Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Innhold Introduksjon 3 Pakningsinnhold 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oversikt 4 Tilkobling 5 Trinn 1: Innsetting av SIM-kort 5 Trinn 2: Tilkobling av antenne 5 Trinn 3: Tilkobling av telefon, telefaks eller begge 6 Trinn 4: Tilkobling av strømforsyning 7 Trinn 5: Inntasting av PIN-kode 7 Tasting av koder 8 Bruk av telefon 9 Slik ringer du 9 Ny samtale venter, samtale på vent og konferansesamtale 10 Bruk av faks 11 Faksinnstillinger 11 Sending av faks 11 Faksmottak 13 Faks og mobilabonnementstyper 14 Generelle funksjoner 15 Roaming 15 Sperring av utgående samtaler 15 Gjenopprette fabrikkinnstillinger 15 SIM-kort PIN / PUK 16 Vedlegg 17 Signaltoner 17 FAQ 19 Tekniske data 20 Veggmontering 21 Samsvarserklæring 22 Miljøinformasjon 22 2

3 Introduksjon XSJackT3 gir mulighet for tilkobling og bruk av telefaksmaskin og/eller analog telefon i GSM mobilnett. Pakningsinnhold XSJackT3 Strømforsyning GSM antenne Brukerveiledning Sikkerhetsinformasjon For å beskytte både deg selv og utstyret mot skader, må følgende retningslinjer følges ved bruk av XSJackT3: XSJackT3 er kun beregnet for bruk i tørre, oppvarmede rom. Utstyret må holdes unna brann og flammer! Ikke bruk XSJackT3 i eksplosjonsfarlige områder. Utstyret må ikke utsettes for direkte sollys eller varme. Spalter og åpninger brukes til ventilasjon av utstyret og må ikke tildekkes. Utstyret må ikke komme i kontakt med væsker fordi dette kan forårsake elektrisk støt, kortslutning eller skader på utstyret eller verre Ikke åpne boksen til XSJackT3. Dette kan forårsake skader på brukeren eller utstyret. XSJackT3 skal kastes i samsvar med gjeldende miljøforskrifter, se side 22. Bruk alltid original strømforsyning fra 4G Systems. 3

4 Oversikt A RJ11 kontakt for tilkobling av telefon og/eller telefaksmaskin B Kontakt for ekstern antenne C Kontakt for strømforsyning D Resetknapp E SIM-kort skuff F Power LED (grønn) Av Strøm ikke tilkoblet På Strøm tilkoblet Jevn blinking En feil har oppstått Ujevn blinking Faksminnet fullt (side 13) G Status LED (rød) Av På Blinking Hvilestilling Pågående samtale- eller faksforbindelse i GSM-nettet Det finnes mottatte fakser i minnet klar til levering (side 13) H 3 LED for signalstyrke og SIM (grønn) Alle 3 LED av Utstyret er ikke tilkoblet GSMnettet Venstre LED på Lav GSM signalstyrke Midterste LED på Medium GSM signalstyrke Høyre LED på Høy GSM signalstyrke Venstre LED SIM-kortet er blokkert, defekt blinker eller ikke tilgjengelig Midterste LED PUK-kode nødvendig blinker (side 16) Høyre LED PIN-kode nødvendig blinker (side 7) 4

5 Tilkobling Trinn 1: Innsetting av SIM-kort Trekk ut SIM-kort skuffen og sett inn SIMkortet. Skyv skuffen inn til du hører den klikker på plass. Hvis du ikke klarer å åpne skuffen med fingrene, bruk en mynt som verktøy. Hvis SIM-kort skuffen er trukket helt ut av utstyret, sett skuffen forsiktig inn igjen uten SIM-kort. Pass på at brettet til SIM-kortet i skuffen må vende mot undersiden av utstyret. Merk! SIM-kortet skal aldri fjernes eller settes inn mens utstyret er tilkoblet strøm. Dette kan medføre feilfunksjoner og skader på utstyret eller SIM-kortet. Trinn 2: Tilkobling av antenne Skru inn medfølgende antenne i antennekontakten som vist i figuren under. 5

6 Trinn 3: Tilkopling av telefon, telefaksmaskin eller begge Telefon eller telefaksmaskin Ledningen fra telefonen eller telefaksmaskinen plugges inn i RJ11-kontakten på XSJackT3. Dersom du skal bruke XSJackT3 kun til telefaks, og din telefaksmaskin ikke har innebygd telefon eller ikke har mulighet for nummersending, må du også tilkoble en telefon til telefaksmaskinen, se nedenfor, for å kunne initialisere faksfunksjonen med nødvendige servicekoder. Hvis du ikke har en analog telefon tilgjengelig, se side 8. Telefon og telefaksmaskin Dersom både telefon og telefaksmaskin skal benyttes, skal telefaksmaskinen først tilkobles som beskrevet over. Deretter tilkobles telefonen i telefonkontakten på telefaksmaskinen. 6

7 Trinn 4: Tilkopling av strømforsyning Strømadapteret tilkobles strømkontakten i XSJackT3 og i 230V veggkontakt. Trinn 5: Inntasting av PIN-kode Etter tilkopling av strøm, vil XSJackT3 starte opp og kreve inntasting av PINkode hvis SIM-kortet ikke har PIN-kode deaktivert. Hvis PIN-kode er nødvendig, vises dette ved at høyre LED blinker (se side 4). Hvis dette er tilfellet, løft av røret på telefonen eller trykk tilsvarende tast på telefaksmaskinen (les telefaksmaskinens bruksanvisning), vent på summetone, tast #, tast PINkode og bekreft med #. Du vil høre en kvitteringstone hvis PIN-koden var korrekt. (Se side 17 for oversikt over forskjellige signaltoner). PIN-koden blir lagret i XSJackT3. Etter at du har tastet inn korrekt PIN-kode eller hvis SIM-kortet ikke krevde PIN-kode, vil XSJackT3 nå automatisk logge seg på GSM-nettet. Dette vil ta inntil 45 sekunder. Når signalstyrken vises og summetonen kan høres, er XSJackT3 klar til bruk. 7

8 Tasting av koder XSJackT3 må konfigureres ved inntasting av spesielle sekvenser av tall på telefonen eller telefaksmaskinen (0-9, *, #). Hvis du har en telefaksmaskin tilkoblet uten innebygd telefon eller uten dedikert knapp for offhook/onhook og ikke har en analog telefon tilgjengelig, kan du bruke følgende framgangsmåte for å sende servicekoder: 1. Legg inn et papirark i telefaksmaskinen som om du skal sende en faks. 2. Tast servicekoden som et tenkt faksnummer og trykk Start eller lignende (se telefaksmaskinens brukerveiledning). 3. Faksmaskinen vil nå ta linjen og sende den inntastede servicekoden. 4. Når du hører kvitteringstonen fra XSJackT3 (høyttaleren på telefaksmaskinen må være innkoblet), trykk Cancel eller lignende. Siden dette er en tungvint metode, anbefales det å skaffe tilveie en analog telefon som kan tilkobles telefaksmaskinen som beskrevet på side 6. 8

9 Bruk av telefonen Slik ringer du Det er like enkelt å ringe med XSjackT3 som fra en fastlinje. Løft av røret, vent på summetonen og tast telefonnummeret. Det finnes forskjellige summetoner som indikerer spesielle tilstander (se side 16). Nummersendingen starter etter en definert tid fra sist inntastede siffer. Som standard er forsinkelsen satt til 4 sekunder. Du kan endre forsinkelsestiden ved å bruke kode D3. Du kan også hoppe over hele forsinkelsestiden og starte nummersendingen straks ved å taste # etter siste siffer (kode D2). Nødsamtaler til 112 kan alltid gjøres selv uten SIM-kort eller uten å være pålogget nettet. Beskrivelse Format Eksempel D1 Nummersending NUMMER D2 Hurtig nummersending NUMMER# # D3 Forsinkelsestid *02*SEKUNDER# *02*5# 9

10 Ny samtale venter, samtale på vent og konferansesamtaler Under en samtale finnes det flere muligheter for å etablere forbindelse med flere deltagere. For å kunne motta en ny samtale under en pågående samtale, må tjenesten aktiveres ved å bruke kode W1. Beskrivelse Format W1 Aktivere samtale venter *43# W2 Deaktivere samtale venter #43# W3 Spørreanrop innstilling *#43# Under en pågående samtale finnes det flere muligheter for å håndtere flere samtidige samtaler ved hjelp av R-tasten på telefonen. Beskrivelse Format H1 Sette aktiv samtale på vent og hente ny samtale R H2 Legge på ny samtale H1 og gå tilbake til R eller legg på samtalen som er satt på vent Hvis funksjonen samtale venter er aktivert, vil du høre et signal når en ny samtale kommer. Du kan nå velge mellom: Beskrivelse Format H3 Avvise ny samtale R0 H4 Besvare ny samtale, avslutte aktiv samtale R1 H5 Besvare ny samtale, sette aktiv samtale på vent R2 Hvis du har en aktiv samtale og en samtale på vent, kan du gjøre følgende: Beskrivelse Format H6 Avslutte samtale på vent R0 H7 Avslutte aktiv samtale, bytte til samtale på vent R1 eller legg på H8 Skifte mellom aktiv samtale og samtale på vent R2 H9 Etablere 3.parts konferanse R3 10

11 Bruk av faks XSJackT3 er laget for å kunne sende og motta fakser via GSM-nettet med en tilkoblet telefaksmaskin. XSJackT3 har et internminne for å mellomlagre innkommende og utgående fakssider. Merk! Det anbefales sterkt å bestille tilleggstjeneste Faks (NB! ikke mobilfaks) på ditt mobilabonnement for å oppnå en sikker faksoverføring. Ved å bestille tilleggstjeneste Faks får du eget faksnummer i tillegg til abonnementets hovednummer. Faksnummeret oppgis av din forhandler eller av Kundeservice hos din mobiloperatør. Se også side 14. Faksinnstillinger Faksfunksjonen må aktiveres og konfigureres ved å bruke kode F1. Denne funksjonen vil initiere et faksanrop til den tilkoplede telefaksmaskinen for å utveksle viktige parametere og skrive ut en "Fax configuration protocol". Når en vellykket protokoll er skrevet ut, er utstyret klar til å sende og motta fakser. Fakskonfigurasjonen må gjentas hvis en annen telefaksmaskin tilkoples, innstillingene til telefaksmaskinen blir endret (f.eks. caller ID), eller hvis XSJackT3 er blitt nullstilt. Beskrivelse Format F1 Initiere fakskonfigurasjon og muliggjøre *10# faksanrop F2 Skrive ut nåværende fakskonfigurasjons- *#10# protokoll på nytt Sending av faks For å sende en faks, gjør som du er vant til. Legg inn dokumentet i telefaksmaskinen, tast inn faksnummeret og trykk Start. På grunn av internminnet, er fakssendingen todelt. Først sender telefaksmaskinen faksen til XSJackT3. Deretter sender XSJackT3 faksen videre til mottakeren. 11

12 Det er viktig å forstå at selv om telefaksmaskinen har gitt en kvittering for vellykket overføring, betyr ikke dette at mottakeren virkelig har mottatt faksen. Under trinn 2 sender XSJackT3 faksen videre til mottakeren og rød LED lyser for å indikere en aktiv forbindelse. Sendingen kan bli avbrutt ved å bruke kode F3 eller ved å ringe nødnummeret. Når XSJackT3 er ferdig med sendingen, sendes en rapport til telefaksmaskinen som skriver ut en "Fax transmission report" som viser om sendingen var vellykket eller ikke. Utskrift av "Fax transmission report" for vellykkede sendinger kan annulleres ved å bruke kode F5. Rapport om mislykkede sendinger vil alltid bli skrevet ut. Beskrivelse Format F3 Avbryte GSM fakssending *** F4 Aktivere kvittering for vellykket fakssending *15# (standard) F5 Deaktivere kvittering for vellykket fakssending #15# F6 Manuelt sette faksmodus for utgående ###NUMMER sending (normalt ikke nødvendig) 12

13 Faksmottak Som ved fakssending er også faksmottak todelt. I første trinn mottar XSJackT3 faksen fra avsenderen i internminnet som vises ved at rød LED lyser. I trinn to sendes faksen videre til telefaksmaskinen. Fakssidene lagres i minnet inntil de er blitt vellykket mottatt av telefaksmaskinen. Lagrede fakser i minnet vises ved at rød LED blinker og disse kan bli levert til telefaksmaskinen ved å bruke kode F9. Hvis faksminnet er fullt, vil grønn Power LED blinke uregelmessig og nye innkommende fakser vil bli avvvist. Faksmottak kan deaktiveres elller reaktiveres uavhengig av fakskonfigurasjonsprosedyren. Beskrivelse Format F7 Deaktivere faksmottak #11# (avvise alle innkommende fakser) F8 Reaktivere faksmottak *11# F9 Hente ut fakser lagret i minnet *12# M1 Slette faks- og/eller SMS-minnet *160016# Funksjonen M1 sletter alle utgående fakser som ennå ikke er blitt sendt og innkommende fakser som ikke er blitt skrevet ut fra minnet. Derfor bør denne funksjonen kun brukes hvis du er helt sikker på at ingen viktig informasjon går tapt. 13

14 Faks og mobilabonnementstyper Det vil av og til kunne skje at fakser fra analoge fastlinjer ikke blir gjenkjent som faks og derfor ikke blir mottatt av XSJackT3. Dette kan også skje når avsender bruker en manuell metode, dvs. vedkommende løfter først av røret på telefaksmaskinen, taster deretter faksnummeret og trykker "Start" først når fakstonen høres fra telefaksmaskinen hos mottakeren. I slike tilfeller vil XSJackT3 oppfatte dette som et samtaleanrop og den tilkoplede telefaksmaskinen vil starte å ringe umiddelbart uten at XSJackT3 starter den to-delte mottaksprosedyren som beskrevet på side 13. For å unngå dette, anbefales det å bestille tilleggstjenesten Faks på ditt mobilabonnement (NB! Ikke mobilfax) dersom din mobiloperatør tilbyr dette. Du vil da få et nytt dedikert nummer for faks i tillegg til abonnementets hovednummer for tale. SIM-kort for et vanlig abonnement vil ha et nummer for både tale og faks. Hvis kun dette er tilgjengelig, forsøk å bruke kode N2 eller N3 for å øke muligheten for korrekt faksmottak. Følgende tabell viser mulige scenarier i forhold til tilkoplet utstyr: Telefon Faks Telefon + Faks SIM med enkelt/ dobbelt nummer SIM med enkelt nummer SIM med dobbelt nummer SIM med enkelt nummer SIM med dobbelt nummer Bruk N2 eller N3 Beskrivelse Format N1 Registrer neste innkommende anrop av *13# ukjent type som faksanrop N2 Registrer alle innkommende anrop av *1313# ukjent type som faksanrop N3 Registrer alle innkommende anrop av ukjent *14# type som faksanrop og avvis alle samtaleanrop N4 Annuller N1, N2 og N3 - tilbake til normal modus #13# 14

15 Generelle funksjoner Roaming Dersom nettet til ditt SIM-kort ikke er tilgjengelig, kan XSJackT3 gå i roaming status hvis et tillatt nett er funnet. Siden roaming kan medføre økte kostnader, kan funksjonen sperres. Roaming status indikeres av en spesiell summetone. Disse kodene kan brukes mens utstyret søker etter nett. Beskrivelse Format R1 Tillate roaming (default) *07# R2 Forby roaming #07# R3 Forespørsel om roaming tillatelse *#07# Sperring av utgående samtaler Utgående samtaler kan sperres ved å bruke kode B1. Nødsamtaler og innkommende samtaler blir ikke berørt av dette. SIM-kortet må ha PIN-kode innkoblet for å kunne bruke denne funksjonen. Beskrivelse Format Eksempel B1 Sperring av utstyret *00*PIN# *00*1234# B2 Oppheving av sperringen #00*PIN# #00*1234# Gjenopprette fabrikkinnstillinger Resetknappen er plassert bak et lite hull i boksen, se tegning side 4. Trykk knappen forsiktig med en spiss gjenstand f.eks en binders mens XSJackT3 er tilkoblet strøm. Dette gjenoppretter fabrikkinnstillingene (unntatt spesifikke netttjenester som f.eks viderekobling, samtale venter). Vær oppmerksom på at dette også vil slette alle lagrede fakser fra minnet. 15

16 SIM-kort PIN / PUK Hvis feil PIN-kode er brukt tre ganger, må SIM-kortet åpnes. Dette vises ved blinkende LED (midterste LED, se side 4). Bruk kode P2 for å låse opp SIMkortet ved inntasting av PUK og velge ny PIN-kode. Du kan også endre PINkoden eller aktivere/deaktivere PIN-koden. Beskrivelse Format Eksempel P1 Inntasting av PIN #PIN# #1234# P2 Inntasting av PUK og #PUK*PIN# # * ny PIN 1234# P3 Endre PIN *08*OLD*NEW# *08*1234* 4321# P4 Aktivere PIN *09*PIN# *09*1234# P5 Deaktivere PIN #09*PIN# #09*1234# P6 Sjekke PIN status *#09" *#09# 16

17 Vedlegg Signaltoner Toner ved oppstart: Inntasting PIN: 660Hz [0,5s], 440Hz [2s], repeterende Inntasting PUK: 2 x (660Hz [125ms], pause [125ms]), 440Hz [2s], repeterende Mangler eller ugyldig SIM-kort: 4 x (660Hz [62,5ms], pause [62,5ms]), 440Hz [2s], repeterende Toner ved avløftet rør: Standard summetone: 425Hz kontinuerlig Viderekoblet aktiv summetone: 425*50Hz kontinuerlig Roaming aktiv summetone: ,5Hz kontinuerlig Blokkert: 440*50Hz [0,5s], pause [0,5s]), repeterende Opptatt: 440 [0,5s], pause [0,5s], repeterende Ikke registrert i nettet: 660Hz [31,25ms], pause [118,75ms], 660Hz [31,25ms], pause [1,31875s], repeterende X*Y Hz = X Hz modulert med Y Hz X+Y Hz = X Hz blandet med Y Hz 17

18 Svartoner: Kvitteringstone (vellykket): 2 x (440Hz [125ms], 660Hz [125ms], 880Hz [125ms], pause [125ms]) Tilkoblet: 1 x (440Hz [125ms], 660Hz [125ms], 880Hz [125ms]) Feiltone (mislykket): 3 x (3 x 800*880Hz [125ms], pause [125ms]), pause [0,5s] Frakoblet: 1 x (3 x 800*880Hz [125ms], pause [125ms]) Toner under samtale: Opptattone: 425Hz [0,48s], pause [0,48s], repeterende Blokkeringstone: 425Hz [250ms], pause [250ms], repeterende Samtale-på-vent legger på: 3 x (440Hz [125ms], pause [25ms]) 18

19 FAQ Problem Alle lysdioder er OFF. Mangler summetone. PUK er tastet feil 10 ganger i rekkefølge. Utstyret kobler seg ikke på nettet, men sender tonen "ikke registrert i nettet". Forstyrrende radiointerferens høres under samtaler. Fakssendingen mislyktes fordi XSJackT3 ikke mottar dokumentet fra tilkoblet faksmaskin, men i stedet straks ringer nummeret til mottakeren. Jeg kan sende, men ikke motta fakser. Mulige løsninger Kontrollér at strømkablen er tilkoblet. Kontrollér at XSJackT3, telefon eller faksmaskin er riktig tilkoblet. Kontakt din teleoperatør. Kontrollér at antennen er riktig tilkoblet. Nettet kan være utilgjengelig. Prøv å aktivere roaming-funksjonen. Forsøk å flytte utstyret, telefonen og antennen. Unngå metallgjenstander. Din faksmaskin er ikke blitt registrert som faksmaskin. Se side 13 og bruk kode F6 før inntasting av nummeret til mottakeren på din faksmaskin. Før fakser kan mottas, må prosedyren for fakskonfigurasjon gjennomføres ved å bruke kode F1 (*10#). Ved en vellykket konfigurasjon vil faksmaskinen skrive ut en konfigurasjonsprotokoll og XSJackT3 vil være klar til å motta fakser. 19

20 Tekniske data Internminne faks 1MB (10-50 sider) Hookflash ms Radio teknologi GSM dual band 900/1800MHz Kompatibel med GSM Phase 2/2+ GSM engine Triple rate codec for HR, FR, EFR Echo cancellation Noise reduction processor Antenne Ekstern dual band antenne Miljø Driftstemperatur: 0 o C - 40 o C Relativ fuktighet: 10% - 70% Størrelse 100 x 27 x 100 mm (B x D x H) Vekt 200g Strømforbruk Maksimum: 6W Gjennomsnittlig: 1,8W Standard CE 20

21 Veggmontering 21

22 Samsvarserklæring 4G Systems GmbH & Co. KG erklærer at XSJackT3 leveres i overensstemmelse med de vesentligste egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår av direktiv 1999 / 5 / EC og er laget etter følgende spesifikasjoner: EN (R&TTE Regulatory Radio Testing) EN EN (EMC Testing) EN (Safety Testing) Miljøinformasjon Dette utstyret oppfyller kravene vedrørende begrensninger i bruk av skadelige materialer i elektrisk og elektronisk utstyr. For å beskytte miljøet, skal alt elektrisk og elektronisk utstyr kastes i samsvar med gjeldende forskrifter. Symbolet viser at dette utstyret ikke skal kastes som usortert husholdningsavfall, men leveres til nærmeste kommunale gjenvinningsstasjon.

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer