Versjon futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS"

Transkript

1 Versjon futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS Innholdsfortegnelse Generelt Avtalen Partene Priser Avtaleinngåelse Ordrebekreftelse Betaling Innledning 1.0 Abonnement 1.1 Bruk 1.2 Scripts 1.3 Templates (webdesigns) 1.4 Driftssikkerhet 1.5 Ansvar 1.6 Oppsigelse av abonnement 2.0 Domener 2.1 Kostnader 2.2 Kryptering 2.3 tilgang til synkroniserte filer via futuratech.no 2.4 Fildeling 2.5 Tilgang til kundens kontrollpanel og andre programmer 3.0 Kontakt 3.1 Adresseinformasjon 3.2 Abonnementsbetaling 3.3 Betalingsbetingelser 3.4 Abonnementets varighet 3.5 Endring av abonnement 3.6 Overdragelse 3.7 Endring av betingelser 3.8 Feil hos tredjemann og Force Majure 3.9 Lovvalg og verneting

2 Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen hos futuratech.no (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e- post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen (bestillingsskjema) foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. Partene Selger: futuratech.no Firmanavn: Futuratech AS Kontaktadresse: Ulvenveien 83, 0581 Oslo E- post: Telefonnummer: / Organisasjonsnummer: Priser Prisene, som er oppgitt hos futuratech.no, er ekskludert merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestillingen er foretatt. (vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift). Avtaleinngåelse Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen hos futuratech.no eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ordrebekreftelse Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, det være seg kjøp av tjenester innenfor grafisk design, webutvikling og eller webhotell skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales imidlertid at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, tjeneste osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. Betaling Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. futuratech tilbyr imidlertid også etterfakturering for kjøpte tjenester. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen/tjenesten ved utlevering. Innledning 1.0 Abonnement starter fra neste side. Forretningsbetingelser for Futuratech AS org: (futura-tech.no)

3 1.0 Abonnement: Et webhotellabonnement hos futuratech gir adgang til å benytte futuratechs mailservere, samtlige abonnementer inkluderer et ubegrenset antall e-postkontoer. Opprettelsen av et webhotellabonnement hos futuratech gir automatisk mulighet for å etablere en blogg, newsletter eller en hjemmeside. Diskplass og innhold til rådighet avhenger av det valgte abonnementet. Abonnementsperiode løper I 12 måneder av gangen, 30 dager før utløp av hver 12- måneders abonnementsperiode forlenges automatisk til en ny 12-måneders periode, med mindre abonnementet oppsies I henhold til det anførte punkt 1.6, oppført nedenfor. I forbrukerforhold er det angrerett ved nett bestillinger, hvoretter kunden har rett til å angre en bestilling I opp til 14 dager fra bestillingsdato. Domenerer imidlertid unike og webhoteller blir individuelt tilpasset og fremstilt til domenet. Av hensyn til hurtig leveranse av det bestilte vil futuratech påbegynne fremstilling og tilpasning av det bestilte, straks kundeordre er mottatt av futuratech. Kunden aksepterer ved avgivelse av bestillingen at en eventuell angrerett automatisk opphører så snart futuratech har påbegynt fremstilling og tilpasning av det bestilte, og eventuelle avbestillinger/angrerett vil medføre bruddgebyr ved påbegynt fremstilling og tilpasning av det bestilte Bruk Det er ikke tillatt å ha større mengder filarkiver liggende til fri nedlasting eller visning, uten forutgående avtale med futuratech AS. Når du bruker wordpress (backup), som er en integrert del av ditt webhotellabonnement, skal du være i stand til å bruke ditt webhotell for sikkerhetskopiering og synkronisering av filene som du har på datamaskinen din. Men du kan ikke overskride størrelsen som er tilgjengelig i webhotellet. Du vil kunne se hvor mye plass du har brukt på ditt webhotell gjennom din kontrollpanel hos futuratech. Når du har brukt den plassen som er tilgjengelig på ditt webhotell, vil du automatisk motta en e-post, og du kan deretter oppgradere til en pakke med mer plass. Alle kunder får 20GB inkludert. Ulovlig materiale må ikke lagres på futuratech s servere, det være seg ulovlige bilder, filmklipp, andre typer filer eller linker til ulovlige bilder eller lignende materiale. For eksempel, er ulovlig materiale blant annet, men ikke begrenset til, opphavsrettslig beskyttet materiale eller annet materiale som du ikke har rett til å kunngjøre eller lagre etter lov. Det er videre forbudt å ha erotisk, pornografisk eller annet støtende materiale liggende på f uturatech servere. futuratech vurderer fritt om materiale plasseres i en eller flere av de ovennevnte kategorier, og forbeholder seg til enhver tid retten til å slette slikt materiale uten varsel. Slettes slikt materiale, kan kunden ikke gjøre noe krav gjeldende mot futuratech som følge av slettingen. Det er som utgangspunkt fri trafikk. Dog forutsettes en normal trafikkavvikling som ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Såfremt kundens trafikk forstyrrer andre, har futuratech rett til å lukke kundens webhotell uten forvarsel og/eller til å oppkreve en særskilt avgift for trafikkforbruket. futuratech har rett til enerådig å vurdere om overtredelse har funnet sted eller ikke. Ved lukking av kundens webhotell refunderes ikke eventuelt resterende forutbetalt abonnement. Uønsket e-post (spam) er forbudt å sende via futuratech systemer. I tilfelle av overtredelse forbeholder futuratech seg retten til å informere de relevante myndigheter, samt til å utlevere logg- informasjoner mv. til disse. futuratech forbeholder seg også retten til å oppkreve betaling for anvendt tid i forbindelse med slik informasjon samt utlevering av logginformasjon til myndigheter Scripts futuratech tilbyr fri adgang til standard scripts, samt bruk av andre scripts, dog alene i et slikt omfang at bruken av scripts ikke belaster serverne i urimelig grad Templates (webdesigns) Eierskapet på samtlige templates som er stilt til rådighet av futuratech gjennom RVsitebuilder, tilhører futuratech, uavhengig av om den enkelte template er modifisert eller ikke. Ingen templates stilt til rådighet av f uturatech må distribueres videre, verken kommersielt eller ikke kommersielt. Samtlige templates tilbys med ikke-eksklusiv rett. I tilfelle futuratech føler seg forpliktet til å tilbakekalle bruksretten til en template, er futuratech ikke ansvarlig for kundens eventuelle tap (verken direkte eller indirekte tap) som følge av tilbakekalling, likesom futuratech i øvrig ikke er ansvarlig for feil eller mangler i templates eller adgangen til disse.

4 1.4. Driftssikkerhet futuratech forbeholder seg retten til å begrense/innskrenke de utbudte produkters anvendelsesmuligheter på grunn av drifts- og sikkerhetsmessige forhold. Av drifts og sikkerhetsmessige årsaker forbeholder futuratech seg også retten til, av enhver tid, å skaffe seg adgang til kunders brukerdata. Skjer dette vil futuratechs medarbeidere være underlagt en taushetsplikt. All annen adgang til brukerdata krever aksept fra kunden eller en rettskjennelse. futuratech tar til rådighet at stilte spam- og virusfilter minimerer risikoen for å motta uønsket e-post. futuratech garanterer ikke at filtrene oppfanger alle uønskede e-poster Ansvar Kundens bruk av et futuratech abonnement skjer I enhver henseende på eget ansvar. futuratech påtar seg intet ansvar for innholdet, det vil si riktigheten, lovligheten, nytteverdien m.m. av informasjoner som kunden mottar eller gir via internett. Futuratech er således ikke ansvarlig for tap, verken direkte eller indirekte immaterielle krenkelser eller andre forhold oppstått som følge av bruk av informasjon funnet på internett. futuratech er heller ikke ansvarlig for tap som følge av manglende adgang til tjenester eller informasjon på internett, uansett årsak til den manglende adgang. futuratech har intet ansvar for tap av data av noen art, herunder tap eller beskadigelse av installert Software o.l. futuratech er heller ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader oppstått i forbindelse hermed, det er kunden selv som er ansvarlig for alle eventuelle omkostninger oppstått i relasjon til bestilling av ytelser via internett, og bruk av betalingssystemer tilknyttet internettet. I disse forretningsbetingelsers innhold vedrørende ansvarsfraskrivelse er gjeldende tross om futuratech måtte ha handlet med grovt uaktsomhet Oppsigelse av abonnement Siden abonnementsperioden er på 12 måneder med automatisk forlengelse på 30 dager før slutten av hver 12-måneders periode skal futuratech motta oppsigelsen senest 30 dager før den nye 12- måneders perioden begynner. Ubenyttet tid av perioder som er forhåndsbetalt vil ikke bli refundert. Dersom oppsigelsen ikke blir sendt til futuraftech i tide forplikter kunden å betale abonnementsavgiften for den kommende 12-måneders perioden. Oppsigelser kan gjøres ved å kontakte futuratech på som via e-post vil sendes et skjema du kan benytte for å si opp abonnementet. Denne e-posten sendes til e-postadressen som er registrert i kontaktinformasjonen din i forbindelse med abonnementet. Kunden må klikke på den tilsendte linken, og bekrefte oppsigelsen ved å taste inn passordet tilknyttet abonnementet. Oppsigelse kan også gjøres ved å sende et signert brev eller fylle ut tilsendt skjema. Eksempel: Dersom abonnementet ble bestilt 1. januar 2010 varer abonnementet til 31. desember Dersom kunden ikke ønsker å fortsette abonnementet påfølgende år (2011), må abonnementet sies opp før 30. november Når futuratech har mottatt en oppsigelse, får kunden automatisk en kvittering som vises på forsiden i kundens kontrollpanel og eller kundens kundeportal hos futuratech. Kunden vil også motta en kvittering på oppsigelsen hos futuratech via e-post. Hvis kunden ikke kan se denne registrering på forsiden av futuratechs kundeportal innen 8 dager, må kunde ta kontakt med futuratech. Ønsker futuratech å lukke spesielle abonnementstyper eller særtjenester, kan futuratech oppsi abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmessige del av forutbetalt abonnement vil i slike situasjoner unntaksvis bli tilbakebetalt. Foretar futuratech vesentlige endringer av forringende art i kundevilkårene, kan kunden si opp abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmessige del av forutbetalt abonnement vil i slike situasjoner også unntaksvis bli tilbakebetalt. Abonnementet må på ingen måte anvendes til å oppnå uautorisert adgang til systemer tilsluttet internettet, blir futuratech vitende om slike aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uansett hvilket lands lover som ligger til grunn for lovbruddet, vil abonnementet uten varsel bli lukket og futuratech forbeholder seg retten til å overdra alle relevante opplysninger til de relevante myndigheter. futuratech kan uten varsel oppheve abonnementet uten varsel og med øyeblikkelig virkning og uten kompensasjon eller tilbakemelding av noen art, såfremt kunden ikke overholder nærværende vilkår, gjør seg skyldig i tap eller misbruk av de i forbindelse med internettets tilstedeværende ressurser, forstyrrer internettets funksjon, overtrer den til enhver tid gjeldende nettetikette f. eks. ved å overdra internettet. Data fra hjemmesider og e-post systemer vil ved et abonnementets oppsigelse som hovedregel bli slettet 7 dager etter abonnementets opphør.

5 2.0 Domener Ved domenebestilling erklærer kjøper/kortholder at registranten er innforstått med at bruk av domenenavnet ikke skal krenke tredjeparts navn- eller varemerkerettigheter eller i øvrig strider mot lovgivningen. Domenenavn blir registrert i kundens eget navn og etter forespørsel fra kunden. I denne sammenheng fungerer futuratech som en mellommann. futuratech vil informere kunden når registreringen av domenenavnet har funnet sted. futuratech påtar seg intet ansvar for domenenavnet, dersom det overføres, avbrytes eller hvis webhotellet blir slettet. Domenenavnet blir "registrert hos" redelegert til futuratech samarbeidspartnere. Dette kan være domeneregistratorer eller direkte hos den enkelte domeneadministrator for det pågjeldende toppdomene. Mot slutten av hver abonnementsperiode vil kunden motta en faktura fra futuratech med den årlige eller månedlige domeneavgiften, dersom ikke annet er oppgitt. Imidlertid er det gratis førstegangs registrering av domene med gratis fonying av domeneavgift til førstegangskunder hos futuratech. Dette gjelder uansett om domenet peker mot DNS servere hos futuratech eller et annet sted. Ved feilbestilte domener (stavefeil, navnfeil eller lignende) tilbakebetales ikke registreringsgebyret til kunden. futuratech vil i slike situasjoner selv tilstrebe å korrigere domenenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretatt, vil futuratech enten refundere registreringsgebyret, eller tilby registrering av det riktige domenenavn. Dersom kunde har fått gratis registrering og feilbestilt domenenavn, vil det påløpe et bruddgebyr på 249,-NOK. Det er kundens eget ansvar å holde futuratech og mulige toppdomeneregistrerings enheter oppdatert angående endret adresse eller kontaktinformasjon. 2.1 Kostnader Kostnader: Priser gitt for futuratech sine tjenester er utdypet med nærmere informasjon ved våre hjemmesider på futuratech.no. Alle kostnader vil utdypes i avtale før kunden aksepterer eller får tilgang til futuratech sine tjenester og eller løsninger. 2.2 Kryptering Som noe helt unikt tilbyr vi to typer kryptering som kunden kan velge mellom. De to krypteringstypene er klientkryptering og serverkryptering. Hvis serverkryptering velges, krypteres filene på serverne med en unik 128 bits krypteringsnøkkel etter domenet før de lagres. Denne løsningen anbefales da den gir størst fleksibilitet og flest bruksområder. Hvis klientkryptering velges, krypteres filene på kundens klient med 256 bits kryptering untatt filenes metadata. Dette betyr at futuratech ikke har mulighet til å hjelpe med dekryptering av filene i tilfeller der krypteringsnøkkelen glemmes av kunde. 2.3 Tilgang til synkroniserte filer via futuratech.no I tillegg til å ha tilgang til filene dine via enhetene dine eller med applikasjonene som er installert, vil du også ha tilgang til webhotellet der den aktuelle program eller programmer er stilt inn via kontrollpanelet/cpanel levert av futuratech. 2.4 Fildeling Du kan velge å dele filer med andre eller gjøre dem tilgjengelig for offentligheten. Dette gjøres på kundens egen risiko og det er kundens ansvar at disse er lovlige filer. futuratech er ikke ansvarlig for å overvåke filene. 2.5 Tilgang til kundens kontrollpanel og andre programmer Kunden er ansvarlig for å beskytte passordet som brukes for å få tilgang til kundens innhold på kontrollpanelet. Det er kundens ansvar å ikke avsløre passordet til andre og bidra til å forhindre misbruk via kundens tilgang til våre tjenester. Kunden skal overta full risiko for bruk av programmer som Softaculous, og futuratech skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for tap, inkludert tap av data eller skader som er relatert til installasjonen eller bruken derav. 3.0 Kontakt Spørsmål angående support, salg og faktura blir besvart i åpningstider via online live Chat og via e-post innen 24 timer, så langt det lar seg gjøre. futuratech tilbyr også kontakt per telefon. 3.1 Adresseinformasjon Kunden er forpliktet til enhver tid å holde futuratech informert om sin nåværende bopel og e-postadresse. Dette skal skje via kundeportalen, hvor man enkelt kan endre adresse informasjon.

6 3.2 Abonnementsbetaling Abonnement for webhotell betales, uansett abonnementstype, forut 12 måneder av gangen eller ved månedlig faktura-innbetaling. Dette forhåndsvelger kunden. Forutbetalt abonnement refunderes ikke med mindre annet uttrykkelig fremgår av nærværende vilkår. 3.3 Betalingsbetingelser Alle betalinger foretatt online av kunden ved bruk av Mastercard, Eurocard, Visa og Visa Electron tillegges ikke gebyr fra futuratech sin side. Ved utsendelse av faktura via e-post, forbeholder vi oss retten til å pålegge et gebyr lik omkostninger til dette. futuratechs produkter/ytelser leveres spesialtilpasset til kunden, som dermed ikke dekker rett til å angre bestilling utenom å belastes for bruddgebyr. Betalingsbetingelsen er alltid 14 dager, med mindre særavtale foreligger. Betaler kunden ikke forfalne beløp senest 10 dager etter forfallsdato, påløper det (uten varsel) renter fra forfallsdagen i henhold til lov om renter ved for sen innbetaling med tillegg av et purregebyr på NOK 80,- pr. rentenota. futuratech forbeholder seg retten til å overdra kravet til 3. part, likesom futuratech kan oppheve avtalen og slette kundens domene/stenge kundens webhotell øyeblikkelig ved for sen betaling. I forbindelse med eventuelle tilbakebetalinger, forbeholder futuratech seg retten til å fradra et beløp svarende til bankomkostninger, og administrasjonsomkostninger i forbindelse med tilbakebetalingen til kunden. 3.4 Abonnementets varighet Abonnementet løper inntil det oppsies av en av partene i henhold til overnevnte vilkår. 3.5 Endring av abonnement Et webhotellabonnement hos futuratech, kan til enhver tid endres til en abonnemtstype til en høyere pris. Et eventuelt allerede forutbetalt abonnement vil herved bli motregnet i prisen på det nye abonnementet. Endring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun skje med virkning fra utgangen av abonnementsperioden, og alene såfremt kunden har gitt beskjed om den ønskede endring minimum 60 dager i forveien for abonnementsperiodens utløp. 3.6 Overdragelse I forbindelse med salg eller annen overdragelse av alle, eller vesentlige deler av futuratechs aktiviteter eller aktiver, er futuratech berettiget til helt eller delvis å overdra kundens abonnement(er) etter forretningsbetingelsene til tredjemann uten kundens samtykke. 3.7 Endring av betingelser futuratechs vilkår, betingelser med salgs- og leveringsbetingelser kan endres av futuratech med et varsel på 45 dager. 3.8 Feil hos tredjemann og force majure Utover det ovennevnte er futuratech aldri erstatningsansvarlig såfremt avbrytelser, driftsforstyrrelser, feil, skader m.v skyldes forhold utenfor futuratechs kontroll, herunder lynnedslag, oversvømmelse, brann, streik, krig, terror, arbeidsnedleggelse eller lockout (herunder futuratechs egne medarbeidere), overbelastning av nettet, feil i andres nettverk, feil hos tredjemann, systembrudd og andre force majeurehendelser mv. 3.9 Lovvalg og verneting Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt avgjøres ved de alminnelige Norske domstoler i henhold til Norsk rett (dog unntatt Norsk retts regler om lovvalg). futuratech as

1.1. Bruk Det er ikke tillatt å ha større mengder filarkiver liggende til fri nedlasting eller visning, uten forutgående avtale med One.com.

1.1. Bruk Det er ikke tillatt å ha større mengder filarkiver liggende til fri nedlasting eller visning, uten forutgående avtale med One.com. Forretningsbetingelser for One.com v.09 Følgende betingelser gjelder hos One.com fra 1. september 2015. 1. Abonnement: Et webhotellabonnement hos One.com gir adgang til å benytte One.coms mailservere.

Detaljer

Gratisabonnement forlenges automatisk fra ved slutten av gratis abonnementsperioden, med mindre abonnementet sies opp som nevnt i avsnitt 1.7.

Gratisabonnement forlenges automatisk fra ved slutten av gratis abonnementsperioden, med mindre abonnementet sies opp som nevnt i avsnitt 1.7. Forretningsbetingelser for One.com v.11 Følgende vilkår gjelder for One.com fra 1. april 2017 og erstatter alle tidligere versjoner av disse vilkårene. 1. Abonnement Et webhotellabonnement hos One.com

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser. Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt 11. Reklamasjon ved mangel og frist

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Salgsbetingelser. Betula North (www.betulanorth.no) Innholdsfortegnelse: 3. Priser

Salgsbetingelser. Betula North (www.betulanorth.no) Innholdsfortegnelse: 3. Priser Betula North (www.betulanorth.no) Salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

FRAKT KJØPSBETINGELSENE

FRAKT KJØPSBETINGELSENE FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Webhuset AS VPS Avtalevilkår

Webhuset AS VPS Avtalevilkår Webhuset AS VPS Avtalevilkår VPS (virtuell server) er et produkt fra Webhuset AS. I dette dokumentet kan VPS omtales som produktet eller tjenesten og Webhuset AS omtales som leverandøren, Webhuset eller

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Kjøpsbetingelser. Standard salgsbetingelser. Returvilkår. Prisendringer. Kjøpsbetingelser i nettbutikken.

Kjøpsbetingelser. Standard salgsbetingelser. Returvilkår. Prisendringer. Kjøpsbetingelser i nettbutikken. Kjøpsbetingelser Kjøpsbetingelser i nettbutikken. Frakt: Pakke ved forhåndsbetaling koster 150,- og minipakke ca 80,-* *Gjelder ikke kjøretøy, sykler og spesielt store/tunge artikler. Standard salgsbetingelser

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Vilkårene i kontrakten oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Vilkårene i kontrakten oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Kjøpsvilkår grillhyttesenteret.no Innholdsfortegnelse: 1. Parter 2. Avtale, ordrebekreftelse 3. Opplysninger gitt i nettbutikken 4. Bestilling og priser 5. Betaling 6. Levering m.v. 7. Risiko for varen

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Bruksbetingelser Spillespill.no

Bruksbetingelser Spillespill.no Bruksbetingelser Spillespill.no Innledning På nettsiden www.spillespill.no (heretter kalt Nettsiden ) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester.

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester. V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I D A N S K E B A NK Gjelder fra 10.08.2017 Danske Bank, Org.nr: 977074010 MobilePay Subscriptions

Detaljer

KJØPSVILKÅR PRIVATKUNDE

KJØPSVILKÅR PRIVATKUNDE KJØPSVILKÅR PRIVATKUNDE Autobolig AS Sammendrag Autobolig AS ønsker å gi alle sine kunder den beste servicen. For å sikre våre kunder tilfredshet har vi utarbeidet disse kjøpsvilkårene. Når du kjøper en

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Forretningsbetingelser for LanguageWire

Forretningsbetingelser for LanguageWire Forretningsbetingelser for LanguageWire kunden når skriftlig aksept av tilbudet har nådd frem til LW. 1. BRUKSOMRÅDE 1.1 Nedenstående forretningsbetingelser brukes på alle avtaler om oversettelsesoppgaver

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Infopad brukeravtale

Infopad brukeravtale Side 1 av 5 Infopad brukeravtale Hva og hvem denne avtalen gjelder Denne avtalen regulerer kundeforholdet mellom Infopad AS, org nr 998 085 632 og kunder som benytter Infopad. Infopad defineres som nettsiden

Detaljer