7 15 VDC Mindre enn 30mA Mindre enn 100mA Strømtrekk ved GSM samtale: Opp til 0.6A Nivå LF signal fra RX: Nivå LF signal til TX: PTT utgang: mv peak-to-peak, max 1V Justerbar opp til 1 V peak-to-peak Open drain, maksimum 300 ma 14

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer