Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller"

Transkript

1 Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter ved nyretransplantasjon Info fra Transplantertes idrettsforening Ny tur til Kreta Svikt i levende donasjonsgivere? Hvordan få gratis rettshjelp Flotte transplantasjonstall Prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering Vintercamp på Haraldvangen ISSN

2 2 Kjære Medlemmer! Våren er vakker for den som lenge har hatt vinter, heter det i et sitat fra Bjørnstjerne Bjørnson. Nå er det vel litt tidlig å hylle våren, mange av dere har sikkert fortsatt full vinter. Men her sør er i alle fall lyset tilbake og gir løfter om at våren nærmer seg. Det gjør godt når det blir lysere dager, og det er ingen tvil om at det også gir mer overskudd. Som vanlig er på denne tiden av året lever jeg også litt i fortiden, nærmere bestemt Igjen skal aktiviteter i året som gikk både rapporteres og analyseres, og igjen viser det seg at det har vært stor aktivitet både i LNT sentralt og LNTs fylkeslag. Det er vanskelig å plukke ut høydepunkt fra det jeg har fått være med på i løpet av et helt år, men det er naturlig å nevne fagseminaret om levende giver med over 100 deltakere som vi hadde i forkant av Landsmøtet. Likeledes var det morsomt da vi fikk være med å presentere filmen Sviktende nyrer og varme hjerter som LNT Troms har vært ansvarlig for i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge. For egen del må jeg også nevne sydenturen vi hadde i september. Det blir mye og hyggelig kontakt med deltakerne underveis, og det å få komme til Gardermoen en tidlig morgen og ønske forventningsfulle deltakere god tur er like hyggelig hver gang. Det er ingen tvil om at reiselysten er økende blant dialysepasienter, for vi får stadig henvendelser om dialyse i utlandet, spesielt i Europa. Spørsmålet rundt finansiering har vært litt uklart, og det har ført til at noen har fått dekket utgifter til behandling på private sykehus og andre ikke. LNT vil nå ta dette opp med de aktuelle myndighetene for å få en avklaring. Når vi vender blikket mot 2008, gleder vi oss over alle prosjektene vi fikk midler til og som dere vil finne en presentasjon av i bladet denne gangen. Nytt i bladet denne gang er presentasjonen av Webjuristene som også har bidratt med artikkelen om fri rettshjelp. Det vil komme flere artikler fra Webjuristene, og det er mulig de etterhvert kan svare på spørsmål fra leserne. Gi oss gjerne tilbakemeldinger om du har spørsmål eller spesielle tema du ønsker skal belyses av Webjuristene. LNT-nytt Utgiver: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Postboks 6727 Etterstad, 0609 Oslo Tlf Fax: Ansvarlig redaktør: Berit Molton Worren Redaksjonskomite: Mildrid Buøen Berit Molton Worren Medlemskontingent for 2008: Hovedmedlemmer kr. 300,- Støttemedlemmer kr. 150,- Firmaer o.l. kr. 350,- Annonser: LNT Postboks 6727 Etterstad, 0609 Oslo Tlf.: Fax: LNT-nytt utgis 4 ganger i året Opplag: 3300 eksemplarer Utgis også på Daisy-format for de som ønsker det. Ved adresse- eller navneendring glem ikke å gi oss beskjed. Oppgi gjerne ditt medlemsnummer, dette letter ajourføringen av medlemsregisteret. Signerte artikler står for forfatterens egen regning. Siste frist for innlevering av stoff er 25.1., 25.4., og Frist for annonser etter avtale med redaksjonen. Artikler kan kun brukes etter skriftlig avtale med redaksjonen. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Redaksjonen er avsluttet Produksjon: Frogner Grafisk AS, 2016 Frogner Tlf Distribusjon: Postklart Distribusjon A/S Sinsenvn. 11, 0572 Oslo

3 Innhold Virkning av antirivalen cidofor på BK virusinfeksjon i nyreceller s. 4 Et år med koordinator for utredning av levende givere s. 6 Kjønnsaspekter ved nyretransplantasjon disputas s. 8 Vintercamp 08 på Haraldvangen s. 10 Info fra Transplantertes idrettsforening s. 11 Ny tur til Kreta s. 14 Vil du delta som informant? s. 16 Hvordan få gratis rettshjelp s. 18 Flotte transplantasjonstall for 2007 s. 20 Rapport fra Funksjonshemmedes Studieforbund s. 22 Rapport fra Helse og Rehabilitering s. 27 Styret informerer Nå er vi kommet godt i gang med 2008 og vinteren er snart på hell. Når man først skal summere 2007 så kommer man jo ikke utenom de rekordmange donasjonene som ble utført, i alt 401 personer fikk et nytt organ i året som gikk og en nedgang på 28 pasienter på venteliste fra 2006, fra 292 til 264 som venter på et nytt organ i Fra og med i år får organdonasjon en fast DRG kode, som betyr at de 28 donorsykehusene får dekket kostnadene ved organdonasjon. Det er også positivt å se at interessen for organdonasjon er økende blant befolkningen, og en stor innsats og dugnadsånd fra LNTs medlemmer og andre interesserte har nok vært utslagsgivende for å øke bevisstheten rundt organdonasjon. Temaet har for alvor også inntatt nettsamfunnet Facebook der to grupper som omhandler organdonasjon snart er oppe i til sammen medlemmer. En ny og god måte å få folk til å ta stilling til organdonasjon på. Men selv om tallenes tale for 2007 er positive skal vi ikke hvile på våre laurbær av den grunn, LNT skal fortsette å sette organdonasjon og andre saker for vår pasientgruppe på dagsorden også i Jeg vil og benytte anledningen til å nevne arbeidet med LNTBU og hva som skjer der. I handlingsplanen til LNT står det at barn og unge skal være et satsningsområde og vi er godt i gang med arbeidet. Vi har nettopp arrangert en vellykket vintercamp og til sommeren står en velværehelg med spa for tur. LNTBU har egne nettsider som er verdt en titt. Ellers vil jeg oppfordre alle medlemmer i den tiden da dagene blir lysere og lengre om å ta turen opp fra godstolen og ut for å høre på den tiltagende fuglesang. 3

4 Virkning av antiviralen cidofovir p Eva Bernhoff, Tore J Gutteberg, Kjersti Sandvik, Hans H Hirsch og Christine H R 4 Vi fortsetter med presentasjon av prosjekt som har fått støtte fra Forskningsfondet Sammendrag BKV-nefropati, en sykdom forårsaket av BK virus (BKV), rammer opp til 10% av nyretransplanterte. Sykdommen fører til nedgang av nyrefunksjon og i verste fall tap av transplantat. Ved mistanke om BKV-nefropati er viktigste behandling å redusere dosering av immunsuppresjon for å la kroppens immunforsvar prøve å ordne opp. I noen tilfeller er ikke dette nok. Det finnes i dag ingen antiviraler med sikker effekt mot BKV-infeksjon. Medikamentet cidofovir som har aktivitet mot cytomegalovirus, gis til noen pasienter. Effekten av cidofovir mot BKV-infeksjon er uavklart fordi BKV er svært forskjellig fra cytomegalovirus og fordi cidofovir gis samtidig som immunsuppresjon senkes. Cidofovir behandling kan også gi nyreskade. Vi ønsket derfor å studere effekten av cidofovir på BKV-infeksjon i cellekultur der ingen immunsuppresjon er tilstede. hvis det er mye av det og utskillelse foregår over flere uker eller hvis man finner det i blod er det økt risiko for utvikling av BKVnefropati. I mange tilfeller vil problemet løse seg ved at man reduserer mengden av immunsenkende midler, men hvis man senker for mye på dosering kan det føre til avstøtning av transplantatet. Det finnes i dag ingen gode antivirale medikamenter for BKV-infeksjon. Noen pasienter behandles med cidofovir, som egentlig er et medikament som brukes til behandling av cytomegalovirus infeksjon. Effekten av cidofovir mot BKV-infeksjon er uavklart fordi BKV er svært forproblemer. Viruset fikk navn etter pasientens initialer. Senere har man funnet ut at nesten alle mennesker verden over i tidlig barndom smittes med dette viruset. Sannsynligvis fører det første møtet med BKV til lite sykdom men viruset forblir deretter i nyrene våre for resten av livet. Viruset går da inn i en latent fase og gjør ingen skade. Faktisk viser nyere undersøkelser at hele 10% av friske blodgivere skiller ut virus i urinen. Men senkning av immunforsvaret pga medikamenter eller sykdom kan føre til at viruset formerer seg kraftig i epitelceller i nyretubuli og hele 30-40% av nyretransplanterte skiller ut viruset. Enkelte skiller ut store mengder virus uten synlige tegn på nyreskade mens andre viser økning av serum-kreatinin og utvikling av sykdom. BKV-nefropati I 1995 ble det rapportert at BKV kan være årsak til alvorlig sykdom hos nyretransplanterte, såkalt BKV-nefropati. Når BKV formerer seg kraftig kan nyreceller i transplantatet skades og nyren får dermed redusert funksjon. I verste fall blir transplantatet fullstendig ødelagt og pasienten må behandles med dialyse eller få en ny nyre. På slutten av 1990-tallet mistet mer enn 50% av pasientene med BKV-nefropati transplantatet. I dag er dette tallet noe lavere da nyrefunksjon og tilstedeværelse av BKV DNA i urin og blod følges nøye. Funn av BKV DNA i urin er ikke uvanlig, men Humane nyreepitelceller 3 dager etter infeksjon med BKV. Cellene er fiksert og farget med antistoff mot BKV-tidlig protein (rødt) og BKV-sein protein (grønt). Øverst: ubehandlede celler, Nederst: Cidofovir behandlede celler Polyomavirus BK (BKV) I 1970 ble BKV for første gang oppdaget i urinen fra en nyretransplantert med vannlatnings-

5 på BK virusinfeksjon i nyreceller Rinaldo mikroskopet se at det var klart færre virusinfiserte celler i de behandlede kulturene. Noen celler så imidlertid ut til å være upåvirket og lagde både tidlige og seine BKV proteiner og dermed også virus (Bilde 1). Samtidig var det mange celler som bare laget tidlige BKV proteiner. Ved avslutning av behandling har disse cellene potensialet til å starte produksjon av virus. Cidofovir kurerte ikke men hemmet BKV-infeksjon. Samtidig hemmet cidofovir nyreepitelcellenes vekst. Fra venstre Kjersti Sandvik, Christine H Rinaldo, Tore J Gutteberg, Eva Bernhoff, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vår samarbeidspartner Hans H Hirsch fra Basel i Sveits var ikke tilstede da bildet ble tatt. skjellig fra cytomegalovirus og fordi cidofovir gis samtidig med at immunsuppresjon senkes. Samtidig er det kjent at cidofovir kan gi nyreskader. Våre studier og resultater Vi ønsket å studere effekten av cidofovir på BKV-infeksjon i cellekultur. For at studiet skulle ha klinisk relevans brukte vi humane nyreepitelceller som kan dyrkes i kultur. Cellene infiserte vi med BKV og behandlet så halvparten av kulturene med cidofovir. Deretter undersøkte vi cidofovir s påvirkning på alle steg av livssyklusen til BKV. Samtidig undersøkte vi om celles evne til å vokse var påvirket av cidofovir. Våre resultater viser at cidofovir har en hemmende effekt på BKV replikasjon. Mens de første stegene i livssyklusen var upåvirket, var replikasjon av virusets DNA og de følgende stegene påvirket. Vi observerte en ca 90% reduksjon i virus produksjon når cidofovir var tilstede. Når vi fikserte og farget de infiserte cellene med antistoff mot tidlige- og seine BKV proteiner kunne vi i LNT-nytt på Daisy-format - et tilbud for blinde og svaksynte I våre rekker har vi flere blinde og svaksynte. Vi kan tilby LNT-nytt i Daisy-format som en permanentordning. Hvis du eller en i din familie er interessert i dette tilbudet, vennligst ta kontakt med vårt sek - retariat. Konklusjon Våre resultater viser at cidofovir reduserer BKV-infeksjon men hemmer samtidig nyrecellenes vekst. Imidlertid vet man at ubehandlet BKV-nefropati fører til tap av ca 1 millioner nyreceller pr dag og eventuelt også til tap av nyre. Flere studier må gjøres for å avklare nytten av cidofovir behandling. Samtidig bør det jobbes med å finne nye medikamenter med færre bivirkninger. Takk til Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte for støtten til vår forskning! 5

6 Et år med koordinator for utredn Hva er erfaringene så langt? 6 I LNT-nytt nr. 1/2007 skrev vi om at Rikshospitalet tok grep for å effektivisere transplantasjonsutredningene av levende givere og at avdelingssykepleier ved Transplantasjonskirurgisk avdeling, Kjersti Lønning, var ansatt som koordinator. Nå er det gått et år, og Kjersti Lønning er i ferd med å avslutte sitt engasjement i denne stilling. Vi har lenge tenkt at vi skulle ta en prat med Kjersti om prosjektet, og fant ut at det nå begynte å haste hvis vi skulle få en prat med henne før hun sluttet i stillingen. Vi tok derfor kontakt, og som alltid stilte Kjersti villig opp. Hun hadde også med seg sin etterfølger, Kari Børsum, slik at vi fikk hilse på henne. For å starte med begynnelsen, Kjersti hva var bakgrunnen for at stillingen ble opprettet? - Det hadde lenge vært et ønske fra miljøet ved Rikshospitalet at det skulle opprettes en stilling som kunne koordinere arbeidet med levende givere. Bakgrunnen var at arbeidsmengden både her og ute på sykehusene økte, det ble flere og flere pasienter og mer koordinering, og i tillegg er utredning en viktig og krevende prosess. Samtidig opplevde vi at antallet levende givere gikk ned, og det var nesten ingen ventetid på transplantasjon med levende giver. En stilte seg spørsmål om hva som var i ferd med å skje og om det var noe Rikshospitalet kunne bidra med. At stillingen ble opprettet da den ble er nok en sum av flere faktorer, men nedgangen i antall transplantasjoner var kanskje den dråpen som førte til at noe ble gjort. Dette er en midlertidig stilling? - Ja, det ble startet som et toårig prosjekt, og vi er nå halvveis. Håpet er selvfølgelig at dette skal bli en fast stilling. Resultatet av det som er gjort til nå er vanskelig å måle, men tilbakemeldingene ute er at det hjelper. Et viktig moment er at med denne stillingen kan ting ordnes mer ubyråkratisk. Hva har oppgavene vært? - Tanken er at vi skal følge pasienten fra nyresvikt til transplantasjon. Vi følger utredningen ute, søknaden til Rikshospitalet og videre inn i transplantasjonsmiljøet, nyremøtet der søknadene blir behandlet. Vi følger søknaden fra den kommer inn på Rikshospitalet. Vi ser til at alt som skal følge søknaden er med, kvalitetssikrer tjenesten og skaffer de opplysninger som mangler eller er ufullstendige, og vi følger også opp etter konklusjonen i nyremøtet. På den måten blir det mer direkte kontakt, og vi kan både få tidsbruken ned og øke kvaliteten. Jeg har også vært ute på besøk på mange sykehus for å finne ut hvilke behov de har, og for å bli kjent og opprette dialog. Samtidig har jeg også hatt mulighet til å komme med innspill på kurs for sykepleiere og til leger under utdanning til nefrologer. To av de aller mest spennende dagene var i april i fjor. Da arrangerte vi først workshop for sykepleiere og sosionomer sammen der det ble diskutert felles utfordringer og tenkt felles løsningsmuligheter. Neste dag var det levende giver seminar i regi av LNT, og der var mange av de samme til stede så det ble en fin kombinasjon mye matnyttig å ta med videre. Stillingen skal være en service både til sykehusene og pasientene, og det skal være kort vei mellom sykehusene og Rikshospitalet. Det er også viktig å legge vekt på at ikke noe spørsmål er for lite. I den forbindelse må jeg også nevne at vi har en del telefoner fra pasienter som ringer direkte, og vi svarer så langt vi kan, men vil likevel poengtere at de først om fremst må snakke med sin nefrolog og sykepleier lokalt. Og når det gjelder papirer som ennå ikke er kommet til Rikshospitalet, er det lite vi kan gjøre. Hva er dine erfaringer etter det året som har gått? - Det er mange gode modeller. Tromsø hadde f eks en god modell, og mange sykehus har nå tilsvarende modeller. Tror nok tiden er overmoden til at alle sykehus får en stilling som har hovedfokus på god logistikk og koordinering av utredningen. Har sett at der det er tverrfaglig samarbeid fungerer det bedre enn der enkeltpersoner skal ha hånd om alt. - Til slutt tror vi det er blitt mye lettere å få kontakt med Rikshospitalet, det er smidigere og mye mer blir løst på telefon. Hva opplever pasientene? - Ja, det er det vel helst leserne som kan svare på, og det hadde vært artig å få noen synspunkt på akkurat det. Som helsepersonell har vi det med å mene på vegne av pasientene, men denne gangen skal jeg la det være. Og heller gjenta utfordringen, merker dere noen forskjell så langt? - Det jeg kan si tallmessig er at det har vært en økning på 10 pasi-

7 ning av levende givere To blide damer Kjersti Lønning (t.v.) og Kari Børsum enter i 2007 i forhold til året før. For et år siden var det ingen ventetid, mens vi nå har en ventetid på 8 10 uker. Personlig tror jeg det er passe, for de det gjelder bør ha en viss tid til å forberede seg. Kanskje viser dette at terskelen for å komme i gang med utredning er blitt lavere, og at det skyldes en mindre byråkratisk prosess. - Utredning er tidkrevende, og det må derfor avsettes god tid. Målet er å sørge for at utredningen er klar før pasienten må i dialyse. Du skal nå slutte å gå tilbake til din stilling som avdelingssykepleier på transplantasjonskirurgisk avdeling. Hvorfor det? Det stemmer. Jeg slutter 8. februar etter å ha vært i stillingen i 13 måneder, og det var avtalt på forhånd. Jeg har et års permisjon fra stillingen som avdelingssykepleier, og det er ikke aktuelt å utvide permisjonstiden. Prosjektperioden er todelt, og det er for lenge siden ansatt en som skal drive prosjektet videre. Det har vært et spennende år, og på en måte kunne det vært fristende å fortsette men jeg har også en spennende jobb som jeg gleder meg til å gå tilbake til. Etterfølgeren, Kari Børsum, er allerede på plass og hva er din bakgrunn, Kari? Jeg har jobbet som sykepleier på medisinsk avdeling, Nyreseksjonen på Rikshospitalet i 9 år, og har mest erfaring med pasientene etter at de er blitt transplantert. Donorbiten er således ny for meg, så det at jeg er kjent i miljøet er derfor en stor fordel. Det har lenge vært klart at du skulle overta stafettpinnen etter Kjersti? - Ja, stillingen ble utlyst internt for et år siden og jeg søkte og fikk jobben. Siden jeg lenge har visst at jeg skulle overta etter Kjersti, har jeg kunnet følge litt med på det arbeidet hun har gjort. Nå har jeg jobbet sammen med Kjersti i to uker, og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. Det er veldig hyggelig å ha så mye kontakt med miljøet ute. Vi i LNT benytter anledning til å takke Kjersti for den viktige jobben hun har gjort, og vet at vi også vil ha glede av hennes kunnskap og engasjement når hun går tilbake til sin gamle stilling. Samtidig ønsker vi Kari lykke til med det videre arbeid i prosjektet. Berit Molton Worren Vi gjentar spørsmålet som Kjersti stiller: Merker dere som pasienter noen forskjell? Eller har dere synspunkter som dere mener er viktig? Vi vil gjerne høre fra deg. Du kan sende en e-post direkte til koordinator Kari Børsum på Rikshospitalet adressen er LNT-nytt tar også gjerne imot leserinnlegg om saken. Skriv til LNT-nytt eller send oss en e- post på 7

8 Kjønnsaspekter ved nyretransplantasjon disputas 8 Overlege Cecilia Montgomery Øien fra Nyreseksjonen ved St. Olavs hospital, Trondheim, disputerte den for den medisinske doktorgrad med avhandlingen Gender aspects in kidney transplantation eller Kjønnsaspekter ved nyretransplantasjon. Arbeidet utgår fra Nyreseksjonen, Rikshospitalet og Fakultetsdivisjon Rikshospitalet og Nyremedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus og Fakultetsdivisjon Ullevål. Veiledere for arbeidet har vært overlege dr.med. Anna Varberg Reisæter og overlege professor dr.med. Ingrid Os. Ved disputasen var det godt oppmøte av kollegaer fra Trondheim så vel som fra Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Data fra Norsk Nyreregister som bestyres av overlege dr.med. Torbjørn Leivestad, er blitt benyttet i deler av doktorgradsarbeidet. Videre ble også en del av den såkalte ALERT-studien som ble ledet av overlege dr.med Hallvard Holdaas benyttet for en artikkel. Dette var en studie hvor effekten av kolesterolsenkende behandling på forekomst av hjerte- og karsykdom ble undersøkt. Overlege Cecilia Montgomery Transplantertes Idrettsforening TIF Ønsker du å vite mer om Transplantertes Idrettsforening og det de er med på, så ta kontakt med leder i TIF Geir Dagfinn Heggland Tlf arbeid Tlf priv E-post: rennesoy.kommune.no Hjemmesiden til TIF: Cecilia Øyen Øien var stipendiat ved Universitetet i Oslo i perioden med lønnsmidler fra Helse og Rehabilitering gjennom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Studien ble også støttet med noe driftsmidler fra Universitetet i Oslo og Nyremedisinsk avdelings forskningsfond ved Ullevål universitetssykehus. Overlege Cecilia Montgomery Øien vil i løpet av første kvartal 2008 bli kreert som Ph.D. fra Universitetet i Oslo ved en høytidelig tilstelning i Universitetets aula. Hun er nå tilbake i full stilling ved Nyreseksjonen ved St.Olavs hospital i Trondheim. I korthet summeres hennes arbeid opp slik. Ved gjennomgang av data fra Norsk Nyremedisinsk Register på alle nyretransplantasjoner utført med levende giver i perioden finner en at selv om det er flest kvinnelige givere er det ikke noen overhyppighet av donasjon fra kvinne til mann når man tar hensyn til at menn oftere får nyresykdom enn kvinner. Far gir like ofte som mor nyre til barn under 30 år. Det har vært hevdet at da menn har større nyrer enn kvinner så er det en fordel å få nyre fra en mann. I vårt arbeid finner vi at nyre fra levende kvinnelig donor har like bra, kanskje bedre langtidsoverlevelse enn nyre fra mannlig levende donor. Dersom man har mer enn en mulig levende giver, har ikke donors kjønn noe å si for hvilken giver som skal velges. Donors alder har mye større betydning for et godt resultat etter en nyretransplantasjon. Friske kvinner har en lavere hjerte- og karrisiko enn menn på samme alder, men ved nyresykdom forsvinner denne kvinnefordelen. Denne fordelen gjenopprettes ikke etter nyretransplantasjon i det kvinner og menn har samme hjerte- og karsykelighet. Det betyr at nyretransplanterte kvinner må vurderes etter samme kriterier og få samme forebyggende hjerte- og karbehandling som menn.

9

10 Vintercamp 08 på Haraldvangen Stian Hauge og Vibeke Henningsen på snøscooter. Helgen den januar var vi 6 ungdommer samlet på Haraldvangen i Hurdal for en sosial og trivelig helg sammen. Det var synd at så få meldte seg på ungdomssamlingen, men vi bestemte oss for å arrangere tur likevel. I forhold til tidligere samlinger for ungdom så var det ikke noe faglig opplegg på denne turen, kun en ren hyggetur. Vi ankom stort sett i samlet tropp på Haraldvangen fredag kveld og ble innlosjert i et eget bygg kalt Hans Høeghbygget med egne rom og stor peisestue. Etter middag fredag kveld bunkret vi oss opp i peisestua der praten gikk løst etter hvert. Vi fant også en del moro i et noe spesielt spill som handlet om Røde Kors siden Haraldvangen var tidligere eid av dem. Lørdag etter frokost var det meningen at vi skulle kjøre hundeslede på Hurdalsvannet, men noen dagers mildvær hadde ført til en del overvann slik at det ikke lot seg gjøre. Istede ble det en lang spasertur i vinterskjønne omgivelser i skogen rundt Haraldvangen før vi gikk ned og spiste hjemmelaget pizza. Etter lunch var det duket for snøscooterkjøring som ble en morsom høydare. Haraldvangen har dispens for å kjøre med scooter i nærområdet og aktivitetsleder Stian Hauge ga oss noen runder på scooteren så adrenalinet fikk pumpet seg opp i nye høyder. I bakkene ned fra Dalsætra der vi lekte oss med scooterkjøring var det anledning for å ake ned. En nervepirrende opplevelse uten altfor mye kontroll på fart og bevegelse på akebrettet. Til slutt på lørdags ettermiddag informerte Bjørn S. Hojem om LNTBU og ungdomsarbeid i organisasjonen. På kvelden fikk Fra v. Yvonne Gadourek, Bjørn S. Hojem og Jan Thomas Wenger. Jan Thomas Wenger i full fart på akebrett. 10 vi servert en festmiddag arrangert av Haraldvangen, men slitne og litt syke deltakere gjorde at det ble en rolig kveld. Søndag formiddag før vi reiste hjem skulle vi være med og ta opp garn som var satt under isen noen dager tidligere, men det var ikke en eneste fisk i 50 meter garn. Snakk om uflaks! Etter lunch reiste vi hjem noen opplevelser og ikke minst bekjentskap rikere. Bjørn Stian Hojem.

11 Info fra Transplantertes idrettsforening Dette litt spesielle idrettslaget ble stiftet i 1987 med formål å fremme idrett og mosjon for mennesker som har fått transplantert et nytt organ. Mange opplever tiden før en transplantasjon at kroppen svekkes og at formen ikke er på topp for de store id - rettslige utskeielser. Etter operasjonen kommer kreftene sagte men sikkert tilbake og humør og matlyst øker. Men som kjent gir de daglige medisinene våre etter en transplantasjon en bivirkning som gir en svekkelse av muskelmassen og beinbygning. Det aller beste rådet for å motvirke det siste her, er å drive aktiv mosjon eller idrett i en eller annen form. Fysisk aktivitet gir overskudd både til kropp og sjel. Det som er viktig er at du finner din aktivitet, enten det er turer i nærområdet eller målbevisst hard trening. For å stimulere til slik aktivitet har Tif en årlig mosjonskampanje der målet er å mosjonere noen ganger i uka i vår/sommer halvåret. Som belønning i tillegg til bedre form deler vi også ut premier for gjennomført deltakelse. En annen og ekstra stimulans til trening er muligheten for å delta i Europa og Verdensmesterskap for transplanterte, både sommer og vinter. Her treffer du likesinnede fra hele verden. Det kameratskapet og samhørighet du opplever under disse arrangementene er minne for livet. Du trenger ikke være noe idrettsfantom for å delta, begge kjønn mellom Deltakerne i et tidligere mesterskap. 10 år og 80 år kan delta her. Som det ble sagt i en åpningsseremoni alle er vinnere, fordi dere har fått livet i gave på nytt. Ønsker du å få mer informasjon om Transplantertes idrettsforening og kanskje delta i vår mosjonskampanje og/eller informasjon om deltakelse i årets EM for dialysepasienter og transplanterte kan du ringe, skrive eller sende mail til undertegnede Geir Dagfinn Heggland Gangenesveien 4, 4150 Rennesøy priv arb. kommune.no Sjekk vår hjemmeside Med link til som er hjemmesiden til World Transplant Games. Europamesterskap for Transplanterte og Dialysepasienter 2008 Vi har så smått begynt å få informasjon om dette mesterskapet som skal foregå 31 august 7 september 2008 i Wurzburg i Tyskland. Her kan både transplanterte og dialysepasienter delta. Øvelsene er vanlige sommergrener som svømming, sykling, tennis, friidrett, bordtennis, bowling og golf. Arrangører lover en uke med idrettskonkurranser, samhørighet og fellesskap i en vakker by full av opplevelser for store og små. Les mer på 11

12 12 LNTs landslotteri 2008 LNTs landslotteri har etter hvert blitt en årviss foreteelse, og lotteri vil det bli også i Lotteriet vil starte opp litt senere i år enn tidligere år, og lodd vil bli sendt ut i begynnelsen av mai. Takket være at så mange av medlemmene våre støtter opp om lotteriet, gir det et velkomment tilskudd til LNTs arbeid. Det vil som tidligere ikke bli sendt lodd til støttemedlemmene, og det vil heller ikke bli sendt lodd til de som reserverte seg eller returnerte lodd i lotteriet i 2006 og Men selv om du ikke kjøpte lodd i fjor, kan det jo hende du ønsker å støtte lotteriet i år. Da er det bare å ta kontakt med lotterikontoret på telefon eller LNTs sekretariat på telefon eller Vi håper at også årets lotteri vil bli godt mottatt blant medlemmene våre. LNTs Landslotteri 2007 Lotteriet for 2007 ble avsluttet Etterhåndstrekning blant innsendte vinnerlodd, der premien var reisegavesjekk, bærbar PC eller servise fra Porsgrund Porselen til en verdi av kr , ble foretatt 17. desember. Det er ikke hver dag vi får lov å dele ut slike premier, så det var veldig hyggelig da vi i desember kunne ringe til en av våre trofaste tillitsvalgte i Telemark, Anne Marie Svendsen, og foretelle at det var hun som hadde vunnet hovedpremien. Med det samme kunne hun nesten ikke tro at dette var sant, men etter hvert brøt gleden løs og valget falt på reisegavesjekk. Vi gratulerer Anne Marie Svendsen med gevinsten og ønsker henne god tur. Lotteriet innbrakte kr. ca og LNT benytter samtidig anledning til å takke alle som bidro med loddsalg og loddkjøp i LNTs lotteri Torgdag på Rikshospitalet Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med brukerutvalget ved Rikshospitalet arrangerte Torgdag i Glassgata på Rikshospitalet Torgdagen er blitt et årlig arrangement der brukerorganisasjonene blir inviterte til å ha stand i Glassgata. Her kan de ha med seg brosjyrer og medlemsblader og får god anledning til å informere om sin forening både til pasienter og pårørende og til sykehusets eget personell. Svært mange organisasjoner hadde tatt imot tilbudet om å stille med stand, så det ble en livlig formiddag i glassgangen. LNT deltok også med egen stand og fikk dermed god anledning til å presentere foreningen for alle interesserte. Bli medlem i Vi gir deg følgende gode grunner for å bli medlem: Du støtter en organisasjon som jobber aktivt for sine medlemmer LNT er med på å fremme ny forskning LNT har påvirkning der viktige avgjørelser tas, til beste for medlemmene. Vi samarbeider tett med andre pasientorganisasjoner for felles måloppnåelse. Du får et oppdatert og fyldig medlemsblad 4 ganger pr. år. Du får delta i våre lokallag, som bl.a. arrangerer kurs, seminar og turer. Som medlem av LNT, kan du benytte deg av FFOs rettighetssenter Vår målsetting er å ta vare på deg som pasient og dine spesielle interesser, og viktige satsingsområder er nedfelt i vårt Helsepolitiske program og vår Handlingsplan Vil du bli medlem? Medlemskontingenten er fra kr. 300,- pr. år for pasientmedlemmer og kr. 150,- for støttemedlemmer. Ta kontakt med oss på telefon , på E-post: eller logg deg på våre nettsider

13 Partners. For life. T R A N S P L A N T A S J O N 1997, Novartis Norge AS, P.B. 237 Økern, 0510 Oslo Tlf Fax

14 Ny tur for dialysepasienter og transplanterte til Kre ta i september har du lyst til å være med? 14 LNT har fått mange henvendelser om det blir ny sydentur i år, og det blir det nærmere bestemt fra 18. september til 2. oktober Vi har igjen valgt Kreta og Mesogeios, fordi dette er en klinikk vi kjenner og som tidligere deltakere og sykepleiere stort sett har vært fornøyd med. Turen vil være åpen for LNTs medlemmer dialysepasienter, både hemodialyse- og PD-pasienter, og transplanterte. Det vil også være mulig å ha med ledsagere. Dessverre har vi i år ikke noe tilskudd til turen, så deltakerne må betale hele turen selv. Blir det kamp om plassene, så blir dialysepasienter både HD- og PD-pasienter - prioritert. Vi vil også prioritere de som ikke har vært med på lignende tur med LNT tidligere. Vi gjør oppmerksom på at de som ikke klarer seg på egenhånd, dvs sørge for sin egen bagasje, handle, personlig hygiene med mer, må ha med ledsager. Vi reiser med My Travels fly torsdag 18. september fra Gardermoen og kommer hjem igjen torsdag 2. oktober. Transport til og fra Gardermoen må dere ordne og dekke selv. LNT kan være behjelpelig med å skaffe eventuell overnatting på Gardermoen. Flytider: Avgang fra Oslo Lufthavn Gardermoen18/9-08 kl , ankomst Heraklion kl Avreise fra Heraklion 02/10-08 kl og med ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen kl Vingreiser opplyser at dette er foreløpige flytider, så her kan det komme endringer. Endelige flytider vil framkomme på reisebevis som blir sendt den enkelte deltaker. Hemodialysebehandling Mesogeios som vi har brukt flere ganger tidligere vil også denne gangen stå for dialysebehandlingen. (Noen har reagert på litt andre rutiner enn de er vant med hjemmefra, særlig hygiene, men dette har ikke medført problemer.) Dialysetidspunktene vil bli mandag, onsdag og fredag kl , eller kl Det har foreløpig ikke vært mulig å skaffe alle plassene kl , men Mesogeios vil gjøre det de kan for at flest mulig får morgendialyse. Første dialyse er fredag , og siste dialyse onsdag 01/10. Dialyseklinikken besørger transport til og fra behandlingen. NB! For at Mesogieos skal kunne akseptere Helsekortet (tidligere E-111-skjema) må dialysepasienter ha med seg filter selv. Dette har gått greit tidligere, så vi regner med at det ikke skal bli problemer i år heller. Peritonealdialysebehandling Når det gjelder levering og frakt av utstyr avtales dette via kontaktsykepleiere og lege på sykehuset i Norge. Sykepleiere Det vil være to sykepleiere med på turen. Innkvartering Vi har også i år reservert plass på Santa Marina Beach Hotel**** hvor vi var i fjor. Hotellet ligger direkte på den 5 km lange Ammoudarastranden, som er Heraklions største strand. Hotellet ligger kun 15 minutter fra flyplassen og 10 minutter med bil fra dialyseklinikken. Erfaringen fra turen i 2007 viser at hotellet dessverre er dårelig tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er ikke adgang med rullestol til bassengområdet og rommene er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er heis og rampe til heisen, men etter de tilbakemeldingene vi har

15 fått så er denne rampen litt for bratt. Vi har undersøkt mulighetene for å få hotell som er bedre tilrettelagt, men disse blir vesentlig dyrere. Pris Pris for turen er kr med innkvartering i dobbeltrom. Det er mulig å få enkeltrom mot et tillegg i prisen på kr Dersom LNT klarer å få inn noe sponsormidler til denne turen, vil det kunne gå til fradrag på prisen for pasientene. Inkludert i prisen er fly Gardermoen/Kreta t/r (mat på flyet), transport flyplass/hotell t/r, halvpensjon (frokost og middags buffé) og en heldags utflukt for pasientene. Ledsagere må betale utflukten selv dersom de ønsker å være med. Alle må ha reiseforsikring og avbestillingsforsikring. Det er lurt å avklare med forsikringsselskapet på forhånd at dekningen er tilstrekkelig for deg. Få for sikkerhets skyld med en erklæring fra din lege om at det er forsvarlig at du reiser. Påmeldingsfrist settes til 12. juni og påmeldingsskjema fås ved henvendelse til LNT. Vi nås på telefon , faks og mail adresse er Det kan også lastes ned fra våre nettsider De som får plass vil få beskjed så raskt som mulig etter påmeldingsfristen med nærmere informasjon om innbetaling av depositum. Etter innbetaling er påmeldingen bindende, og avbestilling kan da bare skje ved sykdom. Endringer/avbestillinger etter innbetaling av depositum står for den reisendes regning og oppgjør må tas gjennom forsikringsselskapet. 15

16 Vil du delta som informant i prosjektet «Svikt i levende donasjonsgivere»? 16 Dette er et spørsmål til deg og dine nærmeste om å delta i et forskningsprosjekt om nyretransplantasjon fra levende giver. Studien vil omfatte deg som: a) venter på, eller b) er under utredning for en nyretransplantasjon c) som er ferdig utredet og venter på innkalling til operasjon, og d) giveren av nyren du får og e) medlemmene av din nærmeste slekt som har vært involvert i transplantasjonsutredningen. Forskningsprosjektet er basert på samtaler med deg samt potensielle givere i din nærmeste familie i løpet av utredningsprosessen og i tiden etter utført transplantasjon. Det er dine opplevelser, synspunkter og tanker som står i sentrum. Samtalene vil bare berøre temaer og emner du synes det er naturlig å snakke om. Kontakt med deg er basert på informert samtykke. Ettersom forhold mellom familiemedlemmer naturlig nok er høyst private, vil jeg av diskresjonsgrunner ikke bruke båndopptager eller video. Du vil få innsyn i mine notater og kunne korrigere eventuelle misforståelser. Opplysninger om deg og dine vil bli slettet når studi- en og publikasjon av artikler er fullført. Takket være støtte fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, fikk undertegnede like før nyttår forskningsmidler fra Helse og Rehabilitering for å belyse problemene og utfordringene forbundet med levendetransplantasjon. Formålet med studien er å øke vår kunnskap om folks ønsker, motiver, og tanker om eventuelt å gi en nyre til en nærstående med alvorlig nyresvikt. Norge har i flere år vært et foregangsland når det gjelder levendedonasjon. Aldersgrensene både oppover og nedover er blitt utvidet slik at stadig flere kan få sjansen til å leve lengre og med betydelig bedre livskvalitet, f.eks. ved å slippe å måtte gå til dialyse flere ganger i uken. Til tross for de siste års betydelige tekniske fremskritt på transplantasjonsfronten, og mediadekningen omkring behovet for givere, har likevel frekvensen av levendedonasjon ikke økt. Holdninger til kroppens grenser ser ut til å preges av nedarvede verdier og tradisjoner og en naturlig iboende treghet. Behovet for organdonasjon er Fradragsrett for gaver til LNT Etter søknad til Oslo Likningskontor er LNT nå godkjent for at det kan kreves fradrag for gaver til LNT etter skattelovens I henhold til bestemmelsene kan fradrag kreves dersom gaven utgjør minst kr. 500 i det år gaven er gitt. Maksimalt fradrag etter denne bestemmelsen er kr Ønsker du på denne måten å gi en gave til LNT for å støtte oss i vårt arbeid, så kan du benytte bankkonto Vår adresse er Pb. 6727, Etterstad, 0609 Oslo, LNT vil sende oppgaver over givere og beløp til skattedirektoratet, og giver vil motta en oppgave der det fremgår at likelydende opplysninger er sendt likningsmyndighetene. NB! Husk fødselsnummer på innbetalingen! blitt ytterligere akutt fordi befolkningen er blitt flerkulturell, noe som fører med seg problemer når det gjelder medisinsk forlikelighet. Resultatet er et voksende gap, i Norge som i de fleste land, mellom tilbud og etterspørsel av transplantable organer. Derfor er en utvidelse av antall levendedonasjoner desto viktigere. For å bidra med ny kunnskap som kan brukes av helsepolitikere til å utforme morgendagens transplantasjonsvirksomhet, trenger jeg oppdatert innsikt om de nyretrengendes erfarte virkelighet, ønsker, frustrasjoner og idéer om hvordan levendedonasjon kan presenteres og organiseres på beste måte. Jeg har lang erfaring med transplantasjonsproblematikk. bl.a. en doktorgrad (2001) om motiver og motforestillinger til organdonasjon. All informasjon jeg får fra deg/dere er underlagt taushetsplikt og vil bli anonymisert i rapporter og tidskriftartikler, og vil derfor ikke kunne spores tilbake til deg eller dine. Studien er basert på informert samtykke, og du vil når som helst kunne avbryte samtalen/kontakten uten at dette skal få noen negative konsekvenser for deg. Hvis du kan tenke deg å bidra med informasjon og tanker om utredning, ventetid og andre aspekter ved levendetransplantasjon, kan du kontakte LNT. Ring eller send e- meil til daglig leder Berit Worren som vil kunne gi deg utfyllende informasjon og formidle kontakt med undertegnede (mobiltelefon ). Forskningsprosjektet er godkjent av Regional Komité for medisinsk forskningsetikk og vil også bli sendt til Norsk Samfunnsvitenskapelig datafond. Anne Hambro Alnæs, forsker

17 Tannbehandling nye regler fra Helse og omsorgsdepartementet har foretatt endringer i regelverket om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling med virkning fra Det ligger så vidt vi kan se ingen endringer i hvem som kan få stønad, eller hva det gis stønad til. Ifølge rundskrivet gis det stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko. Det står videre at dersom tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, dekkes også utgifter til nødvendig behandling som følge av slike tannuttrekninger, inklusiv eventuelle implantater. Under de forhold som gir rett til behandling nevnes dialysebehandling, organtransplantasjon samt etterfølgende immunsupressiv behandling. Det nye er at kravet om forhåndsgodkjenning for denne type behandling er fjernet. I regelverket framgår det også at det er tannlegen som er ansvarlig for å vurdere om pasienten har krav på dekning til tannbehandling etter gjeldende bestemmelser. Behandlingen skal fortsatt være nødvendig og forsvarlig, men det er tannlegen, i samråd med pasienten, som skal vurdere hva som er det beste behandlingsopplegget innenfor de fastsatte rammene. De nye reglene gjør at tannlegen kan inngå avtale om direkte oppgjør fra NAV, slik at pasienten fritas for å legge ut for behandlingen. Det må presiseres at det fortsatt gis refusjon etter honorartakster (offentlige takster) fastsatt av folketrygden. Dersom tannlegen krever høyere takster enn honorartakster, vil pasienten måtte betale et mellomlegg. Vi håper dette skal gjøre det enklere for pasientene, og NAV understreker at de vil bruke både tid og ressurser på å nå ut med informasjon til tannlegene. Det er alltid fint å få tilbakemeldinger hvordan nye regler fungere i praksis, så send oss gjerne noe ord om dine erfaringer. Det kan være viktig informasjon for andre i samme situasjon. Minnegaver LNT takker for gaver som er kommet inn til minne om Oskar Ellstrøm Tone Selseng Kjell Olav Bagaas Minnegavene blir satt inn på en egen konto, og vil bli brukt til spesielle tiltak for medlemmer av LNT. Dersom noen ønsker det, kan midlene som kommer inn øremerkes spesielle formål. Konto for innbetaling av minnegaver er Besøkstjenesten Besøkstjenesten består av en gruppe pasienter, donorer og pårørende. Vi har opplevd usikkerheten og spenningen og husker de forskjellige reaksjoner, tanker og følelser i alle stadier av sykdommen. Vi går på jevnlig besøk på dialyseavdelingen og med. avd./nyreposten i de fylkene vi har Besøkstjeneste. Har du ønske om å snakke med en Besøker, finner du telefonnumrene nedenfor til de forskjellige Besøktjenestene vi har rundt i landet. Alle Besøkerne har taushetsplikt. Oslo/Akershus: Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Ahus Solveig Strømøy, Else Buøen, Østfold: Sykehuset Østfold Marit S. K. Halvorsen, / Buskerud: Sykehuset Buskerud Ruth Johansson Telemark: Telemark Sykehus Leiv Rafdal, Hedmark: Sykehuset Innlandet Hedmark Anna Roen, Rogaland: Helse Stavanger Olaf Åge Tjørhom Hordaland: Haukeland sykehus John Gunnar Hønsi, Møre og Romsdal: Ålesund og Molde Sykehus Mona Irene Dimmen, Kristiansund Sykehus John Kjøl, Nord-Trøndelag Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Åse Holthe Nordland: Nordlandssykehuset, Sandnessjøen sykehus Erik Kristiansen

18 18 Webjuristene - jussbransjens svar på Rema1000 Hvordan få g Rettshjelperkjeden Webjuristene ble lansert 8. mai. De selger jusshjelp til halv advokatpris og ønsker å være et rimeligere alternativ for folk flest. Webjuristene kommer til å skrive juridisk artikler i fremtidige utgaver av medlemsbladet. På lanseringsdagen gikk Webjuristene ut på gaten på sine hjemsteder og delte ut brosjyrer og svarte gratis på juss-spørsmål. Pressen skrev da om Webjuristene som en utfordrer til advokatstanden ved å ha lav timepris og høy grad av tilgjengelighet. Webjuristene er en kjede av rettshjelpere en ny yrkesgruppe som, i likhet med advokatene, gir rettshjelp. På samme måte som advokatene, må en rettshjelper få bevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet før de kan selge rettshjelp. I dag består Webjuristene av 10 slike rettshjelpere som holder til på følgende steder: Oslo, Nesodden, Kolbotn, Hamar og Bergen. - Vi kommer til å utvide til hele landet etter hvert som folk oppdager at de like gjerne kan gå til en rettshjelper som advokat. - Men fordelen med oss er at vi stort sett jobber via internett. På den måten kan vi jobbe fra hjemmekontor og derved holde svært lave priser. Og kunden trenger ikke bruke tid til å reise inn til oss, i stedet kan saken legges inn via vår hjemmeside hvor vi har etablert en sikker kommunikasjonsløsning. Her kan også dokumenter lastes opp, forteller webjuristene. Adressen til Webjuristenes hjemmeside på internett er - Kan man føle seg like trygg på kvaliteten hos en rettshjelper sammenlignet med advokat? - Både rettshjelpere og advokater er utdannet jurister etter 6-7 år ved Universitetet, så svaret er ja. Eneste praktiske forskjell på advokater og rettshjelpere er at vi må ha samtykke fra den enkelte dommer dersom vi skal føre en sak for retten. Det pleier ikke være vanskelig å få slikt samtykke, men vi vil presisere at vi klarer å løse sakene utenfor domstolen i over 99 % av sakene. - Hvorfor er rettshjelpere så lite kjent? - Ja, det er et betimelig spørsmål. Stortinget vedtok allerede i 1992 at rettshjelpere kan yte jusshjelp. Det kan nok ha sammenheng med at også myndighetene glemmer oss i offentlige brosjyrer om juss. Det er synd, fordi dette gjør det vanskeligere for oss å få oppdrag siden mange kun tenker på advokat når de trenger juridisk hjelp. Webjuristene hjelper med de fleste juridiske spørsmål og problemer en privatperson kan komme bort i; f.eks. trygde/helsespørsmål, samboeravtaler, ektepakter/testamenter og oppsigelse fra bolig eller jobb. - Våre priser starter helt nede på kr 275 inkl. mva for svar på enkle spørsmål, reklamerer webjuristene før de drar tilbake til hvert sitt hjemmekontor for å fortsette å hjelpe vanlige folk med vanlige juss-problemer til en uvanlig lav timepris (kr 687 inkl.mva). Vi rettshjelpere i Webjuristene er litt idealister. Vi tar likevel betalt for vår hjelp (halv pris sammenlignet med advokater). Men kan det tenkes at du har rett til gratis rettshjelp? Vi gjennomgår her muligheter du kan ha til gratis rettshjelp. Vi kommer i denne artikkelen til å gjennomgå mulighetene for Fri rettshjelp fra fylkesmannen, rettshjelpsdekning i din boligforsikring, advokatvakten, student-tiltak og gatejuristen. Siden det kun er de to sistnevnte som er helt gratis, begynner vi med disse. Student-tiltakene En del juridisk studenter ønsker å jobbe med praktisk juss i løpet av studiet. De får gjerne godskrevet slikt arbeidet som et såkalt spesialfag. Hvert universitet har sitt eget tiltak med hvert sitt navn: Oslo: Juss-Buss Tromsø: Jusshjelpa Bergen: Jussformidlinga Alle tre student-tiltakene kjennetegnes av følgende: 1) De fleste har begrenset rettsområdene du kan få hjelp til slik at det primært gjelder alvorlige eller tunge sakstyper slik som f.eks sosialhjelp og fengselsrett. 2) Siden de som yter rettshjelpen ikke er ferdigutdannede jurister, er kvalitetskontrollen viktig, og

19 gratis rettshjelp hjelp fra slike student-tiltak kan derfor ta litt tid. 3) Det er ikke vanlig å få fjernhjelp, man må som regel møte opp Gatejuristen I likhet med student-tiltakene tar Gatejuristen sikte på å hjelpe særlig utsatte/svake grupper, spesielt rusmisbrukere og bostedløse. Gatejuristen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Fransiskushjelpen. Gatejuristen er foreløpig etablert i Oslo og Tromsø. Offentlig fri rettshjelp fra fylkesmannen Selv om du har krav på fri rettshjelp må du betale en egenandel på kr 850 for den juridiske hjelpen du mottar utenfor domstolen. Blir det rettssak er egenandelen 25 % av utgiftene til rettshjelper/advokat og rettsgebyr, men aldri mer enn kr 4250,-. Du har krav på fri rettshjelp i følgende tilfelle: 1) Du har inntekt under og du har formue under (boligens verdi holdes utenfor). Dersom du har ektefelle eller samboer er inntektsgrensen ) Du har behov for hjelp innen følgende juridiske områder: klage på avslag trygdeytelse oppsigelse fra bolig oppsigelse fra arbeidsplass skilsmisse/separasjon det økonomiske oppgjøret ifb. med oppløsning av ekteskap det økonomiske oppgjøret ifb. med oppløsning av samboerskap foreldreansvar og/eller daglig omsorg for barn Dersom punkt 1 og 2 er oppfylt, kan rettshjelperen eller advokaten selv innvilge (godkjenne) fri rettshjelp. Du trenger da kun å fylle ut en egenerklæring og din juridiske rådgiver kan begynne å jobbe med saken. Selv om du har for høy inntekt/formue kan du også søke fri rettshjelp, men slike søknader innvilges sjelden. (Når du ikke oppfyller vilkårene i pkt. 1 og 2 ovenfor kan ikke rettshjelperen/advokaten selv innvilge søknaden. Den må behandles av Fylkesmannen.) Som hovedregel skal fri rettshjelp ikke gis utenom de overnevnte rettsområder men man kan alltids søke på individuelt grunnlag men praksisen er streng. I visse saker har man imidlertid så stort behov for juridisk bistand at man har krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue: saker for fylkesnemda for sosiale saker eller kontrollkommisjonenen for psykisk helsevern og saker om overprøving av administrative vedtak om frihetstap og andre tvangsinngrep, samt straff, asyl, militærnekting, fornærmet i sedelighetssak. Disse sa- kene får man derfor også fri rettshjelp til, selv om man ikke oppfyller inntekts/formuesvilkårene. I Oslo kommune er det eget kontor i Storgaten man kan henvende seg for å få fri rettshjelp, se her: Ifølge reglene har imidlertid alle rettshjelpere og advokater plikt til å påta seg fri rettshjelpsaker, men dette er det ikke så mange som vet om. Webjuristene påtar seg selvfølgelig fri rettshjelpsaker. Ta gjerne kontakt for å avklare om du har krav på fri rettshjelp. Rettshjelpsdekning i boligforsikringen At din boligforsikring (og hytteforsikring) også gir rett til rettshjelp, er en godt bevart hemmelighet. Det er ikke så rart, for de færreste setter seg ned og leser forsikringsvilkårene fra A til Å. Skulle du finne på å gjøre det, vil du med 99 % sannsynlighet komme til et avsnitt med overskrift Rettshjelpsdekning eller lignende. Din boligforsikring gir deg altså ikke bare beskyttelse mot brann tyveri ol., men også utgifter til juridisk bistand ved tvist. Den dekker nødvendige utgifter til dokumentasjon av krav, f.eks skadetakstrapport. Det er riktignok noen unntak, men mange tvistetyper er dekket, f.eks feilbehandling på sykehus, mangelsaker ved kjøp eller salg av bolig/hytte og krav mot reiseforsikringsselskap. Noen boligforsikringer dekker også trygde-tvister. Egenandelen varier men pleier å være 3000,- eller 4000,- pluss 20 % av sakens totalkostnad. Dersom du har betalt for skadetakst for å dokumentere mangler som kostet 5000,- vil du allerede ha betalt en del av egenandelen. Eksempel: Dersom sakens totalkostnad ender på ,- kr (juridisk hjelp kr 9000,- og dokumentasjonskostnader kr 5000,-) skal ditt forsikringsselskap dekke 9000,- (forutsatt grunn-egenandel på kroner 3000,-). Du vil da allerede ha betalt din egenandel ved at du har betalt skadetaksten på kr 5000,-. Hvordan går du frem: Du oppgir ditt polisenummer til din rettshjelper eller advokat, som deretter avklarer med ditt forsikringsselskap 19

20 Flotte transplantasjonst om din sak er dekket under forsikringen. Obs! Forsikringen gjelder kun for utgifter etter at tvisten er et faktum. Advokatvakten Enkelte advokater er med i en advokatvakt-ordning hvor det bare er å møte opp. Slik advokatvakt finnes i alle fylker og mange kommuner. Du får imidlertid kun minutter til disposisjon med en advokat og vi har inntrykk av at denne tiden kun er tilstrekkelig til å fremlegge saken. Eneste hjelpen man da får er et visittkort og informasjon om at advokaten gjerne hjelper deg til full timesbetaling. Dersom du vil benytte deg av en advokatvakt i ditt fylke, anbefaler vi deg å møte svært godt forberedt; ha gjerne nedtegnet saken på forhånd slik at du kanskje er så heldig å faktisk få svar på det du lurer på. Juss er imidlertid komplisert og skjønnsmessig, så selv om du møter godt forberedt vil tiden kanskje ikke strekke til likevel. Noen kaller derfor advokatvakten for advokat-catchen ble et rekordår for transplantasjoner, og vi ser at selv med et økende behov for organer så har ventelistene gått ned i forhold til fjoråret. Stiftelsen Organdonasjon skriver i sin pressemelding som ble sendt ut sammen med årstallene at de gode resultatene bl a skyldes flott innsats ved donorsykehusene. De kunne vise til en økning i antall innmeldte potensielle donorer. I 2007 ble det meldt inn 205 donorer mot 185 i Dette viser et engasjement og en bevisstgjøring blant personellet på donorsykehusene. Samtidig melder de at det i dag er enklere å ta opp spørsmålet om organdonasjon, flere har tenkt på dette på forhånd. Interessen for temaet organdonasjon i befolkningen er også stor, noe mange av fylkelagene våre erfarte i forbindelse med aktiviteter i fylkelagene på donordagen i fjor høst. 20 Har du husket å melde adresse-endring Ved eventuell ny adresse meld fra til sekretariatet så fort som mulig. La oss slippe unødvendige kostnader og bruk av tid til å lete etter riktig adresse

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

Prosjektrapport. Rekreasjon for dialysepasienter. Rehabilitering 2009/3/0311

Prosjektrapport. Rekreasjon for dialysepasienter. Rehabilitering 2009/3/0311 Prosjektrapport Rekreasjon for dialysepasienter Rehabilitering 2009/3/0311 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet

Detaljer

SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING»

SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Ung Mestring», som var et kurs for

Detaljer

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter Foreningen for hjerte- lunge transplanterte (FHLT) The Norwegian Heart- Lung Transplant Association Takk for livet En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen

Detaljer

LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE - POSTBOKS 6727 ETTERSTAD 0609 OSLO

LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE - POSTBOKS 6727 ETTERSTAD 0609 OSLO LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE - POSTBOKS 6727 ETTERSTAD 0609 OSLO Prosjektrapport Rehabilitering 2013 3 0293 Hva med de pårørende når nyrene svikter? Forord Hensikten med rapporten

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer

LNTs Landsmøte 22. mai 2011 Kolbjørn Breivik

LNTs Landsmøte 22. mai 2011 Kolbjørn Breivik LNTs Landsmøte 22. mai 2011 Kolbjørn Breivik LNTs Handlingsplan 2011-2012 1. Bedre tilbud om hjemmedialyse 2. Styrk arbeidet for organdonasjon 3. Bygg et sterkere LNT 1. Bedre tilbud om hjemmedialyse Nyrepasienter

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

[Ragnars innlegg til møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 17. mars]

[Ragnars innlegg til møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 17. mars] [Ragnars innlegg til møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 17. mars] Takk for at jeg fikk lov til å ta opp situasjonen med hjemme dialyse i rådet. Mitt navn er Ragnar Skjøld, jeg er styreleder

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Å gi bort en nyre. Informasjon til deg som skal bli eller er donor

Å gi bort en nyre. Informasjon til deg som skal bli eller er donor Å gi bort en nyre Informasjon til deg som skal bli eller er donor Prosjektet er finansiert av Extra-midler gjennom Helse og Rehabilitering Utarbeidet av: LNTs sekretariat v/tom Næss og Berit Molton Worren.

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

ET NYTT LIV MED NYE LUNGER CYSTISK FIBROSE OG LUNGETRANSPLANTASJON

ET NYTT LIV MED NYE LUNGER CYSTISK FIBROSE OG LUNGETRANSPLANTASJON ET NYTT LIV MED NYE LUNGER CYSTISK FIBROSE OG LUNGETRANSPLANTASJON INTRO Denne brosjyren er laget for å hjelpe deg som vurderer lungetransplantasjon, og familiene din. Her har vi samlet nyttig informasjon

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober Cerebralpareseforeningen i Buskerud ønsker alle medlemmer velkommen til HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg 04.-08 oktober Påmeldings- og betalingsfrist er 15. august Hentet fra hotellets mediabank Fasadebilde

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon.

Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon. Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 5. utgave 2006 Om nyrer og nyresykdommer Nyren er et fantastisk organ når funksjonen

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015

Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015 Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015 Viser til hyggelig henvendelse, og har gleden av å bekrefte deres arrangement! Jeg vil minne om

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer