Versjon futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS"

Transkript

1 Versjon futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS Innholdsfortegnelse Generelt Avtalen Partene Priser Avtaleinngåelse Ordrebekreftelse Betaling Innledning 1.0 Abonnement 1.1 Bruk 1.2 Scripts 1.3 Templates (webdesigns) 1.4 Driftssikkerhet 1.5 Ansvar 1.6 Oppsigelse av abonnement 2.0 Domener 2.1 Kostnader 2.2 Kryptering 2.3 tilgang til synkroniserte filer via futuratech.no 2.4 Fildeling 2.5 Tilgang til kundens kontrollpanel og andre programmer 3.0 Kontakt 3.1 Adresseinformasjon 3.2 Abonnementsbetaling 3.3 Betalingsbetingelser 3.4 Abonnementets varighet 3.5 Endring av abonnement 3.6 Overdragelse 3.7 Endring av betingelser 3.8 Feil hos tredjemann og Force Majure 3.9 Lovvalg og verneting

2 Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen hos futuratech.no (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e- post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen (bestillingsskjema) foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. Partene Selger: futuratech.no Firmanavn: Futuratech AS Kontaktadresse: Ulvenveien 83, 0581 Oslo E- post: Telefonnummer: / Organisasjonsnummer: Priser Prisene, som er oppgitt hos futuratech.no, er ekskludert merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestillingen er foretatt. (vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift). Avtaleinngåelse Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen hos futuratech.no eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ordrebekreftelse Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, det være seg kjøp av tjenester innenfor grafisk design, webutvikling og eller webhotell skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales imidlertid at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, tjeneste osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. Betaling Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. futuratech tilbyr imidlertid også etterfakturering for kjøpte tjenester. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen/tjenesten ved utlevering. Innledning 1.0 Abonnement starter fra neste side. Forretningsbetingelser for Futuratech AS org: (futura-tech.no)

3 1.0 Abonnement: Et webhotellabonnement hos futuratech gir adgang til å benytte futuratechs mailservere, samtlige abonnementer inkluderer et ubegrenset antall e-postkontoer. Opprettelsen av et webhotellabonnement hos futuratech gir automatisk mulighet for å etablere en blogg, newsletter eller en hjemmeside. Diskplass og innhold til rådighet avhenger av det valgte abonnementet. Abonnementsperiode løper I 12 måneder av gangen, 30 dager før utløp av hver 12- måneders abonnementsperiode forlenges automatisk til en ny 12-måneders periode, med mindre abonnementet oppsies I henhold til det anførte punkt 1.6, oppført nedenfor. I forbrukerforhold er det angrerett ved nett bestillinger, hvoretter kunden har rett til å angre en bestilling I opp til 14 dager fra bestillingsdato. Domenerer imidlertid unike og webhoteller blir individuelt tilpasset og fremstilt til domenet. Av hensyn til hurtig leveranse av det bestilte vil futuratech påbegynne fremstilling og tilpasning av det bestilte, straks kundeordre er mottatt av futuratech. Kunden aksepterer ved avgivelse av bestillingen at en eventuell angrerett automatisk opphører så snart futuratech har påbegynt fremstilling og tilpasning av det bestilte, og eventuelle avbestillinger/angrerett vil medføre bruddgebyr ved påbegynt fremstilling og tilpasning av det bestilte Bruk Det er ikke tillatt å ha større mengder filarkiver liggende til fri nedlasting eller visning, uten forutgående avtale med futuratech AS. Når du bruker wordpress (backup), som er en integrert del av ditt webhotellabonnement, skal du være i stand til å bruke ditt webhotell for sikkerhetskopiering og synkronisering av filene som du har på datamaskinen din. Men du kan ikke overskride størrelsen som er tilgjengelig i webhotellet. Du vil kunne se hvor mye plass du har brukt på ditt webhotell gjennom din kontrollpanel hos futuratech. Når du har brukt den plassen som er tilgjengelig på ditt webhotell, vil du automatisk motta en e-post, og du kan deretter oppgradere til en pakke med mer plass. Alle kunder får 20GB inkludert. Ulovlig materiale må ikke lagres på futuratech s servere, det være seg ulovlige bilder, filmklipp, andre typer filer eller linker til ulovlige bilder eller lignende materiale. For eksempel, er ulovlig materiale blant annet, men ikke begrenset til, opphavsrettslig beskyttet materiale eller annet materiale som du ikke har rett til å kunngjøre eller lagre etter lov. Det er videre forbudt å ha erotisk, pornografisk eller annet støtende materiale liggende på f uturatech servere. futuratech vurderer fritt om materiale plasseres i en eller flere av de ovennevnte kategorier, og forbeholder seg til enhver tid retten til å slette slikt materiale uten varsel. Slettes slikt materiale, kan kunden ikke gjøre noe krav gjeldende mot futuratech som følge av slettingen. Det er som utgangspunkt fri trafikk. Dog forutsettes en normal trafikkavvikling som ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Såfremt kundens trafikk forstyrrer andre, har futuratech rett til å lukke kundens webhotell uten forvarsel og/eller til å oppkreve en særskilt avgift for trafikkforbruket. futuratech har rett til enerådig å vurdere om overtredelse har funnet sted eller ikke. Ved lukking av kundens webhotell refunderes ikke eventuelt resterende forutbetalt abonnement. Uønsket e-post (spam) er forbudt å sende via futuratech systemer. I tilfelle av overtredelse forbeholder futuratech seg retten til å informere de relevante myndigheter, samt til å utlevere logg- informasjoner mv. til disse. futuratech forbeholder seg også retten til å oppkreve betaling for anvendt tid i forbindelse med slik informasjon samt utlevering av logginformasjon til myndigheter Scripts futuratech tilbyr fri adgang til standard scripts, samt bruk av andre scripts, dog alene i et slikt omfang at bruken av scripts ikke belaster serverne i urimelig grad Templates (webdesigns) Eierskapet på samtlige templates som er stilt til rådighet av futuratech gjennom RVsitebuilder, tilhører futuratech, uavhengig av om den enkelte template er modifisert eller ikke. Ingen templates stilt til rådighet av f uturatech må distribueres videre, verken kommersielt eller ikke kommersielt. Samtlige templates tilbys med ikke-eksklusiv rett. I tilfelle futuratech føler seg forpliktet til å tilbakekalle bruksretten til en template, er futuratech ikke ansvarlig for kundens eventuelle tap (verken direkte eller indirekte tap) som følge av tilbakekalling, likesom futuratech i øvrig ikke er ansvarlig for feil eller mangler i templates eller adgangen til disse.

4 1.4. Driftssikkerhet futuratech forbeholder seg retten til å begrense/innskrenke de utbudte produkters anvendelsesmuligheter på grunn av drifts- og sikkerhetsmessige forhold. Av drifts og sikkerhetsmessige årsaker forbeholder futuratech seg også retten til, av enhver tid, å skaffe seg adgang til kunders brukerdata. Skjer dette vil futuratechs medarbeidere være underlagt en taushetsplikt. All annen adgang til brukerdata krever aksept fra kunden eller en rettskjennelse. futuratech tar til rådighet at stilte spam- og virusfilter minimerer risikoen for å motta uønsket e-post. futuratech garanterer ikke at filtrene oppfanger alle uønskede e-poster Ansvar Kundens bruk av et futuratech abonnement skjer I enhver henseende på eget ansvar. futuratech påtar seg intet ansvar for innholdet, det vil si riktigheten, lovligheten, nytteverdien m.m. av informasjoner som kunden mottar eller gir via internett. Futuratech er således ikke ansvarlig for tap, verken direkte eller indirekte immaterielle krenkelser eller andre forhold oppstått som følge av bruk av informasjon funnet på internett. futuratech er heller ikke ansvarlig for tap som følge av manglende adgang til tjenester eller informasjon på internett, uansett årsak til den manglende adgang. futuratech har intet ansvar for tap av data av noen art, herunder tap eller beskadigelse av installert Software o.l. futuratech er heller ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader oppstått i forbindelse hermed, det er kunden selv som er ansvarlig for alle eventuelle omkostninger oppstått i relasjon til bestilling av ytelser via internett, og bruk av betalingssystemer tilknyttet internettet. I disse forretningsbetingelsers innhold vedrørende ansvarsfraskrivelse er gjeldende tross om futuratech måtte ha handlet med grovt uaktsomhet Oppsigelse av abonnement Siden abonnementsperioden er på 12 måneder med automatisk forlengelse på 30 dager før slutten av hver 12-måneders periode skal futuratech motta oppsigelsen senest 30 dager før den nye 12- måneders perioden begynner. Ubenyttet tid av perioder som er forhåndsbetalt vil ikke bli refundert. Dersom oppsigelsen ikke blir sendt til futuraftech i tide forplikter kunden å betale abonnementsavgiften for den kommende 12-måneders perioden. Oppsigelser kan gjøres ved å kontakte futuratech på som via e-post vil sendes et skjema du kan benytte for å si opp abonnementet. Denne e-posten sendes til e-postadressen som er registrert i kontaktinformasjonen din i forbindelse med abonnementet. Kunden må klikke på den tilsendte linken, og bekrefte oppsigelsen ved å taste inn passordet tilknyttet abonnementet. Oppsigelse kan også gjøres ved å sende et signert brev eller fylle ut tilsendt skjema. Eksempel: Dersom abonnementet ble bestilt 1. januar 2010 varer abonnementet til 31. desember Dersom kunden ikke ønsker å fortsette abonnementet påfølgende år (2011), må abonnementet sies opp før 30. november Når futuratech har mottatt en oppsigelse, får kunden automatisk en kvittering som vises på forsiden i kundens kontrollpanel og eller kundens kundeportal hos futuratech. Kunden vil også motta en kvittering på oppsigelsen hos futuratech via e-post. Hvis kunden ikke kan se denne registrering på forsiden av futuratechs kundeportal innen 8 dager, må kunde ta kontakt med futuratech. Ønsker futuratech å lukke spesielle abonnementstyper eller særtjenester, kan futuratech oppsi abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmessige del av forutbetalt abonnement vil i slike situasjoner unntaksvis bli tilbakebetalt. Foretar futuratech vesentlige endringer av forringende art i kundevilkårene, kan kunden si opp abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmessige del av forutbetalt abonnement vil i slike situasjoner også unntaksvis bli tilbakebetalt. Abonnementet må på ingen måte anvendes til å oppnå uautorisert adgang til systemer tilsluttet internettet, blir futuratech vitende om slike aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uansett hvilket lands lover som ligger til grunn for lovbruddet, vil abonnementet uten varsel bli lukket og futuratech forbeholder seg retten til å overdra alle relevante opplysninger til de relevante myndigheter. futuratech kan uten varsel oppheve abonnementet uten varsel og med øyeblikkelig virkning og uten kompensasjon eller tilbakemelding av noen art, såfremt kunden ikke overholder nærværende vilkår, gjør seg skyldig i tap eller misbruk av de i forbindelse med internettets tilstedeværende ressurser, forstyrrer internettets funksjon, overtrer den til enhver tid gjeldende nettetikette f. eks. ved å overdra internettet. Data fra hjemmesider og e-post systemer vil ved et abonnementets oppsigelse som hovedregel bli slettet 7 dager etter abonnementets opphør.

5 2.0 Domener Ved domenebestilling erklærer kjøper/kortholder at registranten er innforstått med at bruk av domenenavnet ikke skal krenke tredjeparts navn- eller varemerkerettigheter eller i øvrig strider mot lovgivningen. Domenenavn blir registrert i kundens eget navn og etter forespørsel fra kunden. I denne sammenheng fungerer futuratech som en mellommann. futuratech vil informere kunden når registreringen av domenenavnet har funnet sted. futuratech påtar seg intet ansvar for domenenavnet, dersom det overføres, avbrytes eller hvis webhotellet blir slettet. Domenenavnet blir "registrert hos" redelegert til futuratech samarbeidspartnere. Dette kan være domeneregistratorer eller direkte hos den enkelte domeneadministrator for det pågjeldende toppdomene. Mot slutten av hver abonnementsperiode vil kunden motta en faktura fra futuratech med den årlige eller månedlige domeneavgiften, dersom ikke annet er oppgitt. Imidlertid er det gratis førstegangs registrering av domene med gratis fonying av domeneavgift til førstegangskunder hos futuratech. Dette gjelder uansett om domenet peker mot DNS servere hos futuratech eller et annet sted. Ved feilbestilte domener (stavefeil, navnfeil eller lignende) tilbakebetales ikke registreringsgebyret til kunden. futuratech vil i slike situasjoner selv tilstrebe å korrigere domenenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretatt, vil futuratech enten refundere registreringsgebyret, eller tilby registrering av det riktige domenenavn. Dersom kunde har fått gratis registrering og feilbestilt domenenavn, vil det påløpe et bruddgebyr på 249,-NOK. Det er kundens eget ansvar å holde futuratech og mulige toppdomeneregistrerings enheter oppdatert angående endret adresse eller kontaktinformasjon. 2.1 Kostnader Kostnader: Priser gitt for futuratech sine tjenester er utdypet med nærmere informasjon ved våre hjemmesider på futuratech.no. Alle kostnader vil utdypes i avtale før kunden aksepterer eller får tilgang til futuratech sine tjenester og eller løsninger. 2.2 Kryptering Som noe helt unikt tilbyr vi to typer kryptering som kunden kan velge mellom. De to krypteringstypene er klientkryptering og serverkryptering. Hvis serverkryptering velges, krypteres filene på serverne med en unik 128 bits krypteringsnøkkel etter domenet før de lagres. Denne løsningen anbefales da den gir størst fleksibilitet og flest bruksområder. Hvis klientkryptering velges, krypteres filene på kundens klient med 256 bits kryptering untatt filenes metadata. Dette betyr at futuratech ikke har mulighet til å hjelpe med dekryptering av filene i tilfeller der krypteringsnøkkelen glemmes av kunde. 2.3 Tilgang til synkroniserte filer via futuratech.no I tillegg til å ha tilgang til filene dine via enhetene dine eller med applikasjonene som er installert, vil du også ha tilgang til webhotellet der den aktuelle program eller programmer er stilt inn via kontrollpanelet/cpanel levert av futuratech. 2.4 Fildeling Du kan velge å dele filer med andre eller gjøre dem tilgjengelig for offentligheten. Dette gjøres på kundens egen risiko og det er kundens ansvar at disse er lovlige filer. futuratech er ikke ansvarlig for å overvåke filene. 2.5 Tilgang til kundens kontrollpanel og andre programmer Kunden er ansvarlig for å beskytte passordet som brukes for å få tilgang til kundens innhold på kontrollpanelet. Det er kundens ansvar å ikke avsløre passordet til andre og bidra til å forhindre misbruk via kundens tilgang til våre tjenester. Kunden skal overta full risiko for bruk av programmer som Softaculous, og futuratech skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for tap, inkludert tap av data eller skader som er relatert til installasjonen eller bruken derav. 3.0 Kontakt Spørsmål angående support, salg og faktura blir besvart i åpningstider via online live Chat og via e-post innen 24 timer, så langt det lar seg gjøre. futuratech tilbyr også kontakt per telefon. 3.1 Adresseinformasjon Kunden er forpliktet til enhver tid å holde futuratech informert om sin nåværende bopel og e-postadresse. Dette skal skje via kundeportalen, hvor man enkelt kan endre adresse informasjon.

6 3.2 Abonnementsbetaling Abonnement for webhotell betales, uansett abonnementstype, forut 12 måneder av gangen eller ved månedlig faktura-innbetaling. Dette forhåndsvelger kunden. Forutbetalt abonnement refunderes ikke med mindre annet uttrykkelig fremgår av nærværende vilkår. 3.3 Betalingsbetingelser Alle betalinger foretatt online av kunden ved bruk av Mastercard, Eurocard, Visa og Visa Electron tillegges ikke gebyr fra futuratech sin side. Ved utsendelse av faktura via e-post, forbeholder vi oss retten til å pålegge et gebyr lik omkostninger til dette. futuratechs produkter/ytelser leveres spesialtilpasset til kunden, som dermed ikke dekker rett til å angre bestilling utenom å belastes for bruddgebyr. Betalingsbetingelsen er alltid 14 dager, med mindre særavtale foreligger. Betaler kunden ikke forfalne beløp senest 10 dager etter forfallsdato, påløper det (uten varsel) renter fra forfallsdagen i henhold til lov om renter ved for sen innbetaling med tillegg av et purregebyr på NOK 80,- pr. rentenota. futuratech forbeholder seg retten til å overdra kravet til 3. part, likesom futuratech kan oppheve avtalen og slette kundens domene/stenge kundens webhotell øyeblikkelig ved for sen betaling. I forbindelse med eventuelle tilbakebetalinger, forbeholder futuratech seg retten til å fradra et beløp svarende til bankomkostninger, og administrasjonsomkostninger i forbindelse med tilbakebetalingen til kunden. 3.4 Abonnementets varighet Abonnementet løper inntil det oppsies av en av partene i henhold til overnevnte vilkår. 3.5 Endring av abonnement Et webhotellabonnement hos futuratech, kan til enhver tid endres til en abonnemtstype til en høyere pris. Et eventuelt allerede forutbetalt abonnement vil herved bli motregnet i prisen på det nye abonnementet. Endring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun skje med virkning fra utgangen av abonnementsperioden, og alene såfremt kunden har gitt beskjed om den ønskede endring minimum 60 dager i forveien for abonnementsperiodens utløp. 3.6 Overdragelse I forbindelse med salg eller annen overdragelse av alle, eller vesentlige deler av futuratechs aktiviteter eller aktiver, er futuratech berettiget til helt eller delvis å overdra kundens abonnement(er) etter forretningsbetingelsene til tredjemann uten kundens samtykke. 3.7 Endring av betingelser futuratechs vilkår, betingelser med salgs- og leveringsbetingelser kan endres av futuratech med et varsel på 45 dager. 3.8 Feil hos tredjemann og force majure Utover det ovennevnte er futuratech aldri erstatningsansvarlig såfremt avbrytelser, driftsforstyrrelser, feil, skader m.v skyldes forhold utenfor futuratechs kontroll, herunder lynnedslag, oversvømmelse, brann, streik, krig, terror, arbeidsnedleggelse eller lockout (herunder futuratechs egne medarbeidere), overbelastning av nettet, feil i andres nettverk, feil hos tredjemann, systembrudd og andre force majeurehendelser mv. 3.9 Lovvalg og verneting Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt avgjøres ved de alminnelige Norske domstoler i henhold til Norsk rett (dog unntatt Norsk retts regler om lovvalg). futuratech as

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer