Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Innhold Introduksjon 3 Pakningsinnhold 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oversikt 4 Tilkobling 5 Trinn 1: Innsetting av SIM-kort 5 Trinn 2: Tilkobling av antenne 5 Trinn 3: Tilkobling av telefon, telefaks eller begge 6 Trinn 4: Tilkobling av strømforsyning 7 Trinn 5: Inntasting av PIN-kode 7 Tasting av koder 8 Bruk av telefon 9 Slik ringer du 9 Ny samtale venter, samtale på vent og konferansesamtale 10 Bruk av faks 11 Faksinnstillinger 11 Sending av faks 11 Faksmottak 13 Faks og mobilabonnementstyper 14 Generelle funksjoner 15 Roaming 15 Sperring av utgående samtaler 15 Gjenopprette fabrikkinnstillinger 15 SIM-kort PIN / PUK 16 Vedlegg 17 Signaltoner 17 FAQ 19 Tekniske data 20 Veggmontering 21 Samsvarserklæring 22 Miljøinformasjon 22 2

3 Introduksjon XSJackT3 gir mulighet for tilkobling og bruk av telefaksmaskin og/eller analog telefon i GSM mobilnett. Pakningsinnhold XSJackT3 Strømforsyning GSM antenne Brukerveiledning Sikkerhetsinformasjon For å beskytte både deg selv og utstyret mot skader, må følgende retningslinjer følges ved bruk av XSJackT3: XSJackT3 er kun beregnet for bruk i tørre, oppvarmede rom. Utstyret må holdes unna brann og flammer! Ikke bruk XSJackT3 i eksplosjonsfarlige områder. Utstyret må ikke utsettes for direkte sollys eller varme. Spalter og åpninger brukes til ventilasjon av utstyret og må ikke tildekkes. Utstyret må ikke komme i kontakt med væsker fordi dette kan forårsake elektrisk støt, kortslutning eller skader på utstyret eller verre Ikke åpne boksen til XSJackT3. Dette kan forårsake skader på brukeren eller utstyret. XSJackT3 skal kastes i samsvar med gjeldende miljøforskrifter, se side 22. Bruk alltid original strømforsyning fra 4G Systems. 3

4 Oversikt A RJ11 kontakt for tilkobling av telefon og/eller telefaksmaskin B Kontakt for ekstern antenne C Kontakt for strømforsyning D Resetknapp E SIM-kort skuff F Power LED (grønn) Av Strøm ikke tilkoblet På Strøm tilkoblet Jevn blinking En feil har oppstått Ujevn blinking Faksminnet fullt (side 13) G Status LED (rød) Av På Blinking Hvilestilling Pågående samtale- eller faksforbindelse i GSM-nettet Det finnes mottatte fakser i minnet klar til levering (side 13) H 3 LED for signalstyrke og SIM (grønn) Alle 3 LED av Utstyret er ikke tilkoblet GSMnettet Venstre LED på Lav GSM signalstyrke Midterste LED på Medium GSM signalstyrke Høyre LED på Høy GSM signalstyrke Venstre LED SIM-kortet er blokkert, defekt blinker eller ikke tilgjengelig Midterste LED PUK-kode nødvendig blinker (side 16) Høyre LED PIN-kode nødvendig blinker (side 7) 4

5 Tilkobling Trinn 1: Innsetting av SIM-kort Trekk ut SIM-kort skuffen og sett inn SIMkortet. Skyv skuffen inn til du hører den klikker på plass. Hvis du ikke klarer å åpne skuffen med fingrene, bruk en mynt som verktøy. Hvis SIM-kort skuffen er trukket helt ut av utstyret, sett skuffen forsiktig inn igjen uten SIM-kort. Pass på at brettet til SIM-kortet i skuffen må vende mot undersiden av utstyret. Merk! SIM-kortet skal aldri fjernes eller settes inn mens utstyret er tilkoblet strøm. Dette kan medføre feilfunksjoner og skader på utstyret eller SIM-kortet. Trinn 2: Tilkobling av antenne Skru inn medfølgende antenne i antennekontakten som vist i figuren under. 5

6 Trinn 3: Tilkopling av telefon, telefaksmaskin eller begge Telefon eller telefaksmaskin Ledningen fra telefonen eller telefaksmaskinen plugges inn i RJ11-kontakten på XSJackT3. Dersom du skal bruke XSJackT3 kun til telefaks, og din telefaksmaskin ikke har innebygd telefon eller ikke har mulighet for nummersending, må du også tilkoble en telefon til telefaksmaskinen, se nedenfor, for å kunne initialisere faksfunksjonen med nødvendige servicekoder. Hvis du ikke har en analog telefon tilgjengelig, se side 8. Telefon og telefaksmaskin Dersom både telefon og telefaksmaskin skal benyttes, skal telefaksmaskinen først tilkobles som beskrevet over. Deretter tilkobles telefonen i telefonkontakten på telefaksmaskinen. 6

7 Trinn 4: Tilkopling av strømforsyning Strømadapteret tilkobles strømkontakten i XSJackT3 og i 230V veggkontakt. Trinn 5: Inntasting av PIN-kode Etter tilkopling av strøm, vil XSJackT3 starte opp og kreve inntasting av PINkode hvis SIM-kortet ikke har PIN-kode deaktivert. Hvis PIN-kode er nødvendig, vises dette ved at høyre LED blinker (se side 4). Hvis dette er tilfellet, løft av røret på telefonen eller trykk tilsvarende tast på telefaksmaskinen (les telefaksmaskinens bruksanvisning), vent på summetone, tast #, tast PINkode og bekreft med #. Du vil høre en kvitteringstone hvis PIN-koden var korrekt. (Se side 17 for oversikt over forskjellige signaltoner). PIN-koden blir lagret i XSJackT3. Etter at du har tastet inn korrekt PIN-kode eller hvis SIM-kortet ikke krevde PIN-kode, vil XSJackT3 nå automatisk logge seg på GSM-nettet. Dette vil ta inntil 45 sekunder. Når signalstyrken vises og summetonen kan høres, er XSJackT3 klar til bruk. 7

8 Tasting av koder XSJackT3 må konfigureres ved inntasting av spesielle sekvenser av tall på telefonen eller telefaksmaskinen (0-9, *, #). Hvis du har en telefaksmaskin tilkoblet uten innebygd telefon eller uten dedikert knapp for offhook/onhook og ikke har en analog telefon tilgjengelig, kan du bruke følgende framgangsmåte for å sende servicekoder: 1. Legg inn et papirark i telefaksmaskinen som om du skal sende en faks. 2. Tast servicekoden som et tenkt faksnummer og trykk Start eller lignende (se telefaksmaskinens brukerveiledning). 3. Faksmaskinen vil nå ta linjen og sende den inntastede servicekoden. 4. Når du hører kvitteringstonen fra XSJackT3 (høyttaleren på telefaksmaskinen må være innkoblet), trykk Cancel eller lignende. Siden dette er en tungvint metode, anbefales det å skaffe tilveie en analog telefon som kan tilkobles telefaksmaskinen som beskrevet på side 6. 8

9 Bruk av telefonen Slik ringer du Det er like enkelt å ringe med XSjackT3 som fra en fastlinje. Løft av røret, vent på summetonen og tast telefonnummeret. Det finnes forskjellige summetoner som indikerer spesielle tilstander (se side 16). Nummersendingen starter etter en definert tid fra sist inntastede siffer. Som standard er forsinkelsen satt til 4 sekunder. Du kan endre forsinkelsestiden ved å bruke kode D3. Du kan også hoppe over hele forsinkelsestiden og starte nummersendingen straks ved å taste # etter siste siffer (kode D2). Nødsamtaler til 112 kan alltid gjøres selv uten SIM-kort eller uten å være pålogget nettet. Beskrivelse Format Eksempel D1 Nummersending NUMMER D2 Hurtig nummersending NUMMER# # D3 Forsinkelsestid *02*SEKUNDER# *02*5# 9

10 Ny samtale venter, samtale på vent og konferansesamtaler Under en samtale finnes det flere muligheter for å etablere forbindelse med flere deltagere. For å kunne motta en ny samtale under en pågående samtale, må tjenesten aktiveres ved å bruke kode W1. Beskrivelse Format W1 Aktivere samtale venter *43# W2 Deaktivere samtale venter #43# W3 Spørreanrop innstilling *#43# Under en pågående samtale finnes det flere muligheter for å håndtere flere samtidige samtaler ved hjelp av R-tasten på telefonen. Beskrivelse Format H1 Sette aktiv samtale på vent og hente ny samtale R H2 Legge på ny samtale H1 og gå tilbake til R eller legg på samtalen som er satt på vent Hvis funksjonen samtale venter er aktivert, vil du høre et signal når en ny samtale kommer. Du kan nå velge mellom: Beskrivelse Format H3 Avvise ny samtale R0 H4 Besvare ny samtale, avslutte aktiv samtale R1 H5 Besvare ny samtale, sette aktiv samtale på vent R2 Hvis du har en aktiv samtale og en samtale på vent, kan du gjøre følgende: Beskrivelse Format H6 Avslutte samtale på vent R0 H7 Avslutte aktiv samtale, bytte til samtale på vent R1 eller legg på H8 Skifte mellom aktiv samtale og samtale på vent R2 H9 Etablere 3.parts konferanse R3 10

11 Bruk av faks XSJackT3 er laget for å kunne sende og motta fakser via GSM-nettet med en tilkoblet telefaksmaskin. XSJackT3 har et internminne for å mellomlagre innkommende og utgående fakssider. Merk! Det anbefales sterkt å bestille tilleggstjeneste Faks (NB! ikke mobilfaks) på ditt mobilabonnement for å oppnå en sikker faksoverføring. Ved å bestille tilleggstjeneste Faks får du eget faksnummer i tillegg til abonnementets hovednummer. Faksnummeret oppgis av din forhandler eller av Kundeservice hos din mobiloperatør. Se også side 14. Faksinnstillinger Faksfunksjonen må aktiveres og konfigureres ved å bruke kode F1. Denne funksjonen vil initiere et faksanrop til den tilkoplede telefaksmaskinen for å utveksle viktige parametere og skrive ut en "Fax configuration protocol". Når en vellykket protokoll er skrevet ut, er utstyret klar til å sende og motta fakser. Fakskonfigurasjonen må gjentas hvis en annen telefaksmaskin tilkoples, innstillingene til telefaksmaskinen blir endret (f.eks. caller ID), eller hvis XSJackT3 er blitt nullstilt. Beskrivelse Format F1 Initiere fakskonfigurasjon og muliggjøre *10# faksanrop F2 Skrive ut nåværende fakskonfigurasjons- *#10# protokoll på nytt Sending av faks For å sende en faks, gjør som du er vant til. Legg inn dokumentet i telefaksmaskinen, tast inn faksnummeret og trykk Start. På grunn av internminnet, er fakssendingen todelt. Først sender telefaksmaskinen faksen til XSJackT3. Deretter sender XSJackT3 faksen videre til mottakeren. 11

12 Det er viktig å forstå at selv om telefaksmaskinen har gitt en kvittering for vellykket overføring, betyr ikke dette at mottakeren virkelig har mottatt faksen. Under trinn 2 sender XSJackT3 faksen videre til mottakeren og rød LED lyser for å indikere en aktiv forbindelse. Sendingen kan bli avbrutt ved å bruke kode F3 eller ved å ringe nødnummeret. Når XSJackT3 er ferdig med sendingen, sendes en rapport til telefaksmaskinen som skriver ut en "Fax transmission report" som viser om sendingen var vellykket eller ikke. Utskrift av "Fax transmission report" for vellykkede sendinger kan annulleres ved å bruke kode F5. Rapport om mislykkede sendinger vil alltid bli skrevet ut. Beskrivelse Format F3 Avbryte GSM fakssending *** F4 Aktivere kvittering for vellykket fakssending *15# (standard) F5 Deaktivere kvittering for vellykket fakssending #15# F6 Manuelt sette faksmodus for utgående ###NUMMER sending (normalt ikke nødvendig) 12

13 Faksmottak Som ved fakssending er også faksmottak todelt. I første trinn mottar XSJackT3 faksen fra avsenderen i internminnet som vises ved at rød LED lyser. I trinn to sendes faksen videre til telefaksmaskinen. Fakssidene lagres i minnet inntil de er blitt vellykket mottatt av telefaksmaskinen. Lagrede fakser i minnet vises ved at rød LED blinker og disse kan bli levert til telefaksmaskinen ved å bruke kode F9. Hvis faksminnet er fullt, vil grønn Power LED blinke uregelmessig og nye innkommende fakser vil bli avvvist. Faksmottak kan deaktiveres elller reaktiveres uavhengig av fakskonfigurasjonsprosedyren. Beskrivelse Format F7 Deaktivere faksmottak #11# (avvise alle innkommende fakser) F8 Reaktivere faksmottak *11# F9 Hente ut fakser lagret i minnet *12# M1 Slette faks- og/eller SMS-minnet *160016# Funksjonen M1 sletter alle utgående fakser som ennå ikke er blitt sendt og innkommende fakser som ikke er blitt skrevet ut fra minnet. Derfor bør denne funksjonen kun brukes hvis du er helt sikker på at ingen viktig informasjon går tapt. 13

14 Faks og mobilabonnementstyper Det vil av og til kunne skje at fakser fra analoge fastlinjer ikke blir gjenkjent som faks og derfor ikke blir mottatt av XSJackT3. Dette kan også skje når avsender bruker en manuell metode, dvs. vedkommende løfter først av røret på telefaksmaskinen, taster deretter faksnummeret og trykker "Start" først når fakstonen høres fra telefaksmaskinen hos mottakeren. I slike tilfeller vil XSJackT3 oppfatte dette som et samtaleanrop og den tilkoplede telefaksmaskinen vil starte å ringe umiddelbart uten at XSJackT3 starter den to-delte mottaksprosedyren som beskrevet på side 13. For å unngå dette, anbefales det å bestille tilleggstjenesten Faks på ditt mobilabonnement (NB! Ikke mobilfax) dersom din mobiloperatør tilbyr dette. Du vil da få et nytt dedikert nummer for faks i tillegg til abonnementets hovednummer for tale. SIM-kort for et vanlig abonnement vil ha et nummer for både tale og faks. Hvis kun dette er tilgjengelig, forsøk å bruke kode N2 eller N3 for å øke muligheten for korrekt faksmottak. Følgende tabell viser mulige scenarier i forhold til tilkoplet utstyr: Telefon Faks Telefon + Faks SIM med enkelt/ dobbelt nummer SIM med enkelt nummer SIM med dobbelt nummer SIM med enkelt nummer SIM med dobbelt nummer Bruk N2 eller N3 Beskrivelse Format N1 Registrer neste innkommende anrop av *13# ukjent type som faksanrop N2 Registrer alle innkommende anrop av *1313# ukjent type som faksanrop N3 Registrer alle innkommende anrop av ukjent *14# type som faksanrop og avvis alle samtaleanrop N4 Annuller N1, N2 og N3 - tilbake til normal modus #13# 14

15 Generelle funksjoner Roaming Dersom nettet til ditt SIM-kort ikke er tilgjengelig, kan XSJackT3 gå i roaming status hvis et tillatt nett er funnet. Siden roaming kan medføre økte kostnader, kan funksjonen sperres. Roaming status indikeres av en spesiell summetone. Disse kodene kan brukes mens utstyret søker etter nett. Beskrivelse Format R1 Tillate roaming (default) *07# R2 Forby roaming #07# R3 Forespørsel om roaming tillatelse *#07# Sperring av utgående samtaler Utgående samtaler kan sperres ved å bruke kode B1. Nødsamtaler og innkommende samtaler blir ikke berørt av dette. SIM-kortet må ha PIN-kode innkoblet for å kunne bruke denne funksjonen. Beskrivelse Format Eksempel B1 Sperring av utstyret *00*PIN# *00*1234# B2 Oppheving av sperringen #00*PIN# #00*1234# Gjenopprette fabrikkinnstillinger Resetknappen er plassert bak et lite hull i boksen, se tegning side 4. Trykk knappen forsiktig med en spiss gjenstand f.eks en binders mens XSJackT3 er tilkoblet strøm. Dette gjenoppretter fabrikkinnstillingene (unntatt spesifikke netttjenester som f.eks viderekobling, samtale venter). Vær oppmerksom på at dette også vil slette alle lagrede fakser fra minnet. 15

16 SIM-kort PIN / PUK Hvis feil PIN-kode er brukt tre ganger, må SIM-kortet åpnes. Dette vises ved blinkende LED (midterste LED, se side 4). Bruk kode P2 for å låse opp SIMkortet ved inntasting av PUK og velge ny PIN-kode. Du kan også endre PINkoden eller aktivere/deaktivere PIN-koden. Beskrivelse Format Eksempel P1 Inntasting av PIN #PIN# #1234# P2 Inntasting av PUK og #PUK*PIN# # * ny PIN 1234# P3 Endre PIN *08*OLD*NEW# *08*1234* 4321# P4 Aktivere PIN *09*PIN# *09*1234# P5 Deaktivere PIN #09*PIN# #09*1234# P6 Sjekke PIN status *#09" *#09# 16

17 Vedlegg Signaltoner Toner ved oppstart: Inntasting PIN: 660Hz [0,5s], 440Hz [2s], repeterende Inntasting PUK: 2 x (660Hz [125ms], pause [125ms]), 440Hz [2s], repeterende Mangler eller ugyldig SIM-kort: 4 x (660Hz [62,5ms], pause [62,5ms]), 440Hz [2s], repeterende Toner ved avløftet rør: Standard summetone: 425Hz kontinuerlig Viderekoblet aktiv summetone: 425*50Hz kontinuerlig Roaming aktiv summetone: ,5Hz kontinuerlig Blokkert: 440*50Hz [0,5s], pause [0,5s]), repeterende Opptatt: 440 [0,5s], pause [0,5s], repeterende Ikke registrert i nettet: 660Hz [31,25ms], pause [118,75ms], 660Hz [31,25ms], pause [1,31875s], repeterende X*Y Hz = X Hz modulert med Y Hz X+Y Hz = X Hz blandet med Y Hz 17

18 Svartoner: Kvitteringstone (vellykket): 2 x (440Hz [125ms], 660Hz [125ms], 880Hz [125ms], pause [125ms]) Tilkoblet: 1 x (440Hz [125ms], 660Hz [125ms], 880Hz [125ms]) Feiltone (mislykket): 3 x (3 x 800*880Hz [125ms], pause [125ms]), pause [0,5s] Frakoblet: 1 x (3 x 800*880Hz [125ms], pause [125ms]) Toner under samtale: Opptattone: 425Hz [0,48s], pause [0,48s], repeterende Blokkeringstone: 425Hz [250ms], pause [250ms], repeterende Samtale-på-vent legger på: 3 x (440Hz [125ms], pause [25ms]) 18

19 FAQ Problem Alle lysdioder er OFF. Mangler summetone. PUK er tastet feil 10 ganger i rekkefølge. Utstyret kobler seg ikke på nettet, men sender tonen "ikke registrert i nettet". Forstyrrende radiointerferens høres under samtaler. Fakssendingen mislyktes fordi XSJackT3 ikke mottar dokumentet fra tilkoblet faksmaskin, men i stedet straks ringer nummeret til mottakeren. Jeg kan sende, men ikke motta fakser. Mulige løsninger Kontrollér at strømkablen er tilkoblet. Kontrollér at XSJackT3, telefon eller faksmaskin er riktig tilkoblet. Kontakt din teleoperatør. Kontrollér at antennen er riktig tilkoblet. Nettet kan være utilgjengelig. Prøv å aktivere roaming-funksjonen. Forsøk å flytte utstyret, telefonen og antennen. Unngå metallgjenstander. Din faksmaskin er ikke blitt registrert som faksmaskin. Se side 13 og bruk kode F6 før inntasting av nummeret til mottakeren på din faksmaskin. Før fakser kan mottas, må prosedyren for fakskonfigurasjon gjennomføres ved å bruke kode F1 (*10#). Ved en vellykket konfigurasjon vil faksmaskinen skrive ut en konfigurasjonsprotokoll og XSJackT3 vil være klar til å motta fakser. 19

20 Tekniske data Internminne faks 1MB (10-50 sider) Hookflash ms Radio teknologi GSM dual band 900/1800MHz Kompatibel med GSM Phase 2/2+ GSM engine Triple rate codec for HR, FR, EFR Echo cancellation Noise reduction processor Antenne Ekstern dual band antenne Miljø Driftstemperatur: 0 o C - 40 o C Relativ fuktighet: 10% - 70% Størrelse 100 x 27 x 100 mm (B x D x H) Vekt 200g Strømforbruk Maksimum: 6W Gjennomsnittlig: 1,8W Standard CE 20

21 Veggmontering 21

22 Samsvarserklæring 4G Systems GmbH & Co. KG erklærer at XSJackT3 leveres i overensstemmelse med de vesentligste egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår av direktiv 1999 / 5 / EC og er laget etter følgende spesifikasjoner: EN (R&TTE Regulatory Radio Testing) EN EN (EMC Testing) EN (Safety Testing) Miljøinformasjon Dette utstyret oppfyller kravene vedrørende begrensninger i bruk av skadelige materialer i elektrisk og elektronisk utstyr. For å beskytte miljøet, skal alt elektrisk og elektronisk utstyr kastes i samsvar med gjeldende forskrifter. Symbolet viser at dette utstyret ikke skal kastes som usortert husholdningsavfall, men leveres til nærmeste kommunale gjenvinningsstasjon.

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2 09.04.03 GSM Maxi Bruksanvisn v2 11-02 R GSM Maxi Bryterstyring Bruksanvisning GSM Maxi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Max 3600W (230V / 16A ) Temperaturmåling Temperaturovervåkning

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

GSM-Line R Brukerhåndbok

GSM-Line R Brukerhåndbok Nor Rev 2.3 R Brukerhåndbok Innhold Innhold Introduksjon 1 Lysindikatorer 2 SIM-kort 3 Feilsøking 4 Interferens 5 Koble til enheten 5 Tekniske data 5 Hisselektronik AB Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ, Sweden.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger safeline.eu Innhold Sikkerhet og generell informasjon Introduksjon 4 Lysindikatorer

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning EMOTION W880 DECT Hodesett med USB Brukerveiledning 1 ON-indikator - hodesett 2 ON/OFF-bryter (samtaleknapp) - hodesett 3 Power-indikator 4 Lade-indikator 5 Ibruk-indikator 6 Batterinivå-indikator 7 Telefon

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt.

Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt. JURIDISK INFORMASJON Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alle rettigheter reservert. Gjengivelse, overføring, distribusjon eller lagring av hele eller

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND SIM-kortet har to størrelser. Hvilket du trenger, kommer an på enheten det skal brukes i. Dersom enheten krever: Mini-SIM: Bruk begge deler av SIM-kortet Micro-SIM: Bruk

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer