Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Flyttemelding frå Kviteseid skule til Overføring av opplysningar til ny skule utanfor kommunen / / KS/OTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KS/R Melding om yrkesskade - elev ermisjonssøknader / / KS/RL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV TLMARK KS/R Melding om yrkesskade - elev Skademelding/legeerklæring / / KS/OTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV TLMARK KS/R Side: 1 av 23

2 Svar på førespurnad om oppstart av turn i Om oppstart av turn i 2017/ / STD/L C21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Katrine H Nordlien Thea Malene S Kåsin STD/L nnkalling til dialogmøte i samband med permisjon ersonalmappe - - diverse 2008/ / KS/OTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/KLA K - Svar på søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - rydde gamal kulturmark - 74/3 - Håtveit øvre K - Tilskott til spesielle miljøtiltak i landbruket - rydde gamal kulturmark - 74/3 - Håtveit øvre 2016/ / LK/R 074/003 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: rik Hesby Håtveit LK/R Svar på søknad om barnehageplass Barnehageplass / / KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB/L Side: 2 av 23

3 Refusjonskrav - vår 2017 Refusjonskrav for elev som høyrer heime i annan kommune / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Refusjonskrav - vår 2017 Refusjonskrav for elev som høyrer heime i annan kommune / / KS/OTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Refusjonskrav - vår 2017 Refusjonskrav for elev som høyrer heime i annan kommune / / KS/OTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K - Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseigedom - 25/2 - Hurrong søndre K - Konsesjon på erverv av landbrukseigedom - 25/2 - Hurrong 2017/ / LK/JL 025/002 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Norsk Landbruksmegling Ragnar Kihle LK/JL Side: 3 av 23

4 Refusjonskrav - vår 2017 Refusjonskrav for elev som høyrer heime i annan kommune / / KS/OTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Refusjonskrav - vår 2017 Refusjonskrav for elev som høyrer heime i annan kommune / / SO/SK BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Attest - Brunkeberg oppvekstsenter ersonalmappe - - søknadar/attestar 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bjørg Astrid Gullseth Lønstilvising - vernepleiar 10 % fast stilling i demensteamet ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2016/ /2017 KH/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSSDAL KOMMN KH/TOL Side: 4 av 23

5 Søknad om stilling som leiar for tenestekontoret - D-779 Ledig stilling som leiar ved tenestekontoret i administrasjonen i helse og omsorg - søknadsfrist D / / A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Dokumentasjon i samband med tilsyn på Kviteseid skule sitt arbeid med elevråd, skulemiljøutval og samarbeidsutval Tilsyn Kviteseid skule 2017/ /2017 KS/OTH A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FYLKSMANNN TLMARK Søknad om stilling som leiar for tenestekontoret - D-779 Ledig stilling som leiar ved tenestekontoret i administrasjonen i helse og omsorg - søknadsfrist D / / A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Søknad om stilling som leiar for tenestekontoret - D 779 Ledig stilling som leiar ved tenestekontoret i administrasjonen i helse og omsorg - søknadsfrist D / / A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 5 av 23

6 Lønsstopp - assistent i skule/sfo ved Brunkeberg Oppvekstsenter ersonalmappe - - løn 2014/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSSDAL KOMMN Søknad om tilskot Kirkens SOS Referatsak - Formannskapet/Kommunestyret Kirkens SOS 2017/ / ORD/BL 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/BL KRKNS SOS TLMARK Lønsstopp - fagarbeidar 50% stilling fagarbeidar ved Brunkeberg Oppvekstsenter ersonalmappe - - løn 2008/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSSDAL KOMMN Ansiennitetberekning - løn ersonalmappe - - løn X 2011/ /2017 KH/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tone Solli Lundstad KH/TOL Side: 6 av 23

7 Oppseiing av avtale om innkjøpssamarbeid med Vest-Telemark Næringsutvikling AS Avtale - tenesteytingsavtale om innkjøp - Vest-Telemark Næringsutvikling AS 2017/ /2017 FT/LD 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FT/LD T SAHRAD KOMMN Lønsstopp - assistent 40% stilling ved Brunkeberg Oppvekstsenter ersonalmappe - - løn 2008/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSSDAL KOMMN nnsynskrav - Rapporter og inspeksjonar - Vrådal anorama AS og Vrådal anorama iendom AS nnsynskrav - alkoholbestemmelser og skjenkeløyve - Vrådal anorama og Vrådal anorama iendom AS 2017/ /2017 STD/L 041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/L KNT OLSN SKATTRÅDGVNNG AS Side: 7 av 23

8 Referat frå møte om samarbeid skule/heim Notat lærar/rektor / /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedtak om fredning med heimel i lov om kulturminner 15 og 19 jf Bandakkanalen strekningen lefoss-dalen i kommunene Nome, Kviteseid og Tokke Fredning av Bandakkanalen - ordinær fredningssak 2017/ / STD/L C53 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/L T RKSANTKVARN Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Sjølvkost på feie- og tilsynstenester i Kviteseid Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Sjølvkost på feie- og tilsynstenester i Kviteseid / /2017 STD/OGR 217 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/OGR TLMARK KOMMNRVSJON KS Side: 8 av 23

9 Lønsstopp - pedagogisk leiar 100% stilling ved Brunkeberg Oppvekstsenter ersonalmappe - - løn 2015/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSSDAL KOMMN Melding om motteke søknad Ledig KT-konsulent 100% fast stilling - søknadsfrist D / /2017 FT/LD A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FT/LD edagogisk rapport - skuleåret Spesialundervisning / / SO/SK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SO/SK Side: 9 av 23

10 edagogisk rapport - skuleåret Spesialundervisning / / SO/SK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SO/SK Lønstilvising - einingsleiar 88% vikarstilling ved Brunkeberg oppvekstsenter ersonalmappe - - løn 2007/ /2017 BO/SKV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSSDAL KOMMN Kontaktpersonar i Vest-Telemark T KS - gjeld barnehagar og skule Kontaktpersonar i Vest-Telemark T KS - gjeld barnehagar og skule / /2017 B20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VST-TLMARK DAGOGSK SYKOLOGSK TNST T KS Midlertidig svar på e-post om innsynskrav - alkohollovgivinga nnsynskrav - alkoholbestemmelser og skjenkeløyve - Vrådal anorama og Vrådal anorama iendom AS 2017/ /2017 STD/L 041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KNT OLSN SKATTRÅDGVNNG AS STD/L Side: 10 av 23

11 Arbeidsavtale - fagarbeidar 50% stilling ved Kviteseid skulefritidsordning ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2011/ /2017 KS/OTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lønsslippar for mai 2017 ersonalmappe - - søknadar/attestar X 2017/ /2017 BVS/GH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gunn Annie Hellstad BVS/GH Gunn Annie Hellstad BVS/GH Oppseiing av tenesteytingsavtale om innkjøp Avtale - tenesteytingsavtale om innkjøp - Vest-Telemark Næringsutvikling AS 2017/ /2017 FT/LD 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VST-TLMARK NÆRNGSTVKLNG AS FT/LD Om ulønna permisjon for perioden juni-august og oktober-desember 2017 ersonalmappe - - diverse X 2017/ /2017 BVS/GH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gunn Annie Hellstad BVS/GH Gunn Annie Hellstad BVS/GH Side: 11 av 23

12 Signert oppdragsavtale for fosterforeldre ersonalmappe - - oppdragsavtaler 2017/ /2017 BVS/GH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BVS/GH Tilbakemelding på tilmelding Spesialpedagogiske tiltak / / KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB/L T VST-TLMARK DAGOGSK SYKOLOGSK TNST T KS Tilbakemelding på tilmelding Spesialundervisning / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: T VST-TLMARK DAGOGSK SYKOLOGSK TNST T KS Svar på søknad om skuleskyss skuleåret Skuleskyss / /2017 KS/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KS/R TLMARK FYLKSKOMMN Side: 12 av 23

13 ttale til søknad om skjenkeløyve frå Brødrene Hansen iendom AS Serverings- og skjenkeløyve kafe/proshop - Brødrene Hansen iendom AS 2017/ / STD/L 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/L T TLMARK OLTDSTRKT åminning om spørjeundersøking - Samordning av helse- og omsorgstjenester mellom kommuner og helseforetak Spørjeundersøking - samordning av helse- og omsorgstenester mellom kommuner og helseforetak 2017/ /2017 G00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NTRNATONAL RSARCH NSTTT OF STAVANGR AS Vedtak om utbetaling frå legetenester Refusjon legetenester / / KH/HNO G21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/HNO Helseøkonomiforvaltningen (HLFO) Karakterutskrift, årsstudium i natur og miljø - Høgskolen i Sørøst-Norge ersonalmappe - - søknadar/attestar 2017/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: T Mari Kjennbakken Side: 13 av 23

14 Karakterutskrift, årsstudium i økologisk landbruk - Høgskolen i nnlandet ersonalmappe - - søknadar/attestar 2017/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: T Mari Kjennbakken rotokoll fra årsmøte Telemark interkommunale næringsfond (TN) Årsmøte Telemark nterkommunale Næringsfond (TN) 2017/ /2017 ORD/TGJ 074 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/TGJ T TLMARK FYLKSKOMMN ndringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkingar nformasjon om svangerskapsundersøking / /2017 KH/MKA G11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/MKA HLSDRKTORATT Svar - innhenting av opplysningar frå helsestasjonen Bekymringsmelding barnevern / /2017 KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/BV Side: 14 av 23

15 Signert avtale om formidling av telefontenester frå Notodden nterkommunale legevakt til legevakttenestene i kommunene Seljord og Kviteseid Avtale om kjøp av telefonteneste frå Notodden nterkommunale legevakt og vertskommunesamarbeid om nterkommunalt legevakt / / G21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NOTODDN KOMMN Signert avtale om nterkommunalt legevaktsamarbeid etter vertskommunemodellen, kommunelova 28-1 b Avtale om kjøp av telefonteneste frå Notodden nterkommunale legevakt og vertskommunesamarbeid om nterkommunalt legevakt / / G21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NOTODDN KOMMN Juni refusjon legevakt for Seljord kommune og Refusjon legevakt / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NOTODDN KOMMN Ymse attestar ersonalmappe - - søknadar/attestar X 2011/ /2017 KH/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ann Marie Lund KH/AL Side: 15 av 23

16 K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 1/68/0/4 - Vrådalstunet 2 K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 1/68/0/4 - Vrådalstunet / / LK/JL 001/068/000/004 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/JL Wenche Maasø K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 1/68/0/4 - Vrådalstunet 2 K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 1/68/0/4 - Vrådalstunet / / LK/JL 001/068/000/004 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/JL Alf Jøran Myhr Digtal post til verksemder i Altinn Digtal post til verksemder i Altinn 2017/ /2017 RÅD/ØTV N61 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/ØTV ALTNN SNTRALFORVALTNNG - NTL BRØNNØYSNDRGSTRN Gravemelding - nytt tennskap - 14/97 - Kviteseidvegen 1683 Gravemeldingar / /2017 STD/KJS Q00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/KJS T GOMATKK AS Side: 16 av 23

17 nformasjon om desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskulen Tilskott til kompetansemidlar grunnskulen / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FYLKSMANNN TLMARK nvitasjon til nytt læringsnettverk - NyttBlikk - Arbeid for heiltidskultur Læringsnettverket NyttBlikk - Arbeid for heltidskultur / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KS K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 42/24 - Lundegard K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 42/24 - Lundegard 2017/ /2017 LK/JL 042/024 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/JL Sveinung Lundevall Kulturminnedagene i kommunen Kulturminnedagane / /2017 STD/L C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/L NORGS KLTRVRNFORBND Side: 17 av 23

18 Søknad om kommunepin Søknad om kommunepin insklubben Vestlandet 2017/ /2017 FT/GD A30 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FT/GD B 2 insklubben Vestlandet nformasjon om bosetting av flyktningar nformasjon om busetting av flyktningar i Kviteseid / /2017 RÅD/TSY F35 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/TSY NTGRRNGS- OG MANGFOLDSDRKTORATT Fordeling av midlar til idrettsanlegg tilsagn om ordinære midlar til anleggsnr Morgedal lysløype lager - garasje Spelemidlar / / LK/MSK 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/MSK TLMARK FYLKSKOMMN Tilbakemelding om skiltprosjekt Spjotsodd brygge Telemarkskanalen Regionalpark - skiltprosjekt - Sjotsodd brygge 2017/ / STD/L 66 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/L Lemminkainen Side: 18 av 23

19 Bestått etablererprøva for serveringsverksemd - Halstein S. Sjølile Serverings- og skjenkeløyve Morgedal Hotell Drift AS X 2017/ /2017 STD/L 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: lisabeth Lid STD/L nnspel til rullering av kommuneplanen - varsling av planstart - forslag til planprogram Rullering av kommuneplanen sin arealdel og samfunnsdel / /2017 RÅD/ØTV 141 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/ØTV TLMARK FYLKSKOMMN Signert arbeidsavtale - fagarbeidar 50% arbeidsutprøving ved Kviteseid skule, skulefritidsordninga ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2011/ /2017 KS/OTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KS/OTH Signert arbeidsavtale - ergoterapeut 20% fast stilling ved Kviteseid barnehage ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2017/ /2017 L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB/L T Kristin Gravir Side: 19 av 23

20 nnhenting av individuell plan og årsrapport Spesialundervisning / / KS/RL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KS/RL Signert oppdragsavtale for fosterforeldre ersonalmappe - - oppdragsavtaler 2017/ /2017 BVS/GH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BVS/GH Signert oppdragsavtale for besøksheim for perioden ersonalmappe - - oppdragsavtaler 2017/ / BVS/GH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BVS/GH Signert leigeavtale mellom Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Telemark) og - båter med utstyr og tilhøyrande båthengar Leigeavtale mellom Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Telemark) og - båter med utstyr og tilhøyrande båthengar X 2017/ /2017 STD/OGR 652 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Olav Kjetil Greivstad STD/OGR Side: 20 av 23

21 K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 40% eigarandel - 13/289 - Straumen 2, Tomt 6 K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 13/289 - Straumen 2, Tomt / / LK/JL 013/289 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/JL Jon Jamtvedt K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 30% eigarandel - 13/289 - Straumen 2, Tomt 6 K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 13/289 - Straumen 2, Tomt / / LK/JL 013/289 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/JL Signe Liv Herregården K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 30% eigarandel - 13/289 - Straumen 2, Tomt 6 K - igenerklæring om konsesjonsfridom - 13/289 - Straumen 2, Tomt / / LK/JL 013/289 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/JL Tommy Herregården Svar på søknad om statlege kompetansemidlar til barnehagesektoren 2017 Tilskott til kompetansemidlar barnehagane / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FYLKSMANNN TLMARK Side: 21 av 23

22 Tek i mot SFO-plassen for skuleåret Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass / / KS/MHO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KS/MHO 2. terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for 2017 ntegreringstilskott / /2017 RÅD/TSY 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/TSY NTGRRNGS- OG MANGFOLDSDRKTORATT Sakkunnig vurdering/justering ved gjentatt tilmelding etter opplæringslova 5-1 Spesialundervisning / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VST-TLMARK DAGOGSK SYKOLOGSK TNST T KS Vedtak om utbetaling frå legetenester Refusjon legetenester / /2017 KH/HNO G21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/HNO Helseøkonomiforvaltningen (HLFO) Side: 22 av 23

23 Vedtak om utbetaling frå legetenester Refusjon legetenester / /2017 KH/HNO G21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/HNO Helseøkonomiforvaltningen (HLFO) Vedtak om utbetaling frå legetenester Refusjon legetenester / /2017 KH/HNO G21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/HNO Helseøkonomiforvaltningen (HLFO) Vedtak om utbetaling frå legetenester Refusjon legetenester / /2017 KH/HNO G21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/HNO Helseøkonomiforvaltningen (HLFO) Side: 23 av 23

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.17-15.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.06.2017 Tenesteattest - Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - diverse 2017/573-2 3102/2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.10.17-04.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.10.2017 ndividuell opplæringsplan - skuleåret 2017-2018 Spesialundervisning - 2017/772-9 6040/2017 31.08.2017

Detaljer

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10.17-15.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 16.10.2017 Oversikt over vernerunder Referatsaker 2016 - rbeidsmiljøutval 2016/1856-2 6723/2016 05.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.17-23.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.04.2017 K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 -

Detaljer

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09.17-05.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2017 Nytt revidert møtereglement for politiske utval - 2015 Revisjon av møtereglement for politiske

Detaljer

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ /

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.17-02.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.02.2017 Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta ersonalmappe - - løn 2016/11-11

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.04.17-25.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.04.2017 Stadfesting av VA-praksis ersonalmappe - - søknadar/attestar 2015/1915-2 730/2017 03.02.2017

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ /

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.06.17-27.06.17, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 28.06.2017 nnhold: nvitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03.17-12.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 15.03.2017 Lønsstopp - logoped ersonalmappe - - løn 2015/844-2 3608/2016 01.06.2016 SB/ER vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.06.17-30.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.07.2017 Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - X 2016/1245-2

Detaljer

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.01.17-17.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2017 tskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass - X 2015/773-2

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.16-14.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.04.2016 Søknad om stilling som ferievikar 2016 ved teknisk drift, uteavdelinga ersonalmappe - - søknadar/attestar

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.16-21.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 22.11.2016 nnkalling til møte 16.11.16 Møte - Samarbeidsutval (S) Kviteseid skule - 2016-2017 2016/1863-3

Detaljer

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.17-02.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.03.2017 nnhold: K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - K - Delvis fråfall av

Detaljer

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok.

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.09.16-30.09.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 03.10.2016 Søknad om tilskott til prosjekt - nkluderande møteplass mellom unge og eldre Tilskott til prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.17-17.10.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.10.2017 nnkalling til ansvarsgruppemøte 18.10.17 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-20

Detaljer

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.17-06.07.17, Dokumenttype:,,n,x, Status: J, 07.07.2017 Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/90-6 ersonalmappe - - utdanningsstipend 2016/1078-1

Detaljer

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.17-10.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2017 Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2014/802-17

Detaljer

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.04.17-30.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.05.2017 Signert avtale om kjøp av jordmortenester mellom og Seljord kommune Avtale om kjøp av jordmortenester

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.16-09.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.11.2016 nnhold: KoS kartlegging - hausten 2016 Kartlegging - 2016/1663-2 7393/2016 01.11.2016 BO/ABE

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.17-08.06.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 12.06.2017 Signert avtale om språkpraksis - periode 01.06.17-01.11.17 Busetting av flyktningar - 2016/801-30

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.06.16-23.06.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 24.06.2016 K - Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Buskarvegen K - Løyve til bygging av landbruksveg

Detaljer

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.16-05.12.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.12.2016 Lysingstekst - ledig stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse Ledig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06.17-18.06.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 20.06.2017 Fråsegn om teieplikt Utplassering - 2017/1373-1 4366/2017 KS/OTH U vs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.17-19.11.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2017 Politiattest - datert 28.06.17 Personalmappe - - søknadar/attestar X 2017/1173-2 6818/2017 26.09.2017

Detaljer

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato:

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.17-12.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 16.01.2017 Lysingstekst - ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene Ledige stillingar

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02.17-14.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.02.2017 nnhold: rbeidsavtale - ferievikar 2017 - inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.16-05.05.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J, 09.05.2016 nnhold: nnvilga søknad om permisjon for perioden 27.01.16-27.01.17 ersonalmappe - - diverse

Detaljer

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04.16-24.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 26.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som fagutviklingssjukepleiar 100% fast stilling i heimetenesta Ledig

Detaljer

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato:

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.16-06.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2016 Arbeidsavtale - ferievikar 2015 ved Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeri Ferievikarar

Detaljer

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.16-31.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 12.09.2016 nnhold: K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell K - Kommunale gebyr

Detaljer

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016.

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.16-21.06.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.06.2016 nnhold: Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv-

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16-15.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 17.11.2016 Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad Busetting av flyktningar - 2016/1267-7

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.17-12.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 13.06.2017 Protokoll frå tilsettingsutvalet - frivilligkoordinator 50% fast stilling i - D 729 Ledig stilling

Detaljer

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.10.16-31.10.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.11.2016 Fullmakt som skatteoppkrevjar ersonalmappe - - diverse 2010/1402-5 5844/2016 31.08.2016 FT/LED

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.17-20.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 21.04.2017 Renovering og tiltak på Kviteseid skule nneklimaet på Kviteseid skule X 2016/1616-1 5867/2016

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.04.16-17.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig

Detaljer

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.17-13.08.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 14.08.2017 Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene Ledig stillingar ved heimetenestene

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.16-08.12.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.12.2016 Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid Tillegg til avtale om felles landbrukskontor,

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.01.17-22.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.01.2017 rbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV

Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.17-14.05.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.05.2017 Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Ledig stilling som frivilligkoordinator

Detaljer

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09.

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.16-03.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 07.03.2016 Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1409-16

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.17-08.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 10.01.2017 Om svar i samband med søknad om permisjon for perioden 14.07.16-14.07.17 - påminning ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.16-30.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 06.05.2016 nnkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-12 2569/2016

Detaljer

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.16-02.02.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.02.2016 Lysingstekst - 2. gongs utlysing av flyktningkoordinator Ledig stilling som flyktningkoordinator

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utvidelse av frist for innvilget tilsagn 2015/ /2017 KULT/SK

Offentlig journal. Søknad om utvidelse av frist for innvilget tilsagn 2015/ /2017 KULT/SK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.02.2017 Søknad om utvidelse av frist for innvilget tilsagn Newtonrom 2015/148-70 789/2017 KLT/SK 412 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.08.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2016 Kroppsøving Notat - 2015/168-3 6270/2014 29.10.2014 Off.l. 5a, jf. FVL 13 nr 1 Flyttemelding Flyttemelding

Detaljer

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009.

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2009 Rektormøte 14.04.2009 nvitasjon og innkaliing Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling 2016/ / Søknad om stilling 2016/ /

Offentlig journal. Søknad om stilling 2016/ / Søknad om stilling 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.08.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.08.2016 nnhold: Søknad om stilling d 421 100 % vikariat barnehagelærar / pedagogisk leiar 2016/1014-6 4393/2016

Detaljer

Offentlig journal. Svar - søknad om redusert foreldrebetaling 2015/ / STO/HMT STO/HMT

Offentlig journal. Svar - søknad om redusert foreldrebetaling 2015/ / STO/HMT STO/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2017 Svar - søknad om redusert foreldrebetaling Rimeligere barnehage / foreldrebetaling 2015/1034-2 10486/2015 23.11.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.16-07.06.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.06.2016 Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 Opptak skulefritidsordninga 2015-2016 for Kviteseid

Detaljer

Offentlig journal. Redusert stilling på grunn av utdanning - ***** ***** ***** 2016/56-5 8017/2016 BOV/LAL 11.07.2016 12.07.

Offentlig journal. Redusert stilling på grunn av utdanning - ***** ***** ***** 2016/56-5 8017/2016 BOV/LAL 11.07.2016 12.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Redusert stilling på grunn av utdanning - ersonalmappe U 2016/56-5 8017/2016 11.07.2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn 2013/1640-1 5984/2013 STAB/TAS

Offentlig journal. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn 2013/1640-1 5984/2013 STAB/TAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2013, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.12.2013 for mykje utbetalt løn for mykje utbetalt løn 2013/1640-1 5984/2013 28.11.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: TE. Klassering: ***** BOV/LAL LVBH/SKR. Dok.dato: Klassering: ***** BOV/LAL. Dok.dato:

Dok.dato: TE. Klassering: ***** BOV/LAL LVBH/SKR. Dok.dato: Klassering: ***** BOV/LAL. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.09.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2017 Søknad om permisjon uten lønn ermisjoner 2010/750-27 10797/2017 19.09.2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/CJ Skjervøy kommune HO/CJ. Vedrørende sykepenger

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/CJ Skjervøy kommune HO/CJ. Vedrørende sykepenger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2016 Arbeidsbekreftelse Bekreftelser - 2015/201-79 1554/2016 22.03.2016 400 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. 124/32 - Melding om tiltak, godkjenning. 124/32 - Melding om tiltak - Endring av naust 2009/ /

Offentlig journal. 124/32 - Melding om tiltak, godkjenning. 124/32 - Melding om tiltak - Endring av naust 2009/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2009 124/32 - Melding om tiltak, godkjenning 124/32 - Melding om tiltak - Endring av naust

Detaljer

Dok.dato: 11.03.2016. Klassering: ***** MILJ/GESK. Dok.dato: 14.03.2016. Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: 14.03.2016.

Dok.dato: 11.03.2016. Klassering: ***** MILJ/GESK. Dok.dato: 14.03.2016. Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: 14.03.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.03.2016 nnhold: Svar vedrørende tilsynssak Tilsynssak - U 2015/1992-6 3373/2016 11.03.2016 MLJ/GESK Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse. Bekreftelse Lånekassen 2009/144-39 21761/2011 07.06.2011 09.06.2011 SKHELSOS/JAO. Skjervøy kommune SKHELSOS/JAO

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse. Bekreftelse Lånekassen 2009/144-39 21761/2011 07.06.2011 09.06.2011 SKHELSOS/JAO. Skjervøy kommune SKHELSOS/JAO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2011, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.06.2011 nnhold: Arbeidsbekreftelse Bekreftelse Lånekassen U 2009/144-39 21761/2011 07.06.2011

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.16-04.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.08.2016 Stadfesting av arbeidstilhøve ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/637-3 6514/2015 13.10.2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 09.05.2016

Offentlig journal. Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 09.05.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2016 Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. Logopedmappe - 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 LO Offl 13 fvl 13 nr. 1 Svar

Detaljer

Offentlig journal. Fwd: Jobb soknad Nenad Arsenijevic. Utlysning av stilling som helsefagarbeider 2015 2015/491-34 2657/2015 10.07.

Offentlig journal. Fwd: Jobb soknad Nenad Arsenijevic. Utlysning av stilling som helsefagarbeider 2015 2015/491-34 2657/2015 10.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2015-23.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015 nnhold: Fwd: Jobb soknad Nenad Arsenijevic. tlysning av stilling som helsefagarbeider 2015 2015/491-34

Detaljer

Ang. vannsig/overflatevann fra privat grunn som renner på kommunal veg Kirkegårdsveien nummer 15 og 17. Dok.dato:

Ang. vannsig/overflatevann fra privat grunn som renner på kommunal veg Kirkegårdsveien nummer 15 og 17. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2015 Ang. vannsig/overflatevann fra privat grunn som renner på kommunal veg Kirkegårdsveien nummer 15 og 17. Kommunale

Detaljer

Dok.dato: 09.07.2013. Klassering: ***** LYSOL/BDL. Dok.dato: 09.07.2013. Klassering: ***** LYSOL/BDL. Dok.dato: 09.07.2013.

Dok.dato: 09.07.2013. Klassering: ***** LYSOL/BDL. Dok.dato: 09.07.2013. Klassering: ***** LYSOL/BDL. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.7.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.07.2013 nnhold: Refusjon - tilretteleggingstilskudd ersonalmappe - 2013/906-27 26452/2013

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av sfo-plass 2015/571-25 7396/2015 02.07.2015 30.06.2015 EID/KH EID/KH. Referat fra møte 26.05.15 2015/606-8 7410/2015

Offentlig journal. Oppsigelse av sfo-plass 2015/571-25 7396/2015 02.07.2015 30.06.2015 EID/KH EID/KH. Referat fra møte 26.05.15 2015/606-8 7410/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 02.07.2015 nnhold: Oppsigelse av sfo-plass SFO skoleåret 2014-2015 - Eidebakken skole 2015/571-25 7396/2015 30.06.2015 ED/KH

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.02.2017 nnhold: Refusjonskrav på frikjøp - høsten 2016 Tilskudd / Refusjon

Detaljer

Offentlig journal. Tilsettingskontrakt 80 % assistent SBH / /

Offentlig journal. Tilsettingskontrakt 80 % assistent SBH / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Tilsettingskontrakt 80 % assistent SBH 01.01.-31.03.2017 ersonalmappe 2016/1226-6 258/2017 06.01.2017 SBH/TE Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: A20 LYLEN/BOL

Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: A20 LYLEN/BOL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.01.2012 Lesevake under Lyngsalpan 2009 - info til elever og lærere Lesevake under Lyngsalpan 2009 2009/1689-2

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12.

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.16-13.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.03.2016 Signert protokoll frå tilsettingsutval - skogbrukssjef 100% stilling Ledig stilling som skogbrukssjef

Detaljer

Offentlig journal. Overføring av 3 feriedager - innvilget 2015/ / TE OPPK/ANH OPPK/ANH

Offentlig journal. Overføring av 3 feriedager - innvilget 2015/ / TE OPPK/ANH OPPK/ANH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.12.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.12.2015 nnhold: Overføring av 3 feriedager - innvilget Personalmappe - U 2015/867-6 13074/2015 OPPK/ANH P Offl

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2016-05.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2016 nnhold: Søknad om refusjon av honorar Oppfølgjing sjukemeldt arbeidstakar - 2016/199-7 2770/2016

Detaljer

Dok.dato: 26.06.2009. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 26.06.2009. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 26.06.2009.

Dok.dato: 26.06.2009. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 26.06.2009. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 26.06.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.07.2009 Refusjonskrav vår 2009 Elevmappe - 2009/1905-4 23289/2009 O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.08.2016 nnhold: Anmodning om uttalelse - vandel meddommere Styrer, råd

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2010-7.6.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2010 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale aktivitetsleder - ersonalmappe - 2009/1700-26

Detaljer

Offentlig journal. Avbestilling av abonnement for RiksTV. Avbestilling abonnement RiksTV 2014/968-1 10199/2014 11.03.2014 18.03.

Offentlig journal. Avbestilling av abonnement for RiksTV. Avbestilling abonnement RiksTV 2014/968-1 10199/2014 11.03.2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.14, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2014 Avbestilling av abonnement for RiksTV Avbestilling abonnement RiksTV 2014/968-1 10199/2014

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** OPPV/INIV

Dok.dato: Klassering: ***** OPPV/INIV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2015 Svar angående sakkyndig vurdering Refusjonskrav angående elev 2014/1437-6 12584/2015 OV/NV Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte / / RÅD/SH. Mottaker Utdanningsforbundet v/åse S.

Offentlig journal. Referat fra møte / / RÅD/SH. Mottaker Utdanningsforbundet v/åse S. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Referat fra møte 20.1.2017 ersonalhåndbok for - 5. revidering 2016 2016/139-31 868/2017 25.01.2017 RÅD/SH 400 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Mailkorronspondanse ang. skjervøydagene 2015/1373-32 1891/2016 12.04.2016 SK/KKH 08.04.2016. Skjervøy kommune SK/KKH

Offentlig journal. Mailkorronspondanse ang. skjervøydagene 2015/1373-32 1891/2016 12.04.2016 SK/KKH 08.04.2016. Skjervøy kommune SK/KKH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2016 Mailkorronspondanse ang. skjervøydagene Skjenkebevillinger faste 2016-2020 2015/1373-32 1891/2016 SK/KKH 63 Avs./mottaker:

Detaljer

Tilsetjing i 100 % sjukepleiestilling, 20% fast stilling på helg og 80% fast vikarstilling, f.t. i eining Sandetun sjukeheim. Dok.dato: 28.11.

Tilsetjing i 100 % sjukepleiestilling, 20% fast stilling på helg og 80% fast vikarstilling, f.t. i eining Sandetun sjukeheim. Dok.dato: 28.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2011 Tilsetjing i 100 % sjukepleiestilling, 20% fast stilling på helg og 80% fast vikarstilling, f.t. i eining

Detaljer

Offentlig journal. Flyttemelding. Flyttemeldinger for elever ved Lenangen barne- og ungdomsskole 2009/3825-25 42950/2013 20.11.2013 17.02.

Offentlig journal. Flyttemelding. Flyttemeldinger for elever ved Lenangen barne- og ungdomsskole 2009/3825-25 42950/2013 20.11.2013 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Flyttemelding Flyttemeldinger for elever ved Lenangen barne- og ungdomsskole 2009/3825-25

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.08.2014 nnhold: 112/115 - avklaring om oppmålingsplikt på eiendom 112/115 -

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 24.10.2016 ermisjon i forbindelse med kurs - avslag - ersonalmappe 2004/1413-28

Detaljer

Offentlig journal. Svar på krav om auke av fast tilsetjing - Liv Nygård 2016/ /

Offentlig journal. Svar på krav om auke av fast tilsetjing - Liv Nygård 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 16.11.2016 Svar på krav om auke av fast tilsetjing - Liv Nygård Krav om auka fast tilsetjing 2016/1678-4 7626/2016

Detaljer

Offentlig journal. Tilsettingskontrakt assistent Vevang barnehage vikariat / /

Offentlig journal. Tilsettingskontrakt assistent Vevang barnehage vikariat / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsettingskontrakt assistent Vevang barnehage vikariat 01.09.16-16.12.16 ersonalmappe 2013/1151-11 8521/2016 09.08.2016 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok.

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.06.2013 nnhold: Ledig stilling som assistent i Arnøyhamn SFO / Barnehage 2013/1914-3

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet aksept av tilsagnsbrev. Reisemålsutvikling - prosjekt - turstier 2013/ /2014 UTV/KFL

Offentlig journal. Underskrevet aksept av tilsagnsbrev. Reisemålsutvikling - prosjekt - turstier 2013/ /2014 UTV/KFL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-16.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A nderskrevet aksept av tilsagnsbrev Reisemålsutvikling - prosjekt - turstier 2013/282-62 1433/2014 08.07.2014

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til SU-møte 4. januar / / LENBA/ANE LENBA/ANE

Offentlig journal. Innkalling til SU-møte 4. januar / / LENBA/ANE LENBA/ANE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.01.2017 nnkalling til S-møte 4. januar 2017 nnkalling / referat - Su møter 2015 2015/132-4 12874/2016 23.12.2016 A10 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 06.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.2015.

Journaldato: 06.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.10.2015 nnhold: Arbeidsattest Arbeidsattester - tidligere ansatte og vikarer

Detaljer

Journaldato: 12.12.2014-14.12.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.2014.

Journaldato: 12.12.2014-14.12.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2014 Referat fra ansvarsgruppemøte 16.10.14 - Elevmappe Eidebakken 2012/1632-41 47868/2014

Detaljer

Offentlig journal. JOHAN P. CLAUSENS GATE 18 B - Til tinglysing. JOHAN P. CLAUSENS GATE 18 B - Begjæring om reseksjonering 2009/1856-3 20458/2009

Offentlig journal. JOHAN P. CLAUSENS GATE 18 B - Til tinglysing. JOHAN P. CLAUSENS GATE 18 B - Begjæring om reseksjonering 2009/1856-3 20458/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 15.12.2009 JOHAN P. CLASNS GAT 18 B - Til tinglysing JOHAN P. CLASNS GAT 18 B - Begjæring om reseksjonering 2009/1856-3 20458/2009

Detaljer

Offentlig journal. Tilsettingskontrakt lærer ved Eide Ungdomsskole / /

Offentlig journal. Tilsettingskontrakt lærer ved Eide Ungdomsskole / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsettingskontrakt lærer ved Eide ngdomsskole 16.11.15-31.12.15 ersonalmappe 2011/384-8 10367/2015 20.11.2015 ES/AH Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2017 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Parkeringstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som vernepleier. Tilsetting i 100% stilling som vernepleier - Solhov bosenter 2014/2080-6 29729/2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Søknad på stilling som vernepleier. Tilsetting i 100% stilling som vernepleier - Solhov bosenter 2014/2080-6 29729/2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2014 Søknad på stilling som vernepleier Tilsetting i 100% stilling som vernepleier - Solhov

Detaljer

Offentlig journal innkalling til møte 2016/ / Høyring - på endring av jord-, konsesjon- og odelsloven.

Offentlig journal innkalling til møte 2016/ / Høyring - på endring av jord-, konsesjon- og odelsloven. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 19.10.2016 200916 - innkalling til møte Opphøyr av arbeidsforhold ved fylte 70 år 2016/1797-2 6586/2016 22.09.2016

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad. Syketransport - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/754-2 4019/2014 11.04.2014 PRE/PEOD 15.04.2014.

Offentlig journal. Svar - Søknad. Syketransport - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/754-2 4019/2014 11.04.2014 PRE/PEOD 15.04.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2014 nnhold: Svar - Søknad Syketransport - 2014/754-2 4019/2014 RE/EOD 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Administrativt vedtak tilsetting tilkallingsvikar BPA 2016/ / STO/ANH BOV/LAL

Offentlig journal. Administrativt vedtak tilsetting tilkallingsvikar BPA 2016/ / STO/ANH BOV/LAL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A Administrativt vedtak tilsetting tilkallingsvikar BA Rekrutteringssak BA - ersonlig assistent/fagarbeider 2016/640-27 8094/2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: Klassering:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.09.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.09.2016 Tilbakemelding på arbeidsavtale ersonalmappe - 2016/1239-1 0/2016 13.09.2016

Detaljer

Offentlig journal. Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% 2016/449-32 2429/2016 07.04.2016 18.04.

Offentlig journal. Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% 2016/449-32 2429/2016 07.04.2016 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J, 20.04.2016 Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% D 413 - tlysing av stilling

Detaljer

Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 22.05.2015.

Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 22.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv 01.06.2015 Tjenesteattest - Ann Evy Aasnes - personalmappe 2014/1094-3

Detaljer